master in de internationale betrekkingen en diplomatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "master in de internationale betrekkingen en diplomatie"

Transcriptie

1 master in de internationale betrekkingen en diplomatie master na masteropleiding

2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Departement studentgerichte diensten J. Crab Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het aanbod van opleidingsonderdelen van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie in deze brochure.

3 Inhoud Internationale Betrekkingen en Diplomatie studeren aan de Universiteit Antwerpen? Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Programma Vakbeschrijvingen Deeltijds studeren Gastlezingen door (inter)nationale docenten Studiebezoeken Studeren in het buitenland? Onderzoek in het domein van de Internationale Betrekkingen en Diplomatie Biografieën docenten Studieadvies - en studentenbegeleiding Nuttige websites Meer info?

4 4

5 Internationale Betrekkingen en Diplomatie studeren aan de Universiteit Antwerpen? De master-na-master 1 opleiding Internationale Betrekkingen en Diplomatie biedt een combinatie van politiek-wetenschappelijke analyse en praktijkgerichte vaardigheden op het gebied van de internationale politiek. Je bestudeert de politicologische theorieën over internationale betrekkingen en onderhandelen, je wijdt je aan een historische, juridische en economische studie van het vakgebied, en je ontwikkelt de praktische vaardigheden van het presenteren en onderhandelen door middel van een simulatie van internationale onderhandelingen. Na deze basisvakken, heb je de keuze je verder te verdiepen in thema s zoals de Europese Unie, internationale veiligheid, politieke economie, en ontwikkeling. Naast de colleges van de eigen docenten, wordt het programma aangevuld met lezingen door (buitenlandse) gastsprekers en bezoeken aan Europese en multilaterale instellingen in Brussel en Genève. Tewerkstellingskansen liggen in functies bij instellingen waar een gedegen kennis van de internationale dimensie van het politiek en economisch bestel onontbeerlijk is. De opleiding kan zo een voorbereiding zijn op een loopbaan bij Vlaamse, Belgische, Europese of internationale overheden alsook bij internationaal actieve bedrijven, hun vakorganisaties en NGO s. De opleiding biedt ook een zeer goede voorbereiding op het diplomatiek examen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. De lessen gaan door op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. 1 Er is een aanvraag lopende tot herpositionering van de opleiding tot een master-na-bachelor, met ingang van 1 oktober Wij raden aan de webstek van de opleiding te consulteren voor meer informatie en het laatste nieuws hierover: 5

6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Het programma van de Master-na-master in de Internationale Betrekkingen en Diplomatie richt zich tot studenten die zich in één jaar grondig willen verdiepen in het domein van de Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen. Rechtstreekse instroom De volgende studenten hebben rechtstreekse toegang tot de opleiding: MA politieke wetenschappen, sociologie, communicatiewetenschappen, sociaal-economische wetenschappen of gelijkgestelde opleidingen. Instroom via een voorbereidingsprogramma Volgende studenten dienen een voorbereidingsprogramma van 6 studiepunten te volgen: MA rechten, economie, of geschiedenis; MA humane wetenschappen (vb. taal- en letterkunde, wijsbegeerte, criminologie, psychologie, handelswetenschappen). Volgende studenten dienen een voorbereidingsprogramma van 60 studiepunten te volgen: MA biomedische, medische en exacte wetenschappen (vb. fysica, biologie, chemie, wiskunde, informatica, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur), en vertalertolk. Het voorbereidingsprogramma heeft de volgende inhoud: Voorbereidingsprogramma (6 studiepunten) 1. Inleiding tot de Politicologie Stefaan Walgrave Voorbereidingsprogramma (60 studiepunten) Sociale en politieke filosofie Peter Reynaert Kwalitatieve onderzoeksmethoden Dimitri Mortelmans Inleiding tot de politicologie Stefaan Walgrave Comparative politics Cas Mudde European integration Peter Bursens Politieke Sociologie Petra Meier Inleiding in de Internationale betrekkingen Tom Sauer Sociale en politieke geschiedenis Hilde Greefs Inleiding tot het recht en de publieke instellingen Patricia Popelier Inleiding tot de algemene economie Diana De Graeve 6 Indien de opleiding een master-na-bachelor wordt, blijven de toelatingscriteria dezelfde, met dit verschil dat naast masters ook bachelors uit de respectieve opleidingen worden toegelaten. Naast deze voorbereidingsprogramma s zal er eveneens een schakelprogramma voor bepaalde bachelors aangeboden worden. Dit vak wordt parallel gevolgd tijdens het studiejaar, samen met de andere vakken in de opleiding

7 Programma Het curriculum van de Master na Master in de Internationale Betrekkingen en Diplomatie is opgebouwd rond vier wetenschappelijke basispijlers: theorieën van de internationale betrekkingen, internationale economie, internationaal recht en geschiedenis van de internationale betrekkingen. Het basisopleidingsonderdeel Diplomatie en onderhandelen draagt tevens een meer praktijkgericht perspectief in zich. Het programma bestaat uit 2 verplichte vakken, 2 interdisciplinaire basisvakken, 3 keuzevakken en/of seminaries (te kiezen uit een ruim aanbod), en de Masterproef. Verplicht vakkenpakket (15 studiepunten) Vak Theorieën van de internationale betrekkingen 6 Diplomatie en onderhandelen 9 Interdisciplinaire basisvakken (12 studiepunten) Twee te kiezen uit het volgende aanbod: Vak Geschiedenis van de internationale betrekkingen 6 Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen 6 Internationale economie en internationale economische organisaties 6 Keuzevakken en/of seminaries (18 studiepunten) Drie te kiezen uit het volgende aanbod: Europese Unie De Europese Unie als politiek systeem 6 European negotiation seminar 6 Recht van de Europese Unie 6 Subdisciplines IB International Political Economy 6 Internationale veiligheid 6 Belgisch en vergelijkend buitenlands beleid 6 Ontwikkeling en Mensenrechten Tweespraken over Noord en Zuid & Ontwikkelingsstudies 6 Mensenrechten: grondige studie en practicum rechten en vrijheden 6 OF het niet gekozen derde basisvak 6 7

8 Masterproef (15 studiepunten) 8 De masterproef moet een logisch opgebouwd rapport zijn met behulp van de wetenschappelijke literatuur (eventueel aangevuld met empirisch onderzoek) over een aspect van de internationale of vergelijkende politiek. Vakbeschrijvingen VOORBEREIDINGSPROGRAMMA (6 studiepunten) Inleiding tot de politicologie Prof. dr. Stefaan Walgrave De cursus Inleiding in de Politicologie is een systematische inleiding in de politieke wetenschap. Dit opleidingsonderdeel wil de studenten een brede inleiding geven in de verschillende aspecten van politiek en politieke besluitvorming en de visie van de politieke wetenschap daarop. De cursus bevat een inleiding in de basisbeginselen van de verschillende subdisciplines in de politieke wetenschappen, zijnde de internationale politiek, de politieke filosofie, de bestuurswetenschappen en de vergelijkende politieke wetenschappen. Toch ligt het zwaartepunt van de cursus duidelijk bij de vergelijkende politieke wetenschappen: het systematisch vergelijken van politieke stelsels, fenomenen en gedrag over de landsgrenzen heen. De cursus behandelt een veelheid van onderwerpen zoals representatie, politieke participatie, ideologie, breuklijnen, politieke partijen, kiesstelsels en stemgedrag, internationale betrekkingen, Europese integratie... Verplicht vakkenpakket (15 studiepunten) Theorieën van de internationale betrekkingen Prof. dr. Dirk De Bièvre Dit hoorcollege biedt een overzicht van de voornaamste theorieën in de internationale betrekkingen. Deze zijn conceptuele brillen waarmee we de grote vragen van de internationale politiek kunnen bekijken: Waarom voeren staten oorlog? Waarom komt het tot vrede? Werken staten samen? Waarom voeren democratieën geen oorlog tegen elkaar? Verschillende theorieën komen tijdens de colleges aan bod. Het klassiek realisme, dat een normatief-prescriptieve theorie voor de politicus wil zijn, staat in contrast met het structureel realisme, dat aan de hand van de machtsverdeling binnen het internationale systeem het individuele gedrag van staten wil verklaren. Na het staatsgecentreerde realisme bekijken we theorieën die het gedrag van staten verklaren aan de hand van binnenlandse factoren: het liberalisme en de verschillende theorieën over de democratische vrede. Verder gaan we in op de zogenaamde regime theorie. Deze biedt verklaringen voor internationale samenwerking en onderzoekt de effecten van internationale instituties. We zetten ook de bril op van het sociaal-constructivisme, die er van uitgaat dat het gedrag van staten door normen en identiteit wordt geleid. Ook de

9 verschillende theorieën over de Europese integratie komen aan bod. Tenslotte werpen we een blik op de zogenaamde kritische theorieën zoals de wereldsysteemtheorie, de dependentietheorie en het neo-marxisme. Diplomatie en onderhandelen Prof. dr. Jan Melissen & Prof. dr. Tom Sauer De cursus bestaat uit twee modules: Een eerste module (Prof. dr. Jan Melissen) in de vorm van een collegeserie is een inleiding in de diplomatie. Studenten worden aangemoedigd te reflecteren over theoretische en praktische aspecten van de machinekamer van de internationale politiek. Dit vak bestudeert de ontwikkeling van de hedendaagse diplomatieke praktijk en enkele van de belangrijkste innovaties in de diplomatie. In de studie van de internationale betrekkingen wordt over het algemeen weinig aandacht besteed aan de diplomatie, d.w.z. de studie van de instituties en processen waarvan staten en andere internationale actoren zich bedienen in hun onderlinge betrekkingen en bij het opkomen voor hun eigen belangen. Het is een open deur intrappen, wanneer we stellen dat de manier waarop staten met elkaar omgaan radicaal is veranderd, dat de agenda van de diplomatie veel breder is geworden, en dat niet-statelijke actoren steeds volwaardigere spelers in complexe internationale netwerken zijn. Het goed begrijpen van deze processen is echter een interessante uitdaging. Nieuwe functies en vormen van diplomatie laten een beeld van de diplomatieke praktijk zien dat weinig heel laat van de meer traditionele noties ervan. Dit vak kijkt naar de ontwikkeling van de diplomatie aan het begin van de 21ste eeuw, de aanpassing van de diplomatieke machinerie aan veelvormige veranderingsprocessen in de internationale omgeving, en ook naar de fundamenteel veranderende rol van diplomaten zelf. Tegen het einde van de collegeserie hebben studenten een goed inzicht in belangrijke aspecten van de hedendaagse diplomatieke praktijk. Ze zijn dan bekend met de belangrijkste literatuur die in de vorm van een cursus ter beschikking wordt gesteld en ze zijn in staat kritisch en analytisch over dit onderwerp na te denken. De tweede module (Prof. dr. Tom Sauer) legt de klemtoon op het voornaamste instrument van diplomatie, met name onderhandelen. Na een theoretische uiteenzetting over onderhandelen en bemiddeling, met inbegrip van case-studies, volgt de toetsing van de onderhandelingsvaardigheden in de praktijk door middel van enkele korte oefeningen alsook een heuse onderhandelingssimulatie van een internationaal-politiek overlegorgaan (met medewerking van Dr. David Criekemans). Doelstelling van deze simulatie is om een inzicht te verwerven in de dynamieken die binnen de internationale politiek werkzaam zijn. De afgelopen jaren ging het om een simulatie van de `Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van de Europese Unie en de Veiligheidsraad (VN). De thema s en dossiers die in deze vergadering door de studenten behandeld worden, zijn reëel. Elke student speelt de rol van Minister van Buitenlandse Zaken of Vertegenwoordiger van een land. Het onderhandelingsseminarie wordt voorbereid in een aantal voorafgaandelijke colleges waarin zowel aandacht wordt besteed aan de politieke strijd tussen landen over de inhoud van de vraagstukken, als aan onderhandelingstechnieken.

10 Interdisciplinaire basisvakken (12 studiepunten) Geschiedenis van de internationale betrekkingen Prof. dr. Tom Sauer De geschiedenis van de internationale politiek van 1815 tot heden wordt toegelicht, inclusief het Congres van Wenen, het Concert Européen, de opkomst van Duitsland, de aanloop naar WO I, de Grote Oorlog, de Russische Revolutie, Das Diktat van Versailles, het interbellum en de economische crisis, het Nazisme en het Stalinisme, WO II, de oprichting van internationale organisaties zoals de VN, de Koude Oorlog (start, Korea, Berlijn, Cuba, Vietnam), dekolonisatie, Europese integratie, détente in j 70, Reagan periode, val van de Berlijnse Muur en de implosie van de USSR, het post- Koude Oorlogtijdperk (Golfoorlog, Ex-Joegoslavië, Somalië, Rwanda, Kosovo), 9/11, en het Amerikaans unilateralisme (o.a. Irak oorlog). Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen Prof. dr. Koen De Feyter Aan bod komen onder andere de bronnen van het volkenrecht, de internationale gemeenschap en de aard van de internationale verhoudingen. Verder wordt ook veel aandacht geschonken aan de bespreking van volkenrechtelijke instellingen. Hierbinnen worden aspecten van universele en regionale organisaties belicht, alsook de werking van volkenrechtelijke instellingen. De cursus wordt doorsponnen met voorbeelden uit de internationale praktijk. Internationale economie en internationale economische organisaties Prof. dr. Ludo Cuyvers De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel besteedt aandacht aan theorieën van internationale handel en de handelspolitiek. Daarnaast wordt ook de dynamiek van nationaal inkomen en internationale handel bestudeerd, alsook de naoorlogse exportgeleide groei. Andere aspecten: de rol van de wisselkoersen en het wisselkoersstelsel, de betalingsbalans en enkele hedendaagse internationale economische problemen. In een tweede deel wordt aandacht besteed aan de structuren, en vooral de werking en het actieterrein van de belangrijkste internationale economische organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale economie zoals de WTO, UNCTAD, het IMF, de Wereldbank en de OESO. Deze organisaties worden besproken op basis van concrete casussen. Ook de politieke consequenties van het multilaterale economische overleg worden in kaart gebracht en met de studenten besproken. 10

11 Keuzevakken en/of seminaries (18 studiepunten) De Europese Unie als politiek systeem Prof. dr. Peter Bursens Deze cursus heeft als doel de kennis over de wijze waarop het Europese institutionele systeem werkt te verdiepen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van theoretische kaders uit de vergelijkende politieke wetenschappen. Bedoeling is dat de studenten een grondig inzicht verwerven in de volgende vragen. Hoe komen Europese regels tot stand? Hoe functioneren de verschillende instellingen? Hoe gaat de Europese Unie om met politieke representativiteit en verantwoording? Bijzondere aandacht gaat naar vier instellingen die een cruciale rol spelen in de Europese beleidsvorming: de Europese Commissie, het Hof van Justitie, het Europees Parlement en de Raad. Daarnaast staan we stil bij Europese politieke representatie door middel van politieke partijen, verkiezingen en belangen-groepen. European negotiation seminar Prof. dr. Peter Bursens The European negotiation seminar is embedded in TACEUSS, which is an international consortium of 20 European and US Universities. TACEUSS yearly organises EUROSIM, a 4 day international simulation of EU negotiations and decision-making. During the academic year , the simulation will be organised in Buffalo, NY on the topic of EU police and justice policy, including anti terrorism policies. The European negotiation seminar is basically a preparation for the EUROSIM participation in April 2009 in the US. Participants will receive a thorough introduction in EU decision-making and the theme of the simulation. In addition, skills such as negotiating and debating will be exercised. Recht van de Europese Unie Prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche Het eerste deel van de cursus is gewijd aan het institutionele recht: de interne structuur, de instellingen en hun bevoegdheden, de besluitvorming, de algemene beginselen en bronnen van het gemeenschapsrecht, de verhouding nationaal/communautair recht en rechtsbescherming binnen de Europese rechtsorde. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van het materiële EG-recht, in het bijzonder de vier vrijheden en een korte inleiding tot het EG-mededingingsrecht. 11

12 International political economy Prof. dr. Dirk De Bièvre This reading seminar offers an introduction to the subdiscipline of political science known as international political economy, in which we study how economic interests affect political decision making. Some of the main questions treated are: What is the impact of globalisation on international politics? Who liberalised international trade and why? How does the world trading regime work and what is the WTO? What are the origins of financial liberalisation and why are central banks also about politics? What is the impact of globalisation on the welfare state? In formulating answers to these questions, we are primarily interested in the motives for public actors decisions. I expect your willingness to update basic notions of political science and international economics, excellent reading skills in English, and active participation in class. Internationale veiligheid Prof. dr. Tom Sauer De opzet van het vak is de studenten vertrouwd te maken met de analyse van de internationale veiligheidsproblematiek. De volgende onderwerpen komen aan bod: een theoretische benadering van het concept veiligheid ; een overzicht van de bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid (inclusief milieu); catastrofaal terrorisme; nucleaire afschrikking en nucleaire proliferatie; interstaatse oorlogen: trends en oorzaken; strategie en grand strategy ; intrastaatse conflicten: oorzaken; conflict management, peacekeeping, en peacebuilding; Europees Veiligheids- en Defensiebeleid; en intelligence. Belgisch en Vergelijkend Buitenlands Beleid 12 Dit opleidingsonderdeel valt uiteen in drie componenten. In een eerste deel wordt stilgestaan bij de eigenheid van het buitenlands beleid. We starten de cursus met het aanreiken van het verklaringskader dat ontwikkeld werd binnen de Foreign Policy Analysis, en er wordt dieper ingegaan op een aantal theorieën over de analyse van het buitenlands beleid. In een tweede deel bieden we een overzicht van de geschiedenis van het buitenlands beleid van België en de actuele buitenlandse politiek van de Belgische federatie. We hebben hierbij ook aandacht voor het federaliseringsproces sinds 1993 waarbij Gemeenschappen en Gewesten verantwoordelijk zijn geworden voor het buitenlands beleid op hun zgn. exclusieve bevoegdheden. In een derde deel vergelijken we het buitenlands beleid van andere landen en regio s. Aan de hand van het aangereikte analysekader zullen groepjes studenten het buitenlands beleid en de diplomatieke representatie analyseren van een reeks casussen;

13 het buitenlands beleid van enkele grote en kleine staten, alsook van enkele regio s. Binnen de te analyseren casussen komen themata aan bod als (lijst onder voorbehoud); geostrategisch buitenlands beleid (VSA vs. Rusland), buitenlands-economisch beleid vs. beleid inzake klimaatverandering, de connectie energie, grondstoffen en buitenlandse politiek, multilateraal beleid van opkomende landen als Brazilië en Zuid-Afrika, houding ten aanzien van regionale integratie, verschillen in de buitenlandse politiek en diplomatieke representatie van regio s met wetgevende bevoegdheid, enzovoort. Dit vak wordt sterk aanbevolen voor mensen die zich willen bekwamen voor het diplomatieke examen bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, of voor soortgelijke examens bij de Vlaamse overheid of bij multilaterale organisaties. Tweespraken over Noord en Zuid & Ontwikkelingsstudies Prof. dr. Tom De Herdt & Prof. dr. Stefaan Marysse Dit opleidingsonderdeel valt uiteen in twee componenten: Deel I, de tweesprakencyclus over Noord en Zuid (Prof. dr. Tom De Herdt) probeert een brug te slaan tussen de domeinen van ontwikkeling, armoede en migratie die doorgaans -ook institutioneel- relatief geïsoleerd van elkaar worden bestudeerd en behandeld. De tweesprakencyclus wil de verbanden tussen hier en ginds benadrukken, zowel gelijkaardigheden als verschillen en met bijzondere aandacht voor wederzijdse inwerking. Vanuit een betere kennis van de eigen samenleving kunnen we beter reflecteren over het Zuiden en via de spiegel met het Zuiden cultiveren we een gevoeligheid voor de debatten over diversiteit en marginalisering in de eigen samenleving. Elke avond is er een debat, ingeleid door een UA-docent, over een thema binnen de bredere thematiek van Noord- Zuidrelaties. De cyclus heeft een uitgesproken interdisciplinair karakter. Deel II (Prof. dr. Stefaan Marysse) biedt een inleiding tot de ontwikkelingsstudies. In het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op het ontwikkelingsproces als een gebeuren van ontwrichting en ontwikkeling, van een destructie van het oude en een creatie van een nieuwe samenleving. Daarin komt ook de rol van de klassieke thema s van de ontwikkelingseconomie aan bod (o.a. de rol van de markten en de staat in het ontwikkelingsproces) maar ook de nieuwe theorieën van problemen (van dilemma s van collectieve actie) die noch door markten, noch door staten kunnen opgelost worden. In een tweede deel komt de dubbelzinnige rol van de internationale economie aan bod, zowel wat de geschiedenis betreft als de recente tendensen (de schuldenproblematiek, de ontwikkelingssamenwerking, de wereldvoedselmarkten, structurele aanpassing en de democratiseringstendensen). In een derde deel wordt op basis van het handboek van Gillis ( Economics of development ) enkele nationale aspecten van de ontwikkelingseconomie behandeld (theorie van de groei, arbeidsmarkt, projectevaluatie en informele economie). 13

14 Mensenrechten: grondige studie en practicum rechten en vrijheden Prof. dr. Wouter Vandenhole De Grondige studie rechten en vrijheden hanteert een thematische benadering, die aanzet tot een kritische reflectie. Drie clusters van nieuwe ontwikkelingen of uitdagingen voor het recht van de mensenrechten komen aan bod: institutionele ontwikkelingen; interactie met andere rechtsdomeinen, en conceptuele of materieelrechtelijke uitdagingen. Uit elke cluster wordt jaarlijks één of meerdere thema s geselecteerd. Dit jaar zullen in de cluster institutionele ontwikkelingen de hervormingen binnen de Verenigde Naties inzake mensenrechten aan bod komen. De cluster over interactie met andere rechtsdomeinen zal handelen over voorbehouden in het internationaal recht en het recht van de mensenrechten. In de cluster conceptuele of materieelrechtelijke uitdagingen zal aandacht besteed worden aan de rechten van inheemse volkeren en aan de juridische afdwingbaarheid van economische, sociale en culturele rechten. Van studenten wordt verwacht dat ze zich inlezen in de thematiek, op basis van ter beschikking gestelde literatuur. De colleges zijn interactief. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de interactie tussen het recht van de mensenrechten en (internationale) politiek. Deeltijds studeren Mensen die zich om beroepsredenen geen ganse week kunnen vrijmaken, of anderen die dat wensen, kunnen overwegen om de opleiding Internationale Betrekkingen en Diplomatie over twee of meer jaar te spreiden. Wij wijzen er echter op dat dit een veeleisende opleiding is en de combinatie werken en studeren een behoorlijk zware belasting van uw tijdsbudget zal veroorzaken. De opleiding stelt een modeltraject voor, verspreid over 2 academiejaren. Tijdens het eerste academiejaar dien je minimaal 27 en maximaal 33 studiepunten af te leggen, waaronder de basisvakken Theorieën van de internationale betrekkingen en Diplomatie en onderhandelen. In het tweede academiejaar leg je dan de resterende studiepunten af, waaronder de masterproef. De opleiding wordt niet aangeboden onder de vorm van examencontract, aanwezigheid in de opleidingsonderdelen is met andere woorden verplicht. 14

15 Gastlezingen door (inter)nationale docenten Op regelmatige tijdstippen worden er binnen de opleiding Internationale Betrekkingen en Diplomatie gastlezingen georganiseerd. In de voorgaande jaren kwamen onder meer de volgende thema s aan bod: het buitenlands beleid van de Verenigde Staten van Amerika (Prof. dr. Bart Kerremans, K.U.Leuven); het Europees asiel- en migratiebeleid (Madeline Garlick, UNHCR); mediaberichtgeving rond buitenlands beleid, i.h.b. oorlogsverslaggeving (Daniel Demoustier, cameraman bij Independent Television News, ITN); de geopolitieke visie van vier Amerikaanse denkers voor én na de Koude Oorlog (Prof. dr. Arjan van den Assem, Universiteit Groningen); speelt territorialiteit een rol in de buitenlandse politiek? (Prof. dr. Gertjan Dijkink, Universiteit van Amsterdam); de media en het Belgisch buitenlands beleid (Evita Neefs, Redactie Buitenland van De Standaard); de Belgische defensieproblematiek (Marc Laplasse, VLD-Studiedienst); het Europees buitenlands- en defensiebeleid (Timon Salomonson, federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken); the European Union and Kosovo (Gerard Quille, International Security Information Service, Europe) enzovoort. De gastlezingen worden verzorgd door sprekers uit binnen- en buitenland, uit de academische wereld en uit de praktijk. Ze bieden een mooie aanvulling op het curriculum. 15

16 Studiebezoeken Naast de gastlezingen worden er jaarlijks een aantal studiebezoeken georganiseerd. Tijdens het academiejaar konden geïnteresseerden onder andere deelnemen aan onderstaande activiteiten: Bezoek aan de Belgische en Vlaamse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie Studiereis met 40 studenten naar de multilaterale instellingen te Genève van 17 tot 22 maart 2008 (bezoek aan de Verenigde Naties, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties met uitleg over multilaterale diplomatie en het buitenlands beleid van de Belgische federatie, het UN-Development Program, het UN-Environment Program, de UNCTAD, de Wereldhandelsorganisatie, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie, UNAIDS, bijwonen van zittingen van de Mensenrechtenraad, het bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, bezoek aan het Centre for Applied Studies in International Negotiations CASIN, de World Intellectual Property Organization WIPO, het Geneva International Centre for Humanitarian Demining GICHD, UNHCR, het Internationale Rode Kruis - Genève). Bezoek aan de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en/of het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van de Kamer, op woensdag 9 april Een gesprek met enkele leden van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, gevolgd door een rondleiding door de gebouwen. Themanamiddag De Belgische Diplomatie, het Diplomatiek Examen en de Diplomatieke Carrière Themavoormiddag over Stages en werk in de internationale politiek, 27 februari Studeren in het buitenland? Het is mogelijk om tijdens de Master na master in de Internationale Betrekkingen en Diplomatie gedurende het tweede semester aan een partneruniversiteit te verblijven in het kader van het Erasmus-programma. Het vakkenpakket in het buitenland omvat dan voor minimaal 12 en maximaal 18 studiepunten afkomstig van het vakkenpakket in Antwerpen. Indien u nog niet eerder op Erasmus bent geweest, is het mogelijk om een Erasmusbeurs aan te vragen. Voor meer informatie, kan je terecht bij de dienst Internationale Samenwerking (dis), alsook bij de Erasmuscoördinator van het departement Politieke Wetenschappen ). 16

17 De partner-universiteiten zijn de volgende: Université Libre de Bruxelles (België), Facultés Universitaires Catholiques de Mons (België), Université de Liège (België), the University of Copenhagen (Denemarken), Friedrich Schiller University of Jena (Duitsland), Università di Bologna (Italië), Università di Pavia (Italië), Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), Jagiellonian University (Polen), University of Warsaw (Polen), Universidade de Coimbra (Portugal), Universidad Complutense de Madrid (Spanje), Masaryk University (Tsjechië), Marmara University (Turkije), Bremen University (Duitsland), University of Zurich (Zwitserland) en University of Agder (Noorwegen). Onderzoek in het domein van de Internationale Betrekkingen en Diplomatie De master na masteropleiding Internationale Betrekkingen en Diplomatie is ingebed in het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Binnen dit departement werken verschillende leden van het zelfstandig academisch personeel en van het assisterend academisch personeel aan onderzoek over Europese en internationale politiek. Allerhande thema s komen daarbij aan bod: de Europese Unie, internationaal handelsbeleid, belangengroepen in de Europese Unie, wapenbeheersing, geschiedenis van de Koude Oorlog, het belang van regio s, Vlaams buitenlands beleid, enzovoort. De expertise die binnen deze en andere domeinen aanwezig is, zorgt voor een verrijking van de colleges en is een eerste bron voor aanvullende lezingen en gastcolleges. Het maakt het mogelijk om een bijzonder actueel en diepgaand programma aan te bieden. Binnen het Departement Politieke Wetenschappen bestaan twee onderzoeksgroepen die relevant werk verrichten op de terreinen van de internationale betrekkingen en diplomatie: Onderzoeksgroep Europese en Internationale Politiek (woordvoerder: Prof. dr. Jan Beyers) Onderzoeksgroep Diplomatie en Geopolitiek (woordvoerder: Prof. dr. Jan Melissen) Graag verwijzen we naar de website van het departement voor meer informatie over het onderzoek binnen het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (www.ua.ac.be/pw) 17

18 Biografieën docenten Peter Bursens Hoofddocent Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (Universiteit Antwerpen, 1999). Hij doceert op BA en MA niveau over Europese integratie: European integration, Europeanisering, de EU als politiek systeem en het European negotiation seminar. Zijn onderzoeksagenda is gericht op de impact van de Europese Unie op lidstaten en regio s (Europeanisering), het legitimiteitvraagstuk in de EU en preferentievorming bij politieke elites over de Europese Unie. Daarnaast heeft hij een sterke interesse in onderwijsvernieuwing in de sfeer van de Europese Unie Studies. David Criekemans Postdoctoraal navorser Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Diplomatie en Geopolitiek ). Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (UA, 2005). Organiseert jaarlijks een Onderhandelingsseminarie binnen de cursus Diplomatie en Onderhandelen, en verleent onderwijsondersteuning binnen de opleiding Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Verricht onderzoek en publiceert over het Vlaams buitenlands beleid, het buitenlands beleid van de Belgische federatie, vergelijkend buitenlands beleid én geopolitieke vraagstukken in de internationale betrekkingen. Organiseert de jaarlijkse studiereis naar de multilaterale organisaties te Genève. Tevens is hij docent in de jaarlijkse universitaire zomerschool Geopolitical Analysis of International Relations aan het International Centre for Geopolitical Studies (I.C.G.S.) in Genève, alsook docent Geopolitiek aan de Koninklijke Militaire School te Brussel. Tot slot is hij ook werkzaam als Senior Onderzoeker en Onderzoekscoördinator Europese en Mondiale Verhoudingen binnen het Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid, dat gevestigd is op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. In 2007 publiceerde hij zijn boek Geopolitiek, geografisch geweten van de buitenlandse politiek?, bij de wetenschappelijke uitgeverij Garant. Ludo Cuyvers Gewoon Hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen; doceert Internationale economie en internationale economische organisaties, zijn onderzoek concentreert zich op internationale economische samenwerking, globalisering en sociale ontwikkeling, en de landen van de Aziatisch-Pacifieke regio. Directeur van het Centre for ASEAN Studies. 18

19 Dirk De Bièvre Docent Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen; doceert het hoorcollege Theorieën van de Internationale Betrekkingen en het seminarie International Political Economy. Na studies aan de universiteiten van Leuven, Louvainla-Neuve, en Konstanz (D), doctoreerde hij aan het European University Institute in San Domenico di Fiesole bij Firenze (I) over de invloed van de Wereldhandelsorganisatie WTO op lobbying coalities in de Europese handelspolitiek. In zijn post-doctoraal onderzoek aan het interdisciplinaire Max Planck Institute for Research on Collective Goods in Bonn (D) en het Mannheim Centre for European Social Research van de Universität Mannheim (D) concentreerde hij zich op de verrechtelijking van het wereldhandelsregime, de Europese handelspolitiek en de rol van belangengroepen in de Europese Unie. Koen De Feyter Hoofddocent Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen; doceert Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen. Promoveerde in 1992 op een proefschrift aan de Universiteit Antwerpen over The Human Rights Approach to Development. Zijn onderzoek concentreert zich vandaag nog steeds op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Hij is de auteur van World Development Law (2001), Antwerp: Intersentia, 307 blz. Tom De Herdt Docent, Universiteit Antwerpen - Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en Beheer. Doceert in het domein van institutionele en politieke aspecten van ontwikkeling, armoede en ongelijkheid. Studeerde sociologie en toegepaste economie. Concentreert zich in zijn onderzoekswerk op Congo-Kinshasa, waar hij ook doceert aan de Faculté d Economie et Développement (FCK-Kinshasa). Stefaan Marysse Hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen en de Derde Wereld, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB), Universiteit Antwerpen. Zijn wetenschappelijk werk richt zich vooral op Congo, Rwanda, Burundi en het gebied van de Grote Meren in Centraal-Afrika. Jan Melissen Hoogleraar (deeltijds) Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Als hoofd van het Clingendael Diplomatic Studies Programme verbonden aan het Nederlands Instituut Clingendael. Doceert over en doet onderzoek naar diplomatie. Hij is promotor in het Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid en editor van The Hague Journal of Diplomacy. Zijn meest recente boek The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (Palgrave) verscheen in 2007 in paperback. 19

20 Tom Sauer Docent Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen; studeerde internationale politiek in Leuven, Hull (Verenigd Koninkrijk) en in Bologna (Johns Hopkins University) (Italië) en was gedurende twee jaar als onderzoeker verbonden aan Harvard University (V.S.). Zijn onderzoeksdomein is internationale veiligheid, met een bijzondere interesse in wapenbeheersing en proliferatie van massavernietigingswapens. Hij publiceerde ondermeer de volgende boeken: Nuclear Arms Control. Nuclear Deterrence in the Post-Cold War Period (Macmillan, 1998); en Nuclear Inertia. US Nuclear Weapons Policy after the Cold War (I.B.Tauris, 2005), alsook wetenschappelijke artikels in International Security, Contemporary Security Policy, Defense and Security Analysis, Security Dialogue, The Bulletin of the Atomic Scientists, Peace Review, Third World Quarterly, Ethical Perspectives, Internationale Spectator, en Vrede en Veiligheid. Anne-Marie Van den Bossche Hoogleraar Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen. Doceert Recht van de Europese Unie, Europees mededingingsrecht, Instititutioneel recht van de Europese Unie, en Vergelijkend, Europees en internationaal handelsrecht. Uitgebreide onderwijservaring in Europeesrechtelijke opleidingsonderdelen. Auteur van nationale en internationale wetenschappelijke bijdragen. Diverse bijdragen aan wetenschappelijke congressen, studiedagen en seminaries. Onderzoeksdomein: Europees recht in het algemeen; rechtsbescherming en mededingingsrecht in het bijzonder. Wouter Vandenhole Docent Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen. Wouter Vandenhole doceert mensenrechten en bekleedt de UNICEF-leerstoel kinderrechten. Eerder was hij verbonden aan de universiteiten van Leuven en Tilburg, en aan de European Masters in Human Rights and Democratisation. Zijn onderzoekszwaartepunten zijn: de verhouding tussen mensenrechten en ontwikkeling, kinderrechten en sociaal-economische grondrechten. Hij is actief betrokken bij het werk van NGO s op het domein van kinderen mensenrechten. Meer info op Stefaan Walgrave Hoogleraar Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen en Departementsvoorzitter Politieke Wetenschappen. Stefaan Walgrave doet onderzoek over sociale bewegingen en politieke participatie. Daarnaast gaat zijn onderzoeksinteresse ook uit naar politieke communicatie, dat is de interactie tussen politiek, media en publiek. 20

Master na Masteropleiding. Internationale betrekkingen en diplomatie. faculteit politieke en sociale wetenschappen

Master na Masteropleiding. Internationale betrekkingen en diplomatie. faculteit politieke en sociale wetenschappen Master na Masteropleiding Internationale betrekkingen en diplomatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

internationale betrekkingen en diplomatie

internationale betrekkingen en diplomatie internationale betrekkingen en diplomatie >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> master na masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP)

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP) VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MASTER IN DE VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK (25 à 29 SP) 2015-2016 WIJZIGINGEN 2016-2017 OPO TITEL SP SEM UREN OPO TITEL SP SEM UREN De volgbaarheid van de uurroosters

Nadere informatie

Internationale betrekkingen en diplomatie Master-na-masteropleiding

Internationale betrekkingen en diplomatie Master-na-masteropleiding Internationale betrekkingen en diplomatie Master-na-masteropleiding 2012 Inhoud Internationale betrekkingen en diplomatie studeren aan de Universiteit Antwerpen?... 3 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden...

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Vergelijkende en Europese politiek *

Vergelijkende en Europese politiek * Vergelijkende en Europese politiek * faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 * De opleidingsnaam Master in de Vergelijkende en Europese Politiek is onder voorbehoud van

Nadere informatie

Sociaal-economische wetenschappen

Sociaal-economische wetenschappen masteropleiding Sociaal-economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Over Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid...6 Doelgroep

Nadere informatie

masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen

masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Ann Engelen (kaft) An

Nadere informatie

vergelijkende en europese politiek

vergelijkende en europese politiek vergelijkende en europese politiek >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst Studieinformatie en de faculteiten Ellen Willockx

Nadere informatie

Sociaal economische wetenschappen. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

Sociaal economische wetenschappen. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding Sociaal economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in de vergelijkende en internationale politiek. Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de vergelijkende en internationale politiek. Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de vergelijkende en internationale politiek Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de K.U.Leuven Van harte welkom aan de Katholieke Universiteit Leuven, een van de oudste universiteiten

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Voor wie? Omschrijving

Voor wie? Omschrijving Minor MOES Voor wie? Een opleidingsgebonden minor voor studenten Geschiedenis en tevens toegankelijk voor andere BA-studenten (bijvoorbeeld van de opleiding Internationale Betrekkingen en Internationale

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Uitsluiting examencontract

Uitsluiting examencontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting examencontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN 1 KENNISMAKEN MET DE OPLEIDING Waar gaat Politicologie over? Wat doen politicologen aan de VU? Overzicht van de opleiding en vakken Beroepsperspectieven

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Vergelijkende en Europese politiek

Vergelijkende en Europese politiek masteropleiding Vergelijkende en Europese politiek faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Departement

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte

Nadere informatie

Uitsluiting examencontract

Uitsluiting examencontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting examencontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Master in de vergelijkende en internationale politiek

Master in de vergelijkende en internationale politiek LEUVEN t Master in de vergelijkende en internationale politiek Opties: politicologie internationale politiek Europese politiek + schakel- en voorbereidingsprogramma Faculteit Sociale Wetenschappen Kom

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5 Over de master in Organisatie en Management...6 Wat maakt

Nadere informatie

Master in gender en diversiteit

Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Deze unieke interuniversitaire masteropleiding biedt een programma aan met inbreng van de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, UAntwerpen,

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

zaterdag 28 maart 2015

zaterdag 28 maart 2015 zaterdag 28 maart 2015 Faculteit Sociale Wetenschappen Communicatiewetenschappen Politieke wetenschappen Sociologie Masteropleidingen: sociale en culturele antropologie, vergelijkende en internationale

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Master in de culturele studies. Faculteit Letteren

Master in de culturele studies. Faculteit Letteren Master in de culturele studies Faculteit Letteren Ontwikkel je visie op cultuur Geef vorm aan een cultureel project of product Verwerf werkervaring in de culturele sector Waarom Leuven? De Leuvense master

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen LEUVEN t Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een

Nadere informatie

Filmstudies en visuele cultuur. faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding

Filmstudies en visuele cultuur. faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding Filmstudies en visuele cultuur faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en faculteiten Departement

Nadere informatie

masteropleiding Sociologie faculteit politieke en sociale wetenschappen

masteropleiding Sociologie faculteit politieke en sociale wetenschappen masteropleiding Sociologie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft) An Devaux,

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 2015 PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen In augustus 2015 vindt de negende editie

Nadere informatie

overheid en recht rechtsbedeling

overheid en recht rechtsbedeling MASTER IN DE rechten overheid en recht rechtsbedeling WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

sociaal-economische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen sociaal-economische wetenschappen >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

SOCIOLOGIE >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011

SOCIOLOGIE >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 SOCIOLOGIE >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst Studieinformatie en de faculteiten Ann Engelen (kaft) Ellen Willockx

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen

Communicatiewetenschappen Communicatiewetenschappen faculteit politieke en sociale wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Strategische communicatie Mediacultuur Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar 2017-2018 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Bachelor*/** Anatomie 1 Musculoskeletale anatomie Basis wetenschappen

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt

STUDENT aan de Universiteit Hasselt STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2010-2011 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid LEUVEN t Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen

Communicatiewetenschappen masteropleiding Communicatiewetenschappen faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

Blok teaching

Blok teaching Blok teaching 2017-2018 Bachelor COM VP, SP + Master COM Bachelor POLSOC Bachelor politieke wetenschappen Bachelor sociologie VIP MOB Master SWSB + VP, SP & Master Sociologie Antropologie Anthropology

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie