Bijtijds. Contactorgaan van en voor de keurmeesters van de NBvV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijtijds. Contactorgaan van en voor de keurmeesters van de NBvV"

Transcriptie

1 Bijtijds Contactorgaan van en voor de keurmeesters van de NBvV JAARGANG 47- NR. 1 - FEBRUARI 2017

2 SAMENSTELLING BESTUUR KEURMEESTERSVERENIGING INHOUD: Voorzitter a.i.: Willem Smit Het Eemter JJ Steenwijk Tel / (na uur op werkdagen) 2-e voorzitter: Piet Onderdelinden Van Hogendorplaan 112c 3135 CE Vlaardingen Tel. (06) Algemeeen 3 Van de Technische Commissie Zang 21 Van de Technische Commissie Kleuren Postuurkanaries 24 Van de Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten 36 Secretaris a.i.: Hans de Boer Kraatsweg DC Ede Tel e secretaris: Wim van Weert Tel Commissaris Algemene Zaken a.i.: Kees Verstraten Karolinastraat BS Oud Gastel Tel Bijtijds is een uitgave van de keurmeestersvereniging van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en verschijnt 4 maal per jaar in de maanden februari, mei, augustus en oktober Kopij dient voor de 1e dag van de maand van verschijning ingeleverd te zijn bij P. Onderdelinden Redactieadres: Postbus AB Bergen op Zoom Tel Fax Internet: De NBvV, dat zijn we samen! pagina 2

3 Algemeen VOORWOORD Beste dames en heren keurmeesters, Vanaf deze kant nog een hartelijk welkom aan onze nieuwe collega-keurmeesters, ik hoop dat jullie je snel thuis zullen voelen binnen de KMV. Sinds januari zijn we door de fusie één KMV met ongeveer 280 keurmeesters. Het grootste jaarlijkse evenement hebben we gehad, VOGEL2017. Met enig trots kijk ik toch wel terug hoe we dit gezamenlijk, als deels blanco KMV en door de wol geverfde TC s hebben geklaard, zonder één onvertogen woord. De onderlinge samenwerking was prima. Het is voor mij een heel leuk en leerzaam proces geweest. Alleen had ik wat weinig tijd om de vogels te bekijken door allerlei bestuurlijke zaken. Ook de ALD was een spannende happening voor mij met een zo grote groep keurmeesters. We hadden veel huldigingen en namen van 10 personen afscheid. Maar ook de officiële plichtplegingen zijn momenten om wel even met zijn allen bij stil te staan op de ALD. We zijn inmiddels al weer druk bezig met de voor bereidingen van de voorjaardagen en hopen u daar ook weer te zien. Daar staan o.a. de verkiezingen op de agenda. Ook is er inmiddels een evaluatiecommissie ingesteld voor het evalueren van het huidige puntensysteem. W. Smit a.i. voorzitter KMV Een impressie van de KMV-stand tijdens het NK in Apeldoorn. Het was soms een drukte van belang! pagina 3

4 AANDACHTSPUNTEN DIE TIJDENS HET KEURSEIZOEN NAAR VOREN KWAMEN OPMERKINGEN OP EEN KEURBRIEFJE Het schrijven van een begrijpbare keurbriefje blijft voor iedere keurmeester een aandachtspunt. Een opmerking moet altijd slechts op één manier door de liefhebber uitgelegd kunnen worden. Het schrijven van woorden als conditie of prima vleugels moet altijd aangevuld worden door bijvoorbeeld. Prima of goede conditie maar ook prima vleugelkleur of tekening. DE WAARDE VAN EEN TWEEDE HANDTEKENING OP EEN KEURBRIEFJE Ondertekening als tweede of derde keurmeester van een prijswinnende vogel of bij een zwaarwegende beslissing dient altijd weloverwogen te gebeuren. Hiermee kunnen missers in een keurbriefje voorkomen worden. Juist bij prijswinnende vogels is dat belangrijk. Let op deze tweede handtekening kan niet blind gezet worden. U dient zich er van te vergewissen of het correct is wat u tekent. DE NAAMSTEMPEL OP HET KEURBRIEFJE In het verleden is afgesproken dat deze stempel alleen de naam bevat eventueel aangevuld met adres van de keurmeester. Versieringen, reclame en andere gegevens mogen niet gebuikt worden. Er wordt gekeurd voor de NBvV niet voor de COM e.d. Hoewel dit voor sommige TC s al jaren een algemeen gebruikelijke regel is, is deze niet opgenomen in de richtlijnen voor het keuren. Wij zullen dit alsnog aanpassen als KMV-bestuur. GESPREKSGROEPEN EN DE DEELNAME VAN ASPI- RANT KEURMEESTERS Inmiddels hebben alle TC s in één of andere vorm gespreksgroepen en heeft het KMV op 26 januari 2017 besloten, dat aspirant keurmeesters in het 2e jaar mogen deelnemen aan de gespreksgroepen en de NJTD. Het zijn onze toekomstige nieuwe collega s en die horen er ook al bij in het 2e jaar. Op de VJD worden ze niet uitgenodigd omdat daar het beleid en verkiezingen aan de orde komen en zij nog geen stemrecht hebben. DIGITALE AGENDA gen. Dit vergemakkelijkt voor iedereen het zoeken naar een (vervangende) keurmeester. Digitalisering ontlast afdelingsbestuurders en het KMV bij hun taken. De bij de NBvV in gebruik zijnde systemen zijn naast ontlastend, veilig en volledig afgeschermd voor onbevoegden. Vanaf 2017 bent u alleen verzekerd bij keuringen als de keuring in de digitale agenda is vermeld met verenigingscode. DIGITALE DATABASE Na de afgelopen ALD zijn wij benaderd door een aantal keurmeesters dat zij ook gehuldigd hadden moeten worden. Helaas is dat niet gebeurd. Maar is dat ons te verwijten? Had u uw gegevens wel ingevuld in de database? Het blijkt namelijk dat maar heel weinig keurmeesters de database hebben ingevuld als u voortvarend de gegevens had ingevuld in de digitale agenda, dan was dit mogelijk niet gebeurd? Vul dus uw digitale agenda in en vul de database. Want dan is het voor ons ook een kwestie van raadplegen en uitdraaien wat we nodig hebben. Wij blijven niet steeds verzoeken om aan het bovenstaande te voldoen. Mocht u de digitale agenda en de database niet bijgewerkt c.q. ingevuld hebben voor 1 april 2017 (en dat is géén grap) dan kunt u rekenen op passende maatregelen. Wij gaan er vanuit dat u het zover niet zult laten komen. Bent u uw inlog gegevens kwijt, dan kunt u die via de mail en niet telefonisch opvragen bij het Bondsbureau, VOORJAARSDAGEN (VJD) Er zijn momenteel 5 locaties waar u deze vergaderingen kunt bijwonen. Tijdens deze vergaderingen zal het beleid voor 2017 van de KMV en de TC s uiteen gezet worden en zullen de verkiezingen voor het bestuur van de KMV en de TC s plaatsvinden. Er zijn geen voorstellen ontvangen die in stemming gebracht moeten worden. Wel hebben diverse (nieuwe) kandidaten zich verkiesbaar gesteld en over deze kandidaten zal schriftelijk gestemd moeten worden. Middels Bijtijds ontvangt u alvast de jaarverslagen en de kandidaten voor de verkiezingen van de KMV en de TC s. De beleidsstukken zullen eind februari beschikbaar komen middels een nieuwsbrief en deze zult u via de keurmeestersite net als Bijtijds digitaal kunnen benaderen. Eind 2016 is een aantal keurmeesters aangeschreven door het HB om de digitale agenda te activeren. Er is een termijn gesteld om dit uit te voeren. Wordt daar niet aan voldaan dan wordt de betreffende keurmeesters van de keurmeesterlijst van de NBvV verwijderd en zijn zij geen keurmeester meer. Het gebruik van de digitale agenda is vanaf 2017 ook voor u, geen vrijblijvendheid meer maar een verplichting. De afdelingen en de KMV zijn er bij gebaat dat u als keurmeesters deze digitaal agenda hanteert voor het vastleggen van uw keurin- pagina 4

5 JAARVERSLAG KMV-BESTUUR 2016 Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. Zo staat het in het woordenboek dat ik heb geraadpleegd. Een verslag van het afgelopen jaar. Daar kom ik mooi mee weg, want het huidige KMV-bestuur zit er pas sinds 1 juli Kan ik het schrijven van dit jaarverslag dan doorschuiven naar Piet Onderdelinden? Hij zat er immers al wel het hele jaar. Eerst in het oude bestuur, daarna als eigenwijze zittenblijver naast Albert Zomer en Piet zit ook als tweede voorzitter in het nieuwe (ad interim) bestuur. Echter: binnen het nieuwe bestuur hebben afgesproken dat we doen wat we beloven. Ik ben het dus als secretaris aan mijn stand verplicht om ook stil te staan bij het eerste halfjaar van JANUARI TOT EN MET JUNI 2016 De eerste helft van 2016 was het zacht gezegd onrustig binnen het bestuur van de KMV. Het eerste NK (2016) verliep goed. Er waren meer vogels dan het jaar ervoor en er werd voor het eerst samen met de collega s van de ANBvV gekeurd. De keuring verliep prima, maar onderhuids waren spanningen voelbaar. Al gedurende het NK draaide de geruchtenmachine op volle toeren: is er nog wel een KMV-bestuur? Dat die geruchten een kern van waarheid bevatten bleek de weken daarna. Henk Jansen en Jan de Bruine, respectievelijk voorzitter en secretaris, legden hun functie binnen de KMV neer. Gebrek aan support vanuit de keurmeesters en het hoofdbestuur van de bond bleken de voornaamste redenen. Mails met kritiek en zelfs verwensingen deden de emmer overlopen. Dat was het vrijwilliger zijn in een bestuursfunctie niet waard. Met militaire precisie werd een strategie uitgedacht om de gelederen weer te sluiten en toch een succes te maken van één KMV. Door het hoofdbestuur werd in de persoon van Albert Zomer een interim-voorzitter/secretaris aangesteld. Zijn opdracht luidde: maak schoon schip en zorg dat het gebruiksklaar wordt voor de nieuwe bemanning. Deze Grote Schoonmaak begon op een zaterdagochtend in maart in Omnisport naast de vertrouwde Americahal in Apeldoorn. Als een echte ijzervreter sprak troepencommandant Zomer de aanwezige keurmeesters toe. Zijn verbazing over hoe het allemaal zover heeft kunnen komen, dat twee derde van het bestuur van de KMV al binnen een jaar opstapt, stak hij niet onder stoelen of banken. Dat twee vrijwilligers er de brui aan geven omdat ze worden overspoeld door vaak onfatsoenlijke mails en brieven van collega-keurmeesters die laten weten het niet eens te zijn met het gevoerde beleid. Aanwezige keurmeesters reageerden over het algemeen instemmend. Een enkeling pleitte zelfs voor een openbare terechtstelling van de oproerkraaiers. Albert Zomer haalde de kou uit de lucht door te zeggen dat hij op zoek zou gaan naar een nieuw bestuur. Bij voorkeur keurmeesters die nog niet lang in de organisatie meelopen en een frisse kijk op oude zaken en problemen in kunnen brengen. Een enkele kandidaat meldde zich aan het eind van de bijeenkomst. In Omnisport kwam nog een tweede, door iedereen als belangrijk ervaren, onderwerp ter sprake: het nieuwe keursysteem. Met de uitnodiging was een stembiljet voor een nieuw puntensysteem meegestuurd. De stemming over dit voorstel verliep echter niet vlekkeloos en er ontstond een Babylonische spraakverwarring over de procedure. Uiteindelijk werd er min of meer gestemd, maar die uitkomst werd ongeldig verklaard. Na aanpassing van het voorstel zouden de keurmeesters in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk, per mail, te stemmen. Deze verwarrende toestand zou nog een aantal staartjes krijgen. Uiteindelijk werd per post/mail een aantal varianten voorgesteld. Een meerderheid koos voor een systeem van 92, 93, 94 en 95 punten, met minimaal een punt verschil tussen prijswinnaars. Behalve dat de procedure geen schoonheidsprijs verdiende, heeft het nieuwe systeem gedurende het keurseizoen ook tot problemen geleid. Daarover verderop in dit verslag meer. Een en ander vraagt dan ook om een grondige evaluatie. De voorzitters van de Technische Commissies en het KMV-bestuur moeten bezien of er aanpassingen nodig zijn, zonder dat het huidige systeem weer overhoop wordt gehaald. JULI TOT EN MET DECEMBER 2016 Nieuw bestuur Albert Zomer is erin geslaagd om binnen een paar maanden op hoofdlijnen de KMV weer op orde te krijgen. Een nieuw bestuur trad op 4 juli 2016 aan als interim-bestuur. De namen en bijbehorende functies mogen inmiddels bekend worden verondersteld: Willem Smit, voorzitter a.i., Piet Onderdelinden, tweede voorzitter, Hans de Boer, secretaris a.i., Wim van Weert, tweede secretaris, Kees Verstraten, bestuurslid algemene zaken a.i.. Willem Smit, Hans de Boer en Kees Verstraten zijn tot de verkiezingen voor het KMV-bestuur op de voorjaars technische dagen (VJTD) ad interim. Wim de Weert is voor drie jaar benoemd als vertegenwoordiger vanuit de ANBvV. Piet Onderdelinden is het enige gekozen lid van het KMV-bestuur en blijft dit totdat zijn termijn is uitgediend. Het nieuwe bestuur is samengesteld uit keurmeesters die hun sporen hebben verdiend en relatieve nieuwkomers. Het nieuwe bestuur begon ondanks de vakantieperiode onmiddellijk met zich in te werken. Dat gebeurde met hulp van Albert Zomer, Berend Bosch, Gerard Verhagen, André Gerritsen en Hans van der Stroom en zijn collega s van het bondsbureau. De nieuwe bestuurders zijn hun veel dank verschuldigd. Zonder het delen van de kennis door deze mensen had het nieuwe pagina 5

6 bestuur het wel erg moeilijk gekregen. Dierenwelzijn Het nieuwe KMV-bestuur kan het onderwerp dierenwelzijn niet links laten liggen. Al meteen bij aanvang werden wij daarmee geconfronteerd. Onder het mom van een informatieve bijeenkomst werden het KMV-bestuur en de TC-voorzitters uitgenodigd voor een bijeenkomst met het hoofdbestuur van de NBvV en Henk van der Wal. Op de agenda stond een toelichting op het procedurevoorstel erkenning nieuwe rassen en kleurslagen. Wat het KMV-bestuur niet goed had begrepen, was dat van hen werd verwacht dat zij deze avond al met het voorstel instemden. Dat gebeurde dan ook niet. In de week na de bijeenkomst kregen het KMV-bestuur en de TC-voorzitters alsnog hun zin: er komt een spoedprocedure voor te verwachten nieuwe kleurslagen. Niet na drie jaar, maar binnen dertien maanden kan een nieuwe, te verwachten kleurslag erkend worden. Vanuit een van de gespreksgroepen kwam het voorstel om vogels met gebreken onmiddellijk van de keuring/tentoonstelling te laten verwijderen en als absent in de catalogus te laten opnemen. Dit voorstel is in aangepaste vorm door het KMV-bestuur bij de bondsraad ingediend. Het ziet ernaar uit dat dit wordt aangenomen. Bij de keurmeesters staat dierenwelzijn goed op de agenda en daar varen onze vogels en onze liefhebberij wel bij. De eerste 100 dagen van het nieuwe KMV-bestuur Begin oktober 2016 evalueerde het nieuwe bestuur haar eerste 100 dagen in functie. Er wordt veel werk verzet, zoveel zelfs dat de voorzitter en secretaris erin om dreigen te komen. Vaak steken zij zo n twintig uur per week in de keurmeestersvereniging. Doordat de overige bestuursleden een aantal taken overnemen blijft het voor de voorzitter en secretaris behapbaar. Onervarenheid is zeker die eerste 100 dagen een belemmerende factor, maar vele handen maken licht werk en anders zijn er altijd nog het archief en Piet Onderdelinden. Veel zaken worden opgepakt en tot een goed einde gebracht en de drukke periode moet dan nog beginnen: het keurseizoen, de districtstentoonstellingen en het Nationaal Kampioenschap (NK) 2017, waarin het KMV-bestuur nog geen duidelijke rol heeft en zaken moet overnemen van de technische commissies. Technische commissies en het KMV-bestuur De technische commissies (TC s) waren tot voor kort zelfstandige keurmeestersverenigingen. Sinds 2015 houdt de TC zich bezig met de veren en is die ene, overkoepelende keurmeestersvereniging er voor de procedures en administratie. De scheiding tussen veren en papier is niet altijd duidelijk. Is het aanwijzen van keurmeesters voor een districtstentoonstelling nu veren of administratie? Hoort het maken van presentielijsten voor de ALD en de keuring van het NK bij de TC s of toch bij het KMV-bestuur? Dat is nog steeds niet altijd even duidelijk. Soms proberen TC-leden zaken over de schutting te gooien die echt niet bij de KMV horen en andersom gebeurt dat zeker ook. Toch is de samenwerking tussen TC s en KMV prima en wordt samen gezocht naar de juiste manier om zaken te regelen. Bij vergaderingen van de KMV zijn de voorzitters van de TC s aanwezig. Dat heeft geleid tot het voorstel om de TC-voorzitters deel uit te laten maken van het KMV-bestuur. Dat moet de samenwerking tussen de drie TC s en het KMV verder verbeteren. Met ingang van 2017 bestaat het KMV-bestuur dan ook uit acht personen, naast de al genoemde vijf bestuurders, nemen de drie voorzitters van de TC s ook zitting in het KMV-bestuur. André Gerritsen namens de TC TP (tropen en parkieten), Gerard Verhagen voor de TC KP (kleur- en postuurkanaries) en Erik Buizer voor de TC-zang. De laatste is interim-voorzitter van deze TC door het plotseling terugtreden om persoonlijke redenen van Harry Smit als voorzitter. Keurseizoen 2016 Het keurseizoen 2016 was het eerste waar vogels met 92 punten konden worden opgewaardeerd tot 93, 94 en 95 punten (brons, zilver en kampioen) om onderscheid te maken tussen prijswinnaars. Wanneer een afdeling besluit om vogels in stellen en stammen mee te laten spelen met de enkelingen, vraagt dat van een keurmeester rekensouplesse en moet hij of zij met gevoel keuren. Eerst even goed naar de stellen en stammen kijken om te zien of daar vogels tussen zitten die bovengemiddeld kunnen scoren. Voor het overige geldt: niet te snel met punten strooien, maar de beste vogels even aan de kant zetten en als laatste beoordelen. Sommige keurmeesters hebben problemen met deze nieuwe methodiek, maar voor de meeste van ons blijkt dit goed werkbaar. Een kwestie van wennen en in aanloop naar het nieuwe keurseizoen de scherpe kantjes eraf halen. Een evaluatiecommissie van TC-voorzitters en KMV-bestuursleden inventariseert de knelpunten en komt met voorstellen. Uitgangspunt is dat het huidige systeem overeind blijft. Geluiden als we moeten alsnog naar prijspunten gaan, worden naar het rijk der fabelen verwezen. Het nieuwe systeem moet echt nog jaren mee en aan de basis wordt niet getornd. Helaas zijn met betrekking tot dit onderwerp ook weer cowboyverhalen rondgestrooid. Zo zouden er op de tentoonstelling van de Nederlandse Zebravinkenclub (NZC) in Druten vijftig vogels met 95 punten zijn gewaardeerd. In werkelijkheid betrof het tien vogels op een totaal van 2200 en ook nog eens verdeeld over heel veel groepen. Het opwaarderen naar 95 punten gebeurde om dat ene punt verschil tussen prijswinnaars te kunnen maken. Geheel conform de afspraken daarover. Na de onderlinge tentoonstellingen kwamen de districtstentoonstellingen. Daar speelde onervarenheid het KMV-bestuur parten. Er werd een verkeerde keurinstructie naar de keurmeesters gestuurd. Alsof ze daarop hadden gewacht, stortte een aantal van hen zich als een troep uitgehongerde wolven op het KMV-bestuur. Dat leidde tot overvolle mailboxen van de voorzitter en de secretaris, waarbij toch weer heel wat onbeschofte mails zaten. Beste collega keurmeesters: daar zijn wij echt niet van gediend! Wie zich daaraan schuldig maakt krijgt geen antwoord, maar kan een telefoontje van ons verwachten. Wie zich misdraagt wordt daar letterlijk op aangesproken. Als u zich stoort aan door ons gemaakte fouten of, beter nog, ons wilt helpen pagina 6

7 bij het oplossen daarvan, pak dan de telefoon en bel ons. Dat gaat sneller en is ook nog eens beleefder. Wat betreft het keuren zijn niet alle districtstentoonstellingen even goed verlopen. Rare afspraken van keuren tot en met 91 punten en daarna opwaarderen, doen geen recht aan het nieuwe puntensysteem. Wenselijk is om de hoogst gewaardeerde vogels apart te zetten om daarna een punt verschil te maken tussen prijswinnaars. Spijtig genoeg zijn er over de hele linie minder vogels ingestuurd en gingen de districtstentoonstellingen in Noord- en Zuid-Holland zelfs helemaal niet door. Geen geschikte locatie en vogelgriep waren de oorzaken. De vogelgriep was ook de reden waarom grondvogels niet ingezonden mochten worden. Al met al geen probleemloos verlopen keurseizoen, maar laten we ons gelukkig prijzen dat de meerderheid van de shows wel plaats heeft gevonden. Klachten Het voorbije keurseizoen leverde nauwelijks klachten op. Zes in totaal, het NK 17 niet meegerekend. Bijna alle klachten zijn afgehandeld. Dit gaf geen aanleiding tot het opleggen van sancties. Wel is erop gewezen dat het Technisch Bulletin altijd goed gelezen moet worden en dat het geen schande is om in geval van twijfel een collega-keurmeester om advies te vragen. Als keurmeesters moeten wij leren om elkaar aan te spreken op missers, zonder dat hierover ruzie ontstaat. Onvolkomenheden met elkaar bespreken is zoveel beter dan dit later achter elkaars rug om te doen. Wie in de gespreksgroep fouten van zichzelf of een aanwezige collega bespreekbaar maakt, heeft echt een streepje voor. Samengevat Samengevat was 2016 voor het bestuur van de keurmeestersvereniging van de NBvV een roerig jaar. Maar toch ook een jaar met veel nieuwe input, waarin veel werk is verzet en nieuwe lijnen zijn uitgezet en veel ervaring is opgedaan. Het nieuwe KMV-bestuur heeft elkaar (goed) leren kennen en dat leidde, ook met de TC s, tot een prettige werksfeer en goede samenwerking. In 2017 zetten we de schouders er opnieuw onder. Ongetwijfeld wachten ons nieuwe uitdagingen, zoals het evalueren van het puntensysteem. De IJsselhallen in Zwolle bieden als nieuwe locatie voor het Nederlands Kampioenschap van de NBvV ongetwijfeld weer eigen uitdagingen. Wat ook geldt voor het verkennen van de mogelijkheid om digitaal te gaan keuren. Aan ons zal het niet liggen. Wij hebben er zin in en rekenen ook in het nieuwe jaar op uw constructieve medewerking. Hans de Boer secretaris a.i. KMV Samengaan keurmeesters NBvV en ANBvV Met ingang van 1 januari 2017 is de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (ANBvV) opgehouden te bestaan en ook de keurmeestersverenigingen van beide bonden gaan samen. Ruim 80 keurmeesters van de ANBvV maken de overstap, een aantal stopt er mee. Binnen het KMV en de TC s zijn voor drie jaar plaatsen vrijgemaakt voor vertegenwoordigers van voorheen de ANBvV. Zij draaien volop mee en Wim van Weert voelt zich binnen het KMV helemaal thuis. Bij de TC-kleur en postuur verloopt de integratie naar wens, bij de TC tropen en parkieten en de TC zang valt nog een slag te maken, maar ook dat komt goed. Voorbereiding NK 2017 Het voorbereiden van het Nationaal Kampioenschap 2017, dat voor de laatste keer in de Americahal in Apeldoorn plaats zou vinden, was de vuurproef voor het nieuwe KMV-bestuur. Wat werd er van ons verwacht? Wat moesten we doen in de voorbereiding en wat tijdens het NK zelf? Er lag geen draaiboek voor ons klaar. Het zou een ontdekkingsreis worden, eentje met vallen en weer opstaan. In de maanden voorafgaand aan het NK heeft voorzitter Willem Smit veel tijd gestoken in het opstellen van een draaiboek, waar we ook de komende jaren veel gemak van zullen hebben. pagina 7

8 ALGEMENE LANDELIJKE DAG VERSLAG ALGEMENE LANDELIJKE DAG (ALD) ZONDAG 15 JANUARI 2017, MATENZAAL, AMERICAHAL IN APELDOORN. Willem Smit trapt, als voorzitter a.i. van de keurmeestersvereniging (KMV) om tien uur af. Dat gebeurt met een woord van welkom aan de aanwezige oud-keurmeesters, de keurmeesters van de NBvV en in het bijzonder de keurmeesters die met ingang van 1 januari zijn ingestroomd vanuit de ANBvV. Er wordt stilgestaan bij het recente overlijden van Joop Simons, dinsdag 10 januari Joop Simons was sinds 1977 keurmeester bij de NBvV. Verder overleden L. Balmeakers (3 januari 2016), Jaap Hordijk (1 juli 2016) en J. van Tuijl (24 november 2016). Met ingang van het nieuwe jaar telt de KMV van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) 290 keurmeesters (waarvan 84 afkomstig van de ANBvV). Een aantal hobbels met betrekking tot de nieuwe collegae moet nog worden genomen, zoals het opnemen van de namen in de digitale keurmeester agenda. Willem Smit zegt dat een nieuwe KMV even wennen is, zeker wanneer je, zoals hijzelf, een relatieve nieuwkomer is.,,het is vaak even zoeken naar de juiste weg, maar ik hoop dat jullie je snel thuis zullen voelen binnen de NBvV. De TC-zangkanaries is nog niet helemaal gewend, maar ook een zangkeurmeester moet aanwezig zijn op het algemene gedeelte van de ALD en niet ergens tussen de zangvogels. De voorjaarsdagen (VJD en) zijn gezamenlijke dagen voor de KMV en de keurmeesters van de drie Technische Commissies (TC s). Willem Smit:,,Ons doel is integratie. Dat de zang maar wat doet en in een eigen wereldje leeft, wil ik niet meer horen. Daar moeten we binnen de KMV vanaf en dat gaat prima met de nieuwe voorzitter. De zang heeft geen eigen VJTD meer en daarover bestaat wat het KMV bestuur betreft geen discussie meer over. Wij zijn één KMV. Terugblikkend op het laatste half jaar van 2016, zegt Willem Smit dat dit voor het KMV bestuur een pittige periode is geweest.,,wij kwamen als bestuur niet in een gespreid bedje en dan is het soms spartelen om boven te blijven. Willem Smit noemt enkele voorbeelden:,,een secretaris, Hans de Boer, die 20 tot 30 uur per week in touw is voor de KMV. Is dat nog vrijwilligerswerk? Vind maar eens iemand die zo gek is. Nou, wij hebben er een. In zes maanden tijd werd het secretariaat bestookt met duizend mails. Kan dat niet wat minder!? De duizendste was voor Hans van der Stroom, prijs: een week lang de hond van de secretaris van de KMV uitlaten. Maar toen de hond de foto van Hans van der Stroom en zíjn hond zag, bedankte de hond van de secretaris voor de eer. Het compromis was dat Hans van der Stroom tijdens het NK een week lang koffie zou halen voor de secretaris. Zóu halen. Bestuursvergaderingen van de KMV duren van tot uur.,,een halve werkdag, concludeert Smit.,,Het draaiboek voor de KMV Vogel 2017 moest worden gemaakt, dat was er namelijk niet. De volgende klus is het voorbereiden van de verkiezingen tijdens de VJD en. Het beleid voor 2017 moet opgesteld worden. Nieuwsbrieven blijven een terugkerend fenomeen, want er is de afgelopen tijd veel gewijzigd, ook voor ons, en dat moet gecommuniceerd worden. Dan werd het KMV-bestuur nog geconfronteerd met per post verstuurde uitnodigingen die niet bezorgd werden. Toch concludeert Willem Smit dat de KMV en de TC s steeds meer vaste grond onder de voeten krijgen.,,de rollen zijn veranderd en dat is voor alle partijen soms nog even wennen. Niet alles loopt op rolletjes, onze excuses daarvoor, maar ook jullie hebben met vallen en opstaan leren lopen. Bij ons als vrijwillige bestuurders is dat niet anders. Terugblik op het verloop van de keuring van het NK2017 De keuringsdag op maandag 10 januari was voor de KMV een vuurdoop. Voor sommige KMV bestuurders een heuse conditietraining, om niet te zeggen: een uitputtingsslag. Om uur beginnen en om uur klaar. Willem Smit concludeert dat pagina 8

9 hij beter een dag voor zijn baas kan gaan werken.,,dat er minder vogels waren ingestuurd deed niets af aan de tijd voor de voorbereiding door de KMV en de TC s. Daar gaat heel wat tijd in zitten. Uiteindelijk is ook deze klus toch weer geklaard. Misschien geen tien met een griffel, maar toch ruim voldoende. De KMV dankt een ieder die zich op de deze keurdag heeft ingezet. Het KMV bestuur had de opdracht om te kijken waar de organisatie van de keuringsdag verbeterd kon worden. Willem Smit:,,Ooit had de KMV de taak om foute keurbriefjes vanuit de invoerkamer terug te brengen naar de TC s. Mij was echter door de TC s verzekerd dat er bijna geen foutief ingevulde briefjes zouden zijn. De controle verliep via de keurmeester, de leidinggevende en de TC s. Dat heb ik geweten. Ik en mijn collega s zijn de trap wat op en af gelopen en daar werden wij niet vrolijk van.,,geen kooinummer, geen kleurbenaming, geen eenheidspunten waar die wel werden gevraagd en incorrect ingevulde blinde lijsten. Dames en heren keurmeesters: dit zijn toch de basisbeginselen die wij als keurmeester hebben geleerd? Wij als KMV gaan ook dit proces voorafgaand aan Vogel 2018 evalueren, omdat dit beter kan en moet, daar zijn wij het als TC en KMV wel over eens. Waarschijnlijk wordt het Nationaal Kampioenschap 2018 het laatste waarop er met keurbriefjes wordt gewerkt. In 2019 hoopt de NBvV in Zwolle het wereldkampioenschap van de COM te mogen organiseren en het streven is om in 2020 digitaal te gaan keuren. Dat verzoek ligt er vanuit het hoofdbestuur en dat geeft ons ruim de tijd om dit op te pakken. Op de VJD en hopen wij u er meer over te kunnen vertellen.,,ondanks latere controles en her-controles door het KMV bestuur, kwamen er toch nog fouten in de catalogus, aldus Willem Smit.,,Het is en blijft mensenwerk. Diploma-uitreiking aan geslaagde keurmeesters door Albert Zomer, tweede voorzitter van de NBvV Tako van Hul krijgt het diploma keurmeester grote parkieten en (dwerg)papegaaien, Laurens Broos en Willem Smit dat van standaard grasparkieten. Voor Henk Jansen is er het diploma keurmeester postuurkanaries. André Gerritsen reikt namens de technische commissie tropen en parkieten een certificaat uit aan J. Ooms, W. Elings, M. Slagter, E. Enzerink, G. Streefkerk, R. Tajes, J. van der Hoorn, J.P. Willemse, G. Jansegers en P. van der Hooven voor het volgen van de specialisatie lonchura s. pagina 9

10 Vanuit de TC kleur- en postuurkanaries komt het bericht dat de kandidaat-keurmeesters met goed gevolg het eerste jaar hebben afgesloten. Het eerste jaar van de basisopleiding tropen (BOT) is met succes gevolgd door A. Kramer, B. Rijnkom, A. Paalman, N. Scholten en A. Aalbers. De basisopleiding grote parkieten en (dwerg)papegaaien (BOPP) is met goed gevolg afgelegd door Jennifer Eefting, Marco van der Bij, Edwin Bosch, Antoon Supèr, Ron Buisman, Alex van der Elst en Michel van Es. De technische commissie tropische vogels en parkieten bedankt Peter Wijgerde die in 2016 als docent is gestopt. Hij heeft dat 25 jaar gedaan. Als blijk van waardering krijgt hij een certificaat. Peter zegt dat hij altijd met veel plezier les heeft gegeven. pagina 10

11 Vervolgens krijgen Henk Jansen, Jan de Bruine en Riekus de Haan uit handen van Albert Zomer een pennenset voor hun inspanningen met betrekking tot de keurmeestersvereniging. Willem Smit bedankt Harry Smit voor zijn inzet als voorzitter van de TCzang. Ook voor Harry Smit is er een pennenset. Willem Smit reikt vervolgens aan Albert Zomer, Riekus de Haan, Jan van Duuren en P. Berends een speld uit voor het tien jaar COM-keurmeester (allen kleur sectie D) zijn. Eenzelfde speld is er ook voor de afwezige J. de Bruine (zang harzers en waterslagers) en J. Duijsens (tropen en parkieten). De heren Jac. Balemans. Ad de Jong, Peter Seymour, Henk Teunissen en Martin Verkade hebben allen de bevoegdheid tropische vogels en parkieten en slaagden op 7 januari Daaruit volgt dat zij 25 jaar keurmeester zijn en dus even in het zonnetje worden gezet. pagina 11

12 Acht keurmeesters van de TC T&P stoppen als keurmeester en besluiten hun loopbaan op de ALD: Marc Camps, Ab Stein, Tinus de Graaf, Cees van de Linden, Herman van Gent, Gerard Schijf, Peter Koopmans en Leo Noort. Voor ieder die afscheid neemt is er een attentie uit Ons Potje en een schildje. Daarnaast worden Ab Stein (gras- en grote parkieten, geslaagd in 1964), Tinus de Graaf (tropen en parkieten, geslaagd in 1970), Cees van der Linden (tropen, geslaagd in 1987) en Peter Koopmans (tropen en parkieten, geslaagd in 1983) benoemd tot ere keurmeester. De TC kleur- en postuurkanaries kent een aantal jubilarissen: J. van Ginneken, R. van Muilwijk, L. van Lierop, D. Sprenkels en Th Swinkels zijn 12,5 jaar keurmeester kleurkanaries. P. van der Tuin, A. Zomer en G. Verhagen slaagden op 8 januari 1992 en worden dus gehuldigd voor hun 25 jaar keurmeester kleur- en postuurkanaries zijn. Een pennenset is er voor de afscheidnemende keurmeesters J. Hulsebosch (34 jaar keurmeester kleurkanaries) en B. van Meeteren (44 jaar keurmeester kleur- en postuurkanaries). Beide laatstgenoemden mogen zich ere keurmeester noemen. Na het huldigen en afscheid nemen besluit Willem Smit het gezamenlijke gedeelte van de ALD met een aantal mededelingen: het bijwerken van de digitale keuragenda met nieuwe keurmeesters en de via de ANBvV ingestroomde collega s heeft na het NK pagina 12

13 2017 de hoogste prioriteit. Smit zegt dat het invullen van de database en digitale agenda verplicht is.,,anders worden keurmeesters uit het bestand van de digitale agenda verwijderd, met alle voorspelbare gevolgen van dien. Een aantal keurmeesters is hierover eind december reeds door het hoofdbestuur aangeschreven. U heeft tot 1 februari 2017 de tijd om dit in orde te maken! De voorjaarsdagen staan in het teken van de verkiezingen voor het bestuur van de keurmeestersvereniging en de technische commissies. Deze bijeenkomsten vinden plaats op vijf locaties: twee avonden en drie zaterdagen. 4 maart 2017 van tot uur in Bennekom, gebouw De Edelzanger. 11 maart 2017 van tot uur in Roosendaal. 17 maart 2017 van tot uur in Dalfsen in De Trefkoele. 24 maart 2017 van tot uur in Schijndel, sociëteit De Vink. 28 maart 2017 van tot uur in Nederweert, Gemeenschapshuis Pinnenhof. Voor 2018 wordt bekeken of de VJD en niet op een of twee locaties gehouden kunnen worden. Ook de invulling van de ALD wordt tegen het licht gehouden. Dat moet een dag voor vogels zijn, maar hoe dan we dat dan met de diploma-uitreikingen, huldigingen en afscheid nemen? Daarmee wordt om kwart over elf het gezamenlijke gedeelte afgesloten en gaan de drie TC s apart verder met hun eigen presentaties. Met dank aan de opsteller L. van Kelkhoven. VERKIEZINGEN Overzicht kandidaten verkiezingen KMV en TC in 2017 Bestuur KMV Voorzitter Willem Smit Piet Onderdelinden (herkiesbaar) Hans de Boer Kees Verstraten Bestuur technische commissie Zangkanaries Kandidaten voor de functie van voorzitter E. Buizer Rio Fallaux Voor de overige bestuursfuncties hebben zich geen kandidaten gemeld. Bestuur technische commissie Postuur en Kleurkanaries Voorzitter R. Grefhorst G. Verhaegen (herkiesbaar) T. Kollenburg (herkiesbaar) Bestuur technische commissie Tropen en Parkieten Voorzitter A. Gerritsen P. Ooijen (herkiesbaar) H. de Vos R. Steenbakkers (herkiesbaar) A. van Mingeroet (herkiesbaar) Over de personen zal schriftelijk worden gestemd middels stembriefjes. De voorzitters worden in functie gekozen en de overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld. pagina 13

14 Geacht bestuur KMV, Ik wil mij kandidaat stellen voor de functie voorzitter technische commissie Kleur- en Postuurkanaries. De leden van de technische commissie hebben mij gevraagd of ik deze functie zou willen bekleden en uiteraard heb ik daar ja tegen gezegd. Dit vanwege mijn internationale ervaringen en voorzitter van de technische commissie kleurkanaries binnen de A.N.B.v.V. Als werkende ben ik 44 jaar werkzaam geweest, waarvan 38 jaar leidinggevende bij een grote instelling voor mensen met een beperking. Heb daar naast mijn werkzaamheden een studie gedaan aan Hogere Verpleegschool in Nijmegen en daarna een HB management opleiding. Beide met een positief resultaat. In mijn vrije tijd heb ik de opleiding keurmeester Kleurkanaries en ben hiervoor geslaagd op 7 januari Daarna de opleiding grasparkieten en grote parkieten geslaagd in (Dit omdat ik coördinator opleidingen was op dat moment en toch aanwezig was heb ik meegedaan aan deze opleiding). In januari 1991 heb ik mijn opleiding voor keurmeester Postuurkanaries afgerond. Het brevet voor keurmeester parkieten heb ik toen ingeleverd.. Kanarie en parkieten samen in dezelfde ruimte was geen succes. In mijn tijd bij de A.N.B.v.V. heb ik vanaf 1982 deel uitgemaakt van het bestuur keurmeestersvereniging, eerst enkele jaren als secretaris en later 26 jaar als voorzitter. Omdat toen het beleid was dat in iedere technische commissie een bestuurlid zitting zou nemen ben ik als zodanig toegevoegd aan de TC kleurkanaries. Later werd mij gevraagd de functie van voorzitter op mij te nemen. De laatste 9 jaar ben ik gevraagd om de functie van voorzitter A.N.B.v.V. op mij te nemen. Daar heb ik ja tegen gezegd onder de voorwaarde dat ik de beiden andere functies zou mogen blijven uitvoeren. Daar lag namelijk mijn belangstelling. Ik wil mij graag blijven inzetten voor de NBVV en de vogelsport en de functie voorzitter KMV KL/PO is m.i. op mijn lijf geschreven. Vriendelijke groet, Rein Grefhorst. CV Rio Fallaux, kandidaat voor de TC Zang. Hieronder volgt een opsomming van mijn "C.V." in de vogelsport. Ik ben bijna 55 jaar lid van de A.N.B.v.V. geweest. Ik ben eveneens bijna 55 jaar lid geweest van de vogelvereniging "Edelzang" in Hengelo Ov. De vereniging is helaas per opgeheven. Ik ben nu lid van "Kleur en Zang" in Oldenzaal. Ik ben bij "Edelzang" enige jaren bestuurslid geweest en ca. 9 jaar voorzitter tot Ik ben bestuurslid van de speciaalclub "Twentse Waterslager Club" in Oldenzaal, waarvan ik ook inmiddels meer dan 25 jaar lid ben. Ik ben waterslager keurmeester sinds 1988 en COM-keurmeester sinds Ik ben ongeveer 15 jaar voorzitter geweest van de T.C.-waterslagers van de A.N.B.v.V. Ik ben meerdere malen uitgenodigd om in het buitenland te komen keuren. Enkele malen COM-wedstrijden o.a. Rosmalen en in 2010 In Portugal. Verder ben in Turkije en Cyprus geweest. Ik hoop dat ik met deze mail een duidelijk signaal heb gegeven en dat ik een steentje kan bijdragen in onze mooie vogelsport. Met vriendelijk groeten Rio Fallaux pagina 14

15 AGENDA VOORJAARSDAG KMV 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Inventarisatie vragen voor de rondvraag 4. Samenstelling kiescommissies KMV en TC s 5. Uitbreiding bestuur KMV (toelichting). 6. Verkiezingen KMV en TC s - Verkiezing voorzitter KMV en overige bestuursleden - Verkiezing voorzitters Technische Com - missies en overige bestuursleden 7. Jaarverslag 2016 en beleid 2017 KMV 8. Jaarverslag 2016 en beleid 2017 TC Zang 9. Jaarverslag 2016 en beleid 2017 TC Kleur en Postuurkanaries 10. Jaarverslag 2016 en beleid 2017 TC Tropen en Parkieten 11. Uitslag kiescommissie 12. Rondvraag 13. Sluiting VJTD Locaties 4 maart 2017 Bennekom t/m Verenigingsgebouw Vogelvereniging de Edelzanger Laarweg 80a 6721 DG Bennekom Tel maart 2017 Roosendaal t/m Huis ten Halve. Kruisstraat RC Roosendaal. Tel maart 2017 Dalfsen t/m Zaal Trefkoele + Ruigedoornstraat BR Dalfsen maart 2017 Schijndel t/m Scc De Vink Hoevenbraaksestraat BD Schijndel Tel maart 2017 Nederweert t/m Gemeenschapshuis Pinnenhof Kapelaniestraat BX Nederweert Tel Graag aanmelden naar welke locatie u gaat bij de secretaris van de KMV op adres voorzover u dat nog niet heeft gedaan maart Bennekom is volgeboekt maart in Roosendaal. Hier is nog ruimte want we kunnen de grote zaal krijgen. Hier kunt u na afloop van de verga dering een Brabantse koffietafel nuttigen à 13,00 pp. Graag wel hiervoor aanmelden op bovengenoemd adres, uiterlijk op 1 maart a.s. 3. Ook op de andere locaties is nog ruimte 4. De aangekondigde extra dag op 1april is overbodig geworden en is vervallen. PERSONALIA Nieuw adres: K. Dijkink(tropen en parkieten), Eendenveld 56, 7827 LK Emmen, tel J.G. Oude Breuil(tropen en parkieten), Stationsplein 12, 7641 ZX Wierden. A. Barfuss(kanaries), Hamseweg 7f, 3828 AA Hoogland. pagina 15

16 GESTOPTE KEURMEESTERS JANUARI 2017 Beerenfenger TH L Keurmeester Timbrados Bisschop H. Keurmeester Waterslagers Brake te L.H.J. Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels Camps M B G Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels Eijtink H. Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels Geffen G van Keurmeester Kleur &Postuur kanaries Gent H van Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten Hagenaars P C Keurmeester Hazers Hasselerharm J J Keurmeester Waterslagers Houdijker den T. Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien Huisman A.J. Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten Hulsebosch J A M Keurmeester Kleur kanaries IJzermans W Keurmeester Postuur kanaries Koopmans P Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels Linden C H M van de Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels Schijf G T M Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten Schmeits G.M.H. Keurmeester Kleurkanaries Simons J H Keurmeester Tropen, duiven, grondv-, Grote parkieten, (dwerg) papegaaien Smit H T H Keurmeester Timbrados Stein A B Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten LIEF EN LEED ZIEK Aad van Niel heeft een zware operatie ondergaan. Het gaat langzamerhand de goede kant op. Elke dag een stukje beter volgens zijn eigen woorden. Sterkte verder Aad. GEBOORTE Het gebeurt niet zo vaak meer binnen de keurmeestersvereniging maar daarom is het des te leuker om te kunnen melden dat er bij collega tropenkeurmeester Johan van Dijk gezinsuitbreiding heeft plaats gevonden. Zie bijgaande kaart. Van harte gefeliciteerd Johan. pagina 16

17 OVERLIJDEN Eind vorige maand bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Wim Mulder, erelid en oud-voorzitter van de NBvV, tevens keurmeester tropische vogels en parkieten. Wim was een markant figuur, die veel heeft gedaan en betekend voor onze bond. Mede door zijn leiding heeft de bond een periode gekend van grote bloei. Ook als COM-bestuurder heeft hij zijn sporen verdiend. Hij was een gewaardeerd keurmeester en een prettige collega. Altijd rustig en kalm, maar als het over de bond ging zeer beslist in zijn mening. Er waren altijd de mooie verhalen die hij fijntjes glimlachend kon vertellen. Wij hopen dat de nabestaanden de kracht vinden om het verlies te dragen. Verder is overleden oud-collega Jan van Tuil, postuurkanariekeurmeester en Joop Simons, tropenkeurmeester. Dat zij rusten in vrede. IN NAGEDACHTENIS AAN JOOP SIMONS De middag is al ver gevorderd, het weer is koud en schraal. Eenmaal in de aula van het crematoria in Aalten aangekomen vormde zich een kleine groep familie en belangstellende. Er was een gemeen-schappelijk kenmerk. Vrijwel iedereen had een roos meegenomen. Het was stil en veel contact was er niet. Na korte tijd mogen we naar de aula. Een warm gevoel maakt zich van me meester. Uit de geluidinstallatie klinkt het gekibbel van een groepje parkieten. Ik wist het zeker ik ben bij Joop. In een vaas naast Joop vormt zich een fraaie, fragiele en veel kleurige bos rozen. Verder was de bijeenkomst vooral simpel en eenvoudig. Precies als Joop, geen franje maar functioneel. De woorden van de zoon maakte het schrille verdriet duidelijk. De pijn van Joop was niet zijn heengaan maar het feit dat hij zijn zeer hulpbehoevende lieve vrouw alleen moest laten. Hoe graag had Joop het anders gezien. Het mocht niet zo zijn. Even dwaalde mijn gedachte weg. Joop werd geboren in 1937 En was van 1964 tot 1970 keurmeester. Hij woonde in die tijd in de omgeving van Rotterdam. In zijn kinderjaren ging het hem lichamelijk niet zo best. Hij heeft een periode in het Brabantse land mogen aansterken. En daar ontstond zijn voorliefde voor het platteland. Toen hij de kans kreeg verhuisde Joop naar de Achterhoek. In 1997 slaagt Joop voor de tweede keer als keurmeester tropische vogels, daarna voor keurmeester grote- en grasparkieten. Al snel daarna sta ik weer buiten. De werkelijke kou maakt zich weer van me meester. Even voorbij de uitgang zat, in een struik, diep ineen gedoken een roodborstje. Het vogeltje had het niet zo best. Even hadden we oogcontact. Op dat moment wist ik dat het roodborstje en ik hetzelfde dachten Joop zo zal ik je blijven herinneren, vaarwel , namens de KMV en TC TP. Berend Bosch. De absenten,ze zijn er niet vandaag pagina 17

18 pagina 18

19 pagina 19

20 HERMAN VAN GENT 40 JAAR KEURMEESTER! Herman van Gent keurmeester grote kromsnavels en Grasparkieten nam de afgelopen ALD afscheid als keurmeester. Wat het KMV bestuur niet wist en wat niet direct uit de administratie bleek was het feit dat Herman afscheid nam op het moment dat hij 40 jaar keurmeester was. Nu tekent het Herman dat hij niet is opgesprongen en ter plekke het bestuur heeft aangepakt. Nee Herman doet dat zoals hij ook al jaren als keurmeester heeft gewerkt, rustig en op een nette manier. Gewoon na een aantal dagen een bericht aan de TC dat hij het jammer vond dat het was vergeten. Nu heeft ieder nadeel een voordeel en voor Herman was dat de keus dat hij mocht kiezen waar hij alsnog gehuldigd zou worden voor dit heugelijke feit, Voorjaarsdag, ALD 2018 of in de gespreksgroep, Herman koos voor het laatste en gaf aan het graag in zijn eigen groep te vieren en zodoende ook nog een keer afscheid kon nemen van zijn directe collega s in zijn regio. Op dinsdagavond 7 februari jl. kwam de gespreksgroep Zuid-Oost bij elkaar in Nijmegen waar KMV secretaris Hans de Boer en TC TP voorzitter André Gerritsen Herman alsnog in het zonnetje zetten met een huldiging. Hans sprak de jubilaris toe het gaf aan Herman altijd een fijne rustige collega te hebben gevonden die niet, zoals een kromsnavel wel doet, veel kabaal maakte op een keuring maar een keurmeester die gewoon zijn ding doet op een rustige manier en met liefde voor het vak. Ook deelde Herman zijn kennis vaak met jonge keurmeesters, niet door ze moeilijke vragen te stellen maar door ze te vertellen wat hij goed vond aan een vogel en ze daarna om hun mening te vragen. Herman gaf aan dat hij de keuringen zal missen maar dat het gewoon tijd is om te stoppen, wel zal hij de ALD nog graag bezoeken als het kan en zijn gezicht af en toe laten zien bij een interessante bijeenkomst van de gespreksgroep. Hij blijft namelijk wel gewoon een liefhebber ook al hangt de keurjas voorgoed aan de kapstok. André Gerritsen spelde hem de 40 jaar KM speld op en Hans gaf hem nog een mooie bos bloemen namens het KMV. Herman gaf geen lange afscheidstoespraak maar trakteerde wel op gebak wat op waardering kon rekenen van de aanwezige KM. pagina 20

21 TC Zang DE TECHNISCHE COMMISSIE ZANG BESTAAT UIT: Voorzitter: Ad interim waargenomen door H.J. Buizer (zie onder) Secretaris: H.J. Buizer Suze Groeneweg erf XL Dordrecht Tel Commissaris: Vacant Coördinator opleidingen: Vacant VAN DE SECRETARIS In maart en april 2017 worden er door het KMV 6 algemene Voorjaars Technische Dagen georganiseerd. za 4 maart Bennekom u za 11 maart Roosendaal u vr 17 maart Dalfsen u vr 24 maart Schijndel u za 25 maart Nederweert u Op deze data worden de bestuursverkiezingen gehouden voor het KMV-bestuur en de Technische Commissies. Voor de TC-zang is E.Buizer herkiesbaar en kandidaat als voorzitter. Verder zullen de heren H.Bakhuizen, J.de Beer en F.Laurijssen zonder verkiezing deel uitmaken van de nieuwe TC-zang. Voor de 5de plaats zijn een aantal kandidaten. Zie voor de verkiezingen verder bij de info over de VJTD s van het KMV-bestuur. Deelname aan de VJTD s en de stemmingen zijn verplicht. De TC-zang organiseert daarnaast 2 Voorjaarsvergaderingen in Utrecht. Op zaterdag 25 maart voor de Harzer en Timbradokeurmeesters. locatie: Timbradosociety, Rijndijk 11, 3583 LG Utrecht. Aanvang: 10.00u. Op zaterdag 1 april voor de Waterslagerkeurmeesters. locatie: BDO (linker gebouw), Koningsweg 304, 3583 LD Utrecht. Aanvang: 10.00u. HARZERS: In mei 2017 zal het nieuwe Harzerkeursysteem in de Bondsraad besproken en bekrachtigd worden. Ook de nieuwe keurlijst zal daarna ingevoerd gaan worden. Op de vergadering in Bennekom in november 2016 zijn de laatste puntjes op de i gezet zodat alle keurmeesterneuzen over iedere letter en komma dezelfde kant opstaan. Ook voor de liefhebbers zal dit leiden tot meer uniformiteit en duidelijkheid. In het nieuwe systeem is er ook plaats voor de Predikaatpunten en zal het Zangprestatieboek behouden blijven. WATERSLAGERS: Het Handboek van de Waterslager is afgelopen jaar gemoderniseerd. De lay-out en de inhoud zijn nu overzichtelijker. Van diverse kanten is er vanuit de Waterslagerwereld gekeken naar het resultaat en waar nodig zijn er nog kleine aanpassingen in de tekst aangebracht. Veel dank zijn we verschuldigd aan mw.s. Buizer, die we in de zomer van 2016 bereid hebben gevonden, om dit monnikenwerk voor ons te doen. In het voorjaar van 2017 zal dit Handboek op de site van de NBVV worden geplaatst. De huidige keurlijst, dan voorzien van het nieuwe logo, zal later toegevoegd worden. pagina 21

22 TIMBRADO s: Momenteel stagneert de groei van het aantal Timbrado-kwekers. Ook het aantal Timbradokeurmeesters, nu nog drie, is reden tot grote zorg. Uitbreiding van het keurkorps is dringend noodzakelijk. OPLEIDINGEN: In 2016 zijn er drie aspiranten (Waterslager) begonnen aan hun opleiding. Er was toen bij de start afgesproken door beide bonden om de opleiding te centraliseren. Door aanloopproblemen bij de nieuwe opleiding vielen er twee cursisten al vrij snel af. De theorieopleiding, die gezamenlijk met de kleur/postuurkanaries werd georganiseerd, bleek op een aantal terreinen voor de zang overbodig. Hierover is in het begin veel discussie geweest. Hoe we met beide cursisten verder moeten is een urgente zaak waar de nieuwe TC-zang zich versneld over moet buigen. Uitbreiding van het vergrijzende keurkorps is voor alle zangsoorten een prioriteit. KEURKORPS: Momenteel bestaat ons totale zangkeurkorps per 1 februari 2017 uit 26 personen. Harzer 9 personen Timbrado 3 personen Waterslager 13 personen 1 keurmeester met combinatie Harzer/Waterslager. Per 1 januari 2017 hebben we afscheid moeten nemen van PC.Hagenaars (Harzer) en J.J.Aelbrecht (Harzer). Laatstgenoemde blijft nog wel Waterslagerkeurmeester. Per 1 februari 2017 nemen we tevens afscheid van de heren H.Bisschop en J.J.Hasselerharm. Beiden Waterslagerkeurmeesters. KEURINGEN: Vanaf 2017 zullen alle keurmeesters gebruik moeten gaan maken van digitale agenda. Alle keurmeesters van de NBVV,voor de fusie,hebben reeds een inlogcode voor dit systeem. De keurmeesters die per 1 januari 2017 instromen, zullen in het voorjaar van 2017 hun inlogcodes ontvangen. Het gebruik en bijhouden van de Digitale Agenda is een verplichting en voorkomt vooral het fenomeen dubbele boekingen. Afdelingen, die een zangkeurmeester nodig hebben, kunnen dan eenvoudig zonder problemen een zangkeurmeester contracteren. Vervanging is dan ook eenvoudiger te regelen. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017: Deze zijn gehouden van 12 t/m 15 januari 2017 in de Americahal te Apeldoorn. Het aantal ingeschreven zangkanaries bleef ver achter ten opzichte van Een aantal redenen hiervoor waren: Twee grote wedstrijden vlak voor de NK LSH (Harzers) in Bennekom en De Nachtegaal (Waterslagers) in Rijssen. Daarnaast waren er in Nederland zes gebieden getroffen door de Vogelgriep (H5N1). Daar was sprake van een ophokplicht en vervoersverbod. Door het geringe aantal vogels waren er uiteindelijk maar 8 keurmeesters nodig (in ). De keurdag is goed verlopen. Een van de vele hoogtepunten was een zeldzaam fraaie waterrol bij een Harzer. Uitslagen van de NK 2017: Algemeen Kampioen bij de zang: W.H.J.Barten (Harzer met 94 punten). Harzers (65 vogels): Meesterzanger: W.H.E.Barten 94 punten stammen : Kampioen B.le Compte 369 punten Zilver W.H.E.Barten 369 punten Brons T.H.J.Droog 354 punten stellen : Kampioen H.v.d.Berg 179 punten Zilver J.W.van Dijk 174 punten Brons W.H.E.Barten 171 punten enkelingen: Kampioen J.W.van Dijk 93 punten Zilver B.le Comte 91 punten Brons H.A.M. Hendriks 91 punten pagina 22

23 Waterslagers (134): Meesterzanger: E.Bossink 151 punten stammen: Kampioen P.H.M.van Emmerik 596 punten. Zilver E.Bossink 596 punten. Brons A.M.Noordink 582 punten. stellen: Kampioen A.M.Noordink 289 punten. Zilver A.M.Noordink 285 punten. Brons W.B.J.M.Kling 278 punten. Enkelingen: Kampioen A.W.F.Rietveld 150 punten. Zilver A.W.F.Rietveld 150 punten. Brons R.Bisschops 149 punten. Timbrado s (65): Meesterzanger: M.G.Sprangers 90 punten. Stammen: Kampioen C.JG.M.Sprangers 358 punten. Zilver R.P.Leijten 349 punten. Brons L.Raven 345 punten. Enkelingen: Kampioen MG.Sprangers 90 punten. Zilver J.C.Sluiter 89 punten. Brons J.C.Sluiter 89 punten Jeugd (7 Timbrado s): Meesterzanger C.Koenen 89 punten. Stammen Kampioen C.Koenen 341 punten. Enkelingen Kampioen C.Koenen 89 punten. Op zondag om 13.00u zijn alle Algemeen Kampioenen, waaronder W.H.E.Barten, gehuldigd door het bondsbestuur en door de voorzitter van het KMV. Aan het eind van de zondagmiddag zijn door de bondsvoorzitter K.Snijder en de voorzitter ai. van de TC-zang E.Buizer de bekers uitgereikt aan de Meesterzangers onder grote belangstelling. Van harte proficiat aan alle prijswinnaars. Rest mij tot slot iedereen een voorspoedig en goed kweekseizoen toe te wensen. E.Buizer, voorzitter ai. en secretaris TC-zang. pagina 23

24 TC Kleur- en Postuurkanaries DE TECHNISCHE COMMISSIE KLEUR- EN POSTUURKANARIES BESTAAT UIT: Voorzitter: Waargenomen door Gerard Verhaegen Secretaris: Kees Diepstraten Tel.nr: / Coördinator Kleurkanaries: Gerard Verhaegen Tel.nr.: / Coördinator Postuurkanaries: Theo Minten Tel.nr: Coördinator opleidingen: Theo van Kollenburg Tel.nr: / VOORWOORD Beste collega s We wensen u die we mogelijk nog niet hebben ontmoet nog de beste wensen en gezondheid voor In Apeldoorn hebben we de laatste keer de bondshow, bondskampioenschappen, Vogel 2017 of zoals we het nu noemen de Nationale Kampioenschappen of Nederlandse Kampioenschappen gehouden. Met bovenstaand regeltje willen we aangeven dat veel zaken of persoonlijke inzichten aan verandering onderhevig zijn. Zo is het nu eenmaal, soms helaas, soms door voortschrijdend inzicht, soms omdat het n.a.v. veranderingen plaats moet vinden. Dat is aan de ene kant lastig, maar willen we het een ieder naar de zin maken - plooien zoals dat vaak gebeurd, dan kan het soms vervelend zijn voor wie zich moeten schikken. Toch vragen wij uw medewerking en de agenda is aan zo n aanpassingen vaak onderhevig. Dan de NK in Apeldoorn, met name voor die collega s die hier hebben gekeurd. Over het geheel is het (bijna) volledig goed verlopen en ondanks dat we daar allemaal ons best voor doen blijft er elk jaar een lijst van aandacht dan wel verbeterpunten. Natuurlijk vraagt men aan ons welke punten het zijn en betreft het ook mij. (de vragen steller). Soms verwacht men bijna dat wij als TC een soort verantwoording zouden moeten afleggen. Ja in het jaarverslag doen we dat dan ook, maar over de keuring willen we alleen kwijt dat we met regelmaat u op details hebben moeten wijzen en dat gaan we in een richtlijn, als een soort stappenplan bij aanvang van de keuring verbeteren, ten gunste van ons allemaal betrokkenen bij dan NK Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken, dat wij op u mochten rekenen en zijn u er dan ook zeer erkentelijk voor. Voor de prijswinnaars op de NK en de COM onze hartelijke felicitaties. Volgend jaar een nieuwe uitdaging in Zwolle en ook dan hopen we van uw kennis en kunde gebruik te mogen maken. Dit jaar werden we geconfronteerd met vogelgriep en als gevolg daarvan of mogelijk andere oorzaken zijn we geconfronteerd met minder vogels dan waarop we in de planning rekening hadden gehouden en natuurlijk ook hoopten. Dit had natuurlijk gevolgen en daar waar we met de planning begonnen zuinig in te delen en een aantal personen als reserve op de lijst hadden staan, bleek door de omstandigheden dat we nog te ruim in ons jasje zaten en hebben we een aantal collega s op het laatste moment moeten afzeggen, bedanken en dat is niet leuk als jou dat gebeurd. We hopen dan ook dat we in Zwolle weer een record aantal inzenders en vogels mogen verwelkomen en we van die afzeggingen verschoont zullen blijven. U zult begrijpen dat we dan nog voorzichtiger zullen zijn met het uitnodigen van keurmeesters voor de NK Wij kunnen u mededelen dat tijdens de gehouden COM show in Almeria Spanje de Mogno definitief is erkent. Ook het postuurras Giraldilllo Sevilliano is definitief erkent. De Rogetto die net als de London Fancy voor de eerste keer is voorgesteld is aangenomen, van de London Fancy was te weinig kwaliteit aanwezig en deze is dus afgewezen. Namens het TC team, Kees Diepstraten, secretaris. pagina 24

25 Sjaak de Jong, 5xgoud, 1xzilver, 1xbrons. Martien Snellings, 1xgoud, 1xzilver, 1xbrons. Domien Sprenkels, 2xgoud. j.j.m. Manders, 1xgoud, 1xzilver. Albert de Bruin, 1xgoud, 1xzilver. Wim Zweers 1xgoud, 1xbrons. Theo Minten, 1xgoud. Jan Boons 1xgoud. Hans Hermans, 1xzilver. Ton van Lent, 1xbrons. Anton Tijhuis, 1xbrons. PRIJSWINNAARS COM-SHOW ALMERIA - SPANJE AGENDA week Dag datum Bijeenkomst vergadering locatie Tijd 6 Za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn Za TC verg.+gesprl.+notulant. Bennekom 09.00!! 8 Za Voorj. Techn.dag postuur Schijndel za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn za KMV voorjaars techn. dag Bennekom za KMV voorjaars techn. dag Roosendaal vr KMV voorjaars techn. dag Dalfsen vr KMV voorjaars techn. dag Schijndel za KMV voorjaars techn. dag Nederweert za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn za TC Vergadering Apeldoorn za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn Vr TC Vergadering Apeldoorn VAKANTIE PERIODE 34 vr TC Vergadering Apeldoorn za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn za TC verg.+groepsl.+notulant. Apeldoorn za Najaars tech. dag postuur Apeldoorn op nader te bepalen 39 za TC naj. techn. Dag Apeldoorn op nader te bepalen 41 za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn vr TC Vergadering Apeldoorn za Opleiding kleur-postuur Apeldoorn In groen aangepaste locatie en-of aanvangstijd. In rood nog in overleg definitief vast te stellen. pagina 25

26 pagina 26

27 INFORMATIE OVER HET KALENDERJAAR Hierbij presenteert uw TC kleur en postuur zijn werkzaamheden over het afgelopen jaar Hiermee willen we verantwoordelijkheid aan u afleggen en u volledig informeren over gedane zaken. We hebben dit verslag onderverdeeld in de volgende onderwerpen; Samenstelling TC en verantwoordelijkheden. Kandidaatstelling leden TC. Opleidingen , en aanmeldingen. Overleg met het KMV. Standaardeisen - Vraagprogramma. Keurbriefjes kleur postuur kanaries. Procedure erkenning nieuwe kleuren/rassen. Samenwerking keurmeesters NBvV en ANBvV binnen het TC Team. Overleg met en samenstelling van gespreksleiders / -groepen. Keurmeesters aangelegenheden. Keuren voor andere organisaties / buitenlandse keuringen. Technische dagen. Klachten en vragen van NBvV leden. Financiën. Diversen. De leden van de Technische Commissie bestaat uit de volgende personen; Gerard Verhaegen- Voorzitter a.i., Coördinator en docent kleur Kees Diepstraten Secretaris - docent kleur Theo v.kollenburg - Lid, Coördinator opleidingen en docent theorie Theo Minten - Lid, Coördinator postuur, docent postuur Rein Grefhorst - Lid Hans Stedvens - Lid Ton van Baaren - Lid Op elke locatie van de verplichtte voorjaarsvergadering zal een stemming plaats vinden. Verkiesbaar is Rein Grefhorst in de functie van TC voorzitter en herkiesbaar zijn Theo van Kollenburg in de functie van coördinator opleidingen en Gerard Verhaegen in de functie van coördinator kleur Opleidingen, en praktijk examen 1e jaars aspiranten te Huissen en Apeldoorn. Gedurende de afgelopen kalenderjaar 2016 hebben onder leiding van de docenten Theo Minten praktijk en Theo Kollenburg theorie twee aspiranten postuur zich voor bereid op het overgang examen praktijk in Apeldoorn., tevens heeft een keurmeester kleur de vervolgopleiding postuur gedaan en deze middels een examen met goed gevolg afgesloten. Aspiranten kleur en zang hebben onder leiding van de docenten Gerard Verhaegen en Joop Aelbrecht voor de praktijk en Kees Diepstraten docent theorie zich voorbereid voor het overgang examen praktijk in Huissen en zang in Apeldoorn. Gedurende het eerste opleidingsjaar zijn alle lessen in modules gegeven en is elk onderdeel afgesloten met een theoretische examen. De uitslag van de modulen hebben onderdeel uitgemaakt van het overgang examen en daarmee de voortgang van de opleiding. Op 12 december is in Huissen het praktisch examen kleur afgenomen en hieraan hebben de twee aspiranten kleur deelgenomen. In Apeldoorn hebben twee aspiranten postuur deelgenomen aan het praktijk examen en voor beide examens zijn allen aspiranten zijn met een ruime voldoende geslaagd. Het vervolg van de opleiding zal gecombineerd in Apeldoorn plaats vinden onder leiding van de docenten Theo Kollenburg voor kleur en Theo Minten voor postuur. De andere twee docenten blijven bij calamiteiten oproepbaar. Voor de aspirant zang is in Apeldoorn een theoretisch tentamen afgenomen en op verschillende locaties een praktijk toets. We gaan op 4 februari verder met vijf aspiranten, twee kleur, twee postuur en een zang en verder met de modulen 4/5 en praktijk. Op de NK 2017 in Apeldoorn hebben twee personen interesse getoond een opleiding postuur te willen volgen. De opleiding locatie Meijel komt te vervallen. Het begrootte budget t.b.v. opleidingen kan hiermee worden aangepast. Wij willen alle keurmeesters die de aspiranten in het afgelopen jaar 2016 hebben begeleid namens en de aspiranten en de docenten hartelijk bedanken. Overleg met het KMV. Gedurende 2016 zijn er periodiek vergaderingen geweest met het KMV bestuur. Besproken zaken worden door de voorzitter TC verder besproken binnen het TC team en werkzaamheden hieruit voortvloeiend onderling verdeeld. Gemaakte afspraken worden overeenkomstig uitgevoerd. pagina 27

28 Standaardeisen - vraagprogramma. Op de verplichtte najaarsvergadering zijn alle keurmeesters in het bezit gekomen van de aanvullingen op de standaardeisen kleur en postuur. Tijdens deze dag hebben we als TC toelichting gegeven middels een presentatie op de aanpassingen in keurtechniek met name op het gebied van het toekennen van punten en het geven van het maximum van 95 punten. De verantwoording welke we als TC hiermee hebben afgelegd is tevens in een hand-out vastgelegd en een ieder heeft hiervan aan het einde van de bijeenkomst een exemplaar ontvangen. Het vraagprogramma is met het erkenningtraject en op het gebied van dierenwelzijn iets aangepast. Ook dit jaar hebben we op districtshows en op de NK gewerkt met het aanwijzen vogels welke in aanmerking zouden moeten komen voor de Best of show en dus moesten deze worden aangewezen. We kunnen er niet omheen dat dit niet altijd goed is verlopen. Het in te vullen formulier waarop de aanwijzing van kandidaten voor de Best of show de zgn. wauw-vogel moeten we samen nog beter laten verlopen, met name op de districten. Wij zullen als TC er op toe zien dat ook al heeft u geen geselecteerde vogel tijdens de keurdag gezien u toch het formulier invult en afgeeft aan de leiding. Om dit te bereiken zullen alle betrokken keurmeesters een op naam geschreven formulier ontvangen en aan het einde van de keuring moeten inleveren. Keurbriefjes kleur en postuur. Op bovengenoemde bijeenkomst zijn ook de aanpassingen op de verschillende keurbriefjes toegelicht. Afgesproken is dat de oude keurbriefjes voor het beoordelen van kleurkanaries in 2016 niet meer mochten worden gebruikt. Beter kan altijd en waren we vorig jaar niet geconfronteerd met het uitbreken van de vogelgriep en daarmee het opmaken van oude keurbriefjes, zou een normale implementatie van het nieuwe keurbriefje naar verwacht veel beter hebben verlopen. Op de districten en de bondshow maken we allemaal gebruik van het nieuwe briefje en zullen de oude hierna niet meer gebruikt mogen worden. Ook hiervoor willen wij u hartelijk dank zeggen, mede namens de afdelingen, die hiermee in de gelegenheid zijn geweest hun oude voorraad op te kunnen maken. Procedure erkenning nieuwe kleuren/rassen. De erkenning procedure en het in gebruik nemen van de COM gerelateerde standaardeisen en daarmee het vraagprogramma is toegepast. Liefhebbers keurmeesters welke een bijdrage willen leveren aan het tot stand komen van nieuwe kleurslagen dan wel rassen wordt geadviseerd de erkenning procedure nauwlettend te volgen en de regelgeving hiervoor vastgelegd in de procedure kunt u op de site van de NBvV terug vinden. Ook de aanvraag formulieren die hiervoor nodig zijn kunt u via de website van de NBvV downloden. Aan alle keurmeesters wordt gevraagd zich in te zetten de liefhebber hierbij te ondersteunen. Samenwerking keurmeesters NBvV en ANBvV binnen het TC Team. Wij als TC team hebben een periode van drie jaar om de integratie van keurmeesters ANBvV vloeiend en zonder problemen te laten verlopen. Nadat in mei 2016 op de Algemene vergadering van de NBvV en het congres van de ANBvV definitief is gestemd en besloten om na 1 januari 2017 een vogelbond te zijn, hebben we binnen de TC al bijna een jaar ervaring kunnen opbouwen. De mogelijke verschillen blijken in de praktijk gelukkig minimaal te zijn en dus zijn we met z n allen positief en opbouwend constructief bezig om een win-win situatie te laten ontstaan. f wel we verbreden de diversiteit van combinaties van bevoegdheden en het in het bezit zijn van kennis, zoals ook in België van toepassing is of we vragen alle nieuwe ANBvV collega s zich aan de verschillende kwalificaties/bevoegdheden en indeling van de NBvV aan te passen. Voor beide is wat te zeggen, we moeten in goed overleg een wel over wogen besluit nemen en daarna als TC s de integratie op zo n optimaal mogelijke wijze begeleiden. Wat het besluit ook mag worden, wij rekenen op uw medewerking om onze collega s welkom te heten en zich mogelijk in korte tijd bij ons thuis te gaan voelen. We hebben dit jaar voor het eerst gewerkt met het nieuwe vraag programma, waarin de hoofdgroepen zijn vervallen en er voor de distict shows en bondskampioen vogels als Best of show moesten worden aangewezen. Wat betreft het vraagprogramma zijn de aanpassingen, goed uitgevoerd en in de praktijk zijn er weinig problemen ons ter ore gekomen. Het aanwijzen van kandidaten voor de Best of show de zgn. wauw-vogel is redelijk goed verlopen op de districten en daarmee hebben we enige ervaring kunnen opdoen voor de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn. Mocht u nog suggesties hebben ter verbetering, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit schriftelijk gemotiveerd aan ons mede te delen, waarvoor dank. Overleg met en samenstelling van gespreksleiders / -groepen. Twee maal per jaar is er overleg met de gespreksleiders van de gespreksgroepen, waarbij in de najaarsvergadering ook de notulanten worden uitgenodigd. Deze informatie en/of besluitvorming kunnen we zien als uw inspraak als keurmeester en daarmee advies aan het TC team. Van deze vergaderingen zullen de afspraken door de TC serieus in het te voeren beleid worden opgenomen en waar nodig het KMV bestuur over ingelicht. Andersom krijgen de gespreksleiders van ons informatie voor u als keurmeester, waarvan wij mogen verwachten dat u deze ook zult uitvoeren en hiermee zal de eenheid in het beleid en het uitvoeren van de keuringen in het hele land weer uniform zijn. pagina 28

29 Keurmeesters aangelegenheden. Alle keurmeesters informatie wordt u schriftelijk aangereikt via het bulletin Bijtijds dat u vier maal per jaar per mail ontvangt. Het aantal onder u dat schriftelijk Bijtijds ontvangt is tot bijna nul gedaald reden tot nu toe was; het niet in het bezit zijn van een computer/mailadres. Tussentijds bestaat de mogelijkheid u te informeren over allerhande zaken die geen uitstel dulden, dan wel specifieke technische zaken die met veren te maken hebben. We hebben dit het afgelopen jaar een paar keer gedaan en u via de gespreksleiders tussentijds over de laatste ontwikkelingen te informeren dan wel u een nieuwsbrief te sturen. We blijven ons voor enkele zaken zorg maken te weten; - Het voldoen aan het verzoek om uw standaard gegevens beschikbaar te stellen door uw persoonsgegevens digitaal in te voeren. - Het invullen van de digitale beschikbaarheids agenda EN het bijhouden hiervan. - Het inspannen van de morele verplichting om alle bijeenkomsten van de eigen gespreksgroep bij te wonen EN daar alle keren vogels voor mee te nemen. De vragenlijsten naar de gespreksgroepen opgestuurd door de TC behandelen op de bijeenkomsten en een verslagje hiervan opsturen naar de TC. - Het, indien van toepassing, deelnemen aan de bijeenkomsten van de zgn. 8e gespreksgroep zijnde de postuurdag in Apeldoorn. - Het melden van buitenlandse keuringen bij de secretaris van het KMV. Deze en andere zaken, w.o. klachten zullen deel uitmaken van het indelen op district keuringen en bondshow. Hoewel we begrijpen dat er onvoorziene omstandigheden een beslissende rol kunnen spelen, hopen wij op uw aller medewerking om alle kennis die nodig is, op te kunnen nemen, elkaar te motiveren en dit te willen delen om uw keurmeesterschap verantwoord uit te kunnen voeren. De voor de bijeenkomsten geldende presentielijst van de gespreksgroepen moet opgestuurd worden naar de TC secretaris, graag ook de twee extra kolommen gebruiken en de meegebrachte vogels en vragen aan TC/KMV noteren, indien van toepassing. De lijnen blijven hierdoor zo kort als mogelijk en u kunt direct anticiperen op u ter ore gekomen zaken en ook krijgen wij als TC inzage in de rassen/kleurslagen die u conform regelgeving keurmeesters vereniging behandeld en in uw bezit heeft. uw verplichting over neemt. Technische dagen. De voor- en najaarsdagen evenals de technische dagen van de 8e gespreksgroep, dragen een verplicht karakter. We hebben in het afgelopen jaar zo veel als mogelijk de bijeenkomsten geclusterd. Hiermee zijn we met elkaar in staat u gelijk en uniform te informeren over mogelijke veranderingen/aanpassingen. Deze ervaring komt op de vergadering met de gespreksleiders en notulanten op 18 februari opnieuw aan de orde en een mogelijke aanpassing zal daar worden besproken en besloten. De door u gedane suggesties in 2016 komen ook daar aan de orde. Klachten en vragen van NBvV leden. Voor vragen van NBvV leden zijn er twee aanspreekpunten, te weten Theo Minten voor Postuur en Gerard Verhaegen voor de kleur. Klachten van NBvV leden gaan via de secretaris van het KMV. In het afgelopen jaar zijn een aantal klachten ontvangen en behandeld. Met advies van de TC heeft het KMV deze afgehandeld. Financiën. De TC heeft nog geen overzicht van de uitgaven 2016, maar wel een begroting voor 2017 gemaakt en aan het KMV beschikbaar gesteld. Natuurlijk blijft de wens om zuinig met de algemene middelen van de NBvV om te gaan maar het ingediende begrotingsvoorstel van de TC K-P voldoet hieraan en dus is het stilzwijgend gehonoreerd. Vooral op de variabele kosten hopen we door deze tot een minimum te beperken binnen de geaccordeerde begroting te blijven. Voor het jaar 2016 is deze doelstelling gehaald. In 2017 hebben we dan ook gelijk de opleiding aangepast naar een locatie wat weer een bijdrage kan leveren om geen overschrijding te krijgen in het lopende boekjaar. Namens het TC team kleur- en postuurkanaries NBvV, Kees Diepstraten, secretaris. Keuren voor andere organisaties / buitenlandse keuringen. Het staat u vrij te keuren voor een andere organisatie in binnen of buitenland, mits U aan de verplichtingen gesteld in het keurmeesters regelement voldoet Wel heeft u de verplichting dit te melden bij de secretaris van het KMV. Echter indien u al in het bezit bent van een getekend keurcontract van een vereniging in eigen organisatie op de betreffende datum dient u in overleg en met instemming van de secretaris van de afdeling, er voor te zorgen dat een collega keurmeester pagina 29

30 pagina 30

31 AANTEKINGEN CERVIA door: Anton Tijhuis en Gerard Verhaegen Uit de vergadering van Sectie D op zaterdag Algemeen: de voorstellen werden niet in de volgorde van het toegezonden stemformulier of de negen Annexes behandeld, maar in de volgorde waarin de betreffende mutatie of kleurslag in de COM standaard voorkomt. Dit werd pas in de loop van de vergadering voor iedereen duidelijk. Dit verslag bevat alleen punt voor punt onze uitgewerkte aantekeningen. Voor een beter begrip kan het nodig zijn om de voorstellen van de verschillende bonden erbij te nemen. Bij alle punten hebben we geprobeerd naar de betreffende stukken te verwijzen. De inbreng van Frankrijk was niet genummerd als Annexe. Alle aangenomen veranderingen blijven vanaf nu tenminste vier jaar geldig. Ze worden in de standaard aangegeven in het blauw. N.a.v. punt 6 van de Belgische voorstellen (Annexe 6): beoordeling schimmelvogels. Vogels met mozaïek kenmerken niet teveel opwaarderen. Uitspraak van de voorzitter: het probleem zit niet in de standaard, maar de uitdaging is om de meest competente keurmeesters op de Mondial te krijgen. Punt 1 van de Italiaanse voorstellen (Annexe 7). Bij de mozaïeken wordt nu de aanwezigheid van gekleurde pennen bestraft. Voorstel: een klein aantal niet meer bestraffen. Na discussie: in de lipochroom geen tolerantie, in de melanine worden 1 of 2 gekleurde pennen toegestaan. Bij een gelijk aantal punten wint de vogel zonder kleur in vleugel- en staarpennen. Op tablets voor keuren als uitgangspunt 90 i.p.v. 88 punten (punt 5, België). Dit scheelt werk. Is volgend jaar al zo in Spanje. Medaille vanaf 91 punten (zelfde punt): is een gevolg van de invoering van het nieuwe maximum van 95 punten. Probleem is wat te doen met kleine groepen waar een vogel met moeite 90 punten kan halen. Blijft minimaal 90 punten, zoals het nu is. Het maximum van 95 punten alleen bij hoge uitzondering toekennen ( één keer in het leven van een keurmeester )! Bij de gele witvleugels moet het geel meer citroenfactor laten zien dan bij de gewone lipochroom gele. Bec jaune < geel snavel> (Annexe 8, voorstel Spanje): de vergadering gaat akkoord met de concept standaard, maar het verzoek om erkenning moet naar alle landen worden gestuurd om de procedure te laten beginnen. De genetica is hetzelfde als bij de bec rouge,< rood snavel > dus zal mogelijk de verkorte procedure worden gevolgd. Urucum (voorstel 4, Frankrijk): de geschiedenis en de beschrijving van de genetica worden uit de standaard gehaald. Alleen de standaardeisen blijven staan. De vergadering gaat akkoord. Agaat/isabel: bestreping fijn en onderbroken bij intensief type, bij de schimmel iets breder en bij de mozaïek nog breder. In de zwart- en bruinreeks donkere grondkleur (punt 1, België): dit staat al zo in de standaard. Verzoek is om onze keurmeesters eraan te herinneren dat bij zwart+bruin een donkere grondkleur wordt gevraagd en bij agaat+isabel een lichte/ heldere ( lumineux ) grondkleur. Italië, punt 2: bij de zwart opaal schimmel/intensief rood niet straffen als deze niet in het nest opgekleurd zijn. Dit net als bij de zwart grijsvleugel en de zwart jaspis rood, waarvoor dit in Palaiseau al is aangenomen. De bedoeling is om de kenmerken van de mutatie beter te laten zien en zo een betere selectie van opaalvogels mogelijk te maken ( werken naar de toekomst ). Iets dergelijks zal hierna niet meer voor andere mutaties worden voorgesteld. De vergadering gaat akkoord met 11 stemmen voor en 8 tegen. Wel opgekleurde pennen bij de keuring niet bestraffen. Een voorstel van Frankrijk (punt 2) voor een nieuwe formulering van de standaard die beter onderscheid maakt tussen de zwart opaal en de zwart mogno wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 1 tegen. Niet aangenomen voor de bruin opaal, want die standaard is minder dan 4 jaar geleden aangepast. Mogelijk probleem: hierdoor ontbreekt nu de afstemming/systematiek tussen beide standaarden. Isabel opaal (Annexe 1, voorstel OMJ en Annexe 4, Brazilië, voorstel 4): strepen zichtbaar over de hele mantel, maar licht van toon. Dit is een evolutie van deze kleurslag en geen verandering, daarom mag de standaard al na drie jaar worden aangepast (uitspraak van de voorzitter, bezwaar van Duitsland, ook n.a.v. het vorige agendapunt). Deze formulering geeft ook een beter onderscheid met de isabel pastel. De kleur van de bestreping is grijs gepareld, parelgrijs Zwart topaas: poten vleeskleurig of licht gemelaniseerd (n.a.v. punt 1, Frankrijk). Isabel eumo (Annexe 2, voorstel OMJ): de voorlopige standaard wordt gepubliceerd, in studie genomen. Naar aanleiding daarvan werden door een Italiaanse keurmeester vier vogels gepresenteerd; deze gaven zowel in de zaal bij kunstlicht als buiten bij daglicht geen duidelijkheid. Er zat volgens de aanwezigen maar één herkenbare isabel eumo (wit) bij, verder o.a. een isabel azul. Isabel jaspis EF (Annexe 3, voorstel Spanje en Annexe 9, voorstel COM): in Spanje zijn kanaries gekweekt met voldoende pigment en duidelijke jaspiskenmerken. De voorlopige standaard is onder studie en een concept zal worden gepresenteerd in Almeria. Daarna moet deze voorlopige standaard worden gepresenteerd aan alle landen. In Almeria ook vogels laten zien. Op dit moment zijn er geen foto s en geen vogels beschikbaar om te beoordelen. Foto s: voorstel is om bij een gewijzigde standaard foto s aan te leveren voor officiële presentaties (Annexe 3 Brazilië, voorstel 1). De vergadering vindt dit een goed idee. Twijfel Anton/Gerard: hoe gaat de OMJ dit handhaven, wat is de sanctie op nalatigheid? Voorstel 2, België: minimaal drie jaar ervaring als OMJ keurmeester voordat je op de Mondial mag keuren. De pagina 31

32 voorzitter vindt dit niet goed en niet fout. Een net geslaagde keurmeester kan b.v. een deskundige en ervaren kweker zijn. Zijn idee is dat elk land een lijst met de beste keurmeesters opstelt. Dan stelt de OMJ aan uit die lijst. Hierover beslist niet deze vergadering maar de OMJ/COM. N.a.v. voorstel 3 van België, om een voorlopige standaard twee jaar te gebruiken en daarna te analyseren voordat deze wordt aangenomen, volgt een discussie over de rol van de werkgroep die zo n beslissing moet voorbereiden. Moet deze niet ook betrokken zijn bij de beoordeling van de vogels i.p.v. een aantal willekeurig aangewezen keurmeesters die niet bekend zijn met de achtergrond en de details van het voorstel? Ook dit is een OMJ/COM aangelegenheid. Uit de plenaire opening op vrijdagavond Examen COM keurmeester: 24 exemplaren herkennen, twee fouten en de kandi daat ligt er uit. Theorie: 15 vragen, 5 administratief, 10 over genetica, keurtechniek, standaard; minimaal 10 goed. 24 vogels beoordelen in 90 minuten. Minimaal 18 goed, d.w.z. hooguit 1 punt verschil met de beoordeling van de examinatoren. Voor de kleur ook de juiste benaming volgens vraagprogramma COM. Kandidaten moeten zich voorbereiden op de COM standaard en het reglement van de COM. Keurbrieven worden ter beschikking gesteld. pagina 32

33 O.M.J CONGRES IN CERVIA - ITALIE Voorstel Italie. Bij de Noord Hollandse Frise komt het veelvuldig voor dat het onderlichaam niet glad bevederd is. Om hierin verbetering te brengen is er voorgesteld om 5 punten extra bij de rubriek onderlichaam te doen. Deze 5 punten worden weggehaald bij de rubriek grootte, waar nu dus 5 punten voor staan. Over het algemeen is de grootte van de Noord Hollandse Frise wel in orde en men kan hier in een 5 punten rubriek voldoende voor straffen. Het voorstel werd na raadpleging van Frankrijk en Nederland unaniem aangenomen. Na dit voorstel kwam er een discussie op gang of dit bij de andere frise rassen ook zou moeten worden veranderd. De conclusie was dat dit bij de andere rassen veel minder speelde en niet nodig was. Turkije zette een discussie op over de Yorkshire. Men wil graag de rubriek houding van 25 naar 30 punten brengen. Dit omdat men vindt dat het type beter moet worden. Het type zou moeten worden zoals dit in Ierland wordt gezien. De 5 punten zouden dan bij grootte kunnen worden weggehaald, waardoor deze op 5 punten komt te staan. De rubriek conditie/kleur wil men graag uit elkaar halen en er twee rubrieken van 5 punten van maken. Ook de tekening die gebruikt wordt in de C.O.M standaard vind men niet goed en deze zal dan ook aangepast moeten worden. Engeland geeft aan dat het een moeilijke en lange weg zal worden om dit te realiseren. Deze discussie wordt voortgezet op het volgende congres. Lang niet iedereen van de aanwezigen had de voorstellen van dit congres in zijn bezit. Vooral voor Engeland is het heel belangrijk om ze tijdig in het bezit te hebben om dat men daar steeds moet terugkoppelen wat veel tijd kost. Afgesproken is om voorstellen in te dienen in januari tijdens de wereldshow. Men heeft dan meer tijd om deze door te sturen naar de verschillende landen. Ook de landen hebben dan meer tijd om de voorstellen door te nemen en een standpunt in te nemen. Men is nog niet tevreden over de tekening van de gloster. Engeland zal er voor zorgen dat er een nieuwe tekening komt. De tekening die twee jaar terug vanuit de Turkse standaard is overgenomen is niet slecht maar men wil toch nog verbeteringen aanbrengen. Duitsland kwam met een voorstel om bij de duitse kuif de rubriek kleur met 5 punten te verhogen en dit weg te halen bij conditie. Hiervoor was weinig animo. Het is een postuurkanarie en geen kleur kanarie. Men gaf Duitsland de raad om het voorstel eerst goed uit te werken en er dan mee terug te komen. Er werd nog vermeld dat de melanine kuif bij een stam van dezelfde kleur moet zijn. Brazilie heeft een voorstel om bij de Lancashire en de Rheinlander ook melanine en bonte vogels in het vraagprogramma op te nemen. In Brazilie waar dit al gebeurd is was het aantal lancashire s op de nationale show sterk toegenomen nadat men ze op het vraagprogramma had gezet. Op de nationale TT waren afgelopen jaar 800 Lancashire s ingeschreven. Ook de kwaliteit van de bevedering was hierdoor sterk toegenomen. Na het bekijken van foto s van een aantal van deze vogels uit de melanine en de bont klasse kwam men tot de conclusie dat de kwaliteit van deze vogels nog veel te wensen over liet. Turkije kwam met de suggestie om bijvoorbeeld 20% bont toe te staan om zo meer Lancashire s op de wedstrijden te krijgen. Italie merkte op dat de kwaliteit van twee jarige lancashire s veel beter is als in hun eerste levensjaar. Misschien is het mogelijk om dit ras twee jaar te spelen. Engeland geeft aan dat de lancashire een oud ras is en dat het niet mogelijk is om melanine en bonte vogels hiervan te spelen, de lancashire club zal dit zeker niet toestaan. Er werd besloten om dit opnieuw te bespreken op het volgende congres. De Rheinlander waar dit allemaal niet zo speelt wil men zeker laten zoals het is. Voorstel Portugal om de Arlequim Portugais te gaan spelen in aparte klasse s voor de mannen en voor de poppen, dit vanwege de mozaik factor. De voorzitter gaf aan dat dit ras voor twee jaar terug al veranderingen had doorgemaakt en dat het te vroeg is om weer veranderingen aan te brengen. Zijn advies was om op het volgende congres hiermee weer te komen. Op de vorige Mondial in Portugal waren bij de Crest de voerbakjes buiten de kooi waardoor veel kuiven waren beschadigd. De vraag was of het niet mogelijk is deze binnen de kooien te houden. Er werd geantwoord dat dit in Almeria zeker anders zal zijn. De Yorkshire werd in Portugal bij de keuring erg snel onder het licht gezet waardoor hij minder houding gaf. De vraag was of hier op gelet kan worden. Antwoord: Hier zal zeker rekening mee worden gehouden. In Portugal werd de postuur gekeurd onder led verlichting, dat zal in Almeria niet meer het geval zijn. De vogels worden er onrustig van. In Rosmalen waren niet alle zitstokken gelijk en ook zat er verschil in een of twee zitstokken bovenin. Men vroeg er goed op te letten dat de zitstokken van de goede dikte zijn en op de goede plaats zitten. Antwoord: Hier zal op gelet worden. Het zaad voor de postuur in Portugal bezat teveel zwart zaad, er is besloten voor de postuur alleen wit zaad te gaan gebruiken. Voorstel van Italie om in de verschillende landen dezelfde ringen te gaan gebruiken. Nu is het zo dat er nogal verschillen in de ringmaat en de hoogte van de ringen in de verschillende landen zijn. Men komt tot de conclusie dat kleine verschillen niet uitmaakt. Het beste is om de ringmaat van het land van oorsprong van een ras aan te houden. Dit is echter geen discussie voor op dit congres, het zal worden doorgestuurd naar de C.O.M. Er is een voorstel van Engeland om bij de lizard in drie klassen pagina 33

34 te gaan spelen. De vol cap, de gebroken cap en de non cap. Hierbij moet de volle cap geen enkele onderbreking laten zien, ook de non cap mag geen enkel lipochroom veertje hebben. Alle lizards met ook maar een klein beetje melanine in de cap en alle lizards met ook maar een veertje lipochroom op de kop en alle andere onderbrekingen in de cap vormen de groep gebroken cap. Dit voorstel is unaniem aangenomen. Van Engeland kwam ook het voorstel om met bruine vogels in aparte klassen te gaan spelen. Het invoeren van klassen voor de witte vogels is een groot succes gebleken daarom zou het niet gek zijn om klassen voor de bruine te maken. De bruine vogels komen net als de witte dikwijls te kort als ze in de gewone klassen worden gespeeld. Er wordt geantwoord dat het te vroeg is om dergelijke klassen in te voeren, en men zegt het aan te houden tot het volgende congres. De Melado Tinerfeno. Voorstel van Spanje om de rubrieken in de standaard in te krimpen. De standaard waar nu zeven rubrieken van 5 punten in staan werkt niet echt goed. Men stelt voor om de rubriek borstkrulveren met 5 punten te verhogen naar 20 punten, de rubriek kop en de rubriek nek samen te voegen en voor de rubriek kop/nek 20 punten toe te kennen. Verder de rubriek poten/dijen en de rubriek staart samen te voegen en hier 5 punten voor te laten staan. De rubriek vleugels waar nu 5 punten voor staan wordt samengevoegd met de rubriek mantel waar 10 punten voor staan. De nieuwe rubriek mantel/vleugels blijft 10 punten houden. Van de 12 rubrieken blijven er dan nog 8 over. Het voorstel werd unaniem aangenomen. De Raza Espanol. Voorstel van Spanje om de rubriek kop/hals/ nek met 5 punten te verhogen naar 15 punten en de 5 punten weg te halen bij bevedering waar dan nog 5 punten staan. Dit wil men doen om zo de kop hals /nek te verbeteren. Bij Raza s waar de kopbevedering omhoog gaat staan in houding moet men dit zien als een pluspunt. Het loopbeen moet 13 mm zijn. Dit voorstel is unaniem aangenomen. In Spanje is men bezig om de raza espanol ook in rood te gaan brengen. Op dit moment is de kwaliteit nog niet goed. Men gaat dit eerst in Spanje uit proberen voordat men met een voorstel hiervoor komt. Voorstel Spanje. Veel lizards zijn niet goed van vorm. Dit komt omdat in het verleden de lizard 12,5 cm groot moest zijn. Nu is de lizard 13,5 cm en hij zou de vorm van een kleur kanarie moeten hebben. Bij de lizard moet de vorm dus voller. Engeland is er tegen om hier iets aan te doen. Door het veranderen van de grootte zal over enkele jaren de vorm vanzelf gaan verbeteren. Er komt de opmerking dat de veranderingen van het vorige congres nog niet op de website vermeld staan. Antwoord: Hier zal aan worden gewerkt. Engeland blokkeert dikwijls de ontwikkelingen van een ras omdat veel rassen van oorsprong Engels zijn. Er ontstaat een hele discussie of het land van herkomst wel beslissend moet zijn. Engeland geeft aan dat de nieuwe voorstellen tijdig bij de verschillende landen moeten zijn zodat er over gepraat kan worden. Er komt een suggestie om de standaard bij het land van herkomst te laten maar de puntenverdeling buiten het land van herkomst om. Hierover wordt niets beslist. Oostenrijk geeft aan de Stafford Canary te willen presenteren in Almeria. Engeland geeft aan dat het voor hun niet mogelijk is de stafford canary te presenteren omdat de stafford club in dat land hiervoor niet de financien heeft. Engeland wil de London Fancy voorstellen in Almeria. Men wil met een 15 tal vogels komen. De vraag wordt gesteld hoever ze mogen afwijken en heeft het wel zin als de vogels nog te ver afwijken om ze te spelen? Hoe zit het genetisch? Engeland antwoord dat op dit moment als men verervende vogels gebruikt 40% a 50% van de jongen al goed is. Er wordt gesteld dat de vererving van de london fancy toch anders is als die van de lizard. Het vraagprogramma in Almeria is veranderd. De witte klassen staan nu voorop. Bij de crest komt tegenwoordig veel blindheid voor. Deze vogels zitten dan op de bodem en komen niet op de zitstok. Er wordt de opmerking geplaatst dat deze vogels niet mogen worden gekeurd. Spanje stelt in Almeria voor de derde keer de geraldino sevillano voor. Dit ras kan dus worden erkend. Italie stelt de Rogetto voor. Er wordt opgemerkt dat men niet te veel rassen te snel moet voorstellen. Veel nieuwe rassen zijn kruisingen met andere rassen. In het verleden is vastgesteld dat een nieuw ras aan 5 nieuwe criteria moet voldoen. De opmerking wordt geplaatst om bij nieuwe rassen de standaard met foto s van het nieuwe ras op te sturen naar de verschillende landen. Rondvraag. Italie: Alles loopt goed. Spanje: Ook hier loopt alles goed. Nederland: Er wordt aangegeven dat er wel eens problemen kunnen ontstaan om de Geraldino Sevillano erkend te krijgen in Nederland vanwege dieren welzijn. Duitsland: Ook hier ziet men problemen met het aannemen van de Geraldino Sevillano. Men heeft hier al veel problemen ook met andere rassen die niet meer mogen worden tentoongesteld. Men heeft hier een rapport opgesteld om de vogels als cultuurgoed te zien om zo de toekomst veilig te stellen. Belgie: De kwaliteit van de vogels is goed. De kwaliteit van de belgische bult in belgie loopt terug en is op dit moment in italie beter. Frankrijk: Men moet niet te veel gaan straffen in conditie pagina 34

35 om dingen recht te zetten. Vanwege dieren welzijn kan men hiervoor beter een ander woord gaan gebruiken. Een punt minder in conditie word al snel gezien als ziek zijn. Het woord presentatie zou hier beter zijn. Portugal: In Portugal loopt het aantal kwekers terug. Er zijn wel veel jonge kwekers en de kwaliteit van de vogels loopt op. Turkije: Men vraagt of het land waar de mondial wordt gehouden voor de nodige papieren kan zorgen voor het vervoer. Er wordt dikwijls slecht doorgegeven wat men moet hebben. In Holland waren alle papieren in orde en kwam men nog niet binnen. In Portugal was alles prima geregeld. We hopen van Spanje ook de nodige informatie te krijgen. In Turkije zijn veel jonge postuur kwekers en ook veel jonge keurmeesters. Brazilie: In Brazilie waren op de nationale kanarie s waarvan 6000 postuur kanarie s. Er is geen in en export van vogels. Turkije legt uit hoe de situatie op dit moment in het land is en geeft aan dat er voor de kwekers geen problemen zijn. Oostenrijk: Men geeft aan dat er maar een kleine groep kwekers is waarvan velen oud. Frankrijk legt uit dat om financiele redenen de mondial is afgezegd. Er zijn in Frankrijk veel goede kwekers maar de rest blijft ver achter. Duitsland geeft aan niet meer te kunnen organiseren omdat de TT maar 4 dagen mag duren en verschillende rassen niet meer mogen worden tentoongesteld. Spanje vraagt nog aandacht voor de kuifvogels waarbij melanine in de kuif is toegestaan. Zorg er voor dat de melanine niet te ver doorloopt. Coördinator Postuur Theo Minten Uitsmijter: Voor t geval het u ontgaan mocht zijn: Gerard Verhaegen werd Algemeen Kampioen met een stam Japan Hoso melanine schimmel! pagina 35

36 TC Tropische vogels & Parkieten SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE TROPEN & PARKIETEN Voorzitter a.i.: André Gerritsen Secretaris: Piet Ooijen Commissaris: Henk de Vos Commissaris: Francis Kriesels Coördinator opleidingen: Berend Bosch Coördinator Std. Tropen Henk de Vos Coördinator Std. Parkieten Rien Steenbakkers Vertegenwoordigers voor de secties: Tropische vogels: Berend Bosch André Gerritsen Henk de Vos T. Kersten-Noy Europese Cultuurvogels: Alois van Mingeroet B. Horsting Duiven en grondvogels: Francis Kriesels T. Kersten-Noy Kromsnavels: Rien Steenbakkers Piet Ooijen Francis Kriesels K. Bink NMO en vraagprogramma: Berend Bosch VOORWOORD Als ik eind januari dit voorwoord schijf zijn we al weer een maand op weg in NK Apeldoorn lijkt al weer lang geleden. Tijdens de voorbereidingen voor NK ga je in een soort roes, alles draait in gedachte en in tijdbesteding om een mooie afsluiting van het tentoonstelling seizoen. Nauwgezet het nieuws gevolgd, zijn er nieuwe gevallen van vogelgriep, wat zijn de mogelijke gevolgen. Gelukkig met uitzondering van de Grondvogels en inzenders uit gesloten gebieden kon het doorgaan. Als TC kunnen we over het geheel terug zien op een geslaagde show. Is alles goed verlopen? Nee dat kan ook niet, het blijft tenslotte mensenwerk en dan gaat er wel eens wat mis. We hebben geconstateerd dat we als TC bv. de werkwijze betreffende controles voor aanwijzen Best of Show moeten aanscherpen. Tijdens de keurdag komen er van collega s toch nog teveel vragen, ook hier zullen we volgend jaar beter op moeten inspelen. We moeten dit als TC beter kunnen begeleiden. Zoals al aangeven tijdens de ALD viel het aantal klachten over al algemeen best wel mee. Echter de ontevredenheid bij in de inzenders betreffende keuring van de Roseicollis bleef maar voortduren, zelfs ook na de ALD zijn er nog klachten ontvangen. We zijn er op zondag niet in geslaagd om samen met alle drie de collega s die deze groep gekeurd hebben de vogels nog eens te bekijken. Alleen constateren wat niet goed is helpt niet. De doelstelling is om dit samen met collega s te beoordelen en hier lering uit te trekken. Hier ligt een duidelijk taak voor TC en de collega keurmeesters. De inzenders mogen dit ook van ons verwachten. Welke acties we gaan nu nemen leest u verder in deze uitgave. Het zal u niet ontgaan gaan zijn, de TC is uitgebreid met een drietal nieuwe collega s die in Apeldoorn samen met de bekende groep ook in keurmeester stand aanwezig waren. U ziet het aan de serieuze gezichten wij er zijn er als team klaar voor om in 2017 met volle energie door te gaan en samen met u onze doelstellingen en uitdagingen te bewerkstelligen. pagina 36

37 Gevoelsmatig moet ik na een week Apeldoorn echt weer bijtanken. Een mooie maar toch ook een spannende week. Na de toch altijd weer enerverende keurdag zijn er op dinsdag de tentamens en examens van de Basisopleidingen en specialisaties gedaan. Na afloop gaat de druk dan wat van de ketel en kunnen we ons gaan voorbereiden richting ALD. Het is altijd goed om gelijk na Apeldoorn de balans weer op te maken en ideeën te bespreken voor volgend jaar. De leerpunten zijn verwerkt en de werkwijze voor volgend jaar zijn in grote lijnen al weer gemaakt. Inmiddels zijn de lessen van de Basisopleiding al weer gestart en is ook bijeenkomst van gespreksleiders voor Studiegroepen en docenten weer geweest dus we komen weer in onze normale tred. Komend jaar zijn er voor onze nieuwe collega s twee opleidingsdagen ingepland voor bijscholing m.b.t. het keur systeem van de NBvV. Ook voor 2018 zijn hier een aantal lesdagen voor opgenomen. De planning treft u aan elders in deze Bijtijds. Afgelopen jaar een nieuw keursysteem, veranderingen. Blijkbaar kunnen wij daar als keurmeesters niet goed tegen, getuigen de vele reacties die wij zelf ontvingen of hoorden in de wandelgangen. Er zal een commissie komen waarin ook een afgevaardige van de TC-besturen zitting in zal krijgen om deze werkwijze gezamenlijk te evalueren. Belangrijk punt hierbij is duidelijkheid en eenduidigheid in uitvoering. Ruimte voor eigen interpretatie in werkwijze is niet wenselijk en op dat gebied kunnen we zeker verbeteren zonder dat hierbij het keursysteem veranderd. In maart staan de KMV-voorjaarsdagen gepland, hierbij is ook een afgevaardigde van het bestuur van de TC T&P aanwezig. Belangrijk agenda punten zijn de verkiezingen voor KMV en TC-bestuursleden. Informatie hieromtrent vindt u elders in deze uitgave. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook het beleidsplan voor 2017 behandeld. Betreffende beleidsplan zult u ruim voor de eerste VJD digitaal ontvangen. Ik wens u voor nu een mooi kweekseizoen en hoop u weer te ontmoeten op een van de voorjaarsdagen. André Gerritsen vz ai. pagina 37

38 JAARVERSLAG SAMENSTELLING BESTUUR TC&TP. Op 1 januari 2016 bestond het bestuur van de Keurmeestervereniging Tropische Vogels en Parkieten uit 8 leden, t.w. André Gerritsen uit Ingen Piet Ooijen uit Zevenbergen Berend Bosch uit Nijmegen Rien Steenbakkers uit Heeswijk-Dinther Francis Kriesels uit Spijkenisse Henk de Vos Alois van Mingeroet uit Fijnaart Marc Camps uit Deurne Voorzitter ai. en sectie Tropische vogels. Redactie Bijtijds Secretaris en sectie Parkieten. Coördinatie standaardeisen sectie Tropische vogels en Parkieten. Coördinator standaardeisen Parkieten. Coördinator opleidingen en sectie Tropische vogels. Notulist en sectie Tropische vogels. Vertegenwoordiger Europese Cultuurvogels. Vertegenwoordiger Duiven & Grondvogels. Gedurende het verslagjaar ondervond er een kleine wijziging in de TC&TP van voorzitter. André Gerritsen heeft de functie van Berend Bosch overgenomen, zodat Berend i.v.m. zijn gezondheid een stapje terug kon doen en was nog wel beschikbaar als adviseur van de KMV. Inmiddels is Berend weer terug in de TC. Op 31 december 2016 bestond het bestuur van de TP&TP uit 8 leden, te weten: André Gerritsen uit Ingen Piet Ooijen uit Zevenbergen Berend Bosch uit Nijmegen Rien Steenbakkers uit Heeswijk-Dinther Francis Kriesels uit Spijkenisse Henk de Vos Alois van Mingeroet uit Fijnaart Marc Camps uit Deurne Voorzitter ai., en sectie Tropische vogels. Redactie Bijtijds Secretaris en sectie Parkieten. Coördinatie standaardeisen sectie Tropische vogels en Parkieten. Coördinator standaardeisen Parkieten. Coördinator opleidingen en sectie Tropische vogels. Notulist en sectie Tropische vogels. Vertegenwoordiger Europese Cultuurvogels. Vertegenwoordiger Duiven & Grondvogels. 2. SECRETARIAAT. Gedurende het verslagjaar kwamen 468 (684) stukken binnen en werden 291 (351) stukken verzonden, zodat in totaal 759 (1035) stukken werden behandeld. 3. SAMENSTELLING TC Tropische Vogels en Parkieten. De TC Tropische vogels en Parkieten bestond op 1 januari 2016 uit 114 leden. De volgende keurmeesters besloten met ingang van 2016 hun loopbaan te beëindigen: Eeltje Idzinga, Jan van Lohuizen, Charles Veenhuizen en Kor Zegelaar. In de loop van dit jaar hingen zowel Tinus de Graaf (gezondheid) als Zahir Rana (prive) hun keurmeesterjas aan de wilgen. Wel kwam er een ex collega bij, dit was de heer Kees Ligtvoet. Tevens hadden de volgende collega s aangegeven om met ingang van 2017 te gaan stoppen als keurmeester: Marc Camps, Herman van Gent, Peter Koopmans, Cees vd Linden, Leo Noort, Gerard Schijf, Joop Simons en Ab Stein. Op 31 december 2016 bestond de keurmeestervereniging, sectie Tropische vogels en Parkieten, uit 117 leden. 5. REGIO-INDELING T.D. S. Landelijk gezien is de TC&TP ingedeeld in vier regio s, waar de Regionale Technische Dagen werden gehouden. (najaars technische dagen). In het najaar werden deze dagen gehouden in Ommen, Oirschot, Roosendaal en Apeldoorn. In het voorjaar werd een landelijke dag georganiseerd door de KMV te Apeldoorn. 6. TECHNISCHE DAGEN. ALD. Voor het derde achtereenvolgende jaar verzamelen alle keurmeesters (zang, kleur, postuur, tropische vogels en parkieten) van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) zich tijdens de laatste zondag van de bondskampioenshappen (Vogel 2016) op 17 januari 2016 in de Matenzaal van de Americahal in Apeldoorn voor de Algemene Landelijke Dag (ALD). Het plenaire, gezamenlijke, gedeelte wordt om uur afgetrapt door Berend Bosch. Na de terugblik op de keuring is het tijd voor een blik naar de toekomst. Berend Bosch meldt dat op een na alle kandidaten voor de basisopleiding tropische vogels (BOT), Maarten Eijmberts, Erik Enzerink, Mart van Doorn, Erik van den Branden, Jean-Paul Willemsen, Johan van Dijk en Wim Elings het eerste jaar succesvol hebben afgerond. Stef den Tek kon ivm ziekte geen exa- pagina 38

39 men afleggen, maar al dit op een later tijdstip alsnog doen. Parkietenkeurmeester Matthijs Slagter legde dit examen eveneens met goed gevolg af en mag zich nu ook tropenkeurmeester noemen. Hetzelfde geldt voor drie kandidaten die de basisopleiding parkieten en papegaaien volgde en het examen succesvol hebben afgerond: Laurens Broos, Louis Perdon en Willem Smit. Tako van den Hul kon ivm prive omstandigheden het theorie examen niet voldoen, maar zal dit op een later tijdstip alsnog doen. Tropenkeurmeesters Peter Bredenbeek, Hans de Boer en Louis van Kelckhoven legde dit examen eveneens met goed gevolg af en mogen zich nu ook tropenkeurmeester noemen. Idalgo Plak en Henri Melenboer kregen hun diploma uitgereikt voor het met goed gevolg afleggen van de specialisatiecursus Agaporniden/Forpussen. Zij kregen onder groot applaus hun diploma door de voorzitter van de NBvV, Henk van Hout uitgereikt. Hierna werd het gedacht aan de drie collega s die ons het voorbije jaar (2015) ontvallen zijn: Hans Tamminga, Ad de Jong en Gerard Platteel. Dit was de eerste ALD waarbij ook collega s van de ANBvV aanwezig waren, zodat we met totaal 115 collega s in de matenzaal zaten. Na de studiebollen is het de beurt aan twee jubilarissen welke 25 jaar als keurmeester achter de rug hadden, dit waren Johan de Pender en Dick Draaier, Dan is het tijd voor vier keurmeesters om een punt achter hun loopbaan te zetten: Eeltje Idzinga, Jan van Lohuizen, Charles Veenhuizen en Kor Zegelaar. Berend Bosch laat in het kort de loopbaan van het aanwezige viertal passeren. Daarna is het tijd voor de presentatie van opvallende vogels op Vogel VOORJAARS TECHNISCHE DAGEN. Dit jaar was voor de eerste keer geen voorjaar technische dagen, zoals we gewend waren, maar onder de vlag van de KMV werd een keurmeesters vergadering gehouden op 26 maart 2016 te Apeldoorn onder leiding van Albert Zomer, voor alle disciplines. OPFRISDAGEN Zaterdag 16 april 2016 vond de opfrisdag Edelparkieten plaats en werd door 33 keurmeesters bezocht. Zaterdag 4 juni 2016 vond de opfrisdag Mexicaanse roodmussen en Aziatische prachtvinken plaats, bezocht door 33 keurmeesters. Deze nieuwe opzet wordt ook door het TC-TP bestuur gezien als een doorslaand succes en wordt in 2017 gecontinueerd. NMO OVERLEG NMO staat voor Naamgevings- en Mutatievraagstukken. Op 13 februari en 9 juli zijn afgevaardigden van de Technische Commissies Tropische vogels van de ANBvV, KBOF en NBvV bij elkaar geweest in Roosendaal. NAJAARS TECHNISCHE DAGEN De voorgeschreven Najaars Technische Dagen vonden plaats op de eerste en tweede zaterdag in de maand september Deze najaarsvergaderingen stonden veelal in het teken van het naderende keurseizoen en de meest relevante punten van keurtechnische aard werden besproken. De bijeenkomsten werden gehouden te Ommen, Oirschot, Roosendaal en Apeldoorn. In het najaar werden de Technische Dagen bezocht door 102 (93) keurmeesters, terwijl er 15 (12) keurmeesters met kennisgeving afwezig waren. De TC TP is erg positief over het aantal bezoekers van deze dag. 7. STUDIEGROEPEN De hiervoor genoemde regio s zijn onderverdeeld in studiegroepen, die studiegroepbijeenkomsten hielden, onder leiding van een studiegroepsleider. Gedurende het verslagjaar bestonden deze studiegroepen uit: Studiegroep Noord, welke vergaderde te Drachten, onder leiding van de studiegroepleider H. Drenth. De notulen werden verzorgd door Joh. Zwart. Zowel H. Drenth als Joh. Zwart zijn stilzwijgend herkozen. Naast de voorzitter en de notulant bestond de studiegroep op 31 december 2016 uit: H. v.d. Aa, J.S. v.d. Bos, R. van Dijk, K.Dijkink, C. van Elven, H. Geersing, J. Haan, J. Hakvoort, J.L. van Kelckhoven, B. Kluiter, A. van Kooten, M. Slagter, W.Smit en G. van Someren. (15 personen). Studiegroep Oost, vergaderde te Deventer, onder leiding van de studiegroepleider G. Brinkman, die tevens de notulen verzorgt. pagina 39

40 De studiegroep bestond op 31 december 2016 verder uit: A.L.A. Broekhuisen, D.Bröking, D. Draaier, E.Enzerink, P. v.d. Hooven, T.vd Hul, H.A. Jansen, A. Jassies, W. Kuipers, B. Löwik, H. Melenboer, J.G. Oude Breuil, J.H. Simons, A.B. Stein, M. Strijdveen, H.W. Teunissen, A.A.M. Wevers en K. Zeeman. (19 personen). Studiegroep Midden, welke vergaderde te Vinkeveen, onder leiding van de studiegroepleider P.Verhijde. De notulen worden verzorgd door W.Elings. Piet Verhijde en Wim Elings zijn beide aftredend in De studiegroep bestond op 31 december 2016 verder uit: D. Bijlsma, K. Haneveld, P.J. de Harder, P.Koopmans, L. Noort, B. Salomonsz, G.T.M. Schijf, R. Tajes, G.Streefkerk, I. Teeuwen, J.G.J. van Valkenburg, H. de Vos, H. Westland en J.P. Willemse. (16 personen). Studiegroep Zuid-Oost I, welke vergaderde te Oirschot, onder leiding van de studiegroepleider H. van Kruijsdijk. De notulen werden verzorgd door. M. Graafmans. Beiden zijn in 2013 stilzwijgend herkozen.. De studiegroep bestond op 31 december 2016 verder uit: P.A.A. Bergmans, J.L.M.J.M. Duijsens, G.W.A. van Esdonk, P.H.G. Jacobs, T.J.H. Koenen, J. Ooms, J.T.W.H. Schols, C.A.W.J. van Sprang, M.C. Steenbakkers, R. Wullems, C.J. van IJzendoorn, Th. Bolder en L. Zwart (15 personen). Studiegroep Zuid-Oost II, welke vergaderde te Nijmegen, onder leiding van de studiegroepleider A.v.Spronsen. De notulen werden verzorgd door M.J. Visser. De studiegroep bestond op 31 december 2016 verder uit: H. de Boer, B. Bosch, M.B.G. Camps, J.v.Dijk, Mevr. L.J.T. Crouzen-Schoenmakers, H.F. van Emmerloot, H. van Gent, A,Gerritsen, J.L. Kaper, J.F. Krahmer, B. Plooyer, J.W. v. Seeters, en J.Schols. (15 personen). Studiegroep Zuid-West, welke vergaderde te Roosendaal, onder leiding van de studiegroepleider P.Wijgerde, De notulen werden verzorgt door M.Graafmans. Peter Wijgerde zal aftredend zijn in De studiegroep bestond op 31 december 2016 verder uit: J.A.D. Balemans, J.M.W. v.d. Berg, Mevr. A. Broeren- v. Aart, C.M.P.J. Broers, J.A. Burm, H.A. v. Dortmont, P.J. de Dreu, G.Jansegers, A.J.de Jong, K.Ligtvoet, C.H.M. v.d. Linden, A. v. Mingeroet, L. Nieuwenhuijsen, J.C. de Pender, P.J. Ooijen, T. v. Overmeeren, C.J.M. Paantjens, P.A. Seymour, en H. Vervest. (21 personen). Studiegroep West, welke vergaderde te Ridderkerk, onder leiding van studiegroepleider A.de Graaf. De notulen werden verzorgd door Mevr. J.E. Diepstraten-Lemaire. Beiden zijn in 2019 aftredend. De studiegroep bestond op 31 december 2016 verder uit: J. Boesveld, J.F. Bouwmeester, P.J. Bredenbeek, H.J. van Doorne, P. Dullaard, J. van der Hoorn, A.T. Huisman, F. Kriesels, P.Onderdelinden, I. Plak, G. L. Polane, G Steinz, M.M. Verkade. (16 personen). Tijdens de vergadering van het bestuur van de KMV-TP met de studiegroepleiders op zaterdag 6 februari 2016 te Leerdam werd het reilen en zeilen van de studiegroepen besproken. Er werden mededelingen gedaan over opleidingen, een kort verslag per studiegroep over het afgelopen jaar, het programma voor 2016, het programma voor de opfrisdagen, het programma voor de TD s, Ons Potje, terwijl ook Vogel 2016 werd nabesproken, evenals het door het bestuur gevoerde beleid. Men was verder vrij in het bepalen van de te behandelen onderwerpen op de diverse studiegroepbijeenkomsten. Veel studiegroepen kunnen bogen op een goede opkomst van de leden. Het is belangrijk om, mede door het bezoek aan de studiegroepen, bij te blijven in het keurmeesterschap. Helaas moet nog steeds geconstateerd worden, dat er keurmeesters zijn, die geen enkele studiegroep bijeenkomst bezoeken. 8. VERGADERINGEN. Gedurende het verslagjaar vergaderde het bestuur van de TC Tropische vogels en Parkieten 6 keer. De vergaderingen vonden plaats tijdens de avonduren 4x in Renswoude en bij de bestuursleden thuis 2x Nijmegen. Ook werd er 1x vergaderd met aanwezigheid van de KMV te Renswoude. 1 (korte) vergadering werd op 17 december 2016 gehouden na afloop van de schriftelijke ten-examens in Apeldoorn. Van de bestuursvergaderingen werden notulen en activiteitenlijsten bijgehouden. Op zaterdag 6 februari 2016 werd in de morgenuren een vergadering gehouden met de docenten. Hier werd het afgelopen cursusjaar besproken en hoe verder te gaan met de opleidingen. s Middags werd de vergadering van het bestuur met de studiegroepleiders gehouden. 9. BELEID 2016 Gedurende het verslagjaar werd het beleid zoveel mogelijk gevoerd aan de hand van de vastgestelde Beleidsnota De tentamens en examens werden op de juiste wijze afgenomen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 23 in dit verslag. De standaardeisen en het Technisch Bulletin werden zoveel mogelijk volgens de Beleidsnota afgewerkt. Zie ook hiervoor elders in dit verslag. Overigens werd er ook aan andere standaardeisen, welke genoemd zijn in de Beleidsnota gewerkt. Zie hiervoor hoofdstuk 17 in dit verslag. Voor een aantal standaardeisen werd het tijdspad aangepast. Niet alles uit de Beleidsnota kon worden gerealiseerd, om welke redenen dan ook. Een groot deel van de opgepakte zaken werd afgehandeld, dan wel werd hier een begin mee gemaakt. Daar waar nodig, werd de Beleidsnota dan ook tijdig bijgesteld. Men vindt in andere onderwerpen van dit Jaarverslag delen van de Beleidsnota terug. pagina 40

41 10. (NIEUWE) VOORSTELLEN. Gedurende het verslagjaar werd niet gestemd over nieuwe voorstellen. 12. COMMISSIE DIERENWELZIJN. Door de commissie dierenwelzijn werden voorstellen gedaan van keurtechnische aard, aangaande het dierenwelzijn. Deze werden onder meer gepubliceerd in Onze Vogels. 15. JUBILARISSEN. Op de ALD op de slotdag van Vogel 2016 werden in Apeldoorn twee keurmeesters gehuldigd voor hun 25 jarig jubileum: Johan de Pender en Dick Draaier. 16. O.M.J. KEURMEESTERS EN AANWIJZING COM KEURING. Op 31 december 2016 stonden de volgende collega s op de lijst van O.M.J. keurmeesters van de COM: J.E. Diepstraten-Lemaire, K. Dijkink, J.L.M.J.M Duijsens, P. Dullaard, C. van Elven, J. Haan, F. Kriesels, H. van Kruysdijk, A. v. Mingeroet, P. Onderdelinden, P.J. Ooijen, J.G. Oude Breuil, P. A. Seymour, M.C. Steenbakkers, A.B. Stein en H. Vervest. 18. STANDAARDEISEN / KEURRICHTLIJNEN E.D. In 2016 zijn nieuwe standaardeisen uitgegeven: Standaardeisen Valkparkieten 2016 Standaardeisen Rosella s 2016 Aanvulling Catharinaparkieten 2016 Standaardeisen Mexicaanse Roodmus 2016 TB 2016 Er wordt momenteel gewerkt aan: De standaard Pyrrhura s. Deze uitgave staat gepland in de loop van De standaard Gouldamadines Deze uitgave staat gepland in de loop van De standaard Erythrura. Deze uitgave staat gepland in de loop van Update van de Europese cultuur vogels deel 1 en 2. Door vertegenwoordigers van de KMV T&P zijn deze standaardeisen in overleg met zusterorganisaties uit binnen en buitenland onder loep genomen. De standaardeisen zijn herzien en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen bij deze soorten. Bij het tot stand komen van de standaardeisen wordt gebruik gemaakt van de kennis, welke geacht mag worden aanwezig te zijn bij kwekers van de betreffende soorten, bij keurmeesters, die dan een werkgroep c.q. commissie vormen en zeer zeker ook bij de T.C. s van de betreffende speciaalclubs. De nieuw uitgekomen standaardeisen worden eenmalig gratis beschikbaar gesteld door het Bondsbureau aan de keurmeesters. Daarna kan men ze downloaden van internet. 19. KEURBRIEFJES, TECHNISCH BULLETIN EN ANDERE TECHNISCHE ZAKEN. Het Technisch Bulletin 2016,vervangt de exemplaren van 2012 t/m 2015 en vormt daarmee het nieuwe brondocument voor 2016 en de daarop volgende jaren. Een aantal onderwerpen in het Technisch Bulletin 2016 is aangedragen door de speciaalclubs en werkgroepen tot ontwikkeling van standaardeisen. Het Technisch Bulletin verscheen tijdens de najaars technische dagen in augustus en september, dus voor aanvang van het keurseizoen. Het blijkt dat een aantal keurmeesters het Technisch Bulletin voor kennisgeving in ontvangst neemt. Het TC-TP bestuur dringt er bij iedere keurmeester op aan het Technisch Bulletin zich ook daadwerkelijk eigen te maken. Nog veel te vaak blijkt tijdens het keurseizoen dat dit onvoldoende is gebeurd. 20. BIJTIJDS. Bijtijds verscheen 4 x per jaar, in de maanden februari, mei, augustus en oktober Het KMV bestuur (Piet Onderdelinden) droeg zorg voor de kopij. 21. ONS POTJE. Binnen de Keurmeestervereniging Tropische vogels en Parkieten bestaat een zgn. Lief en Leed pot, onder de benaming Ons Potje. Jaarlijks betalen de keurmeesters hieraan een geringe bijdrage, welke bestemd is voor attenties voor zieken, bij overlijden, jubilarissen, afscheidnemende etc. Een aantal keren werd een beroep gedaan op dit potje. Het beheer van Ons Potje is in handen van een drietal studiegroepleiders. 22. VRAAGPROGRAMMA: Per 1 november is een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het vraagprogramma om onvolkomenheden te repareren. 23. OPLEIDINGEN. Een zeer groot onderdeel van het takenpakket van het bestuur van de TC&TP is het opleiden van aspirant keurmeesters tot keurmeester en het bijscholen van keurmeesters in de vorm van het geven van specialisatiecursussen en opfriscursussen. pagina 41

42 Cursussen: In het verslagjaar 2016 vonden de volgende cursussen plaats: a) 1ste jaars basisopleiding keurmeester Tropische vogels onder de naam BOT. Aan deze cursus is deelgenomen door 6 cursisten. In de loop van dit jaar is er 1 aspirant afgehaakt. De lessen vonden plaats in Leerdam. Tevens werden er praktijkdagen gehouden bij de Nederlandse zebravinkenclub (NZC) te Druten, Speciaalclub Gouldamadine Nederland (SGAN) te Elst, Europese cultuurvogels (SEC) te Rosmalen. b) 1ste jaars basisopleiding keurmeester Grote parkieten en (dwerg)papegaaien onder de naam BOPP. Aan deze cursus is deelgenomen door 10 cursisten. de loop van dit jaar zijn er 2 aspiranten afgehaakt De lessen vonden plaats in Leerdam. Tevens werden er praktijkdagen gehouden bij de parkieten speciaal club te Soest en bij de vereniging in Rijsenhout. c) BOP opleiding keurmeester standaard grasparkieten. Aan deze cursus is deelgenomen door 5 keurmeesters, waarvan er in de loop van dit jaar er 1 afhaakte. De lessen vonden plaats in Leerdam. Opfrisdagen Gedurende het verslagjaar werd er een tweetal opfrisdagen georganiseerd. De eerste vond plaats op zaterdag 16 april 2016, met als onderwerp Edelparkieten. Aan deze dag namen 33 collega s deel. De tweede opfrisdag werd gehouden op zaterdag 4 juni Daar werd de kennis van Mexicaanse roodmussen en Aziatische prachtvinken opgefrist. Aan deze dag namen 33 collega s deel. De beide opfrisdagen mochten zich verheugen in een prima belangstelling en gelet op de waarderende woorden van de deelnemers zijn deze dagen goed verlopen en worden als waardevol beschouwd. Specialisatie: Dit jaar heeft de specialisatiecursus Lonchura s plaats gevonden, welke door 20 collega s werd deelgenomen. Docenten 2016: De cursussen werden gedurende het verslagjaar gegeven door het team van de volgende docenten: Berend Bosch, Cor van Elven, André Gerritsen, Francis Kriesels, Piet Ooijen, Piet Onderdelinden, Matthijs Slagter, Rien Steenbakkers, Iwan Teeuwen en Henk de Vos. Vooropleidingsdagen: Dit jaar hebben er geen vooropleidingdagen plaatst gevonden. Tentamens Op zaterdag 17 december heeft in Apeldoorn het theorie tentamen voor de basisopleiding BOT & BOPP plaatsgevonden. Hieraan is deelgenomen door 5 cursisten bij de BOT: Ap Aalbers, Arnold Kramer, Arjan Paalman, Bert van Rijkdom en Nico Scholte Lubberink. Bij de BOPP heeft hieraan deelgenomen 9 cursisten: Marco vd Bij, Edwin Bosch, Ron Buisman, Malica Dibbets, Jennifer Eefting, Alex van Elst, Michel van Es en Antoon Super. Examens Tevens heeft op zaterdag 17 december in Apeldoorn het theorie examen voor de opleiding standaard grasparkieten plaatsgevonden en hieraan hebben deelgenomen: Laurens Broos, Willem Smit, Tako vd Hul, Louis van Kelckhoven. Peter Bredenbeek moest verstek laten gaan ivm griepverschijnselen. Ook werd er een examen afgenomen van de specialsatiecursus Lonchura s, hieraan nam deel de volgende collega s: Theo Bolder, Wim Elings, Erik Enzerink, Harry Geersing, Johan vd Hoorn, Tonnie Kersten-Noy, Geert de Leeuw, Jos Ooms, Gerrit Streefkerk, Ramon Tajes, Herman Westland, Jean Paul Willemse en Pieter vd Hooven. Zowel Jorrit Haan (ziek) als Matthijs Slagter (prive) hebben hier niet aan deelgenomen. 24. PLAATS VAN DE ACTIVITEITEN. De opleidingen vonden plaats in het clubgebouw van de Vogelvereniging De Vogelvriend Leerdam en Omstreken te Leerdam, de standaard grasparkieten opleiding vond plaats in Apeldoorn. De Alternatieve Landelijke Dag vond plaats te Apeldoorn en de Najaars Technische Dagen vonden plaats in Apeldoorn, Roosendaal, Oirschot en Dalfsen. De TC TP heeft meegewerkt aan de opleiding voor ANBvV km s geselecteerd voor Vogel FINANCIEN Op basis van de opgestelde maar nooit goed- of afgekeurde begroting 2016 hebben we gewerkt en voor zover bekend hier prima aan voldoen. De TC TP voelt dit als een prima resultaat. 26. VERGADERING MET TC S SPECIAALCLUBS e.d. Gedurende het verslagjaar vonden er geen vergaderingen plaats met TC s van speciaalclubs. pagina 42

43 OPFRISDAGEN 2017 Plaats: Duivensportcentrum Prinses Beatrixlaan AA Apeldoorn Tel U kunt zich nog aanmelden uiterlijk tot 30 maart per mail bij: B. Bosch Aanvangstijd: uur FORPUSSEN Zaterdag 22 april UITHEEMSE-, INHEEMSE SIJZEN & CINI S Zaterdag 3 juni Docenten: P. Ooijen, R. Steenbakkers, K. Bink Docenten: A van Mingeroet,B. Horsting, B. Bosch 01 Crouzen Bep Aalbers, Ap 02 Bergmans, Paul Crouzen, Bep 03 Boer, Hans de Bergmans, Paul 04 Bosch, Edwin Boer, Hans de 05 Boesveld, Jurgen Braam, Bart 06 Braam, Bart Geersing, Harry 07 Broekhuizen, Ton Goud, A 08 Broeren, Annemarie Graafmans, Rinus 09 Bröking, Daniël Haan, Jorrit 10 Buisman, Ron Jansegers, Guido 11 Eefting, Jennifer Kelckhoven, Louis van 12 Es, Michel van Kersten-Noy, Tonny 13 Graafmans, Rinus Kramer, Arnold 14 Kelckhoven, Louis van Leeuw, Geert de 15 Ligtvoet Kees Rijkom, Bert van 16 Lanenga, Foppe Scholte Lubberink Nico 17 Perdon, Louis Sprang, Cees van 18 Someren, Gerrit van Streefkerk, Gerrit 19 Sprang, Cees van Verheijde, Piet 20 Super, Antoon Visser, Meeuwis 21 Verheijde, Piet Zwart, Lourens 22 Zwart, Lourens DEEL ALD TC T&P Om kwart over elf werd het gezamenlijke gedeelte afgesloten en gaan de drie TC s apart verder. André Gerritsen heeft de leiding bij de technische commissie tropische vogels en parkieten. De nieuwe leden van de technische commissie tropische vogels en parkieten worden voorgesteld: Tonny Kersten-Noy, Bennie Horsting en Kees Bink. De laatste drie afkomstig van de ANBvV en daarom in het bijzonder welkom geheten. Over de keuring op het NK 17 zijn relatief weinig klachten binnengekomen, zegt André Gerritsen. Alleen over de beoordeling van de Agapornis roseicollis veel terechte klachten ontvangen. TC stelt dat dit deel van de keuring niet goed is verlopen en gaat met de betreffende keurmeesters nog eens samen naar de vogels kijken.,,wij zien dit als een leermoment, zegt André Gerritsen. Voor de ingestroomde collega-keurmeesters van de ANBvV volgt later dit jaar extra technische ondersteuning. Ook hadden niet alle keurmeesters een Best in Show aangewezen.,,met name bij de stellen en stammen was dit echt onvoldoende, aldus André Gerritsen.,,Dat moet volgend jaar echt beter, ook voor ons als TC een leermoment, in 2018 wordt dit anders georganiseerd. Ook het correct invullen van de blinde lijsten blijft een aandachtspunt: bij stellen en stammen moeten ook de eenheidspunten worden ingevuld.'' In totaal hebben negentien keurmeesters ingestuurd op het NK 17.,,Dat is misschien niet zoveel, vindt André Gerritsen,,,maar deze negentien behaalden samen wel 69 prijzen. pagina 43

44 Na de terugblik op de keuring is het tijd voor de presentaties, waarbij een aantal vogels van het NK 2017, gefotografeerd door Henk de Vos, Pieter van den Hooven, Piet Onderdelinden en Henk van der Meer de revue nog eens passeren. Henk de Vos neemt het gedeelte van de tropische vogels voor zijn rekening. In de presentatie o.a. speciale aandacht voor de pastelfactor. Gewezen wordt op een aantal bijzondere gouldamadines, zoals de roodkop- en zwartkop cinnamon. Met name bij de laatste is de bruine waas in de kopkleur goed herkenbaar. Van de gouldamadines verschijnt een nieuwe standaard. De overgoten gouldamadines wordt daarin EF en DF pastellen genoemd. Bij cinnamon mutant van de driekleur papegaaiamadine wordt het masker meer paars. De zeegroene blauwgroene papegaaiamadine blijkt vooral te herkennen aan de staartkleur. De grijze gordelgrasvink blijkt als zodanig goed herkenbaar. Gewezen wordt op de nog beige-achtige buikkleur.,,dit restant van het bruine pigment kan in de toekomst verder teruggedrongen worden, aldus Henk de Vos. Aandacht is er voor de mutanten bij de roodmus.,,de vogel die topaas werd genoemd is een pastel. Geen phaeo, zoals wel wordt beweerd. Naast de pastel roodmus worden op shows tussenvormen van topaas en phaeo ingestuurd. Mutaties waar nog wel wat onderzoek naar moet worden gedaan, aldus Henk de Vos.,,De NSL ino en opaal worden bij de roodmus zowel in rood als geel (= niet opgekleurd) gevraagd. De opaal is altijd herkenbaar aan de typerende dwarsstreepjes in de staartveren. Bij de Japanse meeuw toont de pastel buiktekening, die bij de bleekvleugel Japanse meeuw ontbreekt. Francis Kriesels belicht in de presentatie van de parkieten op het NK17 de combinatiemutaties met opaline. Bij de verschillende soorten Agaporniden wordt gevraagd te letten op de juiste stuitkleuren. Na de Agaporniden komen de roodstuit parkieten (opaline pallid ino in blauw is een niet gevraagde kleurslag), valkparkieten (opaline geelwang en opaline SL ino witmasker), Rosella s (opaline en opaline SL ino) en Pyrrhura s voorbij. Rond twaalf uur sluit André Gerritsen de ALD af onder dankzegging voor ieders komst en medewerking. Met dank aan de notulist L. van Kelckhoven. NAJAARS TECHNISCHE DAGEN VOOR 2017 STAAN GEPLAND OP ONDERSTAANDE DATA. Zaterdag 2 september 2017: Regionale najaar Technische dag voor de keurmeesters van Tropischse vogels en Parkieten te Apeldoorn in het Duivencentrum, Princes Beatrixlaan 240, 7312 AA, Apeldoorn. tel Aanvang uur. Zaterdag 2 september 2017: Technische dag voor de keurmeesters van (gras)parkieten te Apeldoorn in het Duivencentrum, Princes Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn. tel Aanvang uur Zaterdag 9 september 2017: Regionale najaar Technische dag voor de keurmeesters van Tropische vogels en Parkieten te Roosendaal, in huis ten halve Have, kruisweg RC tel Aanvang uur. Zaterdag 9 september 2017: Regionale najaar Technische dag voor de keurmeesters van Tropische vogels en Parkieten te Oirschot, inzaal, tvrijthof, Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot, tel Aanvang uur. Zaterdag 9 september2017: Regionale najaar jaars Technischse dag voor de keurmeesters van tropische vogels en Parkieten, Clubgebouw van Vogelvereniging De Tuinfluiters, Korenmolen 21, 7731 GS Ommen. tel Aanvang uur pagina 44

45 VERGADERSCHEMA TC T&P 2017 week Datum Type bijeenkomst Tijd Locatie 5 2-feb verg. TC kerngroep + veren Renswoude 10 9-mrt verg. TC kerngroep Renswoude apr verg. TC kerngroep + veren Renswoude 23 8-jun verg. TC kerngroep Renswoude aug verg. TC kerngroep + veren Renswoude 44 2-nov verg. TC kerngroep Renswoude OPLEIDINGSKALENDER 2017 Dag Mnd. Jaar. Type Lesdag Locatie 28 januari 2017 Lesdag 1 BOT & BOPP Leerdam 4 februari 2017 Verg. SGL en docenten Leerdam 25 februari 2017 Lesdag 2 BOT & BOPP Leerdam 25 maart 2017 Specialisatie dag 1 Apeldoorn 15 april 2017 Lesdag 3 BOT & BOPP Leerdam 22 april 2017 Opfris 1 parkieten Apeldoorn 22 april 2017 Bijscholing ANBvV Leerdam 29 april 2017 Lesdag 4 BOT & BOPP Leerdam 13 mei 2017 Specialisatie dag 2 Apeldoorn 27 mei 2017 Lesdag 5 BOT & BOPP Leerdam 3 Juni 2017 Opfris 2 Tropen Apeldoorn 17 juni 2017 Bijscholing ANBvV Leerdam 24 juni 2017 Lesdag 6 BOT & BOPP Leerdam 15 Juli 2017 Specialisatie dag 3 Apeldoorn 5 augustus 2017 Lesdag BOPP Stand Grasparkieten Leerdam 26 augustus 2017 Lesdag 7 BOT & BOPP Leerdam 16 september 2017 Lesdag 8 BOT & BOPP Leerdam 29 september 2017 Praktijkdag BOPP PSC Soest 4 oktober 2017 Praktijkdag BOT NZC Druten (Veenendaal) 11 oktober 2017 Praktijkdag BOT SBGN Elst 28 oktober 2017 Lesdag 9 BOT & BOPP Leerdam 4 november 2017 Lesdag BOPP Stand Grasparkieten Leerdam 4 november 2017 Specialisatie dag 4 Leerdam 25 november 2017 Lesdag 010 BOT & BOPP Leerdam 7 december 2017 Praktijkdag BOT SEC Druten 1 december 2017 Praktijkdag BOPP Rijssenhout Rijssenhout 16 december 2017 alle theorie examens Apeldoorn di januari 2018 Alle praktijk examens Zwolle pagina 45

46 SPECIALISATIECURSUS NEOPHEMA S EN ROSELLA S Plaats: Duivensportcentrum Princes Beatrixlaan AA Apeldoorn Tel Plaats: Verenigingsgebouw De vogelvriend Leerdam P.M. van Gentstraat BM Leerdam Tel Aanvangstijd: uur U kunt zich nog aanmelden uiterlijk tot 1 maart per mail bij: B. Bosch Docenten voor deze cursus zijn. B. Bosch, P. Ooijen, R. Steenbakkers en P. Onderdelinden. Datum. Locatie Onderwerp. 25 maart Apeldoorn Algemeen 13 mei Apeldoorn volgt 15 juli Apeldoorn volgt 4 november Leerdam volgt 16 december Apeldoorn Theorie examen Januari 2018 Zwolle Praktijk examen Zwolle Aangemelde cursisten 01 Bink Kees 02 Boesveld Jurgen 03 Bredenbeek, Peter 04 Broekhuizen Ton 05 Jassies Alexander 06 Kuiper Willie 07 Melenboer Henri 08 Ligtvoet, Kees 09 Foppe Lanenga 10 Smit Willem 11 Someren Gerrit van 12 Sprang Cees van 13 Strijdveen Martine 14 Teeuwen Iwan 15 Perdon Louis 16 Plak Idalgo 17 Verhijde Piet pagina 46

47 BIJSCHOLING NIEUWE COLLEGA KEURMEESTERS Inleiding: Tot op dit moment hebben onze nieuwe collega keurmeesters incidenteel samen gekeurd met NBvV collega s. Een ieder deed dit naar beste vermogen. Tijdens het NK2016 en 2017 hebben meerdere keurmeesters binnen het NBvV keursysteem geacteerd. Tijdens deze twee tentoonstellingen werd echter het zogenaamde verkorte keursysteem gehanteerd. Dit wil zeggen dat slechts enkele opmerkingen aan de rechterzijde van de keurbrief worden gemaakt en alleen het eindtotaal punten wordt genoteerd. Tijdens het keurseizoen 2017 zal een volledig samengaan tijdens de keuringen gaan plaatsvinden. Er zal dus volgens het volledige keursysteem gekeurd gaan worden. Tijdens het NK 2017 is tijdens diverse gesprekken van Technische Commissie Tropische Vogel en Parkieten duidelijk geworden dat voor nieuwe collega keurmeesters een bijscholing gewenst en zeer nadrukkelijk aanbevolen wordt om het komend keurseizoen goed beslagen te kunnen aanvangen. Dit document behandelt de planning en programma van deze dagen. De mogelijk deelnemende keurmeesters: NO KBG Naam Legenda KBG ( Keurbevoegdheid) 1 1,7b Welten H.C. 1 Kleurkanaries 2 1,7b Woudenberg R. 2 Kleur- en postuurkanaries 3 1,7b Heynen J.J.P. 3 Postuurkanaries 4 1,7b Horsting B.A.M. 4 Harzer kanarie 5 1,7b Scholten H. 5 Waterslager 6 1,7b Seggelen van H.A. 6 Timbrado 7 1,7b Stijnen P.J.H. 7a Exoten, Grondvogels en duiven 8 3,7b Breemen A.G.J. 7b EV vogels en hybriden 9 7a Goud A.C. 8 Grote parkieten en (dwerg) papegaaien 10 7a Hondorp G.H. 9 Standaard Grasparkieten 11 7a Keltjens J.C.L. 12 7a Kersten-Noij T. 13 7a Leeuw de G. 14 7a Rens H. 15 7a Vos D. 16 7a Wijnhoven J.A. 17 7a,7b Meijers JHM 18 7a,8,9 Bonne J. 19 7a,8,9 Braam A.P. 20 7a,8,9 Doornink G.J.W. 21 7b Maassen P.G.M. 22 8,9 Bink K. 23 8,9 Camps H.M.A.J. 24 8,9 Dijkman P. 25 8,9 Hissink G.W. 26 8,9 Lanenga F. 27 8,9 Polman P.C. 28 8,9 Stevens W.W.J. Het betreft: 7 keurmeesters met een kromsnavel bevoegdheid. 3 keurmeesters met een kromsnavel en exoten bevoegdheid. 1 keurmeester met een exoten en EC bevoegdheid. 9 keurmeesters met een exoten bevoegdheid. 8 keurmeestersmet een EC bevoegdheid. Locatie en datum De bijscholingsdagen vinden plaats op 22 april en 17 juni 2017 Plaats: Verenigingsgebouw De vogelvriend Leerdam P.M. van Gentstraat BM Leerdam pagina 47

48 Aanvang: Einde: Tel uur uur U wordt verwacht zich aan te melden voor 1 van beide dagen. Wij verwachten uw aanmelden voor 15 maart Dit kunt u doen door een mail te zenden naar com. Algemeen: Tijdens de twee opleidingsdagen is plaats voor 15 cursisten dit kan een random bezetting zijn. Als docenten zijn steeds twee leden van NBvV oorsprong aanwezig, zo gekozen dat hierdoor alle keurbevoegdheden bij de docenten vertegenwoordigd zijn. Voorkennis: Van de deelnemers wordt verwacht dat voorafgaande het beschikbaar gestelde document Reader voor het keuren,versie voorjaar 2017 zelfstandig is doorgenomen en eigengemaakt. Het dag programma Ontvangst: uur Start: uur Doel en uitleg opbouw van de dag uur De opbouw van het NBvV keursysteem uur Positieve en negatieve bemerking uur Van opmerkingen naar punten per rubriek uur De keurdriehoek uur Voorbeeld keuring van enkele vogels uur Zelfstandig keuren uur Pauze uur Zelfstandig keuren vervolg uur Plenaire bespreking gekeurde vogels uur Rondvraag uur Sluiting KLACHTEN OVERZICHT NK 2017 Er werden 15 notities van klachten en opmerkingen gemaakt. Het betrof: In 5 gevallen een opmerking welke te maken had met de kennis van de keurmeester. Door de TC TP zal/heeft dit deels met de keurmeester doorgenomen. Maar er zal ook in Bijtijds en naar de studiegroepen hier informatie over verstrekken In 1 geval was de administratieve verwerking door de keurmeester onvoldoende. In 6 gavallen is het mis gegaan in de organisatie van de afwerking na de keuring ( versierselen en catalogus) In 1 geval klaagde de liefhebber maar hij was zelf fout In 1 geval betrof het geen klacht maar verzoek tot overleg over soortkenmerken van raszuiverheid De TC TP constateert dat klachten en opmerkingen tijdens de openstelling van de show altijd weer de gemoederen bezig houden. Na het NK zijn er bij de TC T&P nog en drietal klachten van keurtechnisch aard binnengekomen Twee klachten betreffende keuring van de Agaporniden Roseicollis deze zijn van gelijke strekking.zoals tijdens ALD aangegeven. Verder nog een klacht betreffende keuring bij de tropen. Wanneer cijfermatig gekeken wordt valt dit echter erg mee. Een fout is altijd een fout teveel. Maar in het geheel valt het erg mee en zelfs wat minder dan het voorgaande jaar. pagina 48

49 ENIGE NIEUWE REGELGEVING EXAMENS COM _ OMJ Eerder bestond de mogelijkheid om op een wedstrijd, die onder COM-verantwoordelijkheid gehouden wordt, een examen te gaan doen voor keurmeesters die COM_OMJ keurmeester wilden worden. Denk aan de Gouden Ring show, de kleur en postuurkanarie show van OVO. Tijdens deze soort shows is dit helaas niet meer mogelijk. De nieuwe regelgeving die het COM OMJ bestuur heeft bepaald is: Er mag vanaf 2017 alleen examen gedaan worden op een COM-wedstrijd waar alle supervisors (sectie verantwoordelijke OMJ vertegenwoordigers) aanwezig zijn.: Eerstkomende mogelijkheden zijn: 2018 Cesena Italië 2019 Zwolle Nederland 2020 Portugal 2021 Turkije?? De eisen voor het examen bestaan uit 3 onderdelen: 1. Herkenningstoets: De kandidaat moet 24 verschillende vogels (1 t/m 24) kunnen benoemen/ herkennen en opschrijven bij naam zoals deze worden gekeurd ( DUS BIJ DE LATIJNSE BENAMING VAN DE SOORT / ONDERSOORT) 2 fouten zijn geoorloofd in de naam of mutatie van de vogel. Indien de kandidaat 3 of meer fouten maakt bij benoemen/ herkennen van de vogels is hij/zij gezakt voor dit onderdeel en mag niet deelnemen aan deel 2 van de toetst 2. Theorietoets: Het theoriegedeelte bestaat uit 20 vragen: 5 vragen met een administratief karakter (regelgeving, plichten en functie van de COM en OMJ, samenstelling en comités van COM en OMJ). Teven krijgt de kandidaat 15 vragen over genetica, keurtechniek en verparingsuitkomsten. Om toegelaten te worden tot het praktijkgedeelte moet de kandidaat tenminste 10 van de 15 vragen correct beantwoord hebben 3. Praktijktoets: Het praktijkgedeelte omvat de keuring van 24 vogels in een tijdsbestek van 90 minuten Om te slagen voor het praktijk gedeelte moet de kandidaat tenminste 18 vogels correct beoordeeld hebben. Het verschil in punten (ook in de verschillende rubrieken) mag niet meer dan 1 punt verschil zijn tussen kandidaat en supervisor. De kandidaten moeten in bezit zijn van de officiële standaardeisen en regelgeving van de COM- OMJ en deze kunnen verkregen worden via de Nationale COM-organisatie De laatst gehanteerde keurbrieven worden ter beschikking gesteld door het OMJ of van uit de organisatie van de COMwedstrijd Voor de zangkanaries blijft de exameneis gelijk aan eerder gestelde eisen: te keuren blijft: 2 stammen en 4 enkelingen keuren. De resultaten worden binnen 30 dagen na het examen naar de secretaris COM van het land waar uit de deelnemer aan het examen komt gestuurd. Dus geen uitslag direct na examen!! Dus diegene die ondanks de veranderde regelgeving toch willen gaan deelnemen aan een COM _OMJ examen moeten er rekening mee houden dat de aanmelding voor een examen vóór 1 juni van welk jaar dan ook bij de secretaris COM Nederland binnen is. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot COM Nederland Bart Braam Kees Bink pagina 49

50 OVERZICHT VAN GEWONNEN PRIJZEN DOOR COLLEGA-KEURMEESTERS OP DE NK2017 J M W van den Berg Agapornis taranta groen (wildkleur) pop 185 B J M W van den Berg Agapornis taranta groen (wildkleur) man 92 B J M W van den Berg Agapornis taranta D groen man 92 K J M W van den Berg Agapornis taranta D groen man 91 Z J G de Boer Pastel grijs man 367 K J G de Boer Pastel grijs pop 183 B A Broeren-van Aart Agapornis nigrigenis groen 366 K A Broeren-van Aart Agapornis nigrigenis groen 92 B L J T Crouzen Vuurvink 364 Z L J T Crouzen Vuurvink 187 Z L J T Crouzen Citroenborstcini 93 B L J T Crouzen Mozambiquesijs wildkleur 95 K L J T Crouzen Kleine Cuba vink 93 B J J G M Dijk Roodkop lichtgroen man 93 K J J G M Dijk Agaattopaas geel mozaïek type 1 92 Z B A M Horsting Agaatopaal geel mozaïek type K B A M Horsting Agaattopaas geel mozaïek type K A Jassies Agapornis roseicollis opaline groen 367 K A Jassies Agapornis roseicollis opaline groen 183 Z A Jassies Agapornis roseicollis opaline-ino (sl. ino) groen 92 B J. Keltjens Magellaansijs pastel 187 Z J. Keltjens Magellaansijs pastel pop 189 K J. Keltjens Magellaansijs pastel 93 Z F Kriesels Lachduif wildkleur 185 Z F Kriesels Lachduif wildkleur 94 K F Kriesels Lachduif pastel 183 K F Kriesels Lachduif pastel 93 K F Kriesels Lachduif pastel 92 Z F Kriesels Lachduif isabel 91 B F Kriesels Lachduif witkop pastel 185 Z C H M van de Linden Loodbek wildkleur 372 K C H M van de Linden Loodbek wildkleur 94 K A H Melenboer Catharinaparkiet groen (wildkleur) 94 Z A H Melenboer Catharinaparkiet EF grijsvleugel groen 187 K A H Melenboer Catharinaparkiet DF grijsvleugel groen 94 K A H Melenboer Catharinaparkiet DF grijsvleugel groen 92 B C J M Paantjens Bruin pop 187 K C J M Paantjens Zilverbek ino (sl. Ino) 189 Z C J M Paantjens Zilverbek donkerbuik bruin 187 K C J M Paantjens Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p 185 Z C J M Paantjens Groenstuitdwergpapegaai (passerinus) groen man 187 Z C J M Paantjens Groenstuitdwergpapegaai (passerinus) groen man 95 AK C J M Paantjens Groenstuitdwergpapegaai (passerinus) groen man 93 B I Plak Zwartkaplori EK 95 K I Plak Zwartkaplori EK 93 Z pagina 50

51 I Plak Blauwoorlori EK 94 K I Plak Edward s Lori EK 95 K I Plak Edward s Lori EK 92 B I Plak Lori van de blauwe bergen EK 93 Z I Plak Salvador s Zwartkaplori 95 K I Plak Geeldij witbuikcaique 95 K A van Spronsen Bruin man 94 K A van Spronsen Bleekrug bruin man 95 K A van Spronsen Masker bruin man 95 K A van Spronsen Zwartwang bleekrug grijs man 185 K A van Spronsen Gordelgrasvinken crème -ino bruin m/p (sl-ino bruin) 93 Z A van Spronsen St. Helena fazantje 91 B M C Steenbakkers Elegantparkiet NSL ino man 92 Z M C Steenbakkers Blauwvleugelparkiet groen man (wildkleur) 91 K M C Steenbakkers Brown s rosella wildkleur 91 B R Tajes Roodkop lichtgroen man 91 B R Tajes Oranjekop lichtgroen pop 93 Z A A M Wevers Ceresamadine wildkleur man 187 K J Wijnhoven Roodkoppapegaaiamadine wildkleur m/p 371 Z J Wijnhoven Roodkoppapegaaiamadine wildkleur m/p 187 K J Wijnhoven Kortstaartpapegaaiamadine wildkleur m/p 364 K J Wijnhoven Kortstaartpapegaaiamadine wildkleur m/p 183 Z J Wijnhoven Kortstaartpapegaaiamadine wildkleur m/p 93 Z R Wullems Zwartborst blackface grijs man 92 Z KEURING OOGRING AGAPORNIDEN NK 17 Collega s, Tijdens de tentoonstelling in Apeldoorn zijn er al een aantal inzenders bij de keurmeesters stand geweest met klachten betreffende de keuring van de Agapornis roseicollis en overige oogring soorten. Ook in de dagen erna zijn er nog klachten van gelijke aard betreffende de keuring van deze groep binnengekomen. Nadat we de vogels zelf hebben beoordeeld en vergeleken met de waardering kunnen wij als TC niet anders concluderen dan dat de keuring in de breedte niet helemaal goed is verlopen. De keuring is verricht door een drietal collega s, met twee ervan hebben we in Apeldoorn al gesproken. We zijn als TC van mening dat we hierop adequaat moeten reageren en de inzenders mogen dit ook van ons verwachten. Om dit breder en eenduidiger bekend te maken zullen we ook een artikel in Onze Vogels publiceren. Op deze wijze geven we ook een helder signaal af naar de liefhebbers. Het is dit jaar niet goed gegaan, dit onderschrijven we als TC en we gaan ervoor zorgen dat het volgend jaar wel goed verloopt. Voor alle duidelijkheid, het is niet de insteek om collega s af te vallen, maar we moeten ook reëel zijn en wanneer het niet goed is, ook bereid zijn dit te erkennen. Voorafgaande zullen we de betreffende collega s informeren en samen kijken hoe we verbeterstappen kunnen maken. TC T&P pagina 51

52 Algemeen kampioen!!! pagina 52

53 Herkennen van mutanten bij de lonchuras Voor dat we ons daar aan wagen zullen we eerst moeten bepalen wat er gebeurt in de veer als er een mutatie optreedt. We hebben in de veer eumelanine zitten, dit kan vermeerderen (donkerbuik), verminderen, verplaatsen en als laatste verkleuren. De phaeomelanie kan net als bij het eumelanine vermeerderen (stapelen waardoor er een diepere roodbruine kleur ontstaat) verminderen, verplaatsen en verkleuren. Maar willen we dat allemaal in één vogel hebben? Daarom is het misschien verstandig om voor de toekomst een aantal afspraken te maken. We willen geen twee of meer kwalitatieve melanine reducerende mutaties combineren. Twee of meer kwantitatieve melanine reducerende mutaties combineren. Een of meer kwantitatieve melanine reducerende mutaties combineren met één of meer kwalitatieve melanine reduce rende mutaties. Een kwantitatief reducerende melanine mutatie in combinatie met een melanine vermeerderende mutatie. Als we bovenstaand lijstje aanhouden zou bijvoorbeeld de combinatie Agaat met donkerbuik niet mogen. Hier zou dan dus een uitzonderinglijst voor moeten worden opgesteld. Wat zijn de kenmerken van een Mokkabruin mutatie: Er reduceert een deel van de eumelanine korrels wat we kwantitatieve reductie noemen. Het aanwezige overblijvende eumelanine geeft een wat grijzige waas en oogt daardoor kouder van kleur. De reductie is wel erg variabel, de vererving is autosomaal recessief. Wat zijn de kenmerken van de Roodbruin mutatie: Het is ook een eumelanine reducerende factor die ook op het autosomale recessieve chromosoom ligt net als bij de mokkabruin mutant. Alleen wordt het zwarte eumelanine volledig gereduceerd en blijft er een rest bruin eumelanine over. Doordat er in de veer ruimte ontstaat is het bruine phaeomelenine vaak versterkt zichtbaar. De eumelanine kleur in de ogen reduceert zichtbaar waardoor een pruimrode oogkleur ontstaat. Wat zijn de kenmerken van de Opaal mutatie: Het zwarte eumelanine wordt sterk gereduceerd, het bruine eumelanine nauwelijks. Aan de onderzijde van de veer (baarden) is de reductie beperkt minder dan in de rest van de veer. We noemen dit de ental zijde die donkerder is dan de extalzijde (bovenzijde) van de veer. De structuur van de kaakjes wordt enigszins aangetast waardoor de bevedering vaak minder goed sluit. De opaal factor is goed herkenbaar aan de donkere dwarsstreepjes aan vooral de onderzijde van de staart. Wat zijn de kenmerken van de Grijs mutatie: Grijs is een phaeomelanine reducerende factor die op het autosomale recessieve chromosoom ligt. De zwarte kleur is soms versterkt zichtbaar, het bruine eumelanine wordt niet of nauwelijks aangetast. Het roodbruine phaeomelenine wordt volledig gereduceerd. Wat zijn de kenmerken van de Bruin mutatie: Bruin is een kwalitatieve reductie van het zwarte eumelanine. Het bevind zich op het geslachtsgebonden recessieve chromosoom. Het eumelanine wordt donkerbruin tot zandkleurig bruin. Door de aanwezigheid van roodbruin phaeomelanine zal de lichaamkleur warmer van kleur kunnen worden. Wat zijn de kenmerken van de Agaat mutatie: Agaat is een kwantitatieve reductie van het melanine. Het vererft geslachtsgebonden recessief. De agaat mutatie kan gezien worden als een partieel (gedeeltelijk) werkende ino mutatie. Het zwarte eumelanine wordt nauwelijks minder zwart, het bruine eumelanine reduceert bijna volledig. Hierdoor kunnen tekening onderdelen vrijwel zwart ogen. (zilverbek) Wat zijn de kenmerken van de sl.ino mutatie: Sl.ino is een kwantitatieve reductie van het melanine. Het bevind zich op het geslachtsgebonden recessieve chromosoom en vormt met de Agaat mutant een zg. MM reeks (meervoudige mutatie). Er vind een reductie van de hoeveelheid melanine korrels zowel in aantal als formaat. Bij het zwarte en bruine eumelanine is de reductie nagenoeg volledig. Maar door een verstoring van een enzym wordt het bruine eumelanine nauwelijks aangetast. Deze bruine kleur wordt dan als beigebruin waar genomen. Wat zijn de kenmerken van de pastel mutatie: Pastel is een kwantitatieve reductie van het melanine. Het bevind zich op het geslachtsgebonden recessieve chromosoom. Het pagina 53

54 is een zeer variabele mutatie. De melanocyt blijft melanine produceren en raakt uiteindelijk defect, met het gevolg, dat er geen melanine meer wordt afgezet. Dit nemen wij waar als een kwantitatieve reductie. Doordat de mutatie eerst wel melanine in de veer afzet en daarna minder of niet meer, zijn de randen van de veer donkerder dan het veerhart. Op de extalzijde van de baarden en schacht zijn eumelanine pigmentkorrels te zien. Pastel heeft geen invloed op het phaeomelenine. Bij de japanse meeuw kennen we de autosomaal verervende pastel mutant die op het autosomaal chromosoom ligt. Het is een kwantitatieve melanine reductie waarbij het zwarte eumelanine aanmerkelijk reduceert en het bruine eumelanine minder reduceert. Deze pastel vorm is door selectie sterk te beinvloeden. Wat zijn de kenmerken van de donkerbuik mutatie: Donkerbuik is een factor die melanine doet toenemen. Het is een recessieve mutatie op het autosomaal chromosoom. Deze mutatie zet in de bevedering meer melanine af. Vooral in het onderlichaam wordt er meer afgezet dan in de rest van de bevedering. Door selectieve kweek zal er een balans dien te worden gevonden zodat de flank en rugdek niet te donker van kleur worden. Wat zijn de kenmerken van de geel mutatie: Een kwalitatieve reductie factor van het rood carotenoïde. Het is een mutatie op recessief autosomaal chromosoom. De aanmaak van rood carotenoïde bij de wildkleur geschiedt vanuit de kleurstof geel luteïne. Indien de laatste stap in de aanmaak wordt verstoord, wordt in de bevedering geen rood carotenoïde afgezet, maar een kwaliteit carotenoïde, die minder intens van kleur is. Per soort kan deze kleur iets verschillen van vrij helder geel tot vrij warm geel, dat is afhankelijk van het onderliggende pigment, ( een kleine hoeveelheid phaeomelanine bijvoorbeeld ) en daardoor een bijna oranje geel uiterlijk krijgt. Waarom deze bovenstaande opsomming? Het (her)kennen van een mutant is niet alleen op kleur maar zal vooral ook op tekening, formaat, model en houding moeten geschieden. Bij de rijstvogel, zilver-,loodbek en de overige lonchura soorten zullen de tekening onderdelen van de mutant gelijk aan de wildkleur moeten zijn. Een rijstvogel zal altijd zijn witte wang met de daarbij behorende kopband etc. dienen te laten zien. Een lood- en zilverbek de flanktekening en de vleugelbalk. (muv de donkerbuik deze mag geen flanktekening hebben). Bij de lonchura soorten de kenmerkende tekening onderdelen. Als voorbeeld zal ik wat bronzemannen en de bruinborstrietvinken nader toelichten. Een spitsstaartbronzeman zal zijn kenmerkend maskertje, rug-, borst- en wangtekening. Maar ook de V vormige buiktekening en de stuit- en broek tekening moeten laten zien. Dit zijn kenmerkende onderdelen die ook bij de mutant zichtbaar moeten zijn. Wildkleur spitstaart bronzeman Via transmutatie sl.ino spitstaart bronzeman We kennen ondertussen bij de spitsstaart bronzeman de Grijs, de geparelde en de sl.ino mutatie. Bij de grijs en geparelde mutant zullen ook bovenstaande tekening onderdelen zichtbaar moeten zijn. Wat we alleen niet willen is de bij de geparelde Japanse meeuw omschrijving dat de band bij de overgang borst naar buik prominent aanwezig is. De voorkeur gaat uit naar de geloverde borsttekening. pagina 54

55 Spontane grijsmutatie Spitstaart bronzeman Via transmutatie Geparelde spitstaart bronzeman Als volgende voorbeeld de Molukken bronzeman. Hier zal zijn kenmerkend maskertje, rug-, borst- en wangtekening. Maar zal ook de golf vormige buiktekening, de stuit- en broek tekening moeten laten zien. Het witte bandje op de scheiding van de zwarte borstkleur en de getekende buik. Dit zijn kenmerkende onderdelen die ook bij de mutant. Wildkleur,Grijs en sl.ino Molukken bronzeman sl.ino Molukken bronzeman Van diverse mutanten zijn er spontane maar ook via transmutatie kleuren overgezet. Een goed voorbeeld is het verschil tussen de kleur van de spontane mutant en die van de via transmutatie mutatie. Deze zijn veel warmer van kleur door een teveel aanwezig roodbruin phaeomelanine wat niet gewenst is. Roodbruine spontane mutant Molukken bronzeman Via transmutatie roodbruine Molukken bronzeman Borneo bronzeman, hiervan zijn de roodbruine en de geparelde mutant bekend. Bij de wildkleur vragen we een geschubte tekening over het gehele lichaam. De roodbruine en geparelde zullen dat dus ook moeten tonen. Maar doordat op bepaalde plekken wat grotere hoeveelheden melaninen aanwezig zijn zal de geparelde vrijwel niet eenkleurig zijn maar wel de tekening tonen die bij de wildkleur hoort. pagina 55

56 Wildkleur Borneo bronzeman Via transmutatie roodbruine Borneo bronzeman Bruinborstrietvink, van deze soort kennen we de sl.ino, de roodbruin en de mokka mutant. Hier dienen de tekening onderdelen zoals masker met de schachttekening, de borst- en flanktekening aanwezig te zijn. Wat de kleur van de sl.ino betreft dient dit een beigebruine vogel te zijn zonder al teveel restpigment van het phaeomelanine. Via transmutatie Mokkabruin 2x, en Wildkleur Bruinborst- Via transmutatie sl.ino bruinborstrietvink Als je de twee sl.ino bruinborstrietvink foto s vergelijkt zie je dat de foto met de twee rietvinken koeler van kleur is dan de foto links afgebeeld. De ze laat te weinig kenmerken van de bruinborstrietvink zien en nog teveel Japanse meeuw bloed. Hierdoor te warm van kleur en een incomplete tekening. Helaas worden deze vogels vaak iets te hoog in de puntenwaardering gezet en zouden eigenlijk voor kleur en tekening moeten worden bestraft. Sl.ino bruinborst rietvink Roodbruin bruinborst rietvink pagina 56

57 Als je nu de opsomming van de mutatie kleur kenmerken op een mutant loslaat zal er soms een omslag in het denken dienen plaats te hebben. Als voorbeeld de sl.ino. Er vind een reductie van de hoeveelheid melanine korrels plaats, zowel in aantal als formaat. Bij het zwarte en bruine eumelanine is de reductie nagenoeg volledig. Maar door een verstoring van een enzym wordt het bruine eumelanine nauwelijks aangetast. Deze bruine kleur wordt dan als beigebruin waar genomen. Over het algemeen zien we ino bruinborst rietvinken die veel te warm van kleur zijn door de invloed van de japanse meeuw. Er zal streng geselecteerd dienen te worden op de tekening onderdelen maar zeker op de kleur. Bij de nonnen zijn er ook diverse kleuren vanuit de japanse meeuw overgezet. Denk hierbij aan de witkopnon waarvan er de bruin- roodbruin- en sl.ino kleurslag kennen. Bij de driekleurnon kennen we de roodbruin mutant. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de koptekening wat verder op de borst doorloopt. Maar buikvlek en de witte band van flank en borst zijn goed aanwezig. Tekst Henk de Vos Foto s Henk de Vos Pieter van den Hooven (foto s 6, 7 en 12) Een impressie van het tentamen d.d. 10 januari jl. pagina 57

58 ISEC INTERNATIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND EUROPESE CULTUURVOGELS Het was na de keuring bij de SEC in 2002 dat Frans Pijnen het idee opperde om overleg te plegen met de andere organisaties in verband met de Europese Cultuurvogels. Op deze eerste samenspraak waren naast Frans ook Piet de Dreu, Aloïs Van Mingeroet, Benny Horsting en Roger Vanlook aanwezig. Doelstelling ISEC Het idee was om er zoveel mogelijk organisaties bij te betrekken en lzo tot een breed samenwerking verband te komen waar diverse onderwerpen op het gebied van Europesevogels behandeld zullen worden. In eerste instantie zou dat gaan om gelijklopende naamgeving bij bestaande mutanten en het geven van correcte namen bij nieuwe mutanten. Het gelijk afstemmen van de standaardeisen van de diverse organisaties. Sinds enkele jaren wordt er gewerkt om gemeenschappelijke voorstellen in verband met Europese vogels van uit de verschillende landen bij de COM naar voor te brengen en alzo een eensluidende stem te hebben. Op 11 november 2003 werd een eerste vergadering gehouden in Rosmalen. Op de tweede samenkomst in Meerle (Belgie) in februari 2004 was er reeds een groter aantal organisaties aanwezig uit Nederland, België en Duitsland. Er worden 2 vergaderingen per jaar gehouden. Wat is er bereikt door ISEC in de van loop de jaren? Bij de goudvink werd de naam ino na onderzoek gewijzigd in topaas. Bij de barmsijs werd kobalt veranderd in donkerfactor gezien de andere verervingswijze dan bij de kobalt kanarie. Bij de elssijs werd de naam ivoor aangehouden in alle organisaties, waar meende dat het een blauwe mutant was waar men in België oversprak. Bij de putter werd de eumo na heel wat onderzoek tot aminet herdoopt. Bij de groenlingen werd de plus geel mutant waarbij het geel overduidelijk is toegenomen als geel+ erkend. De naam van de barmsijs mutant agaat is onder druk van Italië gewijzigd in pastel, met als gevolg dat de bruin-agaat nu daar als pastel-bruin door het leven gaat. De pastel wordt daar plots barmsijs gezoomd (gepareld). Bij ISEC preveren we om de oude namen te behouden. Uit proefparingen is naar voren gekomen dat het geen agaat is, maar wat dan wel, dat is de grote vraag. Verdere proefparingen zijn nodig om zekerheid te krijgen, maar pastel is het ook niet. Wat nog op de lijst staat Bij de mussen de phaeo in donkere en lichte vorm Bij de sijzen de zwart en rood oog topaas. Bij de vinken de lichte en de donkere agaat. Bij de groenlingen een pastel mutant die zo het er nu uit ziet Dominant geslachts gebonden vererft. Er Wordt 2 x per jaar een vergadering belegt waar dan de vogelzaken die actueel zijn besproken worden. En waar eventueel kwekers met een nieuwe mutatie uitgenodigd worden om zo de levende vogels te beoordelen op kleur. Dit is altijd veel duidelijker dan van een foto als het gelijk duidelijk is welke mutant het is krijgt deze een naam. Zo niet dan word er eventueel veer onderzoek gedaan en de kweker gevraagd de nodige gegevens aan te leveren over vererving, oog kleur jonge vogel,en zo meer. Tot op dit moment krijgen we de meeste reacties over nieuwe mutanten uit Belgie, dit Komt misschien ook dat het I.S.E.C daar meer bekend is onder de kwekers van Europese Vogels dan in Nederland. Hopelijk komt er door dit stuk verandering in en krijgen we ook vanuit Nedserlnd reacties. Namens Het I.S.E.C. Piet de Dreu Roger van Look pagina 58

59 Zwartogen De naam gele zwartoog en witte zwartoog is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt bij grasparkieten. In de handleiding voor de grasparkietenkweker uit 1966 door W. Beckmann, staat deze kleurslag reeds beschreven. In tegenstelling tot lutino s en albino s waar een volledig pigmentverlies optreed, met als gevolg rode ogen, hebben de zwartogen een nagenoeg totale reductie van eumelanine in de bevedering, maar blijven de ogen en poten donker van kleur. Bij een aantal soorten zoals onder andere de grasparkiet, is de zwartoog een combinatie van dominant en recessief bont. Naast het verschil in oogkleur (bij lutino rood met een witte iris en bij de gele zwartoog zwart zonder witte iris), is de lichaamskleur nagenoeg gelijk. Deze dient zo diep mogelijk geel te zijn zonder groene waas bij de gele zwartoog, en helder wit zonder blauwe waas bij de witte zwartoog. Door de aanwezigheid van de dominant bontfactor zullen de primaire vleugelpennen en staatpennen bij de gele zwartoog dieper geel van kleur zijn dan bij de lutino. Waar de neusdoppen van de ino mannen vleeskleurig zijn, zijn deze bij de zwartogen rose met een blauwe waas. Bij de poppen zijn deze in beide gevallen bruin van kleur. lokus. Evenals de pastelmutant is het dus een allel van de nsl ino (non sex linked ino), waarbij de volgorde van dominantie is : wildkleur pastel DEC- nsl ino. Detail tekening op de stuit en bovenstaartdekveren bij DEC groen Agapornis fischeri. De mutant veroorzaakt een reductie van zo n 95% van het eumelanine in de bevedering van de vogel. De kleur van de ogen en hoorndelen blijft nagenoeg gelijk. Met het psittacine gebeurd verder niets, zodat deze zijn oorspronkelijke vorm en kleurdiepte dient te behouden. Aangezien er transmutatie plaats heeft gevonden, dient hier goed op gelet te worden. Dit geld uiteraard ook voor de andere soort specifieke kenmerken, zoals het juiste type en bijvoorbeeld de lichte irisring bij de nigrigenis en de lilianae. R Een DEC groen Agapornis fischeri, met een prima stuittekening en een prima oog en pootkleur. Dit is ook het geval met zowel de kleurdiepte als de egaliteit van de lichaamskleur. De kleurdiepte van het masker is fraai, maar de oranjerode kleur loopt wel te ver door achter in de nek, hier zou de kleur meer geel moeten zijn. Bij de Agaporniden in de oogringroep kennen we ook een zwartoog. Hier gaat het niet om een combinatie van bontfactoren maar om een op zichzelf staande mutatie. Internationaal is hier de naam dark eyed clear aan gegeven, afgekort met DEC. Bij de eerstvolgende herziening van de standaard / vraagprogramma, zulle wij deze naam ook door gaan voeren. De mutatie is ontstaan bij de Agapornis fischeri en door transmutatie ook aanwezig bij de personatus, nigrigenis en lilianae. De mutant vererft autosomaal recessief en is gelegen op het a Agapornis fischeri in DEC groen, DEC turquoise en DEC blauw. De vogels hebben een goede donkere oogkleur, maar de poten zouden donkerder grijs moeten zijn. pagina 59

60 De DEC groene fischeri dient tevens een licht hemelsblauwe stuit en bovenstaartdekveren te hebben, bij vogels in de blauwserie zijn deze blauw van kleur. Bij de personatus zijn de stuit en bovenstaartdekveren geel met een mauve waas bij de DEC groen en hemelsblauw bij DEC blauw. Bij zowel de nigrigenis als de lilianae zijn de stuit en bovenstaartdekveren geel van kleur bij de DEC groen en wit van kleur bij de DEC blauw. Zoals hierboven vermeld is de DEC een allele van nsl ino. Deze mutaties worden regelmatig aan elkaar gepaard, waaruit DEC split voor nsl ino komen. Het voordeel van dergelijke vogels is dat ze vaak helderder en egaler van kleur zijn. Het is echter ook terug te zien in de stuitkleur wel elke nagenoeg de kleur van de ino krijgt en de lichtere pootkleur. Uiteraard is dit niet wenselijk en er dient bestraft te worden op het niet tonen van de juiste kleur van de stuittekening. Bij de DEC Het betreft hier dezelfde vogels als op de vorige foto. Deze vogels missen duidelijk de tekening op de stuit en bovenstaartdekveren, wat uiteraard bij tekening bestraft dient te worden. Naast de lichte pootkleur wijst dit er vaak op dat de vogels split zijn voor nsl ino, wat bij deze vogels met zekerheid het geval is. nigrigenis en lilianae is dit verschil uiteraard minder waarneembaar, omdat deze stuitkleur in de groenserie ook groen is en niet blauw. Uiteraard dient hier ook gelet te worden op de juiste grijze kleur van de poten. Bij de DEC in de groenserie zien we regelmatig een groene waas bij de dijen, in de blauwserie is deze blauw. Vogels welke deze waas hier niet hebben genieten de voorkeur, maar er dient hier wel met enige coulance gekeurd te worden. Over buitenlandse keuringen & nieuwe keurmeesters Elke keurmeester gaat graag keuren. Wie het niet graag meer doet, om welke reden dan ook, hangt binnen de kortste keren de keurdersjas aan de wilgen. Keuringen Wie pas geslaagd is in het examen voor keurmeester, ieder jaar gehouden op de bondsshow in januari, moet niet ontgoocheld zijn als hij of zij maar enkele keuringen heeft. Met het huidige systeem liggen alle keurmeesters al onder contract voor het volgende keurseizoen en zelfs voor het daaropvolgende. Maar wees gerust, in de komende jaren krijgt ook de nieuwe keurmeester zijn of haar deel van de keuringen. Veel keuringen doen hangt in grote mate af van het aantal vrije dagen die een keurmeester heeft als hij nog in het arbeidscircuit zit. Wie werkt moet met het thuisfront toch weleens overleggen wat wel en niet kan. Leuk is ook wanneer we naast de Nederlandse keuringen ook buitenlandse keuringen kunnen verrichten. In de Zuiderse landen wordt er meestal twee dagen gekeurd soms zelfs drie dagen. Het is er de gewoonte om te keuren op zaterdag, zondag en zelfs op maandag. Dit houdt onder meer in dat er donderdag of vrijdag richting buitenland moet gevlogen worden, om ten vroegste op dinsdag terug te keren. Dit houdt ook in dat er met reiskosten, verblijf enz. moet rekening gehouden worden maar het spreekt voor zich dat die kosten uiteraard ten laste van de organisatie vallen. Voor onze onmiddellijke omgeving worden we niettemin als een geluksvogel aanzien. CV En toegegeven, een buitenlandse keuring staat mooi op de cv pagina 60

61 van de keurmeester. En toch, het is niet al goud wat blinkt. Net als bij ons is in het in landen als Griekenland, Spanje, Portugal en andere ook crisis en wordt er op alles en nog wat bespaard. Dus ook op de keurmeesters. Zo was het vroeger de gewoonte dat keurmeesters twee dagen op voorhand al ter plaatse waren en pas twee dagen na de uitgevoerde keuring weer vertrokken. Maar dat is voor de meeste shows echt voltooid verleden tijd. Ook voor de verloning hoeven we het niet te doen. Wie vroeger keurde op een COM-show kreeg hiervoor het fantastische bedrag van 20 euro en dat was blijkbaar nog te veel want op vandaag is zelfs dat luttele bedrag afgeschaft en wordt er gratis gekeurd. De vraag moet dan ook gesteld, wat is er nog plezant aan buitenlandse keuringen? Wel, zeker is dat we andere culturen leren kennen maar ook andere vogelsoorten en uiteraard ook andere mensen. De eerste keer dat we op een buitenlandse keuring aankomen krijgen we het gevoel van herkenning want de shows verschillen weinig van de onze. Wat wel anders is, en bovendien overheerlijk, is dat de keuring vaak plaats heeft in de buitenlucht. Het spreekt voor zich dat de zachte zuiderse temperaturen dit volledig in de hand werken. Spanje Wie naar Spanje trekt kan het beamen. De keuring begint er om negen uur maar de enigen die om dat uur ter plaatse zijn, zijn de keurmeesters. Ook hij of zij die denkt om al enkele rubrieken op de keurbrief in te vullen of om de blinde lijst te kunnen inkijken komt bedrogen uit. Dat is daar geen mode! Als we geluk hebben kunnen we de keuring aanvangen tussen tien en elf uur maar voor we goed en wel begonnen zijn wordt er rondgegaan met koffie of wijn met brood, salami en kaas. En dan blijkt er plots aan medewerkers geen gebrek te zijn. En enthousiast zijn ze zeker! Onophoudend wordt er gepraat maar er een woord van begrijpen doen we niet. Wie als Nederlander of Belg geluk heeft kan zijn moedertaal eventueel met een andere Nederlandstalige keurmeester spreken. Maar geen nood, als vogelliefhebber hebben we de internationale vogeltaal aangenomen door onze passie. Hoe later op de avond hoe enthousiaster daar iedereen wordt. Het beste is er mee in op te gaan want hier worden geen tachtig vogels per dag gekeurd maar wel het dubbele of soms nog meer. Driehonderd vogels keuren op twee dagen is lang geen uitzondering! Ook voor wat de maaltijd betreft is Spanje een buitenbeentje. Het hoeft de keurmeester niet te verwonderen als hij om middernacht nog aan tafel zit. Maar al bij al blijft het leuk al was het maar om de vele internationale contacten die er kunnen gelegd worden. En nog, we leren ook dat er hier hoe langer hoe meer betere vogels zitten en dat al lang geen privilege meer is voor Nederland en België. Opleiding Geloof ons vrij, in geen enkel land is de opleiding voor keurmeester beter dan in Nederland. De bijscholing van de keurmeesters gebeurt tijdens voorjaarse en najaarse technische dagen. Bovendien is er ook een vergadering tijdens de bondsshow en verder opfrisdagen, gespreksgroepen, specialisatie cursusdagen. Verder is er bij de NBvV de verplichting voor keurmeesters dat ook zij vogels houden (in de categorie waarin ze keuren) en dat ze er minimaal een keer per jaar mee exposeren. Dit valt alleen maar toe te juichen! Dit alles zorgt ervoor dat we in Nederland zeer goed opgeleide keurmeesters hebben die prima gemotiveerd zijn en worden en die de evolutie in onze hobby op de voet volgen. Buitenland En toch, in contrast met wat hiervoor werd aangehaald, worden onze keurmeesters in het buitenland maar mondjesmaat gevraagd. De reden? Wat een Nederlander vandaag kan doen, zal niet morgen worden gedaan en wat mensen uit het zuiden morgen kunnen doen wordt zeker vandaag niet gedaan! Wie als keurmeester goed in de markt ligt heeft zijn keuringen, als hiervoor vermeld, vast voor de komende twee seizoenen waarbij komt dat de besturen uit de genoemde zuiderse landen pas enkele maanden voor de expo de keurmeesters contacteren. Het logische gevolg is dat die keuringen niet meer kunnen aanvaard worden. En ook, Nederlandse keurmeesters hebben de discipline om hun overeenkomsten te respecteren en dat kunnen we alleen maar bewondering voor hebben. Maar ook respecteren de besturen op hun beurt de overeenkomsten! Zo hoort het ook maar precies hier knijpt het schoentje want door die discipline raken Nederlandse keurmeesters internationaal niet op het voorplan. Op een paar uitzonderingen na. Nemen we mezelf als voorbeeld. We keuren al jaren in het buitenland (we zijn de tel van het aantal keuringen al lang kwijtgeraakt) maar nu lukt het niet meer. Voor 2016 hadden we aanvragen uit Malta, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Griekenland. We hebben er geen enkele van kunnen aannemen omdat er telkens twee tot drie keuringen waren waar we ons hadden moeten laten vervangen in totaal voor negen keuringen in Nederland. En dat doen we niet. Neem je het van de laatste twee jaar dan ging het toch om 23 vervangingen en dat is toch een mooi aantal om te verdelen onder de nieuw geslaagde keurmeesters. Mits een goede regeling zouden de Nederlandse keurmeesters veel meer buitenlandse keuringen kunnen verrichten. En dan wordt de koek om te verdelen veel groter. Niet meer voor mij want ik nader het einde van mijn carrière als keurmeester. Komt erbij dat we zeventig jaar geworden zijn en alleen reizen valt op die leeftijd niet altijd mee. Bovendien spreken we alleen Nederlands en een woordje Frans. valt niet mee in het buitenland. Binnenland Geef ons dus maar de Nederlandse keuringen. Amper tachtig vogels te keuren waarbij komt dat alles door de bond keurig georganiseerd is. Denken we maar aan het contract, de herrineringsbrief, op de dag van de keuring het aanreiken van de blinde lijst. Om van te genieten! Een geluk is dat waar we wonen (West-Brabant) er een grote groep keurmeesters woont. Dat maakt dat er samen naar een keuring kan gereden worden en dat we in de loop van de middag alweer thuis zijn. En toch Wil Nederland terug op internationaal gebied meer in de pap te brokkelen krijgen, dan zullen we ons toch moeten engageren om onze Nederlandse keurmeesters uit te sturen. Bovendien moeten we onze liefhebbers stimuleren om deel pagina 61

62 te nemen aan internationale wedstrijden en dan zeker voor Europese- en wereldkampioenschappen. Kortom, promotie maken voor én onze vogels én voor onze keurmeesters! Een oplossing kan zijn dat iemand van de KMV of TC zich bezighoudt met een vervanger te zoeken, voor een keurmeester die gevraagd wordt voor een buitenlandse keuring. Deze vervanger moet dan uiteraard een nieuw geslaagde keurmeesters zijn Uiteraard in samenspraak met de betrokken clubs. Daarmee zouden we twee vliegen in een klap kunnen slaan: de Nederlandse keurmeesters worden internationaal gezien terug op de kaart gezet en de nieuwe keurmeesters komen ook aan de bak! Op een lezing die we onlangs hielden waren twee nieuwe keurmeesters aanwezig. De ene had één keuring ontvangen, de andere twee. Bedenk dat die twee nieuwe keurmeesters twee jaar lang zich fel hebben moeten inspannen om keurmeester te worden. En dan worden die mensen één en twee keer uitgestuurd. Hier moet toch wat aan gedaan worden! Wij hebben in elk geval het probleem aangekaart. Alois van Mingeroet De Agapornis oogringsoorten Hierbij een kort artikeltje over de oogring soorten van de Agapornis. Dit omdat blijkt dat tijdens een keuring niet alle onderdelen van deze soorten goed worden beoordeeld. Zoals bekend is dat diverse mutaties in deze oogring groep worden door middels van transmutatie via de ene soort naar de andere soort. overgebracht. In deze groep vallen de Agapornis personatus, fischeri, nigrigenis en de lilianae. O.a. de opaline mutatie welke in China is ontstaan bij de fischeri en de laatste jaren inmiddels ook al bij bij diverse kwekers in de hokken zitten. Daardoor zijn ze ook door transmutatie bij de overige soorten van de oogring groep de laatste jaren overgezet. Dus gaan wij deze transmutaties ook op onze TT s tegen komen, nu hebben wij tijdens de laatste najaar technische dagen afgesproken, dat wij de eerste drie jaar de opaline mutatie in de andere soorten zoals de nigrigenis, lilianae en personatus nog niet hoog waarderen zodat deze transmutaties niet in de prijzen gaan vallen. Deze vogels moeten streng beoordeeld worden op hun kenmerkende onderdelen van de soort waarvoor ze zijn ingeschreven, omdat ze zeker de eerste drie jaar door uiterlijke kenmerken nog als hybriden herkenbaar zijn. Hierbij dient vooral op de stuitkleuren gelet te worden. Maar dit geldt niet alleen voor deze opaline mutaties, maar ook voor andere overgezette mutaties welke van de ene soort op de andere soort zijn overgezet. Neem nu de laatste keuring in Apeldoorn, daar werden nogal wat klachten neergelegd bij de TC stand dat er bij de oogringgroep prijswinnaars in de groenserie van de nigrigenis en lilianae waren toegekend, welke toch een blauwe waas op de stuit lieten zien. Dit is toch een kenmerk van transmutatie! In de standaard staat duidelijk dat deze stuit groen moet zijn, nagenoeg gelijk aan de lichaamskleur. Tijdens de opleiding wordt hier ook nadrukkelijk pagina 62

63 aandacht aan besteed dus moet dit als bekend gaan voorkomen bij de gevorderde keurmeester. De gespecialiseerde liefhebbers selecteren daar streng op en bij hun valt dat gelijk op dat deze soorten met zo n afwijking niet in de prijzen kunnen en mogen vallen. Bij twijfels tijdens een keuring is het geen schande om er gewoon de standaard eens bij te pakken en in te zien, uiteindelijk hebben wij die niet voor niets ontvangen. Met dit stukje willen wij aangeven hoe belangrijk het is voor de hobby dat wij op dit soort onderdelen extra moeten concentreren en de bedoeling is dat wij hier allemaal wat van op steken en ook hier scherp opblijven. Bij dit artikel zijn twee foto s geplaatst van deze prijswinnende vogels, welke in de (onjuiste) stuitkleur nog duidelijk de gevolgen van transmutatie te zien. Deze kleurfout dient bestraft te worden en het is ook zeer zeker niet raadzaam om een dergelijke vogel alsnog in de prijzen te laten vallen. TC&TP pagina 63