Subsidie aanvragen via BEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie aanvragen via BEA"

Transcriptie

1 Subsidie aanvragen via BEA 1. Wie/wat is BEA? BEA (Budget voor Economisch Advies) is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft 35% steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. Deze maatregel komt in de plaats van de opgeheven maatregelen opleidings- en adviescheques en werd uitgebreid met de pijler mentorschap voor talentvolle ondernemers en kennis. Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via het internet ( aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille. 2. Wie komt in aanmerking voor BEA? Voorwaarden waaraan men moet voldoen: - klein of middelgrote onderneming - vestiging in het Vlaamse Gewest - aanvaardbare activiteit (zie Besluit van de Vlaamse Regering onder rubriek wettelijk kader) - voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest - deel uitmaken van private sector (< 25% in handen van administratieve overheid) - dienstverleners - aanvaardbare juridische vorm; VZW's komen niet in aanmerking 3. Hoe subsidie aanvragen via BEA? 3.1 Overeenkomst/inschrijving afsluiten met BCI Vóór u uw subsidie kunt aanvragen via BEA, dient u eerst te beschikken over een overeenkomst voor Advies of een inschrijving voor Maatwerk opleidingen bij Buro Center Informatics (= erkend dienstverlener). 3.2 Toegang tot BEA Opgelet! Vanaf 1 april 2008, geldt een nieuwe registratieprocedure voor het gebruik van BEA. Dan moet de persoon die gemachtigd is door de onderneming om een dossier in te dienen, zich registreren met zijn persoonlijk federaal token of elektronische identiteitskaart. Meer info: 1

2 Surf naar en klik op BEA voor KMO s. Zo krijgt u toegang tot de BEA applicatie. Vul hier uw login ID en uw paswoord in. Zo krijgt u toegang tot de BEA applicatie. Indien u nog niet beschikt over een login, kunt u dit aanvragen door u te registreren. Hou er rekening mee dat uw login en paswoord per post naar de maatschappelijke zetel van de onderneming wordt opgestuurd! U dient eerst te beschikken over een login en een paswoord. Dit is hetzelfde login en paswoord dat gebruikt kan worden om adviescheques, groeipremie of ecologiepremie aan te vragen. Het klantnummer en de pincode van opleidingscheques kunt u niet gebruiken om in te loggen. Heeft u nog geen login en paswoord, dan dient u zich eerst te registreren. 2

3 3.2.1 Hoe registreren? a) Kies voor één van de drie opties: - optie 1 is bestemd voor ondernemingen die beschikken over een ondernemingsnummer (ook oude btwnummer, voor meer informatie over het ondernemingsnummer - optie 2 is bestemd voor ondernemingen zonder ondernemingsnummer maar met een RSZ-nummer (dit is zeer zeldzaam) - optie 3 is bestemd voor ondernemingen zonder een ondernemingsnummer- of RSZ-nummer (bv. sommige vrije beroepen zonder tewerkstelling) b) Als gekozen wordt voor optie 1 en 2 dan wordt uw onderneming opgezocht in de centrale referentiedatabank van de administratie en de beschikbare gegevens worden getoond. Er kunnen zich dan een aantal situaties voordoen: - De centrale referentiedatabank beschikt over correcte adresgegevens -> Vul de ontbrekende gegevens verder in en klik op registreer. De applicatie genereert een login en een paswoord voor uw onderneming. Die gegevens worden per brief opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van uw onderneming. Voor een buitenlandse onderneming wordt de brief naar het contactadres in België gestuurd. - De centrale referentiedatabank beschikt niet over correcte adresgegevens -> Stop de registratieprocedure en stuur de correcte adresgegevens naar: het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Cel Inkom Markiesstraat Brussel met vermelding van Betreft: Correcte adresgegevens voor INKOM gevolgd door het ondernemings- of RSZ-nummer en uw adres. Voeg bij uw brief één van volgende stavingstukken waaruit het correcte adres blijkt: - kopie van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (of latere wijzigingen) - kopie van de inschrijving in het handelsregister (of latere wijzigingen) - kopie van de oprichtingsakte van uw vennootschap (of latere wijzigingen) 3

4 Na verificatie zal de administratie de nodige correcties uitvoeren en u hiervan per op de hoogte stellen. Vervolgens kan u zich registreren via deze website. - De centrale referentiedatabank kan uw onderneming niet identificeren aan de hand van uw ondernemings- of RSZ-nummer omdat uw onderneming recentelijk is opgericht -> Vul alle registratiegegevens zelf in en meldt dit schriftelijk aan het adres hierboven vermeld, met vermelding van Betreft: Identificatiegegevens voor INKOM gevolgd door het ondernemingsof RSZ-nummer. Stuur één van de volgende documenten mee die het bestaan van uw onderneming staaft: - kopie van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen - kopie van de inschrijving in het handelsregister - kopie van de oprichtingsakte van uw vennootschap. Na verificatie zal de administratie uw onderneming aan de centrale referentiedatabank toevoegen. Vervolgens genereert de applicatie een login en een paswoord voor uw onderneming. Die worden dan per brief opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van uw onderneming. Voor een buitenlandse onderneming wordt de brief naar het contactadres in België gestuurd. - Uw onderneming beschikt niet over ondernemings- of een RSZ-nummer (vierde optie) Dit is bijvoorbeeld het geval voor sommige vrije beroepen zonder werkenden. -> Vul alle gevraagde gegevens in en klik op registreer. De applicatie genereert een login en een paswoord die per brief worden opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van uw onderneming. Voor een buitenlandse onderneming wordt de brief naar het contactadres in België gestuurd. 3.3 Subsidieaanvraag indienen via BEAweb De subsidieaanvraag moet ingediend worden binnen 14 kalenderdagen nadat de overeenkomst is gesloten of de inschrijving is gebeurd én vóórdat de dienst wordt aangevat. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving. U krijgt een overzicht van uw portefeuille. Klik hier om een nieuwe aanvraag voor BEA in te dienen. 4

5 Stap 1 Vul hier de activiteitencode van uw onderneming in (NACE code van 5 cijfers) Kent u de activiteitencode van uw onderneming niet? Klik op deze lijst en zoek uw NACE code op. Klik op ga verder Indien uw activiteit in aanmerking komt voor BEA, kunt u verder naar stap 2 De volgende handelingen zijn mogelijk binnen deze stap: Door op lijst NACE codes te klikken krijgt u een lijst met de NACE codes in een pdf-file. Hierin kan u dan de NACE code van de onderneming zoeken. Dit is de volledige lijst, dus niet enkel de aanvaardbare NACE Codes. De aanvaardbare NACE-codes kan u opzoeken via: In het invulveld geeft u uw NACE Code in, deze moet juist 5 cijfers zijn en moet bestaan (dus in de lijst van NACE codes staan). Met de knop Ga verder verstuurt u uw ingegeven NACE code die de applicatie dan gaat controleren. - Als de NACE code langer of korter is dan 5 cijfers krijgt u de melding: Uw NACE code is niet geldig. De code moet uit 5 cijfers bestaan. - Als de NACE code niet bestaat, krijgt u de melding: Deze NACE-code bestaat niet. Kijk in de lijst van NACE codes voor een correcte code. - Als de NACE code niet in aanmerking komt voor de maatregel dan krijgt u volgende melding: De door u ingevulde NACE code komt niet in aanmerking voor deze maatregel Bij een juist ingegeven NACE code zal de applicatie dan naar stap 2 van de aanvraagprocedure gaan. Met de knop Ga terug gaat u terug naar het overzicht van uw portefeuille. 5

6 Stap 2 Duid hier de pijler aan waarvoor u een project wilt indienen: een project voor advies, opleiding, kennisoverdracht of mentorschap Klik op ga verder In stap 2 van de aanvraag moet de ondernemer de pijler selecteren waarvoor hij een nieuw project wil indienen (Advies of Opleiding). Door op Verder te klikken zal u doorverwezen worden naar de volgende stap afhankelijk van de gekozen pijler. Stap 3 Vul het erkenningsnummer van uw dienstverlener in bv. DV.A12345 Klik op ga verder Het erkenningsnummer staat vermeld in de overeenkomst die u hebt afgesloten met de dienstverlener of op de inschrijving. Het nummer kunt u ook opzoeken via zoek het erkenningsnummer Geef het erkenningsnummer van BCI in - erkenningsnummer voor advies: DV.A erkenningsnummer voor opleiding: DV.O Volgende acties zijn nog mogelijk op dit scherm: - Door op Ga verder te klikken, zal u opnieuw doorverwezen worden naar de volgende stap. - Met de knop Ga terug gaat u terug naar het overzicht van uw portefeuille. 6

7 - Zoek het erkenningsnummer van uw dienstverlener geeft het zoekscherm voor de erkende dienstverleners. De pijler wordt meegenomen naar de zoekfunctie. Hier kan u aan de hand van een aantal criteria (naam, erkenningsnummer, pijler en locatie) Buro Center Informatics opzoeken. Het criterium pijler is een verplicht veld. Na het ingeven van dienstverlener BCI en het aanklikken van de knop Ga verder komt u in onderstaand scherm, waarop de gegevens worden getoond van uw dienstverlener (zal Buro Center Informatics zijn). Volgende acties zijn nog mogelijk op dit scherm: - Ga terug: Terug naar vorige scherm om andere dienstverlener te kiezen. - Door op Ga verder te klikken, gaat u naar het volgende scherm om het detail van de overeenkomst in te vullen. Stap 4 Bij Stap 4 overeenkomst/inschrijving vult u de detailgegevens in van uw overeenkomst met BCI. De term overeenkomst wordt gebruikt in de pijler advies. De term inschrijving wordt gebruikt in de pijler opleiding. Volgende acties zijn mogelijk op dit scherm: - De knop Ga terug brengt u terug naar het vorige scherm. - Met de knop Ga verder kan u de ingevulde gegevens bevestigen. 7

8 Klik op ga verder Vul de gegevens van de overeenkomst in: de datum van de overeenkomst of de inschrijving, het bedrag (excl. BTW!) en de beschrijving van het project. OPGELET: Datums zijn steeds van de vorm DD/MM/JJJJ, dus 12 januari 2007 is dan 12/01/2007 Bedragen zijn decimale getallen met twee decimalen, altijd positief. Wanneer deze regels niet gerespecteerd worden, krijgt u een foutmelding over de foutief ingegeven informatie. Datum inschrijving is de datum waarop u aan BCI schriftelijk heeft bekend gemaakt dat u een bepaalde opleiding wil volgen. Datum overeenkomst is de datum waarop u en BCI het contract ondertekend hebben. Titel project is een beschrijving die aan het project kan worden meegegeven zodat BCI bij het valideren van de subsidieaanvraag weet over welke opleiding of overeenkomst advies het gaat. Na het bevestigen van de details van de overeenkomst krijgt u in stap 5: projectbedrag de mogelijkheid om het projectbedrag in te geven. Stap 5 Op basis van de ingevulde projectgegevens, de wettelijke vastgelegde beperkingen en de door u eerder ingediende projecten, verschijnt het maximum projectbedrag in het invulveld. U kan dit nog wijzigen (niet verhogen) indien gewenst. OPGELET: U mag enkel subsidie aanvragen voor de in aanmerking komende kosten!! U moet de niet in aanmerking komende kosten dus nog aftrekken van het maximum toegelaten projectbedrag. Het minimum projectbedrag waarvoor u een subdsidie kan aanvragen is 100 euro. 8

9 Klik hier om de berekening van het maximum projectbedrag te controleren. Het systeem toont het projectbedrag dat u maximaal kunt aanvragen, rekening houdend met de wettelijke beperkingen. Alle niet in aanmerking komende kosten moet u zelf aftrekken van dit bedrag. U moet dan een lager bedrag aanvragen door het opgegeven bedrag te overtypen. Volgende acties zijn nog mogelijk: - Ga terug: om terug te gaan naar vorige scherm - Ga verder: om verder te gaan met het invullen van de projectgegevens - Detailberekening van het maximum: om naar een detailberekening van de bedragen met een uitleg over de invarianten te gaan. In het volgende scherm kan u dan een detail zien van de wijze waarop de berekening van uw maximum projectbedrag door de applicatie gedaan is. U ziet hier de berekening van het maximum project bedrag door het systeem. U kunt maximaal het kleinste bedrag aanvragen. Klik op ga terug om uw aanvraag verder te zetten. Door op de knop Ga terug te klikken keert u weer terug naar het scherm projectbedrag. Op dit scherm moet u dan op Ga verder klikken om verder te gaan naar het onderstaande scherm stap 6: Overzicht. 9

10 Klik op ga verder Stap 6 In het scherm overzicht krijgt u nog een overzichtspagina van het ingegeven project. Dit scherm geeft het overzicht van uw aanvraag. Bevestig indien u akkoord bent of ga terug indien er verkeerde gegevens staan. Klik op bevestig Op dit scherm zijn opnieuw de volgende acties mogelijk: - Ga terug om terug te gaan naar het vorige scherm - Bevestig om de projectgegevens te bevestigen. Alle invarianten (wettelijk vastgelegde parameters) worden nogmaals gecontroleerd, naar bevestiging van projectaanvraag indien deze nog steeds onveranderd zijn, krijgt u de bevestiging van uw projectaanvraag of een weigering van uw projectaanvraag als uit de controle blijkt dat de invarianten tijdens het plaatsen van de aanvraag zijn gewijzigd. Als de aanvraag geweigerd werd omdat de vastgestelde voorwaarden van de maatregel gewijzigd werden gedurende de aanvraag, krijgt u op het verkregen scherm de mogelijkheid om: 10

11 1. Met de knop Terug naar overzicht terug te gaan naar het overzicht van uw portefeuille 2. Met de knop Nieuwe berekening kan u terug gaan naar het scherm van stap 4 waar u opnieuw een project kan indienen onder andere voorwaarden Stap 7 Dit is de bevestiging van uw aanvraag. Nadat uw dienstverlener uw gegevens bevestigd heeft, wordt uw aanvraag pas definitief. Op het bevestigingsscherm krijgt u de bevestiging van uw aanvraag, maar ook de volgende stappen die mogelijk zijn binnen de aanvraagprocedure. Met de knop Terug naar overzicht kan u terugkeren naar het overzichtsscherm van uw portefeuille. Vanaf nu kunnen de prestaties starten. Houd er wel rekening mee dat uw subsidieaanvraag geweigerd kan worden. Eens de prestaties gestart zijn, kunt u geen nieuwe aanvraag indienen. 3.4 Bevestiging project door Buro Center Informatics BCI ontvangt een bericht omtrent uw subsidieaanvraag en moet deze binnen de 14 kalenderdagen bevestigen. Indien BCI de subsidieaanvraag weigert, dan wordt uw aanvraag volledig geannuleerd. Indien BCI de subsidieaanvraag bevestigt, dan gaat u naar stap 3.5 Storting. 11

12 Uw dienstverlener krijgt dit bericht in zijn mailbox. Uw dienstverlener moet uw aanvraag tijdig valideren zoniet wordt uw aanvraag geannuleerd. Geachte xxxx, xxxxxxxxxxxxxx duidde u aan als dienstverlener voor een nieuwe projectaanvraag met nummer 2007BEA Gelieve deze aanvraag te valideren voor 29/01/2007 op onze website of via deze link. Indien deze link niet werkt, kunt u de url kopiëren. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link te klikken. Deze kunt u daarna plakken in de adresbalk van uw internetbrowser. Indien u niet tijdig reageert, zal de projectaanvraag automatisch geannuleerd worden. Met vriendelijke groeten, Cel BEA Entiteit Economisch Ondersteuningsbeleid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Storting Wanneer BCI tijdig uw aanvraag heeft bevestigd, dan verschijnt de status Bevestigd bij uw subsidieaanvraag op de website. Klik op detail om een overzicht te krijgen van uw aanvraag en om geld te storten aan BCI. In het overzicht van uw portefeuille ziet u de status van uw aanvraag. Deze aanvraag werd tijdig bevestigd door BCI. Dit betekent dat de aanvraag werd goedgekeurd. Klik op Detail om uw eigen aandeel van de investering te storten aan Sodexho. Let op! U moet uw eigen aandeel storten binnen de 14 kalenderdagen na bevestiging door BCI. Wat gebeurt er indien u niet tijdig uw aandeel gestort heeft of geen correcte mededeling gebruikt heeft? Binnen de 14 kalenderdagen nadat BCI uw project heeft goedgekeurd moet uw aandeel op het rekeningnummer van de emittent staan. Om een correcte storting te maken moet u de gestructureerde mededeling gebruiken. In het geval van een te late storting zal uw projectaanvraag van rechtswege geannuleerd worden. Gelieve er rekening mee te houden dat een overschrijving enkele dagen in beslag kan nemen. Gelieve ook rekening te houden met weekends. Indien u een verkeerde mededeling gebruikt zal de storting niet gelinkt kunnen worden aan uw project. Indien dit niet tijdig wordt opgemerkt en bijgevolg de 14 kalenderdagen, waarbinnen een correcte storting moet toekomen, verstreken zijn dan wordt de projectaanvraag van rechtswege geannuleerd. 12

13 Klik op storten om de gegevens te kennen die u moet vermelden bij de overschrijving van uw aandeel van 65% aan de financiële dienstverlener. Dit is het detail van uw project. Hier ziet u welk bedrag al in uw portefeuille gestort is en welke betalingen u al heeft uitgevoerd naar BCI. Klik op ga terug om naar het overzicht van uw portefeuille te gaan. De eerste schijf (projectbedrag <3.000 euro) moet onmiddellijk gestort worden in uw portefeuille. Deze eerste storting moet binnen de 14 dagen na bevestiging door BCI, op de rekening van de financiële beheerder van de overheid staan. Zoniet vervalt uw aanvraag. Nadien kunt u storten wanneer u het geld nodig hebt om over te schrijven naar BCI. In dit overzicht ziet u hoeveel het minimum en het maximum bedrag is dat u mag storten. Het gaat hier steeds over uw eigen aandeel van 65%. De Vlaamse overheid stort hier 35% bij. Wat gebeurt er indien u teveel gereserveerd heeft? De reservatie gebeurt op basis van een overeenkomst/contract met BCI. Het teveel gestorte bedrag kan niet worden terugbetaald. Wanneer geeft u via de BEA-portefeuille de opdracht tot het betalen van BCI? Aan de hand van de ontvangen facturen kan u via de BEA-portefeuille BCI betalen. Merk op dat het 14 dagen kan duren voor het geld op het rekeningnummer van BCI staat. Welke gegevens moet een factuur bevatten? 1 de totaalprijs van de dienst, met opsplitsing naar de in aanmerking en niet in aanmerking komende kosten, exclusief BTW; 2 het erkenningsnummer van BCI. 13

14 Wat is de uiterste datum van betaling aan BCI? Alle aanvragen moeten vóór het einde van de cyclus betaald zijn. Bij het afsluiten van de tweejaarlijkse cyclus vervallen alle openstaande bedragen. Bv. een portefeuille die geopend wordt in februari 2007 bevindt zich in de cyclus en is actief tot eind december Een aanvraag geplaatst op 5 december 2008 in deze cyclus moet betaald zijn uiterlijk eind 2008! Klik op betalen om geld te storten aan BCI. Zodra er geld beschikbaar is in uw portefeuille, kunt u een betaling doen aan BCI. Klik op betaal. Dit is een overschrijvingsformulier voor de betaling van BCI. Vul alle gegevens correct in. U kunt geld overschrijven voor zover er voldoende budget gestort is in uw portefeuille. 14

15 Kijk alles nog eens na. Bent u akkoord? Klik dan op ja. De financiële beheerder zal het bedrag storten op de rekening van BCI. 3.6 Dienstverlening BCI beoordelen Klik op detail. U kunt steeds terugkeren naar uw projectoverzicht. Hier ziet u elke status. Van hieruit kunt u de stortingsgegevens bekijken, opdracht geven tot betalen en BCI beoordelen. 15

16 Klik op beoordelen om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen binnen dit project. Klik op bevestig. Hier kunt u de gekregen dienstverlening beoordelen. Maak er gebruik van! 4. Algemene informatie U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700 of bij de BEA-klantendienst: Klantendienst BEA Sodexho-Pass Belgium NV Charles Lemairestraat Brussel Telefoon: 02/ Fax: 02/

De eerste 2 stappen zijn identiek voor de aanvraag van elk project, deze stappen staan los van de aard van het project.

De eerste 2 stappen zijn identiek voor de aanvraag van elk project, deze stappen staan los van de aard van het project. 1. Klik op de knop klik hier voor een nieuw project in het overzicht van de portefeuille. 2. Vervolgens komt men op het scherm van stap 1 van de aanvraag waar de ondernemer zijn nace code moet ingeven.

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen De KMO-portfeuille: het

Nadere informatie

Aanvraag KMO-portefeuille

Aanvraag KMO-portefeuille Aanvraag KMO-portefeuille Via de KMO portefeuille kan u tot 50% van de kostprijs van de adviesverlening recupereren. Gezien de procedure enige tijd in beslag neemt kan u zich best zo snel mogelijk registreren

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE

PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE handleiding PROJECTAANVRAGEN KMO-PORTEFEUILLE PROJECTEN MOETEN ALTIJD UITERLIJK 14 KALENDERDAGEN NA START VAN HET PROJECT INGEDIEND ZIJN!! Zorg eerst dat u toegang hebt tot uw kmo-portefeuille via de registratieprocedure.

Nadere informatie

Instructies hoe te betalen met de KMO-portefeuille

Instructies hoe te betalen met de KMO-portefeuille Instructies hoe te betalen met de KMO-portefeuille De opleidingen van de Merksemse Rijschool komen in aanmerking voor steun via de KMO-portefeuille. Hierbij de procedure waarmee u zich kunt inschrijven

Nadere informatie

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques.

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques. BEA VRAAG & ANTWOORD 1.1 WAT IS BEA? BEA (Budget voor Economisch Advies), ook gekend als de ondernemerschapsportefeuille, is een nieuwe steunmaatregel van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat meer

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

Kmo-portefeuille Afhandeling steunaanvraag in 3 stappen

Kmo-portefeuille Afhandeling steunaanvraag in 3 stappen Kmo-portefeuille Afhandeling steunaanvraag in 3 stappen STAP 1 : vraag uw steun aan STAP 2 : stort uw eigen aandeel in uw kmo-portefeuille STAP 3 : betaal de factuur vanuit uw kmo-portefeuille Overzicht

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) Versie juli 2010 (vroegere migratieprocedure) Toegang

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht

Onlinedienst Inhoudingsplicht Onlinedienst Inhoudingsplicht U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een onbeveiligde (A) of in een beveiligde (B) modus. A B De onlinedienst Inhoudingsplicht gebruiken in

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Dienstenovereenkomst m.b.t. KMO-portefeuille voor ondernemers

Dienstenovereenkomst m.b.t. KMO-portefeuille voor ondernemers Dienstenovereenkomst m.b.t. KMO-portefeuille voor ondernemers KMO-portefeuille ondersteunt ondernemers in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren, door subsidies te verlenen voor

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost

Handleiding MyUnifiedPost Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Deel I: Registratie- en activatieprocedure Versie Datum laatste update 2.0 27 november 2009 Inhoud 1. Ik heb nog geen account

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus

U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus 1 U gaat naar www.ecologiepremie.be en klikt op Ecologiepremie Plus Aanmelden voor Ecologiepremie Plus (in dit voorbeeld met de identiteitskaart) 2 3 Klik op Verdergaan Indien nodig kan u de meest recente

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 19 april 2016 Versie 3.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang?

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Ga naar www.gemeente.be en klik helemaal op de knop. Of ga rechtstreek naar http://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu 1. Een gezin-account aanmaken:

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Account registratie en aanvraag

Account registratie en aanvraag Account registratie en aanvraag 1 Surf naar www.shopenbeleef.be en klik rechtsboven op Login handelaars. Klik op Nieuwe account aanmaken en vul alle velden in. Gegevens categorie Categorie: Logo: Alternatieve

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service "JMONNET" via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service JMONNET via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Demo toegang tot e-service "JMONNET" 2013-01 versie Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Inleiding: Dit jaar (2013) krijgt de toepassing JMonnet een facelift. Dit zorgt voor een sterk verbeterde ergonomie en

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN. > Surf naar http://events.ucll.be/user/login. > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm

HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN. > Surf naar http://events.ucll.be/user/login. > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm HANDLEIDING DEEL1 ACCOUNT AANMAKEN > Surf naar http://events.ucll.be/user/login > Klik op nieuw account aanmaken, je krijgt het volgende scherm > Vul een correct e-mailadres in, waarmee je later ook wil

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be Verantwoordelijke uitgever: Pierre Janssens; Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem Inhoudstafel 1. Algemene info

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert "ondernemerschapsportefeuille"

Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert ondernemerschapsportefeuille Overheidssteun voor kmo s: Vlaamse Regering lanceert "ondernemerschapsportefeuille" RUTGER VAN BOVEN Directieadviseur IAB Op 10 februari 2006 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW GEBRUIKERSHANDLEIDING EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW Connectiegids ten behoeve van de certificateur Pagina 1/9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 VOORWOORD BETREFFENDE DEZE GIDS... 3 2 VERREISTE SOFTARE...

Nadere informatie

www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder?

www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder? www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder? Scope van de sociale kaart Behoort de organisatie tot de scope van de sociale kaart? Om zeker te zijn welke organisaties,

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

online reserveren van LOSSE TICKETS

online reserveren van LOSSE TICKETS HANDLEIDING online reserveren van LOSSE TICKETS 1 HANDLEIDING online reserveren van losse tickets Wat heb je nodig om online één of meerdere tickets te reserveren? NOODZAKELIJK: een computer (of tablet)

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Gebruikershandleiding Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Deze documentatie heeft tot doel om de verschillende mogelijkheden van het wijzigen en ondertekenen van bestanden in BelfiusWeb

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Placement Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een stage moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

1. De website www.energiejacht.be

1. De website www.energiejacht.be 1. De website www.energiejacht.be Op de site krijg je als energiemeester een overzicht van alle gegevens van jouw deelnemers: meterstanden, besparingscijfers, algemene data. Energiemeesters hebben de eindverantwoordelijkheid

Nadere informatie

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Fiche claimen www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Ben je nog geen fiche-eigenaar en wil je dit worden? Neem eerst een kijkje in het Dashboard van je profiel bij Mijn fiches

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu Handleiding Betreft: De verzending van de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg naar de Federale commissie

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

losse tickets HANDLEIDING online reserveren van

losse tickets HANDLEIDING online reserveren van IM EC SP losse tickets EN HANDLEIDING online reserveren van SEIZOEN 2014-2015 1 HANDLEIDING online reserveren van losse tickets Wat heb je nodig om online één of meerdere tickets te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be"

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van sfta.vmm.be Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be" Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe als extern persoon een mail met gro(o)t(e) bestand(en) versturen naar

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be)

Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be) Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be) U wil graag geholpen worden om de cheques te bestellen? Bel dan naar Sara op 03/239.54.67. 1. Samengevat: Te voorziene tijd: 10 minuten Houd uw Rijksregisternummer

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die het IMJV moeten invullen en indienen.

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Bent u nog geen lid ga naar stap 6. Heeft u nog geen inloggegevens ga naar stap 4 voor het aanmaken van een account.

Bent u nog geen lid ga naar stap 6. Heeft u nog geen inloggegevens ga naar stap 4 voor het aanmaken van een account. Ledenvereniging Evean, Icare, Meander Inloggen op de website van de ledenvereniging Blankenstein 400 Postbus 900 7940 KE Meppel Telefoon 088-383 20 00 Internet www.ledenvereniging.nl Deze instructie legt

Nadere informatie

1 Doelpubliek van deze handleiding

1 Doelpubliek van deze handleiding Spontaan solliciteren bij het provinciebestuur Vlaams-Brabant 1 Doelpubliek van deze handleiding... 1 2 "Voor je begint"... 1 3 Toegang tot de " registratiepagina"... 2 4 Jobagents (systeem vragen je op

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Handleiding e-catalogus IMES

Handleiding e-catalogus IMES Handleiding e-catalogus IMES 1. Registratie en aanmelden Druk op de startpagina op de link rechtsboven Account aanmaken. Vervolgens kan u uw Imes klantnummer of uw BTW nummer ingeven. Het systeem gaat

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie