Nieuwsbrief oktober 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief oktober 18"

Transcriptie

1 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r INHOUDSOPGAVE: BAS+ schooltraject pag.1 Nieuwsflits MR pag.4 Kalender oktober pag.9 Even voorstellen pag.2 Ouderbijdrage pag.5 Kalender november pag.10 Move Mates pag.2 Start Typetuin pag.6 Heeft u misschien? pag.3 Informatie van externen pag.7 Logopedie op school pag.3 Informatie van externen pag.8 Jarigen in oktober pag.3 BAS+ schooltraject Dit schooljaar zijn wij gestart met het schooltraject BAS+. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. In het BAS-traject staan de volgende vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? Hoe kunnen kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs? Wij vinden dit belangrijke vraagstukken over onze kinderen en ons onderwijs. Om hieraan te werken hebben we de expertise ingeschakeld van de Hogeschool Utrecht die ons op verschillende manieren begeleidt. Zo is er in de maand september iemand geweest die een dag kwam observeren in de klassen, buiten de klassen, op het schoolplein, in de teamkamer en gesprekken heeft gevoerd met directie, interne begeleider en leerkrachten. Daarnaast hebben we als team een studiemiddag gehad met betrekking tot dit onderwerp en komt dit uiteraard terug in de teamvergaderingen. Ook direct in de week na de herfstvakantie is er een studiemiddag ingepland voor het team op de woensdagmiddag. In de afgelopen weken hebben we gewerkt aan; Afspraken en routines Een stimulerend adaptief pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen en uitdagende ondersteuning. Voorwaarde hierbij is wel dat er veiligheid, orde en duidelijkheid wordt ervaren binnen de school. Afspraken en routines helpen om dit te realiseren. We hebben de algemene schoolregels besproken en er zijn klassen- en pleinregels verduidelijkt in de klassen. Inrichting van school klas en plein Ruimtes binnen onze school zijn niet neutraal. Ze beïnvloeden het gedrag en welbevinden van onze leerlingen en de collega s. Zo is onderzocht dat mensen zich positiever gaan gedragen als ze zich in een ruimte bevinden die ze als plezierig ervaren. Behalve het gedrag, is ruimte ook van invloed op veel gehanteerde werkvormen binnen school. Veiligheid, sfeer, flexibiliteit en uitdaging zijn sleutelwoorden bij inrichting van al onze ruimtes binnen de school. Ook hier gaan we de komende tijd verder mee aan de slag. Voorspelbaarheid in leerkracht gedrag Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag vinden wij een wezenlijke voorwaarde voor het welbevinden van onze leerlingen. Het bepaalt niet alleen in grote mate de rust en orde, maar ook de betrokkenheid van kinderen bij hun werk. Over de voorspelbaarheid hebben we teamafspraken gemaakt. Wij vinden het heel fijn om hier als team mee aan de slag te gaan. We zien dat ook wij nooit uitgeleerd zijn! Dit is pagina 1 van 10

2 Even voorstellen; stagiaires Hallo allemaal! Mijn naam is Danny Dreesens, Ik ben 22 jaar oud en ik zit in mijn eerste jaar student aan de PABO in Utrecht. Ik ben de nieuwe stagiair voor in groep 5. Hier zal ik elke donderdag te vinden zijn om er met de kinderen een leuke en leerzame dag ervan te maken. Mijn hobby s zijn gezellig afspreken met vrienden, series kijken en naar de sportschool gaan. Ik hoop dat ik veel mag leren aankomend jaar op de Jan Bunnik school. Ik ben Femke en ik loop dit jaar stage op de Jan Bunnik. Ik ben eerstejaars ALPO-student(academische lerarenopleiding primair onderwijs). Dit is een combinatie van de opleiding onderwijswetenschappen op de universiteit en de pabo op de hoge school Utrecht. Ik kom van het vwo af die ik heb afgerond op het Schoonhovens College. Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 7 bij juf Monika en Monique. Het tweede halfjaar ga ik stage lopen in de onderbouw. Ik loop stage op dinsdag en ik heb vier keer een stageweek. Mijn hobby s zijn dansen en knutselen en ik kom altijd met de fiets naar stage. Ik heb heel veel zin in dit jaar om stage te lopen op de Jan Bunnik. In de volgende nieuwsbrief stellen er weer andere stagiaires zich aan jullie voor. Move Mates Binnenkort gaat groep 7 deelnemen aan Move Mates, een project van Team Sportservice. Kinderen kunnen ervoor kiezen een opleiding tot speelpleincoach te volgen. Binnen een aantal lessen worden zij opgeleid om in drietallen in de pauze spellen te organiseren en leiden op het schoolplein. Conflicten worden minder, er ontstaat nieuwe interactie tussen verschillende klassen, er is minder verveling en de speelpleincoaches zelf krijgen meer zelfvertrouwen. Alle klassen profiteren dus van dit project. De buurtsportcoach van Team Sportservice verzorgt de opleiding. De kinderen uit groep 7 die aangeven deel te willen nemen, leren spelactiviteiten op te zetten, leerlingen te betrekken, uitleg te geven voor een groep en te handelen bij conflictsituaties. De speelpleincoaches zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes die zij dragen. Zij leiden in kleine groepjes activiteiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel willen nemen. Meer informatie over het project staat op of vraag het aan juf Monique en/of Monika. Tijdens het vorige schooljaar heeft de huidige groep 8 ook meegedaan aan dit project. Wij merkten hierbij heel veel enthousiasme en gedrevenheid bij de kinderen uit groep 7. Daarnaast werd het spel op het schoolplein ook echt anders bij de activiteiten die gedaan werden door de Move Mates! Dit is pagina 2 van 10

3 Heeft u misschien..? Op school zijn we erg veel bezig met het leren lezen en daarbij ook vooral het leesplezier bevorderen. Daarom zijn we in groep 4 op zoek naar een aantal zitzakken. Het zou ontzettend leuk zijn voor de kinderen als ze een fijn plekje hebben om even rustig te lezen. Wie heeft er thuis een zitzak, relaxstoeltje of poef over die we mogen hebben in groep 4? We zouden hier heel erg blij mee zijn! Groetjes juf Noortje en de kinderen van groep 4. Heeft u thuis in de kast een SmartGame liggen die eigenlijk niet meer gebruikt wordt? Dan kunt U onze school hier heel erg blij mee maken! We zetten de Smart games in als onderdeel bij extra uitdaging voor onze kinderen. Anita, de intern begeleider, neemt de Smartgames graag in ontvangst. Inleveren bij de eigen leerkracht mag uiteraard ook! Alvast heel erg bedankt!! Logopedie op school Net voor de zomervakantie hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze logopediste hier op school ivm een andere baan. Sindsdien zijn we druk op zoek gegaan naar een andere logopedist. We zijn blij te kunnen vertellen dat dit gelukt is!! Het streven is dat ze per november zal starten bij ons op school. De logopediste stelt zich op een later moment middels een brief aan u voor. Jarigen in de maand oktober Uiteraard zijn er ook deze maand weer kinderen jarig, die allemaal een jaartje ouder worden! We wensen jullie een hele leuke en gezellige dag toe! 1-okt Benthe uit groep 7 Monika/Monique 24-okt Lizzy uit groep 4 Noortje 3-okt Cleo uit groep 6 Jenny 25-okt Victor uit groep 7 Monika/Monique 4-okt Tygo uit groep 8 Marleen 26-okt Maxime uit groep 1/2A Erica 10-okt Kishano uit groep 1/2B Mariëlla/Jessica 27-okt Senne uit groep 6 Jenny 13-okt Tessa uit groep 1/2C Hettie/Helga 29-okt Thijs uit groep 1/2C Hettie/Helga 17-okt Kyano uit groep 1/2A Erica 30-okt Esmé uit groep 1/2B 20-okt Ilhan uit groep 1/2B Mariëlla/Jessica Daarnaast zijn er ook kinderen 4 jaar geworden die nu bijna elke dag naar school mogen!! We wensen Danny, Dean, Teun, Tessa, Kyano, Ilhan, Maxime, Thijs en hun ouders/verzorgers een hele fijne, goede en mooie tijd toe bij ons op de Jan Bunnik! Dit is pagina 3 van 10

4 Nieuws vanuit de MR Middels deze Nieuwsflits vertellen wij graag wat er besproken is in de laatste vergadering van de Medezeggenschapsraad van 25 september Als MR & Directie zijn we heel blij met de hoge opkomst bij de afgelopen informatieavond van dinsdag 11 en woensdag 12 september. Ook de informatie omtrent groepsdynamiek verteld door BOCS was een mooie aanvulling op de avond. Nav positieve reacties van ouders en leraren zal deze avond ook volgend schooljaar weer gegeven worden, dan wellicht met een andere (externe) spreker. Ons MR jaarverslag over schooljaar is goedgekeurd door alle aanwezigen. Het jaarverslag is terug te lezen op onze website onder het kopje Organisatie > Medezeggenschapsraad > zie daarin de link De directie heeft de planning van de nieuwe begroting over 2019 aan ons toegelicht. Deze word anders ingericht om zo naar de toekomst toe beter inzichtelijk te maken wat de werkelijke kosten zijn tav materiele & personele posten. De komende maanden word hier door directie aan gewerkt en einde van dit jaar word deze aan de MR voorgelegd. Er is een update van de CAO voor het primair onderwijs gedeeld De GMR overweegt per 1 januari een nieuwe vergaderstructuur aan te nemen. Dit met een kleinere afvaardiging vanuit de 25 scholen binnen de stichting. Nu word de GMR gevormd door één ouder of één leraar van elke school. Onze school is gestart met het Bas+ project. Hierbij worden directie & leerkrachten gecoacht hoe zij het meeste uit elke leerling kunnen halen. Hierbij kun je denken aan o.a de structuur in de klas, effectieve instructies geven aan verschillende niveaus binnen een klas, samenwerkend leren en de interactie optimaliseren tussen leraar > leerling/klas/ouder. Het Bas+ schooltraject duurt een aantal jaar en komt regelmatig terug op teammeetings & op de studiedagen. Helaas is de organisatie van de taalreis gestopt met het geven van logopedie op de Jan Bunnik. Aangezien de vraag om logopedie via school groot is, kijkt de directie momenteel naar een alternatieve invulling. Tot zover. De volgende vergadering is op 13 november 2018 (deze datum is gewijzigd tov de eerder genoemde datum in de jaarkalender van 30 oktober). Mocht u vragen hebben of een bepaald onderwerp op de agenda willen zetten, kunt u ons altijd persoonlijk aanspreken of een sturen naar Samen voor Boeiend Onderwijs Mariëlla van Klaren Monique Blom Arbertina van Bruchem Dit is pagina 4 van 10

5 Ouderbijdrage en schoolreis/kampgeld Jaarlijks verzorgt de ouderraad, vrijwel altijd in samenwerking met het team, allerlei activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. De kosten van de activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, poldersportdag en het Jan Bunnikfestival, maar ook het drinken bij activiteiten zoals; schoolvoetbal, volleybal etc. worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage van 21,- per schooljaar. Naast déze kosten, komen tijdens dit schooljaar alleen nog de kosten die voor elke groep nodig zijn om een geweldig kamp/schoolreisje voor de kinderen te organiseren. Van dit geld wordt het eten en drinken, het materiaal en het verblijf betaald. De kosten hiervoor zijn; Groep 1/2 10,- Groep 3 15,- Groep 4 t/m 7 20,- Groep 8 75,- De school krijgt vanuit de overheid geen bijdrage voor deze activiteiten en dat is dan ook de reden dat we u om een bijdrage vragen. Vorige week hebben de kinderen een brief mee naar huis gekregen waarin het totaal te betalen bedrag staat vermeld, het gaat dan dus om de ouderbijdrage en het schoolreis/kampgeld ineen! Graag betalen voor 9 november Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de ouderraad: Esther van Elteren (Penningmeester ouderraad) of Suzan Zwart Dit is pagina 5 van 10

6 Leer typen bij de Typetuin Voor het 4e jaar op rij en na vele goede reacties van zowel deelnemende kinderen als van hun ouders, starten we bij voldoende aanmeldingen, in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin bij ons op school. Mocht u interesse hebben, dan is onderstaande informatie voor u! Waarom leren typen? Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders. Startdatum: woensdag 13 maart 2019 Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur Leslocatie: Jan Bunnikschool, Wagenmaker WN LOPIK De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op Meer info op Korting Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang 25,- korting. Je betaalt dan 150,- in plaats van 175,-. Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! Inschrijven 1. Meld jouw zoon/ dochter aan via Klik rechts bovenaan op aanmelden. 2. Kies voor klassikaal en vul bij vind locatie in de buurt de postcode van de leslocatie in. 3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. 4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze. 5. Klik op schrijf in voor deze cursus. 6. Rond de inschrijving verder af. Neem gerust contact op via of Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin Dit is pagina 6 van 10

7 Informatie van externen In onze nieuwsbrief nemen wij ook regelmatig informatie op van externen. Wij als school willen u hierop attenderen maar zijn niet verantwoordelijk voor deze activiteiten. Bij vragen over deze informatie, kunt u bij de externe organisatie aankloppen. Nieuwsbrief inwonersparticipatie Lopik Onderstaande nieuwsbrief ontvingen wij vanuit de gemeente. Mocht u interesse hebben, dan kunt u uzelf aanmelden voor de toekomstige mailing. Zie onderaan de nieuwsbrief inwonersparticipatie Lopik. Dit is pagina 7 van 10

8 Dit is pagina 8 van 10

9 oktober 2018 ma di wo do vr za zo Start Kinderboekenweek 8.15u op plein Ontruimingsoefening Dierendag 14.15u Kinderboekenmarkt Studiedag Trinamiek, Kinderen vrij! Nieuwsbrief u Kijkmoment Talentontwikkeling 17 Ouderraadsverg Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Wintertijd, klok 1 uur terug Luizencontrole Luizencontrole Luizencontrole Dit is pagina 9 van 10

10 november 2018 ma di wo do vr za zo Groepen 5 en 6, bezoek Jacobuskerk; verhalen rondom de Heiligen-beelden MR vergadering Nieuwsbrief Aankomst Sint en de Pieten in Nederland Studiedag JB, alle kinderen vrij! Pietenochtend Eerste indrukverslag gr 3-7, gr 8 rapport Vormselviering in H. Jacobuskerk te Cabauw Ouderraadsverg. Dit is pagina 10 van 10

Week 51 Schooljaar De Zandbergschool 1

Week 51 Schooljaar De Zandbergschool 1 Week 51 2018-2019 Agenda 17 december Bord en bestek mee naar school 19 december Kerstviering 18.30 uur (Dit jaar voor de Zandberg op woensdag 19 december; op Lange Voren op donderdag 20 december. Volgend

Nadere informatie

Kerstdiner Week 50 Schooljaar De Zandbergschool 1

Kerstdiner Week 50 Schooljaar De Zandbergschool 1 Week 50 2018-2019 Agenda 12 december Spreekuur Schoolarts 19 december Kerstviering 18.30 uur (Dit jaar voor de Zandberg op woensdag 19 december; op Lange Voren op donderdag 20 december. Volgend jaar 2019:

Nadere informatie

Jaargang 35 nummer 35 donderdag 6 juni Activiteiten. Berichtje over Senn

Jaargang 35 nummer 35 donderdag 6 juni Activiteiten. Berichtje over Senn Jaargang 35 nummer 35 donderdag 6 juni 2019 Activiteiten 10 juni: 2 e Pinksterdag 21 juni: rapporten mee 11 juni: OV en MR vergadering 24 juni: vanaf nu inloop 18 juni: schoolreis 27 juni: musical groep

Nadere informatie

En na de sfeervolle periode van Sint kijken we al weer uit naar de kerstdagen. Hulp gevraagd

En na de sfeervolle periode van Sint kijken we al weer uit naar de kerstdagen. Hulp gevraagd Week 50 2018-2019 10 december Spreekuur Jeugdverpleegkundige 20 december Kerstviering (Vanaf nu om en om wo en do in combinatie met Zandberg. Dit jaar op de donderdag.) 21 december Start Kerstvakantie

Nadere informatie

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender Vind jij voetbal leuk? Heb je zin om te bewegen? Samen met andere jongens en meisjes uit de buurt? Kom dan voetballen bij eendracht 30. Onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. Toekomstige huisvesting

Nieuwsbrief 4. Toekomstige huisvesting Nieuwsbrief 4 Toekomstige huisvesting Graag brengen wij u hierbij op de hoogte van de stand van zaken betreffende onze toekomstige huisvesting, nl. het naastgelegen gebouw van de Eben Haëzer. Permanente

Nadere informatie

19 nov Bram Jansman 29 nov Julia Blommaert 27 nov Jules Berkvens 1 dec Linda Sturris. Van harte gefeliciteerd allemaal!

19 nov Bram Jansman 29 nov Julia Blommaert 27 nov Jules Berkvens 1 dec Linda Sturris. Van harte gefeliciteerd allemaal! 17 november 2017 - nummer 6 Belangrijke data Vrijdag 24 november Afsluiting week van de mediawijsheid Donderdag 30 november MR-vergadering Vrijdag 1 december Nieuwsbrief 7 Jarigen Van 17 november tot en

Nadere informatie

HAVELTNIEUWS Nr. 34 Woensdag 22 mei 2019

HAVELTNIEUWS Nr. 34 Woensdag 22 mei 2019 HAVELTNIEUWS Nr. 34 Woensdag 22 mei 2019 Groep 8 Kindcentrum De Havelt grote winnaar op Sportolympiade Hie... ha Handel, hieha.. Handel!! Dit klonk afgelopen vrijdag door het sportpark van Gemert. Bij

Nadere informatie

woensdag 22 mei LVS/CITO Algemene ouderavond u. in de Parel donderdag 23 mei LVS/CITO Weeksluiting 3-4B vakantie vakantie

woensdag 22 mei LVS/CITO Algemene ouderavond u. in de Parel donderdag 23 mei LVS/CITO Weeksluiting 3-4B vakantie vakantie MUZEJOURNAAL WEEK 21 en 22 vrijdag 17 mei AGENDA maandag 20 mei OV 20.00-21.30 dinsdag 21 mei woensdag 22 mei LVS/CITO Algemene ouderavond 20.00-21.30u. in de Parel donderdag 23 mei LVS/CITO vrijdag 24

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF. Beste ouders, . NIEUWSBRIEF Openbare Basisschool De Arcade Octavialaan 61 www.basisschool-de-arcade.nl 2314 BN Leiden info@obsdearcade.nl 8 december 2017 Jaargang 13, nummer 8 Beste ouders, Het Sinterklaasfeest was

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 juli 2019

Nieuwsbrief 1 juli 2019 Nieuwsbrief 1 juli 2019 Basisschool De Tragellijn Lobith 0316-541390 Locatie Willibrordus Spijk 0316-541578 directie@tragellijn.nl info@tragellijn.nl Algemeen De ouderkalender We zijn weer druk bezig om

Nadere informatie

Schooljaar 2017-2018 Nr. 41 Start derde kleutergroep bij aanvang nieuw schooljaar Op maandag 20 augustus starten we met drie kleutergroepen. Dit is mede mogelijk door de vele inschrijvingen van nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief BS Kwintijn 25 november 2016

Nieuwsbrief BS Kwintijn 25 november 2016 Nieuwsbrief BS Kwintijn 25 november 2016 Kalender teamvergadering (donderdag 1 december) Sinterklaas Viering Sinterklaas (maandag 5 december) Studiedag (alle kinderen vrij) (woensdag 7 december) Nieuwsbrief

Nadere informatie

Beste ouder/verzorger,

Beste ouder/verzorger, BS St Servatius - Nieuwsbrief 17 mei 2018 Beste ouder/verzorger, Beste ouder(s) / verzorger(s), Voor u weer een nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 juni 2018. Wilt u kopij aanleveren

Nadere informatie

Beste ouder/verzorger,

Beste ouder/verzorger, BS De Pionier - Spionneke 17 mei 2018 Beste ouder/verzorger, Beste ouder(s) / verzorger(s), Voor u weer 't Spionneke. Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 14 juni 2018. Wilt u kopij aanleveren

Nadere informatie

Kiezelpost vrijdag 23 juni

Kiezelpost vrijdag 23 juni Kiezelpost vrijdag 23 juni Vanuit de directie Ondanks de hete temperaturen weten we er met elkaar nog mooie weken van te maken. Wanneer het te warm is in de klassen zoeken we verkoeling in de schaduw,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 18

Nieuwsbrief september 18 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r 2 0 1 8-2 0 1 9 INHOUDSOPGAVE: Voorstellen nieuwe teamleden pag.1 Kinderboekenweek pag.4 pag.2 Informatieavond pag.5 Schoolfotograaf pag.2 Jarigen in september

Nadere informatie

INHOUD NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

INHOUD NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 1 Nieuwsbrief Veldweg 1A, 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl INHOUD NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 Inleiding Oudergesprekken Ouderraad zoekt nieuw lid Vriendenboekjes vermist Dansworkshop

Nadere informatie

Versieren van de school in Kerstsfeer

Versieren van de school in Kerstsfeer 25 november 2016 - nummer 6 Agenda Donderdag 1 december Vrijdag 2 december Woensdag 7 december Vrijdag 9 december MR vergadering; 20.00 uur Sinterklaas op school Spreekuur CMD; 11.30-12.30 uur Versieren

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 19

Nieuwsbrief september 19 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r 2 0 1 9-2 0 2 0 INHOUDSOPGAVE: Informatieavond pag.1 Jarigen in september pag.4 Kalender september pag.8 Afstemmingsgesprekken pag.1 Jantje Beton pag.4 Kalender

Nadere informatie

't Bölsterke. Algemene informatie

't Bölsterke. Algemene informatie 't Bölsterke Basisschool de Bolster Keelkampstraat 66 6361 XG Nuth Postbus 22051 6360 AB Nuth tel. 045-5650101 e-mail: info.bolster@innovo.nl Algemene informatie 4 21 juni 2019 190621 volgnr 37 nrme3231nr0volgnummer

Nadere informatie

Basisschool klinkers. schooljaar 13 nummer november 2018

Basisschool klinkers. schooljaar 13 nummer november 2018 Basisschool klinkers. schooljaar 13 nummer 6. 12 november 2018 Ouderavond Vorige week maandag konden ouders en verzorgers een avond bezoeken op school, waarbij zij konden kiezen uit een aantal workshops.

Nadere informatie

ZOEKLICHT Jaargang 12, nr10 29 mei 2018

ZOEKLICHT Jaargang 12, nr10 29 mei 2018 ZOEKLICHT Jaargang 12, nr10 29 mei 2018 Beste ouders/verzorgers, De laatste weken van het schooljaar breken aan. Tijd om het huidige schooljaar te evalueren en vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 mei Hierbij een nieuwe Ponto vol met informatie voor de komende twee weken.

Nieuwsbrief 25 mei Hierbij een nieuwe Ponto vol met informatie voor de komende twee weken. PONTO In deze Ponto: Mededelingen van de directie Regel van de Week Rapporten Bedankdag Nieuws van de Brede School Nieuws van de onderbouw Sportnieuws Naschoolse typecursus #DurfTeVragen Agenda Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

B E K E K E N R O O I 4 Schooljaar

B E K E K E N R O O I 4 Schooljaar dé openbare basisschool in Waalre Maximiliaanlaan 1 5583 XG Waalre telefoon: 040 2213644 e-mail Ekenrooi: directie@obsekenrooi.nl website: www.obsekenrooi.nl OBS Ekenrooi Denken Voelen Creëren Bewegen

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! MEDEDELINGENBLAD Nr. 07 9 november 2018 Veilig in het verkeer De combinatie van slecht licht, slecht weer en donkere kleding maakt voetgangers en fietsers bijna onzichtbaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 18

Nieuwsbrief februari 18 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r 2 0 1 7-2 0 1 8 INHOUDSOPGAVE Rapporten en gesprekken Studiedag 12 feb Even voorstellen Eindtoets Typetuin Gebruik mobiele telefoon Nieuwe uitdaging juf Tessa

Nadere informatie

Agenda. Mededeling. Schoolontwikkelingen. 04 juni2018 nummer 15 Jaargang 37

Agenda. Mededeling. Schoolontwikkelingen. 04 juni2018 nummer 15 Jaargang 37 04 juni2018 nummer 15 Jaargang 37 Agenda di 05-06 Cultuur- en techniekmiddag vr 15-06 MR-vergadering wo 06-06 Inloop vanaf 8.15 uur za 16-06 do 07-06 zo 17-06 Vaderdag vr 08-06 Goede doelenactie 14.30

Nadere informatie

De 1e termijn ( per kind) van de vrijwillige ouderbijdrage is geïncasseerd.

De 1e termijn ( per kind) van de vrijwillige ouderbijdrage is geïncasseerd. . NIEUWSBRIEF Openbare Basisschool De Arcade Octavialaan 61 2314 BN Leiden www.basisschool-de-arcade.nl info@obsdearcade.nl 21 december 2017 Jaargang 13, nummer 9 Beste ouders, Het is nu woensdagavond

Nadere informatie

1 Nieuwsbrief. Veldweg 1A, 7973KH Darp Overige data kunt u vinden op de website.

1 Nieuwsbrief. Veldweg 1A, 7973KH Darp Overige data kunt u vinden op de website. 1 Nieuwsbrief Veldweg 1A, 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl INHOUD NIEUWSBRIEF MAART 2019 Inleiding Oudergesprekken Update juf Anneke Juf Linda Luizencontrole Kleding- en speelgoedbeurs

Nadere informatie

Deze twee leerlingen zijn in december 4 jaar geworden en verwelkomen wij op onze school. We wensen jullie een fijne tijd op onze school!

Deze twee leerlingen zijn in december 4 jaar geworden en verwelkomen wij op onze school. We wensen jullie een fijne tijd op onze school! december 2016 Het team van OBS De Sterappel wenst u Nieuwe leerlingen op onze school zijn: Roos Hoekstra Rinse van Beest Deze leerlingen zijn al een tijdje geleden begonnen op onze school, maar hebben

Nadere informatie

3 september juni Nieuws van de directie

3 september juni Nieuws van de directie PRIKBORD 11 3 september 2014 9 juni 2016 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 1 1 2 3 Verjaardagen 4 GMR-nieuws 4 Informatie van derden 4 Agenda 5 de directie

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. De Bijbel open

In deze nieuwsbrief. De Bijbel open In deze nieuwsbrief De Bijbel open Jarig De Typetuin Schoolfruit & groente Compassion Schoolontbijt Groep 3 & 4 vrij Oud papier Tuinonderhoud Agenda Routekaartje oud papier Informatiebrief Typetuin Informatiebrief

Nadere informatie

Van John Beurskens Uitslag CITO Eindtoets Met trots kunnen we melden dat onze groep 8 leerlingen een goede prestatie hebben geleverd bij de CITO

Van John Beurskens Uitslag CITO Eindtoets Met trots kunnen we melden dat onze groep 8 leerlingen een goede prestatie hebben geleverd bij de CITO Van John Beurskens Uitslag CITO Eindtoets Met trots kunnen we melden dat onze groep 8 leerlingen een goede prestatie hebben geleverd bij de CITO Eindtoets door boven het landelijk gemiddelde te scoren.

Nadere informatie

Met het concept Kansrijke Combinatiegroepen richten scholen hun onderwijs inhoudelijk anders in. Informatiebulletin 21 juni de jaargang nr 19

Met het concept Kansrijke Combinatiegroepen richten scholen hun onderwijs inhoudelijk anders in. Informatiebulletin 21 juni de jaargang nr 19 Informatiebulletin 21 juni 2016 16 de jaargang nr 19 Planning komende weken 23 juni Alle groepen Schoolreisjes Meer hierover in ouderinfo 18 van 7 juni 2016 28 juni t/m 1 juli Groep 8 Kamp 29 juni Groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni 2019

Nieuwsbrief 17 juni 2019 Nieuwsbrief 17 juni 2019 Basisschool De Tragellijn Lobith 0316-541390 Locatie Willibrordus Spijk 0316-541578 directie@tragellijn.nl info@tragellijn.nl Algemeen Formatie en groepsindeling De Tragellijn

Nadere informatie

Daarna gaan we op weg naar Kerst. Advent, tijd van verwachting.

Daarna gaan we op weg naar Kerst. Advent, tijd van verwachting. 19 november 15 Voorwoord In de nieuwsbrief voor de komende weken zeggen we welkom tegen een nieuwe leerling in groep 3, feliciteren we de zwemkanjers, lezen we over activiteiten die plaats vonden op school,

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers Schooljaar 2017-2018 25 t/m 29 september Agenda: Ma - Grafiti workshop (bij regen verschuift dit naar dinsdag) Oude kleren aan/mee Di - Wo - Start Kinderpostzegels Do - Vr - Sportwijktoernooi vanaf groep

Nadere informatie

Inhoud. + Linknieuws. - Verbouwing. - Vakantierooster en studiedagen 2016-2017 VERBOUWING OP DE NIEUWE LINK

Inhoud. + Linknieuws. - Verbouwing. - Vakantierooster en studiedagen 2016-2017 VERBOUWING OP DE NIEUWE LINK + Linknieuws 26-5-2016 -- Inhoud - Verbouwing VERBOUWING OP DE NIEUWE LINK Het aantal leerlingen op De Nieuwe Link blijft toenemen. Dat betekent dat we niet meer in ons huidige jasje passen. Daarom vindt

Nadere informatie

INLEIDING. 13 mei nummer 17. Geachte ouder(s),

INLEIDING. 13 mei nummer 17. Geachte ouder(s), 13 mei 2019 - nummer 17 INLEIDING Geachte ouder(s), Nu we de meivakantie achter ons hebben lijkt de zomervakantie al in zicht. Het thema Hallo Wereld dat schoolbreed deze laatste periode centraal staat

Nadere informatie

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 Laan Rozenburg 6 1181ER Amstelveen Tel: 020-6431596 Agenda: www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 12-10-2015 Dinsdag 13 oktober Ontruimingsoefening Woensdag 14 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 17

Nieuwsbrief september 17 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r 2 0 1 7-2 0 1 8 INHOUDSOPGAVE: Wat fijn, we zijn weer begonnen! pag.1 Vreedzame school pag.6 De schoolfotograaf komt pag.1 Jantje Beton pag.7 Voorstellen teamleden

Nadere informatie

12 oktober Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Schoolgruitdag. Want gezond zien eten doet eten! Agenda. Herfstvakantie.

12 oktober Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Schoolgruitdag. Want gezond zien eten doet eten! Agenda. Herfstvakantie. 12 oktober 2017 Agenda Do 12 Afsluiting Kinderboekenweek van 18.30 20.00 uur. Alle kinderen mogen vanavond griezelig verkleed naar school. Vr 13 Prijsuitreiking van de schrijf- en tekenwedstrijd voor de

Nadere informatie

Agenda. Nieuws van directie

Agenda. Nieuws van directie Agenda 1 september Feestelijke opening nieuwe hoofdingang 1 september Inloopochtend voor ouders van groep 5a / 5b 2 september Inloopochtend voor ouders van groep 6 3 september Inloopochtend voor ouders

Nadere informatie

INHOUD NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

INHOUD NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 1 Nieuwsbrief Veldweg 1A, 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl INHOUD NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 Agenda Inleiding Nieuwe leerlingen Sinterklaas Nieuws van juf Anneke School in kerstsfeer

Nadere informatie

Vanaf 8:15 mogen kinderen naar school komen en openen de deuren van de school. Om 8:30 starten de leerkrachten met hun les.

Vanaf 8:15 mogen kinderen naar school komen en openen de deuren van de school. Om 8:30 starten de leerkrachten met hun les. Zonnewijzer Start schooljaar Het schooljaar is inmiddels feestelijk begonnen op de Zonnewende! Een mooi geel lint is doorgeknipt en er is in iedere klas geproost op een fantastisch mooi schooljaar. Ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 19

Nieuwsbrief februari 19 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r 2 0 1 8-2 0 1 9 INHOUDSOPGAVE Carnaval 2019 pag.1 Gebruik van mobiele telefoon in de school pag.4 Foto en videomatiraal pag.1 Minimaregeling gemeente Lopik

Nadere informatie

Kiezelpost vrijdag 13 januari. De eerste schoolweek van 2017 zit er alweer bijna op. Voor iedereen nog de beste wensen en een mooi en gezond 2017!

Kiezelpost vrijdag 13 januari. De eerste schoolweek van 2017 zit er alweer bijna op. Voor iedereen nog de beste wensen en een mooi en gezond 2017! Kiezelpost vrijdag 13 januari Vanuit de directie De eerste schoolweek van 2017 zit er alweer bijna op. Voor iedereen nog de beste wensen en een mooi en gezond 2017! We zijn blij u te kunnen laten weten

Nadere informatie

TORENPRAAT

TORENPRAAT TORENPRAAT 2018-2019 08 Sinterklaascircuit. Woensdagmiddag 28 november hebben de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 een gezellig Sinterklaascircuit doorlopen! Er was van alles te doen: knutselen, spelletjes,

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek

Nadere informatie

Agenda: Schooljaar Nr. 3. Wat kunt u o.a. lezen in deze Schakel? St.Odulfusdag

Agenda: Schooljaar Nr. 3. Wat kunt u o.a. lezen in deze Schakel? St.Odulfusdag Schooljaar 2017-2018 Nr. 3 St.Odulfusdag Op woensdag 20 september is de St.Odulfusdag. Op deze feestelijke dag lunchen we met alle kinderen op school. Voor de pannenkoekenlunch zorgt de oudercommissie.

Nadere informatie

B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g n o v e m b e r n r 1

B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g n o v e m b e r n r 1 B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g n o v e m b e r n r 1 B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g n o v e m b e r 2 0 1 7 n r. 1 Informatie 1 5 m ezoals i 2 0 1 1 de jaarplanning, het informatieboekje

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl Nieuwe leerlingen In groep 1/2 a: Xander Mandema, Frederique van Elten In groep 1/2 b: Joas Bijkerk In groep 1/2 c: Marieke Schipper Welkom op Nije-Kroost!

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers Schooljaar 2016-2017 26 t/m 30 juni Agenda: Ma - Invullen telefoonlijst gr.1-2 Groep 8 kennismaking VO 12.00 uur vrij Di - Kinderen om 09.30 uur naar school i.v.m. Actie Wo - Jaarlijkse schoonmaak gr.1-2

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Welle 18 april 2018

Nieuwsbrief CBS De Welle 18 april 2018 Nieuwsbrief CBS De Welle 18 april 2018 Nieuws van de directie Beste ouders/verzorgers. Ik had gehoopt al iets meer over de formatie van volgend jaar te kunnen zeggen. Dit is helaas niet het geval. Zodra

Nadere informatie

Nieuwsflits nummer 1. Even bijpraten. 24 augustus Basisschool KOM.MIJN. Kalender volgende week:

Nieuwsflits nummer 1. Even bijpraten. 24 augustus Basisschool KOM.MIJN. Kalender volgende week: Basisschool KOM.MIJN Prins Frederikstraat 67a 5951 BR Belfeld 077 4758049 www.kommijn.kerobei.nl Nieuwsflits nummer 1 24 augustus 2018 Klik hier voor e-mailadressen Kalender volgende week: Ma Di Wo Do

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 16

Nieuwsbrief september 16 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 INHOUDSOPGAVE: We zijn weer begonnen! pag.1 Schoolvoetbal pag.5 Schoolfotograaf pag.1 Afstemmingsgesprekken pag.5 Nieuwe teamleden pag.2 Ouderbijdrage/kampgeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 11 september 2014

Nieuwsbrief 2 11 september 2014 Nieuwsbrief 2 11 september 2014 Van de directie Studiedag Donderdag 18 september vindt de eerste studiedag van dit schooljaar plaats. Dit betekent dat alle leerlingen die dag vrij zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

OBS De Wiekslag. Maandbrief start Schooljaar september 2017

OBS De Wiekslag. Maandbrief start Schooljaar september 2017 OBS De Wiekslag OBS De Wiekslag Veurste Rou 4 9697 RZ BLIJHAM T: 0597-562070 E: obsdewiekslag@sooog.nl W: www.obs-dewiekslag.nl Maandbrief start 17-18 Schooljaar 2016 2017 4 september 2017 Datum: Activiteit:

Nadere informatie

15 oktober 2018 Nummer: 4

15 oktober 2018 Nummer: 4 15 oktober 2018 Nummer: 4 Beste Ouders/Verzorgers en leerlingen, De eerste periode van het schooljaar zit er al weer bijna op. Ondanks dat het nog als zomer voelt, staat de herfstvakantie voor de deur.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr mei 2018

Nieuwsbrief nr mei 2018 Nieuwsbrief nr. 17 17 mei 2018 Kalender Vr 18-5 Verkeersexamen groepen 8 Ma 21-5 2 e Pinksterdag; vrije dag Di 29-5 Avond-4-daagse Wo 30-5 Avond-4-daagse Do 31-5 Avond-4-daagse Volgende nieuwsbrief Besluit

Nadere informatie

augustus 2018 ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

augustus 2018 ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie augustus 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 Eerste schooldag september 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ouderinfo avond 19.45u; gr 3,4 Ouderinfo

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 2 september 2019

Nieuwsbrief nr.1 2 september 2019 Nieuwsbrief nr.1 2 september 2019 Agenda 2 sept Eerste schooldag: opening op het schoolplein 3 sept Luizencontroleweek 3 sept 1 e OR overleg om 20.00 uur 9 sept Rondleiding voor toekomstige ouders om 9.00

Nadere informatie

Nieuwsflits nummer 4. Even bijpraten. 13 september Basisschool KOM.MIJN. Kalender volgende week:

Nieuwsflits nummer 4. Even bijpraten. 13 september Basisschool KOM.MIJN. Kalender volgende week: Basisschool KOM.MIJN Prins Frederikstraat 67a 5951 BR Belfeld 077 4758049 www.kommijn.kerobei.nl Klik hier voor e-mailadressen van leerkrachten. Nieuwsflits nummer 4 13 september 2019 Kalender volgende

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Emmaus pagina 1 RKBS Emmaüs Nr 6 jaargang 29-24 februari Voor in de agenda: 24 februari - Groep 5-8 vrije middag. 25 februari - 5 maart Voorjaarsvakantie 6 maart - Studiedag alle leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD NIEUWSBRIEF AGENDA. Sinterklaastoneel. Penningmeester Ouderraad. Excursie OER museum

Nieuwsbrief INHOUD NIEUWSBRIEF AGENDA. Sinterklaastoneel. Penningmeester Ouderraad. Excursie OER museum Nieuwsbrief Veldweg 1A, 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl INHOUD NIEUWSBRIEF Agenda Inleiding Rommelmarkt Sinterklaas Penningmeester Ouderraad Social Media avond Excursie OER museum

Nadere informatie

Riebas. Jaargang 7 Nummer 17 Datum: 22 mei 2018

Riebas. Jaargang 7 Nummer 17 Datum: 22 mei 2018 Riebas Jaargang 7 Nummer 17 Datum: 22 mei 2018 Bereikbaarheid directie Maandag de Ster, Westerhoven Dinsdag st. Willibrordusschool. Woensdag st. Willibrordusschool. Donderdag ochtend: de Ster, Westerhoven

Nadere informatie

08-10-2015. U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave.

08-10-2015. U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave. 08-10-2015 In deze Intro nieuwsflits Mediatoren van De Vreedzame School Nieuwbouw update Informatie per bouw Inhoudsopgave o Onderbouw o Middenbouw o Bovenbouw Denkt u aan? Agenda komende maand U kunt

Nadere informatie

Belangrijke data: Nieuws uit de school. mei: nr 31

Belangrijke data: Nieuws uit de school. mei: nr 31 mei: nr 31 Belangrijke data: 21-05 Tweede pinksterdag 25-05 Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6. 04-06 Start van de avondvierdaagse. 06-06 Koffieochtend. Het thema is deze ochtend: Waarom wordt er

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Branding, nummer 2, 15 september 2017

Nieuwsbrief De Branding, nummer 2, 15 september 2017 Nieuwsbrief De Branding, nummer 2, 15 september 2017 Jarigen!!! Wij feliciteren deze maand de komende kinderen; Datum Naam 17/09 Olivia, groep 1/2 17/09 Thijs, groep 1/2 20/09 Luuk, groep 3 26/09 Ivy,

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 18

Nieuwsbrief augustus 18 K b s J a n B u n n i k, s c h o o l j a a r 2 0 1 8-2 0 1 9 INHOUDSOPGAVE: We hebben er weer zin in! pag.1 De Vreedzame School pag.5 Gym en zwemmen pag.1 Formatie schoojaar 2018-2019 pag.6 Informatieavond

Nadere informatie

HOI nr. 13 woensdag 20 maart 2019 In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school. De volgende HOI verschijnt op 3 april 2019.

HOI nr. 13 woensdag 20 maart 2019 In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school. De volgende HOI verschijnt op 3 april 2019. HOI nr. 13 woensdag 20 maart 2019 In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school. De volgende HOI verschijnt op 3 april 2019. Agenda Datum Activiteit 21 maart 2019 Lentefeest Xpect 60 jaar 28

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. Even voorstellen. PCBS Julianaschool 31 oktober 2018

Nieuwe leerlingen. Even voorstellen. PCBS Julianaschool 31 oktober 2018 PCBS Julianaschool 31 oktober 2018 Nieuwe leerlingen Na de herfstvakantie is Luca van der Zande gestart op de Julianaschool. Wij wensen hem heel veel plezier op onze school! Even voorstellen Hallo allemaal,

Nadere informatie

Maria Nieuwsflits 2. 7 september Donderdag 13 september: Speeddates / informatie avond

Maria Nieuwsflits 2. 7 september Donderdag 13 september: Speeddates / informatie avond Donderdag 13 september: Speeddates / informatie avond Goed gestart! Inmiddels zitten de eerste twee weken van ons nieuwe schooljaar er weer op. De kinderen en de leerkrachten zijn weer hard aan het werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1 Laan Rozenburg 6 1181ER Amstelveen Tel: 020-6431596 www.obs-michielderuyter.nl-directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 1 03-09-2018 Agenda: Maandag 3 t/m 28 sept. Gouden weken Maandag 10 t/m 20 sept.

Nadere informatie

INFOBRIEF 5, mei 2018.

INFOBRIEF 5, mei 2018. INFOBRIEF 5, mei 2018. Beste ouders / verzorgers, Hier is dan weer een infobrief boordevol leuke weetjes en interessante informatie. We hopen dat we u op deze manier weer goed informeren. Mocht een nieuwsbericht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nr. 3, 11 november In deze nieuwsbrief. Agenda. Volgende nieuwsbrief. Contact

NIEUWSBRIEF. Nr. 3, 11 november In deze nieuwsbrief. Agenda. Volgende nieuwsbrief. Contact NIEUWSBRIEF Nr. 3, 11 november 2016 In deze nieuwsbrief Rust Ouderenquête Instroom kleuters Schaatsen Voorstellen student Schoolbieb Oud papier dozen Betaling fotograaf Ouderbijdrage Kamp-vervoer Gebruik

Nadere informatie

Nieuwsbrief 30 november Agenda

Nieuwsbrief 30 november Agenda Nieuwsbrief 30 november 2018 Agenda 3 december: Surprises inleveren groep 6-7-8 4 december: Tentoonstelling surprises 5 december: Sinterklaasfeest op school 10 december: Opvoedspreekuur van 8.45-9.45 uur

Nadere informatie

Groeten, Meester Koen

Groeten, Meester Koen KALENDER: 24 augustus : Eerste schooldag 25 augustus : Hoofdluiscontrole (of elders deze week) 10 september : Schoolfotograaf 14 en 15 september : Kermis Kilder, alle groepen vrij 17 september : Bijeenkomst

Nadere informatie

Lianne Leukfeldt - van Hermelen Adjunct-directeur

Lianne Leukfeldt - van Hermelen Adjunct-directeur 31 augustus 2018 1 Hazerswoudestraat 250 2729 CN Zoetermeer tel: 079-3315022 Directie: Annette Mulder & Lianne Leukfeldt Email: directie@floris.unicoz.nl Website: www.floris.unicoz.nl Beste ouder(s) /

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018 Nieuwsbrief juni 2018 AGENDA Week 26: Kind-ouderleerkrachtgesprekken groepen 3 t/m 7 Woensdag 27 juni: Kennismakingsmorgen: kennis maken met de nieuwe leerkracht(en) en groep: 10.30u tot 12.00u. Vrijdag

Nadere informatie

5 september 2014 Nummer 1

5 september 2014 Nummer 1 5 september 2014 Nummer 1 Inhoud: Opening Passend onderwijs Continurooster Zoen- en zoefstrook Even voorstellen Vormsel Typecursus Foutjes in jaarkalender Gezinsviering Open dag scouting Kennismakingscursussen

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 11-11-2013-25-11-2013 Agenda: Ma 11-11 Sint Maarten Di 12-11 NIO toets voor groep 8 08.45-11.00 uur Wo 13-11 Gesprekken voorlopig advies groep 8 Do 14-11 Groep 1 2 naar Natuurmuseum Ma 18-11

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3 8 oktober 2015

Nieuwsbrief nr. 3 8 oktober 2015 Nieuwsbrief nr. 3 8 oktober 2015 Vanuit de directie Ouderavond groepen 1-2 Op dinsdag 3 november is er een algemene ouderavond voor de ouders van de kinderen uit groepen 1-2. Tijdens deze ouderavond krijgt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. september2019

NIEUWSBRIEF. september2019 NIEUWSBRIEF september2019 Welkom terug van de zomervakantie! We zijn weer gestart en we gaan ervoor om er samen een boeiend schooljaar van te maken en samen veel ontdekkingen te doen. Ontdek gelijk de

Nadere informatie

Vlindernieuws. Beste ouders, verzorgers, teamleden, Graag willen wij ons voorstellen als de MR van de Vuurvlinder in Veenendaal. Wat is ons doel?

Vlindernieuws. Beste ouders, verzorgers, teamleden, Graag willen wij ons voorstellen als de MR van de Vuurvlinder in Veenendaal. Wat is ons doel? Vlindernieuws Katholieke basisschool De Vuurvlinder 24 september 2018 Hierbij het tweede Vlindernieuws van dit jaar. We zijn nu vier weken met elkaar op weg en onze eerste studiedag is geweest. De leerkrachten

Nadere informatie

Nummer 03 18 september 2014

Nummer 03 18 september 2014 Nummer 03 18 september 2014 Agenda 19 september konvooi Market Garden 24 september rondgang vertrouwenspersonen 01 oktober ontruimingsoefening BHV 02 oktober Molenveldnieuws nr. 4 verschijnt 03 oktober

Nadere informatie

Even voorstellen. Kinderboekenweek PCBS Julianaschool 4 oktober 2018

Even voorstellen. Kinderboekenweek PCBS Julianaschool 4 oktober 2018 PCBS Julianaschool 4 oktober 2018 Even voorstellen Mijn naam is Catriona en ik loop tot en met januari stage in groep 7 bij juf Suzanne en juf Miranda. Ik studeer momenteel aan de pabo in Dordrecht. In

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers Schooljaar 2016-2017 05 t/m 09 september Agenda: Ma - Infoavond groep 1-2 18.30 20.00 uur Di - Gr. 7/8 project dag Jagersvereniging op De Tolplas - Hoge Hexel Infoavond groep 3-4 Wo - Infoavond groep 5-6

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Schoolfruit

In deze Nieuwsflits: Schoolfruit In deze Nieuwsflits: Schoolfruit Koningsspelen Meivakantie Help! Leuke leesboeken gezocht! Vrij met Hemelvaart Extra oudergesprekken Toetsen in de maanden mei en juni Informatieavond juni 2018 Oproep voor

Nadere informatie

Jarigen van 15 december 2017 t/m 12 januari 2018

Jarigen van 15 december 2017 t/m 12 januari 2018 15 december 2017 - nummer 8 Agenda Maandag 18 december OV-vergadering: 20.00 uur Dinsdag 19 december Schaatsen groep 3 t/m 8 Woensdag 20 december Vrijdag 22 december Maandag 8 januari Woensdag 10 januari

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

PBS les van de week. De les die vanaf komende maandag centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden bekrachtigd is:

PBS les van de week. De les die vanaf komende maandag centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden bekrachtigd is: Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 13 okt 2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl. PBS les van de week De les die vanaf komende maandag

Nadere informatie

Afsluiting thema Topondernemers: Sport en ontspanning Musical groep 8 Afscheid groep uur start zomervakantie

Afsluiting thema Topondernemers: Sport en ontspanning Musical groep 8 Afscheid groep uur start zomervakantie De temperaturen stijgen, de zomer is in aantocht en de vakantie komt steeds dichterbij. Als team zijn wij momenteel bezig met de afronding van het schooljaar, het schrijven van de rapporten en het maken

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

Wat gaaf om juist bij dit gezellige kinderfeest (en als knipoog naar het volgende feest) een prachtig en toepasselijk Christelijk lied te gebruiken.

Wat gaaf om juist bij dit gezellige kinderfeest (en als knipoog naar het volgende feest) een prachtig en toepasselijk Christelijk lied te gebruiken. Beste ouders/verzorgers, 30-11-2018 Voor u ligt het vierde Open Podium van dit jaar. Op zaterdag 17 november hebben we kunnen zien hoe Sinterklaas samen met zijn pieten weer in Nederland aankwam. Op woensdag

Nadere informatie

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Afgelopen maandag was de informatieavond die we jaarlijks plannen aan het begin van het schooljaar. Tijdens het gezamenlijke

Nadere informatie

ICBS De Windroos WEEKINFO 32. Belangrijke data. Onderwijs op de Windroos. Aanwezigheid directie en IB

ICBS De Windroos WEEKINFO 32. Belangrijke data. Onderwijs op de Windroos. Aanwezigheid directie en IB WEEKINFO 32 ICBS De Windroos Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam 075 20 10 129 info@de-windroos.nl Beste ouders/verzorgers, Belangrijk in deze info: Vakantie en studiedagen 2019-2020 Verlof aanvragen Zaanse

Nadere informatie