ISRC... Vormgeving Studio Meter Tekst SENA & NVPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISRC... Vormgeving Studio Meter Tekst SENA & NVPI"

Transcriptie

1 Vormgeving Studio Meter Tekst SENA & NVPI DE ISRC STAAT GEREGISTREERD ALS INTERNATIONAL STANDARD ISO 390 I WAT M O E T J E E R M E E? Catharina van Renneslaan CX Hilversum Telefoon Fax

2 De ontwikkelingen gaan snel. Veranderingen, nieuwe zaken, het gaat soms in een rap tempo. De introductie van de CD lijkt alweer eeuwen geleden, om van het nostalgische vinyl maar helemaal te zwijgen. De elektronische snelweg bracht ons nieuwe mogelijkheden en kansen maar ook zaken die onze industrie niet onberoerd hebben gelaten. Dalende cd-verkopen, illegaal kopiëren en piraterij, het zijn inmiddels bekende onderwerpen geworden. Knappe koppen hebben in het verleden veelvuldig gediscussieerd over hoe onze industrie er straks uit gaat zien. De zin en onzin van de bestaansmogelijkheden van de traditionele platenzaak, wel of geen fysiek eindproduct, alles is eigenlijk al zo vaak besproken. Vast staat dat er nog niets vast staat. Of het moet zijn dat uw muziek steeds vaker in digitale vorm gedistribueerd en geconsumeerd zal worden. Geen twijfel! WAT M O E T J E E R M E E? Binnen dit digitale traject speelt de International Standard Recording Code, kortweg ISRC, een belangrijke rol. Het gebruik van deze code laat er namelijk geen enkele twijfel over bestaan welk versie van een bepaald muziekwerk is uitgezonden. De code is namelijk uniek en eenmalig toegekend aan een track. En zekerheid is exact de reden waarom de ISRC destijds is ontwikkeld. Naast de zekerheid voor u, als producent, zijn er ook voor SENA belangrijke voordelen te behalen. Begrippen als effectiviteit en efficiency krijgen meer inhoud dankzij de toepassing van de ISRC. Zo zal het proces van identificatie en het matchen van repertoire beduidend sneller gaan dankzij de ISRC. Het ligt dan ook voor de hand dat deze unieke identifyer binnen SENA s repartitieproces een belangrijke rol speelt. In deze brochure vindt u veel informatie over ISRC, de rol van SENA plus een antwoord op de meest voorkomende vragen uit de praktijk. Kortom, een nuttig boekwerkje! ISRC wat moet je er mee? Het lijkt mij duidelijk maar misschien moet ik het iets anders zeggen, bijvoorbeeld: dankzij de ISRC doe ik straks ook nog mee! Hans van Berkel Directeur SENA

3 Al een flink aantal jaren geeft de NVPI aan iedere repertoire-eigenaar een International Standard Recording Code. Dat is heel eenvoudig; met één met daarin uw adresgegevens geven wij u een unieke repertoire eigenaar code op basis waarvan u zelf de ISRC kunt samenstellen. Inmiddels heeft de NVPI al meer dan 700 codes uitgeschreven en daar komen wekelijks nieuwe codes bij. De repertoire-eigenaar kan vervolgens aan iedere track of videoclip een eigen unieke code toevoegen en deze bijhouden in een eenvoudige database. Waarom is deze code nodig is? Allereerst geeft het u als rechthebbende een handvat in de bescherming en controle van uw materiaal. Maar er is meer. De code wordt in het pre-mastering traject digitaal aan de track toegevoegd. Zo kunnen onder andere legale downloads gevolgd worden aan de hand van de ISRC. Nederlandse clipstations gebruiken de code voor hun administratie en afdrachten en verplichten al enige tijd de toepassing van de code op iedere clip. Cd-fabrieken gebruiken de code ter verificatie van een authentiek product. UW DIGITALE VINGERAFDRUK Radiostations kunnen de ISRC gebruiken bij hun rapportage over hun uitzendingen en welke muziekwerken zijn uitgezonden. Voor SENA is de ISRC een geweldig hulpmiddel om de omvangrijke administratie van repertoire en het matchen van speelgegevens te vereenvoudigen. Processen gaan hierdoor efficiënter en sneller waardoor er ook weer sneller kan worden doorbetaald. Langzaam bereikt de ISRC de status waar hij in 1986 voor ontwikkeld was: een digitale vingerafdruk voor al uw materiaal. Een vingerafdruk die eenvoudig (en onzichtbaar) wordt gebruikt in elke afzonderlijke track op elke digitale geluidsdrager. Maar bovenal een vingerafdruk die u de zekerheid geeft dat uw rechten altijd gewaarborgd blijven. EEN KORTE TERUGBLIK De ISRC werd in 1986 ontwikkeld door de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) in samenwerking met de International Organisation for Standardisation(lSO). Het doel was eenvoudig en tegelijkertijd complex: een middel ter identificatie van individuele audio en audiovisuele opnamen. Het belangrijkste verschil tussen de ISRC en andere identificatienummers, bijvoorbeeld cataloginummers of barcodes, is dat de ISRC elke afzonderlijke opname als zodanig identificeert en niet de fysieke drager. Een album wordt bijvoorbeeld geïdentificeerd door een catalogusnummer dat van land tot land kan verschillen maar ook in de tijd aan verandering onderhevig kan zijn. De ISRC daarentegen is een uniek identificatie-nummer voor elke afzonderlijke opname die het album bevat. Verschijnt de betreffende opname op een ander album of drager, dan blijft dezelfde ISRC van toepassing. Mocht de opname om wat voor een reden veranderen, dan zal dit ook een nieuwe ISRC tot gevolg hebben. Doordat de ISRC een uniek nummer is zal de code levenslang aan de opname verbonden blijven, ongeacht het type geluidsdrager of het land waarin deze geëxploiteerd wordt. Voor de goede orde: De ISRC code moet niet verward worden met de barcode of cataloguscode die gebruikt wordt ter identificatie van bijvoorbeeld het album. Deze blijven gewoon naast de ISRC bestaan en hun rol behouden als identificatiemiddel voor het fysieke product. DE VOORDELEN De afgelopen jaren is de distributie van entertainment sterk veranderd. Muziek wordt steeds vaker aangeboden in een combinatie van beeld en geluid en het aanbieden van muziek gebeurt steeds regelmatiger via het internet in een elektronisch format, zonder fysieke drager. Met de ontwikkeling van de huidige elektronische distributievormen is het voor de muziekindustrie steeds moeilijker om controle te blijven behouden over het gebruik van haar werk. Muziek, ontleed in nullen en enen, is immers niet meer herkenbaar als fysiek product. Om zich hier tegen te wapenen is de ISRC ontwikkeld die, als wereldwijd identificatiesysteem op trackniveau, tal van voordelen biedt. Hierbij kunt u onder andere denken aan: Mogelijkheid van controle op het gebruik van beschermde werken. De ISRC zal het incasseren en doorbetalen van rechten aanzienlijk vergemakkelijken. Belangrijk hulpmiddel bij de piraterijbestrijding. De ISRC is compatible met huidige standaarden op het gebied van consumentenelektronica. Paul Solleveld Directeur NVPI

4 DE PRAKTIJK Elke producent kan bij SENA een unieke repertoire-eigenaar code aanvragen op basis waarvan hij zelf een ISRC kan samenstellen. Het aanvragen van deze repertoire-eigenaar code is een eenmalige handeling en vormt de basis voor de uiteindelijke ISRC. Een complete ISRC bestaat uit 12 alfanumerieke tekens die staan voor het land van herkomst(2 tekens), de repertoire-eigenaar (3 tekens), het jaar van registratie (2 tekens) en de opname zelf (5 tekens). Het volgende fictieve - voorbeeld geeft de structuur van de ISRC weer: ISRC NL - H LANDCODE OPNAME NUMMER JAAR VAN REGISTRATIE REPERTOIRE-EIGENAAR LANDCODE De landcode identificeert het land van herkomst van de repertoire-eigenaar. De landcode bestaat uit 2 letters, volgens de normen van lso (code ter identificatie van namen van landen) Zo wordt voor Nederland de landcode NL gebruikt en staat bijvoorbeeld GB voor Engeland. Een overzicht van de verschillende landcodes is te vinden op de website van de IFPI REPERTOIRE-EIGENAAR CODE De repertoire-eigenaar code bestaat uit 3 alfanumerieke tekens, die aan de individuele producenten en maatschappijen wordt toegekend. De repertoire-eigenaar is de producent van de opname, niet te verwarren met studioproducer, en derhalve verantwoordelijk voor het toekennen van een ISRC aan de opname. Met behulp van de repertoire-eigenaarcode wordt aangegeven of het om een audioof audiovisuele opname gaat. Maatschappijen die bijvoorbeeld videoclips of een live concert op DVD uitbrengen kunnen hiervoor een tweede eigenaarcode krijgen. Bijvoorbeeld: AA2 = code voor maatschappij X als onderdeel van de ISRC voor audio-opnamen ZZ8 = code voor maatschappij X als onderdeel van de ISRC voor audiovisuele opnamen JAAR VAN REGISTRATIE Het derde deel van de ISRC is het jaar waarin de ISRC aan de opname wordt toegekend. Als een titel bijvoorbeeld is opgenomen in 2000 maar de ISRC wordt pas in 2003 toegekend, dan geldt het jaar van toekenning en niet het jaar van opname. De code bestaat uit de twee laatste cijfers van het jaar waarin de code wordt toegekend, bijvoorbeeld 01 voor 2001 of 04 voor Note: De jaar-van-registratie-code dient ook niet te worden verward met het jaar van release. OPNAME NUMMER De laatste 5 cijfers hebben betrekking op de opname zelf. De nummering geschiedt opeenvolgend binnen één kalenderjaar. Het eerste opnamenummer (track) wordt dan 00001, de tweede enz.. Zodoende is er per jaar ruimte voor nummers. Bij een wisseling van kalenderjaar, en dus wanneer een nieuw jaar van registratie code wordt gebruikt, begint de nummering van de tracks opnieuw bij Elke afzonderlijke opname bevat dus één ISRC, niet meer en niet minder. SYSTEMEN Om een volledige ISRC op de track aan te brengen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde brandprogramma s, zoals NERO, Pro Tools en Q-Base. Deze programma s bieden de producent, voordat de Master definitief wordt gebrand, ruimte om soms in een speciaal vakje - de ISRC aan te brengen. De ISRC wordt ook in MP3 files aangebracht. Hiervoor zijn aparte programma s verkrijgbaar. Een goedkoop geprijsd programma is bijvoorbeeld verkrijgbaar via Met dit programma kan de ISRC in de ID3 Tag van de MP3 worden aangebracht. ADMINISTRATIE Het aanbrengen van een ISRC in een track is een eerste fase. Het nauwgezet bijhouden van een beknopte ISRCadministratie is een logische tweede fase. Hierbij moet gedacht worden aan de ISRC, de bijbehorende track, titel, uitvoerenden, versie en lengte van de track. Het verdient aanbeveling om alle relevante informatie te registeren. In de ISRC-administratie, bijvoorbeeld bij het vermelden van een ISRC in documenten, dienen de afzonderlijke coderingen door een liggend streepje (-) worden gescheiden. Bijvoorbeeld NL-H Het scheidingsteken (-) wordt niet gebruikt bij het aanbrengen op de master. (NLH ) Belangrijk De ISRC wordt toegepast in zowel audio als audiovisuele opnamen. Hier worden gescheiden repertoire-eigenaar codes voor gebruikt.

5 IN DE PRAKTIJK... Doorde opkomst van digitale radio en digitale televisie en het groeiende gebruik van satellieten hebben aanbieders toegang tot (bijna) elke huiskamer. Dit heeft tot gevolg dat er door SENA een enorme hoeveelheid speelgegevens moet worden verwerkt. Als gevolg van de Europese regelgeving kunnen de gebruikers van muziek (lees: radio- en televisiestations) hun licenties regelen bij de naburige rechtenorganisatie van hun keuze. Voor SENA betekent dit meer klanten, zowel radio- en televisiestations als rechthebbenden. Met het oog op het doorbetalen van de naburige rechten krijgen begrippen als efficiency en effectiviteit nog meer betekenis! Efficiency en een grotere effectiviteit spelen ook een belangrijke rol in de samenwerking met de buitenlandse zusterorganisaties. De uitwisseling van repertoire-informatie (en het incasseren van de daarbij behorende financiën) is vaak nog een tijdrovende materie waarbij een afwijkende (titel) of schrijfwijze de afhandeling al aardig kan vertragen. Dezelfde track, maar op een ander label (licentie) kan ook over de grens voor aardige verwarring zorgen. Door het uitwisselingsproces echter standaard te voorzien van een ISRC wordt een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. NIEUW REPERTOIRE U, als repertoire-eigenaar, speelt in het doorbetalingsproces een cruciale rol. Door uw nieuwe repertoire bij aanlevering direct te voorzien van de juiste ISRC werkt u in belangrijke mate mee aan een kwaliteitsslag in het repartitieproces en dus ook aan een snellere doorbetaling aan u! REEDS GEREGISTREERD REPERTOIRE In de afgelopen jaren heeft SENA een omvangrijke repertoire database opgebouwd die deels voorzien is van een ISRC. Maar deels voorzien betekent omgekeerd ook deels niet voorzien. Dit heeft tot gevolg dat er nog een inhaalslag moet plaatsvinden waarbij de ISRC alsnog moet worden toegevoegd. Het verdient aanbeveling om ontbrekende ISRC s in uw repertoire alsnog via MySena (PCP-I) in te vullen. Het niét gebruiken van de ISRC heeft consequenties. Het proces van doorbetalen, zeker in internationaal opzicht, is daarvoor té complex en veelomvattend. Het handmatig verwerken van speelgegevens geeft een grote kans op dubbele claims waardoor een doorbetaling onnodig lang op zich laat wachten. Het is ons streven om juist dit soort zaken te voorkomen. Niet in de laatste plaats vanwege een onnodig hoog kosten percentage wat dientengevolge moet worden doorbelast. Een efficiënte en maximale exploitatie van uw rechten is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Voor u én voor SENA. De ISRC is daarbij een geweldig stuk gereedschap. Natalie Loop Manager SENA Repartitie MYSENA SENA kent onder de verzamelnaam MySena een aantal interessante applicaties. Zo is vrijwel elke producent bekend met het PCP programma (Producenten Claim Programma) en het speciale PCP-N programma voor het claimen van gespeeld repertoire waarvan de claimtermijn aan het eind van het kalenderjaar verstrijkt. Ook voorziet MySena in het online aanleveren van nieuw repertoire. Binnen al deze applicaties is de ISRC een verplicht veld. Wanneer het gaat om ouder, reeds aangemeld repertoire dat nog niet voorzien is van de juiste ISRC verdient het aanbeveling om deze informatie alsnog aan te leveren. Hiervoor is een speciaal MySena programma geïnstalleerd, PCP-I. Producenten die nog niet werken met de verschillende MySena applicaties kunnen zich aanmelden bij SENA. Met een persoonlijk wachtwoord en uw SENA nummer heeft u, online en op elk gewenst tijdstip, toegang tot alle programma s van MySena. Het gebruik van MySena is gratis.

6 HOE KOM IK ALS PRODUCENT AAN EEN REPERTOIRE-EIGENAAR CODE? De ISRC wordt sinds medio 2009 afgegeven en geregistreerd door SENA. Voor een nieuwe repertoirecode kunt u contact opnemen met de SENA ISRC helpdesk, telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via of per Voor audio en audiovisuele opnamen worden gescheiden repertoire-eigenaar codes gebruikt. Houdt u bij het aanvragen van uw repertoire eigenaar code hier rekening mee. WAT IS HET BELANGRIJKSTE TELEFOONNUMMER? De receptie verbindt u graag door met de ISRC Helpdesk, of met de medewerkers van Relatiebeheer Producenten. Ook als u vragen hebt over MySena kunt u dit nummer gebruiken. HOE WORDT DE ISRC OP DE MASTER AANGEBRACHT? Hiervoor zijn verschillende brand programma s in de markt, zoals NERO, PRO Tools of Q-Base. Met behulp van deze programma s heeft u de mogelijkheid, voordat u de Master gaat branden, een ISRC aan te brengen. In sommige programma s is hiervoor een speciaal vakje beschikbaar om de code aan te brengen. DE MEEST GESTELDE VRAGEN HOE IS DE ISRC OPGEBOUWD? NL - H OPNAME NUMMER JAAR VAN REGISTRATIE REPERTOIRE-EIGENAAR LANDCODE HOE GEBRUIK IK DE OPNAME NUMMERS? Een voorbeeld: De eerste Master die u in 2009 maakt krijgt behalve uw landcode (NL) en repertoire-eigenaar code (H30), de code van het jaar waarin de ISRC aan de Master wordt toegekend (09). Dit geeft de volgende code: NLH3009. De opname nummers worden vervolgens oplopend genummerd. Voor de eerste opname wordt dit: NLH , de tweede opname krijgt NLH , de derde opname NLH In 2010 krijgt de eerste opname NLH etc. ALS EEN OPNAME ZOWEL MUZIEK ALS VIDEO IS, GEBRUIK IK DAN DEZELFDE ISRC? Hiervoor gebruikt u de audiovisuele repertoire-eigenaar code. Ook deze code kunt u bij SENA opvragen. WAT NU ALS MIJN MATERIAAL OP EEN COMPILATIE ALBUM VERSCHIJNT? Juist dan blijkt de grote waarde van de ISRC. Immers, indien de bestaande opname in zijn geheel wordt gebruikt dan is op het compilatie album ook de bestaande ISRC van toepassing. Anders gezegd, ongeacht de geluidsdrager, als het gaat om dezelfde track blijft dezelfde ISRC van toepassing. IS EEN ISRC ALLEEN VOOR NVPI LEDEN OF IS EEN SENA REGISTRATIE VERPLICHT? Absoluut niet. Het gebruik van de ISRC geldt voor elke producent, major of independent en staat los van een registratie als SENA rechthebbende. SENA verstrekt (en registreert) een repertoireeigenaar code aan elke producent die hier om vraagt zodat hij/zij een ISRC kan samenstellen. VERSCHILLENDE RELEASES ZIJN IN HET VERLEDEN UITGEBRACHT ZONDER EEN ISRC, WAT NU? Met de repertoire-eigenaar code kunt u als verantwoordelijke producent alsnog zelf de ISRC samenstellen. Via MySena kunt u, op elk gewenst tijdstip en heel eenvoudig, ontbrekende ISRC s aan uw repertoire toevoegen. U gebruikt hiervoor het PCP-I programma. Maakt u nog geen gebruik van MySena? Even aanmelden! U krijgt een persoonlijk wachtwoord waarna u met uw SENA nummer toegang heeft tot alle programma s van MySena. Het gebruik van MySena is gratis. WIJ BEMOEIEN ONS NIET MET EEN ISRC, DAT DOET ONS HOOFDKANTOOR? In het geval van de grote(re) maatschappijen is het inderdaad vaak zo dat de ISRC en de bijbehorende administratie wordt geregeld door het hoofdkantoor. Deze informatie kunt u eenvoudig bij het hoofdkantoor opvragen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om met hen in contact te treden. WAAROM IS HET AANLEVEREN VAN REPERTOIRE MÉT EEN ISRC NU ZO BELANGRIJK? Voor het doorbetalen van vergoedingen is het voor u én voor SENA belangrijk te weten welk muziekwerk is uitgezonden. En dit geldt natuurlijk ook wanneer uw repertoire in licentie is gegeven en dus op een ander label in het buitenland wordt uitgebracht - of wanneer uw repertoire in het buitenland op radio- en televisie wordt gedraaid. Bij het verwerken van miljoenen regels playlist informatie wordt dankzij de ISRC een belangrijke kwaliteitsslag geboekt. De identificatie van de juiste titel en het matchingsproces kan dankzij de ISRC sneller en (nog) nauwkeuriger worden uitgevoerd. Dit laat zich vertalen in een snellere doorbetaling én tegen lagere kosten! IK HEB MOMENTEEL VERSCHILLENDE TITELS IN LICENTIE UITGEBRACHT, HOE KOM IK ACHTER DE ISRC? Neemt u in dit geval even contact op met de oorspronkelijke eigenaar. Zeer waarschijnlijk heeft hij een ISRC registratie van zijn repertoire. Mocht dit niet het geval zijn dan is het van belang dat hij alsnog in contact treedt met de instantie die de repertoire-eigenaar code in zijn land uitgeeft. Hiermee kan hij alsnog een ISRC aan het repertoire toekennen. Belangrijk, want het gaat immers ook om zijn rechten.

De ISRC is bedoeld voor opnames die verschijnen in een in een passend digitaal formaat als CD, DCC, DVD, MP3 en MiniDisc.

De ISRC is bedoeld voor opnames die verschijnen in een in een passend digitaal formaat als CD, DCC, DVD, MP3 en MiniDisc. De International Standard Recording Code (ISRC) De ISRC werd in 1986 ontwikkeld door de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) in samenwerking met de International Organisation for

Nadere informatie

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding!

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! In ons dagelijkse leven kunnen we niet zonder muziek. Voor heel wat winkels,

Nadere informatie

Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties

Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties die gebruikt zullen worden voor het Belgisch grondgebied. Datum: 05/06/2008 1 1. Inleiding Met deze handleiding willen

Nadere informatie

Licentieaanvraag internet Niet commerciële webcasting

Licentieaanvraag internet Niet commerciële webcasting Licentieaanvraag internet Niet commerciële webcasting 01 GEGEVENS LICENTIEAANVRAGER Naam radiostation: Telefoon: Fax: E-mail: Website: Naam contactpersoon: Geboortedatum: m / v Kamer van Koophandelnummer*:

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

INHOUD CD 1. CD produkten 2. CD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de CD Bijlage B: CD-Specificaties:

INHOUD CD 1. CD produkten 2. CD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de CD Bijlage B: CD-Specificaties: INHOUD CD 1. CD produkten 2. CD masters 3. Facilitair Bijlage A: Extra informatie over de CD Bijlage B: CD-Specificaties: 1. CD PRODUCTEN: Hamupro music & data products kan de volgende CD-Producten leveren:

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

Repartitiebasis 2015 & 2014

Repartitiebasis 2015 & 2014 Repartitiebasis 2015 & 2014 Stichting ter exploitatie van naburige rechten Repartitiebasis 2015 De Repartitiebasis van 2015 is gelijk gebleven aan die van 2014, zoals hieronder beschreven. De gegevens

Nadere informatie

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud:

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud: BUMA, STEMRA en SENA VvK - februari 2001 Inhoud: 1. Ensemble X op een lunchconcert 2. Live uitzending op radio en tv 3. CD-productie in eigen beheer 4. CD op radio en tv 5. Wat doen Buma en Stemra? 6.

Nadere informatie

Licentieaanvraag internet voor Webcasters

Licentieaanvraag internet voor Webcasters Licentieaanvraag internet voor Webcasters 01 GEGEVENS LICENTIEAANVRAGER Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Naam radiostation: Naam contactpersoon: Geboortedatum: Vestigingsadres: Postcode en plaats: Postadres:

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Muziekgebruik. Zo geregeld.

Muziekgebruik. Zo geregeld. Muziekgebruik. Zo geregeld. Vergoedingen 2011 De waarde van muziek Steeds meer ondernemingen ontdekken de waarde van muziek. Zo draagt muziek bij aan het imago van dat ene kledingmerk. Voelen mensen zich

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11 Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Hoe werkt u met dit boek?...16 De volgorde van lezen...17 De cd-rom bij dit boek...17 De schermafbeeldingen...17 Hoe verder

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Betreft: illegale terbeschikkingstelling muziekbestanden via het Internet vanaf

Nadere informatie

Multisessie-cd s en rewritables

Multisessie-cd s en rewritables Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 De verschillende uitvoeringen van Nero 6...16 Uw voorkennis...18 Hoe werkt u met dit boek?...19 Volgorde van werken...20

Nadere informatie

Handleiding voor. Familieleden. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform

Handleiding voor. Familieleden. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Handleiding voor Familieleden Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Introductie TARA is een webgebaseerd programma en biedt een complete online omgeving voor mensen met een (licht)

Nadere informatie

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ......

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... 17 De website bij het boek... 17 Uw voorkennis... 18 Hoe werkt u met dit

Nadere informatie

MKV bestanden met ondertiteling converteren naar dvd formaat

MKV bestanden met ondertiteling converteren naar dvd formaat MKV bestanden met ondertiteling converteren naar dvd formaat Even wat anders nu. Steeds vaker kom ik bestanden in het MKV formaat. Dat is een Matroska multimedia containerformaat, wat zoveel wil zeggen

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Repartitiereglement. 3 Algemeen repartitiereglement. 5 Deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars. 8 Deelrepartitiereglement producenten

Repartitiereglement. 3 Algemeen repartitiereglement. 5 Deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars. 8 Deelrepartitiereglement producenten Repartitiereglement Stichting ter exploitatie van naburige rechten 3 Algemeen repartitiereglement 5 Deelrepartitiereglement uitvoerende kunstenaars 8 Deelrepartitiereglement producenten 2 Algemeen repartitiereglement

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Coachview.net Eenmalige Imports

Coachview.net Eenmalige Imports Coachview.net Eenmalige Imports Versie: Juli 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 BELANGRIJKSTE TERMEN... 3 2. IMPORT

Nadere informatie

VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven

VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven INTRODUCTIE Mensen die muziek maken zijn, net als in iedere andere bedrijfstak, afhankelijk van een redelijke vergoeding voor hun creativiteit

Nadere informatie

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI...

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... 2 2.2. AUTORITEITEN UITNODIGING OM ZICHZELF TE REGISTREREN... 3 3.

Nadere informatie

READY FOR THE DIGITAL REVOLUTION?

READY FOR THE DIGITAL REVOLUTION? 20:15 LM READY FOR THE DIGITAL REVOLUTION? WAAROM LES MILLS DIGITAL? - LES MILLS BLIJFT INNOVEREN, GAAT MET HAAR TIJD MEE EN HEEFT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (EEN SCHONER MILIEU) HOOG IN HET

Nadere informatie

MULTIMEDIA PLATFORM FAN

MULTIMEDIA PLATFORM FAN BJORN SCHIPPER 1 MULTIMEDIA PLATFORM FAN EXPLOITATIE VAN FANCONTENT DOOR FANSITES In de vorige Muziekwereld 2 ben ik ingegaan op de handelsnaam- en merkenrechtelijke aspecten van het gebruik van artiestennamen

Nadere informatie

Mobiele interactie met barcodes en andere tags

Mobiele interactie met barcodes en andere tags Mobiele interactie met barcodes en andere tags Verbinden van de reële en de virtuele wereld Barcodes, QR codes, Microsoft tags en Near Field Communication Er zijn een aantal ontwikkelingen die het verbinden

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Om uw order met variabele data goed te kunnen verwerken heeft Lijnco een aantal voorwaarden waaraan uw data moet voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

INLEIDING 1 VISIE DE KRACHT VAN B WARE 2 PLAN DOELGROEP BEOOGD RESULTAAT WERKWIJZE WAT IS ER NODIG 3

INLEIDING 1 VISIE DE KRACHT VAN B WARE 2 PLAN DOELGROEP BEOOGD RESULTAAT WERKWIJZE WAT IS ER NODIG 3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 VISIE DE KRACHT VAN B WARE 2 PLAN DOELGROEP BEOOGD RESULTAAT WERKWIJZE WAT IS ER NODIG 3 FINANCIEN STICHTING B WARE NEDERLAND B WARE N.G.O. KENIA 4 INLEIDING B ware 2005-2007

Nadere informatie

Promoveren : gekkenwerk!

Promoveren : gekkenwerk! Promoveren : gekkenwerk! 1. Een onderwerp vinden Neem je broedtijd: zeer functioneel Blijf dicht bij jezelf Jij moet het boeiend blijven vinden Mijn zoektocht Poging I: september 2005 Innovatie op entertainment

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Apple Music. Richtlijnen voor partners met betrekking tot de bedrijfsidentiteit

Apple Music. Richtlijnen voor partners met betrekking tot de bedrijfsidentiteit Apple Music Richtlijnen voor partners met betrekking tot de bedrijfsidentiteit Overzicht Geweldige muziek verdient geweldige marketing. Een heldere en effectieve boodschap is essentieel voor een goede

Nadere informatie

Hoe doe ik opgave aan Stichting de Thuiskopie?

Hoe doe ik opgave aan Stichting de Thuiskopie? Hoe doe ik opgave aan Stichting de Thuiskopie? Bent u een importeur of fabrikant van voorwerpen die onder de thuiskopieregeling vallen, dan bent u verplicht om thuiskopievergoeding te betalen op het moment

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl ABN AMRO Bank 43 30 73 500 ING Bank 69 73 60 016 Postbank 372484

Nadere informatie

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX Opname-overeenkomst Namen artiest(-en):............................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Richtlijnen adrestoekenning en opslag. Het adres als sleutel voor een vlotte dienstverlening in uw stad of gemeente.

Richtlijnen adrestoekenning en opslag. Het adres als sleutel voor een vlotte dienstverlening in uw stad of gemeente. Richtlijnen adrestoekenning en opslag Het adres als sleutel voor een vlotte dienstverlening in uw stad of gemeente. Het adres: de correcte code die vele deuren opent. Als administratief medewerker bij

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Een film van het gemaakte project maken doe je als volgt. Klik op film maken en er verschijnt onderstaand beeld.

Een film van het gemaakte project maken doe je als volgt. Klik op film maken en er verschijnt onderstaand beeld. Een film van het gemaakte project maken doe je als volgt Klik op film maken en er verschijnt onderstaand beeld. Selecteer bestand Geef je voorkeuren aan Selecteer de schijf waar het moet worden Klik op

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Electronisch Aanleveren Radiocommercials. Handleiding. Versie 1.2.1 WWW.EAR.NU. 2007 - M&I Broadcast Services B.V.

Electronisch Aanleveren Radiocommercials. Handleiding. Versie 1.2.1 WWW.EAR.NU. 2007 - M&I Broadcast Services B.V. Electronisch Aanleveren Radiocommercials Handleiding Versie 1.2.1 WWW..NU M&I Inhoud I...2 Algemeen 1...3 - Electronisch Aanleveren Radiocommercials II...4 Functies III...5 Inloggen 1...5 Uploaden 2...6

Nadere informatie

Overeenkomsten met een label zie je in allerlei soorten. Veel voorkomend zijn de volgende:

Overeenkomsten met een label zie je in allerlei soorten. Veel voorkomend zijn de volgende: Checklist overeenkomsten tussen Artiest - Label Inleiding Overeenkomsten met een label zie je in allerlei soorten. Veel voorkomend zijn de volgende: - Standaard Opname & Distributie overeenkomst - Development

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

In dit voorbeeld is het pasnummer van de reiziger ****100001. Uw eigen pasnummer is tevens uw wachtwoord.

In dit voorbeeld is het pasnummer van de reiziger ****100001. Uw eigen pasnummer is tevens uw wachtwoord. Geachte reiziger, Wij heten u van harte welkom op het reserveringportaal van de BIOS-groep en ZCN Totaalvervoer voor het vervoer in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond (OV-taxi) en Noord-Kennemerland (Regiotaxi).

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract Het licentiecontract Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren).

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren). Mobi-ID beheerder worden o o o Om beheerder voor het betreffende bedrijf te kunnen worden moet u al via een Mobi-ID aan dat bedrijf gekoppeld zijn. U heeft een éénmalig te gebruiken code nodig om beheerder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [VERTROUWELIJK] INHOUDSOPGAVE OVERZICHT...1 VERIFICATIEMETHODEN...2 Geïntegreerde gebruikersverificatie (IUV)...2 Shibboleth

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

B a r c o d e s y m b o l e n

B a r c o d e s y m b o l e n B a r c o d e s y m b o l e n Een barcode (ofwel streepjescode) is een voor scanners optisch leesbare code, waarbij cijfers en letters worden voorgesteld door een patroon van lichte en donkere verticale

Nadere informatie

Op naar de sterren en daar voorbij

Op naar de sterren en daar voorbij The mind of the universe Op naar de sterren en daar voorbij De toekomst van de aarde, productie van medicijnen en het leven met robots: het is slechts een kleine greep uit de themakalender van The mind

Nadere informatie

Film naar DVD, MiniDV, of VHS

Film naar DVD, MiniDV, of VHS Film naar DVD, MiniDV, of VHS Geachte relatie, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het overzetten van uw beeldmateriaal naar DVD. Uw emotionele en dus onbetaalbare beeldmateriaal kan u nu veilig

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Handleiding voor. Gebruikersbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform

Handleiding voor. Gebruikersbeheerder. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Handleiding voor Gebruikersbeheerder Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Introductie TARA is een webgebaseerd programma en biedt een complete online omgeving voor mensen met

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Voordat u in uw Gecombineerde opgave 2017 graasdierpremie aanvraagt, is het belangrijk dat u, de I&R registratie controleert van uw schapen. U kunt

Nadere informatie

Orbis Software viert feest!

Orbis Software viert feest! P01 Orbis Software viert feest! Beste Relatie, Orbis Software Benelux BV viert dit jaar haar 10 jarig jubileum! In deze 10 jaar zijn wij uitgegroeid tot marktleider op het gebied van BPM software. De introductie

Nadere informatie

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers.

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Toelichting vooraf: Er zijn namelijk twee verschillende accounts mogelijk:

Nadere informatie

VIDEOBEWERKEN DEEL 2

VIDEOBEWERKEN DEEL 2 VIDEOBEWERKEN DEEL 2 In deel 1 van het videobewerken hebben we het gehad over de instellingen en wat er zoal in de bewerkings omgeving te vinden is In deel twee gaan we film opnemen, plaatsen het in het

Nadere informatie

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum Gebruikersgids UPS Factureringcentrum 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, het merk UPS en de kleur bruin zijn handelsmerken van United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven

Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven 2 0 1 1 Het vertonen van televisieprogramma s in recreatiebedrijven Speciale kortingsregeling leden Recron Televisiemakers verdienen een vergoeding Betalen voor een verblijf op een camping of bungalowpark,

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

Gebruikers en groepen configureren

Gebruikers en groepen configureren Gebruikers en groepen configureren Overzicht gebruikersbeheer Verifield biedt gebruikersbeheerfuncties die het onderhoudsproces vereenvoudigen. Maar afhankelijk van de omvang van uw organisatie en rekening

Nadere informatie

Genuine Xerox Rewards Programma

Genuine Xerox Rewards Programma Genuine Xerox Rewards Programma Printen met Xerox is nu lucratiever dan ooit 2013 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox and Xerox Design are trademarks of Xerox Corporation in the United States

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Muziek downloaden MP3 WMA Liedjes of albums? Collectie Waar?

Muziek downloaden MP3 WMA Liedjes of albums? Collectie Waar? Muziek downloaden Muziek downloaden kan op verschillende manieren en bij verschillende diensten. Op deze pagina leggen we uit wat de mogelijkheden zijn. Formaten Verschillende download diensten bieden

Nadere informatie

Audiomarkt 2011. Alle informatie in dit document is afkomstig van NVPI en GfK Retail en Technology.

Audiomarkt 2011. Alle informatie in dit document is afkomstig van NVPI en GfK Retail en Technology. Audiomarkt 2011 NVPI is de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie en behartigt de belangen van het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands. Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1

Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands. Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1 Informatie Architectuur Het hele jaar Lowlands Neslihan Igdeli Studentnummer: 500532696 Klas: V1CMD5 Datum: 31 oktober 2011 Versienummer: 0,1 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Het concept...4 Beschrijving

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Makelaar BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de taken behandeld, die voor onderstaande vetgedrukte rol gelden. De rollen in

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Handleiding voor. Persoonlijk begeleider. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform

Handleiding voor. Persoonlijk begeleider. Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Handleiding voor Persoonlijk begeleider Beknopte handleiding bij het gebruik van het landelijk platform Introductie TARA is een webgebaseerd programma en biedt een complete online omgeving voor mensen

Nadere informatie

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online

Preekbeurten Regelen. Eenvoudig, Efficient en Online Preekbeurten Regelen Eenvoudig, Efficient en Online Agenda Doel en voordelen webapplicatie Mogelijkheden preekafspraken Toegang webapplicatie Applicatie in algemeen Procedures & Functionaliteit Inzicht

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen 100 redenen, 1 oplossing Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen Planning en projecten Personeel & materieel op locatie Veel personeel van bouwbedrijven verschijnt niet elke dag op kantoor, maar

Nadere informatie

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Automatische mailing export Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Specificatie 2.0 28 september 2009 INTRODUCTIE Bij marketing is het belangrijk om na een mailing de rapportage op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 De cd-rom bij dit boek... 11 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Handleiding. MediaHub

Handleiding. MediaHub Handleiding MediaHub Aan: OLON Van: Erwin Veldhuizen (DGtv) Versie: 1.0 Datum: september 2012 1 OLON MediaHub De OLON MediaHub is een systeem voor de verzameling en distributie van digitale content van

Nadere informatie

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan?

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Voor een aantal onderwerpen op anwb.nl heeft u een inlogaccount nodig. Iedereen kan zo n account aanmaken. Hiervoor moet u zich eenmalig registeren. Daarna kunt u

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

Muziek en mediabestanden

Muziek en mediabestanden Muziek en mediabestanden Instructie aanleveren muziek en mediabestanden Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Voorwoord Geachte lezer, De muziek en andere

Nadere informatie