SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE"

Transcriptie

1 1 december 01 DE PAAUW DEEL HERSTELPLAN, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN BEPLANTINGSPLAN, DEEL 1 BOMEN PLAN VOOR DE AANVULLING VAN DE BEPLANTING IN DE HISTORISCHE PARKAANLEG VAN DE PAAUW Het beplantingsplan voor buitenplaats De Paauw is onderdeel van het project onderzoek en planvorming voor de historische parkaanleg. Het herstelplan (zie pag. 1 voor de overzichtskaart) is projectdeel en is de nadere uitwerking van visie en streefbeeld voor behoud en herstel van de parkaanleg. Voor de historische ontwikkeling, actuele situatie, visie en streefbeeld, zie de rapporten: - BUITENPLAATS DE PAAUW, Deel 1 Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling van de historische parkaanleg, oktober 01 - BUITENPLAATS DE PAAUW, Deel Visie en herstelplan voor de historische parkaanleg, 1 juli 017 Het herstelplan, onderdeel beplantingsplan is opgedeeld in Deel 1 bomen en Deel heesters. Elk deel bevat de soortenlijst met naam, aantal, verantwoording van de soort en de kaart(en) met locatie van de soorten. In deel heesters is voor de leesbaarheid per parkdeel een locatiekaart opgenomen. De soortenlijsten zijn opgedeeld in twee hoofdcategorieën; soorten voor in de delen met parkbos en soorten voor groepen, solitair en de parkranden. De soortkeus bevat opties voor samenstelling van prachtige combinaties, die de paleisuitstraling van De Paauw ten tijde van prins Frederik (periode 1-11) onderstrepen. De soortenlijsten kunnen voor de uitvoering worden gebruikt als basis voor de bestellijst en de locatiekaarten voor het aanplanten. SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE NB Vanwege de actuele kwetsbaarheid is de Es (Gewone en variëteiten) niet opgenomen. 1 Boomsoorten voor in de delen met parkbos. Dit zijn met name de bosvakken ten noorden en zuiden van de grote vijver en in het Bos van Ruys Soort aantal verantwoording locatie Loofbomen (daar waar in de bosvakken door de dunning ruimte is ontstaan) 1. Carpinus betulus aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. t.p. te bepalen. Castanea sativa,,,,. Quercus robur (incl. 9 voor laantje langs de Beek) (zeer) oude eemplaren aanwezig,, + laan zie kaart. Quercus petraea 10 oud eemplaar aanwezig,,. Tilia europaea (incl. voor Hoeufft-laan) 1 (zeer) oude eemplaren aanwezig,, + laan zie kaart. Ulmus hollandica 'Groeneveld' + aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,, 9 Kleine bomen (daar waar in de bosvakken door de dunning ruimte is ontstaan) 7. Acer Campestre 0 aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,,. Crategus laevigata 0,,,, 9. Malus sylvestris 10,,,, 10. Mespilus germanica 10,,,, 11. Pyrus communis 10 +,,,, 70 Coniferen 1. Pinus sylvestris 1 dennen op prenten en foto s zie kaart 1. Pinus strobus +,,,, 7 Soorten voor groepen en/of solitairen voor bij de zichtlijnen, open ruimten en op bijzondere plekken in het park. Met name in het voorpark en rond de grote vijver Soort aantal verantwoording locatie Het achterpark van De Paauw op een foto uit 17, met de grote vijver, de zichtas naar de kerktoren (links) en de zuil met de Jongeling (rechts). Op de voorgrond rechts de rododendrongroep met tuinvaas, recht voor de grote serre. In de beplantingsopbouw zijn de verschillende aanplant-perioden zichtbaar: de volwassen bomen deels uit de periode Pieter Twent ( ) en deels uit de periode Zocher jr (circa 10) en de jonge bomen uit de periode Petzold (vanaf circa 1). Loofbomen 1. Ailanthus altissima 1 aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. zie kaart 1. Gleditsia triacanthos,,,, 1. Liquidambar styraciflua,,,, 17. Populus nigra Italica zuilbomen op prenten achterzijde,, 1. Quercus americana 1 aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,, 19. Quercus cerris,,,, 0. Quercus robur Fastigiata Koster 1 zuilbomen op prenten achterzijde,, 1. Sali sepulcralis 'Chrysocoma' 1 + op prenten en foto s,, 1 Coniferen. Cedrus libani 1 op foto voorpark,,. Ginkgo biloba aanvulling vanuit kwekerij,,. Metsequoia glyptostroboides coniferen op prenten en foto s,,. Pinus wallichiana 1 dennen op prenten en foto s,,. Thuja occidentalis 1 + op foto s,, 1 Kleine bomen 7. Acer platanoides Royal Red aanvulling obv 19e-eeuwse bepl.,,. Albizia julibrissin,,,, 9. Crataegus lavallei 1,,,, 0. Davidia involucrata,,,, 1. Laburnum anagyroides,,,,. Magnolia grandiflora,,,,. Magnolia stellata 1,,,,. Paulownia tomentosa 1 foto 1900 voor vleugel,,. Prunus cerasifera 'Nigra' aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,,. Prunus serrulata 1,,,, 7. Sophora japonica 1,,,,. Zelkova serrata 1 +,,,, 1

2 1 december 01 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN, DEEL 1 BOMEN Legenda 7 Monumentale of bijzondere boom (Jong) volwassen boom Nieuw te planten boom * Bestaande oude en/of opvallende taus(groep) 9 - Solitaire nieuwe bomen zijn per standplaats genummerd - Aanvullende bomen in de bosvakken zijn als groep () genummerd. Voor deze bomen wordt na levering de eacte locatie in het veld bepaald De heesterstructuur in de parkaanleg is met donkergroen ingekleurd, zie hiervoor nader kaart e.v.

3 1 december 01 BEPLANTINGSPLAN DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN, DEEL HEESTERS VERANTWOORDING TEN AANZIEN VAN DE HEESTERSTRUCTUUR Op de prenten en foto s uit de periode zijn afzonderlijke heestersoorten vrijwel niet herleidbaar. Enkele algemene soorten zijn herkenbaar, zoals rododendrons en rozen. Uit beschrijvingen zijn soms bijzondere soorten bekend, zoals azalea s en camelia s. De soorten zijn daarom veelal gekozen op basis van hun voorkomen of introductie in de 19e eeuw en/of hun specifiek voorkomen in bijvoorbeeld kwekerijcatalogi van de firma Zocher. Bij sommige soorten is gekozen voor een ten opzichte van de 19e eeuw verbeterde variëteit. Het overzicht van de heesterstructuur is zichtbaar op Kaart. De soortlocaties en het aantal per soort per locatie is weergegeven op de daaropvolgende deelkaarten. Grote delen van de heesterstructuur zijn bestaand. De soortenrijkdom is echter veelal verschraald tot voornamelijk de zeer sterke soorten Ile, Symphoricarpos en Taus. Conform het streefbeeld wordt in de uitvoering van het herstelplan de bestaande heesterstructuur opgeschoond en aangevuld of herplant. De locatiekaarten geven aan waar de bestaande beplanting dient te worden aangevuld (met vermelding doorplanten of bijplanten ), of dat een groep of rand nieuw her -/aangeplant wordt. Opzet van de aanplant De aanplantwijze binnen een vak of groep is gemengde aanplant; de soorten staan op 19e-eeuwse wijze, afhankelijk van de grootte, per stuk of in kleine groepen door elkaar. Daarbij hebben de grote heestergroepen een vloeiende overgang naar het omringende grasveld; aan de randen staan de heesters ruimer uit elkaar, waardoor zij vrijer uitgroeien en het in de 19e-eeuw beoogde en gewaardeerde natuurlijke beeld aan het park geven. SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE 1 Heestersoorten voor in de delen met parkbos (daar waar in de bosvakken door de dunning ruimte is ontstaan) Soort aantal verantwoording locatie 1. Amelanchier lamarckii aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. t.p. te bepalen. Cornus alba,,. Cornus Mas,,. Cornus sanguinea,,. Corylus avellana,,. Crataegus laevigata,, 7. Crataegus monogyna oude eemplaren aanwezig. Euonymus europaeus aanvulling obv 19e-eeuwse bepl. 9. Ile aquifolium,, 10. Ligustrum vulgare,, 11. Prunus spinosa 1. Rhamnus frangula 1. Ribes sanguineum,, 1. Rosa rubiginosa,, 1. Sambucus nigra 'Black Lace',, 1. Sambucus nigra var. laciniata,, 17. Sorbus aucuparia,, 1. Viburnum opulus,, + Heestersoorten voor groepen en randen bij de zichtlijnen, open ruimten en bijzondere plekken in het park Soort aantal verantwoording locatie 19. Aesculus parviflora aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. Zie deelkaarten 0. Aucuba japonica Variegata,, 1. Berberis ottawensis Superba,,. Camellia japonica ( variëteiten) in beschrijving plantenverkoop. Caryopteris clandonensis Heavenly Blue aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.. Ceanothus del. 'Gloire de Versailes,,. Cercis siliquastrum,,. Chaenomeles superba (roodbloeiend),, 7. Corylopsis pauciflora,,. Corylus maima Purpurea 9. Cotinus coggygria Royal Purple,, 0. Decaisnea fargesii,, 1. Deutzia scabra,,. Elaeagnus ebbingei,,. Halesia carolina,,. Hamamelis Mollis,,. Hibiscus syriacus,,. Hydrangea paniculata,, 7. Hydrangea quercifolia,,. Forsytia intermedia spectabilis,, 9. Ile aquifolium Aureomarginata,, 0. Ile aquifolium Argenteomarginata,, 1. Ile aquifolium Bacciflava,,. Lonicera tatarica,,. Mahonia beallei,,. Philadelphus coronarius,,. Philadelphus coronarius Virginal,,. Rododendron catawbiense Rodo s in beschr. en foto s + aanwezig 7. Rhododendron hollandia azalea s in beschr. en foto s. Rhodendron/Azalea mollis,, 9. Rhododendron Cunningham s White Rodo s in beschr. en foto s + aanwezig 0. Rosa centifolia rozen op oude foto s 1. Rosa damascena 'Madame Hardy'. Rosa gallica,,. Rosa gallica Versicolor,,. Rosa glauca,,. Rosa pimpinellifolia Altaica,,. Rosa rugosa,, 7. Rosa rugosa Alba. Syringa vulgaris aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. 9. Viburnum bodnantense Dawn,, 0. Viburnum plicatum Mariesii,, 1. Viburnum rhytidophyllum,,. Viburnum tinus,,. Weigelia floribunda +,, Coniferen. Taus baccata oude eemplaren aanwezig. Taus baccata Dovastoniana + aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.

4 1 december 01 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTER OVERZICHTSKAART Overzichtskaart van de gewenste heesterstructuur De vakken op opgaande beplanting zijn donkergroen gekleurd. Randen en groepen met sierheesters zijn felgroen gekleurd. Op de navolgende detailkaarten is per vak aangegeven waar heesters geplant moeten worden. De vermelding doorplanten betekent het aanvullen van een bestaande beplanting.

5 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Oostelijke vijveroever, noordoostelijk parkbos Chaenomeles superba X Deutzia scabra Sambucus nigra 'Black Lace' Syringa vulgaris Rododendron Hollandia Rododendron catawbiense Chaenomeles superba 10 Rosa glauca Sambucus nigra var. laciniata Pieris japonica Mahonia japonica 'Bealei' 10 Azalea mollis Callicarpa bodinieri var. Profusion X Deutzia scabra Philadephus coronarius Sambucus nigra 'Black Lace' Syringa vulgaris Aucuba japonica Aucuba japonica Variegata Elaeagnus ebbingei Ile aquifolium Argenteomarginata 10 X Rododendron catawbiense Hydrangea quercifolia 1 Rosa nitida Viburnum bodnantense Dawn Virburnum tinus Callicarpa bodinieri var. Profusion 1 Cercis siliquastrum Forsythia intermedia Spectabilis Philadephus coronarius Virginal als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Aanvullen met groep van 10 Aeculus parviflora Corylus maima Purpurea als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Aanvullen met rand van Rododendron Hollandia Aanvullen met groep van Syringa vulgaris Deutzia scabra

6 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Bij het koetshuis, langs de oprijlaan Elaeagnus ebbingei Aucuba jap. Variegata hydrangea paniculata Berberis Ottawensis Superba 1 Rosa rugosa Aesculus parviflora ile aquifolium ile a. Argenteamarginata Pieris japonica Rododendron Losse heesters in onderlaag Syringa vulgaris Viburnum opulus Amalanchier lamarckii Hamamelis mollis 1 Rododendron Cunningham s White Cotinus cog. Royal Purple Philadelphus coronarius Syringa vulgaris Mahonia beallei

7 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Heestergroepen rond het huis aankleding van het landpaleis Azalea mollis Camelia Caryopteris clandonensis H. B. Philadephus coronarius Virginal Osmanthus burkwoodii Hydrangea paniculata Rosa centifolia Rosa glauca 10 Azalea mollis Rododendron Cunninghams White Rododendron catawbiense 7 1 Berberis ottawensis Superba Corylopsis pauciflora Hamamelis mollis Hybiscus syriacus Rosa glauca Rosa damascena 'Madame Hardy' Aucuba japonica Azalea mollis Camelia Ile aquifolium Argenteomarginata Syringa vulgaris Weigelia floribunda Rosa gallica Versicolor Hydrangea macrophylla Rosa centifolia Osmanthus burkwoodii Caryopteris clandonensis Heavenly Blue Vanuit beheerstechnisch oogpunt en vanwege de hemelwaterbeheersing rond het huis, is hier niet gekozen voor de historische rij kuipen en klimplanten, maar een heesterborder. De beplanting refereert in kleur en uitstraling naar de aankleding zoals deze zichtbaar is op foto s uit 10, 17 en 191 Hýdrangea quercifolia Hydrangea macrophylla Berberis Ottawensis Superba Viburnum bodnantense Dawn Ceanothus del. Gloire de Versailles H. quercifolia 10 H. macrophylla Berberis ottawensis Superba Viburnum bodnantense Dawn Ceanothus del. 'Gloire de Versailes 7

8 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Noordelijk deel van het voorpark Aucuba japonica 10 Azalea mollis 1 Azalea mollis Mahonia japonica 'Bealei' Pieris japonica 0 Rododendron Hollandia Mahonia japonica 'Bealei' Pieris japonica Rododendron catawbiense 1 Aucuba japonica Elaeagnus ebbingei Ile aquifolium Argenteomarginata 1 X Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White 10 Crataegus monogyna 10 Euonumus europaeus 10 Prunus spinosa 10 Rhamnus frangula 10 Rosa rubigosa Amalanchier lamarckii Cornus mas Ligustrum vulgare 10 Ribes sanguineum Aanvullen met groep van Aeculus parviflora Corylus maima Purpurea Rododendron Cunningham s White Aanvullen met groep van Hamamelis mollis 10 Lonicera tatarica 10 Amalanchier lamarckii 1 Cornus sanguineum Corylus avellana 10 Ligustrum vulgare Aucuba japonia Aucuba japonica Variegata Ile aquifolium Aureomarginata 10 Mahonia aquifolium 1 Rdodendron Hollandia Taus baccata Dovastoniana doorplanten 10 Philadelphus coronarius Rosa rugosa Syringa vulgaris 10 Weigelia floribunda Aanvullen met groep van 10 Aeculus parviflora 10 Azalea mollis Pieris japonica doorplanten Hydrangea paniculata Philadelphus coronarius Rosa gallica doorplanten Hydrangea paniculata 10 Rosa rugosa 10 Syringa vulgaris

9 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Zuidelijk deel van het voorpark Berberis Ottawensis Superba Cercis siliquastrum Chaenomeles superba Hamamelis mollis Forsythia intermedia Spectabilis Lonicera tatarica Taus baccata Aanvullen kopgroep met Aesculus parviflora Mahonia japonica Bealei Hydrangea quercifolia Virburnum plicatum Mariesii Aanvullen kopgroep met Caragana arborescens Corylus maima 'Purpurea' Hydrangea paniculata 10 Philadelphus coronarius 10 Syringa vulgaris Viburnum rhytidophyllum Aanvullen met Callicarpa bodinieri Profusion Corylopsis pauciflora Philadelphus coronarius Virginal Rosa glauca Aanvullen rand met Cotinus coggygria Royal Purple Hydrangea paniculata 1 Rosa rugosa Syringa vulgaris 9

10 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Rond de Prinsessetuin Aanvullen met Aucuba japonica Aucuba japonica Variegata Mahonia aquifolium Bealei 10 Azalea mollis Pieris japonica 1 Corylus maima Purpurea Mahonia japonica Bealei 10 Rosa rugosa Forsythia intermedia Spectabilis 1 Halesia carolina Rododendron catawbiense Cercis siliquastrum Deutzia scabra Forsythia intermedia Spectabilis Rododendron Cunningham s White Viburnum plicatum Mariesii Weigelia floribunda Chaenomeles superba Corylopsis pauciflora Cotinus coggygria Royal Purple Philadelphus coronarius met 1 Amelanchier lamarckii Corylus avallana Crataegus monogyna 1 Ligustrum vulgare 1 Prunus spinosa Sambucus nigra 'Black Lace' 1 Azalea mollis Cercis siliquastrum Corylus maima Purpurea Philadelphus coronarius 10 Rosa centifolia 10 Rosa damascena 'Madame Hardy' Syringa vulgaris 10 Chaenomeles superba Corylopsis pauciflora Deutzia scabra Ile aquifolium Bacciflava

11 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Rond het atelier, bij de brug naar het huis met Aesculus parviflora 1 Cornus sanguinea met Aucuba japonica Ile aquifolium Argenteomarginata Rododendron Cunningham s White met Corylus maima Purpurea 10 Lonicera tatarica Rododendron catawbiense Viburnum rhytidophyllum Nader invullen na opschoonwerk met 1 Azalea mollis Corylopsis pauciflora 1 Philadelphus coronarius 10 Rosa glauca Osmanthus burkwoodii met Phildelphus coronarius Virginal 10 Rosa centifolia Rosa damascena 'Madame Hardy' 1 Rosa glauca 10 Rosa pimpinellifolia Altaica (achtergrond) Syringa vulgaris 11

12 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL C BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Langs de Beek Azalea mollis Hydrangea paniculata Osmanthus burkwoodii als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Herplanten Nader invullen na opschoonwerk Aesculus parviflora Hamamelis mollis Philadelphus coronarius Syringa vulgaris 1 Ile aquifolium Bacciflava Lonicera tatarica Rododendron Cunningham s White Syringa vulgaris

13 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Westelijke vijverrand, zichtas, zuidwestelijke bosvakken Bijplanten rand 1 Corylus maima Purpurea X Deutzia scabra Forsythia intermedia Spectabilis Sambucus nigra var. laciniata Syringa vulgaris Aanvullen voorrand Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White Syringa vulgaris 10 Berberis ottawensis Superba Rhododendron 'Cunningham's White' 0 Rosa rugosa Rubra Chaenomeles superba X Deutzia scabra Sambucus nigra 'Black Lace' Syringa vulgaris Aanvullen voorrand Cercis siliquastrum 1 Decaisnea fargesii Forsythia intermedia Spectabilis Rododendron catawbiense Sambucus nigra var. laciniata Viburnum rhytidophyllum Bijplanten rand Corylus maima Purpurea X Deutzia scabra Forsythia intermedia Spectabilis Philadephus coronarius Chaenomeles superba Hamamelis mollis Mahonia japonica Philadelphus coronarius Philadelphus coronarius Virginal Cornus alba Cornus mas Hamamelis mollis Ile aquifolium Aureomarginata 10 Lonicera tatarica Rododendron Cunningham s White Taus baccata dovastoniana 1 Cercis siliquastrum Philadephus coronarius Virginal Rosa centifolia Viburnum tinus 1 Cercis siliquastrum Cotinus coggygria Royal Purple Philadephus coronarius Rosa glauca Syringa vulgaris Callicarpa bodinieri var. Profusion Osmanthus burkwoodii Philadephus coronarius Virginal Rosa glauca Rosa damascena 'Madame Hardy' Viburnum tinus Weigelia floribunda Corylus maima Purpurea Deutzia scabra Viburnum bodnantense Dawn Corylopsis pauciflora Weigelia floribunda als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk (om elektriciteitshuisje uit beeld te houden) Phildelphus coronarius Mahonia japonica Bealei Rosa rugosa Viburnum tinus 1

14 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Bos van Ruys 10 Crataegus monogyna 10 Cornus sanguinea Coryllus avellana 10 Euonumus europaeus Rosa rubiginosa Sambucus nigra var. laciniata Sorbus aucuparia 10 Virburnum opulus Chaenomeles superba 9 Forsythia intermedia Spectabilis Mahonia aquifolium Bealei Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White Open gebied, doorplanten met varens en stinsplanten Cornus mas 1 Euonumus europaeus Prunus spinosa Rhamnus frangula 1 Virburnum opulus Ile aquifolium Ile aquifolium Argenteomarginata Ribes sanguineum Viburnum plicatum Mariessii Hibiscus syriacus Pieris japonica Mahonia aquifolium Ceanothus del. Gloire de Versailles als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Berberis julianae Elaeagnus ebbingei Forsythia intermedia Spectabilis Ile aquifolium Bacciflava Mahonia aquifolium Bealei 10 Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White 1 Azalea mollis Ile aquifolium Aureomarginata Ile aquifolium Bacciflava Taus baccata Dovastonianan 1

15 1 december 01 DE PAAUW DEEL HERSTELPLAN, OVERZICHTSKAART 1

Boomkwekerij Dams Achtmaalseweg 130b 4881 AW Zundert M: T: F:

Boomkwekerij Dams Achtmaalseweg 130b 4881 AW Zundert M: T: F: Boomkwekerij Dams Achtmaalseweg 130b 4881 AW Zundert M: 06-53208631 T: 076-5972522 F: 076-5975300 E-mail: erna@boomkwekerijdams.nl Onder voorbehoud van tussentijdse verkoop 100 Acer campestre 10-12 W,geveerd

Nadere informatie

Vrije vrd. Latijnse Naam Maatomschrijving Herkomst

Vrije vrd. Latijnse Naam Maatomschrijving Herkomst Nelleveldstraat 1 4891 ZJ Rijsbergen Tel.:076-5965836 Fax:076-5961494 Gsm:06-22011143 boomkwekerijaerts@live.nl Geachte relatie, Met genoegen bieden wij u hierbij onze voorraadlijst voor het seizoen 2017/2018

Nadere informatie

Sortiment spillen, laanbomen. Acer campestre. Acer campestre Elsrijk. Acer campestre Red Shine. Acer freemanii Armstrong.

Sortiment spillen, laanbomen. Acer campestre. Acer campestre Elsrijk. Acer campestre Red Shine. Acer freemanii Armstrong. Sortiment spillen, laanbomen. Acer campestre 8-10 90 10-12 50 Acer campestre Elsrijk 8-10 76 10-12 34 12-14 31 14-16 21 16-18 10 20-25 7 Acer campestre Red Shine 8-10 44 Acer freemanii Armstrong 8-10 97

Nadere informatie

VOORRAAD seizoen 2018/2019 Struiken en Containers Shrubs and Containers Heister und Container

VOORRAAD seizoen 2018/2019 Struiken en Containers Shrubs and Containers Heister und Container Boomkwekerij Isidoor van Hassel B.V. Wernhoutseweg 57 A 4884 AR Wernhout Tel.: 076-5974027 Fax: 076-5974622 info@isvanhassel.nl VOORRAAD seizoen 2018/2019 Struiken en Containers Shrubs and Containers Heister

Nadere informatie

Voorraad- en prijslijst Groothandel stavaza : 2-dec-18

Voorraad- en prijslijst Groothandel stavaza : 2-dec-18 Steenpaal 93 te 2910 Essen Fax: 0032-(0)3.288.19.59 Mobiel: 0032-(0)472.74.73.76 e-mail: tim@boomkwekerijduchene.be website: www.boomkwekerijduchene.be BTW-nummer: BE 0475.462.227 EG Plantenpaspoort: BE

Nadere informatie

Sortiment spillen, laanbomen. Acer campestre. Acer campestre Elsrijk

Sortiment spillen, laanbomen. Acer campestre. Acer campestre Elsrijk Sortiment spillen, laanbomen. Acer campestre 8-10 90 10-12 50 Acer campestre Elsrijk 8-10 76 10-12 34 12-14 31 14-16 21 16-18 10 18-20 13 20-25 7 Acer campestre Red Shine 8-10 44 Acer capillipes 8-10 6

Nadere informatie

Voorraad- en prijslijst Groothandel stavaza : 11-nov-18

Voorraad- en prijslijst Groothandel stavaza : 11-nov-18 Steenpaal 93 te 2910 Essen Fax: 0032-(0)3.288.19.59 Mobiel: 0032-(0)472.74.73.76 e-mail: tim@boomkwekerijduchene.be website: www.boomkwekerijduchene.be BTW-nummer: BE 0475.462.227 EG Plantenpaspoort: BE

Nadere informatie

BTW nr : NL B01 Oekelsestraat 21 Nakt : PE Rijsbergen Nederland Aantal Omschrijving Maat

BTW nr : NL B01 Oekelsestraat 21 Nakt : PE Rijsbergen Nederland Aantal Omschrijving Maat Mobiel :+31(0)610678766 Tel :+31(0)765961574 Fax : +31(0)765963617 E-mail : sales@boomkwekerijverbro.nl Bank : ABN-AMRO Bic : ABNANL2A Iban : NL07ABNA0435381830 Boomkwekerij Verbro BTW nr : NL 08155.55.866.B01

Nadere informatie

Indicatieve, niet limitatieve lijst - andere soorten en variëteiten op aanvraag! Blote wortel & Kluit

Indicatieve, niet limitatieve lijst - andere soorten en variëteiten op aanvraag! Blote wortel & Kluit 1564 Acer campestre 1+0 40-60 BW 0,33 0,27 1565 Acer campestre 1+1 60-100 BW 0,61 0,49 1566 Acer campestre 1+1 60-100 BW 1,34 1,07 1567 Acer campestre 1+1 60-100 BW 1,81 1,45 1568 Acer campestre 1+1 80-120

Nadere informatie

Boomkwekerij Dictus-Hereijgers vof Kraaiheuvelstraat 1e 4885 KZ Achtmaal blad 1. Telefoonnr: 0031-(0) Faxnr: 0031-(0)

Boomkwekerij Dictus-Hereijgers vof Kraaiheuvelstraat 1e 4885 KZ Achtmaal blad 1. Telefoonnr: 0031-(0) Faxnr: 0031-(0) blad 1. Acer campestre 1+0 PLG 1+0 60/100 1+0 100/+ Acer campestre 1+1 40/60 Acer campestre 1+2 60/+ 2 Tak 1+2 60/+ 3 Tak 1+2 125/150 1+2 150/+ Acer pseudoplatanus 1+1 40/60 * * 1+1 100/120 * 1+1 120/150

Nadere informatie

OMSCHRIJVING MAAT OPMERKINGEN HERKOMST OMSCHRIJVING MAAT OPMERKINGEN HERKOMST. Berberis thunbergii Atrop tak/50/+ zwaar

OMSCHRIJVING MAAT OPMERKINGEN HERKOMST OMSCHRIJVING MAAT OPMERKINGEN HERKOMST. Berberis thunbergii Atrop tak/50/+ zwaar Assortimentslijst OMSCHRIJVING MAAT OPMERKINGEN HERKOMST OMSCHRIJVING MAAT OPMERKINGEN HERKOMST Acer campestre 1+0 6/10 mm Acer campestre 1+1 40/60 Acer campestre 1+1 60/100 Acer campestre 1+1 80/100 Acer

Nadere informatie

Bijlage bij video 10

Bijlage bij video 10 Tuincursus.com Ron den Dikken PlantWijzer online programma Bijlage bij video 10 Struiken Struiken Struiken vormen de tweede laag in een tuin Zou je die laag overslaan en bijvoorbeeld alleen vaste planten

Nadere informatie

Tuinvriend Snoeiwijzer

Tuinvriend Snoeiwijzer Tuinvriend Snoeiwijzer Tuinvriend Snoeiwijzer Hier onder vindt je een overzicht voor het moment van snoeien van de meest gangbare tuinplanten. 1. Januari Februari 2. Maart April 3. Mei Juni 4. Juli Augustus

Nadere informatie

park quatrebras badhoevedorp definitief ontwerp 01 november 2016 onder voorbehoud tuin- en landschapsarchitecten

park quatrebras badhoevedorp definitief ontwerp 01 november 2016 onder voorbehoud tuin- en landschapsarchitecten park quatrebras badhoevedorp definitief ontwerp 01 tuin- en landschapsarchitecten 030 26 44 333 www.copijn.nl het park concept definitief ontwerp quatrebras copijn tuin- en landschapsarchitecten 2 ONTWERPTEKENING

Nadere informatie

Ook dit seizoen hopen wij op een prettige samenwerking en kunnen wij u verzekeren dat uw bestelling met zorg zal worden uitgevoerd.

Ook dit seizoen hopen wij op een prettige samenwerking en kunnen wij u verzekeren dat uw bestelling met zorg zal worden uitgevoerd. Maashees, 2012. Het is ons een genoegen u onze voorraadlijst aan te mogen bieden voor het seizoen 2012 2013. Gedurende het seizoen kunt u onze actuele voorraadlijst vinden op onze website. Ook dit seizoen

Nadere informatie

Assortimentslijst 2018 / 2019

Assortimentslijst 2018 / 2019 Assortimentslijst 2018 / 2019 OVER ONS Vlakbij de Belgische grens, in de gemeente Zundert, is Boomkwekerij Ronald Dictus gevestigd. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in heesters, bos- en haagplantsoen

Nadere informatie

VOORRAAD seizoen 2018/2019 Bomen / Trees / Baume

VOORRAAD seizoen 2018/2019 Bomen / Trees / Baume Boomkwekerij Isidoor van Hassel B.V. Wernhoutseweg 57 A 4884 AR Wernhout Tel.: 076-5974027 Fax: 076-5974622 info@isvanhassel.nl VOORRAAD seizoen 2018/2019 Bomen / Trees / Baume 9/13/2018 Latijnse naam

Nadere informatie

GPS: NB , OL: Monumentale boom

GPS: NB , OL: Monumentale boom Bomen in Valkenswaard Dit is een gids voor mensen die het leuk vinden om bomen te herkennen en te weten waar die in de gemeente staan. Van plaatsen waar veel bomen bij elkaar staan zijn plattegronden gemaakt

Nadere informatie

Voorraadlijst September 2014 Bos en haagplantsoen

Voorraadlijst September 2014 Bos en haagplantsoen Voorraadlijst September 2014 Bos en haagplantsoen Omschrijving Acer campestre 1/1 60/100 Acer campestre 1/1 80/100 Acer campestre 1/2 100/+ Acer campestre 1/2 125/150 Acer campestre 1/1 100/+ Acer ginnale

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Karreveld Karreveld 10, Roggel - PNR 6089NC /031213

Landschappelijke inpassing Karreveld Karreveld 10, Roggel - PNR 6089NC /031213 INLEIDING Het plangebied is gelegen in een jong ontginningslandschap ten noordwesten van de kern Roggel. plangebied plangebied in het veld BEPLANTINGSPLAN 051113-1:1250 H1 Beukenhagen B1 Platanen S1 infiltratie

Nadere informatie

Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij Groeneweg AL Heide-Venray (NL)

Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij Groeneweg AL Heide-Venray (NL) Voorraadlijst oktober 2018 Aantal Soort Maat Herkomst 15 Acer campestre 200-250 75 Acer campestre 6-8 10 Acer campestre 8-10 20 Acer campestre 10-12 5 Acer campestre 12-14 5 Acer campestre 'Elsrijk' 8-10

Nadere informatie

Loofhout Plants feuillus Broadleaves Laubholz

Loofhout Plants feuillus Broadleaves Laubholz Loofhout Plants feuillus Broadleaves Laubholz Acer campestre 1+0 15/30 /50/80 1+1 40/60 /90/120 1+2 90/120 /+ Acer ginnala 1+0 30/50 Acer negundo 1+0 40/60 /100 1+0 6/10 mm Acer platanoides (1)(2)(3) 1+0

Nadere informatie

fax rijneveld xx boskoop april. aantal naam maat particuliere verkoop 300/ ,00

fax rijneveld xx boskoop  april. aantal naam maat particuliere verkoop 300/ ,00 voorraadlijst voorjaar 2014 april 1 Acer campestre 'Carnival' 300/350 2 Acer campestre 'Carnival' 350/400 halfstam 16/18 halfstam 100 cm 65,00 4 Acer capillipes 3 Acer cappadocicum 3 Acer cappadocicum

Nadere informatie

VOORRAADLIJST Datum: 11-03-15

VOORRAADLIJST Datum: 11-03-15 VOORRAADLIJST Datum: 11-03-15 Omschrijving Maat Acer campestre 60-100,W 25 Acer campestre 'Elsrijk' 8-10HO,W 45 Acer campestre 'Elsrijk' 10-12HO,W 4 Acer campestre 'Elsrijk' 18-20HO,W 4 Acer campestre

Nadere informatie

Prijzen van onderstaande producten zijn per mail aan te vragen:

Prijzen van onderstaande producten zijn per mail aan te vragen: LANGENHUIZEN PLANT Nistelrodesedijk 6 5472 LB Loosbroek www.langenhuizenplant.eu Tel. 0413229613 Fax 0413229937 Prijzen van onderstaande producten zijn per mail aan te vragen: gert@langenhuizen.eu Latijnse

Nadere informatie

Beplantingsplan Camping de Peelpoort. Gezandebaan 29A te Heusden i.o.v. Dhr. T. van Maris

Beplantingsplan Camping de Peelpoort. Gezandebaan 29A te Heusden i.o.v. Dhr. T. van Maris Beplantingsplan Camping de Peelpoort Gezandebaan 29A te Heusden i.o.v. Dhr. T. van Maris Gemaakt door: Hoveniersbedrijf De Paashoef Gemert Oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding blz. 02

Nadere informatie

Totaal. Taxatierapport Tuinnummer SOORT prijs p.st afwijkende prijs. Aantal

Totaal. Taxatierapport Tuinnummer SOORT prijs p.st afwijkende prijs. Aantal NAALDBOMEN/CONIFEREN - Blauwe Ceder 30,00 - Blauwspar 15,00 - Ceder 10,00 - Coniferen (speciaal: 20,-) 5,00 - Cryptomeria 15,00 - Cypres - solitair ( 7,50-15,-) 15,00 - Grove Den 12,50 - Jeneverbes 5,00

Nadere informatie

Erfbeplantingsplan Ruiter 28 Someren

Erfbeplantingsplan Ruiter 28 Someren Erfbeplantingsplan Ruiter 28 Someren Gemaakt door: Hoveniersbedrijf De Paashoef Gemert April 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding blz. 02 1.2 Doelstelling blz. 02 2. Erfbeplantingsplan 2.1 Bestaande

Nadere informatie

H. B I E M A N S BOOMKWEKERIJ B.V.

H. B I E M A N S BOOMKWEKERIJ B.V. H. B I E M A N S BOOMKWEKERIJ B.V. Herendijk 3 5737 RA Lieshout. Tel: 0499-423618 Fax: 0499-423638 E-mail: info@biemansbomen.nl Web : biemansbomen.nl VOORRAADLIJST 2017/2018 - Prijzen op aanvraag, per

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH 8 KADASTRAAL Het plangebied omvat een deel van perceel 1282 in de sectie Q van de kadastrale gemeente Uden. Zie de markering in het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal

Nadere informatie

Egide ROSSEELS Leuvense tuinarchitect ( )

Egide ROSSEELS Leuvense tuinarchitect ( ) bijlage 4. EGIDE ROSSEELS + PLANTENLIJST KASTEELDOMEIN BELLEM : blz. 1/5 Egide ROSSEELS Leuvense tuinarchitect ( 1800 1877 ) Ralph Marechal verwijst naar de reeks van de Potter en Broeckaert als bron voor

Nadere informatie

BOOMKWEKERS & EXPORTEURS - PÉPINIÈRES - BAUMSCHULEN - NURSERIES

BOOMKWEKERS & EXPORTEURS - PÉPINIÈRES - BAUMSCHULEN - NURSERIES BOOMKWEKERS & EXPORTEURS - PÉPINIÈRES - BAUMSCHULEN - NURSERIES Laag Boskoop 41 tel: +31 (0)172 21 20 51 2771 GW BOSKOOP fax: +31 (0)172 23 03 80 HOLLAND email :info@twezelenburg.nl ONZE NIEUWSTE VOORRAADLIJST

Nadere informatie

Streekeigen en inheemse bomen en struiken Overijssel

Streekeigen en inheemse bomen en struiken Overijssel Streekeigen en inheemse bomen en struiken zijn soorten die van nature in een gebied voorkomen (standplaats) en soorten die hieraan zijn toegevoegd vanuit cultuurhistorisch perspectief (streekeigen). Onderstaande

Nadere informatie

OVERLIJST. Datum: Pagina: 1. Prijs

OVERLIJST. Datum: Pagina: 1. Prijs Pagina: 1 58 Abelia grandiflora 20- cm cont. 2,0L 0,00 1400 45 75 30 89 96 3 485 20 345 729 1 2463 1 748 300 297 Buxus sempervirens 20-30 cm 0,55L/P9cm 0,00 Buxus sempervirens -30 cm cont. 2,0L 0,00 Buxus

Nadere informatie

H. B I E M A N S BOOMKWEKERIJ B.V.

H. B I E M A N S BOOMKWEKERIJ B.V. H. B I E M A N S BOOMKWEKERIJ B.V. Herendijk 3 5737 RA Lieshout. Tel: 0499-423618 Fax: 0499-423638 E-mail: info@biemansbomen.nl Web : biemansbomen.nl VOORRAADLIJST 2016/2017 - Prijzen op aanvraag, per

Nadere informatie

ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5

ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5 ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5 De erven van de Sandersstraat zijn gelegen in het Slagenlandschap. Dit landschapstype kenmerkt zich voornamelijk door de haaks op elkaar staande hoofdrichtingen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bex BV Baarloseweg 42, Kessel - PNR 5995BL / /

Landschappelijke inpassing Bex BV Baarloseweg 42, Kessel - PNR 5995BL / / LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant van de kern Kessel. Het grenst aan de Schijfweg Noord en vormt een deel van de bedrijfslocatie van Bex BV. Ruimtelijk kader De bebouwing en beplanting

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp LIGGING bebouwing van Maasbracht bosjes struweel bomenrij langs de 1 e Heiweg Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Echt. Het bevindt zich in de zone tussen het Julianakanaal en de A2, ten zuiden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM LIGGING Bebouwing en beplanting van Grijzegrubben en Nierhoven Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant van het gehucht Grijzegrubben, ten westen van de kern Nuth. Het is gesitueerd op de overgang

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / / LIGGING ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de Ophovense Zandberg.

Nadere informatie

VOORRAADLIJST Datum:

VOORRAADLIJST Datum: VOORRAADLIJST Datum: 22-02-17 Omschrijving Maat Opmerking Acer campestre 60-100,W 2 Acer campestre 'Elsrijk' 8-10HO,W 20 Acer campestre 'Elsrijk' 10-12HO,W 26 Acer campestre 'Elsrijk' 12-14HO,W 6 Acer

Nadere informatie

MASTERPLAN LANDGOED LUZENKAMP ROERMOND Heide 4, 6042 LN Roermond

MASTERPLAN LANDGOED LUZENKAMP ROERMOND Heide 4, 6042 LN Roermond LIGGING - TOPOGRAFISCHE KAART Het plangebied omvat het erf en opstallen, weidegronden en bos van het Hippisch Centrum Roermond. Het plangebied is gelegen in de gemeente Roermond, nabij de Duitse grens

Nadere informatie

Planten. Plant nu de Lente. die vogels, vlinders en bijen aantrekken. Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

Planten. Plant nu de Lente. die vogels, vlinders en bijen aantrekken. Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen Plant nu de Lente Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen Planten die vogels, vlinders en bijen aantrekken Elke dag krijgt je tuin allerlei vogels, bijen en vlinders over de vloer. Ze zijn niet

Nadere informatie

BOOMKWEKERS & EXPORTEURS - PÉPINIÈRES - BAUMSCHULEN - NURSERIES

BOOMKWEKERS & EXPORTEURS - PÉPINIÈRES - BAUMSCHULEN - NURSERIES BOOMKWEKERS & EXPORTEURS - PÉPINIÈRES - BAUMSCHULEN - NURSERIES Laag Boskoop 41 tel: +31 (0)172 21 20 51 2771 GW BOSKOOP fax: +31 (0)172 23 03 80 HOLLAND email :info@twezelenburg.nl ONZE NIEUWSTE VOORRAADLIJST

Nadere informatie

Landschappelijke inpassingen en tegenprestatie paardenfokkerij Flitige Lise Breestraat ongenummerd, 5993 BH Maasbree PNR 5802DC / agp

Landschappelijke inpassingen en tegenprestatie paardenfokkerij Flitige Lise Breestraat ongenummerd, 5993 BH Maasbree PNR 5802DC / agp LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap, ten noorden van de oude nederzetting Rinkesfort en ten zuiden van de kern Maasbree. beplanting en bebouwing op omliggende erven bomenrij

Nadere informatie

Plantnaam Maat Prijs Extra Tekst

Plantnaam Maat Prijs Extra Tekst Plantnaam Maat Prijs Extra Tekst Acer campestre 10-12 C. 59,70 Acer plat. 'Drummondii' 6-8 C. 63,25 bladverliezend / witbont Acer plat. 'Globosum' ST. 225 12-14 C. 114,75 kogelronde kroon Acer plat. 'Globosum'

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap ten noorden van Weert. Voor de ten zuidwesten van het plangebied gelegen zone tussen Laar en de noordelijke stadsrand van Weert is

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Overzicht Heesters

Pagina 1 van 5. Overzicht Heesters Overzicht Heesters Pagina 1 van 5 Naam Maat in cm Pot/ kluit /wortel Stuksprijs Aucuba japonica Variegata 50-60 C10 8,50 Azalea japonica Geisha Pink 20-25 C2 4,00 Azalea japonica Geisha Purple 20-25 C2

Nadere informatie

Wervik behaagt zijn landschap. Actie Plant &Goed. Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w.

Wervik behaagt zijn landschap. Actie Plant &Goed. Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w. Wervik behaagt zijn landschap Actie Plant &Goed Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w. WERVIK BEHAAGT ZIJN LANDSCHAP PLANT GOED Het subsidiereglement is van toepassing in het landelijk

Nadere informatie

Heesters hoogte 0,1 0,5m

Heesters hoogte 0,1 0,5m Heesters hoogte 0,1 0,5m SpijGP latijnse naam Spiraea japonica 'Golden Princess' nederl. naam Spierstruik bloeitijd juni juli roze bijzonderheden geel blad hoogte 0,5 m SpijLP latijnse naam Spiraea japonica

Nadere informatie

Heesters hoogte 0,1 0,5m

Heesters hoogte 0,1 0,5m Heesters hoogte 0,1 0,5m DeugN latijnse naam Deutzia gracilis 'Nikko' nederl. naam Bruidsbloem bloeitijd mei juni bijzonderheden rijkbloeiend hoogte 0,5 m PrulP latijnse naam Prunus laurocerasus 'Polster'

Nadere informatie

park quatrebras badhoevedorp

park quatrebras badhoevedorp park quatrebras badhoevedorp definitief ontwerp 21 december 2016 tuin- en landschapsarchitecten 030 26 44 333 www.copijn.nl concept, ontwerpbenadering copijn tuin- en landschapsarchitecten 2 ONTWERPTEKENING

Nadere informatie

Bosjes plangebied Kassen Jonge Singel + buurerf UITGANGSSITUATIE

Bosjes plangebied Kassen Jonge Singel + buurerf UITGANGSSITUATIE UITGANGSSITUATIE Bosjes plangebied Kassen Jonge Singel + buurerf Het plangebied is gelegen aan de Molenweg, ten zuidoosten van de kern Stramproy. Aan de zuid- en noordkant wordt het plangebied ruimtelijk

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014

SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014 1 SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014 In het kader van de provinciale Subsidieregeling verbindingen en landschap kunnen bijdragen worden verstrekt voor aanleg van landschapselementen,

Nadere informatie

Nieuwe catalogus. Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen

Nieuwe catalogus. Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen Nieuwe catalogus Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen Impressie 2 Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2. Impressie 3. Inhoudsopgave 4.

Nadere informatie

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion' - Schoonvrucht. Caragana arborescens - Erwtenstruik. Carpinus betulus - Gewone haagbeuk

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion' - Schoonvrucht. Caragana arborescens - Erwtenstruik. Carpinus betulus - Gewone haagbeuk C Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion' - Schoonvrucht juni - juli Cultivar, een vondst +- 1958, Nederland (De soort: China) Lamiaceae Caragana arborescens - Erwtenstruik Siberië, Mantsjoerije

Nadere informatie

REGELS BIJLAGE 21 INPASSINGSPLAN RUITER 28

REGELS BIJLAGE 21 INPASSINGSPLAN RUITER 28 REGELS BIJLAGE 21 INPASSINGSPLAN RUITER 28 Erfbeplantingsplan Ruiter 28 Someren i.o.v. fam. Swinkels - Kanters Gemaakt door: Hoveniersbedrijf De Paashoef Gemert Mei 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Assortiment. Acer platanoides 'Columnare' Acer platanoides 'Emerald Queen' Acer platanoides 'Globosum' Aesculus Paardenkastanje

Assortiment. Acer platanoides 'Columnare' Acer platanoides 'Emerald Queen' Acer platanoides 'Globosum' Aesculus Paardenkastanje Assortiment LAAN- EN PARKBOMEN Acer Esdoorn Acer campestre Acer campestre 'Elsrijk' Acer campestre 'Huibers Elegant' Acer campestre 'Nanum' Acer campestre 'Zorgvlied' Acer platanoides Acer platanoides

Nadere informatie

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone LIGGING opgaande beplanting en bos holle weg waterbuffer Het plangebied is gesitueerd aan de noordkant van het gehucht Bruisterbosch, in de gemeente Margraten. Het is grotendeels gesitueerd in de zo te

Nadere informatie

ZOMERKENMERKEN loofbomen

ZOMERKENMERKEN loofbomen geert@starre.info ZOMERKENMERKEN loofbomen meest gebruikte bronnen: Henk pseudospeed `Bootii http://www.baumkunde.de/baumlisten/baumliste_az_scientific.php Nothofagus antarctica - schijnbeuk 1cm Gleditsia

Nadere informatie

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar Pagina 1 van 5 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 48 Tilia x europaea 1935 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 229 Tilia x europaea 1935 Achterweg

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3)

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Vensestraat aan de noordkant van de kern Ven-Zelderheide. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder

Nadere informatie

Ribes sanguineum White Icicle. Bloeikleur. Wintergroen. Iedere goede tuingrond. Onderhoud

Ribes sanguineum White Icicle. Bloeikleur. Wintergroen. Iedere goede tuingrond. Onderhoud Ribes sanguineum White Icicle Plantafstand Sierheesters Wit Zon,Halfschaduw Ribesfamilie april - juni nee 160 cm - 200 cm Iedere goede tuingrond. 1-1 stuks/m² Solitair Groep Heesterborder Ribes sanguineum

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Van Lier Agro BV' Katsberg 8, 5768 RH Meijel - PNR 5768RH aangepast op

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Van Lier Agro BV' Katsberg 8, 5768 RH Meijel - PNR 5768RH aangepast op LIGGING Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van de kern Meijel. In zuidelijke richting verloopt de Noordervaart met begeleidende bosjes en opgaande beplanting. Aan de oostkant bevindt zich een laagte

Nadere informatie

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik :

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik : Omschrijving + gebruik : Deze e soorten zijn in hoge mate aangepast aan ons klimaat en omgeving. Naast het feit dat ze belangrijk zijn voor vele organismen, zijn de aangeprezen soorten zeer vorstresistent,

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE LIGGING bebouwing en beplanting van Geverik, het ten westen gelegen buurerf, de kern Kelmond Het plangebied is gesitueerd in het Kelmonder Veld, ten zuidwesten van de kern Kelmond in de gemeente Beek.

Nadere informatie

Definitieve keuze voor plantvak met nummer Kr01

Definitieve keuze voor plantvak met nummer Kr01 Locatienr Kr01-02 ter van bdijberg Hier treft u de definitieve plantkeuze voor de beplanting voor uw plantvak aan. Op de onderstaande tekening staat inged voor welke vakken een keuze gemaakt kon worden.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp LIGGING bungalowpark de Heelderpeel bossen agrarisch bedrijf de N273 Het plangebied is gesitueerd ten noordwesten van de Provinciale weg de N273 en nabij het dagstrand aan de noordoostelijke oever van

Nadere informatie

Plantenlijst Kale wortel

Plantenlijst Kale wortel Plantenlijst 1 01-12-2017 Plantnaam Kluit/Pot/ wortel Maat Verkoop per stuk particulier incl. btw Coniferen N Abies 154 soorten N Abies grandis x 'Leuteneggeri' Kluit 120/140 65,00 N Abies grandis x 'Leuteneggeri'

Nadere informatie

Bomen en struiken voor wegvangen van fijnstof

Bomen en struiken voor wegvangen van fijnstof Bomen en struiken voor wegvangen van fijnstof Auteur: Ir. M.H.A. Hoffman Eindconcept Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse Projectnummer 32 361007 00 Augustus

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN

BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN 1 FORMULE Doelmatigheidsscore (DMS)voor een perceel = SOM (%boomsoort score van de soort(streekeigen + multifunctionaliteit)) +

Nadere informatie

Acer campestre Elsrijk. Acer campestre Lienco

Acer campestre Elsrijk. Acer campestre Lienco Acer campestre Elsrijk 10-12 1 14-16 3 16-18 9 18-20 6 20-25 3 Acer campestre Lienco 8-10 10 10-12 16 12-14 17 14-16 2 Acer cissifolium 8-10 15 10-12 3 Acer freemanii Armstrong 12-14 5 14-16 20 16-18 18

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP Artikel 1 Onderhavig reglement definitief vast te stellen als stedenbouwkundige verordening

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing BERGHEMSEWEG 15 Berghemseweg 15, 5373 KG Herpen - PNR 5373KG / (print op A3)

Landschappelijke inpassing BERGHEMSEWEG 15 Berghemseweg 15, 5373 KG Herpen - PNR 5373KG / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Oss, ten westen van de kern Herpen. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied het plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 837 31 januari 2018 Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B LIGGING lintbebouwing Bussereind recenter gebouwde kas Spoorlijn en A73 bossen Het plangebied is gesitueerd aan de sinds enkele jaren doodlopende Waterloseweg, nabij de spoorlijn Roermond-Nijmegen en de

Nadere informatie

Pakketten maatregelen landschappelijke inpassing Gemeente Etten-Leur

Pakketten maatregelen landschappelijke inpassing Gemeente Etten-Leur Deze bijlage behoort bij de beleidsregels landschappelijke inpassing gemeente Etten-Leur; vastgesteld op 26 januari 2016 Pakketten maatregelen landschappelijke inpassing Gemeente Etten-Leur BEPLANTINGSPAKKETTEN

Nadere informatie

Rijnsoever 2.0 fase 2

Rijnsoever 2.0 fase 2 LAGE HEESTERS Lp PP Lonicera pileata Purple Pearl - Struikkamperfoelie Hoogte tot ca. 1 meter Wintergroen met opvallend diepgroene bladeren Sterk glanzende paarse bessen Hi R Hypericum inodorum Rheingold

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp INLEIDING bebouwing en beplanting op ten westen, noorden en oosten gelegen percelen Het plangebied is gesitueerd in een oudere bebouwingscluster, ten zuiden van Weert en ten westen van de N292, de verbindingsweg

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

Subsidieverordening natuur en landschap Groesbeek 2005

Subsidieverordening natuur en landschap Groesbeek 2005 CVDR Officiële uitgave van Berg en Dal. Nr. CVDR27922_1 25 oktober 2016 Subsidieverordening natuur en landschap Groesbeek 2005 De raad der gemeente G r o e s b e e k; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel A.E.T. Claessen Scheiweg 7, 5809 EH Leunen - PNR 5809EH

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel A.E.T. Claessen Scheiweg 7, 5809 EH Leunen - PNR 5809EH LIGGING Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de kern Leunen. Het maakt deel uit van een tamelijk sterk verdicht, ouder bebouwingslint, Schei genaamd. Ten oosten van het plangebied bevindt zich

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan M.M.J.M. Stals Castertstraat 4, 6011 SL Ell PNR 6011SL /280711/210412

Landschappelijke inpassing bouwplan M.M.J.M. Stals Castertstraat 4, 6011 SL Ell PNR 6011SL /280711/210412 LIGGING beplanting en bebouwing op buurerven de Tungelroysche beek Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Ell. Ten noordwesten van het plangebied bevinden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM LIGGING Bomenrij langs de Grensweg beplanting en bebouwing op buurerven bosje Het plangebied is gesitueerd nabij de rijksgrens, in een jong ontginningslandschap ten noordoosten van de kern Siebengewald.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dooleggersbaan ten zuiden van de kern Someren. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke context is te kenschetsen als een jonge heideontginning. Rond

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING Examen VMBO-GL 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING GROENE RUIMTE CSE GL Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Gebruik het

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de Neerbeek, ten zuidwesten van de kern Neer. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied ligging

Nadere informatie

Wat is een toekomstboom?

Wat is een toekomstboom? Toekomstbomen Wat is een toekomstboom? Twee belangrijke criteria: 1. De boom moet tot wasdom kunnen komen op de plantlocatie 2. De boom moet bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving Groeiomstandigheden

Nadere informatie

Paragraaf 3: Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement

Paragraaf 3: Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant 2019 Paragraaf 3: Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement In het kader van de provinciale Subsidieregeling natuur Noord-Brabant kunnen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Ploegmakers BV Burgemeester Van den Wildenberglaan 46a, De Rips - PNR LIP.5764RE /220915

Landschappelijke inpassing Bouwplan Ploegmakers BV Burgemeester Van den Wildenberglaan 46a, De Rips - PNR LIP.5764RE /220915 LIGGING Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de kern De Rips. Zie de markering in de uitsnede van de topkaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied plangebied HISTORIE EN CONTEXT In 1917

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Mts Houtackers Breedenweg 4, 6114 LA Dieteren PNR 6114LA / AGP

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Mts Houtackers Breedenweg 4, 6114 LA Dieteren PNR 6114LA / AGP LIGGING a) de dijk van het julianakanaal b) bossen van den Doort en bij de visvijver c) de dorpsrand van Dieteren Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Dieteren. De landschappelijke context

Nadere informatie

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Archaeofieten. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien overeenkomstige

Nadere informatie

Nederweert en Eind tekenen de horizon

Nederweert en Eind tekenen de horizon LIGGING afscherming door bebouwing en groen van buurerven Nederweert en Eind tekenen de horizon Het plangebied is gesitueerd in een van oudsher door een sterke verdichting gekenmerkt gebied. Rond 1850

Nadere informatie

Bomenteller Bomen verwijderd: Bomen bijgekomen: Benodigde aanplant: Balans:

Bomenteller Bomen verwijderd: Bomen bijgekomen: Benodigde aanplant: Balans: 1000 Bomenteller 2016 800 600 400 778 662 200 0 116-200 -331-400 Bomen verwijderd: Bomen bijgekomen: Benodigde aanplant: Balans: Totalen: Verwijderd: Benodigde aanplant: (Aantal verwijder x2) 2016-1 75

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Aanpassing Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Melkveebedrijf Mts van Hoven-Huynen Keerestraat 7, Eckelrade, 6251NJ /agp

Aanpassing Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Melkveebedrijf Mts van Hoven-Huynen Keerestraat 7, Eckelrade, 6251NJ /agp LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Keerestraat, ten noordwesten van de kern Eckelrade, in de gemeente Margraten. plangebied plangebied SITUATIE hagen langs de Keerestraat De luchtfoto rechts toont

Nadere informatie