Documentaire Informatieverzorging (DIV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentaire Informatieverzorging (DIV)"

Transcriptie

1 Documentaire Informatieverzorging (DIV) De werkzaamheden van de afdeling DIV betreffen: documentatie ten behoeve van onderzoek, bibliotheekwerkzaamheden, (retro-)invoer van onderzoeksdata, digitalisering van audiomateriaal en visueel materiaal, automatiseringswerkzaamheden in verband met beschikbaarstelling van gegevens via de website voor interne en externe onderzoekers, automatiseringsondersteuning voor beheerstaken en informatieverstrekking naar aanleiding van publieksvragen. In het kader van externe dienstverlening werden er 496 telefonische, schriftelijke of -verzoeken om inlichtingen beantwoord, daarvan hadden er 320 specifiek betrekking op familienamen. Aan de bibliotheek werden 981 nieuwe titels of tijdschriftafleveringen toegevoegd. Tevens is gestart met de ontsluiting van audio-cd s voor het project Dialectrenaissance. In aansluiting op het intranet in ontwikkeling werd de informatie van het interne netwerk, met onder andere het adressarium, de interne databanken en de bibliotheekcatalogus, geherstructureerd. Documentalisten, onderzoeksmedewerkers en automatiseringspersoneel waren actief betrokken bij de opbouw en inrichting van de website van het instituut, in het bijzonder bij de beschikbaarstelling van databanken op de website. Het Meertens Instituut bezit diverse belangrijke (historische) collecties die van belang zijn voor de huidige onderzoeksactiviteiten, en met het oog op de toekomst. Door middel van digitalisering wordt geschreven, gedrukt, of audiovisueel materiaal beter te gebruiken voor het wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen ontstaat er een betere (snellere) toegankelijkheid, ook worden er nieuwe gebruiksmogelijkheden gecreëerd die meer mogelijkheden voor onderzoek bieden, bijvoorbeeld door aan het materiaal relevante informatie toe te voegen. De digitalisering staat tevens in het teken van documentatie en behoud op de langere termijn. Door middel van digitalisering wordt het beheer van de collecties vergemakkelijkt en de migratie van data naar andere dragers en formats zal, indien noodzakelijk, in de toekomst eenvoudiger zijn. 59 Documentatie- en digitaliseringsprojecten

2 Met name op het gebied van digitalisering van audio-data neemt het instituut, met zijn modern geoutilleerde audio-studio, een vooraanstaande plaats in. Het Meertens Instituut bezit een zeer grote en waardevolle collectie, onder andere van spontaan gesproken taal (van bijzondere waarde voor de oral history). Deze collectie beslaat 4250 banden, met een totale duur van 3300 uur (exclusief opnames voortvloeiend uit nieuwe onderzoeksprojecten). Hiervan zijn 1554 opnames gedigitaliseerd op 2184 cd-roms (1200 uur). Een presentatie van deze activiteiten vond onder meer plaats op de jaarvergadering 2000 van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, gewijd aan audiovisuele archieven. Vanwege de specifieke expertise van het instituut op het terrein van audio-digitalisering, zoeken ook externe instanties samenwerking met het Meertens Instituut. 60 De digitalisering van geluidsopnames, met name van dialecten, vindt plaats op cd-roms. Het digitale archief van het instituut groeit met een gemiddelde van tien per dag. Jaarverslag 2000

3 Samenwerking met het NIWI vond onder andere plaats op het gebied van digitalisering en imaging van geschreven materiaal (onder andere de herkenning van materiaal in afwijkende fonten). Een pilotproject op basis van Meertens-vragenlijsten waarvoor de automatiseringsgroep van het Meertens Instituut de internet-gebruikersinterface ontwierp en implementeerde, werd afgerond. Een gezamenlijk proefproject betreffende de problematiek van de archivering en het beheer van digitaal materiaal op langere termijn wordt voortgezet. Hiervoor levert het Meertens Instituut het content- en inventarisgedeelte. De werkzaamheden van de afdeling Documentaire Informatieverzorging (DIV) worden steeds intensiever op het onderzoek afgestemd. In dit kader, en mede naar aanleiding van de bevindingen van de evaluatiecommissie van de KNAW is in 2000 een reorganisatie van DIV in gang gezet. De nieuwe structuur zal erop gericht zijn een meer inhoudelijke aansturing van de medewerkers te realiseren. De reorganisatie zal in de loop van 2001 zijn beslag krijgen. 61 Documentatie- en digitaliseringsprojecten 2 Archiveren van Digitaal Academisch erfgoed (ADA) ( ) ADA betreft een pilot-project in samenwerking met het NIWI, gericht op het langdurig in beheer houden van digitaal wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. Door middel van archivering van circa 1000 bestanden van het Meertens Instituut wordt het opzetten van digitale archiveringsdiensten (voor wetenschappelijke instellingen) in de praktijk getoetst. Resultaten in 2000: inventarisatie van 1000 floppies. Medewerkers: A.M.C. Goeman, J.J. Schell, R. Edel. Bedevaartbank: bedevaartplaatsen in Nederland (BiN-bank)/BiN on Line (BoL) ( ) Het onderhoud en de verdere uitbouw van de databank van het project Bedevaarten in Nederland (BiN); tevens de voorbereiding van 2 In alfabetische volgorde. Documentatie- en digitaliseringsprojecten

4

5 de elektronische BiN-databank die aan de website van het Meertens Instituut wordt gekoppeld. Medewerkers: P.J. Margry, M. van der Peet, J.J. Schell. Brieven aan de Toekomst ( ) De invoer, zowel op basis van persoonsgegevens als thematisch, van ego-documenten (brieven) in een databank ten behoeve van de opbouw van een toegankelijk archief over het dagelijks leven aan het einde van de twintigste eeuw in Nederland. Eind 2000 waren circa brieven ingevoerd. Medewerkers: H.M. de Romph, H.C.M. Vanthoor, C.A.M. Tegelaers, H. Garcia- Brugman. Databank dialectdata, gebaseerd op opnamen (2000 tot 2005) In dit project worden digitale versies van in het verleden op het Meertens Instituut gemaakte opnamen ontsloten en klaargemaakt voor publicatie. Resultaten in 2000: GTP-databank met verwerkings- en kaarttekenapplicatie. Medewerker: A.C.M. Goeman. 63 Databank feest en ritueel ( ) In 2000 is een aanvang gemaakt met het plaatsen van populairwetenschappelijke teksten over kalenderfeesten in Nederland op de website van het Meertens Instituut (zie: feesten/). Resultaten in 2000: beschrijvingen van 9 feesten op website toegevoegd; 1 artikel. Medewerkers: C.L.J. Wijers, E. Doelman, J.I.A. Helsloot, M.L.C. van Zuijlen. Databank boedelbeschrijvingen ( boedelbank ) ( ) De boedelbank van het Meertens Instituut omvat circa 5080 boedelbeschrijvingen uit twaalf verschillende Nederlandse dorpen en stadjes Devotieprentje van Ioannes van [der] Sande, 18e eeuw. Coll. Breda s museum. Opgenomen in deel III (Limburg), het laatste deel van het lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland. Dit verscheen in juni Documentatie- en digitaliseringsprojecten

6 (Doesburg, Geldermalsen, Lichtenvoorde/Groenlo, Maasland, Maassluis, Medemblik, Oirschot, Rosmalen, Twisk, Weesp en Weesperkarspel). Deze boedelinventarissen dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Hiervan zijn er 2889 integraal ingevoerd in de computer; deze zullen binnenkort via de website raadpleegbaar worden. De overige inventarissen berusten in fotokopie of microfilm in het boedelarchief. Medewerkers: H.C. Dibbits, E. Doelman. 64 Databank Goeman Taeldeman Project (GTP) ( ) Onderhoud en verrijking van de database van fonetische transcripties uit het veldwerkproject Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van veldwerk ( ). Het betreft gedetailleerde fonetische transcripten van steeds 1876 items uit 365 plaatsen in Nederland. Mede met het oog op webpublicatie werd een verwerkingsen kaarttekenapplicatie ontwikkeld. Project in samenwerking met de Vrije Universiteit. De GTP-databank vormt de basis voor de Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND). Medewerkers: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg, P.T. van Reenen. Databank van etnologische en dialectvragenlijstgegevens ( ) In deze databank worden de antwoorden (de vragen zelf vormen een aparte databank) op de dialectologische en volkskundige vragenlijsten gedigitaliseerd ingevoerd. Prioriteit wordt gegeven aan de jaarlijks nieuwe lijsten en aan oudere lijsten die voor lopend onderzoek nodig zijn. Resultaten in 2000: invoer van lijst V 68 (Sint Maarten) en V 69 (de zondag). Medewerkers: J.J. Schell, T. Pinna, H.C.M. Vanthoor, M.J. Twisk, C.J. Bianchi, N. Abdelmawla. Digitalisering Audioarchief ( ) Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologie-opnames (inclusief liedopnames, exclusief de recente opnames van TCULT en SAND) met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie vindt plaats in deelprojecten. Met het oog op onderzoek wordt een zeer lage compressiegraad Jaarverslag 2000

7 gebruikt (formaat AIFF). Bewerking en analyse is mogelijk in programma s als PRAAT en CLAN. Er zijn investeringsplannen voor nieuwe apparatuur en programmatuur om een noodzakelijke verhoging van de productie te realiseren. Resultaten in 2000: 1327 bandopnamen gedigitaliseerd op 1865 cd-roms. Dit betreft met name opnamen van spontane gesprekken. Een begin is gemaakt met de GTP-veldwerkopnamen. Medewerkers: C.A.M. Grijpink, A.C.M. Goeman in samenwerking met T. Janssen, B. Minks, B. Veenstra, F. Wajon (vier externe audiotechnici gedetacheerd bij het Meertens Instituut). Digitalisering dialectvragenlijsten (Scanproject) ( ) Scannen van verschillende vragenlijstjaargangen; ontwerp en realisering van ontsluitingsapplicatie bij gescande vragenlijsten. Project in samenwerking met het NIWI. Resultaten in 2000: ontwikkeling ontsluitingsapplicatie van gescande vragenlijsten, alfa-versie; proefscan van vragenlijst 47 en proef met opdeling van de afbeelding in kleinere eenheden. Medewerkers: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg, R. Zaat. 65 Digitalisering Nederlands Volksliedarchief (NVA) ( ) Betreft de vervanging van het kaartsysteem van het Nederlands Volksliedarchief door een elektronische database. De NVA bevat volksliederen van de Middeleeuwen tot en met de 20e eeuw. Het gedigitaliseerde systeem is uitgebreider dan het oorspronkelijke archief. Tot de toegevoegde informatie behoren onder meer beginregels van de volksliederen. Het Nederlands Volksliedarchief is een deelproject van de Nederlandse Liederenbank (NLB). Resultaten in 2000: ca liederen ingevoerd. Medewerkers: S. Koetsier, M.C. den Boer, S. Levelt, E. Schukking, W.P. van Wingerden, J. Heijdra, N.S. den Hertog, R. van Leeuwen, L.P. Grijp. Digitalisering Reeks Nederlandse Dialectatlassen ( ) Project in samenwerking met het NIWI. Het behelst de digitalisering van alle Nederlandse dialectatlassen. Medewerkers: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg, R. Zaat. Documentatie- en digitaliseringsprojecten

8 Etnologisch beeldarchief ( ) De ontsluiting en conservering van de (historische) etnologische fotocollectie (circa 3900 foto s), grafiek, film- en videomateriaal van het Meertens Instituut. Resultaten in 2000: 581 verwerkte foto s. Medewerker: J.J. Schell. Grondkaart dialect- en etnologiecartografie ( ) Productie van een (uitbreidbare) basiskaart met Kloeke-codes. Resultaten in 2000: cartografieapplicatie uitgebreid. Aanvulling plaatscodes. Koppeling met dataverwerkingsmodule. Implementatie in Nijmegen en Leuven. Medewerker: A.C.M. Goeman, B.L. van den Berg. 66 Het Groot Hoorns, Enkhuizer en Alkmaarder Liedboek, een kleinood uit de collectie van het Nederlands Volksliedarchief. Jaarverslag 2000

9 Knipselarchief ( ) De opbouw van een verzameling kranten- en tijdschriftknipsels, op basis van een wisselend corpus van regionale dagbladen, op het gebied van de Nederlandse Etnologie, in eerste instantie gericht op lopende projecten, daarnaast bedoeld om nieuwe trends te signaleren. Resultaten in 2000: groot aantal verwerkte knipsels. Medewerkers: M.L.C. van Zuijlen, M.J. Twisk, B. Boom, C.J. Bianchi. Liedbladen ( ) De ontsluiting van twee collecties liedbladen: de collectie van het Meertens Instituut, en de Collectie Wouters (die zich voor het grootste deel in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevindt). Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met de KB, in het kader van het Metamorfozeproject. Deelproject van de Nederlandse Liederenbank (NLB). Resultaten in 2000: circa 2000 liedbladen en 275 andere bronnen ingevoerd. Medewerkers: L.P. Grijp, W.P. van Wingerden, R. van Leeuwen. 67 Nederlandse Familienamen Databank (NFD) ( ) De NFD verschaft informatie over de familienamen in Nederland met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis en verspreiding. Op basis daarvan worden naamsverklaringen gegeven. Ook wordt de samenhang van de gehele namenvoorraad beschreven Resultaten in 2000: online raadpleegbare databank die kan worden beschouwd als een equivalent van een woordenboek van familienamen. Bij de online-presentatie in januari 2000 bevatte het bestand records (namen). Medewerker: L.S.G.B. Brouwer. Nederlandse volksnamen van planten ( ) Op basis van enquête- en monografisch materiaal vervaardigde database van de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied sinds ±1900; met een afzonderlijke publicatie over de inhoud, vorm en mogelijkheden van deze database. Resultaten in 2000: uitbreiding en afronding van het Corpus Plantnamen; aanvang bewerking tot database. Medewerker: H.J.T.M. Brok. Documentatie- en digitaliseringsprojecten

10 Nederlandse volksverhalenbank ( ) Een elektronische database met Nederlandse volksverhalen, ter ontsluiting van de in het Meertens-archief verzamelde volksverhalen alsmede voor het vastleggen van nieuwe volksverhalen. Sinds 1994 zijn ruim verhalen met contextinformatie ingevoerd. Resultaten in 2000: invoer van een gedeelte van de Collectie Jaarsma, die bestaat uit Friese volksverhalen. Medewerker: Th. Meder. 68 Nederlandse Voornamen Databank ( ) De Nederlandse Voornamen Databank is het databestand van de Prisma Voornamen. Het bestand bevat ruim voornamen met naamsverklaring. Resultaten in 2000: zie zoeken.lasso Medewerker: D. Gerritzen. Onomastische Literatuur Service ( ) Gedetailleerd ontsloten bibliografisch databestand, uitgebreid met diverse zoekmogelijkheden, gebaseerd op het voormalige kaartsysteem. Bevat vooral toponymische informatie. Bevat meer dan records. Resultaten in 2000: basis voor de Nederlandse bijdrage aan de internationale naamkundige bibliografie die via ICOS online wordt georganiseerd, respectievelijk voor de naamkundige bibliografie en kroniek van het tijdschrift Naamkunde. Medewerker: L.S.G.B. Brouwer. Register van vragenlijsten ( ) Het project is gerelateerd aan de databank etnologische en dialectvragenlijstgegevens en aan het NIWI-pilotproject Digitalisering dialectvragenlijsten. Resultaten in 2000: elektronisch raadpleegbaar register met toegang tot vragenlijsten en ingevoerde antwoorden. Medewerker: A.M.C. Goeman, B.L. van den Berg. Jaarverslag 2000

11 Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 ( ) Doel van het repertorium is het verzamelen en documenteren van in beginsel alle Nederlandstalige liederen die voorkomen in bronnen tot en met het jaar 1600; sinds 1995 zijn er 7621 verschillende liedteksten en 1159 verschillende liedmelodieën uit 265 handschriften en 522 drukken gevonden. De resultaten zullen in een boek en op een cd-rom verschijnen. Het betreft een door het Vlaams-Nederlands Comité (NWO) gefinancierde samenwerking tussen het Meertens Instituut en de Universiteit van Antwerpen (UFSIA). Resultaten in 2000: 3334 liederen nieuw ingevoerd, en 3083 liederen uit herdrukken. Medewerkers: L.P. Grijp, M.J. de Bruin, W. Kuiper, J. Meeuwissen, E. van der Grijn Santen, S. Groot, M.C. den Boer, M. Tilstra, S. van Diejen. Vanuit de UFSIA: F. Willaert, J. Oosterman, W. Winkel. Volkskundige Trefwoordenbank ( ) De Volkskundige Trefwoordenbank (VTB), de voortzetting van de Volkskundige Trefwoordencatalogus (VTC), is een systematische elektronische databank op volkskundige/etnologische thema s en onderwerpen, samengesteld op basis van een inhoudelijke ontsluiting van Nederlandse en buitenlandse boeken en artikelen, alsmede gegevens uit brieven, geluidsbanden, sagenboeken et cetera. In totaal telde de VTB dit jaar records. Resultaten in 2000: circa 1200 nieuwe records. Medewerkers: J.J. Schell, M.L.C. van Zuijlen. 69 Website Aan het begin van 2000 werd de eigen website van het Meertens Instituut officieel geopend. De website heeft als doel zowel een breed publiek van geïnteresseerden als gespecialiseerde vakgenoten te informeren over de onderzoeks- en documentatieactiviteiten van het instituut. De nadruk zal in de eerste jaren liggen op het online aanbieden van de op het instituut beschikbare databases. In het eerste jaar is dit verwerkelijkt voor de Nederlandse Familienamen Databank en de Nederlandse Voornamen Databank. Beide genieten al een grote populariteit onder internetgebruikers en worden enkele honderden respectievelijk enkele tientallen malen per Documentatie- en digitaliseringsprojecten

12 dag geraadpleegd. Ook is er begonnen met de bouw van een Nederlandse Feesten Databank met (in eerste instantie) informatie over de meest bekende kalenderfeesten. Daarnaast is er aan onderzoekers van het Meertens Instituut de gelegenheid geboden een eigen pagina op de website in te richten, is er een agenda met symposia, congressen en andere activiteiten, en voor het algemene publiek een bescheiden foto-expositie samenhangend met de roman Het Bureau van J.J. Voskuil. De werkzaamheden aan de website zijn in het najaar van 2000 enigszins vertraagd bij gebrek aan automatiseringspersoneel, maar desondanks is er een goed begin gemaakt aan de bouw van een solide en toegankelijke webpresentatie. 70 Jaarverslag 2000

Meertens Instituut Jaarverslag 2006

Meertens Instituut Jaarverslag 2006 Meertens Instituut Jaarverslag 2006 Dit is een samenvatting van het jaarverslag. U kunt het volledige, digitale jaarverslag bekijken op www.meertens.knaw.nl/jaarverslag Dynamische tradities - onderzoeksplan

Nadere informatie

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971 Projectplan Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Commissies. Managementteam (MT) Commissies

Commissies. Managementteam (MT) Commissies Commissies Managementteam (MT) Het managementteam van het Meertens Instituut vergaderde in het verslagjaar om de twee weken. In het overleg hadden zitting: Hans Bennis, Ton Goeman, Louis Grijp, Marc van

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Divena. Digitalisering van veldnamen. Doreen Gerritzen, Marc van Oostendorp. GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004. Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam

Divena. Digitalisering van veldnamen. Doreen Gerritzen, Marc van Oostendorp. GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004. Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam Digitalisering van veldnamen Doreen Gerritzen Marc van Oostendorp Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004 Overzicht Naamkunde en veldnamen 1 Naamkunde en veldnamen 2 Geografische

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwkaarten opgeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie door

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Wat is Archiefbank? Samenwerking met Erfgoedplus.be Welke informatie noteren en waarom? Hoe uw archief

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwtekeningen vergeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika BIDOC Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika Bidoc is het Bibliotheek, Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Bidoc

Nadere informatie

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3. Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank. Over taal en cultuur

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3. Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank. Over taal en cultuur De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 3 Nicoline van der Sijs (red.) De Kaartenbank Over taal en cultuur AUP De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Januari. - Indeling van de Nederlandse dialecten in 28 dialectgroepen door Jo Daan uit 1969.

Januari. - Indeling van de Nederlandse dialecten in 28 dialectgroepen door Jo Daan uit 1969. Verjaardagskalender - Indeling van de Nederlandse dialecten in dialectgroepen door Jo Daan uit. Januari In publiceerde Jo Daan, hoofd van de afdeling Dialectologie van het Meertens Instituut, in het boek

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Fotokopieën in opdracht A4 en folio per afdruk 0,30 A3 per afdruk 0,40. Fotokopieën zelfbediening A4 en folio per afdruk 0,10 A3 per afdruk 0,20

Fotokopieën in opdracht A4 en folio per afdruk 0,30 A3 per afdruk 0,40. Fotokopieën zelfbediening A4 en folio per afdruk 0,10 A3 per afdruk 0,20 TARIEVENOVERZICHT De onderstaande tarieven voor onze eigen en de uitbestede producten en diensten zijn op 10 juni 2005 vast- gesteld door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Nadere informatie

Huidige collecties in de HCL beeldbank:

Huidige collecties in de HCL beeldbank: Huidige collecties in de HCL beeldbank: Tekeningen, prenten en foto's afkomstig van het Rijksarchief Limburg De collectie bestaat uit beeldmateriaal van de provincie Limburg en daarbuiten. Met 2500 catalogusnummers

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01

ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01 ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01 KIK gegevens koppelen aan een objectfiche in het Erfgoedregister. Versie: 30 maart 2010 Het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) startte in

Nadere informatie

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Data Archiving and Networked Services Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Presentatie resultaten Kees Waterman 16 februari 2012 DANS is een instituut van KNAW

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Dit schema ondersteunt bij het opruimen en selecteren van te bewaren materiaal op werkkamers.

Dit schema ondersteunt bij het opruimen en selecteren van te bewaren materiaal op werkkamers. Stroomschema voor opruimdagen FGw Dit schema ondersteunt bij het opruimen en selecteren van te bewaren materiaal op werkkamers. Pagina 1: Onderwijsmateriaal Pagina 2: Onderzoeksmateriaal Pagina 3: Overig

Nadere informatie

2 De collecties. Sinds de oprichting in 1930 van het Dialectenbureau onder leiding van P. J. Meertens en in. 1 Uitgangspunt. & Wetzels 1998: 2).

2 De collecties. Sinds de oprichting in 1930 van het Dialectenbureau onder leiding van P. J. Meertens en in. 1 Uitgangspunt. & Wetzels 1998: 2). 1 Uitgangspunt Zonder inzicht in taalvariatie op de kleine afstand, en dat in ruimtelijke, sociale en historische zin, is weinig sluitends te zeggen over varia tie op de grote afstand -laat staan over

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Naar een bibliotheek voor

Naar een bibliotheek voor Naar een bibliotheek voor (lees)machines steven.claeyssens@kb.nl @sclaeyssens Een n-aantal mogelijk talen gebruikt hetzelfde vocabulaire; in sommige laat het symbool bibliotheek de correcte definitie

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

Workshop Netwerk Naamkunde 15 december 2006

Workshop Netwerk Naamkunde 15 december 2006 Workshop Netwerk Naamkunde 15 december 2006 Ochtendprogramma Welkom en mededelingen (Doreen Gerritzen) Ontwikkelingen Netwerk Naamkunde Organisatorische aspecten (Reina Boerrigter) Website en andere technische

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Collecties KB. Anouk Janssen, Teamleider afdeling Collecties, 8 juni 2013

Collecties KB. Anouk Janssen, Teamleider afdeling Collecties, 8 juni 2013 Anouk Janssen, Teamleider afdeling Collecties, 8 juni 2013 Huidige status Kansen! Huidige status Dit is het artikel over J.F. Martinet Hij was een Nederlandse natuurkundig historicus, schrijver, pedagoog,

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Een ontdekkingstocht doorheen het Vlaamse shellac- en lakplatenerfgoed

Een ontdekkingstocht doorheen het Vlaamse shellac- en lakplatenerfgoed Een ontdekkingstocht doorheen Valentin Halna, stagiair bij VIAA Team Digitalisering 2015 VIAA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden, in

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

Betekenis van de kleuren van de stickers op de verhuisdozen:

Betekenis van de kleuren van de stickers op de verhuisdozen: Stroomschema voor opruimdagen FdR Dit schema ondersteunt bij het opruimen en selecteren van te bewaren materiaal op werkkamers. Voor informatie en/of vragen: Pagina 1: Onderwijsmateriaal Pagina 2: Onderzoeksmateriaal

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Nummer Toegang: G001. Collectie Constantijn Huygens ( )

Nummer Toegang: G001. Collectie Constantijn Huygens ( ) Nummer Toegang: G001 Collectie Constantijn Huygens (1596-1687) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 G001 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed Vlaanderen

Nadere informatie

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa Centraal Register Vormgevingsarchieven Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is een onderzoeksinstrument dat zowel externe

Nadere informatie

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing VeleHanden Collecties online toegankelijk door crowdsourcing De crowdsourcingwebsite VeleHanden Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief

Nadere informatie

meertens instituut 2013-2018 Collectieplan

meertens instituut 2013-2018 Collectieplan meertens instituut 2013-2018 Collectieplan Collectieplan Meertens Instituut 2013-2018 Meertens Instituut, 10 juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Missie 6 1.2 Doelgroepen 7 1.3 Doelstellingen van de afdeling

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO)

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) 14 maart 2013 Inleiding Hieronder vind u een plan van aanpak, alsmede een prijsofferte voor het digitaliseren van milieudossiers

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Aandachtspunten en toelichtingen bij de verschillende artikelen zijn schuin gedrukt. A. Definities en uitgangspunten 1. Deze regeling is bedoeld als universitair

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 340 (2014-2015) Nr. 3 3 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Sterk in de toekomst. van het verleden

Sterk in de toekomst. van het verleden Sterk in de toekomst Inleiding Inleiding Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, biedt informatie omtrent allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Heerlen en de regio. Deze informatie

Nadere informatie

Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen

Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen Auteursrechten in de praktijk van erfgoedinstellingen Marco de Niet (Digitaal Erfgoed Nederland) Congres Archiefinnovatie Nieuwegein, 07-04-2015 Nieuwsuur, 4-3-2016 Data van erfgoedinstellingen waarop

Nadere informatie

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Wat is DocToKeep? Als gebruiker van de computer krijgt u massa's informatie te verwerken. De informatiestroom aan internetpagina's, e-mails,

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

6 Oorlogsslachtoffers

6 Oorlogsslachtoffers 6 Oorlogsslachtoffers 6.1 Toekennen van statuten, uitkeringen en voordelen moeten leven. Wanneer de houder van een invaliditeitspensioen overlijdt, zal de overlevende partner of het weeskind het reversiepensioen

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: Brenda Lems Datum: januari 2017 Inleiding EndNote is bibliografische software die je kunt gebruiken voor het opbouwen, beheren en

Nadere informatie

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin

Nadere informatie

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/ Ton van de Wijngaard WEGWIJZER NEDERLANDSE DIALECTOLOGIE Rubriek A geeft een overzicht van relevante literatuur die er op het gebied van de Nederlandse streektalen en dialecten is verschenen. De rubriek

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw.

Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw. Jaarverslag 2001 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Nadere informatie

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Elektronische collecties Documenten Rapporten, boeken, Tijdschriften Kaarten Kadasterkaarten Muziek Fonds Yves Becko

Nadere informatie

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

Uiteindelijk kan er, van alle verzamelde gegevens een cd-rom of dvd worden gemaakt. Deze cd-rom kunt u weggeven of verkopen op de reüniedag.

Uiteindelijk kan er, van alle verzamelde gegevens een cd-rom of dvd worden gemaakt. Deze cd-rom kunt u weggeven of verkopen op de reüniedag. Algemene Informatie Over Priscus Priscus is een softwarepakket waarmee een digitaal archief kan worden aangemaakt van oude schoolfoto s en ander materiaal. Priscus is ontwikkeld voor de reünie van het

Nadere informatie

Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) 462 85 00 Fax: (020) 462 85 55

Meertens Instituut, KNAW Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam Tel.: (020) 462 85 00 Fax: (020) 462 85 55 Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Muziekbibliotheek van de Omroep

Muziekbibliotheek van de Omroep MCO_bibliotheek_aanlever_28_4_10 29-04-10 10:29 Pagina 1 Muziekbibliotheek van de Omroep Muzikale schatkamer van Nederland muziekcentrum van de omroep MCO_bibliotheek_aanlever_28_4_10 29-04-10 10:29 Pagina

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Kwaliteitsinformatie l Beheer van bronnen l Toegang l Integratie l Consultatie De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Agenda Introductie EBSCO

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie