Handleiding digitale les voortgezet onderwijs stripboek Nieuwe vrienden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding digitale les voortgezet onderwijs stripboek Nieuwe vrienden"

Transcriptie

1 Handleiding digitale les voortgezet onderwijs stripboek Nieuwe vrienden De Anne Frank Stichting heeft zeer goede reacties gekregen op de stripboeken De Ontdekking (over Nederland in de Tweede Wereldoorlog) en De Zoektocht (over de Holocaust). Voldoende aanleiding om een derde stripboek Nieuwe vrienden te maken, waarin de focus sterker ligt op actuele thema s als stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Deze digitale les met opdrachten sluit aan bij het stripboek en de (digitale) werkbladen voor leerlingen, en biedt mogelijkheden om dieper in te gaan op die actuele thema s. Wij raden u aan om de digitale les en de opdrachten zelf goed te bekijken, voordat u deze in de klas gebruikt. De les is zo ontwikkeld, dat iedere docent ermee aan de slag kan. U wordt stap voor stap meegenomen in de les. Afhankelijk van het niveau van uw groep, kunt u er ook voor kiezen om delen over te slaan, te herhalen, of informatie toe te voegen. De les bestaat uit zeven uitdagende activiteiten: > Samenvatting van het stripverhaal > Animatie 1: De Nieuwe (thema: nieuw zijn) > Animatie 2: Een geintje?! (thema: groepsdruk, rollen dader, slachtoffer, helper en toeschouwer) > Animatie 3: Het karretje (thema: discriminatie) > Animatie 4: Langs de lijn (thema: vooroordelen en beeldvorming) > Wat kun jij doen? (thema: helpen en samenvatting van eerdere opdrachten) > Toen en nu (thema: Sporen van de Oorlog in de omgeving) Alex is zeer tegen zijn zin met zijn vader naar Amsterdam verhuisd. Hij mist zijn moeder, vrienden en zijn voetbalteam. Op de eerste dag op zijn nieuwe school komt Alex te laat. Als zijn klasgenoten horen dat hij uit een klein dorp komt, wordt hij uitgelachen. Alex vraagt zich af of hij hier wel nieuwe vrienden zal krijgen Na school zwerft Alex door de buurt. Plotseling ziet hij een van de meisjes uit zijn klas stiekem een oud gebouw binnengaan. Wat heeft Aylin te verbergen? 1

2 Kerndoelen en thema burgerschap In de lessen met het stripverhaal Nieuwe vrienden en de digitale les besteedt u aandacht aan onder andere de volgende kerndoelen: Kerndoel Nederlands > 8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. Kerndoel Mens en maatschappij > 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij onder meer over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: - tijd van wereldoorlogen ( ) - tijd van televisie en computer (1950 heden). De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de twintigste eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. 43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen. Thema Actief burgerschap en sociale integratie > - gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; - is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; - is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. opmerkingen vooraf: > Het is belangrijk dat leerlingen het hele stripboek gelezen hebben, voordat u aan deze digitale les begint. > De thema s die in het stripboek Nieuwe vrienden centraal staan, kunnen zeer gevoelig liggen. Bekijk de animaties en de thema s eerst zelf en laat tijdens de besprekingen de leerlingen zelf bepalen wat zij over een onderwerp willen zeggen. Spreek af dat wat wordt gezegd binnen de klas blijft. > Afbeeldingen in de digiles kunnen worden vergroot door erop te klikken. Belangrijke begrippen worden op diezelfde manier nader toegelicht. > De werkbladen zijn beschikbaar voor vmbo en voor havo/vwo. De vmbowerkbladen zijn oranje/rood, die voor havo/vwo groen/blauw. Voor een groot deel zijn de opdrachten hetzelfde. Als ze afwijken, wordt dat in deze handleiding vermeld. > Op het beginscherm met het menu kunt u kiezen tussen start een nieuwe les of ga verder met vorige les. Wanneer uw computer cookies bewaart, onthoudt hij antwoorden voor de opdrachten onder Wat kun jij doen? > Het is handig om de werkbladen enkelzijdig te printen. Wilt u stripboeken bestellen? Kijk dan op nieuwevrienden 2

3 DE LES: Open het menu op het digitale schoolbord. Leg leerlingen uit waar de les over gaat en wat er van hen verwacht wordt. Klik dan op volgende (rechtsonder). samenvatting Bestaat uit: 1 slide Tijdsduur: minuten Een korte samenvatting maken van Nieuwe vrienden en een inleiding op de actuele thema s in het stripboek. 1. Deel het Werkblad Samenvatting uit en vraag leerlingen om de opdrachten te maken. Werkblad vmbo: 2. Doe daarna de werkvorm op het digibord. Het is opdracht 1 van het vmbo-werkblad. 3. Vraag leerlingen welke lijnen zij hebben getrokken bij opdracht 2 en 3. Wat vinden zij de grootste verandering? Werkblad havo/vwo: 2. Doe daarna de werkvorm op het digibord. Hebben leerlingen dezelfde gebeurtenissen gekozen? Of vinden zij andere gebeurtenissen uit het stripverhaal belangrijker? Waarom? 3. Vraag leerlingen welke lijnen zij hebben getrokken bij opdracht 2 en 3. Wat vinden zij de grootste verandering? 3

4 de nieuwe Bestaat uit: 4 slides Tijdsduur: minuten Leerlingen denken na over het thema identiteit en beseffen dat sommige aspecten niet veranderen en andere wel, en dat zij ook altijd bepaalde aspecten met anderen delen. 1. Bekijk samen de animatie (lengte: 56 seconden). 2. Deel het Werkblad De nieuwe uit en vraag leerlingen om de opdrachten te maken. 3. Ga kort in op het begrip het snelle oordeel aan de hand van de reactie van Naïma. Als je iemand ziet, denk je dat je al heel snel weet hoe iemand zal zijn. Je kijkt bijvoorbeeld naar iemands kleding, of luistert naar hoe iemand praat. Dat is het snelle oordeel. Dat is op zich niet erg, iedereen doet dat. Maar je kunt je behoorlijk vergissen en dan is het goed als je jouw snelle oordeel kunt corrigeren. 4. ga naar de volgende slide: opdracht. Wat hebben de leerlingen onthouden over Alex (opdracht 1 van het werkblad)? 5. ga naar de volgende slide: opdracht. Wat hebben de leerlingen ingevuld bij opdracht 2 en 3 van het werkblad? Wat hebben leerlingen ontdekt aan gemeenschappelijkheden (opdracht 4 van het werkblad)? Schrijf de genoemde kenmerken in het schema op het digibord. 6. Lees het tekstje van Khawhish. Vraag aan de leerlingen of zij kunnen uitleggen wat dit met het thema identiteit te maken heeft. 7. Ga naar de volgende slide: helpen. Vraag leerlingen om hun mening: Hoe vinden zij het voor Alex dat hij op zijn eerste dag op zijn nieuwe school gepest wordt (opdracht 5A van het werkblad)? Vul het aantal stemmen in. 8. Lees het tekstje van Mart. Vraag aan de leerlingen of zij zelf weleens ergens nieuw zijn geweest en hoe dat was. Wat hielp? Welke tips hebben zij om het voor een nieuwe leerling makkelijker te maken (opdracht 5B van het werkblad)? 4

5 een geintje?! Bestaat uit: 4 slide(s) Tijdsduur: minuten Leerlingen denken na over de rollen dader, slachtoffer, helper en toeschouwer. 1. Bekijk samen de animatie (lengte: 1 minuut en 2 seconden). 2. Vraag leerlingen om in hun eigen woorden te beschrijven wat er gebeurt. 3. Deel het Werkblad Een geintje?! uit en vraag leerlingen om de opdrachten te maken. 4. Leg de begrippen dader, slachtoffer, helper en toeschouwer uit. 5. Ga naar de volgende slide: opdracht. Wie heeft welke rol op het schoolplein? Zijn de leerlingen het eens? Dit is opdracht 2 van het werkblad. 6. Ga naar de volgende slide: discussie. Wat vinden leerlingen? Hoe erg is het overgooien van de tas van Chen? Hoe is de stemverdeling in de klas? Vraag een paar leerlingen om hun keuze toe te lichten (opdracht 1 van het werkblad). 7. Wat vinden leerlingen van de rol van Alex? Is hij een dader? Dit is opdracht 3A van het werkblad. Hoe zijn de meningen verdeeld en hoe motiveren leerlingen hun antwoord? 8. Aylin grijpt in, zij heeft er genoeg van. Dit is opdracht 3B van het werkblad. Hoe gemakkelijk is het voor haar om Chen te helpen? Wat is de stemverdeling? Welke leerlingen vinden het gemakkelijk en waarom? En welk antwoord hebben leerlingen bij vraag 4 gekozen? Wat lijkt hen de beste manier om Chen te helpen (opdracht 4 van het werkblad)? 9. Ga naar de volgende slide: discussie. Lees samen met de leerlingen het citaat van Bloeme. Vraag leerlingen om zelf met voorbeelden te komen van vergelijkbare situaties (opdracht 5A van het werkblad). Wat gebeurde er? Waren de rollen duidelijk? Wie deed wat? Wie was het slachtoffer? Wie hielp? Wie keek toe? Dit is een gevoelig onderwerp. Als leerlingen aarzelen om met eigen voorbeelden te komen, vraag dan om voorbeelden uit tweede hand of uit de media. 10. Inventariseer samen met de leerlingen mogelijkheden om te helpen (opdracht 5B van het werkblad). Wat kun je op het moment zelf doen als je ziet dat iemand wordt gepest? En wat kun je achteraf doen? Als je op het moment zelf niet durft in te grijpen, kun je met je blik laten zien dat je iets niet oké vindt. Hoe meer mensen uit de klas dat doen, hoe effectiever. Een kleine handeling kan de situatie al positief veranderen. Geef zelf een voorbeeld en vraag daarna de leerlingen om voorbeelden. 5

6 het karretje Bestaat uit: 4 slide(s) Tijdsduur: minuten Leerlingen denken na over het thema discriminatie. Aylin wordt door de boze moeder uitgemaakt voor die Fatima. Ze is woedend en voelt zich niet gesteund door de manager van de supermarkt. 1. Bekijk samen de animatie (lengte: 46 seconden). 2. Vraag leerlingen om in hun eigen woorden te beschrijven wat er gebeurt. 3. Leerlingen maken het Werkblad Het karretje. 4. ga naar de volgende slide: opdracht. Snappen leerlingen waarom Aylin Fatima kwetsend vindt? Dit is opdracht 1 van het werkblad. 5. Kunnen leerlingen in hun eigen woorden uitleggen wat discriminatie is? Wat hebben leerlingen ingevuld bij opdracht 4? Opdracht 4 vmbo: geen discriminatie, maar een vooroordeel ( jongens uit de stad spelen hard ). Opdracht 4 havo/vwo: Alex en de voetballers uit de stad: geen discriminatie, maar een vooroordeel ( jongens uit de stad spelen hard ). Safira en de scooterrijder: ja, uitschelden vanwege etnische achtergrond. Ruby en de alcohol: nee, het gaat om een vooroordeel ( islamitische meisjes hebben een strenge vader en mogen daarom geen alcohol drinken ). Discriminatie is een lastig en abstract begrip. Discriminatie is het ongelijk behandelen op basis van kenmerken die er voor de situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld op basis van afkomst, godsdienst, leeftijd, seksuele gerichtheid of sekse. Geef zelf een aantal concrete voorbeelden: een disco niet in komen vanwege huidskleur, een baan niet krijgen vanwege een naam. 6. ga naar de volgende slide: discussie. Hoe erg vinden leerlingen het dat de moeder Aylin uitmaakt voor die Fatima (opdracht 2 van het werkblad)? Hoe is de stemverdeling? Vraag een paar leerlingen om hun antwoord te motiveren. 7. En vinden leerlingen dat de manager het voor Aylin op had moeten nemen (opdracht 3)? Hoeveel leerlingen zeggen Nee op die vraag? En waarom? 8. ga naar de volgende slide: opdracht. Hoe had deze situatie anders en beter af kunnen lopen? Wat hebben leerlingen verzonnen (opdracht 5) wat de manager had kunnen zeggen, zodat Aylin blij naar huis was gegaan? 9. Lees samen met de leerlingen het citaat van Mohammed. Vraag leerlingen om zelf met voorbeelden te komen van vergelijkbare situaties (opdracht 6 van het werkblad havo/vwo). Wat gebeurde er? Waren de rollen duidelijk? Wie deed wat? Wie was het slachtoffer? Wie hielp? Wie keek toe? 6

7 langs de lijn Bestaat uit: 3 slides Tijdsduur: minuten Leerlingen denken na over het thema schelden langs de lijn en denken na over de consequenties en ook over het beeld dat groepen mensen van elkaar hebben. 1. Bekijk samen de animatie (lengte: 50 seconden). 2. Vraag leerlingen om in hun eigen woorden te beschrijven wat er gebeurt. 3. Laat leerlingen het Werkblad Langs de lijn maken. 4. ga naar de volgende slide: discussie. Bespreek hun antwoorden op opdracht 1 van het werkblad. Hoe erg vinden leerlingen het gescheld homo s langs de lijn? Hoe is de verdeling in de klas? Vraag een paar leerlingen om hun keuze toe te lichten. 5. Ook in de kleedkamers gebruiken de spelers scheldwoorden voor elkaar (opdracht 2). Wat vinden leerlingen daarvan? Is dat ook erg? 6. ga naar de volgende slide: opdracht. Wat hebben leerlingen bedacht bij opdracht 3? Wat hadden de mannen langs de lijn ook kunnen roepen, waardoor er een heel andere sfeer was ontstaan. 7. Lees samen met de leerlingen het citaat van Joris. Vraag leerlingen om zelf met voorbeelden te komen van vergelijkbare situaties. Het hoeft niet per se om situaties te gaan die met voetbal te maken hebben. Wat gebeurde er? Wat vonden zij ervan? Werkblad vmbo: 8. Bespreek opdracht 4 van het werkblad. Aylin en Alex hebben allebei een beeld van hoe het er thuis bij de ander uitziet. Beide beelden kloppen niet. Welke tips hebben leerlingen verzonnen zodat Alex en Aylin hun beeld kunnen bijstellen en hun vooroordeel kunnen corrigeren? Werkblad havo/vwo: 8. Bespreek opdracht 4 van het werkblad. Welke vooroordelen kunnen leerlingen zelf verzinnen? Zijn die positief of negatief? 9. Bespreek opdracht 5 van het werkblad. Aylin en Alex hebben allebei een beeld van hoe het er thuis bij de ander uitziet. Beide beelden kloppen niet. Welke tips kunnen leerlingen verzinnen zodat Alex en Aylin hun beeld kunnen bijstellen en hun vooroordeel kunnen corrigeren? 7

8 wat kun jij doen? Bestaat uit: 5 slide(s) Tijdsduur: minuten Leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen wat een snel oordeel, een vooroordeel en discriminatie is. Leerlingen denken ook na over het thema ingrijpen en waarop zij daarbij vooral moeten letten. Maak duidelijk dat Alex een risico aangaat als hij reageert op de scheldende scooterrijder. 1. Laat leerlingen het Werkblad Wat kun jij doen? maken. 2. Bekijk de slide discussie. Hoe hebben leerlingen de situaties uit het stripverhaal beoordeeld? Wat vinden zij het minst erg? En wat het ergst? Zijn er grote meningsverschillen in de klas? 3. ga naar de volgende slide: opdracht. Laat leerlingen nadenken over de begrippen snel oordeel, vooroordeel en discriminatie. Het zijn moeilijke en abstracte begrippen. Hebben leerlingen de juiste begrippen gekoppeld aan de scènes uit het stripboek (opdracht 2 van het werkblad)? Leg de begrippen uit aan de hand van de concrete situaties uit de strip. De definitie verschijnt als er op het begrip geklikt wordt. Het snelle oordeel Als je iemand ziet, denk je dat je al heel snel weet hoe iemand zal zijn. Dat is het snelle oordeel. Voorbeeld uit de strip: Naïma denkt meteen dat Alex sportief is, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Voor Ruby en Diego is Alex meteen een boer. Een snel oordeel kan dus positief of negatief zijn en kan bijgesteld worden. Vooroordeel Een vooroordeel is een oordeel vooraf over een groep of over mensen uit een groep. Een vooroordeel is vaak negatief, soms positief. Voorbeeld uit de strip: Alex denkt dat hij weet hoe het er bij Aylin thuis aan toegaat (strenge vader) terwijl hij er nog nooit geweest is. Hij heeft een bepaald negatief beeld. Als Alex aan dat negatieve beeld vasthoudt ( alle Turkse meisjes hebben strenge vaders ) dan is dat een vooroordeel. Discriminatie Discriminatie is het ongelijk behandelen op basis van kenmerken die er voor de situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld op basis van afkomst, godsdienst, leeftijd, seksuele gerichtheid of sekse. De scooterrijder scheldt Safira uit op basis van haar huidskleur. 8

9 4. Bespreek opdracht 3A van het werkblad. Alex grijpt in, hij laat zien dat hij het schelden van de scooterrijder niet accepteert. Maar is dat eigenlijk wel zo verstandig van Alex? Wat vinden leerlingen van de actie van Alex? Vinden zij het goed of niet goed? Vul het aantal stemmen in en vraag een paar leerlingen om hun mening toe te lichten. 5. En daarna opdracht 3B: Welke tips hebben leerlingen verzonnen voor een slachtoffer? En voor een toeschouwer? Schrijf de beste tips op. 6. ga naar de volgende slide: tips. In de loop van deze les hebben de leerlingen een aantal ideeën en tips verzameld. Op deze en de volgende slide staat een samenvatting. Kunnen de leerlingen zich hierin vinden? Zijn dit de beste tips? 7. Het stripverhaal Nieuwe vrienden heeft een open einde. Maar er is wel van alles veranderd in de klas (zie laatste opdracht Nieuwe vrienden van het werkblad). Welke positieve veranderingen zien de leerlingen? Meer weten? Lees verder over deze thema s in de online publicatie Begin bij jezelf! Kleine uiteenzetting over Stereotypen en Vooroordelen. Dit leerzame handboek bevat naast basisinformatie veel foto s en filmmateriaal. Er hoort een online module bij met oefeningen en tips voor docenten voor het omgaan met praktijksituaties. Het handboek en de online module zijn te vinden op: 9

10 toen en nu Bestaat uit: 3 slide(s) Tijdsduur: minuten Leerlingen beseffen dat veel tekeningen gebaseerd zijn op bestaande plekken in Amsterdam. Zij beseffen dat Alex in de loop van het verhaal meer kennis heeft gekregen met betrekking tot de geschiedenis van zijn nieuwe buurt, de Transvaalbuurt in Amsterdam. 1. Laat leerlingen het Werkblad toen en nu maken. 2. Laat de eerste slide actuele foto s zien. De tekenaar van Nieuwe vrienden, Eric Heuvel, heeft een flink aantal tekeningen gebaseerd op bestaande plekken in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Herkennen de leerlingen de plekken (opdracht 1 van het vmbo werkblad)? Antwoorden: Bovenste rij, van links naar rechts: 12/13, 21, 42 Onderste rij, van links naar rechts: 9, 24, 43/44 Werkblad vmbo: 3. Vraag leerlingen om de tekst over de Handwerkers Vriendenkring op het werkblad te lezen. Is alles duidelijk? 4. Ga naar de volgende slide tijdlijn. Wat is de juiste volgorde van de gebeurtenissen? En welke foto hoort bij welk bijschrift? 5. ga naar de volgende slide: op onderzoek. Denken leerlingen dat Alex zich meer thuis voelt in zijn buurt doordat hij weet wat er allemaal is gebeurd? Waarom wel, waarom niet? 6. Wat hebben leerlingen ingevuld bij opdracht 2? Over welke plekken of personen uit hun eigen omgeving zouden zij graag meer willen weten? Werkblad havo/vwo: 3. Hebben leerlingen de tijdlijn van hun werkblad goed ingevuld? Volgorde: 6 - de nieuwe buurt van Alex 4 - net na de oorlog 2 - de speeltuin (1932) 1 - de huizen worden gebouwd 5 - Turkse slagerij, een razzia in 1943 Vraag leerlingen daarna om het tekstje over de Handwerkers Vriendenkring te lezen. Is het duidelijk? 4. ga naar de volgende slide: op onderzoek. Denken leerlingen dat Alex zich meer thuis voelt in zijn buurt doordat hij weet wat er allemaal is gebeurd? Waarom wel, waarom niet? 5. Wat hebben leerlingen ingevuld bij opdracht 2? Over welke plekken of personen uit hun eigen omgeving zouden zij graag meer willen weten? 10

11 Het is december. Benjamin is naar Nederland gekomen om het kistje en de brief en de ring op te halen. Hij wil graag met zijn eigen ogen de plek zien waar Alex en Aylin het kistje gevonden hebben. Zij hebben aan de opzichter gevraagd of zij Benjamin de oude school mogen laten zien 11

12 Colofon Deze handleiding hoort bij de digitale les bij het stripboek Nieuwe vrienden voor het voortgezet onderwijs en is ontwikkeld door de Anne Frank Stichting (AFS) en Jongerenuitgeverij Young Crowds (YC). Redactie digitale les: Nora Hammidi, Piet van Ledden, Menno Metselaar en Pauline van der Velde (AFS), Jeannette Jonker en Alette Reneman (YC) Animaties: Daan Faudet Vormgeving en technische realisatie digiles: Annemarie Dekker (YC) en Lennard Meijer Redactie handleiding: Menno Metselaar (AFS) Tekstcorrectie: Mans Kuipers Vormgeving werkbladen en handleiding: Tom van Staveren, Eric van den Berg (Graphic Island) Reageren? Stuur een naar: Internet: Foto s leerlingen: Just Justa, Fotografie Charlotte Bogaert Tekeningen: Eric Heuvel/Comic House, 2014 Anne Frank Stichting, 2014 De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. De ontwikkeling van Nieuwe vrienden en de educatieve materialen door de Anne Frank Stichting is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Ymere, Coöperatiefonds Rabobank Amsterdam, Nationaal Comité 4 en 5 mei en SNS Reaal Fonds. 12

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3 62 HOOFDSTUK 3 Hoe kinderen omgaan met diversiteit Op dinsdag gaat Brenda graag naar de bso. Dan is ze samen met haar beste vriendin. Maar op donderdag gaat ze liever niet. Dan zijn er alleen van die tutmeiden,

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Er ligt een krokodil onder mijn bed!

Er ligt een krokodil onder mijn bed! Er ligt een krokodil onder mijn bed! Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. het prentenboek FIE NIEUWENHUIZEN-GRIPPELING 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een module gebaseerd op Er ligt een krokodil onder mijn

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

maarten heeft twee mama s! educatieve map integratie van het holebithema in het lager onderwijs

maarten heeft twee mama s! educatieve map integratie van het holebithema in het lager onderwijs maarten heeft twee mama s! educatieve map integratie van het holebithema in het lager onderwijs 1 2 voorwoord Deze map richt zich in de eerste plaats tot leerkrachten uit het lager onderwijs. We willen

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen S P E C I A L Mijn digitale wereld 10+ speciaal onderwijs op internet Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen Zou iedere leraar een mediawijze leerkracht moeten zijn,

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie