Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten"

Transcriptie

1 Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten Meeste grensstreekbewoners zullen tol toch wel betalen Onderzoek van I&O Research 29 augustus 2014 De Duitse minister van Verkeer wil vanaf 1 januari 2016 tolheffing voor de Duitse wegen invoeren. Automobilisten of motorrijders die naar of door Duitsland willen rijden, zouden vanaf dat moment vanaf de Duitse grens moeten betalen voor het gebruik van de wegen. De tolheffing zou voor alle Duitse wegen gelden, niet alleen snelwegen. Nederlandse bestuurders, met name uit de Nederlands-Duitse grensstreek, zijn hier tegen in het geweer gekomen. Uit een landelijk representatief onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research (onder Nederlanders van 18 jaar en ouder) blijkt niet alleen dat een ruime meerderheid faliekant tegen deze plannen is (vooral bewoners van de grensstreek), maar ook dat zij door de tol minder vaak naar Duitsland zullen reizen en er dus minder geld gaan uitgeven. Nu besteden Nederlanders jaarlijks zo n 3,8 miljard euro in Duitsland aan toerisme, dagtripjes, winkelbezoek, tanken, familiebezoek, zakelijk bezoek en uitgaan. Als de plannen door zouden gaan, zou het de Duitse Economie circa één miljard kunnen gaan kosten. Tegen een opbrengst van maximaal rond de 250 miljoen euro aan tolheffing 1. Bij het overnemen van resultaten uit dit bericht altijd de bron I&O Research noemen. Meer informatie Peter Kanne mail: I&O Research onderzocht het huidige gedrag en de kennis van en houding ten aanzien van de voorgenomen tolheffing. En mogelijke gedragsveranderingen en effecten op de bestedingen. De belangrijkste uitkomsten: De afgelopen 12 maanden bezochten vier op de tien Nederlanders Duitsland met auto of motor. Het grootste deel hiervan doet dat regelmatig. Men bezoekt Duitsland voor een toeristisch bezoek, op doorreis naar een ander land, om te winkelen, om benzine te tanken, voor het werk of voor familie- of vriendenbezoek. De effecten op de bestedingen in Duitsland zijn aanzienlijk. Naar schatting nemen deze met een miljard euro af als alle voornemens worden waargemaakt. De tolplannen zouden vooral het winkelen (64% zal dit minder doen), benzine tanken (57%), toeristisch bezoek (44%) hard raken. Doorreis scoort hier vrij laag (29%). 1 Zo n 5 miljoen volwassen Nederlanders bezoeken Duitsland per jaar, gemiddeld met ruim 2 personen in de auto. Dit zou betekenen: circa 2,5 miljoen auto s of motorfietsen die Duitsland per jaar aandoen. Stel dat ze de maximale kosten (100 euro) betalen, komt dit neer op 250 miljoen. 1

2 De meeste Nederlanders zijn op de hoogte van de Duitse voornemens, maar er bestaan misverstanden over wat de tolheffing precies inhoudt. Meer dan de helft denkt dat het alleen voor snelwegen geldt. In de grensstreek is kennis groter dan in de rest van Nederland. Tegenover betalen voor weggebruik in het algemeen staat bijna de helft negatief. Tegenover de Duitse tolplannen staat maar liefst ruim twee derde negatief. Men is in ruime meerderheid van mening dat het plan indruist tegen de Europese gedachte van open grenzen en open markten. Het grootste deel zal wel een vignet kopen, een ruime meerderheid zegt: ik zal wel moeten want ik moet nu eenmaal (af en toe) naar Duitsland. Men zal vooral overgaan op aankoop eenmalig vignet (twee derde), slechts een op acht zou voor jaarvignet kiezen. Grensstreekbewoners Van de Nederlanders die wonen in de grensstreek 2 bezoekt 74% Duitsland, Waarvan 76% om te winkelen en 57% om te tanken. De grensstreekbewoners besteden aan het winkelen circa 345,7 miljoen, dit is 35% van de totale bestedingen van Nederlanders. Voor tanken is dat 291,5 miljoen, wat neerkomt op 32% van de totale Nederlandse bestedingen. Een kwart van de grensstreekbewoners gaat zijn gedrag niet veranderen voor winkelen en tanken en respectievelijk 20% en 14% weet het nog niet. In geval van winkelen en tanken gaat 60% en 53% zijn gedrag aanpassen. Wanneer ze wel gedrag gaan veranderen, zal aan winkelen 59% minder worden besteed en 61% aan tanken. Wanneer voor alle bezoekdoelen wordt opgeteld wat grensstreekbewoners zeggen niet meer te gaan besteden in Duitsland, komen dit uit op 285,8 miljoen. Dat is ruim een kwart van de Nederlandse bestedingen die dan weg zouden vallen. 2 Grensstreek hebben we opgevat als wonend minder 25km hemelsbreed van de Duitse grnes. Het betreft 9% vande bevolking, personen 18 jaar of ouder). 2

3 Meerderheid Nederlanders enigszins op de hoogte van de plannen Bijna alle Nederlanders (94%) hebben wel iets gehoord van de plannen, 44% zegt ook inhoudelijk op de hoogte te zijn. Op de vraag voor welke wegen de tol zal gaan gelden, blijkt ruim de helft (53%) te denken dat de plannen alleen de snelwegen gelden, wat dus niet het geval is. Verder geeft 77 procent van de Nederlanders aan niet te weten welk bedrag per jaar waarschijnlijk betaald moet worden door automobilisten of motorrijders die naar of door Duitsland willen rijden. Ongeveer een kwart geeft aan het wel te weten. Zij schatten gemiddeld genomen het bedrag op 86 per jaar, een lichte onderschatting van het voorgenomen tarief van 100. Figuur 1 De Duitse regering overweegt tol in te voeren voor het gebruik van de Duitse snelwegen voor automobilisten en motorrijders. Heeft u hier iets over gezien, gehoord of gelezen, voorafgaand aan dit onderzoek? (n=5.025) 3

4 Figuur 2 Geldt de voorgenomen Duitse tolheffing volgens u voor alle wegen of alleen voor de snelwegen? Figuur 3 In welke mate zijn de onderstaande situatie op dit moment op u van toepassing? (n=5.025) 4

5 Ruime meerderheid Nederlanders negatief over Duitse tolplannen In het algemeen staan Nederlanders vaker negatief (51%) dan positief (18%) tegenover het betalen voor gebruik van wegen (door middel van tolheffing, kilometerheffing, rekeningrijden, etc.). In geval van de Duitse tolplannen (nadat de respondenten is uitgelegd wat de plannen precies zijn, zie ook de vragenlijst) slaat dit om in 66% negatief en 6% positief. In de grensstreek met Duitsland is maar liefst 80% negatief. Figuur 4 Hoe staat u in het algemeen tegenover het betalen voor gebruik van wegen (door middel van tolheffing, kilometerheffing, rekeningrijden, e.d.)? (n=5.026) 5

6 Figuur 5 Hoe staat u tegenover deze plannen voor tolheffing op alle Duitse wegen? (Na uitleg. n=5.025) 6

7 Figuur 6 Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen (n=5.025) 7

8 Zestig procent zou kiezen voor vignet per keer (10 of 20 euro) Figuur 6 Welk vignet zou u waarschijnlijk kopen na invoering van tolheffing? 8

9 Aanzienlijke economische effecten als gevolg van Duitse tolheffing Omgerekend naar alle Nederlanders van 18 jaar en ouder en alle redenen om Duitsland te bezoeken worden de totale jaarlijkse bestedingen geschat op 3,8 miljard euro. In totaal zouden Nederlanders circa 1 miljard minder uit kunnen gaan geven als de tolplannen door zouden gaan. Het effect van de tolheffing is het grootst op het reisgedrag onder bezoekers vanwege winkelen en/of tanken en onder toeristen. Bij hen is het economische effect ook het grootst. Natuurlijk is voorgenomen gedrag wat anders dan het feitelijke gedrag, maar de negatieve economische effecten van de tolheffing zijn onmiskenbaar. Tabel 1 Huidige en verwachte bestedingen per bezoekreden en totaal, per jaar. Bezoek en bestedingen % Nederlanders dat Dlnd bezocht met auto/motor afgelopen 12 mnd Omgerekend naar aantal Nederlanders (miljoen) Gemiddeld aantal ritten afgelopen 12 mnd. Gemiddeld aantal reizigers per rit Gemiddeld bedrag bestedingen per rit ( ) Gemiddeld bedrag bestedingen per jaar ( ) Totaal bedrag bestedingen (x mln) Tanken Uitgaan Werk Winkelen Toerisme / dagtrip Bezoek familie/vrien den Doorreis anders TOTAAL 17,8% 10% 3% 4% 24% 7% 16% 1% 2,503 1,405 0,401 0,655 3,855 1,030 2,891 0,174 10,5 12,5 6,9 11,4 2,5 6,8 2,6 7,7 2,2 1,8 2,6 1,5 2,6 2,3 2,7 2,4 80,43 72,94 90,88 68,01 318,00 54,54 98,65 66,65 846,40 910,53 624,26 777,38 792,90 372,49 256,12 511,96 963,1 711,0 96,4 339, ,7 166,9 274,3 37, Effecten tol % Nederlander dat nu Duitsland bezoekt en minder vaak zou komen Gemiddeld geschatte afname bestedingen door minder bestedenden Gemiddeld bedrag bestedingen minder per jaar Totaal bedrag minder besteden (x miljoen) 64% 57% 64% 23% 44% 24% 29% 28% 59% 62% 66% 47% 54% 50% 51% 58% 318,60 322,35 262,45 85,50 189,68 45,44 37,49 84,33 362,5 205,9 47,9 25,5 332,4 21,3 49,3 6, ,5 Afname procentueel -38% -29% -50% -7% -28% -13% -18% -18% Leeswijzer (voorbeeld: winkelen) 17,8% van de Nederlanders reisde in de afgelopen 12 maanden naar of door Duitsland. In totaal waren dat 2,5 miljoen personen. Gemiddeld deed deze 17,8% dat 10,5 keer per jaar, met gemiddeld 2,2 personen in de auto. Per rit werd circa 80 euro besteed, over een heel jaar (x 10,5) komt dat neer op zo n 846 euro. Over alle Nederlanders gerekend betekent dat 963 miljoen euro. 9

10 Indien de Duitse tol zou worden ingevoerd, zegt 64% van degenen die om te winkelen deze reden wel eens naar Duitsland gaan dat minder te gaan doen, en wel (geschat) 59% minder. Dat komt neer op een bedrag van circa 360 miljoen euro dat de Nederlanders minder uit zouden geven aan winkelen in Duitsland. 10

11 Onderzoeksverantwoording I&O Research voerde van 22 t/m 29 augustus 2014 op eigen initiatief een online onderzoek uit naar de houding van Nederlanders ten aanzien van de Duitse tolheffing en naar de mogelijke economische effecten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het I&O Research panel dat circa leden telt. De resultaten waarover hier gerapporteerd wordt, zijn verzameld tussen 22 en 27 augustus. In totaal hebben in deze periode Nederlanders deelgenomen aan het onderzoek. In de vragenlijst (zie bijlage 1) komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Huidig gedrag. - Houding en kennis ten aanzien van tolheffing - Mogelijk effect van Duitse tolplannen op uitgaven in Duitsland. Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven. De respondenten hebben geen financiële vergoeding gehad voor hun aanmelding voor het panel. Ook voor deelname aan dit onderzoek is door de respondenten belangeloos deelgenomen. De onderzoeksresultaten zijn na herweging op leeftijd, geslacht, opleiding en provincie representatief voor alle Nederlandse inwoners (18-89 jaar). Dit is uitgevoerd conform de richtlijnen van de gouden standaard I&O Research I&O Research BV is een bureau voor beleids- en marktonderzoek. Wij bieden onze klanten betrouwbaar en gedegen onderzoek en zijn creatief in het vinden van vernieuwende onderzoeksoplossingen. Kwaliteit en een persoonlijke aanpak staan centraal in ons werk. I&O Research is het negende marktonderzoekbureau van Nederland. In de publieke sector behoort I&O Research tot de top drie. Onze 50 medewerkers ondersteunen onze klanten met creatieve en vernieuwende ideeën. Vragen en luisteren staan aan de basis van ons werk. I&O Research is lid van de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA), maakt deel uit van de Research Keurmerk Groep en onderschrijft de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. I&O Research is ISO 9001 en ISO gecertificeerd. Ons online onderzoekspanel (I&O Research Panel) heeft op 20 juni 2014 het ISO certificaat ontvangen. Dit is de norm voor online onderzoekspanels. Naast onderzoek en advies detacheert I&O Research onderzoekers en adviseurs. I&O Research heeft vestigingen in Enschede, Hoorn en Nieuwegein. Meer informatie Peter Kanne mail:

12 Noot voor redactie Het overnemen van cijfers en teksten uit deze publicatie is alleen toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research als bron. 12

13 Bijlage 1. Vragenlijst Vragen over huidig gedrag 1. Reist u zelf wel eens met de auto of motor (als bestuurder) naar of door Duitsland? Als u alleen meerijdt met iemand vult u dan nee in. We bedoelen niet: meerijden met georganiseerde reizen, bussen, en dergelijke. Ja Nee => door naar 6 2. Indien vraag 1 = 1 Met welk doel bezoekt u Duitsland wel eens met de auto of motor? (Meerdere antwoorden mogelijk): Winkelen/boodschappen doen Benzine, gas of diesel tanken Uitgaan (horeca, musea, schouwburg etc.) Werken/zakelijk bezoek Toeristisch bezoek aan Duitsland (vakantie, stedentrip, niet op doorreis naar ander land ) Bezoek familie/vrienden Doorreis naar een ander land Anders, namelijk: 3. Indien vraag 1 = 1, per categorie vraag 2 uitvragen, Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege < antwoord vraag 2 > met de auto of motor in Duitsland gereden? Niet in afgelopen 12 maanden 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 tot 10 keer 11 tot 20 keer Vaker dan 20 keer, namelijk: Weet niet 13

14 4. Indien vraag 3 = niet niet en niet weet niet, per categorie vraag 2 uitvragen Met hoeveel personen reisde u (gemiddeld) naar Duitsland? 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen of meer, namelijk: Weet niet 5. Indien vraag 1 = 1, per categorie vraag 2 uitvragen, Hoeveel geld heeft u bij benadering IN TOTAAL de afgelopen 12 maanden bij deze bezoeken vanwege < antwoord vraag 2 >, uitgegeven in Duitsland? Denk hierbij aan eten, drinken, overnachting, benzine, aankopen bij winkels, etc. Indien u met meerdere mensen reisde geeft u dan het totale bedrag Het hoeft niet exact, kiest u alstublieft een bedrag bij benadering. Minder dan 10 euro 10 tot 50 euro 50 tot 100 euro 100 tot 250 euro 250 tot 500 euro 500 tot euro tot euro tot euro Meer dan euro, namelijk: Vragen over houding en kennis tov tolheffing 6. Hoe staat u in het algemeen tegenover het betalen voor gebruik van wegen (door middel van tolheffing, kilometerheffing, rekeningrijden, e.d.)? Hierbij betalen weggebruikers meer naarmate ze meer gebruik maken van de weg. Dit soort maatregelen zijn meestal bedoeld om files tegen te gaan. De opbrengsten kunnen gebruikt worden voor verbetering van de wegen. Zeer positief-positief-neutraal-negatief-zeer negatief-weet niet/geen mening 14

15 7. De Duitse regering overweegt tol in te voeren voor het gebruik van de Duitse snelwegen voor automobilisten en motorrijders. Heeft u hier iets over gezien, gehoord of gelezen, voorafgaand aan dit onderzoek? Ja, ik ben hier inhoudelijk van op de hoogte Ja, ik heb er wel iets van gehoord maar ken het plan niet inhoudelijk Nee, niets van gehoord, gezien of gelezen => ga door naar Geldt de voorgenomen Duitse tolheffing volgens u voor alle wegen of alleen voor de snelwegen? Alle wegen Alleen snelwegen Weet niet 9. Weet u bij benadering welk bedrag PER JAAR waarschijnlijk betaald moet worden door automobilisten of motorrijders die naar of door Duitsland willen rijden? Ja, namelijk: Nee, weet niet 10. In welke mate is de onderstaande situatie op dit moment op u van toepassing? (zeker wel waarschijnlijk wel waarschijnlijk niet zeker niet weet niet ) Ik probeer landen met tolheffing op wegen zoveel mogelijk te vermijden In landen met tolheffing op wegen probeer ik zoveel mogelijk tolvrij te rijden Als de tol voor Duitse wegen wordt ingevoerd zal ik Duitsland zoveel mogelijk mijden NOT BACK Leest u onderstaande alstublieft goed door voor u verder gaat met de volgende vraag. De Duitse minister van Verkeer heeft in juli een plan bekend gemaakt voor tolheffing vanaf 1 januari Automobilisten of motorrijders die naar of door Duitsland willen rijden, zouden vanaf dat moment vanaf de Duitse grens moeten betalen voor het gebruik van de wegen. De tolheffing zou voor alle Duitse wegen gelden, niet alleen snelwegen. De tolheffing vindt, net als bijvoorbeeld in Zwitserland en Oostenrijk, plaats door middel van vignetten voor op de voorruit. Daarbij is er de keuze uit een jaarvignet of een tijdelijk vignet (2 maanden of 10 dagen). De kosten van de tol staan nog niet vast, maar worden nu geschat staan op: ca. 100 euro per jaar, 20 euro voor 2 maanden en 10 euro voor 10 dagen. 15

16 Het Duitse tolsysteem zal anders zijn dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar je betaalt voor verbetering en onderhoud van bepaalde snelwegen. En je kunt er voor kiezen om toltrajecten te ontwijken. Verder kunnen Duitse automobilisten de tol via hun motorrijtuigenbelasting terugkrijgen, de buitenlanders niet. Het geld zou gebruikt worden voor de Duitse infrastructuur in het algemeen. In een groot deel van Europa wordt al tol geheven (zie kaartje). Grofweg is een onderscheid aan te brengen tussen: - Toltrajecten ( Streckenbezogen ) of - Vignetten ( Vignette ) Bron: Hoe staat u tegenover deze plannen voor tolheffing op alle Duitse wegen? Zeer positief-positief-neutraal-negatief-zeer negatief-weet niet/geen mening Wilt u hieronder uw antwoord toelichten? < open > 16

17 12. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen: Helemaal mee eens, Tamelijk mee eens, Tamelijk mee oneens, helemaal mee oneens, weet niet/geen mening Het is logisch dat Duitsland tol gaat heffen op haar snelwegen, omdat veel reizigers hier gebruik van maken, maar niet in Duitsland blijven (en dus geen of weinig geld uitgeven) De plannen voor tolheffing op alle Duitse wegen zijn discriminerend voor niet-duitsers In alle Europese landen moet de tolheffing op wegen voor EU-burgers worden opgeheven Het systeem van tolheffing op wegen is strijdig met de Europese gedachte van open markt en open grenzen Er moet in Nederland ook een tolheffing op wegen voor buitenlanders komen Er moet in Nederland een tolheffing op wegen voor alle gebruikers komen (buitenlanders èn Nederlanders) (Indien vraag 1 = 1) Ik zal die tol wel gaan betalen, ik moet nu eenmaal (af en toe) naar Duitsland met de auto. Vragen over mogelijke gedragsverandering Stel: de Duitse plannen gaan door. Automobilisten of motorrijders die naar of door Duitsland willen rijden, zouden dan vanaf de Duitse grens moeten betalen voor het gebruik van de wegen. De tolheffing vindt plaats door middel van vignetten voor op de voorruit, met de keuze uit een jaarvignet of een tijdelijk vignet. De kosten van de tol worden geschat op: ca. 100 euro per jaar, 20 euro voor 2 maanden en 10 euro voor 10 dagen. Heeft dit dan gevolgen voor uw bezoeken aan Duitsland? 13. Per categorie in vraag 2 geantwoord, Wat bent u van plan wat betreft.: Ik zal niets veranderen in mijn reisgedrag (en zal de tol betalen) Ik zal op een andere manier gaan reizen (trein, bus, vliegtuig) om mijn bestemming te bereiken Ik zal minder vaak reizen naar Duitsland Weet ik nog niet Ruimte voor toelichting 17

18 14. Per categorie in vraag 5 minder vaak, andere manier en weet niet : Verwacht u na invoering van tolheffing voor het bezoekdoel < antwoord vraag 2 > meer of minder uit te geven in Duitsland? Denk hierbij aan eten, drinken, overnachting, benzine, aankopen bij winkels, etc. - Meer - Evenveel - Minder - Weet niet Ruimte voor toelichting 15. Indien 14 = meer of minder: Hoeveel procent verwacht u na invoering van tolheffing in Duitsland <meer/minder> uit te geven voor het bezoekdoel <vraag 2 > 1-10 procent procent procent procent procent procent 16. Welk vignet zou u waarschijnlijk kopen na invoering van tolheffing? Ik zou zeker geen vignet kopen Vignet dat een jaar geldig is (waarschijnlijk circa 100 euro per jaar) Vignet voor een korte periode, telkens wanneer ik dat nodig heb (10 of 20 euro per keer). Weet niet 17. Afsluiten met open vraag 18

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording...

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording... Rapport VUURWERK Draagvlak voor gemeentelijke vuurwerkshow in combinatie met vuurwerkverbod particulieren Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet I&O Research Dr. Pieter van Wijnen Samenvatting en persbericht De bezorgdheid over de uitkomsten van de formatie onderhandelingen is groter

Nadere informatie

HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE

HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE Rapport HET REFERENDUM OVER DE ASSOCIATIE- OVEREENKOMST MET OEKRAÏNE Onderzoek I&O Research Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Datum Maart

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

ONDERZOEK PENSIOEN- DEELNEMERS

ONDERZOEK PENSIOEN- DEELNEMERS Rapport ONDERZOEK PENSIOEN- DEELNEMERS Kennis, houding en standpunten t.a.v. beleggingsbeleid Onderzoek april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Rapport Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland?

Rapport Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland? Rapport FORT EUROPA Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland? Onderzoek in opdracht van de Volkskrant, augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Samenvatting Op dit moment maakt zes op de tien Leidenaren gebruik van de trein, ruim vier op de tien van de bus binnen Leiden en een kwart van de bus naar een plaats in de

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

BEZUINIGINGEN. Rapport. Hoe denken burgers en ambtenaren over gemeentelijke bezuinigingen? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, augustus 2015

BEZUINIGINGEN. Rapport. Hoe denken burgers en ambtenaren over gemeentelijke bezuinigingen? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, augustus 2015 Rapport BEZUINIGINGEN Hoe denken burgers en ambtenaren over gemeentelijke bezuinigingen? Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Rapportage in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 november 2013 Projectnummer 13.092

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Rapport SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Onderzoek in opdracht van Milieudefensie November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 11 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Peiling over Europa en EDIC

Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Datum: september 2013 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 emailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker)

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker) Hofpanel Verslag evaluatiepeiling en panelbijeenkomst 22 maart 2010 Inleiding Het Hofpanel is opgericht in juni 2008. Destijds is gestart met 575 deelnemers. Deze zijn geworven via een aselecte aanschrijving

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU 30 januari 2015 Onderzoek: Griekenland en de EU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Docentenhandleiding CBS in de Klas

Docentenhandleiding CBS in de Klas Docentenhandleiding CBS in de Klas Groep 7/8 Dit lesmateriaal is een initiatief van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste jaren wordt er in het onderwijs steeds meer aandacht besteed

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

OPVANG VAN ASIELZOEKERS

OPVANG VAN ASIELZOEKERS Rapport OPVANG VAN ASIELZOEKERS Onderzoek I&O Research i.s.m. Universiteit Twente 18 december 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN

SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Rapport SCOOTERS IN DE BINNENSTEDEN Onderzoek in opdracht van Milieudefensie November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/172

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

ANWB TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing in Nederland

ANWB TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing in Nederland ANWB TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing in Nederland HANS ONKENHOUT ODETTE VLEK AMSTERDAM, OKTOBER 2013 ANWB - TOL Een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen over tolheffing

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomer 1 31 Juli 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Aan 592 jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

2. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. 1. Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU

2. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. 1. Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU FEST! M O R A DA S T I DU 1. Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU 2. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner Ongeveer twintig procent van de EU-burgers heeft Duits als moedertaal. Dat

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag 14 april 2015 Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Onderzoek weggebruikers experimenttrajecten A2, A6, A7 en A16 Datum September 2011 Status Definitief Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 3 januari 2015 Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie