Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Van Gend en Loos 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 Inhoud en structuur van het archief...9 Inhoud... 9 Aanwijzingen voor onderzoek naar locale geschiedenis in het archief van Van Gend en Loos... 9 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...11 Afgescheiden archiefmateriaal...11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 I. DOOR HET BEDRIJF GEORDENDE STUKKEN...13 A. Dossiers over ca B. Fotoverzamelingen, ca C. Overige verzamelingen...30 II. BUITEN DE ORDENING AANGETROFFEN STUKKEN...40 A. Algemene stukken van de directie...40 B. Stukken betreffende zakelijke personeelsaangelegenheden...40 C. Stukken betreffende materieel en gebouwen...41 D. Stukken betreffende boekhouding en verantwoording...42 E. Stukken betreffende het goederenvervoer...43 F. Instructies en reglementen...46 G. Stukken betreffende externe relaties en marketing...46 H. Stukken betreffende interne persoonlijke relaties en bijzondere evenementen...48 I. Stukken betreffende het historisch onderzoek...49 J. Archief van de bedrijfsarchivaris, met door hem verzamelde stukken...50 K. Stukken betreffende andere bedrijven...52 L. Diversen...53 M. Foto's Albums Losse verzamelingen en bundels...56 N. Diversen: buitenformaat stukken e.d...59 Bijlagen...61 Index op mappen foto's in inventarisnumers

4

5 Van Gend en Loos 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Van Gend en Loos Periode: ca Archiefbloknummer: I20509 Omvang: 20,00 meter; 386 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Van Gend en Loos ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat algemene stukken van de directie: behalve circulaires onder andere aanschrijvingen en kopieboeken van uitgaande brieven ( ). Met betrekking tot het personeel zijn er stukken over loon en pensioen en diverse personeelsregisters ( ) en tevens voor enkele kantoren. Er zijn ook stukken over eigendom van gebouwen en ander materieel: paarden, motorvoertuigen, bussen. Daarnaast zijn er stukken over de bedrijfsvoering (jaarverslagen etc.), het goederenvervoer (dienstregelingen e.d.), instructies en reglementen, internationaal goederenvervoer en marketing. Verder kent het archief een grote afdeling documentatie met onder meer tijdschriften, albums van jubilea, briefwisseling archivaris, bedrijfshistorisch onderzoek, foto's etc.

6 6 Van Gend en Loos Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Van Gend en Loos, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Van Gend en Loos, , inv.nr....

7 Van Gend en Loos 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De firma Van Gend en Loos is in 1794 voor het eerst actief geweest. Als oprichtingsdatum wordt echter 18 oktober 1796 beschouwd, de datum van het huwelijk tussen Jean Baptist van Gend en Marie Loos, waardoor de namen van twee Antwerpse transportfirma's met elkaar verbonden werden. Deze datum is fictief: zij diende om een in 1944 uitgestelde jubileumviering te rechtvaardigen. Als algemene oprichtingsdatum geldt Het bedrijf was oorspronkelijk gespecialiseerd in personen- en postvervoer, maar schakelde eind negentiende eeuw over op stukgoederenvervoer. Hiertoe werd een contract gesloten met de spoorwegen die in 1928 het bedrijf tevens overnamen. Gedurende bijna een eeuw zouden de vrachtwagens en bestelwagens van Van Gend en Loos een begrip zijn met hun vestigingen bij of naast de stations. Vanaf de jaren tachtig onderging het bedrijf diverse saneringen en overnames, waarna in 2003 een definitief einde kwam aan de zelfstandigheid. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De oudste stukken zijn verloren gegaan. Vermoedelijk zijn zij in Antwerpen als familiestukken achtergebleven. In 1885 wordt het bedrijf overgenomen door Joseph Hippolyte Colignon, die naast de diligence-kantoren factorijen vestigt voor het aanbrengen en afhalen van spoorweggoederen en contracten sluit met de spoorwegen. Met dat moment vangt ook het hier beschreven archiefgedeelte aan. Reeds vroeg moeten er voorschriften hebben bestaan voor het beheer van het bedrijfsarchief. Uit bewaard gebleven etiketten blijkt, dat er instructies zijn geweest voor vernietiging van categorieën stukken op termijn. Vanaf 1942 is er ook een historisch georiënteerde archivaris werkzaam geweest, die het archief completeerde met fotoverzamelingen, waaronder een "portrettengalerij". Hij activeerde ook het historisch onderzoek en verleende assistentie. Deze historische documentatie ging echter ten koste van de oorspronkelijke archiefordening. De archivaris voorzag de stukken van een willekeurig nummer en heeft ze vermoedelijk ook gecatalogiseerd: de beschrijving is echter verloren gegaan. In 1962 bleek de archivaris niet meer in staat om vragen van het publiek te beantwoorden. Thans is er geen historische archivaris werkzaam. Historisch waardevol geachte stukken werden inmiddels opnieuw geordend, ditmaal in dossiers, die van een nummerlijst waren voorzien. Deze stukken werden geborgen in houten ladenkasten. Zij vormden de basis van de documentatie voor een bedrijfsmuseum, dat gevestigd is in het hoofdkantoor van Van Gend en Loos, aan de Catharijnesingel in Utrecht. De stukken werden door de museumbeheerder gelicht en niet altijd teruggeborgen. Het gevolg is dat ze opnieuw door elkaar geraakten. Door deze reorganisaties is de oorspronkelijke structuur van het bedrijfsarchief, dat als "historisch archief" werd beschouwd verloren gegaan. De stukken werden echter wel aangevuld door personeelsleden, die vanuit hun eigen archief de archivaris verrasten met specimina van vervoersadministratie, curiosa, negentiende-eeuwse documenten, foto's, e.d.. Deze werden in de elkaar opvolgende documentatiesystemen opgenomen. In 1983 werd het bestand aangetroffen in twee opslagruimten, de een naast de museumzaal, de andere op het "entresol" in het hoofdkantoor.

8 8 Van Gend en Loos Het werd overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief, waar het globaal werd geordend en beschreven. Door de archivaris aangebrachte ordeningen waarvan toegangen bewaard zijn gebleven, zijn gehandhaafd. De toegangen zelf worden achterin de lijst afgedrukt. De lijst is voor uitbreiding vatbaar: 1. Door de beheerder van het museum van Van Gend en Loos zal een opgave worden gemaakt van stukken uit het historisch archief, die in het museum worden tentoongesteld. Dit zijn behalve losse brieven ook spectaculaire boekhoudkundige bescheiden als het balansboek, enkele jubileumalbums, e.d. 2. Buiten het historisch archief bleven de archieven van afdelingen als Juridische Zaken, e.d., die alsnog bereid zijn om hun stukken aan het Algemeen Rijksarchief over te dragen. Deze stukken zullen, voorzien van een nader werkrapport, aan de beschrijving worden toegevoegd. De beschrijvingen in de lijst zijn niet altijd gedateerd, omdat de stukken niet op volgorde liggen. Dat zal eerst na definitieve inventarisatie geschieden.

9 Van Gend en Loos 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Aanwijzingen voor onderzoek naar locale geschiedenis in het archief van Van Gend en Loos. AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEK NAAR LOCALE GESCHIEDENIS IN HET ARCHIEF VAN VAN GEND EN LOOS. Nadat enige malen is gebleken dat met name belangstelling wordt getoond naar de geschiedenis van plaatselijke kantoren van Van Gend en Loos, lijkt het mij dienstig om ter begeleiding van de onderzoeker het volgende vast te leggen: 1. In de algemene directiestukken bevinden zich instructies met tal van plaatsnamen, voornamelijk wijzigingen van tarieven en bestemmingslijsten, De inhoud kan echter na langdurig onderzoek op zijn waarde worden geschat. Voor wie snel resultaat wil, niet aanbevelenswaardig. Omdat het hier om (door elkaar geraakte) series gaat, blijft de toegang moeilijk. 2. Snel resultaat leveren voor alle kantoren: Inv.nrs Personeels- en tractementsregisters en de daarbij behorende stamkaarten. Van belangrijke functionarissen kan het geboortejaar worden opgespoord. Inv.nr. 83. Bevat overzichten van onroerende goederen van Van Gend en Loos en de in verband daarmee gesloten contracten. Inv.nrs. 81, 82. Bevat de resultaten van onderzoek van het vrachtvervoer op een bepaalde dag in 1947 en een overzicht van de sterkte aan personeel en materieel op de kantoren. Inv.nr. 85. Bevat eigendomsbewijzen van de kantoorpanden. Inv.nr. 89. Bouwtekeningen van loodsen Inv.nr. 96. Kasstaten per kantoor. Inv.nr bevat kaarten met de vrachtroutes in de jaren Inv.nr bevat als aanvulling de z.g. "plaatsenlijsten". 3. Als curicsa kunnen dienen Inv.nrs : portretten van directeuren. Inv.nrs Portretten van postillons. Inv.nrs Plakzegels. Inv.nr Foto's van gevels van de kantoren. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Mededeling Jan Bervoets : De dossiernummers sluiten niet op elkaar aan, omdat ze zo door de administratie (het bedrijfsmuseum) zijn/waren aangegeven. De tussenliggende dossiers waren leeg.

10 10 Van Gend en Loos In overleg met Van Gend & Loos is indertijd besloten hun administratie aan te houden omdat er evt. stukken kunnen worden ingevoegd/geleend t.b.v. het museum. Er zijn voorstellen tot nadere correctie binnengekomen ook van de instelling.

11 Van Gend en Loos 11 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL De onderzoeker moet rekening houden met het feit dat archivalia door de beheerder van het bedrijfsmuseum kunnen zijn opgevraagd om alsdaar geruime tijd te worden tentoongesteld.

12

13 Van Gend en Loos 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. DOOR HET BEDRIJF GEORDENDE STUKKEN A. Dossiers over ca I. DOOR HET BEDRIJF GEORDENDE STUKKEN A. DOSSIERS OVER CA Diverse dossiers. 1 nr Haak in actie 2. Advertenties Diligencetijd 3. Afstempelingen Frankeermachines VG&L 4. Hotelrekeningen Reizigers Diligencewagens 5. Tarieven bestelgoederen in 3 groepen 6. Overeenkomsten met de Spoorwegen 7. Uitnodigingskaarsten aan derden 8. H.B.B. 1 maart Reglement Pensioenfonds 10. Overeenkomst Britse Posterijen 11. Onregelmatigheid defecte colis M Orderbriefjes 13. Handtekeningen, handschrift personeel 14. Enveloppen oude firma 2 nr briefpapier oude firma 16. diverse tijdschriften. 17. aankoop pand Amsterdam Dam Geschreven brieven hoofdkantoor Antwerpen 19. Oude couranten en Tarieven incasso 21. Personeels-veren. organen. 22. Identieteitsbewijzen 23. Folders opening kantoren, factorijen en aanbrengkantoren 24. recu's M Gunstvrijbiljetten 26. Dienstregelingen conducteurs 27. Vervoer Holland-Engeland Stockwell & Co. 28. Folders vervoer naar België (repatrianten) 29. Frankeringsnota M Lijst goederenvervoer verkeer met R.T.M. 31. Uitnodigingskaarten van derden, gericht aan VG&L 32. Overeenkomst Touringcarbedrijf Oude staten drukwerken Aanbevelingskaarten Van Gend & Loos H. Colignon & Cie. 35. Aanbevelingskaarten Van Gend & Loos 36. Folders Spoorwegen betr. vervoer 3 nr Etiketten kerstpakketten 38. Reglementen Conducteurs Rouwbrieven personeel 40. Rouwbrieven fam. Colignon 41. Bladwijzers reclame VG&L 42. Jubileum Th. Jansen Arnhem 1879 en Liederen ATO-VG&L 44. Bepalingen afhaal- en besteldienst Spoorwegen 45. Reglementen Van Gend & Loos 46. Instructies voor Directeuren

14 14 Van Gend en Loos Labels 48. Jubileum Mad. Elen Roosendaal Aanstellingen buitenl. correspondenten 50. Aanstelling (proefdruk) 51. Hobby tentoonstelling Vlag Evacuatie bedrijf Staatsbladen 54. Jubileum VG&L 150 jaar 55. Folders VG&L-ATO-GADO 56. Lijndiensten wedstrijden 57. Instructies voor de stallen 4 nr Afw. beschikking B&W. Goes. Inzake slechte toestand der wegen 59. Doodvonnis JIC. van Stenis (oud secr.) Utrecht Reclame materiaal 61. Sportdagen VG&L 62. Concerten door de Directie aangeboden 63. Jubileum Francois Jansen Arnhem Etiketten KLM 65. Nieuwjaarskaarten aan clientele 66. Postvervoer met de Brit. Posterijen. div. stukken 67. Spec. pakkettentarief van Rotterdam-Amerika en Canada 68. Vervoer Nederlandse Bank 69. Postvervoer Duitse Post 70. Tarief BG. binnenland tot 15 kg. uniformtarief 71. Jubileum Hyp. Colignon 72. Formulieren bedrukt met de naam van de afzender 73. Diploma's diverse optochten 74. Gegevens pand kantoor Oudegracht 52 Utrecht 75. Bruiloftsfeest 25 jaar Hyp. Colignon Jubileum L. van Immerseel jaar 77. Koperen bruiloft D. Heijdeman-Sloot Vereng. van Ambtenaren der firma VG&L H.C. & Cie. Amsterdam Jubileum J. Snepvangers 25 jaar Jubileum René Colignon 25 jaar Jubileum J.H. Schrek 1897 en Jubileum George Colignon Koperen bruiloft C. Daverveldt 1887 Roosendaal 84. Reischeques Deutsche Bank 85. Folders ATO-VG&L in dialect 86. Propagandaboekjes 87. Folders VG&L voor het buitenland 88. Folders VG&L-Van Doorn 89. Aanstelling Administrateurs 90. Bijkantoor Vaals (VG&L op een drielandenpunt) 5 nr Tarif Special de reexp. de Rosendaal vers de Hollande 92. Eeuwfeest NS. optocht. 93. GADO, tarieven, folders, plaatsbewijzen ets. betr. reizigersvervoer 94. Raambiljet St. Nicolaas 95. Strookjes Wisselvak M Bordereau vervoer Grand Central Belge 97. Rouwkaarten Fam. Van Gend 98. Diploma's prijzen Bloemencorso 99. Auto-rondritten ATO 100. Oude bescheiden uit de kluis Rotterdam (brand 1940) 101. Instructie lijndiensten 102. Stamboom Van Gend & Loos 103. Geschiedenis VG&L 104. Foto-copieen advertenties uit oude bladen Interne propaganda 1948

15 Van Gend en Loos 15 6 nr Steunfonds VG&L 107. Psychotechnische keuring chauffeur 108. Stichting Nat. Vervoers Centrale Dankbetuigingen Kerst-nieuwjaarpakketten 110. Diverse stukken betr. ons Gedenkboek 150 jaar. (1946) 111. Onthulling gedenkplaat gevallenen met foto's Kaarten voor BG. eigen dienst en voor ré-expeditie Lijst zendingen Geld en Geldswaarden 7 nr Speciaal tarief voor pakketten van Asd naar Zuid Afrika 115. Kienze tachograaf 116. Vóórverkoop kaarten "ILSY" 117. Folders ATO reizigersvervoer 118. Lijst geleidebrief locaal verkeer met SS 119. Extract uit de overeenkomst S.S.-V.G.&.L Diverse gegevens betr. gehouden optochten 121. Voorschriften Adm. beh. B.C. Geld- en Geldswaarden (SS-NCS-HSM- NS) 122. Kaart Nederland met de spoorlijnen 123. Uitreksels processen-verbaal uit de Diligence-tijd Jubileumcommissie 150 jaar VG&L 125. Oude herinneringen aan VG&L (interview) 126. Aanstellingsbrief Conducteur Dienstorder aan de Conducteur Staat aanwijzende de Inspecties Herdenkingsdoek 150 jaar aangeboden door Amsterdam 130. ATO spel 131. Bedrijfssparen 132. Vertreklijsten Belgisch verkeer 133. Frankeringsnota's 134. Dagelijksche Nota 135. Verdelingsstaat der werkzaamheden 136. Adreskaarten BG eigen dienst 137. Brief Duitse Keizer Doorn 138. RK. Bond van pl. Directeuren 139. Enveloppen 150 jaar bestaan der firma 140. Motor- en rijwielreglement Instructies Directeuren 142. Reglementen Directeuren 8 nr Dienstregeling autolijndiensten 144. Verzending kleine zendingen naar het buitenland 145. Rijkstelefoonaansluitingen 146. Stortwagendiensten 147. Bewaakvervoerdiensten 149. Groepswagendiensten 150. Instructies betr.luchtvrachtzendingen Berichten ongeregeld vervoer 152. Programma personeelavond Van Doorn 153. Menu's diversen 155. Gedicht A.B.C. over Van Gend & Loos 156. Dienstregelingenboekjes ATO autobusdiensten 157. Jubileumfonds Vlag 158. Rekwest VG&L aan de Tweede Kamer 1834 (foto-copie) 159. Koopcontracten kantoor Vlissingen Curiositeitsadressen VG&L zendingen 9 nr Plaatsbewijzen ATO autobusdiensten 162. Uittreksel uit "Na vijftig jaar" door Hildebrand 163. Briefpapier ATO-GADO-Rijnstreek 164. Staat verstrekte drukwerken door Spoorwegen

16 16 Van Gend en Loos Bandenvoorschriften ATO-VG&L 166. Rek.Crt. A. Schaaffhausen(schen Bankverein AG.Emmerich) 167. Aanteekeningboekje betr. div. opbrengsten van een kantoor Staat vast personeel, uitoefende de besteldienst SS. div. kantoren 169. Corr. Conducteurskaarten met NS Overzicht Bestel- en afhaaldiensten NS Staat inkomen pl. directeuren Opgaven vrachten en voorschotten en Remb. aan de NS Overeenkomst met de Gooische Tram Watergraafsmeer Overeenkomst Contractanten HSM Comité Nat. Feestdag Div. bescheiden Deutse Wehrmacht nr Mededeling der Directie ná de bevrijding Spec. pakkettentarief (expresgoederen) van België naar Amerika (fr. taal) 179. Europeesche afrekening met de verzek. zegels 180. Vrachttarieven van een bepaald kantoor naar andere plaatsen der Ondern Tarief voor Bestel-IJl- en Vrg. zend. van Vlissingen naar Londen met de stoomboot Mij "Zeeland" Spec. tarief voor postpakktten en BG van Nederland naar London 183. Locaal tarief per Camion Folders vervoer per KLM 185. Lijst van handelsartikelen aan rechten onderhevig bij invoer te Ierland Handleiding "Wat iedere besteller moet weten" 187. Incasso-tarieven Antwerpen-Hollande Mededelingen betr. onderhoud en behandeling der paarden 190. Rijrapport interloo. vrachtautodiensten 191. Sollicitatie formulieren 192. Spec. tarief Antwerpen-Belg. plaatsten. Grand Vitesse 193. Terugontvangen poststukken 194. Spec. tarief van Roosendaal naar België 195. Lijsten jubilarissen 11 nr Paardendag 197. Rijpas Diligence ongebruikt 198. Gentlemen der weg. Chauffeurs buitenland 199. Mededelingen E.V.O. Den Haag 200. Folder groupagediensten 201. Naamlijsten telefoon HK 202. Overname aankomst- en vertrekadm. NS 203. Speciale instructie voor kantoor GOES 6 Jan Corr. tussen H. Colignon en Jhr. Taets van Amerongen te Utrecht ste convooi naar Praag Attributen vierdaagse Nijmegen 207. Dankbetuiging van derden 208. Voorschrift Techn. Adm. Personenmaterieel NS. Sept Lijst Agenten buitenland 210. Briefpapier oude firma Inspecties 211. Verklaring machtiging van ontslag besteller J. de Vos Haarlem Corr. opgelegde boeten 213. Corr. dienst Stoomboot Arnhem-den Bosch 214. Loonbelastingtabellen 215. Model expedetieboek Lijst aanbrengkantoor M Dienstkaart (service) Alg. Postwagen Onderneming 218. Recu's geld en geldsw. per diligence 219. Plaatsbewijzen diligences

17 Van Gend en Loos Lijsten kantoren 12 nr Watersnood 1953 Vervoersdiensten 222. Staat der artikelen ensouffrance 223. Reglement op de diendtkleeding Overeenkomst G.T.M. (Geld. Stoomtramweg Mij) 225. Overeenkomst R.T.M. Rotterdam 226. Overeenkomst N.T.M. Heerenveen 227. Prijsvragen "De Band" 228. Verkeersborden 229. Dienstenveloppen (geen VG&L of NS) 230. Bestekken. voorwaarden etc. betr. bouwen en verbouwen van kantoren etc Diverse bescheiden betr. nieuwe adm. behandeling Bestelgoederen Vragenlijst betr. de nieuwe adm.beh. van BG Bezwaren clientele betr. de nieuwe adm. beh. van BG Rapporten controleurs betr. de nieuwe adm. beh. van BG Oude dossiers 236. Beslaglegging op goederen 237. Verrekening rijwielkaarten 13 nr Mutaties personeel 1913 I 239. Mutaties personeel 1913 II 240. Corr. betr. Ned. Bond v. Arb. in handels en transportbedrijf Amsterdam Contract met particuliere Ondernemer, betr. re-expeditiezendingen Mutaties directeuren 243. Onregelmatigheid personeel 244. Corr. betr. statistiekwet 245. Malversaties personeel 246. Div. bescheiden betr. Spoorwegstaking Regeling geweigerde goederen Dankbetuiging voor de Kon. Ondersch. aan de Directie 249. Controle voorschriften ziekte 250. Vragenlijst examen vertrek 251. Tariefvervoer per auto naar Praag Instructie voor de groepswagendienst 253. Bandeninstructie Mack Chauffeurs 254. Salarisregeling kantoor personeel 255. Pamflet Eenheidsorganisatie E.V.E. 14 nr Lijst personeel Kon. Onderscheiding 263. Instructie voor chauffeurs van Mack-dieselwagens 264. Diverse vrachtbrieven IJl-Bestel- en Vrachtgoed 265. Adreskaarten BG-Snelgoed en Remb. zendingen 266. Extracten M Gefingeerde adressen 268. Plaatsbewijs Stoomboot Mij. VG&L Rijbewijzen 270. Kaart-indeling kantoorrayons 271. Kaart autobus- en vrachtlijnen 272. Kaartjes met diverse opschriften 273. Oprichtingsstukken ATO 1 juni Staluitgaven-bescheiden 275. Aanvraag machtiging tot het doen van uitgaven 276. Tarief voor goederen, paarden en vee, betr. Stoomtramweg MIJ 's Bosch-Helmond 1 mei Bezwaarschrift tegen de naam ATO door Amsterdamsche Telefoon Ondern Adreswijziging ATO-VG&L

18 18 Van Gend en Loos Vergunning personenvervoer binnen de kom Geldermalsen ATO van 20 juli 1948 tot 1 jan Instructie voor de Inspecteurs 281. Staat paardenbeslag 282. Gelukwensen van derden betr. 150 jaar bestaan 283. Briefpapier kinderrubriek "De Band" 284. Mededelingen Personeelraad 15 nr Curiosoteiten documenten, kaartjes etc Loonregeling Beambten 287. Bordereau ingez. wissel tot f. 10, Loonregeling reglement arb. voorwaarden 289. Centrale loonadministratie 290. KLM dienstregelingen 291. NBM dienstregeling 292. Overeenkomst VG&L-NCS Toelichtende bepalingen betr. overeenkomst met de NCS 1891 etc Dienstkaart Chemin de fer Gand-Terneuzen t.n.v. R. Colignon 295. Dienstkaarten SS t/m 1916 en 1918 t.n.v. R. Colignon 296. Dienstkaarten NCS 1911 t/m 1916 en 1918 t.n.v. R. Colignon 297. Dienstkaarten Omnibus VG&L Zaltbommel-Stad t.n.v. R. Colignon 298. Beperking goederenvervoer Amsterdam op 5 en 6 maart 1901 betr. huwelijksfeesten Tarieven vervoer van België naar Engeland. H. Colignon Cie. in de fr. t Tarieven vervoer wijn van Bordeaux naar Nederland 301. Staat van Incasseering op de plaats zelve 302. Contracten vervoer met verzenders VG&L H. Colignon & Cie 303. Ter incasseering gezonden wissel etc Staat openstaande wissels etc Kennisgeving aangeboden wissel etc Prospectus aan verzenders betr. goederenvervoer, inklaring en incasso 307. Instructie retourzendingen naar België 308. Banque Leygonie-Weigel & Cie betr. fusie met H. Coligon & Cie Geluktelegrammen aan het Kon. Huis Diverse gehouden redevoeringen en toespraken 311. Personeelsblad "De Claxon" Diverse bescheiden betr. personeelsveren. "De Vlag". 16 nr Onze Taal tijdschrift 314. Enveloppen contracten VG&L 315. Enveloppen contracten ATO 316. Zegelwet 317. Div. bescheiden betr. benoeming Directie aan clientele Folders jaarbeurs 319. Klacht van derden betr. ruw optreden van het personeel 320. Mededelingen betr, opheffing van het bedrijf VG&L H.C. &. Cie nr Artikelen in Spoor-en tramwegen 322. Aanwijzing van de stations betr. vervoerszendingen voor Zeeland en Zeeuws Vlaanderen Vrachtprijzen Bestelgoederen (gewoon vervoer) SS 324. Overgave stukken bet. kantoor Leiden op Jaarverslagen Stichting Ned. Museum 326. Aanplakbiljet Actie Goedwerk leveren Cursus Centrale Kadervorming (aantekeningen) 329. Div. brochures betr. vervoer etc. door personeel Spoorwegen 330. Veeboekjes etc. betr. paarden 331. Groot bedrijfs-diploma

19 Van Gend en Loos Jubileum P. Knoppers 50 jaar. Feestprogramma Eenheidsvervoer 334. Kaartjes: Liften verboden en Achteruit rijden 335. Verlaging pakkettarieven PTT-NS-VG&L 336. Tijdschrift "Archief" 337. Tijdschrift Weekkroniek 338. Afstandswijzer lijnen Amsterdam- 't Gooi-Amersfoort-Utrecht- Leiden-den Haag. ATO-VG&L 339. Dankbetuiging Ned. Postmuseum voor afgegeven bescheiden 340. Plaketiquetten 341. Acte Borgstelling Identiteitskaarten paarden 344. Foto-copieen div. stukken betr. vergunning Diligencediensten in de prov. Groningen Gedichten, betr. diligence-paarden etc Organisatie-schema's afdelingen hoofdkantoor 347. Abrechnung Inkasso 348. Afrekeningsstaten geincasseerde wissels etc Goedkeuringsregeling van rekeningen etc Voorstel tot wijziging loonadministratie door Verstraaten Aanwezigheidsregistratie-automaat van H.K Rijrapporten M Lijst van aanbrengkantoren stand juli Werkklassificatie en functie-analyse 355. Controle punten voor toezichthoudend personeel 356. Het bedrijfseconomisch overzicht 357. Jubileum GADO 12 1/2 jaar 358. Dienstregelingen GADO 359. Stalinventarisstaat 361. Toneelwedstrijden 362. Speciaal tarief Agentur Kaldenkirchen Mai Kantoorlijsten 364. Voorraad verbruikstaten fourage 365. Verrekeningsstaten afd. Controle. Arnhem 366. Briefkaarten bedrukt met verschillende mededelingen 18 nr Rapport van onregelmatigheden 368. Specie-nota's M Register uitgegeven vrachtzegels 370. Inventarisstaten kantoor 371. Staat drukwerken 372. Maandstaat opbrengst vrachten M Dagstaten Expeditie vertrek 374. Afrekeningsstaten IJl- en vrachtgoederen 375. Oude loonstaten personeel 376. Declaration J.B. Van Gend etc. Cie. 14 aug Lijst der gooderen Ned. Rhijn Spoorweg Mij Vrachtgoed-adressen Wisselbordereaux 19 nr Etiquet colli ensouffrance 383. Geleidebrieven BG in rechtstr. verkeer SS-NCS 385. Geleidebrieven BG in binnenverkeer SS 386. Geleidebrieven BG in rechtstr. verkeer SS met HSM/NBDS 387. Kennisgeving van aankomst M Kwitanties van SS in twee talen nederl. en frans 389. Reçu afgifte transito-paspoort 390. Opgave staat niet ingeklaarde zendingen 391. Staat bestelde IJl-vrachtgoederen van SS en NCS 392. Bewijs van betaling voor Remboursementen

20 20 Van Gend en Loos B. Fotoverzamelingen, ca Telegram paard Max 394. Afleveringsrecu ingekl. zendingen 395. Staat Achterstallig remboursement M Nota voor frankeringskosten M Rekening Courant staten 398. Instructies vierdaagse lopers 401. Begeleitzettel 402. Bordereel aangifte goud etc. M.52b Etat de décompte 404. Afhalen van bestelgoederen bij abonnement 405. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 jan Aangifte voor verzending naar het buitenland M Vrijgeleide Miltary. Entry Permit voor Van Wessem en Bolhuis Contract bode re-expeditiezendingen 413. Aangifte betalingspaspoort 414. Formulieren giro-verrekeningen 415. Prospectue J. Maeder en Co 416. Volglijst 417. Kwitanties M nr Vergunning bevoorrechte parkeerplaats brug Koningshaven Rotterdam Bewijs van Abonnement voor de TOL op de Straatweg naar Rotterdam Bedrijf en Recht 421. Artikel betr. vervoer Japanse Kunsttentoonstelling naar Rome. "Reveille" 5 aug Tarief voor S.T.B./Z.VI. 15 Juli Oude stukken betr. pand Van Gend & Loos te Breda etc Tijdschrift der Belgische Posterijen De Brug sept Orgaan van de Arnhemsche Verzek. Mij Bescheiden Röntgenonderzoek 428. B.K.T. instructies 429. Plaat van Joh. Braakensiek. Ingang van een kantoor VG&L 430. Stortingsbewijs Borgstelling Dienstkleeding SS 431. Speciaal tarief B.G. tot een max. gevicht ven 300 zend. per zend SS en NCS Afbeelding B. FOTOVERZAMELINGEN, CA Diverse dossiers. Voor een specificatie zie Bijlagen in deze toegang. 21 nr nr nr nr nr nr Portretten van directeuren in passepartout. 27 A-G. A. 1. Alkema J. Winschoten ') 2. Aardon A. Zevenbergen

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 Oprichting Vanaf 1817 werden de eerste spaarbanken in Nederland opgericht. Initiatiefnemers waren de verschillende lokale departementen van de Maatschappij tot

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie