ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de IJsselmeerpolders rijp rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de IJsselmeerpolders rijp rapport"

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de IJsselmeerpolders rijp rapport Ri 8630

2 ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de IJsselmeerpolders EMBuoTHeers NMKS04CNS1 VOOR OB W5*8eu.Mv.CHPOLD_Tr<S rijp rapport het bedrijfsleven in de groeikern almere in een recessie-jaar(1982) door drs. j.w.f. fels cds lb. / slo Ri pos bus AP lelystad sme dinghuis zuid erwagenplein 2 lei ( 03200) tele K 40115

3 Inhoud 1. INLEIDING 5 2. VERSLAG 2.1. Datum van operationeel worden van het bedrijf in Alraere Oorspronkelijke vestigingsplaats van de bedrijven 2.3. Voornaamste reden voor vestiging in Almere De "push-factoren" van de oorspronkelijke vestigings- 9 plaats De "pull-factoren" van Almere Op welke wijze is uw aandacht op Alraere gevestigd 9 geworden? Andere onderzochte vestigingsplaatsen, naast Almere, 10 bestudeerd en de redenen waarom men daar niet is heengegaan Duur van het vestigingsplaatsonderzoek Vestigingsplaats van de financiele relaties van de 11 bedrijven Is uw bedrijf reeds eerder verhuist geweest? Beoordeling van de vestigingsprocedure van de R.IJ.P Commentaar van ondernemers op de procedure van de 13 Z.IJ.P. waaronder Welstand 2.6. Gegevens over het personeel Het aantal personeelsleden in de vorige vestigings- 14 plaats ten tijde van de vestigingsaanvraag naar Almere, vergeleken met het aantal personeelsleden in Almere tijdens de enquete in Grootte-verdeling van de personeelsbezetting van de 14 bedrijven in De verwachte personeelsbezetting direct na vestiging 15 in Almere, zoals weergegeven op de vestigingsaanvraagformulieren t.o.v. het werkelijk aantal personeelsleden in Het aantal vrouwelijke personeelsleden Het aantal personeelsleden woonachtig in Almere Woonplaatsen van het personeel, niet woonachtig in 16 Alraere Aantal buitenlandse werknemers De scholingsgraad van het personeel Aantal personeelsleden die vertrokken zijn bij de 17 bedrijven in Almere, maar wel inmiddels een woning in Almere toegewezen hebben gekregen 2.7. Wijze van vervoer van en naar Almere Vestigingsplaats van de leveranciers/opdrachtgevers 18 van de bedrijven (qua omzet) 2.9. Het afzetgebied van de bedrijven Wijze van aan- en afvoer van grondstoffen en goederen De aanvoer van grondstoffen en goederen naar Almere De afvoer van de goederen uit Almere Invoering van nieuwe produkten (assortimentsuitbreiding) of nieuwe produktiemethoden ("innovatie") als gevolg van de verhuizing van het bedrijf naar Almere Directe verbeteringen in Alrnere t.o.v. de vorige vestigingsplaats 19

4 INHOUD (vervolg) Minder gunstige vestigingsaspecten in Almere Uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijfsleven in het nieuwe pand in Almere Werkzaamheden voor andere bedrijven in Almere Ontwikkeling in de bedrijfsklasse, waartoe het desbetreffende bedrijf behoort en de omzetontwikkeling van het eigen bedrijf Het eigen vervoer van de bedrijven Wat is er gebeurd met het achtergebleven pand in uw vorige vestigingsplaats? Samenstelling van de produktiekosten ADDITIONELE INFORMATIE OVER DE BEZOCHTE BEDRIJVEN De lengte van de totale vestigingsprocedure die de bedrijven doorlopen, vanaf het eerste gesprek tot en met het operationeel worden van het bedrijf in Almere Datum en plaats van oprichting van de bedrijven De investeringskosten van de bedrijven in Alraere Overzicht van de investeringskosten Overzicht van de investeringskosten van industriele bedrijven Overzicht van de investeringskosten van groothandelsbedrijven Overzicht van de investeringskosten van de overige bedrijven Totale uiteindelijke investeringskosten, zoals vermeld tijdens de enquete t.o.v. de eerder opgegeven investeringskosten De kosten per arbeidsplaats in Almere bij deze bedrijven De verhouding eigen: vreerad vermogen De verhouding uitgegeven terrein per onderneming en het bebouwde oppervlakte (bebouwingspercentage) Is uw bedrijf lid van de Vereniging Bedrijfskring Almere? 4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5. VRAGENFORMULIER VOOR BEDRIJVEN GEVESTIGD IN ALMERE 49 59

5 1. Inleiding Dit verslag is het resultaat van een mondelinge enquete onder 30 bedrijven in Almere, gehouden in Deze mondelinge enquetes onder het bedrij fsleven in Almere dateren vanaf eind 1977, toen de eerste bedrijven zich in Almere vestigden. De vragenlijst heeft zich in de loop der jaren nogal gewijzigd en bevat ook dit jaar een aantal aanvullingen. Nieuwe vragen hebben o.m. betrekking op de financiele relaties (bank en accountant) van het bedrijfsleven, duur van het vestigingsplaats onderzoek, de kosten per arbeidsplaats in Almere en het lidmaatschap van de vereniging Bedrijfskring Almere. Sommige vragen, waarop nauwelijks respons kwam, zijn weggelaten. De vragenlijst is te vinden achterin dit rapport. Dat de economische recessie ook Almere niet voorbijgaat, moge blijken uit de volgende cijfers. De eigen omzetontwikkeling was bij 50% van de bedrijven dalende, bij 19% was hij stabiel en slechts bij 31% was hij stijgende. De totale jaaromzet in 1982 werd voor 22 bedrijven geraamd op / 254 miljoen. Ongeveer 60% van de bedrijven had een dalend netto winstpercentage t.o.v en 1980 of maakten soms helemaal geen winst meer. Een andere indicatie betreft het aantal arbeidsplaatsen bij deze bedrijven. Voor het eerst sinds 1977 blijkt het aantal arbeidsplaatsen bij de in 1982 bezochte bedrijven achteruit te zijn gegaan vergeleken met het aantal arbeidsplaatsen bij deze bedrijven voordat men naar Almere migreerde. Kon er in vorige jaren een stijging van ongeveer 10% worden geconstateerd, in 1982 blijkt het aantal arbeidsplaatsen met 4% te zijn achteruitgegaan. De 30 bezochte bedrijven kwamen overwegend uit de industriele sector (13 bedrijven) en de groothandelsector (10 bedrijven). Verder waren er 7 "overige" bedrijven, zoals b.v. een architectenbureau en een uitgeverij. Er worden elk jaar steeds andere bedrijven bezocht, die recentelijk gevestigd zijn in Almere. De bedrijven waren gevestigd op De Vaart (10 bedrijven) en verder in Almere-Haven op De Steiger (11 bedrijven), Achterwerf (1 bedrijf) en in het centrum van Almere-Haven (1 bedrijf). Ook dit jaar is met behulp van archiefmateriaal ingegaan op de financiele positie van de bedrijven, zoals de relatie eigen: vreemd vermogen. Voor zover mogelijk is een vergelijking t.a.v. de resultaten getrokken met vorige enquetes, gehouden in 1979 en in 1980/*81. Voor de gedetailleerde uitkomsten van deze enquete wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 en voor globale resultaten naar de samenvatting en conclusies.

6 enkele afstanden overde weg vanaf almere *-3 y zwolle amsterdam arnhem utrecht hilversum den haag lelystad dronten rotterdam eindhoven 78 km 23 km 73 km 36 km 20 km 82 km 39 km 51 km 103 km 125 km

7 2. Verslag Aan de hand van de vragenlijst zullen hierna, zoveel mogelijk in chronologische volgorde, de resultaten worden weergegeven Datum van operationeel worden van het bedrijf in Almere De 30 bezochte bedrijven werden operationeel in Almere in de volgende kwartalen: derde kwartaal 1979: 2 bedrijven vierde kwartaal 1979: 2 bedrijven eerste kwartaal 1980: 4 bedrijven tweede kwartaal 1980: 3 bedrijven vierde kwartaal 1980: 2 bedrijven eerste kwartaal 1981: 4 bedrijven tweede kwartaal 1981: 1 bedrijf derde kwartaal 1981: 5 bedrijven vierde kwartaal 1981: 4 bedrijven eerste kwartaal 1982: 2 bedrijven tweede kwartaal 1982: 1 bedrijf. Verreweg de meeste bedrijven werden dus in 1980 (nl. 9) en in 1981 (nl. 14) operationeel in Almere. Van deze 30 bedrijven zijn er 3 nieuw opgericht in Almere, in Deze 3 nieuwe bedrijven waren gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw op De Steiger en in de kleine hallen op Ambachtsmark in Almere-Haven Oorspronkelijke vestigingsplaats van de bedrijven Van de bezochte 30 bedrijven waren er 3 nieuw opgericht in Almere-Haven. Daarnaast waren er 2 bedrijven, die voorheen elders in Almere-Haven tij- delijk gehuisvest waren. Deze hadden na enige jaren een nieuw bedrijfspand laten bouwen in Almere. Resteert dus de oorspronkelijke vestigingsplaats van 25 bedrijven te onderzoeken. Hiervan kwamen de meeste uit Amsterdam, nl. 13. Deze 13 bedrijven kunnen als volgt naar stadsdeel onderverdeeld worden (zie kaart 1): Stadsdeel 0 (binnenstad): 5 bedrijven Stadsdeel 1 (oud-west): 2 bedrijven Stadsdeel 2 (oud-zuid): 1 bedrijf Stadsdeel 3 (oud-oost): 1 bedrijf Stadsdeel 4 (nieuw-oost): 1 bedrijf Stadsdeel 5 (nieuw-zuid): 1 bedrijf Stadsdeel 8 (westelijke tuinsteden): 2 bedrijven. De meeste bedrijven blijken dus, evenals als in 1979 en 1980/'81, uit het centrum van Amsterdam afkomstig te zijn. Uit de regio "Gooi- en Vechtstreek" kwamen 7 bedrijven. In 1979 en in 1980/*81 kwamen de meeste bedrijven echter juist uit deze regio, gevolgd door Amsterdam. Onderverdeeld naar plaats van herkomst is de verdeling voor "Gooi- en Vechtstreek" als volgt: Hilversum: 2 Naarden : 2 Bussum : 1

8 Kaart 1: Amsterdam, ingedeeld naar stadsdelen. *- t."* = z. = = 1 - ; r i.. -t -i.. i? X c c c c s c I i t i i t i - t t i f i

9 Nederhorst den Berg: 1 Huizen : 1 De overige 5 bedrijven waren afkomstig uit: Badhoevedorp (2x), Diemen (2x) en Zwaanshoek Voornaamste reden voor vestiging in Almere De "push-factoren" van deoorspronkelijke vestiginggplaatg De redenen waarom men uit de vorige vestigingsplaats vertrok, worden hieronder opgesomd, in volgorde van het aantal keren vermeld door de bedrijven: - ruimtegebrek, 18 x vermeld, waarvan 8 x door bedrijven uit Amsterdam. Dit was ook de meest geciteerde reden in 1979 en in 1980/ f gehuisvest in verspreide vestigingen, 7 x vermeld - aan- en afvoerproblemen en/of parkeerproblemen, 4 x vermeld - voornemen van gemeente Amsterdam om het pand te slopen of een woonbestemming te geven, 2 x vermeld - huurcontract liep af, 2 x vermeld - slechte samenwerking met gemeente Hilversum m.b.t. uitbreiding van het bestaande pand - huurcontract kon slechts per jaar verlengd worden - bedrijf was midden in een woonbuurt gehuisvest (Amsterdam) - in Huizen was er geen mogelijkheid de grond te kopen De_"oul1-factoren"_yan_Almere De aantrekkingskracht van Almere op het bedrijfsleven werd als volgt verwoord: - Almere heeft gunstige financiele regelingen, zoals de W.I.R. en de R.O.T. (I 1 x vermeld) - Alraere ligt centraal in Nederland (6 x vermeld) - Almere ligt dichtbij de oorspronkelijke vestigingsplaats (9 x vermeld, w.v. 7 x door bedrijven uit Amsterdam) - Almere biedt een goede verkeersinfrastructuur (6 x vermeld) - Almere biedt mogelijkheid de grond te kopen (6 x vermeld) - Almere heeft een lage grondprijs (5 x vermeld) - Almere biedt huisvestingsmogelijkheden voor het personeel (4 x vermeld) - de meeste mensen, incl. het kader, was bereid om naar Almere te gaan - de opzet van het bedrijfsverzamelgebouw op "De Steiger" sprak aan en de huur was goed geprijst - Almere biedt als groeikern mogelijkheden om aldaar een dochteronderneming op te richten - bedrijf is naar Alraere gegaan omdat het voor 75% werkt voor een bedrijf, dat reeds eerder naar Almere migreerde - bedrijf had reeds opdrachten in de polder - bedrijf is nieuw opgericht in Almere omdat de eigenaar reeds in Alraere-Haven woonde - de directeur van een nieuw opgericht bedrijf in Almere-Haven was voorheen werkzaam bij een ander bedrijf in Almere, dat failliet ging

10 - de echtgenote was dol op de polder - de medewerkers van dit bedriif wonen in deze regio Og welke w^ize_is_uw^an^a ht_02_al^ejre_g^ye^igd? - via advertenties van de R.IJ.P. (6 x vermeld) - ondernemers wisten van het bestaan van Almere (5 x vermeld) - via de makelaar (4 x vermeld) - ondernemers woonden reeds in Almere (3 x vermeld) - via de fabrikanten-vereniging (2 x vermeld) - via werknemers in het bedrijf (2 x vermeld) - via een organisatie-adviesbureau - via de coordinator stadsvernieuwing van Amsterdam - ondernemer had reeds opdrachten in de polder - een ander bedrijf, waarraee wordt samengewerkt, was bezig met de R.IJ.P. - via een vroegere boekhouder bij dit bedrijf - via Jaarbeurs Utrecht (Techno-beurs) - ondernemer reed veel door de polder en zag de groeikansen voor zijn bedrijf in Almere Andere_onderzochte_yestigingsglaatsen a _naast_almere_bestudeerd^ SS!s_I_:^SD D_^SI2_?_!!?SB_^SfI_ r ii e _,i s _J3 }S S an Hieronder wordt aangegeven, vanuit de oorspronkelijke vestigingsplaats, welke mogelijke andere vestigingsplaatsen naast Almere bestudeerd zijn. - Uit Naardeni Lelystad onderzocht, heeft echter ongunstige verkeersinfrastructuur en ligt ongunstig - Diemen: bedrijf had cirkels om Schiphol getrokken en kwam uit op Almere - Amsterdam: Hoofddorp onderzocht, had geen ruimte - Amsterdam/Hilversum: Lelystad lag te ver weg voor het personeel. Twente ook onderzocht. Men moest dan veel nieuw personeel aantrekken. - Badhoevedorp: Lelystad onderzocht, lag te ver van Amsterdam - Utrecht: Apeldoorn (te ver weg en duurde te lang) en Brabant (niet centraal) onderzocht. - Amsterdam: Diemen, Weesp en Amsterdam. Deze steden hadden geen geschikte bestaande panden. - Hilversum: in het Gooi waren geen geschikte alternatieven - Nederhorst den Berg: Weesp (te hoge vestigingskosten) en Mijdrecht (was vol) en Hilversum (erg duur voor koop en huur) - Hilversum: Huizen (alleen erfpacht aldaar), Naarden (bestaand pand aldaar was te duur) en Soest (had geen grond) - Zwaanshoek: Nieuwegein onderzocht (Almere wordt echter de grootste groeikern) - Amsterdam: Hoofddorp (voorwaarde aldaar: eerste 2 jaar in huurhal, daarna pas mogelijkheid tot bouwen) en Eemnes (Provinciale Staten weigerde toestemming omdat de bedrijfshal aldaar illegaal gebouwd was) - Amsterdam: Lelystad (ligt te ver van Amsterdam) - Amsterdam: Uithoorn (had niet het totaalpakket aan voorzieningen zoals Almere) en Weesp (bedrijf wilde niet in de bedrijfshallen aldaar) - Hilversum: in het Gooi zijn geen mogelijkheden - Amsterdam: Weesp (was duurder) - Amsterdam: Amstel III (erfpacht alleen) en Haarlemmermeer (erfpacht 10 alleen)

11 - Amsterdam: Amstelveen en Diemen hadden hoge grondprijs en huisvesting voor het personeel was in deze steden moeilijk. Lelystad lag te ver weg. - Amsterdam: Amstel III (alleen erfpacht) en Weesp (geen geschikte bedrij fsruimte) - Naarden: Huizen (grond was daar duurder, lagere WIR-premie en moeilijk om daar aan grond te komen) - Huizen: Hilversum (geen grond beschikbaar en moeilijke procedure) en Naarden (geen grond beschikbaar) - Amsterdam: Weesp (dure bedrijfshallen). Uit deze opsomming van mogelijke alternatieve vestigingsplaatsen naast Alraere bestudeerd kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. veel bedrijven bestuderen eerst vestigingsplaatsen die zeer dichtbij de oorspronkelijke vestigingsplaats gesitueerd zijn. Wanneer deze vestigingsplaatsen afvallen, komt Almere pas aan bod. 2. Weesp werd 6 x vermeld als alternatieve mogelijke vestigingsplaats, maar viel af door de te hoge vestigingskosten aldaar en gebrek aan geschikte bedrijfsruimte. 3. Lelystad werd 5x vermeld, maar viel af doordat het te ver weg lag van de oorspronkelijke vestigingsplaats. 4. In het Gooi zijn geen goede andere vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die aldaar gehuisvest zijn. 5. Erfpacht is niet geliefd bij het bedrijfsleven, hetgeen o.a. het geval is op Amstel III Duur yan^het vestigingsplaatsonderzoek - Gevraagd werd naar de totale tijdsduur van het vestigingsplaatsonderzoek. De 4 bedrijven, waarvan de ondernemers reeds in Almere woonden of werkten en die in Almere een nieuw bedrijf hebben opgericht, gaven alien 2 maanden op voor de duur van het vestigingsplaatsonderzoek. Van deze 4 bedrijven kan dus gezegd worden dat men reeds een band had met Almere. De uitkomsten qua duur van het vestigingsplaatsonderzoek van de overige bedrijven aan wie deze vraag gesteld werd, waren als volgt: < J jaar : 6 bedrijven I - 1 jaar : 3 bedrijven 1-2 jaar : 5 bedrijven. Op deze vraag antwoordde 1 bedrijf dat het had geadverteerd naar een pand buiten Amsterdam gedurende de periode , maar dat op deze advertenties geen geschikte bedrijfslocatie naar voren was gekomen (in '77 kwamen de eerste bedrijventerreinen in Almere beschikbaar) Vestigingsplaats van de financiele rel^ties_yan_de_bedrijyen bank en a untanc2_na_de_bedrijfsyjrpj.aat Deze nieuwe vraag werd gesteld om een indruk te krijgen of de bedrijven, na de migratie naar Almere, veranderingen aanbrengen t.o.v. hun financiele relaties. M.a.w.: of de bedrijven geografische mutaties hierin aanbrengen. Op deze vraag werd door 10 voorraalige Amsterdamse bedrijven als volgt geantwoord.

12 Tabel 1. Locatie van bank en accountant van 10 Amsterdamse bedrijven na migratie naar Almere bank in A'dam accountant in A'dam bank in Almere accountant in Almere bank elders accountant elders 6 bedrijven 6 bedrijven 3 bedrijven geen 1 bedrijf (Amstelveen) 4 bedrijven (in Utrecht, Bussum (2x) en Rotterdam Uit de uitkomsten blijkt dat 6 van de 10 voormalige Amsterdamse bedrijven hun financiele relaties in Amsterdam in tact houden. Dezelfde vraag werd gesteld aan 7 bedrijven afkomstig uit Gooi- en Vechtstreek. Tabel 2. Locatie van bank en accountant van 7 bedrijven uit Gooi- en Vechtstreek na migratie naar Almere b ank in Gooi- en Vechtstreek accountant in Gooi- en Vechtstreek bank in Almere accountant in Almere bank elders accountant elders 3 bedrijven 2 bedrijven 3 bedrijven 2 bedrijven 1 bedrijf (A*dam) 3 bedrijven, w.v.: A'dam (2x) Utrecht Het beeld wat tabel 2 oproept is meer diffuus in die zin dat de banken en accountants deels in het Gooi- en Vechtstreek gehandhaafd blijven, deels in Almere nu werkzaam zijn en deels elders gelokaliseerd zijn. Ten slotte is nagegaan wat de huidige vestigingsplaats van de financiele relaties van 5 bedrijven is, die uit andere steden afkomstig zijn, t.w.: Badhoevedorp (2x), Diemen, Utrecht en Zwaanshoek. Tabel 3. Locatie van bank en accountant van 5 bedrijven uit andere steden na migratie naar Almere bank in vorige vestigingsplaats accountant in vorige vestigingsplaats bank in Almere accountant in Almere bank elders accountant elders geen bedrijf geen bedrijf 3 bedrijven geen bedrijf 2 bedrijven -A'dam -Haarlem 5 bedrijven A'dam (2x) Rotterdam, Haarlem, Bussum 12 Uit tabel 3 blijkt dat van deze bedrijven er 3 momenteel een bankrelatie in Almere hebben, maar dat de accountant-relatie elders is gevestigd, noch in Almere, noch in hun vorige vestigingsplaats.

13 Is uw bedrijf reeds eerder verhuist geweest.? Door 13 bedrijven, uit Amsterdam afkomstig, aan wie deze vraag werd gesteld, werd hierop als volgt geantwoord: - niet eerder verhuist geweest (4 bedrijven) - reeds 1 x binnen Amsterdam verhuist geweest (5 bedrijven) - reeds 2 x binnen Amsterdam verhuist geweest (4 bedrijven). Ter illustratie van bedrijven die reeds 2 x binnen Amsterdam verhuist zijn, dienen de volgende voorbeelden: - 1 bedrijf was binnen Amsterdam verhuist in 1972 en in Toch vertrok het enige jaren later naar Almere wegens ruimtegebrek en verspreide vestigingen in Amsterdam - 1 bedrijf was sinds x verhuist in Amsterdam. Door de slechte bereikbaarheid, moeilijke parkeersituatie en verspreide vestigingen in Amsterdam ging ook dit bedrijf naar Almere. De 7 bedrijven afkomstig uit Gooi- en Vechtstreek hadden het volgende verhuispatroon achter de rug: - niet eerder verhuist geweest (3 bedrijven) - reeds 1 x binnen Gooi- en Vechtstreek verhuist geweest (3 bedrijven, alien omstreeks 1970) - reeds 2 x binnen Gooi- en Vechtstreek verhuist geweest (1 bedrijf, in 1920 en in 1926). De 5 bedrijven, afkomstig uit andere steden in Nederland, hadden het volgende verhuispatroon achter de rug: - niet eerder verhuist geweest (2 bedrijven) - reeds 1 x eerder verhuist geweest (2 bedrijven) - reeds 2x eerder verhuist geweest (1 bedrijf). Verder waren er nog 2 bedrijven die binnen Almere een nieuwe vestigingsplaats gevonden hebben en dus binnen Almere reeds 1 x verhuist waren. Ten slotte resteert nog de 3 nieuw opgerichtte bedrijven in Almere. Geconcludeerd kan worden uit deze enquete dat 70% van de oorspronkelijk Amsterdamse bedrijven reeds 1 of meerdere keren verhuist geweest waren binnen Amsterdam voordat men naar Almere vertrok. Bij de 7 bedrijven uit Gooi- en Vechtstreek lag dit percentage binnen deze regio op 57%. De bedrijven uit andere steden afkomstig waren in 3 van de 5 gevallen ook reeds eerder verhuist geweest (60%). Van alle bedrijven gezamenlijk waren er 16 van de 25 reeds eerder verhuist geweest, hetgeen resulteert in een percentage van 64% Beoordeling van de vestigingsprocedure van de R.IJ.P. Ten einde op de hoogte te blijven hoe de ondernemers, die een nieuw bedrij fspand stichten in Almere, de hele vestigingsprocedure ervaren, wordt deze vraag gesteld. De vestigingsprocedure behelst de tijdsduur vanaf het eerste contact met de R.IJ.P. tot de opening van het bedrijf in Almere. Deze vraag werd gesteld aan 30 bedrijven. Voor 2 bedrijven was deze vraag echter niet goed van toepassing, omdat deze 2 bedrijven het pand van een andere instantie gehuurd of gekocht hadden (projectontwikkelaar en een bank). 13

14 De antwoorden van de 28 bedrijven op deze vraag luidden: - vestigingsprocedure R.IJ.P. positief ervaren (23 bedrijven) - vestigingsprocedure minder goed ervaren (5 bedrijven). Deze 5 bedrijven hadden het volgende coramentaar: - R.IJ.P. maakt een beoordelingsfout m.b.t. de ruimte-norm (terreinquotient) die het hanteert. Dit bedrijf zit reeds te krap. De loonlijst opvragen kan behulpzaara zijn bij de bepaling van de maximaal toe te wijzen oppervlakte terrein. - de R.IJ.P. biedt onvoldoende branchebescherming. Een aantal firraa's in Almere verkopen soortgelijke produkten (hout, tegels, bielzen) als deze ondernemer. Dit was niet door de R.IJ.P. afgesproken met dit bedrijf. - teveel ambtenarij bij de R.IJ.P.; de top van de R.IJ.P. was moeilijk bereikbaar. - de procedure duurt erg lang. - vestigingsprocedure duurde lang (2 jaar). AI met al kan geconcludeerd worden dat de vestigingsprocedure van de R.IJ.P. positief beoordeeld werd met een score van 89%. Deze ligt in 1982 nog hoger dan in 1980/'81 en in 1979, toen respectievelijk een positieve beoordeling van 76% en 70% gehaald werd Commentaar van ondernemers op de procedure van de Z.IJ.P. waaronder Welstand In 17 gevallen werd deze vraag aan het bedrijfsleven gesteld en beantwoord. In 14 gevallen werd de afhandeling van de vestigingsaanvraag door de Z.IJ.P., inclusief Welstand, positief beoordeeld, hetgeen een score oplevert van 82%. In een 3-tal gevallen werd specifiek op Welstand commentaar geleverd, nl.: - Welstand vond het ontwerp van het bedrijfsgebouw te luxe en te mooi. Bedrijf lag gedurende een half jaar in conflict hierover met Welstand. - Welstand heeft te hoge pretenties. - Welstand is te star t.a.v. kleuren en reclame. Een bedrijf had een probleem t.a.v. de trage afhandeling door Bouw- en Woningtoezicht, waardoor de bouwvergunning niet op tijd afgegeven werd. De periode van 1 jaar grondreservering werd hierdoor overschreden, hetgeen resulteerde in een hogere grondprijs. Onder de 14 bedrijven die positief oordeelden over de Z.IJ.P. was er ook 1, dat juist vermeldde dat Bouw- en Woningtoezicht soepel werkte. Ten slotte vermeldde 1 ondernemer, die een nieuw bedrij f had opgericht inalmere, dat hij de traagheid ervoer van instanties zoals de belastingsdienst. (overgang van rayon Almere van Amersfoort naar Zwolle) Gegevens over het personeel Het_aantal_personeel_3leden_in^de_yor2gj:_yes^ van de vestigingsaanvraag naar Almgre A _vergeleken met het aantal I_.2D e I l ^e-b ii_ S_^e_ I.S l :_ill_12 2 In tabel 4 wordt vergeleken of het aantal arbeidsplaatsen na migratie van het bedrijf naar Almere is toegenomen of afgenomen. De 3 nieuw opgerichtte 14 bedrijven in Almere zijn buiten beschouwing gelaten.

15 Tabel 4. Vergelijking van het aantal arbeidsplaatsen voor en na verplaatsing van 27 bedrijven naar Almere Aantal arbeidsplaatsen voor migratie naar Almere Aantal arbeidsplaatsen na uigratie naar Almere (1982) Totaal w.v.: mannen w.v.: vrouwen Totaal w.v.: mannen w.v.: vrouwen Het totaal aantal arbeidsplaatsen bij deze 27 bedrijven blijkt dus met 39 achteruit te zijn gegaan of wel met 4%. Gesplitst naar geslacht, zijn er 26 mannelijke arbeidsplaatsen verloren gegaan en 13 vrouwelijke arbeidsplaatsen. Het totaal aantal arbeidsplaatsen van de 30 bedrijven (inclusief dus van de 3 nieuw opgerichtte bedrijven in Almere) bedroeg in 1982: 974, waarvan 675 mannen en 299 vrouwen. De 3 nieuw opgerichte bedrijven hadden in totaal 7 mensen in dienst (2 bedrijven met 2 man personeel, I bedrijf met 3 man personeel). Vergelijking van de arbeidsplaats-getallen voor en na de verplaatsing per bedrijf leert dat sommige bedrijven, die het goed doen, nog een uitbreiding van het personeelsbestand hebben gehad, terwijl daarentegen anderen juist hebben moeten inkrimpen op personeel. Afgezien hiervan, zijn er efficiency-verbeteringen doorgevoerd, speciaal bij die bedrijven wier kantoor en fabriek op verschillende plaatsen voorheen gevestigd waren. Bij de centralisatie in 1 pand in Almere zijn er in een aantal gevallen, door een efficientere bedrijfsvoering, arbeidsplaatsen afgestoten. Waarschijnlijk betreft het hier speciaal de zgn. "dubbelfuncties", die voorheen nodig waren op de verschillende vestigingen. Invoering van nieuwe efficientere produktie-methoden heeft ook invloed op het aantal arbeidsplaatsen gehad (nieuwe machines vervangen gedeeltelijk het handwerk) Grootte-yerdeling van de ersoneelsbezetting_yan_de_bedrijyen in 7982 De 30 bedrijven worden in tabel 5 naar aantal werknemers onderverdeeld. Tabel 5. Bedrijfsgrootte naar personeelsomvang Aantal werkzame personen Aantal bedrijven 0 < 5 II 5 < < < < < < Totaal: 30

16 De gemiddelde bedrijfsgrootte van deze 30 bedrijven bedroeg 32 werknemers. Wanneer we de 2 bedrijven met meer dan 100 arbeidsplaatsen hieraf trekken, daalt de gemiddelde bedrijfsgrootte tot 18 werknemers De_yerwachte_p_ersoneelsbeze11ing_direct_na_yestiging in_almere, zoals_weergegeyen og_de_yestigingsaanvraagformulieren_t^o^v. het werkelijjc aantal ersoneelsleden_in_]_982 Dit kon worden nagegaan bij 27 bedrijven. Het totaal aantal arbeidsplaatsen geschat door deze 27 bedrijven direct na vestiging in Almere bedroeg 903 personen. In werkelijkheid bezaten zij in arbeidsplaatsen. Dit betekent grosso modo, dat zij een goede personeelsschatting hebben opgegeven. Vanaf 1979 begon de economische crisis steeds duidelijker vormen aan te nemen en het is goed mogelijk dat de ondernemers met hun personeelsschatting daarom aan de voorzichtige kant zijn geweest. In de enquete over 1980/'81 was er nog een stijging van 11% in arbeidsplaatsen waar te nemen t.o.v. de schatting van de ondernemers m.b.t. het personeelsbestand direct na vestiging in Almere. In 1979 bedroeg deze werkelijke groei in arbeidsplaatsen in Almere t.o.v. de schatting door ondernemers 10% Het aantal vrouwe_lijke_gerson^elsleden Het totaal aantal vrouwelijke personeelsleden bij deze 30 bedrijven bedroeg 299. Dit is 31% van het totaal aantal werkzame personen. Er waren 5 bedrijven met een groot aantal vrouwelijk personeelsleden, deze hadden respectievelijk 150, 38, 30, 21 en 10 vrouwen in dienst. In 1980/'81 bedroeg het percentage vrouwelijke personeelsleden van het totaal aantal personeelsleden 23% Het_aantal ersoneelsleden_woonachtig_in_almere Op het moment van het interview waren er 282 personeelsleden woonachtig in Almere (het merendeel in Almere-Haven), hetgeen 29% van het totale personeel uitmaakt. In 1980/* 81 bedroeg dit percentage 28%. Daarnaast waren er nog 20 woningaanvragen. Wanneer deze gerealiseerd zijn, zou 31% van het personeel in Almere wonen (inl980/'81 ter vergelijking: 34%). Er waren 3 bedrijven, die geen personeel in Almere hadden wonen. Deze bedrijven waren afkomstig uit Amsterdam (2 x) en Naarden. Er waren 5 bedrijven met meer dan 10 personeelsleden woonachtig in ALmere. Deze hadden respectievelijk 125, 28, 21, 14 en 13 mensen in Almere wonen Woonp_Laatsen van_het_gersoneel i _niet_woonachtig in Almere De bedrijven uit Amsterdam afkomstig, hadden nog weinig personeel aldaar wonen, ofschoon dit aandeel per bedrijf uiteraard zeer kan verschillen. De "Amsterdamse" bedrijven hadden nog ongeveer 50 mensen in Amsterdam wonen. Een groot bedrijf gaf op dat er nu nog ongeveer 10 mensen in Amsterdam wonen, voorheen bedroeg dit aantal Bedrijven uit het Gooi afkomstig hadden daar ook nog veel personeel wo-

17 nen, hetgeen niet zo verwonderlijk is, gezien de korte afstand tot Almere. Rond 300 personeelsleden van voormalige Gooise bedrijven wonen nog in het Gooi. Zo was er 1 groot bedrijf dat nog ongeveer 100 personeelsleden aldaar had wonen. Verder gaven 2 bedrijven de volgende aantallen personeelsleden op, die nog in het Gooi woonden: 80 en 40. Uit Lelystad reizen ongeveer 30 personeelsleden werkzaam bij 11 bedrijven naar de geenqueteerde bedrijven in Almere (3% van het totaal aantal werknemers). De overige personeelsleden (waaronder veel buitendienst mensen) woonden elders in Nederland (o.a. in de Zaanstreek, Badhoevedorp, Hoofddorp, Amstelveen, Weesp en in de Randstand) Aantal_buitenlandse_werknemers Het totaal aantal buitenlandse werknemers bij deze 30 bedrijven bedroeg 50, hetgeen 5% van het totaal aantal werknemers is (in 1980/'81 bedroeg dit: 2% en in 1979: 5%). De meeste buitenlandse werknemers zijn werkzaam in de produktie-bedrijven in Almere. Twee hiervan hadden respectievelijk 35 en 8 buitenlandse werknemers in dienst De sc holingsgraad_yan het_gersoneel De produktiebedrijven gaven desgevraagd de volgende scholingsgraad, gemeten naarhet behaalde onderwijsdiploma, op: - produktiepersoneel: veelal L.O., daarnaast L.T.S. - kantoorpersoneel: varierend van MUL0/MAV0 bij de kleinere bedrijven tot HAVO en soms MBA en SPD bij de grotere bedrijven. - hoger kader/directie: veelal H.B.S., soms H.T.S. bij uitzondering academisch niveau. De groothandelsbedrijven hadden, gemiddeld genomen, de volgende opleidingsniveau's: - magazijn: L.O., soms MAV0 - administratie: MAV0/HAV0, soms: S.P.D. - directie: H.B.S. of MAVO/HAVO, soms HEAO of academisch gevormd. De overige bedrijven hadden specifiek vaktechnische opleidingen, zoals b.v.: tuinbouwschool en lederwarenschool. In het algemeen gesproken wijkt de scholingsgraad bij deze bedrijven niet veel af van de bedrijven bezocht in 1980/'81 en in De grotere bedrijven hadden in het algemeen een hoger opleidingsniveau dan de kleinere bedrijven Aantal gersoneeis1eden_die_vertrokken_zi^n_bi deze_bedri^ Aimere A maar_inmiddels wel_e^n_w^ning_in_mmere_t^ege^e^e^_he^b^n gekregen Deze vraag werd door 4 bedrijven positief beantwoord, in die zin dat men met opzet aldaar het bedrijf gebruikt heeft om een woning in Almere te krijgen. In totaal gaat het om circa 15 voormalige personeelsleden. 17

18 2.7. Wijze van vervoer van en naar Almere Van de 692 personeelsleden niet woonachtig in Almere, reizen er 40 iedere dag per openbaarvervoer naar het werk aldaar (6%). Hierbij moet aangetekend worden dat 2 bedrijven bedrijfsbussen laten rijden, waarmee respectievelijk 110 en 9 personeelsleden vervoerd worden naar het bedrijvenpark "De Vaart" (17%). Naar "De Vaart" wordt zeer weinig van openbaarvervoer gebruik gemaakt, volgens opgave van de bedrijven maken slechts 5 personeelsleden van 3 bedrijven hiervan gebruik. Gezien de geisoleerde ligging van "De Vaart" en het feit dat buiten de spits de frequentie laag is, is dit echter ook weer niet zo verwonderlijk. Daarnaast maken echter nog 8 personeelsleden die in Almere wonen, gebruik van openbaar vervoer naar "De Vaart". De overige 533 personeelsleden reizen dus dagelijks per auto naar hun werk in Almere (77%). Ter vergelijking: in 1980/*81 reed 11% per openbaar vervoer naar Almere, 3% ging per bedrijfsbus en 86% reisde per auto naar Almere Vestigingsplaats van de leveranciers/opdrachtgevers van de bedrijven qua omzet Van de 11 industriele (produktie) bedrijven, waarbij dit is nagegaan, waren er 2 die hun leveranciers van materialen voor 100% in Nederland hadden zitten (verspreid over Nederland). Daartegenover waren er 2 bedrijven, die juist voor 100% voor hun leveranties op het buitenland aangewezen waren (verspreid over de hele wereld). De resterende 7 produktie bedrijven hadden hun leveranciers deels in het buitenland, deels verspreid in Nederland zitten. Duitsland werd veelvuldig genoemd als buitenlandse leverancier. Ook bij 10 groothandelsbedrijven werd deze vraag gesteld. Hierbij waren er 3 bedrijven, die voor 100% hun goederen uit het buitenland verkregen (veelal uit Duitsland en overige E.E.G.-landen). De overige 7 groothandelsbedrijven hadden hun leveranciers deels in het buitenland (vooral W-Duitsland) zitten en deels in Nederland (Randstad en incidenteel in Twente en Brabant en Limburg). Verder was er een tuincentrum wiens planten etc. voor 100% uit Nederland kwamen en een aannemingsmaatschappij wiens materialen voor 80% uit het Gooi kwamen, de overige 20% kwam uit de rest van Nederland Het afzetgebied van de bedrijven Hierbij is ook een onderscheid gemaakt tussen de industriele (produktie) bedrijven en de groothandelsbedrijven. Bij de 13 industriele bedrijven waren er 9 wier afzetgebied voor 100% in Nederland lag; verspreid over de delen van ons land met een zekere concentratie in de Randstad. De overige 4 industriele bedrijven hadden hun afzet deels in Nederland, deels in het buitenland (vooral in E.E.G.-landen). Bij de 10 groothandelsbedrijven waren er 4, die hun afzet voor 100% in Nederland hadden, verspreid over de landsdelen. De overige 6 hadden hun afzet ook grotendeels in Nederland (gemiddeld: 18 90%) en voor de overige 10% voornamelijk in W-Duitsland en Belgie.

19 2.10. Wijze van aan- en afvoer van grondstoffen en goederen De_wijze_yan_aanyoer_yan_grondstoffen_en_goederen_naar_Almere Het merendeel der industriele en groothandelsbedrijven hebben hun aanvoer geregeld per vrachtwagen veelal per lijndienst of via leverancier of van Gend en Loos. Drie bedrijven hadden gedeeltelijke aanvoer per vliegtuig via Schiphol De_afyoer_yan_de_goederen_uit_Almere De afvoer geschiedde ook overwegend per vrachtwagen via van Gend en Loos, via transportbedrijven of via eigen vervoer Invoering van nieuwe produktiemethoden ("innovatie") als gevolg van de verhuizing van het bedrijf naar Almere Op deze vraag werd door 19 bedrijven negatief geantwoord, in die zin dat noch assortimentsuitbreiding, noch nieuwe produktiemethoden werden ingevoerd bij de verhuizing naar Almere. Zeven industriele bedrijven gaven de volgende antwoorden: - een nieuwe computer-gestuurde produktie-eenheid is geinstalleerd - een aantal produkten is men nu zelf gaan produceren (o.a. pijpen en bochten) - een tweetal nieuwe machines zijn gekocht. Tevens is een sector apparaten- en machinebouw bij het bedrijf toegevoegd. - de produktielijn is geautomatiseerd. Vroeger werd ongeveer 85% van de produkten met de hand gemaakt. Nu in Almere: ongeveer 85% geautomatiseerd. Gevolg: de produktie is verhoogd. - Deel van de produktie is geautomatiseerd. Er zijn in Almere nieuwe machines gekocht, die veel ruimte nodig hebben. - in 1983 komt een nieuw produkt op de markt, in Nederland ontwikkeld samen met de Universiteit van Nijmegen. - een nieuwe zaagraachine is gekocht. Verder vermeldde nog een groothandel dat het assortiment was uitgebreid en ten slotte gaf een uitzendbureau op dat het in Almere een aantal B.V.'s had opgericht. Voor de overige bedrijven was deze vraag minder goed van toepassing Directe verbeteringen in Almere t.o.v. de vorige vestigingsplaats Vier van de vijf bedrijven op De Vaart I antwoordden hierop dat ze tevreden waren over de ruimte op De Vaart I. Verder vermeldde 1 bedrijf dat de aan- en afvoer verbeterd was en de interne routing efficienter geworden was. Op De Vaart II waren de antwoorden van de vijf bedrijven gevarieerder: - bereikbaarheid verbeterd en fabrieksruimte is groter - efficientere bedrijfshuisvesting

20 ALMERE-HrW/EN BEDRUVENTERREIN DESTEIGER.:.., i i WEGEN h MMMI BoproieciiMrd of m utivoertng TERREINEN imtgegevan m orkmihjndcimg OS 1 codsnng fin tfltol uiomcb««iedri f - De Vaart II: goede lay-out hiervan en goede verbindingenmet de Randstad en het Noorden - De Vaart II: over enige jaren wordt het hier m.b.t. groenvoorzieningen een goed bedrijventerrein - De Vaart II: goede lay-out, ruimte, goede aan- en afvoer. Door 11 bedrijven op De Steiger werd het volgende commentaar geleverd: - meer ruimte (door 4 bedrijven vermeld) - geen diefstal meer - De Steiger: rustig, gemakkelijk bereikbaar - De Steiger: goede opzet - De Steiger: goede bereikbaarheid, efficientere bedrijfshuisvesting - De Steiger: goede lay-out, aanvoer en parkeren goed - De Steiger: alleen financiele verbeteringen. 20 De vijf bedrijven op Ambachtsmark vermeldden het volgende: - positieve omgeving - goede lay-out, goede oplossing alhier van het bedrijventerrein tussen drukke wegen woonwijk - centrale ligging (2 x vermeld).

werkdocument rljksdienst voor de ijsselmeerpolders ... 1: -*

werkdocument rljksdienst voor de ijsselmeerpolders ... 1: -* ,.... 1: -* I ministerie van verkeer en waterstaat rljksdienst voor de ijsselmeerpolders werkdocument I Verslag van de mondelinge enqucte in 1983, onder 35 bedrijven op bedrijventerreinen in Almere door

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

werkdocument rijksdienst voor de ijssdrneerpolders Bco ministerie van verkeer en waterstaat

werkdocument rijksdienst voor de ijssdrneerpolders Bco ministerie van verkeer en waterstaat ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijssdrneerpolders werkdocument J De investeringen gedaan door een aantal stuwende bedrijven in Almere door M. van Beers juli 1983-167 Bco postbus

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2014

BAS rapportage gebruiksjaar 2014 BAS rapportage gebruiksjaar 214 Op 4 maart 215 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 214 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Boekhandels en uitgeverijen in Amsterdam

Boekhandels en uitgeverijen in Amsterdam Boekhandels en uitgeverijen in Amsterdam De recente perikelen rond boekhandelsketen Polare vestigen opnieuw de aandacht op de veranderingen die zich in de wereld van boekhandel en uitgeverij voltrekken.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer Zoetermeer, 24 november 2017 INHOUDSOPGAVE Het derde kwartaal 2017 Hoge bedrijvigheid Groot tekort aan personeel Niet synchroon Winst overtreft verwachting Prijsniveau verrast Minder, maar wel goed Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

M Starters en samenwerking

M Starters en samenwerking M200617 Starters en samenwerking drs. D. Snel drs. A. Bruins Zoetermeer, december 2006 2 Starters en samenwerking Samenwerking tussen (jonge) bedrijven heeft een positief effect op de resultaten van het

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie

Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie Nr. 1 s-hertogenbosch voor de derde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland 2012, en iets uitgelopen op de concurrentie Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch in 2011 met Breda iets

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid 1 e kwartaal 2016 10 e jaargang, nr. 34 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid neemt toe Ook omzetniveau stijgt Winstniveau stijgt voor derde maal op rij Het tij lijkt zich te keren. Het negatieve sentiment

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. Fedecom Economische Barometer Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. De Fedecom Economische Barometer over het 4 e kwartaal van 2014 laat een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het teleurstellende

Nadere informatie

\ 1 8610 L_--~~ STADSVERNIEUWINGSGEBIEDEN. N.F. RIJKSDIENST. Afd. Econqmisch en Sociografisch onderzoek. .- Werkdocument 1975-578 Bco

\ 1 8610 L_--~~ STADSVERNIEUWINGSGEBIEDEN. N.F. RIJKSDIENST. Afd. Econqmisch en Sociografisch onderzoek. .- Werkdocument 1975-578 Bco ..., RIJKSDIENST, VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS SMEDINGHUIS L ' E L Y S T A D Afd. Econqmisch en Sociografisch onderzoek -.- Werkdocument 1975-578 Bco MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR LELYSTAD EN ALEERE VAN HET DOOR

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8 BEDRIJFSLEVEN TOTAAL 1. Bedrijfsleven eind 2008 in onzekerheid Het bedrijfsleven in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag heeft in het derde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd, zeker niet

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Sociaal-economische kerngegevens

Sociaal-economische kerngegevens Sociaal-economische kerngegevens voor de vervaardiging van aardappelproducten Deze folder is voor werknemers en werkgevers in: de aardappelproductensector. De folder geeft een beeld van sociaal-economische

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

bedrijven Hoeveel jonge bedrijven hebben geïnvesteerd? Waarin hebben de bedrijven geïnvesteerd?

bedrijven Hoeveel jonge bedrijven hebben geïnvesteerd? Waarin hebben de bedrijven geïnvesteerd? Minirapportage: Het investeringsgedrag van jonge bedrijven inlichtingen: drs. A. Bruins datum: augustus 03 bestelnummer: M0306 Voor bedrijven die de startfase zijn doorgekomen - zogenaamde jonge bedrijven

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Branchebarometer Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Breukelen Januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Omzet, bedrijfsresultaat, personeel & economische situatie 4 1.1 Huidige economische

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Reader Bedrijfseconomische berekeningen

Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Peter H. C. Hintzen isbn 978 90 5752 290 1 2015 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1 Bedrijfsopleidingen in de 1 M.J. Roessingh 2 Het aantal bedrijfsopleidingen dat een werknemer in de in 1999 volgde, is sterk gestegen ten opzichte van 1993. Ook zijn er meer opleidingen gaan volgen. Wel

Nadere informatie