SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE"

Transcriptie

1 1 december 01 DE PAAUW DEEL HERSTELPLAN, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN BEPLANTINGSPLAN, DEEL 1 BOMEN PLAN VOOR DE AANVULLING VAN DE BEPLANTING IN DE HISTORISCHE PARKAANLEG VAN DE PAAUW Het beplantingsplan voor buitenplaats De Paauw is onderdeel van het project onderzoek en planvorming voor de historische parkaanleg. Het herstelplan (zie pag. 1 voor de overzichtskaart) is projectdeel en is de nadere uitwerking van visie en streefbeeld voor behoud en herstel van de parkaanleg. Voor de historische ontwikkeling, actuele situatie, visie en streefbeeld, zie de rapporten: - BUITENPLAATS DE PAAUW, Deel 1 Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling van de historische parkaanleg, oktober 01 - BUITENPLAATS DE PAAUW, Deel Visie en herstelplan voor de historische parkaanleg, 1 juli 017 Het herstelplan, onderdeel beplantingsplan is opgedeeld in Deel 1 bomen en Deel heesters. Elk deel bevat de soortenlijst met naam, aantal, verantwoording van de soort en de kaart(en) met locatie van de soorten. In deel heesters is voor de leesbaarheid per parkdeel een locatiekaart opgenomen. De soortenlijsten zijn opgedeeld in twee hoofdcategorieën; soorten voor in de delen met parkbos en soorten voor groepen, solitair en de parkranden. De soortkeus bevat opties voor samenstelling van prachtige combinaties, die de paleisuitstraling van De Paauw ten tijde van prins Frederik (periode 1-11) onderstrepen. De soortenlijsten kunnen voor de uitvoering worden gebruikt als basis voor de bestellijst en de locatiekaarten voor het aanplanten. SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE NB Vanwege de actuele kwetsbaarheid is de Es (Gewone en variëteiten) niet opgenomen. 1 Boomsoorten voor in de delen met parkbos. Dit zijn met name de bosvakken ten noorden en zuiden van de grote vijver en in het Bos van Ruys Soort aantal verantwoording locatie Loofbomen (daar waar in de bosvakken door de dunning ruimte is ontstaan) 1. Carpinus betulus aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. t.p. te bepalen. Castanea sativa,,,,. Quercus robur (incl. 9 voor laantje langs de Beek) (zeer) oude eemplaren aanwezig,, + laan zie kaart. Quercus petraea 10 oud eemplaar aanwezig,,. Tilia europaea (incl. voor Hoeufft-laan) 1 (zeer) oude eemplaren aanwezig,, + laan zie kaart. Ulmus hollandica 'Groeneveld' + aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,, 9 Kleine bomen (daar waar in de bosvakken door de dunning ruimte is ontstaan) 7. Acer Campestre 0 aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,,. Crategus laevigata 0,,,, 9. Malus sylvestris 10,,,, 10. Mespilus germanica 10,,,, 11. Pyrus communis 10 +,,,, 70 Coniferen 1. Pinus sylvestris 1 dennen op prenten en foto s zie kaart 1. Pinus strobus +,,,, 7 Soorten voor groepen en/of solitairen voor bij de zichtlijnen, open ruimten en op bijzondere plekken in het park. Met name in het voorpark en rond de grote vijver Soort aantal verantwoording locatie Het achterpark van De Paauw op een foto uit 17, met de grote vijver, de zichtas naar de kerktoren (links) en de zuil met de Jongeling (rechts). Op de voorgrond rechts de rododendrongroep met tuinvaas, recht voor de grote serre. In de beplantingsopbouw zijn de verschillende aanplant-perioden zichtbaar: de volwassen bomen deels uit de periode Pieter Twent ( ) en deels uit de periode Zocher jr (circa 10) en de jonge bomen uit de periode Petzold (vanaf circa 1). Loofbomen 1. Ailanthus altissima 1 aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. zie kaart 1. Gleditsia triacanthos,,,, 1. Liquidambar styraciflua,,,, 17. Populus nigra Italica zuilbomen op prenten achterzijde,, 1. Quercus americana 1 aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,, 19. Quercus cerris,,,, 0. Quercus robur Fastigiata Koster 1 zuilbomen op prenten achterzijde,, 1. Sali sepulcralis 'Chrysocoma' 1 + op prenten en foto s,, 1 Coniferen. Cedrus libani 1 op foto voorpark,,. Ginkgo biloba aanvulling vanuit kwekerij,,. Metsequoia glyptostroboides coniferen op prenten en foto s,,. Pinus wallichiana 1 dennen op prenten en foto s,,. Thuja occidentalis 1 + op foto s,, 1 Kleine bomen 7. Acer platanoides Royal Red aanvulling obv 19e-eeuwse bepl.,,. Albizia julibrissin,,,, 9. Crataegus lavallei 1,,,, 0. Davidia involucrata,,,, 1. Laburnum anagyroides,,,,. Magnolia grandiflora,,,,. Magnolia stellata 1,,,,. Paulownia tomentosa 1 foto 1900 voor vleugel,,. Prunus cerasifera 'Nigra' aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.,,. Prunus serrulata 1,,,, 7. Sophora japonica 1,,,,. Zelkova serrata 1 +,,,, 1

2 1 december 01 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN, DEEL 1 BOMEN Legenda 7 Monumentale of bijzondere boom (Jong) volwassen boom Nieuw te planten boom * Bestaande oude en/of opvallende taus(groep) 9 - Solitaire nieuwe bomen zijn per standplaats genummerd - Aanvullende bomen in de bosvakken zijn als groep () genummerd. Voor deze bomen wordt na levering de eacte locatie in het veld bepaald De heesterstructuur in de parkaanleg is met donkergroen ingekleurd, zie hiervoor nader kaart e.v.

3 1 december 01 BEPLANTINGSPLAN DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN, DEEL HEESTERS VERANTWOORDING TEN AANZIEN VAN DE HEESTERSTRUCTUUR Op de prenten en foto s uit de periode zijn afzonderlijke heestersoorten vrijwel niet herleidbaar. Enkele algemene soorten zijn herkenbaar, zoals rododendrons en rozen. Uit beschrijvingen zijn soms bijzondere soorten bekend, zoals azalea s en camelia s. De soorten zijn daarom veelal gekozen op basis van hun voorkomen of introductie in de 19e eeuw en/of hun specifiek voorkomen in bijvoorbeeld kwekerijcatalogi van de firma Zocher. Bij sommige soorten is gekozen voor een ten opzichte van de 19e eeuw verbeterde variëteit. Het overzicht van de heesterstructuur is zichtbaar op Kaart. De soortlocaties en het aantal per soort per locatie is weergegeven op de daaropvolgende deelkaarten. Grote delen van de heesterstructuur zijn bestaand. De soortenrijkdom is echter veelal verschraald tot voornamelijk de zeer sterke soorten Ile, Symphoricarpos en Taus. Conform het streefbeeld wordt in de uitvoering van het herstelplan de bestaande heesterstructuur opgeschoond en aangevuld of herplant. De locatiekaarten geven aan waar de bestaande beplanting dient te worden aangevuld (met vermelding doorplanten of bijplanten ), of dat een groep of rand nieuw her -/aangeplant wordt. Opzet van de aanplant De aanplantwijze binnen een vak of groep is gemengde aanplant; de soorten staan op 19e-eeuwse wijze, afhankelijk van de grootte, per stuk of in kleine groepen door elkaar. Daarbij hebben de grote heestergroepen een vloeiende overgang naar het omringende grasveld; aan de randen staan de heesters ruimer uit elkaar, waardoor zij vrijer uitgroeien en het in de 19e-eeuw beoogde en gewaardeerde natuurlijke beeld aan het park geven. SOORTENLIJST MET AANTALLEN, VERANTWOORDING EN LOCATIE 1 Heestersoorten voor in de delen met parkbos (daar waar in de bosvakken door de dunning ruimte is ontstaan) Soort aantal verantwoording locatie 1. Amelanchier lamarckii aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. t.p. te bepalen. Cornus alba,,. Cornus Mas,,. Cornus sanguinea,,. Corylus avellana,,. Crataegus laevigata,, 7. Crataegus monogyna oude eemplaren aanwezig. Euonymus europaeus aanvulling obv 19e-eeuwse bepl. 9. Ile aquifolium,, 10. Ligustrum vulgare,, 11. Prunus spinosa 1. Rhamnus frangula 1. Ribes sanguineum,, 1. Rosa rubiginosa,, 1. Sambucus nigra 'Black Lace',, 1. Sambucus nigra var. laciniata,, 17. Sorbus aucuparia,, 1. Viburnum opulus,, + Heestersoorten voor groepen en randen bij de zichtlijnen, open ruimten en bijzondere plekken in het park Soort aantal verantwoording locatie 19. Aesculus parviflora aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. Zie deelkaarten 0. Aucuba japonica Variegata,, 1. Berberis ottawensis Superba,,. Camellia japonica ( variëteiten) in beschrijving plantenverkoop. Caryopteris clandonensis Heavenly Blue aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.. Ceanothus del. 'Gloire de Versailes,,. Cercis siliquastrum,,. Chaenomeles superba (roodbloeiend),, 7. Corylopsis pauciflora,,. Corylus maima Purpurea 9. Cotinus coggygria Royal Purple,, 0. Decaisnea fargesii,, 1. Deutzia scabra,,. Elaeagnus ebbingei,,. Halesia carolina,,. Hamamelis Mollis,,. Hibiscus syriacus,,. Hydrangea paniculata,, 7. Hydrangea quercifolia,,. Forsytia intermedia spectabilis,, 9. Ile aquifolium Aureomarginata,, 0. Ile aquifolium Argenteomarginata,, 1. Ile aquifolium Bacciflava,,. Lonicera tatarica,,. Mahonia beallei,,. Philadelphus coronarius,,. Philadelphus coronarius Virginal,,. Rododendron catawbiense Rodo s in beschr. en foto s + aanwezig 7. Rhododendron hollandia azalea s in beschr. en foto s. Rhodendron/Azalea mollis,, 9. Rhododendron Cunningham s White Rodo s in beschr. en foto s + aanwezig 0. Rosa centifolia rozen op oude foto s 1. Rosa damascena 'Madame Hardy'. Rosa gallica,,. Rosa gallica Versicolor,,. Rosa glauca,,. Rosa pimpinellifolia Altaica,,. Rosa rugosa,, 7. Rosa rugosa Alba. Syringa vulgaris aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl. 9. Viburnum bodnantense Dawn,, 0. Viburnum plicatum Mariesii,, 1. Viburnum rhytidophyllum,,. Viburnum tinus,,. Weigelia floribunda +,, Coniferen. Taus baccata oude eemplaren aanwezig. Taus baccata Dovastoniana + aanvulling obv 19 e -eeuwse bepl.

4 1 december 01 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTER OVERZICHTSKAART Overzichtskaart van de gewenste heesterstructuur De vakken op opgaande beplanting zijn donkergroen gekleurd. Randen en groepen met sierheesters zijn felgroen gekleurd. Op de navolgende detailkaarten is per vak aangegeven waar heesters geplant moeten worden. De vermelding doorplanten betekent het aanvullen van een bestaande beplanting.

5 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Oostelijke vijveroever, noordoostelijk parkbos Chaenomeles superba X Deutzia scabra Sambucus nigra 'Black Lace' Syringa vulgaris Rododendron Hollandia Rododendron catawbiense Chaenomeles superba 10 Rosa glauca Sambucus nigra var. laciniata Pieris japonica Mahonia japonica 'Bealei' 10 Azalea mollis Callicarpa bodinieri var. Profusion X Deutzia scabra Philadephus coronarius Sambucus nigra 'Black Lace' Syringa vulgaris Aucuba japonica Aucuba japonica Variegata Elaeagnus ebbingei Ile aquifolium Argenteomarginata 10 X Rododendron catawbiense Hydrangea quercifolia 1 Rosa nitida Viburnum bodnantense Dawn Virburnum tinus Callicarpa bodinieri var. Profusion 1 Cercis siliquastrum Forsythia intermedia Spectabilis Philadephus coronarius Virginal als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Aanvullen met groep van 10 Aeculus parviflora Corylus maima Purpurea als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Aanvullen met rand van Rododendron Hollandia Aanvullen met groep van Syringa vulgaris Deutzia scabra

6 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Bij het koetshuis, langs de oprijlaan Elaeagnus ebbingei Aucuba jap. Variegata hydrangea paniculata Berberis Ottawensis Superba 1 Rosa rugosa Aesculus parviflora ile aquifolium ile a. Argenteamarginata Pieris japonica Rododendron Losse heesters in onderlaag Syringa vulgaris Viburnum opulus Amalanchier lamarckii Hamamelis mollis 1 Rododendron Cunningham s White Cotinus cog. Royal Purple Philadelphus coronarius Syringa vulgaris Mahonia beallei

7 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Heestergroepen rond het huis aankleding van het landpaleis Azalea mollis Camelia Caryopteris clandonensis H. B. Philadephus coronarius Virginal Osmanthus burkwoodii Hydrangea paniculata Rosa centifolia Rosa glauca 10 Azalea mollis Rododendron Cunninghams White Rododendron catawbiense 7 1 Berberis ottawensis Superba Corylopsis pauciflora Hamamelis mollis Hybiscus syriacus Rosa glauca Rosa damascena 'Madame Hardy' Aucuba japonica Azalea mollis Camelia Ile aquifolium Argenteomarginata Syringa vulgaris Weigelia floribunda Rosa gallica Versicolor Hydrangea macrophylla Rosa centifolia Osmanthus burkwoodii Caryopteris clandonensis Heavenly Blue Vanuit beheerstechnisch oogpunt en vanwege de hemelwaterbeheersing rond het huis, is hier niet gekozen voor de historische rij kuipen en klimplanten, maar een heesterborder. De beplanting refereert in kleur en uitstraling naar de aankleding zoals deze zichtbaar is op foto s uit 10, 17 en 191 Hýdrangea quercifolia Hydrangea macrophylla Berberis Ottawensis Superba Viburnum bodnantense Dawn Ceanothus del. Gloire de Versailles H. quercifolia 10 H. macrophylla Berberis ottawensis Superba Viburnum bodnantense Dawn Ceanothus del. 'Gloire de Versailes 7

8 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Noordelijk deel van het voorpark Aucuba japonica 10 Azalea mollis 1 Azalea mollis Mahonia japonica 'Bealei' Pieris japonica 0 Rododendron Hollandia Mahonia japonica 'Bealei' Pieris japonica Rododendron catawbiense 1 Aucuba japonica Elaeagnus ebbingei Ile aquifolium Argenteomarginata 1 X Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White 10 Crataegus monogyna 10 Euonumus europaeus 10 Prunus spinosa 10 Rhamnus frangula 10 Rosa rubigosa Amalanchier lamarckii Cornus mas Ligustrum vulgare 10 Ribes sanguineum Aanvullen met groep van Aeculus parviflora Corylus maima Purpurea Rododendron Cunningham s White Aanvullen met groep van Hamamelis mollis 10 Lonicera tatarica 10 Amalanchier lamarckii 1 Cornus sanguineum Corylus avellana 10 Ligustrum vulgare Aucuba japonia Aucuba japonica Variegata Ile aquifolium Aureomarginata 10 Mahonia aquifolium 1 Rdodendron Hollandia Taus baccata Dovastoniana doorplanten 10 Philadelphus coronarius Rosa rugosa Syringa vulgaris 10 Weigelia floribunda Aanvullen met groep van 10 Aeculus parviflora 10 Azalea mollis Pieris japonica doorplanten Hydrangea paniculata Philadelphus coronarius Rosa gallica doorplanten Hydrangea paniculata 10 Rosa rugosa 10 Syringa vulgaris

9 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Zuidelijk deel van het voorpark Berberis Ottawensis Superba Cercis siliquastrum Chaenomeles superba Hamamelis mollis Forsythia intermedia Spectabilis Lonicera tatarica Taus baccata Aanvullen kopgroep met Aesculus parviflora Mahonia japonica Bealei Hydrangea quercifolia Virburnum plicatum Mariesii Aanvullen kopgroep met Caragana arborescens Corylus maima 'Purpurea' Hydrangea paniculata 10 Philadelphus coronarius 10 Syringa vulgaris Viburnum rhytidophyllum Aanvullen met Callicarpa bodinieri Profusion Corylopsis pauciflora Philadelphus coronarius Virginal Rosa glauca Aanvullen rand met Cotinus coggygria Royal Purple Hydrangea paniculata 1 Rosa rugosa Syringa vulgaris 9

10 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Rond de Prinsessetuin Aanvullen met Aucuba japonica Aucuba japonica Variegata Mahonia aquifolium Bealei 10 Azalea mollis Pieris japonica 1 Corylus maima Purpurea Mahonia japonica Bealei 10 Rosa rugosa Forsythia intermedia Spectabilis 1 Halesia carolina Rododendron catawbiense Cercis siliquastrum Deutzia scabra Forsythia intermedia Spectabilis Rododendron Cunningham s White Viburnum plicatum Mariesii Weigelia floribunda Chaenomeles superba Corylopsis pauciflora Cotinus coggygria Royal Purple Philadelphus coronarius met 1 Amelanchier lamarckii Corylus avallana Crataegus monogyna 1 Ligustrum vulgare 1 Prunus spinosa Sambucus nigra 'Black Lace' 1 Azalea mollis Cercis siliquastrum Corylus maima Purpurea Philadelphus coronarius 10 Rosa centifolia 10 Rosa damascena 'Madame Hardy' Syringa vulgaris 10 Chaenomeles superba Corylopsis pauciflora Deutzia scabra Ile aquifolium Bacciflava

11 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Rond het atelier, bij de brug naar het huis met Aesculus parviflora 1 Cornus sanguinea met Aucuba japonica Ile aquifolium Argenteomarginata Rododendron Cunningham s White met Corylus maima Purpurea 10 Lonicera tatarica Rododendron catawbiense Viburnum rhytidophyllum Nader invullen na opschoonwerk met 1 Azalea mollis Corylopsis pauciflora 1 Philadelphus coronarius 10 Rosa glauca Osmanthus burkwoodii met Phildelphus coronarius Virginal 10 Rosa centifolia Rosa damascena 'Madame Hardy' 1 Rosa glauca 10 Rosa pimpinellifolia Altaica (achtergrond) Syringa vulgaris 11

12 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL C BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Langs de Beek Azalea mollis Hydrangea paniculata Osmanthus burkwoodii als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Herplanten Nader invullen na opschoonwerk Aesculus parviflora Hamamelis mollis Philadelphus coronarius Syringa vulgaris 1 Ile aquifolium Bacciflava Lonicera tatarica Rododendron Cunningham s White Syringa vulgaris

13 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Westelijke vijverrand, zichtas, zuidwestelijke bosvakken Bijplanten rand 1 Corylus maima Purpurea X Deutzia scabra Forsythia intermedia Spectabilis Sambucus nigra var. laciniata Syringa vulgaris Aanvullen voorrand Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White Syringa vulgaris 10 Berberis ottawensis Superba Rhododendron 'Cunningham's White' 0 Rosa rugosa Rubra Chaenomeles superba X Deutzia scabra Sambucus nigra 'Black Lace' Syringa vulgaris Aanvullen voorrand Cercis siliquastrum 1 Decaisnea fargesii Forsythia intermedia Spectabilis Rododendron catawbiense Sambucus nigra var. laciniata Viburnum rhytidophyllum Bijplanten rand Corylus maima Purpurea X Deutzia scabra Forsythia intermedia Spectabilis Philadephus coronarius Chaenomeles superba Hamamelis mollis Mahonia japonica Philadelphus coronarius Philadelphus coronarius Virginal Cornus alba Cornus mas Hamamelis mollis Ile aquifolium Aureomarginata 10 Lonicera tatarica Rododendron Cunningham s White Taus baccata dovastoniana 1 Cercis siliquastrum Philadephus coronarius Virginal Rosa centifolia Viburnum tinus 1 Cercis siliquastrum Cotinus coggygria Royal Purple Philadephus coronarius Rosa glauca Syringa vulgaris Callicarpa bodinieri var. Profusion Osmanthus burkwoodii Philadephus coronarius Virginal Rosa glauca Rosa damascena 'Madame Hardy' Viburnum tinus Weigelia floribunda Corylus maima Purpurea Deutzia scabra Viburnum bodnantense Dawn Corylopsis pauciflora Weigelia floribunda als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk (om elektriciteitshuisje uit beeld te houden) Phildelphus coronarius Mahonia japonica Bealei Rosa rugosa Viburnum tinus 1

14 DE PAAUW DEEL, ONDERDEEL B BEPLANTINGSPLAN DEEL HEESTERS 1 december 01 Bos van Ruys 10 Crataegus monogyna 10 Cornus sanguinea Coryllus avellana 10 Euonumus europaeus Rosa rubiginosa Sambucus nigra var. laciniata Sorbus aucuparia 10 Virburnum opulus Chaenomeles superba 9 Forsythia intermedia Spectabilis Mahonia aquifolium Bealei Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White Open gebied, doorplanten met varens en stinsplanten Cornus mas 1 Euonumus europaeus Prunus spinosa Rhamnus frangula 1 Virburnum opulus Ile aquifolium Ile aquifolium Argenteomarginata Ribes sanguineum Viburnum plicatum Mariessii Hibiscus syriacus Pieris japonica Mahonia aquifolium Ceanothus del. Gloire de Versailles als bosvak met inheemse soorten Nader invullen na opschoonwerk Berberis julianae Elaeagnus ebbingei Forsythia intermedia Spectabilis Ile aquifolium Bacciflava Mahonia aquifolium Bealei 10 Rododendron catawbiense Rododendron Cunningham s White 1 Azalea mollis Ile aquifolium Aureomarginata Ile aquifolium Bacciflava Taus baccata Dovastonianan 1

15 1 december 01 DE PAAUW DEEL HERSTELPLAN, OVERZICHTSKAART 1