Maandblad april 2002 nr Schakel voor 28 juni over op Isabel en Isabel en win. 100 euro!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandblad april 2002 nr. 141. Schakel voor 28 juni over op Isabel en Telelink @ Isabel en win. 100 euro!"

Transcriptie

1 Maandblad april 2002 nr. 141 Schakel voor 28 juni over op Isabel en Isabel en win 100 euro!

2 Redactiecomité: P.-J. Bentein M. Boghe C. Cieslik D. Corten J. Delbecque R. Devogelaere S. Géron Ph. Mercelis V. Michielsens D. Reeners W. Vanherck Maandblad april 2002 nr. 141 Hoofdredacteur: C. Cieslik Inhoud 2 Medewerkers aan de redactie van dit nummer: Marketing en management P.-J. Bentein S. Meskens F. Nézer M. Stilten P. Vanden Houte Bank en technologie Y. Gouttenègre D. Regnier E. Wouters Buitenlandse handel F. Van de Gaer L. Van den Bergh Ch. Van Steenberge H. Verschoren Fiscale knipoog S. Graziosi Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur. BBL Onderneming Het reproduceren van teksten uit dit tijdschrift is toegestaan mits bronvermelding. Foto s, lay-out en illustraties zijn eigendom van Publitec. Alle rechten voorbehouden. ISBN nr Elke briefwisseling moet worden gericht aan de BBL Mevr. S. Papegay Sint-Michielswarande Brussel Tel.: Fax: Internet: Aanvraag gratis abonnement: Realisatie: Publitec Communications 1702 Groot-Bijgaarden Tel Fax BBL Onderneming est également édité en français. V.U.: A. Biebuyck Sint-Michielswarande Brussel Marketing en management 3 Ondernemers over adviseurs: een grensoverschrijdende verkenning Op de eerste KMO-beleidsdag van de BBL werd uitvoerig gedebatteerd over de verhouding tussen KMO s en externe adviseurs. Een verslag in vogelvlucht over een geslaagde bijeenkomst. 5 Komt u in aanmerking voor subsidies? De BBL helpt u. Welke onderneming ziet door de bomen nog het bos van de overheidssubsidies? De subcidiecel van de BBL is uw ervaren gids. 8 Studiedienst BBL: gericht op de praktijk De studiedienst van de BBL leeft niet in een ivoren toren, maar is een praktijkgerichte denktank ten dienste van de interne en externe cliënten van de bank. Een gesprek met Peter Vanden Houte, Chief Economist Economic Research BBL. Bank en technologie 10 Schakel voor 28 juni over op Isabel en Isabel en win 100 euro! Meer dan ondernemingen maken dagelijks gebruik van Isabel. Waar wacht u nog op om de stap te zetten? De BBL geeft u een flinke duw in de rug: een terugstorting van 100 euro. Profiteer ervan! Buitenlandse handel 12 De beste transportverzekeraar is uw bank Bij internationale handelstransacties blijft de rol van de bankier doorgaans beperkt tot de financiële kant van de zaak. De BBL ziet haar taak ruimer en dekt ook de fysieke risico s die verbonden zijn aan het transport van uw goederen. Fiscale knipoog 14 Enkele fiscale tips die belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijf.

3 Ondernemers over adviseurs: een grensoverschrijdende verkenning 3 BBL Onderneming aptil Marketing en management De eerste KMO-beleidsdag van de BBL op 27 februari was een schot in de roos. Ruim 250 geïnteresseerden namen deel aan het debat over de verhouding tussen KMO s en externe adviseurs. Het initiatief om bedrijfsleiders en managers uit KMO s samen te brengen, komt overgewaaid vanuit Nederland, waar de MKB-beleidsdag van ING al toe is aan zijn achtste editie. De BBL vult hiermee een leemte op, aldus Raoul Dedoyard, algemeen directeur Ondernemingen en Institutionelen BBL. Bovendien is de BBL een belangrijke adviseur voor de KMO, die van haar bank een oplossing op maat verwacht. Meer dan 250 accountmanagers leveren dagelijks advies aan bedrijfsleiders, hierin bijgestaan door tientallen specialisten op het gebied van betalingsverkeer, buitenlandse handel, verzekeringen, overname en fusies, payments & cashmanagement. Onderzoek ING De directe aanleiding tot het evenement was de publicatie van het ING-onderzoek Ondernemers over adviseurs: een grensoverschrijdende verkenning. U kunt de studie integraal raadplegen op en downloaden van onze website. Het onderzoek gaat na in welke mate er een kloof bestaat tussen de KMO enerzijds en de consultants, beroepsorganisaties en de overheid anderzijds, die alle een adviserende rol spelen ten behoeve van KMO s. Net als bij de voorgaande ING-studie over het ondernemersklimaat (zie BBL Onderneming 138, januari 2002), werden ook nu 1400 ondernemers van grote, kleine en middelgrote ondernemingen uit alle sectoren in Nederland (500), Noordrijn-Westfalen (500) en Vlaanderen (400) bevraagd. KMO s voelen zich alleen Luc Vandewalle, voorzitter van de BBL, beklemtoonde de vooraanstaande rol van de KMO s in het economische weef- Extern advies is aangewezen bij elke belangrijke groeisprong in de levenscyclus van een KMO: de eerste aanwerving, de eerste buitenlandse klanten, een overname, een reorganisatie, het lanceren van een nieuw product of procédé.

4 Marketing en management 4 sel van Europa. Hij vergeleek de KMO met een eiland, omringd door veel en woelig water. Na verloop van tijd verovert het eiland steeds meer water op de zee: de aanwerving van de eerste medewerker, het betrekken van nieuwe gebouwen, de eerste stappen naar het buitenland Bij elke groeisprong is extern advies aangewezen, want de bedrijfsleider wordt geconfronteerd met tal van fiscale, sociale en administratieve verplichtingen. Bovendien verandert de bedrijfswereld snel. De technologische evolutie is nauwelijks bij te houden. Veel KMO s hebben het gevoel er alleen voor te staan, een gevolg van het onoverzichtelijke aanbod van adviesinstanties. Luc Vandewalle legde de nadruk op het belang van een goede vertrouwensrelatie tussen de bedrijfsleider en de adviseur en pleitte voor een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen, om op die wijze de schaalnadelen waar een KMO onder lijdt op te vangen. Frappante bevindingen De advieskosten per werknemer van een Vlaamse KMO bedragen 413 euro tegenover slechts 170 euro in een grote onderneming. De conclusie ligt voor de hand: de administratieve kosten en de complexiteit van de regelgeving moeten naar omlaag. Fred von Dewall, directeur Economisch Bureau ING nam de fakkel over met een toelichting bij het ING-onderzoek. Enkele frappante vaststellingen. De drie belangrijkste keuzecriteria voor een adviseur zijn deskundigheid, kostprijs en breedte van het dienstenpallet. Grootte en nabijheid van het adviesbureau zijn minder belangrijk. In tegenstelling tot de Nederlandse bedrijfsleider, vindt de Vlaamse ondernemer een proactief optreden van de consultant minder belangrijk. Accountants, advocaten en banken vormen de topdrie van de meest geconsulteerde bedrijfsadviseurs. Een opvallend cijfer: de advieskosten per werknemer in een Vlaamse KMO bedragen 413 euro, tegenover slechts 170 euro in een grootbedrijf. Hoe kleiner het bedrijf, hoe hoger de advieskosten. Dezelfde regel geldt voor de administratieve lasten. Vlaamse ondernemers zijn relatief tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van de diensten, maar verwachten meer van hun beroepsorganisaties. Hoewel iedereen het potentieel van het internet hoog inschat, maakt slechts 62% van de Vlaamse bedrijfsleiders gebruik van het nieuwe informatiekanaal. Nood aan KMO-beleid Kris Peeters, gedelegeerd bestuurder UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers), brak een lans voor een specifiek op de KMO gericht overheidsbeleid. Als u bedenkt dat de totale kosten van de administratieve lasten in België 6,3 miljard euro of euro per werknemer bedragen, ligt de conclusie voor de hand: de administratieve lasten en de complexiteit van de regelgeving moeten naar omlaag. Bovendien zijn bepaalde mogelijkheden tot adviessubsidie ofwel onbekend, ofwel te complex. Voorts pleitte Kris Peeters voor een grotere doorzichtigheid van de adviesmarkt, een one-stop-shop-benadering vanuit de overheid en lagere tarieven voor adviesdiensten aan KMO s. De poortwachter Tijdens het debat na de koffiepauze nam het publiek dankbaar gebruik van de mogelijkheid om vragen af te vuren en opmerkingen te formuleren. Kris Barrezeele, redacteur van De Financieel Economische Tijd leidde een deskundig panel, bestaande uit Johan De Leenheer, voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten; prof. dr. Hilde Laga, advocaat-vennoot Laga, Leterme en Vennoten, hoogleraar K.U. Leuven; Hilde Van Damme, UNIZO-startersservice; Guy Geldhof, consultant, Value for Growth; Kurt Boelens, afdelingshoofd ADMB-Select en Jan Smessaert, PriceWaterhouseCoopers IT-Solutions. Veel aandacht ging naar de rol van de accountant als poortwachter. Hij is vaak dé vertrouwensman van de onderneming en vervult een brugfunctie naar andere externe adviseurs. De gemiddelde KMO-bedrijfsleider is blijkbaar niet happig om te investeren in intellectuele diensten. Vaak doet hij pas een beroep op een adviseur als het al te laat is, bijv. een advocaat consulteren als er een conflict is losgebarsten. Preventief advies inwinnen kan de onderneming vaak zware kosten besparen achteraf. Het idee om het prijskaartje van extern advies in verhouding te stellen tot meetbare resul- taten, kon bij de meeste deelnemers op weinig bijval rekenen. Het personeel moet de kennis en kunde van experts zo snel mogelijk absorberen zodat de tussenkomst en de kosten van externe adviseurs beperkt blijven. Iemand in de zaal merkte op dat hij tevergeefs op zoek was naar externe adviseurs om te zetelen in de Raad van Bestuur van zijn onderneming. Het panel merkte op dat de input van gespecialiseerde derden op drie manieren kan gebeuren: via professioneel advies, het installeren van een adviesraad of het aantrekken van externe bestuurders. Maar de rol van een onafhankelijke adviseur is fundamenteel verschillend van die van een bestuurder. Net voor het einde van het debat, gaf een consultant uit het publiek een fel gesmaakte opmerking over poortwachters die maar al te vaak de poort voor andere adviseurs dichthielden, een kritiek die ook Johan De Leenheer ter harte nam. Helaas was er tijd tekort om dat thema verder uit te diepen. Tijdens de geanimeerde receptie bleek dat er nood is aan beter en juist gericht advies voor de KMO s. Jaak Gabriëls, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvestiging, gaf tekst en uitleg over het regeringsbeleid naar KMO s toe en beloofde alvast rekening te houden met hun verwachtingen. EXTRA INFO bbl-onderneming.be De ING-studie (in PDF)

5 Komt u in aanmerking voor subsidies? De BBL helpt u. U wenst een bedrijf op te richten? U hebt plannen om te investeren of te innoveren? U droomt ervan buitenlandse markten te veroveren? Op welke subsidies of steunmaatregelen kunt u rekenen? De BBL zoekt het voor u uit. 5 Vertel uw BBL-accountmanager over uw plannen De subsidiecel van de BBL komt tegemoet aan de vele vragen van haar ondernemerscliënteel. Ze gidst u in volle vertrouwen doorheen het labyrint van de overheidssteunmaatregelen. Bovendien werkt de BBL-subsidiecel pro-actief en houdt u op de hoogte van alle nieuwe subsidiemaatregelen waarvoor u eventueel in aanmerking komt. Aarzel dus niet om uw plannen of ideeën op tijd kenbaar te maken aan uw accountmanager. Hij zal ze voor u screenen en nagaan of u recht hebt op overheidssteun. Wacht hierbij niet te lang. Het ergste dat u kan overkomen, is dat u te laat bent met uw steunaanvraag en bijgevolg achter het net vist. Veel dossiers zijn immers niet meer ontvankelijk als u al begonnen bent met de realisatie van uw plannen. Uw bank als adviseur Subsidieaanvragen worden vaak via uw bankier ingediend. De bank volgt daarna uw dossier op. De BBL heeft op die manier heel wat expertise opgebouwd zodat ze u niet alleen uitstekend helpt bij uw subsidieaanvragen, maar bovendien pro-actief kan optreden. Uw bank is op dat vlak vaak beter geplaatst dan dure externe adviseurs. Veel ondernemers dromen ervan om te exporteren naar landen buiten Europa, maar deinzen terug voor de financiële implicaties. Een extra duwtje in de rug tilt ze misschien net over de drempel. Spreek daarover met uw accountmanager. Misschien worden uw dromen werkelijkheid. De subsidiecel van de BBL De subsidiecel van de BBL verzamelt alle informatie over de meest uiteenlopende steunmaatregelen en houdt ze up-todate. Als kenniscentrum staat ze ter beschikking van de business centers en de accountmanagers van de BBL. Als de gevraagde informatie niet meteen voor handen is, pluist de cel het uit. Probleem met een of andere provinciale of gemeentelijke steunmaatregel? Geen vraag is haar te gek. En kan de subsidiecel u niet tot in het kleinste detail inlich-

6 Subsidieadviseurs Marcel Stilten, Fabienne Nézer en Sylvia Meskens vormen de driekoppige bemanning van de subsidiecel van de BBL. 6 ten, ze zorgt in ieder geval voor de nodige contacten die u verder kunnen helpen. Voor belangrijke dossiers komt de subsidiecel rechtstreeks tussen, maar gewoonlijk verloopt het contact via uw accountmanager. De subsidiecel van de BBL is uw eerste aanspreekpunt voor overheidssubsidies. Breng uw BBL-accountmanager tijdig op de hoogte van uw plannen. Taakverdeling Subsidieadviseurs Marcel Stilten, Fabienne Nézer en Sylvia Meskens vormen de driekoppige bemanning van de subsidiecel van de BBL. Fabienne Nézer neemt vooral de Waalse en Brusselse regio voor haar rekening. Marcel Stilten en Sylvia Meskens volgen Vlaanderen op, en leggen zich daarnaast toe op respectievelijk steun aan de sector Landbouw en de steun der Europese Overheden. Hoewel hun verantwoordelijkheden zeker niet gescheiden zijn door een Chinese muur, is er toch een zekere specialisatiegraad vereist gezien de complexiteit van de geregionaliseerde materie. De BBL verkoos de administratie van de subsidiedossiers niet in Brussel te centraliseren, maar in de regionale zetels te behouden. Dat past in de algemene filosofie om zo dicht mogelijk bij de cliënt te staan. Drie invalshoeken Het woord subsidie moet u in de ruimste zin interpreteren. In feite spreken we over alle mogelijke steunmaatregelen van de overheid: exportsteun, investeringssteun, startsubsidie, tewerkstellingssteun, kredietgaranties, provinciale of gemeentelijke premies, waarborgen, opleidingscheques. Vrijwel alle overheidsniveaus hebben eigen maatregelen uitgewerkt: de gemeente, de provincie, het gewest, de federale overheid, Europa. Bovendien zijn er veel steunmaatregelen die beperkt zijn tot specifieke sectoren, zoals de landbouw, de horeca, de binnenvaart. Of specifieke maatregelen voor investeringen in nieuwe technologieën, milieuvriendelijke procédés, wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk van uw activiteit of sector. Bovendien zijn sommige steunmaatregelen cumuleerbaar. Ruwweg kunt u de overheidssteun benaderen vanuit drie invalshoeken: wat is het doel van uw investering? tot welke sector behoort u? van welke overheidsinstanties kunt u steun verwachten? Investeringskredieten Gezien de diversiteit en de regionale gebondenheid van veel steunmaatregelen, is het hier onmogelijk om een gedetailleerd overzicht te geven. Daarom beperken wij ons tot een kleine opsomming van de meest voorkomende maatregelen, waarbij onze aandacht vooral uitgaat naar investeringssteun. De meeste steunaanvragen die via de bank verlopen, hebben immers betrekking op investeringskredieten. De BBL heeft vooral op dat vlak een uitgebreide kennis en ervaring. Investeringssteun Door de federalisering behoort een groot gedeelte van de economische bevoegdheden tot de gewesten, die in overeenstemming met hun specifieke noden en de Europese voorschriften, eigen steunmaatregelen hebben uitgewerkt. Zowel het Vlaams, het Waals als het Brussels Gewest verlenen investeringssteun, hoe- wel de vorm ervan verschilt. Brussel en Vlaanderen kennen zowel kapitaalpremies als rentesubsidies toe, terwijl Wallonië enkel premies geeft. Sommige openbare instanties verlenen aanvullende kredieten, of een waarborg, zodat u makkelijker een krediet kunt bekomen bij uw bank. Bijvoorbeeld: u hebt euro nodig, maar de bank kan u maar een investeringskrediet toekennen van euro. Uw bank beschikt gelukkig over goede contacten met de verschillende openbare instellingen en zal voor u nagaan of u via die kanalen een bijkomende lening kunt bekomen (bijvoorbeeld via het Participatiefonds). Een lening van de BBL is immers perfect combineerbaar met een aanvullende lening van een openbare instelling. Er bestaan nog andere stimulerende maatregelen zoals kredietgaranties die het bankrisico verminderen of wegwerken en bijgevolg de toekenning van een investeringskrediet vergemakkelijken. In andere gevallen zal de bank u de weg wijzen naar risicokapitaalverschaffers, zodat de kredietbehoefte verkleint. Startsubsidie Jonge ondernemers kunnen best een steuntje in de rug gebruiken. Speciaal voor hen heeft de overheid een reeks

7 dat u natuurlijk deelneemt in de kosten. Voor dergelijke dossiers, met veel technische input, laat u zich best begeleiden door de GOM s. gaat de BBL na of ze in aanmerking komt voor Europese steun en welke wegen u dient te bewandelen. steunmaatregelen uitgewerkt. Werkzoekenden die hun eigen bedrijf willen opzetten, kunnen bijvoorbeeld aankloppen bij het Participatiefonds voor een startlening (tot euro). Ook voor de verdere ontwikkeling van de jonge ondernemingen zijn er aangepaste leningen beschikbaar. Exportsteun Exportsteun bestaat in verschillende vormen: financiële tussenkomsten voor prospectiereizen, deelname aan beurzen, buitenlands marktonderzoek. Sinds de goedkeuring van de Lambermontakkoorden verloopt de meeste exportsteun via de gewesten: Export Vlaanderen, AWEX en Brussels Export. Steun voor wetenschappelijk onderzoek Steun voor wetenschappelijk onderzoek varieert van rechtstreekse subsidies en premies tot renteloze leningen: elke regio heeft zijn programma en instituten om uw drang naar innovatie aan te moedigen. Als u bijvoorbeeld een bepaald product technisch wilt onderzoeken, maar u hebt onvoldoende mankracht of financiële middelen ter beschikking, zal het IWT in Vlaanderen, het DGTRE in Wallonië of Technopol in de Brusselse Regio, de pil verzachten op voorwaarde Tewerkstellingssteun Hoewel veel tewerkstellingsmaatregelen in de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren werden afgeschaft, voorziet de overheid nog altijd een aantal stimulansen, in het bijzonder voor de aanwerving van personen die zwak staan op de arbeidsmarkt en anders uit de boot dreigen te vallen. Als u deze arbeidskrachten kunt gebruiken in uw onderneming, geeft de BBL u graag een inzicht in de vigerende steunmogelijkheden, de geëigende procedures en de weg naar de gepaste instanties. Waarborgfondsen Waarborgfondsen zijn instellingen die geen rechtstreekse financiële hulp verstrekken, maar wel een waarborg leveren waardoor de bank u makkelijker een investeringskrediet kan verlenen. Waarborgen zijn vooral voor starters erg belangrijk, omdat zij de bank meestal geen of onvoldoende zekerheden kunnen bieden en daarom minder makkelijk een lening krijgen. Europese steun De Europese Commissie heeft tal van maatregelen uitgewerkt om de ongelijkheden tussen diverse regio s weg te werken en het bedrijfsleven in Europa te stimuleren. Enerzijds zijn er diverse steunfondsen gecreëerd, waaruit de regio s dotaties krijgen om bedrijven en instanties aan te moedigen bij te dragen tot de ontwikkeling. Voor de bedrijven die een aanvraag tot expansiesteun indienen, zullen de regio s dus automatisch nagaan of er ook een Europese subsidie kan toegekend worden. In dat kader is het evident dat de dotaties en mogelijkheden in Wallonië momenteel groter zijn dan het aandeel van Vlaanderen. Anderzijds hebben zowel de lidstaten of bevoegde autoriteiten (in België de gewesten) als de directoraten van de EC, programma s met bepaalde budgetten uitgeschreven. Vlaanderen koos o.a. voor een programma van plattelandsontwikkeling. In het kader van deze programma s kunnen projecten ingediend worden om subsidies uit de budgetten te genieten. Het dient vermeld dat sommige programma s tijdelijk zijn en er slechts tijdens een korte periode kan ingeschreven worden. Hoe dan ook, als u een investering plant, Uw vertegenwoordiger bij de overheid Naast het inventariseren en actualiseren van alle informatie, onderhoudt de subsidiecel ook nauwe contacten met de diverse overheidsinstellingen. Ze speelt hierbij de rol van spreekbuis van de ondernemingen. Voor de overheid is ze een bevoorrechte gesprekspartner, waarmee terdege rekening wordt gehouden. Zo onderhandelde de BBL met het Participatiefonds om de aanvraagformulieren en voorwaarden wat eenvoudiger te maken. Ook bij het ministerie van Economische Zaken is de BBL een vurige pleitbezorger voor een vereenvoudiging van de administratieve lasten. Totaaladvies De subsidiecel van de BBL maakt deel uit van een breed dienstenpakket waarmee de BBL tegemoet komt aan de specifieke noden van elke ondernemingscliënt. Als u een investeringskrediet aanvraagt bij uw bankier en van hem te horen krijgt dat u recht hebt op overheidssteun, zult u vast niet ontevreden buitengaan. Dat bevordert onze langetermijnrelatie, waar uw bedrijf beter van wordt. Gedetailleerde studies In de volgende nummers van BBL Onderneming gaan we dieper in op een aantal steunmaatregelen, waarvoor uw onderneming misschien in aanmerking komt: internationale handel (exportsteun); opleiding, onderzoek & innovatie (zachte steun); Europese steunmaatregelen. EXTRA INFO bbl-onderneming.be Links naar overheidssites 7

8 8 Geen enkele onderneming ontsnapt aan de capriolen van de economische conjunctuur. Door de vele onverwachte gebeurtenissen blijken exacte voorspellingen zo goed als onmogelijk. Toch is een zo juist mogelijke inschatting van de economische vooruitzichten van primordiaal belang bij investeringsbeslissingen Peter Vanden Houte, Chief Economist Economic Research BBL Studiedienst BBL: gericht op de praktijk De studiedienst van de BBL is geen ivoren toren, bevolkt door wereldvreemde academici. Het onderzoek is volledig op de praktijk gericht en staat ter beschikking van alle belangstellenden, zowel intern als extern. en beleggingen. Omdat juist op die terreinen de bank een fundamentele rol vervult, beschikt de BBL over een eigen economische studiedienst. Met de integratie van de ING Groep kan de BBL genieten van de synergie met de andere researchafdelingen. Daardoor kan elke entiteit (ING Groep, BBL, ING Barings, BHF Duitsland) haar eigen specialiteit ontwikkelen. De afdeling Economic Research van de BBL concentreert zich vooral op het uitwerken van kortetermijnvoorspellingen voor de financiële markten. Veelzijdige opdrachten De studiedienst telt vijf medewerkers en wordt geleid door Peter Vanden Houte, Chief Economist Economic Research BBL. Als het begrip studiedienst bij u een beeld oproept van wereldvreemde onderzoekers in een ivoren toren, dan hebt u het verkeerd voor. De afdeling is het bruisende centrum van vele activiteiten. De dienst houdt dagelijks contact met de accountmanagers en met zowat alle commerciële bankdepartementen zoals de arbitragecel, de afdeling structured products, investment banking Maar hij schrijft ook bijdragen voor o.a. Financial Weekly, stuurt gastsprekers naar seminaries en colloquia, levert artikels voor het financieel-economische BBLmaandblad Financiële Berichten (www.bbl.be, rubriek publicaties) en vindt nog de nodige tijd om de nationale en internationale financiële pers op de voet te volgen. Vooruitzichten op lange termijn Peter Vanden Houte: Als internationale, financiële organisatie stemmen we onze violen gelijk om een consensus te bereiken over de economische vooruitzichten op langere termijn. Binnen dat algemene kader werken we een volledig scenario uit over de te verwachten ontwikkelingen van de rente, wisselkoersen, beurzen Onze cliënten kunnen via verschillende kanalen meegenieten van die data en analyses. Internationale organisaties zoals het IMF

9 De afdeling Economic Research van de BBL is gespecialiseerd in kortetermijnvoorspellingen betreffende de evolutie van rentevoeten en wisselkoersen. De cel staat permanent in contact met de verschillende commerciële diensten en accountmanagers van de bank en heeft bijgevolg een zeer praktijkgerichte werking. en de OESO maken soortgelijke analyses, maar een eigen studiedienst levert toch belangrijke voordelen op. Peter Vanden Houte: Dergelijke organisaties zijn uitstekende denktanks die ons belangrijke gegevens en scenario s verschaffen, maar ze werken traag en hun conclusies worden vaak politiek beïnvloed. Bovendien concentreren ze zich op de economische groei, de inflatie, de begrotingstekorten e.d. en niet zozeer op factoren die voor de bankwereld erg belangrijk zijn zoals de evolutie van de rentevoeten en de wisselkoersen. Oplossingen op maat vergen studiewerk Economic Research volgt de financiële markten op de voet en werkt kortetermijnvoorspellingen uit voor de rente- en wisselkoersontwikkeling. Die schattingen zijn o.a. nodig ter ondersteuning van de cel Structured Products die financiële producten op maat ontwerpt. Een voorbeeld. U wenst een financiering met een looptijd van drie jaar. De BBL raadt u een vlottende financiering aan met een ingebouwde beveiliging zodat u uw financieringswijze vooralsnog kunt wijzigen als de rente plots sterk zou stijgen. Dergelijke constructies leiden soms tot vrij complexe producten. Maar wat is uw risico met een dergelijk product? Wat zijn de argumenten van de BBL om dat product aan te raden? Economic Research treedt op als een onafhankelijke interne raadgever die de cel een second opinion verschaft en de achterliggende economische logica helpt staven. Helpen beslissen Peter Vanden Houte: Wij werken nauw samen met de accountmanagers, die ons raadplegen als ze geconfronteerd worden met vragen van cliënten waarop ze geen pasklaar antwoord hebben. Een ondernemer wil bijv. op basis van bepaalde krantenberichten zijn financiering herzien omdat hij vreest voor de toekomst. Is zijn vrees wel gegrond? Wij geven hem onze mening via zijn accountmanager. Voorspellingen inzake exacte rentevoeten of wisselkoersen zijn uiteraard onmogelijk, maar we kunnen wel algemene trends aangeven, gekoppeld aan een kansberekening zodat het voor de cliënt makkelijker wordt om een beslissing te nemen. Op die manier bieden we een rechtstreekse service aan de ondernemerscliënteel. Via een dagelijkse conference call staat de studiedienst voortdurend in contact met de private bankers van het BBL-netwerk. Peter Vanden Houte: Renterisicoberekening is belangrijk voor kredietbeslissingen, maar dezelfde informatie is eveneens nuttig voor beleggers, die de materie vanuit een tegenovergestelde positie benaderen. Wat goed is voor de investeerder, is vaak slecht voor de belegger. Maar de analyse en de conclusies van ons departement blijven dezelfde. Onafhankelijk en flexibel Economische statistieken hinken per definitie achterop en zijn niet altijd bruikbaar voor voorspellingen op korte termijn. Daarom maakt de studiedienst veelvuldig gebruik van de dagelijkse persberichten en de permanente feedback van het ING-netwerk. Die voortdurende wisselwerking tussen de studiedienst enerzijds en de accountmanagers en verschillende departementen anderzijds brengt de studiedienst van de BBL heel dicht bij de ondernemerscliënten. Bovendien is het departement volledig onafhankelijk, aangezien het studiewerk concrete implicaties heeft. Economic Research speelt bovendien korter op de bal dan officiële economische instellingen. Peter Vanden Houte: Economische statistieken hinken per definitie achterop en zijn niet altijd bruikbaar voor voorspellingen op korte termijn. Daarom zijn wij ook aangewezen op anekdotische gegevens uit de pers en op de permanente feedback van het terrein. Dankzij die synergie hebben we de economische gevolgen van de terreuraanslagen van elf september beter ingeschat dan de meeste andere waarnemers. Diepgaande studies Anderzijds benadrukt Peter Vanden Houte ook het belang van diepgaande onderzoeken: Als u teveel met uw neus bovenop de markt zit, bestaat het gevaar dat u geleid wordt door uw intuïtie en het totaalbeeld uit het oog verliest. Daarom spitten wij bepaalde onderwerpen grondig uit en publiceren we onze bevindingen in ons gratis maandblad Financiële Berichten. Dat kunnen beursonderwerpen zijn, landenstudies, macroeconomische trends. Zo hebben we onder meer een studie gepubliceerd over de evolutie van de langetermijnrente omdat vele factoren erop wezen dat die structureel laag zou blijven. Twee medewerkers verrichtten nog voor de komst van de euro een wetenschappelijk onderzoek over de te verwachten conversiekoers. We hebben de achterliggende mechanismen blootgelegd die volgens ons bepalend waren voor de vastlegging van de wisselkoersen. We zaten heel dicht bij het uiteindelijke resultaat en werden hiervoor bekroond door de Europese Investeringsbank. Vaak onderzoeken we of bepaalde algemene beweringen wel overeenstemmen met de werkelijkheid. Zo werken we momenteel aan een studie over China om na te gaan of dat nu echt het nieuwe Eldorado is voor de investeerder. Een van onze medewerkers sprak hierover onlangs op een congres van de beroepsfederatie Agoria. Onze publicaties en deelname aan allerlei studiedagen dragen uiteraard bij tot het imago van de bank. Pedagogische opdracht Tenslotte heeft de studiedienst ook een pedagogische opdracht. Peter Vanden Houte: We geven regelmatig seminaries voor stagiaires en bepaalde doelgroepen binnen de bank zodat ze hun opdrachten kunnen kaderen binnen een breder economisch geheel. Zeg maar een regelmatig onderhoud van hun economische bagage, zodat ze beter geargumenteerd kunnen antwoorden op de vragen van de cliënteel. 9

10 Schakel voor 28 juni over op Isabel en Isabel en win 100 euro! Bank en technologie 10 Yves Gouttenègre, e-banking Sales Officer BBL, Els Wouters, Channel Manager Isabel en Damien Regnier, e-banking Sales Manager BBL Als trouwe lezer van BBL Onderneming bent u zeker vertrouwd met Isabel en de BBL-diensten Isabel. Meer dan Belgische ondernemingen maken dagelijks gebruik van de Isabelsoftware. U nog niet? Profiteer van de tijdelijke promotie van de BBL en bespaar 100 euro! Het is moeilijk onverschillig te blijven tegenover de vele voordelen van het programma. Isabel is een multibancair platform waarmee u al uw betalingen op een totaal veilige en gebruiksvriendelijke manier kunt beheren (zie BBL Onderneming 134, september 2001). ware uw boekhoudkundig beheer vergemakkelijkt. Wenst u bijkomende praktische informatie? Uw accountmanager zal u in contact brengen met een Electronic Banking Adviseur van de BBL die u meer kan vertellen over deze unieke tijdelijke promotie. En uw onderneming? U aarzelt? De BBL stuurt u een demonstratie-cd-rom waarmee u gratis kunt kennismaken met Isabel. Om hem te ontvangen, moet u alleen het formulier invullen op de website van BBL Onderneming (www.bbl-onderneming.be). U zult vaststellen hoezeer de Isabel-soft- 100 euro teruggestort Als u de Isabel- en Isabel-contracten voor 28 juni 2002 ondertekent, komt de BBL u financieel tegemoet. De BBL is bereid 100 euro van de installatiekosten terug te storten. Er is maar één voorwaarde: u moet tussen de installatie van de software en eind oktober meer

11 Isabel: volledige integratie met uw boekhouding Vroeger diende de boekhouder van de onderneming elke factuur in het boekhoudprogramma in te toetsen, hij moest een listing opstellen, overschrijvingsformulieren handmatig invullen, ze afgeven bij de bank, de rekeninguittreksels ontvangen, de enveloppen openen, de betaalde en nietbetaalde overschrijvingen aanduiden Damien Regnier, BBL e-banking salesmanager: Isabel maakt alles makkelijker. U geeft uw facturen één keer in uw boekhoudsysteem in. De betalingen worden automatisch verwerkt, geïmporteerd in Isabel en op een beveiligde manier verstuurd. De rekeninginformatie wordt elektronisch doorgestuurd en automatisch in uw boekhoudsysteem geïntegreerd. U ziet meteen of de betalingen werden uitgevoerd of niet Zo wint u bijzonder veel tijd, het foutenrisico vermindert gevoelig en alles verloopt op een volledig veilige manier. Meer nog: de BBL heeft een hele reeks eigen modules toegevoegd aan de multibancaire Isabel-software Isabel): dringende betalingen, dagbewegingen, opvolging van uitvoering van de betalingen, beheer van buitenlandse rekeningen In een volgende editie zullen wij deze modules in detail bekijken. dan 50% van uw overschrijvingen verrichten met Isabel of Isabel. Daarop stort de BBL u de afgesproken 100 euro terug. Makkelijker dan u denkt Praktisch alle grote ondernemingen maken gebruik van Isabel. Sommige KMO s blijven evenwel zweren bij papieren overschrijvingen. Yves Gouttenègre, e-banking Sales Officer: Zij zijn vandaag onze doelgroep. Deze bedrijven denken wellicht dat de software ingewikkeld is. Juist daarom biedt de BBL hen een gratis demonstratie-cd-rom aan. Bovendien krijgen de cliënten bij de installatie van de software gratis de praktische gids Isabel Business Suite (waarde 30 euro) die uitlegt hoe zij optimaal gebruik maken van Isabel. Misschien vrezen sommige cliënten dat de installatie van de software een dure aangelegenheid is. Daarom geven we hen een duwtje in de rug door 100 euro terug te storten. 11 Bank en technologie Elektronisch bankieren of e-banking is vandaag een essentieel instrument in het economisch leven en de bedrijfsvoering. Isabel biedt u een unieke opening naar een wereld van elektronische informatieuitwisseling en transacties. Een geschenk van 100 euro dat meer dekt dan uw installatiekosten! Hoeveel kost een basisabonnement Isabel? Damien Regnier: U rekent een eenmalige installatiekost voor de aankoop van een kaartlezer van 60 euro en een chipkaart (Secure Signing Card) van 30 euro. Voor de hardware betaalt u dus 90 euro in totaal. Daarbij komt een maandelijks tarief (vanaf 7 euro) voor het gebruik van de geselecteerde functies. BBL-cliënten die gebruik maken van de speciale promotie en 100 euro teruggestort krijgen, ontvangen een hoger bedrag dan de installatiekosten! Het abonnement op Isabel is volledig gratis, zowel de on-line- als off-line-diensten. Els Wouters, Channel Manager Isabel voegt eraan toe: In het kader van onze speciale promotie hebben we eveneens beslist om de praktische gids Isabel Business Suite 5.0 (waarde 30 euro) gratis te schenken aan nieuwe cliënten. Ze ontvangen het boek van zodra ze hun certificatieprocedure hebben afgerond. Vooral in het begin hebben onze cliënten het meest nood aan een gids om vertrouwd te raken met alle functies van Isabel. Het is niet de bedoeling dat u het boek leest van A tot Z. Het onderwerp dat u interesseert of de functies die u nog niet volledig beheerst, vindt u er onmiddellijk in terug. Alle informatie is makkelijk toegankelijk en praktisch opgevat. Het boek bevat eveneens alle nieuwe functies van Isabel Business Suite 5.0. EXTRA INFO bbl-onderneming.be Hoe krijgt u de 100 euro van de installatiekosten Isabel teruggestort? Wat moet u doen om de demo-cd-rom van Isabel te ontvangen?

12 Buitenlandse handel 12 De beste transportverzekeraar is uw bank De handel met het buitenland houdt onvermijdelijk risico s in. Niet alleen financiële risico s, maar ook fysieke risico s bij het transport van uw goederen. Een KMO kan zwaar getroffen worden als een kostbare lading verloren gaat door een ongeval of diefstal. Een goede transportverzekering is geen overbodige luxe. De BBL: expert in buitenlandse handel Als marktleider op het vlak van buitenlandse handel is de BBL uw uitgelezen partner om de financiële kant van uw import- en exportactiviteiten te verzorgen. Daarvoor staan onze Documentary Trade Advisors en Payment & Cash Management Advisors garant. Door haar ruime expertise is de BBL eveneens uitstekend geplaatst om u te wijzen op de fysieke risico s bij het vervoer van uw goederen en u de meest geschikte verzekeringsoplossing aan te bieden. De BBL doet daarvoor een beroep op haar gespecialiseerde partner in transportverzekeringen, ING Insurance Solutions. Gevaren van buitenlandse handel Of uw goederen nu via de weg, het water, het spoor of de lucht worden vervoerd, aan elk transportmiddel zijn bepaalde risico s verbonden. Containers kunnen vallen bij het laden en lossen, er kan waterschade optreden, vrachtwagens kunnen betrokken raken in een wegongeval, een schip kan in nood verkeren waardoor de kapitein beslist een deel van de lading overboord te gooien om het vaartuig te redden. Ook diefstal komt vrij regelmatig voor. Met de transportverzekering All Risks van de BBL wordt de reëel opgelopen schade in al die gevallen volledig vergoed. Bovendien wordt u onmiddellijk uitbetaald, want zelfs als u niet verantwoordelijk bent, kan het verhalen van de schade op een derde maanden in beslag nemen. Aansprakelijkheid van de transporteur Vaak gaat men ervan uit dat de transporteur verantwoordelijk is voor de opgelopen schade aan goederen tijdens hun vervoer. Dat is inderdaad juist, maar de aansprakelijkheid van de vervoerder is welomschreven en beperkt. Aangezien u hem betaalt op basis van het gewicht en volume van uw goederen, wordt zijn aansprakelijkheid op dezelfde manier uitgedrukt. Bij beschadiging tijdens het transport zal hij u bijgevolg niet vergoeden voor uw werkelijk geleden verlies, maar overeenkomstig speciale trekkingsrechten (STR) die naargelang het transportmiddel zijn vastgelegd in bepaalde conventies. Dat betekent dat uw beschadigde goederen worden vergoed per kilogram. Voor het wegvervoer is dit 8,33 STR of ongeveer 11,72 euro per kg. De uitgekeerde vergoeding ligt vaak beduidend lager dan de reëel opgelopen schade. Voorbeeld U exporteert vervangingsstukken voor technologische apparatuur, verpakt in dozen van 29 kg die elk een waarde hebben van 9900 euro. Tijdens het vervoer worden tien dozen ontvreemd. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot 29 kg x 10 x 8,33 STR (1 STR = 1,4311 euro op 19/02/02) x 1,4311 = 3.457,1 euro. Uw schade bedraagt bijge- volg ,90 euro. Voor een KMO is dat een zware klap die zelfs tot bankroet kan leiden. Vrijstelling van aansprakelijkheid Bovendien is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet absoluut, maar bestaat er enkel een vermoeden van aansprakelijkheid. Als hij kan bewijzen dat de schade een gevolg is van overmacht (bijv. een storm, een gewapende overval ), is hij geen enkele vergoeding verschuldigd. Omgekeerd kunnen bepaalde ernstige fouten van de transporteur zijn aansprakelijkheid deplafoneren waardoor hij de werkelijk opgelopen schade moet vergoeden. In de meeste gevallen zal een rechtbank uitsluitsel geven, maar die procedure kan maandenlang aanslepen en ondertussen blijft u op uw honger zitten. Om alle problemen die de relatie met uw transporteur kunnen vertroebelen te vermijden, en om zeker te zijn dat u vergoed wordt voor de reëel opgelopen schade, sluit u het best zelf een transportverzekering af. De goederen zijn verzekerd door de tegenpartij Als u CIF (cost, insurance and freight) aankoopt, is de transportverzekeringspremie begrepen in de aankoopprijs en staat uw leverancier in voor de verzekering. Toch kunt u voor verrassingen komen te staan als er zich een schadegeval voor-

13 doet. U hebt immers geen enkele controle op de verzekeringsvoorwaarden en op het verzekerde kapitaal. U moet een beroep doen op een onbekende verzekeraar, meestal in een vreemd land waarvan u de taal niet machtig bent. Uw schadevergoeding is onzeker, de administratieve last zwaar, er kunnen zich valutaproblemen voordoen (sommige landen weigeren hun valuta te exporteren) en u moet lang wachten. Er zijn ook nadelen als uw buitenlandse klant de transportverzekering afsluit (u verkoopt EXW; Ex Works). Als er zich problemen voordoen bij de verzending, zal hij de schade afhandelen met zijn verzekeraar zonder dat u op de hoogte bent van wat er zich precies heeft voorgedaan. Misschien bent u een klant armer zonder dat u weet waarom. U hebt er dus altijd voordeel bij om de transportverzekering zelf in handen te houden. Risicoloze goederen Er bestaan geen goederen waarvan het transport risicovrij is. Brand van het transportmiddel komt weliswaar vrij zel- Christophe Van Steenberge, account manager Transport, ING Insurance Solutions de vracht) te vrijwaren van een schadegeval. De daardoor veroorzaakte kosten worden proportioneel verdeeld over de vervoerder en alle eigenaars van de goederen aan boord. Bijvoorbeeld: de kapitein beslist een deel van de lading overboord te gooien om te vermijden dat het vaartuig zinkt. Ook al zijn uw goederen gevrijwaard gebleven, zult u een bepaald bedrag moeten blokkeren om ze te kunnen lichten en staat u waarschijnlijk een zware procedure te wachten. Als u over een transportverzekering beschikt, doet de verzekeraar dat in uw plaats. Soorten polissen Als u maar sporadisch handelt met het buitenland, neemt u best een eenmalige of facultatieve polis en kunt u zending per zending laten verzekeren. Als u daaren- De aansprakelijkheid van de vervoerder is welomlijnd en beperkt. Als uw tegenpartij de transportverzekering in handen heeft, verliest u de controle en riskeert u lange wachttijden, administratieve moeilijkheden en betwistingen. lager dan dat van eenmalige zendingen, omdat de verzekerde een bepaalde hoeveelheid transporten garandeert bij eenzelfde verzekeraar. Dat is niet alleen een commercieel maar ook een statistisch argument: een groot aantal zendingen zonder averij zullen de verzendingen met verliezen door gewone averij compenseren. Een abonnementspolis biedt de verzekerde talrijke technische en commerciële voordelen. Bovendien bevordert dat soort polissen de lange zakenrelaties tussen de verzekerde, zijn verzekeraar en zijn bemiddelaar. De verzekerde is beter vertrouwd met de wijze waarop zijn partners de zaken afhandelen en geniet hun bijzondere aandacht in ruil voor zijn trouw. Na verloop van tijd zal de verzekerde geen aangifte meer moeten doen van zijn verzendingen, maar wordt de premie bepaald op basis van het omzetcijfer waardoor alle transporten automatisch verzekerd zijn. Interex 13 Buitenlandse handel Natuurlijk gaat er niets boven persoonlijk contact en advies, maar u kunt zich een eerste idee vormen van de door de BBL aangeboden transportverzekering door te surfen naar de exportsite van de BBL. U vult online een formulier in, en binnen de 48 uren ontvangt u een globaal voorstel van een transportverzekering die al uw zendingen jaarlijks verzekert. Want ook in de virtuele wereld wenst de BBL u een optimale service te bieden. den voor, maar het is niet uitgesloten. Bij zeetransport is gemene averij een vrij frequent verschijnsel dat belangrijke kosten of verliezen kan veroorzaken. Gemene averij doet zich voor als de kapitein beslist om bepaalde maatregelen te treffen die nodig zijn om zijn schip (en Met de transportverzekering All Risks van de BBL zijn al uw zendingen automatisch verzekerd en krijgt u de werkelijk opgelopen schade meteen uitbetaald. tegen regelmatig exporteert of importeert, bent u beter af met een abonnementspolis, die al uw goederentransport dekt voor een gegeven jaar. Bij een abonnementspolis is de verzekerde verplicht alle risico s te melden die verbonden zijn aan de in de polis bedoelde verzendingen. De verzekeraar moet de dekking verlenen die in het contract is vastgesteld aan het vastgestelde tarief, zelfs wanneer de aangifte ná de verzending gebeurt (door een toevallige vergetelheid, vertraging of fout in de aangifte). Het tarief van een abonnementspolis is EXTRA INFO bbl-onderneming.be Speciale trekkingsrechten Prijsvoorbeeld Bijkomende argumenten Link naar interex en directe link naar aanvraag globaal voorstel transportverzekering

14 Fiscale knipoog 14 Enkele fiscale tips die belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijf. (Bron: Deloitte & Touche) Overzicht van de maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting Op 25 maart 2002 stelde de Ministerraad een aantal maatregelen voor die zouden worden opgenomen in het voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting: Vermindering van het tarief van de vennootschapsbelasting: het tarief zou moeten dalen van 39% naar 33% (33,99% inclusief crisisbelasting). De verlaagde tarieven zouden 24,25%, 31% en 34,5% bedragen. De doelstelling op lange termijn van de regering is om het normale tarief op 30% vast te leggen en de aanvullende crisisbijdrage op 3%. Maatregelen ten voordele van KMO s: die vennootschappen worden vrijgesteld van elke belastingverhoging in het geval van het ontbreken van of onvoldoende voorafbetalingen in de loop van hun eerste drie aanslagjaren. Meer nog, de KMO s kunnen elk jaar een investeringsreserve aanleggen ten belope van 50% van de (maximale) verhoging van de belastbare reserves van het jaar. De vermindering van de belasting op de winsten van buitenlandse oorsprong wordt afgeschaft als er geen overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting bestaat. Een roerende voorheffing van 10% zal worden toegepast op liquidatieboni en de inkoop van eigen aandelen. De verliezen van het jaar kunnen niet meer worden geïmputeerd op het deel van de winst die voortkomt uit abnormale en goedgunstige voordelen. Het regime van de definitief belaste inkomsten wordt grondig gewijzigd. Er moet worden voldaan aan drie voorwaarden opdat de dividenden zouden kunnen genieten van het regime van de DBI: > de minimale participatie is hoger dan 5%; > permanentie: minstens zes maanden aanhouden; > een minimale belasting. Als deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan past men een systeem van imputatie op de ontvangen belasting in. De aftrekbaarheid van sommige regionale belastingen wordt opgeheven. Wijziging van het regime van afschrijvingen (behalve voor ondernemingen die kunnen genieten van de verlaagde tarieven): > de afschrijving voor het eerste jaar wordt fiscaal slechts toegelaten in verhouding tot de periode van het bezit van de activa; > de bijkomende kosten zijn slechts afschrijfbaar op dezelfde wijze en met dezelfde frequentie als de hoofdzaak. Een speciale cel wordt opgericht om een actieplan op te stellen om de strijd aan te binden tegen bepaalde misbruiken (valse VZW s, misbruik van de rechtspersoonlijkheid, liquiditeitsvennootschappen). Al deze maatregelen zouden in werking treden vanaf het aanslagjaar 2004, behalve de bepalingen betreffende de roerende voorheffing op liquidatieboni en de aankoop van eigen aandelen, die in werking zouden treden op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2003 Vermeerdering Het vermeerderd tarief in geval van onvoldoende voorafbetalingen bedraagt 9%. Aan de voorafbetalingen per trimester worden volgende voordelen toegestaan: VA 1 (10/04/2002): 12% VA 2 (10/07/2002): 10% VA 3 (10/10/2002): 8% VA 4 (20/12/2002): 6% Bonificatie De voorafbetalingen kunnen eveneens aanleiding geven tot een belastingvermindering of een bonificatie op de personenbelasting. Enkel het bedrag van de personenbelasting, verminderd met de belastbare bedragen ten titel van voorheffing en FBB en de eventuele voorafbetalingen om een vermeerdering te vermijden, komt in aanmerking voor een bonificatie. De bonificaties bedragen de helft van de tarieven van de vermeerdering. Gratis leningen of leningen aan een verminderd tarief: referentietarieven 2001 Bepaalde voordelen van alle aard die een werknemer of een bedrijfsleider ontvangt van zijn werkgever of vennootschap, worden forfaitair geëvalueerd. Voor gratis leningen of leningen aan verminderd tarief, wordt het belastbaar voordeel berekend op basis van het verschil tussen het referentietarief (dat jaarlijks wordt vastgesteld voor elk type lening) en het tarief dat effectief betaald wordt door de ontlener. 1. Hypothecaire leningen Voor leningen met vaste rentevoet, toegekend in 2001, zijn de referentietarieven de volgende: leningen met schuldsaldoverzekering: 5,60%; andere hypothecaire leningen: 6,10%; voor leningen met variabele rentevoet, verwijzen we naar de referenties die op het eind van elke maand in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. 2. Niet-hypothecaire leningen met vaste termijn Ofwel wordt het tarief vastgesteld op een maandelijkse basis van 0,26% voor leningen ter financiering van de aankoop van een wagen en van 0,32% voor andere leningen. Ofwel wordt het tarief vastgesteld op jaarlijkse reële basis volgens de volgende formule: p x 24 x n/n + 1 = i p = maandelijks tarief n=terugbetalingstermijn (in maanden) i = werkelijk tarief 3. Voordelen op rekening-courant (niet-hypothecaire leningen zonder vaste termijn) Het referentietarief voor zulke leningen bedraagt 8,6%.

15 Surf naar Het vorige nummer van BBL Onderneming is enkel beschikbaar in elektronische versie. Als u in de afgelopen periode nog geen bezoekje hebt gebracht aan onze site, dan moet u dat zeker nu doen. Jan Hoppenbrouwers, General Manager van de European Business Desks Wim Van Genechten, Desk Manager Financial Advisory Desk Financial Markets bij de BBL Wat kunt u lezen in nummer 140 (maart 2002): Buitenlandse handel European Business Desks: thuis in het buitenland Uw onderneming heeft in het buitenland een bank nodig die met u meedenkt en fungeert als een vertrouwde gesprekspartner. Met de European Business Desks (EBD s) van de BBL bent u thuis in het buitenland. Financial Weekly: een bezoek aan de bibliotheek In de bibliotheek van Financial Weekly op onze website vindt u cruciale informatie over de meest courante BBL-producten waarmee u zich kunt indekken tegen wisselkoers- en renterisico s, in overeenstemming met uw behoeften en de marktopportuniteiten. Hélène Stampe, marketingmanager xpats.com Yvette De Paepe, hoofd Bedrijfseerstehulp van het Belgische Rode Kruis van de Franstalige Gemeenschap Buitenlandse handel xpats.com: een must voor uw buitenlandse medewerkers Steeds meer ondernemingen hebben buitenlandse medewerkers in dienst. Hélène Stampe, Marketing manager xpats.com, laat u kennismaken met de website xpats.com, de informatiebron voor buitenlanders die werken en wonen in België. Een joint-venture van Ackroyd Publications en de BBL. Marketing en management Is er een EHBO-er in uw onderneming? Weet u wat u moet doen om levens te redden bij een ongeluk? Ondernemingen moeten een aantal wettelijke verplichtingen op het vlak van veiligheid en bescherming van hun personeel naleven. De EHBO-er is een uitstekende preventieagent. 15 Vorig nummer Willy Vranken, directeur van de Belgische vestiging van de Nationale Borg Nationale Borg: bankgaranties hoeven uw kredietruimte niet aan te tasten Dankzij haar samenwerking met de Nationale Borg, kan de BBL u bankgaranties afleveren zonder uw zekerheden aan te spreken of uw kredietruimte aan te tasten. Financial Weekly breidt uit News & Seminaries Nieuwsberichten en de aankondiging van speciale seminaries vindt u voortaan alleen op onze website onder de rubriek NEWS. Ga dus regelmatig een kijkje nemen om up-to-date te blijven! De rubriek Financial Weekly van BBL Onderneming on-line wordt elke week geüpdatet met essentiële informatie over de evolutie van de financiële en monetaire markten, evenals twee strategieën: één inzake indekking tegen wissel- of renterisico s en één betreffende aandelenopties. Alternatieve strategieën vindt u terug in de bibliotheek, die onlangs werd uitgebreid met acht indekkingsstrategieën tegen wisselkoersrisico s!

16 BUITENLANDSE HANDEL WIE LANGS DE GROTE POORT BINNENKOMT IS VAN ALLE MARKTEN THUIS. G&CO Om succesvol te zijn op de buitenlandse markten hebt u de juiste informatie nodig. Daarvoor volstaat het aan het juiste adres aan te kloppen. Precies wat de BBL u voorstelt: een site boordevol informatie en on-line diensten, interex.be. Zonder uw kantoor te verlaten krijgt u via uw pc toegang tot een uitgebreide atlas over buitenlandse handel, met maar liefst gratis pagina s. Bovendien stelt interex.be u een vijftigtal diensten ter beschikking, gaande van prospectie en onderhandelingen tot het beheer van internationale geldstromen. Zo bent u beter gewapend om uw projecten efficiënter dan ooit te ontwikkelen. Tenslotte wordt u dankzij interex.be bijgestaan door een team specialisten en kunt u rekenen op zeer gerichte informatie over alle opportuniteiten en tendensen binnen uw sector. Wilt u hier meer over weten? Ga dan snel naar of neem contact op met uw BBL-adviseur.

MAGAZINE VOOR DE DYNAMISCHE ONDERNEMER AUGUSTUS-SEPTEMBER 2003

MAGAZINE VOOR DE DYNAMISCHE ONDERNEMER AUGUSTUS-SEPTEMBER 2003 MAGAZINE VOOR DE DYNAMISCHE ONDERNEMER AUGUSTUS-SEPTEMBER 2003 155 DOSSIER: OPVOLGINGSPROBLEMATIEK IN FAMILIEBEDRIJVEN DEEL 2 De zorgvuldige voorbereiding van de verkoop De risico s van internationale

Nadere informatie

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid maandblad mei 2001 132 Krediet en financieel beleid Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine Marketing en management CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal Redactiecomité: P.-J. Bentein M. Boghe

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO HORECA Een plan om de horecasector te ondersteunen januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Welk statuut

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Guy Palmaers en Jan Bleyen www.landwell.be Onderwerp Het gewijzigd Wetboek van vennootschappen: een overzicht Datum februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

INGOnderneming. "Onze vastgoedprojecten worden door de omgeving gedragen" Gaëtan Hannecart Matexi. Vriend of vijand?

INGOnderneming. Onze vastgoedprojecten worden door de omgeving gedragen Gaëtan Hannecart Matexi. Vriend of vijand? HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING INGOnderneming januari HR en sociale media Vriend of vijand? Mobiliteit Kies voor groen Telelink en Isabel 6 Completer en veiliger maart 2012 Gaëtan Hannecart

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject # 206 april > juni 2014 INGOnderneming WILLEMEN Johan Willemen, CEO De parel van de bouw INFORMATICA Opgepast voor cybercriminelen FILANTROPIE Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject FINANCIERING ING en

Nadere informatie

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO fiscale hervorming Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! mei - juni 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Politiek Actieplan 2015 tegen

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

# 183 DIRK CORNELIS GANDA HAM. CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie

# 183 DIRK CORNELIS GANDA HAM. CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 183 APRIL MEI 2008 CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie TRADE FINANCE SERVICES Een mix van competenties voor uw import-export RULING IN FISCALE

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie