Clubblad. TTC Baarle. TTC Baarle. Designed by Frederick De bont. Vereniging zonder winstoogmerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clubblad. TTC Baarle. TTC Baarle. Designed by Frederick De bont. Vereniging zonder winstoogmerk"

Transcriptie

1 Clubblad TTC Baarle Designed by Frederick De bont TTC Baarle Vereniging zonder winstoogmerk 1

2 2

3 Drongen Beste leden Met dit clubblaadje zijn we alweer over halfweg in het speeljaar. We maken dan ook een tussenstand op, die op de souper geopenbaard werd. Dit jaar krijgt Alexander grote tegenstand van Joery. Het ziet er naar uit dat het een nek-aan-nekrace wordt tot de laatste speeldag. Simon, Paul en ikzelf volgen op respectabele afstand en strijden vooral voor het laagste podiumtrapje. Voor de best geëvolueerde zal de spanning niet minder groot zijn. Kurt beschikt daar voorlopig over de beste papieren. Thierry, Simon, Marco en de jonge wolven Ruben en Rinus liggen echter op vinkenslag. Onze souper is en blijft een heel democratisch ledenfeest, zowel voor onze jeugdleden als voor de volwassenen. Het past binnen de filosofie van onze club: het geld van de leden stroomt terug naar de leden via een goed financieel beleid. We hopen dat de aanwezigen zich geamuseerd hebben en de afwezigen hadden ongelijk, maar we hopen wel dat ze er volgend jaar bij zijn. Zowel de werkgroep (Pascal en Andy) als de traiteur (Traiteur DVS) en de DJ (Roy) hebben alleszins hun best gedaan om er een gezellig feest van te maken. Op de souper worden ook elk jaar een aantal mensen in de bloemetjes gezet. Niet in het minst moet ik mijn medebestuurders Pascal, Paul, Julien, Andy en Mark bedanken voor hun tomeloze inzet voor onze club. Daarnaast werden de beheerders van het OTC (Ludo, Noël, Paul en Julien), barmoeder Martine en barmannen Filip en Julien + de vele vrijwilligers op één of ander moment bedankt. Ook de jonge garde laat zich niet onbetuigd. Jelle en Simon schakelen zich in in de jeugdwerking en Alexander gaf de website een nieuw gezicht en staat, samen met Andy, in voor het onderhoud ervan. We mogen natuurlijk ook onze shirtsponsors Frank Vercammen (Record bank) en Dominique De bont (verzekeringen De bont) en onze ludieke sponsor RenB Events (Roy Verheyde) niet vergeten. Bij de jeugd is men ondertussen ook begonnen met de jeugdcompetitie. Iedereen doet hartstikke zijn best, maar vele beginnelingen betalen leergeld. Tafeltennis is immers vooral een technische sport en dit heb je niet op één en zelfs niet op een paar jaartjes onder de knie. Vele van de betere spelers bij de volwassenen komen uit onze jeugdwerking en hadden ook wel wat tijd nodig om door te groeien. Charles lijkt dit jaar de favoriet om de titel van jeugdkoning in de wacht te slepen, al willen zeker Emiel, Flo, Stijn en Brent daar een stokje voor steken. De zomerformule van de vorige seizoenen op donderdag blijft gehandhaafd. De strijd om het koningschap eindigt dus opnieuw eind juni en in de maanden juli en augustus wordt gespeeld voor de titel van Zonnekoning. We leggen de brug naar de zomer d.m.v. onze barbecue op zaterdagavond 27 juni, voorafgegaan door onze op 29 maart uitgeregende wandelzoektocht. We spelen in de vakantiemaanden 5 maal een enkeltornooi (02-07, 16-07, 30-07, en 27-08) en 2 maal een dubbeltornooi (09-07 en 20-08). De eerste week van augustus is er het clubkampioenschap met minipalet. Enkel op wordt er niet gespeeld. Ook de jeugd kan op elk van deze dagen komen tafeltennissen. Op vrijdag zijn we in de vakantiemaanden juli en augustus gesloten. Daarnaast gaan we ook dit jaar op weekend. We zitten opnieuw in een ruime locatie in Arbrefontaine. Alle leden (en gezinsleden) mogen inschrijven. Dit kan al via www. ttcbaarle.be. Wacht niet te lang met inschrijven! Ook dit jaar gaan we ons clubkrantje uitgeven om geld in het laadje te brengen. Indien je ook nog iemand kent die wil adverteren in onze krant, spreek zo snel mogelijk Paul aan (tel of ttcbaarle.be). Voor dit en nog heel wat andere up-to-date informatie, raadpleeg de site Koen 1

4 Gezelschapsspelen Voor de tweede keer in de geschiedenis van de club, werd op 23 januari een gezelschapsspel-avond georganiseerd. De opkomst was absoluut behoorlijk te noemen; een 35-tal deelnemers kwamen hun opwachting maken. Bij de volwassenen voelden slechts 2 die-hards zich geroepen om te tafeltennissen in plaats van aan de gezelschapsspelen mee te doen, namelijk Xavier en Maarten. De rest nam deel aan een of ander gezelschapsspel. Sommigen vermaakten zich met de sjoelbak of met de speciale biljart of legden doodgewoon een kaartje. Toch een speciaal woordje van dank aan Raf die, ondanks ziekte, ervoor instond dat de sjoelbak ter bestemder plekke geraakte. Ook onze barman Filip was geveld door de griep en stuurde dus zijn kat. Bij de jongeren was er merkelijk meer enthousiasme voor het tafeltennisspel, al lieten sommigen zich ook in de andere spelen opmerken. De jeugdige Persoones toonden zich ware meesters in het bieden en wisten zelfs papa te vloeren, iets wat bij het tafeltennissen nog niet direct zal lukken. Als barman is het op een dergelijke dag wel hard werken geblazen; door de noodgedwongen afwezigheid van Filip, kon ik dit aan den lijve ondervinden. Anderzijds is het wel prettiger dan te zitten verstijven van de kou achter de bar. Dus misschien moeten er meer dergelijke initiatieven komen om de vrijdag aantrekkelijk te maken voor een ruimer publiek. Pol 2

5 DE SPORTCLUB TUSSEN VREES EN HOOP door Hans Verbruggen Overgenomen uit tijdschrift Sporta Tijden veranderen. De sport ook. Hoewel almaar meer Vlamingen de sportschoenen aanbinden, gaat het ledenaantal van de clubs er relatief gezien op achteruit. Vooral jonge mensen zijn almaar minder geneigd om zich aan te sluiten. Liever hollen ze zich in het zweet op modderige boswegels of op loopbanden in muffe fitnesscentra, dan de wekelijkse trainingen van een clubtrainer te ondergaan. En wie de jeugd verliest, verliest zijn toekomst... tenzij de clubs een antwoord bieden op de nieuwe sport- en bewegingsbehoeften, stelt professor Jeroen Scheerder (KU Leuven) op het recente Sporta-congres. Eerst het goede nieuws. Volgens de meest recente onderzoekscijfers van prof. Scheerder doet nagenoeg tweederde van de Vlamingen tussen 12 en 75 jaar aan sport. 64,3 procent, om precies te zijn. Twintig jaar daarvoor haalden we nog niet eens vijftig procent. Deze ontwikkelingen worden grotendeels toegeschreven aan de groei van de recreatieve sportbeoefening. Vooral het aandeel van recreatief fietsen (17,1%) en loopsport (19,2%) is substantieel. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men felgekleurde pelotons wielertoeristen en puffende joggers tegen. Slechter nieuws is dat de zestienplussers het minst oor hebben naar de lokgroep van de sportclubs, maar ook kinderen uit het lager onderwijs en jongvolwassenen voelen zich almaar minder aangetrokken. Het gevolg is dat de sportclubs gaandeweg hun monopoliepositie aan het verliezen zijn, stelt Jeroen Scheerder. Slechts 28 procent van de Vlamingen tussen 12 en 75 jaar is actief lid van een club. Zestien procent doet aan prestatiesport, al dan niet in clubverband. Vanaf de jaren tachtig, en zeker de jaren negentig, eisten commerciële spelers, zoals fitnesscentra, hun plaats in het sportlandschap op. Daarna stak het fenomeen van lichte sportgemeenschappen zijn kop op. Mensen hebben niet noodzakelijk een club nodig om te fietsen, te lopen, te zwemmen of te voetballen. Daarvoor kunnen ze terecht op de openbare weg, op een Finse piste, op eigen houtje in het lokale zwembad, of in het gemeentepark. Een oproep via facebook of een smsje volstaat om enkele vrienden op te trommelen voor een sportief onderonsje. Het zijn vooral de light sportcommunities die volgens Scheerder de grootste concurrentie van de sportclubs vormen. De oorzaak schrijft hij onder meer toe aan de kennis- en informatiemaatschappij waarin we momenteel zijn verzeild. Een duurloper is niet langer aangewezen op een trainer in een sportclub, maar kan via internet zijn trainingsschema s downloaden, al dan niet in gepersonaliseerde format. Ook gedetailleerde uitleg over sportblessures wordt hem digitaal aangereikt, evenals een resem fora waarop hij ervaringen en tips kan uitwisselen. WILLEN ZIJ NIET AAN BETEKENIS INBOETEN, DAN ZULLEN CLUBS MEER REKENING MET HUN KLAN- TEN MOETEN HOUDEN. VREES Prof. Scheerder: Een andere, mogelijke bedreigende trend is de toegenomen individualisering. We zien dat een engagement minder als permanent wordt beschouwd en geregeld opnieuw wordt geëvalueerd in functie van de eigen noden en behoeften. Verwachtingen die vanuit de club aan leden worden gesteld - denk aan de duur van het lidmaatschap, de verplichte aanwezigheid 3

6 op trainingen, de vaste tijdstippen waarop getraind wordt, etc. - kunnen in die zin mogelijk sneller als hinderpaal worden ervaren. Dit geldt overigens niet alleen voor het opnemen van het lidmaatschap, maar ook voor verbintenissen als vrijwilliger. Maar let op, het is niet louter een kwestie van bereidheid. Het heeft eveneens te maken met beperktere beschikbaarheid. Omwille van minder constante werktijden of nieuwe gezinsformules is ons levenspatroon minder voorspelbaar geworden. Bijgevolg willen vele sportparticipanten zelf kunnen bepalen, hoe, wanneer, waar, met wie... zij aan sport doen, zonder daarvoor in sterke mate afhankelijk te zijn van opgelegde structuren. Het aantal factoren dat het clubgebeuren beïnvloedt, is groot. Naast de individualisering en de digitalisering werken ook andere maatschappelijke veranderingen in op de sport. Prof. Scheerder legt ook verbanden met de vergrijzing, de ontgroening, de verkleuring, de verstedelijking, de globalisering, de detraditionalisering, de commercialisering en de medicalisering. Een component van de medicalisering uit zich in de voorkeur voor sporten met een laagdrempelig én sterk gezondheidsbevorderend karakter. Zo blijkt uit recent grootschalig participatieonderzoek bij 14- tot en met 85-jarigen dat fietsen, wandelen, lopen, zwemmen en fitness de populairste sporten zijn. Allemaal individuele sporten die juist omwille van hun gezondheidsbevorderend effect worden beoefend. Maar ook de heersende financiële crisis drukt zijn stempel op de sport. De economische recessie dwingt de overheden tot een saneringsbeleid. Besparing staat centraal in de nieuwe Vlaamse en federale regeringsakkoorden. Helaas ontspringt ook de sportsector deze dans niet. Door de verminderde overheidssteun zullen sportfederaties verplicht worden zich efficiënter te organiseren. Maar ook op gemeentelijk vlak wordt er duchtig gesnoeid. Een bevraging bij een representatief staal van gemeenten in Vlaanderen heeft uitgewezen dat er in het domein sport in 2014 gemiddeld dertien procent moest worden bespaard. Daarbij wordt het hakmes in eerste instantie in de sportinfrastructuur gezet. Het gevolg is dat dit jaar in bijna de helft van de Vlaamse gemeenten de huurtarieven voor de sporthallen en -velden stijgen, weet Scheerder. Als clubbestuurder zou je voor minder achter de oren krabben. Te meer, omdat ook hij met lede ogen moet toezien hoe het aantal vrijwilligers slinkt. Ondanks dat er in Vlaanderen naar schatting meer dan sportvrijwilligers actief zijn, geeft vier op de tien clubs aan dat ze op zoek zijn naar bijkomende benevolente medewerkers. HOOP De adders die professor Scheerder vanonder het gras heeft gehaald, voorspellen weinig goeds voor de sportclubs. Maar ondanks de dreigende onweerswolken koestert de Leuvense onderzoeker enige hoop. Prof. Scheerder: Hedendaagse verschuivingen in de sport kunnen als een uitdaging en als een kans voor sportclubs worden beschouwd. Om adequaat te kunnen inspelen op deze opportuniteit lijkt het aangewezen om naast een productgericht ook een volwaardig publieksgericht sport- en bewegingsaanbod te ontwikkelen. Belangrijk is dat de sportclub haar eigen troeven uitspeelt. Zij kan alvast uitpakken met pluspunten, zoals haar deskundige begeleiding, haar sportspecifieke accommodatie en - uiteraard - haar sociaal karakter en typische clubsfeer. Naast gezelligheid en een gedifferentieerd aanbod beschouw ik ook de lokale verankering als een meerwaarde. Bovendien biedt de club een grotere garantie voor regelmatige sportbeoefening. Het is duidelijk dat deze troeven door een duidelijke communicatie en 4

7 een goede positionering extra in de verf moeten worden gezet. Hiermee is echter de kous niet af. Jeroen Scheerder vindt het ook raadzaam om nieuwe groeimarkten aan te boren. Vooral bij bepaalde doelgroepen, zoals vrouwen en senioren, is er nog marge. Voorts moet er rekening gehouden worden met waardeverschuivingen in de sport: het individu, fitheid, ontspanning, ontmoeting, belevenis, passie en ook een zucht naar het extreme blijken vandaag belangrijker dan competitie, prestaties, records, etc. Deze verschuiving wordt weerspiegeld in de populariteit van de eerder aangehaalde lichte sportformules. Uit dat succes zouden clubs voordeel kunnen halen door, bijvoorbeeld, andere en lichte(re) vormen van binding in hun organisatie te introduceren. Zo wist de Vlaamse Atletiekliga haar ledenbestand te verdubbelen door haar werking te verruimen met de Start to Run. Niets houdt sportfederaties en -clubs uit andere sportdisciplines tegen om een variatie op het Start to... -concept in hun aanbod te verweven. Willen zij niet aan betekenis en populariteit inboeten, dan zullen clubs hoe dan ook meer rekening met hun klanten moeten houden. Met enige creativiteit en inventiviteit moeten de sportorganisaties in staat zijn innovatieve initiatieven te ontwikkelen die nauw aansluiten op de vigerende behoeften en interesses. Tenminste als zij hun huidige, vaak zwaardere structuur die de sportsector kenmerkt, durven verlichten. Hoewel 85 procent van de sportende volwassenen recreatief aan sport doet, blijven clubs en federaties zich in sterke mate op competitieformules focussen. Dit is natuurlijk een aanvaardbare keuze, maar versmalt Hoewel 85 procent van de sportende volwassenen recreatief bezig is, blijven clubs en federaties zich op de competitiesport focussen. Dit is natuurlijk een aanvaardbare keuze, maar versmalt de perspectieven. - Jeroen Scheerder de perspectieven. Zoals gesteld, willen nieuwe sporters zelf bepalen waar en wanneer zij sporten, hoe intensief en met welk doel. Als reactie zouden clubs en federaties een schaalvergroting of het invoeren van een omnisportlidmaatschap in overweging kunnen nemen. Hierdoor wordt het voor iedereen die lidgeld betaalt mogelijk om te wisselen van club of sporttak. Men zou de krachten kunnen bundelen door, bijvoorbeeld, een gezamenlijke conditietraining aan te bieden, aangevuld met sportspecifieke trainingen op vaste momenten. Men zou een centrale administratie kunnen voeren met één ledenwerving en een gezamenlijk sponsordossier, samen sportmateriaal aankopen, etc. ORIGINELE IDEEËN Uiteraard vergen deze veranderingen een attitudewijziging van de sportclubs en federaties. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van hun dynamiek en flexibiliteit. Uit ons onderzoek weten we dat verenigingen uit de non-profitsector meer tegen innovatie gekant zijn dan commerciële organisaties. Ook sportfederaties blijken minder geneigd om risico s te nemen. Deze regel wordt door enkele uitzonderingen bevestigd, zoals We are freerunning, een nieuw initiatief van de federatie GymFed, Fithandbal en.. ja, ook het Mon Ventouxproject van Sporta! Dat sportclubs en -federaties hoe dan ook iets moeten ondernemen, hoeft weinig betoog. Heel wat andere (sport) aanbieders staan klaar om het estafettestokje van ze 5

8 over te nemen. Vooral de evenementensector eist met enige aandrang zijn plek op de sportmarkt op. Prof. Scheerder: Met name in de sector van hardloopevenementen is er in de Lage Landen een explosieve groei waar te nemen, mede door toedoen van een commerciële speler als Golazo. Dit bedrijf had snel begrepen dat in onze huidige maatschappij tijd een kostbaar goed is geworden en mensen graag bereid zijn te betalen voor initiatieven die toelaten om op een zo kort mogelijke tijd een zo volledig mogelijke beleving te realiseren. Ongetwijfeld heeft de populariteit van deze massaruns gedurende de jongste decennia de groei van de recreatiesport gestimuleerd. Opmerkelijk is dat in de marge van deze evenementen ook de prestatiesport weer tot bloei komt. Steeds meer lopers en fietsers trainen zich in het zweet om een goede chrono te kunnen neerzetten. Om hun eigen grenzen te verleggen, wordt ook gezocht naar extreme uitdagingen, zoals La Marmotte (174 km fietsen in de Alpen) of de Marathon des Sables (250 km lopen door de woestijn). Anderen voelen zich eerder aangezogen door sportevenementen waar de sfeer centraal staat. Zij vinden tegenwoordig hun heil in city runs in grootsteden of de zogenaamde urban trails, waarvan het parcours doorheen pittoreske stadsplekken en openbare gebouwen loopt. En dan is er nog zoiets als de Color Run, die de factor plezier vooropstelt of Het integrale onderzoeksrapport Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving van Jeroen Scheerder is gratis te downloaden op faber.kuleuven.be/bms de Spartacus Run, die op avontuur en doorzettingsvermogen mikt. Met deze originele formules proberen de organisatoren de nieuwe sporters te triggeren. Het is nu aan de traditionele sportaanbieders als clubs en federaties om even inventief uit de hoek te komen. 6

9 DE BONT & C Verzekeringen V.G.N. Sint Annaplein GENT Tel. 09/ & 09/ Fax 09/ F.S.M.A.nr A Verzekeringservaring sedert 4 Alle werkdagen open tot 17u45 om ons generaties familietraditie cliënteel beter te dienen! DE BONT DOMINIQUE Waterviolier DRONGEN 7

10 Tussenstand Koningschap Aantal Oude Nieuwe Handi Plaats Achternaam Voornaam Totaal beurten acht acht cap 1 DEGRIECK JOERY VAN PAEMEL ALEXANDER DE VOS PAUL DONNÉ SIMON DESCHEPPER KOEN DE bont DOMINIQUE VAN GYSEGHEM JELLE DE PESTEL MAARTEN VERSTRAETE LUC COENEN LUDO VEREECKEN XAVIER VERHEYDEN RAF VAN GYSEGHEM FILIP VERSTRAETE ALBERT DEGRIECK WIM VERSTRAETE RINUS VITSE KURT LASEUR PASCAL MATTHYS TIJMEN VANCAUWENBERGHE WIM VAN DER CRUYSSEN CHRIS DEGRIECK ROBBY MÖLLER THIERRY VANDEDRINCK SANDER TORCQ JEAN-PIERRE DE SMET ISABELLE VERHEYDE ROY VEREECKE BRUNO DEBUF RUBEN BOES MARCO DERUELLE LIEN DE GROOTE KAREL DELCLOO ANDY VAEYENS DIRK VERSTRAETE GERJAN VAN den NESTE JOHAN COPPENS PATRICK VAN MARCKE KARL MESTACH HUBERT DAEMERS MONIQUE DERUELLE JULIEN RANSCHAERT MARK REYNVOET FRIDA HOSTE ANN DELAFONTEYNE NOËL CODDENS RUDY DE BACKER DIRK DE VOS FRANK JOERY ALEXANDER SIMON 8

11 Tussenstand best geëvolueerde Oude Nieuwe Aantal Handi Plaats Achternaam Voornaam Evolutie acht acht Totaal beurten cap 1 VITSE KURT MÖLLER THIERRY BOES MARCO DEBUF RUBEN DONNÉ SIMON VERSTRAETE RINUS COENEN LUDO VAN GYSEGHEM JELLE VERSTRAETE ALBERT VANCAUWENBERGHE WIM DELCLOO ANDY DEGRIECK JOERY DE PESTEL MAARTEN VAN GYSEGHEM FILIP MATTHYS TIJMEN VERHEYDE ROY VAEYENS DIRK DESCHEPPER KOEN VEREECKEN XAVIER DEGRIECK ROBBY VAN DER CRUYSSEN CHRIS VAN PAEMEL ALEXANDER VERHEYDEN RAF DERUELLE LIEN TORCQ JEAN-PIERRE VAN den NESTE JOHAN VAN MARCKE KARL MESTACH HUBERT DAEMERS MONIQUE DERUELLE JULIEN COPPENS PATRICK DELAFONTEYNE NOËL DE BACKER DIRK DE VOS FRANK CODDENS RUDY HOSTE ANN REYNVOET FRIDA RANSCHAERT MARK VERSTRAETE LUC LASEUR PASCAL VEREECKE BRUNO VERSTRAETE GERJAN DE VOS PAUL DE bont DOMINIQUE VANDEDRINCK SANDER DE SMET ISABELLE DEGRIECK WIM DE GROOTE KAREL KURT THIERRY MARCO 9

12 Diabetes voor dummies door Marleen Finoulst Overgenomen uit Bodytalk sept 2014 Te veel suiker in het bloed is slecht voor hart en bloedvaten. Door anders te eten, voorkom je problemen. Wat doe je als je arts je vertelt dat je te veel suiker in je bloed hebt en diabetes kunt ontwikkelen als je je eetgewoonten niet aanpast? Of als je meteen de diagnose diabetes type 2 krijgt? Mensen met (pre)diabetes krijgen twee consultaties bij de diëtist terugbetaald, maar in de praktijk blijkt dat ruimschoots onvoldoende, zegt diëtiste Mimi Van Meir. Tijdens een eerste consultatie zoekt de diëtist uit hoe je voedingsgewoonten in elkaar zitten, bij de tweede keer krijg je tips en advies om ze te veranderen. Voor veel mensen blijkt zo n korte begeleiding ontoereikend om het roer helemaal om te gooien. Ze hervallen snel in oude gewoonten. Om je eetgewoonten drastisch te veranderen, wat voor een diabeticus van heel groot belang is, moet je goed begrijpen waarom dat nodig is en wat suiker in je lichaam doet. Mimi Van Meir schreef voor beginnende diabeten een heel toegankelijk boek over omgaan met suiker. Suikerhuishouding Een gezonde bloedsuikerwaarde schommelt tussen 60 en 140 mg/dl. Als je een tijdje niets eet, zakt de suikerspiegel. Na het eten neemt hij toe. De hormonen die de suikerhuishouding regelen, zijn insuline en glucagon, beide een product van de pancreas. Wanneer de suikerwaarde na het eten stijgt, scheidt de pancreas insuline af. Dit hormoon zorgt ervoor dat glucose (suiker) opgenomen wordt in de lichaamscellen, waar het als brandstof gebruikt wordt. Te veel suiker wordt omgezet in glycogeen (reservesuiker) of vet en opgeslagen in de lever, de spieren en de vetcellen. Heb je een tijdlang niets gegeten of heb je intensief gesport, dan zakt de bloedsuikerwaarde. Om te vermijden dat ze te laag zakt, maakt de pancreas glucagon aan. Glucagon zorgt ervoor dat glycogeen opnieuw wordt omgezet in suiker (glucose) en uit de lever en de spieren aan het bloed wordt afgegeven. Type 2 Negen op de 10 mensen met diabetes heeft diabetes type 2. Vroeger werd het ook ouderdomssuiker of gewoon suiker genoemd, maar dat geeft een verkeerde indruk. Daarom wil men van de term suikerziekte af. Steeds meer jongere mensen krijgen diabetes, vooral als gevolg van overgewicht. Ongezonde eetgewoonten zijn echter niet de enige oorzaak. Een familiale aanleg of gewoon een hogere leeftijd spelen ook een rol. Bij diabetes type 2 kan het lichaam de bloedsuikerwaarde niet meer goed regelen. Soms maakt de pancreas onvoldoende insuline aan. Maar meestal herkennen de lichaamscellen insuline niet zo goed, waardoor meer suiker in het bloed blijft circuleren en de suikerwaarde stijgt. De pancreas blijft dan maar insuline produceren, tot ze uitgeput geraakt en de productie zowat stilvalt. In 10

13 dat stadium hebben diabeten dagelijks insuline-injecties nodig (insuline bestaat niet in pilvorm). Een bloedsuikerwaarde hoger dan 180 mg/dl wijst op diabetes. Tussen 140 en 180 mg/dl heb je prediabetes, die in 1 op de 3 gevallen evolueert naar diabetes. Als je lange tijd te veel suiker in je bloed hebt, vergroot het risico op hartziekten, zoals een hartinfarct. Koolhydraten Mensen met diabetes type 2 krijgen de raad anders te eten en hun koolhydraten te tellen. Koolhydraten zijn alle soorten suikers samen: natuurlijke suikers in groenten en fruit, aardappelen, brood, rijst en pasta, en verder in melkproducten, koekjes, snoep, fruitsap en frisdrank. Sommige, zoals de geraffineerde of snelle suikers, komen snel in de bloedbaan, waardoor je meteen een suikerpiek krijgt en je systeem kunt overbelasten. Voor mensen met diabetes, die al een overbelast insulinesysteem hebben, jaagt dat de bloedsuikerwaarde nog meer de hoogte in. Eet je trage suikers, de natuurlijke suikers uit groenten, fruit, pasta of granen bijvoorbeeld, dan zal je je systeem niet overbelasten, omdat deze suikers langzaam in de bloedbaan komen. Mimi Van Meir: Mensen met diabetes hebben net als iedereen koolhydraten nodig, maar ze eten beter zo min mogelijk snelle suikers, en kiezen vooral voor trage, natuurlijke suikers. Ook in alcohol zitten trouwens snelle suikers. Daarom beperk je je alcoholconsumptie beter. Vetbeperking is ook erg belangrijk: overgewicht beheersen is noodzakelijk. Acht op de 10 mensen met diabetes type 2 hebben overgewicht. Het gros van de suikers (80 %) na de maaltijd wordt opgenomen in de spieren. Als spieren goed werken, hebben ze meer suiker nodig en zakt de bloedsuikerwaarde. Daarom is bewegen ontzettend belangrijk voor mensen met diabetes, benadrukt Mimi Van Meir. Wie weinig beweegt, verhindert de opname van suiker in de spieren, waardoor de bloedsuikerwaarde hoog blijft. Bewegen is minstens even belangrijk als letten op je koolhydraten. Mensen moeten plezier krijgen in bewegen, wandelen, fietsen... Het is een geweldige boost voor je suikerhuishouding, voor je humeur én voor je gezondheid. Schrijf het op Bij de start van je evolutie naar een gezond voedingspatroon is het goed om alles wat je eet en drinkt op te schrijven in een dagboek. Het vraagt een kleine inspanning om dat dagelijks te doen, maar het is de beste manier om een kijk te krijgen op wat je werkelijk consumeert. Ook de keukenweegschaal houd je het best binnen handbereik wanneer je een maaltijd bereidt. Het is een kwestie van nieuwe gewoonten aan te leren. Proefproject in Vlaanderen Het Christelijk Ziekenfonds berekende dat het aantal Belgen met diabetes tussen 2001 en 2011 gestegen is van tot : een toename van maar liefst 70%. Om het tij te keren, zijn leefstijlinterventies nodig. Onder impuls van de Vlaamse Gemeenschap startte de Vlaamse Diabetes Liga in juni jl. twee proefprojecten, in Gent en in Sint-Truiden, met als doel mensen met een verhoogd risico op diabetes op te sporen en ze in groepjes te coachen naar gezondere eet- en leefgewoonten. De ervaring leert immers dat advies alleen niet veel 11

14 uithaalt. Op restaurant met type 2 diabetes AZIATISCHE KEUKEN Do s: groentesoep, gestoomde gerechten, geroosterde vis of vlees Don ts: zoetzure sauzen, gefrituurde gerechten ITALIAANSE KEUKEN Do s: minestronesoep, gegrilde vis of zeevruchten, mager vlees, pizza met mager beleg (tomaat, ei, zeevruchten, champignons), volkorenpasta met groentesaus Don ts: roomsoep, pasta met vet vlees (Bolognaise), pizza met vette vleessoorten zoals salami of gehakt MEDITERRANE KEUKEN Do s: gegrilde vis of vleessoorten, dips op basis van yoghurt, kikkererwtenpuree, tabouleh, bonensalade MEXICAANSE KEUKEN Do s: slaatjes, bonen, tortilla met groentevulling Don ts: chili con carne, kaas, room, guacamole INDIASE KEUKEN Do s: gestoomde rijst en groenten Don ts: sauzen en gerechten op basis van kokosmelk Enkele definities AUTOBUS: voertuig dat tweemaal zo snel rijdt als je er achter loopt dan wanneer je er in zit BABYSITTER: jongeling die zich moet gedragen als een volwassene opdat de volwassenen zouden kunnen uitgaan en zich gedragen als jongelingen BANKIER: persoon die je een lening wil toestaan als je kan bewijzen dat je er geen nodig hebt SCOUT: een kind dat gekleed is als een idioot en geleid wordt door een idioot die gekleed is als een kind KAPITALIST: persoon die vanuit zijn kantoor met airco in een wagen met airco naar zijn club met airco rijdt om daar in de sauna te gaan TRUI: kledingstuk dat een kind moet aantrekken als zijn moeder het koud heeft DANS: verticale frustratie van een horizontaal verlangen ECONOMIST: expert die morgen zal weten waarom vandaag niet uitgekomen is wat hij gisteren voorspeld heeft GEMAKKELIJK: wordt gezegd van een vrouw die de zedelijkheid van een man heeft VEDETTE: persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken en dan een donkere bril opzet om niet herkend te worden SYNONIEM: woord dat men gebruikt in de plaats van een ander waarvan men de schrijfwijze niet kent 12

15 Tornooi TTC OB (7 en 8 februari 2015) Met 8 groenhemden namen we aan de 32 e editie van het TTC OB-tornooi deel. Traditiegetrouw werden op zaterdag de poules gespeeld. Op zondag werden de afvallingswedstrijden betwist. Onze jeugd blonk dit jaar uit in afwezigheid. Vorig jaar behaalden we in die reeks een 2 e, 4 e en 5 e plaats, maar die resultaten zouden we alvast niet evenaren. Bij de volwassenen speelden Mark en Thierry hun poulewedstrijden s ochtends. Of het echt vroege vogels zijn valt evenwel te betwijfelen. Ze werden beiden laatste in hun poule. Thierry bakte er helemaal niets van en won zelfs geen set. Mark won in elke wedstrijd wel één of 2 sets, maar won geen enkele wedstrijd. Vorig jaar poulewinnaar, nu laatste in de poule. Het ene jaar is het andere niet, In de poules van uur tekenden we wel voor mooie resultaten. Bruno, Simon en Alexander schreven hun poule op hun naam. Bruno en Simon konden hun poule zonder setverlies afronden en werden op zondag dus reekshoofd. Alexander zat in een veel zwaardere poule. Hij troefde Johan Caboor (Rooigem, die naam zal nog een paar keer terugkeren) af met 3-0, maar moest één setje afstaan aan Luc Leloup (Oude Bareel). Dominique verloor nipt met 2-3 tegen Serge Vermeersch (Oude Bareel), maar bleef voor de rest foutloos. Ikzelf stapelde tegen Bram Messelis (Oude Bareel) de fouten op en kon 2-3 verlies niet vermijden, maar in beide andere matchen werd ik niet verontrust. Michiel van TTC Gent had Jelle op vrijdag leren aftrekken met zijn achterkant, dus wij waren wel benieuwd wat dit zou opleveren. Tegen Zekerya was er nog niets van te zien, maar in de andere poulewedstrijden kon hij het laken naar zich toe trekken. 13

16 In de autorit op zondagmiddag zei ik nog dat het wel erg zou zijn dat Thierry en Mark tegen elkaar zouden uitgeloot worden in de voorronde. Met deze uitspraak had ik het noodlot getart en zo mochten Thierry en Mark het tegen elkaar opnemen. Thierry speelde toch al wat beter, maar kon een 0-3 nederlaag niet vermijden. In de 1 e ronde kende ik geen probleem met Lien De Loof (TTC Tielt) en konden Alexander (tegen Koen De Baets, Oude Bareel), Dominique (tegen Toon Leloup, Oude Bareel) en Mark (tegen Jenske Rodenburg, Rooigem) met 3-1 winnen. Simon had als reekshoofd al direct een pittige aperitief (Anthony Devulder, Rooigem), maar kon hem toch succesvol doorslikken. Bruno en Jelle moesten het tegen elkaar opnemen. Geen geluk voor Jelle, maar toch speelde hij een heel slechte wedstrijd (met zelfs een 0-11) en leek hij met zijn hoofd eerder bij Club Brugge, dat al even weinig succesvol was die zondag, dan bij zijn tafeltenniswedstrijd. In de 2 e ronde kon ik amper een strobreed in de weg leggen van Alexander en verloor Mark als aanvaller de wedstrijd tegen de verdediger, Wim Bouters (Oude Bareel) met 2-3 na een heel genietbare wedstrijd. Simon (tegen Ofi, Oude Bareel), Bruno (tegen Bram Messelis) en Dominique (eerder verrassend tegen Benny Van Den Bulcke) overleefden deze ronde. In de 1/8 e finale won Alexander vrij overtuigend tegen Nico Malfait (Oude Bareel) en had Bruno geen medelijden met Joris Van De Velde (Rooigem). Dominique kon tegen Kurt Rotsaert (Oude Bareel) verder stunten. Ondanks 5 netpunten tegen in de 5 e set, kon hij de wedstrijd winnend afsluiten (met een netbal). Simon daarentegen vond geen antwoord tegen het agressieve, aanvallende spel van Johan Caboor en werd gewipt na een 1-3 nederlaag. 14

17 Diezelfde Johan Caboor was ook een maatje te groot voor Dominique in de 1/4 e finale. Zekerya liet Alexander ook weinig kans, maar Bruno kon wel zegevieren tegen een goed weerwerk biedende Luc Leloup (Oude Bareel). In de ene halve finale liet Zekerya geen spaander heel van Jo Demol (Rooigem), maar de andere halve finale tussen Bruno en Johan Caboor was wel propaganda voor onze sport. Bruno en Johan waren echt aan elkaar gewaagd en speelden elk punt om het zelf te scoren. Bij 6-10 in de 5 e set zag het er slecht uit voor Bruno, maar een opslagmisser van Johan luidde alsnog de ommekeer in! In de finale stond Bruno nog eens tegen Zekerya. Zekerya had in al zijn voorgaande wedstrijden heel overtuigend gespeeld. De nederlaag tegen Simon in Oudenburg heeft er blijkbaar voor gezorgd dat hij wat bijgetraind heeft. Bruno verloor kansloos in de 1 e set, maar was de evenknie in de 2 e en 3 e set, evenwel niet afgerond met setwinst. Met een 2 e plaats voor Bruno, een 7 e voor Alexander en een 8 e voor Dominique kunnen we gewagen van een succesvolle editie. Met de tombola hadden we zoals zo vaak helemaal geen geluk, of moeten we oud-lid Peter Vlerick die een weekendje naar de Ardennen won nog beschouwen als één van de onzen? (de kwartfinales) Koen Uitslag De top 8 van de volwassenen van het 32ste TTCOB-tornooi: Alexander Van Paemel (7de plaats - TTC Baarle), Johan Caboor (3de plaats - TTC Rooigem), Dominique De bont (8ste plaats - TTC Baarle), Zekerya Cakar (winnaar), Bruno Vereecke (2de plaats - TTC Baarle), Jo Demol (4de plaats - TTC Rooigem) en Luc Le Loup (6de plaats - TTC Oude Bareel). Ontbreekt op de foto: Kurt van der Vrecken (5de plaats - TTC Lokeren) 15

18 Vriendenontmoeting met Leerne Op 13 februari hadden we opnieuw en erg geslaagde vriendenontmoeting met TTC Leerne. De wedstrijden verliepen, zoals naar gewoonte, in een erg ontspannen en gemoedelijke sfeer. Leerne moest spijtig genoeg enkele van zijn sterkhouders missen en het werd dus een gemakkelijke overwinning voor onze club, in beide poules. In poule 2 wist enkel Vorstermans van Leerne alle wedstrijden te winnen; in poule 1 verwezenlijkten Alexander, Simon en Maarten dit voor Baarle. tafel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x set match tot set tot match Van Paemel Alexander Donné Simon Van Gyseghem Jelle De Pestel Maarten Möller Thierry Van De Walle Joeri De Paepe Olivier Janssens Geert Mortier Wilfried tafel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x set match tot set tot match Coenen Ludo De bont Dominique Vereecken Xavier Verheyden Raf Matthys Tijmen Vorstermans Annemie (KDS) Hirjanu Marius Janssens William Bonamie Simon

19 17

20 Enkeltornooi Rooigem ( ) Ik citeer letterlijk uit de Rooigem echo: De 12-uren wordt een vernieuwde versie van het jaarlijks klassieke enkeltornooi dat na 35 jaar tot op de draad is versleten. Op 14 februari kwamen we onverwacht toch nog aan onze trekken als tafeltennisliefhebber met het enkeltornooi van Rooigem. Het is niet de eerste keer dat nogal wat animo aan het tornooi vooraf ging. Recreatieve spelers onderverdelen op basis van geslacht en/of leeftijd levert nooit problemen op, maar onderverdelen op basis van sterkte is altijd een punt van discussie. Op de uitnodiging staat trouwens enkel dat er een volwassenenreeks en een jeugdreeks is. Op basis van bepaalde criteria worden de volwassenen op het tornooi ingedeeld in een A- en B-reeks (en vroeger ook nog een C-reeks). De rooigemspelers hebben allen een klassement en op basis daarvan worden ze onderverdeeld in A en B, al zijn er ook daar uitzonderingen. Op zich geen probleem, ware het niet dat ze zich voor de andere clubs enkel baseren op resultaten en geen rekening houden met de sterktelijst van de andere recreatieve clubs. Pascal Smet contacteert ons om te vragen wie in welke reeks aantreedt, maar het recreatiebestuur wikt en beschikt. Concreet werd Dominique gestraft voor zijn kwartfinale op het tornooi op de Oude Bareel en verplicht om in de A-reeks aan te treden, terwijl Jelle en Thierry, met een betere handicap bij ons, in de B-reeks mochten starten. Alexander, Simon en ikzelf startten in de A-reeks; Charles, Emile en Tijmen namen deel bij de jeugd. Charles boekte in de poules 4 mooie overwinningen. Zo versloeg hij o.a. de verliezende finalist van oude Bareel Lenny De Steur (Aalter). Emile was in 2 wedstrijden kansloos (o.a. tegen Vinny De Steur, winnaar in Oude Bareel) maar boekte ook een mooie overwinning in de poules. Tijmen won 2 poulewedstrijden, maar verloor er ook verrassend één. Daardoor werd hij geen poulewinnaar en moest hij in de 1/8 e finale tegen Emile spelen. Emile verweerde zich heel kranig en Tijmen kwam met een 11-9 in de 5 e set met de schrik vrij. Charles won moeiteloos met 3-0 van Gilles Van Herreweghe (Rooigem). In de 1/4 e finale boekten Charles en Tijmen overtuigende 3-0 zeges tegen Lenny De Steur (Aalter) en Kyllian Wyns (Rooigem). Ze droomden zelfs even van een Baarlese finale, maar ze vergaten even dat er ook nog een 1/2 e finale gespeeld moest worden. Tijmen was vrij kansloos tegen Remi Jorens (Rooigem), maar Charles trok meer dan zijn streng tegen Vinny De Steur. Toch bleek Vinny in een 5-setter nog net iets regelmatiger. Vinny zou ook in de finale het laken naar zich toe trekken. Omdat Tijmen en Charles om één of andere reden niet mochten spelen om de 3 e plaats, werd Charles mooi 3 e en Tijmen verdienstelijk 4 e. Thierry legde een foutloos parcours af in de poules, met 2 keer een 2-0 zege en 2 keer een 2-1 zege. Jelle begon nogal zwak aan het tornooi, maar knoopte na 2 nederlagen toch aan met een zege. In de 1/16 e finale van de B-reeks was Thierry vrij en klopte Jelle Frank Verhovert (Rooigem). In de 1/8 e finale won Jelle vlot van ons oud-lid Peter Vlerick, maar Thierry struikelde verrassend over Marianne Van Aerde (Rooigem). In de 1/4 e finale kon Jelle revanche nemen tegen Marianne, maar Marianne bleef ook tegen Jelle overeind en Jelle mocht ontgoocheld afdruipen. Geen excuses echter, in tafeltennis komt het er in eerste instantie op aan om de bal op tafel te houden en Marianne slaagde daar beter in dan Thierry en Jelle. In de A-reeks bakten we er aanvankelijk niets van. We verloren allen roemloos onze 18

Tim De Ley Rinus Alexander Van Paemel Mark, Filip Van Gyseghem Bruno Vereecke

Tim De Ley Rinus Alexander Van Paemel Mark, Filip Van Gyseghem Bruno Vereecke De een doet het voor het plezier of om het vertier. Weer de ander doet het voor een goede conditie. Maar wat toch het meeste stimuleert is de ambitie. Een sport als fitness doe je vaak toch alleen. Een

Nadere informatie

Staking en actiedag geslaagd

Staking en actiedag geslaagd s e AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 LEDENBLAD - JG. 68- VISIE NR. VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012 ACV-voorzitter Marc Leemans tijdens een symbolische actie op het Brusselse Schumanplein. ACV-militanten, -secretarissen

Nadere informatie

Sportkrant Amstelland.nl

Sportkrant Amstelland.nl Sportkrant Amstelland.nl Huis aan huis krant voor De Ronde Venen, Groene Hart, Uithoorn, Aalsmeer en omstreken editie november 2014 Aikido Groene Hart 06 Nu vijf locaties! 15 Spel en Sport DRV Ook voor

Nadere informatie

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren Inhoudsopgave Van de redactie Net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006 P 505327/526 Afgiftekantoor: Antwerpen X MAART / APRIL 2006 nr 92 HET MAGAZINE VAN PARTENA - ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN België - Belgique P.P. - P.B. BC 10621 Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

Jongeren verlekkerd op VRT

Jongeren verlekkerd op VRT 151 driemaandelijks magazine van Var mei juli 2014 afgiftekantoor Gent X Jongeren verlekkerd op VRT IN DIT NUMMER VOORAF Thibaut Renard: Een hitlijst presenteren is een kwestie van seconden STRATEGIE 18

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

MINIBABBEL 2 NOVEMBER 2014. België - Belgique P.B. 9000 GENT 3/4835. Verschijnt niet in juli en augustus. Afgiftekantoor Gent X

MINIBABBEL 2 NOVEMBER 2014. België - Belgique P.B. 9000 GENT 3/4835. Verschijnt niet in juli en augustus. Afgiftekantoor Gent X CALANT+SLOGAN-QUADRI.pdf 1 3/12/12 09:10 MINIBABBEL 2 NOVEMBER 2014 België - Belgique P.B. 9000 GENT 3/4835 Afgiftekantoor Gent X AFZENDER: XAVIER DE COCKLAAN 13, 9831 DEURLE 2-MAANDELIJKS - 40 e jaargang

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

Merite is een uitgave van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Jaargang 1 Nr 1 januari 2014. Goed geregeld je leven leven.

Merite is een uitgave van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Jaargang 1 Nr 1 januari 2014. Goed geregeld je leven leven. Merite is een uitgave van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Jaargang 1 Nr 1 januari 2014 Merite. Goed geregeld je leven leven. Merite.colofon Redactieadres Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Afdeling:

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Leven. Riet buigt maar breekt niet. Cultuurmens Jan Goossens. Frieda Joris Angst voor controles. Special: kanker en voeding

Leven. Riet buigt maar breekt niet. Cultuurmens Jan Goossens. Frieda Joris Angst voor controles. Special: kanker en voeding Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 23 juli augustus september 2004 Cultuurmens Jan Goossens Riet buigt maar breekt

Nadere informatie

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be NIEMAND ZIET ME Imagocoach Sascha Bertus geeft advies blz. 9 Wie is de groenste werkgever? De top

Nadere informatie

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VACANT Deelnemers werk- of activiteitengroepen: Als je ideeën hebt rond een werk- of activiteitengroep kan je je opgeven actief

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

Rinkpen 2 2010. 3 maandelijks April - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X

Rinkpen 2 2010. 3 maandelijks April - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X Rinkpen 2 2010 3 maandelijks April - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X Met de 31-jarige Lee Slattery uit het Engelse Southport hadden we op onze Tour Course een knappe winnaar van de Telenet Trophy.

Nadere informatie

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Verademing Koen de Jong Bram Bakker Verademing Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie