Clubblad van de Nederlandse Korthals Griffonclub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clubblad van de Nederlandse Korthals Griffonclub 06-2015"

Transcriptie

1 Clubblad van de Nederlandse Korthals Griffonclub 06- Veelzijdig naar de Top 8 Championnat d Europe 20 Plan fairfok 22

2 Cavom is de volledige en hoogwaardige maaltijd voor uw hond. Cavom bevat alle essentiële voedingsstoffen in de juiste verhouding. Cavom is voordelig in gebruik, door de hoge energiewaarde en de lichte verteerbaarheid. de natuurlijke voeding voor elke hond Kijk op onze website of neem contact met ons op voor specifieke vragen over welk Cavom product voor uw hond het beste is. Wij adviseren u graag! cavom.nl Cavom, daar draait een gezond hondenleven om! Diervoederfabriek B.V. Tussendiepen AA Drachten Tel. +31(0) Fax +31(0) CAVOM Advertentie 1/1 Pag. def 2x zw-w.indd :08 2 DE GRIFFONNIER

3 OPGERICHT 17 MEI 1911 Website: Bestuursleden VOORZITTER: Dhr. W. Wolters Hulweg 2, 8097 RE Oosterwolde Tel.nr SECRETARIS:: Dhr. A.M.C. Kastelein Beusichemsetuin PC Houten Tel nr LEDENADMINISTRATIE: Mw. J.E. Breukelaar-de Kruiter Bouwkamplaan 28, 8042 GV Zwolle Tel.nr PENNINGMEESTER: Dhr. J.B. Hassink (m.a.v. Dhr H Edgar) Overheicop 60, 4145 KV Schoonrewoerd Tel.nr WEDSTRIJDCOMMISSARIS Dhr. F.J.M.C. Wouters WEDSTRIJDSECRETARIS: Jochem Vlassak Postbankrekening NL21 INGB t.n.v. Nederlandse Korthals Griffonclub o.v.v. wedstrijd en naam van de hond. FOKBEGELEIDINGSCOMMISSIE: Dhr. H. Markesteijn Reurikwei 30, 6843 XX Arnhem Tel.nr * FOKBEGELEIDINGSCOMMISSIE: Dhr. H. Markesteijn (voorzitter) tel.nr * Mw. J.E. Breukelaar-de Kruiter (secretaris) tel.nr Dhr. H.W. Toonk tel nr PUPBEMIDDELING: Mw. J.L. Gerritsen-Kluin, Ploegseweg 12, 6862 EP, Oosterbeek Tel.nr * DENK AAN DE CONTRIBUTIE VOOR! 27,50 per jaar (incl 1,00 HD fonds) Gezinsleden 10,00 per jaar. Opzeggen lidmaatschap: vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Betaling t.n.v. Nederlandse Korthals Griffonclub, postbankrekening NL21 INGB * Bellen op werkdagen tussen uur Colofon 29e jaargang, nummer 2 Juni De Griffonnier verschijnt 3x keer per jaar HOOFDREDACTEUR: Dhr. D.M.Boomkamp REDACTIELEDEN: Mw. M. Bongers Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 september bij de redactie aanwezig te zijn. ERELEDEN: Mw. L.M. Loopuyt-van den Berg JUNI 3

4 adv2013a5liggendgrijs_layout :41 Page 1 NATUURLIJK EN GEZOND VOOR IEDERE HOND unieke waardebon en spaarkaartactie Meer informatie en/of proefmonsters voer: Inhoudsopgave Inhoud 4 Redactioneel 5 Van de Voorzitter 6 Agenda ALV Veelzijdig naar de Top 8 Financieel verslag 11 Even voorstellen Henk Edgar 12 Veldwedstrijden uitslagen 13 Verslag wedstrijdcommissaris 15 Verslag Fokbegeleidingscommissie 16 Overzicht NKGC activiteiten 19 Championnat d Europe 20 Plan Fairfok 23 Aanpassing VFR 24 Jacht Aanleg Test 25 Clubartikelen 26 Dekreuenlijst 27 Voorpagina: Barbara vd Burgt showt veelzijdig kampioen Mia vd Woltdonk op het Championnat 4 DE GRIFFONNIER

5 Gezocht: Hoofdredacteur Hoofdredacteur; David Boomkamp Ik val met de deur in huis. Per 1 juni heeft de Koninklijke Marechaussee mij een nieuwe functie toegewezen. Dit is voor mij een mooie nieuwe uitdaging. De werkzaamheden spelen zich voornamelijk af in Den Haag en omgeving. Gezien de aard van de werkzaamheden zal de werkdruk de komende jaren toenemen. Dat betekent opnieuw een extra belasting voor mijn gezin. Om de balans enigszins acceptabel te houden, wil ik er meer voor hen zijn. Dat gaat boven alles. Op een recente bestuursvergadering van de NKGC heb ik daarom aan Wilbert Wolters aangegeven, dat ik mijn functie als hoofdredacteur in het bestuur van de Griffonclub wil overdragen. Deze balans werk-privé situatie is de eerste reden hiervoor. De tweede reden staat in de schrijverij ook wel bekend als een writersblock. De afgelopen drie jaar heb ik van de meeste activiteiten van de NKGC verslagen en artikelen geschreven. Ik merk dat het mij in toenemende mate moeite kost om nieuwe invalshoeken te bedenken of om andere onderwerpen aan te snijden. Daardoor duurt het langer voordat ik voldoende content heb om de Griffonnier te vullen met artikelen, die een waardevolle bijdrage aan de rasvereniging leveren. Het een houdt natuurlijk ook verband met het ander, want tijd om onderzoek te doen, of om activiteiten te bezoeken en daar een verslag van te maken heb ik nauwelijks. Ziet u de vicieuze cirkel al ontstaan? Mogelijk is het waardevol om eens een discussie te voeren over het bestaansrecht van de Griffonnier in gedrukte vorm. Veel verenigingen vervangen hun gedrukte bladen door nieuws op het internet. Het wereldwijde web is een snel en modern medium. Daarnaast is het online werken goedkoper dan het verspreiden van een gedrukte periodiek. Desondanks ben ik best trots op de Griffonnier; het is een bindende factor en maakt van onze vereniging een groep mensen met een gezamenlijk doel. Ik zou het jammer vinden als het blad in gedrukte vorm verdwijnt. Ik hoop en verwacht dat u wilt meedenken over dit onderwerp. Wellicht is de Algemene Ledenvergadering de eerste gelegenheid om deze discussie eens in alle openheid aan te gaan. Op deze ALV zal ik aangeven dat ik mijn functie ter beschikking stel. Dus, gezocht: een hoofdredacteur voor de Griffonnier! De derde reden waarom ik de functie ter beschikking stel, betreft de interactiviteit met de leden van de vereniging. Enerzijds krijg ik lovende kritieken van mensen die het blad gelezen hebben. Ik merk dat het blad ruim gelezen en positief gewaardeerd wordt. Anderzijds is het altijd mijn oogmerk geweest om een blad voor en door leden te maken. Vooral dat laatste blijft een probleempunt. Er zijn een paar leden, die regelmatig goede verhalen of artikelen insturen. Daar word ik altijd erg blij van. Om deze verhalen een mooie plek in het blad te geven, daar krijg ik energie van. Maar de realiteit is, dat ik regelmatig onvoldoende kopij binnen heb om drie keer per jaar een blad van 32 pagina s te vullen met mooie artikelen, verslagen, verenigingsnieuws en verhalen. JUNI 5

6 Van de voorzitter Mei 2014 Wilbert Wolters Zo in de maand voor de jaarvergadering, is het tijd voor een terugblik op het verstreken jaar en een vooruitblik naar het nieuwe jaar. Het jaar 2014 viel vooral op door het aantal nesten en daaruit geboren pups. Bijna 100 pups werden er geboren, waarvan helaas circa 15 dood, danwel kort na de geboorte gestorven. Worpen van 10 tot 13 pups is ook wel veel, en dus kun je dergelijke sterftecijfers volgens onze fokkers ook wel verwachten. Toch willen we in de komende jaren hier eens aandacht aan schenken. Zoveel pups betekent ook (bijna) evenveel nieuwe kennismakingsleden erbij. Het verheugt me te zien dat velen na het eerste kennismakingsjaar ook echt lid zijn geworden. In 2014 zijn de gebruikelijke activiteiten weer georganiseerd. Elders in deze Griffonnier leest u daar meer over. In is voor het eerst een Jacht Aanleg Test georganiseerd. Met zoveel nieuwe honden erbij was dat een goed jaar om mee te beginnen. Bijna 40 hondjes verschenen aan de start in Lochem en hebben met hun baasjes een bijzonder enerverende dag gehad. Ook de resultaten waren veel belovend. Op een paar hondjes na die nog te speels of te jeugdig waren om hun aangeboren kunnen echt aan de vier keurmeesters te kunnen tonen, haalde bijna iedereen de test. Het toont ook aan dat in onze pups de jachtaanleg in ieder geval prima in orde is. Dank bij deze nogmaals aan de JAT commissie. Ik hoop dat dit evenement een start voor een lange traditie gaat worden. Natuurlijk gaan we ook in weer de gebruikelijke evenementen organiseren. Ook het zweetwerk staat dit jaar weer op de agenda. Nieuw op de clubmatch is de Nakomelingenklas, waarin een ouderdier (reu of teef) samen met 3 tot 5 directe nakomelingen (niet noodzakelijk uit één nest) als combinatie worden gekeurd. Fokkers dit is een uitgelezen kans om te laten zien wat je hebt gefokt, dus schrijf je in. Veel aandacht in (en daarna) zullen we moeten geven aan het plan Fair fok. Dit plan is door de Raad van Beheer op kynologisch gebied ontwikkeld als reactie op de negatieve publiciteitsgolf over de slechte gezondheidstoestand van de Nederlandse rashonden. De Raad van Beheer is de overkoepelende vereniging van rashondenverenigingen en kynologische verenigingen. Laat ik vooropstellen dat ik toejuich dat kynologisch Nederland het initiatief neemt om de publiciteit voor te blijven en niet af te wachten hoe door enkele media de onderbuikgevoelens van het publiek zodanig geprikkeld worden dat de politiek zich genoodzaakt voelt tot het nemen van maatregelen. Maatregelen die, naar ik vrees, meer voor de bühne zullen zijn, dan echt voor de gezondheid van de hond. Maatregelen ook die voor een ras dat voor een belangrijk deel ook afhankelijk is van de medewerking van de Franse en Duitse rasverenigingen, behoorlijk nadelig kunnen zijn. Ik durf de stelling aan dat de gezondheid van de Korthals Griffon, althans waar het de vererfde factoren daarvan betreft, er goed voorstaat. De voorgestelde maatregelen in Fair fok zullen voor sommige rassen wellicht onvermijdelijk zijn of ten minste een verbetering opleveren. Of die voor de Korthals Griffon met de Duitse en Franse genenpool ook noodzakelijk zijn, wil ik betwijfelen. Toch zal ook onze vereniging zich moeten conformeren aan de afspraken die in Fair fok worden gemaakt. We zullen daarom moeten proberen om binnen de vereniging Raad van Beheer die afspraken zo te maken dat de Korthals Griffon er wel bij vaart. Ter voorbereiding zien wij ons genoodzaakt ook ons VFR (verenigingsfokreglement) aan te passen. Elders in deze Griffonier leest u daar meer over. Graag bediscussieer ik de plannen met de leden op de ALV in Zwolle en met de fokkers op het binnenkort te houden fokkersberaad. 6 DE GRIFFONNIER

7 Algemene Ledenvergadering Datum: zondag 28 juni Aanvang 09:00 uur Locatie: KC Zwolle e.o., Anthony Fokkerstraat 9 (achter Tuinland) in Marslanden te Zwolle Agenda 11 Opening/mededelingen 2 Ingekomen stukken 3 Notulen ALV 2014 (zie pg..) 4 Verslag 2014 secretaris (zie pg..) 5 Financieel verslag 2014 en begroting (zie pg..) 6 Verslag kascontrolecommissie Benoeming kascontrolecommissie 8 Verslag wedstrijdcommissaris (zie pg..) 9 Commissieverslagen (zie pg..) -FBC -pupbemiddeling -herplaatsingscommissie 10 Bestuursverkiezing (zie pg..) 11 Plan Fairfok (zie pg..) 12 Voorstel wijziging Verenigings Fok Reglement (zie pg..) 13 Uitreiking bekers en certificaten 14 Rondvraag w.v.t.t.k. 15 Sluiting Notulen Algemene Ledenvergadering 28 juni 2014 Door Antonie Kastelein, secretaris Door persoonlijke omstandigheden is de secretaris niet is staat geweest de notulen tijdig aan te leveren voor de verspreiding van de Griffonnier. De Notulen zullen op de ALV ter beschikking worden gesteld. JUNI 7

8 Veelzijdig naar de Top Werken met continentale Staande jachthonden Johan Kraay Boekbespreking door David Boomkamp Op de Jacht Aanleg Test van de NKGC liep ik Lotte van Dijk tegen het lijf. Ik ken haar van eerdere activiteiten want Lotte doet de redactie van het clubblad van de Cesky Fousek vereniging. Naast haar stond een wat oudere man met een stapel boeken onder de arm. Het bleek Johan Kraay te zijn die aanwezig was om zijn boek veelzijdig naar de Top te promoten. Al pratende en het boek doorbladerend werd ik steeds enthousiaster. Bij de opleiding van mijn eigen jachthond heb ik vooral het standaardwerk van Tineke Antonisse, de Drie Apporten gebruikt. Enerzijds met veel succes, want het bleek zeer bruikbaar. Desondanks liep ik in de opbouw van het trainingsprogramma regelmatig vast. De door labrador eigenaren gedomineerde jachthonden commissie waar ik de trainingen volgde, begreep niets van het wispelturige en, in hun ogen, onvoorspelbare gedrag van mijn Korthals Griffon. Vrijheid geven en zelfstandigheid aanmoedigen werden uitgelegd als tekenen van ongehoorzaamheid. Dit leverde nog al eens discussies en verschil van inzicht op. Ik ging mijn heil zoeken in de literatuur, waarbij je in het Nederlands terecht komt in het zeer specialistische vakwerk van de veldwerkers. Een enkel gedateerd boek in het Amerikaans(Speedtrain your retriever, Mueller 1987), voldeed aan mijn behoefte aan guidance bij het opleiden van een allround jachthond. Bij het doorlezen van het nieuwe werk van Johan Kraay werd ik steeds blijer. Duidelijke uitleg en heldere schema s verbinden de diverse onderdelen van de opleiding met elkaar. Kraay heeft in mijn overtuiging invulling gegeven aan het gat in de markt om op een prettige en voor iedereen begrijpelijke wijze de opvoeding en training van een continentale Staande Jachthond als allround jachtgebruikshond inzichtelijk te maken. Ook voor niet-specialisten wordt het nu mogelijk om een veelzijdige jachthond af te leveren. Onderstaand heb ik passages uit het boek overgenomen zodat u zelf de conclusie kunt trekken of dit boek u gaat helpen bij uw ontwikkeling als allround voorjager van een jachtgebruikshond. Een ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert voor het schot, het wild vindt na het schot, die het spoor kan volgen bij de nazoek op grofwild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt. C.J.Coldewey Doel van dit boek Continetale Staande jachthonden(csjs) danken hun bestaan aan het feit dat zij zo veelzijdig zijn. Al deze (meer dan 30 rassen) werden oorspronkelijk gefokt en tewerkgesteld door jagers die een allround gebruikshond nodig hadden, voor het schot om wild te zoeken, en na het schot om het binnen te brengen. Nog steeds worden CSJ s zo ingezet, niet alleen door jagers maar ook door anderen, voorjagers die in de ban gekomen zijn van een schitterende sport, het samenspel met hun veelzijdige atleten, zo niet ter jacht dan toch in het trainen voor een meedoen aan proeven en wedstrijden. Een extra bonus is dat, wanneer serieus gewerkt wordt met deze temperamentvolle honden zij tegelijk bijzonder prettige huisgenoten zijn. Andersom, als CSJ s de kans niet krijgen hun aangeboren talenten te benutten worden het neuroten of vadsige vloermatjes. Daarom zouden fokkers hoge eisen moeten stellen aan hun fokdieren, met name wat betreft gezondheid en jachtaanleg, en de nieuwe baasjes stimuleren om met hun pup aan het werk te gaan. De bedoeling van dit boek is om voorjagers van Continentale Staande Jachthonden te helpen hun hond zo op te leiden dat deze met succes inzetbaar is voor meerdere vormen van jacht en voor alle gereglementeerde proeven en wedstrijden opengesteld voor CSJ s. CSJ s zijn genetisch geprogrammeerd om zich de volgende disciplines eigen te maken: - Veldwerk op veerwild; - Apporteerwerk op klein- en waterwild; - Nazoek op grofwild. De gedachte achter dit boek is dat deze zo verschillende vormen van hondenwerk onderling niet op gespannen voet hoeven te staan, zoals vaak gedacht en beweerd wordt. Een evenwichtige ontwikkeling van de aanleg en gewenste eigenschappen en een doordachte trainingsopbouw maakt het mogelijk de 8 DE GRIFFONNIER

9 hond tot hoge prestaties in elk van deze drie disciplines te brengen. veelzijdig naar de top! Begrijp me goed: we hebben het hier niet over een hond die preseteert op een niveau vergelijkbaar met voetballers zoals Lenstra, Pelé, of Cruyff. Zo n topper, nationaal of internationaal, krijg je als je geluk hebt, maar eens in je leven, misschien als je heel veel geluk hebt nog eens. Nee, Top betekent hier het maximaal haalbare met jouw hond, de hond waar je alles uit haalt wat er in zit; de hond die in al zijn veelzijdigheid werkelijk tot zijn recht komt; bovenal jouw hond waarvan je intens kan genieten. We beginnnen bij het begin, of eigenlijk al daarvoor: de aanschaf en wat daarmee samenhangt. het kan best zijn dat je allang een hond hebt. Dat hindert niet. Je kunt evengoed je voordeel doen met wat hoofdstuk 1 te bieden heeft, zeker met het oog op je volgende hond, maar ook met hoofdstukken 2, 3 en 4 als je aan het begin staat van een nog niet beoefende discipline, of als je een nieuwe start maakt om een ingeslepen fout aan te pakken. Proeven en wedstrijden zijn een graadmeter om objectief te bepalen hoe ver je met je hond bent. Daarom zijn ze ook nuttige mijlpalen in de trainingsopbouw, en fungeren in dit boek vooral als indicatie van het niveau waar naar gestreefd kan worden- als leidraad dus voor onderdelen van de training. dat ze interessant zijn om te doen, je fokproducten bekendheid kunnen geven, je ego strelen etc is voor het doel van dit boek eigenlijk een bijkomstigheid. Belangrijker is dat de hond werk voorgeschoteld krijgt dat bij zijn aard past. De eeuwige discussie Een soort toonzetting voor dit boek. Als lezer mag je best weten wat mij bij de opleiding van een veelzijdig staande jachthond voor ogen staat. Het citaat hierboven van de ons ontvallen voorzitter van de Continentale (Coldewey), geeft het al aan. Hoe verder je de hoofdstukken doorleest, hoe duidelijker het zal worden dat ik de voorjager vooral zie als een koorddanser die leert het evenwicht te bewaren tussen het initiatief van de hond en het appèl dat jij, de leider, doet gelden. Een gesprek over CSJ s dat ik ooit opving en later nog in vele toonaarden gehoord heb: De veldwedstrijder: Ik wil spektakel. Een hond met lef. een hond op de rand van buitenspel. Daarom mag hij, zeker in het eerste jaar, alles van mij wat God verboden heeft. Geef mij maar een stroper, geen schoenenpoetser. De Jager: Ik wil tot een verantwoord schot komen. Een hond die goed binnen bereik blijft, mijn aanwijzingen prompt opvolgt. Daarom hamer ik van jongs af aan op gehoorzaamheid. Ik heb hem liever onder het geweer, dan aan de horizon. Is een compromis mogelijk? Volgens mij niet. Discussie hier leidt meestal alleen maar tot verharding van standpunten. dan vallen inderdaad scheldwoorden als horizonflitser en schoenenpoetser, en niemand schiet daarmee op. Maar we kunnen het ook anders benaderen, vanuit de mogelijkheden van de hond, vanuit zijn mogelijkheden tot ontplooing. De CSJ is veelzijdig. Zo is ie bedoeld; zo is ie gemaakt. Wat kan een veelzijdige hond? Hij kan zich aanpassen; hij kan omschakelen. hij kan zich laten leiden en hij kan zelfstandig initiatief tonen. Wij doen de hond recht als we hem daartoe de gelegenheid geven. Allereerst door hem de kans te geven zijn aanleg te laten ontwikkelen. Op veilige plaatsen. De gemiddelde CSJ heeft namelijk die vrijheid nodig om de wereld te ontdekken en uit te groeien tot een gemotiveerde hond die zijn werk, wat het ook is, met vreugde en volharding samen met jou doet. Natuurlijk op de puppycursus leert hij zitten, komen, volgen, eventueel zelfs apporteren en daar ga je in de huiskamer, de achtertuin, of op een rustig plaatsje in het park mee door. Niet alleen met dummies, af en toe ook met (dood) wild. Terwijl je vordert met het basis appèl laat je hem het eerste jaar alles meemaken, zwemmen, een enkel sleepje, een paar keer een zweetspoortje. Afwisselende sessies van een kwartiertje per dag, niet steeds hetzelfde en altijd eindigend met succes. Maar als je 7 uur per week beschikbaar hebt om met de hond op te trekken, bestaat zeker de helft daarvan (van 6 maanden tot een jaar) uit vrij struinen door de velden waar je weet dat wild aanwezig is. laat hem gaan! JUNI 9

10 De volgorde van de trainingsopbouw (en het boek, DB) is heel ruwweg als volgt: - basis appèl(de kunstjes) tegelijk met -vanaf 4 maanden nadruk op vrije ontwikkeling van aanleg. Vanaf 6 maanden nadruk op (jeugd-) veldwerk. kort voorstaan is prima. Achtervolgen mag. Met 12 maanden kun je in het voorjaar een jeugd veldwedstrijd lopen; het daarop volgende seizoen een najaarswedstrijd. -Vanaf 18 maanden meer appèl in het veld. Steadiness bij opgaand wild (inclusief haas) langzamerhand bijbrengen. Eenvoudige apporteeropdrachten(verloren zoeken- ook over water-, markeren, een sleepje uitwerken) kunnen nu met succes uitgevoerd worden. Als de hond twee en en half jaar oud is ben je al aardig in de richting van het niveau van open klasse veldwerk. - Ook gaat de helft van je 7 wekelijkse uren nu naar apporteerwerk en waterwerk. je loopt eens in de maand een sleepje en een zweetspoortje. - Serieus zweetwerk begin je pas tegen de tijd dat de hond 4 jaar wordt. Een uitgebreid en uitgewerkt schema treft u in het boek aan: VEELZIJDIG NAAR DE TOP Werken met Continentale Staande Jachthonden Auteur: Johan Kraay Vormgeving: Lotte van Dijk is te bestellen op Harde kaft 228 pagina s 39,95 Euro incl BTW Kennelkorting is beschikbaar 10 DE GRIFFONNIER

11 Financieel verslag 2014 / begroting Jacques Hassink & Henk Edgar Resultatenrekening 2013//2014 Begroting in begroting 2014 begroting Contrib./donaties 6.254, , , ,00 HD-fonds ,50-400,00-300,00 Clubblad/website , , , ,00 FBC ,55-400,00-300,00 Wedstrijden , , , ,00 Winkel 130,12 19,66 100,00 100,00 Bankverkeer 87,79-113,58 75,00-100,00 Verenigingskosten ,07-823, , ,00 Resultaat -770,80 789,10-625,00-600,00 Balans per 31 december 2013/2014 in Giro 4.136, ,04 Eigen vermogen , ,37 BankSpaarrekening , ,08 HD Fonds 3.679, ,75 Kas 26,83 235,00 Vermogen , ,12 Deelname Winkel 1.906, ,00 schulden/vooruitontv ,04-22, , , , ,12 Winkel Balans per 31 december 2013/2014 in Winkel-Resultatenrekening 2013 /2014 in Voorraad 1.906, ,00 Verkopen 181,47 48,00 Kostprijs verkopen 75,50 7,50 Bruto marge 105,97 40,50 Div. kosten/baten 24,15-20,84 Vermogen 1.906, ,00 Resultaat 130,12 19,66 Over het verslagjaar 2014 is een positief resultaat gerealiseerd van 789 euro terwijl een tekort was begroot van euro 625. Per saldo betekent dat een beter dan begroot bedrag van 1,400 euro. Kijken we naar de onderdelen van het resultaat, dan vallen de volgende afwijkingen ten opzichte van de begroting op. De contributie inkomsten waren ongeveer 500 euro lager dan het voorgaande jaar. Oorzaken hiervoor waren enerzijds het licht teruglopende ledenaantal en de contributie inhaalslag in 2013 over de voorgaande jaren waardoor de contributie inkomsten in dat jaar hoger waren dan begroot. De uitkering uit het HD fonds was ruim 100 euro lager dan begroot. Omdat in 2014 twee clubbladen zijn uitgebracht (in plaats van het begrote aantal van drie clubbladen) waren de werkelijke kosten in 2014 euro 1000 lager. Bij gebrek aan een echte winkelier, bleven de winkelopbrengsten achter. Het resultaat uit de wedstrijden, (1,130 negatief) was ruim 700 euro beter dan begroot. De verliezen uit de wedstrijden zijn samengesteld uit: Championat 670 euro; veldwerk (inclusief oefendag) 240 euro; clubmatch break-even; KNJV (inclusief oefendagen) een min van 400 euro. Daarnaast was sprake van een onverklaard positief kasverschil van 175 euro. Aangezien alleen bij de wedstrijden sprake is van kasverkeer is dit in mindering gebracht op de wedstrijdkosten. In 2014 is een ledenwerfactie gestart, door alle pupkopers die nog geen lid zijn een kennismakingslidmaatschap aan te bieden. We verwachten dat de daling van het ledental daardoor vanaf een halt wordt toegeroepen. Inmiddels traditiegetrouw stelt het bestuur u voor de contributie voor 2016 te handhaven op 27,50 euro voor leden, waarvan 1 euro ten behoeve van het fonds verwantschap en gezondheid, en voor gezinsleden 10 euro. JUNI 11

12 Even voorstellen. Henk Edgar 52 jaar,en stel mij graag kandidaat voor de functie van penningmeester in het bestuur van de Griffonclub. De afgelopen paar maanden heb ik al een aantal taken van Jacques Hassink waargenomen toen hij tijdelijk uit de running was. Een prima gelegenheid om een goed beeld te krijgen wat deze bestuursfunctie inhoudt en kennis te maken met de andere bestuursleden. Heb er veel zin in om een bijdrage aan de Griffonclub te leveren! Ik woon in Houten, ben getrouwd met Liesbeth en samen hebben we drie kinderen. Sinds ruim vier jaar Veel wandelen, met de Labrador de GG proeven gedaan en met Boaz train ik sinds enkele jaren bij het KNJV Gewest Utrecht. In tegenstelling tot een Labrador was onze Griffon niet een type die van nature houdt van waterwerk, dat heeft dus wat trainingsinspanning gekost. De afgelopen jaren heb ik met Boaz diverse B diploma gehaald; helaas nog geen MAP s en dit jaar trainend voor het A werk. Met beide honden heeft mijn vrouw ook behendigheid gedaan. Andere overeenkomst is dat de honden vrijwel altijd mee op vakantie zijn gegaan. Of het nu de Waddeneilanden, de Zwitserse bergen of een Franse familie camping is, de hond gaat mee. Boaz is ook mee geweest in het vliegtuig naar Corsica. Dat was zeker bij het vertrek best even spannend. Een medewerker van de afdeling bijzondere bagage op Schiphol die vraagt De hond moet naar Casablanca?.. nee, naar Ajaccio en het vliegtuig dat een kwartier te laat vertrekt omdat de hond nog ingeladen moest worden omdat s ochtends om half zes er niet direct een speciale medewerker voor levende have beschikbaar was om de security check te doen, wat in dit geval niet meer inhield dan het plakken van het bekende gele stickertje op de bench. De logistiek op het kleine vliegveld in Corsica was gelukkig veel zichtbaarder dan op Schiphol en daardoor ook een stuk relaxter. Maar komende zomer is de Griffon Boaz ook onderdeel van ons huishouden. Boaz is onze eerste Griffon; daarvoor hebben we ruim 15 jaar een Labrador gehad. Waarom een Griffon? Tja,een kennis met een Griffon heeft ons enthousiast gemaakt en daarnaast bleek de partner van onze dierenarts - waarbij we informeerden naar eventuele bekende erfelijke afwijkingen - bestuurslid Antonie Kastelein te zijn. Via hem was al snel het contact gelegd met Fred Venzelaar waar een nest op komst was. Een Labrador of een Griffon, uiteraard behoorlijk verschillende honden maar overeenkomst was dat we altijd actief zijn geweest met de honden. weer gewoon in de auto naar de Franse Alpen. Graag tot ziens op een van de komende verenigingsdagen! 12 DE GRIFFONNIER

13 VELDWEDSTRIJD uitslagen VOORJAAR Datum Plaats Naam hond Geb. datum hond Naam voorjager Wedstrijdvorm Uitslag Dirksland Edieu Kazimir of Coopers Border J. van Bokhoven Jeugd I.AB Jeugdveldwedstrijd ZG Dirksland Enrico Karel of coopers border E. de Haan Jeugd I.AB Jeugdveldwedstrijd St. Annaland Jimmy F. van Gulik Jeugd I.B Jeugdveldwedstrijd Ijzendijke Caron v.h. Patrijzenweitje C. v.d. Voorn CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo EL Ijzendijke Luca v.d. Uilenberg G. Siemons CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo EL Ijzendijke Mia v.d. Woltdonk J. van Bokhoven CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo NC Steenbergen Eloise Kylie of Coopers Border B. v.d. Burgt Jeugd I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo Waterlandkerkje Caron v.h. Patrijzenweitje C. v.d. Voorn CAC I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo GPT Oostburg Luca v.d. Uilenberg G. Siemons CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo EL 4-4- Oostburg Hembra Fiesta del Campo Andaluz M. v.d. Vegt Novice I.BC Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo EL 4-4- St. Annaland Jimmy F. van Gulik Jeugd I.AB Jeugdveldwedstrijd 4-4- St. Annaland Eloise Kylie of Coopers Border B. v.d. Burgt Jeugd I.AB Jeugdveldwedstrijd 4-4- St. Annaland Enrico Karel of coopers border E. de Haan Jeugd I.AB Jeugdveldwedstrijd St. Annaland Edieu Kazimir of Coopers Border J. van Bokhoven Jeugd I.AB Jeugdveldwedstrijd Nieuwvliet Caron v.h. Patrijzenweitje C. v.d. Voorn CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I koppel NC Nieuwvliet Mia v.d. Woltdonk J. van Bokhoven CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I koppel NC Ijzendijke Caron v.h. Patrijzenweitje C. v.d. Voorn CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I koppel EL Ijzendijke Mia v.d. Woltdonk J. van Bokhoven CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I koppel NC Grathem Luca v.d. Uilenberg G. Siemons CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo GPT Grathem Mia v.d. Woltdonk J. van Bokhoven CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo EL 9-3- Beegden Eloise Kylie of Coopers Border B. v.d. Burgt Jeugd ABC Jeugdveldwedstrijd - JUNI 13

14 Datum Plaats Naam hond Geb. datum hond Naam voorjager Wedstrijdvorm Uitslag 9-3- Beegden Enrico Karel of coopers border E. de Haan Jeugd ABC Jeugdveldwedstrijd Beegden Edieu Kazimir of Coopers Border J. van Bokhoven Jeugd ABC Jeugdveldwedstrijd Tungelroy Luca v.d. Uilenberg G. Siemons CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo GPT 7-3- Tungelroy Mia v.d. Woltdonk J. van Bokhoven CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo GPT 5-3- Budschop/ Meijel Caron v.h. Patrijzenweitje C. v.d. Voorn CAC I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo INS 2-3- Bergen/Well Mia v.d. Woltdonk Bergen/Well Caron v.h. Patrijzenweitje J. van Bokhoven CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo C. v.d. Voorn CACIT I.B Voorjaarswedstrijd Continentaal I solo NC INS 14 DE GRIFFONNIER

15 Verslag wedstrijdcommissaris 2014 Jochem Vlassak KNJV proef Lage Mierde aantal deelnemers 34 waarvan 18 Griffons A diploma s: geen B diploma s: 18 waarvan 9 Griffons C diploma s: 12 waarvan 7 Griffons geen diploma: 4 waarvan 2 Griffons er waren geen diskwalificaties CACIT najaars veldwedstrijd aantal deelnemers 11 waarvan 5 Griffons er zijn geen kwalificaties behaald Jeugd veldwedstrijd aantal deelnemers 10 waarvan 1 Griffon kwalificatie Goed: 4 waarvan 1 Griffon 2e G (2e plaats) eervolle vermelding: 2 Clubmatch Zwolle U: 15 ZG: 10 G: 2 VB: 6 B: 1 WB: 1 Totaal: 35 Oefendag KNJV te Budel en Winterswijk Oefendag veldwerk te Lage Mierde (Cor Woets) we hebben geen zweet proef georganiseerd Even voorstellen: Jochem Vlassak 40 jaar oud en woon in Budel samen met mijn vriendin Suzanne en onze kinderen Jelte en Linde. Ik ben al enige jaren lid van de Nederlandse Korthals Griffon Club, met mijn eerste griffon Renzo heb ik voornamelijk KNJV werk gedaan, Renzo is 16 jaar oud geworden. Omze huidige Griffon, Basco v/d Woltdonk heeft van alles wat mogen doen, KNJV zweet veldwerk HZP VJP Door de drukte van ons jonge gezin staat het oefenen en trainen met Basco op een lager pitje en komt hij af en toe wat aandacht te kort. Met de kinderen en Basco gaat het goed, af en toe gaat hij naar buiten om de drukte te ontvluchten en andersom worden de kinderen omgelopen door zijn enthousiasme. Vorig jaar ben ik door Wilbert gevraagd om het administratieve gedeelte van het wedstrijdsecretariaat op me te nemen, door dit te doen wil ik mijn steentje bijdragen aan ons mooie ras. Jochem Vlassak JUNI 15

16 Fokbegeleidingscommissie Jaarverslag 2014 Henk Markesteijn Fokadviezen In 2014 zijn er 10 fokcombinatie gezet in Nederland, 1 begin. 1 is ter kennisgeving is aangenomen en 1 nest buiten de vereniging om gefokt.waarbij 7x een Nederlandse dekreu gebruik kon worden en 3 x is een dekreu uit Frankrijk gebruikt en 1x een dekreu uit Belgie en Duitsland. We hebben 2 ontheffingen verleend voor een dekreu en een fokteef. De reu is afgetest op waterwerk en of hij wilde apporteren, de fokteef had zijn KNJV.B nog niet behaald, maar gezien zijn meerdere deelname aan deze jachthonden proeven voldeed de teef eraan, heeft in het najaar zijn kwalificatie verlopen. 6 x is een positief advies gegeven en 1x een geen bezwaar. De Met toepassing van artikel 5 laatste alinea van het Fokreglement heeft de commissie, de regelingen van de Duitse respectievelijk Franse griffonclub, de afstamming van de reuen en de door de reuen behaalde kwalificaties in aanmerking nemende, ontheffing verleend van de in artikel 5 genoemde gebruikskwalificaties. Nesten geboren in 2014 : Dino vom Hellbach x Lotte Geboren : 3 reuen 6 teven. Fokker :Fam. Theelen. Verwantcoeffiicient: % Fangio des Etangs du Born x Dior du Haut la Prairie (ter kennisgeving aangenomen) Geboren : 5 reuen 1 teef. Fokker: Fam. Venzelaar. Verwantcoeffiicient: % Balto des Plaines du Mare a l Eau x Ciska van de Wielervelden. Geboren reuen - 5 teven. Fokker: Dhr. A. Driessen Verwantcoeffiicient: 6.32 % Caron van het Patrijzenweitje x Mia van de Woltdonk (ontheffing verleend) Geboren reuen 4 teven. Fokker: Fokker: J. Bokhoven Verwantcoeffiicient: 4.19 % Radipole Earl of the Fleet x Dorle vom Schlosswald Herten (ontheffing verleend) Geboren reuen- 6 teven Fokker: J van Birgelen Verwantcoeffiicient: 2.79 % 16 DE GRIFFONNIER

17 Balto des Plaines du Mare a l Eau x Britta van de Wielervelden. Geboren reuen - 3 teven. Fokker: Dhr. A. Driessen Verwantcoeffiicient: % Radipole Earl of the Fleet x Ayla von der Laar Geboren teven Fokker: Fam. v.d Schouw Verwantcoeffiicient: 3.49 % Athos van de Wielervelden x Mika van de Mennink Weide Geboren reuen - 2 teven Fokker: Fam. Van Gils Verwantcoeffiicient: % Luca van de Uilenberg x Ayka van de Woltdonk Geboren reuen 6 teven Fokker; Fam. Markesteijn Verwantcoeffiicient: 5.44 % Caron van het Patrijzenweitje x Nora van de Woltdonk (ontheffing verleend) Geboren reuen 5 teven. Fokker: J. Rook Verwantcoeffiicient: 4.19 % Bertus aus den Sandforter Forst x Aura van de Boomgaard Heeft een paring plaatsgevonden, pups wordenverwacht begin maart. Fokker. Fam. Theelen Verwantcoeffiicient: 4.19 % Er is 1 nest buiten de vereniging om gefokt, waaruit 12 pups zijn gekomen. Ze zijn geboren op met een Verwantcoeffiicient: 4.44 % De moederhond voldeed niet aan de normen van ons fokbeleid. Moederhond had een goede HD.uitslag, maar voldeed verder aan niets. Nestkeuring In 2014 heeft er 8 nestkeuring plaatsgevonden. Hierbij zijn geen fok aantoonbare afwijkingen geconstateerd,. Er is geen enkele knik -staart ontdekt, wel variëteit in staartaanzet, -lengte en -dikte. Fokresultaten In 2014 werden : 87 Korthals- Griffons pups geboren in Nederland. JUNI 17

18 Dekreuenlijst In 2014 heeft er 3 veranderingen plaatsgevonden in de Nederlandse dekreuenlijst Toegevoegd is Chaz-Boaz van het Patrijzenweitje, Bertus aus den Sandforter Forst en Radipole Earl of the Fleet. We zijn aan het bekijken of we de Nederlandse Dekreuenlijst weer verder met goede dekreuen kunnen aanvullen. Het is niet gemakkelijk om reuen te vinden die voldoen aan ons fokbeleid. Namens de FBC-commissie willen we de eigenaren bedanken, dat ze hun reuen beschikbaar willen stellen. HD uitslagen 2014 Volgens onze gegevens zijn er in 2013 zijn maar er 7 griffons geröntgend. Alle honden hadden een HD.A beoordeling. Wij kunnen de leden dan ook alleen maar blijven vragen om de honden zo veel mogelijk te röntgenen in het belang van ons ras. Het HD-fonds steunt u financieel en u bouwt aan een sterk ras. Werkresultaten Werkresultaten kunt u tegenwoordig bekijken op de Orweja website bekijken. Personele Mutaties In 2014 heeft binnen de FBC geen personele mutatie plaatsgevonden. Pupbemiddeling Bij de pup-bemiddeling zijn 7 (aankomende) nesten aangemeld in Bij twee nesten was geen bemiddeling nodig. De fokkers hadden natuurlijk zelf al een lijstje gegadigden. In totaal zijn 14 mensen van het adres van een Fokker voorzien. Op het moment staan er nog 3 mensen op de wachtlijst. Herplaatsing 2014 Loeka van t Sumdau: Regelmatig herplaatst, steeds teruggebracht door bijtincidenten, staat op pijnbestrijding Black van het Patrijzenweitje: Roepnaam Morris. Succesvol herplaatst, schotangst en geplaatst bij iemand die er geen jacht mee doet, Marco den Ouden. Morris is helemaal op z n plek terecht gekomen Zoals zijn oude baas zegt: Uiteindelijk een verhaal met alleen winnaars! Eind januari Troll v.d. Boomgaard: Roepnaam Charlie. Bram Dudok de Wit, afgezegd omdat zijn vrouw de hond te enthousiast en te groot vond, wilde liever een iets oudere hond. Jacqueline Grobben afgezegd hadden, al een jonge hond en wilden een oudere hond Charlie herplaatsten in mei bij de familie Brunink, Ze waren eigenlijk op zoek naar een pup, hadden in Twente op camping griffons leren kennen. waren bij Toos Teelen op bezoek geweest en zagen toen Charlie op de herplaatslijst van de website staan. In contact gebracht en na één dag was alles geregeld. Personen op de lijst: H. Kruyshaar heeft ondertussen Duitse staander uit het asiel 18 DE GRIFFONNIER

19 Overzicht NKGC activiteiten Kampioenschapsclubmatch & Algemene Leden Vergadering Zondag 28 juni :15u Kynologisch centrum Zwolle, Anthony Fokkerstraat 9, 8013 NS te Zwolle. (Bedrijventerrein Marslanden B, achter Tuinland ) De ALV en Kampioenschapsclubmatch vinden jaarlijks plaats op de laatste zaterdag van Juni. Door omstandigheden in echter op zondag. Het inschrijfformulier voor de clubmatch treft u aan op de website Mocht u niet beschikken over een computer kunt contact opnemen met Mevr. Jos Breukelaar, ledenadministratie (zie colofon) Frans Exterieur Kampioenschap (Elevage national) 21 juni Meymac/Ambrugget, Frankrijk Oefendag 1 KNJV proef Winterswijk 20 juni Oefendag 2 KNJV proef Budel 9 augustus Officiele schotvastheidsproef Budel idem Opgave via KNJV proef NKGC Lage Mierde 21 augustus (inschrijven via De KNJV proef van de NKGC vindt jaarlijks plaats op de 4e vrijdag van Augustus. Meervoudige Apporteer Proef te Haaften 15 september Vijf rasverenigingen. (inschrijven via Jeugd oefendag veldwerk in België 6 September 2014 Opgave Veldwerkwedstrijd I.B. Jeugdwedstrijd NKGC 2 oktober Cromstrijen Veldwerkwedstrijd I.B. NKGC Continentaal I solo CACIT 10 oktober Opgave veldwerkwedstrijden bij Zweetspoorproef type F september Championnat d Europe 2016 Het bestuur van de NKGC organiseert in maart/april 2016 het Championnat d Europe in Nederland. Voor dit evenement zijn reeds goede velden gereserveerd. Het bestuur moedigt aan dat Nederland in dit jaar met een sterke delegatie voor de dag komt. Wij investeren in jeugdig talent en vragen specifieke aandacht voor de veldwerkoefendagen en jeugdwedstrijden! U zal toch maar met uw hondje op een officieel Europees kampioenschap staan! JUNI 19

20 Championnat D Europe des Griffons Korthals Heudicourt Frankrijk, 22 en 23 maart Joop van Bokhoven Dit jaar werd in Frankrijk op 21 en 22 maart het Europese kampioenschap veldwerk georganiseerd door de Belgische Korthals Griffonclub. België,Frankrijk, Italië en Nederland deden mee met hun beste veldwerkhonden. Voor Nederland waren dit jaar uitgenodigd: Cor van de Voorn met Caron van het patrijzenweitje, Fred Venzelaar met D`ior du Haut de la Prairie, en ondergetekende Joop van Bokhoven met Mia van de Woltdonk. weinig dekking en gingen ze niet braaf zitten wachten maar zetten ze het op een lopen. De honden hadden hier last van en stonden voor op verwaaiing en trokken niet voldoende aan waardoor er geen wild getoond werd. Best veel honden konden het veld verlaten na 2 keer leeg voorgestaan te hebben. D`ior had een mooie loop gehad met een ruime veldaanpak en veel autoriteit in het veld. Maar helaas geen wild en geen 2e loop. Caron werd helaas door Cor na 2 minuten terug getrokken uit de wedstrijd Een paradijs De velden van de heer Gerard Hocquet bij het dorpje Sorel in de Picardie zijn een paradijs voor de staande jachthond en hun voorjagers. Er zijn hier patrijzen in overvloed en daar wordt ook veel aan gedaan. De akkers liggen er voor de patrijzen een beetje te verzorgd bij maar je ziet hier geen eksters en kraaien of ander roofwild. Wat je wel ziet zijn voeder- en drinkbakjes. Het zal er wel mee te maken hebben dat hier zo veel patrijzen zijn. Er waren 20 honden die meededen en die werden verdeeld over 2 groepen. Groep 1 werd gekeurd door Pieter Rooyakkers uit Nederland en Etienne de Broux uit België. Bij groep 2 keurden Dominique Leickman uit Frankrijk en Enrico Bixio uit Italië. D`ior liep in groep 1 en Caron en Mia liepen in groep 2. De eerste dag De erg koude Noordoosten wind en de droge kale velden maakten het voor de honden erg lastig om te scoren. Door de korte tarwe hadden de patrijzen want die was aan de diarree en dus niet echt fit. Mia heeft heel haar loop uit gelopen maar kwam alleen een haas tegen die ze volledig negeerde. Het was een hele afstand terug naar de groep maar het enthousiasme over Mia haar loop maakte de noeste inspanning weer goed. We hoopten op een 2de loop maar die werden er deze dag geen gegeven. In beide groepen waren de eerste dag geen kwalificaties. Exterieur kampioen De volgende dag begonnen we met een exterieur keuring. Op het pleintje voor het oude schoolgebouw in Sorel mochten de voorjagers hun mooie Korthals Griffons tonen. Mijn wederhelft en gespecialiseerd Korthals-Griffon trimster Barbara v/d Burgt nam deze taak met plezier van mij over en dat was ook te zien. Eerst werd Flash du bois d`onzion gekozen tot beste reu, waarna het de beurt was aan de teven. Daar werd ons Mia gekozen als beste teef. We waren even in twijfel over wat er nu precies gebeurde totdat Gerda riep Ge hebt gewonne. En toen moesten Mia en Flash, die ook nog eens Franse clubmatch winnaar is 20 DE GRIFFONNIER

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer 1 ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Bordeaux Dog Club Nederland, hierna te

Nadere informatie

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de CBRN, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Chesapeake Bay Retriever zoals

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2014 te De Bilt *)1 4. Verslag secretariaat

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement voor het ras: Ierse Setter VFR ISC concept 7.2 pag. 1/13 Besluit ALV 21 oktober 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de

Nadere informatie

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Duitse Staande Korthaar 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Verenigingsfokreglement (VFR) Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers (VSFL) voor het ras: Schnauzers alle variëteiten 1-7 Verenigingsfokreglement (VFR) VSFL - ALV 15 november 2015 i.s.m. de Raad

Nadere informatie

De pointer. Mariska de haan

De pointer. Mariska de haan De pointer Mariska de haan 2013 ~1~ Inleiding. Voor mijn werkstuk dit jaar heb ik gekozen voor de pointer. Omdat wij thuis 2 pointers hebben. Daar wil ik graag wat over vertellen. ~ 2 ~ Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer Verenigingsfokreglement Nederlandse Pointer Club voor het ras: Pointer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse pointer club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van

Nadere informatie

HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk?

HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk? HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk? Lijkt het je leuk om met de hond mee te doen aan een hondenshow? Begin dan eerst zelf je hond te beoordelen en let er bij een reu op dat hij alle twee de teelballen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland voor het ras: Ierse Water Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Ierse Water Spaniel Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Fokreglement en pupinformatiereglement van de Golden Retriever Club Nederland

Fokreglement en pupinformatiereglement van de Golden Retriever Club Nederland Fokreglement en pupinformatiereglement van de Golden Retriever Club Nederland In de Algemene Ledenvergadering van de GRCN van 21 mei 2011 zijn een aantal wijzigingen en aanvullingen van het Fokreglement

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac

Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac Opgesteld door de "" 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso Verenigingsfokreglement van: rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN voor het ras: Lhasa Apso Format VerenigingsFokReglement (VFR)Lhasa Apso Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie:

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: 2014.01 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Schotse Herdershonden Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Voor alle (ras)honden! Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging "De Duitse Staande Korthaar" Duitse Staande Korthaar 1. ALGEMEEN Raad van Beheer Voor alle (ras)honden!

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever Verenigingsfokreglement van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Chesapeake Bay Retriever, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniël (kortweg VACS) voor het ras: Amerikaanse Cocker Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: MNCN voor het ras: Perro Dogo Canario Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club NEDERLANDSE NORWICH TERRIER CLUB Opgericht 9 mei 1993, ingeschreven in de KvK onder nummer 40077028 Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club Voor het ras: Norwich

Nadere informatie

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar.

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Voor de NEDERLANDSE SINT BERNARD CLUB VOOR LIEFHEBBERS EN FOKKERS 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Sint Bernard Club

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT voor het ras BEARDED COLLIE Versie: 1-6-2016 VERENIGINGS FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Bearded Collie Holland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging De Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Golden Retriever Club Nederland voor het ras: Golden Retriever Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Barsoi Club voor het ras: Barsoi Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna te

Nadere informatie

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Barbet 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Cáo da Serra da Estrella Uitgangspunten en toelichting

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Pembroke 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) 1 De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Drentsche Patrijshonden Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Drentsche Patrijshond Club Nederland beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Herdershonden Club voor het ras: Hollandse Herdershond 2 VERENIGINGSFOKREGLEMENT NHC 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Dogo Argentino Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) voor het ras: Engelse Cocker Spaniel ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers voor het ras: Heidewachtel Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Samojeden Club voor de Samojeed Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 31 mei 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Samojeden Club,

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus

Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus Labrador Kring Nederland is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging. Een vereniging die staat voor de belangen van ons hondenras, de Labrador

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging:nederlandse Lakeland Terrier Club voor het ras: Lakeland Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland Voorstel voor een aantal wijzigingen in - Fokreglement leden BCCN; - Huishoudelijk Reglement CFH; vast te stellen in de Algemene Vergadering op 5 juni 2010 Inleiding Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: International Griffon Club Holland Griffonya voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Verenigings Fokreglement voor het ras Newfoundlander beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 24 maart 2012 Aanvang 13.00 uur. H.F. Witte Centrum, de Bilt. Denk aan Uw lidmaatschapskaart.

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 24 maart 2012 Aanvang 13.00 uur. H.F. Witte Centrum, de Bilt. Denk aan Uw lidmaatschapskaart. Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van zaterdag 24 maart 2012 is er voor fokkers en andere belangstellenden de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende zaken betreffende

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër Definitief; versie 3 VFR TTCN 13 november 2015 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

13. Voorstel tot wijzigen Rasspecifieke fokreglementen naar Verenigingsfokreglementen

13. Voorstel tot wijzigen Rasspecifieke fokreglementen naar Verenigingsfokreglementen Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en Dwergspanielclub te houden op 12 maart 2013 in AC Restaurant t Harde, Eperweg 94 8084 HK t Harde, T +31(0)525 651 341.

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Secretariaat: Mevr. I. Jansen Laan ter Catten 120 5673 BC Nuenen Verenigings Fok Reglement voor het ras: info@nipponinu.nl www.nipponinu.nl Pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de NIPPON INU, hierna

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

BRIARD VERENIGING NEDERLAND

BRIARD VERENIGING NEDERLAND Raad van Beheer Voor alle (ras)honden! Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement BRIARD VERENIGING NEDERLAND (Herzien maart 2016) VerenigingsFokReglement(VFR) Besluit ALV 8 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148)

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148) BESTUURSVOORSTEL VERENIGINGSFOKREGLEMENT Beste leden van de Nederlandse Teckel Club Hieronder is het VerenigingsFokReglement (VFR) gepubliceerd dat wij als bestuur aan u voorleggen op de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: IJslandse Honden Club IJ.H.C. voor het ras: IJslandse Hond 1. Algemeen 1.1 Dit reglement voor de IJHC, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 5 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 19 maart 2016 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel 1 De fokker is gehouden aan het VFR (Verenigings

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Belgische Herder Club Nederland (BHCN) 1 / 8 voor het ras: Belgische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Nederlandse Chihuahua Club

Nederlandse Chihuahua Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Chihuahua Club Voor het ras: Chihuahua korthaar en Chihuahua langhaar secretaris@nederlandsechihuahuaclub.nl www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 01-05-2016 versie 4 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

VerenigingsFokReglement Perro de Agua de Español Club Nederland. Voor het ras Perro de Agua de Español

VerenigingsFokReglement Perro de Agua de Español Club Nederland. Voor het ras Perro de Agua de Español VerenigingsFokReglement Perro de Agua de Español Club Nederland Voor het ras Perro de Agua de Español ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Perro de Agua de Español Club Nederland, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: (BIC) voor het ras: Bracco Italiano 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de (BIC), hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst VHB Valkoinen-Valiot Koopovereenkomst De Raad van Beheer is op dit moment (voorjaar 2008) druk bezig met een project om fokkers en rasverenigingen te certificeren; zie www.raadvanbeheer.nl Onderstaande

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging:nederlandse Schnauzer Club voor de rassen:riesenschnauzer Middenslagschnauzer Dwergschnauzer Uitgangspunten en toelichting

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement CLUB DU GRIFFON VENDEEN DES PAYS-BAS voor het ras: Grand Griffon Vendéen, Briquet Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen, Petit Basset

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Golden Retriever

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging,

Nadere informatie

Hierboven ziet u de eerste pagina van de website hieruit kunt u duidelijk zien hoe de website is opgebouwd en waaraan nog gewerkt moet gaan worden.

Hierboven ziet u de eerste pagina van de website hieruit kunt u duidelijk zien hoe de website is opgebouwd en waaraan nog gewerkt moet gaan worden. Hierboven ziet u de eerste pagina van de website hieruit kunt u duidelijk zien hoe de website is opgebouwd en waaraan nog gewerkt moet gaan worden. De bedoeling is dat er een formulier word gemaakt waarop

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Irish Soft Coated Wheaten Terrier Club Nederland voor het ras: Irish Soft Coated Wheaten Terrier ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Irish Soft Coated

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement VAN DE Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Japanse Spaniël 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

DE STAMBOOMHOND EEN HOND UIT EEN GOED NEST!

DE STAMBOOMHOND EEN HOND UIT EEN GOED NEST! DE STAMBOOMHOND EEN HOND UIT EEN GOED NEST! WIL JE EEN HOND DIE MET ZORG GEFOKT IS? KIES EEN STAMBOOMHOND! UIT EEN GOED NEST www.houdenvanhonden.nl Wat is een stamboomhond? Een stamboomhond is een hond

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement - Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier voor het ras: Jack Russell Terrier 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van een hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Op die inschrijving

Nadere informatie