Peer to Peer Advies. Winter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peer to Peer Advies. Winter"

Transcriptie

1 Winter 13 Peer to Peer Advies Terugblik deelname gemeenteambtenaren , discussiedocument ten behoeve van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) The Curious Network

2 Terugblik In de periode heeft de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) wederom zijn naam verbonden aan het programma Peer to Peer Advies. Nu deze periode bijna is afgelopen, heeft de VGS aan The Curious Network gevraagd inzicht te geven in de ervaringen met het programma in de afgelopen twee jaar. Dit document is hiervan het resultaat en bestaat uit grofweg twee delen. In het eerste deel bespreken we een aantal kwalitatieve waarnemingen die worden vergezeld van cijfers over deelnemers en opdrachtgevers. Het tweede deel bestaat uit een serie korte interviews waarin deelnemers, gemeenten en opdrachtgevers terugblikken op hun ervaring met Peer to Peer. Deelnemers In de periode hebben 63 medewerkers vanuit 25 gemeentelijke organisaties aan het programma deelgenomen. Organisatie Aantal deelnemers Gemeente Aa en Hunze 2 Gemeente Alkmaar 1 Gemeente Alphen aan den Rijn 1 Gemeente Delft 5 Gemeente Den Haag 1 Gemeente Den Helder 2 Gemeente Emmen 2 Gemeente Haarlemmermeer 3 Gemeente Heemstede 1 Gemeente Heerhugowaard 5 Gemeente Hoorn 5 Gemeente Houten 1 Gemeente Langedijk 1 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Gemeente Midden Delfland 2 Gemeente Rijswijk 3 Gemeente Südwest Fryslan 1 Gemeente Teylingen 2 Gemeente Utrecht 1 Gemeente Westland 1 Gemeente Zoetermeer 11 Gemeente Zwolle 1 Stadsgewest Haaglanden 5 Veiligheidsregio Haaglanden 2 Werkorganisatie Duivenvoorde 2 Totaal 63 Subsidie Deelname aan Peer to Peer Advies werd gesubsidieerd door het A+O fonds Gemeenten. Dit uiteraard met het voorbehoud dat het subsidiebudget voor de betreffende gemeente toereikend zou zijn. De VGS heeft voorafgaand aan de periode met het A+O fonds Gemeenten de routing afgestemd zodat het aanvragen van subsidie relatief eenvoudig zou zijn. Alle gemeenten zijn voor de start van het programma door ons geïnformeerd over de subsidiëring en hebben informatie ontvangen over de wijze waarop deze subsidie kon worden verkregen. 2

3 Opdrachtgevers De onderstaande bedrijven en not for profit organisaties zijn door de deelnemende gemeenteambtenaren geadviseerd. Aanpassingen programma Op verzoek van de VGS zijn de deelnemers uit de gemeentesector ingestroomd in gemengde groepen met ambtenaren van andere overheidssectoren met als doel de interbestuurlijke samenwerking te bevorderen. In de periode zaten de deelnemers juist in groepen met alleen gemeenteambtenaren. In de periode zijn daarnaast de volgende aanpassingen in het programma doorgevoerd: Na het intakegesprek met de trainer ontvangen alle deelnemers voorafgaand aan het programma een informatiebrief. Hierin besteden we nadrukkelijk aandacht aan de verwachtingen ten aanzien van eigen initiatief en actieve leerhouding. Leidinggevenden worden betrokken bij deelname van hun medewerkers via een informatiebrief en de opdracht aan de deelnemer om zijn of haar leerdoel met de leidinggevende te bespreken Voor het derde trainingsblok evalueren wij de inzet van de adviesduo s met de opdrachtgever. De uitkomst hiervan wordt één-op-één gedeeld met de deelnemers. Kwalitatieve opmerkingen 1. Van individuele deelnemers naar groepsdeelname Tot voor kort lieten gemeenten medewerkers op individuele basis deelnemen aan het programma. Vanuit P&O of specifiek vanuit de verantwoordelijke voor Professional Development werd het programma intern gepromoot en vervolgens kwamen daar één of twee deelnemers uit. De focus lag daarbij op de individuele leerdoelen van de betreffende deelnemer zoals het vergroten van de eigen mobiliteit, de externe oriëntatie en de soft skills in het adviesvak. In 2013 lijkt er een verschuiving te komen naar meer incompany-achtige programma s. Daarbij kiest een gemeente er voor met een eigen groep met deelnemers te starten (Incompany, Gemeente Eindhoven) of in een samenwerkingsverband waarbij in feite een regionale variant ontstaat met deelnemers van verschillende gemeenten uit dezelfde regio. Dit gebeurt al bij Werken in Noord-Holland Noord (WiNHN), en gemeenten in de regio Haaglanden. Extra voordelen van een incompany of regionaal programma zijn: Adviesopdrachten in de regio zodat een local for local variant ontstaat Netwerkvorming tussen de deelnemers van de regiogemeenten of verschillende gemeenteonderdelen (incompany) Trainingslocatie in de regio Lagere deelnamekosten 3

4 2. Verbreding van doelstellingen Eén van de gedachten achter het programma is dat persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit hand in hand gaan. We zien dit nu ook in de financiering van de deelname terug. Waar gemeenten deelname aan Peer to Peer voorheen uitsluitend vanuit opleidingsbudgetten betaalden, zien we dat steeds vaker ook mobiliteitsbudgetten worden aangewend. Ook constateren we dat individuele leerdoelen steeds vaker worden gekoppeld aan organisatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld de medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin die een adviesopdracht doet bij een particuliere jeugdzorginstelling in de regio om zo ook de investeren in de ketensamenwerking. De regionale of incompany programma s lenen zich in potentie het best om het rendement aan de organisatieontwikkelingskant verder te vergroten. 3. Enthousiaste deelnemers, goede evaluaties, Deelnemers zijn in het merendeel enthousiast over het programma, en trots op wat zij hebben bereikt. Dit betekent veel goede evaluaties van individuele deelnemers door hun opdrachtgevers. Het blijkt wel van belang deelnemers goed voor te bereiden op het ondernemende, zelfsturende en action learning -achtige karakter van het programma. Deelnemers die een training willen consumeren en op een traditioneel trainingsprogramma rekenen, moeten vaak eerst wennen een het vrije format en de mate waarin er eigen initiatief wordt verwacht. Om dit te ondervangen wordt er inmiddels niet alleen een intake met alle deelnemers gehouden, maar wordt ook alle informatie per mail toegezonden. 4. Enthousiaste gemeenten We krijgen enthousiaste geluiden terug van de contactpersonen bij gemeenten. Zelf als deelname nog niet opportuun is (door organisatorische omstandigheden) wordt het programma goed ontvangen. Het concept is prikkelend, de doelstellingen duidelijk en sluiten aan bij de thema s die leven bij de gemeenten. 5. Nieuwe uitdagingen Veel deelnemers gaan na deelname aan Peer to Peer Advies iets anders doen. Dit kan binnen de gemeente, maar ook daarbuiten, of iets nieuws in combinatie met de oude functie. Deelnemers beginnen bijvoorbeeld naast de eigen functie een eigen coachingspraktijk, worden or-adviseur of gaan les geven. Het toegenomen zelfvertrouwen dat ontstaat uit het goed verrichten van een opdracht en het paradigma dat er veel meer mogelijk is als je maar gewoon doet, helpen hierbij. Daarnaast doen ook vaak medewerkers mee die al een verlangen hebben hun vleugels uit te slaan. 6. Niet altijd meer deelname Enthousiaste deelnemers en gemeenten lijken een goede ingrediënt voor verdere deelname. Bij een aantal gemeenten zien we echter dat, nadat één medewerker heeft deelgenomen, de verworven kennis over het 4

5 programma niet automatisch wordt gedeeld en een positieve ervaring niet leidt tot nieuwe deelnames. Andere gemeenten beschouwen het programma bij voorbaat als een eenmalige proeftuin, Een aantal gemeenten hebben meer deelnemers geleverd (Zoetermeer, Delft, Hoorn, Heerhugowaard) hetgeen vaak leidt tot meer structurele inzet van het programma. De reden voor deze verschillen ligt, vermoeden wij, niet zo zeer bij de (in)effectiviteit van het programma als wel bij de bekendheid van het programma bij de verschillende stakeholders. We onderkennen echter ook dat verschillende gemeenten een verschillende opleidingscultuur hebben. Zo bracht de gemeente Eindhoven onlangs in een korte periode ruim 35 potentiële deelnemers op de been om naar een informatiebijeenkomst te komen, terwijl een andere gemeente met nagenoeg dezelfde inzet van communicatiemiddelen hier geheel niet in slaagde. 7. De medewerkers zien het, P&O ziet het, mobiliteit ziet het, PD ziet het, gemeentesecretarissen zien het, direct leidinggevenden zien het minder Bij gemeenten die een enkele keer deelnemen, blijkt het programma dikwijls bij wijze van pilot vaak door P&O te zijn geïntroduceerd en wordt het daarna onvoldoende verder uitgedragen door andere stakeholders. Als P&O het programma verder niet intern weet te promoten dan wordt Peer to Peer Advies vergeten. Draagt P&O het programma wel actief uit dan zien we dat medewerkers, gemeentesecretarissen, PD en mobiliteit de mogelijkheden van het programma snel herkennen. De direct leidinggevenden zien vaak minder het directe belang van Peer to Peer Advies voor hun afdeling, alhoewel het beter functioneren in de huidige functie ook onderdeel uitmaakt van het programma. We hebben getracht dit een gedeeltelijk te ondervangen door een informatieve brief naar de leidinggevende te sturen en deze, samen met de medewerker een leerdoel te laten formuleren. 8. Positiever beeld van ambtenaren, positiever beeld van bedrijven De samenwerking tussen ambtenaren en bedrijven heeft een positief effect op de wijze waarop beide partijen elkaar zien. Stereotypen zijn vaak niet te handhaven als je met elkaar samenwerkt. Geregeld blijft er voor enige tijd nog enige betrokkenheid van de deelnemer bij de organisatie. 9. Patronen bij deelnemers Deelnemers vinden het lastig om binnen de tijd een opdracht af te ronden. Feitelijk komt dit bijna niet voor. Sturen op tijd en tijdigheid is geen hoge prioriteit. Er is zelden een urgentiegevoel. Daarnaast vinden vele deelnemers het lastig hun opdrachtgever te managen. Ook overzorgvuldigheid speelt een rol. Snel en slim werken, vanuit netwerken blijkt lastig. Tegelijkertijd gaan de opdrachten op inhoud vaak goed en worden ze altijd afgerond. Men is loyaal aan de klus en aan de opdrachtgever. Deelnemers zijn redelijk gehoorzaam en volgend, zowel richting de trainer als richting de opdrachtgever. Het is vaak wennen aan de vrijheid en aan de resultaatverplichting die daarbij hoort. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid blijkt nog wel eens lastig. Veel van deze patronen horen bij het leerproces. We willen ons echter wel beijveren om de snelheid, resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid binnen de opdracht te vergroten. In het programma blijft er spanning bestaan tussen wat we vooraf prijs geven over mogelijke valkuilen gedurende het adviestraject en wat we de deelnemers zelf ervaren wat goed en fout gaat. Vanuit leerperspectief houden we vast aan het laatste. Samenvatting Er liggen drie uitdagingen om het programma nog beter te maken. 1. leidinggevenden betrekken bij het programma; 2. deelnemers nog meer bewust maken van het action learning-achtige karakter; 3. meer sturen op resultaatgerichtheid, snelheid en eigen verantwoordelijkheid; De leidinggevenden worden momenteel betrokken door een informatiebrief en een gesprek met de deelnemer over het leerdoel. Dit blijkt te werken. Tegelijkertijd zijn direct leidinggevenden vaak bang dat het programma medewerkers op het idee brengt iets anders te gaan doen (punt 4). Leidinggevenden moeten dus verder kijken dan hun directe belang, maar ook denken in het belang van de medewerker (goed werkgeverschap). 5

6 In de intakes gaan we het action learning-achtige karakter van het programma nog meer benadrukken. Deelnemers moeten zich nog meer bewust zijn dat de manier van leren anders is dan in de meeste trainingen. Binnen de training zullen we meer aandacht besteden aan resultaatgerichtheid, snelheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we dichter op de uitvoering van de opdrachten gaan zitten buiten de trainingsdagen om. Dit gaan we doen we door het invoeren van klassiek projectmanagement. 6

7 Bijlage 1 Interviews Deelnemers Ulla de Wreede, beleidsmedewerker gemeente Delft. Ulla deed in het voorjaar van 2013 een opdracht bij Amsterdam Sinfonietta en het leverde haar meer vertrouwen in eigen kunnen en de vaardigheid om offertes te schrijven op: Er ging een knop om. Zoals Joost van Amsterdam Sinfonietta reageerde, rationeel weet je het wel, maar dat deed goed. Ik heb meer vertrouwen gekregen. Ik wilde wat zakelijker worden. Ik ben altijd wel bezig geweest met mijn eigen ontwikkeling: opleidingen, trainingen. Ik ben daarbij vrij extravert van aard en gewend dingen zelf te doen. In deze opdracht moest ik op gelijkwaardige voet samenwerken met Peter. Dat maakte dus dat ik veel moest loslaten. Aan het woord is Ulla de Wreede. In het voorjaar van 2013 hielp zij, samen met Peter Verweij, een andere deelnemer aan Peer to Peer, het Amsterdam Sinfonietta om alternatieve manieren te vinden voor fondsenwerving. Deelnemers aan Peer to Peer worden gevraagd een opdracht te kiezen die buiten hun comfortzone zit. Voor Ulla die ervaring heeft met fondsenwerving zat de stretch dus niet in de inhoud. Nee, de stretch die ik moest maken was heel pragmatisch in het schrijven van een offerte. Daarbij heb ik er niet altijd vertrouwen in dat het goed is wat ik doe. Ook al bereid ik alles tot in de puntjes voor. Ik wilde echt leren om meer op mezelf te vertrouwen. Peter en Ulla kozen voor een hele originele aanpak. Amsterdam Sinfonietta moet het qua financiën vaak hebben van goede vrienden, liefhebbers van hun muziek. Peter en ik bedachten een nieuwe concept. Je hebt goede vrienden en beste vrienden.. maar je hebt ook dode vrienden. Dat klinkt heel hard, maar om kort te gaan, we adviseerden Sinfonietta om zich nadrukkelijker te richten op nalatenschappen als een alternatieve manier van sponsoring. Zou dat idee geschikt zijn voor Amsterdam Sinfonietta? Tijd voor een tussentijdse evaluatie. De reactie van Joost Westerveld, zakelijker leider, liet door zijn drukke bestaan met het orkest op zich wachten. Ja, en dan slaat bij mij dus de twijfel toe. Hebben we het wel goed uitgewerkt? Hoe zou hij reageren? Joost is een leuke jonge vent met een heel eigen kijk op zaken, creatief..zou hij het wel goed vinden? Joost vond het een goed voorstel en reageerde enthousiast. Daar zat mijn leerpunt. Er ging een knop om. Zoals Joost van Amsterdam Sinfonietta reageerde, rationeel weet je het wel, maar dat deed goed. Ik heb meer vertrouwen gekregen. Dat gun ik ook collega s in het land. Ik gun het vooral hen die al naar zichzelf durven te kijken, die stappen durven te zetten. Dan levert het gemeenten echt iets op. Als je aan Peer to Peer begint omdat je alleen eens even buiten de gemeente wil kijken, puur voor de opdracht, dan loop je tegen jezelf aan. Dan gaat het schuren omdat je onherroepelijk met jezelf wordt geconfronteerd. 7

8 Tjitske Blaauw, beleidsmedewerker gemeente Alphen aan den Rijn. Tjitske deed in januari 2013 een opdracht bij Dirkse Milieutechniek (DMT) in Joure: Het was voor mij een prettige eyeopener dat ik als ambtenaar een adviseur kon zijn in zo n commerciële omgeving Er werd haar vorig jaar veel duidelijk tijdens een POP-gesprek (persoonlijk opleidings plan, red.) met haar leidinggevende en een evaluatie van een 360 graden feedback die haar collega s voor haar invulden: Daarin kwam terug dat ik moest werken aan twee dingen: overtuigen en profileren. Toen dat zo duidelijk en zichtbaar was, werden dat mijn ontwikkelvragen. Ze nam deel aan het programma Peer to Peer en kon kiezen uit een aantal opdrachtgevers. Tjitske koos DMT, een internationaal milieutechnisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedenken van op maat gesneden oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van biogasverwerking en waterzuivering. De vraag van DMT richtte zich op het vergroten van de commerciële slagkracht binnen het bedrijf. Iets dat heel ver van me afstaat. Ik had ook de keuze uit andere opdrachtgevers die bijvoorbeeld een subsidievraag hadden, maar dat ligt dichtbij mijn dagelijkse werkzaamheden bij de gemeente. Ik koos bewust voor iets dat me buiten mijn comfortzone zou brengen. Tjitske begon vol enthousiasme aan haar opdracht en vormde een team met twee anderen. Ambtenaren met een andere ontwikkelvraag. En dat werkte juist zo goed. Zo moest één van mijn teamleden werken aan het loslaten van de controle en nee zeggen, de ander aan het vragen van hulp. Samen vormden we een zelfsturend team en spraken we over onze ontwikkeling. We hielpen elkaar. Gert Willem (trainer, red.) Onze trainer begeleidde de synergie in het team, maar bleef vaak ook bewust uit beeld. Dat maakte dat we veel zelf moesten regelen zoals afspraken maken, bellen en contacten leggen. We moesten echt in onze eigen kracht gaan staan. Haar teamgenoten gaat Tjitske zeker nog eens zien. Een afspraak ligt in het verschiet. Trots overheerst bij haar en haar team: Ik ben echt trots op hoe we het hebben afgerond, het rapport, de reacties en de recensies. DMT nam onze aanbevelingen ook serieus. De directie had het volledige management en middenkader uitgenodigd voor onze presentatie. Het was voor mij een prettige eyeopener dat ik als ambtenaar een adviseur kon zijn in zo n commerciële omgeving. Ze namen ons serieus. Jezelf profileren en een commerciële partij overtuigen van je aanbevelingen, het kwam nadrukkelijk terug in de opdracht. Voor mensen zoals ik, die al langer bij de overheid zitten, levert dit programma wat op. Van mij werd bij DMT echt iets anders gevraagd. De focus in mijn werk voor de gemeente is gericht op het adviseren van een politiek bestuur of de gemeenteraad. Zij nemen het besluit waar in tijd wel een aantal maanden overheen kan gaan. Hier had ik te maken met een directeur die vandaag besluit dat het morgen helemaal anders moet. 8

9 Arnout Kruijshaar, landschapsarchitect gemeente Zoetermeer Als je al zo n 15 jaar je vak uitoefent en 6 jaar bij een gemeente werkt, dan kun je tegen de vraag aanlopen: ga ik me inhoudelijk verder ontwikkelen of wil ik me verbreden? Arnout Kruijshaar, landschapsarchitect bij de gemeente Zoetermeer stelde zichzelf die vraag en koos voor het laatste. Dat bracht m tot verschillende inzichten. We moeten als overheid af van het idee dat je als een soort dokter binnenkomt om de patiënt beter te maken. Vakinhoudelijk kun je je blijven ontwikkelen en dat moet je ook doen. Maar daarmee ben je er niet. Als landschapsarchitect heb ik veel te maken met ondernemers en bewoners. En er is echt veel commentaar op de gemeente. Er is een onderliggend gevoel bij burgers in Zoetermeer dat ze niet serieus worden genomen. Dat er geen interesse is. Het wordt dus steeds belangrijker om burgers mee te nemen in het proces. We moeten als overheid af van het idee dat je als een soort dokter binnenkomt om de patiënt beter te maken. Het is beter om het probleem goed te duiden en na te gaan: wie en wat heb ik nodig om verder te komen? Arnout had dus scherp dat hij zich wilde ontwikkelen om tot een beter resultaat te komen in de complexe taken die hij heeft als landschapsarchitect, maar hoe? Arnout startte met het programma Peer to Peer en ging een opdracht doen bij Speech Republic, een bureau dat onder meer managers en directeuren in het bedrijfsleven traint in het speechen in het openbaar. Zij vroegen Arnout te adviseren hoe ze ook voet aan de grond konden krijgen binnen de overheid. Samen met een ambtenaar van de gemeente Houten maakte ik voor Speech Republic een soort Overheid voor Dummies en adviseerden we hen mee te doen met de Verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Ook organiseerden we een minisymposium met beslissers van de overheid waar Speech Republic suggesties kreeg hoe ze binnen konden komen. Het advies werd erg goed ontvangen door Speech Republic. Zij roemden de aanpak van Arnout en zijn collega en waren onder de indruk van de vragen die we stelden. Ik leerde de inhoud los te laten. Ik heb zelf geen verstand van het vakgebied van Speech Republic maar ervaarde dat dat ook niet per se hoeft. We gingen een proces in waarvan we de uitkomst niet kenden. Arnout raadt adviseurs en projectleiders binnen de overheid, die zich bezig houden met complexe taken, het programma Peer to Peer aan. Ja, en dat kunnen mensen zijn met verschillende inhoudelijke achtergronden. Maar iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en inhoudelijk werk doet waarvan de processen niet standaard zijn, heeft er baat bij. Je wordt bewuster van hoe je zelf overkomt. Je neemt immers altijd jezelf mee. Omdat je een taak doet waar je geen verstand van hebt, moet je antwoord vinden op vragen als waar gaan we nu eigenlijk antwoord op geven, hoe pakken we zoiets aan, wie zijn de stakeholders in dit proces? Dat gaat je ook helpen in je dagelijks werk. We zijn namelijk gewend om gelijk de inhoud in te gaan om tot een oplossing te komen. Terwijl het proces, het meenemen van burgers en ondernemers, echt leidt tot een bevredigender resultaat. 9

10 Nadiya Wever-Platje, senior medewerker burgerzaken gemeente Emmen Nadiya wilde buiten haar vakgebied kijken en zag een oproep op het intranet van de gemeente Emmen. Er werden deelnemers voor een Peer to Peer programma gezocht. Nadiya moest solliciteren voor een plek, werd geselecteerd en startte haar opdacht bij het NRTO (Nederlandse Raad Training en Opleiding). Blijkbaar kun je verbindingen leggen die je niet verwacht. De voorwaarden die de gemeente Emmen stelde om mee te doen aan het Peer to Peer programma waren: het werk- en denkniveau, je huidige functie en of je ruimte had om mee te doen. Ik werk zelf als senior medewerker en heb een HBO MER (Management, Economie en Recht, red.) achtergrond. Ik kwam in aanmerking. Nadiya wilde met Peer to Peer nagaan wat ze nodig heeft om ook elders aan de slag te kunnen gaan. Niet dat ze weg wil, maar voor een stukje persoonlijke ontwikkeling, zoals ze zelf stelt. Ja, het zijn onzekere tijden en dan is het alleen maar goed om je veel zaken eigen te maken. De leden van de NRTO zijn (vaak grote) particuliere onderwijsinstellingen. Nadiya ging samen met een andere ambtenaar na hoe zij ook ZZP ers kon binden aan de NRTO. We zijn het hele land doorgereisd om een goed advies te schrijven. We spraken met een social media expert, een merkexpert en met ZZP ers zelf. Ons advies en de brief die we aan ZZP ers opstelden, werden erg positief door onze opdrachtgever ontvangen. Op de vraag wat ze mee heeft genomen van het programma in haar dagelijks werk bij de gemeente Emmen, is Nadiya heel duidelijk. Daadkracht, openheid en directheid in communiceren. Ik zag nog nadrukkelijker het belang in van het uitspreken van gevoelens. Ik leerde hoe je iemand benadert waarvan het gedrag je niet aanstaat en leerde me te profileren. Het is belangrijk om al op voorhand ongenoegen uit de wereld te helpen. Je hebt niets aan roddel en achterklap. Ik zeg nu regelmatig tegen een collega dat als er iets is, dat hij of zij het dan direct tegen me moet uitspreken. Wat Nadiya vooral spannend vond aan het programma is dat zij en haar collega niet heel goed voorbereid aan het adviestraject konden starten. Ja, dat was ook de bedoeling van het programma, maar vooral een uitdaging voor ons. Binnen de gemeente zijn we gewend om heel veel uit te zoeken en ons gedegen voor te bereiden: Wat voor grondslagen liggen er onder dat advies? Hier was het snel handelen en beslissingen nemen. Dat vond ik heel prettig, want zo ben ik zelf ook. Dat heeft iets pro-actiefs. Ik kan me er in vinden dat het vele uitzoeken van de overheid ook iets afwachtends in zich heeft. Ik raad collega s nu aan om proactief te handelen en anderen op te zoeken, ook al houden die collega s zich bezig met andere onderwerpen. Dat kijken buiten je eigen vakgebied leerde ik bij Peer to Peer. Zo deed ik laatst een onderzoek waarvan ik me realiseerde dat mijn collega s van Vergunningen en Sociale Recherche ook iets aan de uitkomsten zouden hebben. Blijkbaar kun je verbindingen leggen die je niet verwacht. Ik kreeg meer inzicht in de afdelingen binnen de gemeente en hoe je elkaar van dienst kunt zijn. 10

11 Peter Verweij, Senior specialist afvalinzameling in Zoetermeer Als je jezelf omschrijft als een praktisch en technisch mens die aan een woord genoeg heeft, hoe ga je dan om met een functie die steeds politieker wordt? Een functie die meer van je vraagt dan het bedrijfsproces kennen. Waar intermenselijk contact, het oppikken van signalen en sensitiviteit aan de orde van de dag zijn? Vroeger vond ik het allemaal maar politiek geneuzel, nu niet meer. Peter Verweij is heel muzikaal. Zo is hij nu (begin december) in volle voorbereiding voor een reeks kerstconcerten als dirigent. Daarnaast geeft hij pianoles. Nadat zijn leidinggevende hem opgaf voor Peer to Peer, leek de opdracht bij het orkest Amsterdam Sinfonietta dan ook een match made in heaven. Ik heb natuurlijk affiniteit vanuit mijn muzikale achtergrond, maar de opdracht was om een oplossing te vinden voor de teruglopende inkomsten. En dat is echt iets anders dan mijn functie bij de Afvalinzameling bij de gemeente Zoetermeer. Ik vond het wel gelijk een uitdaging, want ook al heb ik veel verschillende functies gehad, het was wel steevast bij hetzelfde onderdeel. Een ding is zeker. In de loop van jaren zijn de functies van Peter steeds politieker geworden. Ik moest voor mijn functie bijvoorbeeld vaker naar het wethoudersoverleg. En ik stelde me daar zelf steeds de vraag Begrijp ik die wethouders nu? Wat zit er achter een opmerking? Dat hele politieke spel en politiek gevoelig zijn, ik begreep het niet. Peter ontmoette tijdens het programma Ulla de Wreede van de gemeente Delft. Samen deden ze de opdracht voor Amsterdam Sinfonietta. Niet geheel toevallig is Ulla juist iemand die veel ervaring heeft met het adviseren van politici en bestuurders. We werkten samen aan de opdracht en wisselden veel uit. Ik vroeg haar naar haar ervaring en hoe de samenwerking met bestuurders bij haar ging. De periode Peer to Peer heeft me veel gebracht. Ik begrijp nu meer van de gevoelens van anderen en dat is goed voor mijn werk. Het is als muziek. Je kunt elke noot instuderen, maar uiteindelijk gaat het over het overbrengen van gevoel en emotie. Je moet je inleven. Net als ik me nu meer inleef in wie ik tegenover me heb zitten. Ik neem nu ook veel vaker deel aan het wethoudersoverleg, soms zelfs zelfstandig. Door er te zijn en je in te leven, begrijp je veel meer van de context. Vroeger vond ik het allemaal maar politiek geneuzel, nu niet meer. Afsluitend raadt Peter deelnemers en gemeenten aan voor de start aan Peer to Peer goede afspraken met elkaar te maken. Ga goed met je leidinggevende zitten welke mogelijkheden je krijgt. Vooral het laatste deel van het programma is druk en wij moesten toch echt een halve dag per week inplannen. 11

12 Sabrine Roest-Gijzen, beleidsmedewerker Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening gemeente Hoorn Sabrine is een creatieve geest met een pragmatische inslag. Dikke dossiers en veel papierwerk, het is aan de orde van de dag, maar heeft niet gelijk haar voorkeur. Bestuurders die zich ergens op voorstaan evenmin. Ik heb vaak te maken met wethouders. Soms zit je in een gesprek en merk je aan de houding en het gezicht van je gesprekspartner: het wordt m niet. Ik wilde leren hoe ik daar op in kan spelen. Ik werk nu drie en een half jaar voor de gemeente Hoorn en stelde mezelf de vragen: waar sta ik nu eigenlijk, heb ik het nog naar mijn zin? Ik hoorde op een goed moment van Peer to Peer. Ik moest voor vrijdag mijn interesse duidelijk maken op een omschrijving van het programma die duidelijk was maar genoeg ruimte liet voor interpretatie. Dat trok me aan. Ik besloot te reageren met het idee: ik hoor het wel. Sabrine mocht starten met Peer to Peer en ging een opdracht doen bij Espeq, een bedrijf uit Heerhugowaard dat leerlingen opleidt voor de bouw. In mijn functie heb ik vaak te maken met bestuurders die een beslissende rol hebben. Soms zit je in een gesprek en merk je aan de houding en het gezicht van je gesprekspartner: het wordt m niet. Ik wilde leren hoe ik daar op in kan spelen. Peer to Peer leek mij een goede manier. Sabrine kon gelijk aan de slag met haar leervraag toen zij de directeur van Espeq ontmoette. De directeur van Espeq is een oud-burgemeester, een echte bestuurder met veel ervaring. Hij komt binnen en vertelt zijn verhaal en daar moest ik het dan mee doen. Aan het eind van het gesprek voelde ik mij echt als een kleine meid aan het werk gezet. Stampvoetend kwam ik thuis. Die ervaring deelde ze met de trainer van het programma. Hij bevestigde wat zij al dacht. Ik dacht, ik ga m gewoon zeggen wat het gesprek met me heeft gedaan. Onderweg naar een tweede afspraak zei ik tegen mijn collega waar ik de opdracht mee deed, wat ik van plan was. Die reageerde niet gelijk enthousiast. Achteraf ben ik blij dat ik de directeur eerlijke feedback heb gegeven. Hij bevestigde de ongemakkelijkheid van het eerste gesprek. Dat was echt een leermoment. En er kwamen nog meer leermomenten voor Sabrine. Met mijn collega was het ook gewoon erg zoeken. We deden moeite om elkaar echt te begrijpen. Toen ik onze gezamenlijke opdrachtformulering las, dacht ik: hier word ik niet vrolijk van. Ik besloot in samenspraak met de trainer om het helemaal anders te doen. Als creatief ben ik gewend om in beelden te denken. Daarom maakte ik een powerpoint met veel beelden waar ik zelf enthousiast van werd. De reactie van Espeq was goed, ze waren echt verrast. Ik sprong een gat in de lucht! Ik leerde hierdoor dat ik dichtbij mijn eigen ideeën kan blijven in gesprekken met bestuurders. Voorheen voelde ik mij altijd erg klein in hun aanwezigheid. Nu durf ik onderwerpen echt te benoemen en voel ik mij een volwaardig gesprekspartner. Als ik in gesprek merk dat het niet loopt, confronteer ik: Ben je moe, Kan ik misschien een kopje koffie voor je halen? Je ziet dat mensen dan opveren uit hun stoel en dat dat het gesprek en je werk leuker maakt. Sabrine raadt het programma Peer to Peer bijna iedereen aan. Bijna iedereen.. Maar het moeten wel mensen zijn die er tegen kunnen een spiegel voorgehouden te krijgen. Zo heb ik een creatief beroep en bij mijn karakter past dat ik ergens aan begin zonder echt de uitkomst te moeten weten. Mijn collega met wie ik de opdracht deed, vond dat wat lastiger. Toch moet je elkaars sterke punten zien te vinden om samen te werken. Daarbij was ik in het verleden nogal pleasend naar dominante mensen in mijn privé- en werkomgeving. Ik stapte soms in situaties zonder me af te vragen of ik dat zelf wel een goed idee vond. Ik heb geleerd meer mijn eigen koers te varen. Kortom, je moet je wel openstellen voor Peer to Peer. Als je dat niet wil en alleen de opdracht buiten de deur wil doen, ga je tegen jezelf en je omgeving aanlopen. 12

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt!

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt! Een uniek concept dat werkt! Nieuw passend werk realiseren voor ICT professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ondernemende omgeving Het ontwikkelen van ICT-professionals die: Zelfbewust

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Welke informatie zoeken ondernemers?

Welke informatie zoeken ondernemers? Welke informatie zoeken ondernemers? Resultaten van een korte enquête Maart 2017 www.katcom.nl info@katcom.nl 1 Onderzoek Omdat ik zelf recent van koers ben veranderd en daarom niet meer over Content en

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Je gezicht en houding. spreken boekdelen!

Je gezicht en houding. spreken boekdelen! Ronald Dingerdis Je gezicht en houding 5 spreken boekdelen! Iedereen lekt non-verbale communicatie. Het is menselijk en het gebeurt gewoon. Het is ook logisch want communicatie bestaat voor het grootste

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN 1/5 Reflectievragen van Korthagen Fase 1: Handelen / ervaring opdoen Wat wilde ik bereiken? Ik wilde een leerling gaan begeleiden bij haar huisartsenstage, van het begin tot het eind van de stage en als

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Welkom! Wat gaan we met jullie delen?

Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Mark Hut, 10 juni 2016 Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Werkgeluk bij Zayaz: aanleiding Doel, achtergrond, output van de methode Uitrol in organisatie: projectgroep aan de slag Proces interne afstemming

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie