Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisartsenpraktijk Korte Akkeren"

Transcriptie

1 Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding HISTORIE VISIE...5 Visie en Missie...5 Terugblik op Infrastructuur en organisatie Locatie van de praktijk Indeling van het gebouw Opleiding Praktijkorganisatie Praktijkuitrusting...10 Automatisering...10 Personele bezetting...11 Telefonische bereikbaarheid...11 Klachtenregeling Zorgverlening aan Patiënten met Chronische aandoeningen...13 DM COPD...13 Astma...14 CVRM...14 Ouderenzorg Preventie...15 Griepvaccinatie...15 Uitstrijkjes Baarmoederhals...15 Begeleiding stoppen met roken...15 Reizigersadvies...15

3 Inleiding 2012 is het eerste jaar waarover onze praktijk een jaarverslag heeft gemaakt. Er zijn meerdere redenen geweest om dit jaarverslag te maken. Onze praktijk is oktober 2012 gestart met de NHG-praktijkaccreditatie, waarover u verder in dit verslag kunt lezen. De praktijkaccreditatie heeft als doel om de kwaliteit van het medisch handelen en de praktijkvoering door te lichten en waar nodig, te verbeteren. Onderdeel van dit accreditatietraject is de eis om een jaarverslag te maken. Aan de hand van het jaarverslag kunnen verbeterplannen ten aanzien van de praktijkvoering en medisch handelen worden vastgelegd en de resultaten daarvan worden beoordeeld. Dit stelt ons in staat om voortdurend bezig te zijn met verbetering van de kwaliteit van onze huisartsenzorg en het waarborgen daarvan. Het jaarverslag geeft een mogelijkheid voor interne toetsing van de praktijk. Het zorgt ervoor dat processen binnen de praktijk worden geëvalueerd en helpt mee om een visie naar de toekomst te ontwikkelen. Ten derde maakt een jaarverslag het reilen en zeilen binnen onze huisartsenpraktijk transparant voor patiënten en zorgverzekeraars. Geïnteresseerden kunnen lezen hoe onze praktijk is opgebouwd en wat onze visie ten aanzien van de huisartsenzorg is. Het jaarverslag zal op onze website worden gepubliceerd.

4 1 HISTORIE Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is gevestigd in Gouda in de wijk Korte Akkeren. Deze wijk kenmerkt zich door de multiculturele samenstelling, jonge populatie en een overwegend laag sociaaleconomische status. Halverwege de jaren zeventig is deze praktijk opgericht als Stichting Wijkwelzijnscentrum Korte Akkeren, door de heer F.F.M. Blom aan de Bosweg Het ideaal van deze stichting was laagdrempeligheid, met multidisciplinaire zorg. Dit werd deels door vrijwilligers uit de wijk verzorgd. Het Wijkwelzijnscentrum groeide gestaag van nul patiënten bij start tot 4300 patiënten in In 2005 is de Stichting Wijkwelzijnscentrum opgeheven en is de praktijk overgenomen door mevrouw G. van der Klooster-van de Bovekamp, mevrouw R. Topcic en de heer M. van Zadelhoff. De praktijknaam is toen veranderd in Huisartsenpraktijk Korte Akkeren. In 2006 heeft mevrouw Topcic de praktijk verlaten en is mevrouw A.M. van Putten toegetreden tot de maatschap. Op 1 oktober 2007 is de praktijk verhuisd naar de Sacramentskerk, welke omgebouwd was tot gezondheidscentrum Korte Akkeren aan de Constantijn Huygensstraat 121a-g. In het gezondheidscentrum zijn tevens apotheek, fysiotherapie, thuiszorg, oefentherapie, consultatiebureau, maatschappelijk werk, diëtetiek, logopedie, tandarts en centrum voor jeugd en gezin gevestigd. Ook wordt er regelmatig spreekuur gehouden door psychologen, pedicure en huidtherapeute. Op 1 januari 2009 heeft Huisartspraktijk Korte Akkeren de praktijk overgenomen van de heer P. Goudsmit. Er is toen een nieuwe huisarts in dienstverband aangenomen, dhr. E.T. Tantua. Een jaar later is mevrouw A. Duinkerken aangenomen als vijfde huisarts. De heer Tantua is per 1 maart 2012 overgestapt naar een praktijk in Wilnis, hij is per half december opgevolgd door mevrouw E. Bruinsma-Beerends van Loenen. In al die jaren is de praktijkpopulatie gegroeid tot circa 7300 patiënten. Door de vestiging in het gezondheidscentrum is er meer aandacht voor multidisciplinaire zorg en korte lijnen tussen verschillende zorgverleners.

5 2 VISIE In onze visie beschrijven wij welke richting wij kiezen voor onze praktijk, in het licht van de huidige ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Hierin komt tevens aan de orde wat wij doen, voor wie dat doen en hoe wij dat invulling willen geven. De kernwaarden in onze visie zijn in samenspraak met alle praktijkmedewerkers bepaald. Visie en Missie Kwaliteit van zorg en gezondheid van de patiënt staan centraal. Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk, een zo hoogwaardig mogelijke zorg bieden. Om de zorg voor de patiënt zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van de korte lijnen tussen de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van multidisciplinaire zorgprogramma's. Deskundigheid, betrokkenheid en respect zijn voor de praktijkmedewerkers daarbij de belangrijkste kernwaarden. Ons streven is om onze patiënten vriendelijk en op een betrokken manier te behandelen, waarbij wederzijds respect van belang is. De betrokkenheid uit zich niet alleen in de patiëntenzorg maar ook in de organisatie van de huisartsenzorg in het algemeen. Dit blijkt onder meer uit de nevenfuncties die de drie praktijkhouders vervullen naast hun dagelijkse patiëntencontacten. Mw G. van der Klooster Mw A.M. van Putten Dhr M van Zadelhoff Lid Regionale Klachtencommissie Bestuurslid Regionale Organisatie Huisartsen Midden Holland (ROH-MH) Bestuurslid HuisartsenPost Midden Holland (HAP-MH) Met betrekking tot de deskundigheid van het medisch handelen in onze praktijk willen wij voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria. Hierbij worden de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap gehanteerd. In het najaar van 2012 zijn wij gestart met een accreditatieproces. De verwachting is dat de praktijk in het najaar van 2013 geaccrediteerd kan zijn. Dit betekent dat wij dan zullen voldoen aan de landelijk gestelde normen en dat wij ons gericht bezighouden met kwaliteitsverbetering.

6 Terugblik op 2012 Begin 2012 heeft in het teken gestaan van het vertrek van huisarts dhr T. Tantua en het zoeken van een opvolger om zo de continuïteit in de patiëntenzorg te kunnen waarborgen. Wij waren dan ook heel blij dat mw N. Ploos van Amstel gedurende de maanden april t/m december ons team heeft aangevuld. Na haar vertrek in december is zij opgevolgd door mw E. Bruinsma. In 2012 hebben we ons allemaal voorbereid middels zelfstudie en onderwijs op de vergaderingen op het op de juiste manier bijhouden van het medisch dossier, het zogenaamd Adequate Dossiervoering Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD). Verder terugkijkend is 2012 ook met name een voorbreidsingsjaar geweest voor Er is een start gemaakt met diverse projecten vanuit het Gezondheidscentrum, de NHG accreditatie is opgestart, voorbereiding voor de COPD DBC is begonnen en mw A.M. van Putten en dhr M. van Zadelhoff hebben zich aangemeld als huisartsopleiders bij het Leids Universitair Medisch Centrum. De projecten vanuit het gezondheidscentrum worden deels gefinancierd vanuit Geïntegreerde Eerstelijns Zorggelden (GEZ-gelden). De uitvoering van deze projecten vindt plaats door de diverse disciplines onder aansporing van de Zorgraad van het Gezondheidscentrum bestaande uit dhr D. Tebbal (apotheker), mw W. Spaan (kinderfysiotherapeut) en dhr M. van Zadelhoff (huisarts). Hierbij ligt het focus op depressie (mw A.M. van Putten), obesitas bij kinderen (mw G. van der Klooster), polyfarmacie en onderzoeken van mogelijkheden van online afspraken / e-health (dhr M. van Zadelhoff). Verder proberen we als gezondheidscentrum ons netwerk in de wijk te vergoten door contact te zoeken met de diverse zorg- en welzijnsorganisaties die in de wijk actief zijn. Veranderingen in het team: Vertrek T Tantua maart 2012, vanaf april waarnemer mw Ploos van Amstel t/m december Nieuwe huisarts mw Bruinsma vanaf december 2012 Nieuwe assistentes per oktober 2012: mw van Niekerk en mw Folles.

7 Infrastructuur en organisatie 1 Locatie van de praktijk Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is gevestigd in Gouda in de wijk Korte Akkeren. Deze wijk kenmerkt zich door de multiculturele samenstelling, jonge populatie en een overwegend laag sociaaleconomische status. De wijk Korte Akkeren ligt in de zuidwestpunt van Gouda en is gelegen op korte afstand van de binnenstad. De wijk wordt begrensd door de binnenstad, industrieterrein Kromme Gouwe, het Gouwekanaal en de Hollandse IJssel. De wijk is dichtbevolkt en behoort met een kleine inwoners tot de drie grootste wijken van Gouda. De wijk is een van de twee wijkontwikkelingswijken van Gouda. Op 1 oktober 2007 is de praktijk verhuisd naar de Sacramentskerk, welke omgebouwd is tot gezondheidscentrum Korte Akkeren aan de Constantijn Huygensstraat 121a-g. De maatschap huurt praktijkruimte in gezondheidscentrum Korte Akkeren. In het gezondheidscentrum Korte Akkeren zijn tevens Apotheek Grendel, Fysiotherapie Oranjestaete, Thuiszorg Vierstroom en Avicen, Diëtisten Vierstroom Weten is Eten, Oefentherapie Cesar Gouda, Consultatiebureau GGD Hollands Midden, Kwadraad maatschappelijk werk, Logopediepraktijk Korte Akkeren, Diëtetiek, Tandheelkundig centrum Korte Akkeren, Centrum voor Jeugd en Gezin en een bloedafnamepunt van het Groene Hart Diagnostisch Centrum gevestigd. Ook wordt er regelmatig spreekuur gehouden door psychologen, pedicure en huidtherapeute. 2 Indeling van het gebouw Het gezondheidscentrum Korte Akkeren is onderverdeeld in drie etages. De huisartsenpraktijk Korte Akkeren is op de eerste verdieping gevestigd. Deze verdieping is goed bereikbaar via de trap en een lift. Overzicht van de ruimtes Ruimte Receptie 1 Hal 1 Back-office 1 Spreekkamer huisartsen 6 Spreekkamer POH 1 Behandelkamer 1 Personeelstoilet 2 Bezoekerstoilet (M/V) 1 Wachtkamer 2 Aantal

8 3 Opleiding De praktijk fungeert als opleidingsplaats voor co-assistenten van de LUMC. Tevens heeft een stagiaire stage gelopen voor de POHopleiding van de Hogeschool Leiden. Ook zijn er regelmatig stagiaires van de opleiding tot doktersassistente. 4 Praktijkorganisatie De praktijk heeft spreekuur op afspraak. Aanwezigheid Huisartsen Mw G. van der Kloostervan de Bovekamp Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag X X X X Dhr M. van Zadelhoff X X X X Mw A.M. Van Putten X X X X Mw A. Duinkerken X X X Mw E. Bruinsma-Berends van Loenen Praktijkverpleegkundigen Somatiek X X X X Mw B. van Leeuwen X X Mw A. Bos-Zwirner X X Mw E. Bal Praktijkverpleegkundige GGZ Mw E. Berkers X X Dagindeling huisartsen Uren Spreekuur Pauze Spreekuur Pauze Telefonisch spreekuur Assistentenoverleg Lunch Visites Spreekuur Pauze

9 17.00 Assistentenoverleg, administratie Spreekuur Ouderen Iedere dinsdag is er in het woon- en zorgcentrum Julianastaete van tot uur een ouderenspreekuur. Patiënten woonachtig in Julianastaete kunnen hiervoor een afspraak maken zodat ze niet naar de praktijk hoeven te komen. Dit spreekuur wordt gedaan door mw A. Duinkerken. Dagindeling POH Uren Spreekuur Pauze Spreekuur Visites Telefonisch spreekuur Assistentenoverleg Lunch 1400 Spreekuur Pauze Spreekuur Administratie Dagindeling Assistentenspreekuur Uren Assistentenspreekuur Assistentenspreekuur

10 5 Praktijkuitrusting De praktijkuitrusting wordt eens per jaar gecontroleerd door de Firma Henry Scheinn Medical. Dit jaar was dat in maart Praktijkuitrusting Aantal Analoge bloeddrukmeter 12 Meerdere Digityale bloeddrukmeter 2 Meerder Digitale Oorthermometer 3 Braun Analoge weegschaal voor volwassenen 4 Seca Digitale weegschaal 1 Omron Doppler 1 Hadeco, minidop Autoclaaf 1 Model 23S+ Spirometer 1 Welch Allyn Glucosemeters 8 Contour Type Overige apparaten (niet in onderhoudscontract Henry Schein) Event recorder voor hartritme monitoring 1 Automatische Externe Defibrillator 1 Via het gezondheidscentrum, lokatie balie beneden Apparaat voor elektrochirurgie 2 Microscopen 1 Onderhoud door Olympus Koelkast voor vaccins en medicatie 1 Kopieer/faxapparaat 1 Computers 12 Onderhoud door I&O service Printers 8 Onderhoud door I&O sservice Automatisering Binnen onze praktijk wordt gewerkt met het huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom Nieuw. De diagnostische software voor de spirometrie is van Cardio-Perfect van Welch Allyn. Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van VIP live en Snelstart. In de praktijk zijn 12 werkplekken en 8 printers in gebruik. Op alle werkplekken is een internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met apotheken, ziekenhuizen het laboratorium, collega-huisartsen en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen in het HIS of door de assistente verwerkt in het HIS. Het onderhoud van het HIS gebeurt door Pharmapartners met regelmatige updates en een dagelijkse backup op hun servers.

11 De lokale systemen worden onderhouden door I&O service. In dat onderhoud zit onder andere maandelijkse backups van de servers, installatie van windows updates en andere updates en het in stand houden van de beveiliging door recente antivirussoftware. Er is regelmatig overleg over de hard- en software met dhr N. Visscher (I&O service) en dhr van Zadelhoff. In 2012 is besloten alle werkplekken te vernieuen met snellere hardware en betere beeldschermen. Alle werkplekken zijn nu voorzien van Windows 7. Personele bezetting Huisartsenpraktijk Korte Akkeren is een maatschap, bestaande uit 3 huisartsen, mevrouw G. van der Klooster-van de Bovekamp, mevrouw A.M. van Putten en de heer M. van Zadelhoff. Naast de drie praktijkhoudende huisartsen werken er nog twee huisartsen in dienstverband, mevrouw A. Duinkerken en mevrouw E.Bruinsma-Berends van Loenen. Daarnaast werken in de praktijk negen assistentes, mevrouw A.E. Brussee-van Doornen, mevrouw E. Folles-Bos, mevrouw B. de Jong vander Made, mevrouw N. Konijn, mevrouw L.M. Korving- Bonte, mevrouw E. van Niekerk-van Leeuwen, mevrouw M.G.J. Onderwater-Captein, mevrouw L. Slingerland-Smits en mevrouw A.B. Verkerke-de Joode. Drie praktijkverpleegkundigen (POH-S) mevrouw E. Bal, mevrouw C.A. Bos-Zwirner en mevrouw G.C.W. van Leeuwen-Breij. En één praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) mevrouw E. Berkers. Tevens wordt de praktijk schoongehouden door onze twee interieurverzorgsters, mevrouw Lagerweij en mevrouw Overkamp. Telefonische bereikbaarheid Telefonische infrastructuur en bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn, assistente , optie uur - 12,00 uur en van uur Spoedlijn , optie uur tot uur Receptenlijn optie 2 24/7 Intercollegiale lijn , optie uur tot uur Fax /7 Bij het bellen naar de praktijklijn krijgen de patiënten een keuzemenu te horen. Gedurende de uren in de tabel die staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de assistentes. Gedurende de resterende kantooruren worden de patiënten met behulp van een automatische telefonische boodschap door verwezen naar de spoedlijn van de praktijk. Er is een mogelijkheid om op de website van de praktijk herhaalrecepten te bestellen. De recepten komen per bij de assistente binnen. Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap doorverwezen naar het telefoonnummer van de HAP Midden Holland waardoor de 24-uurs

12 beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De telefooncentrale is van het type NEC en werd in 2011 geïnstalleerd door Advitronics. Klachtenregeling Patiënten hebben het recht op een goede afhandeling van klachten, als deze zich mochten voordoen. Wij zien een klacht als een advies en gaan hier serieus mee om. Wij werken aan de ontwikkeling van een protocol Klachtenafhandeling, de verwachting is dat dit eind 2013 klaar zal zijn. Mw van der Klooster-van de Bovenkamp is coördinator. Op de website kan onder het kopje opmerkingen/klachten een klachtenformulier gedownload worden om deze bij de huisartsenpraktijk af te geven. Dit wordt binnen de praktijk besproken en indien nodig/gewenst zal er een gesprek met de patiënt plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan kunnen veranderingen in de praktijk worden aangebracht. Mocht de patiënt er op deze wijze niet uitkomen is er de mogelijkheid tot inschakelen van de Klachtencommissie Huisartsenzorg Rijnland & Midden-Holland. Patiënten Er zijn circa 7300 patiënten ingeschreven in de praktijk, waarvan naar schatting 30% van allochtone afkomst. De man-vrouw verdeling is ongeveer De grootste leeftijdsgroep binnen de praktijk is van 18 tot 35 jaar. Binnen onze praktijk valt ook de zorg voor Woon- en Zorgcentrum Julianastaete. Verdeling geslacht totale periode % % Man Vrouw Verdeling man/vrouw 2012

13 Leeftijd verdeling patiënten 2012

14 6 Zorgverlening aan Patiënten met Chronische aandoeningen Er zijn drie verpleegkundigen in dienst als praktijkverpleegkundige (POH-S). Zij zijn speciaal geschoold om in de huisartsenpraktijk patiënten met een chronische ziekte te begeleiden, zoals diabetes mellitus, hoge bloeddruk, COPD en astma. Naast deze begeleiding, die in nauwe samenwerking met de huisarts plaatsvindt, heeft zij nog een aantal aanvullende taken op zich genomen: het begeleiden van de groep kwetsbare ouderen, sociale huisbezoeken, het begeleiden van patiënten die willen stoppen met roken en het opmaken van een risicoprofiel voor hart- en vaatziektes, inclusief de voorlichting om de risico's te verkleinen. Ook worden er groepsbijeenkomsten georganiseerd voor allochtonen vrouwen over Diabetes Mellitus-gerelateerde onderwerpen. Deze worden één keer per zes weken gegeven in samenwerking met de diëtiste. DM2 De diabeteszorg is sinds 2009 onderdeel van de DBC Diabetes Mellitus, die georganiseerd wordt door de zorggroep Regionale Diabetesdienst Midden Holland. De zorggroep bewaakt de kwaliteit in de deelnemende praktijken, organiseert nascholingen en voert onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars. De zorg aan patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt uitgevoerd volgens het RDMH-protocol dat gebaseerd is op de NHGstandaard Diabetes Mellitus type 2. De praktijkverpleegkundigen voeren, samen met de huisartsen, de zorg uit. In de praktijk hebben 2 huisartsen en 2 praktijkverpleegkundigen de cursus Insulinetherapie van Langerhans gedaan. De werkzaamheden van de praktijkverpleegkundigen met tot betrekking diabetes zijn: Educatie en in kaart brengen van nieuw gediagnosticeerde diabetes patiënten. Uitvoeren jaarcontroles en kwartaalcontroles Uitvoeren voetcontroles 1x/jr, zo nodig vaker Fundusscopie 1x/jaar regelen Uitvoeren controles patiënten die in een verzorgingshuis wonen of niet in staat zijn naar de praktijk te komen. Instellen op orale medicatie volgens protocol. Instellen op insuline volgens protocol. Patiënten die in aanmerking komen voor een 4xdaags insulineregime of slecht te Reguleren zijn worden doorverwezen naar de internisten in het Groene Hart ziekenhuis. Indien nodig vinden frequentere controles plaats (bijvoorbeeld bij instellen medicatie/insuline, voetproblemen) COPD In 2005 is de praktijk gestart met een pilot Ketenzorg COPD vanuit het Transmuraal Netwerk. Hierdoor is ervaring opgedaan met het signaleren en begeleiden van patiënten met COPD. De COPD-zorg wordt medio 2013 onderdeel van de DBC COPD. De heer van Zadelhoff heeft hiertoe bijgedragen door het ontwikkelen van een protocol voor de zorggroep. Voor de start van de ketenzorg willen we een verbeterplan opstellen om het protocol uit te gaan voeren. Ook zal hieraan voorafgaand de CASPIR-cursus door de huisartsen en de praktijkverpleegkundigen worden gevolgd. In 2012 zijn alle patiënten met een ICPC-code R95 opgeroepen door de praktijkverpleegkundigen voor een COPD-controle. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van het COPD-protocol.

15 De controle bestaat uit invullen van een CCQ-lijst, afnemen anamnese, geven van educatie en zelfmanagement, controle luchtwegmedicatie inhalatietechniek, begeleiding bij stoppen met roken en 1x per jaar afnemen van spirometrie. Indien gestart wordt met luchtwegmedicatie zal de spirometrie herhaald worden na 6-8 weken. Astma Er is geen gestructureerd astmaspreekuur. Niet alle patiënten die in aanmerking zouden kunnen komen, komen ook daadwerkelijk op het astmaspreekuur. De groep patiënten die wel komen bij de praktijkverpleegkundigen worden behandeld volgens de richtlijnen van de NHG-standaard Astma bij volwassenen en bij kinderen. De werkzaamheden bestaan uit het afnemen van de anamnese, geven van educatie en zelfmanagement, controle luchtwegmedicatie, inhalatietechniek, begeleiden bij stoppen met roken, afnemen van spirometrie en 1x per jaar herhalen spirometrie bij patiënten met ICSgebruik en bij diegene die roken. Indien gestart wordt met luchtwegmedicatie zal de spirometrie herhaald worden na 6-8 weken. Ook worden er saneringsadviezen gegeven en huisbezoeken gedaan. CVRM Er wordt voor de groep patiënten met een hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol gewerkt volgens een protocol. Uitgangspunt voor dit protocol is de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement. Patiënten waarbij de diagnose hypertensie gesteld is, komen in principe elke drie maanden ter controle bij de praktijkverpleegkundigen of de huisarts. Eenmaal per jaar vindt een jaarcontrole plaats met herhalen van laboratoriumdiagnostiek. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan eventuele aanwijzingen voor eindorgaanschade (o.a. hartinfarct en hersenberoerte), gebruik van medicatie, educatie en leefstijladviezen. Patiënten met een verhoogd cholesterol komen in principe één tot twee keer per jaar. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan medicatie, educatie en leefstijladviezen. Ouderenzorg De praktijkverpleegkundigen doen huisbezoeken bij de oudere patiënt om de chronische ziekte te begeleiden. Ook worden er speciale huisbezoeken gedaan. In 2013 zal gestart worden met de module Kwetsbare ouderen van VGZ.

16 7 Preventie Griepvaccinatie De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. WEL GEEN Non-responders Leeftijdsgroep totaal % totaal % ,2 4 0,53 67% , ,12 47% , ,52 46% , ,98 57% , ,1 58% , ,7 44% , ,52 46% , ,95 28% , ,99 14% , ,33 30% ,27 100% Totaal ,35% Uitstrijkjes Baarmoederhals In de praktijk wordt het programma cervixscreening uitgevoerd; wij verzorgen daarvoor de oproepen zelf. De cervix-module binnen het HIS wordt niet gebruikt vandaar dat het niet goed mogelijk is cijfers hierover aan te leveren. Begeleiding stoppen met roken De praktijkverpleegkundigen begeleiden patiënten die willen stoppen met roken, aan de hand van de L-MIS. De L-MIS bestaat uit een aantal gesprekken met patiënten om hen te motiveren om te stoppen met roken en aan te sturen op een concreet plan om te stoppen. Vervolgens worden de patiënten begeleid bij het stoppen met roken. Deze gesprekken worden al dan niet ondersteund met nicotine vervangende middelen of medicatie. Reizigersadvies In de praktijk geven we vaccinaties voor (vakantie)reizen. Daarnaast worden adviezen gegeven om goed voorbereid op reis te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente informatie aangeleverd door de LCR en TravelAlert.

17 8 Samenvatting De belangrijkste gebeurtenissen in 2012 betreffen het vertrek van huisarts T. Tantua, de waarneming van de huisartsenzorg door mw Ploos van Amstel en de uiteindelijke in dienst treding van mw E. Bruinsma. Verder is in de praktijk doorgegaan met de zorgprojecten vanuit het Gezondheidscentrum, de chronische zorg door de praktijkverpleegkundigen en de dagelijkse zorg door de assistenten en de huisartsen. De hardware in de praktijk is gemoderniseerd heeft met name in het teken gestaan van voorbereidend werk voor 2013, te weten o.a. de NHG accreditering opstarten en het aanmelden voor de Huisartsopleiding.

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding Doelgroepen Organisatie Identificatie Diagnostiek Risicoprofiel

Nadere informatie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie Alm Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet hetzelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren. Alle rechten van deze uitgave berusten bij Top Health Partners.

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012

Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012 Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012 Colofon Uitgave: Redactie: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg in Ontwikkeling Ingeborg Wijnands-Hoekstra en Anna Huizing, ZIO R&R Communication Paul Röling, Shutterstock

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Inventarisatie zelfmanagementinterventies

Inventarisatie zelfmanagementinterventies Inventarisatie zelfmanagements Inzetbaar bij de multidisciplinaire aanpak van zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken Doortje Boshuizen Telefoon: (030) 789 2553 E-mail: d.boshuizen@vilans.nl Jeanny

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd.

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd. Tiende jaargang SynthesHis Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) In de afgelopen tien jaar heeft de huisartsenzorg zich enorm ontwikkeld. Ook qua automatisering. De automatiseringsgraad was al hoog, nu

Nadere informatie

Informatievoorziening in de paramedische zorg:

Informatievoorziening in de paramedische zorg: Informatievoorziening in de paramedische zorg: Een analyse van de huidige situatie, de wensen en behoeften Nederlands Paramedisch Instituut Postadres: Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Bezoekadres: Amsterdamseweg

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie