Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht"

Transcriptie

1 Ontwikkeling en vorming bij KBC Een boeiende en leerrijke tocht

2 Voorwoord KBC is een financiële groep die permanent verder kijkt dan vandaag en morgen. We willen er ook in de toekomst blijven staan. En, als het ook maar even kan, nog groter, nog beter, nog sterker dan vandaag. Een nagenoeg Olympische gedachte, waarbij kampioenstitels het resultaat zijn van een lange, aangehouden voorbereiding. Van mensen uiteraard in de eerste plaats, en dat is waarmee de human resources-strategie (HR-strategie) van KBC bezig is. Recentelijk kwamen we tot de conclusie dat de HR-accenten in de komende jaren zich bijna als een sprookje laten voorstellen. Eigenlijk als a tale, meteen een symbool van de echte internationalisering van onze groep, die meer en meer gebruik maakt van het Engels als gemeenschappelijke taal. En tale staat dan voor: talent management, attractiviteit, leiderschap en employability (of duurzame inzetbaarheid). Elk van die begrippen kan in behoorlijke mate worden geassocieerd met ontwikkeling en vorming. En over ontwikkeling en vorming gaat deze folder. Zonder onze bedrijfscultuur te verloochenen en dus mét een aldoor kritisch kijkend oog voor de kosten, zijn we al jaar en dag een relatieve big spender in deze materie. En we blijven dat ook. Met accenten die beantwoorden aan de eisen van ons sprookje: attractiviteit en employability. Concreet: de ontwikkeling van KBC als organisatie heeft er baat bij aan elke KBC-medewerker ontwikkelingskansen te bieden. Talentmanagement en bouwen aan leiderschap kunnen niet zonder bijzondere aandacht voor wie overmorgen aan KBC richting en gestalte zal geven. Met die sprookjesbril op kwamen de ontwikkelingsprogramma s tot stand zoals we ze in deze folder kort schetsen. En met diezelfde bril op zullen we ze waar nodig telkens weer aanpassen aan nieuwe noden en nieuwe inzichten. Hugo De Moor directeur Potentieelontwikkeling KBC krijgt de award Levenslang leren Samen met 24 andere bedrijven werd KBC op 15 maart 2006 uitgeroepen tot Beste Werkgever Dit grootschalig europees onderzoek werd ook dit jaar in België uitgevoerd door de Vlerick Leuven Gent Management School i.s.m. Vacature en Références. Als enig bedrijf met meer dan werknemers in de rangschikking, bewijst KBC dat ze een onderneming is waarin de werknemers hun verantwoordelijken vertrouwen, trots zijn op hun prestaties en plezier beleven in hun werkomgeving. Maar dat is nog niet alles. KBC ontving op dezelfde gelegenheid de bijzondere award Levenslang leren voor haar uitmuntend vormings- en opleidingsbeleid.

3 Visie op ontwikkeling in KBC KBC wil een ambitieus, vooruitstrevend en inspirerend personeelsbeleid voeren met volle aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie. Meer bepaald van de KBC-medewerkers. 1 Elk van ons heeft talenten In wezen gaan we uit van deze fundamentele overtuiging: Iedereen heeft talenten en verdient hiervoor de gepaste erkenning, waardering én kansen om die verder te ontplooien. Het beste uit mensen halen en daartoe ook de nodige middelen ter beschikking stellen is een permanente opdracht voor het algemene HR-beleid én voor het lijnmanagement specifiek. Het grote interne opleidingsaanbod en de ruime begeleidingsmogelijkheden die voorhanden zijn binnen de KBC-groep, zijn hiervoor tekenend. 2 Iedereen heeft andere talenten Iedereen wordt met talenten geboren. De ene heeft meer talent voor muziek en de andere voor sport. De ene atleet loopt sneller dan de andere, heeft intrinsiek meer talent en wordt geselecteerd. Zo heeft de ene KBC-collega meer talent voor het commerciële, de andere voor het technisch inhoudelijke. Want KBC heeft mensen met verschillende talenten nodig: commerciële profielen, vakspecialisten, mensen met een wiskundeknobbel, managers, administratieve krachten, Daarom kiezen we er in KBC voor om een 'gedifferentieerd ontwikkelingsaanbod' aan te bieden, afhankelijk van de talenten van onze mensen. 3 Ontwikkelen in de diepte en in de breedte Waarom wil KBC veel investeren in de talenten van zijn medewerkers? In de eerste plaats opdat ze hun functie van vandaag goed kunnen uitvoeren. En zich tegelijkertijd verder kunnen bekwamen in hun expertise. Als je alle ontwikkelingsinspanningen (uitgedrukt in geld en in uren) zou optellen, dan investeert KBC veruit het meest in die functiegerichte vorming. En ten tweede als voorbereiding op morgen. Het ontwikkelingsaanbod richt zich ook op de ontwikkeling van talenten die we morgen nodig hebben. En wel op een gedifferentieerde manier. Zo heeft KBC bijvoorbeeld toptalent nodig, dat morgen en overmorgen de topfuncties gaat bemensen. Talentvolle mensen opleiden voor een functie aan de top, vraagt om een heel eigen ontwikkelingsaanpak. 4 Ontwikkelen is veel meer dan een opleiding volgen Natuurlijk heeft een evenwichtige verdeling van opleidingsvormen (klassikaal, zelfstudie, e-learning, werkplekleren) haar plaats in het ontwikkelingsaanbod. Maar er is meer dan opleiding volgen alleen. En veruit de belangrijkste manier van ontwikkelen is kleine en grotere uitdagingen zoeken, binnen of buiten je huidige job. 5 De eerste verantwoordelijke voor je ontwikkeling ben je zelf Je hebt je eigen ontwikkeling voor een behoorlijk deel in eigen handen. En uiteindelijk ben jijzelf de eindverantwoordelijke voor je ontwikkeling. Regelmatig moet iedereen zich durven af te vragen: wat wil ik bereiken in mijn huidige job, wat kan ik, waar wil ik naartoe, en welke inspanningen wil ik daartoe leveren? Voor die zoektocht krijg je steun. KBC heeft een heel ruim aanbod, zowel om je talenten en ontwikkelingsnoden te ontdekken, als om ze verder te ontwikkelen. Bepaalde opleidingen zijn zelfs verplicht, zoals de functiegerichte opleidingsprogramma s. Andere liggen klaar voor het grijpen. Alleen jij moet het initiatief nemen. Zo is er het bijzonder rijke aanbod in Open Leren: de avondopleidingen die elke KBC-medewerker kan volgen. De leidinggevende speelt ook een duidelijke rol. Van hem of haar mag je alvast verwachten dat hij je regelmatig nieuwe kansen en ervaringen aanreikt: In de eerste plaats peilen naar ontwikkelingsnoden en -mogelijkheden is een vast onderdeel in de feedback- en functioneringsgesprekken. Daarin bespreek je met je leidinggevende je huidige functioneren en blik je vooruit op nieuwe taken en uitdagingen. Meer en meer maken we gebruik van kennis- en vaardigheidsmatrices: die geven aan welke kennis en vaardigheden nodig zijn in een bepaalde functie. En tonen welk niveau jij daarin al hebt bereikt. De nieuwe uitdagingen leg je, samen met de acties die je daarvoor gaat ondernemen, vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Natuurlijk in overleg met je leidinggevende.

4 Een overzicht van de ontwikkelingsprogramma s in KBC Snel, snel een overzicht geven van ontwikkelingsprogramma s binnen de financiële bedrijvengroep KBC lijkt eenvoudig. Maar is het niet. Waarom? KBC is een internationale bedrijvengroep, in verschillende landen gevestigd. In de meeste van die landen bestaan nogal wat vormings- en ontwikkelingsactiviteiten, telkens aangepast aan wat ze ter plekke nuttig en nodig vinden. En al die activiteiten opsommen zou ons gewoon veel te ver leiden. Binnen die internationale groep ontstaan natuurlijk wel geregeld grensoverschrijdende processen om kennis te delen, bijvoorbeeld over kredietanalyse. Maar dat laten we in deze brochure buiten beschouwing. Er zijn ook grensoverschrijdende ontwikkelingsprocessen. Tot nu toe blijven die beperkt tot het hogere managementniveau en tot de zogenaamde high potentials. Hier vind je ze terug onder Management Development Programs en onder KBC Academy. Concreet gaat het hier over de binnenlandse, Belgische poot van KBC en dan nog vooral over de overwegend Nederlandstalige KBC-bedrijven. Overzicht van de ontwikkelingsprogramma s bij KBC KBC Groep NV KBC Bank KBC Verzekeringen KBC Asset Management Centea Fidea KBC Lease Holding NV KBC Autolease KBC Securities Fin Force KBC Intro Open Leren programma dat verplicht wordt voor bepaalde doelgroepen programma dat aangeboden wordt, al dan niet voor bepaalde doelgroepen programma dat niet wordt aangeboden Die laatstgenoemde bedrijven behoren tot dezelfde bedrijvengroep of bedrijvenfamilie. Gedeeltelijk varen ze een eigen ontwikkelingskoers. Daarom vermelden we in het bijgevoegde overzicht voor elk ontwikkelingsprogramma of het, vanuit elk specifiek KBCbedrijf (KBC Bank, KBC Verzekeringen, Centea, ) gaat om: - een programma dat verplicht wordt voor bepaalde doelgroepen; - een programma dat aangeboden wordt, al dan niet voor bepaalde doelgroepen; - een programma dat niet wordt aangeboden. KBC Bachelor KBC Master KBC Academy KBC Master Plus Management Development Programs

5 Sta je met beide voeten op de grond? Om een goede start te nemen in een nieuwe job krijg je maar beter een stevige basis mee. Die basis geeft je vaste grond onder je voeten. Dat is het doel van het ontwikkelingsaanbod bij de start. Hierin bieden we je als nieuwe medewerker de voedingsbodem om je functie goed te kunnen uitoefenen. En meteen krijg je een eerste beeld van de mogelijkheden binnen de KBC-groep. Daarnaast bestaan er verschillende opleidingsmodules om je te vervolmaken in je huidige functie. Zodat je daarin goed kunt aarden. Ontwikkelingsaanbod van bij de start KBC Intro Als nieuwe medewerker maak je uitgebreid kennis met het bedrijf dankzij het KBC Intro-programma. Voor wie? Iedere nieuwe medewerker uit de KBC-groep in België (zie overzichtstabel). Doelstellingen Verwelkoming in het bedrijf ( Het bedrijf is blij je als nieuwe collega te leren kennen ). Kennismaking met het geheel van de KBC-groep, haar samenstelling, haar strategie,. Wegwijs maken in het bedrijf ( hoe kom ik zelf aan meer info? ). Inhoud van het programma Dit programma start op de eerste dag dat je als medewerker in dienst bent met de ontvangst in het eigen bedrijf (bank, verzekeraar, ). Je wordt ontvangen op de lokale personeelsdienst (bedrijfsspecifieke accenten gaande van personeelsstatuten en -systemen, administratieve formaliteiten, de vakbondsorganisaties), gecombineerd met een meer functiegerichte ontvangst op de werkplek. In de loop van de daaropvolgende weken, word je samen met andere, nieuwe collega s uitgenodigd op de KBC-groepsdag waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: - KBC als bedrijf: missie en strategie; bankverzekeraar; standpunt cliënt en aandeelhouder; activiteiten (inclusief Centraal- Europa); KBC in cijfers, en positionering op de markt en tegenover concurrenten; doelstellingen en acties; de organisatiestructuur; het imago van KBC. - Personeelsbeleid. - Communicatiekanalen. Diverse bedrijven uit de KBC-groep voegen hier nog een bedrijfseigen dag aan toe voor een verdere kennismaking met de eigen werkomgeving.

6 Het ontwikkelingsaanbod in de diepte De meeste bedrijven uit de KBC-groep hebben een uitgebreid functiegericht opleidingsaanbod, dat medewerkers helpt om hun job van vandaag goed uit te voeren. Heel wat van deze opleidingen zijn klassiekers en vinden overdag plaats in een leslokaal, met een expert-collega als lesgever en een groep gemotiveerde cursisten. Maar er is meer. KBC besteedt in zijn ontwikkelingsaanbod veel aandacht aan nieuwe tendensen inzake leren en ontwikkeling. We noemen er een aantal: De krachtigste vorm van leren vindt plaats op de werkplek. Omdat daar de aansluiting tussen bekwaamheden en praktijk het grootst is. Vele werkentiteiten in KBC besteden aandacht aan dit werkplekleren en creëren er (soms letterlijk) de ruimte voor. Een trend die hierbij aansluit is klassikale opleidingen aanbieden op de werkplek zelf (bv. een commerciële training in een KBCkantoor). Verschillende thema s lenen zich tot zelfstudie. Daarbij biedt computergestuurde zelfstudie nieuwe, boeiende mogelijkheden. Om je job vandaag goed te doen, is de combinatie van kennis en vaardigheden (verkopen, adviseren, transacties uitvoeren, ) cruciaal. Daarom ontwerpen we opleidingen waarin je kennis en kunde zoveel mogelijk samen aanleert. Het ontwikkelingsaanbod in de diepte is ook meer dan een verzameling losse initiatieven. Voor veel voorkomende functies bundelen we deze initiatieven in trajecten of leerpaden. Naast georganiseerde leertrajecten kun je, in samenspraak met je leidinggevende, ook een eigen leerpad uitstippelen. En dat kun je bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelingsplan neerschrijven. Ten slotte bestaat er ook buiten KBC een groot aanbod aan opleidingsinitiatieven. Als er voor specifieke functies of materies in ons bedrijf geen intern aanbod is, vangen we dat op met een extern programma.

7 Hoe houd je het vuur brandend? De meeste mensen hebben uitdagingen nodig om goed te blijven functioneren op het werk. Als je kunt kennismaken met nieuwe dingen die in mindere of meerdere mate met je job te maken hebben, kan dat je enthousiasme voor je job en de verdere loopbaan onderhouden. En af en toe een nieuw licht laten schijnen op de zaken. Dat is de bedoeling van het unieke aanbod van Open Leren. Je bent vrij om er je licht op te steken. En elke opleiding die je interesseert te gaan volgen. Open Leren, het ruime aanbod aan avondopleidingen Open Leren Voor wie? Iedere geïnteresseerde medewerker uit de KBC-groep in België (zie overzichtstabel). Op vrijwillige basis. Doelstellingen Het gaat om een facultatief aanbod, dat je de kans biedt om: Basiskennis van een bankverzekeringsmetier of een bepaald domein op te doen. Je in een materie te verdiepen. Bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Praktische informatie Je neemt gratis deel. Inschrijven doe je op vrijwillige basis. De opleidingen vinden altijd plaats buiten de werkuren (tussen en 21 uur). De meeste opleidingen zijn reeksen van één tot drie avonden (uitzonderlijk ook langer). Er is ook een uitgebreid zelfstudieaanbod dat je van thuis uit on line kunt doornemen. Inhoud Een uiteenlopende waaier van avondopleidingen: Informatica (office, programmeren, webbuilding, ). bankverzekeringsdomeinen (kredieten, sparen en beleggen, verzekeringen, ). Talen (Engels, Frans, Italiaans, Pools, ). Algemeen vormende onderwerpen (juridische thema s, fiscaliteit, internationaal, audit, ). Vaardigheden (persoonlijke vaardigheden, commercialiteit, ).

8 Voel je je als een vis in het water? Alleen als je je goed in je vel voelt, kun je het beste van jezelf geven. Jonge medewerkers krijgen daarom de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Zodat ze klaar zijn om morgen door te groeien binnen de KBC-groep. Bijvoorbeeld door het KBC Bachelor-programma te volgen. Heb je een universitair diploma? Dan volg je automatisch, na minstens 6 maanden bedrijfservaring, het KBC Master-programma: een boeiende ontdekkingsreis naar nieuwe horizonten in de uitbouw van je loopbaan. Ontwikkelingsprogramma s in de diepte én in de breedte KBC Bachelor Voor wie? Iedere geïnteresseerde medewerker uit de KBC-groep in België (zie overzichtstabel). Op vrijwillige basis, en ongeacht leeftijd of diploma. Doelstellingen Een brede kijk krijgen op de bank- en verzekeringswereld (niet KBC-specifiek). Inzichten opdoen over bedrijfskunde in het algemeen en het metier van bankverzekeraar in het bijzonder. Inhoud van het programma Algemene bedrijfskundige vakken: Recht, Fiscaliteit, Economie, Marketing, Boekhouden, Balansanalyse, Financiële Wiskunde. Vakken uit het bankverzekeringsmetier: Betalingsverkeer, Verzekeringen (particulieren), Kredieten, Sparen en Beleggen. Praktische informatie Het gaat om een algemeen vormingsprogramma op kennismakingsniveau. Je bent bovendien vrij om het programma al dan niet volledig te doorlopen. Je kunt dus één of meer modules volgen. KBC Bachelor bestaat uit zelfstudiepakketten. Geïnteresseerden kunnen die s avonds aanvullen met workshops en/of opleidingen in Open Leren. KBC Bachelor begin je bij voorkeur op zijn vroegst nadat je 6 maanden in dienst bent. Zo houd je de leerbelasting die met het zich inwerken in zijn functie gepaard gaat op een aanvaardbaar niveau. Wil je het getuigschrift van KBC Bachelor behalen? Dan moet je met succes een eindtoets afleggen voor alle modules van KBC Bachelor. En dat binnen een tijdsperiode van maximaal 3 jaar.

9 KBC Master Voor wie? Verplicht voor iedere nieuw aangeworven medewerker met een Master diploma uit de KBCgroep (zie overzichtstabel). Het programma staat ook open voor andere doorgroeiende medewerkers die met succes het loopbaanonderzoek middenkader afleggen. Doelstellingen Doel van dit programma is je stevig te verankeren in KBC en je te oriënteren op een toekomstige middenkaderpositie, door: Een breedbeeldcamera te richten op de KBC-groep. Essentiële inzichten te verwerven in strategie, beleid, onze kernactiviteiten, de bedrijfsprocessen in hun interactie. Je netwerking en groepsband te versterken. Een diepgaand begrip te krijgen van en voor de werking van andere entiteiten. Inhoud van het programma Omgevingsfactoren en hun invloed op strategie en beleid (economisch, maatschappelijk, financieel). De KBC-strategie. KBC in Centraal-Europa. Onze commerciële processen. Onze kernactiviteiten: sparen en beleggen, kredieten, verzekeringen, betalingsverkeer. De rol en werking van ICT. Activiteiten met professionele partners. Waarde- en risicobeheer. Hoe kijkt de buitenwereld naar KBC? Gesprekken met Algemeen Directeurs. Praktische informatie Verplicht vormingsprogramma. Vooraf krijg je een toelichtingsvergadering over het programma. Je wordt automatisch uitgenodigd. Je bepaalt zelf welke basiskennis je vooraf nog het best verwerft om KBC Master met succes te kunnen volgen. Je kunt daartoe gebruik maken van het aanbod in KBC Bachelor (zelfstudie met, als je dat wilt, workshops) of in Open Leren. Voor vakken die je in het KBC Bachelor-programma volgt, kun je je kennis vrijblijvend laten testen (toetsen in mei en november). Je volgt het eigenlijke KBC Master-programma op zijn vroegst na 6 maanden en binnen het tweede jaar na je aanwerving. Duur: het programma bestaat uit een reeks van informatie- en discussiesessies (2,5 weken). En de uitdieping van een thema door middel van een groepsopdracht (ongeveer 5 dagen, gespreid over twee maanden).

10 Zoek jij het graag hogerop? Heb je een gezonde dosis ambitie, dan kun je binnen de groep doorgroeien naar de top of uitvliegen naar andere oorden. Natuurlijk, je moet wat in je mars hebben. Zowel voor mensen die graag in het buitenland willen werken, als voor de toptalenten die hier doorgroeien naar sleutelfuncties, hebben we trainingsprogramma s uitgewerkt. Ontwikkelingsprogramma s op naar de top KBC Academy Voor wie? Jong, internationaal toptalent uit de volledige KBCgroep wereldwijd (inclusief Centraal-Europa, zie overzichtstabel). Met jong toptalent bedoelen we veelbelovende jonge medewerkers (met 5 tot 10 jaar KBC-ervaring) met bijzondere troeven en talenten. Dit programma is bestemd voor de breder gerichte profielen. Dus niet zozeer voor domeinspecifieke toptalenten. Je kunt trouwens alleen maar deelnemen als je na een specifieke, interne selectieprocedure wordt geselecteerd. Doelstellingen Met dit programma wil KBC extra investeren in jong toptalent. Het programma streeft dan ook de volgende doelstellingen na: Een bredere kennis verwerven van diverse aspecten van bankieren en verzekeren. Een breder netwerk opbouwen binnen de KBC-groep wereldwijd. Het inzicht verhogen in de samenhang tussen vaardigheden, organisatie en processen. Inzichten bijbrengen in onze strategische kernactiviteiten en concurrentievoordelen. Een toekomstvisie bezorgen: waar willen we met dit bedrijf (en deze sector) naartoe? Inhoud van het programma Elementen waarop het programma is gebouwd: De vijf werelden van KBC: die van het retailbankverzekeren, de professionele wereld, de wereld van de productfabrieken, de wereld van de ondersteunende diensten en de ICT-wereld. De vijf concurrentievoordelen van KBC: efficiëntie en professionalisme, risicomanagement en kostenbeheersing, cliënt- en servicegerichtheid, kennismanagement en innovatie. De vijf tegenpartijen/spelers van KBC: particulieren, bedrijven, institutionele beleggers, toeleveranciers en externe partners, externe autoriteiten. Praktische informatie Het programma duurt vijf weken (drie weken in België en twee weken in Centraal- Europa). Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Jezelf inschrijven kan overigens niet; je wordt gevraagd om deel te nemen op basis van een voorafgaande doorlichting. De voertaal is Engels. Van de deelnemers verwachten we dat ze zich grondig voorbereiden door voorstudie en opdrachten vooraf. Aan het einde van het programma is er ook in een formeel examen voorzien, met een getuigschrift voor de geslaagden.

11 Ontwikkelingsprogramma s verderop in de loopbaan Voor kaderleden die doorgroeien tot sleutelfuncties in ons bedrijf staan er bijkomende vormingsprogramma s open (zie overzichtstabel). We doorlopen kort enkele van deze (residentiële) programma s: KBC Master Plus: dit is een kernachtig programma voor kaderleden die instappen in functies op het hogere kaderniveau. Ze krijgen er de gelegenheid om nieuwe inzichten op te doen, strategische thema s van de KBC-groep te verkennen en hun netwerk te verruimen. Naast sprekers uit het topmanagement van KBC, doen we ook een beroep op externe sprekers. Management Development Program: dit is een programma voor een beperkte groep high potentials of toptalenten uit de KBC-groep. Meer bepaald: zij die worden voorbereid op een directiefunctie en recent benoemde directieleden. Het programma biedt inzichten en kennisverbreding aan over visie en strategie, organisatieontwikkeling en humanresourcesmanagement.

12 Nuttig om te weten Infrastructuur Heel wat opleidingen bij KBC vinden plaats in opleidingslokalen die hiervoor specifiek uitgerust zijn met flip-over, bord, dataprojector, of video opname- en -weergaveapparatuur. Om elke vorm van klassikaal leren mogelijk te maken. Bovendien zijn er opleidingslokalen op diverse locaties in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, ) om de reistijd voor de deelnemers binnen de perken te houden. Informatie over opleidingen Meer en meer bieden we de praktische informatie over opleidingen aan langs elektronische weg in de diverse bedrijven van de KBC-groep. Langs diezelfde weg kun je trouwens ook inschrijven. Vragen Ben je geïnteresseerd in een baan bij KBC? Dan kun je je interesse online kenbaar maken op

13 Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. RPR , bankrekening KBC Bank NV, inschrijvingsnummer CBFA KBC Verzekeringen NV, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979). SAP /

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers.

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. EDUCAM 1 EDUCAM 2 Positionering Communicatie Kapitaal Tools INHOUD talenten

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Werken bij VX Company

Werken bij VX Company Werken bij VX Company INHOUDSOPGAVE 1. Jij bent het belangrijkst 2. Werken bij VX: Chris de Kok 3. Werken bij VX: Frans van der Geer 4. Doen waar je goed in bent 5. Werken bij VX: Jeroen van den Belt 6.

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie