Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o."

Transcriptie

1 21e jaargang maart Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld: Arno Roest 5 Kansen voor de kerk 9 Ellen s Children Fund 31 In mijn werk als pastoraal werker in een ziekenhuis voel ik mij soms ook zo machteloos. Dan kan ik niet anders doen dan iemands hand vasthouden of luisteren naar iemands verhaal of gewoon samen stil zijn om zo te laten weten: Ik ben er voor jou. Maar de ontmoeting met anderen kan ook veel voor jezelf betekenen. Zo had ik een gesprek met een medewerker van het ziekenhuis die moslim is: Ik ben blij met uw Stiltecentrum. Daar ervaar ik dat we elkaar echt tegenkomen. Zodra ik de ruimte binnenstap ervaar ik de aanwezigheid van God, van Allah. Er hangt een bijzondere sfeer, het is er stil. Iedere morgen voordat ik aan mijn werk begin, ga ik er binnen voor mijn morgengebed. Ik was ontroerd om dit uit zijn mond te horen. Ook de gesprekken met patiënten zijn vaak ontroerend en ook weleens moeilijk. Mensen vertellen hun pijn en verdriet uit hun leven, hun angst voor wat komen gaat, maar ook de mooie momenten uit hun leven. Veel gesprekken gaan over levensbeschouwing en wat nu echt belangrijk is in het leven. Samen bidden, de ziekenzalving toedienen, iemand zegenen zijn ook onderdeel van ons werk. Eenmaal per jaar houden wij als geestelijke verzorgers een dag waar zowel medewerkers als nabestaanden van patiënten in de gelegenheid worden gesteld om diegenen die in huis zijn overleden te gedenken. Als geestelijk verzorger (predikant, pastor, pastoraal werker) kom je Soms overvalt me een gevoel van machteloosheid en denk ik: Ik ben ook maar een mens. Ik ben machteloos om jouw zieke lichaam de kracht van een gezond mens te geven, maar ik ben niet machteloos om mijn handen zegenend op je hoofd te leggen. Ik ben machteloos om jouw eenzaamheid op te heffen, maar ik ben niet machteloos om naar jouw verhaal te luisteren. Ik ben machteloos de plaats in te nemen van die overleden vriend, die je zo dierbaar was, maar ik ben niet machteloos je verdriet draaglijker te maken door je te laten merken dat ik met je mééleef en me probeer in te denken wat jíj voelt. Ik ben machteloos om jou een leven zonder verdriet en kommer te geven, maar ik ben niet machteloos om jouw gezicht in mijn handen te nemen en te fluisteren: Ik zal er zijn voor jou. de zieke medemens tegen in al zijn kwetsbaarheid. Wat mensen normaliter van elkaar onderscheidt is weggevallen. Geen rangen en standen, geen mooie woorden, geen mooie kleren die anders het onderscheid maken. Hier zijn we in al onze echtheid. Als je elkaar maar echt wilt zien, ben je van betekenis voor de ander. Voor patiënten en hun familieleden, maar ook voor de medewerkers. We zijn er voor de medemens: gelovig en niet gelovig. Zoals in het ziekenhuis verschillen wegvallen tussen mensen en patiënten afstand doen van status en maatschappelijke positie, zo is Jezus mens geworden onder de mensen. In deze veertigdagentijd denken we aan de weg die Hij ging en wat dat voor ons betekent. Hij werd machteloos om onze machteloosheid te overwinnen. In zijn menselijkheid is Hij ons nabij gekomen. Hij heeft ons in de ogen gekeken en ons gezien: Ik zal er zijn voor jou. Gwenn Prang Alt, pastoraal werker Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Zeven zondagen De veertigdagentijd heeft zeven zondagen met specifieke namen. De zondagen tellen eigenlijk niet mee voor het getal 40. Middenin ligt zondag Laetare (= Verheugt u ) naar Psalm 122, die wel Klein Pasen genoemd wordt. We horen de eerste vreugdetonen en zien het eerste licht doorschemeren. De kleur paars wordt rozerood. Het zingen van het Kyrie & Gloria én Halleluja wordt achterwege gelaten. Toch hebben de zondagen speciale betekenis in de voorbereiding op het paasfeest, vooral als er gedoopt wordt óf als jij jouw eigen doop beaamt met een belijdenis. Bij de Lutheranen zal een Kyriegebed gebeden worden met daarop volgend het lied met een gezongen refrein: gezang 184 uit het Liedboek. Dat lied heeft zes verzen, dus elke week kan een Kyrie erbij worden gezongen. De zevende zondag is Pasen! ds. Marianne van der Meij-Seinstra. 1

2 Nabijheid als het einde nadert Ook in het werk als gemeentepastor voel je regelmatig wat Gwen Prang-Alt vanuit haar ziekenhuiswerk ervaart: machteloos om te genezen, maar niet om te zegenen. Wilt u de begrafenis leiden? Het gebeurt regelmatig dat een dominee gebeld wordt als een dierbare overleden is. Of er wat gezegd kan worden bij de uitvaart, want dat zou ze wel fijn gevonden hebben. Dat kan, alleen niet zomaar. Een voorgesprek met (zoveel mogelijk) naasten van de overledene is een belangrijke voorwaarde voor een persoonlijk getinte bijdrage. Het is mogelijk om in korte tijd vertrouwen te delen met de rouwenden. Zelfs om een beeld te krijgen van de overledene als die nog niet bekend was. Het is één van de diensten, die de kerk graag aanbiedt. Wilt u eens komen praten? Mensen die het kerkelijke gebeuren wat meer van nabij kennen, weten dat er met de dominee al veel eerder te praten valt. Ernstige ziekte of een naderend levenseinde is een uiterst belangrijke situatie om met je pastor te bespreken. Om kenbaar te maken wat je wilt bij je uitvaart, dit natuurlijk in goede afstemming met de dierbaren. Huilen en lachen wisselen elkaar vaak af in dergelijke gesprekken. Die kunnen in de kring van familie plaatsvinden, of ook in het diepste vertrouwen. In één of meerdere gesprekken ontstaat en verdiept de vertrouwensrelatie zich waardoor de pastor als één van de familie ervaren kan worden. Wilt u voor me bidden? Dat is een indringende vraag, die zelden zonder ontroering wordt gesteld. Direct begrijp je als pastor dat dit om meer dan woorden gaat. Als het altijd al geldt, dan zeker nu: bidden is je hart laten spreken. Proberen te zeggen waarvoor de zieke nauwelijks woorden (meer) heeft. Ook dit kan zowel in vertrouwelijkheid als juist in gezamenlijkheid, waarbij allen kunnen meebidden, zeker het onze Vader. Nog een keer naar de kerk gaan (zoals één van onze gemeenteleden zo graag wilde), of een Avondmaalsviering aan huis vieren, kan het bidden enorm verrijken. beginnen. Ongekend is de kracht van een rituele aanraking, de handoplegging bij het uitspreken van de zegen, een kus op het voorhoofd. Méér dan woorden kunnen uitdrukken, kunnen gebaren troost en nabijheid bemiddelen. Daar hoef je natuurlijk geen dominee voor te zijn, trouwens. En: wat is God dan dichtbij! ds. Ad Alblas Wilt u me zegenen? Die vraag komt bij protestanten niet vaak (genoeg) op. De pastor zal er zelf wel over Colofon Leids Kerkblad is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Leiden en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Leiden e.o. Dit blad verschijnt 8x per jaar; tussentijds wordt (wijk-) informatie verspreid. Redactieraad De redactieraad wordt gevormd door de scriba s of andere vertegenwoordigers van de wijken en kerkelijke organen en is verantwoordelijk voor deze uitgave. Redactie ds. A. Alblas, hoofdredacteur mw. H. Eshuis-Boter, eindredactie H. de Geus, eindredactie ds. H.J. Hemstede, interviews mw. J.I. Schoonwater, jongerenredactie mw. E.E. Veenstra-Monteban, algemeen mw. S.G. Visscher, eindredactie en website Fotoredactie Voor gebruik van de in dit blad gepubliceerde foto s door derden is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de redactie. N. Bavelaar H. Bertram H. Boter mw. H. van den Broek J. van Duuren J.H. Labots mw. J. Takken mw. M. van Vliet F. Voets T. Snepvangers H. de Bruin Martin Ken Studio, algemene foto s Advertentieredactie R. Favier, Administratie, abonnementen en klachten over bezorging enz.: Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden, telefoon: rekening , t.n.v. Leids Kerkblad Het volgende nummer verschijnt op 14 april. De kopij moet uiterlijk op zaterdag 2 april om uur zijn ingeleverd: wijkberichten bij de scriba, algemene berichten bij de redactie: Vormgeving en druk Drukkerij Karstens, Leiden 2 2

3 Jong! Ans van Broekhuizen Jacqueline Schoonwater Jeugddienst op 27 maart in De Regenboog God: especially 4 you! Met de Leidse kerken gaan we weer een jeugddienst organiseren: op 27 maart om uur in Kerkelijk Centrum De Regenboog in de Merenwijk. Harmen van Wijnen zal de dienst gaan leiden. Harmen is directeur van het JOP, het jongerenwerk van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn erg blij dat hij wil komen, want hij is een ervaren jeugddienst-voorganger; bijna elke zondag gaat hij wel voor in een jeugddienst ergens in het land! Sommigen van jullie hadden al eerder aangegeven dat het leuk zou zijn zo n jongerendienst mee te helpen voorbereiden en organiseren. Daarom zijn we met enkele afgevaardigden van de verschillende clubs op zondag 23 januari naar de Regenboog gegaan om met elkaar een thema vast te stellen. Na diverse roze koeken zijn we democratisch overeengekomen dat we het graag willen hebben over onze overtuiging dat God jou kent en met jou een persoonlijke band wil. Een ander thema dat ons ook aansprak is: zien wat onzichtbaar is. God is niet te zien, bestaat Hij dus eigenlijk wel? Waarom ben ik toch altijd de enige in de klas die gelooft! Misschien niet raar, want je ziet Hem niet, en merkt soms zo weinig van Hem, of toch wel...? Daar gaan we het tijdens de dienst over hebben. Voor muziek zorgen The Happy Singers, een gospel-jongerenkoor uit Leiden. Jong maar ook oud is welkom, want zoals een jongere niet zonder humor opmerkte: Wij komen toch ook altijd naar jullie dienst! Ans van Broekhuizen-de Rooij M25 Leiden en M25 Roemenië ook in 2011! Op 15 februari was er in De Bakkerij een bijeenkomst van M25 Leiden. Behalve jongeren die al eerder meededen, konden we ook een aantal nieuwe gezichten begroeten. Het zijn leerlingen, die meedoen in het kader van de maatschappelijke stage. Na een kennismaking met elkaar en informatie over doel en opzet van M25 Leiden werden plannen gemaakt voor de komende tijd. Eén activiteit is alweer achter de rug: jongeren van M25 Leiden droegen hun steentje bij aan de Internationale Vrouwendag op zondagmiddag 6 maart in De Bakkerij. M25 zorgde voor opvang en voor diverse creatieve activiteiten voor de kinderen die meekwamen. De volgende actie is assistentie bij Colour your Mind in de strijd tegen racisme en discriminatie. Dit jaar een Wandeling voor gelijke behandeling, op zaterdagmiddag 19 maart vanaf De Bakkerij. De hulp van M25 Leiden is ingeroepen om, net als in voorgaande jaren, die dag ondersteuning te verlenen bij de praktische organisatie van Colour your Mind. Verder wordt er nagedacht over een dagje uit voor dak- en thuislozen. Wil je er meer van weten? Kijk op de website van M25, met informatie over het project, nieuwsbrieven, plannen en foto s: Wat betreft M25 Roemenië: samen met Noordwijk wordt een reis georganiseerd van 7 tot 18 juli. De reis is nog niet vol. Jongeren uit Leiden kunnen aansluiten. De kosten bedragen ongeveer 350,00 400,00. Voor de projecten worden sponsoracties gevoerd. In Targu Mures zal gewerkt worden aan de projecten, o.a. de Leidse Straat. Ook dit jaar zullen Roemeense jongeren weer meewerken. Meer info: Jacqueline Schoonwater (zie colofon). 3 3

4 Column Marten Stol Bezorger Ik bezorg al jaren ons kerkblad in een stukje Kooi en ken de adressen uit mijn hoofd. Eind januari warmde ik na het bezorgen thuis op en keek erin. En daar vond ik herdenkingen van drie overleden lidmaten, juist uit mijn ronde. Zonet had ik nog een nummer in hun brievenbus gestopt! Nooit heb ik hen ontmoet. Ze woonden dan ook in flatgebouwen, zoals de meesten. Je kent hier niemand, want we wonen niet in een dorp. Een enkeling huist op de grond en dan wordt op nummer 50 vanuit de keuken naar me gezwaaid. Of de weduwe achter de horren met het naamplaatje van haar overleden man nog steeds op de deur. Opeens stond er buiten veel rommel, ik belde aan en onbekenden zeiden dat ze naar een tehuis was vertrokken. Er zijn naambordjes met twee (voor)namen van wie het meisje ons blad leest. Een stel, denk ik dan. De enige die ik spreek is mijn manager Anneke. Rechts van haar is de Zaal van de Jehova s Getuigen, links de fraai gepolitoerde deur van de Marokkaanse moskee. Achter haar de christelijke school en het Apostolisch Genootschap. Ja, God heeft zich in de Kooi menige woning gemaakt. De stapels kerkblad sorteer ik nog even na op de paktafel van Simon de Wit, naast de Petrakerk. Herstel: van Albert Heijn, naast de Turkse moskee. Met die ronde sprookjesminaret. Soms zijn er enveloppen bij: betalen! Vroeger waren er meer accepts voor de hervormden dan de gereformeerden, dacht ik wel eens. Ach, ik ben maar een loopjongen en weet nergens van. Maar door wat ik in het kerkblad lees over de drie herken ik dat we geestelijk bij elkaar horen. Huisgenoten des geloofs en zij zijn nu thuisgekomen. Volgende maand weer blijmoedig op stap! Bijzonder Kerkenwerk Leiden Predikant: ds. A. Alblas,, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest, tel , Secretaris: mw. R.G.S. Jongsma, Schubertlaan 195, 2324 CT Leiden Penningmeester: A. Zeilstra, Carneoolstraat 17, 2332 KA Leiden, tel Bankrekeningnr.: t.n.v. penningmeester Bijzonder Kerkenwerk Vergadering Op maandag 24 januari was de vergadering grotendeels gewijd aan de terugblik op ons grootste initiatief: de kerstnachtdienst. Daaraan is een vooruitblik voor de komende drie jaar verbonden. Voor 2013 is Denise Jannah opnieuw bereid gevonden om haar medewerking te verlenen. Inmiddels is voor 2011 het bekende gospelkoor Elijah uit Alphen aan den Rijn bereid gevonden. Op 11 april gaat de commissie verder brainstormen, vooral op de PR, en breder op de vraag: hoe kunnen we mensen die met levensvragen bezig zijn een goed beeld geven van wat er in de kerk te koop is. Cantate Domino Het stichtingsbestuur vergaderde onlangs in de Pieterskerk. Met een naar vreugde tenderende tevredenheid is teruggekeken op het (bijna) afgelopen seizoen. Muzikale kwaliteit is geboden door de onderscheiden koren en solisten in passende cantates. Over het geheel genomen zijn de diensten goed bezocht. Dankzij de sponsoring en donateurs is het jaar financieel netjes afgesloten. Voor het volgende seizoen is het programma alweer geheel rond, en zelfs voor het jaar daarop is er voldoende belangstelling vanuit de koorwereld om een cantate te verzorgen. Met vreugde is kennis genomen van het besluit dat de nieuwe directeur van de Pieterskerk, mevrouw Frieke Hurkmans, de plaats van haar voorganger Ton Boon in ons stichtingsbestuur wil gaan innemen. Cantatedienst Op 27 maart is de laatste cantatedienst van dit seizoen, weer te houden in de Pieterskerk. Het aangrijpende motet Jesu meine Freude wordt ten gehore gebracht door het Leids Cantate Consort onder leiding van Manoj Kamps. In oktober start het nieuwe seizoen van 6 cantatediensten in de Pieterskerk en Hooglandse kerk. Evensongs De nieuwe serie Evensongs staat op stapel. In het volgende kerkblad kunnen we het definitieve programma bekend maken. Op dit moment is de medewerking van de Leidse Cantorij voor twee keer vastgelegd, het Roder Jongenskoor verwacht binnenkort in te kunnen haken en de Schola Davidica uit Utrecht heeft al ingetekend. Het belooft weer een uiterst boeiende serie te worden. Het thema van de serie wordt Godzoekers naar aanleiding van het gelijknamige boekje van Jurjen Beumer, waarin hij godzoekers van Benedictus tot Oosterhuis portretteert. 4

5 Mens in Beeld Arno Roest: Het wonder van het leven wordt heel tastbaar. In Leiderdorp was ik enthousiast betrokken bij het kerkelijk jeugdwerk. Ik blijf bij de kerk betrokken en hoop dat de kerk een tegenwicht kan bieden tegen de individualisering en de materialisering in de maatschappij. Dat er een hunkering gaat ontstaan naar een plek waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten en openstaan voor elkaar. Waar een tafel staat waaraan gedeeld wordt met elkaar. Daar wil ik een actieve rol in spelen. Een belangrijke gebeurtenis in mijn leven is de geboorte van de kinderen. Het wonder van het leven wordt heel tastbaar. Arno Roest ( 1974 Leiden ) ging na het Visser t Hooft Lyceum in Leiden geneeskunde studeren, specialiseerde zich als kindercardioloog, promoveerde en werkt in het LUMC. Zijn vrouw Marieke Uittenbogaard is parttime longverpleegkundige en geeft voorlichting over stoppen met roken. Arno en Marieke wonen met hun kinderen Sanne (5), Maaike (4) en Tijs (1) in Voorschoten. Het samenzijn met Marieke en de kinderen is de basis van mijn leven. Marieke en ik mogen samen een volgende generatie opvoeden. Ik geloof erin een voorbeeld voor de kinderen te zijn. Onze tijd is nogal heftig. Via de moderne media komt een groot aanbod op de kinderen af. Op jonge leeftijd maken ze al hun eigen keuzes. Hoe help je hen daarbij? Bij het opgroeien zijn jouw leeftijd en levenservaring geen maatstaf meer, maar je kunt wel een voorbeeld zijn. Arno en Marieke voelen zich betrokken bij de Binnenstadsgemeente van Leiden. Zij komen uit een kerkelijk meelevend gezin in Leiderdorp. Arno: Ik ben met het geloof opgevoed. De gedrevenheid en werklust van mijn vader en mijn moeder als de chef van het gezin. Geloven is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn leven. Maar door het drukke leven moet ik wel telkens tijd inruimen voor bezinning in mijn leven. Op mijn zeventiende ben ik zelf bewust gaan nadenken over het geloof en heb ik belijdenis gedaan. De persoon van Jezus is voor mij een geweldig voorbeeld hoe je als mens in het leven kunt staan. Al word ik ook meegesleept in de waan van de dag en materiële dingen, die me bij Hem vandaan halen. In mijn werk als kindercardioloog kan ik mezelf helemaal kwijt. Het wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. En de menselijke kant: de behandeling van de patiënt en de contacten met de ouders. Ik probeer heel open te zijn. Ook in het slechtnieuwsgesprek, alle ruimte voor emoties. Wanneer een kind overlijdt, voel ik dat toch als falen, voel mezelf een beetje schuldig. De geneeskunde kan toch alles! Of mijn geloof me daarbij helpt? De Bijbel geeft niet rechtstreeks antwoord op de vragen waarvoor de moderne geneeskunde je stelt. Het leven van een mens, door God gegeven, is voor mij heilig. Je trekt niet zomaar de stekker eruit. Waar leg je de grens om kinderen in leven te houden, als ze te vroeg of met hartafwijkingen geboren worden? Screening kan het einde van een zwangerschap inhouden. Ik ben niet tegen abortus in alle omstandigheden. De ouders beslissen uiteindelijk. Een baby wordt geboren met een huidafwijking. Waar je het kind aanraakt neem je de huid mee. Het lijdt veel pijn. Wat accepteren we aan niet volmaakt zijn aan kinderen? Je raakt aan de grenzen van leven en dood. Je hoeft als arts niet zinloos te handelen. In de kindercardiologie gaan we ver in het behoud van het leven. Daar heb ik een heel goed gevoel bij. Mijn ambitie is te blijven werken aan een vroege opsporing van de oorzaken voor een slechte hartfunctie bij kinderen. Om zelf in conditie te blijven fietst Arno van Voorschoten naar Leiden, loopt hard, golft en doet aan diepzeeduiken. Henk J. Hemstede 5

6 Raad van Kerken in Leiden Secretaris: mw. C.C.M. Boeren, Hugo van Woerdenstraat 73, 2332 PH Leiden, telefoon ; Voorzitter: ds. A.Alblas, Jac.P.Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest, telefoon ; Vastentijd is oefentijd Is wakker worden na winterslaap en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk-voor-zich. Is je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen, en zicht krijgen op het grote Licht dat doorbreekt aan de horizon. Is in voorjaarsstilte je eigen grond omspitten en klaarmaken voor een nieuwe lente, en het zaad van vrede en menswaardigheid ontkiemen laten in je hart. Vastentijd is trainingstijd: hart en handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen; vingeroefening in solidariteit. Dat en zoveel meer is vastentijd: de grote opwarming om te herleven. Carlos Desoete in: Naam die zin is van ons leven, Antwerpen 1996 Ik weet nog dat mijn moeder steevast een grote voorjaarsschoonmaak hield in de weken voor Pasen en we met het hele gezin in het nieuw gestoken werden bij een vertrouwde kledingzaak in de stad. Tegen Pasen was alles klaar, schoon geschrobd, fris en doorgelucht. Vasten was de tijd van ramen open, kasten overhoop, te klein geworden kleding naar de missie. Het leek alleen maar buitenkant, een kleinburgerlijk verlangen naar orde en netheid, maar in die oude gewoonte zat een kern van wat vasten uiteindelijk wil bewerkstelligen: vernieuwing. De vasten- of veertigdagentijd is opgang naar het hoogfeest van Pasen. Een pelgrimstocht, woestijntocht op weg naar de bestemming. Vasten wordt in onze tijd vaak gerelateerd aan inkeer, stil vallen, de tijd nemen: de hectiek van alledag achter je laten en jezelf een spiegel voorhouden om zicht te krijgen op wat er echt toe doet in je leven. Tegenover het element van tijd vertragende inkeer en zelfreflectie verwoordt Carlos Desoete juist op heel actieve wijze de betekenis van de vastenperiode. Vasten is juist ontwaken uit de winterslaap. Als de dagen korten dreigen we de ogen te sluiten, ons teveel te richten op de binnenkring van naaste vrienden en geliefden. Wakker worden is de oproep van de veertigdagentijd. Je blik focussen, de slaap van zelfgenoegzaamheid uit de ogen wrijven en aan de slag gaan. De grond omspitten van je leven, alles wat vanzelfsprekend is geworden omkeren, wat verborgen was loswoelen en daarmee ruimte scheppen voor nieuw leven. Dat is gewoon hard werken, sjouwen en afzien. Vasten is je conditie op peil brengen, je lijf en leven klaar maken voor een nieuwe opdracht die op je wacht. Want de werkelijke intentie van vasten is nooit op onszelf gericht, maar uiteindelijk op de ander. De ander met een kleine, maar ook met een hoofdletter. Vingeroefening in solidariteit, zoals Desoete dat zo mooi formuleert. Dus maak je huis vrij, ploeg je agenda om en creëer op die manier ruimte voor anderen. Of zoals de profeet Jesaja het ooit verwoordde: Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? (Jes. 58,7) Ton Snepvangers Regio-overleg Op initiatief van de Leidse Raad van Kerken is er een ontmoeting geweest tussen de vertegenwoordigers van de Raden van Kerken in de regio (roomskatholiek: cluster, protestant: classis). Doelstelling van deze ontmoeting is nadere kennismaking en uitwisseling van mogelijkheden en moeilijkheden. Ondanks de tegenwind voor de oecumene, blijkt dat er in de Leidse regio héél wat initiatieven bestaan en ook nieuwe zijn ontstaan. In vrijwel alle gemeentes is er aandacht voor zowel de wereldgebedsdag als de vredesweek. In meerdere gemeentes doen de kerken mee met de open monumentendag en de 4 mei viering. In Oegstgeest is de Raad van Kerken de bindende kracht achter het (huis-aanhuis) verspreide kerkblad en een jaarlijks aanbod van activiteiten. In Wassenaar is een warme samenwerking tussen de pastores van de verschillende kerken met als slogan wat we samen kunnen doen, doen we liever niet apart. In Leiderdorp en Oude Wetering is de oecumene vooral een zaak van de gemeentes/parochies: oecumene leeft, maar is niet organisatorisch geadresseerd. In Zoeterwoude is een kleurrijke traditie van oecumene, maar helaas is er een kink in de kabel van de samenwerking met de RK-Kerk gekomen. We hebben gered uit de oecumenische bloeitijd, wat er te redden valt. Het spirituele accent heeft de toekomst, stelt men vanuit Zoeterwoude. Eindresultaat van dit geanimeerde overleg is in ieder geval, dat we dit jaarlijks gaan herhalen en dat bij locale initiatieven de raden uit de regio worden geïnformeerd. Inter Levensbeschouwelijk Platform In haar laatste bijeenkomst besloot het Inter Religieus Platform tot een naamswijziging in Inter Levensbeschouwelijk Platform, dit ter verbreding en tevens afstemming met verreweg de meeste van soortgelijke platforms in de andere steden. 6

7 In het overleg van de raden van kerken in de Leidse regio is dit initiatief regionaal verbreed. Met name de denktank is daarmee met een aantal kenners versterkt. Vrede bijeenkomst De Wereldraad van Kerken is gastheer van een internationale tentoonstelling van textiel, arpilleras en quilts in haar hoofdkantoor in Genéve. De tentoonstelling maakt de weg vrij voor de Internationale Oecumenische Vrede Bijeenkomst (IEPC) die zal plaatsvinden in Kingston, Jamaica. Een speciaal gemaakte arpillera, Journey to Peace, zal tijdens deze bijeenkomst onthuld worden. De Latijns-Amerikaanse kunstvorm bestaat uit een collage, die gebruikt wordt om verschillende facetten van het land en de cultuur te verbeelden. Inter Levensbeschouwelijk platform De islamitische ander De islam is al eeuwenlang aanwezig in Europa. Sterker nog: islamitisch denken heeft delen van de Euro pese cultuur bepaald. Dit neemt niet weg dat sinds de aanslagen op 11 september 2001 de Islam als bedreigende religieuze ideologie in de Europese publieke ruimte fel wordt bediscussieerd. Dr. Lucien van Liere houdt op 23 maart in Utrecht een lezing over het thema de islamitische ander. In deze lezing onderzoekt hij de spanningen die worden opgeroepen door de aanwezigheid van de moslim in een cultuur die islam vaak als vijandig beschouwt. De aanwezigheid van de moslim als de ander vormt een spoor naar spanningen tussen ideeën over se cu liere politiek en re ligie. De moslim als de ander laat zien hoe het eurocentrische denken het beeld van de ander als vijand nodig heeft om zichzelf als seculiere cultuur te handhaven. Kan het ook anders? En wat valt er van deze ander te vrezen, als er al iets te vrezen valt? Op deze vragen gaat de lezing van Lucien van Liere verder in. Na afloop van de lezing is er mogelijkheid tot discussie. De lezing is onderdeel van de filosofenlezingen die de Culturele Commissie van de Oudkatholieke Ste. Gertrudiuskathedraal in Utrecht organiseert. Toegang is gratis, aanmelding vooraf is niet nodig. Het programma duurt van tot uur. Drie andere werken zijn nooit eerder vertoond en speciaal gemaakt op uitnodiging van de conservator. De tentoonstelling duurt van 16 februari tot en met 18 maart. De curator van de tentoonstelling is Roberta Bacic, een voormalig lid van de Chileense commissie voor waarheid en verzoening. In de inleidende catalogus zegt Bacic dat de collectie een groter plaatje van een vreedzame samenleving presenteert. In de inleidende catalogus zegt zij dat de tentoonstelling ook het gebruik van geweldloze acties verbeeldt als een manier om urgente maatschappelijke problemen aan te pakken. KUNST EN GELOOF Najaar 2010 verscheen het boek Catechismus van de Compassie van de hand van de predikanten Alblas en Berkvens. Twaalf begrippen uit kunst, cultuur en geloof worden door hen belicht vanuit verschillende invalshoeken. 6 april uur Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 Holigroet voor Hindoes Op 20 maart vieren Hindoes het zogenaamde Holifeest. In (met name) de Randstad wonen ongeveer hindoes. Inmiddels zijn er heel wat contacten tussen christenen en hindoes ontstaan, zowel op plaatselijk als landelijk niveau. De contactgroep Hindoes- Christenen van de Raad van Kerken heeft een groet naar aanleiding van het zogenaamde Holi-feest, opgesteld. De aangeboden tekst geeft aan de ene kant van de vouw van de kaart een tekst uit de Brihadaranyaka Upanishad 1,3,128, namelijk: Leid mij van het donker naar het licht; / leid mij van de dood naar de onsterfelijkheid. Op de andere kant staat de volgende tekst: Vanuit de wereld van de christenen bieden wij u onze hartelijke gelukwensen aan, nu u vrolijk het Holifeest gaat vieren, de overgang van de koude en donkere winter naar een nieuwe, hartverwarmende lente, waarin het licht hoe langer hoe meer kracht zal krijgen. Een feest dat stilstaat bij de komst van het licht, spreekt ook ons als christenen aan. Wij voelen ons met u verbonden in de verwelkoming van het licht, zowel in het persoonlijk leven als in onze samenleving. De waarden van onze godsdienstige tradities helpen ons hierbij. Vanuit onze eigen achtergrond halen wij graag het woord van de apostel Paulus aan: Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Wij spreken graag de wens uit, dat wij samen mogen staan voor wat dit licht oproept: goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Keer op keer worden wij in ons land geconfronteerd met mensen die de religie gebruiken om een ander kwaad te doen. Wij zien het als een opdracht van alle godsdienstige groeperingen om uit de eigen traditie het licht naar boven te halen. Voor het nieuwe jaar, dat volgens uw tijdrekening nu begint, wensen wij u alle goeds toe, onder de zegen van de Allerhoogste. 7

8 De mensen van Monuta maken hét verschil. Monuta, winnaar van de International Funeral Awards Monuta is gekozen tot meest service-gerichte uitvaartonderneming in Nederland tijdens de International Funeral Awards Voor mij iets om écht trots op te zijn. Voor u de zekerheid van een goed verzorgde uitvaart. Edward Kardol, teamleider Monuta Soek, Hoogmadeseweg 66, 2351 CV Leiderdorp, (071) Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, 2316 CZ Leiden, (071) Monuta 't Leidse Huys, Gitstraat 1, 2332 RB Leiden, (071) www. monuta. nl ZAALBERG makelaardij Korevaarstraat 35 - Tel snelle transactie - snelle taxaties - scherpe tarieven Rijks beëdigd makelaar web: Lid LMV du Prie BOUW & ONTWIKKELING B.V. ADMIRAAL BANCKERTWEG 23 LEIDEN - TELEFOON hooigracht kn leiden postbus ad leiden telefoon telefax REDKEN AMBASSADOR * * * met recht van koop BARNING PIANO S sinds 1921 Rijkstraatweg 22d, 2171 AL Sassenheim Verhuur van zaalruimte voor vergaderingen, recepties, cursussen, bijeenkomsten e.d. Beheerder : R. van Heyningen Watermolen 1, 2317 ST Leiden Tel Ichthus Boekhandel BijB els, B oeken en muziek korevaarstraat 2 e leiden Telefoon: Nachtkleding Lingerie Linnentextiel Panty s Fournituren DMC splitzijden Babykleding Setterlady / Setterlaine damesmode Hollandia / Ten Cate ondermode Hoge Rijndijk 114, 2313 KM Leiden, Tel. (071) Dusters Ochtendjassen Ondergoed Badkleding Al meer dan 35 jaar HAARHUIS VAN TONGEREN Kappersbenodigdheden Pruiken - Toupets Breestraat 32 Leiden Telefoon Dijkmanschans 198 ZoeTermeer Telefoon

9 Kerk in Nederland Kansen voor de kerk Bureau Motivaction deed op verzoek van de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek vergelijkt de informatie uit het continue trendonderzoek met de waarden, organisatie en boodschap van de Protestantse Kerk. Acht Mentality-milieus in Nederland Protestantse Kerk Nederland / / P.4 traditionele burgerij 16% nieuwe conservatieven 8% moderne burgerij 22% Globale indeling Uitgangspunt is een verdeling van de bevolking in drie segmenten op basis van waarden: traditioneel, modern en postmodern. Dit wordt gecombineerd met een globale verdeling op grond van status: laag, midden, hoog. Op deze wijze ontstaan acht zogenoemde Mentalitymilieus in Nederland. Daarbij wordt in kaart gebracht wat communicatie van deze groepen kenmerkt. In elk van de mentality-milieus hebben mensen levensvragen en behoefte aan antwoorden. Heel weinigen zijn alleen maar bezig met genot of bezit, maar de mate waarin en de manier waarop vertoont grote verschillen. Kerkelijk bereik Uit onderzoek in Amstelveen, uitgewerkt naar het hele land, komt naar voren dat de Protestantse Kerk vooral twee van deze milieus bereikt. Deze heten in het overzicht de traditionele burgerij die 16 procent van de bevolking uitmaakt en de postmaterialisten die 10 procent vormen. Voor de eerste groep gaat de nieuwe tijd iets te snel. Ze houden erg vast aan het bestaande en zoeken geborgenheid merkt het onderzoek op. kosmopolieten 10% postmaterialisten 10% opwaarts mobielen 13% postmoderne hedonisten 11% gemaksgeoriënteerden 10% Motivaction International B.V. De tweede groep wordt aangeduid als de wereldverbeteraars ; ook zij weten de weg naar de kerk te vinden. Ze hechten veel waarde aan onderlinge solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid. Geen bereik Dat betekent dat driekwart van de Nederlanders zich op geen enkele wijze voelt aangesproken door de grootste protestantse kerkgemeenschap, die graag een volkskerk voor iedereen wil zijn. Vooral met de 22 procent die moderne burgerij genoemd wordt, heeft de Protestantse Kerk de aansluiting geheel verloren. Ze zijn niet betrokken bij de kerk, maar missen soms toch de rol van geloof bij levensvragen. Mismatch Dit wordt door het onderzoek in verband gebracht met de stijl van de kerk. Er is volgens het onderzoek een mismatch in waarden. Dit wordt in vier thema s uitgewerkt. Nadruk op het collectief in de kerk. Terwijl voor de meerderheid van de bevolking het zelf en de nabije ander centraal staan. De focus in de kerk op elders, hiernamaals of de wereld ver weg, staat tegenover het accent bij de meerderheid van de bevolking op het hier en nu en de eigen kring. In de kerk leeft het ideaalbeeld van een sterke betrokkenheid bij de kerkelijke organisatie, terwijl de rest de voorkeur heeft voor een onafhankelijke houding ten opzichte van maatschappelijke instituties Heel praktisch is het verschil dat in de kerk een sterke nadruk op geschreven taal ligt, terwijl de rest leeft bij een beeldcultuur. Verbeterpunten Om met de op dit moment (nog) niet bereikte groepen uit de samenleving meer contact te krijgen geeft Motivaction een viertal tips. Verbind de boodschap van het evangelie met het hier en nu, in plaats van met ver weg en straks; heb aandacht voor de vragen in het dagelijks leven van mensen en de gevoelens die deze met zich meebrengen. Wees als kerk minder bescheiden: de ingetogen stijl sluit niet aan bij de meerderheid van de Nederlanders. Geef een duidelijk verhaal en wees trots op waar je voor staat: de troost, kracht en de richting die geloven biedt zijn bij velen onbekend. Sluit als kerk aan bij wat mensen werkelijk raakt. Missionaire ronde Op 1 februari is de tweede missionaire ronde van start gegaan. Leden van Missionair Werk & Kerkgroei trekken het land door om met belangstellenden de analyses, uitkomsten en tips van dit onderzoek te bespreken en te concretiseren. Bron: website: en dagblad Trouw van 28 januari

10 Diaconie Secretariaat: De Bakkerij, Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden, tel , Coördinator: Ton Snepvangers, Diaconaal werker: Jacqueline Schoonwater, Redactie diaconiepagina: Henriëtte van den Broek, Bankrekeningnrs: t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden; t.n.v. Vrienden van De Bakkerij Website: Stichting Hofjes Hervormde Diaconie: Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden, tel , Nieuwjaarsbijeenkomst: een feest! Een uithangbord met een witte lap erover, een rij wachtenden voor het receptieboek, overvolle kapstokken dat was de entourage van de drukbezochte en feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in De Bakkerij. Dit keer voor het eerst van beide diaconieën, de protestantse en rooms-katholieke, die in november j.l. een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. Na een kort jaaroverzicht van 2010 van de voorzitters van beide diaconieën, opende Anton Dronkers, diaconaal predikant van 1981 tot 2002 en grondlegger van Diaconaal Centrum De Bakkerij, zijn nieuwjaarstoespraak met de uitroep dat het een feest was: zoveel mensen riepen zoveel goede herinneringen bij hem op! Vervolgens haalde hij op lichtvoetige wijze enkele markante historische momenten aan van de Leidse diaconie door de eeuwen heen. Bijvoorbeeld de broodpenning uit 1777, die op een naar de huidige maatstaven onvoorstelbare regenteske wijze uitgereikt werd aan de armen van Leiden na verplichte deelname aan de kerkdienst in de Armenkerk. Met die penning konden zij brood halen aan de Oude Rijn. Deze broodpenning met zijn wonderlijke historie werd voor de diaconie het symbool van het helpen waar geen helper is. Als dank kreeg Anton het eerste exemplaar van een door Ton Snepvangers samengesteld fotoboek met de titel De Bakkerij in Beeld dat aan de hand van beeldmateriaal uit de laatste vijf jaar laat zien waar het diaconaal centrum voor staat. Ton kondigde vervolgens het internationaal jubileumproject aan: een actie van beide diaconieën, samen met de werkgroepen ZWO/MOV, voor hulp aan gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea (zie Imkerproject). Alle aanwezigen werden aansluitend uitgenodigd om naar buiten te gaan, waar Anton Dronkers door het wegtrekken van de witte lap de 25 onthulde in het uithangbord van De Bakkerij. Zo is ook voor passanten duidelijk dat De Bakkerij dit jaar iets te vieren heeft. Daarna zetten relaties van de diaconieën, waaronder vele oude bekenden, hun gesprekken voort in Atrium, Ovenruimte en Turfzaal met een drankje en een hapje, geserveerd door gastvrouwen van beide diaconieën en studenten van het Dispuut Panoplia, ingezet via de Stichting Present. Imkerproject voor gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea In het voortraject van het jubileumjaar van De Bakkerij werden wij benaderd door Terhas Semere en Peter van Herk van de Stichting Tsinaat (Blijvend sterk). Terhas was de eerste vluchteling met wie Anton Dronkers, diaconaal predikant in De Bakkerij, in 1981 in Leiden in contact kwam. Sinds 2007 zet zij zich op haar beurt in voor de ondersteuning van een diaconaal project in haar land van herkomst: Eritrea. Wat houdt het project in? Gezinnen van gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea krijgen de kans om in hun levensonderhoud te voorzien door het beschikbaar stellen van bijenkasten, bijenvolken, zonnebloemzaad, een cursus voor het houden van bijenvolken en het verwerken van de honing en bijenwas tot verkoopbare producten. In een volgende fase kunnen vrouwen een opleiding krijgen om de administratie voor hun bedrijfjes te doen. Vervolgens kunnen de gezinnen in staat gesteld worden hun producten zelf in de stad te verkopen, zodat de tussenhandel uitgeschakeld kan worden en ze meer verdienen. Later kunnen wellicht méér gezinnen bij het project betrokken worden. Terhas is tegenwoordig zelf werkzaam bij Cordaid, één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Cordaid ondersteunde de startfase van het project met een bedrag van Onze conclusie: een sympathiek project dat hout snijdt zonder strijkstokken, heel directe contacten met de doelgroep en goede contacten met de ondersteunende organisaties ter plekke. Meer info? Zie de folder of Een bijdrage aan dit jubileumproject kunt u overmaken op giro t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Eritrea Administratie Stichting Hofjes Diaconie naar De Bakkerij Zoals wellicht bekend heeft de protestantse diaconie negen eeuwenoude hofjes. Het bestuur van de Stichting Hofjes Hervormde Diaconie beheert deze 99 woningen. Bestuurslid mevrouw Nolles heeft zich daar tientallen jaren voor inge 10

11 zet, met grote waardering van de Diaconie. Onlangs heeft zij afscheid genomen. In overleg met de overige bestuursleden van de stichting, het College van Diakenen en de medewerkers van De Bakkerij werd besloten de administratie van de Hofjes over te brengen naar de Oude Rijn. De Bakkerij doet met ingang van 16 januari 2011 óók dienst als aanspreekpunt en contactadres voor bewoners en bedrijven in relatie tot de hofjes ( adres: Duitse studenten op bezoek Vrijdag 14 januari ontvingen we in De Bakkerij 43 studenten van de universiteiten van Bochum en Heidelberg. In overleg met professor Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat, werden de gasten door Anton Dronkers en Henriëtte van den Broek rondgeleid langs enkele diaconale locaties in Leiden en kregen zij van Ton Snepvangers en Jacqueline Schoonwater uitleg over de visie, de organisatie, de werkwijze en de activiteiten in en vanuit De Bakkerij. In de middag gaf professor Noordegraaf een inleiding over het belang en heel eigen karakter van de diaconie binnen de huidige Nederlandse context. Docenten en studenten waren met name verwonderd over de grote inzet en betrokkenheid van zoveel vrijwilligers in het kader van de diaconie. Een fenomeen dat in Duitsland onbekend is, omdat daar de diaconale hulpverlening volledig in handen is van professionals. Misschien krijgt het bezoek uit Duitsland nog een wetenschappelijk staartje. Vanuit het Diaconiewetenschappelijk Instituut van de Universiteit van Heidelberg kwam de vraag of De Bakkerij zou willen deelnemen aan een onderzoeksproject van meerdere vooraanstaande Europese universiteiten. De diaconale visie en organisatorische aanpak van De Bakkerij was in hun ogen zo innovatief van karakter dat onze deelname zeer op prijs gesteld werd. De start van het project is gepland in oktober 2011, maar is nog afhankelijk van fondsen vanuit de Europese Commissie. Weer een paasbrodenactie! Dit jaar houden beide diaconieën weer een paasbrodenactie! De opbrengst is voor de diaconie. In verband met het jubileum kunt u kiezen uit twee broden, op verzoek iets kleiner (490 gram) dan de vorige keer. Bakker Us Bertus bakt weer een traditioneel paasbrood én een brood van spelt (oude graansoort) met bosbessen, cranberry s en spijs. Aan u de keuze! In de weekenden van maart en 2-3 april worden paasbroodbonnen verkocht. U krijgt daar binnenkort informatie over in uw eigen wijkgemeente. Het brood kan afgehaald worden op zaterdag 16 of zondag 17 april. Van harte aanbevolen! Wandeling voor gelijke behandeling Met Colour your Mind 2011 wandelen voor gelijke behandeling op zaterdag 19 maart, start uur bij Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn in Leiden. Meer info onder Raad van Kerken in dit blad en op Vasten voor De Bakkerij Jongerengroep The Spirits uit Hillegom gaat tijdens de veertigdagentijd één dag vasten voor De Bakkerij. Op 4 maart werd in Leiden kennis gemaakt met De Bakkerij. Ter voorbereiding van hun vastendag - vrijdag 25 maart uur tot een viering in de kerk de volgende dag s avonds - voerden zij actie (inzamelingen) voor een door ons aangegeven bestemming. The Spirits is gevraagd de nodige eerste levensbehoeften (kleding, voedsel, artikelen voor persoonlijke verzorging, fietsen, bijdragen aan kamerhuur) bijeen te sprokkelen voor noodhulp aan vluchtelingen die tijdelijk opgevangen worden door de Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o. Personalia Eind januari werd Koos Groen bevestigd als diaken van de Maranathawijk. Nieuwe voorzitter Commissie Individuele Hulp Ton Snepvangers is door de leden van de Commissie Individuele Hulp gekozen tot voorzitter van het adviesorgaan van het College van Diakenen. In de voorgaande periode werd deze post ad interim waargenomen door maatschappelijk werker Jody Sluijter. Tijdens de vergadering van de commissie werd ondermeer stilgestaan bij het Armoederapport 2010, onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas instellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland, de hulpvragen vanuit de kring van Franstalige Afrikanen en het verzoek tot hulpverlening vanuit de Volle Evangelie Gemeente Leiden. Paasbrodenactie Graag uw aandacht voor deze actie! De opbrengst is voor het werk in De Bakkerij. Zie bericht Weer een paasbrodenactie! Federatie van Diaconieën Een aantal protestantse en evangelisch-lutherse diaconieën onderzoeken met de Federatie van Diaconieën de mogelijkheid van gezamenlijk vermogensbeheer met een accent op duurzaamheid. Doel is om kosten te besparen en kennis over duurzaam beleggen te delen. Deelnemers zijn een aantal grotere diaconieën, onder andere die van Amsterdam en Den Haag. Na de opstartfase zullen ook andere leden van de Federatie van Diaconieën kunnen aansluiten. De Federatie van Diaconieën is de vereniging van de diaconieën in de PKN. De Federatie behartigt de belangen van de diaconieën bij de overheid en de landelijke kerk. Secretaris; G. van Beek Timmermanlaan 2A 3701 TE Zeist tel

12 Leidse Binnenstadsgemeente Predikant: ds. A. Alblas, Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest, tel , tel. spreekuur dagelijks uur, Secretariaat: Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden Scriba: R.G. Vanhaelen, tel Penningmeester: mw. A. van der Heide, Oude Singel 348, 2312 TK Leiden Bankrekeningnr.: t.n.v. penningmeester Binnenstadsgemeente; doel s.v.p. vermelden Wijkkerk: Hooglandse Kerk, Nieuwstraat/Middelweg Wijkgebouw: Het Hooglandsche Huys, Moriaansteeg 7, 2312 KD Leiden Website wijkgemeente: Website Hooglandse Kerk: Koster/beheerder: R. Hartsuiker, tel , GEMEENTELEVEN Bevestiging ambtsdragers Zondag 30 januari ontvingen twee gemeenteleden het ambt van ouderling. Jan-Peter Loof is bevestigd als jeugdouderling. Hij was al actief in de basiscatechese en wordt nu de verbindende schakel tussen al het jeugdwerk en de wijkkerkenraad. Zijn doel is tweeledig. Enerzijds dat kinderen en jongeren gaan zien waarom de verhalen en geloofskernen zo belangrijk zijn. Anderzijds dat er een gemeenschap gecreëerd wordt binnen de traditie en geloofsgemeenschap, die aansluit bij hun belevingswereld. Cent van Vliet is bevestigd als ouderling om als voorzitter de wijkkerkenraad te dienen. Hij was al eerder voorzitter en de afgelopen jaren werkzaam in het Cluster, de wijkvereniging en de Stichting Vrienden van de Hooglandse. Zijn persoonlijke kwaliteiten en zijn professionele bestuurservaring maken dat wij gelukkig zijn met zijn bereidheid de functie voor een nieuwe termijn op te pakken. Zijn overtuiging is dat veel mensen heel wat gaven en talenten hebben en zijn doel is om die in de geloofsgemeenschap tot hun recht te laten komen. Dé uitdaging is een brug te slaan naar een volgende generatie. Jeugdkerkenraad Elke eerste zondag van de maand komt de Jeugdkerkenraad bij elkaar. Op 6 februari ging het vooral over het Ellen s Children Fund en Keys for Kids. Al eerder organiseerde de jeugd van onze gemeente enthousiast een actie voor kinderen in Afrika. Ook nu sloeg de vlam in pan. Ideeën te over: auto s wassen, postbezorging, een goed-doel-diner. Wordt vervolgd! Pastorale Raad Tijdens de vergadering op 7 februari ontstond een geanimeerd gesprek over het rapport van het onderzoeksbureau Motivaction. Het ging over de in het onderzoek gesignaleerde (grote) groep mensen die niet naar de kerk gaan, maar wel bezig is met geloof en spiritualiteit. Hoe we naar deze mensen kunnen luisteren en in contact komen, zien we als een prioriteit. Ook werden we uitgedaagd door de vaststelling dat velen een verouderd beeld van de kerk hebben, waardoor ze nauwelijks of niet weten wat er in deze gemeenschappen te vinden is. Na de inspirerende bezinning passeerde het pastorale spectrum aan concrete pastorale activiteiten de revue. Ontmoetingsavonden De ontmoetingsronde voor gemeenteleden is verder getrokken. De in het ledenbestand geregistreerde meelevenden buiten Leiden zijn benaderd. Er is een avond in Voorschoten gehouden en een in Oegstgeest. Zij die vanuit een andere plaats met de Leidse Binnenstadsgemeente meeleven en in de afgelopen periode niet zijn genodigd, staan dus niet in onze administratie. Wie toch mee wil doen is hartelijk welkom. Informatie bij Metha van Vliet, telefoon , Ouderensoos. Op 31 maart is er een bijeenkomst van de Ouderensoos in het Hooglandsche Huys om uur. In het eerste deel vertelt de wijkpredikant aan de hand van een powerpoint-presentatie van gebruikte kunstwerken, over één van de kernwoorden uit het boek Catechismus van de compassie. Na de pauze is er bingo. LEREN Bijbelse Kernfiguren Op 21 maart komt de groep weer bij elkaar. Eén van de deelnemers zal in de huid kruipen van een Bijbelse gestalte, waardoor een ontmoeting over de tijden heen wordt bemiddeld. Omdat er ook eigen motieven doorklinken, doen we na de pauze een nadere bijbelstudie en voeren een gesprek over de thema s van de ingeleefde Bijbelse figuur. Bewust geloven De laat gestarte groep zet nu flink de pas erin. De bijbelcatechese-avonden zijn vrijwel voltooid. Daarna is het woord aan de deelnemers om hun geloofsgedachten met de groep te delen. Leerhuis Romeinen In onze bespreking van Romeinen 9-11 keken we naar de lijn van het betoog. Helder zicht op de rode draad behoedt ons voor de valkuil om uitspraken in het vuur van het betoog op een 12

13 voetstuk te plaatsen en te verabsoluteren. Volgende keer zullen we het betoog van Romeinen 1-11 samenvatten en vooruitkijken naar het laatste deel van de brief. De bijeenkomsten zijn op 15 en 29 maart in het Hooglandsche Huys om uur. Informatie bij Matthijs de Jong, Nieuwe liturgische kleden De gekleurde stola s van de predikant en de antependia op de Verbondstafel zijn hard aan vervanging toe. Ze deden ruim twintig jaar dienst. Volgens deskundig oordeel is reparatie niet meer (financieel) verantwoord. Daarom zijn nieuwe stola s en antependia uitgezocht, met als verrijking ook een voorhang voor de kleine lezenaar, wat het geheel nog nadrukkelijker kleurt. Zowel de kleuren als de opdrukken zijn anders. Als toegevoegde kleur is het rozerood, dat tweemaal in de donkere paarse tijd het wit van het licht doet doorschemeren. Daarmee is onze liturgische inkleuring compleet. Als onderkleed voor deze mooie stola s past de toga oude stijl van de predikant niet meer. In plaats daarvan komt een eenvoudige zwarte toga zonder bef. Als alles volgens plan loopt zullen we de eerste zondag in de veertigdagentijd in het nieuw gaan. DIENEN Diaconale Raad De Diaconale Raad bestaat uit de diakenen aangevuld met diaconaal belangstellende gemeenteleden. De Raad komt periodiek bijeen, laatst op 14 februari. Groot deel van de avond werd besteed aan de vraag hoe het ouderendiaconaat loopt en welke mogelijkheden er zijn om meer mensen te bereiken. Er werden ideeën geopperd om de soosbijeenkomsten te verrijken met presentaties of inhoudelijke verdieping, om jongeren en ouderen aan elkaar te koppelen via een buddysysteem en te stimuleren om persoonlijke relaties met oudere buurtgenoten op te bouwen. Wordt vervolgd! Verder hoorden wij over de succesvolle start van straatpastor Paul Brommet. Twee jaar is met de Avondmaals collecten geld ingezameld voor de aanstelling van een straat pastor en dat heeft tot resultaat geleid. Ook keken wij vooruit naar de viering van Aswoensdag en naar het Colour your Mind-festival op 19 maart. José Clarisse. Werkgroep Charter Samen met andere vertegenwoordigers uit Leiden zal ook onze wijkgemeente meedoen in de werkgroep voor het Charter for Compassion. Corien en André Potters-Kemp gaan dit initiatief uitwerken; Corien in stedelijk verband, André binnen onze wijk. Avond over de Catechismus van de Compassie Op woensdagavond 6 april geven Christiane Berkvens Stevelink en ik een avond over ons boek. Dit op uitnodiging van de Doops-gezinde en Remonstrantse Gemeente. En op hun beurt nodigen die ook onze gemeenteleden van harte uit om de avond bij te wonen. Het is om uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. Ellen s Children Fund Als Leidse Binnenstadsgemeente zijn we zeer betrokken bij deze Vieren Bij de vieringen Precies bij het verschijnen van dit blad is de veertigdagentijd begonnen. Met de kindernevendienst volgen we het project op weg naar Pasen De woestijn leeft. Op Aswoensdag houden we om uur een korte vesper in een kring in het koor van de kerk. De rode draad van dit meditatieve moment met gebed, zang, lezing en overweging is de tekst voor deze dag uit Matthéus 6: Waar je schat is zal je hart zijn. Voor wie al vroeger gelegenheid heeft is de sobere maaltijd om uur een mooie start van de avond. Zondag 13 maart heet Invocabit - Als hij roept, en voert ons met Jezus in de woestijn. Thema is: Dat is sterk. Juist in een tijd van crisis en schaarste komt het er op aan wie je bent en waar je voor staat. We beginnen de veertigdagentijd met een dienst van Schrift en Tafel met meditatieve muziek tijdens de Tafelviering. Zondag 20 maart heet Reminiscere - Gedenk! en als we daarin terughoudend zijn, mogen we Jezus volgen op de berg van de verheerlijking. Daar is te ervaren dat hemel en aarde elkaar raken. Het thema is Groots. Zondag 27 maart heet Oculi - Ogen, en brengt ons op het heetst van de dag naar de put, waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. Het gaat dan over je gekend weten. Het thema is Erbij ; onze voorganger is Judith van den Berg-Meelis. Zondag 3 april heet Laetare - Verheugt u! en om dit thema raadt ons dienstboek als liturgische kleur rozerood aan. De vreugde van deze zondag straalt ons tegemoet van het gezicht van de blindgeborene, die het licht ziet. Het thema is Zien. De Leidse Cantorij verleent medewerking. Zondag 10 april heet Judica - Doe mij recht, en confronteert ons met Lazarus, die dood was maar leeft. Het thema is Opbloeien. Je tot leven geroepen weten door de stem van Jezus past wel heel mooi bij de Doopviering, die volgt op de Woorddienst. Zondag 17 april is de Palmzondag, met als thema Juich. De hosanna s zijn niet van de lucht, maar de intocht vindt plaats onder de donkere lucht van wat komen gaat. Met deze zondag zetten we de Goede Week van Pasen in. Doopviering Op zondag 10 april is er een doopviering. De voorbereidingsavond is op donderdag 31 maart om uur in het Hooglandsche Huys. Informatie bij de wijkpredikant. stichting, waarover u meer kunt lezen elders in dit blad. De informatiemarkt brengen we graag onder uw aandacht. Groet Een groet van hart tot hart aan allen die zich op de één of andere manier betrokken voelen bij onze geloofsgemeenschap! ds. Ad Alblas 13

14 Leidse Studenten Ekklesia Secretariaat: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden, , Studentenpastores: drs. Elise Woertman (RK), , ds. Rob van Waarde (PKN), , Participantenpastores: wnd. ds. Henk Schouten (PKN), , Academiepredikante: dr. Christiane Berkvens-Stevelinck (rem.), , Rekeningnummers: Leidse Studenten Ekklesia: t.n.v. Stichting Materiële Voorzieningen LSE te Leiden; Diaconaat: t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE te Leiden LSE-raad: Hans Nuiver, Piet van Poppel, Johan de Groot, Hooglandse Vieringen Iedere zondag is er om uur een oecumenische viering van de Leidse Studenten Ekklesia in de Hooglandse Kerk. Deze vieringen worden niet alleen door studenten bezocht, maar ook door anderen die aangesproken willen worden in een taal die niet dogmatisch is, maar ook niet vrijblijvend. Op 13 maart noemt Christiane Berkvens in haar meditatie het gedicht Vrijheid van de Portugese dichter Fernando Pessoa ( ). Daarin maakt de dichter duidelijk wat hij onder vrijheid verstaat. Lezen en studeren komen er niet best van af. Op 20 maart houdt Jac van der Hoeven een meditatie naar aanleiding van Ithaka van de Griekse dichter Konstantinos Petros Kavafis ( ). Het reisdoel is Ithaka (denk aan Odysseus), maar haast je niet: het gaat om de mooie reis zelf, en het is Ithaka die je die mooie reis schenkt. Op 27 maart staat een gedicht van de Poolse Nobelprijswinnares Wisława Szymborska (geboren 1923) centraal, namelijk Psalm, uit de bundel Uitzicht met zandkorrel. Mogelijk wordt uit de Bijbel ook psalm 8 of psalm 104 gelezen, psalmen waarin de heerlijkheid van de schepping bezongen wordt. Christiane Berkvens zal op 3 april een serie van drie diensten openen met als thema Waar we niet naar toe willen. Zij begint met het vagevuur. Op 10 april preekt Elise Woertman over de hel, niet direct een onderwerp dat men zo vlak vóór Pasen verwacht. Of toch wel? We kunnen denken aan de helse ervaringen die Jezus op zijn lijdensweg heeft moeten ondergaan, maar we kunnen ook denken aan het nedergedaald ter helle uit de geloofsbelijdenissen. De zondag daarop, wanneer we de intocht in Jeruzalem gedenken, probeert Rob van Waarde Palmpasen met de hemel te verbinden. Op Goede Vrijdag wordt om uur door de Schola Cantorum de Matthäus Passion van de Duitse componist Heinrich Schütz ( ) uitgevoerd. Op de paasavond (21.00 uur) is er een paaswake met processie, met als liturg Elise Woertman. Gemeenteavond Rechtsvorm LSE In januari heeft de LSE-raad een enquête uitgezet onder 450 LSE ers met als doel het draagvlak te peilen voor de oprichting van een vereniging. Tot op heden kent de LSE geen eigen rechtsvorm (kerkgenootschap, vereniging, stichting). Wel zijn de financiën ondergebracht in twee eigen stichtingen. De resultaten van de enquête zijn in februari verwerkt en vervolgens op 3 maart gepresenteerd op een gemeenteavond in Gebouw Staalwijk. Ongeveer 250 vragenlijsten kwamen ingevuld terug. Als er een vereniging LSE zou worden opgericht, zou 86 procent daarvan lid willen worden. Ongeveer driekwart van de respondenten draagt nu - buiten de collecten - financieel bij aan de LSE. Ook bij een vereniging zou men substantieel willen bijdragen aan de vereniging, maar ook - net als nu - aan de financiën van de kerken. Op de vergadering is ingegaan op de vragen en opmerkingen op de enquêteformulieren. Daarnaast is er een proeve van verenigingsstatuten aan de vergadering voorgelegd. In het volgende kerkblad zal hier nader op worden ingegaan. Wilt u op de hoogte blijven? LSE ers en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief op Overleden Op 17 februari is geheel onverwacht overleden Ton de Wit, 64 jaar. Ton was zeer actief binnen en buiten de LSE. Zo was hij voorzitter van de Schola Cantorum en medewerker van de Voedselbank. Wij zullen zijn charme en humor zeer missen. Zijn vrouw Jacqueline Takken, fotoredacteur van dit blad, wensen wij kracht toe. In een volle Hooglandse Kerk hebben wij afscheid van Ton genomen. De foto op de rouwkaart liet een zonsopgang zien boven hun geliefde eiland Terschelling met als tekst: Soms breekt uw licht in mensen door. Wat Is Er Voor Studenten Te Doen Op Rapenburg 100? De activiteiten gaan van kloosterweekends, vrijwilligerswerk hier of in Ghana, avonden over psychiatrie of criminaliteit, trainingen over kiezen of vrij-zijn, verlies-verwerken, homoseksualiteit, reli-shoppen en bidden, tot de Bijbel voor dummies. Het programma is verkrijgbaar bij het secretariaat Rapenburg 100, , 14

15 Kloosterweekend Heb je behoefte aan een weekend rust en inspiratie? Wat is de kracht van een kloostergemeenschap? Wat betekent het om te leven in een klooster? Ontdek het door een weekend mee te leven in een van de volgende klooster: Franciscanen in Megen, maart: Benedictinessen Oosterhout, mei. Voorbereiding maandag 9 mei, uur: Meditatieve viering Iedere laatste woensdagavond van de maand een meditatieve viering voor wie behoefte heeft aan inspiratie, stilte, even op adem komen. We maken gebruik van de meditatieve liederen van Taizé, een klooster in Frankrijk waar jaarlijks tienduizenden jongeren naartoe komen. We beginnen met een vegetarische maaltijd en een gespreksgroep rondom een tekst. Woensdag 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni; uur maaltijd, uur gespreksgroep, uur viering. Aanmelding: Taizégebed Samen met NSL iedere tweede dinsdag van de maand. Dinsdag 12 april, 10 mei, 14 juni; uur, Cluster Binnenstad Contactadres: dhr.c.van Vliet, voorzitter clusteroverleg, Maaltijd studentenverenigingen De Studenten Ekklesia nodigt jaarlijks de bestuursleden van de christelijke studentenverenigingen Gomarus, Navigators Studentenvereniging Leiden, Ichthus en Panoplia uit voor een gezamenlijke lunch. Vanuit de kerken zijn daarbij ook de predikanten Alblas en Jacobs betrokken. Samen eten heeft een uitwerking op mensen. Je neemt de ruimte om net wat beter naar de ander te luisteren en te horen waar die mee bezig is. Gespreksonderwerpen daarbij zijn uiteenlopend. Natuurlijk gaat het over geloof, maar ook over het ontdekken wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen in een bestuur. Ook over de vraag hoe je een visie uitdraagt op zo n manier, dat het anderen stimuleert erin te delen maar óók de eigen visie in te brengen. Op 25 januari waren we op Rap 100 bij elkaar. Een zeer aangename middag. Rob van Waarde (studentenpredikant) Ambitieuze plannen Vriendenstichtingen Hooglandse Kerk en Marekerk Op zaterdag 12 februari organiseerden de Vriendenstichtingen van de Marekerk en de Hooglandse Kerk een muzikaal treffen voor hun donateurs en andere belangstellenden. De Vriendenstichtingen zijn in het leven geroepen om fondsen te werven voor het behoud van beide monumentale kerken. Agenda Zondagse diensten altijd in de Hooglandse Kerk Rap 100 is het trefcentrum Rapenburg 100. zondag 13 maart, uur ds. Christiane Berkvens: Pessoa - Vrijheid zondag 20 maart, uur pastor Jac van der Hoeven: Kavafis - Ithaka maart: kloosterweekend Franciscanen te Megen zondag 27 maart, uur Christiane van den Berg: Szymborska - Psalm woensdag 30 maart, uur, Rap 100 Maaltijd en meditatieve viering zondag 3 april, uur ds. Christiane Berkvens: Het vagevuur zondag 10 april, uur pastor Elise Woertman: De hel dinsdag 12 april, uur, Rap 100 Taizégebed zondag 17 april, uur, Palmpasen ds. Rob van Waarde: De hemel vrijdag 22 april, uur Schola Cantorum: Matthäus Passion - Heinrich Schütz zaterdag 23 april, uur pastor Elise Woertman: paaswake De vrienden van de Hooglandse Kerk hebben inmiddels al ,00 bijgedragen aan een nieuwe keuken en hebben toegezegd de komende jaren niet minder dan ,00 te zullen bijdragen aan een nieuw, duurzaam verwarmingssysteem in de kerk. Bij dat systeem wordt warmte boven nieuw aan te brengen stralers teruggewonnen en benut om de radiatoren onder de ramen mee te verwarmen. Dat levert een aanzienlijke besparing aan energie op en zal het verblijfsklimaat in de kerk sterk verbeteren. Het nieuwe systeem zal in de hele kerk worden toegepast. Daardoor zullen in de toekomst ook die delen, die nu in de winter niet gebruikt kunnen worden, zoals het koor, ook dan verhuurd kunnen worden voor bijeenkomsten, conferenties en dergelijke. In de Marekerk wordt op korte termijn een nieuwe opbergruimte gemaakt en zijn er uitgewerkte plannen om de keukenfaciliteiten te vernieuwen en uit te breiden. Daarmee verbetert de verhuurbaarheid en de verzorging van concerten en grote bijeenkomsten. Eventuele bijdragen kunnen gestort worden op rek. nr.: Aanmelden als vriend kan via Cent van Vliet 15

16 Hervormde Marewijkgemeente Predikant: ds. T. Jacobs, Edelkarper 28, 2318 NK Leiden, tel , Scriba: Jan en Tineke Domburg, Loevestein 42, 2352 KP Leiderdorp, tel , Penningmeester: P. Jasperse, Oude Singel 92a, 2312 RD Leiden, tel , Bankrekeningnr.: t.n.v. Hervormde Marewijkgemeente Wijkkerk: Marekerk, Lange Mare 48, 2312 GS Leiden, tel Wijkgebouw: Marehuis, Oude Vest 61, 2312 XS Leiden Beheerder kerk en wijkgebouw: P. Breedijk, tel Website: Zingen, óók in de lijdensweken Op het eerste gezicht zou er in het verschijnsel van de Passionen iets merkwaardigs kunnen liggen. Dat er zó veel gemusiceerd en gezongen wordt over het lijden en sterven van één mens, de mens Jezus! Het typische is daarbij, dat het - goedbeschouwd - beslist geen treur- en klaagliederen zijn, welke de kerk daarover zingt. Voor een deel zijn het wel boeteliederen, maar die betreffen niet de passie van Christus, maar meer juist de actie van de mens, welke in haar verkeerdheid die passie noodzakelijk maakt. Maar overigens zijn het toch duidelijk lofliederen. Wij prijzen de lijdende en stervende Christus en verblijden ons over zijn wonden en zijn dood. Toch is dit geen vergissing van de kerk geweest. Jezus heeft dat zelf tegen de vrouwen van Jeruzalem gezegd: dat zij niet over Hem moesten wenen. Dát is kenmerkend voor het lijden van de Christus: het is een leed, waarover niet geweend behóórt te worden. De hoofdzaak is trouwens ook niet, dat we over het heilig lijden en sterven van Christus denken en het denkend verstaan. De hoofdzaak is, dat we er uit léven, dat we het leven vinden in zijn dood en dat wij van daaruit een door zijn offer verlost bestaan leiden. [Gedeelte uit de toespraak van A.A. van Ruler, uitgesproken op donderdag voor de AVRO-radio, tijdens de pauze van de uitzending van de Matthäus Passion]. Op Goede Vrijdag hoopt MareVocale in de Avondmaaldienst verschillende delen te zingen uit de Johannes Passion; de bijbehorende Schrift gedeelten zal ik lezen. Palmzondag In het vorige kerkblad had ik iets geschreven over de belijdeniscatechese. Inmiddels is bekend geworden dat 20 personen op Palmzondag belijdenis van het geloof willen afleggen. Dat is iets waar ik diep dankbaar voor ben. Dan zie ik ze rondom de tafel zitten; ieder met z n eigen levensverhaal. En ieder persoonlijk heeft de rust gevonden om ja te zeggen tegen God. Het afgelopen seizoen hebben wij nagedacht over de drie g s: geloof (12 artikelen), gebod en gebed en de sacramenten. We zijn uitgegroeid tot een hechte groep, waarin ruimte is voor elkaars mening. Ik zie erg uit naar de belijdenisdienst. Eén van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Uit de gemeente Op 21 januari is Theresia Anna Adriana Jongenelen overleden. Zij heeft gewoond aan de Merelstraat 244 te Leiderdorp. Zij is 82 jaar oud geworden. Zr. Jongenelen was van rooms-katholieke huize, is later protestants geworden en heeft zich toen aangesloten bij de Marewijkgemeente. Het christelijk geloof gaf haar veel steun en troost. Boven haar rouwkaart staat de prachtige tekst uit Johannes 11:25 die ze zelf heeft uitgekozen: Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven :. Op vrijdag 28 januari was er de dienst van Woord en Gebed in de aula van de begraafplaats van Leiderdorp. Het was haar wens om stil te staan bij 1 Korinthiërs 15: Dat hebben wij gedaan. En zo hebben wij haar lichaam gezaaid voor de jongste dag. T. Jacobs Uitzending familie Horst naar Zimbabwe Mark, Annemarie en hun zoontje Lennard Op zondag 3 april zendt de Marewijkgemeente Mark, Annemarie en hun zoon Lennard Horst uit naar Zimbabwe. Zij zullen daar in opdracht van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) aan de slag gaan in het Morgenster Mission Hospital. Het ziekenhuis telt 240 bedden. Annemarie heeft een opleiding tot tropenarts gevolgd en zal aan het werk gaan als algemeen arts. Ze werkt samen met enkele lokale collega s aan de dagelijkse patiëntenzorg en zal de zorgkwaliteit verder ontwikkelen. Er zijn op dit moment slechts twee artsen. Een enorme opdracht! Na de uitzenddienst moet Annemarie eerst in een algemeen Zimbabwaans ziekenhuis aan het werk, om een certificaat te krijgen waarmee ze op Morgenster kan beginnen. Daarna zullen ze gaan wonen op de missiepost. Aids is een groot probleem in Zimbabwe: een kwart tot een derde van de bevolking is HIV-positief en ongeveer een miljoen kinderen is wees. In het ziekenhuis is twee jaar geleden een aidskliniek geopend, die via meerdere klinieken medicijnen 16

17 Agenda Op zondag 3 april zal de uitzendingsdienst plaatsvinden van Mark en Annemarie Horst. De algemene leiding is in handen van ds. Jacobs. De feitelijke uitzending zal gedaan worden door een predikant van de GZB. Op zondag 17 april, Palmzondag, hebben wij s morgens de belijdenisdienst. Morgenster In de Stille Week is er iedere avond een vesper ( uur). maandag 18 april ds. A. de Snoo Marekerk dinsdag 19 april ds. T. Jacobs Herengrachtkerk woensdag 20 april ds. J. Groenleer Marekerk donderdag 21 april ds. A. de Snoo Opstandingskerk verstrekt. Mark gaat als health manager het aidsprogramma verder uitbouwen. Ook zal hij strategische plannen van het ziekenhuis schrijven en uitvoeren, voorraden beheren, nietmedisch personeel trainen en water, elektriciteit en riolering op orde brengen. Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika en is ongeveer 9,4 keer zo groot als Nederland, met als hoofdstad Harare. De officiële taal in Zimbabwe is Engels. Mark en Annemarie hebben het laatste halfjaar volop les gevolgd in een van de lokale talen: het Shona. Bovendien zijn ze van januari tot en met maart in Engeland voor een zendingstraining. Mark en Annemarie volgen Herman en Huibke ten Hove op, die in december zijn teruggekeerd van de Morgenster missiepost. De post ligt bij de stad Masvingo en is in 1891 opgericht door missionarissen van de Dutch Reformed Church uit Zuid-Afrika. Inmiddels is de post eigendom van de Reformed Church in Zimbabwe. Behalve het Mission Hospital zijn er op Morgenster een kerk, een theologische opleiding, een basisschool, een oogkliniek, een dovencentrum en zo n 2000 huizen. De Marewijkgemeente is blij dat Mark en Annemarie met Gods hulp aan deze uitzending willen beginnen. In principe is dit voor zes jaar. U kunt op de hoogte blijven van hun reilen en zeilen via zorginzimbabwe.blogspot.com. Vanuit de gemeente is er een thuisfrontcommissie (tfc), die u kunt bereiken via Natuurlijk zou het ook fijn zijn als u familie Horst financieel wilt steunen. Maak uw gift over naar gironummer t.n.v. De Hervormde Marewijkgemeente, o.v.v. Zimbabwe. Hartelijk dank! Pastoraat en intimiteit Onthullingen rondom seksueel misbruik in de kerk roepen de vraag op: (waarom) zou het bij ons anders zijn? We hebben ook te maken met pastorale relaties en situaties van emotionele afhankelijkheid. Wij zoeken soms ook naar manieren om compassie te uiten. De intimiteit van het pastoraat kan bij ons ook allerlei gevoelens oproepen. Hoe gaan wij om met spirituele, emotionele en fysieke nabijheid? Met pastoraal bezoekers en kerkenraadsleden van de Marewijkgemeente hebben we op 8 februari nagedacht over pastoraat en intimiteit. Eerste onderwerp van bezinning was onze eigen houding in een pastorale context. Onze gemeenteadviseur Frans Hoogendijk behandelde in zijn inleiding het belang van distantie, het respecteren van grenzen in de inherente nabijheid van het pastoraat. Twee aan twee hebben we geoefend met verschillende fysieke afstanden, en onze eigen positieve en negatieve ervaringen met fysieke aanraking besproken. Daarna hebben we nagedacht over seksueel misbruik in de kerk, en hoe daarmee om te gaan. Wat is seksueel misbruik? Hoe wordt het veroorzaakt? Hoe vaak komt seksueel geweld voor? De bespreking van een casus over een relatie die zich vanuit een pastorale context ontwikkelt tussen een single predikant en een heel wat jonger gemeentelid heeft ons veel geleerd. We hebben gekeken hoe je integer met zo n situatie om kunt gaan, maar ook naar de formele, procedurele en praktische stappen die moeten worden gezet als het misgaat. We hebben deze avond gelukkig niet noodgedwongen hoeven organiseren, maar we realiseren ons dat seksueel misbruik in een pastorale context ook bij ons zou kunnen voorkomen. Graag laat ik u delen in gouden regels die we hebben meegekregen: blijf je eigen grenzen aangeven; let op de signalen van de ander; gebruik je gezonde verstand; geef ruimte aan God Hij kan dichterbij komen dan de beste pastor! Arjan Geluk 17

18 Maranathawijk Wijkpredikant: vacant Consulent: zie bij Vredeskerk Scriba: mw. E.J.F. Venekamp-van Hal, Hoge Morsweg 63, 2332 HH, tel.: , adres: Giro Protestantse Maranathawijkgemeente Leiden: , ten name van Protestantse Maranathawijkgemeente Leiden Wijkkerk: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Intenet: Kerkdienst op internet: Wijkcentrum: Topaaslaan 23 Beheerder Wijkcentrum: dhr. K. Bakker, Smaragdlaan 45, tel.: Teksten zonder ondertekening zijn afkomstig van de scriba. Voortgang vacature ds. Rooze In de vacature ds Rooze zou in eerste instantie voorzien worden door het aantrekken van een predikant voor 60% voor pastorale arbeid voor onbepaalde tijd en een kerkelijk werker voor 50% voor drie jaar. Omdat voor het aantrekken van een predikant nogal wat documenten (met name op financieel gebied) moeten worden aangeleverd, is in overleg met de Algemene Kerkenraad besloten eerst een kerkelijk werker aan te trekken. Tot aan de komst van een predikant zal die kerkelijk werker zich dan voornamelijk bezighouden met pastoraat. Daarna kan de kerkelijk werker zich richten op opbouw- en jeugdwerk. In het meest recente nummer van Kerkinformatie is een advertentie geplaatst met een oproep voor een kerkelijk werker. We hopen dat op deze advertentie geschikte kandidaten reageren, waarna we snel aan de slag kunnen met de selectie en benoeming van een kerkelijk werker. Na het insturen van de documenten, die nodig zijn om van het Regionaal College toestemming te krijgen een predikant te mogen aantrekken, en de verkregen toestemming, kunnen we dan de procedure starten voor het aantrekken van een predikant. Gemeentemaaltijden in de weken voor Pasen De traditie van jaren hopen wij ook dit jaar weer te kunnen voortzetten. Wij zullen de maaltijden niet meer betrekken van Wijckersloot, maar één van onze eigen gemeenteleden (Jacintha Groen) is bereid voor ons te koken. Op de woensdagen 16, 23 en 30 maart en 6, 13 en 20 april bent u in de Wijkplaats om uur weer hartelijk welkom voor een heerlijke eenpansmaaltijd. Er zal variatie genoeg zijn: stamppotten, macaroni, bami of nasi. De prijs zal 6,00 per maaltijd zijn, inclusief een toetje en een kopje koffie of thee. Wat overblijft, of wat u meer geeft, gaat naar een goed doel. Vanaf zondag 6 maart kunt u zich, na de kerkdienst, via inschrijfformulieren aanmelden. U kunt zich ook opgeven bij één van de diakenen Sam Anes (tel ) of Henk Middelkoop (tel ). Diensten in Robijnhof en Schouwenhove We beginnen weer met onze diensten in Robijnhof! De directie van Robijnhof zal het houden van 4 diensten per jaar waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt blijven ondersteunen, zodat we op woensdagmiddag 23 maart onze eerste viering in 2011 kunnen hebben. Ds Schouten is bereid voor te gaan en ook ouderling Lia van der Laan en ik zullen aanwezig zijn. De gemeenteleden in Robijnhof zullen nog via een brief persoonlijk worden uitgenodigd. En ook in Schouwenhove zullen we weer activiteiten gaan ontplooien op het gebied van geestelijke verzorging vanuit de Maranathawijk. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd. Nieuwe voorzitter (diaken) Tijdens een mooie dienst in de Vredeskerk op 30 januari ben ik bevestigd als diaken van de Maranathawijk samen met mijn vrouw Jacintha, die ouderling is geworden. Ik woon nu al zo n twintig jaar in Leiden. Daarvoor werkte en woonde ik in het verre buitenland en deed daar hydrologisch onderzoek. Daarna ben ik gaan werken als docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds enkele jaren heb ik ook een eigen adviesbureau. In Leiden was ik eerst actief lid van de Hooglandse Kerk. Na de verhuizing naar het Morskwartier in 1996 zijn we gaan kerken in de Maranathawijk. Ik heb me daar altijd thuis gevoeld. Dat geldt ook voor de Vredeskerkgemeente, waarmee onze wijk nu steeds meer verbonden is na de sluiting van de Maranathakerk en het emeritaat van ds Rooze. Het gezin met drie kinderen en het werk - ik ga nog regelmatig naar het buitenland - vragen de nodige tijd. Om die reden zullen Jacintha en ik ons werk voor de wijk gaan invullen als een soort kerkelijke duobaan. Ik ben inmiddels ook voorzitter van de kerkenraad en het ziet er naar uit dat ik me vooral met de organisatie zal bezighouden. Het gaat dan in de eerste plaats om het werk in de Maranathawijk, die nu tijdelijk geen voorganger of kerkelijk werker heeft. Verder vraagt de verdere samenwerking met de Vredeskerkgemeente en de ontwikkeling van de Protestantse 18

19 Gemeente Leiden (PGL) in het algemeen de nodige aandacht. In mijn vertrouwen op de Heer geloof ik in de toekomst van het kerkelijk leven in Leiden: zij het dat in de toekomst daarvoor mogelijk een andere vorm en organisatie nodig zal zijn. Aan dat proces wil ik een bijdrage leveren. Koos Groen Nieuwe ouderling Mijn naam is Jacintha Groen-Stewart. Ik kom uit Paramaribo (Suriname), waar ik actief lid was van de Lutherse kerk. In 1992 ben ik naar Nederland gekomen. In 1994 ben ik met Koos Groen (in Suriname leren kennen) getrouwd in de Hooglandse Kerk. Ons huwelijk is ingezegend door ds. Rooze. Kort daarna zijn wij lid geworden van de Maranathawijk. We hebben drie prachtige kinderen, een dochter van 14 jaar en twee zonen van 10 jaar en 6 jaar. Ik werk parttime als basisschoollerares, heb verder de zorg voor de kinderen en heb als grote hobby koken. Op 30 januari ben ik bevestigd als ouderling voor de Maranathawijk en richt mij in de wijk op het bezoeken van ouderen en zieken. De leiding, kracht en steun van onze lieve Heer ontvang ik al en reken nu nog op de hulp en steun van u als gemeenteleden. Jacintha Groen Inloopmiddag op 14 april (maar ook op 17 maart!) Nu we binnenkort weer onze bevrijding hopen te herdenken leek het ons een goed idee om tijdens de inloopmiddag op 14 april (let op: 2e donderdag van de maand) een kleine tentoonstelling in te richten van attributen uit de bezettingstijd van Onder meer zullen te zien zijn: mappen met allerlei documenten, bonnen, stamkaarten, vergunningen, distributiebescheiden, oorlogsgeld, persoonsbewijzen, kranten, muziek uit die tijd, noodkacheltje, aanplakbiljetten en veel boekjes over die tijd. Tevens uniformstukken, enige munitie, een knijpkat enz. Kortom een hele verzameling die je als ouderen weer even terug doet denken aan een tijd die je nooit terugwenst, maar niet kunt vergeten en voor de jongeren onder ons om een beeld te krijgen in wat voor tijd we toen leefden. Torteltuin Wie nu voorbij het terrein van de vroegere Maranathakerk loopt, fietst of rijdt valt het meteen op dat het niet meer braak ligt, maar dat er regelmatig kinderen heerlijk spelen. Mijn kinderen zijn ook haast niet weg te slaan uit die tuin. Het terrein van de Maranathakerk heet voortaan de Torteltuin. Kinderen aan het spelen Agenda 16, 23 en 30 maart en 6, 13 en 20 april: uur: gemeentemaaltijd in de Wijkplaats dinsdag 15 maart, uur: bijeenkomst vrouwendienst met bezoekers 80-jarigen donderdag 17 maart, vanaf uur: inloopmiddag in de Wijkplaats woensdag 23 maart, uur: dienst in Robijnhof (Heilig Avondmaal) dinsdag 12 april, uur: kerkenraadsvergadering in Vredeskerk donderdag 14 april, vanaf uur: inloopmiddag in de Wijkplaats (let op: voor één keer de 2 e donderdagmiddag): kerkdiensten zie bij Vredeskerk Torteltuin Een heerlijke plek om je als kind midden in de wijk toch te wanen in de natuur, een plek waar je als kind kan spelen, op onderzoek uit kan gaan, en waar je in bomen kan klimmen. Voordat deze plek een tuin werd moest het eerst schoon en veilig gemaakt worden. Dit is een initiatief van ouders van kinderen van de openbare basisschool de Morskring. Dit initiatief kreeg ondersteuning van de gemeente in de vorm van subsidie en het ontwerp van de tuin. De naam Torteltuin komt uit het kinderboek Puk van de Petteflet geschreven door de bekende Nederlandse kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt. Heeft u kinderen of kleinkinderen dan is een bezoekje aan deze tuin zeker de moeite waard! Jacintha Groen 19

20 Vredeskerk predikant: dr. G.J. Venema, Van den Brandelerkade 24, 2313 GW Leiden, tel , scriba: mw C. Kooreman, p/a Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden, penningmeester: Th. Weizenbach, Van Vollenhovenkade 5, 2313 GG Leiden, tel bankrekeningnr.: t.n.v. Protestantse wijkgemeente Vredeskerk wijkkerk: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden, tel koster/beheerder: H. Holswilder, wijkcentrum Staalwijk : Herenstraat 45, 2313 AF Leiden, tel ; verhuur via mw. J. van Rossen, tel , website: Met het aanbreken van de veertigdagentijd vult muziek de zalen en gangen van ons kerkgebouw. Een harmonisch en ingetogen geluid op weg naar Pasen. Maar ook in de stilte vinden wij elkaar in de Vredeskerk een open huis voor ontmoeting en bezinning. Feestelijke afsluiting basiscatechisatie Binnenkort sluiten acht kinderen hun basiscatechisatie af. Sarah Baan, Kimberley Kieft, Annika Kooreman, Hans Matthee, Roos Pieters, Susan Robbers, Roos Marijn van der Veen en David Venema hebben drie seizoenen lang met grote trouw deelgenomen aan de wekelijkse bijeenkomsten. In die drie jaren zijn ze gegroeid, niet alleen letterlijk, maar ook in hun kennis en ervaring als het gaat om de Bijbel, kerk, geloof en godsdiensten. Veel onderwerpen zijn besproken, en veel bijzondere plekken in de stad zijn bezocht: de synagoge en de oud-katholieke kerk bijvoorbeeld, maar ook een uitvaartcentrum, museum Corpus en nog veel meer. Geen wonder dat menig volwassene in de gemeente met enige jaloezie zegt dat hij/zij ook wel weer de catechisatie wil volgen! Op zondag 3 april zullen we het eind van deze periode markeren in een dienst waaraan de kinderen meewerken. Dat zal een bijzonder gebeuren worden! In de week daarvoor zullen we - geheel in stijl - de catechisatie afsluiten met een excursie naar Amsterdam, waar we o.a. het Joods Historisch Museum bezoeken. Straatpastor over de vloer Op woensdag 16 maart is de contactmorgen van dit voorjaar, georganiseerd door het pastoraal beraad van de Vredeskerk. De morgen is bedoeld voor iedereen uit de kerk en uit de wijk, die graag eens in de Vredeskerk komt om koffie te drinken, elkaar te ontmoeten en een interessant gesprek te voeren. Deze keer zal dat gesprek gaan over het straatpastoraat. Sinds december vorig jaar kent Leiden een straatpastor die voor mensen uit de Vredeskerk geen onbekende is: Paul Brommet, tevens pastoor van de oud-katholieke parochie. Hij komt vertellen over zijn nieuwe werk. Dominee Venema zal ook aanwezig zijn tijdens deze ochtend. U bent van harte welkom in de foyer van de Vredeskerk. De koffie staat klaar om 9.45 uur; we eindigen tegen uur. Maria in Roomburg De grootste onder de vrouwen, de Moeder Gods, aan superlatieven voor Maria ontbreekt het niet. Toch schittert zij in de protestantse traditie door afwezigheid. Met Kerst zien we haar staan, maar daarna is zij weer voor een jaar uit beeld. Komt dat omdat het overige wat over haar te zeggen valt allemaal rooms gedoe is? Of zegt het meer over onze eigen, protestantse, manier van geloven? En wat te denken van het beeld van haar dat uit de bijbelse verhalen oprijst? Tijdens de volgende bijeenkomst van de Roomburgkring, op dinsdag 29 maart om uur, zullen we onder leiding van dominee Venema over Maria spreken. Woont u in Roomburg en bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vredeskerk of contact opnemen met mevrouw Vreeken, tel Popmuziek die je raakt De werkgroep DDDS organiseert incidenteel activiteiten voor (grofweg) 30-ers en 40-ers. Doel is ontmoeting en bezinning op basis van uiteenlopende onderwerpen. Herken jij je in (één van) de vragen: Sta je midden in het leven? Druk bezig met je carrière? Heb je behoefte om af en toe even stil te staan? Dan zijn onze loungemiddagen wellicht iets voor jou. Op zondagmiddag 20 maart ontmoeten we elkaar rondom (pop) muziek die ons raakt. We beginnen om uur en sluiten rond uur af met een gezellige borrel. Je bent van harte 20

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.1 PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Presentatie 27 januari 2011 Peter Jobsen Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.2 Aanleiding

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Orde van dienst iedere zondag

Orde van dienst iedere zondag Orde van dienst iedere zondag Welkom Eerste lied Bemoediging Groet v Onze Hulp is in de Naam van de Heer, a die hemel en aarde gemaakt heeft.. a Amen. Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied - 290 Kyriegebed

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk Thema: Spoorzoeken Voorganger: Organist: Spoorzoekers: ds Ad van Houwelingen Jaco van Leeuwen Sara: Sanne Heemskerk Bram:

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Woord van Welkom. Woorden op de drempel

Woord van Welkom. Woorden op de drempel Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 6 maart 2016, 10.45 uur Voorganger: Ellen Hogema Welkom: Majanne Wolters Vleugel: Marijke van Leerzem Woord van Welkom -we gaan staan- Woorden op de drempel

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

Liturgie van de. v r t p i n t. Ballast of bagage? Met medewerking van de overstappers

Liturgie van de. v r t p i n t. Ballast of bagage? Met medewerking van de overstappers Liturgie van de v r t p i n t Ballast of bagage? Met medewerking van de overstappers Mar van der Veer, orgel en piano Ds. Freek Schipper, voorganger 25 juni 2017 1 Welkom Muziek We gaan staan Zingen Lied

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Bij Marcus 5 : 21-43 Voor mensen met school-gaande kinderen nadert de zomervakantie. Hier in de kerk blijven al enige tijd wat meer stoelen leeg om dat dan

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A.

Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A. Voorganger: ds. Reinoud Koning Ouderling: Ed van Steendelaar Organist: Ans Kuus Piano: Lydia van den Broek Koster: E. vd Heuvel / A. vd Bor Welkom door de ouderling van dienst stil gebed Lied aan het begin

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie