Blok 1.2 Presenteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blok 1.2 Presenteren"

Transcriptie

1 Blok 1.2 Presenteren Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Practicumhandleiding Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen

2 PLANNINGSGROEP Practicumcoördinator Kayin Mui Gebruik het forum voor vragen over het practicum. Planningsgroep Rob Kickert Maartje Luijk 1.2 Presenteren 2

3 Inhoudsopgave Planningsgroep... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 4 Opbouw van het practicum... 5 Literatuur... 7 Practicumrooster... 8 Bijeenkomst 1 Eerste presentatie... 9 Bijeenkomst 2 Tweede presentatie Bijeenkomst 3 Derde presentatie Bijeenkomst 4 Eindpresentatie Bijlage 1 Onderwerpen en eisen presentaties Bijlage 2 Tips voor het voorbereiden Bijlage 3 Omgaan met feedback Bijlage 4 Minimale vereisten voor de slides Bijlage 5 Observatieformulier Bijlage 6 Eisen zelfreflectieverslag Presenteren

4 INLEIDING Of je later nou aan de slag wilt gaan als pedagoog, onderwijskundige of onderzoeker, presenteren is een vaardigheid die belangrijk is voor alle drie de beroepen. Zo kun je als pedagoog gevraagd worden om een presentatie te geven aan ouders over verschillende behandelmethodes van autisme. Een onderwijskundige kan gevraagd worden om een presentatie te geven aan docenten over hoe kinderen het beste leren. En een onderzoeker kan gevraagd worden om op een congres te presenteren over de invloed van achterstandswijken op het leergedrag van kinderen. Het doel wat je als spreker op dat moment voor ogen hebt is het goed en duidelijk overbrengen van de boodschap. Hoe kun je als spreker dit doen? De beste manier om hierachter te komen is door het zelf te ervaren en ermee te oefenen. In dit practicum krijg je de gelegenheid om te oefenen met aspecten die belangrijk zijn voor presenteren, namelijk het aanbrengen van structuur, contact met het publiek, lichamelijke expressie, taalgebruik, omgaan met vragen en het gebruiken van ondersteunende visuele hulpmiddelen. Om het leerproces van je presentatievaardigheden bij te houden zullen je medestudenten en trainer feedback geven op de presentaties. Daarnaast zullen de presentaties, door middel van een camera, worden opgenomen. Dit dient ervoor dat je na afloop van de presentatie ook kritisch naar je eigen handelen kunt kijken. DOELSTELLING Het doel van dit practicum is dat je na afloop in staat bent om: een presentatie voor te bereiden door gebruik te maken van relevante en betrouwbare wetenschappelijke bronnen. een samenhangende en heldere presentatie te houden. adequaat gebruik te maken van visuele hulpmiddelen. kritisch te kijken naar je eigen presentatievaardigheden en de feedback van de medestudenten en trainer te gebruiken om jouw vaardigheden te verbeteren. 1.2 Presenteren 4

5 OPBOUW VAN HET PRACTICUM Het practicum bestaat uit vier bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst staat een andere soort presentatie en een bepaalde doelgroep centraal met bijbehorende vaardigheden. In week 1 van het blok zal er naast de practicumbijeenkomsten ook een college plaatsvinden. In het college zal aandacht besteedt worden aan wat wetenschappelijk presenteren is (de verschillende vormen daarvan) en er worden een aantal videofragmenten getoond met do s en dont s van presenteren. Daarnaast zal er kort informatie gegeven worden over Schrijfvaardigheid I. De eerste practicumbijeenkomst staat in teken van een eerste oefening in presenteren. Deze presentatie zal over jezelf gaan. De doelgroep waarvoor je gaat spreken zijn je medestudenten. Zie onder 'bijeenkomsten' en bijlage 1 wat de onderwerpen precies inhouden en wat de eisen zijn. In de tweede bijeenkomst geef je een presentatie over een actualiteit uit de pedagogische- of onderwijswereld. De presentatie is bedoeld voor leken. In de derde bijeenkomst gaat de presentatie over een onderwerp uit blok 1.1 of 1.2. De doelgroep waarvoor je gaat spreken zijn mensen uit de praktijk. Na drie keer geoefend te hebben wordt er in de vierde bijeenkomst de eindpresentatie gegeven. Deze zal met een cijfer beoordeeld worden. De presentatie zal gaan over het thema van je schrijfvaardigheid opdracht. Je doelgroep zal bestaan uit academici met interesse in pedagogiek en/of onderwijskunde. Naast deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om een online-cursus Powerpoint te volgen. Indien je geen of weinig kennis hebt van het softwareprogramma Powerpoint dan wordt het je aangeraden om de cursus online te volgen. Je moet namelijk zelf via Powerpoint slides maken om je presentatie visueel te ondersteunen. De Powerpoint-cursus vind je hier: - Video-training - Schriftelijke training RZ aspx?section=11 Al bekend met PowerPoint? Dan kun je kennismaken met een middel dat steeds populairder wordt voor wetenschappelijke presentaties, namelijk Prezi. De Prezi-cursus vind je hier: Presenteren

6 Een aantal voorbeelden van presentaties in Prezi vind je hier: Toetsing en aftekening Dit practicum is onderdeel van het examenonderdeel Vaardigheden Bachelorjaar 1. Je cijfer is het gemiddelde van je resultaat op de eindpresentatie (tijdens bijeenkomst 4) en het zelfreflectieverslag. Eindpresentatie Tijdens de vierde bijeenkomst geef je je eindpresentatie. Deze presentatie wordt beoordeeld door de trainer, zie bijlagen 1 en 5 voor de beoordelingscriteria. Verslag Op basis van de feedback van je medestudenten, trainer en je eigen kritische blik schrijf je een zelfreflectieverslag over je presentatievaardigheden. Zie bijlage 6 voor de precieze richtlijnen voor dit verslag. Er geldt voor dit practicum een 100% aanwezigheidsverplichting. Je moet dus aanwezig zijn geweest bij alle groepsbijeenkomsten EN bij elk van deze bijeenkomsten een presentatie hebben gegeven. Heb je een bijeenkomst gemist, dan kan je eenmalig alsnog aan de aanwezigheidsverplichting voldoen door een inhaalopdracht te maken. Dit doe je door het 'Aanvraagformulier inhaalopdracht practicum' in te vullen en bij de practicumcoördinator in te leveren. Het formulier is te downloaden van Eduweb bij MyDossier. Daarnaast dien je de practicum coördinator te mailen over de invulling van de inhaalopdracht. Let op: de opdracht dient binnen één week na de gemiste bijeenkomst bij de practicumcoördinator aangevraagd te worden. Wordt de vervangende opdracht later aangevraagd dan wordt deze niet meer in behandeling genomen. 1.2 Presenteren 6

7 LITERATUUR Om je adequaat voor te kunnen bereiden op de bijeenkomsten, dien je de relevante literatuur over presenteren te lezen. Deze kun je vinden op Eduweb. - Braas, C., Kat, J., Timmer, G., & Ville, I. (2001). Hoofdstuk 3. De structuur van begin tot eind. Presenteren (pp.31-49). Groningen: Wolters-Noordhoff. - Irby, D.M. (2004). Practical teaching: great presentations every time. The clinical teacher,1, Palm-Hoebe, M., & Palm, H. (1996). Hoofdstuk 3. Stemgebruik. Effectieve zakelijke presentaties (pp.24-28). Groningen: Wolters-Noordhoff. - Palm-Hoebe, M., & Palm, H. (1996). Hoofdstuk 6. Vragen. Effectieve zakelijke presentaties (pp.49-52). Groningen: Wolters-Noordhoff. - Van Hooff, A. (1995). Tips om uw gehoor stierlijk te vervelen. Nrc Handelsblad. Tevens kun je voor dit practicum enkele interessante internetsites bekijken: - Alles over presenteren op een rij (AANRADER) - Lichaamstaal: de taal die iedereen spreekt (AANRADER) - Presentatieontwerpen x - Informatie over presenteren - Citaten - Up-to-date informatie over presenteren Presenteren

8 PRACTICUMROOSTER Je volgt het practicum in een groep van ongeveer 12 studenten. De groepsindelingen zullen via EduWeb bekend worden gemaakt. Datum Tijd Activiteit Plaats vóór Upload presentatie 1 Eduweb Vroege practicumgroepen Zie groepsindeling Practicumcollege: Wat is wetenschappelijk presenteren? LB Late practicumgroepen vóór Upload presentatie 2 Eduweb Vroege practicumgroepen Zie groepsindeling Late practicumgroepen vóór Upload presentatie 3 Eduweb Vroege practicumgroepen Zie groepsindeling Late practicumgroepen vóór Upload eindpresentatie Eduweb Vroege practicumgroepen Zie groepsindeling Late practicumgroepen vóór Upload zelfreflectieverslag Eduweb 1.2 Presenteren 8

9 BIJEENKOMST 1 EERSTE PRESENTATIE Doelen Kennismaking met medestudenten en trainer. Eerste oefening in presenteren. Eerste oefening in het gebruiken van visuele hulpmiddelen. Voorbereiding 1. Lezen van de volgende literatuur: - Braas, C., Kat, J., Timmer, G., & Ville, I. (2001). Hoofdstuk 3. De structuur van begin tot eind. Presenteren (pp.31-49). Groningen: Wolters-Noordhoff. - Irby, D.M. (2004). Practical teaching: great presentations every time. The clinical teacher,1, Van Hooff, A. (1995). Tips om uw gehoor stierlijk te vervelen. Nrc Handelsblad. In bijlage 2 staat een aantal tips om je presentatie voor te bereiden. Als je een andere manier van voorbereiden handiger vindt, kan je die ook gebruiken. 2. Presentatie - Je bereidt een presentatie voor in Powerpoint of Prezi van 4 minuten (niet langer). In bijlage 1 vind je het onderwerp en de eisen van de presentatie. - De presentatie dien je uiterlijk dinsdag 9 oktober te uploaden via Eduweb. Programma Kennismaking & inleiding De studenten en de trainer stellen zich aan elkaar voor. Iedereen geeft kort aan wat zijn ervaring is met presenteren en wat zijn verwachting van de training is. De trainer geeft uitleg over de doelen en opzet van de training en beantwoordt eventuele vragen vanuit de groep. De trainer geeft iedere student ook 4 observatieformulieren. Oefening presenteren 5 studenten houden hun presentatie. De oefening ziet er steeds als volgt uit: 1. De apparatuur wordt gereed gemaakt voor opname. 2. Vier observatoren observeren de spreker. Zij bepalen onderling wie welke aspecten observeert: 1) structuur, 2) contact met het publiek en taalgebruik, 3) lichamelijke expressie en stemgebruik en 4) overige. 3. De spreker geeft zijn/haar leerpunten door aan de observatoren. 4. De spreker houdt zijn/haar presentatie. 5. De spreker ontvangt feedback. Er wordt extra stilgestaan bij aspecten 2 en 3. Hoe je feedback geeft en ontvangt kun je in bijlage 3 vinden Presenteren

10 Pauze Vervolg oefening presenteren De resterende studenten komen nu aan de beurt. Invullen van de leerpunten en doornemen bijeenkomst twee Op basis van de ervaring met de presentatie en feedback van vandaag formuleert iedereen nieuwe leerpunten voor de volgende presentatie. Dit zijn de punten waar studenten bij de voorbereiding extra op letten en de observatoren tijdens de uitvoering van de volgende presentatie extra aandacht aan besteden. Voorbereiden voor de volgende bijeenkomst 1. Lezen van de volgende literatuur: - Palm-Hoebe, M., & Palm, H. (1996). Hoofdstuk 3. Stemgebruik. Effectieve zakelijke presentaties (pp.24-28). Groningen: Wolters-Noordhoff. - Palm-Hoebe, M., & Palm, H. (1996). Hoofdstuk 6. Vragen. Effectieve zakelijke presentaties (pp.49-52). Groningen: Wolters-Noordhoff. 2. Presentatie - Bereidt een presentatie voor in Powerpoint of Prezi van 6 minuten (niet langer). Zie bijlage 1 voor het onderwerp en de eisen. - De presentatie dient uiterlijk 16 oktober geüpload te worden via Eduweb. - Bekijk de video van je presentatie, noteer voor jezelf 2 sterke en 2 zwakke punten. Deze punten kun je vervolgens gebruiken voor je zelfreflectieverslag. Korte evaluatie Er zal een korte evaluatie plaatsvinden. 1.2 Presenteren 10

11 BIJEENKOMST 2 TWEEDE PRESENTATIE Doelen Ontwikkelen van presentatievaardigheden. Leren adequaat gebruik te maken van visuele hulpmiddelen. Leren omgaan met vragen uit het publiek. Voorbereiding 1. Lezen van de volgende literatuur: - Palm-Hoebe, M., & Palm, H. (1996). Hoofdstuk 3. Stemgebruik. Effectieve zakelijke presentaties (pp.24-28). Groningen: Wolters-Noordhoff. - Palm-Hoebe, M., & Palm, H. (1996). Hoofdstuk 6. Vragen. Effectieve zakelijke presentaties (pp.49-52). Groningen: Wolters-Noordhoff. 2. Presentatie - Je bereidt een presentatie voor in Powerpoint of Prezi van 6 minuten (niet langer). In bijlage 1 vind je het onderwerp en de eisen van de presentatie. - De presentatie dien je uiterlijk dinsdag 16 oktober te uploaden via Eduweb. Programma Inleiding De trainer geeft uitleg over het doel en de opzet van deze bijeenkomst. De trainer beantwoordt eventuele vragen vanuit de groep. Oefening presenteren 5 studenten houden hun presentatie. De oefening ziet er steeds als volgt uit: 1. De apparatuur wordt gereed gemaakt voor opname. 2. Vier observatoren observeren de spreker. Zij bepalen onderling wie welke aspecten observeert: 1) structuur, 2) contact met het publiek en taalgebruik, 3) lichamelijke expressie en stemgebruik en 4) overige studenten worden aangewezen om vragen te bedenken. 4. De spreker geeft zijn/haar leerpunten door aan de observatoren. 5. De spreker houdt zijn/haar presentatie. 6. De spreker beantwoordt vragen van het publiek. Vanaf deze bijeenkomst wordt er ook geoefened met het beantwoorden van verschillende soorten vragen uit het publiek. De soorten vragen kunnen samenhangen met de doelgroep van je publiek, bv. leken, deskundige enz. Om een paar voorbeelden te geven: - De geïnteresseerde vraag van iemand die extra informatie wil of van iemand die de mening van de spreker wil weten over een bepaald onderwerp. - De kritische vraag van iemand die zijn mening naar voren wil brengen of foutjes in de presentatie op wil merken. - De pakvraag van iemand die de spreker onderuit wil halen of uit de tent wil lokken Presenteren

12 Pauze - De onsamenhangende vraag van iemand die zich ongelukkig en onduidelijk uitdrukt 7. De spreker ontvangt feedback. Er wordt extra stilgestaan bij aspecten 1 en 4. Vervolg oefening presenteren De resterende studenten komen nu aan de beurt. Groepsdiscussie Aan het einde van de bijeenkomst zal de trainer kort de eventuele voor- en nadelen met de groep bespreken van het gebruiken van niet wetenschappelijke bronnen bij het presenteren. Invullen van de leerpunten en doornemen bijeenkomst drie Op basis van de ervaring met de presentatie en feedback van vandaag formuleert iedereen nieuwe leerpunten voor de volgende presentatie. Dit zijn de punten waar studenten bij de voorbereiding extra op letten en de observatoren tijdens de uitvoering van de volgende presentatie extra aandacht aan besteden. Voorbereiden voor de volgende bijeenkomst Presentatie - Het voorbereiden van een presentatie in Powerpoint of Prezi van 8 minuten (niet langer). Zie bijlage 1 voor het onderwerp en de eisen. - Presentatie dient uiterlijk 23 oktober geüpload te worden via Eduweb. - Bekijk de video van je presentatie, noteer voor jezelf 2 sterke en 2 zwakke punten. Deze punten kun je vervolgens gebruiken voor je zelfreflectieverslag. 1.2 Presenteren 12

13 BIJEENKOMST 3 DERDE PRESENTATIE Doelen Ontwikkelen van wetenschappelijke presentatievaardigheden. Leren adequaat gebruik te maken van visuele hulpmiddelen. Leren omgaan met vragen uit het publiek. Voorbereiding Presentatie - Je bereidt een presentatie voor in Powerpoint of Prezi van 8 minuten (niet langer). In bijlage 1 vind je het onderwerp en de eisen van de presentatie. - De presentatie dien je uiterlijk dinsdag 23 oktober te uploaden via Eduweb. Programma Inleiding De trainer geeft uitleg over het doel en de opzet van deze bijeenkomst. De trainer beantwoordt eventuele vragen vanuit de groep. Oefening presenteren 5 studenten houden hun presentatie. De oefening ziet er steeds als volgt uit: 1. De apparatuur wordt gereed gemaakt voor opname. 2. Vier observatoren observeren de spreker. Zij bepalen onderling wie welke aspecten observeert: 1) structuur, 2) contact met het publiek en taalgebruik, 3) lichamelijke expressie en stemgebruik en 4) overige studenten worden aangewezen om vragen te bedenken. 4. De spreker geeft zijn/haar leerpunten door aan de observatoren. 5. De spreker houdt zijn/haar presentatie. 6. De spreker beantwoordt vragen van het publiek. 7. De spreker ontvangt feedback. Pauze Vervolg oefening presenteren De resterende studenten komen nu aan de beurt. Groepsdiscussie Aan het einde van de bijeenkomst zal er een korte groepsdiscussie gehouden worden over het verschil van gebruiken van wetenschappelijke vs. niet wetenschappelijke bronnen Presenteren

14 Invullen van de leerpunten en doornemen bijeenkomst vier Op basis van de ervaring met de presentatie en feedback van vandaag formuleert iedereen nieuwe leerpunten voor de volgende presentatie. Dit zijn de punten waar studenten bij de voorbereiding extra op letten en de observatoren tijdens de uitvoering van de volgende presentatie extra aandacht aan besteden. Voorbereiden voor de volgende bijeenkomst Presentatie - Het voorbereiden van de eindpresentatie in Powerpoint of Prezi van 10 minuten (niet langer). Zie bijlage 1 voor het onderwerp en de eisen. Zie bijlage 5 voor de punten waarop de eindpresentatie wordt beoordeeld. - Presentatie dient uiterlijk 30 oktober geüpload te worden via Eduweb. - Bekijk de video van je presentatie, noteer voor jezelf 2 sterke en 2 zwakke punten. Deze punten kun je vervolgens gebruiken voor je zelfreflectieverslag. 1.2 Presenteren 14

15 BIJEENKOMST 4 EINDPRESENTATIE Doelen Het kunnen houden van een wetenschappelijke presentatie. Adequaat gebruik maken van visuele hulpmiddelen. Omgaan met vragen uit het publiek. Voorbereiding Presentatie - Je bereidt een presentatie voor in Powerpoint of Prezi van 10 minuten (niet langer). In bijlage 1 vind je het onderwerp en de eisen van de presentatie. Zie bijlage 4 voor de minimale eisen voor de slides van de eindpresentatie en bijlage 5 voor de punten waarop je wordt beoordeeld. - De presentatie dien je uiterlijk dinsdag 30 oktober te uploaden via Eduweb. - Neem een setje hand-outs voor de trainer mee. Geef dit voorafgaand aan je presentatie aan je trainer. Programma Inleiding De trainer geeft uitleg over het doel en de opzet van deze bijeenkomst en beantwoordt eventuele vragen vanuit de groep. De trainer legt aan de hand van het beoordelingsformulier uit hoe de presentaties beoordeeld worden. Oefening presenteren 5 studenten houden hun presentatie. De oefening ziet er steeds als volgt uit: 1. De laptop wordt gereed gemaakt voor opname. 2. Vier observatoren observeren de spreker. Zij bepalen onderling wie welke aspecten observeert: 1) structuur, 2) contact met het publiek en taalgebruik, 3) lichamelijke expressie en stemgebruik en 4) overige studenten worden aangewezen om vragen te bedenken. 4. De spreker geeft zijn/haar leerpunten door aan de observatoren. 5. De spreker houdt zijn/haar presentatie. 6. De spreker beantwoordt vragen van het publiek. 7. De spreker ontvangt feedback. Pauze Vervolg oefening presenteren De resterende studenten komen nu aan de beurt Presenteren

16 Afsluiting en evaluatie Alle studenten vullen hun leerpunten in naar aanleiding van deze presentatie. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden voor het zelfreflectieverslag. Ten slotte zal de training geëvalueerd worden. 1.2 Presenteren 16

17 BIJLAGE 1 ONDERWERPEN EN EISEN PRESENTATIES Presentatie 1 Onderwerp: jezelf Doelgroep: medestudenten Duur presentatie: 4 minuten Deadline uploaden: dinsdag 9 oktober vóór De centrale vraag in deze presentatie gaat over jou. Zoals je in de literatuur hebt gelezen is het beantwoorden van de centrale vraag het hoofddoel van de presentatie. De centrale vraag zal vervolgens, in drie tot vijf sub vragen, worden uitgewerkt in het middenstuk van de presentatie. Je mag zelf bepalen waar de sub vragen in het middenstuk over gaan. Zo kun je bijvoorbeeld inzoomen op je familie, hobby s, persoonlijkheid, wat mensen over jou echt moeten weten of hoe vrienden jou omschrijven. Presentatie 2 Onderwerp: actueel onderwerp binnen de pedagogische- of onderwijswereld Doelgroep: leken Bronnen: geen wetenschappelijke bronnen. Maak gebruik van internetsites, media, kranten enz. Duur presentatie: 6 minuten Deadline uploaden: dinsdag 16 oktober vóór Deze presentatie zal gaan over een actueel onderwerp binnen de pedagogische- of onderwijswereld. Je kunt bijvoorbeeld inspiratie opdoen via het nieuws of kijken wat er momenteel in de politiek speelt op dit gebied. Enkele voorbeelden: Mag een pedoseksueel na zijn straf terugkeren in zijn oude buurt? Helpen kleinere klassen? Is voorschoolse opleiding de oplossing voor achterstand bij kinderen uit slechte wijken? Aandachtspunten bij het voorbereiden van je presentatie: - Houd rekening met de doelgroep waarvoor je presenteert. - Formuleer een heldere centrale vraag waar je vervolgens ook antwoord op geeft. - Zorg voor voldoende inhoudelijke diepgang. Maak gebruik van meerdere bronnen. - Vermijd het puur opsommen van informatie. Het is bijvoorbeeld interessanter om bijvoorbeeld bij een onderwerp als hoe kunnen we kinderen met autisme belangrijke vaardigheden aanleren? de verschillende methodes te vergelijken in plaats van enkel de methodes te beschrijven Presenteren

18 Presentatie 3 Onderwerp: onderwerp uit blok 1.1 of 1.2 Doelgroep: mensen uit de praktijk Bronnen: wetenschappelijke bronnen. Probeer nog wetenschappelijke bronnen erbij te zoeken die niet tijdens de onderwijsgroep zijn gebruikt. Duur presentatie: 8 minuten Deadline uploaden: dinsdag 23 oktober vóór Deze presentatie zal gaan over een onderwerp uit een van de problemen die tot nu toe zijn behandeld in blok 1.1. of 1.2. Het is niet de bedoeling dat je een samenvatting geeft van het onderwerp, maar kies het gedeelte van het onderwerp dat jij interessant vindt. Wellicht is dit in de onderwijsgroepen nog niet veel aan bod geweest of is er iets dat interessant is om aan het onder werp te relateren. Probeer binnen je practicumgroep af te stemmen dat er niet meerdere keren over hetzelfde onderwerp wordt gepresenteerd. Denk er ook hier weer aan dat de centrale vraag met behulp van wetenschappelijke literatuur wordt beantwoord. Enkele voorbeelden: Wat is de invloed van de verwachting van leraren op de prestaties van een leerling? Is de verwachting van leerkrachten meer van invloed op de prestaties van meisjes dan van jongens? Aandachtspunten bij het voorbereiden van je presentatie: - Houd rekening met de doelgroep waarvoor je presenteert. - Formuleer een heldere centrale vraag waar je vervolgens ook antwoord op geeft. - Zorg voor voldoende inhoudelijke diepgang. Maak gebruik van meerdere wetenschappelijke bronnen. Bedenk alvast wat het verschil is volgens jou tussen het gebruik maken van wetenschappelijke vs. niet wetenschappelijke bronnen. Dit zal in de groepsdiscussie tijdens de bijeenkomst besproken worden. - Vermijd het puur opsommen van informatie. - Vergeet niet te refereren! Refereer altijd volgens de APA-normen (ook in de tekst op de slides!). 1.2 Presenteren 18

19 Eindpresentatie Onderwerp: onderzoeksvraag en het (voorlopige) antwoord dat je daarop hebt geformuleerd op basis van de literatuur Doelgroep: academici met interesse in pedagogiek en/of onderwijskunde Bronnen: wetenschappelijke bronnen. Duur presentatie: 10 minuten Deadline uploaden: dinsdag 30 oktober vóór Deze presentatie zal door de trainer met een cijfer worden beoordeeld. Deze eindpresentatie zal gaan over het onderwerp dat je voor schrijfvaardigheid hebt gekozen. De onderzoeksvraag die je hebt gevormd voor het plan van aanpak is hetzelfde als de centrale vraag in de presentatie. Voor het schrijven van het plan van aanpak heb je al literatuur gezocht die je kunt gebruiken voor het beantwoorden van de centrale vraag. Aandachtspunten bij het voorbereiden van je presentatie: - Houd rekening met de doelgroep waarvoor je presenteert. - Formuleer een heldere centrale vraag waar je vervolgens ook antwoord op geeft. - Zorg voor voldoende inhoudelijke diepgang. Maak gebruik van meerdere wetenschappelijke bronnen. - Vermijd het puur opsommen van informatie. - Vergeet niet te refereren! Refereer altijd volgens de APA-normen (ook in de tekst op de slides!). - Gebruik bijlage 4 en 5 als checklist Presenteren

20 BIJLAGE 2 TIPS VOOR HET VOORBEREIDEN Tips om je presentatie voor te bereiden: 1. Verzamel informatie over je publiek (voor wie) 2. Stel je doel vast (wat wil je met je presentatie bereiken) 3. Verzamel informatie over je onderwerp (waarover) 4. Verzamel informatie over de randvoorwaarden (wanneer, hoe lang en waar) 5. Structureer je informatie (hoe) 6. Zet je presentatie op papier. Een handige manier hiervoor is door een draaiboek te maken (zie voorbeeld hieronder). Denk goed na of je het fijn vindt om de presentatie volledig uit te schrijven, of juist niet. 7. Oefen je presentatie voor een geïnteresseerde, bijvoorbeeld je huisgenoot of een vriend(in). Belangrijk: neem de duur van je presentatie op! 8. Stel naar aanleiding van het oefenen eventueel je presentatie en draaiboek bij en oefen zo nodig opnieuw Tijd Inhoud Aanwijzingen Inleiding Welkom heten en jezelf voorstellen Opening: zorg voor een pakkend begin (schrijf de openingszin volledig uit) Opbouw naar de centrale vraag: publiek informeren over het onderwerp Rustig vertellen Iedereen goed aankijken Centrale vraag Slide 3 Structuur van de presentatie Slide 4 Kern De kern van de presentatie: m.b.v. lineaire of concentrische ordening Vergeet niet te ademen! Slot Korte samenvatting van de hoofdpunten Niet vergeten centrale vraag te herhalen Conclusie Afsluiting: zorg voor een uitsmijter (schrijf de slotzin volledig uit) Vragen Antwoord geven aan iedereen 1.2 Presenteren 20

21 Toelichting op de drie kolommen 1. In de eerste kolom zet je de tijd die je wilt besteden aan een onderdeel. Afhankelijk van de totale duur van de presentatie en hoeveel speling er is om uit te lopen. 2. Zet in de tweede kolom je presentatie kernachtig neer. Schrijf de openingszin en de slotzin volledig uit. Het is erg belangrijk deze goed over te brengen aan het publiek, omdat zij aan het begin en het einde van de presentatie alert zijn. De informatie die dan wordt gepresenteerd wordt goed onthouden. Het is verder niet de bedoeling dat je er een letterlijk uitgeschreven verhaal neerzet, maar zorg wel dat hetgeen je schrijft te volgen is voor iemand die de presentatie niet gehoord heeft. Bewaak de tijd. Zorg ook dat je onderdelen hebt die optioneel zijn, die je dus gemakkelijk achterwege kan laten wanneer je uit dreigt te lopen of kan toevoegen wanneer je tijd over hebt in je presentatie. Zorg verder dat je tekst (als je die wilt gebruiken) overzichtelijk is. Je moet namelijk in één oogopslag kunnen zien waar je bent in je presentatie. Je kunt bijvoorbeeld veel witregels gebruiken en bepaalde kernwoorden markeren, zodat die er meteen uit springen wanneer je je draaiboek voor je hebt liggen. Als je verwacht dat je erg zenuwachtig zult zijn, is het wel handig om de gehele inleiding letterlijk op te nemen in je draaiboek. Zo kan je terugvallen op de uitgeschreven tekst als de zenuwen, die vaak in het begin van je presentatie het hevigst zijn, te erg opspelen. Schrijf dan wel in spreektaal. 3. In de derde kolom noteer je aanwijzingen over hoe je de presentatie houdt. Zo kan daar aanwijzingen in staan over op welk moment je de relevante slide gebruikt. Maar je kunt ook aanwijzingen over je non-verbale gedrag erin zetten, bijvoorbeeld lachen, ademen enz. Zorg dat je aanwijzingen corresponderen met de inhoud in kolom Presenteren

22 BIJLAGE 3 OMGAAN MET FEEDBACK Introductie Wat is feedback? Letterlijk betekent feedback "terugkoppelen". Een feedbackgever koppelt terug aan een feedbackontvanger wat hij of zij vindt van een prestatie of performance (bijvoorbeeld een onderzoeksverslag) van de ontvanger. Doelen van feedback Het kritisch naar elkaar kijken en feedback geven over elkaars prestaties is belangrijk in het wetenschappelijk proces. Een voorbeeld is de zogenaamde peer review waarbij collega s de kwaliteit van elkaars werk beoordelen. Mede via feedback van collega s kun je je professioneel ontwikkelen. Het geven en ontvangen van feedback heeft verschillende doelen: 1. fouten uit iemands repertoire of handelen halen 2. aanzetten tot reflectie over je handelen, wat tot een verbeterd inzicht in eigen handelen moet leiden 3. verbetering van feedbackvaardigheden Kenmerken van feedback Feedback bestaat in allerlei vormen. Feedback kan bijvoorbeeld schriftelijk en/of mondeling gegeven worden. Feedback kan uitgebreid of beknopt zijn, kan meteen na een performance worden gegeven of iets later. De onderstaande kenmerken bepalen voor een belangrijk deel de stijl en kwaliteit van de feedback: er is duidelijkheid over de gebruikte criteria voor de feedback er zijn concrete voorbeelden door de feedbackontvanger beschreven er is uitleg gegeven bij de feedback er is een balans tussen positieve en negatieve opmerkingen de feedbackgever heeft aangegeven hoe hij/zij het zelf aangepakt zou hebben er zijn suggesties gegeven voor verbetering de feedback heeft structuur (vb. Ik vond vier dingen sterk en twee voor verbetering vatbaar. Het eerste sterke punt vind ik de feedback is beschrijvend (en is dus meer dan enkele kernwoorden) de feedback is in de eerste persoon geschreven (Dus bijvoorbeeld: Ik snapte je uitleg van sommige termen niet, in plaats van Je legde sommige termen niet duidelijk uit ) De kunde van het ontvangen van feedback De feedbackontvanger is voor een belangrijke deel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de feedback. Tijdens het uitwisselen van de feedback heeft de ontvanger een leidende rol. Allereerst zal de feedbackontvanger goed moeten luisteren en de feedbackgever moeten laten uitpraten. Als de feedback onduidelijk is voor de ontvanger, zal de ontvanger door moeten vragen. Als de feedbackontvanger geen suggesties heeft gekregen voor verbetering, 1.2 Presenteren 22

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

PRESENTEREN MTSO-INFO 22 DIMITRI MORTELMANS 2001

PRESENTEREN MTSO-INFO 22 DIMITRI MORTELMANS 2001 PRESENTEREN MTSO-INFO 22 DIMITRI MORTELMANS 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03) 820.28.82

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

referaathouder Bultheel Jo www.joict.be.tt

referaathouder Bultheel Jo www.joict.be.tt referaathouder Bultheel Jo www.joict.be.tt Regionaal aanspreekpunt West-Vlaanderen Universitaire Campus - A 122 Etienne Sabbelaan 53-8500 Kortrijk tel: 056 24 60 40 Fax: 056 24 64 11 renwv@kuleuven-kortrijk.be

Nadere informatie

- Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids'

- Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids' - Presentatietechniek - 'Opleiding Stadsgids' Hans Sluijter en Jos Paulusse Syllabus City Guides Presentatietechniek m.m.v. Hans Sluijter en Jos Paulusse 1 INHOUDSOPGAVE 1. Presentatietechniek Algemeen...

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Reader spreken Havo 4. Het betoog

Reader spreken Havo 4. Het betoog Reader spreken Havo 4 Het betoog 1 Inhoudsopgave Les 1: Het betoog 4 Les 2: Toetsanalyse en spreekangst 6 Les 3: Het onderwerp 9 Les 4: Het spreekplan 14 Les 5: Verschillende bronnen van informatie 18

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING-DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven PBM sept. 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135 ED SITTARD

Nadere informatie

Vrijwilligers voor OSA Screening en training

Vrijwilligers voor OSA Screening en training Vrijwilligers voor OSA Screening en training Intake vrijwilligers Bij het uitrollen van OSA in een gemeente zijn er vrijwilligers nodig. Zij leiden de gesprekken met de ouders op een neutrale, ondersteunende

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Hand-out Presentatietechnieken

Hand-out Presentatietechnieken Hand-out Presentatietechnieken Zowel tijdens je studie alsook in het toekomstige werkveld zul je regelmatig benaderd worden voor het geven van een presentatie. Onderzoek leert dat ingenieurs gemiddeld

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie