Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht"

Transcriptie

1 FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting informatie- en communicatietechnieken Academiejaar

2

3

4

5 FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting informatie- en communicatietechnieken Academiejaar

6

7 c Copyright KU Leuven Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, wend u tot KU Leuven campus De Nayer, Jan De Nayerlaan 5, B-2860 Sint-Katelijne- Waver, of via Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in deze masterproef beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma s voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

8

9 Dankwoord Vooraleer deze masterproef tot stand kon komen, heb ik het genoegen gehad met een aantal personen te mogen samenwerken alsook met het bedrijf Eavise. Mijn promotor Prof. Dr. Ir. Toon Goedemé wil ik hierbij bedanken voor de steun en het advies dat ik gekregen heb tijdens het uitwerken van deze masterproef. Steven Puttemans wil ik bedanken voor de hulp voor het vinden van de juiste info en de documentatie van OpenCV en voor het zoeken in reeds bestaande software naar fouten. Floris De Smedt bedank ik voor de hulp bij het opzetten van libccv. Ook zonder de hulp van familieleden, vrienden en buren zou deze masterproef nooit enig resultaat opgeleverd hebben. Hierbij wil ik deze bedanken om er voor mij te zijn en klaar te staan voor de verschillende testsessies, fotoshoots en video-opnames. ix

10

11 Abstract Deze thesis is een project van de onderzoeksgroep EAVISE en heeft als doel het ontwikkelen van een programma dat de reclame-industrie mogelijk maakt om reclame weer te geven afhankelijk van de aanwezige doelgroep. Dit wilt zeggen dat door middel van een camera vlak bij het reclamebord, mensen zullen kunnen gedetecteerd worden en aan elk van deze personen een groep zal toegekend worden. Hoe deze categorisatie moet gebeuren en op basis van welke kenmerken, zullen we in deze thesis onderzoeken. Dit programma zal gebruikt kunnen worden door bedrijven die zich bezighouden met het presenteren van reclame indien zij hieraan nog extra software koppelen voor de weergave van de reclame. De classificatie waarop wij ons gaan richten is op basis van de leeftijd en het geslacht van een persoon. Door middel van een camera zullen we informatie uit de omgeving verzamelen, hierop de personen detecteren en deze classificeren. Om deze beelden te verwerken, maken we gebruik van het programma OpenCV. Dit is een gratis bibliotheek waarin gecodeerd kan worden in C++. Deze bevat reeds een personendetector en vele functies om onze eigen detectoren en classifier te trainen. Ons algoritme is opgedeeld in zes onderdelen. Allereerst zullen we personen detecteren in de ontvangen beelden. Vervolgens zullen we het gezicht van deze personen detecteren. Omdat het systeem real-time moet presteren, is het belangrijk de verwerkingssnelheid optimaal te houden. We kunnen de gezichtsdetectie versnellen door enkel het bovenste deel van de personen, door de persoonsdetector gedetecteerd, door te geven aan de gezichtsdetector in plaats van de gehele afbeelding. Wanneer een gezicht gedetecteerd is, kunnen we hiermee het geslacht bepalen. Dit zullen we doen door middel van een Haar-detector of LBP-detector die getraind is op mannengezichten. Aangezien we reeds weten dat het een persoon is en er een gezicht aanwezig is, kunnen we ook besluiten dat indien het geen man is, het een vrouw moet zijn. De leeftijd van de personen zullen we bepalen afhankelijk van hun geslacht en lengte. Deze twee kenmerken kunnen we koppelen aan statistieken omtrent de gemiddelde lengte op bepaalde leeftijden. Het resultaat van deze categorisatie is beperkt. We kunnen namelijk een slechte opdeling maken in leeftijden omdat we ons enkel baseren op de lengte. Oudere personen (50+) kunnen we niet aparte categoriseren omdat we hiervoor te weinig informatie hebben. De geslachtsdetectie werkt enorm vlot, met de beperking dat het gezicht van de aanwezige personen frontaal in beeld moet komen. De lengtebepaling is vrij onstabiel en de oorzaak ligt bij de personendetector. De grootte van de detecties verandert continu en aangezien we ons hierop baseren, is er dus enorm veel ruis op de berekende lengte. Toch werkt het systeem volledig real-time en is het een enorm flexibel systeem waarbij de gebruiker verscheidene parameters kan aanpassen zodat het algoritme werkt naar zijn normen. xi

12

13 Abstract (English) This thesis is a project by the research group EAVISE and its purpose is to develop software which gives publishing companies the ability to show ads adapted to the people around their billboards. By using a camera located near the billboard, persons can be detected and categorised. How this categorisation happens and what features are used to do so, shall be researched in this thesis. This program can be used by companies whose business is to make ads if they use or create additional software which is linked to the result of our program. The classification we are going to implement is based on the gender and age of the persons on the images. By using one camera, we will be able to gather information of the surroundings. With this information, which are images, we will detect persons and categorise them. To process these images, we will use software called OpenCV. This is a free vision library coded in C++. This library already contains a pedestrian-detector and many other functions to train our own detectors and classifiers. Our algorithm is divided into six parts. First, we ll detect pedestrians in the captured images. afterwards, we will detect the faces of those pedestrians Because our system has to work in realtime, we have to consider any speed improvements. A nice speed improvement is to only send the upper part of the pedestrian image to the face-detector as its detection-speed will be increased. When a face is detected, this face is sent to the gender-detector. This detector detects male faces based on Haar- or LBP-techniques. Because we already know it is a person and the face of this person is aimed at the camera, we can conclude that if the face is not male, the face has to be female. The age of the pedestrian will be estimated based on the length and the gender of the pedestrian. These two features of persons can be linked to statistics about average length on certain ages which gives us the ability to classify the pedestrian. The results of this categorisation is limited. Because our age estimation is solely based on the length of the pedestrian, we can only divide them into a limited number of categories. Elderly pedestrians (50+) won t be divided into a separate group because of the lack of information. The gender-detection performs very good with the limitation that the faces have to be aimed at the camera. Otherwise, no gender can be determined. The length estimation is quite unstable. This is due to the fact that the size of the pedestrian-detection varies a lot which results in a lot of noise on the output. Yet, the system performs in real-time and it is very flexible. The user of the software is able to adapt various parameters so the algorithm works to his likings. xiii

14

15 Short Summary In this thesis, we are going to research the ability of categorising pedestrians based on their gender and age. The gender-detection makes use of the face of the pedestrians while the age-classification is based on the gender and the length of the pedestrian. We will use OpenCV as our software to develop the gender-detector while using the pedestrian- and face-detectors already included in OpenCV. Background EAVISE, which stands for Embedded Artificially intelligent VISion Engineering, is a multidisciplinary research group based at Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver focusing on applications of advanced computer vision and artificial intelligence. The research goal of EAVISE is applying stateof-the-art computer vision techniques as a solution for industry-specific vision problems. EAVISE figured out that companies advertising their product are wasting their money when their ads are shown to the wrong target group. For example when people walk past a billboard in the shopping mall. If a system is developed which is able to categorise the pedestrians, ads could be shown specifically for a target category. In this thesis, a system that categorises pedestrians real-time and based on their age and gender is proposed. The algorithm The algorithm we implemented consists of six parts which we execute directly after each other. This implementation is called a cascade and is widely used. It also gives our algorithm the flexibility it needs. Whenever an additional step is necessary, one can add it to the cascade without interfering the other steps. The same can be applied when removing a step, besides from the necessary steps which could be changed for other methods. To develop such a system, we are in need of software. Even though we would like to use libccv because of its performance, we will be using OpenCV as this vision-library has a lot of documentation and we were not able to set-up the libccv environment correctly. The first part of our algorithm is the detection of pedestrians in the given image. The pedestriandetector we use is packed within the free library of OpenCV. As one of our requirements is a real-time classification, we will cut out the detected pedestrians from the original image and give the upper part of this image to the next step: the face-detector. By doing this, the face-detector has a smaller area to detect faces which will be a huge speed improvement. The full pedestrian image will be used for the determining the length. The face-detector, also available in the OpenCV library, will give us the information whether we are able to classify the pedestrian or not. If a face xv

16 xvi is detected, we can continue our own gender-detector and age-determination part. The way the detectors pass their information to each other is visualised in figure 1 Figure 1: Visualisation of the information sent to the different detectors with a) pedestrian-detector, b) facedetector and c) gender-detector In this thesis, we trained several gender-detectors based on the face of the pedestrians, each with another technique. We used Haar-features, LBP-features and HOG-features in our training and compared the results in terms of speed and accuracy. After our gender is determined, we have to determine the actual length of the pedestrian. With enough information from the cameras, there would be no problem. However, we would like to use only one camera which makes this a little bit more difficult. To calculate the real length of a pedestrian from a single camera, a few parameters about the environment have to be known. That is why we created a calibration function. In this function, the camera has to be set-up and the user has to give some input to the system which includes the distance from the camera till the bottom of the actual frame (image). The distance from the camera till the endpoint of the ground on the frame and where those points are located on the frame itself (pixel-wise) are also needed. With these values, the camera-constant is calculated which is needed to estimate the length of a pedestrian on an image from the camera. The age classification is a combination of both gender and length. When we use these two characteristics, we are able to classify the pedestrians by using the average length at certain ages. We have now categorised the pedestrians based on their gender and age. Results The results of our approach were satisfactory, but not exceptional. We do have some additional requirements because we chose to classify them by using their face and length. First of all, the system works real-time with multiple people walking in front of the camera. However, the pedestrians body have to be fully visible on the image to be able to classify them. Also their face should be facing towards the camera. Another shortcoming of this approach is that when our age-classification

17 xvii is only based on the length and gender, we do not have enough information to determine many age categories. Pedestrians who are older than 12 years can not be further categorised without additional information. While the gender-detection is quite stable, our length-determination is not. This is because the calculated length is based on the size of the pedestrian-detection. This detection varies quite a lot and so does our length. However, when the average length is calculated, the result equalises the actual length. Though our system has some shortcomings, it can be easily extended or adapted to achieve better results or to add additional categories. The following images show our final results. Figure 2: Full algorithm on a boy and a man Figure 3: Full algorithm on a woman

18

19 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene probleemstelling Organisatie van deze tekst Situering en doelstelling Situering Doelstelling Literatuurstudie Introductie Technieken Haar-like Features Histogram of Oriented Gradients Local Features with Implicit Shape Model Local Binary Patterns Dollár Support Vector Machines Leeftijdsbepaling Facial Age Paterns Skin Wrinkle Analysis Geslachtsbepaling Local Binary Patterns en Support Vector Machines Gender Recognition from Body Platformen en omgevingen OpenCV Libccv Evaluatie Conclusie Uitwerking Algemene Flow xix

20 xx INHOUDSOPGAVE Geslachtsbepaling Leeftijdsbepaling Conclusie Programmeeromgeving Voorbereiding van de beelden Persoonsdetectie Haar HOG Evaluatie Besluit Gezichtsdetectie Haar LBP Evaluatie Besluit Geslachtsclassificatie Datasets Cascade training Evaluatie Besluit Lengtebepaling Één camera Kalibratie Leeftijdsbepaling Resultaten Algemene performantie Nauwkeurigheid Totale algoritme Besluit Toekomstig werk A Programma code 41

21 Lijst van figuren 1 Visualisation of the information sent to the different detectors with a) pedestriandetector, b) face-detector and c) gender-detector xvi 2 Full algorithm on a boy and a man xvii 3 Full algorithm on a woman xvii 1.1 Elektronisch reclamebord waarbij doelgerichte reclame wordt afgebeeld Soorten features Feature representatie bij gezichtsdetectie Star Model, (a) Toepassing van enkel de hoofdfilter, (b) Hogere resolutie deeltjes filters en (c) een spatiaal model als relatie tot de hoofdfilter Methode van grenswaarden bij LBP en drie uitbreidingen: a) basis LBP, b) circulaire (8,1) regio, circulaire (8,2) regio en d) circulaire (8,3) regio Dollárs combinatie van verschillende channels SVM techniek met a) verschillende mogelijke scheidingslijnen en b) optimale scheidingslijn Evolutie van het ouder worden Rimpelmap. Bevat de regio s waarin naar rimpels gezocht moet worden Resultaat van edgedetectie door middel van snakes LBP methode op gezichten. (a) Preprocessed faces, (b) Bijhorende LBP faces, (c) Bijhorende 5x5 rooster LBP faces Voorstelling van de verschillende technieken. (a) originele afbeelding, (b) edge map, (c) Histogram of Oriented Gradients (HOG) Resultaten van de verschillende technieken op verschillende datasets bij het detecteren van personen Flow van het algoritme Grafische voorstelling van de detectoren in het algoritme met a) persoonsdetectie, b) gezichtsdetectie en c) geslachtsbepaling Histogram van een afbeelding Histogram equalization Visualisatie van de persoonsdetectie met rechts de uitgeknipte persoon Visualisatie van de gezichtsdetectie met rechts het uitgeknipte gezicht xxi

22 xxii LIJST VAN FIGUREN 4.7 Parameters nodig voor de lengtebepaling Camerastandpunt bij lengtebepaling Groeicurve van jongens Groeicurve van meisjes Foutive geslachtsdetectie Lengte- en leeftijdsbepaling van een jongen Lengte- en leeftijdsbepaling van een man Resultaat van het algoritme op een man Resultaat van het algoritme op een vrouw

23 Verklarende lijst van afkortingen en symbolen Detector Software die objecten detecteert in beelden Classifier Software die gedetecteerde objecten categoriseert CPU Central Processing Unit is hardware dat de basis instructies van een computerprogramma uitvoert GPU Graphical Processing Unit is hardware dat specifiek grafische bewerkingen uitvoert CUDA Compute Unified Device Architecture is GPU-technologie die het mogelijk maakt om algoritmes uit te voeren op de GPU LTS Long Term Support is software waarvoor lange tijd hulp (support) zal worden aangeboden LBP Local Binary Patterns is een techniek om features (kenmerken) uit een afbeelding te halen en voor te stellen xxiii

24

25 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemene probleemstelling Reclame, we worden er regelmatig mee geconfronteerd: op de bus, op het internet, op de televisie, in het winkelcentrum,... ] Producenten weten reeds lange tijd dat producten nu eenmaal vaak beter verkopen als ze extra in de verf worden gezet. Een miljoenenbusiness. En hoewel de publishers proberen om de juiste locaties en tijdstippen te zoeken voor bepaalde reclame, toch zal veel van deze reclame zijn doelgroep missen. Reclame is meestal bedoeld voor een specifieke groep van personen. De huidige manier van reclame maken, kan hier moeilijk op inspelen. Reclame tonen die afhankelijk is van de doelgroep die zich het meest profileert in de omgeving van het reclamebord, dat zou de producenten enorm wat geld besparen. Dit willen we in deze thesis verder uitdiepen. Als we in staat zijn de mensen in de nabije omgeving te detecteren via een camera en deze personen te classificeren, kunnen we bepalen welke doelgroep het meest aanwezig is op dat moment. Dit gekoppeld aan software dat, afhankelijk van het resultaat, specifieke reclame kan weergeven, zorgt ervoor dat de reclame op het juiste moment en dus aan de juiste personen wordt getoond. Natuurlijk kunnen we dit moeilijk toepassen bij de mensen thuis. Daarom zullen we ons baseren op een opstelling waarbij er een camera vlak bij een elektronisch reclamebord gepositioneerd wordt, waarvan we beelden zullen ontvangen die we vervolgens zullen verwerken. Figuur 1.1: Elektronisch reclamebord waarbij doelgerichte reclame wordt afgebeeld 1

26 2 1 Inleiding Het resultaat van de verwerking zou de personen moeten classificeren op basis van hun leeftijd en hun geslacht. Hiermee kunnen we de reclame- industrie helpen om geld te besparen en het voor de mensen aangenamer te maken om naar reclame te kijken die specifiek voor hen bedoeld is. 1.2 Organisatie van deze tekst Deze masterthesis is als volgt opgebouwd. We beginnen met een situering en een duidelijke bepaling van onze doelstelling in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zal een studie gemaakt worden rond het detecteren van personen, hoe we classificaties kunnen uitvoeren, welke de beste technieken zijn om dit te doen en waarom. We zullen ook een studie doen naar hoe we de leeftijd en het geslacht van personen kunnen bepalen. In hoofdstuk 4 komt de uitgewerkte methode aan bod met hierin de gebruikte datasets en aangeleerde classifiers. Hoe ons algoritme tot stand gekomen is, het waarom en een korte evaluatie zal hier uitgelegd worden. Hoofdstuk 5 zal gaan over de resultaten van de verschillende onderdelen van ons algoritme. We eindigen met hoofdstuk 6 met het besluit en eventuele opmerkingen omtrent ons algoritme. Hierin zullen ook eventuele verbeteringen voor komende studies te vinden zijn. In de bijlage vindt u een DVD met de sourcecode van de verschillende geschreven programma s, gebruikt beeldmateriaal en een digitale versie van deze thesis.

27 Hoofdstuk 2 Situering en doelstelling 2.1 Situering Eavise, een onderzoeksgroep gericht op computer vision en artificiële intelligentie gesitueerd op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver, is er van overtuigd dat een systeem, waarbij personen gecategoriseerd worden op basis van geslacht en leeftijd, kant-en-klaar beschikbaar moet zijn voor de reclame-industrie. EAVISE staat voor Embedded Artificially Intelligent Vision Engineering en behoort tot de onderzoeksgroep van de KU Leuven en de Thomas More Technische Universiteit. Het visie onderdeel van hun onderzoeksgroep is geïntegreerd met VISICS, het artificiële onderdeel met DTAI. Ze hebben reeds veel onderzoek gedaan naar het implementeren van beeldverwerkende software en algoritmes. Aangezien ze hierdoor al heel wat technieken en algoritmes bezitten, willen ze een methode uitwerken en het nodige doen, zodat er gerichtere reclame kan getoond worden en dus minder geld verloren gaat in de reclame-industrie. 2.2 Doelstelling Mensen komen in alle maten en gewichten voor. Gelukkig zijn er ons reeds velen voorgegaan in het domein van het detecteren van personen in beelden, maar het bepalen van de leeftijd en het geslacht is een heel andere opgave. We zullen ons enkele doelen voor ogen moeten stellen voordat we kunnen starten met het zoeken naar mogelijke oplossingen. Onze doelstelling is het maken van een flexibel en real-time systeem dat personen classificeert op basis van hun leeftijd en geslacht en dit met slechts één camera. Vereisten: Categorisatie moet gebeuren op basis van leeftijd en geslacht Reclame moet real-time aangepast worden, dus de classificatie moet real-time functioneren Maximaal gebruik van één camera Met deze vereisten in het achterhoofd, kunnen we deelonderzoeksvragen opstellen op basis hiervan. 3

28 4 2 Situering en doelstelling Leeftijd en geslacht Op basis van welke kenmerken kunnen we simpel en snel de leeftijd bepalen? Zijn er specifieke vereisten voor de positie en/of de stand van de persoon voor de classificatie? Wat is een snelle manier om het geslacht te bepalen? Welke techniek levert de beste prestaties? Real-time Is het mogelijk zo een systeem real-time te maken? Camera Is het mogelijk zo n classificatie uit te voeren met slechts één camera? Kunnen we hiermee een flexibel en instelbaar programma maken? Nu onze onderzoeksvraag en deelonderzoeksvragen vast liggen, kunnen we starten aan het uitzoeken van een algoritme. We zullen onderzoeken welke technieken reeds getest zijn en wat de resultaten van deze studies waren. We doen dit in hoofdstuk 3: de literatuurstudie.

29 Hoofdstuk 3 Literatuurstudie 3.1 Introductie In deze literatuurstudie stellen we ons de vraag hoe we mensen kunnen detecteren in een omgeving en hoe we deze mensen kunnen categoriseren. Indien men dergelijk systeem wilt ontwikkelen, is een grondige voorafgaande studie noodzakelijk. Ons doel is om een algoritme te bedenken dat het mogelijk maakt om via een camera, dat zich vlakbij een digitaal reclamebord bevindt, personen te detecteren en deze kan indelen op basis van hun leeftijd en geslacht. Om dit te bereiken, moeten we eerst onderzoeken wat de reeds verschillende onderzochte technieken zijn om dit soort detecties uit te voeren en hoe we de algemene flow van ons algoritme moeten opstellen. De daarop volgende onderdelen van deze studie zullen mogelijke onderdelen van ons algoritme uitleggen. Zo staan er in 3.2 de mogelijke technieken om detecties uit te voeren, bijvoorbeeld voor de persoonsdetectie. Onderdeel 3.3 legt de mogelijkheden uit om de leeftijd van personen te bepalen en op welke kenmerken deze steunen. De mogelijkheden om het geslacht van personen te bepalen door middel van beeldverwerking, zijn uitgelegd in 3.4. In 3.5, het laatste onderdeel van deze literatuurstudie, bekijken we mogelijke platformen en besturingssystemen waarop we beeldverwerkendesoftware kunnen ontwikkelen. 3.2 Technieken Aan de hand van onze onderzoeksvragen kunnen we nu een studie uitvoeren naar mogelijke technieken om objecten in een beeld te detecteren of om classificaties uit te voeren. Afhankelijk van de techniek zullen we resultaten verkrijgen op performantie- en nauwkeurigheidsvlak. Deze zullen beslissend zijn om te bepalen welke techniek toegepast zal worden in ons onderzoek Haar-like Features Haar-like features is een techniek waarbij het systeem gebruik maakt van features of kenmerken in een afbeelding in plaats van te werken met de pixelintensiteit. Ook in de studie van Papageorgiou et al. (1998) worden deze features berekend door afgeleiden van Haar Basis functies. Om de snelheid van deze bepaling te verhogen, en ook toe te kunnen passen op verschillende schalen, wordt deze berekening niet uitgevoerd op de oorspronkelijke afbeelding, maar op de Integral Image. De integral image is een voorstelling van de oorspronkelijke afbeelding. Deze is op positie x,y gelijk 5

30 6 3 Literatuurstudie aan de som van de pixels boven en links van x,y met x en y inclusief: ii(x,y) = x x,y y i(x,y ) (3.1) waarbij ii(x,y) de integral image is en i(x,y) de originele afbeelding. Eens deze Integral image berekend is, kan elke soort Haar-like feature bepaald worden op elke schaal en in een constante tijd. De techniek van Viola and Jones (2001) maakt gebruik van 3 soorten features: Two-rectangular feature Three-rectangular feature Four-rectangular feature De two-rectangular feature maakt gebruik van twee rechthoeken. Het resultaat is het verschil van de som van de pixels van de twee rechthoeken. Beide rechthoeken hebben dezelfde grootte en vorm. De three-rectangular feature gebruikt drie rechthoeken. Hierbij is het resultaat gelijk aan het verschil van de som van de twee buitenste rechthoeken met de binnenste rechthoek. De fourrectangular feature heeft vier rechthoeken en het resultaat is het verschil tussen de som van de twee diagonale paren rechthoeken. De resultaten zijn te zien in fig 3.1. Figuur 3.1: Soorten features Deze rechthoekige features zijn weliswaar vrij primitief ten opzichte van andere bestaande alternatieven. Rechthoekige features zijn gevoelig voor randen, balken of andere eenvoudige structuren maar niet voor details. Ook wanneer de oriëntatie van belang is, zijn de rechthoekige features geen goede keuze. Zo zijn ze voor gezichtsdetectie enkel handig wanneer het gezicht zich recht voor de camera bevindt, zoals te zien is op figuur 3.2. Toch blijft deze techniek sterk. Door zijn enorm efficiënt rekenwerk, kan deze techniek goed getraind worden en compenseert deze zo zijn mindere flexibiliteit. De techniek van Viola and Jones (2001) is al lange tijd bekend en er is een hele reeks aan implementatie mogelijkheden beschikbaar. Er zijn zowel algoritmes beschikbaar op de CPU als op de GPU en dit in verschillende programmeertalen (C++, Cuda,...). Dit is een bijzonder groot voordeel

Non Diffuse Point Based Global Illumination

Non Diffuse Point Based Global Illumination Non Diffuse Point Based Global Illumination Karsten Daemen Thesis voorgedragen tot het behalen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Promotor: Prof. dr.

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Neurale Netwerken en Deep Learning. Tijmen Blankevoort

Neurale Netwerken en Deep Learning. Tijmen Blankevoort Neurale Netwerken en Deep Learning Tijmen Blankevoort De toekomst - Internet of Things De toekomst - sluiertipje Je gezondheid wordt continue gemonitored Je dieet wordt voor je afgestemd -> Stroomversnelling

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Lab 3 Augmented Reality

Lab 3 Augmented Reality Lab 3 Augmented Reality ARToolkit detecteer markers in 3D (Waarom is één camera genoeg?) Projecteert extra informatie bovenop werkelijkheid Hough transformatie Coördinaten Transformatie van markercoördinaten

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Calculus B (2WBB1) op maandag 28 januari 2013, 14:00 17:00 uur

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Calculus B (2WBB1) op maandag 28 januari 2013, 14:00 17:00 uur ENGLISH VERSION: SEE PAGE 7 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Calculus B (WBB) op maandag 8 januari 03, 4:00 7:00 uur Maak dit vel los van de rest van het tentamen.

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen.

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Examen ET1205-D1 Elektronische Circuits deel 1, 5 April 2011, 9-12 uur Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Indien, bij het multiple choice

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen. Uw applicatie. Technische context. Project aanpak

Agenda. Voorstellen. Uw applicatie. Technische context. Project aanpak Agenda Voorstellen Uw applicatie Technische context Project aanpak Batenburg Data Vision X-Ray UV VIS NIR SWIR MWIR LWIR X-Ray Ultra Violet Visible Near IR Short Wave Mid Wave Long Wave 0.01-10 nm 10-400

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training. op Existentiële Voldoening. Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program

Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training. op Existentiële Voldoening. Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training op Existentiële Voldoening Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Existential Fulfillment Y. Ducaneaux-Teeuwen Eerste begeleider:

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Genetic code. Assignment

Genetic code. Assignment Genetic code The genetic code consists of a number of lines that determine how living cells translate the information coded in genetic material (DNA or RNA sequences) to proteins (amino acid sequences).

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

28/10/2012. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate. Sluitersnelheid en belichting

28/10/2012. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate. Sluitersnelheid en belichting 8/0/0 Onderwerpen: Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte en Scherptediepte www.damcursus.nl

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie