Beleidsnota Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota 2015. 1111. Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G 2015140002"

Transcriptie

1 1. Retie is een warme gemeente waar we iedereen mee aan boord trekken We creeren kansen ter bevordering van participatie en integratie in de Retiese gemeenschap We binden de strijd aan tegen vereenzaming Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap SD SD Pilootproject "werken op afspraak" drukkosten 2015/613810/2/ ,00 0,00 Brochures/publiciteit, catalogi, drukwerken/sociale bijstand SD Inrichten sociaal huis. 2015/615310/2/0900 0,00 0,00 - SD Inrichten lokaal dienstencentrum 2015/740200/2/0900 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/sociale bijstand 500,00 0, in Retie trachten we eenzaamheid en isolement te voorkomen en te beperken door proactief te handelen SD SD structurele huisbezoeken ma ass. bij cliënten 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD buurtrestaurant - kortingssysteem 2015/648241/2/ ,00 0,00 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965/Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Pagina 1 van 83

2 SD Integratie ouderen 2015/615310/2/0959 0,00 0,00 - SD integratie ouderen 2015/740742/2/0959 0,00 0,00 Werkingssubsidies integratie ouderen/overige verrichting betreffende ouderen SD opzetten en uitwerken netwerk 2015/613160/2/0909 0,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD vrijwilligers en buurtcomité bezoeken personen in isolement 2015/613160/2/0909 0,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD proactief werken bij emotionele gebeurtenis 2015/615310/2/ ,00 0,00 750,00 0, De sociale woonkernen beschikken over een wijkwerking SD SD integrale wijkwerking 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 - SD mogelijke subsidies vr buurtwerking incalculeren. 2015/740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 0,00 0,00 We versterken de inburgering van nieuwkomers Pagina 2 van 83

3 1121. Nieuwkomers voelen zich thuis in onze gemeente SD SD Huuruitgaven LOI-woningen (De Peper + Ter Sneeuw + KH 2A + KH 10 voor 12 maanden tot 2019) (Hazestraat + Klaarend voor 6 maanden in 2015) 2015/610000/2/0903/ ,00 0,00 Huur gebouwen /Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/ Overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Water LOI-woningen 2015/611300/2/0903/ ,00 0,00 water SD as LOI-woningen 2015/611100/2/0903/ ,00 0,00 gas vr verwarming LOI woningen SD Elektriciteit LOI-woningen 2015/611000/2/0903/ ,00 0,00 elektriciteit vr LOI woningen SD Communicatiekosten LOI-woningen 2015/613700/2/0903/ ,00 0,00 Communicatiekosten (=Telefoonkosten, fax, internet, enz...)/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten LOI-ers 2015/648261/2/0903/ ,00 0,00 Kosten LOI v med, farm en hospuitgaven/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief Pagina 3 van 83

4 SD Subsidies voor medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten LOI-ers 2015/740761/2/0903/10 0, ,00 Subsidies vd staat vr. LOI vr kosten med.farm. en hosp./lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/ Overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Terugbetaling LOI-ers voor medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten 2015/748261/2/0903/10 0, ,00 Terugvordering medische kosten LOI SD Terugbetaling LOI-ers voor dienstverlening excl med, farm en hosp kosten 2015/748260/2/0903/10 0,00 250,00 Recuperatie v begunstigden v dienstverlening in natura LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Brandverzekering LOI-woningen 2015/612000/2/0903/10 350,00 0,00 Brandverzekering LOI woningen ADMIN LOI-bewoners. 2015/612130/2/0903/10 250,00 0,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nietpersoneel/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Eigen LOI-middelen 2015/178110/2/0903/10 0, ,00 Reserves LOI werking voorgaande jaren - SD Overheveling van /221200/2/0903/ ,00 0,00 Verbouwingen woningen Kerkhofstraat 2a en SD Eigen LOI-middelen 2015/178110/2/0903/10 0, ,56 Reserves LOI werking voorgaande jaren Pagina 4 van 83

5 SD 2015/221200/2/0903/ ,56 0,00 Verbouwingen woningen Kerkhofstraat 2a en SD Eigen LOI-middelen. 2015/178110/2/0903/10 0, ,00 Reserves LOI werking voorgaande jaren - SD Overheveling van 2013 (2014 overgeslagen). 2015/214000/2/0903/ ,00 0,00 plannen studies voor renovatiewerken LOI woningen SD Onthaalbeleid LOI 2015/648260/2/0903/10 0,00 0,00 Toekenning dienstverlening LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Toeleiding Praatpunt 2015/623100/2/0900 0,00 0,00 Dienstverplaatsingen personeel/sociale bijstand SD sociaal tolken voor zowel LOI als anderstaligen niet LOI. 2015/613160/2/ ,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Opzetten integratietraject. 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD buddyproject. 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 Pagina 5 van 83

6 SD inrichten & kosten woningen, algemene werking LOI voor zes woningen 2015/648260/2/0903/ ,00 0,00 Toekenning dienstverlening LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief - SD Subsidies v Fedasil vr algemene werking LOI 2015/740760/2/0903/10 0, ,00 Subsidies vd staat vr. verblijf in LOI /Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief , , Kinderen van nieuwkomers worden extra begeleid SD SD Praatgroep anderstalige mama's en papa's. 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 0,00 0,00 We verankeren initiatieven die participatie en integratie versterken structureel in het lokaal beleid We faciliteren de installatie van een organisatie waar armen het woord nemen SD SD Ervaringsdeskundigen w ingeschakeld bij evaluatie en opstart nieuw beleid. Armoede bestrijden. Participatie /615310/2/ ,00 0, SD Stimuleren en ondersteunen opstart vierdewereldbeweging. Mensen in armoede, verzet tegen armoede, /615310/2/ ,00 0,00 400,00 0,00 Pagina 6 van 83

7 1132. Alle inwoners kunnen deelnemen aan socio-culturele en sportieve evenementen SD SD Recup 20% van cliënten regel socioculturele. 2015/748240/2/0909 0,00 100,00 Recuperatie v begunstigden van steun vr socio cult. participatie en ontplooiing van cliënten/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Doorstroming naar (regulier) vrijetijdsnetwerk. Om kwetsbaren te betrekken bij vrijetijdsinitiatieven is toeleiding noodzakelijk.... 'komen spelen' /648251/2/ ,00 0,00 Uitgaven in het kader van doorstroming vrije tijd SD uitwerken en evalueren structureel beleid rond vrijetijdsparticipatie. - SD Subsidie vr socio-cult. participatie vanwege PODMI 2015/648240/2/ ,00 0,00 Toekenning vr soc. en cult. participatie en ontplooiing van cliënten/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 2015/740740/2/0909 0, ,00 Subsidies vr socio cult participatie en ontplooiing v clienten/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 5.000, , Arbeidsbegeleiding verhoogt tewerkstelling en maatschappelijke integratie SD SD OCMW-cluster algemene werking. 2015/615310/2/ ,00 0, SD cliëntoverleg werkwinkel Mol - bevordering doorstroming na art60 7-tewerkstelling. 2015/615310/2/0904 0,00 0,00 Overige alg kosten/activering van tewerkstelling Pagina 7 van 83

8 SD Arbeidsbegeleiding - cont sine / verhoogde staatstoelage. - SD Subsidie berekend met verhoging enkel in /620620/2/ ,00 0,00 Bezoldigingen tewerkgestelden art.60 7 met verhoogde staatssteun Cel Soc. Economie/Activering van tewerkstelling 2015/740713/2/0904 0, ,00 Subsidies vd staat vr tewerkst art m verhoogde staatstoel. Cel Soc. Econ/Activering van tewerkstelling SD Patronale bijdrage RSZPPO (28,86%) voor art SD Subsidie doelgroepvermindering art60 7 (28,80% op brutoloon + EJT + HS). 2015/621600/2/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkgestelden artikel 60 7/Activering van tewerkstelling 2015/740640/2/0904 0, ,00 Specifieke werkingssubsidies v RSZPPO inzake doelgroepvermindering gesco en artikel 60/ Activering van tewerkstelling SD regierol sociale economie. budget algemene zaken OCMW 2015/615310/2/0900 0,00 0, SD OCMW vennoot in dienstenfirma Baldemo = actorrol in sociale economie. 2015/615310/2/0900 0,00 0, SD Toeleiding naar vrijwilligerswerk als zinvolle dagbesteding. 2015/615310/2/ ,00 0,00 - SD PWA-schenking 2015/753000/2/0904 0,00 0,00 In resultaat genomen investeringssubsides en schenkingen/activering van tewerkstelling Pagina 8 van 83

9 SD omkaderingskosten. 2015/613300/2/ ,00 0,00 Kosten v begeleiding tewerkgestelden bij Fietsenatelier Mol en SW Web Turnhout/Activering van tewerkstelling SD arbeidsbegeleiding - contingent artikel /620600/2/ ,00 0,00 Bezoldigingen tewerkgestelden art.60 7, incl vakantieg en eindej toel./activering van tewerkstelling - SD subsidies van PODMI vr tewerkstellingen artikel /740703/2/0904 0, ,00 Subsidies vd staat vr tewerkgestelden artikel 60 7/ Activering van tewerkstelling , ,00 Totaal : , ,56 We bouwen een structureel kansenbeleid uit met aandacht voor maatwerk We ondersteunen burgers om hun zelfredzaamheid te handhaven en te verhogen De zelfredzaamheid van burgers is verhoogd SD SD digitale kloof bestaat in België nog steeds. wordt zelfs gelinkt met sociale ongelijkheid. Omdat technologie in onze samenleving een grote plaats inneemt en met zonder deze... - SD subsidie vr dichten v digitale kloof - max EUR per project in EUR subsidie recup pc 2015/615310/2/0909 0,00 0, /740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Pagina 9 van 83

10 - SD begeleiding persoonlijke administratie cliënten - SD overstappen van budgetbeheer naar budgetbegeleiding. - SD stimuleren aanleren taal voor kwetsbare Nederlandstaligen. - SD opleiding budgetbeheer voor cliënten, stimulatie deelname cursus /615310/2/0909 0,00 0, /615310/2/0909 0,00 0, /615310/2/0909 0,00 0, /615310/2/ ,00 0,00 600,00 0,00 We werken proactief in onze strijd tegen armoede Moeilijk te bereiken doelgroepen worden proactief benaderd SD - SD Huisbezoeken bij aanvraag thuiszorgdiensten. Verderzetting bestaande werking thuiszorgteam om bij elke aanvraag op huisbezoek te gaan; Zo kan er gekeken worden of er enkel /615310/2/0959 0,00 0,00 0,00 0, Een mogelijke schuldenproblematiek wordt vroegtijdig gedetecteerd SD Pagina 10 van 83

11 - SD LAC, verderzetting van de vroegtijdige detectie schuldenproblematiek in samenwerking met Eandis en Pidpa /615310/2/0909 0,00 0, SD procedure onbetaalde (school)fakturen. 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 0,00 0,00 De kinderarmoede in Retie wordt teruggedrongen De kinderarmoede in Retie is in kaart gebracht. Onderzoek kinderarmoede & uitwerken structurele maatregel in bestrijding ervan. SD SD Steuntype kinderarmoede. 2015/648240/2/ ,00 0,00 Uitgaven i.k.v. subsidie kinderen kansarme cliënten - SD subsidies vanwege PODMI vr kansarme kdn 2015/740741/2/0944 0, ,00 Subsidies vr kansarme kdn v clienten/ Opvoedingsondersteuning 1.720, , Zorgoverleg sociale dienst met basisscholen en kinderopvang SD - SD Netwerk voor projectmatige samenwerking LOO - LOK - H v/h K /615310/2/0909 0,00 0,00 - SD Afhankelijk van de projecten die worden opgezet. 2015/740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Pagina 11 van 83

12 SD 2015/615310/2/ ,00 0,00 - SD Subsidie kinderarmoede. 2015/740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 600,00 0, Opvoedingsondersteuning versterkt kinderen in hun groei SD SD Eenmalige subsidie i.k.v. kinderarmoede. 2015/740743/2/0909 0,00 0,00 subsidie v vzw Helpende Hand vr kinderarmoede SD homeparty opvoedingsondersteuning. 2015/648251/2/0909 0,00 0,00 - SD eventuele subsidies opvoedingsondersteuning samen met andere projecten. Uitgaven in het kader van doorstroming vrije tijd. 2015/740200/2/0909 0,00 500,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Empowerment voor ouders. Opvoeden is een fulltime job, niet altijd eenvoudig. Ouders voelen perfect aan /615310/2/0909 0,00 0,00 - SD huiswerkbegeleiding. project verderzetten. Doel is om kinderen te helpen bij hun schoolloopbaan en om samen met de ouders de kinderen te leren hun huiswerk te maken /615310/2/0909 0,00 0,00 Pagina 12 van 83

13 SD Rotary Mol voorziet in subsidie. 2015/740200/2/0909 0,00 200,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Lokaal en regionaal overleg opvoedingsondersteuning. 2015/615310/2/ ,00 0,00 - SD Praatgroepen rond opvoedingsondersteuning oprichten en ondersteunen /615310/2/0909 0,00 0,00 - SD Onderzoek naar nood aan opvoedingsondersteuning, in kaart brengen v de nood die er in Retie bestaat /648251/2/0909 0,00 0,00 Uitgaven in het kader van doorstroming vrije tijd ,00 700,00 Het sociaal huis is een laagdrempelig aanspreekpunt waar informatie, vraagverduidelijking en gerichte doorverwijzing op maat centraal staan Retienaren hebben toegang tot financiële en materiële ondersteuning SD SD Leefloon vreemdelingenregister (100% tv) 2015/648002/2/ ,00 0,00 Leefloon à gerechtigden niet ingeschreven in de bevolkingsregisters/sociale bijstand - SD Subsidie PODMI leefloon vreemdelingenregister (100% tv) 2015/740702/2/0900 0, ,00 Subsidies vd staat vr Leefloon à begunst niet in bevolkingsregister ingeschreven /Sociale bijstand Pagina 13 van 83

14 SD Leefloon PMI (65% tv) 2015/648004/2/ ,00 0,00 Leefloon à gerechtigde met integratiecontract (student en andere)/sociale bijstand - SD Subsidie PODMI leefloon PMI (65% tv) 2015/740704/2/0900 0, ,80 Subsidies vd staat vr leefloon à begunst m integratiecontract/sociale bijstand SD Leefloon ex-dakloze (100% tv) 2015/648005/2/ ,00 0,00 Leefloon a ex-dakloze ingeschreven in bevolkingsregister (art.57bis)/sociale bijstand - SD Subsidie PODMI leefloon ex-dakloze (100% tv) 2015/740705/2/0900 0, ,00 Subsidies vd staat vr leefloon aan ex-dakloze (artikel 57bis)/Sociale bijstand SD Installatiepremie op basis van RMI-wet 2015/648006/2/ ,00 0,00 Verhoogd Leefloon = installatiepremie(art. 2 4)/ Sociale bijstand - SD Subsidie PODMI installatiepremie op basis van RMI-wet (100% tv) 2015/748006/2/0900 0, ,00 Recuperatie installatiepremie(art 2 4)/Sociale bijstand SD Installatiepremie op basis van Organieke Wet 2015/648009/2/ ,00 0,00 Installatiepremie toegekend ingevolge de Organieke Wet/Sociale bijstand - SD Subsidie PODMI voor installatiepremie op basis van Organieke Wet (100% tv) 2015/740709/2/0900 0, ,00 Subsidies vr installatiepremie cfr. Organieke Wet/ Sociale bijstand Pagina 14 van 83

15 SD Kwartaalopbrengst IVEKA opladen budgetmeters (4 x 537,56 euro). 2015/740660/2/0900 0, ,24 Specifieke werkingssubsidies v Eandis vr opladen budgetmeters/sociale bijstand SD transportkosten. basiswerking OCMW dienstverlening. 2015/648202/2/ ,00 0,00 Transportkosten van geholpen personen/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit - SD recup v transportkosten v geholpen personen. 2015/748202/2/0919 0,00 600,00 Recup v transportkostenvan geholpen personen/ Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD Tussenkomst opname WZC - basiswerking OCMW 2015/648231/2/ ,00 0,00 Verblijfsk. v bejaarden in rusthuizen beheerd dr andere instellingen/overige verrichting betreffende ouderen SD sociaal verwarmingsfonds, basiswerking OCMW - SD Subsidie v de staat, incl beheerskosten dossiers (10 EUR per dossier) 2015/648101/2/ ,00 0,00 Steun in speciën - verwarmingstoelagen gesubsidieerd door de staat/sociale bijstand 2015/740101/2/0900 0, ,00 Subsidie vd staat vr verwarmingstoelagen vr stookolie à cliënten /Sociale bijstand SD Minimale levering gas - basiswerking OCMW 2015/648102/2/ ,00 0,00 Steun in speciën - min. levering gas/sociale bijstand - SD recup v cliënt v 30% v min. levering gas. 2015/748102/2/0900 0,00 450,00 Recuperatie v cliënt inzake min. levering gas/sociale bijstand Pagina 15 van 83

16 SD subsidies v Eandis - verstrekking min. levering gas (70%) 2015/740650/2/0900 0, ,00 Subsidies v Eandis vr opladen min. levering (70%) / Sociale bijstand SD Voorschotten (gegroepeerd). 2015/648110/2/ ,00 0,00 Voorschotten op lonen e.d./voorschotten - SD Recuperatie v voorschotten (alle voorschotten gegroepeerd). 2015/748110/2/0901 0, ,00 Recup voorschot loonop loon/voorschotten SD Leefloon bevolkingsregister (55% tv) 2015/648000/2/ ,00 0,00 Leefloon a gerechtigden ingeschreven in de bevolkingsregisters LL01/Sociale bijstand - SD subsidie PODMI leeflonen bevolkingsregister (55% tv) 2015/740700/2/0900 0, ,20 Subsidies vd staat vr leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bevolkingsregisters/sociale bijstand SD Dringende medische hulp vr illegalen. 2015/648290/2/ ,00 0,00 Tegemoetk à illegalen (med k)=beh z.inschr i bevol./ Migranten - SD subsidies PODMI vr dringende med hulp à illegalen. 2015/740790/2/0902 0, ,00 Subsidies vd staat vr hulp(med kosten) a illegale buitenlandse behoeftigen/migranten SD totaal budget vr medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten v cliënten. 2015/648204/2/ ,00 0,00 Kosten medische verzorging/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Pagina 16 van 83

17 SD waar mogelijk terugv steun v cliënten 2015/748204/2/0919 0, ,00 Recup bijdr vr kostenvan medische verzorgingvan client of van mutualiteit!/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD verblijf kinderen in kindertehuizen 2015/648220/2/ ,00 0,00 Kosten verblijf en begeleiding v kdn in instellingen/ ezinsvervangende tehuizen - SD 2015/748220/2/0941 0,00 700,00 Recuperatie v begunstigden v kosten verblijf v kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen/ezinsvervangende tehuizen SD Tegemoetkoming steunverlening (KPV) wet v 2 april /648280/2/ ,00 0,00 Tegemoetk. als steunverlenend centrum ten gunste van buitenlandse behoeftigen/migranten - SD Subsidies vd staat vr (KPV) 2015/740780/2/0902 0, ,00 Subsidies vd staat vr (KPV) tegemoetk als steunverlenend centrum t.g.v.buitenlandse behoeftigen.../migranten SD tussenkomst bij opname in onthaaltehuizen - basiswerking OCMW - SD recup. v begunstigden ivm plaatsingskosten in onthaaltehuizen 2015/648221/2/ ,00 0,00 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen/ ezinsvervangende tehuizen 2015/748221/2/0941 0,00 510,00 Recuperatie v begunstigden v plaatsingskosten in onthaaltehuizen/ezinsvervangende tehuizen Pagina 17 van 83

18 SD voedselbedeling 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD steun in speciën 2015/648100/2/ ,00 0,00 Steun in speciën/sociale bijstand - SD recup steun in specien, teruggevorderd v cliënt 2015/748100/2/0900 0, ,00 Recup steun in specien/sociale bijstand SD steun in natura - basiswerking OCMW. 2015/648200/2/ ,00 0,00 Toekenning v dienstverlening in natura/sociale bijstand - SD recup v steun in natura v cliënt, waar mogelijk. 2015/748200/2/0900 0, ,00 Recup v steun in natura - dienstverlening in natura/ Sociale bijstand SD bijdragen mutualiteit. 2015/648201/2/ ,00 0,00 Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit - SD recup v steun ivm bijdragen mutualiteit 2015/748201/2/0919 0,00 200,00 Recup v mutualit bijdragen ten onrechte uitgekeerd à clienten/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD Begrafeniskosten 2015/648130/2/ ,00 0,00 Begrafeniskosten/Sociale bijstand - SD terugvordering verleende steun ivm begrafeniskosten 2015/748130/2/0900 0, ,00 Recup bijdrage voor begrafeniskosten/sociale bijstand Pagina 18 van 83

19 , , Retienaren kunnen bij het OCMW terecht voor informatieve, psycho- en administratieve ondersteuning SD SD Doorverwijzing naar gepaste welzijns- en gezondheidsdiensten. 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD Uitreiken attesten. 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD Doorgedreven samenwerking met eerstelijnspsycholoog 2015/648205/2/ ,00 0,00 Kosten paramedische verzorging/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD doorgedreven samenwerking met eerstelijnsdrughulpverlener. 2015/648205/2/0919 0,00 0,00 Kosten paramedische verzorging/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD pensioendienst 2015/615310/2/0959 0,00 0,00 705,00 0, Retie voorziet in juridische dienstverlening SD SD rechtshulp 2015/615410/2/0905 0,00 0,00 documentatie en abonnementen 0,00 0,00 Pagina 19 van 83

20 1244. Retienaren kunnen op het OCMW terecht voor hulpverlening met betrekking tot schulden SD SD budgetbeheer - verderzetten basiswerking OCMW dienstverleningt 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand SD Budgetbegeleiding - verderzetten basiswerking OCMW. 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand SD Collectieve schuldenregeling - basiswerking OCMW verderzetten. 2015/613400/2/0905 0,00 0,00 Procedure- en vervolgingskosten/dienst voor juridische informatie en advies 0,00 0,00 Totaal : , ,24 We ondersteunen hulpbehoevenden met een sterk zorgaanbod We versterken de mogelijkheden voor personen met een beperkte mobiliteit Personen met een beperkte mobiliteit kunnen zich verplaatsen SD ADMIN Vrijwilligers MMC. 2015/612130/2/ ,00 0,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nietpersoneel/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Buddyproject 'Samen op stap' 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 Pagina 20 van 83

21 SD 2015/613160/2/ ,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting - SD minder mobielen centrale - bijdragen v cliënten 2015/703500/2/0909 0,00 500,00 Bijdragen cliënten v. Minder Mobielen Centrale/ Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD premie aangepast vervoer - werkingsmiddelen of steun à cliënten? 2015/648202/2/ ,10 0,00 premie aangepast vervoer 4.264,10 500, Onze producten worden op maat aan huis geleverd SD SD mobiele ambtenaar. 2015/615310/2/0911 0,00 0,00 0,00 0,00 We bouwen een stevig zorgnet uit met gespecialiseerde zorgpartners Lokale zorgeenheden maken een integraal zorgbeleid mogelijk SD SD initialiseren van lokale zorgeenheden. Om een goede afstemming te krijgen tussen de verschillende instanties, waaronder ook het OCMW /615310/2/0900 0,00 0,00 0,00 0, Residentiële zorg SD Pagina 21 van 83

22 SD Specifieke opvang in WZC Ter Kempen 2015/613302/2/ ,00 0,00 Betalingen à Ter Kempen vzw (=aan privéinstellingen tengevolge van een overeenkomst)/ Overige verrichting betreffende ouderen ,00 0,00 Totaal : ,10 500,00 Pagina 22 van 83

23 1. Retie is een warme gemeente waar we iedereen mee aan boord trekken Totaal hoofdstuk eraamde uitgaven eraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E , , , ,00 I 0, ,56 0, ,56 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , ,56 Pagina 23 van 83

24 2. Retie is een ondernemende en bereikbare woongemeente Het centrum is een gezellige ontmoetingsplaats waar verschillende functies op elkaar aansluiten We concentreren onze dienstverlening rond het gemeentepark Een modern OCMW-gebouw biedt laagdrempelige dienstverlening aan ADMIN ADMIN raming nog aan te gane lening 2015/173360/0/0040 0,00 0,00 - ADMIN Bouw nieuw OCMW-gebouw. het huidige voldoet niet aan de eisen v e modern 'sociaal huis'. een (ver)nieuw(d) gebouw moet een laagdrempelige dienstverlening garanderen. Een (visuele) toegang gericht op het gemeentepark nodigt inwoners uit om binnen te lopen... Nieuwe lening t.b.v. (ver)bouw sociaal huis 2015/221000/1/ ,00 0,00 Bouw administratief centrum OCMW ADMIN inbreng eigen middelen 2015/178100/0/0040 0, ,00 eigen middelen vr (ver)bouw OCMW huis , ,00 Totaal : , ,00 We helpen onze inwoners om werk en gezin beter te combineren We realiseren een breed aanbod kwalitatieve kinderopvang We participeren in het aanbod kwalitatieve en betaalbare kinderopvang SD Pagina 24 van 83

25 SD sociaal tarief kinderopvang.(kikoen) 2015/648222/2/ ,00 0,00 Bijdr opvang kdn in dagverblijven beheerd dr and. instel of private personen/kinderopvang 500,00 0, We nemen een regierol op inzake kinderopvang SD SD 2015/648251/2/0949 0,00 0,00 Uitgaven in het kader van LOK / LOOO / HvhK 0,00 0,00 Totaal : 500,00 0,00 We sturen de huisvestingsactoren aan zodat we over een voldoende groot en betaalbaar kwaliteitsvol woningaanbod beschikken We stimuleren een goede sociale mix in wijken en verkavelingen De huisvestingsactoren realiseren samen een kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod SD SD Terugvordering kosten ten laste bewoners De Peper / Ter Sneeuw. 2015/745000/2/0930 0,00 0,00 Diverse operationele opbrengsten - recup v kosten/ Sociale huisvesting SD Elektriciteitsverbruik gemeenschappelijke delen De Peper / Ter Sneeuw. 2015/611000/2/ ,00 0,00 elektriciteit vr gemeensch delen soc app SD Brandverzekering en overheadkost verbruik De Peper / Ter Sneeuw. 2015/612000/2/ ,00 0,00 brandverzekeringen/sociale huisvesting Pagina 25 van 83

26 SD 2015/640100/2/ ,00 0,00 Onroerende voorheffingen/ belasting/sociale huisvesting SD Vebruik water gemeenschappelijke delen De Peper / Ter Sneeuw + huur meter. 2015/611300/2/ ,00 0,00 water SD Huurkorting toegestaan aan bewoners De Peper / Ter Sneeuw (= verschil tussen huurprijs privémarkt en sociale huisvesting). 2015/648122/2/ ,00 0,00 Huurkorting aan bewoners SD Onderhoud- en herstellingskosten v De Peper en Ter Sneeuw (niet de kapitaalaflossingen en intresten van bestaande leningen). - SD inkomsten v verhuur De Peper, Ter Sneeuw, Kerkhofstr 10 en 2a (omvat tevens huuropbrengsten v eigendommen LOI woningen) 2015/615310/2/ ,00 0, /706100/2/0930 0, ,00 Opbrengsten v verhuring soc. woningen en appartementen/sociale huisvesting SD Lokaal woonoverleg (Kempisch woonplatform) en lokaal woonbeleidsplan 2015/615310/2/0900 0,00 0, SD huurbegeleiding voor De Peper en Ter Sneeuw. 2015/615310/2/0930 0,00 0, , , We begeleiden Retienaren naar betaalbaar wonen SD Pagina 26 van 83

27 SD huursubsidie - verderzetten basiswerking OCMW 2015/648122/2/ ,00 0,00 Betaling niet terugvorderbare huursubsidie/sociale bijstand SD eerste maand huur - basiswerking OCMW - kan eventueel terugvorderbaar gesteld worden. - SD de eerste maand huur kan eventueel terugvorderbaar gesteld worden. 2015/648120/2/ ,00 0,00 Betaling (eventueel terugvorderbare) huurtoelagen/ Sociale bijstand 2015/748120/2/0900 0, ,00 Recup vd huurtoelagen(voorschotten vr 1e maand huur)/sociale bijstand SD Ondersteuning SVK - aanbod. 2015/643000/2/0930 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale huisvesting SD huurwaarborgen 2015/648121/2/ ,00 0,00 Betaling/tussenkomst in terugvorderbare huurwaarborg/sociale bijstand - SD Terugvorderbare steun in huurwaarborgen. 2015/748121/2/0900 0, ,00 Recup v tussenkomst in de huurwaarborgen/sociale bijstand SD Doorverwijzing naar sociale huisvestingsmaatschappij. 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand SD Procedure dak- en thuisloosheid. 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand Pagina 27 van 83

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting,

SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting, SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW Alle diensten van het OCMW HUISVESTING Serviceflats, sociale huisvesting, THUISZORG Poetsdienst, thuisverpleging, KIND & JEUGD Opvang, opvoeding, gezinsondersteuning CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 december 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 214 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 214-219 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 27-212 13 Balans 212

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie