Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011"

Transcriptie

1 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg. Vlak voor de zomervakantie presenteerden de provincie Utrecht en Mourik de tekeningen van de nieuwe weg tijdens een goed bezochte inloopavond. In deze speciale uitgave vertellen we u de laatste stand van zaken. Einde aan voorbereiding Gedurende bijna één jaar, van september 2011 tot juli 2012, werkt aannemer Mourik aan de reconstructie van de N237-West. Met de start van de werkzaamheden komt een eind aan ruim drie jaar voorbereiding door het begeleidingsteam N237-West, waarin provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en De Bilt en bewonersvereniging LUW intensief hebben samengewerkt om alle wensen en eisen die voor de vernieuwde weg zijn geformuleerd tot een coherent en eenduidig geheel te smeden. Aanleiding De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude Rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986 heeft veel verkeer van de N237 zich verplaatst naar de A28. Maar toen het drukker werd op de A28, werd het ook weer drukker op de N237. Met name de kruispunten van de N237 zijn niet ingericht voor zoveel verkeer en de gevolgen zijn merkbaar: het verkeer stroomt niet goed door. Omwonenden hebben last van verkeerslawaai en voetgangers en fietsers kunnen de weg moeilijk oversteken. Met de reconstructie van de N237 willen we bereiken dat de doorstroming, de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid verbeteren en dat het verkeerslawaai afneemt. N237 Utrecht-Amersfoort speciale uitgave, augustus 2011/1

2 N237 Utrecht-Amersfoort Drukbezochte inloopavond Op woensdag 29 juni konden aanwonenden van de N237 kennismaken met medewerkers van aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Ook de leden van het begeleidingsteam van de provincie Utrecht waren aanwezig. Ongeveer 150 bezoekers praatten geanimeerd met elkaar en met de aanwezige projectmedewerkers. Op een grote tekening was te zien hoe het westelijke gedeelte van de N237 er na de reconstructie uit gaat zien. Waar nodig gaven de medewerkers van provincie en aannemer uitleg. Een computeranimatie gaf realistisch weer hoe de weg wordt ervaren vanuit een bus. Uitvoeringsontwerp Inmiddels heeft de aannemer ook het zogenaamde Uitvoerings Ontwerp (UO) gereed. Dat is een ontwerp dat gebaseerd is op het ontwerp dat de provincie Utrecht eerder heeft gemaakt en op de contracteisen. Het UO wijkt nauwelijks af van het ontwerp dat u eerder op de website heeft kunnen zien. De verschillen zitten m vooral in de vertaling naar praktische uitvoerbaarheid. Vanwege de gedetailleerdheid van het UO en de lengte van het werk is het niet mogelijk het ontwerp in deze nieuwsbrief op te nemen. Op de website kunt u ze inzien. Daar vindt u ook een computeranimatie van een busrit over de nieuwe weg. Vragen Tijdens de inloopavond zijn verschillende vragen gesteld, sommige heel gedetailleerd, andere wat algemener. In deze speciale uitgave presenteren we de details van de werkzaamheden waarover specifieke vragen zijn gesteld. N237 Utrecht-Amersfoort speciale uitgave, augustus 2011/2

3 Busdoorsteek Dorpsstraat De Bilt De route van buslijnen 58 en 258 wordt na de reconstructie van de N237 verlegd naar de Bilthovenseweg. De bus rijdt straks via de Utrechtseweg (N237) en vervolgens over de nieuw aan te leggen busdoorsteek naar de Dorpsstraat (ter hoogte van Zorgvliet). Vervolgens rijdt de bus via de Bilthovenseweg richting Hessenweg. De andere kant op rijdt de bus vanaf de Hessenweg via de Bilthovenseweg en draait dan rechtstreeks vanaf de Bilthovenseweg, via de nieuwe kruising, de Utrechtseweg op richting Zeist. De busdoorsteek is nodig omdat op dat gedeelte van de Utrechtseweg onvoldoende ruimte is (tussen de Grift en de Dorpsstraat) om de bus via het nieuwe kruispunt Utrechtseweg/Bilthovenseweg te laten rijden. Daarom is er voor gekozen de bus eerder, ter hoogte van Zorgvliet, via een busdoorsteek de Dorpsstraat op te leiden richting de Bilthovenseweg. De busdoorsteek wordt zo gesitueerd dat de bus goed uitzicht heeft op de Dorpsstraat, waar de bus voorrang moet verlenen aan alle verkeer. De busdoorsteek naar de Dorpsstraat ter hoogte van Zorgvliet wordt tussen april en juli 2012 aangelegd. Hiervoor moet de gemeente De Bilt nog wel een bestemmingsplanprocedure doorlopen. A Voetpaden waar nodig Op verschillende punten liggen nu voetpaden buiten de bebouwde kom die nauwelijks gebruikt worden, maar wel onderhoudskosten met zich mee brengen. Tijdens de reconstructie zullen die paden opgeheven worden, tenzij ze noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een bushalte te kunnen bereiken. Ontwikkelingen Bloeyendael Tijdens de inloopavond werd de vraag gesteld waarom er nog geen rekening wordt gehouden met ontsluiting van de toekomstige wijk Bloeyendael in De Bilt. Het project Bloeyendael heeft (nog) geen relatie met de N237 waarmee de provincie Utrecht rekening zou moeten houden. We hebben begrepen dat nu gewacht wordt op het afgeven van een omgevingsvergunning door de gemeente De Bilt. Wanneer die vergunning er is, ligt het in de lijn der verwachting dat de vergunninghouder een officieel verzoek bij de provincie Utrecht in gaat dienen voor een ontsluiting van de nieuwe woonwijk op de N237. Pas dan ligt er een relatie tussen de twee projecten. Tot die tijd kunt u voor informatie over Bloeyendael het best de website raadplegen: N237 Utrecht-Amersfoort speciale uitgave, augustus 2011/3

4 N237 Utrecht-Amersfoort Waarom nog maar één rijstrook in plaats van twee? Het lijkt tegenstrijdig om van elke rijrichting een rijstrook af te halen, terwijl het verkeer alleen maar drukker wordt. Alleen, de N237 wordt niet gereconstrueerd om zoveel mogelijk verkeer te kunnen verwerken, maar om de volgende problemen op te lossen: matige doorstroming; auto, fiets en openbaar vervoer moeten lang wachten voor verkeerslichten hoge verkeersonveiligheid, vooral op de kruispunten geluidshinder voor bewoners langs de weg slechte oversteekbaarheid voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers Met één rijstrook per richting en geoptimaliseerde verkeerslichten worden deze problemen aangepakt. Nu al heeft het meest westelijke gedeelte van de N237, tussen de Berekuil en de A27, één rijstrook in elke richting. Omdat er vanuit de richting Zeist wel over twee rijstroken verkeer richting Utrecht kan rijden, ontstaan vooral in de avondspits capaciteitsproblemen. Door bij de reconstructie alle verkeerslichten te koppelen en via één verkeerscentrale aan te sturen kan de weg meer verkeer verwerken. Omdat de A28 verbreed wordt, verwachten we dat in de toekomst minder verkeer van de N237 gebruik gaat maken. Aansluiting en VRI bij Zon & Schild uitgesteld In nieuwsbrief nr. 12 (uitgave april 2011) meldden wij dat de toegang tot het psychiatrisch centrum Zon & Schild aan de Utrechtseweg in september van dit jaar voorzien zou worden van verkeerslichten. Rond het verschijnen van die nieuwsbrief was echter in overleg tussen Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht een andere afspraak gemaakt: zolang Rijkswaterstaat aan de A28 werkt, worden ook op het oostelijk gedeelte van de N237 geen werkzaamheden uitgevoerd die de capaciteit van de weg voor een aanzienlijke periode verkleinen. De N237 moet tijdens het werk aan de A28 zoveel mogelijk beschikbaar blijven als eventuele calamiteitenroute. De werkzaamheden bij Zon & Schild zijn om die reden uitgesteld. Voor het werk aan het westelijke gedeelte van de N237 geldt die afspraak dus nadrukkelijk niet. N237 Utrecht-Amersfoort speciale uitgave, augustus 2011/4

5 N237 Utrecht-Amersfoort Harmen Reemst, werkvoorbereider bij Mourik Eén van de mensen die al enige tijd druk zijn met de voor-bereidingen van het werk aan de N237 is Harmen Reemst. Harmen is sinds twee jaar werkzaam bij Mourik-Groot Ammers als werkvoorbereider. Een werkvoorbereider assisteert de uitvoerder bij het maken van het werk. De uitvoerder staat buiten, de werkvoor-bereider werkt vooral vanuit kantoor. licht Harmen zijn functie toe. Eerder werkte hij aan één van de spoedprojecten van Rijkswaterstaat, een enorm werk vergeleken met een provinciale weg. Toch is ook deze reconstructie volgens hem een uitdaging: Bij deze weg moet je rekening houden met bewoners en belangen van bedrijven. Iedereen moet wel altijd z n voordeur kunnen bereiken. Aan de andere kant moeten we ook het werk kunnen maken. Dit is een grote puzzel. En de N237 heeft natuurlijk een heel rijke geschiedenis. Het is mooi om de opdracht te krijgen historische waarden te herstellen en tegelijk te voldoen aan de moderne eisen ten aanzien van bijvoorbeeld openbare verlichting en verhardingen. Fasering en planning Vanaf begin september beginnen de inspanningen van Harmen Reemst zichtbaar te worden voor omwonenden, want dan begint Mourik aan de werkzaamheden. Als eerste worden afzettingen geplaatst en wordt begonnen aan de reconstructie van de middenberm. Daarbij is steeds één rijstrook voor het verkeer beschikbaar. Vervolgens wordt aan de buitenkant van de weg gewerkt, eerst in de ene rijrichting en dan in de andere. De precieze volgorde is afhankelijk van de verschillende bereikbaarheidswensen van aanliggende bedrijven. Mourik informeert iedereen die langs het werk woont of werkt met een bewonersbrief wanneer daarvoor aanleiding is. Als alle werkzaamheden gereed zijn, wordt de laatste laag asfalt in een korte tijd mogelijk één weekend- aangebracht. Daardoor voorkomt Mourik onder andere het ontstaan van naden, waardoor het asfalt een betere kwaliteit krijgt. De reconstructie begint aan de kant van de Berekuil en gaat in gedeelten richting de Universiteitsweg. In de planning op de achterkant van deze nieuwsbrief ziet u wanneer waar gewerkt wordt. N237 Utrecht-Amersfoort speciale uitgave, augustus 2011/5

6 Tijdpad De werkzaamheden aan de N237 zijn in drie delen opgesplitst: van Berekuil tot aan Veldzichtstraat: van begin september tot en met medio december 2011 van Veldzichtsrtaat tot aan Bilthovenseweg: van medio december 2011 tot en met medio april 2012 van Bilthovenseweg tot aan Universiteitsweg (N412): van medio april tot en met medio juli 2012 De werkzaamheden aan de bruggen bij het KNMI en de Wilhelminalaan worden van medio maart tot en met eind mei 2012 uitgevoerd. Ondergrond Google Maps Colofon Speciale uitgave Nieuwsbrief N237, augustus 2011 i Voor nadere informatie over het project of met vragen of opmerkingen kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Uitgave: provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht Tekst: Korbee & Hovelynck, De Bilt Vormgeving: MMC provincie Utrecht Foto s en illustraties: Google Maps, Korbee & Hovelynck Oplage: 6.o00 Website: verkeer-vervoer/wegenprojecten/reconstructien237 of n237@provincie-utrecht.nl Telefoon: (030) (informatiepunt N237) Post: Provincie Utrecht, Edwin Koevoets, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht Aan de tekst in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie over de reconstructie is ook te vinden op Meer exemplaren van deze nieuwsbrief of exemplaren van eerdere nieuwsbrieven zijn aan te vragen via bovenstaand telefoonnummer of adres. N237 Utrecht-Amersfoort speciale uitgave, augustus 2011/6