Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht"

Transcriptie

1 Ontwikkeling en vorming bij KBC Een boeiende en leerrijke tocht

2 Voorwoord KBC is een financiële groep die permanent verder kijkt dan vandaag en morgen. We willen er ook in de toekomst blijven staan. En, als het ook maar even kan, nog groter, nog beter, nog sterker dan vandaag. Een nagenoeg Olympische gedachte, waarbij kampioenstitels het resultaat zijn van een lange, aangehouden voorbereiding. Van mensen uiteraard in de eerste plaats, en dat is waarmee de human resources-strategie (HR-strategie) van KBC bezig is. Recentelijk kwamen we tot de conclusie dat de HR-accenten in de komende jaren zich bijna als een sprookje laten voorstellen. Eigenlijk als a tale, meteen een symbool van de echte internationalisering van onze groep, die meer en meer gebruik maakt van het Engels als gemeenschappelijke taal. En tale staat dan voor: talent management, attractiviteit, leiderschap en employability (of duurzame inzetbaarheid). Elk van die begrippen kan in behoorlijke mate worden geassocieerd met ontwikkeling en vorming. En over ontwikkeling en vorming gaat deze folder. Zonder onze bedrijfscultuur te verloochenen en dus mét een aldoor kritisch kijkend oog voor de kosten, zijn we al jaar en dag een relatieve big spender in deze materie. En we blijven dat ook. Met accenten die beantwoorden aan de eisen van ons sprookje: attractiviteit en employability. Concreet: de ontwikkeling van KBC als organisatie heeft er baat bij aan elke KBC-medewerker ontwikkelingskansen te bieden. Talentmanagement en bouwen aan leiderschap kunnen niet zonder bijzondere aandacht voor wie overmorgen aan KBC richting en gestalte zal geven. Met die sprookjesbril op kwamen de ontwikkelingsprogramma s tot stand zoals we ze in deze folder kort schetsen. En met diezelfde bril op zullen we ze waar nodig telkens weer aanpassen aan nieuwe noden en nieuwe inzichten. Hugo De Moor directeur Potentieelontwikkeling KBC krijgt de award Levenslang leren Samen met 24 andere bedrijven werd KBC op 15 maart 2006 uitgeroepen tot Beste Werkgever Dit grootschalig europees onderzoek werd ook dit jaar in België uitgevoerd door de Vlerick Leuven Gent Management School i.s.m. Vacature en Références. Als enig bedrijf met meer dan werknemers in de rangschikking, bewijst KBC dat ze een onderneming is waarin de werknemers hun verantwoordelijken vertrouwen, trots zijn op hun prestaties en plezier beleven in hun werkomgeving. Maar dat is nog niet alles. KBC ontving op dezelfde gelegenheid de bijzondere award Levenslang leren voor haar uitmuntend vormings- en opleidingsbeleid.

3 Visie op ontwikkeling in KBC KBC wil een ambitieus, vooruitstrevend en inspirerend personeelsbeleid voeren met volle aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie. Meer bepaald van de KBC-medewerkers. 1 Elk van ons heeft talenten In wezen gaan we uit van deze fundamentele overtuiging: Iedereen heeft talenten en verdient hiervoor de gepaste erkenning, waardering én kansen om die verder te ontplooien. Het beste uit mensen halen en daartoe ook de nodige middelen ter beschikking stellen is een permanente opdracht voor het algemene HR-beleid én voor het lijnmanagement specifiek. Het grote interne opleidingsaanbod en de ruime begeleidingsmogelijkheden die voorhanden zijn binnen de KBC-groep, zijn hiervoor tekenend. 2 Iedereen heeft andere talenten Iedereen wordt met talenten geboren. De ene heeft meer talent voor muziek en de andere voor sport. De ene atleet loopt sneller dan de andere, heeft intrinsiek meer talent en wordt geselecteerd. Zo heeft de ene KBC-collega meer talent voor het commerciële, de andere voor het technisch inhoudelijke. Want KBC heeft mensen met verschillende talenten nodig: commerciële profielen, vakspecialisten, mensen met een wiskundeknobbel, managers, administratieve krachten, Daarom kiezen we er in KBC voor om een 'gedifferentieerd ontwikkelingsaanbod' aan te bieden, afhankelijk van de talenten van onze mensen. 3 Ontwikkelen in de diepte en in de breedte Waarom wil KBC veel investeren in de talenten van zijn medewerkers? In de eerste plaats opdat ze hun functie van vandaag goed kunnen uitvoeren. En zich tegelijkertijd verder kunnen bekwamen in hun expertise. Als je alle ontwikkelingsinspanningen (uitgedrukt in geld en in uren) zou optellen, dan investeert KBC veruit het meest in die functiegerichte vorming. En ten tweede als voorbereiding op morgen. Het ontwikkelingsaanbod richt zich ook op de ontwikkeling van talenten die we morgen nodig hebben. En wel op een gedifferentieerde manier. Zo heeft KBC bijvoorbeeld toptalent nodig, dat morgen en overmorgen de topfuncties gaat bemensen. Talentvolle mensen opleiden voor een functie aan de top, vraagt om een heel eigen ontwikkelingsaanpak. 4 Ontwikkelen is veel meer dan een opleiding volgen Natuurlijk heeft een evenwichtige verdeling van opleidingsvormen (klassikaal, zelfstudie, e-learning, werkplekleren) haar plaats in het ontwikkelingsaanbod. Maar er is meer dan opleiding volgen alleen. En veruit de belangrijkste manier van ontwikkelen is kleine en grotere uitdagingen zoeken, binnen of buiten je huidige job. 5 De eerste verantwoordelijke voor je ontwikkeling ben je zelf Je hebt je eigen ontwikkeling voor een behoorlijk deel in eigen handen. En uiteindelijk ben jijzelf de eindverantwoordelijke voor je ontwikkeling. Regelmatig moet iedereen zich durven af te vragen: wat wil ik bereiken in mijn huidige job, wat kan ik, waar wil ik naartoe, en welke inspanningen wil ik daartoe leveren? Voor die zoektocht krijg je steun. KBC heeft een heel ruim aanbod, zowel om je talenten en ontwikkelingsnoden te ontdekken, als om ze verder te ontwikkelen. Bepaalde opleidingen zijn zelfs verplicht, zoals de functiegerichte opleidingsprogramma s. Andere liggen klaar voor het grijpen. Alleen jij moet het initiatief nemen. Zo is er het bijzonder rijke aanbod in Open Leren: de avondopleidingen die elke KBC-medewerker kan volgen. De leidinggevende speelt ook een duidelijke rol. Van hem of haar mag je alvast verwachten dat hij je regelmatig nieuwe kansen en ervaringen aanreikt: In de eerste plaats peilen naar ontwikkelingsnoden en -mogelijkheden is een vast onderdeel in de feedback- en functioneringsgesprekken. Daarin bespreek je met je leidinggevende je huidige functioneren en blik je vooruit op nieuwe taken en uitdagingen. Meer en meer maken we gebruik van kennis- en vaardigheidsmatrices: die geven aan welke kennis en vaardigheden nodig zijn in een bepaalde functie. En tonen welk niveau jij daarin al hebt bereikt. De nieuwe uitdagingen leg je, samen met de acties die je daarvoor gaat ondernemen, vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Natuurlijk in overleg met je leidinggevende.

4 Een overzicht van de ontwikkelingsprogramma s in KBC Snel, snel een overzicht geven van ontwikkelingsprogramma s binnen de financiële bedrijvengroep KBC lijkt eenvoudig. Maar is het niet. Waarom? KBC is een internationale bedrijvengroep, in verschillende landen gevestigd. In de meeste van die landen bestaan nogal wat vormings- en ontwikkelingsactiviteiten, telkens aangepast aan wat ze ter plekke nuttig en nodig vinden. En al die activiteiten opsommen zou ons gewoon veel te ver leiden. Binnen die internationale groep ontstaan natuurlijk wel geregeld grensoverschrijdende processen om kennis te delen, bijvoorbeeld over kredietanalyse. Maar dat laten we in deze brochure buiten beschouwing. Er zijn ook grensoverschrijdende ontwikkelingsprocessen. Tot nu toe blijven die beperkt tot het hogere managementniveau en tot de zogenaamde high potentials. Hier vind je ze terug onder Management Development Programs en onder KBC Academy. Concreet gaat het hier over de binnenlandse, Belgische poot van KBC en dan nog vooral over de overwegend Nederlandstalige KBC-bedrijven. Overzicht van de ontwikkelingsprogramma s bij KBC KBC Groep NV KBC Bank KBC Verzekeringen KBC Asset Management Centea Fidea KBC Lease Holding NV KBC Autolease KBC Securities Fin Force KBC Intro Open Leren programma dat verplicht wordt voor bepaalde doelgroepen programma dat aangeboden wordt, al dan niet voor bepaalde doelgroepen programma dat niet wordt aangeboden Die laatstgenoemde bedrijven behoren tot dezelfde bedrijvengroep of bedrijvenfamilie. Gedeeltelijk varen ze een eigen ontwikkelingskoers. Daarom vermelden we in het bijgevoegde overzicht voor elk ontwikkelingsprogramma of het, vanuit elk specifiek KBCbedrijf (KBC Bank, KBC Verzekeringen, Centea, ) gaat om: - een programma dat verplicht wordt voor bepaalde doelgroepen; - een programma dat aangeboden wordt, al dan niet voor bepaalde doelgroepen; - een programma dat niet wordt aangeboden. KBC Bachelor KBC Master KBC Academy KBC Master Plus Management Development Programs

5 Sta je met beide voeten op de grond? Om een goede start te nemen in een nieuwe job krijg je maar beter een stevige basis mee. Die basis geeft je vaste grond onder je voeten. Dat is het doel van het ontwikkelingsaanbod bij de start. Hierin bieden we je als nieuwe medewerker de voedingsbodem om je functie goed te kunnen uitoefenen. En meteen krijg je een eerste beeld van de mogelijkheden binnen de KBC-groep. Daarnaast bestaan er verschillende opleidingsmodules om je te vervolmaken in je huidige functie. Zodat je daarin goed kunt aarden. Ontwikkelingsaanbod van bij de start KBC Intro Als nieuwe medewerker maak je uitgebreid kennis met het bedrijf dankzij het KBC Intro-programma. Voor wie? Iedere nieuwe medewerker uit de KBC-groep in België (zie overzichtstabel). Doelstellingen Verwelkoming in het bedrijf ( Het bedrijf is blij je als nieuwe collega te leren kennen ). Kennismaking met het geheel van de KBC-groep, haar samenstelling, haar strategie,. Wegwijs maken in het bedrijf ( hoe kom ik zelf aan meer info? ). Inhoud van het programma Dit programma start op de eerste dag dat je als medewerker in dienst bent met de ontvangst in het eigen bedrijf (bank, verzekeraar, ). Je wordt ontvangen op de lokale personeelsdienst (bedrijfsspecifieke accenten gaande van personeelsstatuten en -systemen, administratieve formaliteiten, de vakbondsorganisaties), gecombineerd met een meer functiegerichte ontvangst op de werkplek. In de loop van de daaropvolgende weken, word je samen met andere, nieuwe collega s uitgenodigd op de KBC-groepsdag waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: - KBC als bedrijf: missie en strategie; bankverzekeraar; standpunt cliënt en aandeelhouder; activiteiten (inclusief Centraal- Europa); KBC in cijfers, en positionering op de markt en tegenover concurrenten; doelstellingen en acties; de organisatiestructuur; het imago van KBC. - Personeelsbeleid. - Communicatiekanalen. Diverse bedrijven uit de KBC-groep voegen hier nog een bedrijfseigen dag aan toe voor een verdere kennismaking met de eigen werkomgeving.

6 Het ontwikkelingsaanbod in de diepte De meeste bedrijven uit de KBC-groep hebben een uitgebreid functiegericht opleidingsaanbod, dat medewerkers helpt om hun job van vandaag goed uit te voeren. Heel wat van deze opleidingen zijn klassiekers en vinden overdag plaats in een leslokaal, met een expert-collega als lesgever en een groep gemotiveerde cursisten. Maar er is meer. KBC besteedt in zijn ontwikkelingsaanbod veel aandacht aan nieuwe tendensen inzake leren en ontwikkeling. We noemen er een aantal: De krachtigste vorm van leren vindt plaats op de werkplek. Omdat daar de aansluiting tussen bekwaamheden en praktijk het grootst is. Vele werkentiteiten in KBC besteden aandacht aan dit werkplekleren en creëren er (soms letterlijk) de ruimte voor. Een trend die hierbij aansluit is klassikale opleidingen aanbieden op de werkplek zelf (bv. een commerciële training in een KBCkantoor). Verschillende thema s lenen zich tot zelfstudie. Daarbij biedt computergestuurde zelfstudie nieuwe, boeiende mogelijkheden. Om je job vandaag goed te doen, is de combinatie van kennis en vaardigheden (verkopen, adviseren, transacties uitvoeren, ) cruciaal. Daarom ontwerpen we opleidingen waarin je kennis en kunde zoveel mogelijk samen aanleert. Het ontwikkelingsaanbod in de diepte is ook meer dan een verzameling losse initiatieven. Voor veel voorkomende functies bundelen we deze initiatieven in trajecten of leerpaden. Naast georganiseerde leertrajecten kun je, in samenspraak met je leidinggevende, ook een eigen leerpad uitstippelen. En dat kun je bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelingsplan neerschrijven. Ten slotte bestaat er ook buiten KBC een groot aanbod aan opleidingsinitiatieven. Als er voor specifieke functies of materies in ons bedrijf geen intern aanbod is, vangen we dat op met een extern programma.

7 Hoe houd je het vuur brandend? De meeste mensen hebben uitdagingen nodig om goed te blijven functioneren op het werk. Als je kunt kennismaken met nieuwe dingen die in mindere of meerdere mate met je job te maken hebben, kan dat je enthousiasme voor je job en de verdere loopbaan onderhouden. En af en toe een nieuw licht laten schijnen op de zaken. Dat is de bedoeling van het unieke aanbod van Open Leren. Je bent vrij om er je licht op te steken. En elke opleiding die je interesseert te gaan volgen. Open Leren, het ruime aanbod aan avondopleidingen Open Leren Voor wie? Iedere geïnteresseerde medewerker uit de KBC-groep in België (zie overzichtstabel). Op vrijwillige basis. Doelstellingen Het gaat om een facultatief aanbod, dat je de kans biedt om: Basiskennis van een bankverzekeringsmetier of een bepaald domein op te doen. Je in een materie te verdiepen. Bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Praktische informatie Je neemt gratis deel. Inschrijven doe je op vrijwillige basis. De opleidingen vinden altijd plaats buiten de werkuren (tussen en 21 uur). De meeste opleidingen zijn reeksen van één tot drie avonden (uitzonderlijk ook langer). Er is ook een uitgebreid zelfstudieaanbod dat je van thuis uit on line kunt doornemen. Inhoud Een uiteenlopende waaier van avondopleidingen: Informatica (office, programmeren, webbuilding, ). bankverzekeringsdomeinen (kredieten, sparen en beleggen, verzekeringen, ). Talen (Engels, Frans, Italiaans, Pools, ). Algemeen vormende onderwerpen (juridische thema s, fiscaliteit, internationaal, audit, ). Vaardigheden (persoonlijke vaardigheden, commercialiteit, ).

8 Voel je je als een vis in het water? Alleen als je je goed in je vel voelt, kun je het beste van jezelf geven. Jonge medewerkers krijgen daarom de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Zodat ze klaar zijn om morgen door te groeien binnen de KBC-groep. Bijvoorbeeld door het KBC Bachelor-programma te volgen. Heb je een universitair diploma? Dan volg je automatisch, na minstens 6 maanden bedrijfservaring, het KBC Master-programma: een boeiende ontdekkingsreis naar nieuwe horizonten in de uitbouw van je loopbaan. Ontwikkelingsprogramma s in de diepte én in de breedte KBC Bachelor Voor wie? Iedere geïnteresseerde medewerker uit de KBC-groep in België (zie overzichtstabel). Op vrijwillige basis, en ongeacht leeftijd of diploma. Doelstellingen Een brede kijk krijgen op de bank- en verzekeringswereld (niet KBC-specifiek). Inzichten opdoen over bedrijfskunde in het algemeen en het metier van bankverzekeraar in het bijzonder. Inhoud van het programma Algemene bedrijfskundige vakken: Recht, Fiscaliteit, Economie, Marketing, Boekhouden, Balansanalyse, Financiële Wiskunde. Vakken uit het bankverzekeringsmetier: Betalingsverkeer, Verzekeringen (particulieren), Kredieten, Sparen en Beleggen. Praktische informatie Het gaat om een algemeen vormingsprogramma op kennismakingsniveau. Je bent bovendien vrij om het programma al dan niet volledig te doorlopen. Je kunt dus één of meer modules volgen. KBC Bachelor bestaat uit zelfstudiepakketten. Geïnteresseerden kunnen die s avonds aanvullen met workshops en/of opleidingen in Open Leren. KBC Bachelor begin je bij voorkeur op zijn vroegst nadat je 6 maanden in dienst bent. Zo houd je de leerbelasting die met het zich inwerken in zijn functie gepaard gaat op een aanvaardbaar niveau. Wil je het getuigschrift van KBC Bachelor behalen? Dan moet je met succes een eindtoets afleggen voor alle modules van KBC Bachelor. En dat binnen een tijdsperiode van maximaal 3 jaar.

9 KBC Master Voor wie? Verplicht voor iedere nieuw aangeworven medewerker met een Master diploma uit de KBCgroep (zie overzichtstabel). Het programma staat ook open voor andere doorgroeiende medewerkers die met succes het loopbaanonderzoek middenkader afleggen. Doelstellingen Doel van dit programma is je stevig te verankeren in KBC en je te oriënteren op een toekomstige middenkaderpositie, door: Een breedbeeldcamera te richten op de KBC-groep. Essentiële inzichten te verwerven in strategie, beleid, onze kernactiviteiten, de bedrijfsprocessen in hun interactie. Je netwerking en groepsband te versterken. Een diepgaand begrip te krijgen van en voor de werking van andere entiteiten. Inhoud van het programma Omgevingsfactoren en hun invloed op strategie en beleid (economisch, maatschappelijk, financieel). De KBC-strategie. KBC in Centraal-Europa. Onze commerciële processen. Onze kernactiviteiten: sparen en beleggen, kredieten, verzekeringen, betalingsverkeer. De rol en werking van ICT. Activiteiten met professionele partners. Waarde- en risicobeheer. Hoe kijkt de buitenwereld naar KBC? Gesprekken met Algemeen Directeurs. Praktische informatie Verplicht vormingsprogramma. Vooraf krijg je een toelichtingsvergadering over het programma. Je wordt automatisch uitgenodigd. Je bepaalt zelf welke basiskennis je vooraf nog het best verwerft om KBC Master met succes te kunnen volgen. Je kunt daartoe gebruik maken van het aanbod in KBC Bachelor (zelfstudie met, als je dat wilt, workshops) of in Open Leren. Voor vakken die je in het KBC Bachelor-programma volgt, kun je je kennis vrijblijvend laten testen (toetsen in mei en november). Je volgt het eigenlijke KBC Master-programma op zijn vroegst na 6 maanden en binnen het tweede jaar na je aanwerving. Duur: het programma bestaat uit een reeks van informatie- en discussiesessies (2,5 weken). En de uitdieping van een thema door middel van een groepsopdracht (ongeveer 5 dagen, gespreid over twee maanden).

10 Zoek jij het graag hogerop? Heb je een gezonde dosis ambitie, dan kun je binnen de groep doorgroeien naar de top of uitvliegen naar andere oorden. Natuurlijk, je moet wat in je mars hebben. Zowel voor mensen die graag in het buitenland willen werken, als voor de toptalenten die hier doorgroeien naar sleutelfuncties, hebben we trainingsprogramma s uitgewerkt. Ontwikkelingsprogramma s op naar de top KBC Academy Voor wie? Jong, internationaal toptalent uit de volledige KBCgroep wereldwijd (inclusief Centraal-Europa, zie overzichtstabel). Met jong toptalent bedoelen we veelbelovende jonge medewerkers (met 5 tot 10 jaar KBC-ervaring) met bijzondere troeven en talenten. Dit programma is bestemd voor de breder gerichte profielen. Dus niet zozeer voor domeinspecifieke toptalenten. Je kunt trouwens alleen maar deelnemen als je na een specifieke, interne selectieprocedure wordt geselecteerd. Doelstellingen Met dit programma wil KBC extra investeren in jong toptalent. Het programma streeft dan ook de volgende doelstellingen na: Een bredere kennis verwerven van diverse aspecten van bankieren en verzekeren. Een breder netwerk opbouwen binnen de KBC-groep wereldwijd. Het inzicht verhogen in de samenhang tussen vaardigheden, organisatie en processen. Inzichten bijbrengen in onze strategische kernactiviteiten en concurrentievoordelen. Een toekomstvisie bezorgen: waar willen we met dit bedrijf (en deze sector) naartoe? Inhoud van het programma Elementen waarop het programma is gebouwd: De vijf werelden van KBC: die van het retailbankverzekeren, de professionele wereld, de wereld van de productfabrieken, de wereld van de ondersteunende diensten en de ICT-wereld. De vijf concurrentievoordelen van KBC: efficiëntie en professionalisme, risicomanagement en kostenbeheersing, cliënt- en servicegerichtheid, kennismanagement en innovatie. De vijf tegenpartijen/spelers van KBC: particulieren, bedrijven, institutionele beleggers, toeleveranciers en externe partners, externe autoriteiten. Praktische informatie Het programma duurt vijf weken (drie weken in België en twee weken in Centraal- Europa). Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Jezelf inschrijven kan overigens niet; je wordt gevraagd om deel te nemen op basis van een voorafgaande doorlichting. De voertaal is Engels. Van de deelnemers verwachten we dat ze zich grondig voorbereiden door voorstudie en opdrachten vooraf. Aan het einde van het programma is er ook in een formeel examen voorzien, met een getuigschrift voor de geslaagden.

11 Ontwikkelingsprogramma s verderop in de loopbaan Voor kaderleden die doorgroeien tot sleutelfuncties in ons bedrijf staan er bijkomende vormingsprogramma s open (zie overzichtstabel). We doorlopen kort enkele van deze (residentiële) programma s: KBC Master Plus: dit is een kernachtig programma voor kaderleden die instappen in functies op het hogere kaderniveau. Ze krijgen er de gelegenheid om nieuwe inzichten op te doen, strategische thema s van de KBC-groep te verkennen en hun netwerk te verruimen. Naast sprekers uit het topmanagement van KBC, doen we ook een beroep op externe sprekers. Management Development Program: dit is een programma voor een beperkte groep high potentials of toptalenten uit de KBC-groep. Meer bepaald: zij die worden voorbereid op een directiefunctie en recent benoemde directieleden. Het programma biedt inzichten en kennisverbreding aan over visie en strategie, organisatieontwikkeling en humanresourcesmanagement.

12 Nuttig om te weten Infrastructuur Heel wat opleidingen bij KBC vinden plaats in opleidingslokalen die hiervoor specifiek uitgerust zijn met flip-over, bord, dataprojector, of video opname- en -weergaveapparatuur. Om elke vorm van klassikaal leren mogelijk te maken. Bovendien zijn er opleidingslokalen op diverse locaties in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, ) om de reistijd voor de deelnemers binnen de perken te houden. Informatie over opleidingen Meer en meer bieden we de praktische informatie over opleidingen aan langs elektronische weg in de diverse bedrijven van de KBC-groep. Langs diezelfde weg kun je trouwens ook inschrijven. Vragen Ben je geïnteresseerd in een baan bij KBC? Dan kun je je interesse online kenbaar maken op

13 Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. RPR , bankrekening KBC Bank NV, inschrijvingsnummer CBFA KBC Verzekeringen NV, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979). SAP /

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Klare taal rendeert Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Taalbeleid: geen overbodige luxe Duidelijk en transparant taalgebruik vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance Randstad banking & insurance randstad.nl/banking-insurance Zoek jij een (nieuwe) uitdagende baan bij een bank of verzekeraar en wil jij echt werk maken van jouw talent? Kies dan voor een carrière bij Randstad

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Workshop Sterke punten ontwikkelen. Maak er (jouw) werk van. 24 september 2013

Workshop Sterke punten ontwikkelen. Maak er (jouw) werk van. 24 september 2013 Workshop Sterke punten ontwikkelen Maak er (jouw) werk van 24 september 2013 Je Sterke Punten zijn niet die dingen waar je goed in bent je zwakke punten zijn niet de dingen waar je slecht in bent Geloof

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Postgraduaat in het Informaticamanagement

Postgraduaat in het Informaticamanagement Bijblijven & mee evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat in het Informaticamanagement Academiejaar 2008-2009 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen

Nadere informatie

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling.

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling. Succes inspireert! Ben jij (binnenkort) HBO/WO student en is voor jou alleen de sky the limit? Heb jij ambitie en talent, en wil je leren nog krachtiger te worden om je ambitie daadwerkelijk waar te maken?

Nadere informatie

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo Management & Organisatie Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo M&O - een nieuw vak Management en Organisatie (M&O) komt als vak niet voor in de basisvorming. In de Tweede Fase kan je M&O kiezen in

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L. Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie?

Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L. Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L Nancy Cantens - Ann Decorte Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? 1. Toelichting bij het wat, wanneer en waarom

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

We bieden ergonomische oplossingen op maat met als doel: verbetering van welzijn en geluk op de werkplek. reduceren werkverlet en risico-minimalisatie

We bieden ergonomische oplossingen op maat met als doel: verbetering van welzijn en geluk op de werkplek. reduceren werkverlet en risico-minimalisatie Voel je op het werk! We bieden ergonomische oplossingen op maat met als doel: verbetering van welzijn en geluk op de werkplek stijging van de productiviteit reduceren werkverlet en risico-minimalisatie

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN?

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN? FAQ - TOP SKILLS 1. WAAROM TOP SKILLS? Er zijn nog te veel verschillen tussen de pressionele situatie van mannen en vrouwen; Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

In mijn ideale eerste job

In mijn ideale eerste job Resultaten YTIA-peiling Verkiezen de YTIA Ambassadors flexibele werkuren boven een hoog startloon in hun eerste ideale job? En wat is voor hen de grootste drempel om een geschikte job te vinden? Dat kwamen

Nadere informatie

Evaluatie SOFIA: Vrouwen in academia

Evaluatie SOFIA: Vrouwen in academia Evaluatie SOFIA: Vrouwen in academia Het aantal vrouwen die een topfunctie vervullen is vandaag de dag nog steeds zeer laag. Ook in de academische wereld zijn er veel meer mannen die een loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie?

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? Verticale integratie Horizontale integratie Diepte integratie - Horizontale integratie : Hoe stemmen wij alle elementen van onze horizontale

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie