Nieuwsbrief oktober 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief oktober 18"

Transcriptie

1 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r INHOUDSOPGAVE: BAS+ schooltraject pag.1 Nieuwsflits MR pag.4 Kalender oktober pag.9 Even voorstellen pag.2 Ouderbijdrage pag.5 Kalender november pag.10 Move Mates pag.2 Start Typetuin pag.6 Heeft u misschien? pag.3 Informatie van externen pag.7 Logopedie op school pag.3 Informatie van externen pag.8 Jarigen in oktober pag.3 BAS+ schooltraject Dit schooljaar zijn wij gestart met het schooltraject BAS+. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. In het BAS-traject staan de volgende vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? Hoe kunnen kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs? Wij vinden dit belangrijke vraagstukken over onze kinderen en ons onderwijs. Om hieraan te werken hebben we de expertise ingeschakeld van de Hogeschool Utrecht die ons op verschillende manieren begeleidt. Zo is er in de maand september iemand geweest die een dag kwam observeren in de klassen, buiten de klassen, op het schoolplein, in de teamkamer en gesprekken heeft gevoerd met directie, interne begeleider en leerkrachten. Daarnaast hebben we als team een studiemiddag gehad met betrekking tot dit onderwerp en komt dit uiteraard terug in de teamvergaderingen. Ook direct in de week na de herfstvakantie is er een studiemiddag ingepland voor het team op de woensdagmiddag. In de afgelopen weken hebben we gewerkt aan; Afspraken en routines Een stimulerend adaptief pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen en uitdagende ondersteuning. Voorwaarde hierbij is wel dat er veiligheid, orde en duidelijkheid wordt ervaren binnen de school. Afspraken en routines helpen om dit te realiseren. We hebben de algemene schoolregels besproken en er zijn klassen- en pleinregels verduidelijkt in de klassen. Inrichting van school klas en plein Ruimtes binnen onze school zijn niet neutraal. Ze beïnvloeden het gedrag en welbevinden van onze leerlingen en de collega s. Zo is onderzocht dat mensen zich positiever gaan gedragen als ze zich in een ruimte bevinden die ze als plezierig ervaren. Behalve het gedrag, is ruimte ook van invloed op veel gehanteerde werkvormen binnen school. Veiligheid, sfeer, flexibiliteit en uitdaging zijn sleutelwoorden bij inrichting van al onze ruimtes binnen de school. Ook hier gaan we de komende tijd verder mee aan de slag. Voorspelbaarheid in leerkracht gedrag Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag vinden wij een wezenlijke voorwaarde voor het welbevinden van onze leerlingen. Het bepaalt niet alleen in grote mate de rust en orde, maar ook de betrokkenheid van kinderen bij hun werk. Over de voorspelbaarheid hebben we teamafspraken gemaakt. Wij vinden het heel fijn om hier als team mee aan de slag te gaan. We zien dat ook wij nooit uitgeleerd zijn! Dit is pagina 1 van 10

2 Even voorstellen; stagiaires Hallo allemaal! Mijn naam is Danny Dreesens, Ik ben 22 jaar oud en ik zit in mijn eerste jaar student aan de PABO in Utrecht. Ik ben de nieuwe stagiair voor in groep 5. Hier zal ik elke donderdag te vinden zijn om er met de kinderen een leuke en leerzame dag ervan te maken. Mijn hobby s zijn gezellig afspreken met vrienden, series kijken en naar de sportschool gaan. Ik hoop dat ik veel mag leren aankomend jaar op de Jan Bunnik school. Ik ben Femke en ik loop dit jaar stage op de Jan Bunnik. Ik ben eerstejaars ALPO-student(academische lerarenopleiding primair onderwijs). Dit is een combinatie van de opleiding onderwijswetenschappen op de universiteit en de pabo op de hoge school Utrecht. Ik kom van het vwo af die ik heb afgerond op het Schoonhovens College. Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 7 bij juf Monika en Monique. Het tweede halfjaar ga ik stage lopen in de onderbouw. Ik loop stage op dinsdag en ik heb vier keer een stageweek. Mijn hobby s zijn dansen en knutselen en ik kom altijd met de fiets naar stage. Ik heb heel veel zin in dit jaar om stage te lopen op de Jan Bunnik. In de volgende nieuwsbrief stellen er weer andere stagiaires zich aan jullie voor. Move Mates Binnenkort gaat groep 7 deelnemen aan Move Mates, een project van Team Sportservice. Kinderen kunnen ervoor kiezen een opleiding tot speelpleincoach te volgen. Binnen een aantal lessen worden zij opgeleid om in drietallen in de pauze spellen te organiseren en leiden op het schoolplein. Conflicten worden minder, er ontstaat nieuwe interactie tussen verschillende klassen, er is minder verveling en de speelpleincoaches zelf krijgen meer zelfvertrouwen. Alle klassen profiteren dus van dit project. De buurtsportcoach van Team Sportservice verzorgt de opleiding. De kinderen uit groep 7 die aangeven deel te willen nemen, leren spelactiviteiten op te zetten, leerlingen te betrekken, uitleg te geven voor een groep en te handelen bij conflictsituaties. De speelpleincoaches zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes die zij dragen. Zij leiden in kleine groepjes activiteiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel willen nemen. Meer informatie over het project staat op of vraag het aan juf Monique en/of Monika. Tijdens het vorige schooljaar heeft de huidige groep 8 ook meegedaan aan dit project. Wij merkten hierbij heel veel enthousiasme en gedrevenheid bij de kinderen uit groep 7. Daarnaast werd het spel op het schoolplein ook echt anders bij de activiteiten die gedaan werden door de Move Mates! Dit is pagina 2 van 10

3 Heeft u misschien..? Op school zijn we erg veel bezig met het leren lezen en daarbij ook vooral het leesplezier bevorderen. Daarom zijn we in groep 4 op zoek naar een aantal zitzakken. Het zou ontzettend leuk zijn voor de kinderen als ze een fijn plekje hebben om even rustig te lezen. Wie heeft er thuis een zitzak, relaxstoeltje of poef over die we mogen hebben in groep 4? We zouden hier heel erg blij mee zijn! Groetjes juf Noortje en de kinderen van groep 4. Heeft u thuis in de kast een SmartGame liggen die eigenlijk niet meer gebruikt wordt? Dan kunt U onze school hier heel erg blij mee maken! We zetten de Smart games in als onderdeel bij extra uitdaging voor onze kinderen. Anita, de intern begeleider, neemt de Smartgames graag in ontvangst. Inleveren bij de eigen leerkracht mag uiteraard ook! Alvast heel erg bedankt!! Logopedie op school Net voor de zomervakantie hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze logopediste hier op school ivm een andere baan. Sindsdien zijn we druk op zoek gegaan naar een andere logopedist. We zijn blij te kunnen vertellen dat dit gelukt is!! Het streven is dat ze per november zal starten bij ons op school. De logopediste stelt zich op een later moment middels een brief aan u voor. Jarigen in de maand oktober Uiteraard zijn er ook deze maand weer kinderen jarig, die allemaal een jaartje ouder worden! We wensen jullie een hele leuke en gezellige dag toe! 1-okt Benthe uit groep 7 Monika/Monique 24-okt Lizzy uit groep 4 Noortje 3-okt Cleo uit groep 6 Jenny 25-okt Victor uit groep 7 Monika/Monique 4-okt Tygo uit groep 8 Marleen 26-okt Maxime uit groep 1/2A Erica 10-okt Kishano uit groep 1/2B Mariëlla/Jessica 27-okt Senne uit groep 6 Jenny 13-okt Tessa uit groep 1/2C Hettie/Helga 29-okt Thijs uit groep 1/2C Hettie/Helga 17-okt Kyano uit groep 1/2A Erica 30-okt Esmé uit groep 1/2B 20-okt Ilhan uit groep 1/2B Mariëlla/Jessica Daarnaast zijn er ook kinderen 4 jaar geworden die nu bijna elke dag naar school mogen!! We wensen Danny, Dean, Teun, Tessa, Kyano, Ilhan, Maxime, Thijs en hun ouders/verzorgers een hele fijne, goede en mooie tijd toe bij ons op de Jan Bunnik! Dit is pagina 3 van 10

4 Nieuws vanuit de MR Middels deze Nieuwsflits vertellen wij graag wat er besproken is in de laatste vergadering van de Medezeggenschapsraad van 25 september Als MR & Directie zijn we heel blij met de hoge opkomst bij de afgelopen informatieavond van dinsdag 11 en woensdag 12 september. Ook de informatie omtrent groepsdynamiek verteld door BOCS was een mooie aanvulling op de avond. Nav positieve reacties van ouders en leraren zal deze avond ook volgend schooljaar weer gegeven worden, dan wellicht met een andere (externe) spreker. Ons MR jaarverslag over schooljaar is goedgekeurd door alle aanwezigen. Het jaarverslag is terug te lezen op onze website onder het kopje Organisatie > Medezeggenschapsraad > zie daarin de link De directie heeft de planning van de nieuwe begroting over 2019 aan ons toegelicht. Deze word anders ingericht om zo naar de toekomst toe beter inzichtelijk te maken wat de werkelijke kosten zijn tav materiele & personele posten. De komende maanden word hier door directie aan gewerkt en einde van dit jaar word deze aan de MR voorgelegd. Er is een update van de CAO voor het primair onderwijs gedeeld De GMR overweegt per 1 januari een nieuwe vergaderstructuur aan te nemen. Dit met een kleinere afvaardiging vanuit de 25 scholen binnen de stichting. Nu word de GMR gevormd door één ouder of één leraar van elke school. Onze school is gestart met het Bas+ project. Hierbij worden directie & leerkrachten gecoacht hoe zij het meeste uit elke leerling kunnen halen. Hierbij kun je denken aan o.a de structuur in de klas, effectieve instructies geven aan verschillende niveaus binnen een klas, samenwerkend leren en de interactie optimaliseren tussen leraar > leerling/klas/ouder. Het Bas+ schooltraject duurt een aantal jaar en komt regelmatig terug op teammeetings & op de studiedagen. Helaas is de organisatie van de taalreis gestopt met het geven van logopedie op de Jan Bunnik. Aangezien de vraag om logopedie via school groot is, kijkt de directie momenteel naar een alternatieve invulling. Tot zover. De volgende vergadering is op 13 november 2018 (deze datum is gewijzigd tov de eerder genoemde datum in de jaarkalender van 30 oktober). Mocht u vragen hebben of een bepaald onderwerp op de agenda willen zetten, kunt u ons altijd persoonlijk aanspreken of een sturen naar Samen voor Boeiend Onderwijs Mariëlla van Klaren Monique Blom Arbertina van Bruchem Dit is pagina 4 van 10

5 Ouderbijdrage en schoolreis/kampgeld Jaarlijks verzorgt de ouderraad, vrijwel altijd in samenwerking met het team, allerlei activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. De kosten van de activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, poldersportdag en het Jan Bunnikfestival, maar ook het drinken bij activiteiten zoals; schoolvoetbal, volleybal etc. worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage van 21,- per schooljaar. Naast déze kosten, komen tijdens dit schooljaar alleen nog de kosten die voor elke groep nodig zijn om een geweldig kamp/schoolreisje voor de kinderen te organiseren. Van dit geld wordt het eten en drinken, het materiaal en het verblijf betaald. De kosten hiervoor zijn; Groep 1/2 10,- Groep 3 15,- Groep 4 t/m 7 20,- Groep 8 75,- De school krijgt vanuit de overheid geen bijdrage voor deze activiteiten en dat is dan ook de reden dat we u om een bijdrage vragen. Vorige week hebben de kinderen een brief mee naar huis gekregen waarin het totaal te betalen bedrag staat vermeld, het gaat dan dus om de ouderbijdrage en het schoolreis/kampgeld ineen! Graag betalen voor 9 november Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de ouderraad: Esther van Elteren (Penningmeester ouderraad) of Suzan Zwart Dit is pagina 5 van 10

6 Leer typen bij de Typetuin Voor het 4e jaar op rij en na vele goede reacties van zowel deelnemende kinderen als van hun ouders, starten we bij voldoende aanmeldingen, in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin bij ons op school. Mocht u interesse hebben, dan is onderstaande informatie voor u! Waarom leren typen? Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders. Startdatum: woensdag 13 maart 2019 Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur Leslocatie: Jan Bunnikschool, Wagenmaker WN LOPIK De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op Meer info op Korting Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang 25,- korting. Je betaalt dan 150,- in plaats van 175,-. Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! Inschrijven 1. Meld jouw zoon/ dochter aan via Klik rechts bovenaan op aanmelden. 2. Kies voor klassikaal en vul bij vind locatie in de buurt de postcode van de leslocatie in. 3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. 4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze. 5. Klik op schrijf in voor deze cursus. 6. Rond de inschrijving verder af. Neem gerust contact op via of Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin Dit is pagina 6 van 10

7 Informatie van externen In onze nieuwsbrief nemen wij ook regelmatig informatie op van externen. Wij als school willen u hierop attenderen maar zijn niet verantwoordelijk voor deze activiteiten. Bij vragen over deze informatie, kunt u bij de externe organisatie aankloppen. Nieuwsbrief inwonersparticipatie Lopik Onderstaande nieuwsbrief ontvingen wij vanuit de gemeente. Mocht u interesse hebben, dan kunt u uzelf aanmelden voor de toekomstige mailing. Zie onderaan de nieuwsbrief inwonersparticipatie Lopik. Dit is pagina 7 van 10

8 Dit is pagina 8 van 10

9 oktober 2018 ma di wo do vr za zo Start Kinderboekenweek 8.15u op plein Ontruimingsoefening Dierendag 14.15u Kinderboekenmarkt Studiedag Trinamiek, Kinderen vrij! Nieuwsbrief u Kijkmoment Talentontwikkeling 17 Ouderraadsverg Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Wintertijd, klok 1 uur terug Luizencontrole Luizencontrole Luizencontrole Dit is pagina 9 van 10

10 november 2018 ma di wo do vr za zo Groepen 5 en 6, bezoek Jacobuskerk; verhalen rondom de Heiligen-beelden MR vergadering Nieuwsbrief Aankomst Sint en de Pieten in Nederland Studiedag JB, alle kinderen vrij! Pietenochtend Eerste indrukverslag gr 3-7, gr 8 rapport Vormselviering in H. Jacobuskerk te Cabauw Ouderraadsverg. Dit is pagina 10 van 10