Evaluatieverslag Popronde 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieverslag Popronde 2005"

Transcriptie

1 Inhoud 01 Inleiding 02 Samenvatting 03 Toekomst Popronde onzeker (deel twee) 04 Popronde Programmering 06 De vijf bands die op Popronde het meest hebben gespeeld 07 Afterpartys Evaluatieverslag Popronde Inleiding 02 Samenvatting Voor u ligt het evaluatieverslag editie De organisatie van het festival en het verloop van de Popronde in het algemeen en in elke stad zijn beschreven. In de bijlage vindt u een greep uit de verschenen exposure, een print van de online fotogalerij, resultaten van de publieksenquête en één van de verschenen nieuwsbrieven. De Popronde heeft haar achtste editie als reizend festival achter de rug. De opening van de editie 2005 vond plaats op 16 september in Nijmegen. Daar werd ook de derde Popronde CD gepresenteerd. Na Nijmegen reisde het festival langs Wageningen, Maastricht, Den Bosch, Utrecht, Arnhem, Groningen, Enschede, Eindhoven en eindigde het op 18 november in Breda Fondsen en subsidiënten Popronde 2005 Sponsoring Produktsponsoring Publicitaire Samenwerking Evaluatie organisatie en uitvoering Popronde in elke stad Editie 2005 in getallen Bezoek website & analyse enquete Lavalu In totaal namen 202 podia deel aan het festival en samen traden de 78 geselecteerde bands 246 keer op. Dit jaar deden 32 podia meer mee dan het voorgaande jaar. De publieke opkomst was in alle steden naar gelang de schaal van de stad, het aantal deelnemende podia en de historie zeer redelijk tot goed. De editie 2005 werd naar schatting bezocht door a bezoekers. De bijna aanvragen per van de gratis beschikbare promotie CD s oversteeg de voorraad. Gemiddeld werden er voor het festival in elke stad 5 interviews gegeven, een deel door de lokale coördinator en een deel vanuit Nijmegen. Het bezoek van de website () vertoond nog steeds een stijgende lijn in vergelijking met voorgaande jaren. De site werd in de periode maart november 2005 bezocht door unieke bezoekers, het aantal hits komt op Dit jaar meldden zich via de website bijna 400 mensen aan voor de nieuwsbrief, welke zes maal verscheen in de periode maart - november. Naast veel aandacht van lokale en regionale media - naar aanleiding van persberichten met programma-informatie - was er landelijk, vooral op VPRO3voor en op KinkFM, regelmatig aandacht voor het festival en de bands. Met de muziekgerelateerde tijdschriften maar ook met de Volkskrant, Spits en Metro werd publicitair samengewerkt. De Popronde CD werd toegestuurd aan de abonnees van Fret, het muziektijdschrift uitgegeven door het Nationaal Pop Instituut. De uiteindelijke selectie van bands en acts uit de aanmeldingen voor de editie 2005 was divers en van voldoende kwaliteit. De winnaars in de categorie singer-songwriter en pop-rock van De Grote Prijs van Nederland - Roosbeef en Silence is Sexy - tourden beiden met de Popronde afgelopen jaar. Ook zien we de nodige Popronde bands terug in de programmering van het Noorderslag en Eurosonic festival. In totaal meldden zich 850 bands aan voor de editie Alle aanmeldingen werden gepubliceerd op de website. >> Reacties Bands Popronde 2005 Vermeldenswaardige media aandacht Conclusie 2005 en ambitie aankomende 2 jaar Digitale nieuwsbrief Resultaten online publieksenquete Promotie uitingen Popronde 2005 Exposure Oor, Npi/Fret Colofon

2 De samenwerking met de lokale partners is dit jaar zeer goed verlopen. In alle steden m.u.v. Maastricht (wegens gebrek aan een geschikte locatie) werd een afterparty georganiseerd. Deze waren alle gratis. De meeste afterparty s werden bijzonder goed bezocht. De in het evaluatieverslag van 2004 geconstateerde verschuiving van de vraag van cafés van een kroegvriendelijke, behoudende programmering naar alternatievere gitaarpop en dancegerelateerde acts zet verder door. Podia hebben vertrouwen in het festival en durven gewaagder te programmeren. Ze zien dat het publiek verrast wil worden en niet altijd op de doorsnee acts afkomt. Podia die regelmatig programmeren wijken van hun reguliere stiel af en zetten met als argument het is een festival en er zijn ook kritische muziekliefhebbers specifiek op pad - meer acts of een gewaagder programma neer. Het boeken van de vooraf samengestelde packages nam in 2005 een grote vlucht. Afgelopen jaar speelden 20% meer bands dan deelnemende podia. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse werd in het ruim van Coaster De Zeester gelegen aan de Waalkade voor de tweede keer het pré-event PopOnder georganiseerd. Hier werd een greep uit de selectie Popronde 2005 gepresenteerd. Elle Bandita, Erik Vandeberge, Cafebar401, Das Aldi Combo en Fury 161 presenteerden zich in een goed gevuld ruim. Deze voorpresentatie was nog beter bezocht dan de eerste editie, verleden jaar. Een deel van de bands die in 2005 meetourden bezochten de voorpresentie, in tegenstelling tot de opkomst van genodigden en media. Ook de media-aandacht vooraf was matig. Alhoewel wederom zeer gezellig schiet de voorpresentatie met betrekking tot het bereik van media en binding met relaties haar doel voorbij. Over een vervolg (formule) wordt beraadslaagd. 03 PopOnder flyer Het aflopen van de detacheringsperiode van officemanager Bas Aaftink in het kader van de I.D. regeling liep in 2005 af. Helaas kon hem als gevolg van de onzekere vooruitzichten geen contract worden aangeboden. Zijn werkzaamheden zijn intern en gedurende de festivalperiode door het aantrekken van een freelancer opgelost. Inmiddels is een nieuwe kracht op detacheringsbasis bij Popwaarts aangenomen. Toekomst Popronde onzeker (deel twee) Onder dezelfde titel werd verleden jaar de noodklok geluid voor de editie Helaas kan de kop voor aankomend jaar blijven staan. Dit in contrast met het succes van de formule. In alle steden was de publieke belangstelling goed, er hebben weer meer podia deelgenomen en meer bands t.o.v. voorgaande jaren opgetreden. Dat het concept met onbekende bands publiek trekken werkt, bleek afgelopen editie wederom duidelijk. Ondanks alle exposure en positieve geluiden van publiek en bands blijft interesse van sponsors uit. De kracht van het festival veel locaties, veel muziekstijlen, een breed publiek, niet exclusief is tevens de zwakte richting de markt. Sponsors willen zich toch duidelijk profileren. Er zijn reeds ideeën om deze zwaktes te ondervangen, zonder het concept geweld aan te doen. Eén zo n idee is om meer uitstraling te geven aan de deelnemende podia op de avond. Dit zowel binnen als buiten. Ook wordt gedacht aan een tourbus die zomerfestivals bezoekt en de Popronde aankondigd. In elke stad kan deze ook een opvallende rol vervullen op de avond van het festival. Waar het op neer komt is dat de vorm verder ontwikkeld zal worden om enerzijds het festivalgevoel bij het publiek te versterken en tegelijk het concept interessanter voor de markt te maken. Maar voorlopig ontbreekt een degelijke financiële basis, ondanks pogingen die te verbeteren. Met de gemeente Nijmegen is begin 2005 correspondentie en overleg geweest over in hoeverre zij Popwaarts kunnen ondersteunen. Maar meer dan een incidentele bijdrage voor de Popronde 2005 zat er niet in. Het heeft onze verbazing vergroot hoe ongeïnteresseerd de gemeente Nijmegen omgaat met haar culturele instellingen, podia en festivals. Ook met het Nationaal Pop Instituut (NPI) is begin 2005 contact geweest en is de situatie m.b.t. de continuïteit uiteengezet. Het NPI onderschrijft het belang van het festival als kweekvijver voor talent. Verschillende factoren hebben dit de laatste jaren versterkt. Investeringen in talent door de muziekindustrie lopen terug. De mogelijkheden voor optreden buiten de regio in het clubcircuit worden steeds beperkter vanwege de gestegen kosten en doordat buitenlandse bands steeds vaker een eigen voorprogramma meenemen. Het NPI heeft de Popronde in hun (herziene) meerjarenplan bij OC&W voor meegenomen. De Popronde zou een project van het NPI worden, hetgeen het festival qua slagkracht een belangrijke draai in opwaartse richting zou kunnen geven. Helaas bleek na Prinsjesdag dat de Staatssecretaris andere plannen met het NPI had en daarmee is kans op een belangrijke stabiele basis voor het festival verkeken. Een basis die hard nodig is. Op dit moment staat overleven met alle onduidelijke en onzekere consequenties van dien voorop. De fixatie op het scheppen van (financiële) randvoorwaarden staat de ontwikkeling van het festival in de weg. 04 Popronde 2006 Desalnietemin wordt in 2006 voor de vlucht vooruit gekozen. Het streven is dat de Popronde komend jaar in alle provincies in Nederland plaatsvindt. Dit betekent een uitbreiding van tenminste 5 steden. Vooral de Randstad dreigde de afgelopen twee jaren buiten de boot te vallen. De verwachting is dat de toegenomen naamsbekendheid van het festival vooral in de Randstad - met minder gemeenschapszin dan in een provinciestad - het concept een grotere kans van slagen geeft. Aangezien de organisatie in de huidige tien steden goed loopt bestaat de slagkracht om uit te breiden. Met PopNL waarin alle Regionale Popkoepels zijn verenigd wordt de finetuning m.b.t. deze landelijke dekking nader uitgewerkt. In het verlengde hiervan wordt op termijn een begin gemaakt met het opzetten van een nationaal online boekingssysteem dat het mogelijk maakt dat podia, regionale festivals en bands elkaar kunnen vinden. Dit heeft als doelstelling het professionaliseren van het kleine podiumcircuit. Dit project wordt ter zijner tijd nader uitgewerkt. Tevens wordt in 2006 een aanvang gemaakt met het onderzoeken van uitbreiding naar België. Verkennende gesprekken met Belgische organisaties zijn reeds gevoerd en het ziet er veelbelovend uit. Doelstelling hiervan is een geleidelijke uitwisseling van talentvolle Nederlandse en Vlaamse bands. Zoals gezegd wordt met PopNL gekeken of samenwerking mogelijk is. De doelstellingen en de individuele Provinciale Popkoepels sluiten bij elkaar aan. Samenwerking - en daarmee het elkaar versterken ten gunste van de ontwikkeling en ondersteuning van talentvolle artiesten en bands lijkt voor de hand te liggen. Tevens hopen wij door de samenwerking - en de lobby van de popkoepels naar gemeente en provincie - meer continuïteit voor de Popronde te krijgen. Een aanvraag bij het Fonds voor PodiumProgrammering en Marketing als vervolg op hun support in de jaren is in de maak. In belangrijke mate zal de aanvraag zich richten op het versterken van de marketing en het inzetten van instrumenten om nieuw publiek te bereiken en die te interesseren voor de bands. Met auteursrechtenorganisatie Buma volgt overleg in hoeverre - als vervolg op de bevredigende sponsorverhouding van afgelopen jaren - verdergaande samenwerking mogelijk is. 05 De Popronde geeft een overzicht van wat er op muziekgebied gebeurt in Nederland. Er is geen beperking qua muziekstijl: ska, rock, funk, wereldmuziek, singer-songwriter, gitaarpop, folk, punk, hiphop, jazz, en dance: deze stijlen staan allemaal geprogrammeerd op het festival. Zowel talentvolle beginnende bands als acts met een zekere naamsbekendheid worden geselecteerd. Uitgangspunt is dat het festival het van zijn concept moet hebben en niet van grote namen. Kwaliteit moet echter wel gegarandeerd zijn om op langere termijn voldoende publiek te blijven trekken. De programmering gaat in overleg met het betreffende podium. Stichting Popwaarts draagt de geselecteerde bands aan en in overleg met het podium wordt een band gekozen die past bij de sfeer van de locatie. Hierbij wordt er voor gewaakt dat de programmering van het festival in elke stad uitdagend en veelzijdig is. Elk jaar worden op drie manieren bands gezocht: - door oproepen in kranten, muziektijdschriften en muziekgerelateerde websites. - er worden festivals, wedstrijden en optredens bezocht. - De lokale organisatie waarmee wordt samengewerkt draagt geschikte plaatselijke/regionale bands en acts aan. Talent komt immers vaak in de eigen regio het eerst naar voren. De definitieve selectie van bands die meedoen wordt door een selectiecommissie van zo n 10 personen gemaakt. Deze commissie bestaat uit programmeurs, vakpers en boekers uit alle richtingen van de muziek afkomstig uit Nederland. Uit de circa 900 ingestuurde demo s wordt door de programmeur van Popwaarts, Mischa van den Ouweland, een voorselectie van 150 bands gemaakt. Hieruit wordt door de selectiecommissie de definitieve selectie van 80 nieuwe bands gemaakt. Afgelopen jaar bestond de selectiecommissie uit: Gert Verbeek (NPI/Fret), Ivo Cooijmans (programmeur w2-den Bosch), Martijn Rozelaar (programmeur ValkhofAffaire), Joey Ruchtie (programmering Noorderslag), Monique van den Boogaard (Muze Records), Bob van Heur (Belmont Bookings / Distorted Channel), Bas Aaftink (Metropool Hengelo / RawPikzl), Bert Dondorff (programmeur Mezz Breda). Roosbeef Programmering Cafebar 401 De bands die afgelopen jaar meetourden waren: 3-1 / 50 percent off / Abstract Dialect / Apzolut / Axioma / Baseheadz / Benjamin Winter / BJ Baartmans / Burp / Cafebar 401 / Cochon Bleu / Dandimite and the Fanatics / Das Aldi Combo / Deluxe / Denvis / Dialogue / Drive Cooler / Dysseldonk / Elle Bandita / Emotional Elvis / Eric de Vries / Erik Vandenberge / Firefly / Fury 161 / Gone Bald / Harold K / Harry Merry / Iuno / Jack Stafford Foundation / Jascha / Je Moeder / Karmakonga / La Kidda / Last Crewsaders / Lavalu / Little Sweet Lilly / Louis! / Low Point Drains / Männer ohne Nerven / Martin Lewis & his Jivemen / Maud Wilms / Melanocaster / Mo & The Family Tea / Modules / Moos / Mormo / Naked / Ollie Q. & The Deep Six / Omski / Orfeo / Oxide 9 / pep / Phinx / Qrio / Ritmo Latino / Roosbeef / Rubber / Silence is Sexy / Skum / Smutfish / Snatchin' Jenny / Stammer Lee / State of Eye / Sweet Assembler / Sykosonics / Te Water / the Exploding Shetland Ponies / the Fart Farmers / the Funktransplant / the Jetsams / the Junes / the Kickers / the Regulars / the Shaggable Sluts / the Starcrossed & Easy / the Suicidal Birds / Them Apples / Toktek / Tom Musca / VD Inc vs Smoke / Vehicle / Wahid Thaziri / White Sands / Ysis / Zeus / Zucht / Zwart op Wit De vijf bands die op Popronde 06 het meest hebben gespeeld 1. 10x Cafebar x Elle Bandita, The Jetsams 3. 7x Männer ohne Nerven, The Funktransplant 4. 6x 3-1, Dandimite and the Fanatics, Roosbeef, Abstract Dialect, Te Water en Ysis 5. 5x Das Aldi Combo, Erik Vandenberge, La Kidda, Maud Wilms, Ollie Q. & The Deep Six, Phinx en The Junes 07 Afterpartys Het doel van de afterparty was aanvankelijk een aanvulling te zijn op de programmering in de cafés, in het kader van de doelstelling een overzicht te geven van wat er op muziekgebied gebeurt. Experimentele Dance / Hiphop is een genre dat hierbij altijd voor de hand lag omdat het minder vaak geboekt werd in de cafés dan andere genres. Echter; de bands die afgelopen jaar op de afterpartys speelden werden ook gewoon in de kroeg geprogrammeerd. In die zin was de programmering op de afterparty van minder toegevoegde waarde. Het is echter wel een vast onderdeel van het festival geworden en maakt een lokale Popronde compleet. Zo is in enkele steden de afterparty voor het personeel van de deelnemende cafés het moment elkaar te treffen. Tevens vernemen we van de clubs, waar de afterpartys plaatsvinden, dat ze middels de Popronde ander publiek binnenkrijgen dan op de reguliere bandjesavonden. Uiteraard gaat er ook een belangrijk signaal richting het serieuze muziekpubliek uit wanneer het lokale clubpodium zich verbindt aan het festival. In totaal werden er negen afterpartys georganiseerd, in Maastricht helaas niet vanwege gebrek aan een geschikte locatie. In Nijmegen (Trianon) zorgden 3-1, Mormo en Elle Bandita voor een sfeervolle avond, in Wageningen (Unitas) stond The Funktransplant, in Den Bosch (w2 Concertzaal) deden 3-1 en Elle Bandita het samen, in Utrecht (Ekko) rockte Elle Bandita nogmaals met Harry Merry, Arnhem (Willemeen) werd verblijd met Das Aldi Combo, Apzolut en VD Inc vs Smoke, in Enschede (Atak) kon men genieten van 3-1, in Groningen (&Zo) deed Firefly het, in Eindhoven (Effenaar) voor de laatste keer Elle Bandita en Firefly sloot de Popronde 2005 af in Breda (Mezz). Afterparty Fondsen en subsidiënten 08 Popronde 2005 Afgelopen jaar ondersteunden de volgende fondsen, subsidiënten en sponsors het festival: Fonds voor PodiumProgrammering en Marketing VSB fonds ThuisKopieFonds Provincie Gelderland (Wageningen, Nijmegen, Arnhem) De deelnemende gemeenten DMO / Cultuur die in 2005 bijdroegen: Gemeente Nijmegen Gemeente Maastricht Gemeente Wageningen Gemeente Utrecht Gemeente s Hertogenbosch Gemeente Arnhem Gemeente Groningen Gemeente Eindhoven Gemeente Breda Enkele popkoepels maakten gebruik van de mogelijkheid de bijdrage van een gemeente te matchen met geld uit de D-regeling van het Fonds PodiumProgrammering en Marketing. In de twee steden waar geen popkoepel was matchte het FPPM de gemeentelijke bijdrage rechtstreeks. FPPM ( Utrecht en Groningen) Stichting Kunst & Cultuur Gelderland (Nijmegen, Arnhem, Wageningen) Stichting Kunst Cultuur Overijssel (Enschede) 09 Auteursrechtenorganisatie Buma onderschrijft het belang van het festival ter ondersteuning van jong talent en het creëren van speelmomenten. Hun motivatie luidt: Met het ondersteunen van de Popronde onderstreept Buma haar betrokkenheid bij de Nederlandse muziek. Een jaarlijks terugkerend reizend festival, dat een plek inruimt voor de uitvoering van Nederlandse composities en nieuw popmuziektalent een kans geeft, is iets dat niet alleen warme gevoelens bij ons los maakt, maar dat ook goed is voor de Nederlandse muziekcultuur. 10 Sponsoring Produktsponsoring Megaprint en EPCS Wageningen kwamen tegemoet in de drukkosten van het publiciteitsmateriaal in ruil voor naamsvermelding op de programmaboekjes en posters. 11 Publicitaire Samenwerking Demomatch Met Demomatch is publicitair samengewerkt. Meetourende bands kregen een pagina aangeboden op de site van Demomatch. Tijdens optredens konden de bands die hiervan gebruik maakten flyers uitdelen met daarop een unieke code. Het publiek kon hiermee enkele nummers gratis downloaden. Voor de bands een goede manier om nieuw publiek kennis te laten maken met hun oeuvre. Volkskrant In samenwerking met De Volksrant zijn een tweetal acties gehouden. Deze zijn geplaatst in het zaterdagkatern De Verleiding. Bij de eerste actie werd een geheel verzorgde opening verloot: van het uit eten gaan voorafgaand aan de opening tot aan de overnachting in een hotel (zie onderstaand verslag van de winnaar ). Bij de tweede actie viel onder de eerste 25 inzenders een huiskamerconcert van een meetourende band naar keuze te winnen. Gekozen kon worden uit: Männer Ohne Nerven, Drive Cooler of Harold K. De winnaar van de tweede actie koos een optreden van Drive Cooler als huiskamer act tijdens zijn verjaardag. Voor beide acties gold dat de eerste 25 inzenders de Popronde CD 2005 toegestuurd kregen. >>

3 Verslag eerste Volkskrant actie door Marieke Geurts: De opening 2005 in café Merleyn met Elle Bandita was zeer overtuigend en verrassend. Een zelfverzekerde vrouw met een geweldige electropunk show. Zij kon het publiek goed entertainen. Met een heerlijk glas champagne waren we de lange treinreis vanuit Haarlem dan ook weer snel vergeten. Vanuit café Merleyn zijn we Nijmegen gaan verkennen en dan met name de verschillende cafés. In café Van Rijn in de molenstraat speelde zes Amsterdammers, Karmakonga De zangeres van deze reggae/popgroep was indrukwekkend, de muziek rustig en aangenaam. Lekkere lounge muziek om het verdere programma door te nemen. Met de flyer van Popwaarts als leidraad konden we op een overzichtelijke manier zien welke band wanneer en waar optrad. Dit was wel noodzakelijk aangezien sommige cafés ver uit elkaar liggen. Een route op de straat met verwijzing naar de Popronde zou het geheel nog overzichtelijker gemaakt hebben. Vervolgens zijn we richting grote markt vertrokken naar gezellig druk maar wel overvol café Dollars, de rockband Zeus gaf hier een leuk optreden. De moeite waard om hier in de drukte een biertje te drinken. Vervolgens naar de oudste kroeg van Nijmegen in de Blaauwe Hand. Helaas was het niet mogelijk om dit kleine café binnen te treden aangezien zelfs de trap naar de bovenverdieping vol stond, maar zodra de deur af en toe openging, hoorden we een zeer mooi gezang van 2 vrouwen Ysis. Zeer mooie gitaarmuziek, die in dit mooie café erg goed naar voren kwam. Na deze drukte besloten we ons even terug te trekken in een grand café op de grote markt waar we even konden zitten en bij kletsen. Uiteindelijk besloten we om Cafebar 401 te gaan bekijken. We waren niet de enige die dit bedacht hadden, met als gevolg een rij voor Ndrgrnd in de molenstraat. De muziek van deze band was zeer goed, prettige zangstem, afwisselende muziek, leuk optreden en zeer goede muziek. Deze band verwacht ik in de komende jaren nog vaker tegen te komen in bijvoorbeeld onze eigen poptempel in Haarlem de Patronaat. De afterparty hebben wij in het Hotel Sous Eglises voortgezet, waar we in de bruine stamkroeg van het dorp Ubbergen nog heerlijk nageborreld hebben. Onze taxichauffeur heeft ons het een en ander verteld over de omgeving en we waren dan ook zeer verheugd om de omgeving van het hotel de volgende dag te verkennen. Wij hebben zeer genoten en willen stichting Popwaarts dan ook hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van deze prijs. Mocht de popronde ooit in Haarlem terugkeren dan kunnen jullie mij zeker berichten voor eventuele hulp bij voorbereidingen en of het bezoeken van de popronde. Volkskrant actie Metro Eind oktober is in samenwerking met Metro een promo actie gehouden waarbij de eerste 20 inzenders de Popronde CD tegemoet konden zien. Deze actie leverde 714 reacties op. Sp!ts Het programma in Utrecht, Arnhem, Groningen en Eindhoven is gespreid over een periode van anderhalve maand geplaatst in de wekelijkse donderdagkatern Ikhouvantheater. Het programma is zowel in de Sp!ts cultuuragenda opgenomen als op hun website. Deze pagina bleef ook na de plaatsingsweken beschikbaar voor bezoekers, zolang de Popronde duurde. De acties in Metro en Spits zijn een goede follow-up gebleken van de aandacht die vooral de start van de Popronde in de muziekgerelateerde media genereert. Het is een manier om tijdens de 10 weken dat de Popronde plaatvindt in the picture te blijven bij een breed publiek. Lucy Dee s Angels In Nijmegen (op de openingsavond) en een week voorafgaand aan het festival in Arnhem, Utrecht, Eindhoven en Groningen trad het Popronde Promotieteam Lucy Dee s Angels aan. Zij werden ingezet om de steden op te warmen en om andere mensen dan het muziek publiek te bereiken. Er werd een keuze gemaakt voor de steden die wel wat extra publiciteit konden gebruiken afgaande op de opkomst verleden jaar of de grootte van de stad. Eén op één deelden zij, op koopavond of bij een geschikt evenement, programmaboekjes uit. Dit op skates en geheel in cheerleader rock & roll outfit. Presentator Op de Popronde Eindhoven is als pilot een presentator ingezet. Het bleek haalbaar op één avond tien optredens aan te kondigen. We waren benieuwd of de aankondiging iets toevoegde. Tevens was het wellicht een middel de band op tijd te laten beginnen. Immers als de band eenmaal wordt aangekondigd zal zelfs de meest weerbarstige uitbater buigen De algemene conclusie was dat het publiek er nauwelijks op reageerde en dat een presentator nauwelijks soelaas biedt voor het te laat beginnen van een optreden; hogere machten, zoals files en technische problemen spelen een belangrijker rol. Luce Dee s Angels Evaluatie organisatie en uitvoering Popronde in elke stad Popronde is een initiatief van Stichting Popwaarts in samenwerking met lokale poporganisaties. Gezamenlijk wordt het jaarlijks terugkerende festival georganiseerd met als doel een wezenlijke bijdrage aan het popmuziekklimaat in Nederland te leveren. Afgelopen jaar werd samengewerkt met Distorted Channel, Tivoli & Ekko (Utrecht), ApArt (Maastricht), W2 concertzaal (Den Bosch), Epcs en Unitas (Wageningen), Popcentrum de Jacobiberg (Arnhem), Guardia (Groningen), Atak (Enschede), Muze Records, Effenaar en PopEi (Eindhoven) en POB (Breda). Popwaarts is overkoepelend verantwoordelijk voor het festival: werving en selectie van de bands, productie van publiciteitsmateriaal, het scheppen van financiële randvoorwaarden, verslaglegging. De taken van de lokale organisatie bestaan uit: - scouting van lokaal en regionaal talent - enthousiasmering, programmering en contacten onderhouden met lokale podia - contacten met lokale en regionale media netwerk - verspreiding van publiciteitsmateriaal - ondersteuning met medewerkers tijdens de produktie Het meest intensieve proces blijft het enthousiasmeren van podia voor deelname, de programmering en het onderhouden van de contacten met de deelnemende podia. De rol van de lokale partner en met name de coördinator is groot. Naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaar kunnen we niet anders constateren dat we sterke lokale coördinatoren hebben. In elke stad, inclusief die hun primeur beleefden (Wageningen) of in de steden met een nieuwe coördinator (Maastricht, Groningen, Enschede, Breda) is de organisatie zeer goed verlopen. Dit resulteerde in meer deelnemende podia, meer optredens en packages, programmering van de juiste band op de juiste plek, weinig uitvallende bands, goede publiciteit en een goede opkomst van het publiek. Enkele cafés waren geen programmatische aanvulling en niet passend binnen de sfeer van een laagdrempelig, vrij toegankelijk festival en zullen aankomend jaar niet meer benaderd worden. Kritisch t.o.v. geïnteresseerde podia is het devies! Op de avond zelf zijn technici standby om calamiteiten te verhelpen. De vaste coördinator techniek, die voorafgaand aan elke Popronde elke afspraak rondom de technische aspecten tussen band en podium checkte, moest regelmatig een bandje even op gang helpen. Heel wat optredens konden zodoende op tijd beginnen of werden werkelijk gered. Nijmegen, De editie Nijmegen was evenals afgelopen jaren een piekpunt qua landelijke media aandacht. Vooral de muziek gerelateerde media lieten de start niet ongemerkt voorbij gaan. Er was dan ook genoeg te melden: in Nijmegen traden op één avond 42 bands bij de 27 deelnemende podia op. En natuurlijk werd (alweer de 3e) Popronde CD gepresenteerd. Het programma was zeer breed: van intieme, spannende singer-songwriters als Phinx via de gruizige rock n roll van Suicidal Birds en Low Point Drains tot de cleane, abstracte bliepjes van Mormo en de opzwepende funk/dance van Funktransplant. Het was overal volle bak: het publiek naar schatting zo n man - vermaakte zich uitstekend. Eén van de winnaars van de 1e Volkskrant actie die een geheel verzorgde opening 2005 kreeg aangeboden - deed verslag. Maastricht, Na jaren van ploeteren met de lokale organisatie met telkens wisselende coördinatoren was deze editie een verademing. Het enthousiasmeren van de podia verliep voorspoedig, er was bij de podia vertrouwen in Appie Wijers (bureau ApArt), de nieuwe coördinator. De programmering was divers en uitdagend. De bands stonden op de juiste plaats. De communicatie tussen ApArt en Popwaarts was prima en we werden goed gebriefd over de voortgang. Zodoende kwamen we dit jaar eens niet voor verrassingen te staan in Maastricht. Tevens werd door ApArt bij de regionale media de nodige exposure gegenereerd. Er was meer aandacht, ook in de huis-aan-huis krantjes voor het festival. Tevens werd met filmtheater Lumiëre een promodeal gemaakt: zij kregen een advertentie in onze boekjes, wij kregen een maand lang vermelding in hun aankondigingen voor elke film. De publieke opkomst was heel redelijk, de podia waren tevreden. Een aantal podia lieten alvast weten in 2006 ook aan te haken; al met al was het een prima editie. Wageningen, Een eerste inventarisatie onder de Wageningse horeca maakte al snel duidelijk dat er veel animo voor het festival was. De bestaande blues-en jazzroute zat enigszins in het slop en bediende vooral een oudere doelgroep. Men zat te wachten op een formule die ook jongeren en studenten aansprak. De opzet van het festival, waarbij men een band uitkiest die bij de gelegenheid past, sprak de ondernemers aan en negentien podia haakten aan. In Wageningen werd met Epcs (produktiebedrijf van grote evenementen) en popcentrum Unitas samengewerkt. Epcs coördineerde en was contactpersoon voor de podia. Met Unitas werd publicitair samengewerkt, en hier was tevens de locatie van de afterparty. Met Epcs is qua enthousiasmering van de podia en programmering goed samengewerkt. Op het vlak van de uitvoering van de publiciteit door Unitas valt nog veel te verbeteren. Tijdens de Algemene Introductie Dagen op de Universiteit betrok Popwaarts een promotie standje dat zich kon verheugen op grote belangstelling bij de (aankomende) Wageningse studenten. Voor een eerste editie werd Wageningen heel redelijk bezocht. Het was aanmerkelijk drukker dan een reguliere vrijdagavond, er was ook ander publiek in de stad en er werd duidelijk gezapt tussen de optredens. De afterparty bij Unitas was zeer geslaagd, hier was het een groot deel van de nacht vol (circa 500 bezoekers). Totaal hebben zo n mensen het festival bezocht. Den Bosch Voor het eerst sinds jaren was het hier iets rustiger tijdens de Popronde dan andere jaren, hoewel het festival nog steeds goed werd bezocht. Wellicht zijn we verwend geraakt de laatste jaren. Den Bosch is vanaf jaar één een successtory geweest. De deelnemende podia waren overigens tevreden. De samenwerking met poppodium W2 is op alle vlakken goed verlopen. inmiddels is het vooral omdat de coördinator al de jaren niet veranderd is - een geoliede machine. De afterparty bij W2 was traditioneel uitverkocht (d.w.z. alle uitnodigingen voor de gratis toegang). Veel barpersoneel van deelnemende podia die een uitnodiging hadden gekregen maakten gebruik van de gelegenheid na te borrelen bij W2. Een typisch voorbeeld van hoe een samenwerkingsverband als de Popronde de banden op lokaal niveau aanhaalt. Utrecht In Utrecht waren voorgaande edities niet geheel naar tevredenheid verlopen gezien de potentie van een stad als Utrecht. Er werd afgesproken nog een keer goed de schouders eronder te zetten. Allereerst werd de Popronde losgekoppeld van de week waarin het filmfestival viel, omdat de concurrentie wellicht toch groter was dan wij dachten. Qua media-aandacht was dit de afgelopen jaren in ieder geval zo. Er werd een breed draagvlak verkregen door gebruik te maken van de publiciteit van Tivoli; de Popronde ging mee in hun mailing naar ( )adressen. Bij Ekko vond de afterparty plaats en zij namen ook een groot deel van de publiciteit en verspreiding van het publiciteitsmateriaal voor hun rekening. Op de publiciteit werd overigens flink ingezet; naast de reguliere middelen en adverteren werd geadverteerd op A0 formaat op reclamezuilen. Het flyerteam Lucy Dee s Angels werd ook ingezet. De coördinatie was dit jaar in handen van Distorted Channel en het enthousiasmeren van de podia en de programmering is prima verlopen. De programmering was in vergelijking met voorgaande jaren uitdagender en er deden geschiktere podia mee. De grens van dertig optredens werd bijna gehaald. De publieke opkomst was stukken beter, er was veel publiek dat (naar schatting zo n man) specifiek voor het festival op de been was en er heerste een prima sfeer. De afterparty was eveneens een succes, getuige de lange rij wachtenden voor Ekko. Arnhem, De samenwerking met popcentrum Jacobiberg is op alle vlakken goed verlopen. Zoals altijd is de organisatie van het festival in Arnhem geen inkopper. Want hoewel het festival de laatste jaren goed wordt bezocht en de media aandacht vooraf en achteraf goed en lovend is, is het toch weer een klus de podia mee te krijgen. In de programmering gaat zodoende veel tijd zitten. Het gros van de Arnhemse ondernemers gaat niet over één nacht ijs en denkt - zowel over deelname als over de keuze voor de band - liever nog een nachtje na. Afgelopen jaar heeft een aardige uitdunning onder potentiële podia plaatsgevonden. Een aantal podia (Florian, café het Podium, De Kaai), die de diversiteit van de programmering ten goede kwamen, haakten aan. Een week voor de Popronde werden op >> Popronde advertentie in de Metro Programmaboekje Popronde Groningen A2 poster A5 advertentie - Quovadis Billboard Popronde Utrecht

4 koopavond de flyerende cheerleaders Lucy Dee s Angels met ondersteuning van de passende swing n rock n roll van Martin Lewis & His Jivemen ingezet. Dit sloeg goed aan bij de omstanders. De gratis afterparty bij Willemeen met in het café de soulvolle, opgerockte easy tune van Das Aldi Combo en in de bovenzaal de dj s en vj s van Apzolut en VD inc Vs Smoke (Lomechanik) werd bezocht door circa 500 liefhebbers. In totaal hebben circa mensen de 23 optredens Arnhem bezocht bij de 20 deelnemende podia. Enschede, Afgelopen jaren werd in Enschede met poppodium Atak samengewerkt. Zij gaven begin 2005 aan dat zij a.g.v. personele onderbezetting niet konden ondersteunen in de programmering. In ex- Popwaarts medewerker Bas Aaftink, om de hoek werkzaam bij popodium Metropool in Hengelo (Ov.) vonden we een goede coördinator. Atak zou ondersteunen in de publiciteit, verspreiding en de produktie op de avond zelf. Tevens vond de afterparty hier plaats. Uiteindelijk traden 20 bands bij de 17 deelnemende podia op. Naast de cafés haakten het Vestzaktheater (wederom) en kunstenaarsinitiatief Planet Art aan. De programmering was veelzijdig en van hoog niveau. De publieke opkomst was goed, al was het niet in alle cafés even druk. Het terras lonkte met het mooie nazomerweer, en deze zaten vol. Groningen, 4-11 Verleden jaar werd reeds geconcludeerd: wat gemist wordt is een vast gezicht naar de podia, een bevlogen coördinator die podia kan overtuigen en een stad kan mobiliseren. Aankomend jaar zal hierop ingezet worden. Deze partner werd gevonden in Guardia culturele producties (o.a. betrokken bij Noorderzon festival en de Puddingfabriek). Zij begonnen in de wetenschap dat het afgelopen jaren organisatorisch niet bepaald vlekkeloos was verlopen. Voornamelijk vanwege sympathie voor het project en ook vanuit de overtuiging dat de Popronde in een stad als Groningen gewoon thuishoort. En inderdaad liepen zij bij podia tegen scepsis aan. Heel wat inzet en overtuigingskracht was nodig. Er moest gewerkt worden aan het opbouwen van een (nieuwe) relatie en vertrouwen. Dit resulteerde onder andere in het toch weer deelnemen van de vijf cafés in De Ellebogenbuurt. Uiteindelijk deden 19 podia mee, waaronder een aantal nieuwe, die een aanwinst voor het festival waren. De samenwerking en organisatie van Popronde Groningen door Guardia is op alle onderdelen goed verlopen. Er was meer mediaaandacht dan voorgaande jaren, de verspreiding van het publiciteitsmateriaal was beter dan voorheen. Popronde was zichtbaar aanwezig in de stad. Ook in Groningen werden de Lucy Dee s Angels ingezet. De publieke opkomst was naar tevredenheid. Podia waren tevreden over de opkomst, de publiciteit en over de samenwerking. Er is in 2005 met Guardia - een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Eindhoven Dit was de tweede keer dat de Popronde Eindhoven aandeed. Het was evenals vorig jaar een succesvolle editie. Enkele bands begonnen wat later dan gepland vanwege technische problemen en/ of vertraging a.g.v. files. 1 In Eindhoven is als proef een presentator de stad in gestuurd om de acts aan te kondigen en zo evt. verlate aanvang van optredens te voorkomen. In vele gevallen is dat ook gelukt en was het een goede steun om het tijdschema beter onder controle te houden. Er waren veel mensen op de been, zichtbaar zappend met het programmaboekje in de hand. Op voorhand was er nog wat twijfel bij de lokale coördinator over de datum van de Popronde Eindhoven; 11/11 (het begin van de carnaval in Brabant). Er is echter gebleken dat slechts één podium om deze reden is afgehaakt en verder was er weinig te merken van een carnavaleske sfeer. Elk podium had een goede en sommige zelfs een betere opkomst dan vorig jaar, vooral de cafés op het Stratumseind zaten vol. De podia dit jaar voor het eerst deelnamen zijn goed bevallen. Podia die voor de tweede keer deelnamen aan de Popronde waren over het algemeen meer tevreden dan over de vorige editie. Dit kom o..a. omdat bij de program- mering dit jaar meer rekening is gehouden met de podiumkeuze. De afterparty vond plaats in de nieuwe, grote zaal van de Effenaar en deze was zeer gevuld. Dit keer is gewerkt met een bon in het programmaboekje waarmee men gratis toegang kreeg tot de afterparty. De samenwerking met lokale coördinator Muze Records is ook dit jaar goed en prettig verlopen. De coördinator heeft deze keer meer zelf in hand genomen en minder begeleiding nodig gehad na de Popronde vorig jaar. De promotie kwam dit jaar wat later op gang. De Effenaar zou hierin een ondersteunende rol hebben echter wegens opstartperikelen verliep het nog niet vlekkeloos. Dat is goed ingehaald door extra plakacties in de stad, extra flyer inzet en prijsvragen. De pers heeft dit jaar meer aandacht besteed aan de Popronde; het Eindhovens Dagblad berichtte dit keer meer en de regionale en lokale radio aandacht is groter geworden. De stemming in de stad was prima en er waren meer mensen die het festival kenden van de vorige editie. Breda, Uit het evaluatieverslag 2004: Aankomend jaar is diversiteit en een uitdagende programmering speerpunt evenals wat nieuwe podia erbij. Dit punt is ruimschoots gehaald. Onze vrees van het feit dat de Popronde verleden jaar letterlijk in het water viel heeft geen parten gespeeld in de belangstelling voor deelname van de podia. Er deden 4 podia en er traden 6 bands meer op dan bij de voorgaande editie. Het programma was divers en van hoogstaand niveau. Van de dansbare pop/reggae van Karmakonga tot de luisterliedjes van Maud. Van de alternatieve, hoekige wave van Silence is Sexy, de snoeibrute hardrock van The Kickers tot de lieve meisjesfolk van Ysis. De liefhebbers die op pad waren konden zappen door een divers programma. De opkomst was heel redelijk, betere publiciteit en verspreiding zijn in Breda aankomend jaar punt van aandacht. Extra promotie flyer Popronde Wageningen A2 Poster Popronde Eindhoven pep La Kidda Ollie Q. & The Deep Six 13 In totaal hebben 78 bands bij 202 podia opgetreden, wat resulteerde in totaal 246 optredens. Er zijn 35 packagedeals afgesloten, enkele podia boekten 3 bands. Als bij een podium meerdere optredens plaatsvonden werd de aanvangstijd apart meegenomen. Kroegen lopen zo meerdere keren vol op een avond, terwijl de kosten relatief binnen de perken blijven (de zangset staat er al en de promotie bijdrage hoeft maar één keer voldaan te worden). 14 Editie 2005 in getallen Bezoek website & analyse enquete Het totale aantal unieke bezoekers website komt op , er zijn bijna cd s aangevraagd (vanwege beperkte voorraad kon helaas niet aan alle aanvragen worden voldaan), 118 mensen hebben de enquête ingevuld en 472 mensen hebben zich geabonneerd op de nieuwsbrief. 118 mensen hebben de enquête ingevuld. Hiervan is 53% van het vrouwelijke geslacht en 47% van het mannelijke. De leeftijd van de respondenten ligt tussen de 16 en de 25 jaar. Bijna de helft hiervan studeert. Twee keer zoveel HBO studenten als studenten aan het WO vulden de enquête in. Als pluspunten werden vooral genoemd; - de muzikale afwisseling - de goede sfeer - het laagdrempelige karakter - de goede muziek - de mogelijkheid om kennis te maken met eens wat andere muziek dan op TMF en The Box voorbij komt. Het merendeel kon geen minpunten vinden. Minpunten die desondanks het meest genoemd werden zijn: dat er veel bands tegelijkertijd spelen en dat daardoor niet alles gezien kan worden op een avond, de cafés soms te vol zijn en de geringe naamsbekendheid (zie bijlage voor het kwantitatieve overzicht). Dat er ook animo voor een Popronde in de Randstad is blijkt uit het grote aantal tips dat wij hierover binnen kregen. 15 Reacties Bands Popronde Enkele reacties van bands die dit jaar hebben deelgenomen aan de Popronde. The Funktransplant De popronde is erg goed bevallen met voor ons als hoogtepunt het optreden in Unitas Wageningen en Billabong. (...) Ik heb nog de adressen en telefoonnummers van voor ons interessante dingen. Verder konden verschillende enthousiaste mensen wat voor ons regelen(...). Wat dat betreft is de Popronde zeker te gek in elke stad wordt er goeie promotie gemaakt en is het erg sfeervol in de steden en hebben we als band (vooral met The Funktransplant ) ook genoeg aandacht gekregen. Als jullie nog reacties binnen krijgen dan horen we dat graag, ook voor evt. vervolg optredens. Ik hoop dat jullie volgend jaar toch nog verder kunnen met de Popronde want ik denk dat elke band hier veel van leert en van groeit en ook een stukje verder kan komen. Bovendien is het voor de meeste steden ook een te gekke happening. Een enkele kroeg ging wel wat laks met muzikanten / geluid om, maar ja dat mag de pret niet drukken en daar leer je ook weer van. Maurice; Mo & The family Tea / The Funkstransplant The Funktransplant Ook State of Eye was tevreden over hun deelname aan de Popronde: Wij willen jullie bedanken voor de optredens en organisatie tijdens de popronde. We hebben een paar lekkere optredens gehad, leuke bands ontmoet en in steden gespeeld waar we anders niet zo snel hadden gespeeld. Voor ons was de popronde een succes! Cafebar 401 speelde in alle tien steden, hun reactie: Op de eerste plaats, mede namens de jongens, bedankt voor het mogen spelen in de Popronde en ook voor de moeite die jullie hebben gedaan om ons een record te bezorgen. Zoals ik al tegen Mischa (programmeur,red.)gezegd heb ben ik erg blij mee gedaan te hebben ook al waren we voor het begin van de popronde nogal sceptisch. (we hadden net besloten dat we onze prijs moesten verhogen en voor de grotere podia moesten gaan, als voorprogramma voor grote bands e.d.). Blij dat we het wel hebben gedaan (veel publiciteit, veel respons en veel geleerd). We hebben wel eens wat zitten vloeken hier en daar, we denken ook wel dat van de kant op details nog wel wat verbeterd kan worden, maar de andere kant van het verhaal is dat de bandleden nu ook beter kunnen omgaan met mindere omstandigheden qua PA, licht, podium en ruimte. Jo Oortwijn; manager Cafebar Vermeldenswaardige media aandacht Enkele vormen van persaandacht van afgelopen jaar die we even wilden vermelden. Naast reguliere aandacht van de schrijvende muziekpers, lokale en regionale radio/tv wist ook de landelijke media de Popronde aardig te vinden, op een sympathieke manier. Zo mochten Bas & Mischa (resp. zakelijk en artistiek leider) hun zegje doen bij Achterom van Music From.nl. Mischa s levensverhaal werd door VPRO s Leonieke Daalder opgetekend in Ziel en Zaligheid. Bas mocht bij dezelfde omroep zijn favoriete CD tje inbrengen bij Devan3voor (Suicidal Birds). Erik van den Berge Suicidal Birds

5 17 Conclusie 2005 en gang te zetten. Oftewel: in najaar 2007 vindt de Popronde ambitie aankomende 2 jaar plaats in 20 steden, 15 Nederlandse en 5 Belgische. Een 18 Digitale nieuwsbrief 19 Resultaten online publieksenquete De Popronde 2005 is op alle vlakken goed verlopen. Er hebben meer optredens dan voorgaande jaren plaatsgevonden en meer podia deden mee. De publieke belangstelling was in alle steden goed. Het bezoek van de website, de cd aanvragen, het aantal nieuwsbrief abonnees - en daarmee de aandacht voor de bands - is nog steeds groeiende. We zijn dan ook in de overtuiging dat mede door het terugtreden van de platenmaatschappijen en het gewijzigde beleid van de grotere podia m.b.t. beginnende bands het Popronde circuit van groeiend belang is voor de onderlaag. Edoch is de focus op dit moment gericht op overleven (Popwaarts wordt niet structureel niet ondersteund en is dus jaarlijks afhankelijk van fondsen, sponsors, subsidies). Hopelijk kunnen we in de toekomst het festival verder ontwikkelen en daarmee meer spin-off voor de bands creëren. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. selectie van 100 bands uit Nederland en België zullen gedurende 10 weken 500 optredens gaan verzorgen op 400 podia. Wij zetten in om er samen met Poppunt en PopNL een samenwerkingsproject van te maken dat - volgens ons - zeer tot de verbeelding spreekt! Sterke punten Muzikale afwisseling Goede sfeer/gezellig Laagdrempelig Bands zijn kwalitatief goed Kennismaking met niet-mainstream muziek Kansen creeeren nieuwe talent Kennismaking nieuwe bands aantal keer genoemd De afgelopen editie onderstreept het succes van de formule: - Groei van het aantal deelnemende podia, daarbij programmeren steeds meer podia meerdere bands - In alle steden een goede tot zeer goede publieke opkomst. Tevens valt op dat steeds meer jongeren de weg naar het festival weten te vinden (zie ook de gemiddelde leeftijd van de publieksenquête). - Diverse, spannende programmering door groeiend vertrouwen van de podia; meer bands worden geboekt die normaliter niet snel in het café zouden spelen. - De springplankfunctie van het festival wordt ruimschoots waargemaakt. Dit getuige het aantal bands dat speel-en tourervaring opdoet en aan de Popronde optredens overhoudt. Bij een groter publiek zijn hiervan inmiddels bekend geworden: Relax, Racoon, Stuurbaard Bakkebaard, The Sheer, Voicst. Voor bands als Blues Brother Castro, Roosbeef en Cafebar 401 gaat het ongetwijfeld nog gebeuren. - Deelnemende gemeentes ondersteunen het festival en werken mee m.b.t. de geluidsontheffingen. - De samenwerking met de lokale partners in de steden die jaarlijks deelnemen is geprofessionaliseerd en goed verlopen. De lokale uitvoering van de programmering en publiciteit is bijna autonoom en minder afhankelijk van inzet vanuit Nijmegen. - Het bezoek aan de website is explosief toegenomen. - Er is groeiende belangstelling van het publiek voor de nieuwsbrief (een goede 500 abonnees na anderhalf jaar). - Vooral door de samenwerking en acties met Volkskrant & Metro is de Popronde CD afgelopen editie door bijna geïnteresseerden aangevraagd (t.o.v. 450 aanvragen in 2004). Op dit moment wordt met PopNL over samenwerking gesproken teneinde de Popronde te versterken en daarmee haar kweekvijver -en springplankfunctie voor de bands veilig te stellen. De doelstellingen van Popronde en PopNL en de aangesloten popkoepels overlappen elkaar, dus samenwerking lijkt voor de hand te liggen. Zowel op het vlak van bandscouting als support voor de bands die meedoen met initiatieven van PopNL en Popronde wordt aansluiting gezocht. Tevens is het doel de Popronde op beleids/bestuurlijk niveau in alle regio s verder te versterken. In navolging van de samenwerking met PopNL betekent dit voor 2006 o.a. het uitbreiden naar alle provincies in Nederland. De Popronde 2006 zal in tenminste 15 steden in Nederland plaatsvinden. De nieuwe steden waar reeds contacten zijn gelegd zijn Leiden (i.s.m. Odessa Promotions en het LVC), Leeuwarden (i.s.m. Friesland Pop, de Popacademie en Pop & Media) en Alkmaar (i.s.m. Atlantis). Onlangs is ook overleg met het Belgische Poppunt geweest in hoeverre het concept in België kans van slagen heeft. Deze kans werd zeer groot en van grote toegevoegde waarde voor de Belgische popmuziek geacht. Het streven is om in 2007 de oversteek naar 5 steden in Vlaanderen te maken en daarmee de uitwisseling van talentvolle Nederlandse en Belgische bands in Elle Bandita Het is gratis 10 Geeft overzicht van wat er leeft op 10 muzikaal gebied in NL Landelijke spreiding 10 Door de stad "zappen" 9 Je komt in nieuwe kroegen 8 Ondersteunen popcultuur 8 Er komen veel bands 7 Iets te doen in de stad 7 Landelijk festival 7 Mensen (her)ontmoeten 6 De rockbands 6 Combi sfeer van eigen stad&onbekende bands 6 Combi muziek en gezelligheid 6 Brengt cultuur en muziek onder de aandacht 6 Nieuwe steden leren kennen 2 Je kan veel concerten op een avond zien 2 Verrassende bands/muziek 1 Enthousiaste bands 1 Overzichtelijk programma op Popronde site 1 Leuk publiek 1 Zeus 1 Elle Bandita 1 Junes Zwakke punten aantal keer genoemd Geen zwakke punten 14 Bands spelen tegelijkertijd, 10 hierdoor kan je niet alles zien Te volle cafe's 6 Nog niet bezocht 5 Weinig publiciteit/reclame 5 Weinig naambekendheid 5 Locaties ver uit elkaar 3 Geen Popronde in Rotterdam 3 Te weinig plaatsen in NL 3 Bands beginnen te laat 2 Bands te laag niveau 2 Podia moeilijk te vinden 1 Rare locaties 1 Cijfers op plattegrondje te klein 1 Duurt te lang 1 Identiteit Popronde onduidelijk 1 Slecht geluid in kroegen 1 Te veel rock 1 Te weing ska en reggae 1 Selectiewijze onduidelijk 1 Te kleinschalig 1 Onbekende bands 1 Organisatie niet strak genoeg 1 Popmuziek is te beperkt als aanbod 1 Sommige bands in verkeerde cafe's 1 Te weinig singer/song-writers 1 Niet alle bands zijn leuk 1 Alleen in oosten van NL 1 Geen Popronde in Amsterdam 1 Geen popronde in Randstad 1 Ideeen/tips ter verbetering aantal keer genoemd Geen, ga zo door! 21 Meer reclame/promotie/publiciteit 11 Meer plaatsen in NL 6 Meerdere avonden per stad per jaar 2 Geluid uitbesteden, 2 zo heeft elke band evengoed geluid Geen bands tegelijkertijd laten spelen 2 Meer lokaal draagvlak creeeren 2 Meer bands 2 Bands van tevoren beter laten voorbereiden 1 Nijmegen: afterparty meer in het centrum houden 1 Groningen: in de Simplon houden (bekender) 1 Bands zelf laten flyeren 1 Meer ruige bands 1 Meer singer/song-writers 1 Meer ska en reggae 1 Drank goedkoper 1 Acteurs inzetten als markante typetjes 1 (garderobe/toilet) Popronde in Rotterdam 1 Popronde in Zeeland 1 Minimale eisen stellen aan PA 1 Minimale eisen stellen aan grootte cafe 1 Promotiemateriaal richting jongerencentra 1 Tips geven voor goedkope overnachtingen 1 in desbetreffende stad Selecteer bands ook op het geven van een show 1 Stel een marketing-manager aan 1 Nijmegen: niet meer in cafe "van buren" 1 Enquete plaatsen na Popronde plaatsen 1 of een voor en naversie Nijmegen: in Cultuurcafe (op de campus) houden 1 Werken met buitenpodia 1 Pubieksronde houden 1 Minder bands per avond 1

6 20 Promotie uitingen Popronde 2005

7 21 Exposure Oor, Npi/Fret 22 Colofon Stichting Popwaarts 2e Walstraat LN Nijmegen / > NIEUWE POPRONDE, NIEUWE PRIJZEN :: Ben jij de toekomst van de rock & roll, maar is er buiten je familie en vrienden niemand die het weet? Dan biedt de POPRONDE uitkomst. Dit reizende festival, dat jaarlijks in tien verschillende steden in Nederland plaatsvindt geeft de beste bubbling under bands ñ in de breedste zin van het woord - een kans om zich aan een even breed publiek te presenteren. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de voor handen zijnde (muziek)cafèís, theatertjes en poppodia. Zo spelen bij de start in Nijmegen, op 16 september a.s. op 27 podia maar liefst 42 bands. De optredens zijn gratis toegankelijk en hebben bovendien als prettige bijkomstigheid dat iedere bezoeker onder het motto Cultureel Verantwoord Bezig Zijn als het ware zijn eigen festival Èn ultieme kroegentocht kan samenstellen. Is het nog aantrekkelijker voor je te maken? Jawel, bijvoorbeeld door te melden dat de lichting van dit jaar optredens bevat van o.a. La Kidda, BJ Baartmans, Jack Stafford Foundation, Erik Vandenberge, Lucy Deeís Angels, The Suicidal Birds, Cafebar 401 en Silence Is Sexy. Maar liefst 21 van die bands zijn ook terug te vinden op de cd, die op 16 september in Nijmegen officieel wordt gepresenteerd. De eerste 50 Oor lezers die een mailtje sturen naar o.v.v. Popronde cd krijgen gratis en voor niks zoín Popronde cd thuisgestuurd. Dit jaar vindt de Popronde plaats in Nijmegen (16-09) Maastricht (23-09) Wageningen (30-09) Den Bosch (07-10) Utrecht (14-10) Arnhem (21-10) Enschede (28-10) Groningen (04-11) Eindhoven (11-11) en Breda (18-11). Voor exacte gegevens, check de OOR Concertagenda. Voor meer informatie: Manner Ohne Nerven Popronde van start in Nijmegen 14 september 2005 Het reizend festival de Popronde gaat vrijdag 16 september van start in Nijmegen. Op 27 podia zijn die avond 42 optredens te zien. We willen de etalage zijn van de Nederlandse muziek, zegt initiatiefnemer Bas Broeder. Wat ooit begon als een lokaal evenement groeide binnen enkele jaren uit tot een landelijk, jaarlijks terugkerend festival. Naast Nijmegen doet de Popronde tot half november nog negen andere steden aan. In 1994 vond de eerste plaats in Nijmegen, als onderdeel van het Vrij Uit Festival. Mischa van den Ouweland en Hannes Bögels van stichting Culturele Projecten (De Lindenberg) waren de organisatoren. Het evenement wilde een tegenwicht zijn voor de massale festivals, en door zijn brede muzikale aanbod meer bieden dan bijvoorbeeld een blues- of jazzronde. Daarnaast viel het de initiatiefnemers op dat er weinig speelplekken zijn voor beginnende bands die nog geen naamsbekendheid hebben buiten de eigen regio. Muziekliefhebber Bas Broeder raakte bij de Popronde betrokken toen de organisatie in 1998 besloot het festival landelijk op te zetten. Hij vertelt: Het werd een reizend evenement, dat als karavaan van stad naar stad trekt. Zo kan de Popronde als springplank dienen en landelijk meer speelplekken voor beginnende bands scheppen. Popwaarts werd de stichting die de Popronde-karavaan gaat trekken. Sterker Over de vraag wat hem als initiatiefnemer vrolijk stemt, hoeft Bas niet lang na te denken. Dat de programmering sterker is geworden. Met sterker bedoel ik vooral: diverser en breder. Daarnaast weet men ons tegenwoordig goed te vinden. We krijgen vaak tips en komen zo interessante, leuke bands op het spoor. Verder: de cafés die behouden en veilig programmeren, durven nu met een gewaagder aanbod te komen en kiezen bijvoorbeeld twee of drie bands uit het Popronde-aanbod in plaats van één groep. In totaal behelst de Popronde zo n driehonderd optredens per jaar. Logisch dus dat er ook wel eens cafés en zalen tussen zitten die minder geschikt zijn voor live-muziek. Bas: Daar zijn we van op de hoogte. We zeggen het ook tegen de deelnemende bands; het is vaak improviseren. Het kan zijn dat de caféhouder je een plek wijst tussen de flipperkasten. Groepen moeten zelf met de locatie afspraken maken over bijvoorbeeld de zanginstallatie. Wij kunnen niet alles tot in de details regelen. Bands moeten beseffen dat ze niet voor vriendjes in de veilige eigen regio spelen. En van hard werken leer je alleen maar. Je weet het: wil je landelijk doorbreken dan moet je er helemaal voor gaan. Etalage De uitdaging voor de toekomst? Broeder: De Popronde wil de etalage zijn voor de Nederlandse muziek. Ze wil een brede indruk geven van wat er allemaal mogelijk is in de lage landen op muziekgebied. Daarvoor gaan we meer alternatieve groepen aanbieden. We vinden het mooi als cafés ontdekken dat niet alleen pop- en rock-optredens aanslaan in hun kroeg, maar bijvoorbeeld ook een danceact kan boeien. We willen een circuit scheppen voor de onderlaag. Met onderlaag bedoel ik: de beginnende bands en de kleine podia die wel wat bekendheid kunnen gebruiken buiten de regio. dagelijkse staf: Mischa van den Ouwenland: programmering / artistiek leider Hein Baks: logistiek & office management Bas Broeder: communicatie en fondsenwerving / zakelijk leider Uitbestede specialismen: space3: vormgeving STUDIOPUIK: ontwikkeling website Bart Gremmen: fotografie Buro Van Ditzhuijzen: boekhouding Martijn Roselaar: coördinator technische produktie Bestuur: Paul Smits (secretaris) Richard Jongetjes (algemeen) vacant (penningmeester) vacant (voorzitter) iuno

Inhoud. Inleiding. Ook op donderdag. Verslag Popronde 2006: 50% meer steden

Inhoud. Inleiding. Ook op donderdag. Verslag Popronde 2006: 50% meer steden Inhoud Inleiding Partners Kwantitatieve gegevens van de afgelopen editie Verslag Popronde 2006: 50% meer steden Top 5 meest gespeelde bands Ook op donderdag Deelname en optredens Meer podia, meer packages,

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 2 Het Festivalhart van Jonge Harten Knelis INHOUD INLEIDING 5 PROGRAMMERINGSPROFIEL 7 Artistieke visie van Jonge Harten Doelstellingen Visie op het publiek

Nadere informatie

Marketingplan Trending Topics

Marketingplan Trending Topics Marketingplan Trending Topics Transmedia Storytelling Tom Janssen CE1E 2 Impressum KLAS CE1E NAAM Tom Janssen COHORT STUDENTNUMMER 2013/2014 2372711 OPDRACHT Assessment Hoofdfase bekwaam (niveau 1) ONDERWERP

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema Annelise Notenboom Elias Bom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging, Aarts De Jong Wilms

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 kabelraad 07 informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket Op 9 februari jl. werd de analoge uitzending van het

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie