Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 3 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 3 februari 2011"

Transcriptie

1 No: 3 februari 2011 Chitimba Foundation Nieuwsbrief

2 Van een bestuurslid: Terugkijkend op de laatste 6 maanden kunnen wij stellen dat deze periode behoorlijk wat positieve veranderingen teweeg hebben gebracht dankzij de inzet van diverse betrokkenen en donateurs. Het is gelukt om de muren van de Chihanga Free Primary School te pleisteren zodat er geen toegang meer is voor schorpioenen en slangen. Ook is de laatste lerarenwoning voorzien van gegalvaniseerde golfplaten. Door de lerarenwoningen te verbeteren hopen wij bij te dragen aan een betere kwaliteit van onderwijs. Ondanks een goede start in de afgelopen periode liep de bouw van het nieuwe CBO gebouw vertraging op. In het begin van de afgelopen 6 maanden zijn de inwoners van Chihanga verder gegaan met het zoeken naar klei en het maken en bakken van bakstenen. Inmiddels zijn dan ook alle stenen voor de bouw compleet. Een andere groep mensen heeft zich in de laatste maanden gericht op het bouwklaar maken van de grond waarop het CBO gebouw gebouwd gaat worden. Nadat er voldoende stenen beschikbaar waren wilden zij starten met de bouw, maar door hevige regenval werd de bouw enkele weken uitgesteld. Een tweede factor die voor vertraging zorgde was een cholera epidemie. Daar er slachtoffers vielen moesten de projecten voor een aantal keren gestaakt worden. Als laatste zorgde het wegspoelen van een brug, ten gevolge van ernstige regenval, voor vertraging. De Chitimba Foundation heeft besloten om het tussentijds ingediende verzoek van het Chitimba Comité, voor de bouw van een nieuwe brug, te honoreren. Dit omdat deze brug een belangrijke verbindingsweg is tussen twee gebieden. Het wegspoelen van de oude brug zorgde ervoor dat honderden kinderen hierdoor niet naar school konden en gedwongen werden om thuis te blijven. Door de realisatie van de nieuwe brug, genaamd de Chitimba foundation Bridge, kunnen kinderen weer naar school. Zonder de financiële bijdragen van zoveel mensen waren deze verbeteringen niet mogelijk geweest. Hartelijk dank hiervoor. Carmen

3 Chihanga is een klein dorpje wat gelegen is in het noordelijke gedeelte van Malawi, zuidelijk Afrika. Het heeft een populatie van 1030 mensen. Stand van zaken projecten:

4 Gerealiseerde projecten: Project 1. Renovatie en inrichting school Chihanga Chihanga heeft één school namelijk de Chihanga Free Primary School. Sinds 1975 wordt hier basisonderwijs gevolgd. Momenteel wordt de school bezocht door 669 leerlingen. Er wordt les gegeven door 5 leraren en 2 vrijwilligers. In 2008 kregen wij het verzoek om behulpzaam te zijn bij de renovatie van de Chihanga Free Primary School. Tijdens een bezoek aan deze school werd geconstateerd dat de Chihanga Free Primary School in een erbarmelijke staat verkeerd. De school telt 3 schoolblokken die opgedeeld zijn in 6 klaslokalen. Het dak van 1 schoolblok is voorzien van gegalvaniseerde golfplaten. Het dak van de andere twee schoolblokken bestaat uit plastic en gras. Op de grond ligt zand en daar er geen meubilair aanwezig is voor de leerlingen zitten de kinderen op de grond in het zand. Na het laatste regenseizoen is het plastic dak op diverse plaatsen beschadigd waardoor het lekt op meerdere plekken. Daar de klaslokalen in het regenseizoen vol water staan, wordt er buiten de klaslokalen onderwijs gegeven of vervalt het onderwijs helemaal.

5 Deelproject: 4 De gaten en holen in de muren van de klaslokalen waren een geliefde schuilplaats voor schorpioenen en slangen. Dankzij het pleisteren van de klaslokalen is dit probleem verholpen. De totale kosten voor dit project bedroegen MK is 684,16 euro. Pleisteren muren klaslokalen

6

7 Project 3. Renovatie woningen leerkrachten Er is sprake van een groot lerarentekort in heel Malawi en zeker op het platteland. Vanwege het ontbreken van enkele elementaire zaken zoals elektriciteit, stromend water en sanitaire voorzieningen, alsmede een bouwvallige huisvesting met daken en muren die wateroverlast veroorzaken, wil bijna niemand hier werken. Daar de leef- en lesomstandigheden in dorpen vaak slecht zijn, raken de leraren gedemotiveerd om hun werk goed uit te voeren. Door het bouwen van goede scholen en huizen waar ze kunnen verblijven tijdens de duur van hun contract, worden leraren gestimuleerd hun werk met enthousiasme uit te voeren, waardoor ook de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt. Er zijn 5 huizen voor leerkrachten aanwezig in Chihanga. De huidige woningen verkeren in een slechte staat. Enige tijd geleden zijn 4 van de 5 woningen voorzien van gegalvaniseerde golfplaten. Er is nog steeds 1 woning in een zeer slechte conditie met een dak van plastic en gras. De woningen hebben geen betonnen vloeren waardoor de leerkrachten leven op een vloer van zand en modder. Ramen en deuren zijn vaak kapot en sluiten daardoor niet goed. Tijdens de renovatie van de Chihanga Free Primary School is er door de de leerkrachten hulp gevraagd bij de renovatie van de huidige woningen voor de leerkrachten, zodat het onderwijsniveau op een hoger peil kan worden gebracht.

8 Deelproject: 1 Er was nog steeds één lerarenwoning die niet voorzien was van een dak van gegalvaniseerde golfplaten. Ook bij dit dak is het plastik en gras vervangen door golfplaten waardoor de woning dit regenseizoen niet onder water is gelopen. De kosten voor dit project bedroegen MK is 302,30 euro. Renovatie dak woning leerkracht sglkjhgf

9 Project 7. Bouw brug Inleiding:Het comité van de foundation heeft onze hulp gevraagd bij de bouw van een nieuwe brug. De huidige brug is weggespoeld door de stroming van de Chitimba rivier. Van deze brug werd veel gebruik gemaakt vooral door kinderen die op weg waren naar school. Als het veel geregend heeft is het voor de kinderen niet mogelijk om de Chitimba River over te steken daar het water te hoog staat. Hierdoor kunnen veel kinderen niet naar school en worden honderden kinderen dus gedwongen om thuis te blijven. Als het enkele dagen niet geregend heeft dan staat het water minder hoog in de rivier en kunnen de kinderen de rivier wel oversteken. Door de gladheid van de stenen die in de rivier liggen vallen velen, vooral de kleinere kinderen, en gebeuren er vele ongelukken. Het comité heeft ons gevraagd voor zakken cement en spijkers. Zij zullen zelf een bijdrage leveren door voor planken en mankracht te zorgen. Weggespoelde brug in Chihanga clkjhgfd

10 Deelproject: 1 Door de nieuwe brug die over de Chitimba River loopt kunnen honderden kinderen weer veilig de rivier oversteken om naar school te gaan. De Chitimba Foundation Bridge is gebouwd voor MK is 416,40 euro. Bouw brug

11

12 Lopende projecten: Project 2. Bouw en inrichting CBO gebouw Chihanga Chihanga CBO (Community Based Organization) is opgericht in 1995 met 1 doelgroep genaamd Home Base Care. Sinds 2006 bestaat het CBO uit 3 doelgroepen namelijk; 1. Home base care (oude mensen, chronisch zieke mensen) 2. Wezen (wezen en kwetsbare kinderen) 3. Jeugd Halverwege 2010 is de vierde groep Positief leven met HIV/Aids van start gegaan. De doelstellingen van Chihanga CBO zijn o.a.: - Het aantal HIV positieve mensen terugbrengen van 30 naar 5 in Het aantal wezen terugbrengen van 120 naar 30 in Het aantal chronisch zieke patiënten terugbrengen van 12 naar 0 in 2012 Het CBO geeft voorlichting aan jongeren rondom onder andere HIV/AIDS. Ook verstrekken zij leningen aan jongeren zodat zij de mogelijkheid hebben om een klein inkomen te vergaren door de verkoop van producten. Om families of adoptiegezinnen te ontlasten, worden weeskinderen en kwetsbare kinderen enkele uren per dag opgevangen in de dagopvang. Tevens worden de adoptiegezinnen ondersteund daar het CBO hen voorziet in maïsmeel, suiker, kleding, waspoeder of schoolgeld. Ook ouderen en zieke mensen krijgen ondersteuning van het CBO. In 2008 kregen wij het verzoek van het CBO-comité om hen te helpen bij de bouw en de inrichting van een CBO-gebouw. Dit daar het CBO nu gebruik moet maken van het schoolgebouw. Het CBO-gebouw zal gebruikt gaan worden voor het houden van vergaderingen door de CBO-leden en de chiefs, het geven van scholing en voorlichting aan jongeren en de dagopvang van weeskinderen en kwetsbare kinderen. cbmlkjhgfda

13 Deelproject: 1 In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat er gestart was met de bouw van het nieuwe CBO gebouw. Op dat moment waren de inwoners van Chihanga druk aan het werk met het maken van bakstenen voor het bouwen van het nieuwe CBO gebouw. Bouw van het CBO gebouw De grond waar het CBO gebouw moet gaan komen.

14 In de afgelopen periode hebben zij meer klei verzameld en voldoende bakstenen gemaakt en gebakken om het hele gebouw te voltooien. Inmiddels zijn alle stenen voor de bouw dan ook compleet. Een andere groep mensen heeft zich in de laatste maanden gericht op het bouwklaar maken van de grond waarop het CBO gebouw gebouwd gaat worden. Door invloeden van buitenaf, hevige regenval en wind, het wegspoelen van een brug wat een belangrijke toegangsweg was tussen twee gebieden en het uitbreken van een cholera epidemie heeft dit project wat vertraging opgelopen. Inmiddels hebben zij in Chihanga de bouw hervat en in de volgende nieuwsbrief hopen wij te kunnen vermelden dat de bouw ver gevorderd is, of misschien zelfs klaar is.

15 PROJECTEN voor de toekomst: Project 1. Renovatie en inrichting school Deelprojecten: Meubilair voor de leerlingen Voor de Chihanga Free Primary School moeten alle klaslokalen nog worden ingericht. Wij willen bankjes en stoeltjes laten maken voor de leerlingen door locale timmermannen, zodat de kinderen niet meer op de grond hoeven te zitten. In totaal zijn er 15 schoolbankjes en 100 stoeltjes nodig.

16 Project 2. Bouw en inrichting CBO gebouw Deelprojecten: Meubilair voor volwassenen Wij willen tafels en stoelen laten maken voor volwassenen, zodat zij niet meer op de grond hoeven te zitten tijdens vergaderingen en cursussen. De stoelen zullen gemaakt worden door een locale timmerman. In totaal zijn er 20 tafels en 50 stoelen nodig. Stoeltjes voor de dagopvang Voor de dagopvang willen wij stoeltjes laten maken. In deze dagopvang worden weeskinderen, die nog niet de schoolgaande leeftijd, hebben enkele uren per dag opgevangen. Dit om de families, waar zij in verblijven, te ontlasten. In totaal zijn er 50 stoeltjes nodig. bmlkjhgfda

17 Project 3. Renovatie woningen leerkrachten Deelproject: 2 Daar alle 5 de lerarenwoningen in een slechte staat verkeren willen wij de woningen renoveren. De werkzaamheden zullen bestaan uit het storten van een betonnen vloer, het pleisteren van de muren, de woningen voorzien van fatsoenlijke deuren en ramen, etc. Renovatie woningen leerkrachten

18 Project 4. Bouw toiletten In Chihanga is het buitengewoon slecht gesteld met de sanitaire voorzieningen. Er is geen waterleidingnet en geen riolering. Er is nauwelijks sprake van hygiëne, waardoor tropische ziekten zich gemakkelijk verspreiden. De Chihanga Free Primary School maakt gebruik van tijdelijke toiletten die ieder jaar door de leerkrachten gebouwd worden. Er is daarom dringend behoefte aan goed sanitair bij de school. De leerkrachten van de Chihanga Free Primary School zouden graag starten met de bouw van permanente toiletten om de hygiëne in het dorp verder te verbeteren. Verbetering van deze sanitaire voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan vermindering van diarree en andere besmettelijke ziektes, die vooral bij kinderen veel slachtoffers maken. Wij willen nu uit gaan zoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn voor de speciaal voor de tropen ontwikkelde toiletgebouwen. Deelproject: Bouw van permanente toiletten Bij de school willen wij permanente toiletten bouwen voor de leerlingen en leerkrachten om de hygiene te verbeteren en ziektes terug te dringen.

19 Project 5. Bouw en inrichting bibliotheek Onlangs kregen wij het verzoek van de Chihanga Free Primary School voor assistentie bij de bouw en de inrichting van een kleine bibliotheek. De bibliotheek geeft de leerlingen de mogelijkheid om naast het klassikale onderwijs kennis op te doen en zelf te groeien. Het realiseren van een bibliotheek is niet alleen belangrijk voor de leerlingen van de school, maar ook voor andere dorspbewoners die er gebruik van gaan maken. Deelprojecten: Bouw van een bibliotheek De dorpsbewoners van Chihanga zouden wij graag willen helpen bij de bouw van een bibliotheek. Inrichting van een bibliotheek Als de nieuwe bibliotheek gebouwd is dan zouden wij deze graag inrichten met rekken, tafels en stoelen.

20 Project 6. Bouw lerarenkamer De leerkrachten van de Chihanga Free Primary School hebben hulp gevraagd bij de bouw en de inrichting van een lerarenkamer. De leerkrachten geven aan, dat zij zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op de lessen, daar zij dan een rustige ruimte hebben waar zij kunnen lezen en lessen kunnen schrijven. Ook zal alles een stuk overzichtelijker werken als iedere leerkracht zijn eigen schap heeft met zijn eigen dossiers. Deelprojecten: Bouw van een lerarenkamer Inrichting van een lerarenkamer Wij willen de Chhanga Free Primary School graag voorzien van een lerarenkamer. worden ingericht met rekken, tafels en De lerarenkamer moet nog stoelen. Local shop in Chihanga

21 Bijzondere donaties en giften In de afgelopen periode mocht Chitimba Foundation diverse donaties ontvangen waarvan wij de navolgende hier even speciaal onder uw aandacht willen brengen. De Lionsclub heeft een bedrag van 500,00 overgemaakt aan de Chitimba Foundation. Van de BBC Helden ontvingen wij een bedrag van 1.250,00. Het echtpaar Frans en Karin Pennings traden in 2010 in het huwelijksbootje. Beiden dragen Malawi een warm hart toe. Daar zij over voldoende zout- en peperstelletjes beschikken verzochten zij de gasten die zij uitnodigde op hen huwelijksdag een gift te doen voor de Chitimba Foundation. Hun actie bracht maar liefst 500,00 op. De stichting Geefgratis schonk 540,00. Jolanda Wilms wilde dat haar geld direct op de juiste plek terecht kwam en bij mensen die het beste in kunnen schatten waar de nood het hoogste is en doneerde daarom een bedrag aan de Chitimba Foundation. Ook de familie Schut en A. Knoop steunde de Chitimba Foundation door een financiële bijdrage over te maken. Chitimba Foundation is alle donateurs heel dankbaar voor hun gift. Hartelijk dank

22 Nieuws Sinds enkele weken hebben wij het comité wat vorm geeft aan de projecten verder uitgebreid. Voorheen werd het comité gevormd door 1 van de chiefs, 1 bestuurslid uit het schoolcomité en 1 bestuurslid uit het CBO comité. Dit verzoek kwam van de inwoners en de overige chiefs van Chihanga. Aan hun vraag is voldaan daar wij graag een betere en intensievere samenwerking tot stand willen brengen tussen de verschillende chiefs. Door alle chiefs bij de projecten te betrekken hopen wij ook meer medewerking en hulp te krijgen van de dorpsbewoners in Chihanga.

23 Chitimba Foundation Doelstelling: Stichting Chitimba heeft als non-commerciële doelstelling het bevorderen van het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociaal-economische ontwikkelling van de in Afrika gelegen ontwikkellingslanden. Bestuur en werkwijze: Het bestuur bestaat uit vrijwilligsters en wordt daarnaast nog ondersteund door een aantal mensen dat zich ook geheel belangeloos inzet voor de stichting. De stichting kan tevens gebruik maken van specifieke deskundigen, die tijdelijk bij de voorbereiding of realisatie van de projecten worden ingezet. Een van de bestuursleden is woonachtig in Malawi, zuidelijk Afrika en zal het werkgebied bezoeken teneinde gerealiseerde, lopende en nieuwe projecten te inspecteren en te bespreken. De lijnen naar de doelgroep zijn daarom erg kort. Er zijn directe, persoonlijke contacten met de inwoners van het gebied, zonder tussenkomst van allerlei officiële instanties. Daar waar mogelijk en nodig wordt er wel met instanties samengewerkt. Stichting erkend als instelling en ingeschreven: De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo in het register voor stichtingen onder nummer Website: Wilt u meer weten over onze stichting, bezoek dan ook eens onze website

24 tuktmbi9h 09yirpflk/ xzcmb /h\=09 g;760; f;v. Editor: Carmen Geurtjens Design: Ed Peeters Foto s: www. chitimbafoundation.com

25 Tip: Stuur deze nieuwsbrief door aan iemand die ook geïnteresseerd kan zijn. Bedankt voor uw medewerking. Tenslotte... Wordt ook donateur of doe een eenmalige gift! Uw bijdrage komt rechtstreeks bij onze projecten in Afrika terecht. U kunt zich als donateur of als belangstellende aanmelden bij onze secretaris. Eenmalige giften kunt u doen via: Chitimba Foundation Bankrekeningnummer IBAN: NL47 RABO BIC: RABONL2U t.n.v. Chitimba Venlo

Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 4 augustus 2011

Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 4 augustus 2011 No: 4 augustus 2011 Chitimba Foundation Nieuwsbrief Van een Mag bestuurslid: ik me even voorstellen? Ik ben Mario Geurtjens, 52 jaar en inderdaad, broer van Carmen. Woonachtig te Panningen, gelegen in

Nadere informatie

Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 2 augustus 2010

Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 2 augustus 2010 No: 2 augustus 2010 Chitimba Foundation Nieuwsbrief Van een buitengewoon bestuurslid: Geachte lezer, Voor de Chitimba Foundation is 2010 een bijzonder jaar. Ondanks het feit dat de stichting alweer enige

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 7 September 2013 Als bestuurslid van de Chitimba Foundation wil ik deze keer het woord geven aan Chantal Huisman die samen met ons de projecten bezocht heeft in Chihanga.

Nadere informatie

Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 1 februari 2010

Foundation. Chitimba. Nieuwsbrief. No: 1 februari 2010 No: 1 februari 2010 Chitimba Foundation Nieuwsbrief Van de voorzitter : Geachte lezer, Ondanks de alom bekende beren op de weg hebben de stappen die door Carmen en Ed genomen zijn om hun doelstellingen

Nadere informatie

Deelprojectplan III: - Namu Nigeria -

Deelprojectplan III: - Namu Nigeria - Deelprojectplan III: Renovatie tweede schoolgebouw - Namu Nigeria - Juni 2012 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1 Over Nigeria en Namu... 3 1.1 Over Nigeria... 3 1.2 Onderwijs in Nigeria... 3 1.3 Over

Nadere informatie

Wells of Joy, Malawi Blantyre BESTE MENSEN,

Wells of Joy, Malawi Blantyre BESTE MENSEN, Wells of Joy, 2015 nieuwsbrief Nr. 2 Malawi Blantyre BESTE MENSEN, Een half jaar geleden schreef ik mijn eerste nieuwsbrief. De tijd is gevlogen en het is dus tijd om weer iets van ons te laten horen.

Nadere informatie

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen.

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen. De tennis4change foundation is een Nederlandse stichting die sinds 2011 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgericht door de broers Jorick en Rutger Vliegenberg. In onze stichting hebben

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting India on the move augustus 2013

Nieuwsbrief Stichting India on the move augustus 2013 Nieuwsbrief Stichting India on the move augustus 2013 Hallo Lieve Mensen, Een bericht uit een groen Pabekh! We zitten momenteel in het regenseizoen en alles in de omgeving is weer omgetoverd tot een groene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org De stichting Durlstone Foundation Zimbabwe heeft als doel: 1) kinderen uit kansarme gezinnen tenminste negen jaar basisonderwijs te geven in een veilige en

Nadere informatie

Stichting Support for Homa Hills

Stichting Support for Homa Hills Stichting Support for Homa Hills Rekening 2006 Rekening 2006 pagina 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Bestuurssamenstelling 3 Vaststelling rekening 3 Balans per 31 december 2006 - cijfers 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten.

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. Stichting Bouwen met Bouma s Bûterikkers 40 8711 GV Workum www.bouwenmetboumas.nl BELEIDSPLAN 2014-2020 Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. Zambia... 1 1.1.

Nadere informatie

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 H.E.L.P. Malawi, Nederland C. van Eesterenlaan 624 1019KD Amsterdam www.helpmalawi- nederland.nl info@helpmalawi- nederland.nl

Nadere informatie

Realisaties Bouwordevrijwilligers 2013

Realisaties Bouwordevrijwilligers 2013 Realisaties Bouwordevrijwilligers 2013 Senegal Uitgaven werkmateriaal Senegal 2013 (SN1300, SN1301, SN1304 & SN1370) 25706 Sinds enkele jaren werkt Bouworde vzw met succes en tot tevredenheid van alle

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Vervolg Project School garden;

Vervolg Project School garden; Inhoud Vervolg Project School garden; Datum: 16 sept. 2013 File: Vervolg project 'School Garden'v1.docx INHOUD 1. Plan van Aanpak... 3 1.1 In overleg met onze lokale partners gekozen project.... 3 1.2

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Lars brengt een bezoek aan de projecten in Tanzania. o Onderwijs: de weg uit de armoede! blz. 2

In deze nieuwsbrief: Lars brengt een bezoek aan de projecten in Tanzania. o Onderwijs: de weg uit de armoede! blz. 2 Nummer 5 februari 2007 Lars brengt een bezoek aan de projecten in Tanzania Afgelopen najaar is Lars (bestuurslid van Sharing Worlds) weer naar Tanzania geweest en heeft een inspirerend bezoek gebracht

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

I: Het project: Stepping stone

I: Het project: Stepping stone I: Het project: Stepping stone De Vitsangalaweni school De Vitsangalaweni basisschool ligt in het Kwale-district in Zuid-Oost Kenia tegen de grens met Tanzania. Het Kwale-district is één van de armste

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2012 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Pagina Voorwoord 2 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gambia-Kids 2014

Jaarverslag Stichting Gambia-Kids 2014 Jaarverslag Stichting Gambia-Kids 2014 Weer een jaar voorbij! Een jaar vol geweldige gerealiseerde projecten! In januari 2014 zijn we verder gegaan met de lopende projecten van 2013 of projecten die helaas

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

ZOM Renovatieproject in Basse (Gambia) afgerond

ZOM Renovatieproject in Basse (Gambia) afgerond STICHTING ZOM Klein project, groot verschil ZOM Renovatieproject in Basse (Gambia) afgerond De 280 leerlingen van de St. George s Lower Basic School in Basse Santa Su hebben eindelijk na 2 jaar een eigen

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support Ghames Foundation

Stichting GHANA Medical Support Ghames Foundation Holland address p/a Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet The Netherlands Tel. : +31 (0)181 661451 of +31 (0)10 2831105 Website: e-mail: www.sgms.nl jan.derijke@nl.rmi-global.com heijboercarla@gmail.com Stichting

Nadere informatie

Bij de prille start van de zomer berichten we jullie graag over de laatste ontwikkelingen in Nepal sinds de aardbevingen en onze activiteiten.

Bij de prille start van de zomer berichten we jullie graag over de laatste ontwikkelingen in Nepal sinds de aardbevingen en onze activiteiten. NIEUWSBRIEF NUMMER 3 JUNI 2015 Bij de prille start van de zomer berichten we jullie graag over de laatste ontwikkelingen in Nepal sinds de aardbevingen en onze activiteiten. Hoe gaat het nu met de kinderen

Nadere informatie

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer Juni 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Feiten en cijfers... 4 Projectbeschrijving en fondsenwerving... 6 Doelgroep:... 6 Doelstelling:... 6 Historie:...

Nadere informatie

Projectverslag Stichting Veteranen Actief 2013

Projectverslag Stichting Veteranen Actief 2013 Projectverslag Stichting Veteranen Actief 2013 Missie volbracht! Inleiding Dit projectverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde projecten van de stichting Veteranen Actief in 2013. Het bevat een

Nadere informatie

Nummer 1, januari 2015

Nummer 1, januari 2015 Nummer 1, januari 2015 De eerste paar weken van 2015 zijn alweer voorbij gegaan. En de plannen voor dit nieuwe jaar zijn al in volle gang. Ondanks het iets verlaat is, willen wij jullie graag hierbij nog

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

De totale reistijd was van zaterdag 31 januari 16.30 uur tot onze terugkomst op zondag 14 februari om 08.00 uur, netto 14 dagen bouwen en plannen.

De totale reistijd was van zaterdag 31 januari 16.30 uur tot onze terugkomst op zondag 14 februari om 08.00 uur, netto 14 dagen bouwen en plannen. Bouwreis februari 2015 Dit jaar is de bouwreis in twee fases uitgevoerd, een eerste kleine groep reizigers heeft in de eerste week geïnventariseerd en de voorbereidingen gemaakt voor de komst van de tweede

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2. Dank u voor het maken waar van mijn droom.

Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2. Dank u voor het maken waar van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2 Dank u voor het maken waar van mijn droom. De droom van Wondem Wondem is vijf keer in Ethiopië geweest. Toen hij daar op bezoek was, werd hij heel

Nadere informatie

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen)

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Amateur wielrenner Robert Knol stapt op 24 januari 2011 op zijn fiets om binnen 80 dagen van Caïro naar Kaapstad te rijden. De

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ)

Jaarverslag 2014 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) Jaarverslag 2014 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) In het jaarverslag 2013 had het bestuur een aantal ambitieuze doelen voor 2014 genoteerd. In het verslagjaar zijn nagenoeg al deze doelen

Nadere informatie

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer

Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer Stichting Missahoe Wonder Zoetermeer September 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Feiten en cijfers... 4 Projectbeschrijving en fondsenwerving... 6 Doelgroep:... 6 Doelstelling:... 6

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

Horst 2 2272 WN Voorburg. Dick Hagedooren (secretaris)

Horst 2 2272 WN Voorburg. Dick Hagedooren (secretaris) Gegevens project naam adres straat + huisnr. postcode + plaats Stichting Kids in Kenia Horst 2 2272 WN Voorburg telefoonnummer 070-3272910 of 06-15369182 email- adres bestuur organisatie contact persoon

Nadere informatie

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo STICHTING HOPEFUL CHILDREN CENTER CAMBODJA Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org De Meern, maart 2015 Multifunctionele

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ)

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) In het jaar 2013 is veel bereikt zowel op het gebied van de infrastructuur van de school als op onderwijskundig gebied. Met deze resultaten

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Verslag van projectbezoeken in Kenia 2012

Verslag van projectbezoeken in Kenia 2012 Verslag van projectbezoeken in Kenia 2012 Op zaterdag 25 februari 2012 was het dan zo ver. Met twee bestuursleden vertrokken we naar Kenia, vol van gezonde spanning en nieuwsgierigheid. Zeker wetend dat

Nadere informatie

Beste vrienden, Huidige Situatie in het dorp :

Beste vrienden, Huidige Situatie in het dorp : Beste vrienden, Enige tijd geleden toonden jullie interesse voor ons project Hope for the children in Rong Vean, Cambodja. Daarom willen we jullie verder op de hoogte houden van de evolutie van ons project

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Aqua Vivenda Nr. 28, najaar 2011.

Nieuwsbrief Stichting Aqua Vivenda Nr. 28, najaar 2011. Nieuwsbrief Stichting Aqua Vivenda Nr. 28, najaar 2011. Uw gift is welkom op rekening 3454660 t.n.v. de postbank o.v.v. Stichting Aqua Vivenda s-hertogenbosch. Een mooi initiatief Elk jaar zetten de leerlingen

Nadere informatie

STICHTING MAANDA Projecten plan

STICHTING MAANDA Projecten plan pagina 1 Stichting Maanda; Projecten plan STICHTING MAANDA Projecten plan STICHTING MAANDA; LEDEN VAN BESTUUR Voorzitter Karin Hommels Secretaris Pamela van den Berg Penningmeester Brite Apuleni Roelofsbeldstraat

Nadere informatie

2 e KWARTAALVERSLAG 2009 april juni

2 e KWARTAALVERSLAG 2009 april juni 2 e KWARTAALVERSLAG 2009 april juni Beste partners, vrienden, familie en geïnteresseerden We hopen u met dit verslag goed te kunnen informeren over de gedane zaken en ontwikkelingen afgelopen kwartaal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION 1. INLEIDING De Stichting Omara Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 12 september 2011 (statuten 73887/JA) en gevestigd in de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia 4 Bezoek 2008 Bolivia 5 Uypaca

Nadere informatie

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014 In deze nieuwsbrief vind u achtereenvolgens informatie over: - Bestuur SHGD zoekt jou! - Hoe kan ik donateur worden? - SHGD gaat digitaal..www.shgd.nl - Spinningmarathon 2013 nieuw recordbedrag of? - Plan

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Verslag van activiteiten Stichting Afric Sanaga in 2011-2012 -2013

Verslag van activiteiten Stichting Afric Sanaga in 2011-2012 -2013 Verslag van activiteiten Stichting Afric Sanaga in 2011-2012 -2013 2011 Leerlingen luiden 2011 in met Schoolmaaltijd Na de kerstvakantie in januari 2011 werd op basisschool Mahoussi het nieuwe jaar goed

Nadere informatie

Mede dankzij de vakkundige assistentie van John Koolwijk kwam de eerste financiële jaarrekening van Stichting Ramro tot stand (zie hoofdstuk 5).

Mede dankzij de vakkundige assistentie van John Koolwijk kwam de eerste financiële jaarrekening van Stichting Ramro tot stand (zie hoofdstuk 5). JAARVERSLAG 2007 Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Bestuur...4 3. Projecten in Nepal...5 a. Biogas en toiletten... 5 b. Scholing... 5 c. Watervoorzieningen... 5 4. Fondsenwerving en promotie in Nederland...6

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 mei 2015

NIEUWSBRIEF 12 mei 2015 NIEUWSBRIEF 12 mei 2015 Stand van zaken bij SOID en Veal Village School in Siem Reap, Cambodja SOID s Veal Village School Beste mensen, In deze Nieuwsbrief willen we jullie in het kort informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wijchen, januari 2014

Jaarverslag 2013 Wijchen, januari 2014 Jaarverslag 2013 Wijchen, januari 2014 Inleiding In dit jaarverslag wordt verantwoording gegeven over alle activiteiten van de Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen. De stichting ook wel de Casey Troy

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Charilove NL Over de Nieuwsbrief

Charilove NL Over de Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F L E N T E 2 0 1 0 Charilove NL Over de Nieuwsbrief Het bestuur houdt u minstens twee maal per jaar op de hoogte van de activiteiten van Charilove in Nederland en in Nigeria. U ontvangt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Chimding

Jaarverslag 2008. Stichting Chimding Stichting Chimding 2008 in vogelvlucht Februari - jong en oud spelen met het aangeschafte speelgoed Maart - school is af Leerlingen en leraren krijgen een uniform Maart de huizen hebben stomend water April

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hill Wheeler Foundation. Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007

Jaarverslag. Stichting Hill Wheeler Foundation. Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007 Jaarverslag Stichting Hill Wheeler Foundation 2007 Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007 Bestuurs- & activiteitenverslag Stichting Hill Wheeler Foundation 2007 Oprichting stichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

April 2011 www.kansoptoekomst.nl 1

April 2011 www.kansoptoekomst.nl 1 NIEUWSBRIEF, APRIL 2011, nummer 6 U leest de -al weer- zesde nieuwsbrief van Stichting Kans op Toekomst. Sinds de start van onze stichting in 2007 zijn onze activiteiten elk jaar verder uitgebreid, dankzij

Nadere informatie

Bijgesteld BELEIDSPLAN

Bijgesteld BELEIDSPLAN Stichting Kinderhuis Cambodja Bijgesteld BELEIDSPLAN 2 oktober 2014 Stichting Kinderhuis Cambodja De Boelelaan 209 1082 RA Amsterdam Kvk nr. 52306305 1 Inleiding Stichting Kinderhuis Cambodja (verder te

Nadere informatie

STICHTINGSPLAN ZAARE 2014

STICHTINGSPLAN ZAARE 2014 STICHTINGSPLAN ZAARE 2014 Een bouw- en educatie project in de Upper East van Ghana Bestuur Zaare 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Doel Stichting Zaare pagina 4 2.1 Doelstelling pagina 4 2.2

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Hoogtepunten Introductie Het is. Bursary. Daycare. Adult literacy

NIEUWSBRIEF. Hoogtepunten Introductie Het is. Bursary. Daycare. Adult literacy Hoogtepunten Introductie Het is ook voorgesteld dat deze volwassenen, die hun lessen succesvol afronden, zullen helpen met een bewustwordingsprogramma, om financiële inkomsten te krijgen voor hun families.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Beleidsplan 2013/2015. Stichting Beleidsplan 2013/2015 Stichting Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten 2013-2015 7. Fondswerving

Nadere informatie

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 Geachte lezer, In mei jl. zijn we opnieuw met een transport in Moldavië geweest. We hebben wederom veel schoolmeubilair kunnen brengen. De scholen zijn hier héél

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Stichting Madamfo Contactadres: Langstraat 9 4176BC Tuil. www.madamfo.com

Jaarverslag 2015. Stichting Madamfo Contactadres: Langstraat 9 4176BC Tuil. www.madamfo.com Jaarverslag 2015 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bolera Palms School maart 2009

Nieuwsbrief Bolera Palms School maart 2009 Nieuwsbrief Bolera Palms School maart 2009 Alweer een tijd geleden. Stichting Schooljaar 2009 Feeding program Bouw toiletblokken Volgende project De meter Bobbi Bear Zuid-Afrika Tot slot Alweer een tijd

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Support

Beleidsplan Stichting Tanzania Support Beleidsplan Stichting Tanzania Support 1. Inleiding Stichting Tanzania Support is een zogeheten Klein Particulier Initiatief en is opgericht in 2009 door Marianne en Johan Groenewoud. Dit werd ingegeven

Nadere informatie

Projectplan School. Korira, Guinea

Projectplan School. Korira, Guinea Projectplan School Korira, Guinea Bestuur Stichting SALEK April 2009 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Korira; Boké, Guinea-Conakry... 3 2. De school... 2.1 Hoe ziet de school er nu uit... 5 2.2 De school

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Khatucai vraagt om hulp Net als Masquechuchos heeft ook het Khatucai, het asiel waar de katten zitten controle gehad van een inspecteur. Alle poezen en katers

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie