Learning Across Borders. Executive Master Classes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Learning Across Borders. Executive Master Classes"

Transcriptie

1 Learning Across Borders Executive Master Classes

2 Learning Across Borders NSOB international executive master classes The advent of the network society has compromised our long-held assumptions about government and leadership. Most of the crucial public policy challenges transcend the boundaries of space, time, jurisdiction and profession that have characterised our societies and our modes of governing for centuries. Addressing the big issues of the era climate change, ageing societies, fiscal crises, the rise of the economic power of Asia, global population growth, mass migration, energy security, cybercrime, to name but a few will require major adaptive changes in the way governments operate and engage with citizens, corporations, media and non government organisations. The rapid learning that is required to make those changes cannot be confined to national traditions and experiments. Nations will have to study and adapt ideas and practices from around the world to be able to survive and thrive. The Netherlands School of Public Administration does its part to facilitate the process of learning across borders for and with its partners within the Dutch public sector. Starting in the second part of 2012, NSOB convenes a series of intensive master classes co-facilitated by top experts from its counterpart institutions around the world, including the London School of Economics and Government, the Hertie School of Governance in Berlin, the Australia New Zealand School of Government, the Copenhagen Business School, the Warwick Business, INSEAD in Paris and the Lee Kuan Yew School in Singapore. These master classes will address key themes in public management, leadership and governance. They will feature cutting-edge research findings, best practices, hands-on exercises and strategic reflections. Each master class will include team teaching between international experts and NSOB staff or alumni, so that foreign contributions and experiences are examined from the perspective of Dutch conditions and policy settings. The master classes are interactive and exclusive. Intensive learning is fostered by the use of case teaching, Socratic discussion, group exercises and other interactive methods. The exclusive nature of the experience is ensured by capping the number of participants at 24. The master classes are open to anyone working in and around the public sector who is keen to expand their action repertoires and professional horizons through engagement with international insights and experiences. The NSOB will organise at least three such open entry master classes each year. In addition we will gladly design and facilitate tailor-made programs for your organisation involving our international network of partners. In de hedendaagse netwerksamenleving zijn vraagstukken vaak letterlijk grenzeloos. Ze overschrijden traditionele beleidsdomeinen en bestrijken meerdere disciplines. De netwerksamenleving dwingt tot transformatie van onze traditionele assumpties over sturing en leiderschap. Maar bovenal overstijgen vraagstukken in de netwerksamenleving territoriale grenzen het is geen typisch Nederlands verschijnsel, maar een fenomeen waarvoor vele landen zich geplaatst zien. Daarom wil de NSOB de vraagstukken in het Nederlandse openbaar bestuur ook beantwoorden met behulp van internationaal vergaarde inzichten en expertise. Het is de ambitie van de NSOB om state of the art wetenschappelijke inzichten te verbinden met actuele vraagstukken in het openbaar bestuur. Vanuit die positie nodigt de NSOB niet alleen Nederlandse, maar ook internationale topdocenten uit om hun expertise te delen met professionals in de publieke sector. De NSOB ontsluit daarmee internationale inzichten over actuele vraagstukken in politiek, bestuur en beleid voor de Nederlandse publieke sector. In een serie internationale executive masterclasses wil de NSOB het beste van twee werelden samenbrengen. Topsprekers van gerenommeerde zusterinstituten, zoals de London School of Economics, de Hertie School of Governance, de Australia New Zealand School of Government, de Warwick Business School en de Copenhagen Business School brengen niet alleen cutting edge internationale kennis, inzichten en best practices over publiek management, leiderschap en governance mee, maar benutten hun expertise ook om de Nederlandse praktijk te begrijpen, te bevragen en te verrijken. Bovendien treedt in elke masterclass een NSOB topdocent of hooggeplaatste NSOB alumnus op als co-docent/discussiant. Steeds staat daarbij de filosofie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) centraal: complexiteit wordt niet weggedefinieerd, maar geaccepteerd als een onvermijdelijk kenmerk van politiek-bestuurlijke omgevingen en omarmd als een voorwaarde om effectief in die omgevingen te kunnen opereren. De internationale experts in onze master classes delen deze filosofie. De master classes zijn interactief, intensief en exclusief. Interactie krijgt vorm door het gesprek tussen deelnemers en sprekers, maar ook door de inbreng van Nederlandse en internationale casuïstiek. Deze gesprekken vinden plaats in compacte, maar intensieve een- of meerdaagse sessies. Exclusiviteit wordt gewaarborgd door een maximum van 24 deelnemers te hanteren. De master classes staan open voor inschrijving voor iedereen die werkzaam is in en rondom de publieke sector en zijn bestaande handelingsrepertoire wil verrijken met internationale inzichten. Daarnaast zijn wij uiteraard graag bereid om voor uw organisatie een programma op maat te maken. De NSOB organiseert minimaal 3 van dergelijke master classes per jaar

3 Working Across Boundaries: The New World of Public Service Prof John Alford Australia New Zealand School of Government Prof Mark van Twist NSOB Governments have largely lost the ability to effectively address social issues on their own. Their institutional and organizational boundaries hinder effective public problem solving. Once seen as vital preconditions for rational and legitimate administrative action, the principles of professional bureaucracy and hierarchical lines of accountability are now seen as straightjackets which constrain governments ability to constructively engage in smart network governance. Strategically vital links between nodes in networks are made at the informal boundaries of organisations. Bureaucratic administration makes way for collaborative governance. Governments that are not willing or able to engage with this trend risk becoming irrelevant. In the master class Working Across Boundaries: The New World of Public Service, participants will explore the strategic incentives, organisational preconditions and professional competencies for collaborative governance. It will address the institutional barriers that need to be overcome, the ways in which governments can engage strategically and productively with a variety of stakeholders, and the organisation of trust in networks. Participants will explore Dutch and international case examples. The master class will provide participants with an enhanced insight into the opportunities for collaborative governance that can be explored within the public sector. They will be provided with intellectual and practical tools to effectively identify and exploit such opportunities. The workshop is targeted at experienced public sector managers who work with complex policy challenges that transcend their own organisations capacity for action. Overheden zijn steeds minder in staat om autonoom betekenisvol te handelen. De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, veranderde sturingsambities van de overheid zelf, en toe genomen formele relaties tussen lokale, nationale en internationale overheden hebben ertoe geleid dat bestaande grenzen tussen overheidsorganisaties steeds vaker als een barrière voor effectieve sturing worden gezien. Wat vanuit het beeld van de klassieke Weberiaanse bureaucratie logisch is strikte competentiegrenzen en hiërarchische verantwoordingslijnen wordt vanuit het beeld van de overheid als onderdeel van een breder netwerk juist ervaren als een keurslijf. Terwijl het klassieke beeld nog steeds blijft bestaan en ook noodzakelijk is voor de politieke legitimering van overheidshandelen. In deze context wordt grensoverstijgend werken van toenemend belang. Strategische verbindingen vinden plaats aan organisatorische rafelranden. Deze verbindingen zijn echter van een ander karakter dan de stabiele en transparante bureaucratische verbindingen die via het mechanisme van taakverdeling en coördinatie tot stand komen. In plaats van stabiel zijn ze veelal tijdelijk en situatiespecifiek. En in plaats van transparant komen ze vaak tot stand op basis van welbegrepen eigenbelang. In andere woorden: in plaats van bureaucratisch besturen gaat het om netwerkmanagement. In de master class Working Across Boundaries: The New World of Public Service verkennen de deelnemers de organisatorische voorwaarden en professionele competenties voor netwerkmanagement. Daarbij wordt aandacht besteed aan organisatorische barrières, aan het benutten van externe stakeholders en aan het organiseren van vertrouwen in netwerken. De deelnemers oefenen met Nederlandse en Angelsaskische cases om richtsnoeren te formuleren voor overheidsorganisaties en professionals. Aan het eind van de master class hebben de deelnemers een verdiept inzicht in de kansen en barrières voor netwerkmanagement binnen de overheid. Bovendien zijn ze in staat om deze inzichten te vertalen naar hun eigen handelingspraktijk in de vorm van handreikingen voor professioneel en effectief handelen op de grenzen van overheidsorganisaties. De doelgroep van de master class bestaat uit ervaren overheidsprofessionals, die werkzaam zijn op de grensvlakken van hun eigen organisatie of zich in de toekomst op die grensvlakken willen begeven. Facilitators John Alford is Professor of Public Sector Management at the Australia and New Zealand School of Government (ANZSOG) and at the Melbourne Business School. Before his academic career he was a manager in the government of the state of Victoria, responsible for industrial relations policy and change management. He has developed and directed ANZSOG s flagship Executive Fellows Program from its inception in 2003 until 2010, and continues to teach in most of its programs within Australia and overseas. He has also written or supervised over 100 teaching cases set in government organisations. His research, published in a variety of international journals, focuses on strategic management in the public sector, contracting and partnering, tackling wicked problems, and client-organisation relationships. Mark van Twist joined the NSOB as executive dean in 2004, having been a long time core faculty member. He is a professor of Public Administration at Erasmus University (2009-present) and an ex officio member of the Netherlands Court of Audit. He has held various academic positions at Radboud University Nijmegen, Delft University of Technology and Erasmus University. He has also been Director of Business Development at Berenschot, one of the major public sector consultancies in the Netherlands. His research interests include publicprivate partnerships, policy advice, major infrastructural projects and the role of language and symbolism in public policy and management. He has published widely in both academic and broad circulation media.

4 Adaptive Leadership: Tackling Wicked Problems Robbie MacPherson, MA AdaptAble Leadership, Sydney, Australia Prof Paul t Hart NSOB and Utrecht University Traditional approaches to leadership describe it as residing in the individual qualities of people holding high office, with an emphasis on personal charisma, competence, and the wielding of influence. The perspective of adaptive leadership, developed by Ron Heifetz and colleagues at Harvard s John F. Kennedy School of Government, breaks away from these romantic and ultimately selfdefeating reliance on hero-leaders. It views leadership as a social process rather than as individual performances of elites holding high offices. Adaptive leadership is focused on mobilising people to face up to the most challenging problems facing their organisations and communities, instead of reducing them to merely technical questions amenable to fixes imposed from on high. Adaptive leadership is about giving the work of tackling challenging problems back to the group instead of confining it to the leader. Practising adaptive leadership requires considerable (self)discipline, courage and reflection, and bears considerable risk for those who engage in it. This master class explores the principles of adaptive leadership, shows what their implementation requires, and demonstrates it in action in both the classroom setting as well as in real practices in a number of countries and settings. Participants will be challenged to reflect on and rethink their own leadership practices and styles of engaging with the major changes their organisations have to address. Through experiential learning methods they will discover the added value of adaptive leadership, as well as the pressures involved in its engagement. The master class will provide participants with intellectual tools, close up experiences and coping strategies associated with adaptive leadership. It is open to anyone responsible for or committed to addressing wicked problems and complex issues of change and adaptation in organisations and communities. Traditionele benaderingen beschrijven leiderschap als een aangeboren individuele kwaliteit, waarbij de nadruk ligt op charisma, competentie, performance en invloedsuitoefening. De actuele herontdekking van leiderschap borduurt hierop voort. Het veronderstelt dat leiders een centrale bron van de visie, wijsheid en veranderkracht zijn waaraan bij strategische vraagstukken, dilemma s en crises bij uitstek behoefte is. Dat creëert niet alleen overspannen verwachtingspatronen zo moet Merkozy de Eurocrisis oplossen, en als dat niet gebeurt, is er dus sprake van falend leiderschap het ontslaat ook alle andere partijen van de eigen verantwoordelijkheid om stappen te zetten. Het perspectief van adaptief leiderschap, ontwikkeld door Ron Heifetz en collega s op de JFK School of Government in Harvard, breekt met dit denken. Het ziet leiderschap als een activiteit in plaats van als een individuele eigenschap of formele positie. Adaptief leiderschap richt zich op het mobiliseren van mensen om de meest weerbarstige beleids- en organisatievraagstukken onder ogen te zien in plaats van deze te negeren of op een onproductieve manier tot technische beheersvraagstukken te reduceren. Het legt het werk van omgaan met dilemma s, veranderen en oplossingen vinden terug bij de groep in plaats van bij de leider. Adaptief leiderschap praktiseren vraagt veel (zelf)discipline, moed en reflectief vermogen, en kent ook serieuze risico s. De master class Adaptive Leadership: Tackling Wicked Problems biedt de gelegenheid om te verkennen wat de principes van adaptief leiderschap van mensen vragen. De master class kenmerkt zich door een hoge mate van interactiviteit en door een mix van theorie, reflectie, praktijkcases en rollenspelen. Deelnemers worden uitgedaagd te reflecteren op hun eigen leiderschapspraktijken en wijzen van omgaan met de grote veranderingsopgaven waarvoor hun organisaties staan. Zij leren proefondervindelijk waar en wanneer adaptief leiderschap meerwaarde biedt, met welke (tegen)druk adaptieve leiders te maken kunnen krijgen en hoe zij met die druk kunnen omgaan. De doelgroep van de master class bestaat uit ervaren overheidsmanagers, die leiding geven aan professionals en betrokken zijn bij de aanpak van complexe maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Facilitators Robbie MacPherson spent a good part of his professional life working in the social sector within Australia, heading up Social Leadership Australia, the leadership development leg of one of the country s oldest and biggest charities, the Benevolent Society. He has trained hundreds of leaders in the corporate, NGO and government sectors in ways that many of its alumni have described as profound, life-changing experiences. Now an independent consultant, trainer and coach, he works for major clients such as National Australia Bank, the New South Wales public service, and with Paul t Hart co-convenes the Towards Strategic Leadership program within the Australia New Zealand School of Government. Paul t Hart rejoined the NSOB as associate dean for internationalisation in early Between 2005 and early 2011 he was professor of political science at the Australian National University. He is currently also a professor of public administration at Utrecht University and a Fellow at the Australia New Zealand School of Government. He has been teaching and training public sector professionals since the late 1980s. Paul s research and consulting is in political psychology, crisis management, leadership, policy analysis and accountability studies.

5 Understanding and Managing Regulation Kai Wegrich Hertie School of Governance Berlin Martin Lodge London School of Economics In cooperation with prof Maarten Hajer Netherlands Environmental Assessment Agency and University of Amsterdam (with reservation) Contemporary governance relies more and more on policy strategies and instruments that reach beyond its traditional tools such as rule-making and subsidising. There is a growing acknowledgement that governments need to be smart and responsive vis-à-vis their environment if their regulatory ambitions are to be achieved on the ground. The new world of regulation is, for instance, shaped more by the findings of behavioral research into social influence than by legal first principles and economic assumptions about rational man. Contemporary regulation is not just about imposition-enforcement and purchasing-subsidising, but more and more about evidence-based influencing of individual, collective and institutional behaviour. The master class Understanding and Managing Regulation offers participants a thorough and wideraging survey of strategies and techniques of regulation. It covers both the institutional design as the actual process of inducing behavioural change. It also covers the side effects and unintended consequences of different regulatory approaches. Case examples from around the world will be introduced and discussed. The master class will heighten participants understanding of the theoretical foundations and behavioural mechanisms underpinning classic and emerging approaches to regulation. It offers them a solid grasp of a broad range of regulatory strategies, and the conditions under which they may or may not work. The master class is intended for policy designers as well as managers in regulatory bodies such as inspectorates and enforcement agencies, and indeed for any public sector professional interested in shaping behavioural change through public policy. Hedendaagse overheidssturing komt steeds minder tot stand via de klassieke mechanismen van wetgeving en subsidiering. Het afdwingen of afkopen van gedrag verdwijnt naar de achtergrond. Dat komt deels door een toegenomen behoefte om te sturen zonder geld, deels door het besef dat hiërarchische interventies niet effectief zijn in een netwerksamenleving, en deels door de nieuwe nadruk op gedragssturing ter preventie van ongewenste situaties. In de Angelsaksische wereld geldt regulation als de verzamelterm voor dit type interventies. Regulering omvat niet alleen de traditionele toezichts- en nalevingsarrangementen, maar vooral ook de slimme sturing van individueel, collectief en institutioneel gedrag. In de master class Understanding and Managing Regulation verkennen deelnemers een breed repertoire aan reguleringsstrategieën en -technieken. Daarbij is zowel aandacht voor het institutionele design van regulering als voor de uiteindelijke gedragsbeïnvloeding die wordt nagestreefd. Tevens worden mogelijke onbedoelde neveneffecten van regulering besproken. Nationale en internationale best practices vormen de leidraad voor het gesprek. Aan het eind van de master class hebben de deelnemers inzicht in de theoretische grondslagen van regulation en in de gedragsmechanismen die regulation probeert te beïnvloeden of te realiseren. Daarnaast hebben de deelnemers zich brede repertoires van reguleringsstrategieën eigen gemaakt en zijn zij in staat om te reflecteren op de bedoelde en onbedoelde gevolgen van deze strategieën. De doelgroep van de master class bestaat zowel uit ervaren professionals werkzaam bij toezichtsinstanties als uit professionals met een brede interesse in alternatieve en effectieve vormen van gedragssturing. Facilitators Kai Wegrich teaches Public Administration and Public Policy at the Hertie School of Governance in Berlin. He is a political scientist with degrees from the Free University Berlin and Potsdam University. He has held positions at Humboldt University Berlin, the RAND Corporation (Berlin and Cambridge) and the London School of Economics. He is a founding member of the specialist group on Executive Politics and Governance of the UK Political Studies Association and co-chair of the permanent study group on Performance in the Public Sector of the European Group of Public Administration (EGPA). His key areas of research interest and expertise are: comparative analysis of regulatory regime, regulatory governance ( Better Regulation ), risk regulation, performance management and public sector reform. Martin Lodge joined the Government Department of the London School of Economics in September Previously he was a Senior Research Officer at the LSE s Centre for Analysis of Risk and Regulation (CARR), and Lecturer in Public Policy at the University of Ulster. His research, consulting and teaching interests include comparative regulatory regimes and policies; political-administrative relations; risk regulation; and German, British and EU public policy. Martin is widely published and with Kai Wegrich and others is a co-editor of Public Administration, Europe s leading journal in the field.

6 Future master classes: Leading Change and Innovation in Public Services Prof Jean Hartley Warwick Business School Prof Paul t Hart How Germany is run: Politics, governance and public management Prof Werner Jann University of Potsdam Location: Berlin NSOB Netherlands School of Public Administration NSOB aims to contribute to an assertive and high-quality public sector. The school was founded by the universities of Leiden and Rotterdam as a private institution. It is organised as a self-managing inter-university institute. Thanks to an intensive collaboration with Dutch universities, we manage to link the most capable and inspiring Dutch and international scholars to our institution. The deans of the school are two eminent scholars with a wealth of experience on operating at the interface between academia and practice. Paul Frissen is professor of public administration at Tilburg University and, among other functions, member of the Council for Societal Development (RMO). Mark van Twist is professor of public administration at Erasmus University, Rotterdam and, among other functions, member of the board of the Netherlands Court of Audit. Hera Tseng MPA, the school s managing director, is the third member of its board. Since its establishment, more than 2500 practitioners from all levels of government, executive agencies and private sector organizations have participated in our educational programmes. Several among them now hold management functions at the very top-level of the Dutch civil service. The quality of the Netherlands School of Public Administration s educational and research programme is overseen by a supervisory board, chaired by prof. dr. Wim van de Donk, Queen s Commissioner of the Province of Noord Brabant. In 2003, the school received an international accreditation by the European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) for its Master of Public Administration (MPA)-programme. Towards a new era of public-private partnerships Prof Carsten Greve Copenhagen Business School Prof Mark van Twist

7 Netherlands School of Public Administration Lange Voorhout EB The Hague The Netherlands t f e w Texts and realization NSOB Photography Gerhard van Roon, The Hague Graphic design Simons en Boom, Arnhem Print Drukkerij Gijsemberg, Maasmechelen

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011 Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit CELSTEC annual report 2011 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent profile of the university of amsterdam may june 2012 university profile may 3 th 2012 Contents iii Purpose of this document* 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

New Perspectives on Investment in Infrastructures

New Perspectives on Investment in Infrastructures New Perspectives on Investment in Infrastructures The series Verkenningen comprises studies commissioned by the wrr that are deemed to be of such quality and importance that their publication is desirable.

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015 JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 Parkstraat 45 bus 3609 B-3000 Leuven Prof. dr. Geert Bouckaert Promotor-coördinator geert.bouckaert@soc.kuleuven.be

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building.

E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building. S C AFV MEA PSL Programme Timetable Floorplan activities Wednesday June 24th 2015 workshops 13.30-17.00 Academy Building guided tour mini lectures poster gallery Welcome! Have an inspiring afternoon! S

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Monitoring Safety & Security

Monitoring Safety & Security Monitoring Safety & Security 2013 Annual report Research programme Erasmus School of Law 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1. Introduction... 4 2. Programme strategy in 2013... 6 2.1 Midterm evaluation

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie