Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN"

Transcriptie

1 VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

2 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal Associate Partner bij Adviesbureau Conquaestor in Utrecht Vanaf 25 jan 2013 Voorzitter D66 Afdeling Amsterdam 03/ /2006 Steunfractie lid D66 Amsterdam Oost 03/ /2010 Lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Deelraadsfractie Oost/Watergraafsmeer 6/2010 4/2014 Wethouder Stadsdeel Oost Gemeente Amsterdam Vanaf Bestuurslid Vrienden van de Hortus Botanicus Amsterdam Vanaf Bestuurslid SQBA / Internationale Strijkkwartet Biënnale Amsterdam Financiën, Economie, Kunst & Cultuur, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Toerisme Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld Toelichting De afgelopen 20 jaar heb ik me onafgebroken ingezet voor D66. Ik ben begonnen als posterplakker voor D66 Heerhugowaard en tijdens mijn studententijd werd ik duo- raadslid voor stadsdeel Oost in Amsterdam. Tussen was ik fractievoorzitter en lijsttrekker voor hetzelfde stadsdeel. Met een kleine fractie wist ik in die periode een aantal belangrijke D66 punten binnen te halen bijvoorbeeld op het terrein van Kunst & Cultuur. Toen D66 weer groeide, werd ik in 2010 stadsdeelwethouder. Ik was verantwoordelijk voor Financiën, Verkeer en Vervoer en Horeca &Toerisme. Ik wist in die periode de financiën van het stadsdeel op orde te krijgen, maar ik was ook drukdoende om te experimenteren met nieuwe vormen van bewonersparticipatie bijvoorbeeld via de Open Buurtbegroting. Sinds begin 2013 ben ik voorzitter van de afdeling Amsterdam. Door een duidelijke en strakke koers heeft Amsterdam een mooi verkiezingsuitslag neergezet in maart 2014, ook in de stadsdelen. Ik ben daar trots op. Uiteraard gaat alle eer naar de vele fractieleden en de vrijwilligers binnen onze stad. Toch heb je als voorzitter op cruciale momenten een belangrijke rol in het zetten van de juiste stappen. Dit betekent verbinden, maar ook duidelijke keuzes maken. Ik schreef mee aan de Amsterdamse Hervormings- en Onderwijsagenda. Beide programma s zijn nu leidend voor het nieuwe stadsbestuur dat onder leiding staat van D66. Vanuit mijn brede politieke ervaring, mijn netwerk binnen en buiten Amsterdam, wil ik me nu inzetten voor onze Provinciale Staten. Ik vind samenwerking tussen de grote steden, provincie en D66 landelijk cruciaal. Mijn persoonlijke interessegebieden liggen bij de ontwikkeling van de economie en het beheren van de financiën. Ik zoek ook naar kansen voor innovatie. De overheid moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven, maar belangrijker is dat de overheid bewoners en ondernemers de ruimte geeft te groeien.

3 3. ILSE ZAAL ZAANDAM Achternaam Zaal Geslacht Vrouw Roepnaam Ilse Voorletters I Geb. Datum 22 september 1982 Geb. plaats Zaandam Universitair docent arbeidsrecht aan de UvA Vanaf maart 2011 Statenlid Noord- Holland Voorzitter verkiezingscommissie D66 Zaanstad Steunfractielid D66 Zaanstad Bestuur D66 Zaanstad N.v.t Milieu, natuur, energie, RO Provinciale Staten Noord- Holland Toelichting Mijn naam is Ilse Zaal, 31 jaar oud en geborgen en getogen in Zaanstad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben een echte dierenvriend en loop graag hard in de polder. In 2011 werd ik gekozen als Statenlid. Het is een grote eer om volksvertegenwoordiger te zijn in deze prachtige provincie. Een provincie met grote bruisende steden en veel bedrijvigheid, maar ook prachtige natuur en cultureel erfgoed. Ik heb me de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme en plezier ingezet voor de Noord- Hollandse natuur en het milieu. Zo heb ik onder meer gevochten voor het behoud van de ecologische hoofdstructuur (nu het Natuurnetwerk Nederland) en ervoor gezorgd dat zonne- energie een speerpunt is geworden. Ook heb ik me sterk gemaakt voor de circulaire economie door middel van een motie op het gebied van de grondstoffenrotonde. Dit alles in een prettige samenwerking met fractiegenoten, leden, maatschappelijke organisaties en andere Statenleden. Het waren mooie jaren, maar ik ben nog niet klaar. De nieuwe Natuurbeschermingswet en Omgevingswet komen eraan en ik wil mijn kennis inzetten bij de implementatie daarvan in Noord- Holland. Ook wil ik zien hoe de grondstoffenrotonde zich verder ontwikkelt en meer aandacht vragen voor verduurzaming van de land en tuinbouwsector. Als u voor mij kiest, kiest u voor een energieke en jonge politicus met een no- nonsense mentaliteit en een groot netwerk, zowel binnen als buiten de partij. Ik ben inhoudelijk gedreven, zakelijk en helder in debat en maak veel gebruik van social media. Ik kijk uit naar een nieuwe periode met een nieuwe hopelijk grote fractie, met verschillende expertises en een goede mix van oud/jong, ervaren en nieuw.

4 4. FLIP DE GROOT AMSTELVEEN Achternaam De Groot Geslacht Man/vrouw Roepnaam Flip Voorletters Geb. Datum Geb. Plaats Tiel Hogeschooldocent Vanaf 2010 Statenlid Provincie Noord Holland (fractievoorzitter) Duo Statenlid Provinciale Staten Noord Holland Fractievoorzitter Gemeente Muiden Medio Wethouder Muiden Gemeenteraadslid Muiden nu Bestuurslid Stichting Zeilvloot Muiden ; Mede- initiatiefnemer/ bestuurslid Cult. Jongerencentrum Muizenfort 1983 Economie, Water, Bestuur Provinciale Staten Noord Holland n n Toelichting In 2010 heb ik een head start beloofd bij het realiseren van het D66 verkiezingsprogramma. Bij de coalitie- onderhandelingen is het gelukt om een omvangrijk deel van de doelstellingen van het VKP te realiseren en belangrijker nog geïmplementeerd te krijgen. De fractie, waar ik voorzitter van mocht zijn, heeft daar samen met onze Gedeputeerde verslag van gedaan in de Midterm review. De verbinding van de thema s landschap, milieu en investeringsklimaat is versterkt in deze periode. De komende periode wil ik mij inzetten voor een Noord Holland waarin: het vermogen van de burger om zelf grip te krijgen op de kansen en bedreiging van de tijd om te gaan versterkt wordt ( circle of influence ) en de overheid zich inzet voor de goed vestigingsklimaat, de juiste verbinding tussen arbeidsmarkt/ onderwijs/ onderzoek en ondernemers. En daarmee problemen wegnemen die een burger redelijkerwijs zelf niet kan oplossen ( Circle ofconcern ) Een overheid die werkt aan een gezonde economie die alleen gezond kan zijn als hij duurzaam is. De provincie kan hierbij niet als een eiland functioneren: het contact en de samenwerking met collega s in gemeenteraden en colleges, de burgers en beleidspartners is noodzakelijk en daar zal ik mij evenals in afgelopen perioden sterk voor maken! Mijn belofte nu: Head start bij het realiseren van het nieuwe programma Meer houvast voor de burger de eigen toekomst te richten Werken aan een gezonde dus duurzame economie Samenwerking/synergie

5 5. AMELIE STRENS AMSTERDAM Achternaam Strens Geslacht /vrouw Roepnaam Amélie Voorletters AJCE Geb. Datum Geb. plaats Nijmegen Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat West Nederland Noord Nvt april 2012 juni 2014 Bestuurslid D66 Amsterdam centrum mei 2013 jan 2014 Voorzitter programmacommissie D66 Amsterdam centrum juli 2013 mrt 2014 Campagneleider GR 2014 D66 Amsterdam centrum mrt 2014 juni 2014 Campagneleider EP 2014 D66 Amsterdam centrum Nvt Milieu, ruimte, water Ja, bestuurscommissie Amsterdam Centrum, plaats 6 Toelichting Het zou voor mij een grote eer zijn om Statenlid voor D66 te zijn. Ik wil dit graag worden, omdat ik me wil inzetten voor een leefbare, duurzame en aantrekkelijke provincie Noord Holland. Door de toenemende verstedelijking neemt de druk op onze steden toe. Ik wil graag de uitdaging aangaan om deze belangrijke steden van onze provincie leefbaar, bereikbaar en bewoonbaar te houden. Echter kan dit naar mijn idee niet zonder ook aandacht te hebben voor de krimpgebieden in de regio en de waardevolle landschaps- en natuurwaarden. Je hebt beide nodig om ook in de toekomst vooruit te kunnen. Hierdoor kan je mee te blijven doen in Europa en de wereld als belangrijke economische topregio waar bedrijven en burgers zich willen vestigen. Mijn Statenlidmaatschap zal ik daarom ook niet alleen uit kunnen en willen voeren. Input zal ik halen door goed contact te hebben met lokale D66 fracties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Door mijn werk als omgevingsmanager ben ik in staat goed contacten te leggen en ken ik veel organisaties in de regio. Ik wil open staan voor initiatieven die om ons heen worden ontwikkeld. Zo kan ik mijn ambitie voor een leefbaar, duurzame en aantrekkelijke provincie Noord Holland als woon- en werkomgeving waarmaken. Door mijn enthousiasme en inhoudelijke kennis van de taakvelden van de provincie ben ik van mening dat ik een geschikte kandidaat ben. Ondanks het feit dat de provincie voor veel mensen niet direct zichtbaar is, wil ik daar graag namens D66 verandering in te kunnen brengen. Ik hoop dat ik die kans krijg, dan pak ik hem met beide handen aan!

6 6. HEIN STRUBEN OVERVEEN Achternaam STRUBEN Geslacht Man Roepnaam HEIN Voorletters H.W. Geb. Datum Geb. plaats Amsterdam Dir HEINSTRUBEN ADVIES BV Vanaf maart 2011 STATENLID Voorzitter afdeling Bloemendaal Duo- Statenlid voor D66 Provincie Noord- Holland (04/ /10/2006) Statenlid Provincie Noord- Holland (30/10/ /03/2007) Duo- Statenlid D66 Provincie N- H (Cie ROG en WVV (12/04/ /03/2011) Bestuurslid Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen Bestuurslid EOWeijers stichting 1986 tot 1994 Secretaris Generaal International Society of City and Regional Planners RO, Water, Milieu, infrastructuur n Water Natuurlijk Kandidaat gesteld voor RIJNLAND voor Water Natuurlijk; kandidatenlijst nog niet bepaald n Ik richt mij op de inhoud met aandacht voor de publieke zaak. Mijn kennis en interesse ligt vooral bij de ruimtelijke en milieu kwaliteit van de leefomgeving. Ik ga creatief om met de dynamiek in de samenleving die vraagt om verandering door aanpassen en vernieuwen. Veranderen vraagt soms om roer te houden, maar soms ook heroverwegen. Veranderen vraagt flexibiliteit, discipline en inspanning. Kritisch en deskundig beoordelen van voorstellen, actief bijdragen in oplossingen en een eigen afweging maken voor het algemeen belang. Voor mij is belangrijk om transparant en zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld en mensen ruimte te bieden. Daarbij ga ik uit van ruimte voor dynamiek en innovatie en vertrouwen in mensen, mensen die hun eigen morele verantwoordelijk nemen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen, van het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is voor mij D66 en daar voel ik mij thuis. De focus in de komende periode richt zich op de kracht van de stedelijke gebieden, op knooppunten van vervoer en de energie productie. Juist omdat D66 voor de stad is moet er goed gezorgd worden voor de karakteristiek en benutting van het landschap in Noord- Holland. Groen met verstand en zorg voor robuuste natuur. De kunst wordt de kwaliteit die we tot nu toe gemaakt hebben te behouden, goed te beheren en natuurlijk waar mogelijk te verbeteren. De groei blijft haperen en de financiële middelen schaars. De ruimte voor nieuwe grootse plannen is beperkt. Meer doen met minder, minder asfalt maar beter benutten infrastructuur. Voor hetzelfde geld meer mensen beter bedienen, meer en beter samenwerken tussen gemeenten en de provincie. Meer contacten tussen de Statenfractie en afdelingen in Noord- Holland over oplossingen voor de kwaliteit van de publieke ruimte. Meer duurzame en decentrale oplossingen zeker voor energieopwekking, grondstoffen maar ook voor water.

7 7. SUZANNE KLAASSEN AMSTERDAM Achternaam Klaassen Geslacht Vrouw Roepnaam Suzanne Voorletters S. Geb. Datum 16 december 1982 Geb. Plaats Amsterdam Programmamanager bij Vereniging Natuurmonumenten Vanaf januari 2014 Deelnemer Route66. Het tweejarige Talentenstimuleringsprogramma van D66 september Bestuur Jonge Democraten Noord- Holland & Flevoland. Secretaris Politiek september 2010 n.v.t. natuur, water, ruimtelijke ordening, milieu, duurzame energie, bestuur Toelichting Met veel enthousiasme kandideer ik mij voor het Statenlidmaatschap. Een bijzonder mooie functie waar mijn passie voor politiek, bestuur en een mooie gezonde leefomgeving samenkomen. Mijn opleiding en werkervaring hebben ervoor gezorgd dat ik breed ontwikkeld ben op het gebied van natuur, water, milieu en ruimtelijke ordening. In mijn dagelijks werk bij Natuurmonumenten kom ik in aanraking met initiatieven zoals de grondstoffenfabriek, het Deltaprogramma, en bijvoorbeeld tijdelijke natuur. Ik stel graag mijn kennis ter beschikking om vanuit de Staten, samen met de gemeenten en waterschappen, de komende periode deze en andere maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Niet alleen de inhoud is belangrijk. D66 heeft in de provincie nog een wereld te winnen aan zichtbaarheid. Ik zou mij er sterk voor willen maken om de buitenwereld meer naar binnen te halen en vice versa. Ik ben een echte netwerker en verbinder en zie het als een uitdaging om meer naar buiten toe ons sociaal- liberale verhaal te vertellen, maar ook ideeën op te halen. Ik wil ervoor zorgen dat mensen weten dat stemmen op D66 een verschil maakt. Ten slotte voel ik mij thuis in onze provincie. Ik ben opgegroeid in Uithoorn, heb vijf jaar in Hilversum gewoond en ben sinds twee jaar voor de liefde verhuisd naar Amsterdam. Onze provincie kent een grote diversiteit die we mogen koesteren, daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Ik hoop dat ik dat voor u mag doen!

8 8. TOM BUIJTENDORP LAREN Achternaam Buijtendorp Geslacht Man Roepnaam Tom Voorletters T.M. Geb. Datum 31 maart 1962 Geb. Plaats Wettingen (Zwitserland, Nederlandse nationaliteit) McKinsey, strategisch adviseur Zilveren Kruis lid MT strategisch adviseur Raad van Bestuur Achmea Vanaf 07/2014 Lid themagroep Ruimtelijk verkiezingsprogramma NH 2015 Geen 1980 heden Amateur- archeoloog: in 2010 proefschrift VU over Forum Hadriani, met ook aandacht voor maatschappelijke relevantie; met succes nominatie voor werelderfgoed UNESCO. Afgelopen jaren verbreding naar religie heden Publicist: opinies in Volkskrant over Nationaal Historisch Museum en Werelderfgoed, boekartikelen over sociaal- liberaal denken (2010) en briljante businessmodellen (2014 en in druk), artikel Idee sept Als strategisch adviseur/ bedrijfseconoom/publicist integraal perspectief. Interesse voor duurzaamheid (incl. energie), MVO (inclusief verdienvermogen culturele instellingen, landschappen etc.) en bestuur (provinciale, gemeentelijke herindeling, participatie, referenda etc.). Themagroep ruimtelijk; proefschrift raakvlak ruimtelijk, regionale economie en erfgoed. Als oud journalist interesse in media. Minder affiniteit met wonen, mobiliteit en financiële component van het provinciebestuur.. Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam? Ik heb mijn sociaal- liberale gedachtes in 2010 kort in een bijdrage aan een boek op papier gezet, maar heb vanwege het drukke gezinsleven met vier kinderen, drukke werkzaamheden en de nasleep van mijn promotie aan de VU (eind 2010) destijds geen tijd gevonden politiek actief te worden. Nu de laatste van onze vier kinderen uit huis is gegaan, wil ik ook buiten mijn werk een maatschappelijke bijdrage leveren, en wel via D66 omdat het sociaal- liberale gedachtegoed me zeer aanspreekt. Ik woon inmiddels twintig jaar in Noord Holland, waarvan de eerste periode in Gein- Driedorp in Amsterdam (de stad waar ik zes jaar heb gewerkt) en sinds zomer 1998 in Laren. De provincie NH is daarom een mooie plek om praktisch invulling te geven aan belangrijke thema s als duurzaamheid (incl. energie), ruimtelijk, erfgoed en democratisch en krachtig bestuur. Ik ben bij de twee lijsttrekkersdebatten in Haarlem en Amsterdam geweest, heb deelgenomen aan het Statenklasje en de algemene introductie van de provincie, heb een commissievergadering en twee Statenvergaderingen bezocht en ben bij een fractievergadering geweest. Verder ben ik nu betrokken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma, nam deel aan de drie plenaire bijeenkomsten in Heerhugowaard, Hilversum en Haarlem, leverde algemene input en schrijf mee in het clubje Ruimtelijk. Landelijk heb ik symposia van de Van Mierlo Stichting bezocht en er verscheen begin september van mij in Idee een artikel over wederzijdse ontplooiing (p ). Ik hoop aan de fractie van D66 een zinvolle bijdrage te leveren met mijn ruime ervaring in de journalistiek en het bedrijfsleven, dat laatste met name op het snijvlak van publiek- privaat. Als strateeg breng ik een integrale en verbindende manier van kijken mee, gecombineerd met zes jaar praktische operationele ervaring als leidinggevende.

9 9. HENDRIK BOLAND ENKHUIZEN Achternaam Boland Geslacht Man Roepnaam Hendrik Voorletters C.H. Geb. Datum Geb. plaats Terneuzen Vanaf mei 2013 Secretaris van D66 afdeling Westfriesland Raadslid gemeente Enkhuizen Wethouder gemeente Enkhuizen Vanaf - tot Functie Raadsgriffier gemeente Andijk Interim directeur Register Holland (klassebureau) Kapitein grote zeilvaart heden President of EMH (European Maritime Heritage, www. e- m- h.eu) Ruimtelijke ordening, water, monumenten Stelt u zich kandidaat voor een onverkiesbare plek Op de lijst voor de gemeenteraad Enkhuizen, plaats 6 D66 is een innovatieve en constructieve partij, waarbij er volop ruimte is voor een grote inbreng van onderop. Dat heeft mij altijd geïnspireerd bij mijn werk als raadslid en wethouder in Enkhuizen. De posities van gemeenteraad en college is constant in beweging en heb ik ontwikkeld als griffier in Andijk. Als wethouder heb ik mijn portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, water en monumenten met heel veel plezier ingevuld. Als woordvoerder namens de gemeente en namens de regio heb ik mij ingezet om met Noord- Holland Noord en de provincie breed gedragen ontwikkelingen te stimuleren en een gebiedsvisie op te stellen. De discussie over zelfstandigheid, herindeling of bestuurlijk samenwerken leidt op dit moment voor Enkhuizen tot een ambtelijke fusie met de buurgemeenten

10 10. ZAFER YURDAKUL AMSTERDAM Achternaam Yurdakul Geslacht Man Roepnaam Zafer Voorletters Z Geb. datum 08 maart 1963 Geb. Plaats Sivas (Turkije) Directeur Podium Mozaiek, internationaal cultuurpodium en organisatieadviseur Vanaf 2011 Statenlid in de Provinciale Staten van Noord- Holland Statenlid- vicefractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord- Holland Gemeenteraadslid vicefractievoorzitter in de Gemeenteraad van Amsterdam Fractievoorzitter D66 in de Stadsdeelraad De Baarsjes in Amsterdam Lid van de programmacommissie Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam Vicevoorzitter politiek en duoraadslid en raadslid in de Baarsjes in Amsterdam Lid van de Raad van Toezicht Circus Elleboog Voorzitter van de Raad van Commissarissen Semah NV Financiën, Economische Zaken en Cultuurhistorie Stelt u zich verkiesbaar voor een onverkiesbare plek? Statenfractie in de Provinciale Staten van Noord- Holland Provincie Noord- Holland dient zich in mijn ogen concentreren op taken die het belang of de capaciteit van individuele gemeenten overstijgen. Juist in economische moeilijke tijden, is het van eminent belang te waken over opgebouwde kernkwaliteiten in onze provincie: compacte steden en open landschap, het openbaar vervoer tussen de steden, onderhoud van provinciale wegen, behoud en onderhoud van monumenten en natuurlijk een bruisend kunst- en cultuurmilieu. Ik ben ervan overtuigd dat deze kernkwaliteiten in samenspel met de gemeenten in onze provincie wel degelijk kunnen worden verankerd en veiliggesteld. Dit samenspel heeft naar mijn mening drie van elkaar onlosmakelijke elementen: openheid, dialoog en co- creatie. Voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven in Noord- Holland is verdere de samenwerking en integratie van de Randstadprovincies noodzakelijk. De innovatiekracht, meer banen en een kosmopolitische allure voor de Randstad zullen hiervan de vruchten zijn. In mijn politieke loopbaan als D66 politicus heb ik het lokaalbestuur van alle kanten meegemaakt. Ik begon als stadsdeelraadlid, werd gemeenteraadslid in Amsterdam en nu ben ik lid van de Provinciale Staten. In de afgelopen periode heb ik samen met mijn fractiegenoten en actieve partijleden ideeën voor een betere samenleving ontwikkeld en op de politieke agenda weten te zetten. Ik wil met uw steun deel blijven uitmaken van de fractie van D66 in de Provinciale Staten van Noord- Holland om onze ambities waar te maken.

11 11. CLAUDIA WEEMHOFF NAARDEN Achternaam Weemhoff Geslacht Vrouw Roepnaam Claudia Voorletters C Geb. Datum Geb. Plaats Rotterdam Raadsgriffier / Trainer, coach, counselor Verbonden aan VluchtelingenWerk Midden- Nederland en Startbaan Vanaf jan 2014 Voorzitter D66 Naarden- Bussum Raadslid en fractievoorzitter gemeente Zwijndrecht Vanaf 2003 namens de nieuwe gemeente Zwijndrecht / Heerjansdam Fractievoorzitter D66 WGR+ Drechtsteden Fractievoorzitter D66 WGR+ Zuid- Holland- Zuid Plv DB- lid, AB- lid Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (Buitengewoon) Ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Zwijndrecht Vice- voorzitter Stichting Kinderopvang Hendrik- Ido- Ambacht Raadsgriffier gemeente Nieuw- Lekkerland / Kinderdijk (nu Molenwaard) Ambtenaar rampenbestrijding Zuid- Holland- Zuid, belast met rouwverwerking Recreatieschappen, Kunst en Cultuur, Landschapsbeheer ( Ja, kieslijst gemeente Naarden, onverkiesbare plaats 9 Toelichting Vol overtuiging, enthousiasme en betrokkenheid ben ik voor D66 vele jaren actief geweest in het lokale en regionale bestuur. In een tijd waarin D66 letterlijk en figuurlijk de wind van voren kreeg, bleef het een uitdaging om op te blijven kruisen tegen de heersende politieke verhoudingen en cultuur. Door blijvend te investeren in mijn rol als volksvertegenwoordiger werden de kader stellende en controlerende rol een vanzelfsprekendheid en werd door de kiezer beloond. In de loop van de jaren realiseerde ik me dat het openbaar bestuur en politiek bedrijven mijn passie waren, waardoor ik ook beroepsmatig de overstap naar het openbaar bestuur maakte. In de achtbaan van de lokale politiek met zijn hoogte- en dieptepunten bleven mijn overtuiging en betrokkenheid, maar in de spitstijd van mijn gezinsleven merkte ik dat mijn enthousiasme over de uitdaging verminderde als er cyclisch weer een zelfde onderwerp op de agenda kwam. Door langere tijd bewust afstand van de politieke arena te nemen kwam er ruimte om andere ervaringen op te doen. Het leven als expat- gezin en een aanvullende studie psychologie hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe inzichten en persoonlijke verrijking. Sinds enkele jaren ben ik na enige omzwervingen vanuit de bible- belt in het Gooi beland. Hoe anders een cultuur ook kan zijn, het blijft bijzonder op nieuwe plaatsen gelijkgestemde D66- ers te ontmoeten, waardoor je niet lang een vreemde blijft in je nieuwe woonomgeving. Het voorzitterschap en de uitdaging van de afdeling Naarden- Bussum hebben mij weer midden in de actieve politiek geplaatst, waardoor het vuur weer is gaan branden. Openbaar bestuur en politiek bedrijven is mijn vak en wil dit graag weer in Noord- Holland gaan uitoefenen. Mijn inzet zal zich daarbij richten op de verbinding en korte lijnen tussen de provinciale fractie en de lokale afdelingen, om zo vanuit dezelfde kernwaarden politiek te kunnen bedrijven.

12 12. ANDRIES TIJSSENS AMSTERDAM Achternaam Tijssens Geslacht Man Roepnaam Andries Voorletters A.E. Geb. datum Geb. plaats Amsterdam E- mail Ondernemer (directeur ICT bedrijf en producent zeilfiets Whike) Huidige functie(s) binnen of namens D66 Vanaf Duo Statenlid Noord- Holland (Mobiliteit) (met onderbreking van enkele maanden in 2011) Raadslid Stadsdeelraad Amsterdam- Noord (Financiën,RO,Cultuur,Sport) Campagneleider Deelraadsverkiezing 2010 Amsterdam- Noord Voorzitter (permanente) programmacommissie D66 Amsterdam Vice- voorzitter (politiek) bestuur D66 Amsterdam Andere maatschappelijke functie(s) Heden Toezichthouder Tjalling Koopmans Academie Heden Bestuur Landelijk VO zorgverband Heden Bestuur 1 e School voor Persoonlijk VO, Isaac Beeckman Academie Heden Voorzitter stichting Fractieondersteuning D66 Amsterdam- Noord RO, Mobiliteit e.a. Stelt u zich verkiesbaar voor een onverkiesbare plek? Duo- Statenlid Noord- Holland Provinciale Staten Noord- Holland, plaats 9 (Verkiezingen PSNH 2011) Toelichting De afgelopen zeven jaren (met een korte onderbreking) heb ik als lid van de provinciale fractie op tal van onderwerpen het woord mogen voeren. De eerste jaren in een kritisch team dat scherp oppositie voerde en daarna in een coalitiefractie. Bij de komende verkiezingen heeft D66 de kans om de grootste te worden, daar help ik graag aan mee in de campagne. Door mijn ervaring kan ik D66 in de nieuwe fractie helpen nog meer haar stempel te zetten op de provinciale politiek in Noord- Holland.

13 13. WIM BAKKER AMSTERDAM Achternaam Bakker Geslacht Man Roepnaam Wim Voorletters W Geb. Datum Geb. Plaats Delfzijl Zelfstandig adviseur, onderzoeker en interim kracht voor (lokale) overheden. Momenteel hoofdzakelijk werkzaam als: Beleidsadviseur stedelijke ontwikkeling bij de Gemeente Enkhuizen (dossiers toerisme en recreatie, havens, duurzaamheid, milieu en afval) Beleidsadviseur EZ en bedrijfscontactfunctionaris bij de Gemeente Drechterland Vanaf juni 2013 Politiek secretaris regiobestuur Noord- Holland tot Lid kennisgroep economie D66 Amsterdam tot Fractiemedewerker (tot ) en steunfractielid PS Groningen tot Lid kerncampagneteam PS2011 Groningen tot Campagnevrijwilliger TK2010 Groningen Onbetaald en betaald roeicoach en supervisor van diverse talentvolle jonge sporters Topsporter, lid van het nationaal roeiteam Regionale economie heeft vanuit mijn werkervaring de voorkeur, maar alles is bespreekbaar Toelichting Zes jaar geleden werd ik lid van D66 vanuit maatschappelijk betrokkenheid en de gedachte dat je steentje bijdragen beter is dan schreeuwen van de zijlijn. D66 is mijn partij door de combinatie van richtingswijzers die staan voor onze idealen en de pragmatische manier van politiek bedrijven met een positieve blik op de toekomst. Daar ben ik de afgelopen jaren keer op keer in bevestigd. Tijdens verkiezingscampagnes, als fractiemedewerker, als bestuurslid en tijdens het schrijven van ons provinciale verkiezingsprogramma. Onze idealen en mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik nu graag als statenlid in de praktijk brengen. Daarom vraag ik u mij hoog op de lijst te zetten. Waarom zou u op mij stemmen? Tijdens mijn studie Geografie leerde ik over de ontwikkeling van regio s, de samenhang tussen stad en platteland en economie en natuur. In mijn werk adviseer ik overheden hierover. Op diverse plekken in het land spreek ik bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kijk ik met hen hoe we hun regio kunnen versterken. Binnen D66 kreeg ik als fractiemedewerker en bestuurslid de afgelopen jaren al een kijk in de keuken van de provinciale politiek. Deze kennis, ervaring en mijn netwerk neem ik namens u mee. Als ik in de staten kom mag u van mij verwachten dat ik: GS bij de les hou, mij maximaal inzet om ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken, maar vooral ook in de Provincie te vinden ben om te zien en horen wat er speelt en daar actie op te ondernemen. Dat zijn in mijn ogen de kerntaken van een volksvertegenwoordiger. Mij inzet voor de hele Provincie. Ik woon in Amsterdam, maar werk in Westfriesland en geniet in mijn vrije tijd van de hele Provincie. Opgegroeid op het Groningse platteland voel ik mij ook zeker verbonden met de landelijke delen van onze Provincie. Meer informatie op

14 14. ROB DIJKSLAG ALKMAAR Achternaam Dijkslag Geslacht Man Roepnaam Rob Voorletters R.A.J. Geb. Datum Geb. plaats Almelo (O) Zelfstandig Ondernemer / Raadslid D66 Alkmaar Vanaf juni 2011 Raadslid Gem. Alkmaar Dec Fractiemedewerker Juni 2008 Fractieassistent RO Heden Vrijwillige Buurthulp Kanaaldijk Koedijk Ruimtelijke Ordening Ja, D66 Ja, D66 Alkmaar november 2014 (vanwege verlate verkiezing i.c.m. herindeling / fusie met gemeenten Alkmaar/Schermer/Graft de Rijp op plaats 9. n Ik ben een gedreven, enthousiast en eerlijk persoon. Ik ben een teamplayer en ook in staat om zelfstandig en onder mandaat te werken en ruim inzetbaar. Ik houd me sinds m n lidmaatschap bij D66 voornamelijk bezig met Ruimtelijke Ordening, en heb daarvoor/daardoor inmiddels een behoorlijk ruim netwerk op kunnen zetten en onderhouden voor input van buitenaf wanneer dit gewenst is/was. Mijn expertise in de bouw heeft mij de laatste jaren als Raadslid voor D66 Alkmaar bijzonder goed geholpen in m n besluitvorming en de daaraan gekoppelde terugkoppeling naar m n eigen D66 fractie. Ben een groot voorstander van bestuurlijk overleg, vooral ook met locale D66 fracties en onze provinciale fractie, en inmiddels volledig bekend bij alle D66 fracties in de omgeving van Alkmaar, maar ook daar buiten.

15 15. JOB ROOK AMSTERDAM Achternaam Rook Geslacht Man Roepnaam Job Voorletters J.H. Geb. Datum 11 mei 1977 Geb. Plaats Utrecht Beleidsadviseur Drinkwater Stichting Waternet en Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) Geen 2013 Masterclass D66 Amsterdam heden Diverse werkzaamheden bij de Landelijke Thema Afdeling Ruimte & Mobiliteit Lid Ondernemingsraad Stichting Waternet heden Secretaris en Penningmeester Vereniging Van Eigenaren (VVE) Ruimte, water, natuur en milieu. En aan deze beleidsonderdelen gerelateerde economische ontwikkelingen Toelichting De provincie vervult een essentiële bestuurslaag in de doorwerking van Rijksbeleid naar waterschappen en gemeenten en vice versa. De kracht van het functioneren van een provincie is met name samenwerking en verbinding creëren tussen overheden, belanghebbende partijen en stakeholders. De belangrijkste dossiers voor een provincie zijn in mijn ogen economie, mobiliteit en ruimte. Vanuit mijn achtergrond (opleidingen Makelaardij management en Planologie) en inhoudelijke kennis op het gebied van ruimte, watermanagement, natuur en milieu denk ik toegevoegde waarde te kunnen leveren in de fractie, de provincie en daar buiten aan het realiseren van het D66 gedachtegoed. Met behulp van mijn vakkennis denk ik aan veel onderwerpen meer inhoud te kunnen geven en zodoende de realisatie van veel voornemens haalbaarder te maken. De provincie is voor veel burgers een vrij onbekende / onzichtbare bestuurslaag. Het is mijn ambitie om met mijn persoonlijke kwaliteiten van openheid, presentatie en kennisnetwerk de provinciale D66 fractie en het provinciale beleid meer zichtbaar te maken. In 2012 heb ik de Masterclass D66 Amsterdam met succes gevolgd. Graag zet ik mij voor de komende jaren in om zowel inhoud als samenwerking het beleid van D66 verder te ontwikkelen en daadwerkelijk te implementeren. Qua aandachtsgebieden heb ik sterke voorkeur voor watermanagement, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Maar voor een goede samenwerking met en sterkere verbinding tussen Noord- Hollandse gemeenten in de eerste plaats Amsterdam, en de provincie wil ik mij van harte inzetten.

16 16. ASTRID VD WEETERING OUDESCHILD TEXEL Achternaam Van de Wetering Geslacht vrouw Roepnaam Astrid Voorletters A.A.M. Geb. Datum Geb. Plaats Texel Wijkverpleging Vanaf 2010 Raadslid, Fractievoorzitter Vanaf - tot Functie Penningmeester Voorzitter Commissielid heden Raadslid Natuur,energie,grondstoffen en water Gemeenteraad voor D66 / eilanderraad als een van de vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad Ik vind dat een brede vertegenwoordiging binnen D66 vanuit de provincie een pluspunt kan zijn. Vertegenwoordiging vanaf Texel kan daaraan bijdragen.

17 17 JET BEAUMONT AMSTERDAM Achternaam Beaumont Geslacht Vrouw Roepnaam Jet Voorletters H.M.M. Geb. Datum Geb. Plaats Goirle Beleidsmedewerker, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t/m 09- Beleidsmedewerker, Tweede Kamerfractie D t/m 01- Overheidsjurist, ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Medewerker, rechtswinkel Nieuwegein Geen voorkeur Stelt u zich kandidaat voor een onverkiesbare plek... Tijdens mijn studietijd is mijn interesse voor de politiek gegroeid en ben ik lid geworden van de Jonge Democraten. Als afgestudeerd jurist wilde ik me inzetten voor oplossingen van maatschappelijke problemen en het vertrouwen in onze rechtsstaat. Met een traineeship aan de Academie voor Overheidsjuristen heb ik mijn juridische kennis verbreed en geleerd in een politieke context te werken. Maar ik wilde dichter bij het politieke vuur zitten. Dus toen er een kans was om in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker aan de slag te gaan, heb ik die gegrepen. Ik vond het fantastische om midden in de dynamiek en hectiek van de Tweede Kamer te werken, en onderdeel uit te maken van een team dat zo gemotiveerd is om Nederland vooruit te brengen. Ik heb me onder andere beziggehouden met dossiers op het gebied van Immigratie en Asiel, Justitie en Mensenrechten en de Kamerleden kunnen ondersteunen om hier mooie stappen in zetten met aangenomen moties en amendementen op tal van tereinen en een initiatiefwetsvoorstel over de rechtsbescherming in asielzaken. Sinds een jaar werk ik als beleidsmedewerker bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Boeiend werk, maar ik mis de politieke arena. De vijf richtingaanwijzers die de uitgangspunten en ideeën van D66 vertalen onderschrijf ik volledig. Eén springt ervoor mij uit; vertrouw op de eigen kracht van mensen. De vrijheid hebben om je eigen leven in te richten. Daar hoort naar mijn mening ook bij dat mensen actief bij de politiek worden betrokken en dat vraagt, zeker in deze tijd, om een versteviging van de lokale democratie. Daarvoor wil ik me in de provinciale politiek inzetten, gezien mijn achtergrond in beleid, recht en politiek denk ik hier een effectieve bijdrage aan te kunnen leveren.

18 18. MARIJN MAKKER AMSTERDAM Achternaam Makker Geslacht Man Roepnaam Marijn Voorletters Geb. Datum Geb. plaats Schagen - Fractiemedewerker D66 Amsterdam Nieuw- West Vanaf 10/2012 Fractiemedewerker D66 Amsterdam Nieuw- West maart 2014 Actief vrijwilliger gemeente raad campagne maart - 22 mei 2014 Actief vrijwilliger verkiezingen voor het Europees Parlement 2013 heden Actief vrijwilliger permanente campagne, onder andere bij Kwaku, Gaypride en Appelsap Medewerker UB2000 Horeca uitzendbureau, onder andere sales en sollicitaties Docent maatschappijleer, Regius College Schagen Studentlid College van Beroep voor de Examens van de HvA Studentassistent bij het International Office van de HvA Domein Onderwijs en Opvoeding Zorg, Cultuur, Middelen Ja, ik sta op de lijst voor de bestuurscommissie van Amsterdam Nieuw- West op plaats 11. Als geboren Noord- Hollander vind ik het een geweldige uitdaging om de provincie net een stukje mooier te maken dan dat zij al is. Ik ben geboren in Schagen, op de middelbare school gezeten in Heerhugowaard en mijn studie voortgezet in Amsterdam. Met een slechtziende vriend heb ik een aantal jaren in weekenden en vakanties op een tandem door het Noord- Hollandse landschap gefietst. Ik ben van de natuur, cultuur en de mensen van Noord- Holland gaan houden. Daarom zou ik mij de komende vier jaar sterk willen maken voor een goede uitvoering van het verkiezingsprogramma. Met name als het gaat om cultuur en de bescherming en behoud van (wereld)cultureel erfgoed. Zodat de provincie aantrekkelijk blijft voor allerhande vormen van toerisme. Waarom pas ik goed in de nieuwe fractie van D66? Ik ben uitermate positief ingesteld, een teamspeler en een pragmaticus. Ik ben iemand die liever zoekt naar consensus dan dat er één iemand boos een bijeenkomst verlaat. Ik luister liever eerst voordat ik oordeel. Ik ben een netwerker die zowel de zakelijke als de persoonlijke relatie van belang vind. Samen vier jaar lang hard werken aan een mooier Noord- Holland is voor mij de toekomst. Daarom hoop ik op een skoftig mooie zetel in de Provinciale Staten van Noord- Holland.

19 19. PATRICK BIJVOET HAARLEM Achternaam Bijvoet Geslacht Man Roepnaam Patrick Voorletters PCH Geb. Datum 14 november 1966 Geb. Plaats Nijmegen Leraar (freelance) Vanaf Bestuurslid Communicatie & Campagne D66 Haarlem Campagnecoördinator EP2014 D66 Haarlem Lid campagneteam namens bestuur D66 Haarlem GR2014 in Haarlem Algemeen bestuurslid D66 Noord- Holland/Projectlid D66 Noord- Holland Lid campagneleiding Lijsttrekkersverkiezing Sophie in t Veld (EP2014) Lid Raad van Commissarissen Molenwijk I (Eén van Nederlands grootste appartementencomplexen in Haarlem) Lid O.R. OBS Merlijn Nieuw- Vennep (personeelsgeleding) Lid C.O.R. Stichting openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer (namens personeelsgeleding OBS Merlijn) Verkeer & vervoer Duurzaamheid (Wel adviseur geweest voor een onderwijswerkgroep GroenLinks in 2010) Als Statenlid wil ik midden in de maatschappij staan. Dat betekent voor mij onderzoeken door te luisteren naar mensen, bedrijven en organisaties. Op basis van die input, het verkiezingsprogramma, mijn eigen creativiteit, kennis en ervaring wil ik dan met de D66- fractie vorm geven aan de toekomst voor Noord- Holland. Mijn naam is Patrick Bijvoet en stel me kandidaat voor de Provinciale Staten. Al jaren zet ik me ondersteunend en als bestuurder in afdelingen en Thema- afdelingen in voor D66. Ook ken ik de politieke spelregels op lokaal, landelijk en Europees niveau goed. Mijn motivatie om dat te doen is omdat D66 uitgaat van mensen en niet alleen wij goed vinden. Als liberaal vind ik dat het vormen van de maatschappij vooral een zaak is van burgers, bedrijfsleven en pas als het echt nodig is de overheid. Daarbij staat de vrijheid van het individu voorop. Uit ervaring weet ik dat hoe meer ruimte en vrijheid, hoe beter mensen zich ontplooien. Ik stel me kandidaat voor de Provinciale Staten, omdat de onderwerpen die me raken provinciale dossiers zijn. Ik wil me graag inzetten voor een Noord- Holland waar natuur en milieu hand in hand gaan met bedrijvigheid. Daarvoor is een goede en duurzame infrastructuur belangrijk. De belangrijkste uitdagingen in Noord- Holland zijn volgens mij mobiliteit, werkgelegenheid en duurzaamheid. Voor Noord- Holland heb ik goede ideeën voor een effectiever intercitybusvervoernet. Steden met elkaar verbinden is de sleutel in openbaar vervoer en overige mobiliteit. Een slim systeem van fietssnelwegen kan groene mobiliteit verbeteren. Knelpunten bij Haarlem (met de Mariatunnel) en bereikbaarheidsproblemen in de richting van Den Helder (verlenging A9) moeten worden opgelost. Door mobiliteit en duurzaamheid slim te combineren, denk ik dat de provincie kansen creëert voor innovatieve bedrijven, wat goed is voor werkgelegenheid. Ik wil me als statenlid inzetten voor een bereikbaar, toekomstgericht en duurzaam Noord- Holland.

20 20. ERNST DEBETS ZAANDAM Achternaam Debets Geslacht Man/vrouw Roepnaam Ernst Voorletters E.M. Geb.Datum 6 Augustus 1961 Geb.plaats Koog a/d Zaan E mail Product Manager/Senior Marktspecialist NL Effectenmarkt Momenteel geen Penningmeester afdeling Zaanstad Vanaf 1994 tot Bestuurslid afdeling Zaanstad / Campagneleider GR Voorzitter Afdelingsverkiezingscie GR 2010 (Zaanstad) 2011 Campagnecoördinator Zaanstad voor PS NH 2011 Vanaf Commissaris wedstrijdroeien bij ZZV Roeien, Zaandam Economische Zaken, Financiën, Verkeer en Vervoer, Schiphol, Sport & Recreatie (Indien u deze vraag met ja beantwoord, wordt u na de uitslag van de stemming onder de kandidatenlijst geplaatst) Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? Ja, Gemeenteraad Zaanstad (GR2014) plaats nummer 12 Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? Even voorstellen: Ik ben Ernst Debets, 53 jaar oud. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Krommenie. Na het behalen van mijn einddiploma Atheneum- B heb ik 3 jaar stede- bouwkunde en planologie gestudeerd aan de TU Delft. Na het afbreken van mijn studie ben ik gaan werken in het effectenvak, achtereenvolgens bij de NMB Bank (eerst in Amsterdam en later in Luxemburg), daarna bij de Kas Bank en sinds ruim 13 jaar bij het Amsterdamse kantoor van BNP Paribas. Sinds mijn terugkeer uit Luxemburg (in 1993) woon ik in Zaandijk. In mijn vrije tijd houd ik mij naast de politiek bezig met mijn (al sinds mijn studietijd) favoriete sport: roeien. Daarnaast ga ik als het even kan graag op vakantie naar een van de voor Nederlanders klassieke emigratielanden : Nieuw Zeeland, Australië en Canada. Tevens zult U mij regelmatig tegenkomen met een camera om m n nek, want ook fotograferen is iets waar ik mij graag mee bezig houd. Door mijn veelvuldig verblijf in het (verre) buitenland spreekt de 2e D66 richtingwijzer Denk en handel internationaal mij heel erg aan. Mede omdat ik mij in ca. ¾ van de wereld verstaanbaar kan maken (ik spreek vloeiend Engels, Duits, Frans en Luxemburgs) voel ik mij vaak meer wereldburger dan Nederlander. In Noord Holland wil ik mij voor D66 inzetten in het bestrijden van het filemonster door te ijveren voor een betere (planologische) verdeling van wonen en werken, waardoor de vraag naar mobiliteit zal afnemen en onze mooie provincie leefbaarder zal gaan worden.

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid Onder redactie van Jan Prij pagina 2 Inhoud pagina 3 Inhoud Colofon Waar sta ik voor op? -

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

Dit werk is mijn passie

Dit werk is mijn passie Rood Ledenblad van de Partij van de Arbeid 3e jaargang nummer 4 juni 2006 Ondernemers over de PvdA Terug naar de emancipatie van de onderklasse De PvdA-ideeëntrein Trude Maas: We moeten het bedrijfsleven

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12 INHOUDSOPGAVE INHOUD EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 Volharden, je lijn doorzetten en de stip op de horizon bewaken RENÉ VAN DEN BURG EN MARIJKE FLEUREN KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie