Nummer- Nummer Nummer melder melder RX gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Nummer- melder RX 1520 gebruiksaanwijzing

2 Wij feliciteren U met de aankoop van de nummermelder RANEX model RX Dit apparaat stelt U in staat te weten wie U belt op het moment dat uw telefoon overgaat. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE RX 1520 AAN TE SLUITEN EN IN GEBRUIK TE NEMEN Houdt U er bij het installeren rekening mee, dat de RX 1520 uitsluitend werkt wanneer hij direkt aangesloten is op een telefoonaansluitpunt (dus niet achter een huis- of bedrijfscentrale) en dat U een abonnement nodig heeft. Informeer bij uw telecomaanbieder naar de voorwaarden. De RX 1520 beschikt over dual mode nummerweergave (FSK/DTMF) en funktioneert dus op alle Europese netwerken. Bedieningselementen 1. Display 2. Volgnummer in het geheugen 3. ZOEKEN -toets 4. ZOEKEN -toets 5. LED-indikatie nieuwe inkomende oproep 6. WISSEN-toets (DELETE) 7. TERUGBELLEN-toets (CALL BACK) 8. Naamweergave van de oproeper 9. Weergave telefoonnummer van de degene door wie U gebeld wordt 10. Zwakke batterij-indicatie 11. Juiste tijd-aanduiding 12. Dag/maand-aanduiding 13. Inkomende oproep-aanduiding 14. Aansluitpunt voor de adapterplug 15. Aansluitpunten voor het telefoonsnoer en het verbindingssnoer aan de RX Batterijen (niet meegeleverd) 17. Batterijvak 18. Deksel van het batterijvak -1-

3 Installatie Plaats vier 1,5 Volts batterijen(16) (minipenlight AAA, bij voorkeur alkaline) in het batterijvak(17) van de RX 1520 (de batterijen worden niet meegeleverd). Verwijder de telefoonstekker van de telefoon waarop U de RX 1520 wilt aansluiten uit de telefoonwandkontaktdoos. Verwijder het aansluitstekkertje van het telefoonsnoer uit de telefoon en steek het in een van de aansluitpunten(15) van RX Steek een van de aansluitstekkertjes van het meegeleverde verbindingssnoer in het andere aansluitpunt(15) van de RX 1520 en het aansluitstekkertje aan het andere uiteinde van het snoer in de telefoon. Indien uw telefoontoestel een vast snoer heeft, moet U een doorvoerstekker kopen. Steek de telefoonstekker in de wandkontaktdoos. Indien gewenst kunt U een AC/DC netadapter 230V~50HZ > 6V 100mA aansluiten. steek de adapterplug in het aansluitpunt(14) van de RX 1520 (let op de + en de -pool). Als de RX 1520 is aangesloten, zal het display(1) er als volgt uitzien, ten teken dat nog geen informatie is opgeslagen. 01/01 00: Aanmelden van de Nummermelder De RX 1520 is het toestel dat U nodig heeft om de nummer weergave te verkrijgen. De RX 1520 funktioneert in de meeste landen alleen met een abonnement. Om aansluiting te krijgen op deze service belt U in Nederland KPN: en in België Belgacom: Of raadpleeg uw telecom aanbieder. LET OP: de aansluiting vergt enkele dagen! Instellen van de juiste taal, kengetal, tijd en datum Als U de RX 1520 voor de eerste keer aansluit, of de zomertijd c.q. wintertijd ingaat, moet U de klok opnieuw instellen. Dit is noodzakelijk omdat dit apparaat zowel de tijd en datum als het telefoonnummer van de beller opslaat in zijn geheugen, bij een binnenkomende oproep. Druk de ZOEKEN -toets(3) ca 4 sekonden in, tot het display(1) er als volgt uitziet: NEDERLANDS Druk op de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4) tot de gewenste taal verschijnt (English, Nederlands, Français of Deutsch) en druk op de TERUGBELLENtoets(7). Het display ziet er nu als volgt uit: KENGETAL -2-

4 Druk op de TERUGBELLEN-toets(7). OPMERKING: U moet uw kengetal niet invoeren. Als U uw kengetal niet invoert verschijnt op het display(1) bij een oproep uit uw regio, eerst het kengetal gevolgd door het telefoonnummer. U kunt een ingevoerd kengetal (in tegenstelling tot de andere display-aanduidingen) ook wissen d.m.v. de WISSEN-toets(6). Als voor het kengetal op het display staat, drukt U op de TERUGBELLENtoets(7), waarna op het display(1) KENGETAL+ verschijnt. Dit scherm slaat u over door nogmaals op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken, tot het display(1) er als volgt uitziet: 01/ DD/MM HH:MM Druk op de ZOEKEN -toets(3) tot het eerste cijfer van de dagaanduiding verschijnt en vervolgens op de ZOEKEN -toets(4) waardoor het tweede cijfer gaat knipperen. Stel met de ZOEKEN -toets(3) het tweede cijfer in. Druk op de ZOEKEN -toets(4); het eerste cijfer van de maandaanduiding gaat knipperen en kan met de ZOEKEN -toets(3) worden ingesteld, enz. Op dezelfde wijze stelt U de uren en minuten in. Druk op de TERUGBELLEN-toets(7). De instelling van de juiste tijd en datum is nu voltooid. Het display(1) ziet er nu als volgt uit: Gebruik Inkomende oproep Als de RX 1520 een inkomende oproep ontvangt, ziet het display(1) er als volgt uit: NEW Als het telefoonnummer van de beller ontvangen is, ziet het display(1) er als volgt uit: betekent dat het nummer van deze beller is opgeslagen in geheugenplaats nummer 01. NIEUW betekent dat het hier om een nieuwe inkomende oproep gaat. De inkomende oproep-indikatie(13) licht op tijdens het bellen. De nieuwe inkomende oproep teller en de totaalteller worden allebei met 1 verhoogd. Als één of meer nieuwe oproepen zijn binnengekomen, die u nog niet heeft bekeken, -3-

5 knippert de indicatie-led(5). Als het telefoonnummer van de beller niet wordt ontvangen, ziet het display(1) er als volgt uit: NIET GEKEND NIET GEKEND betekent dat het telefoonnummer van de beller niet kan worden getoond, omdat de beller zijn nummer heeft geblokkeerd voor verzending naar degene die door hem gebeld wordt. Of het gebied waaruit deze oproep komt heeft geen nummerweergaveservice (buitenland); ook bij oproepen vanuit een telefooncel worden geen nummers weergegeven. Als er ca. 6 sekonden lang geen belsignaal doorkomt, ziet het display(1) er (bijvoorbeeld) als volgt uit: TOTAAL 12 betekent dat de totaal-teller (aantal ingekomen oproepen in het geheugen) op 12 staat. NIEUW 03 betekent dat de nieuwe inkomende oproep-teller (aantal ingekomen oproepen in het geheugen die nog niet bekeken zijn) op 03 staat. Als U een gesprek aanneemt, ziet U dat de totaalteller met 1 wordt verhoogd, maar de nieuwe inkomende oproepenteller niet wijzigt. Als het geheugen van de RX 1520 vol is, zal een nieuwe inkomende oproep de oudste vervangen. Als het telefoonnummer van de beller meer dan 22 cijfers heeft, zullen de cijfers na het 22e cijfer genegeerd worden. De RX 1520 kan maximaal de 145 laatst ontvangen telefoonnummers opslaan in het geheugen. Het werkelijke aantal opgeslagen nummers wordt mede bepaald door het aantal cijfers per nummer en of u bij de nummers ook namen opslaat. U kunt maximaal 50 nummers, voorzien van een naam, opslaan in het telefoonboek (zie Invoeren van gegevens in het telefoonboek ). Er blijven daarnaast dan nog minimaal 22 geheugenplaatsen over waarin een nummer van 22 cijfers + een naam van 15 letters in kunnen worden opgeslagen. Als iemand U voor de tweede keer belt (zonder dat hij tussentijds uit het geheugen gewist wordt) en zijn telefoonnummer wordt op het scherm getoond, geeft het display RPT aan ten teken dat het hier iemand betreft die al eerder had gebeld. De datum en tijd van de laatste oproep worden bewaard, de eerdere oproep wordt vervangen door de latere oproep. Aanpassen van het contrast van het display U kunt het contrast van het display(1) als volgt aanpassen: Houd de ZOEKEN -toets(4) ca. 3 seconden ingedrukt tot het display er -4-

6 als volgt uitziet: Druk op de de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4) om het contrast aan te passen (de cijfers 1 veranderen in 2, 3 of 4). Het hoogste contrast is 4, het laagste is 1. Druk op de WISSEN-toets(6) of de TERUGBELLEN-toets(7) om weer in de stand by positie te komen. Invoeren van gegevens in het telefoonboek De RX 1520 beschikt over een telefoonboek waarin u maximaal 50 nummers en namen kunt opslaan die u regelmatig wilt bellen. U kunt op 2 manieren een telefoonnummer met naam opslaan in het telefoonboek: 1. Een nummer + naam opslaan van iemand die uw telefoonnummer nog niet heeft gebeld en die dus ook nog niet in het nummermelder geheugen staat. 2. Een nummer + naam opslaan van iemand die uw telefoonnummer heeft gebeld en die dus in het nummermelder geheugen staat (zonder naam). 1. Een nummer opslaan van iemand die nog niet in het nummermelder geheugen staat. Houd de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 3 seconden ingedrukt tot het display er als volgt uitziet: GEEF NR. IN (Als er al 50 nummers + namen in het telefoonboek staan, geeft het display(1) VOL aan en keert terug naar de stand by positie). Voer het eerste cijfer in (eerst kengetal!) met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). Schuif de cursor één positie naar rechts door op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken. Voer het volgende cijfer in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). U kunt cijfers verwijderen door op de WISSEN-toets(6) te drukken. Als u het telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 2 seconden ingedrukt tot het display er als volgt uitziet: INGAVE NAAM Voer de eerste letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). Als u de toets ca. 2 seconden vasthoudt, begint het alfabet snel voorbij te lopen. -5-

7 Schuif de cursor één positie naar rechts door op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken. Voer de volgende letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN toets(4). U kunt letters verwijderen door op de WISSEN-toets(6) te drukken. Als u de naam hebt ingevoerd, houdt u de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 2 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt BEWAARD en de RX 1520 keert terug naar de stand by positie. LET OP: Sla het nummer inclusief kengetal op! 2. Een nummer uit het nummermeldergeheugen in het telefoonboek opslaan (naam toevoegen; deze wordt niet automatisch meegezonden). Druk op de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4) tot het nummer in het nummermeldergeheugen dat u met naam wilt opslaan in het telefoonboek op het display(1) staat. Houdt de TERUGBELLEN-toet(7) ca. 3 seconden ingedrukt tot het display(1) er als volgt uitziet: INGAVE NAAM Voer de eerste letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). Als u de toets ca. 2 seconden vasthoudt, begint het alfabet snel voorbij te lopen. Schuif de cursor één positie naar rechts door op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken. Voer de volgende letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN toets(4). U kunt letters verwijderen door op de WISSEN-toets(6) te drukken. Als u de naam hebt ingevoerd, houdt u de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 2 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt BEWAARD en de RX 1520 keert terug naar de stand by positie. Bekijken van de nummers in het nummermelder geheugen Het geheugen kan vooruit en achteruit doorgekeken worden, met wel of niet opgenomen hoorn. Om het voorgaande nummer te zien drukt U op de ZOEKEN -toets(3). Het volgnummer(2) wordt verlaagd met 1. Om het volgende nummer te zien drukt U op de ZOEKEN -toets(4). Het volgnummer(2) wordt verhoogd met 1. Als het getoonde telefoonnummer voor het eerst wordt opgeroepen, is de NEW - aanduiding zichtbaar. Het display(1) ziet er als volgt uit: -6-

8 NEW RPT RPT is dus alleen zichtbaar als het een herhaalde oproep betreft. Als U nu niet binnen ca. 20 sekonden een toets indrukt, ziet het display(1) er als volgt uit: Als alle nummers bekeken zijn, verschijnt op het display(1) EINDE LIJST als u met de ZOEKEN -toets(4) heeft gebladerd, of BEGIN LIJST als u met de ZOEKEN -toets(3) heeft gebladerd. Als u niets doet, keert de RX 1520 na ±20 seconden terug in de stand by stand. Bekijken van de nummers met namen in het telefoonboek Druk kort op de TERUGBELLEN-toets(7). Het display(1) ziet er als volgt uit: ABC RANEX TELECOM Het zwarte vlakje met ABC geeft aan dat u zich in het telefoonboek bevindt. U kunt nu met de ZOEKEN -toets(3) en/of de ZOEKEN -toets(4) door het telefoonboek bladeren. Verwijderen van nummers uit het nummermeldergeheugen of het telefoonboek U kunt telefoonnummers die in het geheugen zijn opgeslagen per stuk of allemaal tegelijk wissen. Om een enkel nummer te wissen doet U het volgende: Zorg dat het gewenste telefoonnummer uit het nummermeldergeheugen of uit het telefoonboek op het display(1) staat (zie Bekijken van de nummers in het nummermeldergeheugen en Bekijken van de nummers met namen in het telefoonboek ). Druk 2x op de WISSEN-toets(6). Na de eerste keer indrukken ziet het display er bijvoorbeeld als volgt uit: WISSEN? Als U nu niet binnen ca. 2 sekonden de WISSEN-toets(6) nogmaals indrukt, wordt de wisprocedure beëindigd. Na de tweede keer indrukken wordt het getoonde nummer gewist. De overgebleven telefoonnummers worden opnieuw op volgorde genummerd en -7-

9 het eerstvolgende telefoonnummer wordt op het display(1) getoond. 22/03 09: Om alle telefoonnummers in het in het nummermeldergeheugen of het telefoonboek te wissen: Selecteer een willekeurig telefoonnummer en druk de WISSEN-toets(6) meer dan 3 sekonden in. Het display ziet er achtereenvolgens als volgt uit: WISSEN? en daarna ALLES WISSEN? Druk nogmaals op de WISSEN-toets(6) om alle nummers in het geheugen te wissen. Als u 2 seconden niets doet, verdwijnt de ALLES WISSEN? tekst en is de wisprocedure beëindigd. Een telefoonnummer uit het geheugen bellen U kunt een in het geheugen opgeslagen telefoonnummer bellen als U de hoorn van de bij de RX 1520 aangesloten telefoon hebt opgenomen. Als het nummer van degene die U wilt bellen niet wordt getoond op het display(1) omdat het door de beller geblokkeerd is, kunt U deze persoon ook niet bellen vanuit het geheugen. Neem de telefoonhoorn op. Het display(1) ziet er als volgt uit: 09/02 08: Zorg dat het gewenste telefoonnummer uit het nummermeldergeheugen of uit het telefoonboek op het display(1) staat (zie Bekijken van de nummers in het nummermeldergeheugen en Bekijken van de nummers met namen in het telefoonboek ). Het display(1) ziet er als volgt uit (voorbeeld): ABC RANEX TELECOM of 25/03 12: Druk op de TERUGBELLEN-toets(7). Het nummer zal cijfer voor cijfer op het display(1) verschijnen. Het display ziet er als volgt uit: 25/03 12: RANEX TELECOM of 25/03 12:

10 Het nummer op het display(1) wordt automatisch gebeld. Zwakke batterijen-indicatie De batterijen zorgen voor het bewaren van de gegevens in het geheugen bij stroomstoringen. Als het voltage van de batterijen beneden een zekere grens daalt, licht de zwakke batterij-indikatie(10) op het display(1) op. Lever lege batterijen in bij een milieu-verzamelpunt. Bij het verwisselen van de batterijen blijft het geheugen (nummers + namen) ca. 30 seconden bewaard. Raak tijdens het verwisselen geen druktoetsen aan, want dan wordt het geheugen gewist! Attentie Reinig de buitenkant van de RX 1520 uitsluitend met een zeer licht met zeepwater bevochtigde doek. GEBRUIK GEEN CHEMISCHE MIDDELEN!! Stel de RX 1520 niet bloot aan hitte of vocht. Plaats de RX 1520 niet in direkt zonlicht of bij een verwarming. Garantie Op deze nummermelder merk RANEX model RX 1520 verlenen wij een garantie overeenkomstig onze garantiebepalingen. Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of ingrepen in of aan het apparaat door onbevoegden, zijn van iedere garantie uitgesloten. Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 1999/5/EG - de R&TTE-richtlijn en is tevens getest en conform bevonden met TBR21. Dit apparaat is alleen geschikt voor operatoren die een TOON-systeem ondersteunen en dient te worden aangesloten op netwerken die compatibel zijn met TBR21, zoals o.a. het PSTN van Belgacom, KPN, Telenet, Priority Telecom, enz. Dit apparaat beschikt over een dual mode (DTMF/FSK) CLIP-systeem en werkt uitsluitend bij operatoren die FSK en/of DTMF ondersteunen. Gelieve in geval van twijfel uw netwerkoperator te raadplegen. Bij de RX 1520 worden geleverd: 1 telefoonsnoer een gebruiksaanwijzing een garantiecertifikaat -9-

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

Handleiding HGT Teksttelefoon

Handleiding HGT Teksttelefoon Handleiding HGT Teksttelefoon Uitgave september 2002 5.x.s Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing VoiceMailmelder Gebruiksaanwijzing Overzicht VoiceMailmelder! Program @ Lijn Telefoon # $ % 2 Vooraanzicht! Rode lampje Achteraanzicht @ Program -knop # Batterijdeksel $ Lijn Aansluitpunt voor telefoonaansluitsnoer

Nadere informatie

PCI_20. NummerMelder

PCI_20. NummerMelder PCI_20 NummerMelder INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-20 kunt u zien door wie u gebeld wordt, nog voordat de bel overgaat. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de oproepen

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Phoenix 300 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

SemaDigit 630. Gebruiksaanwijzing

SemaDigit 630. Gebruiksaanwijzing SemaDigit 630 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: Semafoon Houder met

Nadere informatie

BORDEAUX 200HV. Gebruiksaanwijzing

BORDEAUX 200HV. Gebruiksaanwijzing BORDEAUX 200HV Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Handleiding HGT Tekstontvanger

Handleiding HGT Tekstontvanger Handleiding HGT Tekstontvanger Uitgave maart 2003 Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 48 00 341 Telefoon 033 48 00 340 Telefax 033 48 00 342 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE OMSCHRIJVING Deze afstandsbediening met timerfunctie kan worden gebruikt om KlikAanKlikUit ontvangers

Nadere informatie

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen Beo4 Handleiding Inhoud De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3 De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen De Beo4 aanpassen, 5 Een extra 'knop' toevoegen Extra 'knoppen'

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen... 2 Telefoneren... 2 Een nummer uit het geheugen bellen... 2 Een nummer uit het telefoonboek bellen... 2 Een gesprek beantwoorden... 2 Informatie inwinnen... 2

Nadere informatie

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing ARIZONA 100 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: Basisstation Handset

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME:

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd. Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing Arizona 910 CP Analoge telefoon Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 910 CP De Arizona 910 CP is een draadgebonden analoog telefoontoestel van KPN. Over deze gebruiksaanwijzing Inhoud Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies,

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 25HV

Overzicht van de Denver 25HV Overzicht van de Denver 25HV @ # $ % ^ & * ( )! Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Display $ en Bladeren door het telefoonboek en de verschillende opties bij instellingen.

Nadere informatie

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Altijd dichtbij SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Tekst maximaal 160 tekens Berichten versturen naar vaste nummers van KPN en naar alle mobiele nummers Nummer SMS centrale:

Nadere informatie

SemaScript 800. Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Gebruiksaanwijzing

SemaScript 800. Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Gebruiksaanwijzing SemaScript 800 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: - SemaScript 800-1

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Boston XL 2. DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken

Boston XL 2. DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken Boston XL 2 DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructies Gebruik alleen de meegeleverde

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Arizona Comfort 300 DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona Comfort 300 De Arizona Comfort 300 is een draadloze telefoon van KPN.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie

Appendix A, B HGT Teksttelefoon

Appendix A, B HGT Teksttelefoon Appendix A, B HGT Teksttelefoon Uitgave september 2000 5.x Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Appendix

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave. tiptel 215 plus

Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave. tiptel 215 plus Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave (NL/B) tiptel 215 plus Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 HANDLEIDING TELEFOON CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 6 2. 4 0. 0 0 3 - V 0 7. 0 1 Copyright CAIW Diensten B.V., versie 1, maart 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 BESCHRIJVING TOESTEL... 4 2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL... 7 2.2 WANDMONTAGE... 7 3.0 INSTELLING BELSIGNAAL... 8 3.1 INSTELLING

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING. Gebruiksaanwijzing per 1 Januari 2014 1.

Nadere informatie

BeoCom 4. Bedieningshandleiding

BeoCom 4. Bedieningshandleiding BeoCom 4 Bedieningshandleiding Voordat u begint... Legenda Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld. De toetsen op de

Nadere informatie

Handleiding Telefonie Kabel Noord

Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 1 Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 2 INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 Nummerherhaling 6 Dubbelgesprek

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN. BeoTalk 1200 NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN. BeoTalk 1200 NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL BeoTalk 1200 Introductie van de BeoTalk 1200 De BeoTalk 1200 beschermt uw privacy en maakt u onafhankelijk Het is aan u te beslissen met wie en wanneer u wilt praten! Kijk naar de display of hoor wie

Nadere informatie

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023 5544011 Faxnr. : 023 5556461 Teksttel. : 023 5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023-5544011 Faxnr. : 023-5556461 Teksttel. : 023-5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

De Bolero 530 is bestemd voor het gebruik op het Belgacom PSTN netwerk en heeft de volgende kenmerken:

De Bolero 530 is bestemd voor het gebruik op het Belgacom PSTN netwerk en heeft de volgende kenmerken: Handleiding KENMERKEN Uw Bolero 530 is een numeriek antwoordapparaat van topkwaliteit dat u ook vanop afstand kan bedienen vanaf elke telefoon met druktoetsen. De Bolero 530 slaat berichten op in een geheugenchip.

Nadere informatie

IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 HANDSET. 3 BASISSTATION. 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM. 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN.

IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 HANDSET. 3 BASISSTATION. 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM. 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN. IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 HANDSET... 3 BASISSTATION... 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM... 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN... 5 GEBRUIK VAN DE TELEFOON OVER DE VASTE TELEFOONLIJN...

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL100 RINGLEIDING TELEFOON 1 Inhoud 1. Inhoud Verpakking... 3 2. Wandmontage... 3 3. Geemarc CL 100... 3 4. Aansluiten van het toestel (zie figuur 2)... 5 5. Instelling belsignaal... 5 6. Keuzeschakelaar

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_178

GEBRUIKSAANWIJZING TX_178 GEBRUIKSAANWIJZING 1 TX_178 INTRODUCTIE De Profoon TX-178 is een telefoon met ingebouwde NummerMelder: het nummer van de persoon die naar u opbelt, verschijnt in het display van uw telefoon. Het daaraan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200

MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200 MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200 NL Afstandsbediening, kamerthermostaat en versterkingsmodule voor CCE Electronische schakelpanelen voor Confort verwarmingstoestellen Functionele beschrijving, Reiniging

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing www.perrot.nl 1. Onderdelen overzicht 1. draaibare kraanaansluiting 2. inwendige zeef 3. bescherm deksel 4. controller scherm 5. programmeer en actie knoppen 6. slangaansluiting

Nadere informatie

Telefoontoestel geschikt voor gebruik op het openbare telefoonnetwerk PSTN MODEL KXT 481 SOS

Telefoontoestel geschikt voor gebruik op het openbare telefoonnetwerk PSTN MODEL KXT 481 SOS Telefoontoestel geschikt voor gebruik op het openbare telefoonnetwerk PSTN MODEL KXT 481 SOS 1 Handleiding Inhoudsopgave Nederlands 1. Technische gegevens...3 2. Functies...3 3. Inhoud van de verpakking...3

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

GEEMARC CL600 SLECHTHORENDEN TELEFOON

GEEMARC CL600 SLECHTHORENDEN TELEFOON GEEMARC CL600 SLECHTHORENDEN TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 0235544011 Faxnr. : 0235556461 Teksttel. : 0235571610 Email : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

Arizona 815 CP Bureau telefoontoestel met een DECT Draadloze telefoon. Met groot grafisch display, antwoordapparaat handenvrij spreken, SMS.

Arizona 815 CP Bureau telefoontoestel met een DECT Draadloze telefoon. Met groot grafisch display, antwoordapparaat handenvrij spreken, SMS. Arizona 815 CP Bureau telefoontoestel met een DECT Draadloze telefoon. Met groot grafisch display, antwoordapparaat handenvrij spreken, SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 815 CP De Arizona 815 CP

Nadere informatie

ORLANDO 120. Gebruiksaanwijzing

ORLANDO 120. Gebruiksaanwijzing ORLANDO 120 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Basisstation b Handset

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doro Magna 4000. Nederlands

Doro Magna 4000. Nederlands Doro Magna 4000 Nederlands 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Nederlands 1. Volumeregeling hoorn 2. Luidspreker 3. Toetsen voor servicenummers 4. Hangpen voor handset 5. Wissen

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones.

VibraLITE 3. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. VibraLITE 3 Horlogefuncties Dubbele uuraanduiding. Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden voor reizen in verschillende tijdzones. 2 Alarmfuncties Wekker

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Boston Gebruiksaanwijzing

Boston Gebruiksaanwijzing Boston 530 Gebruiksaanwijzing Verkorte gebruiksaanwijzing Handset in-/uitschakelen ingedrukt houden om in te schakelen, ingedrukt houden om uit te schakelen Bellen, telefoonnummer / Telefoonnummer, corrigeren

Nadere informatie

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing FLORENCE 12 Gebruiksaanwijzing Controleren van de inhoud van de doos Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking. In de verpakking moet u aantreffen: a Hoorn b Basisdeel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 NL VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TAM-80

Gebruiksaanwijzing TAM-80 Gebruiksaanwijzing TAM-80 2 VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT De Profoon TAM-80 is ontworpen voor gebruik op de openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns) van telefonie- en kabelmaatschappijen

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De Parrot

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING.. Gebruiksaanwijzing per 1 augustus 2013 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING Kidiminiz Familie

HANDLEIDING Kidiminiz Familie HANDLEIDING Kidiminiz Familie 2011 VTech Made in China 91-002621-003 INLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van de Kidiminiz Familie van VTech. Wij van VTech doen ons uiterste best goede producten te

Nadere informatie

Parrot MINIKIT Neo. Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT Neo. Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT Neo Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2 Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG IPLDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals u die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke u in staat stelt eenvoudig de meeste van

Nadere informatie