Nummer- Nummer Nummer melder melder RX gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Nummer- melder RX 1520 gebruiksaanwijzing

2 Wij feliciteren U met de aankoop van de nummermelder RANEX model RX Dit apparaat stelt U in staat te weten wie U belt op het moment dat uw telefoon overgaat. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE RX 1520 AAN TE SLUITEN EN IN GEBRUIK TE NEMEN Houdt U er bij het installeren rekening mee, dat de RX 1520 uitsluitend werkt wanneer hij direkt aangesloten is op een telefoonaansluitpunt (dus niet achter een huis- of bedrijfscentrale) en dat U een abonnement nodig heeft. Informeer bij uw telecomaanbieder naar de voorwaarden. De RX 1520 beschikt over dual mode nummerweergave (FSK/DTMF) en funktioneert dus op alle Europese netwerken. Bedieningselementen 1. Display 2. Volgnummer in het geheugen 3. ZOEKEN -toets 4. ZOEKEN -toets 5. LED-indikatie nieuwe inkomende oproep 6. WISSEN-toets (DELETE) 7. TERUGBELLEN-toets (CALL BACK) 8. Naamweergave van de oproeper 9. Weergave telefoonnummer van de degene door wie U gebeld wordt 10. Zwakke batterij-indicatie 11. Juiste tijd-aanduiding 12. Dag/maand-aanduiding 13. Inkomende oproep-aanduiding 14. Aansluitpunt voor de adapterplug 15. Aansluitpunten voor het telefoonsnoer en het verbindingssnoer aan de RX Batterijen (niet meegeleverd) 17. Batterijvak 18. Deksel van het batterijvak -1-

3 Installatie Plaats vier 1,5 Volts batterijen(16) (minipenlight AAA, bij voorkeur alkaline) in het batterijvak(17) van de RX 1520 (de batterijen worden niet meegeleverd). Verwijder de telefoonstekker van de telefoon waarop U de RX 1520 wilt aansluiten uit de telefoonwandkontaktdoos. Verwijder het aansluitstekkertje van het telefoonsnoer uit de telefoon en steek het in een van de aansluitpunten(15) van RX Steek een van de aansluitstekkertjes van het meegeleverde verbindingssnoer in het andere aansluitpunt(15) van de RX 1520 en het aansluitstekkertje aan het andere uiteinde van het snoer in de telefoon. Indien uw telefoontoestel een vast snoer heeft, moet U een doorvoerstekker kopen. Steek de telefoonstekker in de wandkontaktdoos. Indien gewenst kunt U een AC/DC netadapter 230V~50HZ > 6V 100mA aansluiten. steek de adapterplug in het aansluitpunt(14) van de RX 1520 (let op de + en de -pool). Als de RX 1520 is aangesloten, zal het display(1) er als volgt uitzien, ten teken dat nog geen informatie is opgeslagen. 01/01 00: Aanmelden van de Nummermelder De RX 1520 is het toestel dat U nodig heeft om de nummer weergave te verkrijgen. De RX 1520 funktioneert in de meeste landen alleen met een abonnement. Om aansluiting te krijgen op deze service belt U in Nederland KPN: en in België Belgacom: Of raadpleeg uw telecom aanbieder. LET OP: de aansluiting vergt enkele dagen! Instellen van de juiste taal, kengetal, tijd en datum Als U de RX 1520 voor de eerste keer aansluit, of de zomertijd c.q. wintertijd ingaat, moet U de klok opnieuw instellen. Dit is noodzakelijk omdat dit apparaat zowel de tijd en datum als het telefoonnummer van de beller opslaat in zijn geheugen, bij een binnenkomende oproep. Druk de ZOEKEN -toets(3) ca 4 sekonden in, tot het display(1) er als volgt uitziet: NEDERLANDS Druk op de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4) tot de gewenste taal verschijnt (English, Nederlands, Français of Deutsch) en druk op de TERUGBELLENtoets(7). Het display ziet er nu als volgt uit: KENGETAL -2-

4 Druk op de TERUGBELLEN-toets(7). OPMERKING: U moet uw kengetal niet invoeren. Als U uw kengetal niet invoert verschijnt op het display(1) bij een oproep uit uw regio, eerst het kengetal gevolgd door het telefoonnummer. U kunt een ingevoerd kengetal (in tegenstelling tot de andere display-aanduidingen) ook wissen d.m.v. de WISSEN-toets(6). Als voor het kengetal op het display staat, drukt U op de TERUGBELLENtoets(7), waarna op het display(1) KENGETAL+ verschijnt. Dit scherm slaat u over door nogmaals op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken, tot het display(1) er als volgt uitziet: 01/ DD/MM HH:MM Druk op de ZOEKEN -toets(3) tot het eerste cijfer van de dagaanduiding verschijnt en vervolgens op de ZOEKEN -toets(4) waardoor het tweede cijfer gaat knipperen. Stel met de ZOEKEN -toets(3) het tweede cijfer in. Druk op de ZOEKEN -toets(4); het eerste cijfer van de maandaanduiding gaat knipperen en kan met de ZOEKEN -toets(3) worden ingesteld, enz. Op dezelfde wijze stelt U de uren en minuten in. Druk op de TERUGBELLEN-toets(7). De instelling van de juiste tijd en datum is nu voltooid. Het display(1) ziet er nu als volgt uit: Gebruik Inkomende oproep Als de RX 1520 een inkomende oproep ontvangt, ziet het display(1) er als volgt uit: NEW Als het telefoonnummer van de beller ontvangen is, ziet het display(1) er als volgt uit: betekent dat het nummer van deze beller is opgeslagen in geheugenplaats nummer 01. NIEUW betekent dat het hier om een nieuwe inkomende oproep gaat. De inkomende oproep-indikatie(13) licht op tijdens het bellen. De nieuwe inkomende oproep teller en de totaalteller worden allebei met 1 verhoogd. Als één of meer nieuwe oproepen zijn binnengekomen, die u nog niet heeft bekeken, -3-

5 knippert de indicatie-led(5). Als het telefoonnummer van de beller niet wordt ontvangen, ziet het display(1) er als volgt uit: NIET GEKEND NIET GEKEND betekent dat het telefoonnummer van de beller niet kan worden getoond, omdat de beller zijn nummer heeft geblokkeerd voor verzending naar degene die door hem gebeld wordt. Of het gebied waaruit deze oproep komt heeft geen nummerweergaveservice (buitenland); ook bij oproepen vanuit een telefooncel worden geen nummers weergegeven. Als er ca. 6 sekonden lang geen belsignaal doorkomt, ziet het display(1) er (bijvoorbeeld) als volgt uit: TOTAAL 12 betekent dat de totaal-teller (aantal ingekomen oproepen in het geheugen) op 12 staat. NIEUW 03 betekent dat de nieuwe inkomende oproep-teller (aantal ingekomen oproepen in het geheugen die nog niet bekeken zijn) op 03 staat. Als U een gesprek aanneemt, ziet U dat de totaalteller met 1 wordt verhoogd, maar de nieuwe inkomende oproepenteller niet wijzigt. Als het geheugen van de RX 1520 vol is, zal een nieuwe inkomende oproep de oudste vervangen. Als het telefoonnummer van de beller meer dan 22 cijfers heeft, zullen de cijfers na het 22e cijfer genegeerd worden. De RX 1520 kan maximaal de 145 laatst ontvangen telefoonnummers opslaan in het geheugen. Het werkelijke aantal opgeslagen nummers wordt mede bepaald door het aantal cijfers per nummer en of u bij de nummers ook namen opslaat. U kunt maximaal 50 nummers, voorzien van een naam, opslaan in het telefoonboek (zie Invoeren van gegevens in het telefoonboek ). Er blijven daarnaast dan nog minimaal 22 geheugenplaatsen over waarin een nummer van 22 cijfers + een naam van 15 letters in kunnen worden opgeslagen. Als iemand U voor de tweede keer belt (zonder dat hij tussentijds uit het geheugen gewist wordt) en zijn telefoonnummer wordt op het scherm getoond, geeft het display RPT aan ten teken dat het hier iemand betreft die al eerder had gebeld. De datum en tijd van de laatste oproep worden bewaard, de eerdere oproep wordt vervangen door de latere oproep. Aanpassen van het contrast van het display U kunt het contrast van het display(1) als volgt aanpassen: Houd de ZOEKEN -toets(4) ca. 3 seconden ingedrukt tot het display er -4-

6 als volgt uitziet: Druk op de de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4) om het contrast aan te passen (de cijfers 1 veranderen in 2, 3 of 4). Het hoogste contrast is 4, het laagste is 1. Druk op de WISSEN-toets(6) of de TERUGBELLEN-toets(7) om weer in de stand by positie te komen. Invoeren van gegevens in het telefoonboek De RX 1520 beschikt over een telefoonboek waarin u maximaal 50 nummers en namen kunt opslaan die u regelmatig wilt bellen. U kunt op 2 manieren een telefoonnummer met naam opslaan in het telefoonboek: 1. Een nummer + naam opslaan van iemand die uw telefoonnummer nog niet heeft gebeld en die dus ook nog niet in het nummermelder geheugen staat. 2. Een nummer + naam opslaan van iemand die uw telefoonnummer heeft gebeld en die dus in het nummermelder geheugen staat (zonder naam). 1. Een nummer opslaan van iemand die nog niet in het nummermelder geheugen staat. Houd de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 3 seconden ingedrukt tot het display er als volgt uitziet: GEEF NR. IN (Als er al 50 nummers + namen in het telefoonboek staan, geeft het display(1) VOL aan en keert terug naar de stand by positie). Voer het eerste cijfer in (eerst kengetal!) met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). Schuif de cursor één positie naar rechts door op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken. Voer het volgende cijfer in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). U kunt cijfers verwijderen door op de WISSEN-toets(6) te drukken. Als u het telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 2 seconden ingedrukt tot het display er als volgt uitziet: INGAVE NAAM Voer de eerste letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). Als u de toets ca. 2 seconden vasthoudt, begint het alfabet snel voorbij te lopen. -5-

7 Schuif de cursor één positie naar rechts door op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken. Voer de volgende letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN toets(4). U kunt letters verwijderen door op de WISSEN-toets(6) te drukken. Als u de naam hebt ingevoerd, houdt u de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 2 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt BEWAARD en de RX 1520 keert terug naar de stand by positie. LET OP: Sla het nummer inclusief kengetal op! 2. Een nummer uit het nummermeldergeheugen in het telefoonboek opslaan (naam toevoegen; deze wordt niet automatisch meegezonden). Druk op de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4) tot het nummer in het nummermeldergeheugen dat u met naam wilt opslaan in het telefoonboek op het display(1) staat. Houdt de TERUGBELLEN-toet(7) ca. 3 seconden ingedrukt tot het display(1) er als volgt uitziet: INGAVE NAAM Voer de eerste letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN -toets(4). Als u de toets ca. 2 seconden vasthoudt, begint het alfabet snel voorbij te lopen. Schuif de cursor één positie naar rechts door op de TERUGBELLEN-toets(7) te drukken. Voer de volgende letter in met de ZOEKEN -toets(3) of de ZOEKEN toets(4). U kunt letters verwijderen door op de WISSEN-toets(6) te drukken. Als u de naam hebt ingevoerd, houdt u de TERUGBELLEN-toets(7) ca. 2 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt BEWAARD en de RX 1520 keert terug naar de stand by positie. Bekijken van de nummers in het nummermelder geheugen Het geheugen kan vooruit en achteruit doorgekeken worden, met wel of niet opgenomen hoorn. Om het voorgaande nummer te zien drukt U op de ZOEKEN -toets(3). Het volgnummer(2) wordt verlaagd met 1. Om het volgende nummer te zien drukt U op de ZOEKEN -toets(4). Het volgnummer(2) wordt verhoogd met 1. Als het getoonde telefoonnummer voor het eerst wordt opgeroepen, is de NEW - aanduiding zichtbaar. Het display(1) ziet er als volgt uit: -6-

8 NEW RPT RPT is dus alleen zichtbaar als het een herhaalde oproep betreft. Als U nu niet binnen ca. 20 sekonden een toets indrukt, ziet het display(1) er als volgt uit: Als alle nummers bekeken zijn, verschijnt op het display(1) EINDE LIJST als u met de ZOEKEN -toets(4) heeft gebladerd, of BEGIN LIJST als u met de ZOEKEN -toets(3) heeft gebladerd. Als u niets doet, keert de RX 1520 na ±20 seconden terug in de stand by stand. Bekijken van de nummers met namen in het telefoonboek Druk kort op de TERUGBELLEN-toets(7). Het display(1) ziet er als volgt uit: ABC RANEX TELECOM Het zwarte vlakje met ABC geeft aan dat u zich in het telefoonboek bevindt. U kunt nu met de ZOEKEN -toets(3) en/of de ZOEKEN -toets(4) door het telefoonboek bladeren. Verwijderen van nummers uit het nummermeldergeheugen of het telefoonboek U kunt telefoonnummers die in het geheugen zijn opgeslagen per stuk of allemaal tegelijk wissen. Om een enkel nummer te wissen doet U het volgende: Zorg dat het gewenste telefoonnummer uit het nummermeldergeheugen of uit het telefoonboek op het display(1) staat (zie Bekijken van de nummers in het nummermeldergeheugen en Bekijken van de nummers met namen in het telefoonboek ). Druk 2x op de WISSEN-toets(6). Na de eerste keer indrukken ziet het display er bijvoorbeeld als volgt uit: WISSEN? Als U nu niet binnen ca. 2 sekonden de WISSEN-toets(6) nogmaals indrukt, wordt de wisprocedure beëindigd. Na de tweede keer indrukken wordt het getoonde nummer gewist. De overgebleven telefoonnummers worden opnieuw op volgorde genummerd en -7-

9 het eerstvolgende telefoonnummer wordt op het display(1) getoond. 22/03 09: Om alle telefoonnummers in het in het nummermeldergeheugen of het telefoonboek te wissen: Selecteer een willekeurig telefoonnummer en druk de WISSEN-toets(6) meer dan 3 sekonden in. Het display ziet er achtereenvolgens als volgt uit: WISSEN? en daarna ALLES WISSEN? Druk nogmaals op de WISSEN-toets(6) om alle nummers in het geheugen te wissen. Als u 2 seconden niets doet, verdwijnt de ALLES WISSEN? tekst en is de wisprocedure beëindigd. Een telefoonnummer uit het geheugen bellen U kunt een in het geheugen opgeslagen telefoonnummer bellen als U de hoorn van de bij de RX 1520 aangesloten telefoon hebt opgenomen. Als het nummer van degene die U wilt bellen niet wordt getoond op het display(1) omdat het door de beller geblokkeerd is, kunt U deze persoon ook niet bellen vanuit het geheugen. Neem de telefoonhoorn op. Het display(1) ziet er als volgt uit: 09/02 08: Zorg dat het gewenste telefoonnummer uit het nummermeldergeheugen of uit het telefoonboek op het display(1) staat (zie Bekijken van de nummers in het nummermeldergeheugen en Bekijken van de nummers met namen in het telefoonboek ). Het display(1) ziet er als volgt uit (voorbeeld): ABC RANEX TELECOM of 25/03 12: Druk op de TERUGBELLEN-toets(7). Het nummer zal cijfer voor cijfer op het display(1) verschijnen. Het display ziet er als volgt uit: 25/03 12: RANEX TELECOM of 25/03 12:

10 Het nummer op het display(1) wordt automatisch gebeld. Zwakke batterijen-indicatie De batterijen zorgen voor het bewaren van de gegevens in het geheugen bij stroomstoringen. Als het voltage van de batterijen beneden een zekere grens daalt, licht de zwakke batterij-indikatie(10) op het display(1) op. Lever lege batterijen in bij een milieu-verzamelpunt. Bij het verwisselen van de batterijen blijft het geheugen (nummers + namen) ca. 30 seconden bewaard. Raak tijdens het verwisselen geen druktoetsen aan, want dan wordt het geheugen gewist! Attentie Reinig de buitenkant van de RX 1520 uitsluitend met een zeer licht met zeepwater bevochtigde doek. GEBRUIK GEEN CHEMISCHE MIDDELEN!! Stel de RX 1520 niet bloot aan hitte of vocht. Plaats de RX 1520 niet in direkt zonlicht of bij een verwarming. Garantie Op deze nummermelder merk RANEX model RX 1520 verlenen wij een garantie overeenkomstig onze garantiebepalingen. Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of ingrepen in of aan het apparaat door onbevoegden, zijn van iedere garantie uitgesloten. Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 1999/5/EG - de R&TTE-richtlijn en is tevens getest en conform bevonden met TBR21. Dit apparaat is alleen geschikt voor operatoren die een TOON-systeem ondersteunen en dient te worden aangesloten op netwerken die compatibel zijn met TBR21, zoals o.a. het PSTN van Belgacom, KPN, Telenet, Priority Telecom, enz. Dit apparaat beschikt over een dual mode (DTMF/FSK) CLIP-systeem en werkt uitsluitend bij operatoren die FSK en/of DTMF ondersteunen. Gelieve in geval van twijfel uw netwerkoperator te raadplegen. Bij de RX 1520 worden geleverd: 1 telefoonsnoer een gebruiksaanwijzing een garantiecertifikaat -9-

Vila Porta. Gebruiksaanwijzing

Vila Porta. Gebruiksaanwijzing Vila Porta Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: Vila Porta Aansluitsnoer

Nadere informatie

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Nova Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Nova Bovenaanzicht! Display @ BELLEN Beller terugbellen # WISSEN Telefoonnummer wissen $. Omlaag bladeren % & Omhoog bladeren! BELLEN

Nadere informatie

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Real Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Real Bovenaanzicht! Display @. Omlaag bladeren # & Omhoog bladeren $ WISSEN Telefoonnummer wissen % BELLEN Beller terugbellen! % $

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS.

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS. INHOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN... 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA...2 TONE/PULSE SCHAKELAAR...3 DE TELEDIENSTEN TOETS...3 DE SPEAKERPHONE TOETS...4 DE SPEAKER VOLUME TOETS...

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

Handleiding HGT Teksttelefoon

Handleiding HGT Teksttelefoon Handleiding HGT Teksttelefoon Uitgave september 2002 5.x.s Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-35B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-35B kunt u zien door wie u gebeld wordt tijdens het overgaan van de bel. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes

Nadere informatie

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing

VoiceMailmelder. Gebruiksaanwijzing VoiceMailmelder Gebruiksaanwijzing Overzicht VoiceMailmelder! Program @ Lijn Telefoon # $ % 2 Vooraanzicht! Rode lampje Achteraanzicht @ Program -knop # Batterijdeksel $ Lijn Aansluitpunt voor telefoonaansluitsnoer

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

PCI_20. NummerMelder

PCI_20. NummerMelder PCI_20 NummerMelder INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-20 kunt u zien door wie u gebeld wordt, nog voordat de bel overgaat. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de oproepen

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24 GEBRUIKSAANWIJZING Sprekende klok FC-24 FC-24 De Fysic FC-24 is een sprekende klok met datum en kalender weergave, wekfunctie en thermometer. OVERZICHT KLOK 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 14 15 16 17 1.

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Phoenix 300 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Cordoba 100 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

SemaDigit 630. Gebruiksaanwijzing

SemaDigit 630. Gebruiksaanwijzing SemaDigit 630 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: Semafoon Houder met

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE240/SE245 handset SE240 of

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

BORDEAUX 200HV. Gebruiksaanwijzing

BORDEAUX 200HV. Gebruiksaanwijzing BORDEAUX 200HV Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

TELEFOON TOPIC 8080 BUREAUMODEL HANDLEIDING

TELEFOON TOPIC 8080 BUREAUMODEL HANDLEIDING TELEFOON TOPIC 8080 BUREAUMODEL HANDLEIDING Lees a.u.b. de handleiding aandachtig voor u de telefoon gebruikt Audility Europa verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing Arizona 910 CP Analoge telefoon Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 910 CP De Arizona 910 CP is een draadgebonden analoog telefoontoestel van KPN. Over deze gebruiksaanwijzing Inhoud Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies,

Nadere informatie

Handleiding HGT Tekstontvanger

Handleiding HGT Tekstontvanger Handleiding HGT Tekstontvanger Uitgave maart 2003 Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 48 00 341 Telefoon 033 48 00 340 Telefax 033 48 00 342 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken Digitale draadloze telefoon SE 140 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE 140/SE 145 handset SE 140

Nadere informatie

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Altijd dichtbij SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Tekst maximaal 160 tekens Berichten versturen naar vaste nummers van KPN en naar alle mobiele nummers Nummer SMS centrale:

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE OMSCHRIJVING Deze afstandsbediening met timerfunctie kan worden gebruikt om KlikAanKlikUit ontvangers

Nadere informatie

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen Beo4 Handleiding Inhoud De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3 De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen De Beo4 aanpassen, 5 Een extra 'knop' toevoegen Extra 'knoppen'

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE. Beocom NL side 1

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE. Beocom NL side 1 De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME:

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd. Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen... 2 Telefoneren... 2 Een nummer uit het geheugen bellen... 2 Een nummer uit het telefoonboek bellen... 2 Een gesprek beantwoorden... 2 Informatie inwinnen... 2

Nadere informatie

TamTam 610. Gebruiksaanwijzing. BolCommunications

TamTam 610. Gebruiksaanwijzing. BolCommunications TamTam 610 Gebruiksaanwijzing Inhoud 1.0 Batterij plaatsen 3 2.0 Overzicht van de TamTam 610 4 2.1 Display teksten 5 3.0 Een bericht verzenden 6 4.0 Berichten ontvangen en lezen 6 4.1 Berichten lezen 6

Nadere informatie

SemaScript 800. Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Gebruiksaanwijzing

SemaScript 800. Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Gebruiksaanwijzing SemaScript 800 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: - SemaScript 800-1

Nadere informatie

Boston XL 2. DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken

Boston XL 2. DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken Boston XL 2 DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructies Gebruik alleen de meegeleverde

Nadere informatie

J A N D E S B O U V R I E

J A N D E S B O U V R I E J A N D E S B O U V R I E G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 25HV

Overzicht van de Denver 25HV Overzicht van de Denver 25HV @ # $ % ^ & * ( )! Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Display $ en Bladeren door het telefoonboek en de verschillende opties bij instellingen.

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie

Appendix A, B HGT Teksttelefoon

Appendix A, B HGT Teksttelefoon Appendix A, B HGT Teksttelefoon Uitgave september 2000 5.x Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Appendix

Nadere informatie

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing ARIZONA 100 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: Basisstation Handset

Nadere informatie

Vaste telefoon Gebruikershandleiding

Vaste telefoon Gebruikershandleiding Vaste telefoon Gebruikershandleiding Serea Screeny TH-525FBLK Lees en bewaar deze instructies. De gebruikershandleiding in andere talen vindt u online op http://www.thomsonphones.eu Inhoud Opstarten van

Nadere informatie

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen.

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. B E O C O M 6 0 0 0 De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. De handset kan in het basisstation, of in de kleine tafel- en wandladers worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding

Nadere informatie

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Arizona Comfort 300 DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona Comfort 300 De Arizona Comfort 300 is een draadloze telefoon van KPN.

Nadere informatie

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 HANDLEIDING TELEFOON CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 6 2. 4 0. 0 0 3 - V 0 7. 0 1 Copyright CAIW Diensten B.V., versie 1, maart 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

SEATTLE 100. Gebruiksaanwijzing. Primafoon

SEATTLE 100. Gebruiksaanwijzing. Primafoon SEATTLE 100 Gebruiksaanwijzing Primafoon Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Basisstation

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Inhoud Inhoud... 2 1. Gebeld worden... 3 1.1. Een gesprek beantwoorden tijdens een ander gesprek... 3 2. Bellen... 4 3. Doorverbinden... 4 3.1.

Nadere informatie

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen...

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen... Inhoud Inhoud verpakking................ 2 Over deze gebruiksaanwijzing...... 3 Overzicht van de Valencia.......... 4 Gebruiksklaar maken.............. 8 Plaats van de Valencia............. 8 Valencia

Nadere informatie

De Bolero 530 is bestemd voor het gebruik op het Belgacom PSTN netwerk en heeft de volgende kenmerken:

De Bolero 530 is bestemd voor het gebruik op het Belgacom PSTN netwerk en heeft de volgende kenmerken: Handleiding KENMERKEN Uw Bolero 530 is een numeriek antwoordapparaat van topkwaliteit dat u ook vanop afstand kan bedienen vanaf elke telefoon met druktoetsen. De Bolero 530 slaat berichten op in een geheugenchip.

Nadere informatie

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht Snelstartgids CD180 Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld. Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. Ontploffingsgevaar als

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave. tiptel 215 plus

Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave. tiptel 215 plus Gebruiksaanwijzing Digitale telefoonbeantwoorder met nummerweergave (NL/B) tiptel 215 plus Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023 5544011 Faxnr. : 023 5556461 Teksttel. : 023 5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131

INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-130 en Draadloze ED-131 INSTALLATIEHANDLEIDING Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer type ED-13 en Draadloze ED-131 Leest u, voordat u gaat monteren Deze installatiehandleiding aandachtig door? V.2.3 1 Inhoud: Pagina Uitleg van de

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BeoCom 4. Bedieningshandleiding

BeoCom 4. Bedieningshandleiding BeoCom 4 Bedieningshandleiding Voordat u begint... Legenda Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld. De toetsen op de

Nadere informatie

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 BESCHRIJVING TOESTEL... 4 2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL... 7 2.2 WANDMONTAGE... 7 3.0 INSTELLING BELSIGNAAL... 8 3.1 INSTELLING

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. SBP 2300 Babyschaal

Gebruiksaanwijzing. SBP 2300 Babyschaal Gebruiksaanwijzing SBP 2300 Babyschaal Omschrijving toetsen scherm Weight Zero/Clock Enter weeg mode Terug naar klok mode CE Wis invoer vergissing Veranderen datum format in maand/dag of dag /maand Tare

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden MCS Rimini ES Extra handset voor MCS Rimini Extra handset voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Genieten. DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Genieten. DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat DECT digitale draadloze telefoon DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat DECT 522 DECT 527 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Genieten DECT digitale draadloze telefoon

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

Handleiding draadloze videofoon met geheugen type RFMEMS5

Handleiding draadloze videofoon met geheugen type RFMEMS5 Handleiding draadloze videofoon met geheugen type RFMEMS5 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om eerst deze

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Arizona 815 CP Bureau telefoontoestel met een DECT Draadloze telefoon. Met groot grafisch display, antwoordapparaat handenvrij spreken, SMS.

Arizona 815 CP Bureau telefoontoestel met een DECT Draadloze telefoon. Met groot grafisch display, antwoordapparaat handenvrij spreken, SMS. Arizona 815 CP Bureau telefoontoestel met een DECT Draadloze telefoon. Met groot grafisch display, antwoordapparaat handenvrij spreken, SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 815 CP De Arizona 815 CP

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING. Gebruiksaanwijzing per 1 Januari 2014 1.

Nadere informatie

Boston Gebruiksaanwijzing

Boston Gebruiksaanwijzing Boston 530 Gebruiksaanwijzing Verkorte gebruiksaanwijzing Handset in-/uitschakelen ingedrukt houden om in te schakelen, ingedrukt houden om uit te schakelen Bellen, telefoonnummer / Telefoonnummer, corrigeren

Nadere informatie