ISRC... Vormgeving Studio Meter Tekst SENA & NVPI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISRC... Vormgeving Studio Meter Tekst SENA & NVPI"

Transcriptie

1 Vormgeving Studio Meter Tekst SENA & NVPI DE ISRC STAAT GEREGISTREERD ALS INTERNATIONAL STANDARD ISO 390 I WAT M O E T J E E R M E E? Catharina van Renneslaan CX Hilversum Telefoon Fax

2 De ontwikkelingen gaan snel. Veranderingen, nieuwe zaken, het gaat soms in een rap tempo. De introductie van de CD lijkt alweer eeuwen geleden, om van het nostalgische vinyl maar helemaal te zwijgen. De elektronische snelweg bracht ons nieuwe mogelijkheden en kansen maar ook zaken die onze industrie niet onberoerd hebben gelaten. Dalende cd-verkopen, illegaal kopiëren en piraterij, het zijn inmiddels bekende onderwerpen geworden. Knappe koppen hebben in het verleden veelvuldig gediscussieerd over hoe onze industrie er straks uit gaat zien. De zin en onzin van de bestaansmogelijkheden van de traditionele platenzaak, wel of geen fysiek eindproduct, alles is eigenlijk al zo vaak besproken. Vast staat dat er nog niets vast staat. Of het moet zijn dat uw muziek steeds vaker in digitale vorm gedistribueerd en geconsumeerd zal worden. Geen twijfel! WAT M O E T J E E R M E E? Binnen dit digitale traject speelt de International Standard Recording Code, kortweg ISRC, een belangrijke rol. Het gebruik van deze code laat er namelijk geen enkele twijfel over bestaan welk versie van een bepaald muziekwerk is uitgezonden. De code is namelijk uniek en eenmalig toegekend aan een track. En zekerheid is exact de reden waarom de ISRC destijds is ontwikkeld. Naast de zekerheid voor u, als producent, zijn er ook voor SENA belangrijke voordelen te behalen. Begrippen als effectiviteit en efficiency krijgen meer inhoud dankzij de toepassing van de ISRC. Zo zal het proces van identificatie en het matchen van repertoire beduidend sneller gaan dankzij de ISRC. Het ligt dan ook voor de hand dat deze unieke identifyer binnen SENA s repartitieproces een belangrijke rol speelt. In deze brochure vindt u veel informatie over ISRC, de rol van SENA plus een antwoord op de meest voorkomende vragen uit de praktijk. Kortom, een nuttig boekwerkje! ISRC wat moet je er mee? Het lijkt mij duidelijk maar misschien moet ik het iets anders zeggen, bijvoorbeeld: dankzij de ISRC doe ik straks ook nog mee! Hans van Berkel Directeur SENA

3 Al een flink aantal jaren geeft de NVPI aan iedere repertoire-eigenaar een International Standard Recording Code. Dat is heel eenvoudig; met één met daarin uw adresgegevens geven wij u een unieke repertoire eigenaar code op basis waarvan u zelf de ISRC kunt samenstellen. Inmiddels heeft de NVPI al meer dan 700 codes uitgeschreven en daar komen wekelijks nieuwe codes bij. De repertoire-eigenaar kan vervolgens aan iedere track of videoclip een eigen unieke code toevoegen en deze bijhouden in een eenvoudige database. Waarom is deze code nodig is? Allereerst geeft het u als rechthebbende een handvat in de bescherming en controle van uw materiaal. Maar er is meer. De code wordt in het pre-mastering traject digitaal aan de track toegevoegd. Zo kunnen onder andere legale downloads gevolgd worden aan de hand van de ISRC. Nederlandse clipstations gebruiken de code voor hun administratie en afdrachten en verplichten al enige tijd de toepassing van de code op iedere clip. Cd-fabrieken gebruiken de code ter verificatie van een authentiek product. UW DIGITALE VINGERAFDRUK Radiostations kunnen de ISRC gebruiken bij hun rapportage over hun uitzendingen en welke muziekwerken zijn uitgezonden. Voor SENA is de ISRC een geweldig hulpmiddel om de omvangrijke administratie van repertoire en het matchen van speelgegevens te vereenvoudigen. Processen gaan hierdoor efficiënter en sneller waardoor er ook weer sneller kan worden doorbetaald. Langzaam bereikt de ISRC de status waar hij in 1986 voor ontwikkeld was: een digitale vingerafdruk voor al uw materiaal. Een vingerafdruk die eenvoudig (en onzichtbaar) wordt gebruikt in elke afzonderlijke track op elke digitale geluidsdrager. Maar bovenal een vingerafdruk die u de zekerheid geeft dat uw rechten altijd gewaarborgd blijven. EEN KORTE TERUGBLIK De ISRC werd in 1986 ontwikkeld door de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) in samenwerking met de International Organisation for Standardisation(lSO). Het doel was eenvoudig en tegelijkertijd complex: een middel ter identificatie van individuele audio en audiovisuele opnamen. Het belangrijkste verschil tussen de ISRC en andere identificatienummers, bijvoorbeeld cataloginummers of barcodes, is dat de ISRC elke afzonderlijke opname als zodanig identificeert en niet de fysieke drager. Een album wordt bijvoorbeeld geïdentificeerd door een catalogusnummer dat van land tot land kan verschillen maar ook in de tijd aan verandering onderhevig kan zijn. De ISRC daarentegen is een uniek identificatie-nummer voor elke afzonderlijke opname die het album bevat. Verschijnt de betreffende opname op een ander album of drager, dan blijft dezelfde ISRC van toepassing. Mocht de opname om wat voor een reden veranderen, dan zal dit ook een nieuwe ISRC tot gevolg hebben. Doordat de ISRC een uniek nummer is zal de code levenslang aan de opname verbonden blijven, ongeacht het type geluidsdrager of het land waarin deze geëxploiteerd wordt. Voor de goede orde: De ISRC code moet niet verward worden met de barcode of cataloguscode die gebruikt wordt ter identificatie van bijvoorbeeld het album. Deze blijven gewoon naast de ISRC bestaan en hun rol behouden als identificatiemiddel voor het fysieke product. DE VOORDELEN De afgelopen jaren is de distributie van entertainment sterk veranderd. Muziek wordt steeds vaker aangeboden in een combinatie van beeld en geluid en het aanbieden van muziek gebeurt steeds regelmatiger via het internet in een elektronisch format, zonder fysieke drager. Met de ontwikkeling van de huidige elektronische distributievormen is het voor de muziekindustrie steeds moeilijker om controle te blijven behouden over het gebruik van haar werk. Muziek, ontleed in nullen en enen, is immers niet meer herkenbaar als fysiek product. Om zich hier tegen te wapenen is de ISRC ontwikkeld die, als wereldwijd identificatiesysteem op trackniveau, tal van voordelen biedt. Hierbij kunt u onder andere denken aan: Mogelijkheid van controle op het gebruik van beschermde werken. De ISRC zal het incasseren en doorbetalen van rechten aanzienlijk vergemakkelijken. Belangrijk hulpmiddel bij de piraterijbestrijding. De ISRC is compatible met huidige standaarden op het gebied van consumentenelektronica. Paul Solleveld Directeur NVPI

4 DE PRAKTIJK Elke producent kan bij SENA een unieke repertoire-eigenaar code aanvragen op basis waarvan hij zelf een ISRC kan samenstellen. Het aanvragen van deze repertoire-eigenaar code is een eenmalige handeling en vormt de basis voor de uiteindelijke ISRC. Een complete ISRC bestaat uit 12 alfanumerieke tekens die staan voor het land van herkomst(2 tekens), de repertoire-eigenaar (3 tekens), het jaar van registratie (2 tekens) en de opname zelf (5 tekens). Het volgende fictieve - voorbeeld geeft de structuur van de ISRC weer: ISRC NL - H LANDCODE OPNAME NUMMER JAAR VAN REGISTRATIE REPERTOIRE-EIGENAAR LANDCODE De landcode identificeert het land van herkomst van de repertoire-eigenaar. De landcode bestaat uit 2 letters, volgens de normen van lso (code ter identificatie van namen van landen) Zo wordt voor Nederland de landcode NL gebruikt en staat bijvoorbeeld GB voor Engeland. Een overzicht van de verschillende landcodes is te vinden op de website van de IFPI REPERTOIRE-EIGENAAR CODE De repertoire-eigenaar code bestaat uit 3 alfanumerieke tekens, die aan de individuele producenten en maatschappijen wordt toegekend. De repertoire-eigenaar is de producent van de opname, niet te verwarren met studioproducer, en derhalve verantwoordelijk voor het toekennen van een ISRC aan de opname. Met behulp van de repertoire-eigenaarcode wordt aangegeven of het om een audioof audiovisuele opname gaat. Maatschappijen die bijvoorbeeld videoclips of een live concert op DVD uitbrengen kunnen hiervoor een tweede eigenaarcode krijgen. Bijvoorbeeld: AA2 = code voor maatschappij X als onderdeel van de ISRC voor audio-opnamen ZZ8 = code voor maatschappij X als onderdeel van de ISRC voor audiovisuele opnamen JAAR VAN REGISTRATIE Het derde deel van de ISRC is het jaar waarin de ISRC aan de opname wordt toegekend. Als een titel bijvoorbeeld is opgenomen in 2000 maar de ISRC wordt pas in 2003 toegekend, dan geldt het jaar van toekenning en niet het jaar van opname. De code bestaat uit de twee laatste cijfers van het jaar waarin de code wordt toegekend, bijvoorbeeld 01 voor 2001 of 04 voor Note: De jaar-van-registratie-code dient ook niet te worden verward met het jaar van release. OPNAME NUMMER De laatste 5 cijfers hebben betrekking op de opname zelf. De nummering geschiedt opeenvolgend binnen één kalenderjaar. Het eerste opnamenummer (track) wordt dan 00001, de tweede enz.. Zodoende is er per jaar ruimte voor nummers. Bij een wisseling van kalenderjaar, en dus wanneer een nieuw jaar van registratie code wordt gebruikt, begint de nummering van de tracks opnieuw bij Elke afzonderlijke opname bevat dus één ISRC, niet meer en niet minder. SYSTEMEN Om een volledige ISRC op de track aan te brengen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde brandprogramma s, zoals NERO, Pro Tools en Q-Base. Deze programma s bieden de producent, voordat de Master definitief wordt gebrand, ruimte om soms in een speciaal vakje - de ISRC aan te brengen. De ISRC wordt ook in MP3 files aangebracht. Hiervoor zijn aparte programma s verkrijgbaar. Een goedkoop geprijsd programma is bijvoorbeeld verkrijgbaar via Met dit programma kan de ISRC in de ID3 Tag van de MP3 worden aangebracht. ADMINISTRATIE Het aanbrengen van een ISRC in een track is een eerste fase. Het nauwgezet bijhouden van een beknopte ISRCadministratie is een logische tweede fase. Hierbij moet gedacht worden aan de ISRC, de bijbehorende track, titel, uitvoerenden, versie en lengte van de track. Het verdient aanbeveling om alle relevante informatie te registeren. In de ISRC-administratie, bijvoorbeeld bij het vermelden van een ISRC in documenten, dienen de afzonderlijke coderingen door een liggend streepje (-) worden gescheiden. Bijvoorbeeld NL-H Het scheidingsteken (-) wordt niet gebruikt bij het aanbrengen op de master. (NLH ) Belangrijk De ISRC wordt toegepast in zowel audio als audiovisuele opnamen. Hier worden gescheiden repertoire-eigenaar codes voor gebruikt.

5 IN DE PRAKTIJK... Doorde opkomst van digitale radio en digitale televisie en het groeiende gebruik van satellieten hebben aanbieders toegang tot (bijna) elke huiskamer. Dit heeft tot gevolg dat er door SENA een enorme hoeveelheid speelgegevens moet worden verwerkt. Als gevolg van de Europese regelgeving kunnen de gebruikers van muziek (lees: radio- en televisiestations) hun licenties regelen bij de naburige rechtenorganisatie van hun keuze. Voor SENA betekent dit meer klanten, zowel radio- en televisiestations als rechthebbenden. Met het oog op het doorbetalen van de naburige rechten krijgen begrippen als efficiency en effectiviteit nog meer betekenis! Efficiency en een grotere effectiviteit spelen ook een belangrijke rol in de samenwerking met de buitenlandse zusterorganisaties. De uitwisseling van repertoire-informatie (en het incasseren van de daarbij behorende financiën) is vaak nog een tijdrovende materie waarbij een afwijkende (titel) of schrijfwijze de afhandeling al aardig kan vertragen. Dezelfde track, maar op een ander label (licentie) kan ook over de grens voor aardige verwarring zorgen. Door het uitwisselingsproces echter standaard te voorzien van een ISRC wordt een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. NIEUW REPERTOIRE U, als repertoire-eigenaar, speelt in het doorbetalingsproces een cruciale rol. Door uw nieuwe repertoire bij aanlevering direct te voorzien van de juiste ISRC werkt u in belangrijke mate mee aan een kwaliteitsslag in het repartitieproces en dus ook aan een snellere doorbetaling aan u! REEDS GEREGISTREERD REPERTOIRE In de afgelopen jaren heeft SENA een omvangrijke repertoire database opgebouwd die deels voorzien is van een ISRC. Maar deels voorzien betekent omgekeerd ook deels niet voorzien. Dit heeft tot gevolg dat er nog een inhaalslag moet plaatsvinden waarbij de ISRC alsnog moet worden toegevoegd. Het verdient aanbeveling om ontbrekende ISRC s in uw repertoire alsnog via MySena (PCP-I) in te vullen. Het niét gebruiken van de ISRC heeft consequenties. Het proces van doorbetalen, zeker in internationaal opzicht, is daarvoor té complex en veelomvattend. Het handmatig verwerken van speelgegevens geeft een grote kans op dubbele claims waardoor een doorbetaling onnodig lang op zich laat wachten. Het is ons streven om juist dit soort zaken te voorkomen. Niet in de laatste plaats vanwege een onnodig hoog kosten percentage wat dientengevolge moet worden doorbelast. Een efficiënte en maximale exploitatie van uw rechten is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Voor u én voor SENA. De ISRC is daarbij een geweldig stuk gereedschap. Natalie Loop Manager SENA Repartitie MYSENA SENA kent onder de verzamelnaam MySena een aantal interessante applicaties. Zo is vrijwel elke producent bekend met het PCP programma (Producenten Claim Programma) en het speciale PCP-N programma voor het claimen van gespeeld repertoire waarvan de claimtermijn aan het eind van het kalenderjaar verstrijkt. Ook voorziet MySena in het online aanleveren van nieuw repertoire. Binnen al deze applicaties is de ISRC een verplicht veld. Wanneer het gaat om ouder, reeds aangemeld repertoire dat nog niet voorzien is van de juiste ISRC verdient het aanbeveling om deze informatie alsnog aan te leveren. Hiervoor is een speciaal MySena programma geïnstalleerd, PCP-I. Producenten die nog niet werken met de verschillende MySena applicaties kunnen zich aanmelden bij SENA. Met een persoonlijk wachtwoord en uw SENA nummer heeft u, online en op elk gewenst tijdstip, toegang tot alle programma s van MySena. Het gebruik van MySena is gratis.

6 HOE KOM IK ALS PRODUCENT AAN EEN REPERTOIRE-EIGENAAR CODE? De ISRC wordt sinds medio 2009 afgegeven en geregistreerd door SENA. Voor een nieuwe repertoirecode kunt u contact opnemen met de SENA ISRC helpdesk, telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via of per Voor audio en audiovisuele opnamen worden gescheiden repertoire-eigenaar codes gebruikt. Houdt u bij het aanvragen van uw repertoire eigenaar code hier rekening mee. WAT IS HET BELANGRIJKSTE TELEFOONNUMMER? De receptie verbindt u graag door met de ISRC Helpdesk, of met de medewerkers van Relatiebeheer Producenten. Ook als u vragen hebt over MySena kunt u dit nummer gebruiken. HOE WORDT DE ISRC OP DE MASTER AANGEBRACHT? Hiervoor zijn verschillende brand programma s in de markt, zoals NERO, PRO Tools of Q-Base. Met behulp van deze programma s heeft u de mogelijkheid, voordat u de Master gaat branden, een ISRC aan te brengen. In sommige programma s is hiervoor een speciaal vakje beschikbaar om de code aan te brengen. DE MEEST GESTELDE VRAGEN HOE IS DE ISRC OPGEBOUWD? NL - H OPNAME NUMMER JAAR VAN REGISTRATIE REPERTOIRE-EIGENAAR LANDCODE HOE GEBRUIK IK DE OPNAME NUMMERS? Een voorbeeld: De eerste Master die u in 2009 maakt krijgt behalve uw landcode (NL) en repertoire-eigenaar code (H30), de code van het jaar waarin de ISRC aan de Master wordt toegekend (09). Dit geeft de volgende code: NLH3009. De opname nummers worden vervolgens oplopend genummerd. Voor de eerste opname wordt dit: NLH , de tweede opname krijgt NLH , de derde opname NLH In 2010 krijgt de eerste opname NLH etc. ALS EEN OPNAME ZOWEL MUZIEK ALS VIDEO IS, GEBRUIK IK DAN DEZELFDE ISRC? Hiervoor gebruikt u de audiovisuele repertoire-eigenaar code. Ook deze code kunt u bij SENA opvragen. WAT NU ALS MIJN MATERIAAL OP EEN COMPILATIE ALBUM VERSCHIJNT? Juist dan blijkt de grote waarde van de ISRC. Immers, indien de bestaande opname in zijn geheel wordt gebruikt dan is op het compilatie album ook de bestaande ISRC van toepassing. Anders gezegd, ongeacht de geluidsdrager, als het gaat om dezelfde track blijft dezelfde ISRC van toepassing. IS EEN ISRC ALLEEN VOOR NVPI LEDEN OF IS EEN SENA REGISTRATIE VERPLICHT? Absoluut niet. Het gebruik van de ISRC geldt voor elke producent, major of independent en staat los van een registratie als SENA rechthebbende. SENA verstrekt (en registreert) een repertoireeigenaar code aan elke producent die hier om vraagt zodat hij/zij een ISRC kan samenstellen. VERSCHILLENDE RELEASES ZIJN IN HET VERLEDEN UITGEBRACHT ZONDER EEN ISRC, WAT NU? Met de repertoire-eigenaar code kunt u als verantwoordelijke producent alsnog zelf de ISRC samenstellen. Via MySena kunt u, op elk gewenst tijdstip en heel eenvoudig, ontbrekende ISRC s aan uw repertoire toevoegen. U gebruikt hiervoor het PCP-I programma. Maakt u nog geen gebruik van MySena? Even aanmelden! U krijgt een persoonlijk wachtwoord waarna u met uw SENA nummer toegang heeft tot alle programma s van MySena. Het gebruik van MySena is gratis. WIJ BEMOEIEN ONS NIET MET EEN ISRC, DAT DOET ONS HOOFDKANTOOR? In het geval van de grote(re) maatschappijen is het inderdaad vaak zo dat de ISRC en de bijbehorende administratie wordt geregeld door het hoofdkantoor. Deze informatie kunt u eenvoudig bij het hoofdkantoor opvragen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om met hen in contact te treden. WAAROM IS HET AANLEVEREN VAN REPERTOIRE MÉT EEN ISRC NU ZO BELANGRIJK? Voor het doorbetalen van vergoedingen is het voor u én voor SENA belangrijk te weten welk muziekwerk is uitgezonden. En dit geldt natuurlijk ook wanneer uw repertoire in licentie is gegeven en dus op een ander label in het buitenland wordt uitgebracht - of wanneer uw repertoire in het buitenland op radio- en televisie wordt gedraaid. Bij het verwerken van miljoenen regels playlist informatie wordt dankzij de ISRC een belangrijke kwaliteitsslag geboekt. De identificatie van de juiste titel en het matchingsproces kan dankzij de ISRC sneller en (nog) nauwkeuriger worden uitgevoerd. Dit laat zich vertalen in een snellere doorbetaling én tegen lagere kosten! IK HEB MOMENTEEL VERSCHILLENDE TITELS IN LICENTIE UITGEBRACHT, HOE KOM IK ACHTER DE ISRC? Neemt u in dit geval even contact op met de oorspronkelijke eigenaar. Zeer waarschijnlijk heeft hij een ISRC registratie van zijn repertoire. Mocht dit niet het geval zijn dan is het van belang dat hij alsnog in contact treedt met de instantie die de repertoire-eigenaar code in zijn land uitgeeft. Hiermee kan hij alsnog een ISRC aan het repertoire toekennen. Belangrijk, want het gaat immers ook om zijn rechten.

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith

Tijd Om Harde Noten Te Kraken. De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context. Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Tijd Om Harde Noten Te Kraken De Benodigde Veranderingen in de Muziekindustrie; in een Juridische Context Begeleidster: dr. T. van der Linden-Smith Toïne Haverkamp 3418332 22-6-2012 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Handleiding bol.com Partnerprogramma

Handleiding bol.com Partnerprogramma Handleiding bol.com Partnerprogramma Versie: 1.09 Datum: 28-05-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Wijzigingen handleiding... 4 Homepage... 5 Homepage rapportage... 5 Openstaand saldo... 6 Laatste betaling...

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de uitgeverij

Trends en ontwikkelingen in de uitgeverij Trends en ontwikkelingen in de uitgeverij Hoofdstuk 6 Trends en ontwikkelingen in de uitgeverij De ontwikkelingen in de uitgeverijbranche zijn complex en veelomvattend. Enerzijds is de voortdurend veranderende

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Waar moet het management vandaag de dag op inzetten om de inkomsten van de artiest zo hoog mogelijk te houden? FIEN VANHUYSSE

Waar moet het management vandaag de dag op inzetten om de inkomsten van de artiest zo hoog mogelijk te houden? FIEN VANHUYSSE Waar moet het management vandaag de dag op inzetten om de inkomsten van de artiest zo hoog mogelijk te houden? FIEN VANHUYSSE KATHO DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE HANTAL, BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT,

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010 N 1/2010 Een kopzorg minder Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. De stroom papierwerk moet en kan veel minder, daar werken wij hard aan. Sander te Wierik van I-Signaal Wij bedienen bijna

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Schober Information Group Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal 0165-595710 info@schober.nl www.schober.nl Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Beste webshop bezoeker, In dit document vindt u gedetailleerde

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

Automatische verwerking inkoopfacturen

Automatische verwerking inkoopfacturen Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K.

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte

Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte Beroepsorganisatie niet op de hoogte van actuele aanbod software Voorhout, 18 januari 2005, Veel ondernemers besteden het

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Technische informatie digitaal toegankelijk

Technische informatie digitaal toegankelijk Digitaliseren Registreren Technische informatie digitaal toegankelijk Uniformeren Voorkant 3.1.doc als digitale 1 kwaliteit belangrijk is Hartelijk bedankt voor uw interesse in PRM Service BV Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie