Infoblad overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen"

Transcriptie

1 Infoblad overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen Algemeen Op 24 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel hervorming kindregelingen. De aanvulling van 20% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaande ouders binnen onder andere de WWB, de IOAW en de IOAZ komt per 1 januari 2015 te vervallen. Vanaf dat moment komt er een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in de vorm van een alleenstaande-ouderkop (ALO-kop). Dit bedrag wordt via de Belastingdienst/Toeslagen (B/T) betaalbaar gesteld. Voor wie is er overgangsrecht? Er is overgangsrecht voor een groep ouders in de WWB, die de alleenstaande oudernorm ontvangt en per 1 januari 2015 géén ALO-kop op het kindgebonden budget van de B/T krijgen, omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir 1. Voor deze afgebakende groep ouders in de WWB, wordt de verlaging van de uitkering d.m.v. overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari Met het overgangsrecht kan de doelgroep zich langer voorbereiden op de inkomensterugval. De totale groep waarvoor het overgangsrecht geldt maakt in 2015 nog aanspraak op de aanvulling, uitbetaald door gemeenten conform de oude systematiek. Bedoeld overgangsrecht zal op kortst mogelijke termijn van een juridische basis worden voorzien. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt in bijlage 1 toegelicht welke veranderingen er bij de doelgroep van het overgangsrecht per 1 januari 2015 optreden. Voor wie is er géén overgangsrecht? Het overgangsrecht is er alleen voor het huidige bestand van alleenstaande ouders in de WWB op peildatum 31 december en niet voor alleenstaande ouders in de andere minimumregelingen (zoals IOAW en IOAZ). Ook is het overgangsrecht niet bedoeld voor nieuwe instromers in de WWB na 1 januari Bestandskoppeling t.b.v. traceren doelgroep Via bestandskoppelingen kunnen betrokkenen worden geïdentificeerd. In bijlage 2 volgt een nadere toelichting van bedoelde bestandskoppeling. 1 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. 2 Als alleenstaande ouders eenmaal tot de doelgroep behoren en vervolgens tijdelijk uitstromen of te maken krijgen met een andere gezinssituatie, dan herleeft het overgangsrecht vanaf het moment dat zij tijdens de looptijd van het overgangsrecht opnieuw in de situatie verkeren als op de peildatum.

2 Bijlage 1: toelichting uitwerking overgangsrecht op doelgroep De doelgroep van het overgangsrecht is onder te verdelen naar verschillende subgroepen. Een onderscheid naar subgroepen is nodig. De wijze waarop het overgangsrecht in een concreet geval uitwerkt is hiervan afhankelijk. Hierbij is het van belang te weten of de alleenstaande ouder te maken heeft met het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen, het overgangsrecht bij de Wet WWB maatregelen of een combinatie van beiden. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Wijziging Ingangsdatum Wet hervorming kindregelingen 1 januari 2015 Overgangsrecht bij wet hervorming 1 januari 2015 (en loopt tot 1 januari 2016) kindregelingen met een looptijd van 1 jaar Wet WWB maatregelen 1 januari 2015 Overgangsrecht bij Wet WWB maatregelen 1 januari 2015 (en loopt tot 1 juli 2015) v.w.b. kostendelersnorm (KDN) in de bijstand met een looptijd van een half jaar Het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen is bedoeld voor alleenstaande ouders in de WWB die per 1 januari 2015 geen alleenstaande-ouderkop (ALO-kop) op het kindgebonden budget van de Belastingdienst/ Toeslagen (B/T) krijgen omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir. Dit overgangsrecht is er alleen voor het huidige bestand van alleenstaande ouders in de WWB op peildatum 31 december De doelgroep van het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen bestaat uit twee subgroepen: a. alleenstaande ouders in de WWB die samen met een andere volwassene in een huis wonen en daardoor per 1 januari 2015 geen ALO-kop ontvangt van de B/T en per 1 juli 2015 ook met de kostendelersnorm te maken krijgen (bedoeld in het aanvaarde amendement van lid Hamer 3 ); b. overige groep ouders die in de WWB de alleenstaande oudernorm ontvangt, maar die niet in aanmerking komt voor de ALO-kop via de B/T omdat zij een toeslagpartner hebben. In de figuur op de volgende pagina wordt het verschil tussen beide groepen die recht hebben op overgangsrecht inzichtelijk gemaakt. De hierboven beschreven subgroep a. bevindt zich linksboven in onderstaande figuur. Linksonder in de figuur heeft betrekking op subgroep b. Géén recht op overgangsrecht geldt voor veruit de meeste alleenstaande ouders in de WWB, die rechtsonder bij subgroep c. in de figuur staan, omdat zij per 1 januari 2015 een ALO-kop ontvangen van de B/T. Tot slot bestaat er nog een groep alleenstaande ouders in de WWB, rechtsboven in de figuur bij subgroep d., die per 1 jan 2015 wel de ALO-kop ontvangt via de B/T en per 1 juli 2015 na afloop van het overgangsrecht van de Wet WWB maatregelen te maken krijgt met de kostendelersnorm. Ook zij hebben géén overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal hierna voor iedere afzonderlijke subgroep van alleenstaande ouders in de WWB worden verduidelijkt welke veranderingen per 1 januari 2015 optreden. 3 Kamerstukken II 2013/14, 33716, nr. 21.

3 Disclaimer* Genoemde getallen geven een indicatie van de grootte van de doelgroep, maar zijn geen exacte getallen. Legenda KR Deze groep ontvangt n.a.v. de Wet hervorming kindregelingen (KR) krijgt een ALO-kop die lager is dan de aanvulling in de minimumregeling. KR** - Deze groep verliest de aanvulling van 20% in de WWB en krijgt geen recht op de ALO-kop door het andere partnerbegrip in de Awir ALO Alleenstaande ouder ALO-kop Alleenstaande-ouderkop prt - Partner KGB Kindgebonden budget KDN Kostendelersnorm

4 Subgroep a. Oorspronkelijke doelgroep overgangsrecht (amendement Hamer), geen ALO-kop, wel KDN Het betreft hier alleenstaande ouders die op de peildatum 31 december 2014 recht hebben op een WWB-uitkering, die per 1 januari 2015 niet in aanmerking komen voor de ALO-kop via de B/T en die per 1 juli 2015 te maken zullen krijgen met de kostendelersnorm (KDN) in de WWB. Aan de hand van voorbeeld 1 hieronder wordt verduidelijkt hoe het overgangsrecht kindregelingen en het overgangsrecht kostendelersnorm voor deze doelgroep doorwerkt in de uitkeringshoogte. Voorbeeld 1: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB die bij haar ouder inwoont Een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder met een WWB-uitkering woont op 31 december 2014 in huis bij haar bejaarde moeder. De alleenstaande ouder in deze casus ontvangt waarschijnlijk per 1 januari 2015 geen ALO-kop vanwege de partnerdefinitie in de Awir 4 en zal per 1 juli 2015 te maken krijgen met de kostendelersnorm. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% netto referentieminimumloon (rml) basisnorm alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 80% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan juli 2015: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 80% rml. Vanaf 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 blijven als gevolg van het overgangsrecht bij de kindregelingen en het overgangsrecht bij de kostendelersnorm WWB de normen gelijk aan de situatie van voor 1 januari Dit betekent dat voor die groep niets wijzigt gedurende die 6 maanden. 1 juli jan 2016: 50% rml kostendelersnorm (bij 2 volwassenen) +20% rml verhoging via overgangsrecht KR vanwege geen recht op ALO-kop = 70% rml. Vanaf 1 juli 2015 is overgangsrecht m.b.t. de KDN in de Wet WWB maatregelen uitgewerkt. Op dat moment treedt de KDN ook voor het zittend bestand de kostendelersnorm in werking en vervalt de gemeentelijke toeslag. Het overgangsrecht van de Wet hervorming kindregelingen regelt dat de verhoging van alleenstaande ouders van 20% rml doorloopt tot 1 januari jan 2016 en verder: 50% rml kostendelersnorm (bij 2 volwassenen). Ook de verhoging van 20% rml vanwege geen recht op ALO-kop vervalt door einde overgangsrecht kindregelingen per 1 januari Zie artikel 3, tweede lid, sub e, Awir.

5 Subgroep b. Overige doelgroep overgangsrecht, geen ALO-kop, geen KDN Het betreft hier de overige groep ouders die op grond van de WWB de alleenstaande oudernorm ontvangen, maar niet in aanmerking komen voor de ALO-kop omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir. Het betreft hier hoofdzakelijk ouders die formeel gehuwd zijn, maar om diverse redenen duurzaam gescheiden leven van hun echtgenoot en bij de bijstandsverlening worden aangemerkt als alleenstaande ouders. Tijdens de Eerste Kamer behandeling is afgesproken dat ook voor deze groep overgangsrecht wordt geregeld. Voorbeeld 2: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB met een partner in inrichting Een vrouw met twee minderjarige kinderen die op 31 december 2014 recht heeft op een WWB- uitkering is gehuwd met een man die op dat moment voor onbepaalde tijd in een inrichting verblijft. Naast haar kinderen wonen er geen andere mensen in huis. De KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen is dus niet aan de orde. De vrouw ontvangt momenteel bijstand ter hoogte van de norm die voor een alleenstaande ouder geldt. De vrouw ontvangt vanwege de partnerdefinitie in de Awir 5 per 1 januari 2015 geen ALO-kop van de B/T. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 20% rml gemeentelijke toeslag= 90% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan jan 2016: voortzetting oude normensystematiek zoals die gold voor 1 januari 2015 voor de duur van 1 jaar = 90% rml. Het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen regelt i.s.m. de Wet WWB maatregelen dat voor een alleenstaande ouder die per 1 januari 2015 geen ALO-kop ontvangt via de B/T, gedurende 1 jaar geen inkomensterugval ondervindt van de wijzigingen die zijn voorzien met de Wet hervorming kindregelingen. Dit betekent feitelijk dat de normen zoals die golden voor 1 januari 2015 onverkort van toepassing blijven tot 1 januari jan 2016 en verder: 70% rml geïntegreerde (basis)norm alleenstaande en alleenstaande ouder, alleenwonend. Het overgangsrecht Wet hervorming kindregelingen vanwege geen recht op ALO-kop komt te vervallen, waarmee het inkomen van de alleenstaande ouder met 20% rml daalt. 5 Zie artikel 3, eerste lid, Awir i.s.m. artikel 5a Awr.

6 Subgroep c. Géén overgangsrecht, wel ALO-kop, géén KDN Het betreft hier veruit de grootste groep alleenstaande ouders in de WWB, die per 1 januari 2015 in aanmerking komen voor de ALO- kop via de B/T. Zij wonen niet samen met een andere volwassene, waardoor de kostendelersnorm (KDN) niet aan de orde is. Voorbeeld 3: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB, alleenwonend Een vrouw met een minderjarig kind heeft op 31 december 2014 recht op een WWB-uitkering. Naast haar kind wonen er geen andere mensen in huis. De KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen is dus niet aan de orde. De vrouw ontvangt momenteel bijstand ter hoogte van de norm die voor een alleenstaande ouder geldt plus een gemeentelijke toeslag. De vrouw zal per 1 januari 2015 een lagere bijstandsnorm ontvangen vanwege de Wet hervorming kindregelingen en vanaf dan een ALO-kop van de B/T ontvangen. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 20% rml gemeentelijke toeslag= 90% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan 2015 en verder: 70% rml (basis)norm alleenstaande en alleenstaande ouder en alleenwonend en daarnaast de ALO-kop via de B/T. Voor deze groep is geen overgangsrecht voorzien.

7 Subgroep d. Géén overgangsrecht, wel ALO-kop, wel KDN Het betreft hier alleenstaande ouders in de WWB, die per 1 januari 2015 wel in aanmerking komen voor de ALO-kop via de B/T en daarnaast per 1 juli 2015 te maken krijgt met de KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen. Voorbeeld 4: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB, kostendeler Een vrouw heeft op 31 december 2014 recht op een WWB-uitkering en woont samen met een minderjarig kind en haar ouders in een huis. De KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen is per 1 juli 2015 aan de orde (i.v.m. overgangsrecht half jaar bij Wet WWB maatregelen). De vrouw ontvangt momenteel bijstand ter hoogte van de norm die voor een alleenstaande ouder geldt plus een gemeentelijke toeslag van 10% rml. De vrouw zal per 1 januari 2015 een lagere bijstandsnorm ontvangen vanwege de Wet hervorming kindregelingen en vanaf dan een ALO-kop van de B/T ontvangen (de vrouw heeft, gelet op samenwonen met beide ouders, geen partner in de zin van de Awir 6 ) en per 1 juli 2015 te maken krijgen met de KDN. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 80% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan juli 2015: 50% rml basisnorm alleenstaande en alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 60% rml en ontvangt daarnaast de ALO-kop via B/T. Vanaf 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 is het overgangsrecht m.b.t. de KDN in de Wet WWB maatregelen van toepassing. Hierdoor blijft de oude normensystematiek van kracht. Omdat deze subgroep vanaf 1 januari 2015 de ALO-kop ontvangt, gaat er overeenkomstig de Wet hervorming kindregelingen vanaf dat moment wel gelijktijdig een alleenstaande en alleenstaande oudernorm van 50% rml gelden. De gemeentelijke toeslag van in casu 10% blijft van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 echter ongewijzigd. 1 juli 2015 en verder: 43,3 % rml kostendelersnorm (bij 3 volwassenen) en ontvangt daarnaast de ALOkop via B/T. Het overgangsrecht m.b.t. de KDN in de Wet WWB maatregelen is per 1 juli 2015 uitgewerkt. 6 Zie artikel 3, vierde lid, Awir.

8 Bijlage 2: bestandskoppeling t.b.v. traceren doelgroep De totale groep waarvoor extra overgangsrecht geldt (subgroepen a. en b. in bijlage 1), krijgt in 2015 nog de aanvulling van 20% in de norm voor alleenstaande ouders uitbetaald door gemeenten conform de oude systematiek. Het betreft hier de groep ouders in de WWB, die de alleenstaande oudernorm ontvangt en per 1 januari 2015 géén alleenstaande ouder-kop op het kindgebonden budget van de Belastingdienst/Toeslagen (B/T) krijgen, omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir. Via een bestandskoppeling tussen gemeenten en B/T kunnen betrokkenen worden geïdentificeerd. Hiervoor zijn inmiddels twee koppelingen gepland, namelijk in september en december In dit verband zal het gemeenten benaderen om actuele BSN-gegevens over alleenstaande ouders in de WWB aan te leveren. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de geleverde gegevens. Om de beoogde doelgroep tijdig te kunnen traceren is op uiterlijk 1 september 2014 een bestandskoppeling met de B/T voorzien via het waarin wordt nagegaan of alleenstaande ouders in de WWB, volgens de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen een partner hebben in de zin van de Awir. De gemeenten kunnen de resultaten van deze koppeling gebruiken om de betreffende groep te informeren dat op basis van hun huidige situatie zij de aanvulling in de WWB van 20% rml voor alleenstaande ouders conform de oude systematiek in 2015 behouden, maar deze in 2016 verliezen en op basis van hun huidige situatie niet in aanmerking komen voor de ALO-kop. Daarnaast kunnen de resultaten van deze koppeling worden gebruikt om eventuele knelpunten te signaleren en te verhelpen voor de koppeling in december. Daarnaast wordt een vergelijkbare bestandskoppeling op uiterlijk 1 december 2014 uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze bestandskoppeling, waarover gemeenten uiterlijk in de eerste helft van december 2014 zullen beschikken, kan definitief worden bepaald of op de betrokkene het overgangsrecht van toepassing is. Op de volgende pagina volgt een schematisch overzicht van de processtappen van de bestandskoppeling.

9 Eerste bestandskoppeling i.v.m. doelgroep overgangsrecht 1 september 2014 Format naar gemeenten voor gegevens aanleveren koppeling september Aanlevering door gemeenten van informatie over alle alleenstaande ouders in de WWB aan conform nog te ontvangen instructies BSN-nummers naar Belastingdienst Verrijkte gegevens (wel Awirpartner/ wel kindgebondenbudget) naar Verrijkte gegevens naar Beoordelen welke alleenstaande ouders mogelijk onder het overgangsrecht vallen waarna gericht informatie volgt Belastingdienst Eerste week augustus Zie nadere instructie Eind augustus 1 september Begin september September e.v. Tweede bestandskoppeling i.v.m. doelgroep overgangsrecht 1 december 2014 Format naar gemeenten voor gegevens aanleveren koppeling december BSN-nummers alle alleenstaande ouders in de WWB naar Begin november Eind november BSN-nummers naar Belastingdienst Eind november/uiterlijk 1 december Verrijkte gegevens (wel Awirpartner/ wel kindgebondenbudget) naar Verrijkte gegevens naar Nagaan welke alleenstaande ouders definitief onder het overgangsrecht vallen, waarna betaling plaatsvindt Belastingdienst 5 december Na 5 december December/ januari 2015 e.v.

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2015 vastgesteld op 1.507,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum

Nadere informatie

Wijziging bedragen Participatiewet

Wijziging bedragen Participatiewet Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens

Nadere informatie

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 125382 22 december 2015 Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 Het college van de gemeente Heemstede; gelet op artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Beslispunt: met ingang van 1 juli 2015 de Toeslagen en verlagingenverordening Wwb Brielle 2012 (versie 2) intrekken.

Beslispunt: met ingang van 1 juli 2015 de Toeslagen en verlagingenverordening Wwb Brielle 2012 (versie 2) intrekken. Aan de raad. Agendanummer : 9 Volgnummer : 53 Raadsvergadering : 14 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Intrekken Toeslagen en verlagingenverordening Wwb Brielle 2012 (versie 2) Brielle,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen in de WWB doorgevoerd, op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de Wet

Nadere informatie

Rapport: Belastingdienst, een bron van armoede? Belastingdienst als inkomensverstrekker. Voorwaarden voor een inkomensverstrekker

Rapport: Belastingdienst, een bron van armoede? Belastingdienst als inkomensverstrekker. Voorwaarden voor een inkomensverstrekker Rapport: Belastingdienst, een bron van armoede? Sociaal Raadslieden signaleren: 1. Belastingdienst, bron armoede? 2. Beter ten hele gekeerd! SR congres 29 januari 2015 André Moerman Manager sociaal raadslieden

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips

NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 Samenwerking Friese Gemeenten 2 Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237)

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij het wetsvoorstel 'Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)'

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) datum 11 maart 2014 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Resultaat uitvraag praktijkervaringen kostendelersnorm

Resultaat uitvraag praktijkervaringen kostendelersnorm Resultaat uitvraag praktijkervaringen kostendelersnorm Gemeenten staan achter het idee van de kostendelersnorm in de Participatiewet. In de uitvoering van de kostendelersnorm komen we wel een aantal knelpunten

Nadere informatie

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving Dit artikel is gepubliceerd in PS Documenta 2013/14 Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving Mr.drs. Nicole Jacobs-Schneiders en mr. Hans Nacinovic In 2015 zullen

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Nieuwe WWB 2012. Was/Wordt lijst - verordeningen WWB 2012 -

Nieuwe WWB 2012. Was/Wordt lijst - verordeningen WWB 2012 - Nieuwe WWB 2012 Was/Wordt lijst - verordeningen WWB 2012-1. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 2, Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2012 3. Verordening gemeente Borger-Odoorn 2012

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen B&W van Brummen hebben op 23 december 2014 besloten om de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

- Eenduidige inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders

- Eenduidige inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders Uitvoeringstoets Alleenstaande ouder kop op KGB per 01-01-2015 Inleiding De uitvoeringstoets is gebaseerd op de concept wetsteksten en toelichting zoals verwoord in versie wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD Leidraad Participatiewet IGSD Inhoud 1. Individuele inkomenstoeslag... 3 2. Kostendelersnorm en verlaging uitkering.... 8 3. Alleenstaande ouders zonder alleenstaande ouderkop... 13 17 Toeslagen voor levensonderhoud...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.2.436 Partnerbegrip kinderopvangtoeslag bronnen Brief minister van SZW aan Tweede Kamer (referentie 2013-0000105336), 18.9.2013 Kamervragen aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Utrecht en de Participatiewet

Utrecht en de Participatiewet Utrecht en de Participatiewet Hier komt tekst Uitkering en armoederegelingen Hier komt ook tekst In deze workshop Uitkering en Kostendelersnorm Uitkering en alleenstaande ouders Uitkering en daklozen Armoederegelingen

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland. Inhoudsopgave: Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar.

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland. Inhoudsopgave: Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Begripsbepalingen. Personenkring. Toeslagen.

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave:

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Begripsbepalingen. Personenkring. Toeslagen. Verlaging

Nadere informatie

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten.

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 26 mei de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 169 Mantelzorg Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Infokaart juli 2015 (versie 1.0)

Infokaart juli 2015 (versie 1.0) Infokaart (versie 1.0) Participatiewet 1 Norm vakantie Norm aflossingsincl vak.gld geld (5%) excl vak.gld bedrag (5%) Normen vanaf 21 t/m 65 jaar en 3 maanden Alleenstaande 962,63 48,13 914,50 48,13 Alleenstaand

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag februari 2015 gemeente Midden-Drenthe 1

Verordening individuele inkomenstoeslag februari 2015 gemeente Midden-Drenthe 1 De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015; gelet op artikel 8 lid 1, aanhef en onder b, en artikel 8 lid 2 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1.446,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Participatiewet onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Vanaf 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand (WWB) onderdeel van de Participatiewet. De naam WWB verdwijnt; we spreken alleen nog van Participatiewet.

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 22a, 27, 28 en 33 van de Participatiewet

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Beleidsregels woonkosten, commerciële huurprijs en kostgangersprijs Participatiewet

Pagina 1 van 6. Beleidsregels woonkosten, commerciële huurprijs en kostgangersprijs Participatiewet Pagina 1 van 6 Beleidsregels woonkosten, commerciële huurprijs en kostgangersprijs Participatiewet Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Intrekking van de Verordening toe Datum 5 februari 2015 Werk en Inkomen Lekstroom gen WWB Raadsvoorstel Afdeling Str :egie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 15027 Afdeling: Sociale Zaken VERORDENING 4b Datum: 18 december 2008 Onderwerp: Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand De raad van de gemeente

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Participatiewet 2015: uitkering en naleving. (inclusief Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen)

Participatiewet 2015: uitkering en naleving. (inclusief Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen) Participatiewet 2015: uitkering en naleving (inclusief Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen) Nijkerk, 18 augustus 2014 1 Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Uitkering Hoofdstuk 2: Naleving

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Wat zijn de regels van de bijstand? Sinds 1 januari 2015 heet de bijstandswet de Participatiewet. In deze brochure leggen wij de regels

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; gelet op artikel 8 eerste lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? WAT ZIJN DE BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet?

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Van bijstand naar 2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Wat zijn de belangrijke veranderingen sinds 1 januari 2015? Sinds 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden:

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden: TOELICHTING Algemene opmerkingen De Wet Werk en Bijstand (WWB) draagt in artikel 8 de gemeenteraad op een verordening vast te stellen waarin het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van de verhoging

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Gemeente Culemborg Afdeling Stadswinkel Team Inkomen 2012 1 VERORDENING LANGDURIGHEIDTOESLAG GEMEENTE CULEMBORG

Nadere informatie

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Er vinden ook een aantal wijzigingen plaats.

Nadere informatie

Wijziging bedragen. WWB, IOAW en IOAZ. Inleiding

Wijziging bedragen. WWB, IOAW en IOAZ. Inleiding Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2014 vastgesteld op 1.495,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per genoemde

Nadere informatie

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B080 - Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen in inrichting

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B080 - Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen in inrichting Gemeenteblad nr. 297, 21 april 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, Gelet op artikel 12 en 35 Participatiewet B e s l u i t Vast te stellen de gewijzigde invulling van

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 79624 23 december 2014 Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) 33801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Toeslagen verordening Wet Werk en bijstand 2012

Toeslagen verordening Wet Werk en bijstand 2012 Registratienr.1804/621 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2012 Toeslagen verordening Wet Werk en bijstand 2012 Ex artikel 8 lid 1 sub c en artikel 30 WWBWWB Gemeente Culemborg Stadwinkel Team Inkomen

Nadere informatie

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen WWB- maatregelen In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen Reden wijziging Arbeidsverplich>ngen Tegenpresta>e Kostendelersnorm Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 De wettelijke grondslag van de beleidsregel Gelet op artikel 34 en artikel 50 van de Wet werk en bijstand is het verstrekken van een krediethypotheek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 351 Besluit van 1 oktober 2014 tot verhoging van het bedrag van de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget en tot wijziging van het

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Regelt in welke situaties cliënten recht hebben op een toeslag op de normuitkering of een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI KRH), Gezien het voorstel van het Dagelijkse Bestuur van 12-02-, Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 K BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

TOELICHTING op de Bijstandsverordening / Toeslagenverordening gemeente Oegstgeest 2004

TOELICHTING op de Bijstandsverordening / Toeslagenverordening gemeente Oegstgeest 2004 TOELICHTING op de Bijstandsverordening / Toeslagenverordening gemeente Oegstgeest 2004 Algemene toelichting Tot 1 januari 1996 gold voor de bijstandsverlening een uiterst gedifferentieerde normensystematiek.

Nadere informatie