Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015"

Transcriptie

1 Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015

2 Inhoud 4 Gecertificeerde professionals verdienen meer dan hun collega s 12 ELA Certificering 15 Tijd voor aanpakken! Het onderhoud aan ons functiegebouw kost zoveel tijd (en geld); kan dit niet slimmer? Hoe richt ik mijn beloningsbeleid zo in dat deze aansluit bij onze strategische ambitie en organisatiecultuur? Een generiek functiegebouw klinkt mooi, maar waar begin ik en hoe pak ik dit aan? We hebben een prachtig systeem voor performance management, maar het komt niet van de grond. Hoe zorg ik dat het wél werkt? Spelen deze vraagstukken ook in uw organisatie? Neem dan contact op met Berenschot. Wij bieden u slimme en nieuwe inzichten die leiden tot opmerkelijke resultaten. Samen met uw kennis en ervaring kunnen we alle aspecten van een vraagstuk aanpakken. Meer weten? Kijk op 6 9 Colofon Uitgever en redactie: Vereniging Logistiek management, Peter van der Sterre en Marleen Veldhuijzen vlm Salaris- en Loopbaanonderzoek: Berenschot, Hans van der Spek en Hella Sylva Drukwerk: Quantes Vormgeving: Helen Verbeek Grafische Producties Mediapartner: Logistiek, Heres Stad Projectgroep Salaris- en Loopbaansurvey: Met speciale dank aan de vlm projectgroep Salaris- en Loopbaansurvey: Robert Velu, Geke Krijger, Duco Buijze en Jules Croonen Copyright: Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van vlm, door vlm gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan over te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen. 3

3 Door: Jack A.A. van der Veen Foto: EVO Zijn logistiek & supply chain professionals klaar voor de toekomst? Het salaris- en loopbaanonderzoek 2015 onder logistiek & supply chain professionals toont een interessant beeld van de beroepsgroep. Het maakt duidelijk dat er ruim voldoende dynamiek en ambitie aanwezig is; de professionals staan open voor nieuwe uitdagingen en hechten veel waarde aan toekomstvisie, ontwikkelmogelijkheden en spraakmakende activiteiten. Ook het feit dat logistiek & supply chain professionals relatief zeer tevreden zijn over hun werk en hun salaris is zeer positief te noemen. Hoewel er alle reden is om tevreden te zijn over hoe de beroepsgroep nu op deze foto staat, biedt de uitkomst geen garanties voor de toekomst. Omdat die toekomst wel eens heel anders kan zijn dan het recente verleden, rijst de vraag zijn de logistiek & supply chain managers ook klaar voor die toekomst? Daartoe hieronder een korte verkenning. Er zijn ook binnen organisaties belangrijke veranderingen gaande. In de moderne open economie met transparante markten is het realiseren van onderscheidende klantwaarde de centrale opgave voor bedrijven. Dit heeft grote gevolgen. Waar de traditionele organisaties een afdelingsstructuur kennen, zijn steeds meer organisaties aan het kantelen. Niet langer staan functies zoals Financiën, Marketing, HRM en Logistiek centraal maar zijn organisaties klantgericht gestructureerd door processen als order-to-cash, productontwikkeling en het afhandelen van informatieaanvragen. In de gekantelde organisaties worden de Lean concepten steeds vaker toegepast, ook buiten de klassieke productiebedrijven. Ketensamenwerking kan worden gezien als het verlengen van het Lean gedachtegoed door de hele supply chain. Hoewel Lean en Ketensamenwerking in principe gesneden koek zijn voor de de toekomst niet ver meer. En reken er maar op dat de andere professionals jou zullen aanspreken op jouw bijdrage aan de strategische organisatiedoelen. Schaap Opgeteld zit de agenda met ontwikkelingen van de logistiek & supply chain professional propvol. Nieuwe technologieën, andere werkprocessen, modern leiderschap, strategische visie ontwikkelen en generatiewisselingen, ga er maar aan staan! Wellicht is het allemaal samen ook Het Logistieke schaap heeft maar vier poten War-on-talent Komend uit tijden van crisis zou je bijna vergeten dat het voor organisaties van groot belang is om logistiek & supply chain talent aan je te binden. Maar als we alle demografische, economische en technologische trends extrapoleren dan zal de war on talent binnenkort in alle hevigheid losbarsten. Door de vergrijzing, het toenemende belang van klantwaardecreatie, de steeds geavanceerdere fijnmazige logistiek (bijv. door e-commerce) en de grote technologische vernieuwingen (bijv. 3D printers, internet-of-things, robotisering, smart industry) is de verwachting dat er meer vraag en minder aanbod op de logistiek & supply chain arbeidsmarkt zal ontstaan. En het is maar de vraag of de logistiek & supply chain in staat is om de nieuwe generaties (die heel anders denken over werk) aan zich te binden. logistiek & supply chain professional brengt dit toch uitdagingen met zich mee. Logistiek (of Supply Chain) is niet langer een separate afdeling maar het is een onderdeel van een end-to-end klantwaarde-genererend proces dat als zodanig aangestuurd moet worden. Sociale innovatie Hoewel lang niet iedereen zich dat realiseert, zijn de concepten van Lean en Ketensamenwerking sterk gerelateerd aan de zogenaamde sociale innovatie. Dit houdt in dat mensen op de werkvloer veel meer zeggenschap krijgen (empowerment) en dat ze alle ruimte krijgen om processen te verbeteren. Transparantie, samenwerken en betrokkenheid (engagement) zijn daarbij sleutelwoorden. Het betekent ook dat de rol van het management een totaal andere wordt. Coachend, dienend en faciliterend leiderschap vormen het nieuwe speelveld. De focus op klantwaarde in logistieke ketens vraagt ook om een duidelijke strategische visie. Het vraagt een optimale afstemming tussen alle onderdelen in de keten. Logistiek & supply chain professionals moeten zich steeds beter verstaan met de andere functionele gebieden. Zonder basiskennis van Inkoop, Marketing, Financiën en HRM schop je het als logistiek & supply chain professional in wat veel van het goede. Ook een logistiek & supply chain schaap heeft immers maar vier poten. Maar dat schaap zal hoe dan ook meer wol moeten gaan geven en zal vaker als eerste over de dam moeten lopen. Getuige de resultaten van het salaris- en loopbaanonderzoek 2015 zit het wel snor met de wil van de logistiek & supply chain professional om zich te ontwikkelen. Maar wordt de pure noodzaak tot Leven Lang Leren ook daadwerkelijk gevoeld? Als je kijkt naar de bezetting van topopleidingen als ES-, EJ- en EMLog alsmede Apics kan je daar vraagtekens bij zetten. Ook zijn lang niet alle logistiek & supply chain professionals lid van vlm, dé beroepsvereniging waarin ontwikkelingen, ideeën en ervaringen worden gedeeld met beroepsgenoten. Daar mag nog wel een tandje bij. Kortom, er is alle reden om met een zekere tevredenheid naar de huidige stand van zaken in de beroepsgroep te kijken. Maar tegelijkertijd zullen we ons (nog) beter moeten preparen op de toekomst van de logistiek & supply chain. Jack van der Veen bekleedt de EVO Leerstoel Supply Chain Management, is professor aan de Nyenrode Business Universiteit en voorzitter van vlm vlm Salaris- en Loopbaanonderzoek

4 Werksfeer en nieuwe uitdagingen - daar is de logistiek manager naar op zoek Al te veel reden tot klagen heeft de logistiek manager niet. De arbeidsvoorwaarden zijn oké en veel heeft hij niet hoeven in te leveren gedurende de crisisperiode. Maar het kan altijd beter. Dus is een relatief groot deel van de logistici op zoek naar een andere werkomgeving. Door: Heres Stad, hoofdredacteur Logistiek Optimisme is een wijdverbreide eigenschap onder de logistiek professionals. Het glas is halfvol, niet halfleeg. En dat geldt ook voor managers die al heel wat dienstjaren achter de rug hebben. Gemiddeld rekent deze groep op een kleine verbetering van salaris en andere arbeidsvoorwaarden voor dit jaar. Ingeleverd is er nauwelijks in de jaren dat de bedrijfsresultaten over de brede linie onder druk stonden. Logistiek professionals hebben zich schijnbaar moeiteloos weten aan de nieuwe werkelijkheid. Dat geldt tevens voor zover dit onderzoek daar inzicht in geeft voor oudere managers die aan de kant zijn komen te staan of daar toch enigszins angst voor hebben. Voor hen kan de persoonlijke situatie zorgelijk zijn, dat wil zeggen moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan op het gewenste niveau. De verhalen zijn bekend van sollicitanten op leeftijd, die zich melden voor functies waar voor hen nauwelijks een uitdaging in zal zitten. Vertrekken Uitdaging is evenwel de belangrijkste drijfveer om uit te kijken naar een andere werkgever. Blijkbaar komt dat als eerste op bij de vraag naar motieven om van baan te willen veranderen. Maar liefst één op de drie professionals denkt aan vertrekken en is daar al dan niet actief mee bezig. Ten opzichte van andere beroepsgroepen is dat vrij veel. Alleen managers in de marketinghoek gaan daar ruim over heen. Bouw/vastgoed telt ook een hoog aantal potentieel vertrekkers. Maar de rest van de functiegroepen waar Berenschot regelmatig naar kijkt (ICTers, technici en zeker fiscalisten), zit op het niveau van logistici of ruim er onder. De logisticus lijkt minder honkvast dan gedacht Wat zou voor u een belangrijke reden zijn om van baan te veranderen? Wat zou voor u een belangrijke reden zijn om van baan te veranderen? Andere werkgever Uitdaging Spraakmakende opdrachten/projecten Flexibele werkpjden/thuiswerken Auto/laptop/tablet/smartphone van d PromoPekansen Secundaire arbeidsvoorwaarden Mobiliteit (dichter bij huis) Ontwikkelings- /opleidingsmogelijkhe Sfeer Geld/salaris Bent u op zoek naar ander werk? Natuurlijk zullen ambitieuze managers niet gauw zeggen, dat ze niet geïnteresseerd zijn om zichzelf te verbeteren buiten de huidige werkkring. Maar de Nee logisticus lijkt toch minder honkvast, dan vaak wordt gedacht. Een tijd van recessie doet iets met mensen. Eerst is er een gevoel van vast houden wat je hebt, blijf zitten waar je zit. Maar daarna lonken nieuwe uitdagingen. Uitdagingen, die in het huidige bedrijf minder voor handen liggen. Het onderzoek geeft aanleiding om deze conclusie te trekken. Werksfeer Wat vinden logistiek managers eigenlijk belangrijk als het om hun werksituatie gaat? Wat zou hen doen besluiten om te blijven op hun post? Salaris en andere vormen van beloning zijn daarbij niet onbelangrijk, laat dat duidelijk zijn. Maar de enquête leert ook dat de meer softe kanten van de arbeidsomgeving van groter belang zijn. Daar hoort wel een opmerking bij. Het is niet uit te sluiten, dat dit enigszins te maken heeft met de gemiddelde leeftijd van de responderende professionals. Onderlinge collegialiteit, een goede werksfeer, benaderbaarheid van de bedrijfsleiding, ruimte voor wat meer eigen ondernemerschap binnen de vaak vastomlijnde kaders die er zijn dat zijn allemaal veelgehoorde elementen die van een gewoon goede baan een begerenswaardige job maken. Het moet vooral gezellig zijn op het werk, ook - juist - als er veel arbeid moeten worden verzet en de omgeving keer op keer verandert. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet onbelangrijk/niet belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Louzy werksfeer is afknapper, zelfs voor logistici Ja, acpef Ja, maar niet acpef Nee, maar als ik tegen iets leuks aan loop dan grijp ik mijn kans Zelfs voor immer calculerende logistici, die het behalen van snoeiharde KPI s als een groot goed zien, geldt dat ze een louzy werksfeer als een afknapper beschouwen. Verder telt ook in hoge mate mee de sturing vanuit de bedrijfsleiding. Is er een heldere visie op de toekomst? Wordt die visie gedeeld en blijkt in de praktijk dat de visie in het bedrijfsbeleid tot uiting komt? Aanvullend hieraan rept de doelgroep ook regelmatig over zaken als bedrijfsreputatie en het toepassen van nieuwe technologie. Werkdruk Minder waarde hecht de logistieke managersgroep aan zaken als flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en zelfs hoge werkdruk of ruime opleidingsmogelijkheden (niet onlogisch wellicht gezien de leeftijdssamenstelling). Werkdruk is een way-of-life geworden voor de meesten. Je verwacht niet anders in een sector, waar hectiek dagelijkse praktijk is en een grote afhankelijkheid wordt gevoeld van de prestaties van andere schakels in de keten. Een relatief hoge werkdruk laat zich echter gemakkelijk wegstrepen vlm Salaris- en Loopbaanonderzoek

5 tegen een plezierige werksfeer en een uitdagende functie-inhoud. Dat geeft de enquête aan, maar klinkt ook vaak uit de mond van logistiek managers die zich zeer hebben beijvert om een omvangrijk investerings- of verbeteringsproject vlot te trekken. Additionele beloningen, thuiswerkmogelijkheden, weinig woon/werkverkeer, het zijn zaken die wel worden genoemd maar niet de doorslag lijken te geven als het gaat om een goed gevoel bij de huidige job. Opleidingen Over het belang van opleiding en daarmee steviger in de schoenen staan voor deze of een toekomstige baan is het onderzoek onder deze groep professionals niet helemaal eenduidig. De helft zegt een training in welke vorm dan ook te hebben gehad het afgelopen jaar. Jongeren niet verwonderlijk iets meer dan de wat oudere collega s. Gebrek aan mogelijkheden is naast weinig uitdaging de belangrijkste reden om te vertrekken. Maar om happy te zijn in een baan is het volgen van een interessante training ook weer niet zo heel belangrijk. Aan de andere kant beschouwt gemiddeld genomen de logistiek manager het als één van de grootste zorgen, dat hij verstoken zou kunnen blijven van actuele professionele kennis, hetgeen toch ook duidt op een grote interesse in trainingen. Daar merken de opleidingsinstituten overigens niet zo heel veel van, minder in ieder geval dan de interessegraad lijkt te zijn. De trainingen die wel op relatief veel deelname mogen rekenen gaan hoofdzakelijk over managementcompetenties en leiderschapskwaliteiten. Supply chain management is ook in trek, logistiek technische vakkennis minder, net als kennis op aanpalende vakgebieden. Wat dat betreft lijkt de roep in de sector om toch vooral aandacht te geven aan de managementaspecten van logistiek professionals weerklank te vinden in de achterban. En het sluit aan op wat de managers zelf belangrijk vinden in hun werkomgeving, namelijk aandacht voor de medewerker, de manier van leidinggeven en de ondersteuning vanuit de bedrijfsleiding. Bent u op zoek naar ander werk? Nee Ja, actief Ja, maar niet actief Nee, maar als ik tegen iets leuks aan loop dan grijp ik mijn kans Salaris- en loopbaanonderzoek 2015 Ruim 900 logistiek professionals deden mee met een nieuw onderzoek naar de carrière mogelijkheden en het salarisniveau in hun vakgebied. Daarvan leverde 639 deelnemers een volledige en bruikbare respons in. Het initiatief komt van VLM, de vakvereniging van logistiek managers, samen met Logistiek Magazine. De uitvoering lag bij Berenschot, dat ook voor andere beroepsgroepen vergelijkbare marktverkenningen uitvoert. Marktonderzoekers Hans van der Spek en Hella Sylva van Berenschot deden de analyse op de uitkomsten. Zij constateren dat de samenstelling van de groep deelnemers past bij het beeld van de doelgroep logistiek professionals: relatief weinig jongeren (gemiddelde leeftijd is 40,7 jaar), grotendeels met een HBO (57 procent) dan wel WO opleiding (23 procent), veel werkervaring (gemiddeld 14 jaar) en geruime tijd (8 jaar) werkzaam voor de dezelfde baas. Het aandeel mannen is onverminderd hoog (92 procent). Verder was er een gelijkmatig verdeling over verschillende branches. Voor ZZP-ers is een apart enquêtedeel uitgezet, maar daarop was het aantal reacties gering. Zowel in de groep managers met een vast dienstverband als bij de ZZP-ers overheerst het gevoel van tevredenheid. De verdiensten zijn niet slecht, de balans tussen privé en werk is goed. Soms kan de werksfeer beter en mag er wel iets meer uitdaging worden geboden. Dat is dan vaak de reden om te vertrekken. Waar zijn de meiden De gemiddelde logistiek manager is van middelbare leeftijd, heeft een hoge opleiding en veel werkervaring, werkt al langer bij dezelfde werkgever en is man. Waar zijn de jongeren? Waar zijn de meiden? Het imago van het vak is kwetsbaar en schrikt nog veel jongeren af. Daar moet nog echt iets gebeuren, gelukkig zien wij inmiddels de instroom op HBO niveau gestaag groeien. zegt Peter van der Meij, lid van het topteam logistiek. De achtergrond van de huidige logistieke managers is veelal transport of magazijn. Maar nu en in de toekomst zijn ook managers nodig met een andere insteek: eentje die de moderne technieken hanteert, die weet van internationale handel, geo-politieke ontwikkelingen, dienstverlening en ketenregie. Logistiek is een groeiend fenomeen, zowel in de breedte als in de diepte. Het werk dat nu onder het vlaggetje van de logistiek valt is kwantitatief én kwalitatief sterk gegroeid. Peter van der Meij, voor het Topteam Logistiek verantwoordelijk voor het onderdeel human capital, reageert op het onderzoek dat in opdracht van vlm is gehouden onder 900 professionals in de sector. De vragen richtten zich vooral op arbeidsvoorwaarden, uitdagingen, mobiliteit en tevredenheid van de werknemers. De conclusie: de logistiek manager heeft het zo slecht nog niet, een goed team is belangrijker dan meer geld en een derde van de werknemers is op zoek naar een nieuwe baan. Volgens de onderzoekers is de zoektocht naar iets nieuws vooral ingegeven door de belofte van nieuwe uitdagingen of opleidingen. Meer geld De Logistiek manager heeft het zo slecht nog niet staat niet op de eerste plaats, aldus het onderzoek. Context Het is een foto, zegt Peter van der Meij. Je moet het ook in retrospectief zien, de context. De huidige manager kwam veelal uit de sector transport of warehousing. Terwijl de wereld van de logistiek groeit in diepte en breedte. Volgens het onderzoek is de groep logistieke manager aan het vergrijzen en is het bovendien vrijwel uitsluitend een aangelegenheid voor mannen. Tot 2020 is er een instroombehoefte berekend van plus vijftig procent van jongeren die van het MBO, HBO of van de universiteit komen. Een vergelijking: op het niveau HBO volgt 1,5 procent van alle studenten een leergang logistiek, terwijl logistiek nu zeven procent van het bruto binnenlands product, het BBP, uitmaakt. Dan kan je spreken van een mismatch, aldus Van der Meij. Het tekort wordt nu opgevangen door zij-instromers. Kennelijk is logistiek zo multidisciplinair dat uit andere vakgebieden, fiscaal, marketing, techniek, mensen kunnen overstappen. Ik ben zelf begonnen op de KMA als beroepsofficier. Door: Gijs Korevaar vlm Salaris- en Loopbaanonderzoek

6 We moeten de nieuwe generatie inspireren Ik volgde tegelijkertijd een post academische studie vervoerseconomie aan de Erasmusuniversiteit. Ik ben onder meer docent verkeer en vervoerskunde op de KMA geweest en later het bedrijfsleven ingegaan. Ik denk dat er meer dan 250 beroepsmilitairen dezelfde stap hebben gezet. Hij voegt er lachend aan toe: Als ik zeg: Gééf ácht, dan staat Nederland stil. Van der Meij is, al ten tijde van zijn directeurschap bij DHL en voordat het topteam bestond, nauw betrokken geweest bij het Kennisakkoord HBO, een platform van lectoren logistiek en TLN en EVO samen met de Stichting Nederland is Logistiek. Dit akkoord heeft ten doel de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en de instroom te bevorderen. We moeten de nieuwe generatie inspireren, noemt Van der Meij dat. Langzamerhand beginnen de verschillende acties resultaten op te leveren, aldus het lid van het topteam. De start van de Tour de France in Utrecht wordt door de media bijvoorbeeld gezien als een enorme logistieke prestatie en draagt daarmee bij aan een betere beeldvorming. De instroom neemt toe, maar het is nog niet genoeg. Er is nog steeds zij-instroom nodig. Gevaar Hij geeft overigens aan dat hij flink geschrokken is van de resultaten van een onderzoek naar de vraag wat studenten van hun toekomstige baan verwacht. De wens om een lijnfunctie te hebben is gedaald. Voor studenten op een universiteit is dat gezakt van twaalf naar acht procent. Op HBO niveau zijn die cijfers: van 25 naar 18 procent. De studenten willen in grote meerderheid een staffunctie of speler zijn in een netwerk of groep. Dat brengt op veel plaatsen de praktische bedrijfsvoering van een bedrijf in gevaar. Niet iedereen kan in de staf, laat staan de directie, en kwetsbare managers in de lijn blijven essentieel voor het succes van een bedrijf, wil Van der Meij maar zeggen. Ook dit is een foto van de bedrijfstak en onze aanstormende talenten van de komende generatie. Daar moeten de werkgevers mee om leren gaan, bewegen. Logistiek managers van nu sluiten karakterologisch niet altijd aan bij de laatste inzichten en ontwikkelingen in het veld, zeg maar. Een opmerking van Van der Meij die wel enige verduidelijking behoeft. De manager van nu is pragmatisch, oplossingsgericht, heeft een kort lontje. Logisch in de hectische wereld waarin hij werkt. De onverwachte dingen, de veranderingen, het fysieke componenten, deadlines. Wij gaan de komende tijd daarom veel aandacht besteden aan Sociale Innovatie in de sector. Er ontstaan immers door innovatie nieuwe functies met een heel ander abstractieniveau. Neem 4C, de control tower. Dat is een nieuw soort bedrijf dat de supply chains van onderling verschillende MKB-bedrijven bundelt. Of werken in het domein van Supply Chain Finance of aansturing synchromodaliteit. Dat is iets heel anders dan het huidige werkveld. Veel abstracter. Daar is echt een opleiding voor nodig. Verjongen Daarmee is Van der Meij weer terug bij het begin: opleidingen, boeien en behouden van studenten. En als het kan de sector verjongen. En vrouwen overhalen in de logistiek te gaan werken. Want volgens het onderzoek is het vak logistiek mana- ger vrijwel helemaal een mannenaangelegenheid. Het aandeel van vrouwen is zwaar onder het gemiddelde. Daar waar de opleiding echt over techniek gaat, een harde beta-component heeft, komen er vrijwel alleen jongens op af. Waar zijn de meiden, zoals wij dat noemen? Daar waar logistiek in een sociale of maatschappelijke context wordt geplaatst, daar zie je wel meiden instromen. Een sociale component? Wat moet men zich daarbij voorstellen? Bijvoorbeeld iets als evenementenlogistiek. Niet alleen de Tour de France of zo. De mensen die zorgen dat Artsen zonder Grenzen in de probleemlanden hun werk kunnen doen. Of dat het Rode Kruis de noodgoederen op de plek van een ramp krijgt. Maar het gaat ook om zaken als logistiek en duurzaamheid, gezondheidszorg, ouderenzorg. Hoe krijg je een supply chain of een distributie systeem duurzamer. Opleidingen rond deze expertise stromen vol. Het vlm-onderzoek bevat overigens een detail waar Van der Meij en met hem meerdere deskundigen op het gebied van human resource zich over verbaast. Volgens het onderzoek is ruim eenderde van de ondervraagden op zoek al dan niet actief naar een andere baan. De werknemers zijn niet ontevredenheid over de arbeidsvoorwaarden of het salaris, maar ze willen wel een nieuwe uitdaging. Van der Meij: Het percentage van dertig is vreemd. Dat is meer dan natuurlijk verloop. Wij kunnen deze uitkomst niet verklaren. In de praktijk is er helemaal niet zo veel verloop in de sector. Ja, inderdaad, dat roept om een vervolgonderzoek om duidelijk te krijgen wat de logistiek manager echt wil. AdvAnce your Supply Chain PerformAnce The world of supply chain management never stops advancing. Neither should you, as an individual or an enterprise. APICS keeps you at the forefront of the industry with the latest information and proven practices that have a direct impact on profitability. We partner with 37,000 members and support 250 channel partners, driving supply chain research, education and certification programs that span time zones, continents and cultures. Count on APICS to advance your supply chain performance. apics.org vlm Salaris- en Loopbaanonderzoek vlm is APICS Premier Channel Partner, voor meer informatie over APICS Certificering en Lidmaatschappen

7 APICS Supply Chain Council operations management outlook Gecertificeerde professionals verdienen meer dan hun collega s Naast Nederlandse trends en ontwikkelingen op het gebied van salaris en loopbaan is het ook interessant om een kijkje te nemen over de grens. APICS Supply Chain Council onderzoekt in samenwerking met de Cameron School of Business (University of North Carolina-Wilmington) jaarlijks de trends en ontwikkelingen met betrekking tot doorstroming naar een andere functie en salarisniveau van APICS-leden. Twee gebieden worden hierbij onderzocht. Enerzijds de verwachtingen met betrekking tot in en uitstroom van supply chain en operations professionals, anderzijds kijkt het onderzoek naar de verschillen in salaris per functie, regio en sekse. Bron: 2014 APICS Supply Chain Council operations management employment outlook gemiddelde MBA respondent verdient circa 29 procent meer dan iemand met bachelordiploma (HBO) en circa 13 procent meer dan de ondervraagden met een Master. APICS kijkt in het onderzoek ook naar de mensen die een APICS-certificering hebben. Binnen dit onderzoek heeft 45 procent van de ondervraagden een CPIM-certificaat en 25 procent een CSCP-certificaat. Volgens de onderzoekers ligt de beloning van gecertificeerde professionals in de Verenigde Staten circa 12 procent hoger. Ook de kans dat ze aangenomen worden voor operations en supply chain functies neemt aanzienlijk toe. Het salarisniveau van vrouwen wijkt af van dat van mannen Figure 1: Expected Hiring/Layoffs of OM Professionals in Next 12 Months Uit het onderzoek blijkt dat de het verschil tussen de verwachte aanname en verwacht ontslag van operations professionals blijft groeien. In 2009 was het Figure 1: Expected Hiring/Layoffs of OM Professionals in Next 12 Months Bron: 2014 APICS Supply Chain Council operations management employment outlook Table 1: Average Compensation by Job Category (in USD) Bron: 2014 APICS Supply Chain Council operations management employment outlook verschil tussen beiden slechts 3 procent. Eind 2014 zag het beeld er aanzienlijk positiever uit. Eenenveertig procent van de ondervraagden verwacht dit jaar nieuwe mensen voor operationele management functies aan te nemen. Slechts zeven procent verwacht mensen te moeten laten gaan. De trends binnen het salarisonderzoek zijn redelijk stabiel gebleven over de afgelopen zeven jaar. Het onderzoek bevat ongeveer 30 verschillende operationele en logistieke functies gecategoriseerd in 5 verschillende aandachtsgebieden. Gemiddeld verdienden de deelnemers aan het onderzoek, inclusief bonus, omgerekend per jaar. Een verschil van 2 procent ten opzichte van Opvallend zijn ook de regionale verschillen in de VS. Wil je veel verdienen dan moet je in het Noordoosten, het Zuidoosten of in het Zuidwesten zijn. Een ander opvallend fenomeen is het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel de onderzoekers spreken van fluctuatie over de afgelopen jaren is er in ieder geval sprake van een duidelijke negatieve afwijking van het salaris van vrouwen ten opzichte van dat van mannen. In sommige gebieden oplopend tot wel 36 procent. Het onderzoek kijkt ook naar de impact van opleidingsniveau en certificering. Een Het complete rapport is te downloaden van de APICS Supply Chain Council website: apics-supply-chain-council/researchand-publications/ Bron: 2014 APICS Supply Chain Council operations management employment outlook APICS is wereldwijd de leidende beroepsvereniging voor supply chain en operations management. Het is een toonaangevende organisatie die actief is op het gebied van onderzoek, onderwijs en certificeringsprogramma s zoals: APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM), APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) en APICS Supply Chain Operations Reference Professional (SCOR-P). APICS telt leden en meer dan 300 internationale partners. Meer informatie is te vinden op vlm is APICS Premier Channel Partner in Nederland. vlm biedt APICS Studiemateriaal en Exam Credits. Daarnaast kunnen mensen bij vlm terecht voor APICS lidmaatschappen, al dan niet gecombineerd met het vlm-lidmaatschap. vlm organiseert voor het APICS-netwerk in Nederland tientallen evenementen die bijdragen aan de Certificate Maintenance maar bovenal een mogelijkheid bieden voor APICS-gecertificeerden en leden om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Ook voor studenten is het APICS-lidmaatschap interessant. Het APICS e-membership kan worden aangevraagd via vlm en biedt toegang tot een schat aan kennis via nieuwsbrieven en specifieke case studies. Gecombineerde JLN/APICS-leden hebben tevens toegang tot alle door vlm georganiseerde APICS-netwerkbijeenkomsten vlm Salaris- en Loopbaanonderzoek

8 ELA Certificering vlm ondersteunt en prikkelt de logistiek en supply chain professional in iedere stap van zijn of haar carrière. Naast een veelheid aan bijeenkomsten, congressen en bedrijfsbezoeken biedt vlm ook een aantal andere zaken zoals Kiemgroepen, waarbij een aantal enthousiaste leden inhoudelijk aan de slag gaat met een EJ- en ESLog opleidingspartners Erkende opleiders voor ELA-Certificering: EJ- en ESLog opleidingspartners EJ- en ESLog opleidingspartners specifiek logistiek thema of vraagstuk. vlm is met haar Stichting Logistieke Examens het National Certification Center van de European Logistics Association. Binnen de ELA-certificering zijn er drie competentieniveaus; EJLog (European Junior Logistician) op het niveau van toezichthoudend/operationeel management, ESLog (European Senior Logistician) op het niveau van senior management en EMLog (European Master Logistician) op het niveau van strategisch management. Logistiek professionals die het certificaat behalen, mogen de bijbehorende titel achter hun naam gebruiken. Nieuw: Candidate ESLog ELA biedt sinds enige tijd de mogelijkheid om afgestudeerde Bachelors Logistiek (behaald bij een geaccrediteerd instelling en met een aantoonbare overlap van 70 procent van 4 modules ESLog) een candidate ESLog-certificaat te geven. Het ceslog-certificaat is 5 jaar geldig en kan indien de kandidaat beschikt over 3 jaar relevante werkervaring worden omgezet in een regulier ESLog-certificaat. De kandidaat wordt beoordeeld door de NCC (National Certification Centre) op basis van CV en additionele elementen. Bijvoorbeeld een interview, een project of het aantal certificat maintenance (CM)punten. vlm biedt leden van Jong Logistiek Nederland het ceslog-certificaat gratis aan. Nieuw: ESLog certificering Logistieke Bachelors met 3 jaar werkervaring In Nederland is een grote groep mensen met een Bachelor-opleiding Logistiek. Onder dezelfde voorwaarden als bij het candidate ESLog-certificaat, waaronder minimaal 3 jaar relevante werkervaring, biedt vlm ook deze groep de mogelijkheid op verkorte wijze het ESLog-certificaat te behalen. Vanaf najaar 2015 biedt vlm in samenwerking met een aantal opleiders een kort programma aan. Het programma bestaat uit toetsing van de kandidaten en een masterclass van één of een aantal dagen. Aan het einde van dit programma worden de candidaten beloond met het ESLog-certificaat. Voor meer informatie neem contact op met het vlm-bureau: EMLog EMLog EMLog vlm Salaris- en Loopbaanonderzoek

9 Partners vlm:

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG?

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? jaargang 6, nummer 2, april 2011 www.hrpraktijk.nl TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? SLUIT U AAN BIJ

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden?

Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden? Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden? In opdracht van: Onderzoekers/adviseurs: Karen te Lintelo MSc. Drs.ing. Jan Straatman d.d. 30 juni 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Wat werkgevers echt willen

Wat werkgevers echt willen Herman Toch Van egomerken naar transformele merken Claire Díaz-Ortiz Twitter is geen reclamekanaal Antal de Waij Dromen over communities pag 6 pag 3 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in marketing,

Nadere informatie

Communities. Tijdschrift voor Human Resource Development. De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden. De vormgeving van Werkgemeenschappen

Communities. Tijdschrift voor Human Resource Development. De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden. De vormgeving van Werkgemeenschappen Tijdschrift voor Human Resource Development juni 2007 20e jaargang 06 De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden De vormgeving van Werkgemeenschappen Een begrip ontleed Vingeroefening n.a.v.

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 1 In gesprek met Hilti, veel kansen voor sales Neomax, bij ons heeft het vrouwelijk denken voorrang TNT Post professionaliseert haar salesorganisatie

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie