Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisartsenpraktijk Korte Akkeren"

Transcriptie

1 Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding HISTORIE VISIE...5 Visie en Missie...5 Terugblik op Infrastructuur en organisatie Locatie van de praktijk Indeling van het gebouw Opleiding Praktijkorganisatie Praktijkuitrusting...10 Automatisering...10 Personele bezetting...11 Telefonische bereikbaarheid...11 Klachtenregeling Zorgverlening aan Patiënten met Chronische aandoeningen...13 DM COPD...13 Astma...14 CVRM...14 Ouderenzorg Preventie...15 Griepvaccinatie...15 Uitstrijkjes Baarmoederhals...15 Begeleiding stoppen met roken...15 Reizigersadvies...15

3 Inleiding 2012 is het eerste jaar waarover onze praktijk een jaarverslag heeft gemaakt. Er zijn meerdere redenen geweest om dit jaarverslag te maken. Onze praktijk is oktober 2012 gestart met de NHG-praktijkaccreditatie, waarover u verder in dit verslag kunt lezen. De praktijkaccreditatie heeft als doel om de kwaliteit van het medisch handelen en de praktijkvoering door te lichten en waar nodig, te verbeteren. Onderdeel van dit accreditatietraject is de eis om een jaarverslag te maken. Aan de hand van het jaarverslag kunnen verbeterplannen ten aanzien van de praktijkvoering en medisch handelen worden vastgelegd en de resultaten daarvan worden beoordeeld. Dit stelt ons in staat om voortdurend bezig te zijn met verbetering van de kwaliteit van onze huisartsenzorg en het waarborgen daarvan. Het jaarverslag geeft een mogelijkheid voor interne toetsing van de praktijk. Het zorgt ervoor dat processen binnen de praktijk worden geëvalueerd en helpt mee om een visie naar de toekomst te ontwikkelen. Ten derde maakt een jaarverslag het reilen en zeilen binnen onze huisartsenpraktijk transparant voor patiënten en zorgverzekeraars. Geïnteresseerden kunnen lezen hoe onze praktijk is opgebouwd en wat onze visie ten aanzien van de huisartsenzorg is. Het jaarverslag zal op onze website worden gepubliceerd.

4 1 HISTORIE Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is gevestigd in Gouda in de wijk Korte Akkeren. Deze wijk kenmerkt zich door de multiculturele samenstelling, jonge populatie en een overwegend laag sociaaleconomische status. Halverwege de jaren zeventig is deze praktijk opgericht als Stichting Wijkwelzijnscentrum Korte Akkeren, door de heer F.F.M. Blom aan de Bosweg Het ideaal van deze stichting was laagdrempeligheid, met multidisciplinaire zorg. Dit werd deels door vrijwilligers uit de wijk verzorgd. Het Wijkwelzijnscentrum groeide gestaag van nul patiënten bij start tot 4300 patiënten in In 2005 is de Stichting Wijkwelzijnscentrum opgeheven en is de praktijk overgenomen door mevrouw G. van der Klooster-van de Bovekamp, mevrouw R. Topcic en de heer M. van Zadelhoff. De praktijknaam is toen veranderd in Huisartsenpraktijk Korte Akkeren. In 2006 heeft mevrouw Topcic de praktijk verlaten en is mevrouw A.M. van Putten toegetreden tot de maatschap. Op 1 oktober 2007 is de praktijk verhuisd naar de Sacramentskerk, welke omgebouwd was tot gezondheidscentrum Korte Akkeren aan de Constantijn Huygensstraat 121a-g. In het gezondheidscentrum zijn tevens apotheek, fysiotherapie, thuiszorg, oefentherapie, consultatiebureau, maatschappelijk werk, diëtetiek, logopedie, tandarts en centrum voor jeugd en gezin gevestigd. Ook wordt er regelmatig spreekuur gehouden door psychologen, pedicure en huidtherapeute. Op 1 januari 2009 heeft Huisartspraktijk Korte Akkeren de praktijk overgenomen van de heer P. Goudsmit. Er is toen een nieuwe huisarts in dienstverband aangenomen, dhr. E.T. Tantua. Een jaar later is mevrouw A. Duinkerken aangenomen als vijfde huisarts. De heer Tantua is per 1 maart 2012 overgestapt naar een praktijk in Wilnis, hij is per half december opgevolgd door mevrouw E. Bruinsma-Beerends van Loenen. In al die jaren is de praktijkpopulatie gegroeid tot circa 7300 patiënten. Door de vestiging in het gezondheidscentrum is er meer aandacht voor multidisciplinaire zorg en korte lijnen tussen verschillende zorgverleners.

5 2 VISIE In onze visie beschrijven wij welke richting wij kiezen voor onze praktijk, in het licht van de huidige ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Hierin komt tevens aan de orde wat wij doen, voor wie dat doen en hoe wij dat invulling willen geven. De kernwaarden in onze visie zijn in samenspraak met alle praktijkmedewerkers bepaald. Visie en Missie Kwaliteit van zorg en gezondheid van de patiënt staan centraal. Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk, een zo hoogwaardig mogelijke zorg bieden. Om de zorg voor de patiënt zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van de korte lijnen tussen de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van multidisciplinaire zorgprogramma's. Deskundigheid, betrokkenheid en respect zijn voor de praktijkmedewerkers daarbij de belangrijkste kernwaarden. Ons streven is om onze patiënten vriendelijk en op een betrokken manier te behandelen, waarbij wederzijds respect van belang is. De betrokkenheid uit zich niet alleen in de patiëntenzorg maar ook in de organisatie van de huisartsenzorg in het algemeen. Dit blijkt onder meer uit de nevenfuncties die de drie praktijkhouders vervullen naast hun dagelijkse patiëntencontacten. Mw G. van der Klooster Mw A.M. van Putten Dhr M van Zadelhoff Lid Regionale Klachtencommissie Bestuurslid Regionale Organisatie Huisartsen Midden Holland (ROH-MH) Bestuurslid HuisartsenPost Midden Holland (HAP-MH) Met betrekking tot de deskundigheid van het medisch handelen in onze praktijk willen wij voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria. Hierbij worden de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap gehanteerd. In het najaar van 2012 zijn wij gestart met een accreditatieproces. De verwachting is dat de praktijk in het najaar van 2013 geaccrediteerd kan zijn. Dit betekent dat wij dan zullen voldoen aan de landelijk gestelde normen en dat wij ons gericht bezighouden met kwaliteitsverbetering.

6 Terugblik op 2012 Begin 2012 heeft in het teken gestaan van het vertrek van huisarts dhr T. Tantua en het zoeken van een opvolger om zo de continuïteit in de patiëntenzorg te kunnen waarborgen. Wij waren dan ook heel blij dat mw N. Ploos van Amstel gedurende de maanden april t/m december ons team heeft aangevuld. Na haar vertrek in december is zij opgevolgd door mw E. Bruinsma. In 2012 hebben we ons allemaal voorbereid middels zelfstudie en onderwijs op de vergaderingen op het op de juiste manier bijhouden van het medisch dossier, het zogenaamd Adequate Dossiervoering Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD). Verder terugkijkend is 2012 ook met name een voorbreidsingsjaar geweest voor Er is een start gemaakt met diverse projecten vanuit het Gezondheidscentrum, de NHG accreditatie is opgestart, voorbereiding voor de COPD DBC is begonnen en mw A.M. van Putten en dhr M. van Zadelhoff hebben zich aangemeld als huisartsopleiders bij het Leids Universitair Medisch Centrum. De projecten vanuit het gezondheidscentrum worden deels gefinancierd vanuit Geïntegreerde Eerstelijns Zorggelden (GEZ-gelden). De uitvoering van deze projecten vindt plaats door de diverse disciplines onder aansporing van de Zorgraad van het Gezondheidscentrum bestaande uit dhr D. Tebbal (apotheker), mw W. Spaan (kinderfysiotherapeut) en dhr M. van Zadelhoff (huisarts). Hierbij ligt het focus op depressie (mw A.M. van Putten), obesitas bij kinderen (mw G. van der Klooster), polyfarmacie en onderzoeken van mogelijkheden van online afspraken / e-health (dhr M. van Zadelhoff). Verder proberen we als gezondheidscentrum ons netwerk in de wijk te vergoten door contact te zoeken met de diverse zorg- en welzijnsorganisaties die in de wijk actief zijn. Veranderingen in het team: Vertrek T Tantua maart 2012, vanaf april waarnemer mw Ploos van Amstel t/m december Nieuwe huisarts mw Bruinsma vanaf december 2012 Nieuwe assistentes per oktober 2012: mw van Niekerk en mw Folles.

7 Infrastructuur en organisatie 1 Locatie van de praktijk Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is gevestigd in Gouda in de wijk Korte Akkeren. Deze wijk kenmerkt zich door de multiculturele samenstelling, jonge populatie en een overwegend laag sociaaleconomische status. De wijk Korte Akkeren ligt in de zuidwestpunt van Gouda en is gelegen op korte afstand van de binnenstad. De wijk wordt begrensd door de binnenstad, industrieterrein Kromme Gouwe, het Gouwekanaal en de Hollandse IJssel. De wijk is dichtbevolkt en behoort met een kleine inwoners tot de drie grootste wijken van Gouda. De wijk is een van de twee wijkontwikkelingswijken van Gouda. Op 1 oktober 2007 is de praktijk verhuisd naar de Sacramentskerk, welke omgebouwd is tot gezondheidscentrum Korte Akkeren aan de Constantijn Huygensstraat 121a-g. De maatschap huurt praktijkruimte in gezondheidscentrum Korte Akkeren. In het gezondheidscentrum Korte Akkeren zijn tevens Apotheek Grendel, Fysiotherapie Oranjestaete, Thuiszorg Vierstroom en Avicen, Diëtisten Vierstroom Weten is Eten, Oefentherapie Cesar Gouda, Consultatiebureau GGD Hollands Midden, Kwadraad maatschappelijk werk, Logopediepraktijk Korte Akkeren, Diëtetiek, Tandheelkundig centrum Korte Akkeren, Centrum voor Jeugd en Gezin en een bloedafnamepunt van het Groene Hart Diagnostisch Centrum gevestigd. Ook wordt er regelmatig spreekuur gehouden door psychologen, pedicure en huidtherapeute. 2 Indeling van het gebouw Het gezondheidscentrum Korte Akkeren is onderverdeeld in drie etages. De huisartsenpraktijk Korte Akkeren is op de eerste verdieping gevestigd. Deze verdieping is goed bereikbaar via de trap en een lift. Overzicht van de ruimtes Ruimte Receptie 1 Hal 1 Back-office 1 Spreekkamer huisartsen 6 Spreekkamer POH 1 Behandelkamer 1 Personeelstoilet 2 Bezoekerstoilet (M/V) 1 Wachtkamer 2 Aantal

8 3 Opleiding De praktijk fungeert als opleidingsplaats voor co-assistenten van de LUMC. Tevens heeft een stagiaire stage gelopen voor de POHopleiding van de Hogeschool Leiden. Ook zijn er regelmatig stagiaires van de opleiding tot doktersassistente. 4 Praktijkorganisatie De praktijk heeft spreekuur op afspraak. Aanwezigheid Huisartsen Mw G. van der Kloostervan de Bovekamp Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag X X X X Dhr M. van Zadelhoff X X X X Mw A.M. Van Putten X X X X Mw A. Duinkerken X X X Mw E. Bruinsma-Berends van Loenen Praktijkverpleegkundigen Somatiek X X X X Mw B. van Leeuwen X X Mw A. Bos-Zwirner X X Mw E. Bal Praktijkverpleegkundige GGZ Mw E. Berkers X X Dagindeling huisartsen Uren Spreekuur Pauze Spreekuur Pauze Telefonisch spreekuur Assistentenoverleg Lunch Visites Spreekuur Pauze

9 17.00 Assistentenoverleg, administratie Spreekuur Ouderen Iedere dinsdag is er in het woon- en zorgcentrum Julianastaete van tot uur een ouderenspreekuur. Patiënten woonachtig in Julianastaete kunnen hiervoor een afspraak maken zodat ze niet naar de praktijk hoeven te komen. Dit spreekuur wordt gedaan door mw A. Duinkerken. Dagindeling POH Uren Spreekuur Pauze Spreekuur Visites Telefonisch spreekuur Assistentenoverleg Lunch 1400 Spreekuur Pauze Spreekuur Administratie Dagindeling Assistentenspreekuur Uren Assistentenspreekuur Assistentenspreekuur

10 5 Praktijkuitrusting De praktijkuitrusting wordt eens per jaar gecontroleerd door de Firma Henry Scheinn Medical. Dit jaar was dat in maart Praktijkuitrusting Aantal Analoge bloeddrukmeter 12 Meerdere Digityale bloeddrukmeter 2 Meerder Digitale Oorthermometer 3 Braun Analoge weegschaal voor volwassenen 4 Seca Digitale weegschaal 1 Omron Doppler 1 Hadeco, minidop Autoclaaf 1 Model 23S+ Spirometer 1 Welch Allyn Glucosemeters 8 Contour Type Overige apparaten (niet in onderhoudscontract Henry Schein) Event recorder voor hartritme monitoring 1 Automatische Externe Defibrillator 1 Via het gezondheidscentrum, lokatie balie beneden Apparaat voor elektrochirurgie 2 Microscopen 1 Onderhoud door Olympus Koelkast voor vaccins en medicatie 1 Kopieer/faxapparaat 1 Computers 12 Onderhoud door I&O service Printers 8 Onderhoud door I&O sservice Automatisering Binnen onze praktijk wordt gewerkt met het huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom Nieuw. De diagnostische software voor de spirometrie is van Cardio-Perfect van Welch Allyn. Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van VIP live en Snelstart. In de praktijk zijn 12 werkplekken en 8 printers in gebruik. Op alle werkplekken is een internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met apotheken, ziekenhuizen het laboratorium, collega-huisartsen en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen in het HIS of door de assistente verwerkt in het HIS. Het onderhoud van het HIS gebeurt door Pharmapartners met regelmatige updates en een dagelijkse backup op hun servers.

11 De lokale systemen worden onderhouden door I&O service. In dat onderhoud zit onder andere maandelijkse backups van de servers, installatie van windows updates en andere updates en het in stand houden van de beveiliging door recente antivirussoftware. Er is regelmatig overleg over de hard- en software met dhr N. Visscher (I&O service) en dhr van Zadelhoff. In 2012 is besloten alle werkplekken te vernieuen met snellere hardware en betere beeldschermen. Alle werkplekken zijn nu voorzien van Windows 7. Personele bezetting Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is een maatschap, bestaande uit 3 huisartsen, mevrouw G. van der Klooster-van de Bovekamp, mevrouw A.M. van Putten en de heer M. van Zadelhoff. Naast de drie praktijkhoudende huisartsen werken er nog twee huisartsen in dienstverband, mevrouw A. Duinkerken en mevrouw E.Bruinsma-Berends van Loenen. Daarnaast werken in de praktijk negen assistentes, mevrouw A.E. Brussee-van Doornen, mevrouw E. Folles-Bos, mevrouw B. de Jong vander Made, mevrouw N. Konijn, mevrouw L.M. Korving- Bonte, mevrouw E. van Niekerk-van Leeuwen, mevrouw M.G.J. Onderwater-Captein, mevrouw L. Slingerland-Smits en mevrouw A.B. Verkerke-de Joode. Drie praktijkverpleegkundigen (POH-S) mevrouw E. Bal, mevrouw C.A. Bos-Zwirner en mevrouw G.C.W. van Leeuwen-Breij. En één praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) mevrouw E. Berkers. Tevens wordt de praktijk schoongehouden door onze twee interieurverzorgsters, mevrouw Lagerweij en mevrouw Overkamp. Telefonische bereikbaarheid Telefonische infrastructuur en bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn, assistente , optie uur - 12,00 uur en van uur Spoedlijn , optie uur tot uur Receptenlijn optie 2 24/7 Intercollegiale lijn , optie uur tot uur Fax /7 Bij het bellen naar de praktijklijn krijgen de patiënten een keuzemenu te horen. Gedurende de uren in de tabel die staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de assistentes. Gedurende de resterende kantooruren worden de patiënten met behulp van een automatische telefonische boodschap door verwezen naar de spoedlijn van de praktijk. Er is een mogelijkheid om op de website van de praktijk herhaalrecepten te bestellen. De recepten komen per bij de assistente binnen. Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap doorverwezen naar het telefoonnummer van de HAP Midden Holland waardoor de 24-uurs

12 beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De telefooncentrale is van het type NEC en werd in 2011 geïnstalleerd door Advitronics. Klachtenregeling Patiënten hebben het recht op een goede afhandeling van klachten, als deze zich mochten voordoen. Wij zien een klacht als een advies en gaan hier serieus mee om. Wij werken aan de ontwikkeling van een protocol Klachtenafhandeling, de verwachting is dat dit eind 2013 klaar zal zijn. Mw van der Klooster-van de Bovenkamp is coördinator. Op de website kan onder het kopje opmerkingen/klachten een klachtenformulier gedownload worden om deze bij de huisartsenpraktijk af te geven. Dit wordt binnen de praktijk besproken en indien nodig/gewenst zal er een gesprek met de patiënt plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan kunnen veranderingen in de praktijk worden aangebracht. Mocht de patiënt er op deze wijze niet uitkomen is er de mogelijkheid tot inschakelen van de Klachtencommissie Huisartsenzorg Rijnland & Midden-Holland. Patiënten Er zijn circa 7300 patiënten ingeschreven in de praktijk, waarvan naar schatting 30% van allochtone afkomst. De man-vrouw verdeling is ongeveer De grootste leeftijdsgroep binnen de praktijk is van 18 tot 35 jaar. Binnen onze praktijk valt ook de zorg voor Woon- en Zorgcentrum Julianastaete. Verdeling geslacht totale periode % % Man Vrouw Verdeling man/vrouw 2012

13 Leeftijd verdeling patiënten 2012

14 6 Zorgverlening aan Patiënten met Chronische aandoeningen Er zijn drie verpleegkundigen in dienst als praktijkverpleegkundige (POH-S). Zij zijn speciaal geschoold om in de huisartsenpraktijk patiënten met een chronische ziekte te begeleiden, zoals diabetes mellitus, hoge bloeddruk, COPD en astma. Naast deze begeleiding, die in nauwe samenwerking met de huisarts plaatsvindt, heeft zij nog een aantal aanvullende taken op zich genomen: het begeleiden van de groep kwetsbare ouderen, sociale huisbezoeken, het begeleiden van patiënten die willen stoppen met roken en het opmaken van een risicoprofiel voor hart- en vaatziektes, inclusief de voorlichting om de risico's te verkleinen. Ook worden er groepsbijeenkomsten georganiseerd voor allochtonen vrouwen over Diabetes Mellitus-gerelateerde onderwerpen. Deze worden één keer per zes weken gegeven in samenwerking met de diëtiste. DM2 De diabeteszorg is sinds 2009 onderdeel van de DBC Diabetes Mellitus, die georganiseerd wordt door de zorggroep Regionale Diabetesdienst Midden Holland. De zorggroep bewaakt de kwaliteit in de deelnemende praktijken, organiseert nascholingen en voert onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars. De zorg aan patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt uitgevoerd volgens het RDMH-protocol dat gebaseerd is op de NHGstandaard Diabetes Mellitus type 2. De praktijkverpleegkundigen voeren, samen met de huisartsen, de zorg uit. In de praktijk hebben 2 huisartsen en 2 praktijkverpleegkundigen de cursus Insulinetherapie van Langerhans gedaan. De werkzaamheden van de praktijkverpleegkundigen met tot betrekking diabetes zijn: Educatie en in kaart brengen van nieuw gediagnosticeerde diabetes patiënten. Uitvoeren jaarcontroles en kwartaalcontroles Uitvoeren voetcontroles 1x/jr, zo nodig vaker Fundusscopie 1x/jaar regelen Uitvoeren controles patiënten die in een verzorgingshuis wonen of niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Instellen op orale medicatie volgens protocol. Instellen op insuline volgens protocol. Patiënten die in aanmerking komen voor een 4xdaags insulineregime of slecht te Reguleren zijn worden doorverwezen naar de internisten in het Groene Hart ziekenhuis. Indien nodig vinden frequentere controles plaats (bijvoorbeeld bij instellen medicatie/insuline, voetproblemen) COPD In 2005 is de praktijk gestart met een pilot Ketenzorg COPD vanuit het Transmuraal Netwerk. Hierdoor is ervaring opgedaan met het signaleren en begeleiden van patiënten met COPD. De COPD-zorg wordt medio 2013 onderdeel van de DBC COPD. De heer van Zadelhoff heeft hiertoe bijgedragen door het ontwikkelen van een protocol voor de zorggroep. Voor de start van de ketenzorg willen we een verbeterplan opstellen om het protocol uit te gaan voeren. Ook zal hieraan voorafgaand de CASPIR-cursus door de huisartsen en de praktijkverpleegkundigen worden gevolgd. In 2012 zijn alle patiënten met een ICPC-code R95 opgeroepen door de praktijkverpleegkundigen voor een COPD-controle. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van het COPD-protocol.

15 De controle bestaat uit invullen van een CCQ-lijst, afnemen anamnese, geven van educatie en zelfmanagement, controle luchtwegmedicatie inhalatietechniek, begeleiding bij stoppen met roken en 1x per jaar afnemen van spirometrie. Indien gestart wordt met luchtwegmedicatie zal de spirometrie herhaald worden na 6-8 weken. Astma Er is geen gestructureerd astmaspreekuur. Niet alle patiënten die in aanmerking zouden kunnen komen, komen ook daadwerkelijk op het astmaspreekuur. De groep patiënten die wel komen bij de praktijkverpleegkundigen worden behandeld volgens de richtlijnen van de NHG-standaard Astma bij volwassenen en bij kinderen. De werkzaamheden bestaan uit het afnemen van de anamnese, geven van educatie en zelfmanagement, controle luchtwegmedicatie, inhalatietechniek, begeleiden bij stoppen met roken, afnemen van spirometrie en 1x per jaar herhalen spirometrie bij patiënten met ICSgebruik en bij diegene die roken. Indien gestart wordt met luchtwegmedicatie zal de spirometrie herhaald worden na 6-8 weken. Ook worden er saneringsadviezen gegeven en huisbezoeken gedaan. CVRM Er wordt voor de groep patiënten met een hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol gewerkt volgens een protocol. Uitgangspunt voor dit protocol is de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement. Patiënten waarbij de diagnose hypertensie gesteld is, komen in principe elke drie maanden ter controle bij de praktijkverpleegkundigen of de huisarts. Eenmaal per jaar vindt een jaarcontrole plaats met herhalen van laboratoriumdiagnostiek. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan eventuele aanwijzingen voor eindorgaanschade (o.a. hartinfarct en hersenberoerte), gebruik van medicatie, educatie en leefstijladviezen. Patiënten met een verhoogd cholesterol komen in principe één tot twee keer per jaar. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan medicatie, educatie en leefstijladviezen. Ouderenzorg De praktijkverpleegkundigen doen huisbezoeken bij de oudere patiënt om de chronische ziekte te begeleiden. Ook worden er speciale huisbezoeken gedaan. In 2013 zal gestart worden met de module Kwetsbare ouderen van VGZ.

16 7 Preventie Griepvaccinatie De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. WEL GEEN Non-responders Leeftijdsgroep totaal % totaal % ,2 4 0,53 67% , ,12 47% , ,52 46% , ,98 57% , ,1 58% , ,7 44% , ,52 46% , ,95 28% , ,99 14% , ,33 30% ,27 100% Totaal ,35% Uitstrijkjes Baarmoederhals In de praktijk wordt het programma cervixscreening uitgevoerd; wij verzorgen daarvoor de oproepen zelf. De cervix-module binnen het HIS wordt niet gebruikt vandaar dat het niet goed mogelijk is cijfers hierover aan te leveren. Begeleiding stoppen met roken De praktijkverpleegkundigen begeleiden patiënten die willen stoppen met roken, aan de hand van de L-MIS. De L-MIS bestaat uit een aantal gesprekken met patiënten om hen te motiveren om te stoppen met roken en aan te sturen op een concreet plan om te stoppen. Vervolgens worden de patiënten begeleid bij het stoppen met roken. Deze gesprekken worden al dan niet ondersteund met nicotine vervangende middelen of medicatie. Reizigersadvies In de praktijk geven we vaccinaties voor (vakantie)reizen. Daarnaast worden adviezen gegeven om goed voorbereid op reis te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente informatie aangeleverd door de LCR en TravelAlert.

17 8 Samenvatting De belangrijkste gebeurtenissen in 2012 betreffen het vertrek van huisarts T. Tantua, de waarneming van de huisartsenzorg door mw Ploos van Amstel en de uiteindelijke in dienst treding van mw E. Bruinsma. Verder is in de praktijk doorgegaan met de zorgprojecten vanuit het Gezondheidscentrum, de chronische zorg door de praktijkverpleegkundigen en de dagelijkse zorg door de assistenten en de huisartsen. De hardware in de praktijk is gemoderniseerd heeft met name in het teken gestaan van voorbereidend werk voor 2013, te weten o.a. de NHG accreditering opstarten en het aanmelden voor de Huisartsopleiding.

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2013 Inleiding...3 1 Historie...4 2 Visie...5 3 Infrastructuur en organisatie...6 3.1 Locatie van de praktijk...6 3.2 Indeling van het gebouw...6 3.4 Praktijkorganisatie...7

Nadere informatie

1 HISTORIE VISIE INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATIE...

1 HISTORIE VISIE INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATIE... Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 HISTORIE... 3 2 VISIE... 4 3 INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATIE... 5 3.1 LOCATIE VAN DE PRAKTIJK... 5 3.2 INDELING VAN HET GEBOUW... 5 3.3 PRAKTIJKORGANISATIE... 6 3.3.1 Personele

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

1 HISTORIE VISIE INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATIE...

1 HISTORIE VISIE INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATIE... Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1 HISTORIE... 3 2 VISIE... 4 3 INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATIE... 5 3.1 LOCATIE VAN DE PRAKTIJK...5 3.2 INDELING VAN HET GEBOUW...5 3.3 PRAKTIJKORGANISATIE...6 3.3.1 Personele

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Huisartsenpraktijk Winkel en Wauters

Beleidsplan Huisartsenpraktijk Winkel en Wauters 2015 2018. Inhoud: Visie..2 Zorgaanbod.3 Kwaliteitsbeleid...6 Overlegstructuur.7 Waarneemregeling...8 Patiëntenrechten.8 1 Visie In deze visie wordt beschreven welke richting wij kiezen voor onze organisatie,

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg. Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 213 / 214 Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 55-521471 www.huisartspraktijkvandenberg.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Visie en missie... 3 1.2 Doel van het jaarverslag...

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best PRAKTIJKFOLDER Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 31 5683 ED BEST Telefoon: 0499-371325 Spoed: 0499-371325 optie 1 Fax: 0499-392654

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 8.1 Terugblik op het afgelopen jaar Met het vertrek van huisarts Mariette Hamaker op 1 januari 2013, werd de nieuwe maatschap ingeluid met Jonas Bader en Mirte Hemker. Deze maatschap

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het afgelopen jaar 3. Personeel 4.Ziekteverzuim 5. Opleiding 6. Bereikbaarheid 7.Organisatie van de werkdag 8. Apparatuur 9.Samenwerking

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020 6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Donderdagmiddag is de praktijk om uur gesloten.

Donderdagmiddag is de praktijk om uur gesloten. Huisartsenpraktijk F.Smits Mierloseweg 4 5707 AL Helmond Tel: 0492-537740 Spoedlijn: 0492-521088 Centrale Huisartsenpost: 0900-8861 Openingstijden Praktijk: Maandag tot en met Vrijdag 08.00-17.00 uur Donderdagmiddag

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Molenweg 39 2681 RE Monster Tel: 0174-243441 www.huisartsenpraktijkvanderendtengarretsen.praktijkinfo.nl

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Spaarndam, 9-11-2014 In het onderstaande wil ik u uitleggen wat er allemaal veranderd is in het werk van huisartsen. De reden hiervoor

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

januari 2016 Jaarverslag 2015 Natalie Westhuis- Vonhof

januari 2016 Jaarverslag 2015 Natalie Westhuis- Vonhof januari 2016 Jaarverslag 2015 Praktijkhouder Opsteller R.W. Stikkel Natalie Westhuis- Vonhof Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van huisartsenpraktijk Stikkel. Halverwege het jaar is de praktijk

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding Nieuws van de redactie 4 e kwartaal 2017 De verbouwing van apotheek Loudon is inmiddels achter de rug. Op woensdag 20 september heeft Benu Apotheek Loudon haar deuren weer geopend. Alles is vernieuwd en

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad.

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad. Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad www.pauwendaal.nl Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteitsbeleid 3. Klachtenregeling 4. Terugblik

Nadere informatie

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Eigen spreekuur en chronische ziekten M.C.A.P.J. van Abeelen Eigen spreekuur en chronische ziekten Tweede druk Houten 2013 V Voorwoord Het werk van de doktersassistent is de afgelopen jaren uitgebreid. In dit AG-katern komt een aantal chronische

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij

Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij Profiel, historie en toekomst van de praktijk Op 1 mei 1991 heeft Ernst van Grondelle de praktijk in Driebergen overgenomen van zijn voorganger Frans van Galen.

Nadere informatie

Spoed buiten openingstijden:

Spoed buiten openingstijden: St. Jacobslaan 343 6533 VD Nijmegen Telefoonnummer: 024 355 08 10 Spoed buiten openingstijden: 0900 8880 www.bhh-huisartsen.nl Kwaliteit met een menselijk gezicht Bij ons kunt u terecht voor laagdrempelige,

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Huisartsenpraktijk Kloosterpad RA van Baar, LWJ Birker en YA Panken Kloosterpad 11A 5104 JT Dongen www.huisartsenprakijk-kloosterpad.nl MEDERWERKERS Huisartsen:

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Vleuterweide

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Vleuterweide Patiënteninformatie Wegwijs in Gezondheidscentrum Vleuterweide Utrechtse Heuvelrug 130 3452 JA VLEUTEN Tel: [030] 658 21 40 Internet: www.lrjg.nl Email: vleuterweide@lrjg.nl Openingstijden De praktijk

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inleiding...3 1. Historie...

Nadere informatie

Huisartsenpraktijken VELP. Jaarverslag

Huisartsenpraktijken VELP. Jaarverslag Huisartsenpraktijken VELP Jaarverslag 2014 Rozendaalselaan 34-2 6881 LD VELP Jaarverslag 2014 Huisartsen Velp er. 1 Inhoud 1. Korte terugblik..-3-2. Missie & Visie -3-3. Praktijkdoelstelling...... -4-4.

Nadere informatie

Huisartspraktijk Gezondheidscentrum Nellestein Beleidsplan okt 2015-sept 2018

Huisartspraktijk Gezondheidscentrum Nellestein Beleidsplan okt 2015-sept 2018 Huisartspraktijk Gezondheidscentrum Nellestein Beleidsplan okt 2015-sept 2018 Publicatiedatum: 14 10 2015 1.Inleiding. Historie: Het gezondheidscentrum bestaat sinds 1979, verschillende verbouwingen hebben

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk van den Berg Beleidsplan 2015-2017. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.

Huisartsenpraktijk van den Berg Beleidsplan 2015-2017. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg. Huisartsenpraktijk van den Berg Beleidsplan 2015-2017 Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Historie... 4 3. Praktijkorganisatie... 5

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk Patiënteninformatie Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk Eerste Oosterparklaan 78 3544 AK UTRECHT Tel: [030] 670 21 30 Fax: [030] 670 21 39 Internet: www.lrjg.nl Email: parkwijk@lrjg.nl Openingstijden

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Huisartsengroep Ommen

Huisartsengroep Ommen Huisartsengroep Ommen Baron Bentinckstraat 67 P.C.M. Habets tel 456626 A.J. Lock tel 451325 Mw. M.A. Bonnes, tel 463494 Carrouselplein 6 M.P.A. Andriessen tel 451462 E.Th. van den Berg tel 451451 Mw. A.G.M.

Nadere informatie

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2006 Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 5 C. Samenwerking 6 D. Visie en doelstellingen 8 E. Resultaten 11 Bijlagen 19 Jaarverslag POH 2005 2 A Praktijkgegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Datum Onderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor Diabetes / COPD / Astma / CVRM Geachte heer/ mevrouw, Inleiding Voor patiënten met Diabetes / COPD

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek Versie 2015 Protocol No Show Ketenzorg Laatst gewijzigd december 15 HuisartsenZorg Oost-Achterhoek Lovinklaan 1 6802 CD Arnhem Telefoon: 026-3552140 Inhoud

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens Aanvullende gegevens Gegevens aanvrager Naam: Voornamen: Banai Abdul Zaher Geboortedatum: 15-04-1959 Geslacht: Functie: Man huisarts Heeft u de bereikbaarheid voor spoedgevallen geborgd: Is er sprake van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Huisartspraktijk Ida C. Spelt

Huisartspraktijk Ida C. Spelt Huisartspraktijk Ida C. Spelt 1.1 Algemene gegevens 1.2 Inleiding 1.3 Missie en visie 1.4 Rollen en communicatie 1.5 Gedragsregels 1.6 Privacyreglement 1.7 Klachtenregeling 1.8 Organogram Vs 2014 1 1.1

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Laatste revisie: Datum: Naam: 1. PERSOONSGEGEVENS opleider Naam: Voorletter(s): Tussenvgsl: Voornaam:

Nadere informatie

De diabetesverpleegkundige. polikliniek interne geneeskunde

De diabetesverpleegkundige. polikliniek interne geneeskunde De diabetesverpleegkundige polikliniek interne geneeskunde Onlangs is bij u diabetes mellitus geconstateerd. Dit is een chronische aandoening die grote invloed heeft op uw dagelijks leven. De diagnose

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2013

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2013 arverslag 2013 Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder arverslag 2013 Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk 070-3994203 www.mchaagweg.nl Publicatie datum: 15 juli 2014 arverslag 2013 Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017 Synchroon en Bernhoven Substitutie in de praktijk dinsdag 17 oktober 2017 Zorggroep Synchroon Zorggroep door huisartsen opgericht 2007 Doel: verbetering van samenwerking en kwaliteit in de chronische zorg

Nadere informatie

Huisartsenpraktijken VELP. Jaarverslag

Huisartsenpraktijken VELP. Jaarverslag Huisartsenpraktijken VELP Jaarverslag 2015 Rozendaalselaan 34-2 6881 LD VELP Jaarverslag 2015 Huisartsen Velp, versie 2.0, juni 2016 pag. 1 Inhoud Voorwoord..-3-1. Korte terugblik...-4-2. Missie & Visie...-4-3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12 Jaarverslag 2012 Praktijk Hoofdweg366 Inhoudsopgave: Inleiding Praktijk Praktijkorganisatie Veranderingen Verbeterplannen 20/11/12 Verbeteronderwerpen 2012/2013 Kengetallen Inleiding Dit is het tweede

Nadere informatie

M.M.J.M. Brassé, huisarts

M.M.J.M. Brassé, huisarts M.M.J.M. Brassé, huisarts Kim van Haren, assistente Irene Brentjens, assistente Sandy Gelissen, assistente Beukenlaan 3 6063 DA Vlodrop Tel: 0475-401225 Tel: spoedlijn in levensbedreigende situaties:0475-400010

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o.

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Jaarverslag 2010 HOED de Plataan Externe versie Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Inhoud. 1. Inleiding 3 2. Infrastructuur en lokalisatie 4 3. Praktijkorganisatie 5 4. Praktijkpopulatie

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

PoZoB Jaarverslag 2015

PoZoB Jaarverslag 2015 PoZoB Jaarverslag 2015 1 Voorwoord 2015 is een jaar geweest waarin de druk op de organisatie PoZoB van twee kanten toenam. Aan de ene kant was daar de vraag van de zorgverzekeraar naar meer zakelijkheid

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. Diabeteszorg in het WZA

Informatie voor patiënten. Diabeteszorg in het WZA Informatie voor patiënten Diabeteszorg in het WZA z 1 Het Diabetes Centrum Wilhelmina is gehuisvest in het Medisch Centrum Wilhelmina. Dit is onderdeel van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het Diabetes

Nadere informatie

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Praktijkinformatie belangrijke telefoonnummers en beltijden Telefoonnummers praktijknummer (020) 444 1400 spoednummer overdag (020) 444 1402 spoednummer buiten

Nadere informatie

Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek

Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek 2013 Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Dankwoord... 4 Inleiding... 4 Historie van de praktijken... 4 Profiel van de praktijken... 4 Infrastructuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1 JAARVERSLAG 2016 Huisartsenpraktijk MIR 07-02-2017 Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem [Geef tekst op] Pagina 1 Inhoud 1. Visie en missie... 3 2. De organisatie... 3 2.1 De huisarts.. 3

Nadere informatie

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Regiozorg Midden Holland in beeld Zorgprogramma Diabetes mellitus II Deelnemende huisartspraktijken 64 Totaal patiënten deelnemende praktijken 206.482 Patiënten

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag Contactgegevens: Haagweg AK Rijswijk

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag Contactgegevens: Haagweg AK Rijswijk JAARVERSLAG 2015 Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2015 Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk 070-3994203 www.mchaagweg.nl Publicatie datum: 20 mei 2016, patiëntenversie Jaarverslag

Nadere informatie

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Amsterdam, 11 maart 2011 Geachte huisartsen en praktijkondersteuners, Begin januari presenteerde Agis samen met Achmea

Nadere informatie

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten?

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? DGV_08_DEF1.indd 1 01-09-2008 10:19:43 NHG DGV Hoge sterfte door hart-

Nadere informatie