Gelukkig Nieuwjaar! Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari ste jaargang - nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelukkig Nieuwjaar! Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2016. 34ste jaargang - nr."

Transcriptie

1 Tweemaandelijkse infokrant januari-februari ste jaargang - nr. 1 Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Wouter Accou, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis.

2 NUTTIGE NUMMERS 2 INHOUD 2 Gemeentelijke info 4 De raad besliste 5-6 Goed om weten 7-8 Leefmilieu 9 Ondernemen 9 Jeugd 10 Toerisme en Cultuur 11 Leven en Welzijn OCMW 14 Bibliotheek 15 Landbouw 15 Bouwen en wonen 15 Levensloop 15 Politie, veiligheid en verkeer Blikvangers Kalender COLOFON Infokrant Alveringem is het tweemaandelijks informatieblad, uitgegeven door het gemeente bestuur van Alveringem. 34ste jaargang - nummer 1 januari-februari 2016 Verenigingen kunnen hun activiteiten of teksten ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst informatie, Sint-Rijkersstraat 19 in 8690 Alveringem en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. De redactie beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Samenstelling en eindredactie: Gerard Liefooghe, burgemeester, Dirk Vermeulen, Schepen van Informatie, Wouter Accou, gemeentesecretaris, Krista Provoost, administratief medewerker Foto s: Anne Bovyn, Comsa, Thea Marchand (cover), Dienst Toerisme en Cultuur Lay-out en drukwerk: Comsa! Veurne Redactieadres: Gemeentehuis, Dienst Informatie, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem. T (882) - F Gemeentehuis Elke werkdag: 08.10u u en 12.45u u T , Dienst Grondgebiedszaken Elke werkdag van 08.15u-12.00u Dienst Burgerzaken Elke woensdag tot 18.30u Gewestelijk Ontvanger Katrien Debaecke ma en vr: 09.00u u en 12.45u u T Politie elke werkdag: 08.00u-12.00u - zaterdag: 09.00u-12.00u T Buiten de kantooruren van Alveringem: - Tot 18.00u: Politiezone Veurne SPOORKIN: Na 18.00u en tijdens de weekends en feestdagen: steeds 101 bellen. PWA-kantoor Anneke Becuwe St.-Rijkersstraat 22 - kapelanij Cyriel Verschaeve ma en do: 09.00u-12.00u - di en wo: 13.30u-16.30u T Woonwinkel West Raadzaal van het gemeentehuis te Alveringem Elke woensdag: 08u45 tot 11u45 T of Hoofdbibliotheek, Dorp 1 A (gelijkvloers), Alveringem Bibliothecaris: Bruno Devlies - T ma: 14.00u-16.00u - wo: 14.00u-20.00u za: 09.00u-12.00u en 13.30u-18.00u Uitleenpunt Stavele (IJzerstraat - gemeenteschool): do: 15.00u u Containerpark Oost-Vleteren Elzendamme 5B, 8640 Oost-Vleteren - T di, wo, do en vr: 13.30u-16.45u - za: 08.30u-12.45u - ma: gesloten OCMW-secretariaat Dorp 1B (verdieping), 8690 Alveringem ma en do: 09.00u u en van 13.30u u di, wo en vr: 09.00u u - Na afspraak - T OCMW-Voorzitter: Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm OCMW-secretaris: Steve Lansens - Nestorfoon: of Woonzorgcentrum t Hoge Waarnemend directeur: Jean Carpentier Schooldreef 15A, 8690 Alveringem - T Te bereiken: 09.00u-12.30u en 13.30u-17.00u Wekelijks dienstbetoon v/d burgemeester Alveringem, Gemeentehuis elke zaterdag, 11.15u-12.00u Leisele, Gemeentezaal Izenbergestraat elke 2de en 4de zaterdag, 10.30u-11.00u Beveren, Gemeentelijk Jeugdlokaal, Roesbruggestraat, achter nr. 25A, B, C elke 1ste en 3de zaterdag, 09.30u-10.00u Stavele, voormalig gemeentehuis, IJzerstraat 6 elke 1ste en 3de zaterdag, 10.30u-11.00u Na afspraak: Gerard Liefooghe Oerenstraat 8, 8690 Alveringem - gsm of Dienstbetoon v/d schepenen Schepen Dirk Vermeulen Hoogstadestraat 69, 8690 Hoogstade T gsm Schepen Jacques Blanckaert Izenbergestraat 64, 8691 Alveringem - gsm Schepen Johan Albrecht Oude Fortemstraat 11, 8690 Alveringem T gsm Schepen Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm Vlaams parlementslid Danielle Godderis - T Jonck - T gsm

3 Beste inwoner, Namens het gemeentebestuur en in mijn eigen naam wens ik u allen het allerbeste toe ter gelegenheid van de jaarwisseling. Het voorbije jaar bracht weer zijn wel en wee mee voor ieder van ons. Als bestuurders voelen wij ons daar zeer bij betrokken is het jaar waarop de massale vluchtelingenstroom uit Syrië en Irak, Europa voor het eerst overspoelde. Ook Alveringem doet zijn deel bij de opvang van die vluchtelingen. Daarnaast vinden ook mensen uit diverse West-Vlaamse steden en gemeenten die om één of andere reden geen dak meer boven het hoofd hebben via hun OCMW, tijdelijk onderdak in de Passage in Clep. Als landelijke gemeente met amper 5000 inwoners mogen we trots zijn dat we in deze beide menselijke dossiers meer dan ons deel doen en dit op spontane wijze. Het voorbije jaar verkregen we de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, wat toeliet om het dossier (RUP) voor de bouw van een twintigtal woningen op te starten. Ook voor de reeds volgebouwde ambachtelijke zone zal gekeken worden voor een beperkte uitbreiding. Het OCMW-bestuur heeft de ontwerper aangesteld om op de site van t HOGE bejaardenwoningen, assistentiewoningen en een voorziening voor groepswonen te bouwen. Hiermee wordt het aanbod aan aangepaste woonvormen voor onze senioren in snel tempo verder uitgebouwd. Inzake waterzuivering lopen de werken in Leisele op hun einde, in Gijverinkhove zijn ze opgestart en wellicht starten ze ook nog eind dit jaar in Izenberge. Na de goedkeuring van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen door de hogere overheid moeten dan nog een aantal individuele waterzuiveringsinstallaties geplaatst worden, voornamelijk in het afwateringsgebied naar de IJzer. Jaarlijks brengen we ook een deel van ons uitgebreid wegennet in orde. In 2016 zal een deel van die werken gebeuren met subsidie in het kader van de ruilverkaveling Sint-Rijkers. In september openden we de zeer geslaagde site van de voormalige kapelanij Verschaeve, waarmee Alveringem in de regio zijn plaats ingenomen heeft in de herdenking van Op personeelsvlak is gemeentesecretaris Hendrik Verschave in september met rust gegaan, na een welgevulde loopbaan van 35 jaar. We danken Hendrik voor zijn inzet en dienstbetoon. Wouter Accou uit Menen heeft de fakkel overgenomen. Wouter was voorheen werkzaam als OCMW-secretaris in Oudenburg en daarna in Sint-Martens-Latem. We wensen Wouter ook hier een schitterende carrière toe. Onze gemeente is ondanks de kater van de verhoogde historische brandweerbijdrage financieel gezond en daar mogen we trots op zijn. Ondertussen maakt Alveringem deel uit van de nieuwe Hulpverleningszone Westhoek, waar de bijdragen vooraf en billijk verdeeld zijn over de achttien deelnemende gemeenten. Beste mensen, moge 2016 ieder van jullie veel vreugde en voldoening schenken. Gerard Liefooghe, burgemeester 3

4 DE RAAD BESLISTE GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 OKTOBER 2015 Eedaflegging van de heer Wouter ACCOU als voltijds statutair gemeentesecretaris wegens indiensttreding per Inzake de Brandweerhervorming, keurt de raad de financiële verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten goed. De raad keurt de jaarrekening 2014 van de gemeente goed en neemt kennis van de budgetwijziging 2015/1 van het OCMW-bestuur van Alveringem. De raad neemt akte van de budgetten 2016 van de kerkfabrieken St.-Audomarus te Beveren aan de IJzer, St.-Petrus te Gijverinkhove, St.-Martinus te Leisele, St.-Lambertus te Hoogstade, St.-Jan-Onthoofding te Stavele, St.-Mildreda te Izenberge en St.-Martinus te Roesbrugge en verleent goedkeuring aan het budget 2016 van de kerkfabriek St.-Audomarus te Alveringem en vraagt om de overeenkomstige wijziging van het meerjarenplan over te maken. Goedkeuring van het ontwerpdossier voor aanleg van een inzamelleiding te Izenberge (Beauvoordestraat, Izenbergestraat, Groenestraat, Pastoriedreef), bijgewerkt n.a.v. de opmerkingen die werden gegeven door Aquafin. De kosten voor de totaliteit van deze werken worden nu geraamd op ,30, waarvan ten laste van IWVA % subsidieerbaar en ,00 niet subsidieerbaar en ten laste van Aquafin ,00 (alle sommen vrij van BTW). Goedkeuring statutenwijziging mbt kapitaalsverhoging IVVO. Vaststelling van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de buitengewone algemene vergaderingen van de IVVO op , Gaselwest en FIGGA dd en de IWVA op GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2015 De secretaris brengt zijn jaarlijks verslag uit over de klachtenbehandeling, toepassing van het GAS reglement en organisatie en de werking van het interne controlesysteem. De Raad verlengt de erkenning van Mevrouw Tine Vandenbroucke, stafmedewerker en Mevrouw Linda Wullen, administratief hoofdmedewerker in statutair verband, om als waarnemend secretaris op te treden bij afwezigheid van de titularis. In het kader van de ruilverkaveling Sint-Rijkers, stemt de raad in met een geraamde tussenkomst in de Fietspaden Deel 1, van ,17. Een tijdelijke verkeersmaatregel werd bij hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd en dit naar aanleiding van de terreurdreiging en de toepassing van veiligheidsniveau 4 (recent teruggebracht naar 3) in Brussel en niveau 3 in de rest van het land. In de Sint-Omaarsstraat vanaf de Bergenstraat tot de Franse grens en in de Bergenstraat tussen het kruispunt met de Zuidstraat tot de Franse grens werd een verkeersverbod ingevoerd met uitzondering van het plaatselijke verkeer. Wijziging van het aanvullend gemeentelijk reglement inzake de Politie over het Wegverkeer op de gemeentewegen: - Wegens het aanbrengen van een volledig vernieuwd wegdek in de Papestraat in de deelgemeente Alveringem, werden de verbodsborden C3 en uitgezonderd plaatselijk verkeer weggenomen. (In artikel 5.1 wordt Papestraat geschrapt). - Op het einde van de Zavel werd een nieuwe weg aangelegd tussen de Zavel in Alveringem en de Zavelhoek in de buurgemeente Lo-Reninge. Deze weg is niet geschikt voor doorgaand verkeer (tweesporenweg) en het verkeer is er enkel toegelaten voor voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen. (Toevoeging van een artikel 16.1bis). - Wegens de ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie in de Abeelestraat en met de eraan verbonden transportbewegingen en gezien er in de Abeelestraat en de Molendreef geen enkele uitwijkzone voorzien is voor de tegenliggende voertuigen, zal de toegang tot deze wegen verboden zijn voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor het plaatselijke verkeer. (Toevoeging bij artikel 5.2. : deelgemeente Stavele : Abeelestraat (volledig) en Molendreef (volledig)). Wijziging van het aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gewestwegen en dit door het aanbrengen van een gele onderbroken streep op de rand van het voetpad in de deelgemeente Beveren - N308, ter hoogte van kilometerpaal (Bergenstraat, vanaf de inrit tussen de woningen 34 en 36 en dit vijf meter aan weerszijden van de intrit), langs dewelke het parkeren verboden is. (Toevoeging aan artikel 17.2). Vaststelling van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de buitengewone algemene vergadering van de WVI op Kennisname van vervanging van OCMW-raadslid Vanessa Wittebroodt door Marc Delancker. De raad gaat over tot het goedkeuren van : - Het bestek en de raming voor de opdracht Aanstellen van een architect voor het uitbreiden van de voetbalkantine. De raming bedraagt ,00 incl. 21% btw. - De samenwerkingsovereenkomsten tussen de Gemeente Alveringem en respectievelijk de Kerkfabriek St. Petrus te Gijverinkhove en de Kerkfabriek St. Audomarus te Alveringem voor de opmaak van een beheerplan kerk en kerkhof. Tevens werd ook de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de stad Diksmuide en de gemeente Alveringem voor de opmaak van een beheersplan voor het Beschermd Landschap Komgronden Lampernisse. 4

5 goed om weten Alle recente informatie kunt u steeds vinden op de website van de gemeente: Voor elke vraag mag u mailen naar De verslagen van de verschillende adviesraden kunnen geraadpleegd worden op GEMEENTEHUIS GESLOTEN Vrijdag 1 januari 2016: Nieuwjaar Zie voor alle sluitingsdagen van het jaar. JOHAN HERREMAN MET PENSIOEN Na 40 jaar in dienst te zijn van het gemeentebestuur gaat Johan Herreman van de groendienst per 1 januari 2016 met pensioen. Het bestuur dankt Johan voor zijn jarenlange inzet en wenst hem alle geluk toe in zijn verdere toekomst. PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDS- AGENTSCHAP ALVERINGEM U kan bij het PWA terecht voor het laten uitvoeren van klusjes, klein tuinonderhoud e.a. Wij bieden hulp aan privé-personen, lokale overheden, VZW s, andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector. Vraag vrijblijvend info naar de toegelaten activiteiten! Vrijblijvende info: Anneke Becuwe, Kapelanij C. Verschaeve, St. Rijkersstraat 22 te 8690 Alveringem, 058/ , Openingsuren: op maandag en donderdag van 9 uur tot 12 uur en op dinsdag en woensdag van 13u30 tot 16u30. Rekening houdend met ons aanbod van PWA-tewerkgestelden probeert de PWA-dienst uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te vullen. LIJSTEN UIT HET BEVOLKINGSREGISTER Regelmatig vragen verenigingen lijsten aan uit het bevolkingsregister. Daar werd altijd negatief op geantwoord, wegens het respecteren van de wet op de privacy. Vanaf heden wordt er een andere methode toegepast. De vereniging kan nu een aanvraag voor een lijst richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. Die lijst wordt niet rechtstreeks aan de vereniging bezorgd, maar de adresetiketten worden door de gemeente aangemaakt, de vereniging bezorgt de brief en omslag en betaalt de frankeerkosten, de gemeente verstuurt de brieven. Op deze manier kan de ontvanger van de brief beslissen wat hij met de brief doet. Voorwaarden om aan deze werkwijze te voldoen: - er mag geen commercieel doel zijn - er moet een algemeen belang zijn - het College beslist autonoom of de aanvraag daar aan voldoet Deze werkwijze zal voor een proefperiode van 1 jaar worden gehanteerd, daarna zal er geëvalueerd worden tot behoud van deze procedure, of niet. Meer info: Dienst Burgerzaken, Kristien Delancker, , 5

6 GOED OM WETEN DE GEMEENTE ALVERINGEM VERKOOPT MET TUSSENKOMST VAN DE VLAAMSE OVERHEID AFDELING VASTGOED- TRANSACTIES VOORMALIG GEMEENTEHUIS BEVEREN IJZER ALVERINGEM, BEVEREN IJZER, SINT- BRIGIDAPLEIN 4. Voormalig gemeentehuis ingericht als woning. Pal in dorpskern, nabij natuurgebied en diverse wandel- en fietsroutes IJzervallei en Westkust. Bouwjaar 1952, totale oppervlakte 752m², aparte garage, mogelijkheid om mooie tuin aan te leggen. Goede bereikbaarheid, oprit E40 en stad Veurne op 20 min, Ieper op 30 min. Te renoveren. Gekend volgens kadaster: Alveringem, 9e afdeling, sectie C nummer 157/02 B deel, totale oppervlakte 752m². niet-geïndexeerd KI van 468 Euro. Gewestplan: woongebied met landelijk karakter. EPC: 698 kwh/m²jaar; Elektrische installatie: niet conform. Bodemattest: geen informatie, Geen risicogrond, WgLK, Gdv, Gvg, Gvkr, Gvv, Geen as-builtattest. RICHTPRIJS EURO ZEER LAGE AKTEKOSTEN BIJ AANKOOP Géén openbare verkoop en geen oplopende kosten, maximaal 1% aktekosten, geen erelonen. Laag beschrijf mogelijk. Akte verleden door Vlaamse Overheid, zie volledige voorwaarden op Meer informatie omtrent het goed en het stedenbouwkundig statuut: Jan Declerck, 058/ , Meer informatie omtrent de procedure, de registratierechten en de kosten: Bram Peene, Vlaamse commissaris, Tel. 0499/ , ADRESWIJZIGING VLAAMS WONINGFONDS Nieuw adres vanaf 18 december 2015: Vlaams Woningfonds, Brugsesteenweg 221, 8800 Roeselare, Lokale zitdag in Diksmuide: Administratief Centrum, Heernisse 6. Iedere dinsdag van 9u tot 12u, uitsluitend na afspraak, CURSUS MUZIEKINITIATIE JEUGDORKEST STAVELE 6 Loopt je kleintje de hele dag zingend door het huis? Of is hij/zij niet weg te krijgen van de piano? Is het nog te vroeg om je kind in te schrijven in de muziekschool? Dan heeft Jeugdorkest Stavele goed nieuws! Kinderen die de muziek al op jonge leeftijd voelen kriebelen, kunnen bij ons terecht voor een cursus muziekinitiatie. Zingen, dansen, muziek beluisteren, kleine slaginstrumentjes bespelen, Niemand is te klein om muziek te beleven! In deze gratis lessenreeks worde de kinderen meegenomen op een muzische reis. Ze maken spelenderwijs kennis met ritme, melodie, klankkleur en de verschillende instrumenten. Een gedicht wordt een heuse compositie, dieren worden verklankt door instrumenten, muziekwerken veranderen in fantastische schilderijen en plots barst een muzikaal onweer los. Muziek is te gek! Vanuit de fantasie van kinderen is alles mogelijk, en dat is ook het vertrekpunt van deze lessenreeks, die geleid wordt door Silke Berteloot (muziekjuf) en Virginie Camerlynck (kleuterjuf). Voor wie? Wij richten ons op kinderen uit het derde kleuter en het eerste leerjaar. Behoor je niet tot deze doelgroep en ben je toch geïnteresseerd? Dan mag je ons altijd contacteren. Wanneer? De lessenreeks bestaat uit 8 lessen van één uur, en gaat van start op zaterdag 5 maart. De lessen lopen door tot 21 mei, en er gaan geen lessen door in de vakantie. De les start steeds om 10u in de voormiddag. Waar? In de wijkafdeling van de Gemeentelijke Basisschool Spelenderwijs: IJzerstraat 6, Stavele. Hoe schrijf ik mijn kind in? Door te mailen naar Silke: Je hoeft niks te betalen aangezien deze lessenreeks volledig gratis is. Na inschrijving krijgt u een mail ter bevestiging.

7 OPHALING HUISVUIL 2016 JANUARI FEBRUARI groot huisvuil geen ophaling wo 3 - do 4 Gelieve de ophaling van groot huisvuil tijdig aan te vragen met het formulier dat in deze infokrant staat. papier en karton do 28 do 25 PMD zakken ma 11 ma 25 GFT container do 14 do 28 gewoon huisvuil container ZONE 1 en 2 di 5 di 19 DAG VAN DE NATUUR ma 8 ma 22 do 11 do 25 di 2 di 16 Afvalkalender op de website! Rubriek Huisvuil en Milieu Ook in 2015 nam Alveringem opnieuw deel aan de Dag van de Natuur. Op zaterdag 14 november werden 16 nieuwe bomen (linden) aangeplant in de Krombekestraat te Stavele ter vervanging van een mislukte aanplant. De organisatie was ook dit jaar in handen van de Milieuraad van Alveringem, de natuurwerkgroep de Kerkuil, de groendienst van Alveringem en met de steun van het gemeentebestuur van Alveringem. Traditiegetrouw werd de Dag van de Natuur afgesloten met chocomelk, gratis aangeboden door Franky Cornette, en een boterkoek. MELDINGSKAART LEEFMILIEU Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten omtrent: schade aan het wegdek verlichtingspaal nr... is defect wateroverlast gracht of beek nodig gekuist schade aan het voetpad schade door muskusratten straatnaambord verdwenen andere melding, hieronder beschreven: Naam: Adres: Tel.: Plaats waar het probleem zich voordoet, straat en nr: GROOT HUISVUIL WOENSDAG 3 EN DONDERDAG 4 FEBRUARI 2016 Naam: Adres: Tel.: Verzoekt de ophaaldienst om een hoeveelheid GROOT HUISVUIL op te halen op bovenvermeld adres en datum. Het tarief van 18,60 per begonnen m 3 is mij bekend. Handtekening van de aanvrager: De GRATIS ophaalbeurt van afgedankte kerstbomen over heel de gemeente gaat door op donderdag 7 januari Alle versieringen moeten uit de kerstboom verwijderd worden. Gelieve er ook voor te zorgen dat de boompjes geen hinder vormen voor het verkeer en voor de voetgangers. De kerstbomen mogen niet op de openbare weg terecht komen. De kerstboomverbranding te Izenberge gaat door op zaterdag 9 januari 2016 vanaf 19u30 in de weide van Xavier Clarys (achter de kapel). Dit is een organisatie van het Feestcomité. Terug te bezorgen vóór maandag 1 februari College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te Alveringem. U kunt de meldingskaart algemeen, groot huisvuil en snoeihout ook digitaal invullen en doorsturen via het e-loket op 7

8 LEEFMILIEU OMDAT ALLE KINDEREN GRAAG SPELEN Onder dit motto zamelt De Kringwinkel West doorlopend herbruikbaar speelgoed in voor alle kinderen. Maar wat is herbruikbaar speelgoed? Volledige sets constructiespeelgoed (bv. Playmobil en Lego), puzzels en gezelschapsspellen, waarin geen stukken of pionnen ontbreken, mooie poppen en het moeten niet alleen Barbie s zijn, pluche figuren van Disney, Studio 100, tekenfilm- en stripfiguren, onbeschadigde kinderboeken, Breng ze binnen in De Kringwinkel in uw buurt. Deze vindt u via Ook alle andere herbruikbare goederen zijn steeds welkom! NIEUW PICTOGRAM VOOR VOCHTIGE DOEKJES Vochtige doekjes worden massaal door het toilet gespoeld maar vaak zijn ze daar niet geschikt voor en veroorzaken ze verstoppingen in leidingen en pompen. Een nieuw Koninklijk Besluit legt een aantal testen op om na te gaan hoe snel ze desintegreren en biologisch afbreken. Producten die één van de testen niet doorstaan, moeten op hun verpakking het nieuwe pictogram vermelden dat aangeeft dat het niet mag doorgespoeld worden. Er geldt wel een overgangsperiode waarin producenten zich kunnen aanpassen en bestaande voorraden mogen verkopen, maar alleszins zal de consument het pictogram vanaf volgende zomer stelselmatig zien verschijnen in de winkelrekken. INZAMELEN EN RUIL VAN SILOBANDEN OVAM en Recytyre hebben beslist om het project omhaling en ruilen silobanden te verlengen. Vanaf zelfs uitbreiding tot 1000 i.p.v. 500 silobanden (max. tussenkomst 970 i.p.v. 485 euro). Voor meer info: BOSGROEP IJZER EN LEIE Bosgroep IJzer & Leie is een VZW die werkt met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos. De bosgroep biedt informatie, advies en activiteiten aan voor boseigenaren en bosliefhebbers. Voor boseigenaren biedt de organisatie nog veel meer. Elke boseigenaar, hoe groot of klein ook, kan vrijblijvend en gratis advies en praktische ondersteuning vragen aan de bosgroep m.b.t. bosbeheer. De bosgroep helpt u bij het administratieve gedeelte zoals het aanvragen van kapmachtigingen of subsidies, bij het uitvoeren van bosbeheerwerken zoals het (her)aanplanten een bos of bosrand. Ook voor houtverkopen kan u rekenen op de hulp van de bosgroep. We gaan voor u op zoek naar een koper. Wanneer u tevreden bent met het bod van de koper, leiden wij de verkoop en werken in goede banen. Het werkingsgebied van de bosgroep omvat: Alveringem, Anzegem, Ardooie, Avelgem, De Panne, Deerlijk, Dentergem, Diksmuide, Harelbeke, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Koksijde, Kortemark, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, Lo-Reninge, Menen, Mesen, Meulebeke, Middelkerke, Moorslede, Nieuwpoort, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Staden, Tielt, Veurne, Vleteren, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke en Zwevegem. Lid worden? Mail naar Bezoekerscentrum de Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke 8

9 IN DE KIJKER: NIEUWE OF GERENOVEERDE HANDELSZAKEN KINESITHERAPIE GRIET GEORGE Rozendaalstraat 11 te 8690 Alveringem, , ONDERNEMEN ELISA STAELEN, KOOKADVISEUR Van huisvrouw tot hobbykok, iedereen haalt er zijn voordeel uit. Gebruikers beschrijven het kookmateriaal als: - gezond en lekker - eenvoudig en snel - zuinig en duurzaam - kwalitatief en innovatief Meer info: Elisa Staelen, Izenbergestraat 51 te 8691 Leisele, , jeugd ANIMATOREN SPEELPLEIN PAASVAKANTIE 2016 Gezocht: Moni s voor op het speelplein tijdens de paasvakantie 2016! Zoals elk jaar gaat tijdens de Paasvakantie weer een nieuw seizoen van de speelpleinwerking van start. Hiervoor zoeken we enthousiaste moni s die de kinderen een fantastische tijd op het speelplein willen bezorgen. Behaalde je een attest animator of hoofdanimator? Dan is er naast een portie vrolijkheid, enthousiasme en creativiteit niet zoveel meer nodig! Je komt terecht op een te gek speelplein onder al even gekke moni s. Wil jij graag deel uitmaken van dit prachtteam? Stuur dan een mailtje naar: JEUGDCULTUURWEEK TIJDENS DE PAASVAKANTIE Tijdens de Paasvakantie gaan we weer van start met een nieuwe jeugdcultuurweek. Een weekje boordevol kunstgerichte workshops voor kleuter en lager. Wat we voor jullie in petto hebben, kunnen we nu nog niet verklappen. Hou daarom de gemeentelijke website en de facebookpagina dienst jeugd en sport Alveringem in het oog. Er worden ook flyertjes meegegeven via de scholen, dus niet vergeten om rond maart eens een kijkje te nemen in de boekentas van zoon of dochter. 9

10 toerisme & cultuur Nieuw op de website: UiT in mijn Regio Naast UiT in Alveringem, waar je alle evenementen die doorgaan op het grondgebied van Groot-Alveringem kunt raadplegen, kun je nu ook evenementen en activiteiten opzoeken die doorgaan in de nabije regio. Wanneer je op de startpagina van klikt op Alle activiteiten onder de rubriek UiT in Alveringem, kun je nu ook een lijst vinden met evenementen die doorgaan bij ons in de streek. Jouw activiteit op UiT in Alveringem? Registreer je op de UiT-databank via Ben je nog niet geregistreerd, dan vraag je via eerst een login en een paswoord aan. Met jouw login en paswoord kan je zelf je activiteiten die je ingevoerd hebt op de UiTdatabank automatisch op onze gemeentelijke website onder UiT in Alveringem en op de kalender van UiT in Vlaanderen. Vers van de pers: het nieuwe Logeren in Vlaanderen Vakantieland logiesboek De nieuwe editie bundelt maar liefst 700 gastvrije logeeradresjes in Vlaanderen Vakantieland! Van gezellige B&B s, over knusse vakantiewoningen, tot charmante hotels: overal word je even heerlijk in de watten gelegd. Nu gratis verkrijgbaar bij onze dienst Toerisme en Cultuur. Artiest zoekt Feestneus / Feestneus zoekt Artiest Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een act die een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk 1 maart 2016 kan je inschrijven als kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus. Of organiseer je samen met enkele buren een straat-, wijk- of buurtfeest? En ben je ervan overtuigd dat samen feesten het leven van iedereen in je omgeving een stuk aangenamer kan maken? Ook daarvoor ben bij Artiest zoekt Feestneus aan het juiste adres. Artiest zoekt Feestneus geeft lokaal en regionaal artistiek talent speelplekken en speelkansen te geven door hen gratis ter beschikking te stellen aan straat-, wijk- of buurtfeesten. Artiest zoekt Feestneus biedt je als artiesten een pak extra podia aan in de regio, op feesten georganiseerd door de inwoners. Een jury selecteert in april die artiesten die ze geschikt acht voor dit soort feesten. Ben je geselecteerd, dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. Artiest zoekt Feestneus vergoedt je optreden. Artiest zoekt Feestneus staat open voor alle talent en genres. Ben jij dus een lokaal/regionaal talent, op zoek naar nieuwe speelplekken in de regio, bezorg Artiest zoekt Feestneus dan je inschrijvingsformulier en demo voor begin maart. Organiseer je een straat- of buurtfeest? Bezorg ons dan je inschrijvingsformulier en kies je artiest. Inschrijvingsformulieren en praktische details kan je vinden op Vorming voor verenigingen In het voorjaar van 2016 organiseren VormingPlus en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek nog één vormingsactiviteit voor (bestuurs)vrijwilligers: Wervend online promo voeren In deze cursus leer je hoe je activiteiten online bekendmaakt. Je krijgt inzicht in de basisprincipes van een goede promotiestrategie en we bieden handvatten voor de opmaak van een communicatieplan. Je krijgt praktische tips over de inzet van promotiemiddelen en de opmaak van aantrekkelijke publicaties. Door de concrete opdrachten en de interactie met elkaar, ontdek je de geschikte aanpak om succesvol (online) promotie te voeren. 10 Woensdag 24/2, 2/3 en 23/3/ u Willem Elsschotzaal, Casinoplein 10, Koksijde 9 (voor inwoners van Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne) anderen betalen 18. Inschrijven kan op of via De opleidingen zijn verspreid over het noorden van de Westhoek, maar voor iedereen toegankelijk.

11 MEDISCHE WACHTDIENSTEN EN PERMANENTIES HUISARTSEN CENTRAAL WACHTNUMMER: Alveringem, Hoogstade, Oeren, St. Rijkers, Gijverinkhove, Leisele en Izenberge: Beveren-IJzer en Stavele: APOTHEKERS CENTRAAL WACHTNUMMER: (1,50 EUR/min.) of ANDERE PERMANENTIES Wit-Gele Kruis West Vlaanderen (24.00u/24.00u): Veurne: Poperinge: Bond Moyson: Vlaams Kruis Westhoek: Zelfstandige verpleging in de regio Alveringem: Brigitte Reynaert (Lo-Reninge - Alveringem): Tania Seys (Lo-Reninge - Alveringem): / Martien Hooghe (Alveringem - Hoogstade): Marijke Deschuttere (Stavele - Beveren): / Veerle Breemersch (Leisele): Nicole Dhaenens: / Greet Vandeputte: / Hilde Vitse: / Alien Coopman (Beveren-Alveringem): Karen Vanveuren en Liesbeth Rolly: (Alveringem-Veurne): Kelly Vandeputte (Veurne-Alveringem- Lo-Reninge): Goed in zorg (samenwerkende thuisverpleegkundigen) Karen Ameloot (Alveringem): / Mieke Delanote (Alveringem-Vleteren): Veerle Leuridan: / Sabine Pauwelyn (Alveringem-Vleteren): / LEVEN & WELZIJN BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER Dikkedarmkanker is een groot probleem. Jaarlijks krijgen ongeveer Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben, ongeveer mensen sterven er aan. Om dit sterftecijfer terug te dringen, startte de Vlaamse Overheid in 2013 met een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Dit zou tot 400 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen. In Alveringem neemt momenteel 44,7% van de doelgroep deel aan dit bevolkingsonderzoek. Een goed begin, maar er is toch nog wat werk aan de winkel. Om nog meer mensen te informeren over dikkedarmkanker en de vroegtijdige opsporing ervan, richt de gemeente Alveringem een ludieke actie in. We verzamelen zoveel mogelijk (propere) onderbroeken en maken er een lange slinger van die wordt opgehangen op een openbare plaats. Onderbroeken kunnen binnengebracht worden in het gemeentehuis, er is hiervoor een speciale verzameldoos voorzien. Bedoeling is dat de actie het thema op een positieve manier in de kijker zet en bespreekbaar maakt. Het resultaat van de inzamelactie zal onder andere tentoongesteld worden op de info-avond die doorgaat op 3 maart om 20 uur in de Kwelle. Op deze info-avond wordt er een uiteenzetting gegeven door een deskundige over het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Deze avond wordt gratis aangeboden, vooraf inschrijven is niet nodig. In het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker ontvangen alle mannen en vrouwen uit de doelgroep jaar om de twee jaar een uitnodiging met een stoelgangtest in de bus. Alle info over de bevolkingsonderzoeken: Op de foto zien we het schepencollege en het personeel van de gemeente en OCMW van Alveringem het startschot geven van de actie. 11

12 OCMW OCMW-RAADSZITTING VAN 27 OKTOBER 2015 De raad keurt de gebruiksovereenkomst met de gemeente Alveringem goed voor het kosteloos gebruik van de pastorie gelegen Dorp 46 te Alveringem. De wijziging van de conventie met het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers wordt goedgekeurd voor een uitbreiding met opvangplaatsen voor twee gezinnen in de pastorie Dorp 46 te Alveringem. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van 6 maanden. De raad besluit om volgende bevoegdheden die tot het dagelijks personeelsbeheer behoren aan de secretaris te delegeren: - de erkenning en consolidatie van arbeidsongevallen - het toestaan van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of ongeval zoals bedoeld in art.16 van het arbeidsreglement en art.186 van de rechtspositieregeling. OCMW-RAADSZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015 De raad neemt kennis van het gunningsverslag zoals opgesteld door studiebureau Grontmij en gunt de ontwerpopdracht inzake de uitbouw van zorgsite t Hoge aan VK Studio Architects, Planners & Designers. De opdracht voor de levering van een multifunctioneel kopieertoestel wordt toegewezen aan Itec NV, voor het bedrag van 44,00 euro huurprijs per maand inclusief omnium onderhoudscontract, afdrukken zwart inbegrepen, 0,008 euro per bijkomende afdruk zwart en 0,04 euro per afdruk kleur (prijzen excl. BTW). Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 72 maanden. De overeenkomst met netbeheerder Gaselwest, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk, aangaande de installatie en het beheer van oplaadterminals bij het OCMW wordt goedgekeurd. Goedkeuring te verlenen aan het verdere behoud van de Clusterwerking De Opstap met twee voltijdse trajectbegeleiders onder opschortende voorwaarde van het bekomen van het akkoord van alle huidige clusterpartners. De intentieverklaring en het protocol inzake agressie worden goedgekeurd. Er wordt een halftijdse betrekking van technisch beambte (E1-E3) vacant verklaard en te begeven via aanwerving. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd voor het aanleggen van een wervingsreserve met een looptijd van 3 jaar voor de functie van verpleegkundige. ARCHITECTENBUREAU ZORGSITE AANGESTELD Het OCMW gaat opnieuw in zee met VK Studio voor het ontwerp van de assistentiewoningen, de groepswoning voor ouderen en de bejaardenwoningen die gebouwd zullen worden bij het woonzorgcentrum t Hoge. VK Studio, dat eerder reeds het woonzorgcentrum t Hoge ontwierp, haalde deze opdracht binnen na deelname aan een offerteaanvraag met wedstrijdontwerp. Eens de definitieve plannen getekend zijn, zal de aanbesteding voor de bouw in 2016 opgestart worden. We hopen de nieuwe ouderenvoorzieningen te kunnen openen eind De zorgsite wordt uitgebreid met 12 assistentiewoningen en een voorziening voor groepswonen met 8 kamers (een studentenkot voor senioren). Deze worden door het OCMW gebouwd aan de kant van de Hoogstraat. Woonmaatschappij IJzer en Zee bouwt ook nog 8 sociale bejaardenwoningen op de site aan de kant van de Schooldreef. HET OCMW VAN ALVERINGEM VERKOOPT Met tussenkomst van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, rustig gelegen rijwoning op 64 m² in het centrum van Gijverinkhove. Weegschede 20 te 8691 Gijverinkhove - vrij van gebruik. Gekend volgens kadaster: Alveringem, 6e afdeling, Sectie B nummer 398/B Ligging volgens Gewestplan: woongebied met landelijk karakter. Gvv,Gvg,Gdv,Gvkr. Bouwjaar Gelijkvloers: living, keuken, badkamer. 1e verdieping: dakkamertje, restant zolder. Bodemattest: geen vervuiling, EPC-waarde: 759. Elektrische installatie niet conform. Meer informatie over de verkoopprocedure en de instelprijs vanaf midden januari op Steve Lansens, OCMW-secretaris, Dorp 1 B, 8690 Alveringem Tel , 12

13 LOKALE OPVANG VLUCHTELINGEN Het OCMW vangt momenteel 20 vluchtelingen op in het voormalig rusthuis Clep te Hoogstade. Daarnaast wordt er ook nog een woning ter beschikking gesteld voor een gezin in Alveringem. Vanaf januari 2016 komen er nog twee gezinnen bij in de pastorie van Alveringem. Hoewel Fedasil nog steeds vragende partij is voor bijkomende opvangplaatsen, levert een kleine gemeente als Alveringem reeds een aanzienlijke inspanning tijdens de asielcrisis. De asielzoekers worden door Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, aan ons LOI toegewezen. De vluchteling die zijn asielaanvraag heeft ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken krijgt gedurende de behandeling van zijn asielaanvraag materiële opvang door ons OCMW. Het OCMW ontvangt daarvoor een vergoeding van Fedasil van 37,77 euro per dag. Deze vergoeding dekt de kosten die het OCMW maakt voor het aanbieden van de materiële opvang zoals de huisvestingskosten, personeelskosten, administratiekosten, enz De asielzoeker zelf ontvangt wekelijks een leefgeld van 64 euro. Hiermee kan hij zijn maaltijden en toiletartikelen aankopen. Na de behandeling van zijn asielaanvraag krijgt de asielzoeker ofwel een verblijfsrecht in België om humanitaire reden, ofwel een bevel om het grondgebied te verlaten als zijn aanvraag ongegrond blijkt. De asielzoeker die erkend wordt als vluchteling, moet het LOI binnen de drie maanden verlaten. Hij moet met behulp van het OCMW op zoek naar een woning in een gemeente van zijn keuze. Op dat moment eindigt ook de materiële ondersteuning en heeft hij dezelfde rechten en plichten als andere Belgen. Zo ontvangt de asielzoeker een leefloon als hij nog geen inkomen heeft. Het OCMW zal de buurtbewoners inlichten zodra geweten is wanneer de twee gezinnen toekomen in de pastorie. Voor meer info kan je terecht bij de maatschappelijk werkers: Narcise Fierens, , Tom Verbeke, , HET SOCIAAL VERWARMINGS- FONDS, EEN WARM GEBAAR! OCMW Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. Of ook u recht heeft op een verwarmingstoelage, kan u navragen bij het OCMW. In dit artikel zetten wij de voorwaarden nog eens op een rij. Wanneer heeft u recht op een verwarmingstoelage? U verwarmt uw woning met één van de volgende brandstoffen: 1. huisbrandolie 2. lamppetroleum (type C) 3. bulkpropaangas En u behoort tot één van de volgende categorieën: 1. categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 2. categorie 2: personen met een laag inkomen 3. categorie 3: personen met schuldoverlast Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage. Binnen de 60 dagen na de levering (tussen 1 januari en 31 december) dient u bij het OCMW, Dorp 1B te 8690 Alveringem uw aanvraag in. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart mee, de factuur, een klevertje van de mutualiteit van alle gezinsleden, het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting en uw rekeningnummer. Contactpersoon: Narcise Fierens, maatschappelijk werker OCMW Alveringem. Maandag: 13.30u-16u, dinsdag, woensdag en donderdag: 9u 12u. Best vooraf telefoneren op het nummer , zodat u geen onnodige verplaatsing maakt. Een eventueel huisbezoek kan geregeld worden. WINTER IS VOOR VELE MENSEN MET EEN BUDGETMETER AARDGAS KOU LIJDEN Verwarmingskosten kunnen immers zo hoog oplopen dat mensen met een bescheiden inkomen hun budgetmeter aardgas onvoldoende kunnen opladen en zonder verwarming dreigen te vallen. De toekenning van de minimale levering aardgas biedt een beetje soelaas. Het OCMW kan van 1 december 2015 tot en met 29 februari 2016 elke twee weken een beperkt bedrag opladen op de aardgasbudgetmeter van mensen die onvoldoende geld hebben om hun woning te verwarmen. Beschikt u over een aardgasbudgetmeter, doe dan zeker navraag bij het OCMW of u kan genieten van deze regeling. Contactpersoon: Narcise Fierens, maatschappelijk werker OCMW Alveringem. Maandag: 13.30u-16u, dinsdag, woensdag en donderdag: 9u 12u. Best vooraf telefoneren op het nummer , zodat u geen onnodige verplaatsing maakt. Een eventueel huisbezoek kan geregeld worden. 13

14 BIBLIOTHEEK Volg ons op Facebook: We wensen voor maanden vreugde 52 weken plezier 365 dagen succes 8760 uren gezondheid Een gelukkig nieuw jaar! (en dat liefst met een goed bibliotheekboek!) AUTEURSLEZINGEN VOOR DE SCHOLEN Dinsdag 2 februari 2016: Wally De Doncker (3e en 4e leerjaar) Woensdag 3 februari 2016: Moniek Vermeulen (1ste en 2de leerjaar) Sluitingsdagen De bibliotheek zal gesloten zijn op Vrijdag 1 januari 2016: Nieuwjaar GEDICHTENDAG De laatste donderdag van januari is het Gedichtendag. Er is dit jaar geen activiteit gepland rond Gedichtendag, maar de bibliotheek laat Gedichtendag ook niet zomaar onopgemerkt voorbij gaan. De bibliotheek zal een gedichtenmuur opstellen met gedichten rond het thema Jaren die druppelend versmelten (herinneringen). Creatieve zielen mogen ook hun eigen gedichten aan de bibliotheek bezorgen. Stap 3: WIST JE DAT? De catalogus van de bibliotheek is ook via internet te bezoeken. De link kan gevonden worden via rubriek vrije tijd bibliotheek, of via Op deze pagina kan je veel meer doen dan de catalogus raadplegen. Je kan er ook bijhouden welke boeken je thuis hebt, wanneer de boeken terug naar de bibliotheek moeten, openstaande boetes bijhouden, lijstjes maken. Zo ga je te werk: Stap 1 Vul in: > Naam > Voornaam > Lidkaartnummer > Kies zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op Registreer deze gegevens! Je bent aangemeld! Klik op Mijn gegevens: aanmelden Stap 2 : eerste aanmelding Klik op Ik wil mij registreren Je krijgt bovenaan: Mijn gegevens Hier kan je: > Afmelden > Wachtwoord wijzigen > Andere lener koppelen aan login > Adres en kosten opvragen > Ontleningen bekijken en verlengen > Reserveren > Lijstjes aanmaken > Geschiedenis bekijken - Geleend - Betaald 14

15 LANDBOUW TER HERINNERING: BEPLANTINGSACTIE MET SUBSIDIE Zoals reeds vermeld in onze vorige editie van het infoblad, kunnen nog steeds alle inwoners die landelijk wonen tijdens de maand januari hun keuze maken uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod van probleemloos streekeigen plantgoed. De prijzen zijn eenvormig: 8 per pakket (25 kleine struiken of haagplanten, eenvormig van soort). Ook 8 per boom naar keuze met een stamhoogte van ca. 2 meter. De actie wordt voor 25% gesubsidieerd door de landbouwraad. Het plantengoed wordt in maart 2016 gratis thuis geleverd door de gemeentelijke groendienst. De bestelperiode loopt nog tot 31 januari Op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis kunt u een gratis CD-ROM afhalen met foto s van de meeste planten die in de pakketten te koop aangeboden worden. Meer info: Kristien Delancker, dienst burgerzaken, of BOUWEN EN WONEN NIEUWE VLAAMSE RENOVATIE- PREMIE - TOT MAXIMUM SUBSIDIES TE VERKRIJGEN! De Vlaamse regering keurde onlangs een nieuwe Reno-premie voor renovatiewerken aan de woning definitief goed. Je kan de premie nu reeds aanvragen en dit na voltooiing en facturatie van de werkzaamheden. De werken die in aanmerking komen zijn gegroepeerd in 4 categorieën: de structurele elementen het dak het buitenschrijnwerk de technische installaties De premie wordt berekend per categorie en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Per categorie kan maximum euro subsidie worden verkregen. Daarnaast werd ook een overgangsmaatregel uitgewerkt nl. voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst (facturen, offertes) met een aannemer afsloot. Hiervoor kan je nog tot en met 31 januari 2016 een aanvraag voor de renovatiepremie indienen onder de oude voorwaarden. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht bij WoonWinkel West, Gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19 te Alveringem, woensdag van 8u45 tot 11u45, , GEBOREN LEVENSLOOP Pysson Louise, dochter van Yannick en van Werrebrouck Femke, Alveringem Vandamme Rachel, dochter van Matthias en Goderis An-Sofie, Alveringem Van Aeken Lara, dochter van Kevin en Loosvelt Tatiana, Leisele Lemaire Vic, zoon van Philiep en van De Grave Kelly, Alveringem GEHUWD Coutereel Jean, Alveringem en Loyson Tonia, Alveringem Vanden Berk Jozef, Stavele en Craenen Miriam, Stavele OVERLEDEN Maes Tuur, , echtgenoot Seys Veerle, Hoogstade Van Linden Ernestina, , weduwe De Jonghe Jan, Beveren-IJzer Desmet Marie Bernadette, , echtgenote Bergmans Willy, Alveringem Riem Ida, , weduwe Pillaert John, Alveringem Jooren Maurice, , ongehuwd, Alveringem Decroos Estella, , ongehuwd, Alveringem FEEST OP KOMST! Gouden bruiloft Missiaen Marcel en Carton Sabine, Stavele POLITIE Er werden in de Politiezone Spoorkin verschillende voorwerpen teruggevonden. Momenteel gaat het om: 2 sleutels aan rode rechthoekige sleutelhanger smartphone LG in cover groene rugzak merk O Neill 1 sleutel van een Ford met als sleutelhanger een bruin beertje U kunt zich tijdens de kantooruren informeren, dit kan zowel in de Zuidburgweg 109 te Veurne, of in het gemeentehuis Hof van Wyckhuize te Alveringem, U moet wel aanneembaar kunnen maken dat het goed tot u behoort. 15

16 BLIKVANGERS ONTVANGST OUD-LEISELENAREN Op vrijdag 23 oktober 2015 werden de oud-leiselenaren door het schepencollege ontvangen op het gemeentehuis. Wie tussen 1937 en 1943 in deelgemeente Leisele geboren werd, kreeg een uitnodiging voor de driejaarlijkse reünie. Deze vond voor de vijfde keer plaats en was opnieuw een succes. D OLVERINGEMNOARTJES - LAUREATENAVOND Op vrijdag 27 november vond de eerste Alveringemse laureatenavond plaats. Onder de noemer d Olveringemnoartjes zetten de gemeentelijke adviesraden verdienstelijke Alveringemnaren in de bloemetjes. Dit jaar (2015) werden volgende prijzen toegekend: Beste Bibliotheeklezer: Ann Gheysens, Bijzondere Cultuurprijs: Sibran Sampers, Beloftevolle jongere: Milan Lenaers, Sportvrouw: Marianne Jacques, Sportman: Stan Dewulf, Prijs voor de Vrijwilliger = t Olveringemnoartje: Jozef Maes. 16

17 BLIKVANGERS KOM EN DANS MET LAURA LYNN & TIM NASH Op woensdag 18 november vond het namiddagconcert met Laura Lynn en Tim Nash plaats. Heel wat mensen vergezelden ons voor een gezellig samenzijn en een dansje te plaatsen. Wij danken via deze weg graag iedereen die aanwezig was en meehielp aan deze leuke namiddag. GOUDEN BRUILOFT Cornette Noël en Schottey Lutgarde, Alveringem. Proficiat! GOUDEN BRUILOFT Verplancke Willy en Wydooghe Lena, Leisele. Proficiat! 17

18 BLIKVANGERS DIAMANTEN BRUILOFT Degraeve Michel en Vermeulen Celina, Alveringem. Proficiat! DIAMANTEN BRUILOFT Liefooghe Jozef en Louwagie Paula, Alveringem. Proficiat! BRILJANTEN BRUILOFT Comeyne Lodewijk en Moeneclaey Gilberte, Leisele. Proficiat! 18

19 ADRESSEN GEMEENTELIJKE ZALEN: Gemeenschapszaal De Kwelle De Brikerij, St. Rijkersstraat 20 Groenestraat 35 Alveringem Izenberge Feestzaal Izenbergestraat 37 Leisele De Moote A. Decarneplein 4 t Stavele kalender Alle activiteiten die door een vereniging ingericht worden en die voor een breed publiek toegankelijk zijn, hebben recht op een duidelijke vermelding in de gemeentelijke infokrant en op de website van de gemeente! Aarzel dus niet om ze door te mailen naar a ELKE 1e EN 3e MAANDAG PETANQUECLUB - van 14u tot 16u Bij goed weer buiten op het plein achter het gemeentehuis. OKRA Alveringem, Maria Anthierens, ELKE 4e MAANDAG CREA-HOBBY CLUB van 13u30 tot 16u Geniet gezellig in groep, van eigen handwerk naar keuze. De Kwelle, Alveringem OKRA Alveringem, Rita Verhoest, ELKE DINSDAG - FIETSEN - 13u30 Bij gunstig weer. Verzamelen aan bakkerij Decreton OKRA Alveringem, Roger Sissau, en Roger Vandenberghe, ELKE 2e EN 4e DONDERDAG PUNTENKAARTING - 13u30 De Kwelle, Alveringem OKRA Alveringem, Gery Dedeurwaerder, ELKE 1e EN 3e DONDERDAG VRIJE KAARTING - 14u Rethorica, Nieuwstraat 42, Alveringem OKRA Alveringem, Gery Dedeurwaerder, ELKE DONDERDAG WANDELEN - 14u Op een rustig tempo in de gezonde buitenlucht. Rethorica, Nieuwstraat 42, Alveringem OKRA Alveringem, Agnes Capoen, en Christiane Pauwels, ELKE VRIJDAG DANSCLUB ALVERINGEM-IZENBERGE van 9u tot 11u30 Blijf fit met individueel lijndansen op mooie muziek. Deelname, 1,5 consumptie inbegrepen. De Kwelle, Alveringem OKRA Alveringem, Magda Muylaert, DI NIEUWJAARSFEEST - 14u15 Bezinningsmoment en jaaroverzicht. Daarna gezellig samenzijn en tombola. De Brikerij, Izenberge Hugo Vlaemynck, , WOE PRAATCAFE - 14u Algemene ledenbijeenkomst met Nieuwjaarsdrink en voorstelling jaarprogramma 2016 en een terugblik op de activiteiten van het voorbije jaar Ook gelegenheid om te kaarten. Gratis toegang. De Kwelle, Alveringem OKRA Alveringem, Rita Verhoest, , ZA LEDENVERGADERING S-PLUS MET NIEUWJAARSRECEPTIE - 14u Inschrijven kan tot 19 januari Magda Muylaert, , ZA SPAGHETTI-AVOND SPELENDERWIJS ALVERINGEM vanaf 18u30 Vanaf 19u kan er aangeschoven worden aan het spaghettibuffet. Er is ook mogelijkheid om de vooraf bestelde spaghetti-porties af te halen tussen 18u en 19u30. 10/volwassene en 6/kind t.e.m. 12 jaar. Kaarten te verkrijgen via de school, de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar of de leden van de oudervereniging. De opbrengst wordt gebruikt voor de meerdaagse klasuitstappen van de leerlingen uit de lagere afdeling. De Moote, Stavele ZA VERENIGINGSKWIS - 20u H. Hartzaal, Beveren-IJzer Zaalcomité H. Hartzaal VRIJ 5 02 EN KNUTSELEN MET PAPIER - 14u Organisatie S-Plus. Inschrijven tot 1 februari Magda Muylaert, , VRIJ 5 02 BOTERKAARTING - 19u30 Organisatie Landelijke Gilde Hoogstade-Gijverinkhove t Ateljeetje, Kerkstraat 6B, Hoogstade DI FOTOREPORTAGE VOET- TOCHT VAN BRUGGE NAAR SANTI- AGO DE COMPOSTELLA - 14u15 Chris Van Sante brengt een fotoreportage van haar voettocht van Brugge naar Santiago de Compostella, ten voordele van het Mucoviscidosefonds. De Brikerij, Izenberge Hugo Vlaemynck, , ZO DE DRIE RIDDER TREFFEN - vanaf 9u Eerste treffen Kampioenschap 2016, VMBB, BMB, FMB en P.A West-Vlaanderen, open beker van Vlaanderen. Bepijlde rondrit van + 130km. Inschrijven van 9u tot 14u, start ronde om 9u tot 13u. Laatste aankomst om 16u. Prijsuitreiking om 16u30. Inschrijving kost 6 en 4 voor vergunninghouders VMBB en FMWB. Gratis consumptie en boterham met paté. Gratis koffie op een controleplaats. De Kwelle, Alveringem AMC Gijverinkhove, , , 19

20 a kalender ZO EN ZO WARME HESP MET FRIETJES EN GROENTEN Ten voordele van het onderhoud en herstel van de H. Hartzaal. H. Hartzaal, Beveren-IJzer Zaalcomité H. Hartzaal WOE VOORDRACHT: MANTELZORG: HOE ZIT DAT IN ELKAAR? - 14u Francky Debusschere geeft ons meer uitleg over het veel besproken thema Mantelzorg. Gratis toegang. De Kwelle, Alveringem OKRA, Rita Verhoest, , ZA EN ZO HUTSEPOTSOUPER CHIRO SJALOOM IZENBERGE Na een geslaagde valentijnseditie organiseert Chiro Sjaloom Izenberge opnieuw hun jaarlijkse Hutsepotsouper. Dit jaar wordt in het thema kleur gewerkt, naar aanleiding van het jaarthema van de Chiro. Naast hutsepot is er ook vol-au-vent te verkrijgen. Er zijn verschillende formules verkrijgbaar, ook zijn er kindermenu s. Info beschikbaar op de Facebookpagina Chiro Sjaloom. t Spaans Kwartier, Groenestraat 14 te Izenberge Chiro Sjaloom Izenberge ZO PRIJSUITREIKING JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD - 10u Speciale gast: jeugdschrijver Patrick Lagrou. Gemeentezaal Leisele Davidsfonds Alveringem, ZA SPAGHETTI-AVOND KLJ ALVERINGEM - vanaf 18u Volwassenen: 12 (aperitief inbegrepen) en kinderen: 7 (drankje inbegrepen). Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden! Rethorica, Nieuwstraat 42 te Alveringem Gilles Vankemmelbeke, (na 18u) en Kevin Page, (na 18u) TONEELKRING VOOR OUTER EN HEERD PRESENTEERT: SUPER NOVA Heel wat nieuws in de toneelkring dit seizoen: - Een stuk van een vrij jonge ( 1976) Vlaamse auteur, Benjamin Sercu. - Een nieuwe regisseur, Roger Liefhooge, van Vlamertinge. Misschien heb je zijn naam al ontmoet in verband met verschillende theaterwandelingen. - Een stuk dat nog niet veel opgevoerd werd (bij ons weten alleen in Kachtem en Waregem) en dat op Facebook een 4-sterren beoordeling krijgt. - Een hele rits nieuwe acteurs. Waarover gaat het stuk? Een supernova is een ster die ontploft. De ster in dit geval, is de chef van driesterren restaurant Villa des étoiles en bekende TV-kok Jean-Jacques. Maar op een dag staan er op de voorpagina van de kranten lasterlijke onthullingen omtrent de chef Uitgerekend die dag komt zijn zus Ninette langs om haar nieuwe vriendin voor te stellen en klap op de vuurpijl dient zijn broer Patrick zich onverwacht aan samen met zijn nieuwe vriend Stefaan. Mimi, de vrouw van Jean Jacques, doet er alles aan om zowel de eer als de sfeer hoog te houden. Geen gemakkelijke opdracht, zeker niet als er nog enkele onvoorziene gasten opduiken Onverwachte onthullingen en pittige, soms chaotische dialogen in een zeer vlotte spreektaal, authentieke personages, zijn de ingrediënten van dit ontroerende en soms komische verhaal. Om al de rollen in te vullen hadden we heel wat acteurs nodig. Onze vaste waarden Kurt De Ruyter (als chef Jean-Jacques), Mieke Geerardyn, Tonia Vandenberghe en Kristof Houthoofdt konden het plaatje niet rond maken. Gelukkig hebben heel wat nieuwe sterren zich aangemeld: Eveline Bradt, Elien Stroobant, Iris Lavrijsen, Anne-Marie Havegheer, Joris Vansteenland, Johan Verweirder, Rudi Lins en een piepjonge debutant, Laurent De Ruyter (zoon van). Voor hem heeft de regisseur een extra rolletje bijgeschreven. Ook nieuw dit jaar is dat we een extra speeldag inlassen op een woensdag, zodat mensen die in het weekend werken ook de gelegenheid hebben de voorstelling bij te wonen. De opvoeringen gaan door in De Kwelle op : ZA 20/02/16 om 20 u ZO 21/02/16 om 17 u VR 26/02/16 om 20 u ZA 27/02/16 om 20 u WO 02/03/16 om 20 u NIEUW!! ZA 05/03/16 om 20 u ZO 06/03/16 om 15 u Kaarten kosten 8 en kunnen besteld worden via de website vanaf zondagnamiddag 10 januari, of telefonsich op en (onnodig vroeger te bellen!) Er is een voorverkoopsessie op zondag 10 januari van 10 tot 12 uur in De Kwelle. 20

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs Floepje en het Water De kleuters en kinderen van de eerste graad maken kennis met het wezentje Floepje dat zowel kan zwemmen als vliegen. Floepje komt op een dag in vervuild water terecht en wordt ziek.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Veurne GEMEENTE 8690 ALVERINGEM VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Overzichtsanalyse totale bevolking Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Westhoek Netto-migratie Westhoek Totale bevolking 6 4 2-2 -4-6

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFO. Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Enkele handige tips

PRAKTISCHE INFO. Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Enkele handige tips PRAKTISCHE INFO Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Artiest zoekt Feestneus is een project van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 5-art, een samenwerking van de gemeentebesturen van

Nadere informatie

Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen

Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen Inhoud 1. Een antwoord op al uw vragen... 2 1.1. Wie kan inloggen?... 2 1.2. Hoe moet ik inloggen?... 2 1.3. Hoe ziet mijn gebruikersnaam/wachtwoord

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

Interlokale Vereniging Associatie Midwest Prezone Midwest dinsdag 24 juni 2014 Inhoud 1. Goedkeuring verslag prezoneraad 27 mei 2014 4 2. Goedkeuring akkoord verdeelsleutel, aangepast aan de opmerkingen van het akkoord van de PZR 27 mei 2014 4

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 RAADZAAL 19u30 1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort

Nadere informatie

Stedelijke nieuwbouwpremie

Stedelijke nieuwbouwpremie Stedelijke nieuwbouwpremie STED/NIEUW/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr.

Het gemeentebestuur van Alveringem wenst u een Gelukkig Nieuwjaar! Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015. 33ste jaargang - nr. Tweemaandelijkse infokrant januari-februari 2015 33ste jaargang - nr. 1 Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Vergunningsaanvraag voor een organisatie van een loopwedstrijd 2015

Vergunningsaanvraag voor een organisatie van een loopwedstrijd 2015 Vergunningsaanvraag voor een organisatie van een loopwedstrijd 2015 (Met dit formulier doet u een aanvraag om een loopwedstrijd te organiseren.) 1. Procedure: 1.1. Aanvraag: De organisator van een loopwedstrijd

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007 Maand van het Bos Ieper Heuvelland Poperinge Zonnebeke Mesen - Vleteren 24 september 26 oktober 2007 Speciaal voor de lagere scholen van Ieper wordt in de herfstperiode een Maand van het Bos PROGRAMMA

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 OPENBARE BIBLIOTHEEK LENDELEDE A. Dassonvillelaan 5 8860 Lendelede tel 051/30.06.15 fax 051/32.28.62 bibliotheek@lendelede.be www.lendelede.be/bibliotheek JAARVERSLAG 2013 Lendelede 24 februari 2014 1)

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd Info Gezinsbond ASSENEDE Grote kleurwedstrijd jaargang 36, nr. 2, april 2013 Beste Bondsvrienden, Gezocht! Eén van de services naar onze leden toe is de kinderoppasdienst. De kinderoppasdienst omvat eigenlijk

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Basishandleiding voor de leerlingen (en hun ouders) in het secundair onderwijs die een login en paswoord hebben

Basishandleiding voor de leerlingen (en hun ouders) in het secundair onderwijs die een login en paswoord hebben Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen tolkaanvraag@cabvlaanderen.be - www.cabvlaanderen.be 09/228 28 08 * 09/228 18 14 * 0476/22 91 75 * Nood

Nadere informatie