Learning Across Borders. Executive Master Classes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Learning Across Borders. Executive Master Classes"

Transcriptie

1 Learning Across Borders Executive Master Classes

2 Learning Across Borders NSOB international executive master classes The advent of the network society has compromised our long-held assumptions about government and leadership. Most of the crucial public policy challenges transcend the boundaries of space, time, jurisdiction and profession that have characterised our societies and our modes of governing for centuries. Addressing the big issues of the era climate change, ageing societies, fiscal crises, the rise of the economic power of Asia, global population growth, mass migration, energy security, cybercrime, to name but a few will require major adaptive changes in the way governments operate and engage with citizens, corporations, media and non government organisations. The rapid learning that is required to make those changes cannot be confined to national traditions and experiments. Nations will have to study and adapt ideas and practices from around the world to be able to survive and thrive. The Netherlands School of Public Administration does its part to facilitate the process of learning across borders for and with its partners within the Dutch public sector. Starting in the second part of 2012, NSOB convenes a series of intensive master classes co-facilitated by top experts from its counterpart institutions around the world, including the London School of Economics and Government, the Hertie School of Governance in Berlin, the Australia New Zealand School of Government, the Copenhagen Business School, the Warwick Business, INSEAD in Paris and the Lee Kuan Yew School in Singapore. These master classes will address key themes in public management, leadership and governance. They will feature cutting-edge research findings, best practices, hands-on exercises and strategic reflections. Each master class will include team teaching between international experts and NSOB staff or alumni, so that foreign contributions and experiences are examined from the perspective of Dutch conditions and policy settings. The master classes are interactive and exclusive. Intensive learning is fostered by the use of case teaching, Socratic discussion, group exercises and other interactive methods. The exclusive nature of the experience is ensured by capping the number of participants at 24. The master classes are open to anyone working in and around the public sector who is keen to expand their action repertoires and professional horizons through engagement with international insights and experiences. The NSOB will organise at least three such open entry master classes each year. In addition we will gladly design and facilitate tailor-made programs for your organisation involving our international network of partners. In de hedendaagse netwerksamenleving zijn vraagstukken vaak letterlijk grenzeloos. Ze overschrijden traditionele beleidsdomeinen en bestrijken meerdere disciplines. De netwerksamenleving dwingt tot transformatie van onze traditionele assumpties over sturing en leiderschap. Maar bovenal overstijgen vraagstukken in de netwerksamenleving territoriale grenzen het is geen typisch Nederlands verschijnsel, maar een fenomeen waarvoor vele landen zich geplaatst zien. Daarom wil de NSOB de vraagstukken in het Nederlandse openbaar bestuur ook beantwoorden met behulp van internationaal vergaarde inzichten en expertise. Het is de ambitie van de NSOB om state of the art wetenschappelijke inzichten te verbinden met actuele vraagstukken in het openbaar bestuur. Vanuit die positie nodigt de NSOB niet alleen Nederlandse, maar ook internationale topdocenten uit om hun expertise te delen met professionals in de publieke sector. De NSOB ontsluit daarmee internationale inzichten over actuele vraagstukken in politiek, bestuur en beleid voor de Nederlandse publieke sector. In een serie internationale executive masterclasses wil de NSOB het beste van twee werelden samenbrengen. Topsprekers van gerenommeerde zusterinstituten, zoals de London School of Economics, de Hertie School of Governance, de Australia New Zealand School of Government, de Warwick Business School en de Copenhagen Business School brengen niet alleen cutting edge internationale kennis, inzichten en best practices over publiek management, leiderschap en governance mee, maar benutten hun expertise ook om de Nederlandse praktijk te begrijpen, te bevragen en te verrijken. Bovendien treedt in elke masterclass een NSOB topdocent of hooggeplaatste NSOB alumnus op als co-docent/discussiant. Steeds staat daarbij de filosofie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) centraal: complexiteit wordt niet weggedefinieerd, maar geaccepteerd als een onvermijdelijk kenmerk van politiek-bestuurlijke omgevingen en omarmd als een voorwaarde om effectief in die omgevingen te kunnen opereren. De internationale experts in onze master classes delen deze filosofie. De master classes zijn interactief, intensief en exclusief. Interactie krijgt vorm door het gesprek tussen deelnemers en sprekers, maar ook door de inbreng van Nederlandse en internationale casuïstiek. Deze gesprekken vinden plaats in compacte, maar intensieve een- of meerdaagse sessies. Exclusiviteit wordt gewaarborgd door een maximum van 24 deelnemers te hanteren. De master classes staan open voor inschrijving voor iedereen die werkzaam is in en rondom de publieke sector en zijn bestaande handelingsrepertoire wil verrijken met internationale inzichten. Daarnaast zijn wij uiteraard graag bereid om voor uw organisatie een programma op maat te maken. De NSOB organiseert minimaal 3 van dergelijke master classes per jaar

3 Working Across Boundaries: The New World of Public Service Prof John Alford Australia New Zealand School of Government Prof Mark van Twist NSOB Governments have largely lost the ability to effectively address social issues on their own. Their institutional and organizational boundaries hinder effective public problem solving. Once seen as vital preconditions for rational and legitimate administrative action, the principles of professional bureaucracy and hierarchical lines of accountability are now seen as straightjackets which constrain governments ability to constructively engage in smart network governance. Strategically vital links between nodes in networks are made at the informal boundaries of organisations. Bureaucratic administration makes way for collaborative governance. Governments that are not willing or able to engage with this trend risk becoming irrelevant. In the master class Working Across Boundaries: The New World of Public Service, participants will explore the strategic incentives, organisational preconditions and professional competencies for collaborative governance. It will address the institutional barriers that need to be overcome, the ways in which governments can engage strategically and productively with a variety of stakeholders, and the organisation of trust in networks. Participants will explore Dutch and international case examples. The master class will provide participants with an enhanced insight into the opportunities for collaborative governance that can be explored within the public sector. They will be provided with intellectual and practical tools to effectively identify and exploit such opportunities. The workshop is targeted at experienced public sector managers who work with complex policy challenges that transcend their own organisations capacity for action. Overheden zijn steeds minder in staat om autonoom betekenisvol te handelen. De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, veranderde sturingsambities van de overheid zelf, en toe genomen formele relaties tussen lokale, nationale en internationale overheden hebben ertoe geleid dat bestaande grenzen tussen overheidsorganisaties steeds vaker als een barrière voor effectieve sturing worden gezien. Wat vanuit het beeld van de klassieke Weberiaanse bureaucratie logisch is strikte competentiegrenzen en hiërarchische verantwoordingslijnen wordt vanuit het beeld van de overheid als onderdeel van een breder netwerk juist ervaren als een keurslijf. Terwijl het klassieke beeld nog steeds blijft bestaan en ook noodzakelijk is voor de politieke legitimering van overheidshandelen. In deze context wordt grensoverstijgend werken van toenemend belang. Strategische verbindingen vinden plaats aan organisatorische rafelranden. Deze verbindingen zijn echter van een ander karakter dan de stabiele en transparante bureaucratische verbindingen die via het mechanisme van taakverdeling en coördinatie tot stand komen. In plaats van stabiel zijn ze veelal tijdelijk en situatiespecifiek. En in plaats van transparant komen ze vaak tot stand op basis van welbegrepen eigenbelang. In andere woorden: in plaats van bureaucratisch besturen gaat het om netwerkmanagement. In de master class Working Across Boundaries: The New World of Public Service verkennen de deelnemers de organisatorische voorwaarden en professionele competenties voor netwerkmanagement. Daarbij wordt aandacht besteed aan organisatorische barrières, aan het benutten van externe stakeholders en aan het organiseren van vertrouwen in netwerken. De deelnemers oefenen met Nederlandse en Angelsaskische cases om richtsnoeren te formuleren voor overheidsorganisaties en professionals. Aan het eind van de master class hebben de deelnemers een verdiept inzicht in de kansen en barrières voor netwerkmanagement binnen de overheid. Bovendien zijn ze in staat om deze inzichten te vertalen naar hun eigen handelingspraktijk in de vorm van handreikingen voor professioneel en effectief handelen op de grenzen van overheidsorganisaties. De doelgroep van de master class bestaat uit ervaren overheidsprofessionals, die werkzaam zijn op de grensvlakken van hun eigen organisatie of zich in de toekomst op die grensvlakken willen begeven. Facilitators John Alford is Professor of Public Sector Management at the Australia and New Zealand School of Government (ANZSOG) and at the Melbourne Business School. Before his academic career he was a manager in the government of the state of Victoria, responsible for industrial relations policy and change management. He has developed and directed ANZSOG s flagship Executive Fellows Program from its inception in 2003 until 2010, and continues to teach in most of its programs within Australia and overseas. He has also written or supervised over 100 teaching cases set in government organisations. His research, published in a variety of international journals, focuses on strategic management in the public sector, contracting and partnering, tackling wicked problems, and client-organisation relationships. Mark van Twist joined the NSOB as executive dean in 2004, having been a long time core faculty member. He is a professor of Public Administration at Erasmus University (2009-present) and an ex officio member of the Netherlands Court of Audit. He has held various academic positions at Radboud University Nijmegen, Delft University of Technology and Erasmus University. He has also been Director of Business Development at Berenschot, one of the major public sector consultancies in the Netherlands. His research interests include publicprivate partnerships, policy advice, major infrastructural projects and the role of language and symbolism in public policy and management. He has published widely in both academic and broad circulation media.

4 Adaptive Leadership: Tackling Wicked Problems Robbie MacPherson, MA AdaptAble Leadership, Sydney, Australia Prof Paul t Hart NSOB and Utrecht University Traditional approaches to leadership describe it as residing in the individual qualities of people holding high office, with an emphasis on personal charisma, competence, and the wielding of influence. The perspective of adaptive leadership, developed by Ron Heifetz and colleagues at Harvard s John F. Kennedy School of Government, breaks away from these romantic and ultimately selfdefeating reliance on hero-leaders. It views leadership as a social process rather than as individual performances of elites holding high offices. Adaptive leadership is focused on mobilising people to face up to the most challenging problems facing their organisations and communities, instead of reducing them to merely technical questions amenable to fixes imposed from on high. Adaptive leadership is about giving the work of tackling challenging problems back to the group instead of confining it to the leader. Practising adaptive leadership requires considerable (self)discipline, courage and reflection, and bears considerable risk for those who engage in it. This master class explores the principles of adaptive leadership, shows what their implementation requires, and demonstrates it in action in both the classroom setting as well as in real practices in a number of countries and settings. Participants will be challenged to reflect on and rethink their own leadership practices and styles of engaging with the major changes their organisations have to address. Through experiential learning methods they will discover the added value of adaptive leadership, as well as the pressures involved in its engagement. The master class will provide participants with intellectual tools, close up experiences and coping strategies associated with adaptive leadership. It is open to anyone responsible for or committed to addressing wicked problems and complex issues of change and adaptation in organisations and communities. Traditionele benaderingen beschrijven leiderschap als een aangeboren individuele kwaliteit, waarbij de nadruk ligt op charisma, competentie, performance en invloedsuitoefening. De actuele herontdekking van leiderschap borduurt hierop voort. Het veronderstelt dat leiders een centrale bron van de visie, wijsheid en veranderkracht zijn waaraan bij strategische vraagstukken, dilemma s en crises bij uitstek behoefte is. Dat creëert niet alleen overspannen verwachtingspatronen zo moet Merkozy de Eurocrisis oplossen, en als dat niet gebeurt, is er dus sprake van falend leiderschap het ontslaat ook alle andere partijen van de eigen verantwoordelijkheid om stappen te zetten. Het perspectief van adaptief leiderschap, ontwikkeld door Ron Heifetz en collega s op de JFK School of Government in Harvard, breekt met dit denken. Het ziet leiderschap als een activiteit in plaats van als een individuele eigenschap of formele positie. Adaptief leiderschap richt zich op het mobiliseren van mensen om de meest weerbarstige beleids- en organisatievraagstukken onder ogen te zien in plaats van deze te negeren of op een onproductieve manier tot technische beheersvraagstukken te reduceren. Het legt het werk van omgaan met dilemma s, veranderen en oplossingen vinden terug bij de groep in plaats van bij de leider. Adaptief leiderschap praktiseren vraagt veel (zelf)discipline, moed en reflectief vermogen, en kent ook serieuze risico s. De master class Adaptive Leadership: Tackling Wicked Problems biedt de gelegenheid om te verkennen wat de principes van adaptief leiderschap van mensen vragen. De master class kenmerkt zich door een hoge mate van interactiviteit en door een mix van theorie, reflectie, praktijkcases en rollenspelen. Deelnemers worden uitgedaagd te reflecteren op hun eigen leiderschapspraktijken en wijzen van omgaan met de grote veranderingsopgaven waarvoor hun organisaties staan. Zij leren proefondervindelijk waar en wanneer adaptief leiderschap meerwaarde biedt, met welke (tegen)druk adaptieve leiders te maken kunnen krijgen en hoe zij met die druk kunnen omgaan. De doelgroep van de master class bestaat uit ervaren overheidsmanagers, die leiding geven aan professionals en betrokken zijn bij de aanpak van complexe maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Facilitators Robbie MacPherson spent a good part of his professional life working in the social sector within Australia, heading up Social Leadership Australia, the leadership development leg of one of the country s oldest and biggest charities, the Benevolent Society. He has trained hundreds of leaders in the corporate, NGO and government sectors in ways that many of its alumni have described as profound, life-changing experiences. Now an independent consultant, trainer and coach, he works for major clients such as National Australia Bank, the New South Wales public service, and with Paul t Hart co-convenes the Towards Strategic Leadership program within the Australia New Zealand School of Government. Paul t Hart rejoined the NSOB as associate dean for internationalisation in early Between 2005 and early 2011 he was professor of political science at the Australian National University. He is currently also a professor of public administration at Utrecht University and a Fellow at the Australia New Zealand School of Government. He has been teaching and training public sector professionals since the late 1980s. Paul s research and consulting is in political psychology, crisis management, leadership, policy analysis and accountability studies.

5 Understanding and Managing Regulation Kai Wegrich Hertie School of Governance Berlin Martin Lodge London School of Economics In cooperation with prof Maarten Hajer Netherlands Environmental Assessment Agency and University of Amsterdam (with reservation) Contemporary governance relies more and more on policy strategies and instruments that reach beyond its traditional tools such as rule-making and subsidising. There is a growing acknowledgement that governments need to be smart and responsive vis-à-vis their environment if their regulatory ambitions are to be achieved on the ground. The new world of regulation is, for instance, shaped more by the findings of behavioral research into social influence than by legal first principles and economic assumptions about rational man. Contemporary regulation is not just about imposition-enforcement and purchasing-subsidising, but more and more about evidence-based influencing of individual, collective and institutional behaviour. The master class Understanding and Managing Regulation offers participants a thorough and wideraging survey of strategies and techniques of regulation. It covers both the institutional design as the actual process of inducing behavioural change. It also covers the side effects and unintended consequences of different regulatory approaches. Case examples from around the world will be introduced and discussed. The master class will heighten participants understanding of the theoretical foundations and behavioural mechanisms underpinning classic and emerging approaches to regulation. It offers them a solid grasp of a broad range of regulatory strategies, and the conditions under which they may or may not work. The master class is intended for policy designers as well as managers in regulatory bodies such as inspectorates and enforcement agencies, and indeed for any public sector professional interested in shaping behavioural change through public policy. Hedendaagse overheidssturing komt steeds minder tot stand via de klassieke mechanismen van wetgeving en subsidiering. Het afdwingen of afkopen van gedrag verdwijnt naar de achtergrond. Dat komt deels door een toegenomen behoefte om te sturen zonder geld, deels door het besef dat hiërarchische interventies niet effectief zijn in een netwerksamenleving, en deels door de nieuwe nadruk op gedragssturing ter preventie van ongewenste situaties. In de Angelsaksische wereld geldt regulation als de verzamelterm voor dit type interventies. Regulering omvat niet alleen de traditionele toezichts- en nalevingsarrangementen, maar vooral ook de slimme sturing van individueel, collectief en institutioneel gedrag. In de master class Understanding and Managing Regulation verkennen deelnemers een breed repertoire aan reguleringsstrategieën en -technieken. Daarbij is zowel aandacht voor het institutionele design van regulering als voor de uiteindelijke gedragsbeïnvloeding die wordt nagestreefd. Tevens worden mogelijke onbedoelde neveneffecten van regulering besproken. Nationale en internationale best practices vormen de leidraad voor het gesprek. Aan het eind van de master class hebben de deelnemers inzicht in de theoretische grondslagen van regulation en in de gedragsmechanismen die regulation probeert te beïnvloeden of te realiseren. Daarnaast hebben de deelnemers zich brede repertoires van reguleringsstrategieën eigen gemaakt en zijn zij in staat om te reflecteren op de bedoelde en onbedoelde gevolgen van deze strategieën. De doelgroep van de master class bestaat zowel uit ervaren professionals werkzaam bij toezichtsinstanties als uit professionals met een brede interesse in alternatieve en effectieve vormen van gedragssturing. Facilitators Kai Wegrich teaches Public Administration and Public Policy at the Hertie School of Governance in Berlin. He is a political scientist with degrees from the Free University Berlin and Potsdam University. He has held positions at Humboldt University Berlin, the RAND Corporation (Berlin and Cambridge) and the London School of Economics. He is a founding member of the specialist group on Executive Politics and Governance of the UK Political Studies Association and co-chair of the permanent study group on Performance in the Public Sector of the European Group of Public Administration (EGPA). His key areas of research interest and expertise are: comparative analysis of regulatory regime, regulatory governance ( Better Regulation ), risk regulation, performance management and public sector reform. Martin Lodge joined the Government Department of the London School of Economics in September Previously he was a Senior Research Officer at the LSE s Centre for Analysis of Risk and Regulation (CARR), and Lecturer in Public Policy at the University of Ulster. His research, consulting and teaching interests include comparative regulatory regimes and policies; political-administrative relations; risk regulation; and German, British and EU public policy. Martin is widely published and with Kai Wegrich and others is a co-editor of Public Administration, Europe s leading journal in the field.

6 Future master classes: Leading Change and Innovation in Public Services Prof Jean Hartley Warwick Business School Prof Paul t Hart How Germany is run: Politics, governance and public management Prof Werner Jann University of Potsdam Location: Berlin NSOB Netherlands School of Public Administration NSOB aims to contribute to an assertive and high-quality public sector. The school was founded by the universities of Leiden and Rotterdam as a private institution. It is organised as a self-managing inter-university institute. Thanks to an intensive collaboration with Dutch universities, we manage to link the most capable and inspiring Dutch and international scholars to our institution. The deans of the school are two eminent scholars with a wealth of experience on operating at the interface between academia and practice. Paul Frissen is professor of public administration at Tilburg University and, among other functions, member of the Council for Societal Development (RMO). Mark van Twist is professor of public administration at Erasmus University, Rotterdam and, among other functions, member of the board of the Netherlands Court of Audit. Hera Tseng MPA, the school s managing director, is the third member of its board. Since its establishment, more than 2500 practitioners from all levels of government, executive agencies and private sector organizations have participated in our educational programmes. Several among them now hold management functions at the very top-level of the Dutch civil service. The quality of the Netherlands School of Public Administration s educational and research programme is overseen by a supervisory board, chaired by prof. dr. Wim van de Donk, Queen s Commissioner of the Province of Noord Brabant. In 2003, the school received an international accreditation by the European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) for its Master of Public Administration (MPA)-programme. Towards a new era of public-private partnerships Prof Carsten Greve Copenhagen Business School Prof Mark van Twist

7 Netherlands School of Public Administration Lange Voorhout EB The Hague The Netherlands t f e w Texts and realization NSOB Photography Gerhard van Roon, The Hague Graphic design Simons en Boom, Arnhem Print Drukkerij Gijsemberg, Maasmechelen

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Klantbeleving als service strategie

Klantbeleving als service strategie Middagseminar Klantbeleving als service strategie 20 juni 2013, Utrecht Wat we al wisten over klantbeleving 1. Klanten denken op een irrationele, niet-lineaire manier; 2. Klanten kunnen hun denken en gedrag

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels)

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) 2 The continuum of the teaching profession Support structures Career structures Competence structures

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

02/10/2015. Co-operative Compliance en de rol van Compliance Management Systemen

02/10/2015. Co-operative Compliance en de rol van Compliance Management Systemen Co-operative Compliance en de rol van Compliance Management Systemen 1 Uitgangspunten Co-operative Compliance Vertrouwen, Begrip en Transparantie Governance Control Responsief Handhaven VERTROUWEN versus

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs Sturing onderwijspraktijk door kwaliteitszorg UGent Directiecongres Secundair onderwijs Bisdom Gent 14 oktober 2015 Luc Van de Poele Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Universiteit

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Tuesday, 21 January, 14. hans.van.grieken@capgemini.com

Tuesday, 21 January, 14. hans.van.grieken@capgemini.com Op 22 januari 2003 mocht ik de NATO toespreken in Brussel... de 2de Golfoorlog kwam eraan, dus security was tight... guess what guys: I m taking your picture now and I m sending it to Saddam Consumerization

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

De Effecten van Informeel Werkplekleren op Duurzame Inzetbaarheid in de Nederlandse. Maakindustrie

De Effecten van Informeel Werkplekleren op Duurzame Inzetbaarheid in de Nederlandse. Maakindustrie De Effecten van Informeel Werkplekleren op Duurzame Inzetbaarheid in de Nederlandse Maakindustrie The effects of Informal Workplace Learning on Employability in the Dutch manufacturing sector Jochem H.

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Employability in het onderwijs

Employability in het onderwijs Employability in het onderwijs Slide 1 October 18, 2016 VSNU, 13 oktober 2016, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht Employability? Flexibiliteit als nieuwe baanzekerheid Van

Nadere informatie

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Gideon Shimshon Twitter: gideon.shimshon g.j.shimshon@cdh.leidenuniv.nl The Future is already here, it s just

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie