Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht"

Transcriptie

1 FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting informatie- en communicatietechnieken Academiejaar

2

3

4

5 FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting informatie- en communicatietechnieken Academiejaar

6

7 c Copyright KU Leuven Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, wend u tot KU Leuven campus De Nayer, Jan De Nayerlaan 5, B-2860 Sint-Katelijne- Waver, of via Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in deze masterproef beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma s voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

8

9 Dankwoord Vooraleer deze masterproef tot stand kon komen, heb ik het genoegen gehad met een aantal personen te mogen samenwerken alsook met het bedrijf Eavise. Mijn promotor Prof. Dr. Ir. Toon Goedemé wil ik hierbij bedanken voor de steun en het advies dat ik gekregen heb tijdens het uitwerken van deze masterproef. Steven Puttemans wil ik bedanken voor de hulp voor het vinden van de juiste info en de documentatie van OpenCV en voor het zoeken in reeds bestaande software naar fouten. Floris De Smedt bedank ik voor de hulp bij het opzetten van libccv. Ook zonder de hulp van familieleden, vrienden en buren zou deze masterproef nooit enig resultaat opgeleverd hebben. Hierbij wil ik deze bedanken om er voor mij te zijn en klaar te staan voor de verschillende testsessies, fotoshoots en video-opnames. ix

10

11 Abstract Deze thesis is een project van de onderzoeksgroep EAVISE en heeft als doel het ontwikkelen van een programma dat de reclame-industrie mogelijk maakt om reclame weer te geven afhankelijk van de aanwezige doelgroep. Dit wilt zeggen dat door middel van een camera vlak bij het reclamebord, mensen zullen kunnen gedetecteerd worden en aan elk van deze personen een groep zal toegekend worden. Hoe deze categorisatie moet gebeuren en op basis van welke kenmerken, zullen we in deze thesis onderzoeken. Dit programma zal gebruikt kunnen worden door bedrijven die zich bezighouden met het presenteren van reclame indien zij hieraan nog extra software koppelen voor de weergave van de reclame. De classificatie waarop wij ons gaan richten is op basis van de leeftijd en het geslacht van een persoon. Door middel van een camera zullen we informatie uit de omgeving verzamelen, hierop de personen detecteren en deze classificeren. Om deze beelden te verwerken, maken we gebruik van het programma OpenCV. Dit is een gratis bibliotheek waarin gecodeerd kan worden in C++. Deze bevat reeds een personendetector en vele functies om onze eigen detectoren en classifier te trainen. Ons algoritme is opgedeeld in zes onderdelen. Allereerst zullen we personen detecteren in de ontvangen beelden. Vervolgens zullen we het gezicht van deze personen detecteren. Omdat het systeem real-time moet presteren, is het belangrijk de verwerkingssnelheid optimaal te houden. We kunnen de gezichtsdetectie versnellen door enkel het bovenste deel van de personen, door de persoonsdetector gedetecteerd, door te geven aan de gezichtsdetector in plaats van de gehele afbeelding. Wanneer een gezicht gedetecteerd is, kunnen we hiermee het geslacht bepalen. Dit zullen we doen door middel van een Haar-detector of LBP-detector die getraind is op mannengezichten. Aangezien we reeds weten dat het een persoon is en er een gezicht aanwezig is, kunnen we ook besluiten dat indien het geen man is, het een vrouw moet zijn. De leeftijd van de personen zullen we bepalen afhankelijk van hun geslacht en lengte. Deze twee kenmerken kunnen we koppelen aan statistieken omtrent de gemiddelde lengte op bepaalde leeftijden. Het resultaat van deze categorisatie is beperkt. We kunnen namelijk een slechte opdeling maken in leeftijden omdat we ons enkel baseren op de lengte. Oudere personen (50+) kunnen we niet aparte categoriseren omdat we hiervoor te weinig informatie hebben. De geslachtsdetectie werkt enorm vlot, met de beperking dat het gezicht van de aanwezige personen frontaal in beeld moet komen. De lengtebepaling is vrij onstabiel en de oorzaak ligt bij de personendetector. De grootte van de detecties verandert continu en aangezien we ons hierop baseren, is er dus enorm veel ruis op de berekende lengte. Toch werkt het systeem volledig real-time en is het een enorm flexibel systeem waarbij de gebruiker verscheidene parameters kan aanpassen zodat het algoritme werkt naar zijn normen. xi

12

13 Abstract (English) This thesis is a project by the research group EAVISE and its purpose is to develop software which gives publishing companies the ability to show ads adapted to the people around their billboards. By using a camera located near the billboard, persons can be detected and categorised. How this categorisation happens and what features are used to do so, shall be researched in this thesis. This program can be used by companies whose business is to make ads if they use or create additional software which is linked to the result of our program. The classification we are going to implement is based on the gender and age of the persons on the images. By using one camera, we will be able to gather information of the surroundings. With this information, which are images, we will detect persons and categorise them. To process these images, we will use software called OpenCV. This is a free vision library coded in C++. This library already contains a pedestrian-detector and many other functions to train our own detectors and classifiers. Our algorithm is divided into six parts. First, we ll detect pedestrians in the captured images. afterwards, we will detect the faces of those pedestrians Because our system has to work in realtime, we have to consider any speed improvements. A nice speed improvement is to only send the upper part of the pedestrian image to the face-detector as its detection-speed will be increased. When a face is detected, this face is sent to the gender-detector. This detector detects male faces based on Haar- or LBP-techniques. Because we already know it is a person and the face of this person is aimed at the camera, we can conclude that if the face is not male, the face has to be female. The age of the pedestrian will be estimated based on the length and the gender of the pedestrian. These two features of persons can be linked to statistics about average length on certain ages which gives us the ability to classify the pedestrian. The results of this categorisation is limited. Because our age estimation is solely based on the length of the pedestrian, we can only divide them into a limited number of categories. Elderly pedestrians (50+) won t be divided into a separate group because of the lack of information. The gender-detection performs very good with the limitation that the faces have to be aimed at the camera. Otherwise, no gender can be determined. The length estimation is quite unstable. This is due to the fact that the size of the pedestrian-detection varies a lot which results in a lot of noise on the output. Yet, the system performs in real-time and it is very flexible. The user of the software is able to adapt various parameters so the algorithm works to his likings. xiii

14

15 Short Summary In this thesis, we are going to research the ability of categorising pedestrians based on their gender and age. The gender-detection makes use of the face of the pedestrians while the age-classification is based on the gender and the length of the pedestrian. We will use OpenCV as our software to develop the gender-detector while using the pedestrian- and face-detectors already included in OpenCV. Background EAVISE, which stands for Embedded Artificially intelligent VISion Engineering, is a multidisciplinary research group based at Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver focusing on applications of advanced computer vision and artificial intelligence. The research goal of EAVISE is applying stateof-the-art computer vision techniques as a solution for industry-specific vision problems. EAVISE figured out that companies advertising their product are wasting their money when their ads are shown to the wrong target group. For example when people walk past a billboard in the shopping mall. If a system is developed which is able to categorise the pedestrians, ads could be shown specifically for a target category. In this thesis, a system that categorises pedestrians real-time and based on their age and gender is proposed. The algorithm The algorithm we implemented consists of six parts which we execute directly after each other. This implementation is called a cascade and is widely used. It also gives our algorithm the flexibility it needs. Whenever an additional step is necessary, one can add it to the cascade without interfering the other steps. The same can be applied when removing a step, besides from the necessary steps which could be changed for other methods. To develop such a system, we are in need of software. Even though we would like to use libccv because of its performance, we will be using OpenCV as this vision-library has a lot of documentation and we were not able to set-up the libccv environment correctly. The first part of our algorithm is the detection of pedestrians in the given image. The pedestriandetector we use is packed within the free library of OpenCV. As one of our requirements is a real-time classification, we will cut out the detected pedestrians from the original image and give the upper part of this image to the next step: the face-detector. By doing this, the face-detector has a smaller area to detect faces which will be a huge speed improvement. The full pedestrian image will be used for the determining the length. The face-detector, also available in the OpenCV library, will give us the information whether we are able to classify the pedestrian or not. If a face xv

16 xvi is detected, we can continue our own gender-detector and age-determination part. The way the detectors pass their information to each other is visualised in figure 1 Figure 1: Visualisation of the information sent to the different detectors with a) pedestrian-detector, b) facedetector and c) gender-detector In this thesis, we trained several gender-detectors based on the face of the pedestrians, each with another technique. We used Haar-features, LBP-features and HOG-features in our training and compared the results in terms of speed and accuracy. After our gender is determined, we have to determine the actual length of the pedestrian. With enough information from the cameras, there would be no problem. However, we would like to use only one camera which makes this a little bit more difficult. To calculate the real length of a pedestrian from a single camera, a few parameters about the environment have to be known. That is why we created a calibration function. In this function, the camera has to be set-up and the user has to give some input to the system which includes the distance from the camera till the bottom of the actual frame (image). The distance from the camera till the endpoint of the ground on the frame and where those points are located on the frame itself (pixel-wise) are also needed. With these values, the camera-constant is calculated which is needed to estimate the length of a pedestrian on an image from the camera. The age classification is a combination of both gender and length. When we use these two characteristics, we are able to classify the pedestrians by using the average length at certain ages. We have now categorised the pedestrians based on their gender and age. Results The results of our approach were satisfactory, but not exceptional. We do have some additional requirements because we chose to classify them by using their face and length. First of all, the system works real-time with multiple people walking in front of the camera. However, the pedestrians body have to be fully visible on the image to be able to classify them. Also their face should be facing towards the camera. Another shortcoming of this approach is that when our age-classification

17 xvii is only based on the length and gender, we do not have enough information to determine many age categories. Pedestrians who are older than 12 years can not be further categorised without additional information. While the gender-detection is quite stable, our length-determination is not. This is because the calculated length is based on the size of the pedestrian-detection. This detection varies quite a lot and so does our length. However, when the average length is calculated, the result equalises the actual length. Though our system has some shortcomings, it can be easily extended or adapted to achieve better results or to add additional categories. The following images show our final results. Figure 2: Full algorithm on a boy and a man Figure 3: Full algorithm on a woman

18

19 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene probleemstelling Organisatie van deze tekst Situering en doelstelling Situering Doelstelling Literatuurstudie Introductie Technieken Haar-like Features Histogram of Oriented Gradients Local Features with Implicit Shape Model Local Binary Patterns Dollár Support Vector Machines Leeftijdsbepaling Facial Age Paterns Skin Wrinkle Analysis Geslachtsbepaling Local Binary Patterns en Support Vector Machines Gender Recognition from Body Platformen en omgevingen OpenCV Libccv Evaluatie Conclusie Uitwerking Algemene Flow xix

20 xx INHOUDSOPGAVE Geslachtsbepaling Leeftijdsbepaling Conclusie Programmeeromgeving Voorbereiding van de beelden Persoonsdetectie Haar HOG Evaluatie Besluit Gezichtsdetectie Haar LBP Evaluatie Besluit Geslachtsclassificatie Datasets Cascade training Evaluatie Besluit Lengtebepaling Één camera Kalibratie Leeftijdsbepaling Resultaten Algemene performantie Nauwkeurigheid Totale algoritme Besluit Toekomstig werk A Programma code 41

21 Lijst van figuren 1 Visualisation of the information sent to the different detectors with a) pedestriandetector, b) face-detector and c) gender-detector xvi 2 Full algorithm on a boy and a man xvii 3 Full algorithm on a woman xvii 1.1 Elektronisch reclamebord waarbij doelgerichte reclame wordt afgebeeld Soorten features Feature representatie bij gezichtsdetectie Star Model, (a) Toepassing van enkel de hoofdfilter, (b) Hogere resolutie deeltjes filters en (c) een spatiaal model als relatie tot de hoofdfilter Methode van grenswaarden bij LBP en drie uitbreidingen: a) basis LBP, b) circulaire (8,1) regio, circulaire (8,2) regio en d) circulaire (8,3) regio Dollárs combinatie van verschillende channels SVM techniek met a) verschillende mogelijke scheidingslijnen en b) optimale scheidingslijn Evolutie van het ouder worden Rimpelmap. Bevat de regio s waarin naar rimpels gezocht moet worden Resultaat van edgedetectie door middel van snakes LBP methode op gezichten. (a) Preprocessed faces, (b) Bijhorende LBP faces, (c) Bijhorende 5x5 rooster LBP faces Voorstelling van de verschillende technieken. (a) originele afbeelding, (b) edge map, (c) Histogram of Oriented Gradients (HOG) Resultaten van de verschillende technieken op verschillende datasets bij het detecteren van personen Flow van het algoritme Grafische voorstelling van de detectoren in het algoritme met a) persoonsdetectie, b) gezichtsdetectie en c) geslachtsbepaling Histogram van een afbeelding Histogram equalization Visualisatie van de persoonsdetectie met rechts de uitgeknipte persoon Visualisatie van de gezichtsdetectie met rechts het uitgeknipte gezicht xxi

22 xxii LIJST VAN FIGUREN 4.7 Parameters nodig voor de lengtebepaling Camerastandpunt bij lengtebepaling Groeicurve van jongens Groeicurve van meisjes Foutive geslachtsdetectie Lengte- en leeftijdsbepaling van een jongen Lengte- en leeftijdsbepaling van een man Resultaat van het algoritme op een man Resultaat van het algoritme op een vrouw

23 Verklarende lijst van afkortingen en symbolen Detector Software die objecten detecteert in beelden Classifier Software die gedetecteerde objecten categoriseert CPU Central Processing Unit is hardware dat de basis instructies van een computerprogramma uitvoert GPU Graphical Processing Unit is hardware dat specifiek grafische bewerkingen uitvoert CUDA Compute Unified Device Architecture is GPU-technologie die het mogelijk maakt om algoritmes uit te voeren op de GPU LTS Long Term Support is software waarvoor lange tijd hulp (support) zal worden aangeboden LBP Local Binary Patterns is een techniek om features (kenmerken) uit een afbeelding te halen en voor te stellen xxiii

24

25 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemene probleemstelling Reclame, we worden er regelmatig mee geconfronteerd: op de bus, op het internet, op de televisie, in het winkelcentrum,... ] Producenten weten reeds lange tijd dat producten nu eenmaal vaak beter verkopen als ze extra in de verf worden gezet. Een miljoenenbusiness. En hoewel de publishers proberen om de juiste locaties en tijdstippen te zoeken voor bepaalde reclame, toch zal veel van deze reclame zijn doelgroep missen. Reclame is meestal bedoeld voor een specifieke groep van personen. De huidige manier van reclame maken, kan hier moeilijk op inspelen. Reclame tonen die afhankelijk is van de doelgroep die zich het meest profileert in de omgeving van het reclamebord, dat zou de producenten enorm wat geld besparen. Dit willen we in deze thesis verder uitdiepen. Als we in staat zijn de mensen in de nabije omgeving te detecteren via een camera en deze personen te classificeren, kunnen we bepalen welke doelgroep het meest aanwezig is op dat moment. Dit gekoppeld aan software dat, afhankelijk van het resultaat, specifieke reclame kan weergeven, zorgt ervoor dat de reclame op het juiste moment en dus aan de juiste personen wordt getoond. Natuurlijk kunnen we dit moeilijk toepassen bij de mensen thuis. Daarom zullen we ons baseren op een opstelling waarbij er een camera vlak bij een elektronisch reclamebord gepositioneerd wordt, waarvan we beelden zullen ontvangen die we vervolgens zullen verwerken. Figuur 1.1: Elektronisch reclamebord waarbij doelgerichte reclame wordt afgebeeld 1

26 2 1 Inleiding Het resultaat van de verwerking zou de personen moeten classificeren op basis van hun leeftijd en hun geslacht. Hiermee kunnen we de reclame- industrie helpen om geld te besparen en het voor de mensen aangenamer te maken om naar reclame te kijken die specifiek voor hen bedoeld is. 1.2 Organisatie van deze tekst Deze masterthesis is als volgt opgebouwd. We beginnen met een situering en een duidelijke bepaling van onze doelstelling in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zal een studie gemaakt worden rond het detecteren van personen, hoe we classificaties kunnen uitvoeren, welke de beste technieken zijn om dit te doen en waarom. We zullen ook een studie doen naar hoe we de leeftijd en het geslacht van personen kunnen bepalen. In hoofdstuk 4 komt de uitgewerkte methode aan bod met hierin de gebruikte datasets en aangeleerde classifiers. Hoe ons algoritme tot stand gekomen is, het waarom en een korte evaluatie zal hier uitgelegd worden. Hoofdstuk 5 zal gaan over de resultaten van de verschillende onderdelen van ons algoritme. We eindigen met hoofdstuk 6 met het besluit en eventuele opmerkingen omtrent ons algoritme. Hierin zullen ook eventuele verbeteringen voor komende studies te vinden zijn. In de bijlage vindt u een DVD met de sourcecode van de verschillende geschreven programma s, gebruikt beeldmateriaal en een digitale versie van deze thesis.

27 Hoofdstuk 2 Situering en doelstelling 2.1 Situering Eavise, een onderzoeksgroep gericht op computer vision en artificiële intelligentie gesitueerd op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver, is er van overtuigd dat een systeem, waarbij personen gecategoriseerd worden op basis van geslacht en leeftijd, kant-en-klaar beschikbaar moet zijn voor de reclame-industrie. EAVISE staat voor Embedded Artificially Intelligent Vision Engineering en behoort tot de onderzoeksgroep van de KU Leuven en de Thomas More Technische Universiteit. Het visie onderdeel van hun onderzoeksgroep is geïntegreerd met VISICS, het artificiële onderdeel met DTAI. Ze hebben reeds veel onderzoek gedaan naar het implementeren van beeldverwerkende software en algoritmes. Aangezien ze hierdoor al heel wat technieken en algoritmes bezitten, willen ze een methode uitwerken en het nodige doen, zodat er gerichtere reclame kan getoond worden en dus minder geld verloren gaat in de reclame-industrie. 2.2 Doelstelling Mensen komen in alle maten en gewichten voor. Gelukkig zijn er ons reeds velen voorgegaan in het domein van het detecteren van personen in beelden, maar het bepalen van de leeftijd en het geslacht is een heel andere opgave. We zullen ons enkele doelen voor ogen moeten stellen voordat we kunnen starten met het zoeken naar mogelijke oplossingen. Onze doelstelling is het maken van een flexibel en real-time systeem dat personen classificeert op basis van hun leeftijd en geslacht en dit met slechts één camera. Vereisten: Categorisatie moet gebeuren op basis van leeftijd en geslacht Reclame moet real-time aangepast worden, dus de classificatie moet real-time functioneren Maximaal gebruik van één camera Met deze vereisten in het achterhoofd, kunnen we deelonderzoeksvragen opstellen op basis hiervan. 3

28 4 2 Situering en doelstelling Leeftijd en geslacht Op basis van welke kenmerken kunnen we simpel en snel de leeftijd bepalen? Zijn er specifieke vereisten voor de positie en/of de stand van de persoon voor de classificatie? Wat is een snelle manier om het geslacht te bepalen? Welke techniek levert de beste prestaties? Real-time Is het mogelijk zo een systeem real-time te maken? Camera Is het mogelijk zo n classificatie uit te voeren met slechts één camera? Kunnen we hiermee een flexibel en instelbaar programma maken? Nu onze onderzoeksvraag en deelonderzoeksvragen vast liggen, kunnen we starten aan het uitzoeken van een algoritme. We zullen onderzoeken welke technieken reeds getest zijn en wat de resultaten van deze studies waren. We doen dit in hoofdstuk 3: de literatuurstudie.

29 Hoofdstuk 3 Literatuurstudie 3.1 Introductie In deze literatuurstudie stellen we ons de vraag hoe we mensen kunnen detecteren in een omgeving en hoe we deze mensen kunnen categoriseren. Indien men dergelijk systeem wilt ontwikkelen, is een grondige voorafgaande studie noodzakelijk. Ons doel is om een algoritme te bedenken dat het mogelijk maakt om via een camera, dat zich vlakbij een digitaal reclamebord bevindt, personen te detecteren en deze kan indelen op basis van hun leeftijd en geslacht. Om dit te bereiken, moeten we eerst onderzoeken wat de reeds verschillende onderzochte technieken zijn om dit soort detecties uit te voeren en hoe we de algemene flow van ons algoritme moeten opstellen. De daarop volgende onderdelen van deze studie zullen mogelijke onderdelen van ons algoritme uitleggen. Zo staan er in 3.2 de mogelijke technieken om detecties uit te voeren, bijvoorbeeld voor de persoonsdetectie. Onderdeel 3.3 legt de mogelijkheden uit om de leeftijd van personen te bepalen en op welke kenmerken deze steunen. De mogelijkheden om het geslacht van personen te bepalen door middel van beeldverwerking, zijn uitgelegd in 3.4. In 3.5, het laatste onderdeel van deze literatuurstudie, bekijken we mogelijke platformen en besturingssystemen waarop we beeldverwerkendesoftware kunnen ontwikkelen. 3.2 Technieken Aan de hand van onze onderzoeksvragen kunnen we nu een studie uitvoeren naar mogelijke technieken om objecten in een beeld te detecteren of om classificaties uit te voeren. Afhankelijk van de techniek zullen we resultaten verkrijgen op performantie- en nauwkeurigheidsvlak. Deze zullen beslissend zijn om te bepalen welke techniek toegepast zal worden in ons onderzoek Haar-like Features Haar-like features is een techniek waarbij het systeem gebruik maakt van features of kenmerken in een afbeelding in plaats van te werken met de pixelintensiteit. Ook in de studie van Papageorgiou et al. (1998) worden deze features berekend door afgeleiden van Haar Basis functies. Om de snelheid van deze bepaling te verhogen, en ook toe te kunnen passen op verschillende schalen, wordt deze berekening niet uitgevoerd op de oorspronkelijke afbeelding, maar op de Integral Image. De integral image is een voorstelling van de oorspronkelijke afbeelding. Deze is op positie x,y gelijk 5

30 6 3 Literatuurstudie aan de som van de pixels boven en links van x,y met x en y inclusief: ii(x,y) = x x,y y i(x,y ) (3.1) waarbij ii(x,y) de integral image is en i(x,y) de originele afbeelding. Eens deze Integral image berekend is, kan elke soort Haar-like feature bepaald worden op elke schaal en in een constante tijd. De techniek van Viola and Jones (2001) maakt gebruik van 3 soorten features: Two-rectangular feature Three-rectangular feature Four-rectangular feature De two-rectangular feature maakt gebruik van twee rechthoeken. Het resultaat is het verschil van de som van de pixels van de twee rechthoeken. Beide rechthoeken hebben dezelfde grootte en vorm. De three-rectangular feature gebruikt drie rechthoeken. Hierbij is het resultaat gelijk aan het verschil van de som van de twee buitenste rechthoeken met de binnenste rechthoek. De fourrectangular feature heeft vier rechthoeken en het resultaat is het verschil tussen de som van de twee diagonale paren rechthoeken. De resultaten zijn te zien in fig 3.1. Figuur 3.1: Soorten features Deze rechthoekige features zijn weliswaar vrij primitief ten opzichte van andere bestaande alternatieven. Rechthoekige features zijn gevoelig voor randen, balken of andere eenvoudige structuren maar niet voor details. Ook wanneer de oriëntatie van belang is, zijn de rechthoekige features geen goede keuze. Zo zijn ze voor gezichtsdetectie enkel handig wanneer het gezicht zich recht voor de camera bevindt, zoals te zien is op figuur 3.2. Toch blijft deze techniek sterk. Door zijn enorm efficiënt rekenwerk, kan deze techniek goed getraind worden en compenseert deze zo zijn mindere flexibiliteit. De techniek van Viola and Jones (2001) is al lange tijd bekend en er is een hele reeks aan implementatie mogelijkheden beschikbaar. Er zijn zowel algoritmes beschikbaar op de CPU als op de GPU en dit in verschillende programmeertalen (C++, Cuda,...). Dit is een bijzonder groot voordeel

FPGA implementatie van het HOG algoritme

FPGA implementatie van het HOG algoritme FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER FPGA implementatie van het HOG algoritme Stef VAN WOLPUTTE Promotor: ing. Van Beeck Kristof Masterproef ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke visualisatieomgeving voor eyetrackeranalyses Tim CLEYMANS Promotor: ing. S. De Beugher Co-promotor:

Nadere informatie

Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation

Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation Departement Industriële Wetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting ICT Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation Masterproef

Nadere informatie

Optimaliseren van positiemetingen op basis van randvoorwaarden. Floris De Smedt

Optimaliseren van positiemetingen op basis van randvoorwaarden. Floris De Smedt Optimaliseren van positiemetingen op basis van randvoorwaarden Floris De Smedt 4 mei 2009 ii Voorwoord In 2004 begon ik aan een professionele bachelor opleiding electonica-ict aan het Hoger Instituut der

Nadere informatie

Bacheloropdracht CAMERAMODULE. D.H.D. Eggink. onder begeleiding van M.S. Essers

Bacheloropdracht CAMERAMODULE. D.H.D. Eggink. onder begeleiding van M.S. Essers Bacheloropdracht CAMERAMODULE D.H.D. Eggink onder begeleiding van M.S. Essers 2 Titel Auteur Begeleider Examinator Tweede examinator Instituut Faculteit Opleiding Cursus Startdatum Einddatum Aantal bladzijden

Nadere informatie

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

Development of second screen applications on tablet devices

Development of second screen applications on tablet devices Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof.

Nadere informatie

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichtingen Multimedia-

Nadere informatie

Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor

Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor Auteursrecht c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

A variable neighbourhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music

A variable neighbourhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music Academic year 2013-2014 UNIVERSITY OF ANTWERP FACULTY OF APPLIED ECONOMICS A variable neighbourhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music Matteo Balliauw 20091027 Master

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen?

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? Bachelorproef Office Management Va n een papieren naar een digitale were ld Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? B eg e le i d er: Hei n De slo overe M ent or : Ev y De Vo s Aca d em i ej aar

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Draadloos internet op de trein

Draadloos internet op de trein Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep INTEC Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Draadloos internet op de trein door Wim De Saegher Promotor: prof. dr. ir. I. Moerman scriptiebegeleiders: Ir. B. Jooris

Nadere informatie

Het ritme van Benchmark Ultra

Het ritme van Benchmark Ultra Het ritme van Benchmark Ultra Algoritme ontwikkeling voor het optimaal vullen van immunokleuring machines bij de afdeling Pathologie Peter Wijbenga UMCG, Pathologie en Medische Biologie NHL, Bedrijfswiskunde

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring gedurende sportactiviteiten: "Big Mother is watching you"

Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring gedurende sportactiviteiten: Big Mother is watching you 2013 2014 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring

Nadere informatie

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen 09-04-2013 Dit verslag is bestemd voor studenten en wetenschappelijk medewerkers aan de

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Visualiseren van de medische beelden op een mobile device Masterproef

Nadere informatie

Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor

Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor De Vlaamse Scriptieprijs 2015 FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN TECHNOLOGIECAMPUS OOSTENDE Een monitoring raamwerk voor een soft-sensor Seppe DUWÉ Promotoren: Co-promotoren: Jeroen Boydens

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk

Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk Vakgroep Informatietechnologie, Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Onderzoeksgroep Wireless & Cable, Directeur: Prof. Dr. Ir. L. MARTENS Modelleren en analyseren van peer-to-peer verkeer in een HFC-netwerk

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

c o m m o n g r o u n d i n h e l p d e s k g e s p r e k k e n

c o m m o n g r o u n d i n h e l p d e s k g e s p r e k k e n Heb ji j een gr i jze o f gr oe ne sta rt k n op? c o m m o n g r o u n d i n h e l p d e s k g e s p r e k k e n J E R O E N K E I J Z E R Afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie