Huurders Vereniging Rietlanden. Onderzoek woonbuurt Rietlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurders Vereniging Rietlanden. Onderzoek woonbuurt Rietlanden"

Transcriptie

1 Huurders Vereniging Rietlanden Onderzoek woonbuurt Rietlanden Juli 2011 Opdrachtgever : Huurders Vereniging Rietlanden Opdrachtnemer : Lumius BV Projectnummer : Adviseurs : Dhr. D. Assen en Mevr. J. Rotman

2 Samenvatting Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de buurtbewoners van huurwoningen in de wijk Rietlanden, heeft de huurdersvereniging van de Rietlanden Lumius gevraagd een onderzoek uit te voeren. Met de resultaten kan bekeken worden wat goed gaat in de buurt en wat nog verbeterd kan worden. In totaal is aan 58 bewoners, in een deel van de Rietlanden, gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Hiervan hebben 42 meegewerkt. Het veldonderzoek is uitgevoerd door middel van persoonlijke gesprekken met bewoners in hun thuissituatie. Hiervoor is een uitgebreide vragenlijst gebruikt. De bewoners hadden bij elke vraag de mogelijkheid om extra (niet voorgeselecteerde) antwoorden te geven en opmerkingen te maken. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de uitkomsten per hoofdstuk. Extra opmerkingen van bewoners staan alleen in het rapport. Hoofdstuk 3 Profiel bewoners De leeftijdscategorie tussen 40 en 50 jaar oud en 50 en 60 jaar, komt in de buurt het meest voor (47,6%). Het merendeel van de buurt (31%) bestaat uit een gezin waarvan het jongste thuiswonende kind 21 jaar of jonger is. Opvallend is dat eenoudergezinnen/gezinnen met kinderen ouder dan 21 nauwelijks voorkomen in de buurt. De buurt bestaat voor 96% uit personen met een Nederlandse culturele achtergrond. 31% van de buurt woont pas een paar maanden tot 2 jaar in de buurt. Hoofdstuk 4 De buurt Kwaliteit woonomgeving Actie Inrichting open plekken en voldoende parkeerplaatsen In de gaten houden Vindbaarheid woning en straatmeubilair Koesteren Bestrating en verlichting Parkeren - Groen- en speelvoorziening Actie - In de gaten houden Onderhoud speelvoorziening, geschikte speelvoorziening Koesteren Aanwezigheid groenvoorziening, onderhoud groenvoorziening Parkeren - Openbare voorziening Actie - In de gaten houden Organisatie sociaal culturele activiteiten, gebouwen sociaal culturele activiteiten Koesteren Openbaar vervoer, winkels, sportvoorzieningen, medische voorzieningen Parkeren Scholen 2

3 Bevolking en buurt Actie - In de gaten houden Koesteren Parkeren Wijkvereniging en betrokkenheid Omgang, thuisvoelen Bevolkingssamenstelling, sociale contacten en huurdersvereninging Hoofdstuk 5 Overlast De meeste overlast wordt veroorzaakt door: het rijgedrag, de uitwerpselen van huisdieren, verkeerd geparkeerde auto s, onoverzichtelijke verkeerssituaties, zwerfvuil, verkeer en lawaai. Drank- en drugsgebruik, het multifunctionele sportveld, de sportvelden, geluid van huisdieren, gebruik van sportvelden op zondag middag, ongedierte, gestalde caravans, aanhangwagens en (vracht) auto s, vuilnis, verlichting van de sportvelden en stank leveren het minst overlast op. Hoofdstuk 6 Criminaliteit en veiligheid Met gemiddeld een 2,38 op een schaal van 1 tot 5 (1=slecht 5=goed) blijkt dat voldoende (politie) toezicht het meest negatief wordt beoordeeld. De bewoners hebben het meest overlast van onvoldoende toezicht, bedreiging samenscholende jongeren en vandalisme. Diefstal of inbraken leveren het minst overlast op. Hoofdstuk 7 Relaties met verhuurder Relatie verhuurder Actie In de gaten houden Koesteren Parkeren Relatie onderhoudsbedrijf Actie In de gaten houden Koesteren Parkeren Klachtenbehandeling Mate waarin men serieus genomen wordt Wijze waarop men te woord wordt gestaan, bereikbaarheid Relatie Klachtenbehandeling en prestaties Serieus genomen worden Relatie, bereikbaarheid en wijze waarop men te woord wordt gestaan Hoofdstuk 8 Woning en onderhoud In hoofdstuk 8 staat beschreven wat de bewoners vinden van de staat van onderhoud van verschillende onderdelen van de woning en de tuin. Voor alle onderdelen geldt dat meer dan 50% van de bewoners van mening is dat de woning en de tuin in een goede staat verkeren (op de badkamer na). Het meest in slechte en matige staat van onderhoud verkeren de badkamer (60%), de keuken (43,9%), het schilderwerk binnen(37,2%) en de warmte isolatie (35,9%). De waardering van het gasverbruik wordt door de meeste bewoners als neutraal beoordeeld. En over het afzuigsysteem is de meerderheid negatief tot zeer negatief (59%). Hoofdstuk 9 Eindoordeel woning en buurt De bewoners geven voor hun eigen woning een gemiddeld cijfer van 6,76. Het gemiddelde cijfer voor de buurt ligt op 7,07. Het betreft beiden een gewogen gemiddelde. Hoofdstuk 10 Individuele situaties Gedurende de gesprekken met de bewoners zijn ook onderwerpen besproken die niet in één van de andere hoofdstukken passen. Het zijn individuele gevallen, vaak hele persoonlijke situaties die ook bijdragen aan het vormen van een beeld over de buurt. Dit hoofdstuk is niet samen te vatten. De situaties staan in hoofdstuk 10. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 4 Hoofdstuk 1 Het project Achtergronden/probleembeschrijving Doelstelling Doelgroepen Onderwerpen Opbouw rapport Hoofdstuk 2 Verantwoording onderzoek Type onderzoek Onderzoekspopulatie en steekproef Representativiteit Hoofdstuk 3 Profiel bewoners Leeftijdsopbouw Samenstelling huishouden Culturele achtergrond Aantal jaren woonachtig Hoofdstuk 4 De Buurt Kwaliteit woonomgeving Vindbaarheid woning Voldoende parkeerplaatsen Kwaliteit van de bestrating Kwaliteit van straatmeubilair Openbare verlichting Inrichting open plekken Totaalbeeld kwaliteit woonomgeving Groen en speelvoorzieningen Aanwezigheid groenvoorzieningen Onderhoud groenvoorzieningen Geschikte speelvoorzieningen Onderhoud speelvoorzieningen Totaalbeeld kwaliteit groen en speelvoorzieningen

5 4.3 Openbare voorzieningen Winkels Scholen Sociaal culturele voorzieningen Medische voorzieningen Sportvoorzieningen Openbaar vervoervoorzieningen Totaalbeeld openbare voorzieningen Bevolking en buurt Bevolkingssamenstelling Omgang met buurtbewoners Sociale buurtcontacten Betrokkenheid buurtbewoners Activiteiten bewonersorganisaties Thuisgevoel in buurt Totaalbeeld buurt en bevolking Totaalbeeld aspecten wijk Hoofdstuk 5 Overlast Personen en dieren Personen Dieren Vuil en stank Stank Zwerfvuil Vuilnis Uitwerpselen huisdieren Ongedierte Activiteiten Overlast als gevolg van gestalde caravans, aanhangwagens en (vracht) auto s Overlast als gevolg van de sportvelden Overlast als gevolg van verlichting van de sportvelden Overlast van gebruik van de sportvelden op zondag middag Overlast als gevolg van het multifunctionele sportveld

6 5.3.6 Overlast als gevolg van drugs en alcoholgebruik Verkeer Overlast als gevolg van verkeerd geparkeerde auto s Overlast als gevolg van verkeer in de buurt Overlast als gevolg van het rijgedrag in de buurt Overlast als gevolg van onoverzichtelijke verkeerssituaties Totaaloverzicht overlast Hoofdstuk 6 Criminaliteit en veiligheid Criminaliteit Overlast als gevolg van geweldpleging Lastig gevallen of betrokken geraakt bij geweldpleging Overlast als gevolg van diefstal of inbraken Overlast als gevolg van vandalisme Overlast als gevolg van graffiti Veiligheidsbeleving Veiligheidsgevoel Bedreiging van samenscholende jongeren Voldoende (politie) toezicht Totaaloverzicht criminaliteit en veiligheid Hoofdstuk 7 Relatie met de verhuurder De relatie met de verhuurder Waardering van de relatie met de verhuurder Bereikbaarheid verhuurder De manier waarop de verhuurder u te woord staat Waardering van de mate waarin de bewoners zich serieus genomen voelen door de verhuurder De wijze waarop de verhuurder omgaat met klachten De relatie met het onderhoudsbedrijf De waardering van de prestaties van het onderhoudsbedrijf dat onderhoud pleegt aan de woning Waardering van de relatie met het onderhoudsbedrijf Waardering van de bereikbaarheid van het onderhoudsbedrijf De manier waarop het onderhoudsbedrijf de bewoners te woord staat

7 7.2.5 Waardering over de mate waarin de bewoners serieus genomen worden door het onderhoudsbedrijf Waardering van de wijze waarop het onderhoudsbedrijf omgaat met klachten van de bewoners Totaaloverzicht relatie met de bewoners Hoofdstuk 8 Woning en onderhoud Onderhoud Staat van onderhoud Waardering gasverbruik Waardering afzuigsysteem Hoofdstuk 9 Eindoordeel woning en buurt Woning Buurt Hoofdstuk 10 Individuele situaties Bijlage A Enquête Bijlage B Geboortejaren

8 Hoofdstuk 1 Het project 1.1 Achtergronden/probleembeschrijving Huurdersvereniging De Rietlanden is opgericht in 1988 met het doel de belangen van huidige en toekomstige huurders van een woning, in de particuliere sector in de Emmer woonwijk De Rietlanden te behartigen. Dit geldt zowel voor de zaken die betrekking hebben op de woning, als de zaken op het gebied van de woonomgeving en de verkeersveiligheid. Zij onderhoudt hierbij contacten met de beheerders/ eigenaren van de woningen, de wijkvereniging, de gemeente en de regiopolitie. De vereniging telt ongeveer 337 leden. 1.2 Doelstelling Om overlast in de Bonte Kraai, Zwarte Kraai en een deel van het Kraaienveld(straten in de Emmerwijk Rietlanden) structureel te kunnen aanpakken, heeft het bestuur van de huurdersvereniging het initiatief genomen tot een woonbelevingsonderzoek. Het onderzoek moet inzicht geven in de mening van de bewoners over hun woning, woonomgeving en het sociale klimaat in het onderzoeksgebied. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek kan de huurdersvereniging de verantwoordelijke partijen aanspreken om actie te ondernemen tegen de overlast. 1.3 Doelgroepen In de Bonte Kraai, Zwarte Kraai en een deel van het Kraaienveld staan 58 woningen van 1 eigenaar. De doelgroep bestaat uit de 58 hurende huishoudens die in deze straten wonen. Zie ook de figuur hieronder. Illustratie 1.1: kaart onderzoeksgebied Uitvoering: De woonbeleving wordt geïnventariseerd door middel van huis-aan-huis interviews. Deze zijn door studenten van Stenden afgenomen onder de bewoners. De enquêteurs hebben per adres naar de hoofdbewoner gevraagd. De bewoners zijn door de Huurdersvereniging Rietlanden vooraf per brief op de hoogte gesteld van het onderzoek. Per adres is maximaal 4 pogingen gedaan om de bewoner(s) te interviewen. Na 4 pogingen is het adres komen te vervallen. Er zijn 2 pogingen overdag en 2 pogingen s avonds gedaan. 8

9 1.4 Onderwerpen De woonbeleving wordt gemeten aan de hand van de volgende onderwerpen: Profiel bewoners Leeftijdsopbouw Samenstelling huishouden Aantal jaren woonachtig Culturele achtergrond De buurt Kwaliteit woonomgeving Vindbaarheid van de woning Voldoende parkeerplaatsen Kwaliteit van de bestrating Kwaliteit van het straatmeubilair Openbare verlichting Inrichting openbare plekken Groen- en speelvoorzieningen Aanwezigheid groenvoorzieningen Onderhoud groenvoorzieningen Geschikte speelvoorzieningen Onderhoud speelvoorzieningen Openbaren voorzieningen Winkels Scholen Sociale culturele voorzieningen Medische voorzieningen Sportvoorzieningen Openbaar vervoervoorzieningen Bevolking en buurt Bevolkingssamenstelling van de buurt Omgang met de buurtbewoners Sociale buurtcontacten Betrokkenheid buurtbewoners Activiteiten bewonersorganisaties (identificeren & specificeren) Thuisgevoel in de buurt Overlast Personen Dieren Stank Zwerfvuil Vuilnis Uitwerpselen huisdieren Ongedierte Gestalde caravans, aanhangwagens en (vracht) auto s Uitgaansgelegenheden Drugs- en alcoholgebruik Verkeer Verkeerd geparkeerde auto s Verkeer in de buurt Rijgedrag in de buurt Onoverzichtelijke verkeerssituaties 9

10 Criminaliteit en veiligheid Criminaliteit Geweldpleging Lastiggevallen Betrokken bij geweldpleging Diefstal of inbraken Vandalisme Veiligheidsbeleving Veiligheidsgevoel Bedreiging door samenscholende jongeren Kwaliteit van de woning Ruimte in de woning Onderhoud aan de woning & tuin Huurprijs van de woning Eindoordeel woning en buurt Cijfer buurt Cijfer woning 1.5. Opbouw rapport Het uitgangspunt van dit onderzoek is om inzicht te geven in de mening van de bewoners over hun woning, woonomgeving en het sociale klimaat in het onderzoeksgebied. Dit inzicht wordt weergegeven in een aantal hoofdstukken. In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek omschreven. Hoofdstuk twee beslaat de verantwoording van het onderzoek. Vervolgens behandelen hoofdstuk drie t/m tien de resultaten per behandeld onderwerp. In de bijlagen is de vragenlijst opgenomen en de antwoorden op het geboortejaar van de respondent. 10

11 Hoofdstuk 2 Verantwoording onderzoek 2.1 Type onderzoek Door middel van veldonderzoek zijn de onderwerpen aan de bewoners voorgelegd. Het veldonderzoek is uitgevoerd door middel van het afnemen van vragenlijsten met de bewoners in hun thuissituatie. Hiervoor is een uitgebreide vragenlijst gebruikt. Ook hadden bewoners aan het einde van de vragenlijst de mogelijkheid om extra (niet voorgeselecteerde) antwoorden te geven en opmerkingen te maken. Het gehele onderzoek heeft een explorerend en beschrijvend karakter. 2.2 Onderzoekspopulatie en steekproef De onderzoekspopulatie van het onderzoek betreft alle hoofdbewoners van de 58 huurwoningen. Een aankondiging voor het invullen van een vragenlijst in een bepaalde week, is gedaan via een brief. Vervolgens zijn de vragenlijsten bij de mensen thuis afgenomen. In totaal hebben 42 personen meegewerkt aan het onderzoek. De representativiteit van het onderzoek wordt in de volgende paragraaf besproken. Elk element uit de onderzoekspopulatie heeft een even grote kans om in de steekproef terecht te komen. Dit maakt het een aselecte steekproef. 2.3 Representativiteit In onderstaande tabel worden de betrouwbaarheid met de bijbehorende foutenmarge voor dit onderzoek weergegeven. Het totale aantal woningen bedraagt 58. Omdat er in totaal 42 enquêtes zijn afgenomen, is het onderzoek 85% betrouwbaar. Zie ook de tabel hieronder. Populatie 58 Foutenmarge 5.9% Betrouwbaarheid 85% Spreiding 50% Respons 42 Tabel 2.1: representativiteit van het marktonderzoek Populatie: de populatie betreft de totale omvang van de te onderzoeken doelgroep. Foutenmarge: de foutenmarge betreft de grootte van de fout die men toelaat. Wanneer 90% van de respondenten ja antwoordt en 10% nee, dan kan een grotere fout worden toegelaten dan wanneer de respondenten het grondig oneens zijn, zoals of Een kleine foutenmarge vereist een grotere steekproef. Betrouwbaarheidsniveau: in statistische zin betekent betrouwbaarheid dat wanneer een meting meerdere malen gedaan wordt, er weinig verschil is tussen de gemeten waarden. Het betrouwbaarheidsniveau is daarbij de mate van onzekerheid die men wil toelaten. Een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproef. Spreiding: welk resultaat verwacht men voor elke vraag? Wanneer de antwoorden uit de steekproef duidelijk in eenzelfde richting wijzen, dan kan er statistisch gezien vanuit worden gegaan dat dit ook zo is in de populatie. Veiligheidshalve is uitgegaan van een maximale spreiding van 50%. Niet alle vragen zijn beantwoord door alle respondenten, hierdoor zijn een aantal vragen gebaseerd op een lager aantal respondenten. 11

12 Hoofdstuk 3 Profiel bewoners 3.1 Leeftijdsopbouw Om een goed beeld te krijgen van het profiel van bewoners uit de buurt zijn er vragen gesteld over het geboortejaar van de hoofdbewoners. Tabel 3.1 geeft de leeftijdsopbouw weer. Een precieze aanduiding van de geboortedata is weergegeven in bijlage B. Wat is uw leeftijd? Aantal Percentage ,8% ,7% ,8% ,8% ,4% Niet gegeven 4 9,5% Totaal % Tabel 3.1: leeftijd van de buurtbewoners De leeftijdscategorie tussen 40 en 50 jaar oud en 50 en 60 jaar, komt in de buurt het meest voor (47,6%). Van de hoofdbewoners is 63% man. 3.2 Samenstelling huishouden Tevens is geïnventariseerd hoe de huishoudens zijn samengesteld. Tabel 3.2 geeft een weergave van de samenstelling van het huishouden. Wat is de samenstelling van het huishouden? Aantal Percentage Alleenwonend 6 14% Tweepersoons huishouden zonder thuiswonende kinderen 12 29% Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind is ouder dan 21 jaar 1 2% Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind is 21 jaar of jonger 7 17% Gezin, jongste thuiswonende kind is ouder dan 21 jaar 3 7% Gezin, jongste thuiswondende kind is 21 jaar of jonger 13 31% Totaal % Tabel 3.2: samenstelling huishoudens in de buurt Het merendeel van de buurt (31%) bestaat uit een gezin waarvan het jongste thuiswonende kind 21 jaar of jonger is, gevolgd door de tweepersoons huishoudens zonder thuiswonende kinderen (29%). 14 % van de buurt is alleenwonend. Opvallend is dat eenoudergezinnen/gezinnen met kinderen ouder dan 21 nauwelijks voorkomen in de buurt. 12

13 3.3 Culturele achtergrond Aan de bewoners is gevraagd naar de culturele achtergrond, zie tabel 3.3. Wat is uw culturele achtergrond? Aantal Percentage Nederlands 39 95% Surinaams 1 2% Aziatisch 1 2% Totaal % Tabel 3.3: Nationaliteit van de buurtbewoners Uit de tabel valt af te leiden dat slechts 4 % van de bewoners een andere culturele achtergrond heeft dan de Nederlandse. 3.4 Aantal jaren woonachtig Het aantal jaren dat de bewoners woonachtig zijn in de buurt is in kaart gebracht. Zie tabel 3.4. Hoeveel jaren woont u al in deze woning? Aantal Percentage % % % % % % Totaal % Tabel 3.4: Aantal jaren in de betreffende woning Hieruit is naar voren gekomen dat de meerderheid van de buurt (31%)er pas een paar maanden tot 2 jaar woont. Totaal woont 74% van de bewoners van deze buurt minder dan 10 jaar in de wijk. De resultaten van deze tabel laten zien dat er veel doorloop is, dit gaven ook veel bewoners aan bij overige opmerkingen. 13

14 Hoofdstuk 4 De Buurt 4.1 Kwaliteit woonomgeving Vindbaarheid woning 36.6% van de bewoners vindt dat hun woning moeilijk tot zeer moeilijk te vinden is. 29,3% vindt de woning neutraal gelegen. 34,2% vindt de woning makkelijk tot zeer makkelijk te vinden. 4,9 31,7 29, ,2 Grafiek 4.1: score vindbaarheid woning Zeer moeilijk Moeilijk Makkelijk Een percentage van 41,4% vindt de vindbaarheid qua belangrijkheid neutraal. 6,9 6,9 41,4 27,6 17,2 Grafiek 4.2: belang vindbaarheid woning Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Voldoende parkeerplaatsen Een meerderheid van 50% vindt dat er voldoende (27,5%) tot ruim voldoende (22,5%) parkeerplaatsen zijn in de buurt ,5 12,5 27,5 22,5 Grafiek 4.3: score voldoende parkeerplaatsen Zeer onvoldoende Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Een ruime meerderheid van 71,7% vindt het belangrijk (40,7%) tot heel belangrijk (31%). 3,73,7 11,1 40,7 40,7 Grafiek 4.4: belang voldoende parkeerplaatsen Niet belangrijk Veelal niet belangrijk 14

15 De bewoners hebben bij deze vraag de volgende opmerkingen gemaakt: Inrit bonte kraai veel te smal en extra overlast door verkeerd geparkeerde auto's. Last van bedrijven aan huis wat niet mag van verhuurder, maar die interesseert het niet, waardoor onze parkeerplekken worden bezet. Parkeerplaatsen worden ook bezet door ouders van voetballertjes. Te weinig parkeerplaatsen op de Zwarte Kraai Kwaliteit van de bestrating Een meerderheid van 55% van de bewoners vindt de kwaliteit van de bestrating goed (45%) tot zeer goed (10%) Grafiek 4.5: score kwaliteit bestrating Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed Een ruime meerderheid van 88,9% vindt dit belangrijk (33,3%) tot heel belangrijk (55,6%). 11,1 33,3 55,6 Grafiek 4.6: belang kwaliteit bestrating De bewoners hebben bij deze vraag de volgende opmerkingen gemaakt: Met name de voetpaden en de tegelpaden bevatten veel gebroken tegels, bij deze paden vindt geen onderhoud plaats. Bestrating bij de huizen is slecht Kwaliteit van straatmeubilair 42,5% van de bewoners vindt de kwaliteit van het straatmeubilair goed (37,5%) tot zeer goed (5%). 35% heeft hier neutraal op geantwoord en 22,5% vindt de kwaliteit van het straatmeubilair slecht (12,5%) tot zeer slecht (10%) , ,5 5 Grafiek 4.7: score kwaliteit straatmeubilair Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed 15

16 Een meerderheid van 67,8% vindt dit belangrijk (46,4%) tot heel belangrijk (21,4%). 3,63, ,4 21,4 Grafiek 4.8: belang kwaliteit straatmeubilair Niet belangrijk Veelal niet belangrijk De opmerkingen die de bewoners bij deze vraag hebben gemaakt zijn: Bijna elk weekend sneuvelen er bushokjes, waardoor het fietspad vervolgens vol met glas ligt Openbare verlichting Een meerderheid van 56,1% vindt de openbare verlichting goed (41,5%) tot zeer goed (14,6%). 2,4 14,6 26,8 41,5 14,6 Grafiek 4.9: score openbare verlichting Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed Een eveneens zeer ruime meerderheid van 96,2% vindt dit belangrijk (48,1%) tot heel belangrijk (48,1%). 3,7 48,1 48,1 Grafiek 4.10: belang openbare verlichting De opmerking die een bewoner bij deze vraag heeft gemaakt is: Meer licht bij oversteekplaatsen Inrichting open plekken 42,5% vindt de inrichting van open plekken goed (40%) tot zeer goed (2,5%). 40% vindt de inrichting van open plekken slecht (30%) tot zeer slecht (10%). Er is 17,5% die hier neutraal in is ,5 40 2,5 Grafiek 4.11: score inrichting open plekken Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed 16

17 Een ruime meerderheid 80,8% vindt dit belangrijk (38,5%) tot heel belangrijk (42,3%). 19,2 38,5 42,3 Grafiek 4.12: belang inrichting open plekken Totaalbeeld kwaliteit woonomgeving Grafiek 4.13 geeft de verhouding weer tussen het belang dat bewoners hechten aan een speficiek onderdeel en de score die ze aan dit onderdeel toekennen. Op de horizontale as (de X-as) is het belang weergegeven. Op de verticale as (de Y-as) staat de score (mate van tevredenheid) weergeven. De vet gedrukte lijnen in het midden van het grafiekgebied zijn de gemiddelden (score en belang) van inrichting openbare plekken, kwaliteit straatmeubilair, vindbaarheid woning, openbare verlichting, parkeren en kwaliteit bestrating. Deze vet gedrukte lijnen verdelen het grafiekgebied in vier kwadranten. De interpretatie van de matrix is als volgt: Links boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld laag belang: parkeren Rechts boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld hoog belang: koesteren Rechts onder: gemiddeld lage score met gemiddeld hoog belang: actie nodig. Links onder: gemiddeld lage score met gemiddeld laag belang: in de gaten houden. 4 3,8 3,6 Y-as: score (1=laag - 5=hoog) 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2, ,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 X-as: belang (1=laag 5=hoog) Grafiek 4.13: totaalbeeld kwaliteit woonomgeving 17

18 Legenda: Geel = Paars = Blauw = Rood = Blauw (plusteken)t= Wit/blauw (balkje) = Actie: In de gaten houden: Koesteren: Vindbaarheid woning Voldoende parkeerplaatsen Bestrating Straatmeubilair Verlichting Inrichting open plekken Inrichting open plekken (1) en voldoende parkeerplaatsen (2) Vindbaarheid woning en straatmeubilair Bestrating en Verlichting Parkeren: 4.2 Groen en speelvoorzieningen Aanwezigheid groenvoorzieningen Een ruime meerderheid van 64,2% vindt de aanwezigheid van groenvoorzieningen in de buurt voldoende (45,2%) tot ruim voldoende (19%). Zeer onvoldoende 4,8 4,8 26,2 45,2 19 Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Grafiek 4.14: score aanwezigheid groenvoorzieningen Een ruime meerderheid van 92,8% vindt dit belangrijk (46,4%) tot heel belangrijk (46,4%). 3,6 3,6 46,4 46,4 Grafiek 4.15: belang aanwezigheid groenvoorzieningen Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Opmerkingen die bewoners hebben gemaakt bij deze vraag zijn: Er mag meer groen zijn, er wordt veel gesnoeid. Door het vele snoeien van de heggen aan de straatkant raken veel auto`s beschadigt door de takken. 18

19 4.2.2 Onderhoud groenvoorzieningen Een meerderheid van 58,5% vindt het onderhoud aan de groenvoorzieningen goed (46.3%) tot zeer goed (12,2%). 2,4 17, ,3 12,2 Grafiek 4.16: score onderhoud groenvoorzieningen Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed Dit onderdeel wordt door veel bewoners belangrijk (48,3%) tot heel belangrijk (34,5%) wordt gevonden. 3,4 13,8 48,3 34,5 Grafiek 4.17: belang onderhoud groenvoorzieningen Veelal niet belangrijk Geschikte speelvoorzieningen Wat betreft geschikte speelvoorzieningen zijn hier de uitslagen heel uiteenlopend. 43.5% vindt het onvoldoende (25,6%) tot zeer onvoldoende (17,9%). 12.8% heeft hier neutraal op geantwoord. 43.6% heeft hier voldoende (35,9%) tot ruim voldoende (7,7%) op geantwoord. 17,9 25,6 12,8 35,9 7,7 Grafiek 4.18: score voldoende geschikte speelvoorzieningen Zeer onvoldoende Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende 65.5% vindt geschikte speelvoorzieningen belangrijk (24,1%) tot heel belangrijk (41,4%). 6,9 13,8 13,8 24,1 41,4 Grafiek 4.19: belang voldoende geschikte speelvoorzieningen Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Opmerkingen die bij deze vraag zijn gemaakt: Kinderen worden naar de play-ground gestuurd door buurtbewoners als ze tussen de geparkeerde auto`s spelen. Play- ground staat gelijk aan hangjongeren, dealen drugs en alcohol gebruik ( ook vanuit andere wijken). Er zijn ook wel grasveldjes aanwezig, maar de kinderen worden daar vaakweggestuurd door buurtbewoners. Prima alternatief is dat de kinderen mogen voetballen ( buiten de trainingen om) op het DZOH veld. 19

20 Leuk zo'n multifunctioneel sportveld, ik neem aan de skatebaan en de kleine Rietplas. Waar zijn de toezichthouders? Ook hangen er overdag jongeren met drank en drugs. Als mijn kind niet voor mijn buurman zijn huis mag spelen en niet daarheen kan gaan, wat dan? Heb je iets voor de jeugd, maar geen begeleiding erbij dan vraag je om moeilijkheden Onderhoud speelvoorzieningen Wat betreft onderhoud speelvoorzieningen zijn de uitslagen uiteenlopend. 35,2% vindt het slecht (17,6%) tot zeer slecht (17,6%). 23,5% heeft hier een neutrale uitslag gegeven. 41,2% vindt het onderhoud van de speelvoorzieningen goed (32,4%) tot zeer goed (8,8%). Zeer slecht 17,6 17,6 23,5 32,4 8,8 Slecht Goed Zeer goed Grafiek 4.20: score onderhoud speelvoorzieningen Een meerderheid van 69,5% vindt onderhoud aan speelvoorzieningen belangrijk (39,1%) tot heel belangrijk (30,4%). 4, ,1 30,4 Grafiek 4.21: belang onderhoud speelvoorzieningen Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Totaalbeeld kwaliteit groen en speelvoorzieningen Grafiek 4.22 geeft de verhouding weer tussen het belang dat bewoners hechten aan een speficiek onderdeel en de score die ze aan het onderdeel toekennen. Op de horizontale as (de X-as) is het belang weergegeven. Op de verticale as (de Y-as) staat de score (mate van tevredenheid) weergeven. De vet gedrukte lijnen in het midden van het grafiekgebied zijn de gemiddelden (score en belang) van geschiktheid speelvoorzieningen, onderhoud speelvoorzieningen, aanwezigheid groenvoorzieningen en onderhoud aan groenvoorzieningen. De vet gedrukte lijnen verdelen het grafiekgebied in vier kwadranten. De interpretatie van de matrix is als volgt: Links boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld laag belang: parkeren Rechts boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld hoog belang: koesteren Rechts onder: gemiddeld lage score met gemiddeld hoog belang: actie nodig. Links onder: gemiddeld lage score met gemiddeld laag belang: in de gaten houden. 20

21 4 Y-as: score: 1=laag 5=hoog 3,5 3 2,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 X-as: belang 1=laag 5=hoog Grafiek 4.22: totaalbeeld groen- en speelvoorzieningen Legenda: Geel = Paars = Blauw = Rood = Aanwezigheid groenvoorziening Onderhoud groenvoorziening Geschikte speelvoorziening Onderhoud speelvoorziening Actie: - In de gaten houden: Koesteren: Onderhoud speelvoorziening, geschikte speelvoorziening Aanwezigheid groenvoorziening, onderhoud groenvoorziening Parkeren: Openbare voorzieningen Winkels Een duidelijke meerderheid van 80,9% vindt dat er voldoende (47,6%) tot ruim voldoende (33,3%) winkels zijn in de buurt. 2,4 14,3 2,4 47,6 33,3 Grafiek 4.23: score aanwezigheid voldoende winkels Zeer onvoldoende Onvoldoende Voldoende 21

22 Een grote meerderheid van 92,8% vindt de aanwezigheid van voldoende winkels belangrijk (35,7%) tot zeer belangrijk (57,1%). 3,63,6 35,7 57,1 Grafiek 4.24: belang aanwezigheid voldoende winkels Veelal niet belangrijk Scholen Een grote meerderheid van 83,4% vindt dat er voldoende (27,8%) tot ruim voldoende (55,6%) scholen zijn in de buurt. 5,6 11,1 27,8 55,6 Grafiek 4.25: score aanwezigheid voldoende scholen Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Een meerderheid van 69,2% vindt dit belangrijk (19,2%) tot heel belangrijk (50%). De bewoners die neutraal hebben geantwoord zijn over het algemeen bewoners zonder school gaande kinderen. 7,7 3,8 19,2 19,2 50 Grafiek 4.26: belang aanwezigheid voldoende scholen Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Sociaal culturele voorzieningen Een meerderheid van 51,7%denkt neutraal over het aantal georganiseerde sociaal-culturele activiteiten binnen de wijk. Een evenredig deel vindt het onvoldoende (24,1%) en voldoende (24,1%). 13,8 10,3 51,7 13,8 10,3 Grafiek 4.27: score sociaal culturele activiteiten Zeer onvoldoende Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende 22

23 Het belang hiervan is als volgt: 44,0% vindt het (heel) belangrijk, 28,0% is neutraal en 28,0% vindt het (helemaal) niet belangrijk Grafiek 4.28: belang sociaal culturele activiteiten Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Een grote meerderheid van 64,8% vindt dat er onvoldoende (32,4%) tot zeer onvoldoende (32,4%) gebouwen voor sociaal culturele voorzieningen zijn. 32,4 32,4 23,5 5,9 5,9 Grafiek 4.29: score sociaal culturele gebouwen Zeer onvoldoende Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Het belang hiervan is opmerkelijk. 34,6% vindt het heel belangrijk. 30,8% is hier neutraal in en 15,4% vindt het veelal niet belangrijk. 15,4 30,8 19,2 34,6 Grafiek 4.30: belang sociaal culturele gebouwen Veelal niet belangrijk Medische voorzieningen Een ruime meerderheid van 77,5% vindt dat er voldoende (35%) tot ruim voldoende (42,5%) medische voorzieningen zijn in de buurt. 5 17, ,5 Grafiek 4.31: score medische voorzieningen Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Een meerderheid van 93,1% vindt dit belangrijk (31%) tot heel belangrijk (62,1%). 6, ,1 Grafiek 4.32: belang medische voorzieningen 23

24 4.3.5 Sportvoorzieningen Een ruime meerderheid van 86,8% vindt dat er voldoende (36,8%) tot ruim voldoende (50%) sportvoorzieningen zijn in de buurt. 2,6 10,5 36,8 50 Grafiek 4.33: score sportvoorzieningen Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Een meerderheid van 81,4% vindt dat belangrijk (40,7%) tot heel belangrijk (40,7%). 7,4 3,7 7,4 40,7 40,7 Grafiek 4.34: belang sportvoorzieningen Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Openbaar vervoervoorzieningen Een ruime meerderheid van 77,5% vindt dat er voldoende (35%) tot ruim voldoende (42,5%) openbaar vervoervoorzieningen zijn in de buurt. 2, ,5 Grafiek 4.35: score openbaar vervoervoorzieningen Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Een meerderheid van 90% vindt dit belangrijk (36,7%) tot heel belangrijk (53,3%) ,7 53,3 Grafiek 4.36: belang openbaar vervoervoorzieningen 24

25 4.3.7 Totaalbeeld openbare voorzieningen Grafiek 4.35 geeft de verhouding weer tussen het belang dat bewoners hechten aan een speficiek onderdeel en de score die ze aan het onderdeel toekennen. Op de horizontale as (de X-as) is het belang weergegeven. Op de verticale as (de Y-as) staat de score (mate van tevredenheid) weergeven. De vet gedrukte lijnen in het midden van het grafiekgebied zijn de gemiddelden (score en belang) van sociaal-culturele voorzieningen, sportvoorzieningen, medische voorzieningen, winkels, openbaarvervoer voorzieningen en scholen. De vet gedrukte lijnen verdelen het grafiekgebied in vier kwadranten. De interpretatie van de matrix is als volgt: Links boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld laag belang: parkeren. Rechts boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld hoog belang: koesteren. Rechts onder: gemiddeld lage score met gemiddeld hoog belang: actie nodig. Links onder: gemiddeld lage score met gemiddeld laag belang: in de gaten houden. 4,5 4 Y-as: score 1=laag 5=hoog 3,5 3 2, ,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 X-as: belang 1=laag 5=hoog Grafiek 4.37: totaalbeeld openbare voorzieningen Legenda: Geel Paars Blauw grote ruit Blauw kleine ruit Rood Zwart= Blauw (Plusteken) = Openbaar vervoer = Winkels = Scholen = Sportvoorzieningen = Organisatie sociaal culturele activiteiten = Medische voorzieningen = Gebouwen sociaal culturele activiteiten 25

26 Actie: - In de gaten houden: Koesteren: Parkeren: Organisatie sociaal culturele activiteiten, gebouwen sociaal culturele activiteiten Openbaar vervoer, winkels, sportvoorzieningen, medische voorzieningen Scholen 4.4 Bevolking en buurt Bevolkingssamenstelling Een kleine meerderheid van 54% is positief (35,1%) tot zeer positief (18,9%) over de bevolkingssamenstelling van de buurt. 5,4 40,5 35,1 18,9 Grafiek 4.38: score bevolkingssamenstelling Negatief Positief Zeer positief Een kleine meerderheid van 55,5% vindt dit belangrijk (25,9%) tot heel belangrijk (29,6%). 11,1 18,5 14,8 25,9 29,6 Grafiek 4.39: belang bevolkingssamenstelling Niet belangrijk Veelal niet belangrijk De bij deze vraag gemaakte opmerking is: Buurt gaat erg achteruit, er wordt maar aan iedereen verhuurd Omgang met buurtbewoners Een meerderheid van 53,8% is positief (41%) tot zeer positief (12,8%) over de omgang met buurtbewoners. 12,8 33, ,8 Grafiek 4.40: score omgang tussen buurtbewoners Negatief Positief Zeer positief 26

27 Een meerderheid van 88,5% vindt de omgang met buurtbewoners belangrijk (50%) tot heel belangrijk (38,5%). 3,8 7, ,5 Grafiek 4.41: belang omgang tussen buurtbewoners Veelal niet belangrijk De bij deze vraag gemaakte opmerkingen zijn: Veel asociale mensen de laatste tijd, auto midden op de weg laten staan Sociale buurtcontacten De uitslagen wat betreft sociale contacten in de buurt zijn uiteenlopend. 40% vindt de sociale contacten in de buurt goed. 7,5% zeer goed. 37,5% geeft hier een neutrale uitslag. 15% vindt het slecht (10%) tot zeer slecht (5%) ,5 40 7,5 Grafiek 4.42: score sociale buurtcontacten Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed Een meerderheid van 62,9% vindt dit belangrijk (37%) tot heel belangrijk (25,9%). 11,1 25, ,9 Grafiek 4.43: belang sociale buurtcontacten Veelal niet belangrijk Betrokkenheid buurtbewoners 38.5% vindt de betrokkenheid van buurtbewoners laag (30,8%) tot zeer laag (7,7%). 43,6% geeft hier een neutrale uitslag weer. 7,7 30,8 43,6 12,8 5,1 Grafiek 4.44: score betrokkenheid buurtbewoners Zeer laag Laag Hoog Zeer Hoog 27

28 Een meerderheid van 66,6% vindt dit belangrijk (40,7%) tot heel belangrijk (25,9%). 7,4 3,7 22,2 40,7 25,9 Grafiek 4.45: belang betrokkenheid buurtbewoners Niet belangrijk Veelal niet belangrijk Wat betreft de betrokkenheid zijn er verschillende meningen wat betreft het onderhoud van de tuin. Sommige buurtbewoners doen weinig tot niets aan hun tuin en dit is een doorn in het oog van andere buurtbewoners wat ook weer invloed heeft op de betrokkenheid. De volgende opmerkingen zijn hierover gegeven: Er mag wel meer gezegd worden van de buren die de tuinen volledig laten begroeien met onkruid, waardoor sommige fiets-voetpaden bijna niet meer toegankelijk zijn. Er worden veel woningen verhuurd voor tijdelijke verhuur, daarom wordt er dan weinig gedaan aan de tuinen. Daardoor krijgt de buurt een verpauperde uitstraling en dat is jammer. Andere bewoners moeten hun tuinen beter onderhouden. Mensen die geen huis kopen, maar 1 jaar gaan huren. Er wordt niets aan de tuin gedaa,n omdat mensen toch weer gaan. Mensen moeten aangesproken worden op verwaarlozing van hun eigen tuin, dit voor het aanzicht van de buurt Activiteiten bewonersverenigingen 40,0% heeft als uitslag neutraal aangegeven. 44,4% vindt de activiteiten van de wijkvereniging slecht (13,3%) tot zeer slecht (26,7%). 26,7 13, Grafiek 4.46: score activiteiten wijkvereniging Zeer slecht Slecht Goed Het belang van de activiteiten van de wijkvereniging is voor de meerderheid neutraal (41,7%). Gevolgd door 45,9% die de activiteiten van de wijkvereniging (heel) belangrijk vinden. 4,2 8,3 41,7 29,2 16,7 Grafiek 4.47: belang activiteiten wijkvereniging Niet belangrijk Veelal niet belangrijk 28

29 41,7% heeft als uitslag neutraal aangegeven. 44,4% vindt de activiteiten van de huurdersvereniging goed (33,3%) tot zeer goed (11,1%). 2,8 11,1 41,7 33,3 11,1 Grafiek 4.48: score activiteiten huurdersvereniging Zeer slecht Slecht Goed Zeer goed Het belang van activiteiten van de huurdersvereniging is belangrijk (35,7%) tot heel belangrijk ( 28,6%) met een totaal van 64,3%. 10, ,7 28,6 Grafiek 4.49: belang activiteiten huurdersvereniging Niet belangrijk Thuisgevoel in buurt Een ruime meerderheid van 85% voelt zich goed (47,5%) tot zeer goed (37,5%) thuis in de buurt ,5 37,5 Grafiek 4.50: score thuisgevoel in buurt Goed Zeer goed Een ruime meerderheid van 92,3% vindt dit belangrijk (30,8%) tot heel belangrijk (61,5%). 7,7 30,8 61,5 Grafiek 4.51: belang thuisgevoel in buurt 29

30 4.4.7 Totaalbeeld buurt en bevolking Grafiek 4.48 geeft de verhouding weer tussen het belang dat bewoners hechten aan een speficiek onderdeel en de score die ze aan dat onderdeel toekennen. Op de horzontale as (de X-as) is het belang weergegeven. Op de verticale as (de Y-as) staat de score (mate van tevredenheid) weergeven. De vet gedrukte lijnen in het midden van het grafiekgebied zijn de gemiddelden (score en belang) van activiteiten bewoners organisaties, betrokkenheid bewoners, thuisvoelen in de buurt, sociale contacten, omgang in de buurt en bevolkingssamenstelling. De vet gedrukte lijnen verdelen het grafiekgebied in vier kwadranten. De interpretatie van de matrix is als volgt: Links boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld laag belang: parkeren. Rechts boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld hoog belang: koesteren. Rechts onder: gemiddeld lage score met gemiddeld hoog belang: actie nodig. Links onder: gemiddeld lage score met gemiddeld laag belang: in de gaten houden. 4,5 4,3 Y-as score 1=laag 5=hoog 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 X-as belang 1=laag 5=hoog Grafiek 4.52: totaalbeeld buurt en bevolking Legenda: Geel = Bevolkingssamenstelling Paars = Omgang Blauw (grote ruit) = Sociale contacten Rood = Betrokkenheid Zwart (streep) = Wijkvereniging Blauw(plusteken) = Huurdersvereniging Blauw (kleine ruit) = Thuisvoelen Actie: - In de gaten houden: Koesteren: Parkeren: Wijkvereniging en betrokkenheid Omgang en thuisvoelen Bevolkingssamenstelling, Huurdervereniging en Sociale contacten 30

31 4.5 Totaalbeeld aspecten wijk De volgende grafiek geeft een totaalbeeld van alle aspecten die hiervoor gedetailleerd zijn beschreven. Het betreft de aspecten openbare voorzieningen, samenstelling buurt & bevolking, groen- en speelvoorzieningen en de kwaliteit van de woonomgeving. De grafiek geeft de verhouding weer tussen het belang dat bewoners hechten aan het aspect en de score die ze aan het aspect toekennen. Op de horzontale as (de X-as) is het belang weergegeven. Op de verticale as (de Y-as) staat de score weergeven. De vet gedrukte lijnen in het midden van grafiekgebied zijn het gemiddelden (score en belang) van alle aspecten. Deze vet gedrukte lijnen verdelen het grafiekgebied in vier kwadranten. De interpretatie van de matrix is als volgt: Links boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld laag belang: parkeren Rechts boven: gemiddeld hoge score met gemiddeld hoog belang: koesteren Rechts onder: gemiddeld lage score met gemiddeld hoog belang: actie nodig Links onder: gemiddeld lage score met gemiddeld laag belang: in de gaten houden 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Grafiek 4.53: totaalbeeld alle wijkaspecten Legenda: Geel = Paars = Blauw = Rood = Actie: Kwaliteit en woonomgeving Groen- en speelvoorzieningen Openbare voorzieningen Samenstelling bevolking Kwaliteit en woonomgeving (1), groenen speelvoorziening (2) In de gaten houden: Koesteren: Samenstelling bevolking Openbare voorzieningen Parkeren: - 31

32 Hoofdstuk 5 Overlast 5.1 Personen en dieren Personen De meningen zijn erg verdeeld als het gaat om overlast als gevolg van lawaai van anderen. Toch ondervindt een meerderheid van 58,6% bijna geen (22%) tot geen overlast (36,6%) als gevolg van lawaai van anderen. 4,9 14, ,6 Grafiek 5.1: overlast als gevolg van lawaai van anderen Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast De volgende opmerkingen zijn bij deze vraag gemaakt: Er wordt overlast ervaren van jeugd die s nachts harde muziek aan hebben bij de Rietplas Er is overlast van veel te hard rijdende automobilisten en motorrijders dieren Een ruime meerderheid van 70% ondervindt bijna geen (12,5%) tot geen overlast (57,5%) als gevolg van geluid van dieren. 7,5 5 17,5 12,5 57,5 Grafiek 5.2: overlast als gevolg van geluid van huisdieren Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast De volgende opmerking is door bewoners gemaakt: Er is geluidsoverlast door honden 5.2 Vuil en stank Stank Een ruime meerderheid van 85,7% ondervindt bijna geen (14,3%) tot geen overlast (71,4%) als gevolg van stank. 7,1 7,1 14,3 71,4 Grafiek 5.3: overlast als gevolg van stank De volgende opmerking is door bewoners gemaakt: Er is stankoverlast door honden en katten Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast 32

33 5.2.2 Zwerfvuil Een meerderheid van 69,1% ondervindt bijna geen (28,6%) tot geen overlast (40,5%) als gevolg van zwerfvuil. 14,3 16,7 28,6 40,5 Grafiek 5.4: overlast als gevolg van zwerfvuil Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast De bij deze vraag zijn door de bewoners geen opmerkingen gemaakt Vuilnis Een ruime meerderheid van 81% ondervindt bijna geen (14,3%) tot geen overlast (66,7%) als gevolg van vuilnis. 9,5 9,5 14,3 66,7 Grafiek 5.5: overlast als gevolg van vuilnis Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast De bij deze vraag gemaakte opmerkingen zijn heel divers. Een aantal voorbeelden zijn: Containers blijven naar leging vaak lang (soms enkele dagen) aan de straat staan, dit kan verkeershinder geven. Soms is men iets te pietluttig over waar de containers geplaatst moeten worden Uitwerpselen huisdieren De overlast als gevolg van uitwerpselen van huisdieren is redelijk verdeeld. 11,9% zegt ernstige overlast te ondervinden, 21,4% zegt redelijke overlast te ondervinden. Daarentegen ervaart 21,4% bijna geen overlast en 31% ervaart geen overlast. 11,9 21,4 14,3 21,4 31 Grafiek 5.6: overlast als gevolg van uitwerpselen huisdieren Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Er zijn twee opmerkingen gemaakt bij deze vraag: Er ligt veel hondenpoep op de groene veldjes en achter het huis bij het fietspad. Dit is irritant voor de kinderen die er willen spelen. Honden zorgen voor overlast (ook door lawaai en stankoverlast). 33

34 5.2.5 Ongedierte Een meerderheid van 76,1% ervaart bijna geen (19%) tot geen overlast (57,1%) als gevolg van ongedierte. 7,1 16, ,1 Grafiek 5.7: overlast als gevolg van ongedierte Ernstige overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Bij deze vraag is één opmerking gemaakt: Er wordt overlast ondervonden van Zilvervisjes 5.3 Activiteiten Overlast als gevolg van gestalde caravans, aanhangwagens en (vracht) auto s Een ruime meerderheid van 83,4% ervaart bijna geen (16,7%) tot geen overlast (66,7%) als gevolg van gestalde caravans, aanhangwagens en (vracht) auto s. 2,4 9,5 4,8 16,7 66,7 Grafiek 5.8: overlast als gevolg van gestalde caravans, aanhangwagens en (vracht) auto s Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Bij deze vraag zijn de volgende opmerkingen gemaakt: Er wordt overlast ondervonden door een geparkeerde caravan die er al twee jaar staat. Er wordt overlast ondervonden door verkeerd geparkeerde auto s. Er wordt overlast ondervonden door bedrijven aan huis, hierdoor worden namelijk veel parkeerplaatsen bezet. Dit geldt hetzelfde voor bezoekers van de sportvelden, die parkeren in de wijk de auto s. Ook hier wordt overlast door ondervonden, omdat zo vaak alle parkeerplaatsen bezet worden. 34

35 5.3.2 Overlast als gevolg van de sportvelden Een meerderheid van 69,1% ervaart bijna geen (16,7%) tot geen overlast (52,4%) als gevolg van de sportvelden. 2,4 11,9 16,7 16,7 52,4 Grafiek 5.9: overlast als gevolg van de sportvelden Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast De volgende opmerking is bij deze vraag gemaakt: Er wordt vooral overlast ervaren door de harde muziek. De sportgeluiden worden niet als probleem gezien. Wel dat bij toernooien e.d. op zondagochtend om 7.30 uur de volumeknop voluit moet Overlast als gevolg van verlichting van de sportvelden Een ruime meerderheid van 88,1% ervaart bijna geen (16,7%) tot geen overlast (71,4%) als gevolg van de verlichting van de sportvelden. 2,4 7,1 2,4 16,7 71,4 Grafiek 5.10: overlast als gevolg van de verlichting van de sportvelden Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast De volgende opmerking is bij deze vraag gemaakt: De verlichting van de sportvelden blijft branden tot 23.00uur, deze verlichting is zo afgesteld dat deze buiten de sportvelden hinderlijk is/te fel. Het verkeer ondervindt hinder, want het is verblindend in bepaalde straten Overlast van gebruik van de sportvelden op zondag middag Een ruime meerderheid van 73,1% ervaart bijna geen (14,6%) tot geen overlast (58,5%) als gevolg van gebruik van de sportvelden op zondag middag 14,6 12,2 14,6 58,5 Grafiek 5.11: overlast als gevolg van gebruik van de sportvelden op zondagmiddag Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Bij deze vraag zijn geen opmerkingen gemaakt. 35

36 5.3.5 Overlast als gevolg van het multifunctionele sportveld Een ruime meerderheid van 72,6% ervaart bijna geen (14,1%) tot geen overlast (58,5%) als gevolg van het multifunctionele sportveld 9,8 12,2 4,9 14,1 58,5 Grafiek 5.12: overlast als gevolg van het multifunctionele sportveld Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Bij deze vraag zijn de volgende opmerkingen gemaakt: Waar zijn de toezichthouders? Er hangen vaak overdag jongeren met drank en drugs. Er wordt overlast ondervonden door jongelui die de hele nacht door harde muziek aan hebben Overlast als gevolg van drugs en alcoholgebruik Een ruime meerderheid van 73,1% ervaart bijna geen (26,8%) tot geen overlast (46,3%) als gevolg van drugs- en alcoholgebruik. Ernstige overlast 2,4 14,6 9,8 26,8 46,3 Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Grafiek 5.13: overlast als gevolg van drugs- en alcoholgebruik Bij deze vraag zijn de volgende opmerkingen gemaakt: Er wordt zaterdagnacht weleens overlast ondervonden van drugs- en alcoholgebruik Bij de kleine rietplas en de skatebaan (bedoeld als speelveldjes voor kinderen), hangen overdag jongeren met alcohol en drugs. 5.4 Verkeer Overlast als gevolg van verkeerd geparkeerde auto s Een meerderheid van 70,7% ervaart bijna geen (31,7%) tot geen overlast (39%) als gevolg van verkeerd geparkeerde auto s. 4,9 19,5 4,9 31,7 39 Grafiek 5.14: overlast als gevolg van verkeerd geparkeerde auto s Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Bij deze vraag zijn de volgende opmerkingen gemaakt: Er wordt overlast ondervonden doordat mensen de auto midden op weg laten staan. De inrit van de Bonte Kraai is veel te smal en extra overlast door verkeerd geparkeerde auto's. 36

37 5.4.2 Overlast als gevolg van verkeer in de buurt Een meerderheid van 69% ervaart bijna geen (33,3%) tot geen overlast (35,7%) van het verkeer in de buurt. 7,1 14,3 9,5 33,3 35,7 Grafiek 5.15: overlast als gevolg van verkeer in de buurt Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Bij deze vraag hebben veel bewoners een opmerking gemaakt over het te hard rijden van auto s maar ook van motoren. Overige opmerkingen: Geluidsoverlast van te hard rijdende motoren Voor kinderen die door de buurt fietsen zijn er veel gevaarlijke situaties Bromfietsers rijden erg hard door de buurt Overlast als gevolg van het rijgedrag in de buurt 11,9% van de bewoners ervaart redelijk veel overlast als gevolg van rijgedrag in de buurt. 11,9% ervaart zelfs ernstige overlast. Daartegenover ervaart 26,2% geen overlast als gevolg van het rijgedrag in de buurt. 21,4% ervaart bijna geen overlast. 11,9 11,9 28,6 21,4 26,2 Grafiek 5.16: overlast als gevolg van rijgedrag in de buurt Ernstige overlast Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Bij deze vraag zijn de volgende opmerkingen gemaakt: Er wordt te hard gereden. Door auto s, bromfietsers maar zeker ook door motoren Overlast als gevolg van onoverzichtelijke verkeerssituaties In totaal ondervindt 61,9% van de bewoners weinig tot ernstige overlast van onoverzichtelijke verkeerssituaties. Waarvan 14,3% de overlast als ernstig ervaart en 23,8% de overlast als redelijk veel ervaart. 11,9% ervaart bijna geen overlast en 26,2% ervaart geen overlast als gevolg van onoverzichtelijke verkeerssituaties. Ernstige overlast 14,3 23,8 23,8 11,9 26,2 Redelijk veel overlast Weinig overlast Bijna geen overlast Geen overlast Grafiek 5.17: overlast als gevolg van onoverzichtelijke verkeerssituaties Bij deze vraag zijn de volgende opmerkingen gemaakt: Veel onoverzichtelijke kruispunten. Vrachtauto's moeten ook door deze in-en uitrit. Bij avond en nacht onoverzichtelijk, met name door slechte verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Rode blokken zijn gevaarlijk. Drempels plaatsen. 37

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hellendoorn

Leefbaarheid in Hellendoorn Leefbaarheid in Hellendoorn 1-meting In opdracht van Woningstichting Hellendoorn en gemeente Hellendoorn Jeroen Rous Ilse Giesbers juli 2004 Rapportnummer: 86810 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

<Aanhef1> <voorletters><tussenvoegsel><achternaam> <Straatnaam><huisnummer><toevoeging> <postcode> <plaats>

<Aanhef1> <voorletters><tussenvoegsel><achternaam> <Straatnaam><huisnummer><toevoeging> <postcode> <plaats> Datum 31 mei 2009 Betreft Klantheidsonderzoek Portaal Ons kenmerk MCKTO090403 Behandeld door

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Wijknr. Wij willen u enkele vragen voorleggen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. De vragenlijst bestaat uit 2 onderdelen: 1) Leefbaarheid en

Nadere informatie

Leefbaarheid in Almere-Haven

Leefbaarheid in Almere-Haven Leefbaarheid in Almere-Haven In opdracht van Groene Stad Almere Annelien Thedinga juni 2005 Rapportnummer: 89260 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veghel

Leefbaarheid in Veghel Leefbaarheid in Veghel Lemon meting 2005 In opdracht van Gemeentebelang Veghel Lotte Reneman Annelien Thedinga november 2005 Rapportnummer: 89710 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Horstacker (complex 1177) en Hillekensacker (complex 1182)

Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Horstacker (complex 1177) en Hillekensacker (complex 1182) De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Horstacker (complex 1177) en Hillekensacker (complex 1182) Nijmegen, 14

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende In opdracht van wocom Jeroen Rous Januari 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs

Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst. Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Bewonersscan 2011 t.b.v. Woonstichting Vechthorst Drs. Claudie Wels Drs. Emilie Niesten Severine L Ortye B.Com Juni 2011 c11vhtbs Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Woning 7 3 Dienstverlening 11

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015.

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015. Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2.. Algemeen Herwijnen is een typisch dijkdorp. De oudere bebouwing, met fraaie monumentale panden, strekt zich voornamelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Alkemade Wonen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014. 5 januari 2015

Alkemade Wonen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014. 5 januari 2015 Alkemade Wonen Klanttevredenheidsonderzoek 2014 5 januari 2015 DATUM 5 januari 2015 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Alkemade Wonen Jeroen Lijzenga Wietske Tideman

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Alkemade. Klanttevredenheidsonderzoek 2009

Woningbouwvereniging Alkemade. Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Woningbouwvereniging Alkemade Klanttevredenheidsonderzoek 2009 12 maart 2010 Projectnr. 5175.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november 2012

Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november 2012 Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november 2012 Eindrapportage Leefbaarheidsonderzoek 2012 Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms 7 november

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Algemeen...1

Inhoudsopgave 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Heeft u kinderen en/of kleinkinderen in de leeftijd van 0 18 jaar?...2 2 Maakt/maken uw kind/kleinkind c.q. uw kinderen/kleinkinderen wel eens gebruik van een speelplaats

Nadere informatie

Enquête Leefbaarheid in Koningslust

Enquête Leefbaarheid in Koningslust Enquête Leefbaarheid in Koningslust eze enquête heeft tot doel om te onderzoeken wat de bewoners van Koningslust vinden van hun dorp. Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

4 De woonomgeving, voorzieningenniveau, overlast en wensen 19 4.1 Woonomgeving 19 4.2 Voorzieningenniveau 24 4.3 Overlast 26 4.

4 De woonomgeving, voorzieningenniveau, overlast en wensen 19 4.1 Woonomgeving 19 4.2 Voorzieningenniveau 24 4.3 Overlast 26 4. Inleiding 3 1 Respons 7 2 De woning en het complex 9 2.1 De grootte, de isolatie en inbraakwerende voorzieningen 9 2.2 Het onderhoud, de centrale verwarming en de huurprijs 11 3 De dienstverlening 15 4

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Beemster, Edam, Purmerend, Waterland, Zeevang en Schermer In opdracht van Wooncompagnie Lotte Reneman Annika Janse Jan Scheele René Schulenberg Mei 2007 Rapportnummer: 94720 RIGO

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie