Beleidsnota Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota 2015. 1111. Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G 2015140002"

Transcriptie

1 1. Retie is een warme gemeente waar we iedereen mee aan boord trekken We creeren kansen ter bevordering van participatie en integratie in de Retiese gemeenschap We binden de strijd aan tegen vereenzaming Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap SD SD Pilootproject "werken op afspraak" drukkosten 2015/613810/2/ ,00 0,00 Brochures/publiciteit, catalogi, drukwerken/sociale bijstand SD Inrichten sociaal huis. 2015/615310/2/0900 0,00 0,00 - SD Inrichten lokaal dienstencentrum 2015/740200/2/0900 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/sociale bijstand 500,00 0, in Retie trachten we eenzaamheid en isolement te voorkomen en te beperken door proactief te handelen SD SD structurele huisbezoeken ma ass. bij cliënten 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD buurtrestaurant - kortingssysteem 2015/648241/2/ ,00 0,00 Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965/Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Pagina 1 van 83

2 SD Integratie ouderen 2015/615310/2/0959 0,00 0,00 - SD integratie ouderen 2015/740742/2/0959 0,00 0,00 Werkingssubsidies integratie ouderen/overige verrichting betreffende ouderen SD opzetten en uitwerken netwerk 2015/613160/2/0909 0,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD vrijwilligers en buurtcomité bezoeken personen in isolement 2015/613160/2/0909 0,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD proactief werken bij emotionele gebeurtenis 2015/615310/2/ ,00 0,00 750,00 0, De sociale woonkernen beschikken over een wijkwerking SD SD integrale wijkwerking 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 - SD mogelijke subsidies vr buurtwerking incalculeren. 2015/740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 0,00 0,00 We versterken de inburgering van nieuwkomers Pagina 2 van 83

3 1121. Nieuwkomers voelen zich thuis in onze gemeente SD SD Huuruitgaven LOI-woningen (De Peper + Ter Sneeuw + KH 2A + KH 10 voor 12 maanden tot 2019) (Hazestraat + Klaarend voor 6 maanden in 2015) 2015/610000/2/0903/ ,00 0,00 Huur gebouwen /Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/ Overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Water LOI-woningen 2015/611300/2/0903/ ,00 0,00 water SD as LOI-woningen 2015/611100/2/0903/ ,00 0,00 gas vr verwarming LOI woningen SD Elektriciteit LOI-woningen 2015/611000/2/0903/ ,00 0,00 elektriciteit vr LOI woningen SD Communicatiekosten LOI-woningen 2015/613700/2/0903/ ,00 0,00 Communicatiekosten (=Telefoonkosten, fax, internet, enz...)/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten LOI-ers 2015/648261/2/0903/ ,00 0,00 Kosten LOI v med, farm en hospuitgaven/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief Pagina 3 van 83

4 SD Subsidies voor medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten LOI-ers 2015/740761/2/0903/10 0, ,00 Subsidies vd staat vr. LOI vr kosten med.farm. en hosp./lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/ Overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Terugbetaling LOI-ers voor medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten 2015/748261/2/0903/10 0, ,00 Terugvordering medische kosten LOI SD Terugbetaling LOI-ers voor dienstverlening excl med, farm en hosp kosten 2015/748260/2/0903/10 0,00 250,00 Recuperatie v begunstigden v dienstverlening in natura LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Brandverzekering LOI-woningen 2015/612000/2/0903/10 350,00 0,00 Brandverzekering LOI woningen ADMIN LOI-bewoners. 2015/612130/2/0903/10 250,00 0,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nietpersoneel/lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Eigen LOI-middelen 2015/178110/2/0903/10 0, ,00 Reserves LOI werking voorgaande jaren - SD Overheveling van /221200/2/0903/ ,00 0,00 Verbouwingen woningen Kerkhofstraat 2a en SD Eigen LOI-middelen 2015/178110/2/0903/10 0, ,56 Reserves LOI werking voorgaande jaren Pagina 4 van 83

5 SD 2015/221200/2/0903/ ,56 0,00 Verbouwingen woningen Kerkhofstraat 2a en SD Eigen LOI-middelen. 2015/178110/2/0903/10 0, ,00 Reserves LOI werking voorgaande jaren - SD Overheveling van 2013 (2014 overgeslagen). 2015/214000/2/0903/ ,00 0,00 plannen studies voor renovatiewerken LOI woningen SD Onthaalbeleid LOI 2015/648260/2/0903/10 0,00 0,00 Toekenning dienstverlening LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief SD Toeleiding Praatpunt 2015/623100/2/0900 0,00 0,00 Dienstverplaatsingen personeel/sociale bijstand SD sociaal tolken voor zowel LOI als anderstaligen niet LOI. 2015/613160/2/ ,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Opzetten integratietraject. 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD buddyproject. 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 Pagina 5 van 83

6 SD inrichten & kosten woningen, algemene werking LOI voor zes woningen 2015/648260/2/0903/ ,00 0,00 Toekenning dienstverlening LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief - SD Subsidies v Fedasil vr algemene werking LOI 2015/740760/2/0903/10 0, ,00 Subsidies vd staat vr. verblijf in LOI /Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers/overhead - Lokaal Opvang Initiatief , , Kinderen van nieuwkomers worden extra begeleid SD SD Praatgroep anderstalige mama's en papa's. 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 0,00 0,00 We verankeren initiatieven die participatie en integratie versterken structureel in het lokaal beleid We faciliteren de installatie van een organisatie waar armen het woord nemen SD SD Ervaringsdeskundigen w ingeschakeld bij evaluatie en opstart nieuw beleid. Armoede bestrijden. Participatie /615310/2/ ,00 0, SD Stimuleren en ondersteunen opstart vierdewereldbeweging. Mensen in armoede, verzet tegen armoede, /615310/2/ ,00 0,00 400,00 0,00 Pagina 6 van 83

7 1132. Alle inwoners kunnen deelnemen aan socio-culturele en sportieve evenementen SD SD Recup 20% van cliënten regel socioculturele. 2015/748240/2/0909 0,00 100,00 Recuperatie v begunstigden van steun vr socio cult. participatie en ontplooiing van cliënten/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Doorstroming naar (regulier) vrijetijdsnetwerk. Om kwetsbaren te betrekken bij vrijetijdsinitiatieven is toeleiding noodzakelijk.... 'komen spelen' /648251/2/ ,00 0,00 Uitgaven in het kader van doorstroming vrije tijd SD uitwerken en evalueren structureel beleid rond vrijetijdsparticipatie. - SD Subsidie vr socio-cult. participatie vanwege PODMI 2015/648240/2/ ,00 0,00 Toekenning vr soc. en cult. participatie en ontplooiing van cliënten/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 2015/740740/2/0909 0, ,00 Subsidies vr socio cult participatie en ontplooiing v clienten/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 5.000, , Arbeidsbegeleiding verhoogt tewerkstelling en maatschappelijke integratie SD SD OCMW-cluster algemene werking. 2015/615310/2/ ,00 0, SD cliëntoverleg werkwinkel Mol - bevordering doorstroming na art60 7-tewerkstelling. 2015/615310/2/0904 0,00 0,00 Overige alg kosten/activering van tewerkstelling Pagina 7 van 83

8 SD Arbeidsbegeleiding - cont sine / verhoogde staatstoelage. - SD Subsidie berekend met verhoging enkel in /620620/2/ ,00 0,00 Bezoldigingen tewerkgestelden art.60 7 met verhoogde staatssteun Cel Soc. Economie/Activering van tewerkstelling 2015/740713/2/0904 0, ,00 Subsidies vd staat vr tewerkst art m verhoogde staatstoel. Cel Soc. Econ/Activering van tewerkstelling SD Patronale bijdrage RSZPPO (28,86%) voor art SD Subsidie doelgroepvermindering art60 7 (28,80% op brutoloon + EJT + HS). 2015/621600/2/ ,00 0,00 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkgestelden artikel 60 7/Activering van tewerkstelling 2015/740640/2/0904 0, ,00 Specifieke werkingssubsidies v RSZPPO inzake doelgroepvermindering gesco en artikel 60/ Activering van tewerkstelling SD regierol sociale economie. budget algemene zaken OCMW 2015/615310/2/0900 0,00 0, SD OCMW vennoot in dienstenfirma Baldemo = actorrol in sociale economie. 2015/615310/2/0900 0,00 0, SD Toeleiding naar vrijwilligerswerk als zinvolle dagbesteding. 2015/615310/2/ ,00 0,00 - SD PWA-schenking 2015/753000/2/0904 0,00 0,00 In resultaat genomen investeringssubsides en schenkingen/activering van tewerkstelling Pagina 8 van 83

9 SD omkaderingskosten. 2015/613300/2/ ,00 0,00 Kosten v begeleiding tewerkgestelden bij Fietsenatelier Mol en SW Web Turnhout/Activering van tewerkstelling SD arbeidsbegeleiding - contingent artikel /620600/2/ ,00 0,00 Bezoldigingen tewerkgestelden art.60 7, incl vakantieg en eindej toel./activering van tewerkstelling - SD subsidies van PODMI vr tewerkstellingen artikel /740703/2/0904 0, ,00 Subsidies vd staat vr tewerkgestelden artikel 60 7/ Activering van tewerkstelling , ,00 Totaal : , ,56 We bouwen een structureel kansenbeleid uit met aandacht voor maatwerk We ondersteunen burgers om hun zelfredzaamheid te handhaven en te verhogen De zelfredzaamheid van burgers is verhoogd SD SD digitale kloof bestaat in België nog steeds. wordt zelfs gelinkt met sociale ongelijkheid. Omdat technologie in onze samenleving een grote plaats inneemt en met zonder deze... - SD subsidie vr dichten v digitale kloof - max EUR per project in EUR subsidie recup pc 2015/615310/2/0909 0,00 0, /740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Pagina 9 van 83

10 - SD begeleiding persoonlijke administratie cliënten - SD overstappen van budgetbeheer naar budgetbegeleiding. - SD stimuleren aanleren taal voor kwetsbare Nederlandstaligen. - SD opleiding budgetbeheer voor cliënten, stimulatie deelname cursus /615310/2/0909 0,00 0, /615310/2/0909 0,00 0, /615310/2/0909 0,00 0, /615310/2/ ,00 0,00 600,00 0,00 We werken proactief in onze strijd tegen armoede Moeilijk te bereiken doelgroepen worden proactief benaderd SD - SD Huisbezoeken bij aanvraag thuiszorgdiensten. Verderzetting bestaande werking thuiszorgteam om bij elke aanvraag op huisbezoek te gaan; Zo kan er gekeken worden of er enkel /615310/2/0959 0,00 0,00 0,00 0, Een mogelijke schuldenproblematiek wordt vroegtijdig gedetecteerd SD Pagina 10 van 83

11 - SD LAC, verderzetting van de vroegtijdige detectie schuldenproblematiek in samenwerking met Eandis en Pidpa /615310/2/0909 0,00 0, SD procedure onbetaalde (school)fakturen. 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 0,00 0,00 De kinderarmoede in Retie wordt teruggedrongen De kinderarmoede in Retie is in kaart gebracht. Onderzoek kinderarmoede & uitwerken structurele maatregel in bestrijding ervan. SD SD Steuntype kinderarmoede. 2015/648240/2/ ,00 0,00 Uitgaven i.k.v. subsidie kinderen kansarme cliënten - SD subsidies vanwege PODMI vr kansarme kdn 2015/740741/2/0944 0, ,00 Subsidies vr kansarme kdn v clienten/ Opvoedingsondersteuning 1.720, , Zorgoverleg sociale dienst met basisscholen en kinderopvang SD - SD Netwerk voor projectmatige samenwerking LOO - LOK - H v/h K /615310/2/0909 0,00 0,00 - SD Afhankelijk van de projecten die worden opgezet. 2015/740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Pagina 11 van 83

12 SD 2015/615310/2/ ,00 0,00 - SD Subsidie kinderarmoede. 2015/740200/2/0909 0,00 0,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 600,00 0, Opvoedingsondersteuning versterkt kinderen in hun groei SD SD Eenmalige subsidie i.k.v. kinderarmoede. 2015/740743/2/0909 0,00 0,00 subsidie v vzw Helpende Hand vr kinderarmoede SD homeparty opvoedingsondersteuning. 2015/648251/2/0909 0,00 0,00 - SD eventuele subsidies opvoedingsondersteuning samen met andere projecten. Uitgaven in het kader van doorstroming vrije tijd. 2015/740200/2/0909 0,00 500,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Empowerment voor ouders. Opvoeden is een fulltime job, niet altijd eenvoudig. Ouders voelen perfect aan /615310/2/0909 0,00 0,00 - SD huiswerkbegeleiding. project verderzetten. Doel is om kinderen te helpen bij hun schoolloopbaan en om samen met de ouders de kinderen te leren hun huiswerk te maken /615310/2/0909 0,00 0,00 Pagina 12 van 83

13 SD Rotary Mol voorziet in subsidie. 2015/740200/2/0909 0,00 200,00 Overige algemene werkingssubsidies/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Lokaal en regionaal overleg opvoedingsondersteuning. 2015/615310/2/ ,00 0,00 - SD Praatgroepen rond opvoedingsondersteuning oprichten en ondersteunen /615310/2/0909 0,00 0,00 - SD Onderzoek naar nood aan opvoedingsondersteuning, in kaart brengen v de nood die er in Retie bestaat /648251/2/0909 0,00 0,00 Uitgaven in het kader van doorstroming vrije tijd ,00 700,00 Het sociaal huis is een laagdrempelig aanspreekpunt waar informatie, vraagverduidelijking en gerichte doorverwijzing op maat centraal staan Retienaren hebben toegang tot financiële en materiële ondersteuning SD SD Leefloon vreemdelingenregister (100% tv) 2015/648002/2/ ,00 0,00 Leefloon à gerechtigden niet ingeschreven in de bevolkingsregisters/sociale bijstand - SD Subsidie PODMI leefloon vreemdelingenregister (100% tv) 2015/740702/2/0900 0, ,00 Subsidies vd staat vr Leefloon à begunst niet in bevolkingsregister ingeschreven /Sociale bijstand Pagina 13 van 83

14 SD Leefloon PMI (65% tv) 2015/648004/2/ ,00 0,00 Leefloon à gerechtigde met integratiecontract (student en andere)/sociale bijstand - SD Subsidie PODMI leefloon PMI (65% tv) 2015/740704/2/0900 0, ,80 Subsidies vd staat vr leefloon à begunst m integratiecontract/sociale bijstand SD Leefloon ex-dakloze (100% tv) 2015/648005/2/ ,00 0,00 Leefloon a ex-dakloze ingeschreven in bevolkingsregister (art.57bis)/sociale bijstand - SD Subsidie PODMI leefloon ex-dakloze (100% tv) 2015/740705/2/0900 0, ,00 Subsidies vd staat vr leefloon aan ex-dakloze (artikel 57bis)/Sociale bijstand SD Installatiepremie op basis van RMI-wet 2015/648006/2/ ,00 0,00 Verhoogd Leefloon = installatiepremie(art. 2 4)/ Sociale bijstand - SD Subsidie PODMI installatiepremie op basis van RMI-wet (100% tv) 2015/748006/2/0900 0, ,00 Recuperatie installatiepremie(art 2 4)/Sociale bijstand SD Installatiepremie op basis van Organieke Wet 2015/648009/2/ ,00 0,00 Installatiepremie toegekend ingevolge de Organieke Wet/Sociale bijstand - SD Subsidie PODMI voor installatiepremie op basis van Organieke Wet (100% tv) 2015/740709/2/0900 0, ,00 Subsidies vr installatiepremie cfr. Organieke Wet/ Sociale bijstand Pagina 14 van 83

15 SD Kwartaalopbrengst IVEKA opladen budgetmeters (4 x 537,56 euro). 2015/740660/2/0900 0, ,24 Specifieke werkingssubsidies v Eandis vr opladen budgetmeters/sociale bijstand SD transportkosten. basiswerking OCMW dienstverlening. 2015/648202/2/ ,00 0,00 Transportkosten van geholpen personen/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit - SD recup v transportkosten v geholpen personen. 2015/748202/2/0919 0,00 600,00 Recup v transportkostenvan geholpen personen/ Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD Tussenkomst opname WZC - basiswerking OCMW 2015/648231/2/ ,00 0,00 Verblijfsk. v bejaarden in rusthuizen beheerd dr andere instellingen/overige verrichting betreffende ouderen SD sociaal verwarmingsfonds, basiswerking OCMW - SD Subsidie v de staat, incl beheerskosten dossiers (10 EUR per dossier) 2015/648101/2/ ,00 0,00 Steun in speciën - verwarmingstoelagen gesubsidieerd door de staat/sociale bijstand 2015/740101/2/0900 0, ,00 Subsidie vd staat vr verwarmingstoelagen vr stookolie à cliënten /Sociale bijstand SD Minimale levering gas - basiswerking OCMW 2015/648102/2/ ,00 0,00 Steun in speciën - min. levering gas/sociale bijstand - SD recup v cliënt v 30% v min. levering gas. 2015/748102/2/0900 0,00 450,00 Recuperatie v cliënt inzake min. levering gas/sociale bijstand Pagina 15 van 83

16 SD subsidies v Eandis - verstrekking min. levering gas (70%) 2015/740650/2/0900 0, ,00 Subsidies v Eandis vr opladen min. levering (70%) / Sociale bijstand SD Voorschotten (gegroepeerd). 2015/648110/2/ ,00 0,00 Voorschotten op lonen e.d./voorschotten - SD Recuperatie v voorschotten (alle voorschotten gegroepeerd). 2015/748110/2/0901 0, ,00 Recup voorschot loonop loon/voorschotten SD Leefloon bevolkingsregister (55% tv) 2015/648000/2/ ,00 0,00 Leefloon a gerechtigden ingeschreven in de bevolkingsregisters LL01/Sociale bijstand - SD subsidie PODMI leeflonen bevolkingsregister (55% tv) 2015/740700/2/0900 0, ,20 Subsidies vd staat vr leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bevolkingsregisters/sociale bijstand SD Dringende medische hulp vr illegalen. 2015/648290/2/ ,00 0,00 Tegemoetk à illegalen (med k)=beh z.inschr i bevol./ Migranten - SD subsidies PODMI vr dringende med hulp à illegalen. 2015/740790/2/0902 0, ,00 Subsidies vd staat vr hulp(med kosten) a illegale buitenlandse behoeftigen/migranten SD totaal budget vr medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten v cliënten. 2015/648204/2/ ,00 0,00 Kosten medische verzorging/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Pagina 16 van 83

17 SD waar mogelijk terugv steun v cliënten 2015/748204/2/0919 0, ,00 Recup bijdr vr kostenvan medische verzorgingvan client of van mutualiteit!/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD verblijf kinderen in kindertehuizen 2015/648220/2/ ,00 0,00 Kosten verblijf en begeleiding v kdn in instellingen/ ezinsvervangende tehuizen - SD 2015/748220/2/0941 0,00 700,00 Recuperatie v begunstigden v kosten verblijf v kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen/ezinsvervangende tehuizen SD Tegemoetkoming steunverlening (KPV) wet v 2 april /648280/2/ ,00 0,00 Tegemoetk. als steunverlenend centrum ten gunste van buitenlandse behoeftigen/migranten - SD Subsidies vd staat vr (KPV) 2015/740780/2/0902 0, ,00 Subsidies vd staat vr (KPV) tegemoetk als steunverlenend centrum t.g.v.buitenlandse behoeftigen.../migranten SD tussenkomst bij opname in onthaaltehuizen - basiswerking OCMW - SD recup. v begunstigden ivm plaatsingskosten in onthaaltehuizen 2015/648221/2/ ,00 0,00 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen/ ezinsvervangende tehuizen 2015/748221/2/0941 0,00 510,00 Recuperatie v begunstigden v plaatsingskosten in onthaaltehuizen/ezinsvervangende tehuizen Pagina 17 van 83

18 SD voedselbedeling 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD steun in speciën 2015/648100/2/ ,00 0,00 Steun in speciën/sociale bijstand - SD recup steun in specien, teruggevorderd v cliënt 2015/748100/2/0900 0, ,00 Recup steun in specien/sociale bijstand SD steun in natura - basiswerking OCMW. 2015/648200/2/ ,00 0,00 Toekenning v dienstverlening in natura/sociale bijstand - SD recup v steun in natura v cliënt, waar mogelijk. 2015/748200/2/0900 0, ,00 Recup v steun in natura - dienstverlening in natura/ Sociale bijstand SD bijdragen mutualiteit. 2015/648201/2/ ,00 0,00 Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit - SD recup v steun ivm bijdragen mutualiteit 2015/748201/2/0919 0,00 200,00 Recup v mutualit bijdragen ten onrechte uitgekeerd à clienten/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD Begrafeniskosten 2015/648130/2/ ,00 0,00 Begrafeniskosten/Sociale bijstand - SD terugvordering verleende steun ivm begrafeniskosten 2015/748130/2/0900 0, ,00 Recup bijdrage voor begrafeniskosten/sociale bijstand Pagina 18 van 83

19 , , Retienaren kunnen bij het OCMW terecht voor informatieve, psycho- en administratieve ondersteuning SD SD Doorverwijzing naar gepaste welzijns- en gezondheidsdiensten. 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD Uitreiken attesten. 2015/615310/2/0909 0,00 0, SD Doorgedreven samenwerking met eerstelijnspsycholoog 2015/648205/2/ ,00 0,00 Kosten paramedische verzorging/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD doorgedreven samenwerking met eerstelijnsdrughulpverlener. 2015/648205/2/0919 0,00 0,00 Kosten paramedische verzorging/overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit SD pensioendienst 2015/615310/2/0959 0,00 0,00 705,00 0, Retie voorziet in juridische dienstverlening SD SD rechtshulp 2015/615410/2/0905 0,00 0,00 documentatie en abonnementen 0,00 0,00 Pagina 19 van 83

20 1244. Retienaren kunnen op het OCMW terecht voor hulpverlening met betrekking tot schulden SD SD budgetbeheer - verderzetten basiswerking OCMW dienstverleningt 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand SD Budgetbegeleiding - verderzetten basiswerking OCMW. 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand SD Collectieve schuldenregeling - basiswerking OCMW verderzetten. 2015/613400/2/0905 0,00 0,00 Procedure- en vervolgingskosten/dienst voor juridische informatie en advies 0,00 0,00 Totaal : , ,24 We ondersteunen hulpbehoevenden met een sterk zorgaanbod We versterken de mogelijkheden voor personen met een beperkte mobiliteit Personen met een beperkte mobiliteit kunnen zich verplaatsen SD ADMIN Vrijwilligers MMC. 2015/612130/2/ ,00 0,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nietpersoneel/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD Buddyproject 'Samen op stap' 2015/615310/2/0909 0,00 0,00 Pagina 20 van 83

21 SD 2015/613160/2/ ,00 0,00 Prestaties v derden/overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting - SD minder mobielen centrale - bijdragen v cliënten 2015/703500/2/0909 0,00 500,00 Bijdragen cliënten v. Minder Mobielen Centrale/ Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting SD premie aangepast vervoer - werkingsmiddelen of steun à cliënten? 2015/648202/2/ ,10 0,00 premie aangepast vervoer 4.264,10 500, Onze producten worden op maat aan huis geleverd SD SD mobiele ambtenaar. 2015/615310/2/0911 0,00 0,00 0,00 0,00 We bouwen een stevig zorgnet uit met gespecialiseerde zorgpartners Lokale zorgeenheden maken een integraal zorgbeleid mogelijk SD SD initialiseren van lokale zorgeenheden. Om een goede afstemming te krijgen tussen de verschillende instanties, waaronder ook het OCMW /615310/2/0900 0,00 0,00 0,00 0, Residentiële zorg SD Pagina 21 van 83

22 SD Specifieke opvang in WZC Ter Kempen 2015/613302/2/ ,00 0,00 Betalingen à Ter Kempen vzw (=aan privéinstellingen tengevolge van een overeenkomst)/ Overige verrichting betreffende ouderen ,00 0,00 Totaal : ,10 500,00 Pagina 22 van 83

23 1. Retie is een warme gemeente waar we iedereen mee aan boord trekken Totaal hoofdstuk eraamde uitgaven eraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E , , , ,00 I 0, ,56 0, ,56 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , ,56 Pagina 23 van 83

24 2. Retie is een ondernemende en bereikbare woongemeente Het centrum is een gezellige ontmoetingsplaats waar verschillende functies op elkaar aansluiten We concentreren onze dienstverlening rond het gemeentepark Een modern OCMW-gebouw biedt laagdrempelige dienstverlening aan ADMIN ADMIN raming nog aan te gane lening 2015/173360/0/0040 0,00 0,00 - ADMIN Bouw nieuw OCMW-gebouw. het huidige voldoet niet aan de eisen v e modern 'sociaal huis'. een (ver)nieuw(d) gebouw moet een laagdrempelige dienstverlening garanderen. Een (visuele) toegang gericht op het gemeentepark nodigt inwoners uit om binnen te lopen... Nieuwe lening t.b.v. (ver)bouw sociaal huis 2015/221000/1/ ,00 0,00 Bouw administratief centrum OCMW ADMIN inbreng eigen middelen 2015/178100/0/0040 0, ,00 eigen middelen vr (ver)bouw OCMW huis , ,00 Totaal : , ,00 We helpen onze inwoners om werk en gezin beter te combineren We realiseren een breed aanbod kwalitatieve kinderopvang We participeren in het aanbod kwalitatieve en betaalbare kinderopvang SD Pagina 24 van 83

25 SD sociaal tarief kinderopvang.(kikoen) 2015/648222/2/ ,00 0,00 Bijdr opvang kdn in dagverblijven beheerd dr and. instel of private personen/kinderopvang 500,00 0, We nemen een regierol op inzake kinderopvang SD SD 2015/648251/2/0949 0,00 0,00 Uitgaven in het kader van LOK / LOOO / HvhK 0,00 0,00 Totaal : 500,00 0,00 We sturen de huisvestingsactoren aan zodat we over een voldoende groot en betaalbaar kwaliteitsvol woningaanbod beschikken We stimuleren een goede sociale mix in wijken en verkavelingen De huisvestingsactoren realiseren samen een kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod SD SD Terugvordering kosten ten laste bewoners De Peper / Ter Sneeuw. 2015/745000/2/0930 0,00 0,00 Diverse operationele opbrengsten - recup v kosten/ Sociale huisvesting SD Elektriciteitsverbruik gemeenschappelijke delen De Peper / Ter Sneeuw. 2015/611000/2/ ,00 0,00 elektriciteit vr gemeensch delen soc app SD Brandverzekering en overheadkost verbruik De Peper / Ter Sneeuw. 2015/612000/2/ ,00 0,00 brandverzekeringen/sociale huisvesting Pagina 25 van 83

26 SD 2015/640100/2/ ,00 0,00 Onroerende voorheffingen/ belasting/sociale huisvesting SD Vebruik water gemeenschappelijke delen De Peper / Ter Sneeuw + huur meter. 2015/611300/2/ ,00 0,00 water SD Huurkorting toegestaan aan bewoners De Peper / Ter Sneeuw (= verschil tussen huurprijs privémarkt en sociale huisvesting). 2015/648122/2/ ,00 0,00 Huurkorting aan bewoners SD Onderhoud- en herstellingskosten v De Peper en Ter Sneeuw (niet de kapitaalaflossingen en intresten van bestaande leningen). - SD inkomsten v verhuur De Peper, Ter Sneeuw, Kerkhofstr 10 en 2a (omvat tevens huuropbrengsten v eigendommen LOI woningen) 2015/615310/2/ ,00 0, /706100/2/0930 0, ,00 Opbrengsten v verhuring soc. woningen en appartementen/sociale huisvesting SD Lokaal woonoverleg (Kempisch woonplatform) en lokaal woonbeleidsplan 2015/615310/2/0900 0,00 0, SD huurbegeleiding voor De Peper en Ter Sneeuw. 2015/615310/2/0930 0,00 0, , , We begeleiden Retienaren naar betaalbaar wonen SD Pagina 26 van 83

27 SD huursubsidie - verderzetten basiswerking OCMW 2015/648122/2/ ,00 0,00 Betaling niet terugvorderbare huursubsidie/sociale bijstand SD eerste maand huur - basiswerking OCMW - kan eventueel terugvorderbaar gesteld worden. - SD de eerste maand huur kan eventueel terugvorderbaar gesteld worden. 2015/648120/2/ ,00 0,00 Betaling (eventueel terugvorderbare) huurtoelagen/ Sociale bijstand 2015/748120/2/0900 0, ,00 Recup vd huurtoelagen(voorschotten vr 1e maand huur)/sociale bijstand SD Ondersteuning SVK - aanbod. 2015/643000/2/0930 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale huisvesting SD huurwaarborgen 2015/648121/2/ ,00 0,00 Betaling/tussenkomst in terugvorderbare huurwaarborg/sociale bijstand - SD Terugvorderbare steun in huurwaarborgen. 2015/748121/2/0900 0, ,00 Recup v tussenkomst in de huurwaarborgen/sociale bijstand SD Doorverwijzing naar sociale huisvestingsmaatschappij. 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand SD Procedure dak- en thuisloosheid. 2015/643000/2/0900 0,00 0,00 Diverse werkingskosten/sociale bijstand Pagina 27 van 83

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013. Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra :

FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013. Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra : FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013 Financiële nota De financiële nota zal de financiële weerslag weergeven van de te realiseren doelstellingen voor de laatste twee dienstjaren: 2011 en

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

BUDGET 2015 OCMW SINT-LAUREINS. Tel.: 09/2187240 Fax: 09/2187249 09/218 72 44 09/218 72 43

BUDGET 2015 OCMW SINT-LAUREINS. Tel.: 09/2187240 Fax: 09/2187249 09/218 72 44 09/218 72 43 Provincie Oost-Vlaanderen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Tel.: 09/2187240 Fax: 09/2187249 OCMW SINT-LAUREINS BUDGET 2015 Financieel beheerder: Secretaris: Fredy Van de Velde Linda Turpyn

Nadere informatie

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren DORPSDIENST NESTOR NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren ONTSTAAN NESTOR Opgestart sinds nov. 2002, naar aanleiding van resultaten

Nadere informatie

BELEIDSNOTA BUDGET 2014

BELEIDSNOTA BUDGET 2014 BELEIDSNOTA BUDGET 2014 1. EXPLOITATIEBUDGET 2014 In het verleden werd er steeds vertrokken van de gemeentelijke bijdrage als opvulling van het tekort in de werking. In de BBC gaat het over een financieel

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 10 DECEMBER 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 10 DECEMBER 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 10 DECEMBER 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Verontschuldigd: Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V

VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V VACATURE: 1 VTE MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT M/V DOEL VAN DE ENTITEIT De afdeling sociale dienstverlening omhelst de sociale dienst en de thuiszorgdiensten die instaan voor het garanderen van een menswaardig

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014

Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014 Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014 Het financieel evenwicht in de BBC-meerjarenplanning wordt dus bewaakt door 2 normen:

Nadere informatie

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening.

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 48 7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 7.1 Het OCMW : 7.1.1 Welke diverse diensten van de Sociale dienstverlening kent men? De sociale dienstverlening van het OCMW: de 5 meest gekende. 140 129

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel.

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst 1) Missie Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. 2) Visie Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR.

BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR. 1 BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR. 1. INLEIDING. p. 3 2. VOORAFGAAND. p. 3 3. OMKADERING p.4 3.1. Wettelijk 3.2. Juridisch 3.3. Financieel 3.4. Organisatorisch 3.5. Samenwerkingsverbanden 4.

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening

Nadere informatie