Veilig in de winkel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig in de winkel 1"

Transcriptie

1 Veilig in de winkel 1

2 Inleiding Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op jaarlijks 1 miljard. Bovendien nemen geweld en agressie in de winkel toe. Gelukkig kunt u zelf een heleboel doen om winkelcriminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen. In dit boekje zet het HBD de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. Per onderwerp geven we handige tips en hulpmiddelen. ok wordt aangegeven wat u kunt doen als er toch iets gebeurt. Het is belangrijk om regelmatig met uw medewerkers over winkelcriminaliteit te praten en hen te betrekken bij de veiligheidsmaatregelen en -procedures. Zo kunt u samen zorgen voor een veilige en prettige werkomgeving. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 2

3 Preventie Huisregels 4 Winkelinrichting 5 Sleutel- en geldbeleid 6 Aandacht voor de klant 7 Training 9 Keurmerk Veilig ndernemen 10 Als het dan toch gebeurt Gedragsregels 11 Aanhouden 12 Een overval: RAAK principe 14 Nazorg Winkelontzegging 15 Afrekenen met winkeldieven 15 Slachtofferhulp Detailhandel 16 Checklist 17 Colofon 19 3

4 Preventie Huisregels 4 Winkelinrichting 5 Sleutel- en geldbeleid 6 Aandacht voor de klant 7 Training 9 Keurmerk Veilig ndernemen 10 Huisregels De eerste barricade tegen ongewenste klanten zijn duidelijk gecommuniceerde huisregels bij de ingang van uw winkel. Ze maken duidelijk dat u ongewenst gedrag niet tolereert en werken daarmee preventief. Zodra de klant binnen stapt weet hij waar rekening mee gehouden moet worden. Het vooraf verlenen van toestemming voor tassencontrole, verplicht gebruik van een winkelwagentje of -mandje, het beperken van de toegang van (hinderlijke) groepen; het mag allemaal en u mag er mensen op aanspreken. Als u maar bij de ingang duidelijk maakt dat dit de regels zijn in uw huis. Welke regels u hanteert, hangt af van het type winkel dat u heeft, maar ook hoe u wilt optreden tegen ongewenst gedrag en wat past bij de uitstraling van uw winkel. ok voor uw medewerkers zijn huisregels van belang. Huisregels bieden hen houvast en duidelijkheid wat wel en niet getolereerd wordt in de winkel en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Bovendien is het overtreden van huisregels en het vervolgens weigeren de winkel te verlaten altijd Een winkelbel is een goed hulpmiddel. Je weet dan precies wanneer er een klant binnenkomt, ook als je achterin de zaak bezig bent en geen goed zicht hebt op de deur. 4 p onze website vindt u een handige online tool, waarmee u snel en gemakkelijk een complete set huisregels voor uw winkel kunt samenstellen.

5 aanleiding om snel assistentie van de politie te vragen. Er is dan sprake van huisvredebreuk en dit is een ernstig vergrijp. Winkelinrichting Een uitgekiende winkelinrichting werkt niet alleen prettig, maar helpt ook de veiligheid in uw winkel te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het niet instemmen met de tassencontrole. f aan echt hinderlijk gedrag van bepaalde groepen of individuen. Maak hierover zo mogelijk afspraken met de plaatselijke politie. Winkelinrichting Houd de winkel zo overzichtelijk mogelijk. Zet de kassa zo neer dat u tijdens het afrekenen goed zicht hebt op de ingang en de rest van de winkel. Zorg dat u vanuit de winkel de eventuele uitstallingen buiten de winkel goed kunt zien. Zorg voor goede verlichting, niet alleen in de winkel zelf maar ook bij de toegangsdeur(en) en de personeelsingang. Laat met opvallende stickers op de deur en de etalageruit zien welke veiligheidsmaatregelen u neemt: - de kluis is voorzien van tijdvertraging; - camera s waken voor uw en onze veiligheid; - kassa s worden regelmatig afgeroomd. Spiegels, camera s en alarmknoppen vergroten de veiligheid alleen als iedereen er goed mee om weet te gaan. Zorg dat er een ruimte in de winkel is, bijvoorbeeld het kantoor, waar u na een aanhouding met de verdachte kunt wachten op de politie. Belangrijk is dat deze ruimte vanuit de winkel niet te zien is om zo verdere onrust te voorkomen. 5

6 Sleutel- en geldbeleid De preventieve maatregelen tegen een overval richten zich voornamelijk op het beperken van de materiële schade. Zorgvuldig omgaan met sleutels, geld, de kassa en het openen en sluiten van de winkel is hiervoor erg belangrijk. Bespreek de volgende tips ook regelmatig met uw medewerkers, ook zij hebben de verantwoordelijkheid hier bewust mee om te gaan. Is uw winkel veilig? Doe de veiligheidsscan op onze website. Sleutelbeleid Wijs bij voorkeur twee personen aan die de sleutel mogen hebben van de toegangsdeuren en de kluis. ok moeten zij op de hoogte zijn van de eventuele alarmcode. Let erop dat niemand anders de sleutel en/of alarmcode heeft. Gebruik sleutels die niet na te maken zijn. Laat geen sleutels zitten in vitrines, deuren en kluizen. Zorg ervoor dat de kluissleutel - in ieder geval overdag - op een vaste plaats ligt. Eist een overvaller onder dreiging van geweld de sleutel, dan weet iedereen die te liggen. pening en sluiting pen en sluit de winkel altijd met z n tweeën. Iets niet in orde bij het openen van de winkel? Loop of rijd dan door en waarschuw de politie. Controleer voor het sluiten of er niemand in de winkel is achtergebleven. Treft u bij het verlaten van de winkel een verdachte situatie aan? Ga dan terug naar binnen, sluit de deur en waarschuw de politie. Wees alert op invallende duisternis. De meeste overvallen vinden plaats in de donkere maanden oktober t/m maart. Sinds wij het geldtransport hebben uitbesteed aan een professionele organisatie, voelt iedereen in de winkel zich een stuk veiliger! 6

7 Geldbeleid Zorg ervoor dat er in de kassa niet meer dan het noodzakelijke wisselgeld aanwezig is. Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg ervoor dat ongewenste klanten er niet te makkelijk bij kunnen. Stimuleer pinbetalingen, zodat er minder contant geld in de kassa aanwezig is. Zorg voor afroomkluizen waarin groot geld direct kan worden opgeborgen. Tel geld in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor klanten en voorbijgangers. Zorg in de winkel voor minimaal één kluis die is voorzien van een tijdslot of tijdvertraging. Zorg - indien geld zelf naar de bank wordt gebracht - voor voldoende afwisseling in tijdstip, dag en route. Neem geld in ieder geval nooit mee naar huis. Let op of de omgeving veilig is wanneer u geld afstort in een nachtkluis bij een bank. verweeg professioneel, veilig geldtransport. Als u geldtransport met collegawinkeliers inhuurt, kunt u wellicht de kosten delen. Het succes van deze maatregelen valt of staat met het consequent toepassen ervan in de bedrijfsvoering. Als u als ondernemer/bedrijfsleider bewust omgaat met de preventieve maatregelen, straalt u dit uit naar werknemers én klanten. Met als resultaat dat iedereen zich veiliger voelt. Aandacht voor de klant ok met een juiste houding naar uw klanten toe kunt u al veel narigheid voorkomen. Een positieve aanwezigheid van u en uw team schrikt kwaadwillende klanten af en trekt tegelijkertijd klanten aan die u wel graag wilt ontvangen! 7

8 Door klanten aan te spreken op afwijkend/ opvallend gedrag kunt u ervoor zorgen dat ze afzien van eventuele winkeldiefstal. Hieronder een aantal eigenaardigheden waar u op moet letten: verdreven vriendelijkheid. nhandig gedrag. Veel rondkijken. Meer aandacht voor de omgeving dan voor de producten. Schijnbaar doelloos rondlopen door de winkel. Het opzoeken van onoverzichtelijke plaatsen in de winkel. Wanneer ik een verdachte klant heel vriendelijk en persoonlijk aanspreek, merk ik vaak dat hij zich totaal niet meer op zijn gemak voelt en vervolgens direct de winkel verlaat. Met lege handen welteverstaan! 8 Tips Begroet de klanten. Geef klanten bij de ingang een winkelmandje. Zorg voor voldoende personeel op de juiste plek. Maak bewust oogcontact zodat de klant weet dat hij is opgemerkt en niet anoniem meer is. Stap regelmatig op iemand af. Stel open vragen als Waarmee kan ik u helpen?. Het bekende Kan ik u helpen? wordt vaak afgedaan met een kortaf nee. Wijs een klant die zich afwijkend gedraagt op de huisregels. Behandel iemand die volgens u iets achterover drukt toch als klant. Zeg bijvoorbeeld Kan ik dat alvast van u aanpakken? of Ik zie dat u een winkelmandje bent vergeten, ik geef u er een. In de meeste gevallen zal de winkeldief zich dan bedenken en ontstaat er geen agressie. Geef persoonlijke aandacht bij het afrekenen.

9 ok hierbij is het weer belangrijk dat niet alleen u maar ook uw medewerkers weten wat zij zélf kunnen doen om bij te dragen aan een veilige werkomgeving. Betrek hen bij de veiligheidsmaatregelen en -procedures. Zorg dat ook parttimers en invalkrachten hiervan op de hoogte zijn. U kunt bijvoorbeeld regelmatig samen, tijdens het werkoverleg, de procedures doornemen. Wanneer u als ondernemer bewust omgaat met winkelcriminaliteit en -veiligheid verkleint u bovendien de kans op interne criminaliteit aanzienlijk. Training Natuurlijk is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van alle veiligheidsmaatregelen en -procedures. Maar wanneer u uzelf en uw personeel echt wilt oefenen in het juist handelen tijdens bijvoorbeeld diefstal, geweld of een overval, is het aan te raden een training te volgen. Groepstraining op locatie U kunt ook samen met uw medewerkers de groeps training Veilig in de winkel volgen. De training werkt met rollenspelen: een beroepsacteur of -actrice speelt een agressieve of gewelddadige klant, de cursist moet daarop reageren. Door deze vorm van praktijkervaring leert de cursist zijn eigen instinctieve reacties en grenzen goed kennen en is daardoor beter voorbereid mocht zich onverhoopt een dergelijke situatie voordoen in de winkel. Meer informatie over de trainingen vindt u op onze website. Gratis trainen via internet Via de website kunt u gratis trainingen volgen. In de online training mgaan met agressie en geweld leren uw medewerkers aan de hand van videofilmpjes hoe ze klanten kunnen aanspreken en agressie en geweld kunnen voorkomen. De online training Aanhouden winkeldieven leert u hoe en wanneer u een dief kunt aanhouden. Wat mag wel en wat mag niet? In 45 minuten krijgt u de theorie en praktische voorbeelden in de vorm van videofimpjes en foto s. De trainingen worden afgesloten met een toets waarmee een certificaat behaald kan worden. Had ik zo n training maar eerder gevolgd, ik ga het nu heel anders aanpakken. 9

10 Keurmerk Veilig ndernemen (KV) Via het Keurmerk Veilig ndernemen kunnen winkeliers samen met de gemeente en politie preventieve maatregelen nemen om zo de veiligheid in het winkelgebied te vergroten. nder begeleiding van een projectadviseur van het HBD wordt er dan een KV-traject in gang gezet. Er wordt gestart met een veiligheidsscan. Deze bestaat uit drie onderdelen: politiecijfers, een straatinspectie en de resultaten van een ondernemersenquête. Deze scan maakt duidelijk hoe de actuele situatie is en waar de grootste problemen liggen. p basis van deze scan wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Daarin staan de doelstellingen en acties die de partners gaan ondernemen om het winkelgebied veiliger te maken. De afspraken worden vastgelegd in een convenant. Hiermee kan certificering voor het keurmerk worden aangevraagd en ontvangt het winkelgebied de eerste ster van het HBD. Bij elke hercertificering volgt een extra ster, met een maximum van vijf. Wilt u ook de handen ineen slaan om winkelcriminaliteit en overlast in uw werkomgeving terug te dringen? Neem dan contact op met het HBD. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website. Wij zijn er trots op dat we met onze gezamenlijke inspanningen zo n goed resultaat hebben behaald. De reacties van klanten zijn erg positief! 10

11 Als het dan toch gebeurt Gedragsregels 11 Aanhouden 12 Een overval: RAAK principe 14 Gedragsregels ndanks alle preventieve maatregelen kan het helaas toch gebeuren dat zich een vervelende situatie voordoet. Door u aan de volgende gedragsregels te houden kunt u mogelijk een confrontatie voorkomen. Wanneer de situatie toch escaleert is een juiste houding van u en uw medewerkers erg belangrijk. Gedragsregels Stop S toom afblazen. Laat de klant even uitrazen. T ot de orde roepen. Roep de klant tot orde. pnieuw beginnen. Begin het gesprek opnieuw. P assen bij herhaling. Valt de klant toch in herhaling, stop dan direct met het gesprek: Ik heb u net gezegd dat ik zo niet aangesproken wens te worden. of Ik hoor u nu weer zeggen, dat betekent dat ik het gesprek nu stop. Ga nooit met een klant in discussie. Blijf rustig en negeer persoonlijke beledigingen. Ga niet in op dreigementen. Probeer niet te winnen. nderdruk de drang om fysiek geweld te gebruiken. p de training leerde ik dat wanneer een klant alsmaar bozer wordt, je je het beste kunt omdraaien en weglopen. Moeilijk, maar het werkt! 11

12 Aanhouden: de juiste en veilige procedure Wanneer u besluit de klant aan te houden is het belangrijk om dit volgens de onderstaande procedure te doen. Helaas verlopen, ondanks de juiste procedure, niet alle aanhoudingen even rustig. Wanneer een verdachte echt agressief wordt is het voor ieders veiligheid beter de verdachte te laten gaan. Doe dan wel altijd aangifte! Tip! Zorg dat u altijd een aantal aangifteformulieren klaar heeft liggen. Procedure van aanhouden Blijf altijd kalm wanneer u een winkeldiefstal signaleert. Handel altijd met z n tweeën, dat is veiliger. Spreek de verdachte aan - blijf altijd beleefd - misschien is er sprake van een vergissing. Zeg bij een aanhouding letterlijk: Ik houd u aan op verdenking van diefstal. Leid de verdachte weg uit het zicht van klanten - en bel direct de politie. Laat de verdachte nooit alleen, ook niet naar de wc laten gaan dus. Als de verdachte de gestolen goederen niet afgeeft, laat dat dan aan de politie over. Draag de verdachte over aan de politie en doe aangifte met het landelijk aangifteformulier. Blijf altijd beleefd en voorkom geweld. 12

13 Daarnaast geeft de wet duidelijke grenzen aan wat u wel en niet mag doen in het geval van winkelcriminaliteit. Een eenvoudige vuistregel hierbij is: uw optreden (als burger) moet in verhouding staan tot datgene wat u overkomt. Hier volgen een aantal regels waar u rekening mee moet houden. Plaats van aanhouding Is de verdachte eenmaal buiten, dan kunt u hem uit veiligheidsoverwegingen beter niet achtervolgen met als doel hem zelf aan te houden. U kunt eventueel de betreffende persoon volgen, zodat de politie de aanhouding kan verrichten. Bijvoorbeeld doordat u het kenteken van zijn auto noteert. Probeer geweld op straat hoe dan ook te vermijden: wek zo min mogelijk irritatie op en onderneem zelf geen actie in de richting van de verdachte. Gepaste dwang m een onwillige, aangehouden verdachte niet te laten weglopen of de zaak op stelten te laten zetten, mag u gepaste dwang toepassen om hem af te voeren naar bijvoorbeeld het kantoor of de kantine. Een lastig begrip, maar het komt er op neer dat u de ander hoe dan ook geen letsel mag toebrengen. Stevig vasthouden aan de jas kan wel, tegen de muur drukken kan niet, want daarbij is de kans op letsel te groot. Zelfverdediging U heeft het recht zichzelf te verdedigen als een verdachte u rechtstreeks pijn of letsel wil toebrengen. Desnoods met gebruik van geweld, als afwerings- of ontwijkingsmanoeuvres niet helpen. U mag echter niet meer geweld gebruiken dan strikt noodzakelijk is voor uw verdediging en u moet stoppen als de aanvaller er mee stopt. ok als u vindt dat de aanvaller wel een lesje verdiend heeft. De kans is anders groot dat u zelf voor de rechter komt te staan. In beslag nemen van goederen Voorwerpen die een verdachte meevoert in zijn kleding mag u niet in beslag nemen en u mag daar ook niet naar gaan zoeken. Wettelijk is het wel toegestaan voorwerpen in beslag te nemen waar u bij kunt zonder de verdachte aan te raken. Ter voorkoming van agressie kunt u dit echter beter aan de politie overlaten. Tassen controleren Tascontrole is vaak de snelste methode om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van winkeldiefstal. Dit moet dan wel aangekondigd worden in de huisregels. Weigert de klant, dan kunt u de politie vragen de tas te doorzoeken. Meer informatie kunt u vinden op onze website. Hier kunt u ook de gratis online training Aanhouden winkeldieven volgen. 13

14 Een overval: RAAK principe ndanks alle voorbereidingen en preventieve maatregelen kan het toch gebeuren: een overval. Tijdens een overval zijn er vier gouden regels waaraan u zich moet houden: de RAAK-regels. R ustig blijven. A anvaard de bevelen en volg deze snel en kalm op. A fgeven van het geld waarom gevraagd wordt. K ijk goed en probeer een signalement op te nemen voor de politie. In de groepstraining Veilig in de winkel komen deze regels uitgebreid aan bod en leert u ze toepassen in een gespeelde praktijksituatie. Wat te doen na een overval Bel direct voor hulp. Bel Slachtofferhulp Detailhandel Houd vervolgens de telefoon vrij. Sluit de deur, laat niemand binnen en geef niemand informatie. Kom nergens aan in verband met achtergelaten sporen. Stel klanten gerust, vraag hun medewerking als getuige. Laat iedereen zo snel mogelijk opschrijven wat men gezien en gehoord heeft. Wacht de politie buiten op. Verder is het van belang dat u en eventuele andere slachtoffers altijd aangifte doen bij de politie. Dit kan via het landelijk aangifteformulier, via telefoonnummer of op het politiebureau. Hoe meer aangiftes er binnenkomen, hoe beter de politie criminele activiteiten kan voorkomen en de pakkans van daders kan vergroten. Let erop dat u op het aangifteformulier nooit uw privé-adres invult, maar dat van de winkel of het hoofdkantoor. Neem het formulier ook door met de politie en bewaar een kopie. Neem de tijd om het voorval te bespreken en bedenk wat u kunt doen om herhaling te voorkomen. Loop alle preventieve maatregelen nog eens door en overweeg een training Veilig in de winkel. Weetje De meeste overvallen vinden plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag. Piekuren liggen tussen en uur en op koopavonden tussen en uur. 14

15 Nazorg Winkelontzegging 15 Afrekenen met winkeldieven 15 HBD Slachtofferhulp Detailhandel 16 Winkelontzegging Heeft u iemand betrapt op winkeldiefstal? Geef die persoon dan een winkelontzegging. Er is dan direct sprake van een strafbaar feit (huisvredebreuk) als de betreffende persoon toch uw winkel betreedt. Een winkelontzegging duurt 12 maanden. Deze kan oplopen tot maximaal 24 maanden bij agressie of geweld. Vanzelfsprekend kunt u alleen een winkelontzegging afgeven op gegronde redenen. Let er verder op dat u een winkelontzegging altijd aangetekend verstuurt. Collectief winkelverbod Als winkelier heeft u ook de mogelijkheid om samen met collega-winkeliers een collectief winkelverbod op te leggen. U bepaalt daarbij samen met de deelnemende winkeliers de grenzen van het verboden gebied. verweegt u de invoering van een collectief winkelverbod, doe dit dan bij voorkeur via het Keurmerk Veilig ndernemen (zie pagina 10). Via het HBD kunt u dan als winkeliersvereniging ook gratis beschikken over een eigen verenigingswebsite met een standaard-registratiesysteem voor het collectief winkelverbod. Afrekenen met winkeldieven Als u een winkeldief heeft aangehouden, kan deze behalve strafrechtelijk (door justitie) ook civielrechtelijk worden aangepakt. Dit betekent dat u de dief een schadevergoeding van 151,- kunt laten betalen voor de tijd die u kwijt bent aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Als u deelneemt aan de HBD-regeling Afrekenen met winkeldieven helpt het HBD u bij het innen van de schadevergoeding. Bovendien ontvangt u gratis voorlichtingsmateriaal, waarmee u kunt laten zien dat u afrekent met winkeldieven. Meld u gratis aan op 15

16 luisterend oor. Toch is professionele hulp belangrijk. Naast luisteren geeft de hulpverlener ook praktische adviezen over de verwerking van de traumatische ervaring. ok bespreekt hij eventuele lichamelijke klachten met het slachtoffer en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Dankzij deze professionele hulp kunnen de meeste slachtoffers snel weer met vertrouwen en plezier aan het werk. HBD Slachtofferhulp Detailhandel Middels de gratis regeling Slachtofferhulp Detailhandel van het HBD bent u altijd verzekerd van eerstelijns hulp bij agressie, geweld, een overval of ongeval in de winkel. Een beroep doen op de regeling is eenvoudig. Door te bellen met het gratis telefoonnummer wordt contact gezocht met de alarmcentrale. Deze zorgt ervoor dat er binnen twee uur een professionele hulpverlener ter plaatse is. Het is voor slachtoffers en betrokkenen heel belangrijk om over hun ervaringen te praten. Wegstoppen lost niets op. Gelukkig bieden de mensen in de naaste omgeving van de slachtoffers vaak een Deze eerstelijns hulpverlening is gratis voor alle ondernemers en medewerkers in de detailhandel. Mocht er eventueel langduriger begeleiding nodig zijn dan kunnen hiertoe afspraken gemaakt worden met de hulpverlener of via uw eigen Arbodienst of verzekeraar. Deze verdere nazorg valt uitdrukkelijk niet onder de regeling van het HBD. Vraag de gratis instructiekaart met telefoonstickers aan op onze website. HBD Slachtofferhulp Detailhandel De regeling HBD Slachtofferhulp Detailhandel biedt de volgende ondersteuning: Alarmcentrale, 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week: Binnen twee uur na de melding (denkt u er ook aan de politie te bellen) is er een professionele hulpverlener ter plaatse om ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning omvat zowel de emotionele opvang en begeleiding van betrokkenen als heel praktische ondersteuning. De betrokkenen worden indien nodig de eerstvolgende werkdag begeleid naar (en bij) het werk. Een tweetal telefonische gesprekken voor aanvullende vragen en of ervaringen. 16

17 Checklist m regelmatig te kunnen controleren of iedereen nog weet wat er is afgesproken, kunt u simpelweg de volgende checklist nalopen. Als u vier keer of meer met nee antwoordt, is het van belang het draaiboek met alle veiligheidsmaatregelen en -procedures nog eens door te lopen. Preventie Ja Nee 1. Kent iedereen de afspraken bij het openen en sluiten van de winkel? 2. Let iedereen er regelmatig op of er geen verdachte personen in de omgeving van de ingang zijn? 3. Is de personeelsingang van veraf goed te zien? Dat wil zeggen: is de ingang goed verlicht en wordt het zicht erop nergens door belemmerd? 4. Weet iedereen wat te doen bij een verdachte situatie? Wie moet er gewaarschuwd worden? Welk seintje is er afgesproken? 5. Als de deur van de personeelsingang of het magazijn op slot zit en er wordt gebeld, is dan te zien wie er buiten voor de deur staat? 6. Weet iedereen waar de kluis staat? 7. Kan iedereen een eventuele overvaller vertellen hoe het tijdslot of de tijdvertraging werkt? 8. Weet iedereen waar de sleutel van de kluis is? 9. Weet iedereen wat te doen als iemand een greep uit de kassa doet? 10. Kent iedereen de afspraken over het opmaken en afromen van de kassa en over het afstorten van geld? 17

18 Als het dan toch gebeurt Ja Nee 11. Weet iedereen hoe te reageren op een bedreiging? 12. Weet iedereen wat te doen tijdens een overval? 13. Weet iedereen waar de overvalknop zit en hoe deze werkt? 14. Ligt het nummer groot en duidelijk bij de telefoon(s)? Nazorg Ja Nee 15. Ligt het nummer van HBD Slachtofferhulp Detailhandel bij de telefoon(s)? 16. Praten jullie als team regelmatig over winkelcriminaliteit? 18

19 Colofon Extra exemplaren van deze publicatie: via internet: per per fax: HBD-bestelservice: telefonisch: bij de HBD-infodesk: Een overzicht van alle HBD-publicaties is te vinden op de website Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) juli 2011 WIN/03 Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD. 19

20 Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is. Het HBD houdt zich onder andere bezig met de bestrijding van winkelcriminaliteit, werkt aan de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden, zorgt voor voldoende en goed opgeleid personeel en stimuleert innovatie en duurzaamheid. Het HBD is bovendien het kenniscentrum voor de detailhandel. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Postbus LS Den Haag T (070) F (070) E I 20

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel Arbowaaier Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel WERKEN IN DE DETAILHANDEL IS ERG LEUK... EN DAT MOET VOORAL ZO BLIJVEN. Daarom is een veilige en gezonde werkplek belangrijk. Zo voorkom

Nadere informatie

Winkelcriminaliteit te lijf

Winkelcriminaliteit te lijf Winkelcriminaliteit te lijf Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Winkeldiefstal 3 2.1 Inrichting 3 2.1.1 De overzichtelijkheid voor medewerkers 3 2.1.2 De relatie met de binnenkomende of uitlopende klant 3 2.1.3 De

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag HOU ME VAST maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag Een handreiking voor begeleiders December 2010 Karine Hornain, gedragsdeskundige Ivo Meijer,

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas CBL Protocol Liever pinnen dan contant betaalpas www.supermarkt.nl 2 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig is als klanten pinnen in plaats van contant betalen,

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Ook u kunt ermee te maken krijgen

Ook u kunt ermee te maken krijgen Ook u kunt ermee te maken krijgen Stel u voor. Bij de poort van uw bedrijf of (kennis-)instelling scholen actievoerders samen. Of wanneer u s ochtends uw woning verlaat, ziet u dat deze beklad is. De intentie

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie