Documentaire Informatieverzorging (DIV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentaire Informatieverzorging (DIV)"

Transcriptie

1 Documentaire Informatieverzorging (DIV) De werkzaamheden van de afdeling DIV betreffen: documentatie ten behoeve van onderzoek, bibliotheekwerkzaamheden, (retro-)invoer van onderzoeksdata, digitalisering van audiomateriaal en visueel materiaal, automatiseringswerkzaamheden in verband met beschikbaarstelling van gegevens via de website voor interne en externe onderzoekers, automatiseringsondersteuning voor beheerstaken en informatieverstrekking naar aanleiding van publieksvragen. In het kader van externe dienstverlening werden er 496 telefonische, schriftelijke of -verzoeken om inlichtingen beantwoord, daarvan hadden er 320 specifiek betrekking op familienamen. Aan de bibliotheek werden 981 nieuwe titels of tijdschriftafleveringen toegevoegd. Tevens is gestart met de ontsluiting van audio-cd s voor het project Dialectrenaissance. In aansluiting op het intranet in ontwikkeling werd de informatie van het interne netwerk, met onder andere het adressarium, de interne databanken en de bibliotheekcatalogus, geherstructureerd. Documentalisten, onderzoeksmedewerkers en automatiseringspersoneel waren actief betrokken bij de opbouw en inrichting van de website van het instituut, in het bijzonder bij de beschikbaarstelling van databanken op de website. Het Meertens Instituut bezit diverse belangrijke (historische) collecties die van belang zijn voor de huidige onderzoeksactiviteiten, en met het oog op de toekomst. Door middel van digitalisering wordt geschreven, gedrukt, of audiovisueel materiaal beter te gebruiken voor het wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen ontstaat er een betere (snellere) toegankelijkheid, ook worden er nieuwe gebruiksmogelijkheden gecreëerd die meer mogelijkheden voor onderzoek bieden, bijvoorbeeld door aan het materiaal relevante informatie toe te voegen. De digitalisering staat tevens in het teken van documentatie en behoud op de langere termijn. Door middel van digitalisering wordt het beheer van de collecties vergemakkelijkt en de migratie van data naar andere dragers en formats zal, indien noodzakelijk, in de toekomst eenvoudiger zijn. 59 Documentatie- en digitaliseringsprojecten

2 Met name op het gebied van digitalisering van audio-data neemt het instituut, met zijn modern geoutilleerde audio-studio, een vooraanstaande plaats in. Het Meertens Instituut bezit een zeer grote en waardevolle collectie, onder andere van spontaan gesproken taal (van bijzondere waarde voor de oral history). Deze collectie beslaat 4250 banden, met een totale duur van 3300 uur (exclusief opnames voortvloeiend uit nieuwe onderzoeksprojecten). Hiervan zijn 1554 opnames gedigitaliseerd op 2184 cd-roms (1200 uur). Een presentatie van deze activiteiten vond onder meer plaats op de jaarvergadering 2000 van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, gewijd aan audiovisuele archieven. Vanwege de specifieke expertise van het instituut op het terrein van audio-digitalisering, zoeken ook externe instanties samenwerking met het Meertens Instituut. 60 De digitalisering van geluidsopnames, met name van dialecten, vindt plaats op cd-roms. Het digitale archief van het instituut groeit met een gemiddelde van tien per dag. Jaarverslag 2000

3 Samenwerking met het NIWI vond onder andere plaats op het gebied van digitalisering en imaging van geschreven materiaal (onder andere de herkenning van materiaal in afwijkende fonten). Een pilotproject op basis van Meertens-vragenlijsten waarvoor de automatiseringsgroep van het Meertens Instituut de internet-gebruikersinterface ontwierp en implementeerde, werd afgerond. Een gezamenlijk proefproject betreffende de problematiek van de archivering en het beheer van digitaal materiaal op langere termijn wordt voortgezet. Hiervoor levert het Meertens Instituut het content- en inventarisgedeelte. De werkzaamheden van de afdeling Documentaire Informatieverzorging (DIV) worden steeds intensiever op het onderzoek afgestemd. In dit kader, en mede naar aanleiding van de bevindingen van de evaluatiecommissie van de KNAW is in 2000 een reorganisatie van DIV in gang gezet. De nieuwe structuur zal erop gericht zijn een meer inhoudelijke aansturing van de medewerkers te realiseren. De reorganisatie zal in de loop van 2001 zijn beslag krijgen. 61 Documentatie- en digitaliseringsprojecten 2 Archiveren van Digitaal Academisch erfgoed (ADA) ( ) ADA betreft een pilot-project in samenwerking met het NIWI, gericht op het langdurig in beheer houden van digitaal wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. Door middel van archivering van circa 1000 bestanden van het Meertens Instituut wordt het opzetten van digitale archiveringsdiensten (voor wetenschappelijke instellingen) in de praktijk getoetst. Resultaten in 2000: inventarisatie van 1000 floppies. Medewerkers: A.M.C. Goeman, J.J. Schell, R. Edel. Bedevaartbank: bedevaartplaatsen in Nederland (BiN-bank)/BiN on Line (BoL) ( ) Het onderhoud en de verdere uitbouw van de databank van het project Bedevaarten in Nederland (BiN); tevens de voorbereiding van 2 In alfabetische volgorde. Documentatie- en digitaliseringsprojecten

4

5 de elektronische BiN-databank die aan de website van het Meertens Instituut wordt gekoppeld. Medewerkers: P.J. Margry, M. van der Peet, J.J. Schell. Brieven aan de Toekomst ( ) De invoer, zowel op basis van persoonsgegevens als thematisch, van ego-documenten (brieven) in een databank ten behoeve van de opbouw van een toegankelijk archief over het dagelijks leven aan het einde van de twintigste eeuw in Nederland. Eind 2000 waren circa brieven ingevoerd. Medewerkers: H.M. de Romph, H.C.M. Vanthoor, C.A.M. Tegelaers, H. Garcia- Brugman. Databank dialectdata, gebaseerd op opnamen (2000 tot 2005) In dit project worden digitale versies van in het verleden op het Meertens Instituut gemaakte opnamen ontsloten en klaargemaakt voor publicatie. Resultaten in 2000: GTP-databank met verwerkings- en kaarttekenapplicatie. Medewerker: A.C.M. Goeman. 63 Databank feest en ritueel ( ) In 2000 is een aanvang gemaakt met het plaatsen van populairwetenschappelijke teksten over kalenderfeesten in Nederland op de website van het Meertens Instituut (zie: feesten/). Resultaten in 2000: beschrijvingen van 9 feesten op website toegevoegd; 1 artikel. Medewerkers: C.L.J. Wijers, E. Doelman, J.I.A. Helsloot, M.L.C. van Zuijlen. Databank boedelbeschrijvingen ( boedelbank ) ( ) De boedelbank van het Meertens Instituut omvat circa 5080 boedelbeschrijvingen uit twaalf verschillende Nederlandse dorpen en stadjes Devotieprentje van Ioannes van [der] Sande, 18e eeuw. Coll. Breda s museum. Opgenomen in deel III (Limburg), het laatste deel van het lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland. Dit verscheen in juni Documentatie- en digitaliseringsprojecten

6 (Doesburg, Geldermalsen, Lichtenvoorde/Groenlo, Maasland, Maassluis, Medemblik, Oirschot, Rosmalen, Twisk, Weesp en Weesperkarspel). Deze boedelinventarissen dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Hiervan zijn er 2889 integraal ingevoerd in de computer; deze zullen binnenkort via de website raadpleegbaar worden. De overige inventarissen berusten in fotokopie of microfilm in het boedelarchief. Medewerkers: H.C. Dibbits, E. Doelman. 64 Databank Goeman Taeldeman Project (GTP) ( ) Onderhoud en verrijking van de database van fonetische transcripties uit het veldwerkproject Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van veldwerk ( ). Het betreft gedetailleerde fonetische transcripten van steeds 1876 items uit 365 plaatsen in Nederland. Mede met het oog op webpublicatie werd een verwerkingsen kaarttekenapplicatie ontwikkeld. Project in samenwerking met de Vrije Universiteit. De GTP-databank vormt de basis voor de Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND). Medewerkers: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg, P.T. van Reenen. Databank van etnologische en dialectvragenlijstgegevens ( ) In deze databank worden de antwoorden (de vragen zelf vormen een aparte databank) op de dialectologische en volkskundige vragenlijsten gedigitaliseerd ingevoerd. Prioriteit wordt gegeven aan de jaarlijks nieuwe lijsten en aan oudere lijsten die voor lopend onderzoek nodig zijn. Resultaten in 2000: invoer van lijst V 68 (Sint Maarten) en V 69 (de zondag). Medewerkers: J.J. Schell, T. Pinna, H.C.M. Vanthoor, M.J. Twisk, C.J. Bianchi, N. Abdelmawla. Digitalisering Audioarchief ( ) Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologie-opnames (inclusief liedopnames, exclusief de recente opnames van TCULT en SAND) met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie vindt plaats in deelprojecten. Met het oog op onderzoek wordt een zeer lage compressiegraad Jaarverslag 2000

7 gebruikt (formaat AIFF). Bewerking en analyse is mogelijk in programma s als PRAAT en CLAN. Er zijn investeringsplannen voor nieuwe apparatuur en programmatuur om een noodzakelijke verhoging van de productie te realiseren. Resultaten in 2000: 1327 bandopnamen gedigitaliseerd op 1865 cd-roms. Dit betreft met name opnamen van spontane gesprekken. Een begin is gemaakt met de GTP-veldwerkopnamen. Medewerkers: C.A.M. Grijpink, A.C.M. Goeman in samenwerking met T. Janssen, B. Minks, B. Veenstra, F. Wajon (vier externe audiotechnici gedetacheerd bij het Meertens Instituut). Digitalisering dialectvragenlijsten (Scanproject) ( ) Scannen van verschillende vragenlijstjaargangen; ontwerp en realisering van ontsluitingsapplicatie bij gescande vragenlijsten. Project in samenwerking met het NIWI. Resultaten in 2000: ontwikkeling ontsluitingsapplicatie van gescande vragenlijsten, alfa-versie; proefscan van vragenlijst 47 en proef met opdeling van de afbeelding in kleinere eenheden. Medewerkers: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg, R. Zaat. 65 Digitalisering Nederlands Volksliedarchief (NVA) ( ) Betreft de vervanging van het kaartsysteem van het Nederlands Volksliedarchief door een elektronische database. De NVA bevat volksliederen van de Middeleeuwen tot en met de 20e eeuw. Het gedigitaliseerde systeem is uitgebreider dan het oorspronkelijke archief. Tot de toegevoegde informatie behoren onder meer beginregels van de volksliederen. Het Nederlands Volksliedarchief is een deelproject van de Nederlandse Liederenbank (NLB). Resultaten in 2000: ca liederen ingevoerd. Medewerkers: S. Koetsier, M.C. den Boer, S. Levelt, E. Schukking, W.P. van Wingerden, J. Heijdra, N.S. den Hertog, R. van Leeuwen, L.P. Grijp. Digitalisering Reeks Nederlandse Dialectatlassen ( ) Project in samenwerking met het NIWI. Het behelst de digitalisering van alle Nederlandse dialectatlassen. Medewerkers: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg, R. Zaat. Documentatie- en digitaliseringsprojecten

8 Etnologisch beeldarchief ( ) De ontsluiting en conservering van de (historische) etnologische fotocollectie (circa 3900 foto s), grafiek, film- en videomateriaal van het Meertens Instituut. Resultaten in 2000: 581 verwerkte foto s. Medewerker: J.J. Schell. Grondkaart dialect- en etnologiecartografie ( ) Productie van een (uitbreidbare) basiskaart met Kloeke-codes. Resultaten in 2000: cartografieapplicatie uitgebreid. Aanvulling plaatscodes. Koppeling met dataverwerkingsmodule. Implementatie in Nijmegen en Leuven. Medewerker: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg. 66 Het Groot Hoorns, Enkhuizer en Alkmaarder Liedboek, een kleinood uit de collectie van het Nederlands Volksliedarchief. Jaarverslag 2000

9 Knipselarchief ( ) De opbouw van een verzameling kranten- en tijdschriftknipsels, op basis van een wisselend corpus van regionale dagbladen, op het gebied van de Nederlandse Etnologie, in eerste instantie gericht op lopende projecten, daarnaast bedoeld om nieuwe trends te signaleren. Resultaten in 2000: groot aantal verwerkte knipsels. Medewerkers: M.L.C. van Zuijlen, M.J. Twisk, B. Boom, C.J. Bianchi. Liedbladen ( ) De ontsluiting van twee collecties liedbladen: de collectie van het Meertens Instituut, en de Collectie Wouters (die zich voor het grootste deel in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevindt). Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met de KB, in het kader van het Metamorfozeproject. Deelproject van de Nederlandse Liederenbank (NLB). Resultaten in 2000: circa 2000 liedbladen en 275 andere bronnen ingevoerd. Medewerkers: L.P. Grijp, W.P. van Wingerden, R. van Leeuwen. 67 Nederlandse Familienamen Databank (NFD) ( ) De NFD verschaft informatie over de familienamen in Nederland met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis en verspreiding. Op basis daarvan worden naamsverklaringen gegeven. Ook wordt de samenhang van de gehele namenvoorraad beschreven Resultaten in 2000: online raadpleegbare databank die kan worden beschouwd als een equivalent van een woordenboek van familienamen. Bij de online-presentatie in januari 2000 bevatte het bestand records (namen). Medewerker: L.S.G.B. Brouwer. Nederlandse volksnamen van planten ( ) Op basis van enquête- en monografisch materiaal vervaardigde database van de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied sinds ±1900; met een afzonderlijke publicatie over de inhoud, vorm en mogelijkheden van deze database. Resultaten in 2000: uitbreiding en afronding van het Corpus Plantnamen; aanvang bewerking tot database. Medewerker: H.J.T.M. Brok. Documentatie- en digitaliseringsprojecten

10 Nederlandse volksverhalenbank ( ) Een elektronische database met Nederlandse volksverhalen, ter ontsluiting van de in het Meertens-archief verzamelde volksverhalen alsmede voor het vastleggen van nieuwe volksverhalen. Sinds 1994 zijn ruim verhalen met contextinformatie ingevoerd. Resultaten in 2000: invoer van een gedeelte van de Collectie Jaarsma, die bestaat uit Friese volksverhalen. Medewerker: Th. Meder. 68 Nederlandse Voornamen Databank ( ) De Nederlandse Voornamen Databank is het databestand van de Prisma Voornamen. Het bestand bevat ruim voornamen met naamsverklaring. Resultaten in 2000: zie zoeken.lasso Medewerker: D. Gerritzen. Onomastische Literatuur Service ( ) Gedetailleerd ontsloten bibliografisch databestand, uitgebreid met diverse zoekmogelijkheden, gebaseerd op het voormalige kaartsysteem. Bevat vooral toponymische informatie. Bevat meer dan records. Resultaten in 2000: basis voor de Nederlandse bijdrage aan de internationale naamkundige bibliografie die via ICOS online wordt georganiseerd, respectievelijk voor de naamkundige bibliografie en kroniek van het tijdschrift Naamkunde. Medewerker: L.S.G.B. Brouwer. Register van vragenlijsten ( ) Het project is gerelateerd aan de databank etnologische en dialectvragenlijstgegevens en aan het NIWI-pilotproject Digitalisering dialectvragenlijsten. Resultaten in 2000: elektronisch raadpleegbaar register met toegang tot vragenlijsten en ingevoerde antwoorden. Medewerker: A.M.C. Goeman, B.L. van den Berg. Jaarverslag 2000

11 Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 ( ) Doel van het repertorium is het verzamelen en documenteren van in beginsel alle Nederlandstalige liederen die voorkomen in bronnen tot en met het jaar 1600; sinds 1995 zijn er 7621 verschillende liedteksten en 1159 verschillende liedmelodieën uit 265 handschriften en 522 drukken gevonden. De resultaten zullen in een boek en op een cd-rom verschijnen. Het betreft een door het Vlaams-Nederlands Comité (NWO) gefinancierde samenwerking tussen het Meertens Instituut en de Universiteit van Antwerpen (UFSIA). Resultaten in 2000: 3334 liederen nieuw ingevoerd, en 3083 liederen uit herdrukken. Medewerkers: L.P. Grijp, M.J. de Bruin, W. Kuiper, J. Meeuwissen, E. van der Grijn Santen, S. Groot, M.C. den Boer, M. Tilstra, S. van Diejen. Vanuit de UFSIA: F. Willaert, J. Oosterman, W. Winkel. Volkskundige Trefwoordenbank ( ) De Volkskundige Trefwoordenbank (VTB), de voortzetting van de Volkskundige Trefwoordencatalogus (VTC), is een systematische elektronische databank op volkskundige/etnologische thema s en onderwerpen, samengesteld op basis van een inhoudelijke ontsluiting van Nederlandse en buitenlandse boeken en artikelen, alsmede gegevens uit brieven, geluidsbanden, sagenboeken et cetera. In totaal telde de VTB dit jaar records. Resultaten in 2000: circa 1200 nieuwe records. Medewerkers: J.J. Schell, M.L.C. van Zuijlen. 69 Website Aan het begin van 2000 werd de eigen website van het Meertens Instituut officieel geopend. De website heeft als doel zowel een breed publiek van geïnteresseerden als gespecialiseerde vakgenoten te informeren over de onderzoeks- en documentatieactiviteiten van het instituut. De nadruk zal in de eerste jaren liggen op het online aanbieden van de op het instituut beschikbare databases. In het eerste jaar is dit verwerkelijkt voor de Nederlandse Familienamen Databank en de Nederlandse Voornamen Databank. Beide genieten al een grote populariteit onder internetgebruikers en worden enkele honderden respectievelijk enkele tientallen malen per Documentatie- en digitaliseringsprojecten

12 dag geraadpleegd. Ook is er begonnen met de bouw van een Nederlandse Feesten Databank met (in eerste instantie) informatie over de meest bekende kalenderfeesten. Daarnaast is er aan onderzoekers van het Meertens Instituut de gelegenheid geboden een eigen pagina op de website in te richten, is er een agenda met symposia, congressen en andere activiteiten, en voor het algemene publiek een bescheiden foto-expositie samenhangend met de roman Het Bureau van J.J. Voskuil. De werkzaamheden aan de website zijn in het najaar van 2000 enigszins vertraagd bij gebrek aan automatiseringspersoneel, maar desondanks is er een goed begin gemaakt aan de bouw van een solide en toegankelijke webpresentatie. 70 Jaarverslag 2000

Commissies. Managementteam (MT) Commissies

Commissies. Managementteam (MT) Commissies Commissies Managementteam (MT) Het managementteam van het Meertens Instituut vergaderde in het verslagjaar om de twee weken. In het overleg hadden zitting: Hans Bennis, Ton Goeman, Louis Grijp, Marc van

Nadere informatie

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971 Projectplan Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Divena. Digitalisering van veldnamen. Doreen Gerritzen, Marc van Oostendorp. GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004. Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam

Divena. Digitalisering van veldnamen. Doreen Gerritzen, Marc van Oostendorp. GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004. Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam Digitalisering van veldnamen Doreen Gerritzen Marc van Oostendorp Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004 Overzicht Naamkunde en veldnamen 1 Naamkunde en veldnamen 2 Geografische

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Wat is Archiefbank? Samenwerking met Erfgoedplus.be Welke informatie noteren en waarom? Hoe uw archief

Nadere informatie

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3. Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank. Over taal en cultuur

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3. Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank. Over taal en cultuur De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3 Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank Over taal en cultuur AUP De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06

Nadere informatie

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika BIDOC Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika Bidoc is het Bibliotheek, Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Bidoc

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Fotokopieën in opdracht A4 en folio per afdruk 0,30 A3 per afdruk 0,40. Fotokopieën zelfbediening A4 en folio per afdruk 0,10 A3 per afdruk 0,20

Fotokopieën in opdracht A4 en folio per afdruk 0,30 A3 per afdruk 0,40. Fotokopieën zelfbediening A4 en folio per afdruk 0,10 A3 per afdruk 0,20 TARIEVENOVERZICHT De onderstaande tarieven voor onze eigen en de uitbestede producten en diensten zijn op 10 juni 2005 vast- gesteld door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Nadere informatie

Huidige collecties in de HCL beeldbank:

Huidige collecties in de HCL beeldbank: Huidige collecties in de HCL beeldbank: Tekeningen, prenten en foto's afkomstig van het Rijksarchief Limburg De collectie bestaat uit beeldmateriaal van de provincie Limburg en daarbuiten. Met 2500 catalogusnummers

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

2 De collecties. Sinds de oprichting in 1930 van het Dialectenbureau onder leiding van P. J. Meertens en in. 1 Uitgangspunt. & Wetzels 1998: 2).

2 De collecties. Sinds de oprichting in 1930 van het Dialectenbureau onder leiding van P. J. Meertens en in. 1 Uitgangspunt. & Wetzels 1998: 2). 1 Uitgangspunt Zonder inzicht in taalvariatie op de kleine afstand, en dat in ruimtelijke, sociale en historische zin, is weinig sluitends te zeggen over varia tie op de grote afstand -laat staan over

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Dit schema ondersteunt bij het opruimen en selecteren van te bewaren materiaal op werkkamers.

Dit schema ondersteunt bij het opruimen en selecteren van te bewaren materiaal op werkkamers. Stroomschema voor opruimdagen FGw Dit schema ondersteunt bij het opruimen en selecteren van te bewaren materiaal op werkkamers. Pagina 1: Onderwijsmateriaal Pagina 2: Onderzoeksmateriaal Pagina 3: Overig

Nadere informatie

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/ Ton van de Wijngaard WEGWIJZER NEDERLANDSE DIALECTOLOGIE Rubriek A geeft een overzicht van relevante literatuur die er op het gebied van de Nederlandse streektalen en dialecten is verschenen. De rubriek

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Data Archiving and Networked Services Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Presentatie resultaten Kees Waterman 16 februari 2012 DANS is een instituut van KNAW

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

meertens instituut 2013-2018 Collectieplan

meertens instituut 2013-2018 Collectieplan meertens instituut 2013-2018 Collectieplan Collectieplan Meertens Instituut 2013-2018 Meertens Instituut, 10 juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Missie 6 1.2 Doelgroepen 7 1.3 Doelstellingen van de afdeling

Nadere informatie

Sterk in de toekomst. van het verleden

Sterk in de toekomst. van het verleden Sterk in de toekomst Inleiding Inleiding Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, biedt informatie omtrent allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Heerlen en de regio. Deze informatie

Nadere informatie

Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw.

Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw. Jaarverslag 2001 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Nadere informatie

6 Oorlogsslachtoffers

6 Oorlogsslachtoffers 6 Oorlogsslachtoffers 6.1 Toekennen van statuten, uitkeringen en voordelen moeten leven. Wanneer de houder van een invaliditeitspensioen overlijdt, zal de overlevende partner of het weeskind het reversiepensioen

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Wat is DocToKeep? Als gebruiker van de computer krijgt u massa's informatie te verwerken. De informatiestroom aan internetpagina's, e-mails,

Nadere informatie

IN MEMORIAM JO DAAN JAAP DE ROOIJ 1910-2006

IN MEMORIAM JO DAAN JAAP DE ROOIJ 1910-2006 JAAP DE ROOIJ IN MEMORIAM JO DAAN 1910-2006 Op 11 juni 2006 overleed dr. Jo Daan, in leven lid van de redactie en redactieraad van dit tijdschrift, in een ziekenhuis in Deventer. Ze is 96 jaar geworden.

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Online presentatie van gegevens over voornamen en familienamen

Online presentatie van gegevens over voornamen en familienamen Online presentatie van gegevens over voornamen en familienamen Dr Gerrit Bloothooft DOC Namen, Meertens Instituut KNAW, Amsterdam 6 februari 2009 [met aanvullingen 17 december 2009 juni 2010] Het Meertens

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 340 (2014-2015) Nr. 3 3 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO)

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) 14 maart 2013 Inleiding Hieronder vind u een plan van aanpak, alsmede een prijsofferte voor het digitaliseren van milieudossiers

Nadere informatie

Het deponeren van elektronische documenten

Het deponeren van elektronische documenten Het deponeren van elektronische documenten Guido Goedemé, Josiane Motte en Brigitte Van Hemelrijck Koninklijke Bibliotheek van België Inleiding Het systeem voor het deponeren, ontsluiten en terugvinden

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden Nieuw in versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PICARTA 4 2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 4 2.2 Standaard zoekscherm:

Nadere informatie

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Kwaliteitsinformatie l Beheer van bronnen l Toegang l Integratie l Consultatie De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Agenda Introductie EBSCO

Nadere informatie

Financiën Voor de financiële positie van het Waterlands Archief wordt verwezen naar de jaarrekening 2006.

Financiën Voor de financiële positie van het Waterlands Archief wordt verwezen naar de jaarrekening 2006. Jaarverslag Waterlands Archief 2006 ALGEMEEN 2006 was voor het Waterlands Archief het jaar, waarin Oscar Henar als archivaris werd opgevolgd door Fenna Brouwer, die op 1 september 2006 aantrad als het

Nadere informatie

Door de registers van de burgerlijke stand te digitaliseren door middel van scanning :

Door de registers van de burgerlijke stand te digitaliseren door middel van scanning : Door de registers van de burgerlijke stand te digitaliseren door middel van scanning : hoeven de registers niet langer te worden geraadpleegd, kunnen onmiddellijk uittreksels worden uitgereikt, en gestuurd

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen en inzien_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:37 lenen & inzien Bibliotheek Den Haag heeft veel te bieden, maar u zult vooral plezier

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

BIJLAGEN. De virtuele kunstkar. Cultuurdeelname via oude en nieuwe media. Het culturele draagvlak, deel 11. Nathalie Sonck.

BIJLAGEN. De virtuele kunstkar. Cultuurdeelname via oude en nieuwe media. Het culturele draagvlak, deel 11. Nathalie Sonck. BIJLAGEN De virtuele kunstkar Cultuurdeelname via oude en nieuwe media Het culturele draagvlak, deel 11 Nathalie Sonck Jos de Haan Bijlage A Tabellen bij hoofdstuk 2... 2 A.1 Bij culturele informatie raadplegen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010)

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010) Stichting Molendocumentatie Stichting voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014

Nadere informatie

Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) 462 85 00 Fax: (020) 462 85 55

Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) 462 85 00 Fax: (020) 462 85 55 Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse

Nadere informatie

TULIPANA PROJECT. Fotocollectie digitaliseren Handleiding, Standaards, Richtlijnen voor scannen, opslaan en metadateren. Door: Marco Roling

TULIPANA PROJECT. Fotocollectie digitaliseren Handleiding, Standaards, Richtlijnen voor scannen, opslaan en metadateren. Door: Marco Roling Fotocollectie digitaliseren Handleiding, Standaards, Richtlijnen voor scannen, opslaan en metadateren Door: Marco Roling Document Versie: 3/16/2015 TULIPANA PROJECT FOTOCOLLECTIE DIGITALISEREN HANDLEIDING,

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Meertens Instituut Jaarverslag 2002. - printversie, zonder illustraties -

Meertens Instituut Jaarverslag 2002. - printversie, zonder illustraties - Meertens Instituut Jaarverslag 2002 - printversie, zonder illustraties - 1 Jaarverslag 2002 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Bijlage 1. Specificaties Leesvormen I. Gesproken Documenten I.1 Productbeschrijving Gesproken documenten Gesproken Documenten zijn documenten die zijn omgewerkt naar een gesproken vorm door voorlezing

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Variatielinguïstiek

Jaarverslag 2004. Variatielinguïstiek Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 2 Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Nederlandse Etnologie

Jaarverslag 2005. Nederlandse Etnologie Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 2 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gericht op onderzoek

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

Uiteindelijk kan er, van alle verzamelde gegevens een cd-rom of dvd worden gemaakt. Deze cd-rom kunt u weggeven of verkopen op de reüniedag.

Uiteindelijk kan er, van alle verzamelde gegevens een cd-rom of dvd worden gemaakt. Deze cd-rom kunt u weggeven of verkopen op de reüniedag. Algemene Informatie Over Priscus Priscus is een softwarepakket waarmee een digitaal archief kan worden aangemaakt van oude schoolfoto s en ander materiaal. Priscus is ontwikkeld voor de reünie van het

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in

60 jaar tv geüpload; u mag er niet in 60 jaar tv geüpload; u mag er niet in - NRC Handelsblad van... http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/23/60-jaar-tv-... (//www.nrc.nl (http://www.nrc.nl/) Profiel Zoeken Menu 60 jaar tv geüpload;

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50 Universiteitsbibliotheek Februari 2014 Tarievenoverzicht Dit is een overzicht van de tarieven die de Universiteitsbibliotheek berekent voor producten en diensten. Nadere informatie over de variabele kosten

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Gemeentearchief Amsterdam

Gemeentearchief Amsterdam Gemeentearchief Amsterdam Acquisitiebeleid Verzamelgebied: Beeld en geluid November 2002 Concept Inhoud 1. Inleiding pag. 3 1.1 Oorsprong en samenstelling beeld en geluid pag. 3 1.2 De betekenis van de

Nadere informatie