Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.emmaus-apeldoorn.nl"

Transcriptie

1 vrijdag 10 oktober e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober kerk pagina 4 huis pagina 5 stad pagina 9 kopij inleveren uiterlijk: woensdag 22 oktober 2014 Het Emmaüshuis in de toekomst. Uitleg door Henk Brussel. Communie-uitreiking Warme startzondag op eerste herfstdag Ondanks het herfstige weer hebben we afgelopen zondag 5 oktober een warme start van het seizoen met elkaar gemaakt. Na de Eucharistieviering was er met velen een hartelijk en plezierig samenzijn in de tuin naast de kerk. De foto s van deze dag getuigen ervan. Een woord van dank is op z n plaats aan allen die deze dag van en voor parochianen hebben mogelijk gemaakt: u zelf die op een of andere wijze een steentje hebt bijgedragen, en u die de moeite hebt genomen startzondag mee te maken. Dank voor uw inzet, en dank dat u mee vierde! Namens de organisatie, Marianne van Tricht, projectmedewerker AEV Zie ook pagina 6 en 7 Koffie-uitschenkpunt Troubadour Arnoud

2 vrijdag 10 oktober Highlights van vrede Aan het begin van de viering van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, is in de Onze Lieve Vrouwekerk een noveenkaars ontstoken met daarop de beeltenis van Franciscus van Assisi en zijn gebed. Deze kaars heeft negen dagen en negen nachten gebrand in de kerk, als een voortdurend gebed om vrede en om bewust te zijn van de Vredesweek. Deze week is in Apeldoorn niet ongemerkt voorbij gegaan. In de tuin van de kerk wapperde de regenboogvlag van de vrede, net als op het gemeentehuis, bij de moskee, De Herberg en verschillende kerken. De noveenkaars is uit Antwerpen meegenomen tijdens de jaarlijkse internationale Vredesontmoeting van Sant Egidio met de titel: Vrede is de toekomst. Deze ontmoeting, begin september, is helaas nauwelijks in het nieuws geweest. Duizenden mensen, van over de hele wereld, uit vele tradities, kwamen samen om te praten over en te bidden voor vrede in de wereld. Op de slotdag hadden alle tradities hun eigen gebed en vanuit dat gebed zochten zij elkaar op. Vanuit de moskee kwamen de moslims, vanuit de synagoge de joden en boeddhisten, hindoeïsten, Koerden en Jezidi s kwamen allen uit hun eigen gebedsruimten. Christenen; Lutheranen, Oud Katholieken, katholieken, orthodoxen van verschillende tradities kwamen uit de kathedraal. Ik zie al die religieuze leiders in hun mooie gewaden en bijzondere hoofdtooien nog lopen in de straten van de oude havenstad aan de Schelde; Uit verschillende richtingen stroomden de groepen samen en ontmoetten elkaar op de grote markt, een warme ontvangst en applaus voor elkaar, waardering en respect. Kippenvel! Bijzonder om daar bij te zijn. Het was het resultaat van drie dagen samen praten, samen eten, elkaar ontmoeten en leren kennen en waarderen. Een hoopgevend resultaat dat doorwerkt op vele niveaus, in vele landen. Een jongen uit Oekraïne en een meisje uit Rusland staken samen een kaars aan, net als de aartsbisschop uit Syrië en 350 religieuze leiders die daar verzameld waren. Jongeren uit de hele wereld brachten het getekende vredesmanifest naar de politieke leiders, ook koningin Mathilde was aanwezig. Het was een prachtige afsluiting met vele kaarsen, met vlaggen, muziek en iedereen op de Grote Markt die elkaar de vrede wenste met een handdruk of een warme omhelzing. Vrede is de toekomst kreeg daar gestalte. Ook in Apeldoorn staan wij stil bij de vrede. De aftrap van vredesweek werd gedaan in De Drie Ranken door wethouder Paul Blokhuis die na zijn speech het Handvest voor Compassie tekende. Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen gaven hun visie op vrede en compassie en tekenden vervolgens het Handvest. De meeste indruk maakte de voorzitter van de Eyup Sultan Moskee, Ayhan Tonca, met een afkeuring van het geweld van zijn moslimbroeders in de wereld. Hij gaf duidelijk aan dat het woord Jihad misbruikt wordt. Jihad is niet de strijd tegen anderen, maar het is de innerlijk strijd tegen het kwaad in jezelf. Het jongerenkoor van het Walterbosch college omlijstte de opening met hun enthousiaste en inspirerende zang. Hand in hand stonden de religieuze leiders op het podium terwijl wij samen zongen Morgen zal het vrede zijn. Ontroerend mooi! Gedurende de week werd een veelzijdig programma aangeboden op diverse locaties in de stad. De week werd muzikaal afgesloten met een diversiteit aan koren en solisten uit verschillende tradities. Burgemeester John Berends tekende het Handvest voor Compassie. Emmaüskoor Lucente zong over vrede, net als de verschillende ander koren. Uit de joodse traditie blies Tom Fürstenberg enkele tonen op de sjofar, de ramshoorn, en zong liederen. Hij wees op het begin van het joods nieuwjaar, Rosh Hasjana, een goed moment om een nieuw begin te maken. Samen met de moslim zanggroep zongen zij een lied over Mozes, Jismach Mosje. Bijzonder dat joden en moslims samen zingen over onze gemeenschappelijke aartsvader. De avond werd afgesloten met het prachtige Alle Menschen werden Brüder uit de zesde symfonie van Beethoven en What a Wonderful world. Iedereen zong staande en van harte mee en wenst dat het zo zal zijn. Gevoed en voldaan keerden wij weer huiswaarts. De noveenkaars is na negen dagen uitgegaan, maar het gebed gaat door en houdt de hoop levend en het vertrouwen dat het echt kan: Vrede, sjalom, salaam, in de wereld en in ons eigen hart. Ronald Dashorst d e n k e r s e n f i l o s o f e n Rede doet buigen voor door God gegeven werkelijkheid Blaise Pascal (Willem Olierook) Blaise Pascal is de laatste en een van de belangrijkste Laat-Middeleeuwse denkers die in deze serie worden besproken. Hierna zullen een aantal moderne filosofen (van na de Verlichting ) de revue passeren. Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19 juni 1623 Parijs, 19 augustus 1662) was een buitengewoon begaafde Franse wis- en natuurkundige, christelijk filosoof en theoloog. Alhoewel Pascal tot de roomskatholieke Kerk behoorde, had hij ook grote invloed op het protestantisme. Als christelijk denker wordt hij vooral gezien als de apologeet van de openbaring. Hij stelt met klem dat de rede haar eigen grenzen moet kennen en dat zij moet buigen voor de door God gegeven werkelijkheid. Bekend is zijn uitspraak (opgenomen in de Pensées), dat men volgens de kansberekening wel in God moet geloven: als deze namelijk bestaat, is de winst voor de gelovige oneindig. Bestaat God niet, dan verliest men niets (Le pari, de gok). Deze redenering staat bekend als de Gok van Pascal. Pascal was de zoon van Étienne Pascal, belastingrechter in Clermont-Ferrand. Na de dood van diens vrouw, Antoinette Bégon, die overleed toen Pascal vier was, verkocht zijn vader zijn werk door aan zijn broer, zodat hij zich geheel aan de opvoeding van zijn kinderen kon wijden. Ze verhuisden in 1631 naar Parijs. Blaise had twee zussen, Gilberte en Jacqueline. De laatste trad na de dood van haar vader in, in het cisterciënzerinnenklooster Port-Royal-des- Champs (Port-Royal) te Parijs. Jacqueline was naast zijn vader de belangrijkste persoon in het leven van Blaise. Vader Pascal onderwees zijn kinderen zelf. Al vroeg ontdekte hij daardoor de uitzonderlijke talenten van zijn zoon. Blaise had al ongeveer vanaf zijn zevende jaar een onstuitbare leergierigheid op het gebied van de wiskunde en de mechanica. Jacqueline bleek literaire talenten te bezitten; vanaf haar dertiende werd haar al geregeld door het koninklijk hof gevraagd haar gedichten voor te dragen. Nadat zijn vader een paar slechte beleggingen had gedaan, ging deze weer aan het werk als belastinginspecteur in Rouen. Étienne Pascal moest veel berekeningen maken en Blaise hielp hem hierbij. Door dit werk werd hij geïnspireerd tot de uitvinding van de eerste mechanische rekenmachine. Hij correspondeerde behalve met Fermat ook met Christiaan Huygens, Gottfried Leibniz en andere grote wiskundigen van de Gouden Eeuw. Hoewel Fermat en Pascal elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet, is hun samenwerking altijd positief geweest en stimuleerden ze elkaar om oplossingen voor steeds nieuwe vraagstukken te vinden. Pascal is nooit getrouwd. Toen zijn drie jaar jongere zuster Jacqueline intrad in het klooster [Port-Royal] kreeg het geloof een grote betekenis voor hem. Door de controverse met de jezuïeten verdiepte Pascal zich in de theologie en nam het wetenschappelijk werk een minder belangrijke plaats in. Pascal is van jongs af veel ziek geweest en heeft vaak aan hoofd- en kiespijn geleden. Om die pijnen te vergeten dwong hij zich buitengewoon intensief werkzaam te zijn in de wetenschap en in de theologie. In de laatste jaren van zijn korte leven, hij werd slechts negenendertig jaar, raakte hij meer en meer overtuigd van de waarheid van het christelijke geloof. Hij verkocht zijn goederen en hielp armen en zieken waarbij hijzelf heel eenvoudig leefde. [bronnen: div. Wikipedia s]

3 vrijdag 10 oktober De nieuwe pastoraatsgroep van de Onze Lieve Vrouwe Kerk In gesprek met Lia Voogd pastoraal (Gerard van de Braak) In een prettig gesprek vandaag kennis gemaakt met Lia Voogd, 55 jaar en inmiddels 32 jaar getrouwd met Ernst. Lia en Ernst hebben een dochter die getrouwd is en inmiddels ook al weer een dochter heeft, en een zoon die ook een relatie heeft en dit jaar hoopt af te studeren. Paus Fransiscus Wat doe je zoal in het dagelijks leven? Een aantal jaren geleden ben ik ziek geweest en sindsdien volledig afgekeurd. Ik werk voor zover ik het aan kan. Op dit moment rij ik bijvoorbeeld één scholier dagelijks heen en terug naar school. Voor mij is dit goed vol te houden. Belangrijk voor mij is om mijn energie goed te verdelen. Vroeger heb ik de opleiding atheneum gedaan. Ik zou daarna gaan studeren, doch een jaar hiervoor was mijn vader overleden en ik kreeg helaas geen beurs. Ik ben toen bij Centraal Beheer gaan werken. Mijn ouders hadden echter een eigen zaak en op gegeven moment hebben we de zaak van mijn ouders overgenomen. Ook heb ik nog gewerkt bij de motorrijtuigenbelasting en ben nog tijdelijk werkzaam geweest op het secretariaat van de Emmaüsparochie. Daarnaast doe ik ook het nodige aan vrijwilligerswerk voor de kerk. Ik ben lector, schenk koffie, doe boodschappen en help ook bij het schoonmaken en zit nu dan ook bij de pastoraatsgroep. En heb ik nog tijd over lees ik graag een thriller, detective of crimi, maar ook naaien voor mijn kleindochter wil ik nu graag gaan doen. Onlangs heeft paus Franciscus in de St. Petrus Basiliek in Rome het huwelijk voltrokken van 20 paren. Dat is een uitzonderlijk feit, want daar heeft de paus doorgaans gewoon geen tijd voor. Er is dus iets bijzonders aan de hand. Deze maand wordt een bijzondere synode van bisschoppen gehouden, waarbij de paus aanwezig zal zijn. Er komen dan 250 kardinalen en kerkvertegenwoordigers van overal in de wereld bijeen. Zo n synode wordt maar zelden gehouden. Ter discussie zal staan: De pastorale zorg voor het gezin in de context van het evangelie. Dit betekent volgens Vaticaankenners dat de paus wil dat kerkleiders gaan nadenken over een nieuwe uitleg van Kom je uit een traditioneel katholiek gezin? Nee helemaal niet. Ben van huis uit NH, mijn vader was gereformeerd en mijn moeder NH. Er werd thuis weinig aan het geloof gedaan. Af en toe met de kerst eens. Zelf had ik tot dan toe ook weinig met het geloof. Ik zat destijds op het Myrthuscollege en van een dominee, die vrij progressief was kregen wij godsdienstles. Op school werd altijd stevig gediscussieerd over het geloof. Op een gegeven moment kwam de dominee bij ons thuis en gaf aan dat ik op catechisatie moest. Ik vroeg toen of daarbij dan ook werd gediscussieerd. Nou dat was dus niet de bedoeling en ik gaf toen dan ook aan dat het dan faliekant fout zou gaan. Ik heb altijd wel wat gehad met de katholieke kerk. Als we met vakantie waren konden ze mij altijd wel in een kerk vinden. De rest zat dan op een terras. Toen kreeg ik verkering met Ernst en die kwam uit een r.-k. gezin. De vader van Ernst deed toentertijd vakantiediensten in Hoenderloo en ik ben toen regelmatig mee gegaan. Voor mij was dat een gevoel van thuiskomen. Het vormsel en het aannemen heb ik pas tijdens mijn huwelijk gedaan. Wat heeft je geïnspireerd om bij de pastoraatsgroep te gaan en hoe vergaat het jullie als groep? Ik merkte dat er veel onvrede heerste over de sluitingen en samenvoegingen. Ook merkte ik dat er voor de mensen geen plek was waar zij hun onvrede konden uiten. Een veel gehoorde klacht was ook dat mensen vaak geen reactie kregen op brieven of mailtjes. Het bestuur is te ver weg en op sommige momenten te onzichtbaar. Ik wil de ogen en oren van de gemeenschap zijn. Ik wil proberen mijn steentje bij te dragen om één gemeenschap te zijn. En ook als groep willen we gewoon weten wat er leeft bij de mensen en of we dingen kunnen veranderen. We hebben als pastoraatsgroep een prettige groep. We zijn verschillende mensen maar er is een klik. Op dit moment zijn we vooral bezig met praktische zaken. Tot op heden hebben bijvoorbeeld alle voorwerpen die destijds zijn aangeleverd door de verschillende parochies nog geen plek gekregen in de OLVrouwekerk. Dit moet nu gewoon voor de startzondag gerealiseerd zijn. Ook zijn we aan het bekijken of het mogelijk zou kunnen zijn dat de kerk iedere zaterdag opengesteld zou kunnen worden of dat iedere dag het voorportaal open is zodat iedereen er een kaarsje aan zou kunnen steken. Maar hier zitten ook weer haken en ogen aan, want dan moet er ook weer meer toezicht zijn. Hoe open en transparant is deze pastoraatsgroep? In de OLV kerk staan twee rode brievenbussen, waar de mensen een briefje in kunnen doen met vragen of opmerkingen. Wekelijks worden deze bussen geleegd en we zorgen dat de mensen altijd een reactie krijgen en houden nauwlettend in de gaten dat er ook actie op wordt ondernomen. Ook via de mail nl) zijn we bereikbaar. Ons streven is om wekelijks bij de vieringen aanwezig te zijn. We dragen een badge zodat we herkenbaar zijn en mensen mogen ons dan uiteraard aanspreken. Hoe vind je dat het proces van de kerksluitingen is verlopen? Voor mijn gevoel had dit beter gekund. Er is mijns inziens onvoldoende gecommuniceerd en ik denk dat het allemaal te snel is gegaan. Soms houden mensen zich uiteraard ook te halsstarrig vast aan bepaalde dingen, maar op sommige momenten is er over de mensen heen gewalst. En ik vind dat ze de vrijwilligers teveel hebben laten bungelen. Ik denk dat ook hierdoor veel mensen zijn weggebleven. Loopt de integratie nu beter? Ik zie steeds meer nieuwe gezichten en merk dat mensen steeds meer integreren en de kerk voller is. Een paar weken geleden trof ik een oudere dame die vroeg of er na afloop van de viering koffiedrinken was, want zij had koekjes bij zich voor bij de koffie. Ze gaf aan dat ze dat ook regelmatig deed bij de Fab. en Seb. en ze wilde dit hier graag gaan voortzetten. Ik vind dit een héél mooi voorbeeld. Hoe zie je de ontwikkeling van de RK kerk in de komende jaren? Ik denk dat we met Paus Franciscus een hele goeie paus hebben. Door zijn eenvoudige en charismatische uitstraling denk ik dat mede hierdoor je mensen vasthoudt en dat we de ontkerkelijking kunnen stoppen. Paus Benedictus was een geleerde, een leraar, maar stond, vind ik, teveel van de mensen af. Ik denk ook dat we ons meer moeten gaan richten op de jeugd. Daar doen we nu te weinig aan. De jeugd zijn we aan het verliezen en als je ze kwijt bent is het moeilijk om ze weer terug te krijgen. Welk doel heb je persoonlijk voor ogen? Mijn doel is dat iedereen zich thuis voelt in onze geloofsgemeenschap. En dan maakt dat niet uit of dat nu in het gebouw is of op een andere manier, maar dat iedereen zich verbonden voelt met de Emmaüsparochie. Dat we zo min mogelijk ruis op de lijn hebben en dat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt. Ik hoop dat we straks één gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis voelt. Dat is voor mij gewoon belangrijk. de kerkleer met betrekking tot seksuele en sociale praktijken in de huidige wereld. De 20 paren waar het hier om ging varieerden in leeftijd van 25 tot 56 jaar. Ze hoorden tot het diocees Rome. Interessant zijn hierbij de details. Een bruid was al moeder, sommigen leefden al geruime tijd samen en weer anderen waren al eerder getrouwd geweest. Allemaal omstandigheden die de kerk officieel afkeurt. Dit betekent dus al een belangrijke verschuiving. Er zal, naar verwachting, echter wel een grens blijven tot hoever de paus wil gaan. In zijn toespraak zei hij: Dit is de betekenis van het huwelijk, dat man en vrouw samen opgaan, waarbij de man zijn vrouw helpt meer vrouw te worden en waarin de vrouw de taak heeft haar men te helpen meer man te worden. Hoe het ook zij, met deze huwelijksvoltrekking gaf de paus een teken dat niet onopgemerkt zal blijven als de bisschoppen uit de gehele wereld deze maand bijeenkomen. [Naar een artikel in Time magazine van 29 september jl.] Mies Duzijn-van Zeelst

4 vrijdag 10 oktober kerk emmaüsparochie apeldoorn Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn Centraal Secretariaat : , Maandag t/m donderdag 09:00-12:30 uur en van 13:00-16:00 uur. Op vrijdag van 09:00-12:30 uur. Kerkbijdragen : NL40 INGB t.n.v. RK Emmaüsparochie Website : Parochiekerk : Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn Pastores: Paul (P.F.) Daggenvoorde, pastoor Sebastian (S.) Gnanapragasam, parochievicaris Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken Secretaresse pastores en bestuur ma, di, wo, do: 09:00-12:00 uur vieringen in de onze lieve vrouwekerk 10 oktober t/m 26 oktober Vrijdag 10 oktober uur Gebedsdienst Sant Egidio Zaterdag 11 oktober uur Eucharistieviering met koor Lucente, voorganger pastor Sebastian Zondag 12 oktober uur Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor, voorganger pastor Sebastian Dinsdag 14 oktober Vrijdag 17 oktober uur Gebedsviering Sant Egidio Zaterdag 18 oktober uur Eucharistieviering met koor Jokotrees, voorganger pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst Zondag 19 oktober uur Eucharistieviering met het Nederlands Liturgiekoor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst uur Marialof, voorganger pastor J. Scholten Dinsdag 21 oktober Vrijdag 24 oktober uur Gebedsviering Sant Egidio Zaterdag 25 oktober uur Eucharistieviering met koor Gaudeamus, voorganger pastoor P. Daggenvoorde Zondag 26 oktober uur Eucharistieviering met koor Magnificat, voorganger pastoor P. Daggenvoorde uur Doopviering, voorganger pastoor P. Daggenvoorde Dinsdag 28 oktober Vrijdag 31 oktober uur Gebedsviering Saint Egidio Oec. Kinderkerk (De LichtBoot) in de Drie Ranken Zondag 26 oktober uur Voorganger ds. A. Wijlhuizen DOOPVIERINGEN 23 november Onze Lieve Vrouwekerk, voorganger pastor Sebastian, voorbereiding 29 oktober 28 december Onze Lieve Vrouwekerk 25 januari Onze Lieve Vrouwekerk Biechtgelegenheid elke vrijdag na de viering van uur in de O.L. Vrouwekerk Rozenkransgebed elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de viering van 9.00 uur Kinderdienst en crèche Elke zondag is er tijdens de viering van uur kinderdienst en crèche Koffieontmoeting Elke zondag is er na de viering van uur gelegenheid tot koffie drinken. Een leuk en gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren kennen Misintenties Weekend oktober: Wilhelmina Langereis-Bannenberg, overleden ouders Henny en Wim Geertsen, Wilma Scholtes-Meijer, Jaap Willemse, Ties Huis in t Veld, Henriëtte Niekus Dinsdag 14 oktober: Uit dankbaarheid bij een huwelijksjubileum, Jeroen Wijnbergen Vrijdag 17 oktober: de heer Balfoort Weekend oktober: Voor allen die vanwege hun geloof worden vervolgd of gedood, Joke Elberse, Stephan Staijen, ouders en schoonouders, voor een overleden schoonzoon en sterkte voor het gezin, Wilma Scholtes-Meijer Weekend oktober: Mien de Haan-Lieferink, Overleden ouders Bouwmeester-Simons, Wil de Boer, Wim Wijnbergen, uit dankbaarheid bij een huwelijksjubileum Parochiekroniek Doop: Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Steven Waro, Yara Hertgers, Joey Berenschot, Antonia Schouten, Enrique Schaufeli Overleden: Wilma Scholtes-Meijer, Boswachtersveld 501. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden in de aula van crematorium Heidehof Ties Huis in t Veld, Marconistraat 135. De uitvaart heeft op 1 oktober plaatsgevonden in de O.L. Vrouwekerk In Memoriam Jaap Willemse Ter herinnering aan Jaap Willemse, echtgenoot van Joop Willemse. Geboren te Haarlem op 7 april Gestorven te Apeldoorn op 19 september Mijn vader was een alom gerespecteerd, gewaardeerd en geliefd persoon, die altijd klaar stond om anderen te helpen. Activiteiten organiseren en begeleiden vond hij geweldig, wat resulteerde in een actieve rol in de buurt en in de samenleving. En tot op het laatst was hij binnen de kerk actief als collectant. Hij was een liefdevol en toegewijd echtgenoot en een zorgzame vader, opa en overgrootvader. Zijn familie was heel belangrijk voor hem en hij voelde zich prettig wanneer hij alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om zich heen had. Hij glom dan van trots. Als jonge dienstplichtige werd hij naar toenmalig Nederlands-Indië gestuurd. Hij heeft daar het nodige meegemaakt wat ongetwijfeld invloed heeft gehad op zijn verdere leven. Zijn loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht was mooi en hij was succesvol. Hij kon hier zijn passie voor sport en het organiseren van evenementen, vol uitleven. Mijn vader heeft een mooi en vol leven gehad. Hopelijk is hij nu weer verenigd met zijn zoon Gert-Jan, die in 1987 is overleden. Over het verlies van zijn kind is hij nooit echt heen gekomen. Mijn vader zal worden gemist. Hij ruste in vrede. Jaap Willemse jr., zijn oudste zoon Femmy Al Femmy Al werd geboren op 22 januari 1935 in Den Haag. Begin jaren 70, rond het overlijden van hun ouders die ze tijdens hun ziekte verzorgd hadden, verhuisde Femmy samen met haar zus Lidy naar Apeldoorn. Hier werkte ze als directiesecretaresse. In onze kerkgemeenschap was ze vooral gekend door haar deelname aan verschillende gespreksgroepen. Femmy was een bescheiden, lieve zachte vrouw die mensen onbevangen tegemoet trad. Kort voor haar overlijden vertelde ze in een gesprek over de dood dat ze altijd geprobeerd heeft om zorgvuldig met mensen om te gaan. Haar plotseling overlijden, tijdens een operatie waardoor zij nieuwe levenskracht hoopte te krijgen, was een grote schok voor haar familie. Tijdens de afscheidsviering stonden we stil bij haar geloof in een onbenoembare God. Een God die, soms ongezien, met mensen meeloopt zoals wij mochten horen in de lezing over de Emmaüsgangers. Een God bij wie ze na dit leven thuis mag zijn. Tineke Breuer Collecte opbrengsten week 38 tm. 39 Collecte pastoraat Emmaüsparochie 745,06 Collecte Diaconie/Emmaüs 657,29 Onze hartelijke dank voor uw gaven.

5 vrijdag 10 oktober huis Openingstijden Centraal Secretariaat Het Centraal Secretariaat is geopend op maandag t/m donderdag van uur en van uur; op vrijdag van uur. Nieuwe vormen pastoraat W i l l e m o l i e r o o k Bisdombedevaart Lourdes (2 t/m 9 mei 2015) In de aanloop naar de Lourdesbedevaart 2015 willen we een voorlichtingsavond geven op dinsdag 28 oktober a.s. in het Emmaüshuis, Stationsstraat 13. Op deze avond zal de heer J. van Bussel, directeur van de Vereniging Nationale Bedevaarten, aanwezig zijn en ons het een en ander vertellen over de komende bisdombedevaart naar Lourdes. Voor deze reis heb ik 40 vliegtuigstoelen gereserveerd, maar u kan natuurlijk ook met de bus of TGV. Pastoor Daggenvoorde zal deze reis mede begeleiden. Er hebben al veel mensen gereageerd dus wacht niet te lang met uw aanmelding. De avond begint om u. Om u. staat de koffie klaar. Graag tot ziens op 28 oktober a.s. Gré Bakkes, Lourdescomité Apeldoorn, tel Collecte op de Bon? Wat gaan we nu hebben? Krijgt de collecte een bon? Wat is er dan verkeerd aan? Voor mensen die de tijd rond Market Garden min of meer bewust hebben meegemaakt heeft een bon natuurlijk nog een andere betekenis. Zonder bon kreeg je geen brood, vlees, textiel of tabak. Wat heeft een bon dan te maken met collecte? ls u dat wilt, heel veel. Nu moet u misschien in uw portemonnee naar kleingeld zoeken als de collecteschaal in de buurt komt. Of hebt u met vooruitziende blik al kleingeld voor de zondag opgespaard (als u gewend bent om altijd papiergeld op de schaal te gooien, kent u dat probleem natuurlijk niet)? We willen u nu de mogelijkheid bieden om voor de collectes bonnen te gebruiken. U stopt ze gewoon in uw portemonnee, en legt ze bij de collecte in de schaal. Het gebruik van collectebonnen hebben we niet zelf bedacht, in veel kerken is het al een succes. De bonnen zijn handig voor de gevers. Ze Zoekt u vervoer naar de kerk? vergemakkelijken het tellen voor de koster. Ze sparen ook nog kosten bij de bank. Vult u jaarlijks uw belastingformulier in? Dan kent u zeker het hoofdstuk over giften. Als u bij de collecte uw bijdrage met bonnen geeft, hebt u meteen een bewijs voor een aftrekbare gift. Die bonnen hebben een waarde van 0,50, 1 of 2. Te beginnen in november willen we u de mogelijkheid bieden om bonnen te gebruiken voor uw bijdragen op de collecteschaal. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uw kleingeld niet meer welkom is. Daarvoor is het tekort ook dit jaar te groot. We hebben voor november gekozen om uw bijdragen nog voor 2014 aftrekbaar te kunnen maken. We horen u al vragen: hoe kom ik aan die bonnen? In een volgende uitgave van OpWeg kunt u het antwoord lezen. De collecte komt dus niet op de bon, maar er komen bonnen voor de collecte. Het Emmaüsbestuur als emmaü sgangers verder Tijdens de interviews die ik mocht doen met leden van de nieuwe pastoraatsgroep van onze Emmaüsparochie werd ik geraakt door het enthousiasme waarmee deze medeparochianen zich met deze belangrijke taak bezig houden. Tevens werd ik me ervan bewust dat pastoraat niet alleen iets is voor onze drie pastores en een handvol pastoraatsgroepleden, maar een opdracht is voor iedere christen, die het evangelie serieus neemt met als directe oproep de tekst uit Matheüs 25, waar Jezus ons vraagt om te gaan naar medemensen die onze aanwezigheid goed kunnen gebruiken c.q. op prijs stellen (mijn persoonlijke invulling van de bergrede). Lourdeswaterpastoraat Die pastoraatsroeping voel ik bij mezelf ook. Maar ik en misschien hebben dat nog wel veel meer mensen zat met de vraag: hoe vind en bereik ik anderen? Een aanloop naar een antwoord vond ik in: door iets (persoonlijks) te kunnen geven. Dus keek ik thuis eens om me heen en vond toen de Mariabeeldjes met Lourdeswater. Via een oproep op de website van onze Emmaüsparochie kreeg ik contact met vier parochianen die of voor zichzelf of weer voor een ander graag zo n flesje zouden krijgen. Vervolgens bij hen thuisgebracht en zo kwam ik met enkele voor mij onbekende mensen in gesprek en mocht ik vooral een luisterend oor bieden. Het Lourdeswaterpastoraat had zijn intrede gedaan Fuchsiapastoraat Wel, wat had ik nog meer te bieden? In onze tuin waren net de twee fuchsia s overgehouden na een zachte winter lekker aan het groeien gegaan. Dat was tevens de juiste tijd om te stekken. Zo gezegd, zo gedaan: gekopt, onderste blaadjes eraf, steeltje in de stekpoeder en in de pot met de van de gemeente Apeldoorn gekregen tuinaarde. Nu weet ik niet of ik echt groene vingers heb of dat het stekken van fuchsia s een fluitje van een eurocent is, maar ze sloegen allemaal aan! Op Facebook mensen uitgedaagd om de zin Wie wil er een stekkie van de., af te maken om juiste antwoorders te belonen met een als het stekkie het plantje zou zijn persoonlijk thuisgebracht exemplaar. Voila, het fuchsiapastoraat was geboren Poëziepastoraat Omdat ik zo toch maar een kleine groep mensen bereikte, wilde ik iets anders bedenken om het wat grootschaliger te maken. Daar men mij wel eens talent voor het schrijven van poëzie toedicht, leek het mij aardig om er mee aan de slag te gaan. Wederom gebruikte ik Facebook om mijn vrienden (schrik niet, het zijn er zo n 475!) uit te nodigen om mij een woord, zin, thema, gevoel et cetera aan te reiken, waarmee ik voor hem of haar een persoonlijk onder de titel : Speciaal voor JOU! gedicht zou schrijven. Omdat ik wel iets met het getal 12 heb, wil(de) ik er 12x12=144 ik grossier in gedichten schrijven. Zelf legde ik mezelf de limiet op van 3x3=9 regels, omdat ik vind dat als je het niet in 9 regels kunt overbrengen, het in (veel) meer ook niet zal lukken. Na een schuchter begin stroomden weldra de aanvragen binnen en begon ik aan mijn eerste schrijfmarathon. Na twaalf dagen had ik 99 gedichten af. Als ik een gedicht af had, stuurde ik dat naar de aanvrager met de vraag of ik het op mag gaan nemen in de bundel die ik wil gaan samenstellen en die ik mezelf volgend jaar voor mijn 65ste verjaardag cadeau wil doen. Heel veel ontvangers waren erg blij met, soms ontroerd door het gedicht en tot nu toe heeft nog niemand aangegeven zijn of haar gedicht niet in de bundel te willen laten opnemen. En zie: het poëziepastoraat weliswaar op afstand, maar zeker gewaardeerd in deze tijd heeft zijn nut reeds bewezen Soms bereikt ons de vraag van een parochiaan die graag in het weekend een viering wil bijwonen, maar niet weet hoe hij er komen moet omdat hij geen eigen vervoer heeft of het openbaar vervoer niet kan gebruiken. Zo iemand kunnen we nu niet echt helpen omdat we voor de Onze Lieve Vrouwekerk nog geen vrijwillige vervoersdienst hebben opgezet. Daar willen we verandering in brengen. Tenminste, als blijkt dat er ook vraag naar een dergelijke service is. Daarom roepen wij mensen, die nu door gebrek aan vervoer gedwongen zijn thuis te blijven, maar die wel graag eens naar de kerk zouden willen, op om zich te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de parochie, via of Voor u zich meldt, is het volgende belangrijk om te weten: Deze service is bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer, het openbaar vervoer, de regiotaxi of dergelijke. Dat kunnen ouderen zijn, maar ook anderen die hulp behoeven. Het vervoer gaat plaatsvinden met personenauto s. Wij kunnen geen rolstoeltaxi bieden. Het is belangrijk dat u zelf in en uit de auto kunt stappen. De chauffeur kan uw rollator meenemen. Grotere hulpmiddelen zijn niet te vervoeren. Voor vervoer naar en van de kerk wordt in principe een kleine vergoeding aan de chauffeur betaald. En: wij kunnen u nu meteen nog niet helpen, maar proberen dit najaar uw vraag om vervoer te beantwoorden. Namens pastores, pastoraatsgroep en AEV, Marianne van Tricht Donderdag 13 oktober, 20:00 uur Lezing Geert Groote en de Moderne Devotie door Piet Tillema Kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn Geert Grote ( ) bracht de wantoestanden uit zijn tijd onder woorden. Hij is de geestelijke vader van de Moderne Devotie, verdediger van het vrije woord en voorvechter van onderwijs en vorming. Hij ontwikkelde een alternatief geloofsen samenlevingsmodel, de zuster en broederhuizen van het gemene leven. Daarin konden de waarden die er echt toe doen tot ontplooiing worden gebracht. Dat model vond grote navolging in Midden-Europa. Hij is de belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis. Tot ver buiten onze landsgrenzen is hij bekend als grondlegger van de Moderne Devotie. Deze vernieuwingsbeweging stond voor een persoonlijke beleving van het geloof en een eenvoudig en oprecht leven. Tot op de dag van vandaag inspireren de ideeën van Geert Groote en zijn ze nog steeds actueel. In Deventer is op het Lamme van Dieseplein een Huis gebouwd waarin mensen hem opnieuw kunnen ontmoeten en zijn tijd en ideeën opnieuw kunnen beleven (zie foto). Aanmelden voor 8 oktober wordt op prijs gesteld via Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 5,00. Contactpersoon Gerrit Visser (tel: ) Woensdag 15 en 29 oktober om 20:00 uur Meditatieavonden Kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn Op woensdagavond in de even weken is er een meditatieavond. Het begint om 20:00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. We sluiten af met een kopje thee. De avonden worden afwisselend begeleid door dominee Henri ten Brinke en Marian Campen.

6 vrijdag 10 oktober 2014 Pastoor Paul Daggenvoorde tijdens de overweging 6 Na de kindernevendienst: gesprekje diaken Ronald Dashorst met de kinderen Werving vrijwilligers Startzondag 5 oktober 2014 Met een volle kerk hebben we zondag 5 oktober de startviering gehouden. Het was tevens de start van het Franciscusjaar, samenvallend met dierendag en de naamdag van Franciscus van Assisi, de heilige van de dieren en de apostel van de armen. De naam Franciscus zal het komende jaar bij veel activiteiten in de Emmaüsparochie genoemd worden. Na afloop was er in de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk gelegenheid voor ontmoeting, met koffie en heerlijke bakproducten van veel parochianen, er was een wijnproeverij met wijnen uit Umbrië, met heerlijke hapjes door parochianen gemaakt, en troubadour Arnoud zorgde voor de goede stemming. Velen werden verleid om mee te zingen en zo bleef het tot uur erg gezellig. Maar er werden ook zaken gedaan: vrijwilligers gevonden, programma s voor bezinning en inspiratie gepresenteerd (Onderweg met Franciscus en VONC), en ideeën gebracht voor een vernieuwd parochiehuis. Niet te missen waren de activiteiten van Kind en Kerk en The Wave. Het weer zat mee: na een regenachtige nacht begon de dag gelukkig droog en na de viering kon alles buiten plaatsvinden zoals gepland. De weinige regen die later toch nog viel heeft de feestvreugde niet verstoord. Wij gaan geïnspireerd het nieuwe werkjaar in, werkend in de wijngaard van de Emmaüsparochie, die naar wij hopen en vertrouwen goede vruchten zal opleveren. (De foto s zijn gemaakt door Henny Ribbink) Gelegenheidskoor o.l.v. Ineke van Jaarsveld Fotograferen voor Facebook Ontmoeting Organist Fons Kronenberg

7 vrijdag 10 oktober Vrijwilligersvacatures Kind en Kerk Ontmoeting De Wave-hoek Koffie-uitschenkpunt Uitleg van het programma door Marianne van Tricht Kind en Kerk Wijnproeverij Reclame voor Vonc

8 vrijdag 10 oktober als emmaü sgangers verder Leren en inspireren in het Emmaüshuis Onderweg met Franciscus In het seizoen starten we met iets nieuws: voor de eerste maal wordt een serie activiteiten rond een thema aangeboden in de grote zaal van parochiecentrum het Emmaüshuis. Deze activiteiten zijn bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in geloof en cultuur, in gesprek en ontmoeting. De bijeenkomsten nodigen uit tot verdieping, stemmen tot nadenken, of voeden je plezier en inspiratie. Naast parochianen zijn ook anderen die belangstelling hebben voor het thema van harte welkom. Thema: Onderweg met Franciscus Startzondag 2014 viel op 5 oktober, in het weekend van de naamdag van St. Franciscus van Assisi. Hij is een mensen- en dierenvriend uit de 12e eeuw die nog steeds tot de verbeelding spreekt door zijn eenvoud en betrokkenheid. Anno nu denken we bij de naam Franciscus ook aan de paus die in korte tijd de harten van velen in de wereld, binnen en buiten de kerk, heeft geraakt. Wat hebben St. Franciscus en de huidige bisschop van Rome met elkaar gemeen? Hoe verstaan zij het Evangelie en wat kan dat voor ons hier en nu betekenen? Denkend aan Franciscus kwamen zoveel ideeën op dat we er een serie activiteiten van gemaakt hebben. Wat is er te doen? Maandag 10 november, 20:00 uur Franciscus voor dummies Wie was Franciscus van Assisi eigenlijk? Waar, wanneer, en hoe leefde hij en waar stond hij voor? Waarom boeit hij tot op vandaag? Te gast is br. Fer van der Reijken o.f.m., verbonden aan La Verna, Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling te Amsterdam. Na vertoning van de dvd Franciscus van Assisi heilige tegen wil en dank houdt hij na de pauze een inleiding en is er ruimte voor gesprek en uitwisseling. Deze avond is bestemd voor mensen die helemaal niets van Franciscus en zijn spiritualiteit weten (schaam u niet!), maar na afloop met rode oren naar huis willen gaan. Donderdag 15 januari, dinsdag 27 januari en dinsdag 10 februari, 20:00 uur De vreugde van het Evangelie In 2013 schreef Paus Franciscus zijn eerste apostolische brief ( exhortatie ) aan de gehele Kerk. De titel van deze brief is Evangelii Gaudium, oftewel De vreugde van het Evangelie. Als kersverse leider van de wereldkerk pleit hij in deze brief voor een optimistische en vreugdevolle verkondiging van Gods goede nieuws aan alle mensen van goede wil tegen binnenkerkelijke muggenzifterij (Frank Bosman) in. In drie avonden worden de belangrijkste thema s uit deze brief door onze pastores bij u ingeleid en gaan we met elkaar in gesprek over wat ze kunnen betekenen voor ons en onze wereld. Deze avonden zijn als serie en los te volgen. Er kunnen max. 15 mensen mee doen, dus meld u snel aan! Donderdag 9 april, 20:00 uur Hoe verandert Paus Franciscus de Kerk? Sinds hij zich op 13 maart 2013 aan de wereld voorstelde met zijn eenvoudig goedenavond lijkt er een nieuwe wind te waaien in het Vaticaan. Betekent het aantreden van de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio, die bij zijn verkiezing de naam Franciscus koos, een verandering voor het eeuwenoude instituut dat de Kerk is? Te gast is Stijn Fens, journalist (o.a. voor KRO, RKK en dagblad Trouw) en schrijver. In 2013 verscheen van zijn hand het eerste Nederlandstalige boek over Paus Franciscus onder de titel De nieuwe paus. Eerder schreef hij het boek Vaticanië de geheimen van de paus (2010) en maakte hij een serie over het dagelijks leven in het Vaticaan. Maandag 11 mei, 20:00 uur In de voetsporen van Franciscus In de zomer van 2014 gingen Ronald en Gea Dashorst te voet door Umbrië, de streek in Italië waar St. Franciscus geleefd heeft. Aan de hand van foto s en teksten maken zij u graag deelgenoot van deze bijzondere tocht en vertellen zij hoe ze Franciscus onderweg ontmoet hebben. Datum nog niet bekend Uitstapje: Zomeren met Franciscus (en Clara) Megen (bij Oss) wordt in Franciscaanse kring wel Assisi aan de Maas genoemd. Er is al eeuwenlang een klooster van Franciscanen en een Clarissenklooster gevestigd. Op een vrijdagmiddag in de zomer (datum wordt nog bekend gemaakt) brengen we een bezoek aan de tuin van het Franciscaner klooster, de Hof van Lof, waar planten en bloemen op eigen wijze Gods lof verkondigen en verhalen vertellen van mensen die God gezocht hebben. We sluiten de middag af bij de Clarissen waar we eind van de middag welkom zijn voor het avondgebed en het meevieren van de Eucharistie. Vervoer: met eigen auto s. Praktisch Meer informatie over deze serie vindt u in een folder die u kunt downloaden van onze website (zie: pagina Leren en Inspireren). De folders liggen ook in de kerk en het Emmaüshuis. Via OpWeg en onze site zullen we de activiteiten regelmatig onder de aandacht brengen. Vanwege de beperkte zaalruimte en het feit dat we gasten van buiten ontvangen, is het van belang dat u zich tevoren aanmeldt bij ons secretariaat. Om de kosten te dekken vragen we een kleine toegangsprijs of vrijwillige bijdrage, ook voor de koffie en thee. Wij hopen dat dat u niet weerhoudt om mee te doen. U bent van harte uitgenodigd! Namens Pastoraal Team en Als Emmaùsgangers Verder, Marianne van Tricht Agenda oktober 2014 Gebedsvieringen In oktober zal er ook elke vrijdagavond een gebedsviering zijn, maar vanaf nu steeds met een andere intentie. 10 oktober: gebed voor de vrede; we ontsteken daarin kaarsen voor al de plaatsen in de wereld waar geen vrede is en wij met dit licht en ons gebed vrede willen brengen. 17 oktober: gebed van Maria, in de liederen zal Maria centraal staan 24 oktober: gebed voor de zieken; voor het gebed kunt u namen opschrijven van zieken die we zullen opdragen aan God en bidden om kracht, troost en genezing. 31 oktober: gebed van Maria. Dit doen we steeds om 20:00 uur in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. Elke gebedsviering staat open voor iedereen die een moment zoekt van stilte en gebed. School van het Evangelie De eerste bijeenkomst van de School van het Evangelie is op dinsdag 14 oktober, om 20:00 uur in het Emmaüshuis. Dirk van der Goten zal met ons spreken over het Gebed voor de Vrede, de vredesontmoeting die van 7-9 september in Antwerpen plaats vond. De volgende avondbijeenkomst staat gepland voor 2 december. Kledingbank Elke zaterdag is de Kledingbank weer geopend. Tussen 10:00 uur en 12:00 uur nemen we graag actuele, schone en goede kleding voor het winterseizoen van u aan. We zijn bijzonder op zoek naar actuele mode voor jongeren en jongvolwassenen. s Middags tussen 13:00 uur en 15:00 uur geven we dit weer door aan de mensen die er nood aan hebben. Zaterdag 18 oktober van 13:00 tot 15:00 uur houden wij een spelletjesmiddag in de kledingbank. Franciscustafel Elke maandag serveren we een warme maaltijd voor onze vrienden van de straat bij de Franciscustafel. Op vrijdagavond gaat het straatteam voor hen op pad. Ik hoop u te mogen ontmoeten bij ons gebed en/of bij de andere activiteiten, namens de Sint Egidius-gemeenschap Apeldoorn, Marianne Hartgers Spelletjesmiddag - Herfstvakantie Deze herfstvakantie kun je bij de kledingbank ook terecht voor een super gezellige gratis spelletjesmiddag. Er zijn diverse oud-hollandse spelletjes zoals de skippybalrace, kloslopen, ring gooien en nog veel meer. Kom je ook spelen? Zaterdag 18 oktober, 13:00-15:00 uur, De Kledingbank, Oude Beekbergerweg 151, 7333 AE Apeldoorn. Geef je op bij de kledingbank op zaterdag of bij Marijke Brouwer via mail: of bel haar op

9 vrijdag 10 oktober k i n d e n k e r k Kisikids oefenweekend Op het moment van verschijnen van deze OpWeg is er in de Victorkerk weer een hoop activiteit. Geen kerkdienst (zoals sommige dachten, want dat behoort niet meer tot de mogelijkheden), maar wel een kerkgebouw, parochiezaal en het huis van pastor Sebastiaan vol met kinderen. Ongeveer twintig Apeldoornse kinderen samen met een kernploeg van KisiKids Twente starten het weekend van oktober het instuderen van de musical. In de volgende Op Weg kunnen we wat foto s plaatsen. Zondag 9 november is de uitvoering om 15:00 uur in de Heemgaard (scholengemeenschap), zaterdag 8 november om 16:30 uur is er een gezinsviering waarin ook de KisiKids aanwezig zijn en er kaartjes gekocht kunnen worden. Kaartverkoop is er ook aan de kassa in de Heemgaard. Communie en het Vormsel Al hebben we de eerste communie en het vormsel nog maar net achter de rug voor ons gevoel, de organisatie voor 2015 is al weer in volle gang voor wat betreft de planning van de ouderavonden, de stappen van de kinderen, de speurtochten, excursies en de data van vieringen. Binnenkort zullen de ouders die in ons bestand zitten een brief ontvangen met de vraag of hun kind eerste communie respectievelijk vormsel wil doen en met de datum voor de eerste ouderavond. Ook via de katholieke scholen zal nog een oproep gedaan worden voor aanmelding. Verder is er altijd de mogelijkheid voor aanmelding via het secretariaat: De data van de vieringen kunnen we vast aangeven: de vormselviering zal zijn op 31 mei om 12:00 uur. De eerste communie viering(en) op 14 juni om 10:00 u en 13:00 uur. De eerste ouderavond voor het Vormsel zal zijn op donderdag 6 november, in het Emmaüshuis om 19:30 uur. De eerste ouderavond voor de eerste communie zal zijn op dinsdag 9 december in De Drie Ranken om 19:30 uur. Onderweg met Franciscus Op startzondag is er een jaarthema gepresenteerd Onderweg met Franciscus. Ook de kinderen zullen een aantal keren het aankomende jaar stil staan bij Franciscus van Assisi en onze paus Franciscus. De eerste start is gemaakt in de kinderdienst op 5 oktober. We hoorden een verhaal over het leven van Franciscus van Assisi. We luisterde naar het Zonnelied en de legende over Franciscus en de wolf, waarvan we met alle kinderen een prachtige hele grote kijkdoos is gemaakt hebben. Het adventsproject zal ook in het teken staan van Onderweg met Franciscus. Daarover later meer! Mariska Litjes medewerker kind en kerk stad Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 22 oktober 2014 per aan b o n i f a t i u s Vervoer naar de kerkdienst Indien U in Ugchelen en omgeving woont en vervoer wenst naar een kerkdienst van de Emmaüsparochie, neemt u dan contact op met dhr. B. te Braak, Brouwersmolenweg 399, tel Dhr. te Braak coördineert het vervoer naar de kerken in Apeldoorn. Deze service geldt alleen voor Emmaüsparochianen, die in de oud - deellocatie Bonifatius wonen. Woont u elders in Apeldoorn, neemt u dan voor vervoer contact op met het parochiesecretariaat. Bronkerk Vorming & Toerusting Het programma is uit. Zie voor informatie de website en de programmaboekjes op de leesstandaard in de Emmaüspastorie en in de Bronkerk. Vieren ; cursus over Liturgie maandag 13 oktober Aanmelden bij ds. Hannie van Boggelen: of Tienerdienst In de Bronkerk is elke vierde zondag van de maand een dienst speciaal voor tieners van de middelbare school. Eerstvolgende keer is 26 oktober a.s. Voor meer informatie: Stannie Bruinink, e m m a n u e l d r i e r a n k e n Stuurgroep Pastoraat Emmanuelgemeenschap Henka de Jong - liturgie Ine Kienstra - katechese, tel Annemarie Doornbos - diaconie, tel Vincent Althof - gemeenschapsopbouw, tel Mark Braam - voorzitter locatieraad, tel Carla Maessen lid, tel Omzien naar elkaar Heeft u zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met: Marja Kleiboer, tel Adri Hulst, tel Hans Westdijk, tel of per OpWeg-bezorger gezocht Voor de omgeving Straatmakershoeve zijn wij op zoek naar iemand die daar 2-wekelijks ongeveer 15 exemplaren van OpWeg wil bezorgen. U kunt zich aanmelden per telefoon of per Ontmoetingsplek De Druif Na een lange vakantie gaat donderdag 16 oktober, in ontmoetingsplek De Druif, (open van uur), de Praathoek weer van start. Tussen uur gaan we o.l.v. Tineke Breuer (RK parochie) met elkaar in gesprek. Het onderwerp is helaas nog niet bekend. Zie de posters in De Drie Ranken of bel eventueel het infonummer hieronder. Ook als je liever niet meepraat maar gezellig een bakkie koffie wilt komen drinken en even wilt praten met een van de gastvrouwen. je bent welkom! Inlichtingen Anneke Sijtsma, tel Hartelijk dank Op zondag 28 september jl. heb ik samen met mijn nicht de open kring viering in mijn 3 Ranken Kerk bezocht. Ik werd bij aanvang al in het zonnetje gezet door de voorganger. Wat voelde ik me weer welkom in MIJN kerk! Sinds april jl. woon ik in het woonzorgcentrum Hoge Veld te Aalten. Met deze verhuizing is mijn wens in vervulling gegaan om dichter bij mijn zus Dora te wonen. De eerste maanden moest ik erg wennen aan alle nieuwe mensen om mij heen. Nu kan ik genieten van alle aandacht en zorg en de gemoedelijkheid die in dit huis heerst. Een paar keer per week ga ik naar een naburig woonzorgcentrum voor gymnastiek, sjoelen en op zaterdagavond naar een oecumenische weeksluiting. Ik wil u allemaal heel hartelijk danken voor de warme woorden en de mooi cadeaus die ik van u ontvangen heb. Het bloemstukje van de kerk staat op mijn kamer en als ik er naar kijk, dan denk ik aan al die lieve mensen uit Apeldoorn. Ik wens u al het goeds toe en hoop u nog eens te zien in Aalten. Hartelijke groeten, Ria Dielessen Bewust Leven in oktober: Te Gast Het jaarthema van De Drie Ranken Te Gast is ook het thema van de maand oktober op het Bewust Levenbord. Een actueel thema, nu we in het weekend van 3-5 oktober 49 leden van onze partnergemeente Rostock- Biestow mochten ontvangen. Gastvrijheid staat in de Bijbel hoog aangeschreven.met een gast deel je je huis. Je nodigt hem uit aan je tafel en je zorgt dat zij het naar haar zin heeft. Dat God ook onze gast kan zijn spreekt uit de tekst die we vonden in ons Liedboek: Ik eet alleen, God. Schuif bij me aan, je bent welkom. De tekst in het Bewust Levenboek spreekt van dankbaarheid voor de gastvrijheid van God. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op dit thema. U kunt die opschrijven in het boek op de rode plank. Marjan Engelaar, Elsbeth Kroes en Ineke van Diffelen f a b i a n u s Secretariaat gesloten Na de kerksluiting was het secretariaat op de Fab.& Seb. altijd nog op maandagmorgen geopend. Omdat van de opening geen gebruik werd gemaakt is het secretariaat gesloten. U kunt terecht op het secretariaat van de Emmaüsparochie van uur en van uur. Tel d e h e r b e r g Oecumenisch Centrum De Herberg Deventerstraat 40, 7311LW Apeldoorn, Voor meer informatie zie de OpWeg-Wijzer op de laatste pagina van dit nummer. Uit het bestuur Voor het eerst na de zomertijd kwam het algemeen bestuur weer bijeen op

10 vrijdag 10 oktober september j.l. Uiteraard werd gesproken over de financiële situatie, die in het begin van het jaar vrij zorgwekkend was. Gelukkig zijn de financiën weer redelijk op orde. Dit is vooral te danken aan diverse extra bijdragen, die werden ontvangen, en aan de genomen bezuinigingsmaatregelen. Waakzaamheid blijft evenwel geboden, want er moeten dit jaar nog de nodige bijdragen binnen komen, terwijl zich altijd onvoorziene uitgaven kunnen aandienen. Maar het bestuur is content dat de zorgen over de financiën vooralsnog zijn weggenomen. Met het bestuur van de stichting Vrienden van De Herberg werden de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar nog eens uitvoerig doorgesproken. De stichting draag immers in belangrijke mate bij in de exploitatiekosten. Dankzij een extra subsidie van de stichting kon het aantal werkuren van de coördinator voor een periode van vooralsnog twee jaar worden uitgebreid met twee uren per week. Deze extra werktijd zal met name worden besteed aan het verzorgen van de postadressen, omdat dit de laatste tijd niet meer optimaal plaats vond. Van de mogelijkheid om De Herberg als postadres te gebruiken maken veel bezoekers gebruik, maar het vergt wel veel aandacht. Het bestuur is daarom erg blij met deze oplossing. Met het bestuur van de stichting Dak- en thuislozenzorg Menorah vindt overleg plaats over de mogelijkheden van samenwerking. Vrijwilligers van Menorah verzorgen reeds de opvang in het inloophuis gedurende de wintermaanden onder verantwoordelijkheid van het Citypastoraat. Maar voor verdere activiteiten acht het bestuur het zinvol om eerst een fundamentele discussie te voeren, omdat verschil in identiteit tot verschil in benadering van de bezoekers kan leiden, hetgeen in het inloophuis onwenselijk is. Helaas zijn er binnen het bestuur enkele mutaties. Menco van Koningsveld, Jan Jans en Henri ten Brinke zagen zich genoodzaakt hun lidmaatschap van het bestuur te beëindigen. Getracht wordt in hun opvolging te voorzien. Het bestuur is betrokkenen zeer erkentelijk voor hun inzet ten behoeve van het Citypastoraat en het werk in De Herberg. Want dit blijft gelukkig wel doorgaan, de vele bezoekers rekenen er op. Een recente publicatie in het dagblad De Stentor gaf hiervan een uitstekend beeld. Mag het bestuur ook op uw betrokkenheid blijven rekenen om dit voor de kerken zo belangrijke werk mogelijk te maken? O. Wierda (voorzitter) h u b e r t u s Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek Als u weet dat iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis licht dan even de werkgroep Welzijn in, mevr. D. van Bussel, tel of de heer G. Tiemessen, tel Stilteruimte St. Hubertus De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek open als het Multifunctionele Centrum De Groene Hoven open is. Het MFC is open van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en uur Eucharistieviering 18 september Het thema was Hoe luistert U naar het woord van God? De opkomst was ook deze keer weer groot en iedereen was blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. Pastoor Daggenvoorde ging voor en het Hubertuskoor versterkt met een zestal dames zong prachtige liederen a capella onder leiding van Dominique Molenkamp. Ben Pol als acoliet en Minie Niekus als lectrice waren aanwezig om Pastoor Daggenvoorde te assisteren. De lezing van deze dag ging over de Zaaier die uit ging om te zaaien. Een deel van het zaad werd opgegeten door de vogels, en een ander deel viel op rotsgrond en droogde op omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, maar deze verstikten het. Een ander gedeelte viel op goede grond en bracht honderdvoudig vrucht voort. De betekenis van de gelijkenis is: Het zaad is het woord van God. Het zaad dat op de rotsgrond valt is het woord dat met blijdschap wordt ontvangen, maar zij hebben geen wortel; zij geloven voor een ogenblik, maar bij een beproeving vallen zij af. Het zaad wat onder de distels valt zijn zij die wel geluisterd hebben, maar gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. En zo gaat het ook met ons. Als we luisteren naar zijn Woord en daarnaar leven dan kunnen we goede vruchten voortbrengen. En met Gods hand en het geloof in Hem in leven blijven en in vrede leven. In het liturgieboekje stonden ook nog 2 prachtige gedichten om over na te denken. Zoals Hoe moeten we verder met ons leven. Helaas was in deze mooie viering een domper op de vreugde de aankondiging van Pastoor Daggenvoorde dat de Eucharistievieringen in de Open Hofkerk, door te weinig priesters en te weinig geld, niet langer voortgezet kunnen worden. De mensen waren vol ongeloof en erg aangeslagen door deze mededeling. Gelukkig kon men na afloop van de viering in de zaal bij een kopje koffie of thee met wat lekkers nog even samen zijn en napraten over wat men zojuist gehoord had. Daarna werd er toch nog een hapje en een drankje genuttigd. Mede dankzij de gastvrijheid van de Open Hofkerk en de fantastische groep vrijwilligers kunnen we terugkijken op een geslaagde en fijne middag. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Hoe het verder gaat in de toekomst zal nader worden bekeken. In ieder geval is er op woensdag 29 oktober a.s. een Herfstmiddag gepland met gezellige artiesten. We hopen dat u er dan ook weer bent. GT Uitje Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap Op 10 september 2014 werd weer een uitje georganiseerd voor de Vrijwilligers van de Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap. De reis ging naar Maarn naar Pastoor Zemann. Deze had ons uitgenodigd om bij hem op bezoek te komen. Om 9:30 uur vertrokken we met 25 personen vanaf de Open Hofkerk aan de Boerhaavestraat. Tegen uur waren we in Maarn waar we werden verrast met een kopje koffie of thee en gebak. We kregen dit in de zaal bij de Teresiakerk, direct naast de pastorie van Pastoor Zemann. Het werd een hartelijk ontvangst en een blij weerzien. Na de koffie met gebak die ons allen goed had gesmaakt, kregen we een rondleiding in de kerk en de pastorie. Wat een mooie, intieme kerk vol met waardevolle voorwerpen en bijzonder smaakvol aangekleed. Hierna gingen we naar Austerlitz voor een film over Napoleon en het bezichtigen van de Pyramide. Het was een indrukwekkend verhaal dat in de film werd verteld. Je moet het gehoord hebben anders kun je niet geloven dat er toen zoveel is geregeld in ons land. Neem alleen maar de Burgerlijke Stand, waar we allemaal ingeschreven staan. Na dit bezoek gingen we naar de Brasserie in Doorn voor een lunch. De sfeer was ongedwongen en gezellig. Na de lunch gingen we naar Huis Doorn waar de laatste Duitse Keizer naar toe verbannen was. We kregen hier een interessante rondleiding, die bijna anderhalf uur duurde. Wat een weelde waarin de bewoners toen leefden. Hierna gingen we terug naar de zaal bij de kerk van Pastoor Zemann voor een drankje en een hapje. Daarna namen we afscheid en gingen huiswaarts. Pastoor Zemann was blij ons allen weer ontmoet te hebben. Voor ons was het net alsof hij niet weg was gegaan. Het was een bijzondere, sfeervolle en gezellige dag, waar we met plezier op terug kijken. Pastoor Zemann laat alle bekenden en parochianen in Apeldoorn groeten. GT T e r e s i a Welzijn Het groepje vrijwilligers van Welzijn wil, speciaal voor zieken en voor parochianen van 75 jaar en ouder, mens voor een mens zijn. Heeft u behoefte aan contact of wilt u informatie dan kunt u bellen met mevrouw E. Schilder of met mevrouw T. Karskens Ook zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met bovengenoemde personen. Nieuwe bezorger gezocht voor OpWeg De huidige bezorger heeft aangegeven te willen stoppen, dus zijn wij op zoek naar een nieuwe bezorger voor de straten in de omgeving van Calypsostraat, Sambastraat, Mambohof. Dit is in Zuidbroek. Het gaat om 20 exemplaren. Heeft u 1 keer in de 14 dagen een half uurtje vrij, dan is dit misschien iets voor u? Andere tijden bezorging Wij zijn allemaal mensen van gewoontes, maar soms kan daar wel eens iets in veranderen. Zo ook in de bezorging van OpWeg. De veranderingen kunnen komen door ziekte, vakantie, veranderde werktijden, opzeggingen enz. Mocht u geen OpWeg hebben ontvangen dan kunt u altijd een exemplaar ophalen bij het Emmaüshuis of bij Marjolein Ribbink, coördinatie OpWeg Teresia, tel of v i c t o r Bereikbaarheid Het parochiecentrum St. Victor, Jachtlaan 189, is op donderdag en vrijdag geopend van 10 tot 11 uur, tel , Schrijfavond Amnesty Apeldoorn U bent van harte welkom op onze schrijfavond op woensdag 15 oktober, Rozenlaan 10, Apeldoorn van uur. Voorbeeldbrieven (om over te schrijven) zijn aanwezig. We schrijven naar: Egypte Voor de vrijlating van Ahmed Douma en politiek activisten Ahmed Maher en Mohamed Adel die zijn veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het overtreden van de omstreden demonstratiewet. Mexico Voor de vrijlating van migrant Ángel Colón die Honduras verliet om geld te verdienen voor de medische behandeling van zijn zieke zoontje in de VS en vervolgens werd opgepakt door de Mexicaanse politie. Volgens Amnesty is hij slechts vanwege zijn etniciteit gevangen gezet. Oekraine Voor Sergei Dolgov, redacteur van een Oekraïense krant, die op 18 juni werd ontvoerd door gewapende mannen in burgerkleding. Hij is sindsdien vermist. We schrijven naar de Oekraïense autoriteiten en roepen hen op de verblijfplaats van Sergei Dolgov bekend te maken en indien hij nog in leven is, zijn veiligheid te garanderen. Bezoek ook onze website: Greetje Jansen Schrijfgroep Amnesty Wandeling met een plusje Voor wie van wandelen houdt en zich daarbij graag wat bezinning aan laat reiken, organiseert de oecumenische werkgroep Bidden met de Benen maandelijks een spirituele wandeling. Dit jaar staat het thema verbondenheid, aan de hand van het Zonnelied van Franciscus van Assisi, centraal. De wandelingen zijn afwisselend en worden telkens in een ander gebied rondom Apeldoorn uitgezet. Er wordt een korte wandeling van ca. 10 kilometer en in voor- en najaar ook een langere van ca 15 kilometer aangeboden. Men is vrij om in groepjes of individueel te wandelen. Halverwege wordt een rustpunt geboden waar ook koffie kan worden gedronken. Op zaterdag 11 oktober a.s. wordt de volgende wandeling gehouden. Vertrek vanaf de Dorpskerk aan het Marktplein 7 te Vaassen, aanvang om 9.30 uur met een korte opening, waarna de route wordt verstrekt. Het thema zal zijn: Zuster maan en sterren. Voor de kosten wordt een vrije bijdrage gevraagd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Henri ten Brinke, , of Herman Stokmans, ,

11 vrijdag 10 oktober K e r k d i e n s t e n e l d e r s H. MARTINUSKERK TWELLO Zondag 12 oktober uur Eucharistieviering, voorganger pastoor Daggenvoorde Zondag 19 oktober uur Eucharistieviering, voorganger pastor Sebastian Zondag 26 oktober uur Eucharistieviering, voorganger pastor Sebastian Casa Bonita 12 okt PKN-3, mw.ds. M. Doesburg, Koor Hoog Soeren 19 okt PKN-2, dhr. M. Visscher, orgel dhr F. v.d. Kraats, zang dhr. H. Heinen 26 okt RK, dhr. H. Hase, m.m.v. Ensemble Klein Cantique De kerkdiensten worden om uur gehouden in de zaal Laagbouw Emmanuel/Drie Ranken Oecumenische Vieringen Zondag 12 oktober uur Zinviering ds. G. v.d. Maas Maandag 13 oktober uur Stil halfuur Zondag 19 oktober uur Hoge Huys oec. viering jongeren jaar uur Hemels Gelag oec. viering jongeren jaar uur Oec. Zangdienst ds. H. ten Brinke Maandag 20 oktober uur Stil halfuur Zondag 26 oktober uur Lichtboot ds. A. Wijlhuizen uur Open Kring ds. G.v.d. Maas uur Taizé vesper Maandag 27 oktober uur Stil halfuur Gelre Ziekenhuis 12 okt RK dhr Hans Hase m.m.v. koor Gaudeamus 19 okt prot. ds Dick Luijmes m.m.v. Paulien van der Boom, dwarsfluit, E. Pleijsant, orgel 26 okt RK pastor Daan Vogelpoel m.m.v. koor Rubato De kerkdiensten worden gehouden om uur in het auditorium op de 1e verdieping, boven de hoofdingang. Iedereen is welkom. De Heemhof 12 okt mw. M. Bossenbroek-Baller, orgel mw. S. Goldbach 19 okt mw. ds. L.H. de Bruin, m.m.v. Cantorij Zonnehuis 26 okt RK dhr. W. Achtereekte, m.m.v. Koor Con-Spirito De kerkdiensten beginnen om uur. s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg) 12 okt Eredienst, Ds. Jaap Kappers 19 okt Verteldienst o.l.v. Frans van Loon, orgel Rink Eekma 19 okt Zangdienst o.l.v. Harm Siebesma, orgel Chris Noteboom 26 okt Eredienst, Ds. Constance Schouwstra- Dijkman, m.m.v. Gospelkoor Ichtus o.l.v. mw. Annet Diderik Aanvang diensten: eredienst uur, verteldienst uur, zangdienst uur De Herberg: Zondagse Ontmoetingen 12 okt voorganger dhr. H. ten Brinke 26 okt voorganger dhr. H. van Leeuwen De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats op de tweede en vierde zondag van de maand van uur. Vanaf uur wordt er een kop koffie of thee geschonken. St. Josephkapel GGNet 12 okt Voorganger Jacques Vos, organist Martie Lieferink 19 okt geen dienst 26 okt Voorganger Jos van der Leur, organist Joop Blom De kerkdiensten beginnen om uur. Marken-Haven 11 okt mw. M. Bossenbroek-Baller, orgel dhr. G. de Groot, klarinet Margo van der Eng 18 okt mw. Ds. A. Melzer, orgel dhr. J. van Veen 25 okt RK dhr. W. Achtereekte, orgel mw. W. Berends De kerkdiensten vinden plaats op zaterdagmiddag om uur. Randerode 12 okt Prot. mw. J. Koornstra, orgel dhr F. Koster, zang mw. N. Heij 19 okt Prot-Z dhr. A.J. Bredijk, orgel dhr. E. Pleijsant, zang mw. R. Blankestijn 26 okt Prot dhr. G.R. Bloemendal, orgel dhr. B. Riphagen, Cantorij de Hofstad De kerkdiensten beginnen om uur. Sainte Marie 12 okt geen viering 19 okt Eucharistieviering voorganger Pastor A. Goes 26 okt Eucharistieviering, voorganger Pastor A. Goes De vieringen beginnen om uur. Talma Borgh Elke eerste maandag van de maand om uur een communieviering. De Veenkamp Elke eerste vrijdag van de maand om uur een communieviering in de zaal op de eerste verdieping. H. Geestkapel Assel Elke zondag om uur een eucharistieviering. De Vier Dorpen Beekbergen Elke laatste vrijdag van de maand om uur een gebedsdienst. R.-K. gemeenschap Hoenderloo, Heldringkerk Gedurende de winterperiode zijn er geen vieringen. De eerste viering in het zomerseizoen 2015 zal zijn op zaterdag 28 maart Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Emmaüsparochie, tel Voor alle andere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H.P. Dijkman, tel voor verandering die er toe doet Heer, het is niet de glimlach van het kind of de kleuren van de bloem die mij ontroeren. De werkelijke ontroering komt van het onzichtbare scheppingswonder dat zich schuilhoudt in het levende. Raak mij aan Heer, met die ontroering en leer mij een zinvol deel te zijn van wat U heeft geschapen. w i j b i d d e n even stilstaan In wraak en vergelding schuilen de wortels van nieuw onheil Gelderse Bedevaart ter ere van O.L.V. Renkum Op zondagmiddag 19 oktober 2014 vindt in de R.-K. bedevaartskerk te Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland. Parochianen van Gelderland worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze traditionele bedevaart. Komt u ook? Het programma begint 14:00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed, uur: Pontificale Eucharistieviering met hoofdcelebrant pastoor drs. B.K.T Thanh van Bel Canto 80 Mannenkoor Bel Canto bestaat 80 jaar en viert dit met een feestelijk lustrumconcert in Orpheus op zondagavond 23 november, Rabobankzaal, 20:00 uur. Gasten op dit lustrumconcert zijn: Ernst Daniël Smid (bariton) Margreet Bik (sopraan) Sokkenbuurt Zeemanskoor Meer info? Kijk op of of bel Het Apeldoorns Mannenkoor Bel Canto, o.l.v. dirigent Bert Nypels en als pianiste Caroline van der Weiden, gaat dit vieren met een feestelijke avond vol zang en muziek. Het koor zal worden begeleid door het orkest Ensemble Conservatoire. U kunt genieten van ontroerende liederen van Schubert en Grieg, maar ook van bekende schitterende opera-koren van Verdi, Beethoven en Gounod. Verder komen uit de de Sint Willibrordusparochie Zevenaar. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Nederlands Gemengd Koor Zevenaar. Om 15:45 uur: Lof met uitstelling van Allerheiligste Sacrament. Vanaf circa uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting. Adres: Parochiekerk O.L.V. Ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1 te Renkum. Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 52, uitstappen halte Don Boscoweg. West Side Story de mooiste liederen aan bod. Ernst Daniël Smid zal zich als baritonsolist zeker niet onbetuigd laten en zal enkele aria s en ook duetten met de Apeldoomse sopraan Margreet Bik zingen. Het Sokkenbuurt Zeemanskoor uit Ugchelen o.l.v. dirigent Lex Sonneveld zal u meevoeren in de gevarieerde wereld van Ierse zeemansliederen, Engelse ballads en folksongs. Een eigen begeleidingsgroep zorgt daarbij voor de muzikale ondersteuning.

12 vrijdag 10 oktober Sinds 1883 Dorpersveld BK Apeldoorn Gediplomeerd Alle soorten sierpleisters (spachtelputz) Pleisterwerk wanden en plafonds Lijstwerk en ornamenten Specialist in reparaties en restauraties Wij werken met hoog waardige materialen Fijn schuurwerk Traditioneel cementwerk buitenmuren STERK IN PARTICULIER WERK / Informatieblad OpWeg met een oplage van zo n stuks in de regio Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding. Voor meer informatie bel of schrijf naar: F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel Formaat 8 x 4,5 cm = 1/30 pag. kost e 30,00. Bij meerdere plaatsingen een leuke korting. Emmaüsparochie Apeldoorn Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, , Bestuur P.F. Daggenvoorde pr., voorzitter, R.-K. Begraafplaatsen Apeldoorn Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn. Voor informatie: zie de website van de Emmaüsparochie, Citypastoraat Oecumenisch Centrum De Herberg, Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn, Het inloophuis De Herberg is elke middag vanaf uur geopend. Zondagviering: tweede en vierde zondag van de maand om uur (Inloophuis vanaf uur). Rek.nr. NL11INGB t.n.v. St. Citypastoraat R.-K. Diaconie Apeldoorn R.G.Th. Dashorst, diaken. Centraal punt voor diaconie van de Emmaüsparochie. Oecumenisch Centrum De Herberg, Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn, , rek.nr. NL14 INGB Apeldoorns Beraad van Kerken Inloophuis De Druif Een ontmoetingsplaats in De Maten. Openingstijden: dinsdag van tot uur, donderdag van uur en vrijdag van uur. Ingang: Violierenplein, De Drie Ranken, direct achter de deur. Iedereen is welkom. Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren, toegang gratis. Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203, , openingstijden: elke middag van tot uur, behalve zaterdag. s Avonds van tot uur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Locatie: Don Bosco Zevenhuizen, Sluisoordlaan 200, , openingstijden: elke middag van tot uur, behalve maandag en zaterdag. s Avonds van tot uur op maandag, woensdag en vrijdag. Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren KBO Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangen-behartiging, dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, voor senioren vanaf 50 jaar. Afdelingssecretaris: B. Pelster, Schotakker 28, 8162 JE Epe, , Website landelijke organisatie Unie KBO: provinciale organisatie: Projectteam Als Emmaüsgangers Verder Voor vernieuwing en vitalisering van de Emmaüsparochie Marianne van Tricht, projectmedewerker, is te bereiken op maandag t/m donderdag via het Pastoraal Centrum, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, tel , of via , KRO/RKK-mediapastoraat Van dinsdag t/m vrijdag ( uur) bereikbaar onder , ABRI , Cora Krispijn: Apeldoorns Beraad van Kerken Protestantse Diaconie diaconaal consulent , Stichting Kerk en Vluchteling Adviesorgaan Jongeren en Kerk Joker , Jennie Harmelink: informatieblad voor katholiek apeldoorn OpWeg is een uitgave van de SIKA Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 7316 AD Apeldoorn. Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften aftrekken van de belasting. Bestuur Voorzitter: Th.J. Linthorst, Secretaris: M. Oomen-Pragt, Penningmeester: F.P.J.C. Spallek, Financiën en advertenties F.P.J.C. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, , Rekening: ; IBAN: NL10 INGB , t.n.v. SIKA OpWeg Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen: Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, , Vrijwillige bijdrage Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt. Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom op rekening: ; IBAN: NL10 INGB , t.n.v. SIKA OpWeg Kopij uit de parochie Berichten en mededelingen uit de parochie dienen vóór of op de woensdag van de week vóór de datum van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) bij het secretariaat te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor aanlevering bij de eindredactie. Overige kopij Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de redactie ingeleverd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om: - zonder overleg artikelen in te korten, later te plaatsen of niet te plaatsen, - te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen kopij niet te plaatsen. Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u verzocht van tevoren contact op te nemen met de redactie. Algemene redactie G. van de Braak, R. Dashorst, J.H. Dölle, W. Olierook M. Zegwaard-Waanders Eindredactie I. Franken en M. Lamper Opmaak E* D.SIGN te Barneveld Druk Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015 Onderweg met Franciscus We gaan iets nieuws beginnen... Deze folder gaat over iets nieuws. In het komend seizoen bieden we een aantal activiteiten

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Programma 2014-2015 Deel II. Te Gast

Programma 2014-2015 Deel II. Te Gast Programma 2014-2015 Deel II In De Drie Ranken is dit kerkelijk jaar het thema Te Gast VONC heeft als doel om prikkelende spirituele onderwerpen voor het voetlicht te brengen om zo mensen te informeren

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Welkom in de Menorah

Welkom in de Menorah Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : ds. L. Adema : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. C. Laanstra Lied voor de dienst: Lied 545: 1, 2, 3, 4 en 5 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Intochtspsalm: 118: 1 ( Laat ieder s Heren goedheid prijzen )

Intochtspsalm: 118: 1 ( Laat ieder s Heren goedheid prijzen ) Orde van dienst voor 14 mei 2017 in de Witte Kerk te Lochem Voorganger: ds. Jan Willem Drost Organist: Els Dijkerman Namens de kerkenraad: Remco van Donk Lector: Yvonne Lamberts Toenadering Orgelspel Verstilling

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Oasemoment "Eucharistie vieren" Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014

Oasemoment Eucharistie vieren Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014 Oasemoment "Eucharistie vieren" Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014 (Centraal staat een verlaagd altaar; op het altaar liggen alleen de scherven van een bloempot) Bijbeltekst en inleiding We lezen

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 15 oktober 2017, schoolkerkdienst Is dat Eerlijk? - over werken en waardering, delen en dankbaarheid Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Spoor ❷ Het begin God s dagboek - gedenkboek God houdt een dagboek bij. Mogelijk staat in dat

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie