Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN"

Transcriptie

1 VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

2 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal Associate Partner bij Adviesbureau Conquaestor in Utrecht Vanaf 25 jan 2013 Voorzitter D66 Afdeling Amsterdam 03/ /2006 Steunfractie lid D66 Amsterdam Oost 03/ /2010 Lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Deelraadsfractie Oost/Watergraafsmeer 6/2010 4/2014 Wethouder Stadsdeel Oost Gemeente Amsterdam Vanaf Bestuurslid Vrienden van de Hortus Botanicus Amsterdam Vanaf Bestuurslid SQBA / Internationale Strijkkwartet Biënnale Amsterdam Financiën, Economie, Kunst & Cultuur, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Toerisme Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld Toelichting De afgelopen 20 jaar heb ik me onafgebroken ingezet voor D66. Ik ben begonnen als posterplakker voor D66 Heerhugowaard en tijdens mijn studententijd werd ik duo- raadslid voor stadsdeel Oost in Amsterdam. Tussen was ik fractievoorzitter en lijsttrekker voor hetzelfde stadsdeel. Met een kleine fractie wist ik in die periode een aantal belangrijke D66 punten binnen te halen bijvoorbeeld op het terrein van Kunst & Cultuur. Toen D66 weer groeide, werd ik in 2010 stadsdeelwethouder. Ik was verantwoordelijk voor Financiën, Verkeer en Vervoer en Horeca &Toerisme. Ik wist in die periode de financiën van het stadsdeel op orde te krijgen, maar ik was ook drukdoende om te experimenteren met nieuwe vormen van bewonersparticipatie bijvoorbeeld via de Open Buurtbegroting. Sinds begin 2013 ben ik voorzitter van de afdeling Amsterdam. Door een duidelijke en strakke koers heeft Amsterdam een mooi verkiezingsuitslag neergezet in maart 2014, ook in de stadsdelen. Ik ben daar trots op. Uiteraard gaat alle eer naar de vele fractieleden en de vrijwilligers binnen onze stad. Toch heb je als voorzitter op cruciale momenten een belangrijke rol in het zetten van de juiste stappen. Dit betekent verbinden, maar ook duidelijke keuzes maken. Ik schreef mee aan de Amsterdamse Hervormings- en Onderwijsagenda. Beide programma s zijn nu leidend voor het nieuwe stadsbestuur dat onder leiding staat van D66. Vanuit mijn brede politieke ervaring, mijn netwerk binnen en buiten Amsterdam, wil ik me nu inzetten voor onze Provinciale Staten. Ik vind samenwerking tussen de grote steden, provincie en D66 landelijk cruciaal. Mijn persoonlijke interessegebieden liggen bij de ontwikkeling van de economie en het beheren van de financiën. Ik zoek ook naar kansen voor innovatie. De overheid moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven, maar belangrijker is dat de overheid bewoners en ondernemers de ruimte geeft te groeien.

3 3. ILSE ZAAL ZAANDAM Achternaam Zaal Geslacht Vrouw Roepnaam Ilse Voorletters I Geb. Datum 22 september 1982 Geb. plaats Zaandam Universitair docent arbeidsrecht aan de UvA Vanaf maart 2011 Statenlid Noord- Holland Voorzitter verkiezingscommissie D66 Zaanstad Steunfractielid D66 Zaanstad Bestuur D66 Zaanstad N.v.t Milieu, natuur, energie, RO Provinciale Staten Noord- Holland Toelichting Mijn naam is Ilse Zaal, 31 jaar oud en geborgen en getogen in Zaanstad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben een echte dierenvriend en loop graag hard in de polder. In 2011 werd ik gekozen als Statenlid. Het is een grote eer om volksvertegenwoordiger te zijn in deze prachtige provincie. Een provincie met grote bruisende steden en veel bedrijvigheid, maar ook prachtige natuur en cultureel erfgoed. Ik heb me de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme en plezier ingezet voor de Noord- Hollandse natuur en het milieu. Zo heb ik onder meer gevochten voor het behoud van de ecologische hoofdstructuur (nu het Natuurnetwerk Nederland) en ervoor gezorgd dat zonne- energie een speerpunt is geworden. Ook heb ik me sterk gemaakt voor de circulaire economie door middel van een motie op het gebied van de grondstoffenrotonde. Dit alles in een prettige samenwerking met fractiegenoten, leden, maatschappelijke organisaties en andere Statenleden. Het waren mooie jaren, maar ik ben nog niet klaar. De nieuwe Natuurbeschermingswet en Omgevingswet komen eraan en ik wil mijn kennis inzetten bij de implementatie daarvan in Noord- Holland. Ook wil ik zien hoe de grondstoffenrotonde zich verder ontwikkelt en meer aandacht vragen voor verduurzaming van de land en tuinbouwsector. Als u voor mij kiest, kiest u voor een energieke en jonge politicus met een no- nonsense mentaliteit en een groot netwerk, zowel binnen als buiten de partij. Ik ben inhoudelijk gedreven, zakelijk en helder in debat en maak veel gebruik van social media. Ik kijk uit naar een nieuwe periode met een nieuwe hopelijk grote fractie, met verschillende expertises en een goede mix van oud/jong, ervaren en nieuw.

4 4. FLIP DE GROOT AMSTELVEEN Achternaam De Groot Geslacht Man/vrouw Roepnaam Flip Voorletters Geb. Datum Geb. Plaats Tiel Hogeschooldocent Vanaf 2010 Statenlid Provincie Noord Holland (fractievoorzitter) Duo Statenlid Provinciale Staten Noord Holland Fractievoorzitter Gemeente Muiden Medio Wethouder Muiden Gemeenteraadslid Muiden nu Bestuurslid Stichting Zeilvloot Muiden ; Mede- initiatiefnemer/ bestuurslid Cult. Jongerencentrum Muizenfort 1983 Economie, Water, Bestuur Provinciale Staten Noord Holland n n Toelichting In 2010 heb ik een head start beloofd bij het realiseren van het D66 verkiezingsprogramma. Bij de coalitie- onderhandelingen is het gelukt om een omvangrijk deel van de doelstellingen van het VKP te realiseren en belangrijker nog geïmplementeerd te krijgen. De fractie, waar ik voorzitter van mocht zijn, heeft daar samen met onze Gedeputeerde verslag van gedaan in de Midterm review. De verbinding van de thema s landschap, milieu en investeringsklimaat is versterkt in deze periode. De komende periode wil ik mij inzetten voor een Noord Holland waarin: het vermogen van de burger om zelf grip te krijgen op de kansen en bedreiging van de tijd om te gaan versterkt wordt ( circle of influence ) en de overheid zich inzet voor de goed vestigingsklimaat, de juiste verbinding tussen arbeidsmarkt/ onderwijs/ onderzoek en ondernemers. En daarmee problemen wegnemen die een burger redelijkerwijs zelf niet kan oplossen ( Circle ofconcern ) Een overheid die werkt aan een gezonde economie die alleen gezond kan zijn als hij duurzaam is. De provincie kan hierbij niet als een eiland functioneren: het contact en de samenwerking met collega s in gemeenteraden en colleges, de burgers en beleidspartners is noodzakelijk en daar zal ik mij evenals in afgelopen perioden sterk voor maken! Mijn belofte nu: Head start bij het realiseren van het nieuwe programma Meer houvast voor de burger de eigen toekomst te richten Werken aan een gezonde dus duurzame economie Samenwerking/synergie

5 5. AMELIE STRENS AMSTERDAM Achternaam Strens Geslacht /vrouw Roepnaam Amélie Voorletters AJCE Geb. Datum Geb. plaats Nijmegen Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat West Nederland Noord Nvt april 2012 juni 2014 Bestuurslid D66 Amsterdam centrum mei 2013 jan 2014 Voorzitter programmacommissie D66 Amsterdam centrum juli 2013 mrt 2014 Campagneleider GR 2014 D66 Amsterdam centrum mrt 2014 juni 2014 Campagneleider EP 2014 D66 Amsterdam centrum Nvt Milieu, ruimte, water Ja, bestuurscommissie Amsterdam Centrum, plaats 6 Toelichting Het zou voor mij een grote eer zijn om Statenlid voor D66 te zijn. Ik wil dit graag worden, omdat ik me wil inzetten voor een leefbare, duurzame en aantrekkelijke provincie Noord Holland. Door de toenemende verstedelijking neemt de druk op onze steden toe. Ik wil graag de uitdaging aangaan om deze belangrijke steden van onze provincie leefbaar, bereikbaar en bewoonbaar te houden. Echter kan dit naar mijn idee niet zonder ook aandacht te hebben voor de krimpgebieden in de regio en de waardevolle landschaps- en natuurwaarden. Je hebt beide nodig om ook in de toekomst vooruit te kunnen. Hierdoor kan je mee te blijven doen in Europa en de wereld als belangrijke economische topregio waar bedrijven en burgers zich willen vestigen. Mijn Statenlidmaatschap zal ik daarom ook niet alleen uit kunnen en willen voeren. Input zal ik halen door goed contact te hebben met lokale D66 fracties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Door mijn werk als omgevingsmanager ben ik in staat goed contacten te leggen en ken ik veel organisaties in de regio. Ik wil open staan voor initiatieven die om ons heen worden ontwikkeld. Zo kan ik mijn ambitie voor een leefbaar, duurzame en aantrekkelijke provincie Noord Holland als woon- en werkomgeving waarmaken. Door mijn enthousiasme en inhoudelijke kennis van de taakvelden van de provincie ben ik van mening dat ik een geschikte kandidaat ben. Ondanks het feit dat de provincie voor veel mensen niet direct zichtbaar is, wil ik daar graag namens D66 verandering in te kunnen brengen. Ik hoop dat ik die kans krijg, dan pak ik hem met beide handen aan!

6 6. HEIN STRUBEN OVERVEEN Achternaam STRUBEN Geslacht Man Roepnaam HEIN Voorletters H.W. Geb. Datum Geb. plaats Amsterdam Dir HEINSTRUBEN ADVIES BV Vanaf maart 2011 STATENLID Voorzitter afdeling Bloemendaal Duo- Statenlid voor D66 Provincie Noord- Holland (04/ /10/2006) Statenlid Provincie Noord- Holland (30/10/ /03/2007) Duo- Statenlid D66 Provincie N- H (Cie ROG en WVV (12/04/ /03/2011) Bestuurslid Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen Bestuurslid EOWeijers stichting 1986 tot 1994 Secretaris Generaal International Society of City and Regional Planners RO, Water, Milieu, infrastructuur n Water Natuurlijk Kandidaat gesteld voor RIJNLAND voor Water Natuurlijk; kandidatenlijst nog niet bepaald n Ik richt mij op de inhoud met aandacht voor de publieke zaak. Mijn kennis en interesse ligt vooral bij de ruimtelijke en milieu kwaliteit van de leefomgeving. Ik ga creatief om met de dynamiek in de samenleving die vraagt om verandering door aanpassen en vernieuwen. Veranderen vraagt soms om roer te houden, maar soms ook heroverwegen. Veranderen vraagt flexibiliteit, discipline en inspanning. Kritisch en deskundig beoordelen van voorstellen, actief bijdragen in oplossingen en een eigen afweging maken voor het algemeen belang. Voor mij is belangrijk om transparant en zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld en mensen ruimte te bieden. Daarbij ga ik uit van ruimte voor dynamiek en innovatie en vertrouwen in mensen, mensen die hun eigen morele verantwoordelijk nemen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen, van het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is voor mij D66 en daar voel ik mij thuis. De focus in de komende periode richt zich op de kracht van de stedelijke gebieden, op knooppunten van vervoer en de energie productie. Juist omdat D66 voor de stad is moet er goed gezorgd worden voor de karakteristiek en benutting van het landschap in Noord- Holland. Groen met verstand en zorg voor robuuste natuur. De kunst wordt de kwaliteit die we tot nu toe gemaakt hebben te behouden, goed te beheren en natuurlijk waar mogelijk te verbeteren. De groei blijft haperen en de financiële middelen schaars. De ruimte voor nieuwe grootse plannen is beperkt. Meer doen met minder, minder asfalt maar beter benutten infrastructuur. Voor hetzelfde geld meer mensen beter bedienen, meer en beter samenwerken tussen gemeenten en de provincie. Meer contacten tussen de Statenfractie en afdelingen in Noord- Holland over oplossingen voor de kwaliteit van de publieke ruimte. Meer duurzame en decentrale oplossingen zeker voor energieopwekking, grondstoffen maar ook voor water.

7 7. SUZANNE KLAASSEN AMSTERDAM Achternaam Klaassen Geslacht Vrouw Roepnaam Suzanne Voorletters S. Geb. Datum 16 december 1982 Geb. Plaats Amsterdam Programmamanager bij Vereniging Natuurmonumenten Vanaf januari 2014 Deelnemer Route66. Het tweejarige Talentenstimuleringsprogramma van D66 september Bestuur Jonge Democraten Noord- Holland & Flevoland. Secretaris Politiek september 2010 n.v.t. natuur, water, ruimtelijke ordening, milieu, duurzame energie, bestuur Toelichting Met veel enthousiasme kandideer ik mij voor het Statenlidmaatschap. Een bijzonder mooie functie waar mijn passie voor politiek, bestuur en een mooie gezonde leefomgeving samenkomen. Mijn opleiding en werkervaring hebben ervoor gezorgd dat ik breed ontwikkeld ben op het gebied van natuur, water, milieu en ruimtelijke ordening. In mijn dagelijks werk bij Natuurmonumenten kom ik in aanraking met initiatieven zoals de grondstoffenfabriek, het Deltaprogramma, en bijvoorbeeld tijdelijke natuur. Ik stel graag mijn kennis ter beschikking om vanuit de Staten, samen met de gemeenten en waterschappen, de komende periode deze en andere maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Niet alleen de inhoud is belangrijk. D66 heeft in de provincie nog een wereld te winnen aan zichtbaarheid. Ik zou mij er sterk voor willen maken om de buitenwereld meer naar binnen te halen en vice versa. Ik ben een echte netwerker en verbinder en zie het als een uitdaging om meer naar buiten toe ons sociaal- liberale verhaal te vertellen, maar ook ideeën op te halen. Ik wil ervoor zorgen dat mensen weten dat stemmen op D66 een verschil maakt. Ten slotte voel ik mij thuis in onze provincie. Ik ben opgegroeid in Uithoorn, heb vijf jaar in Hilversum gewoond en ben sinds twee jaar voor de liefde verhuisd naar Amsterdam. Onze provincie kent een grote diversiteit die we mogen koesteren, daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Ik hoop dat ik dat voor u mag doen!

8 8. TOM BUIJTENDORP LAREN Achternaam Buijtendorp Geslacht Man Roepnaam Tom Voorletters T.M. Geb. Datum 31 maart 1962 Geb. Plaats Wettingen (Zwitserland, Nederlandse nationaliteit) McKinsey, strategisch adviseur Zilveren Kruis lid MT strategisch adviseur Raad van Bestuur Achmea Vanaf 07/2014 Lid themagroep Ruimtelijk verkiezingsprogramma NH 2015 Geen 1980 heden Amateur- archeoloog: in 2010 proefschrift VU over Forum Hadriani, met ook aandacht voor maatschappelijke relevantie; met succes nominatie voor werelderfgoed UNESCO. Afgelopen jaren verbreding naar religie heden Publicist: opinies in Volkskrant over Nationaal Historisch Museum en Werelderfgoed, boekartikelen over sociaal- liberaal denken (2010) en briljante businessmodellen (2014 en in druk), artikel Idee sept Als strategisch adviseur/ bedrijfseconoom/publicist integraal perspectief. Interesse voor duurzaamheid (incl. energie), MVO (inclusief verdienvermogen culturele instellingen, landschappen etc.) en bestuur (provinciale, gemeentelijke herindeling, participatie, referenda etc.). Themagroep ruimtelijk; proefschrift raakvlak ruimtelijk, regionale economie en erfgoed. Als oud journalist interesse in media. Minder affiniteit met wonen, mobiliteit en financiële component van het provinciebestuur.. Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam? Ik heb mijn sociaal- liberale gedachtes in 2010 kort in een bijdrage aan een boek op papier gezet, maar heb vanwege het drukke gezinsleven met vier kinderen, drukke werkzaamheden en de nasleep van mijn promotie aan de VU (eind 2010) destijds geen tijd gevonden politiek actief te worden. Nu de laatste van onze vier kinderen uit huis is gegaan, wil ik ook buiten mijn werk een maatschappelijke bijdrage leveren, en wel via D66 omdat het sociaal- liberale gedachtegoed me zeer aanspreekt. Ik woon inmiddels twintig jaar in Noord Holland, waarvan de eerste periode in Gein- Driedorp in Amsterdam (de stad waar ik zes jaar heb gewerkt) en sinds zomer 1998 in Laren. De provincie NH is daarom een mooie plek om praktisch invulling te geven aan belangrijke thema s als duurzaamheid (incl. energie), ruimtelijk, erfgoed en democratisch en krachtig bestuur. Ik ben bij de twee lijsttrekkersdebatten in Haarlem en Amsterdam geweest, heb deelgenomen aan het Statenklasje en de algemene introductie van de provincie, heb een commissievergadering en twee Statenvergaderingen bezocht en ben bij een fractievergadering geweest. Verder ben ik nu betrokken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma, nam deel aan de drie plenaire bijeenkomsten in Heerhugowaard, Hilversum en Haarlem, leverde algemene input en schrijf mee in het clubje Ruimtelijk. Landelijk heb ik symposia van de Van Mierlo Stichting bezocht en er verscheen begin september van mij in Idee een artikel over wederzijdse ontplooiing (p ). Ik hoop aan de fractie van D66 een zinvolle bijdrage te leveren met mijn ruime ervaring in de journalistiek en het bedrijfsleven, dat laatste met name op het snijvlak van publiek- privaat. Als strateeg breng ik een integrale en verbindende manier van kijken mee, gecombineerd met zes jaar praktische operationele ervaring als leidinggevende.

9 9. HENDRIK BOLAND ENKHUIZEN Achternaam Boland Geslacht Man Roepnaam Hendrik Voorletters C.H. Geb. Datum Geb. plaats Terneuzen Vanaf mei 2013 Secretaris van D66 afdeling Westfriesland Raadslid gemeente Enkhuizen Wethouder gemeente Enkhuizen Vanaf - tot Functie Raadsgriffier gemeente Andijk Interim directeur Register Holland (klassebureau) Kapitein grote zeilvaart heden President of EMH (European Maritime Heritage, www. e- m- h.eu) Ruimtelijke ordening, water, monumenten Stelt u zich kandidaat voor een onverkiesbare plek Op de lijst voor de gemeenteraad Enkhuizen, plaats 6 D66 is een innovatieve en constructieve partij, waarbij er volop ruimte is voor een grote inbreng van onderop. Dat heeft mij altijd geïnspireerd bij mijn werk als raadslid en wethouder in Enkhuizen. De posities van gemeenteraad en college is constant in beweging en heb ik ontwikkeld als griffier in Andijk. Als wethouder heb ik mijn portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, water en monumenten met heel veel plezier ingevuld. Als woordvoerder namens de gemeente en namens de regio heb ik mij ingezet om met Noord- Holland Noord en de provincie breed gedragen ontwikkelingen te stimuleren en een gebiedsvisie op te stellen. De discussie over zelfstandigheid, herindeling of bestuurlijk samenwerken leidt op dit moment voor Enkhuizen tot een ambtelijke fusie met de buurgemeenten

10 10. ZAFER YURDAKUL AMSTERDAM Achternaam Yurdakul Geslacht Man Roepnaam Zafer Voorletters Z Geb. datum 08 maart 1963 Geb. Plaats Sivas (Turkije) Directeur Podium Mozaiek, internationaal cultuurpodium en organisatieadviseur Vanaf 2011 Statenlid in de Provinciale Staten van Noord- Holland Statenlid- vicefractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord- Holland Gemeenteraadslid vicefractievoorzitter in de Gemeenteraad van Amsterdam Fractievoorzitter D66 in de Stadsdeelraad De Baarsjes in Amsterdam Lid van de programmacommissie Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam Vicevoorzitter politiek en duoraadslid en raadslid in de Baarsjes in Amsterdam Lid van de Raad van Toezicht Circus Elleboog Voorzitter van de Raad van Commissarissen Semah NV Financiën, Economische Zaken en Cultuurhistorie Stelt u zich verkiesbaar voor een onverkiesbare plek? Statenfractie in de Provinciale Staten van Noord- Holland Provincie Noord- Holland dient zich in mijn ogen concentreren op taken die het belang of de capaciteit van individuele gemeenten overstijgen. Juist in economische moeilijke tijden, is het van eminent belang te waken over opgebouwde kernkwaliteiten in onze provincie: compacte steden en open landschap, het openbaar vervoer tussen de steden, onderhoud van provinciale wegen, behoud en onderhoud van monumenten en natuurlijk een bruisend kunst- en cultuurmilieu. Ik ben ervan overtuigd dat deze kernkwaliteiten in samenspel met de gemeenten in onze provincie wel degelijk kunnen worden verankerd en veiliggesteld. Dit samenspel heeft naar mijn mening drie van elkaar onlosmakelijke elementen: openheid, dialoog en co- creatie. Voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven in Noord- Holland is verdere de samenwerking en integratie van de Randstadprovincies noodzakelijk. De innovatiekracht, meer banen en een kosmopolitische allure voor de Randstad zullen hiervan de vruchten zijn. In mijn politieke loopbaan als D66 politicus heb ik het lokaalbestuur van alle kanten meegemaakt. Ik begon als stadsdeelraadlid, werd gemeenteraadslid in Amsterdam en nu ben ik lid van de Provinciale Staten. In de afgelopen periode heb ik samen met mijn fractiegenoten en actieve partijleden ideeën voor een betere samenleving ontwikkeld en op de politieke agenda weten te zetten. Ik wil met uw steun deel blijven uitmaken van de fractie van D66 in de Provinciale Staten van Noord- Holland om onze ambities waar te maken.

11 11. CLAUDIA WEEMHOFF NAARDEN Achternaam Weemhoff Geslacht Vrouw Roepnaam Claudia Voorletters C Geb. Datum Geb. Plaats Rotterdam Raadsgriffier / Trainer, coach, counselor Verbonden aan VluchtelingenWerk Midden- Nederland en Startbaan Vanaf jan 2014 Voorzitter D66 Naarden- Bussum Raadslid en fractievoorzitter gemeente Zwijndrecht Vanaf 2003 namens de nieuwe gemeente Zwijndrecht / Heerjansdam Fractievoorzitter D66 WGR+ Drechtsteden Fractievoorzitter D66 WGR+ Zuid- Holland- Zuid Plv DB- lid, AB- lid Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (Buitengewoon) Ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Zwijndrecht Vice- voorzitter Stichting Kinderopvang Hendrik- Ido- Ambacht Raadsgriffier gemeente Nieuw- Lekkerland / Kinderdijk (nu Molenwaard) Ambtenaar rampenbestrijding Zuid- Holland- Zuid, belast met rouwverwerking Recreatieschappen, Kunst en Cultuur, Landschapsbeheer ( Ja, kieslijst gemeente Naarden, onverkiesbare plaats 9 Toelichting Vol overtuiging, enthousiasme en betrokkenheid ben ik voor D66 vele jaren actief geweest in het lokale en regionale bestuur. In een tijd waarin D66 letterlijk en figuurlijk de wind van voren kreeg, bleef het een uitdaging om op te blijven kruisen tegen de heersende politieke verhoudingen en cultuur. Door blijvend te investeren in mijn rol als volksvertegenwoordiger werden de kader stellende en controlerende rol een vanzelfsprekendheid en werd door de kiezer beloond. In de loop van de jaren realiseerde ik me dat het openbaar bestuur en politiek bedrijven mijn passie waren, waardoor ik ook beroepsmatig de overstap naar het openbaar bestuur maakte. In de achtbaan van de lokale politiek met zijn hoogte- en dieptepunten bleven mijn overtuiging en betrokkenheid, maar in de spitstijd van mijn gezinsleven merkte ik dat mijn enthousiasme over de uitdaging verminderde als er cyclisch weer een zelfde onderwerp op de agenda kwam. Door langere tijd bewust afstand van de politieke arena te nemen kwam er ruimte om andere ervaringen op te doen. Het leven als expat- gezin en een aanvullende studie psychologie hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe inzichten en persoonlijke verrijking. Sinds enkele jaren ben ik na enige omzwervingen vanuit de bible- belt in het Gooi beland. Hoe anders een cultuur ook kan zijn, het blijft bijzonder op nieuwe plaatsen gelijkgestemde D66- ers te ontmoeten, waardoor je niet lang een vreemde blijft in je nieuwe woonomgeving. Het voorzitterschap en de uitdaging van de afdeling Naarden- Bussum hebben mij weer midden in de actieve politiek geplaatst, waardoor het vuur weer is gaan branden. Openbaar bestuur en politiek bedrijven is mijn vak en wil dit graag weer in Noord- Holland gaan uitoefenen. Mijn inzet zal zich daarbij richten op de verbinding en korte lijnen tussen de provinciale fractie en de lokale afdelingen, om zo vanuit dezelfde kernwaarden politiek te kunnen bedrijven.

12 12. ANDRIES TIJSSENS AMSTERDAM Achternaam Tijssens Geslacht Man Roepnaam Andries Voorletters A.E. Geb. datum Geb. plaats Amsterdam E- mail Ondernemer (directeur ICT bedrijf en producent zeilfiets Whike) Huidige functie(s) binnen of namens D66 Vanaf Duo Statenlid Noord- Holland (Mobiliteit) (met onderbreking van enkele maanden in 2011) Raadslid Stadsdeelraad Amsterdam- Noord (Financiën,RO,Cultuur,Sport) Campagneleider Deelraadsverkiezing 2010 Amsterdam- Noord Voorzitter (permanente) programmacommissie D66 Amsterdam Vice- voorzitter (politiek) bestuur D66 Amsterdam Andere maatschappelijke functie(s) Heden Toezichthouder Tjalling Koopmans Academie Heden Bestuur Landelijk VO zorgverband Heden Bestuur 1 e School voor Persoonlijk VO, Isaac Beeckman Academie Heden Voorzitter stichting Fractieondersteuning D66 Amsterdam- Noord RO, Mobiliteit e.a. Stelt u zich verkiesbaar voor een onverkiesbare plek? Duo- Statenlid Noord- Holland Provinciale Staten Noord- Holland, plaats 9 (Verkiezingen PSNH 2011) Toelichting De afgelopen zeven jaren (met een korte onderbreking) heb ik als lid van de provinciale fractie op tal van onderwerpen het woord mogen voeren. De eerste jaren in een kritisch team dat scherp oppositie voerde en daarna in een coalitiefractie. Bij de komende verkiezingen heeft D66 de kans om de grootste te worden, daar help ik graag aan mee in de campagne. Door mijn ervaring kan ik D66 in de nieuwe fractie helpen nog meer haar stempel te zetten op de provinciale politiek in Noord- Holland.

13 13. WIM BAKKER AMSTERDAM Achternaam Bakker Geslacht Man Roepnaam Wim Voorletters W Geb. Datum Geb. Plaats Delfzijl Zelfstandig adviseur, onderzoeker en interim kracht voor (lokale) overheden. Momenteel hoofdzakelijk werkzaam als: Beleidsadviseur stedelijke ontwikkeling bij de Gemeente Enkhuizen (dossiers toerisme en recreatie, havens, duurzaamheid, milieu en afval) Beleidsadviseur EZ en bedrijfscontactfunctionaris bij de Gemeente Drechterland Vanaf juni 2013 Politiek secretaris regiobestuur Noord- Holland tot Lid kennisgroep economie D66 Amsterdam tot Fractiemedewerker (tot ) en steunfractielid PS Groningen tot Lid kerncampagneteam PS2011 Groningen tot Campagnevrijwilliger TK2010 Groningen Onbetaald en betaald roeicoach en supervisor van diverse talentvolle jonge sporters Topsporter, lid van het nationaal roeiteam Regionale economie heeft vanuit mijn werkervaring de voorkeur, maar alles is bespreekbaar Toelichting Zes jaar geleden werd ik lid van D66 vanuit maatschappelijk betrokkenheid en de gedachte dat je steentje bijdragen beter is dan schreeuwen van de zijlijn. D66 is mijn partij door de combinatie van richtingswijzers die staan voor onze idealen en de pragmatische manier van politiek bedrijven met een positieve blik op de toekomst. Daar ben ik de afgelopen jaren keer op keer in bevestigd. Tijdens verkiezingscampagnes, als fractiemedewerker, als bestuurslid en tijdens het schrijven van ons provinciale verkiezingsprogramma. Onze idealen en mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik nu graag als statenlid in de praktijk brengen. Daarom vraag ik u mij hoog op de lijst te zetten. Waarom zou u op mij stemmen? Tijdens mijn studie Geografie leerde ik over de ontwikkeling van regio s, de samenhang tussen stad en platteland en economie en natuur. In mijn werk adviseer ik overheden hierover. Op diverse plekken in het land spreek ik bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kijk ik met hen hoe we hun regio kunnen versterken. Binnen D66 kreeg ik als fractiemedewerker en bestuurslid de afgelopen jaren al een kijk in de keuken van de provinciale politiek. Deze kennis, ervaring en mijn netwerk neem ik namens u mee. Als ik in de staten kom mag u van mij verwachten dat ik: GS bij de les hou, mij maximaal inzet om ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken, maar vooral ook in de Provincie te vinden ben om te zien en horen wat er speelt en daar actie op te ondernemen. Dat zijn in mijn ogen de kerntaken van een volksvertegenwoordiger. Mij inzet voor de hele Provincie. Ik woon in Amsterdam, maar werk in Westfriesland en geniet in mijn vrije tijd van de hele Provincie. Opgegroeid op het Groningse platteland voel ik mij ook zeker verbonden met de landelijke delen van onze Provincie. Meer informatie op

14 14. ROB DIJKSLAG ALKMAAR Achternaam Dijkslag Geslacht Man Roepnaam Rob Voorletters R.A.J. Geb. Datum Geb. plaats Almelo (O) Zelfstandig Ondernemer / Raadslid D66 Alkmaar Vanaf juni 2011 Raadslid Gem. Alkmaar Dec Fractiemedewerker Juni 2008 Fractieassistent RO Heden Vrijwillige Buurthulp Kanaaldijk Koedijk Ruimtelijke Ordening Ja, D66 Ja, D66 Alkmaar november 2014 (vanwege verlate verkiezing i.c.m. herindeling / fusie met gemeenten Alkmaar/Schermer/Graft de Rijp op plaats 9. n Ik ben een gedreven, enthousiast en eerlijk persoon. Ik ben een teamplayer en ook in staat om zelfstandig en onder mandaat te werken en ruim inzetbaar. Ik houd me sinds m n lidmaatschap bij D66 voornamelijk bezig met Ruimtelijke Ordening, en heb daarvoor/daardoor inmiddels een behoorlijk ruim netwerk op kunnen zetten en onderhouden voor input van buitenaf wanneer dit gewenst is/was. Mijn expertise in de bouw heeft mij de laatste jaren als Raadslid voor D66 Alkmaar bijzonder goed geholpen in m n besluitvorming en de daaraan gekoppelde terugkoppeling naar m n eigen D66 fractie. Ben een groot voorstander van bestuurlijk overleg, vooral ook met locale D66 fracties en onze provinciale fractie, en inmiddels volledig bekend bij alle D66 fracties in de omgeving van Alkmaar, maar ook daar buiten.

15 15. JOB ROOK AMSTERDAM Achternaam Rook Geslacht Man Roepnaam Job Voorletters J.H. Geb. Datum 11 mei 1977 Geb. Plaats Utrecht Beleidsadviseur Drinkwater Stichting Waternet en Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) Geen 2013 Masterclass D66 Amsterdam heden Diverse werkzaamheden bij de Landelijke Thema Afdeling Ruimte & Mobiliteit Lid Ondernemingsraad Stichting Waternet heden Secretaris en Penningmeester Vereniging Van Eigenaren (VVE) Ruimte, water, natuur en milieu. En aan deze beleidsonderdelen gerelateerde economische ontwikkelingen Toelichting De provincie vervult een essentiële bestuurslaag in de doorwerking van Rijksbeleid naar waterschappen en gemeenten en vice versa. De kracht van het functioneren van een provincie is met name samenwerking en verbinding creëren tussen overheden, belanghebbende partijen en stakeholders. De belangrijkste dossiers voor een provincie zijn in mijn ogen economie, mobiliteit en ruimte. Vanuit mijn achtergrond (opleidingen Makelaardij management en Planologie) en inhoudelijke kennis op het gebied van ruimte, watermanagement, natuur en milieu denk ik toegevoegde waarde te kunnen leveren in de fractie, de provincie en daar buiten aan het realiseren van het D66 gedachtegoed. Met behulp van mijn vakkennis denk ik aan veel onderwerpen meer inhoud te kunnen geven en zodoende de realisatie van veel voornemens haalbaarder te maken. De provincie is voor veel burgers een vrij onbekende / onzichtbare bestuurslaag. Het is mijn ambitie om met mijn persoonlijke kwaliteiten van openheid, presentatie en kennisnetwerk de provinciale D66 fractie en het provinciale beleid meer zichtbaar te maken. In 2012 heb ik de Masterclass D66 Amsterdam met succes gevolgd. Graag zet ik mij voor de komende jaren in om zowel inhoud als samenwerking het beleid van D66 verder te ontwikkelen en daadwerkelijk te implementeren. Qua aandachtsgebieden heb ik sterke voorkeur voor watermanagement, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Maar voor een goede samenwerking met en sterkere verbinding tussen Noord- Hollandse gemeenten in de eerste plaats Amsterdam, en de provincie wil ik mij van harte inzetten.

16 16. ASTRID VD WEETERING OUDESCHILD TEXEL Achternaam Van de Wetering Geslacht vrouw Roepnaam Astrid Voorletters A.A.M. Geb. Datum Geb. Plaats Texel Wijkverpleging Vanaf 2010 Raadslid, Fractievoorzitter Vanaf - tot Functie Penningmeester Voorzitter Commissielid heden Raadslid Natuur,energie,grondstoffen en water Gemeenteraad voor D66 / eilanderraad als een van de vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad Ik vind dat een brede vertegenwoordiging binnen D66 vanuit de provincie een pluspunt kan zijn. Vertegenwoordiging vanaf Texel kan daaraan bijdragen.

17 17 JET BEAUMONT AMSTERDAM Achternaam Beaumont Geslacht Vrouw Roepnaam Jet Voorletters H.M.M. Geb. Datum Geb. Plaats Goirle Beleidsmedewerker, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t/m 09- Beleidsmedewerker, Tweede Kamerfractie D t/m 01- Overheidsjurist, ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Medewerker, rechtswinkel Nieuwegein Geen voorkeur Stelt u zich kandidaat voor een onverkiesbare plek... Tijdens mijn studietijd is mijn interesse voor de politiek gegroeid en ben ik lid geworden van de Jonge Democraten. Als afgestudeerd jurist wilde ik me inzetten voor oplossingen van maatschappelijke problemen en het vertrouwen in onze rechtsstaat. Met een traineeship aan de Academie voor Overheidsjuristen heb ik mijn juridische kennis verbreed en geleerd in een politieke context te werken. Maar ik wilde dichter bij het politieke vuur zitten. Dus toen er een kans was om in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker aan de slag te gaan, heb ik die gegrepen. Ik vond het fantastische om midden in de dynamiek en hectiek van de Tweede Kamer te werken, en onderdeel uit te maken van een team dat zo gemotiveerd is om Nederland vooruit te brengen. Ik heb me onder andere beziggehouden met dossiers op het gebied van Immigratie en Asiel, Justitie en Mensenrechten en de Kamerleden kunnen ondersteunen om hier mooie stappen in zetten met aangenomen moties en amendementen op tal van tereinen en een initiatiefwetsvoorstel over de rechtsbescherming in asielzaken. Sinds een jaar werk ik als beleidsmedewerker bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Boeiend werk, maar ik mis de politieke arena. De vijf richtingaanwijzers die de uitgangspunten en ideeën van D66 vertalen onderschrijf ik volledig. Eén springt ervoor mij uit; vertrouw op de eigen kracht van mensen. De vrijheid hebben om je eigen leven in te richten. Daar hoort naar mijn mening ook bij dat mensen actief bij de politiek worden betrokken en dat vraagt, zeker in deze tijd, om een versteviging van de lokale democratie. Daarvoor wil ik me in de provinciale politiek inzetten, gezien mijn achtergrond in beleid, recht en politiek denk ik hier een effectieve bijdrage aan te kunnen leveren.

18 18. MARIJN MAKKER AMSTERDAM Achternaam Makker Geslacht Man Roepnaam Marijn Voorletters Geb. Datum Geb. plaats Schagen - Fractiemedewerker D66 Amsterdam Nieuw- West Vanaf 10/2012 Fractiemedewerker D66 Amsterdam Nieuw- West maart 2014 Actief vrijwilliger gemeente raad campagne maart - 22 mei 2014 Actief vrijwilliger verkiezingen voor het Europees Parlement 2013 heden Actief vrijwilliger permanente campagne, onder andere bij Kwaku, Gaypride en Appelsap Medewerker UB2000 Horeca uitzendbureau, onder andere sales en sollicitaties Docent maatschappijleer, Regius College Schagen Studentlid College van Beroep voor de Examens van de HvA Studentassistent bij het International Office van de HvA Domein Onderwijs en Opvoeding Zorg, Cultuur, Middelen Ja, ik sta op de lijst voor de bestuurscommissie van Amsterdam Nieuw- West op plaats 11. Als geboren Noord- Hollander vind ik het een geweldige uitdaging om de provincie net een stukje mooier te maken dan dat zij al is. Ik ben geboren in Schagen, op de middelbare school gezeten in Heerhugowaard en mijn studie voortgezet in Amsterdam. Met een slechtziende vriend heb ik een aantal jaren in weekenden en vakanties op een tandem door het Noord- Hollandse landschap gefietst. Ik ben van de natuur, cultuur en de mensen van Noord- Holland gaan houden. Daarom zou ik mij de komende vier jaar sterk willen maken voor een goede uitvoering van het verkiezingsprogramma. Met name als het gaat om cultuur en de bescherming en behoud van (wereld)cultureel erfgoed. Zodat de provincie aantrekkelijk blijft voor allerhande vormen van toerisme. Waarom pas ik goed in de nieuwe fractie van D66? Ik ben uitermate positief ingesteld, een teamspeler en een pragmaticus. Ik ben iemand die liever zoekt naar consensus dan dat er één iemand boos een bijeenkomst verlaat. Ik luister liever eerst voordat ik oordeel. Ik ben een netwerker die zowel de zakelijke als de persoonlijke relatie van belang vind. Samen vier jaar lang hard werken aan een mooier Noord- Holland is voor mij de toekomst. Daarom hoop ik op een skoftig mooie zetel in de Provinciale Staten van Noord- Holland.

19 19. PATRICK BIJVOET HAARLEM Achternaam Bijvoet Geslacht Man Roepnaam Patrick Voorletters PCH Geb. Datum 14 november 1966 Geb. Plaats Nijmegen Leraar (freelance) Vanaf Bestuurslid Communicatie & Campagne D66 Haarlem Campagnecoördinator EP2014 D66 Haarlem Lid campagneteam namens bestuur D66 Haarlem GR2014 in Haarlem Algemeen bestuurslid D66 Noord- Holland/Projectlid D66 Noord- Holland Lid campagneleiding Lijsttrekkersverkiezing Sophie in t Veld (EP2014) Lid Raad van Commissarissen Molenwijk I (Eén van Nederlands grootste appartementencomplexen in Haarlem) Lid O.R. OBS Merlijn Nieuw- Vennep (personeelsgeleding) Lid C.O.R. Stichting openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer (namens personeelsgeleding OBS Merlijn) Verkeer & vervoer Duurzaamheid (Wel adviseur geweest voor een onderwijswerkgroep GroenLinks in 2010) Als Statenlid wil ik midden in de maatschappij staan. Dat betekent voor mij onderzoeken door te luisteren naar mensen, bedrijven en organisaties. Op basis van die input, het verkiezingsprogramma, mijn eigen creativiteit, kennis en ervaring wil ik dan met de D66- fractie vorm geven aan de toekomst voor Noord- Holland. Mijn naam is Patrick Bijvoet en stel me kandidaat voor de Provinciale Staten. Al jaren zet ik me ondersteunend en als bestuurder in afdelingen en Thema- afdelingen in voor D66. Ook ken ik de politieke spelregels op lokaal, landelijk en Europees niveau goed. Mijn motivatie om dat te doen is omdat D66 uitgaat van mensen en niet alleen wij goed vinden. Als liberaal vind ik dat het vormen van de maatschappij vooral een zaak is van burgers, bedrijfsleven en pas als het echt nodig is de overheid. Daarbij staat de vrijheid van het individu voorop. Uit ervaring weet ik dat hoe meer ruimte en vrijheid, hoe beter mensen zich ontplooien. Ik stel me kandidaat voor de Provinciale Staten, omdat de onderwerpen die me raken provinciale dossiers zijn. Ik wil me graag inzetten voor een Noord- Holland waar natuur en milieu hand in hand gaan met bedrijvigheid. Daarvoor is een goede en duurzame infrastructuur belangrijk. De belangrijkste uitdagingen in Noord- Holland zijn volgens mij mobiliteit, werkgelegenheid en duurzaamheid. Voor Noord- Holland heb ik goede ideeën voor een effectiever intercitybusvervoernet. Steden met elkaar verbinden is de sleutel in openbaar vervoer en overige mobiliteit. Een slim systeem van fietssnelwegen kan groene mobiliteit verbeteren. Knelpunten bij Haarlem (met de Mariatunnel) en bereikbaarheidsproblemen in de richting van Den Helder (verlenging A9) moeten worden opgelost. Door mobiliteit en duurzaamheid slim te combineren, denk ik dat de provincie kansen creëert voor innovatieve bedrijven, wat goed is voor werkgelegenheid. Ik wil me als statenlid inzetten voor een bereikbaar, toekomstgericht en duurzaam Noord- Holland.

20 20. ERNST DEBETS ZAANDAM Achternaam Debets Geslacht Man/vrouw Roepnaam Ernst Voorletters E.M. Geb.Datum 6 Augustus 1961 Geb.plaats Koog a/d Zaan E mail Product Manager/Senior Marktspecialist NL Effectenmarkt Momenteel geen Penningmeester afdeling Zaanstad Vanaf 1994 tot Bestuurslid afdeling Zaanstad / Campagneleider GR Voorzitter Afdelingsverkiezingscie GR 2010 (Zaanstad) 2011 Campagnecoördinator Zaanstad voor PS NH 2011 Vanaf Commissaris wedstrijdroeien bij ZZV Roeien, Zaandam Economische Zaken, Financiën, Verkeer en Vervoer, Schiphol, Sport & Recreatie (Indien u deze vraag met ja beantwoord, wordt u na de uitslag van de stemming onder de kandidatenlijst geplaatst) Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? Ja, Gemeenteraad Zaanstad (GR2014) plaats nummer 12 Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? Even voorstellen: Ik ben Ernst Debets, 53 jaar oud. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Krommenie. Na het behalen van mijn einddiploma Atheneum- B heb ik 3 jaar stede- bouwkunde en planologie gestudeerd aan de TU Delft. Na het afbreken van mijn studie ben ik gaan werken in het effectenvak, achtereenvolgens bij de NMB Bank (eerst in Amsterdam en later in Luxemburg), daarna bij de Kas Bank en sinds ruim 13 jaar bij het Amsterdamse kantoor van BNP Paribas. Sinds mijn terugkeer uit Luxemburg (in 1993) woon ik in Zaandijk. In mijn vrije tijd houd ik mij naast de politiek bezig met mijn (al sinds mijn studietijd) favoriete sport: roeien. Daarnaast ga ik als het even kan graag op vakantie naar een van de voor Nederlanders klassieke emigratielanden : Nieuw Zeeland, Australië en Canada. Tevens zult U mij regelmatig tegenkomen met een camera om m n nek, want ook fotograferen is iets waar ik mij graag mee bezig houd. Door mijn veelvuldig verblijf in het (verre) buitenland spreekt de 2e D66 richtingwijzer Denk en handel internationaal mij heel erg aan. Mede omdat ik mij in ca. ¾ van de wereld verstaanbaar kan maken (ik spreek vloeiend Engels, Duits, Frans en Luxemburgs) voel ik mij vaak meer wereldburger dan Nederlander. In Noord Holland wil ik mij voor D66 inzetten in het bestrijden van het filemonster door te ijveren voor een betere (planologische) verdeling van wonen en werken, waardoor de vraag naar mobiliteit zal afnemen en onze mooie provincie leefbaarder zal gaan worden.

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

Kandidatenboek Haarlem Lijsttrekker GR2018

Kandidatenboek Haarlem Lijsttrekker GR2018 Kandidatenboek Haarlem Lijsttrekker GR2018 Inhoudsopgave B. (Bas) van Leeuwen...2 D.C. (Dilia) Leitner...4 J. (Jur) Botter...6 D66 Haarlem kandidaat lijsttrekkers GR2018 Pagina 1 van 7 B. (Bas) van Leeuwen

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht Congres 101

Kandidatenoverzicht Congres 101 Besluitvormingscommissie, voorzitter Bastiaan Winkel Geboorteplaats: Zwolle Geboortedatum: 20/03/1973 Woonplaats: 's-gravenhage Email: b.t.winkel@xs4all.nl Beroep of maatschappelijke functie: beleidsadviseur

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDATENBOEK PSNH2015 D66 NOORD- HOLLAND

Regio Noord-Holland KANDIDATENBOEK PSNH2015 D66 NOORD- HOLLAND KANDIDATENBOEK PSNH2015 D66 NOORD- HOLLAND OKTOBER 2015 INHOUD I II III IV V VI INLEIDING KANDIDATENLIJST IN VOLGORDE STEMADVIES COMMISSIE REACTIES OP DE STEMADVIESVOLGORDE OVERIGE KANDIDATEN IN ALFABETISCHE

Nadere informatie

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014 Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014 1 Hierbij ontvangt u het kandidatenboek voor de verkiezing bestuurslid Bestuurdersvereniging. Deze verkiezing zal plaatsvinden

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

KANDIDATENBOEK KANDIDAAT- LIJSTTREKKERS

KANDIDATENBOEK KANDIDAAT- LIJSTTREKKERS KANDIDATENBOEK KANDIDAAT- LIJSTTREKKERS VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN VAN NOORD- HOLLAND 19 MAART 2015 JOKE GELDHOF Achternaam Geldhof Geslacht vrouw Roepnaam Joke Voorletters J Geb. datum 6 september

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 4 september 2015

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 4 september 2015 Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 4 september 2015 1 Hierbij ontvangt u het kandidatenboek voor de verkiezing bestuurslid Bestuurdersvereniging. Deze verkiezing zal plaatsvinden

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht. verkiezing secretaris. D66 regio buitenland

Kandidatenoverzicht. verkiezing secretaris. D66 regio buitenland Kandidatenoverzicht verkiezing secretaris D66 regio buitenland Voor deze verkiezing hebben zich twee kandidaten gemeld: Arthur van Benthem en Martine van Schoor. De informatie over de kandidaten in dit

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011

als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011 Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland Jaarverslag boekjaar 2011-2012 als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011 V2, 11 mei

Nadere informatie

als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011

als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011 Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland Jaarverslag boekjaar 2014-2015 als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2011 V1, 14 april

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen Jos Hardesmeets Edam Leeftijd 65 lid raad van commissarissen NV De Meerlanden okt 2014 voorzitter initiatiefgroep deelname gemeenteraadsverkiezingen 2015 Edam-Volendam- Zeevang Secretaris afdeling Heemstede

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger

Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger Jeroen van Urk: Wees eerder volksverbinder en volksverleider, dan volksvertegenwoordiger (Van links naar rechts) Imrat Verhoeven, Petra Tiel en Jeroen van Urk 16 TIJDSCHRIFT Competenties van raadsleden

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Opdracht Op 13 augustus 2013 heeft het voltallige bestuur van de Gelderse afdeling van GroenLinks haar functie te beschikking

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Curriculum vitae Loes hekkens

Curriculum vitae Loes hekkens Curriculum vitae Loes hekkens Ervaring als communic atieadviseur Gemeente Katwijk Oktober 2008 - heden Coördinator/senior adviseur gemeente Katwijk. Opzet afdeling communicatie Coaching medewerkers Implementatie

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015 Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN Groningen, 11 november 2015 PvdA Groningen t.a.v. kandidaatstellingscommissie Haddingestraat 10 9711 KD GRONINGEN betreft: kandidaatstelling voorzitterschap

Nadere informatie

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017 1 januari 2017 Leden RBO Foto Functie Organisatie Bio Josan Meijers Gedeputeerde Provincie Gelderland Josan Meijers is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij

Nadere informatie

Als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015

Als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland Jaarverslag boekjaar 2015-2016 Als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 V1 14 maart

Nadere informatie

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 STATE N VOORSTE L. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 Aan; Provinciale Staten Onderwerp: Profielschets Commissaris van de Koningin 2008 1. Beslispunten: Vaststellen van de profielschets van de Commissaris van

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Concept-profielschets 1. Inleiding Wij zoeken een nieuwe burgemeester! Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016 Foto plaatsen Roadshow Groningen Mei 2016 Opzet presentatie Kern Omgevingswet Context Veranderopgave Het programma Strategie en werkwijze Doelen en acties in 2016 Kern Omgevingswet: eenvoudiger wetgeving

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs/

Nadere informatie

Bron: Barneveldse Krant

Bron: Barneveldse Krant Bron: Barneveldse Krant Lokaal Belang presenteert kernteam en visie: "Betrokkenheid, kwaliteit en kansen" do 18 mei 2017, 8:00 BARNEVELD - Lokaal Belang presenteert vandaag haar kernteam en haar visie:

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

voorstellen voor alv 1. Afgevaardigden congres en politieke ledenraad Margreet Elings

voorstellen voor alv 1. Afgevaardigden congres en politieke ledenraad Margreet Elings voorstellen voor alv 1. Afgevaardigden congres en politieke ledenraad Margreet Elings Wie vertegenwoordigen West in het congres en de politieke ledenraad? De leden van de afdeling besluiten daar op 30

Nadere informatie

Arnhem, 5 november Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden,

Arnhem, 5 november Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden, Arnhem, 5 november 2012 Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden, Ter benoeming in de vacature in GS, die ontstaat door de benoeming van gedeputeerde Verdaas tot staatssecretaris,

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 CIV Verkiezing van een Voorzitter A BRIEF VAN HET LID BROEKERS-KNOL Aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal Overveen, 27 juni 2013 Geachte leden,

Nadere informatie

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders GEBEURTENIS : PRESENTATIE - VERKIEZING - BENOEMING KANDIDAAT- : WETHOUDERS 2014 2018 GEMEENTE PEEL EN MAAS PLAATS, DATUM : PANNINGEN,

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Welkom De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Robbert van Hasselt IDMM, ID Management WWW.IDMM.NL Minisymposium 15-6-09 Maritiem erfgoed IJsseldelta Maritiem erfgoed een roerend

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Inleiding D66 Kandidatenboek Lelystad Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Inleiding D66 Kandidatenboek Lelystad Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Inleiding D66 Kandidatenboek Lelystad Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Hierbij de namen van de kandidaten die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De verkiezingscommissie heeft de letter

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid Kandidaat Raadslid Gezocht - voor de verkiezingen van de gemeenteraad volgend jaar - CDA Haarlem is op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Smoelenboek Bestuursleden

Smoelenboek Bestuursleden Smoelenboek Bestuursleden Het bestuur van Taal aan Zee bestaat uit: Rob Wiegman (voorzitter), Jurrie Vos (penningmeester), Ingrid Sijlbing (secretaris), Marianne Beelaerts, Donny Brandon, Ed de Bruyn Kops

Nadere informatie

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties in Business info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties Was vroeger een bestuur een mannenbolwerk, waar onder het genot van koffie

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015.

Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Concept Kandidatenlijst PvdA Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa s Verkiezingen 18 maart 2015. Toelichting op de kandidatenlijst: De ledenvergadering heeft de kandidaatstellingscommissie vastgesteld,

Nadere informatie

samenwerking Gooise Meren - Weesp?

samenwerking Gooise Meren - Weesp? Wat vinden inwoners van de samenwerking Gooise Meren - Weesp? Verslag inwonersbijeenkomst 13 september Bussum, 15 september 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inwoners van Gooise Meren over de samenwerking

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

KANDIDATENLIJST D66 AMSTERDAM WEST

KANDIDATENLIJST D66 AMSTERDAM WEST KANDIDATENLIJST D66 AMSTERDAM WEST De kandidaten worden op alfabetische volgorde genoemd, beginnend met de door de AVC getrokken letter F. De kandidaten die zich voor een onverkiesbare plek hebben gekandideerd

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Het raadslid. Taken raadslid

Het raadslid. Taken raadslid Het raadslid Nederland kent op 1 januari 2008 443 gemeenten die allen bestuurd worden door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Gemeenten

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht Functie profiel Consumentenbond 2 leden Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend

Nadere informatie

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging!

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Uitgevoerd in opdracht van het Hoofdbestuur 50PLUS door: Mark van Overveld (onderzoeker)

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren,

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren, Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016 Dames en heren, Allereerst hartelijk dank aan de Rob voor dit lezenswaardige rapport. Het doet me deugd dat de Rob zo veel punten heeft

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak extern 3 januari 2017

Nieuwjaarstoespraak extern 3 januari 2017 1 Nieuwjaarstoespraak extern 3 januari 2017 Goedemiddag dames en heren, allereerst wil ik u - mede namens Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten - graag het beste wensen voor het komende

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015

Als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland Jaarverslag boekjaar 2016-2017 Als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 V0 versie

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager.

Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager. JURYRAPPORT Dames en heren, Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager. Zoals u wellicht weet, begint de jury in

Nadere informatie

Profielen voor diverse functies binnen Pro3

Profielen voor diverse functies binnen Pro3 Profielen voor diverse functies binnen Pro3 De kandidatencommissie, onder andere belast met het samenstellen van profielen, presenteert U in concept de volgende profielen en vraagt aan de vergadering deze

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie