Artikel 1 : Internationaal kader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 : Internationaal kader"

Transcriptie

1 Interuniversitaire overeenkomst tussen Université catholique de Louvain en Katholieke Universiteit Leuven, betreffende de organisatie van duale masterprogramma s van 120 ECTS credits voor opleidingen in de ingenieurswetenschappen Artikel 1 : Internationaal kader In het kader van het lidmaatschap van de Faculté des Sciences Appliquées van de Université catholique de Louvain (UCL) en van Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) van het CLUSTER-netwerk hebben beide besloten tot de organisatie van duale masterprogramma s in overeenstemming met de principes van de CLUSTER-diploma s. Artikel 2 : Wettelijk kader In overeenstemming met artikel 29, 2 van het decreet van 31 maart 2004 van de Communauté française de Belgique dat het hoger onderwijs bepaalt, zijn integratie in de Europese Hoger Onderwijs Ruimte bevordert en de universiteiten herfinancieert, In overeenstemming met de wettelijke teksten die het onderwijs van de Katholieke Universiteit Leuven regelen, komen de ondertekenende instellingen overeen om «Dual Master Programs» van 120 ECTS credits, in de ingenieurswetenschappen in te richten vanaf het academisch jaar Artikel 3 : Betrokken programma's De disciplines binnen de ingenieurswetenschappen waarvoor duale masterprogramma s zullen worden ingericht, worden nader bepaald in de aanhangsels van deze overeenkomst. De gedetailleerde programma's - zoals eensgezind uitgewerkt en goedgekeurd door de overheden van de ondertekenende instellingen, worden beschreven in de bijlagen van deze aanhangsels. Deze bijlagen en aanhangsels worden beschouwd als integraal deel uitmakend van deze overeenkomst. Artikel 4: Verdeling van kosten en inkomsten De ondertekenende instellingen streven naar een globaal evenwicht tussen beide partijen van de belasting die de inrichting van deze duale masterprogramma s met zich mee zal brengen, voor de duur van de overeenkomst. Elke instelling behoudt de inkomsten verkregen in overeenstemming met de toelating, inschrijving en diploma procedures die bepaald worden door haar subsidiërende overheid. Artikel 5 : Selectie, inschrijving en inschrijvingsgeld In de loop van het derde bachelorjaar zullen de studenten van UCL en KULeuven uitgenodigd worden om hun kandidatuur voor het programma in te dienen, in de instelling waar zij op dat ogenblik ingeschreven zijn. Voor beide masterjaren worden zij aan diezelfde instelling op de reguliere manier ingeschreven en betalen daar het gangbare inschrijvingsgeld. Daarenboven zullen zij ieder masterjaar aan de tweede instelling het inschrijvingsgeld op de rol betalen. Studenten die hun bachelor in geen van beide universiteiten hebben gevolgd, maar die er zich wel inschrijven voor de master, mogen deelnemen aan dit programma. Hun kandidatuur moet ten laatste op 15 oktober van het eerste masterjaar ingediend zijn. De selectie wordt door iedere instelling uitgevoerd in overeenstemming met de academische criteria, zoals deze bepaald worden door de specifieke programmacommissies beschreven in artikel 6. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.1

2 Artikel 6 : Instellingen en voorschriften Het programma wordt samen beheerd in overeenstemming met de wetten en de reglementen die van kracht zijn in beide instellingen. Een stuurgroep zal worden opgericht, samengesteld uit de decanen van beide faculteiten en twee personen door hen aangeduid, om te waken over een goed verloop van de overeenkomst. Voor elk specifiek programma, uitgewerkt in een aanhangsel van dit akkoord, zal een specifieke programmacommissie worden opgericht, bestaande uit minstens twee personen per instelling. De leden van de programmacommissies vertegenwoordigen de commissies die, aan de respectievelijke instelling, belast zijn met het beheer van de masterprogramma's. De stuurgroep en de specifieke programmacommissies zullen tenminste één keer per jaar vergaderen. Artikel 7 : Diploma In overeenstemming met de principes van de CLUSTER- masterdiploma s zal de student op het einde van de opleiding een diploma van beide partnerinstellingen krijgen, mits aan de bijzondere voorwaarden - bepaald in artikel 8 - is voldaan. Deze diploma's worden uitgereikt door iedere instelling volgens de gangbare regels en procedures. Op het diploma dat uitgereikt wordt door Université catholique de Louvain zal er een verwijzing opgenomen worden naar onderliggende samenwerkingsovereenkomst en zal het andere diploma, afgegeven in het kader van deze overeenkomst, vermeld worden. De minimale vermeldingen, zoals bepaald door de regering van de Communauté française de Belgique, zullen op het diploma vermeld zijn in het Frans. De titel toegekend door Katholieke Universiteit Leuven zal vermeld zijn in de oorspronkelijke taal. Op het diploma dat uitgereikt wordt door Katholieke Universiteit Leuven zal er geen verwijzing opgenomen worden naar onderliggende samenwerkingsovereenkomst. De minimale vermeldingen, zoals bepaald door de regering van de Vlaamse Gemeenschap van België, zullen op het diploma vermeld zijn in het Nederlands. De details van het programma afgelegd aan Université catholique de Louvain, zullen vermeld worden in het diplomasupplement. Artikel 8 : Bijzondere voorwaarden De specifieke programmacommissies (art. 5) keuren jaarlijks de individuele programma's van de studenten van beide instellingen goed. Het programma van de studenten bedraagt tenminste 120 ECTS credits, waarvan tenminste 50 ECTS credits aan iedere instelling worden behaald. Voor elke student, die deelneemt aan een duaal masterprogramma, zullen in de jury van de masterproef beide partnerinstellingen vertegenwoordigd worden minstens door één lid. Beide partnerinstellingen verbinden zich ertoe om jaarlijks de resultaten van de examens, die afgelegd werden aan die instelling, door te geven aan de partnerinstelling en de resultaten van de examens, die afgelegd werden aan de partnerinstelling volledig te erkennen. Nadat een student het volledige duale masterprogramma heeft doorlopen, zal gecontroleerd worden of deze daadwerkelijk aan de vereiste voorwaarden voldaan heeft om de titel te behalen. In overeenstemming met de regels die gelden aan beide partnerinstellingen zal door de examencommissie een graad van verdienste toegekend worden. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.2

3 Artikel 9 : Academische verantwoordelijken De academische verantwoordelijken van de overeenkomst in beide partnerinstellingen zijn, ex officio, de decanen van de Faculté des sciences appliquées van UCL en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van KULeuven. Artikel 10 : Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst wordt voor de vijf jaar afgesloten. Ze kan hernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van vijf academische jaren, na evaluatie door de academische overheden van ieder instelling. Hiervoor neemt de stuurgroep kennis van de verslagen van de specifieke programmacommissies, die belast zijn met de programma's beschreven in de aanhangsels van dit samenwerkingsakkoord. Elke instelling kan de overeenkomst beëindigen op voorwaarde dat dit gebeurt vóór de laatste dag van de maand december voorafgaand aan het academisch jaar voor hetwelk één van beide partijen afziet van haar deelname aan het programma. In geen geval zal de beëindiging van de overeenkomst ten nadele zijn van studenten betrokken in dit programma. Opgesteld te Louvain-la-Neuve en Leuven in vier oorspronkelijke exemplaren, waarvan twee in het Frans en twee in het Nederlands. Datum : Prof. Bernard Coulie Rector van L université catholique de Louvain Prof. Marc Vervenne Rector van de Katholieke universiteit Leuven Prof. Jean Didier Legat Decaan van de École Polytechnique de Louvain (UCL) Prof. Ludo Froyen Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KULeuven UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.3

4 Aanhangsel 1: Duaal masterprogramma voor Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées en Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken. In overeenstemming met het artikel 3 van de overeenkomst, ondertekend tussen Université catholique de Louvain en Katholieke Universiteit Leuven, betreffende de organisatie van «Dual Master Programs» van 120 ECTS credits voor opleidingen in de ingenieurswetenschappen, wordt besloten om een duaal masterprogramma van 120 credits in te richten. De titel van de opleiding is in het Frans «Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées» en in het Nederlands «Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken». Opgesteld te Louvain-la-Neuve en Leuven in vier oorspronkelijke exemplaren, waarvan twee in het Frans en twee in het Nederlands. Datum : Prof. Jean Didier Legat Decaan van de École Polytechnique de Louvain (UCL) Prof. Ludo Froyen Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van KULeuven. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.4

5 Bijlage aan aanhangsel nummer 1 van de interuniversitaire overeenkomst tussen Université catholique de Louvain en Katholieke Universiteit Leuven, betreffende de organisatie van dual masterprogramma s van 120 ECTS credits voor opleidingen in de ingenieurswetenschappen: «Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées» en «Master in de Ingenieurswetenschappen : Wiskundige Ingenieurstechnieken». 1. Programmacommissie De commissieleden van het specifieke programma voorzien in het artikel 6 van de overeenkomst zijn: - Prof. François Glineur (UCL) - Prof. Paul Van Dooren (UCL) - Prof. Dirk Roose (K.U.Leuven) - Prof. Joos Vandewalle (K.U.Leuven) 2. Gedetailleerd programma Door Université catholique de Louvain voorgestelde deel: De opleidingsonderdelen opgenomen in de opleiding Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées : zie de programmagids op Door Katholieke Universiteit Leuven voorgestelde deel: De opleidingsonderdelen opgenomen in de opleiding Master in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken : zie de programmagids op (faculteit ingenieurswetenschappen) 3. Bijzondere regels Toelatingsvoorwaarden Studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken aan K.U.Leuven of voor de opleiding Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées aan UCL worden toegelaten tot de het duaal Master-programma. Programma a) Kernopleiding : minimum 48 ECTS studiepunten De kernopleiding (minimum 48 studiepunten) van het programma wordt voor iedere student vastgelegd door de programmacommissie, rekening houdend met de vooropleiding van de student, met als doel dat de student voldoende kennis heeft van de onderwerpen die aan bod komen in de verplichte opleidingsonderdelen van de beide programma s ( Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken en Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées ). b) Masterproef en verwante activiteiten: ECTS studiepunten De omvang, het aantal ECTS studiepunten en de praktische organisatie van de masterproef wordt bepaald door de instelling waar de student het (grootste deel van) de masterproef afwerkt. Aan UCL geldt de masterproef voor 28 ECTS studiepunten; aan K.U.Leuven wordt de masterproef, die geldt voor 24 studiepunten, aangevuld met een andere activiteit, nl. H03E5A (Gevallenstudies : wiskundige ingenieurstechnieken, 3 ECTS studiepunten). In oveeenstemming met artikel 8 van de overeenkomst, zullen in de jury van de masterproef beide partnerinstellingen vertegenwoordigd worden minstens door één lid, en bij voorkeur zal de masterproef begeleid worden door promotoren uit beide instellingen. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.5

6 c) Keuzedeel profielen/options: 30 ECTS studiepunten De student kiest voor (minimum) 30 studiepunten opleidingsonderdelen uit de profielen in de opleiding Master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken (industriële procescontrole, datamining, beeldverwerking, scientific computing en simulatie, cryptografie) de Cours et séminaires recommandés uit de options in de opleiding «Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées» (optimisation et recherche opérationnelle, automatique et systèmes dynamiques, mathématiques discrètes et informatique, modélisation et simulation des phénomènes physiques, économie et économétrie, mathématiques financières, statistiques, génie biomédical, gestion, création de petites et moyennes entreprises, traitement de l'information et du signal) d) Vrije keuze Het programma van de student wordt verder aangevuld tot minimum 120 studiepunten volgens de regels van beide programma s. 4. Varia Vier voorbeeldtrajecten, gebaseerd op de programmagids , zijn als hieronder toegevoegd: 1. student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure / mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL (UCL KUL UCL); 2. student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure / mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven (UCL UCL KUL); 3. student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven (KUL UCL KUL) 4. student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL (KUL KUL - UCL) Opgesteld te Louvain-la-Neuve en Leuven in vier oorspronkelijke exemplaren, waarvan twee in het Frans en twee in het Nederlands. Datum: Prof. François Glineur Vertegenwoordiger van de programmacommissie Master : ingénieur civil en mathématiques appliquées, UCL. Prof. Dirk Roose Vertegenwoordiger van de Permanente Onderwijscommissie van Master in de Ingenieurswetenschappen : Wiskundige Ingenieurstechnieken, KULeuven. UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.6

7 Aanvulling: Voorbeeldtrajecten KULeuven UCL KULeuven of UCL 1. UCL KUL UCL Code ECTS Vaknaam H01M8A 6 Systeemtheorie en regeltechniek H03D7A 6 Numerieke simulatie van differentiaalvergelijkingen H03D9A 6 Niet-lineaire systemen H03E1A 6 Systeemidentificatie en modellering H03E3A 6 Optimalisatie H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software INMA Théorie des matrices INMA Modélisation stochastique INMA Automatique : théorie et mise en œuvre INMA Travail de fin d'études 30 Keuzedeel profielen/options 11 Vrije keuze (student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure of mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL) 2. UCL UCL KUL Code ECTS Vaknaam INMA Automatique linéaire INMA Analyse numérique : approximation, interpolation, intégration INMA Modélisation et analyse des systèmes dynamiques INMA Théorie des matrices INMA Modélisation stochastique INMA Modèles et méthodes d'optimisation II INMA Identification des systèmes H03E8A 6 Computergestuurde regeltechniek H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software H03E5A 3 Gevallenstudies: wiskundige ingenieurstechnieken H03H9A 24 Masterproef 30 Keuzedeel profielen/options 16 Vrije keuze (student met een diploma Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil (majeure of mineure en mathématiques appliquées), die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven) UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.7

8 3. KUL UCL KUL Code ECTS Vaknaam INMA Automatique linéaire INMA Analyse numérique : approximation, interpolation, intégration INMA Modélisation et analyse des systèmes dynamiques INMA Théorie des matrices FSAB Mathématiques 3 INMA Modélisation stochastique INMA Modèles et méthodes d'optimisation II INMA Identification des systèmes H03E8A 6 Computergestuurde regeltechniek H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software H03E5A 3 Gevallenstudies: wiskundige ingenieurstechnieken H03H9A 24 Masterproef 30 Keuzedeel profielen/options 11 Vrije keuze (student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan UCL en het tweede jaar aan K.U.Leuven) 4. KUL KUL UCL Code ECTS Vaknaam H03D7A 6 Numerieke simulatie van differentiaalvergelijkingen H03D9A 6 Niet-lineaire systemen H03E1A 6 Systeemidentificatie en modellering H03E3A 6 Optimalisatie H03E6A 6 Technische wiskunde H03E8A 6 Computergestuurde regeltechniek H03F0A 6 Technisch-wetenschappelijke software INMA Théorie des matrices INMA Modélisation stochastique INMA Travail de fin d'études 30 Keuzedeel profielen/options 10 Vrije keuze (student met een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (nevenrichting elektrotechniek) of een diploma Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (nevenrichting computerwetenschappen) die het eerste jaar van de duale masteropleiding volgt aan K.U.Leuven en het tweede jaar aan UCL) UCL/K.U.Leuven Interuniversitaire Overeenkomst betreffende Duale Masterprogramma s p.8

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken LEUVEN t Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Faculteit Ingenieurswetenschappen De steeds toenemende computercapaciteit voor de verwerking van metingen, de opslag van

Nadere informatie

Fait à Louvain-la-Neuve et à Leuven en 4 exemplaires originaux, dont deux en français et deux en néerlandais.

Fait à Louvain-la-Neuve et à Leuven en 4 exemplaires originaux, dont deux en français et deux en néerlandais. Annexe 11 : Programme conjoint de Master ingénieur civil électromécanicien finalité mécatronique et Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde optie mechatronica en precisiemechanica. En conformité

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Avenant 3 : Programme de dual master pour les «Master ingénieur civil des constructions» et «Master in de Ingenieurswetenschappen : bouwkunde».

Avenant 3 : Programme de dual master pour les «Master ingénieur civil des constructions» et «Master in de Ingenieurswetenschappen : bouwkunde». Avenant 3 : Programme de dual master pour les «Master ingénieur civil des constructions» et «Master in de Ingenieurswetenschappen : bouwkunde». Conformément à l'article 3 de la convention signée entre

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen LEUVEN t Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 38

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 38 1 (2001) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 38 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale

Nadere informatie

Master of Science in de (bio-) ingenieurswetenschappen. Voor Bachelors of Masters industriële wetenschappen

Master of Science in de (bio-) ingenieurswetenschappen. Voor Bachelors of Masters industriële wetenschappen Master of Science in de (bio-) ingenieurswetenschappen Voor Bachelors of Masters industriële wetenschappen Inhoud Profielen Wetenschapper versus ingenieur Industrieel ingenieur versus burgerlijk ingenieur/bio-ingenieur

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Verderstuderen in UCL. Nadine Gelinne Ecole d études européennes Olivier Renders Centre d information et d orientation

Verderstuderen in UCL. Nadine Gelinne Ecole d études européennes Olivier Renders Centre d information et d orientation Verderstuderen in UCL Nadine Gelinne Ecole d études européennes Olivier Renders Centre d information et d orientation De instelling : 1425 : UCL = zuster universiteit KUL Bilaterale samenwerking UCL-KUL

Nadere informatie

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Inleiding Doel van de vorming = zelfstandig het OER kunnen gebruiken om vragen vanuit de praktijk op te lossen, om het meest

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST werving kandidaat-student-commissieleden Algemeen Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Master in de ingenieursweten schappen: energie

Master in de ingenieursweten schappen: energie LEUVEN t Master in de ingenieursweten schappen: energie Opties: elektrische energie thermomechanische energie algemene techno-economische energiekennis Faculteit Ingenieurswetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: LEUVEN t Master in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Vademecum Onderzoeksproject

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Vademecum Onderzoeksproject AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Vademecum Onderzoeksproject 2014-2015 2 Inleiding Dit boekje is een handleiding voor het opleidingsonderdeel Onderzoeksproject Muziek. Het Onderzoeksproject Muziek

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Ma ingenieurswetenschappen na Ba of Ma industrieel ingenieur

Ma ingenieurswetenschappen na Ba of Ma industrieel ingenieur Ma ingenieurswetenschappen na Ba of Ma industrieel ingenieur profielen wetenschapper vs ingenieur ind.ing. vs burg.ir. arbeidsmarkt 2 wetenschapper vs. ingenieur interesse voor wetenschappen gebeten om

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Master ingenieurswetenschappen Master bio-ingenieurswetenschappen. na Bachelor of Master industrieel ingenieur

Master ingenieurswetenschappen Master bio-ingenieurswetenschappen. na Bachelor of Master industrieel ingenieur Master ingenieurswetenschappen Master bio-ingenieurswetenschappen na Bachelor of Master industrieel ingenieur Profielen en arbeidsmarkt Opleiding: inhoud en organisatie Varia Waarom Leuven? Internationaal

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars BIJLAGE I Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars Periode: van 01/09/1990 tot en met 31/08/2006 Islamitische godsdienst Vereiste Code dd. 4 GVSO-groep

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Verder studeren aan. Olivier Renders, studieadviseur- CIO

Verder studeren aan. Olivier Renders, studieadviseur- CIO Verder studeren aan Olivier Renders, studieadviseur- CIO Rayonnement international Innovation pédagogique Mobilisation dans la société Audace pour la recherche 2 De instelling 1425 : UCL = zuster universiteit

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

OER juli 2017

OER juli 2017 OER 2017-2018 15 juli 2017 Aanpassingen OER 17-18 Algemeen: aanpak 1. Herteksting: genderneutraliteit + andere tekstuele verbeteringen 2. Discussiepunten (+ kleine optimalisaties) -ervaringen faculteiten

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Industrieel ingenieur Sta je graag

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Master in de toegepaste informatica

Master in de toegepaste informatica LEUVEN t Master in de toegepaste informatica + schakelprogramma Specialisaties: softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen multimedia artificiële intelligentie Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie