E- commerce bij supermarkten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E- commerce bij supermarkten"

Transcriptie

1 E- commerce bij supermarkten Winstgevende implementatie van e- commerce bij supermarkten. J.S. Bosgra HBD- scriptieprijs 2002 Winnaar HBO- Scripties Den Haag, juni 2002

2 ISBN: Bestelnummer: D0202 Dit rapport en andere publicaties van het HBD zijn te bestellen: * telefonisch: bij de gratis HBD-bestellijn: (0800) * per fax: HBD-bestelservice: (070) * per * via internet: Een overzicht van de publicaties van het HBD is te vinden op de website van het HBD. Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum; maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV. Copyright 2002 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD. Het citeren van onderdelen is, mits met bronvermelding, toegestaan zonder voorafgaande toestemming. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Postbus LS Den Haag 2

3 Inhoudsopgave LIJST VAN BIJLAGEN... 5 LIJST VAN AFKORTINGEN... 5 LIJST VAN DEFINITIES... 5 VOORWOORD SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK DE DOELSTELLING DE PROBLEEMSTELLING DE ONDERZOEKSVRAGEN METHODE VAN AANPAK OPBOUW VAN HET RAPPORT ONDERZOEKSVRAAG 1:WELKE FACTOREN BEÏNVLOEDEN DE WINSTGEVENDHEID VAN E- COMMERCE BIJ SUPERMARKTKETENS? INLEIDING FOUTBOOM: MARGE, KOSTEN EN OMZET ONDERZOEKSVRAAG 2: HOE KAN DE WEBWINKEL BIJDRAGEN TOT EEN BETERE WINSTGEVENDHEID? INLEIDING MODEL VOOR DE WEBWINKEL HET VERZORGINGSGEBIED OPKOMST INDEX CONVERSIE BESTEED BEDRAG OMZET IN CONCRETE CIJFERS ONDERZOEKSVRAAG 3: WAT IS DE INVLOED VAN DE MARGE OP DE WINSTGEVENDHEID VAN E- COMMERCE BIJ SUPERMARKTEN? MARGE OFFLINE VERKOOPPRIJS INKOOP DIVERSIFICATIE

4 6 ONDERZOEKSVRAAG 4: HOE KAN HET LOGISTIEKE PROCES VAN LEVERANCIER TOT CONSUMENT BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WINSTGEVENDHEID? MICROLOGISTIEK IN THEORIE DISTRIBUTIEMOGELIJKHEDEN EN HUN KOSTENSTRUCTUUR BEZORGING VANUIT DE BESTAANDE SUPERMARKTEN CENTRAAL DISTRIBUTIECENTRUM SATELLIET STATIONS AFHAALCENTRALES IN WIJKEN, BUURTEN, TANKSTATION EN OP HET WERK AH- DRIVE ALGEMENE PROBLEMEN BIJ LOGISTIEK VOOR E- TAILERS ONDERZOEKSVRAAG 5: WAT ZIJN DE KRITIEKE SUCCESFACTOREN VOOR DE WINSTGEVENDHEID VAN E- COMMERCE BIJ SUPERMARKTEN? CLICK EN MORTAR SUPERMARKT PURE PLAYER PURE PLAYER IN PARTNERSHIP MET CLICK EN MORTAR SUPERMARKT CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES AANBEVELINGEN LITERATUUR BIJLAGE BIJLAGE DE AUTEUR

5 Lijst van bijlagen Bijlage 1: Interview M. van der Molen, Marketing manager Max Foodmarket Bijlage 2: Interview met sales & marketing director Eric Verhagen van ecom- factory Lijst van afkortingen DC distributiecentrum Sat. sattelietstation CRM Customer Relationship Management Lijst van definities Clicks en mortar retailer retailer die via elektronische weg (clicks) en via fysieke weg (mortar) goederen, diensten en informatie uitwisselt met de consument. e- commerce het uitwisselen van geld, goederen, diensten en informatie via elektronische weg op gedifferentieerde en persoonlijke wijze. e- retailing of e- tailing de elektronische uitwisseling van geld, goederen, diensten en informatie tussen consument en retailer. e- tailer retailer die via elektronische weg geld, goederen, diensten en informatie uitwisselt met de consument, kan een pure player of een clicks en mortar retailer zijn. Fulfillment het gehele logistieke proces vanaf de bestelling door de consument tot het leveren aan de consument. Online supermarkt supermarkt die via internet geld en producten uitwisselt met de consument, kan zowel een pure player als een clicks en mortar retailer zijn. Pure player een bedrijf dat alleen een virtuele basis kent zonder fysieke winkels. 5

6 6

7 Voorwoord In het begin van het derde studiejaar van de studie Retail Management wist ik dat ik mijn afstudeerstage bij een ander bedrijf dan traditionele retailers als Vendex of Ahold wilde gaan doen. Door mijn interesse in e- commerce en consultancy leek mij een combinatie van beide een ideale mogelijkheid. Dit bracht mij op de afdeling Strategic Consultancy van het full service internet bureau Netlinq Framfab te Amsterdam. Vanuit mijn achtergrond wilde ik graag een onderzoek uitvoeren over electronic retailing. Binnen Netlinq Framfab was er op dat moment en is er nu behoefte aan kennis over winstgevende e- commerce voor supermarkten zodat Netlinq Framfab als de partner voor e- commerce door supermarkten wordt gezien. Deze behoefte aan kennis was voor mij een grote uitdaging om middels deze afstudeerscriptie in te vullen. Deze afstudeerscriptie was niet tot stand gekomen zonder de hulp van enkele personen, daarom wil ik graag bedanken: Paul Francissen voor de positieve instelling bij de voorbereiding op de stage, mr. E. Triebert voor zijn feedback, dhr. M. van der Molen, marketing manager van Max Food Market, voor het openhartige interview, drs. W. Krijnen, senior consultant & partner bij Channel Panel, voor zijn waardevolle kijk op electronic retailing, dhr. E. Verhagen, sales en marketing director van ecomfactory, voor de heldere antwoorden, Therèse Smeets voor haar geweldige begeleiding en ten slotte alle collega s bij Netlinq Framfab die hun kennis van e- commerce en internet met mij gedeeld hebben, in het bijzonder de strategy consultants. 7

8 8

9 1 Samenvatting Probleemstelling en doelstelling Dit onderzoek geeft een antwoord op de probleemstelling: In hoeverre kan e- commerce winstgevend geïmplementeerd worden bij supermarkten? De doelstelling van dit onderzoek is het vormen van kennis over winstgevende implementatie van e- commerce bij supermarkten. Methode en plan van aanpak Het type onderzoek van deze afstudeerscriptie is exploratief onder- zoek, er wordt antwoord gegeven op open vragen aangaande het onderwerp. Exploratief onder- zoek is onderzoek dat een relatief onbekend terrein verkent en beoogt ideeën of hypothesen te genereren. Het conceptueel model is een schematische weergave van het onderzoek, het is gebaseerd op de formule die Professor van der Kind in zijn boek Retail Marketing gebruikt(van der Kind, 1996): R(endement) = O(mzet) x M(arge) K(osten) De opbouw van het rapport is afgeleid van het conceptueel model. Onderzoeks- vraag 1 is een inleidende vraag over de factoren die winstgevendheid beïnvloeden en wordt vertegenwoordigd door het bovenste gedeelte van het conceptueel model winstgevende e- commerce voor supermarkten. Onderzoeksvraag 2 is de Omzet, hier worden de webwinkel/e- commerce en e- marketing (frontoffice) behandeld, Onderzoeksvraag 3 gaat over de marge. De kosten van het logistieke proces komen naar voren in onderzoeksvraag 4. Onderzoeksvraag 5 is een samenvatting van de kritieke succesfactoren die tot het onderste gedeelte van het conceptueel model leidt, het Rendement. Winstgevende e- commerce voor supermarkten en het rendement beïnvloeden elkaar wederkerig, dat is schematisch weergegeven door middel van de pijlen. Resultaten van de onderzoeksvragen Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van de onderzoeksvragen. Onderzoeksvraag 1: Welke factoren beïnvloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens? De verschillende foutbomen in deze onderzoeksvraag geven een duidelijk beeld van vele factoren die de winstgevendheid van online supermarkten kunnen beïnvloeden. De basis voor deze foutbomen en bovendien dit hele onderzoek vormt de formule van van der Kind over rendement. Het rendement wordt bepaald door de directe oorzaken marge, kosten en omzet. De marge wordt bepaald door de hoogte van de inkoopprijs die kan dalen door een hoger volume. De verkoopprijs is ook een factor van belang aangezien de marge stijgt als de verkoopprijs hoger is en vice versa. 9

10 De kosten zijn verdeeld in logistiek, personeel, overhead en inventaris. Logistieke kosten worden vooral bepaald door de drie stromen vers gekoeld en diepgevroren waarvoor aparte vrachtwagens voor moeten komen en de verschillende distributiepunten. De personeelskosten kunnen stijgen door arbeidsintensief werk zoals order picken. De overheadkosten worden opgedreven door inefficiëntie in de administratie, dit kan opgelost worden door een koppeling van de webwinkel met de backoffice, de administratie zodat veel processen volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Een state of the art inventaris kan tenslotte de kosten ook flink opjagen. De omzet wordt bepaald door de webwinkel, de marketing, de klantvriendelijkheid en de verkoopprijs. Goede functionaliteiten voor de juiste doelgroep zijn van belang voor de web- winkel, de marketing kan de drempel verlagen door de klanten te informeren over onder andere betalingen. Klantvriendelijkheid heeft ook invloed op de hoogte van de omzet door middel van een duidelijke routing en een hoge servicegraad. De hoogte van de prijs is belangrijk, is deze concurrerend met fysieke supermarkten, een verwarrende prijs kan een negatief effect op de omzet hebben. Onderzoeksvraag 2: Hoe kan de webwinkel bijdragen tot een betere winstgevendheid? Voor de onderzoeksvraag over de bijdrage van de webwinkel aan de winstgevend- heid is gebruik gemaakt van een model dat is afgeleid van de formule van van der Kind die in dit onderzoek centraal staat. Het model is: Omzet = Verzorgingsgebied x Opkomstindex x Besteed Bedrag x Conversie Een verzorgingsgebied kan voor een online supermarkt niet oneindig groot zijn zoals dat voor een non- food e- tailer wel kan zijn. Het verzorgingsgebied van een online supermarkt is beperkt door de hoge investeringen die nodig zijn voor het logistieke netwerk, denk aan het bouwen van distributiecentra. Een ideaal verzorgingsgebied voor een online supermarkt is een hoog gepenetreerd gebied (gebied met hoog percentage van de doelgroep), meestal de grote stedelijke regio s. De contradictie is dat dit ook de gebieden zijn waar traditionele super- markten de meeste kansen hebben. In tegenstelling tot pure players kunnen click en mortar supermarkten gebruik maken van hun winkels waardoor het verzorgingsgebied meer divers en groter kan zijn. De opkomstindex wordt laag gehouden door het traditioneel kooppatroon van de consument, de consument gaat uit gewoonte niet zo snel online bestellen omdat ze gewoon zijn elke week 1 of 2 keer naar de supermarkt te gaan. Deze drempel kan verlaagd worden door marketing, pure players moeten een hogere drempel overwinnen door hun onbekendheid als merk. (46% koopt sneller bij click en mortar supermarkt). De conversie wordt verlaagd door het feit dat er nog geen standaard koopervaring online is, de klant weet nog niet hoe de webwinkel werkt, en elke webwinkel werkt anders. Dit in tegenstelling tot de traditionele supermarkt die al 55 jaar bestaat en al geperfectioneerd is. Informatie in de vorm van een koopadvies compenseert het gebrek aan zintuigen zoals tast, reuk, gehoor, gevoel voor schaal en diepte in een webwinkel. De zoekstructuren in een online supermarkt moeten ingericht zijn op de wensen van de klant om de conversie te verhogen. A- klanten zoeken gericht en zijn daarom gebaat bij boodschappen- lijstjes en complete recepten die zo in de winkelwagen kunnen. B- klanten willen rondkijken en zijn gebaat bij informatie als koopadvies. Door geen bezorgkosten te rekenen en/of te leveren binnen een korte tijdspanne bijvoorbeeld een half uur, wordt de conversie sterk verhoogd. De drempel om online te kopen kan verlaagd worden door de klant te laten betalen via een vertrouwde pinpad. Het besteed bedrag kan verhoogd worden door een verhoging van het bonbedrag en de aankoopfrequentie. Verhoging van het bon- bedrag is mogelijk door cross- selling met behulp 10

11 van recepten, up- selling door productinformatie en een routing langs duurdere producten. Het omzetpotentieel voor een online supermarkt is in Nederland hoger dan in de Verenigde staten door een hoger besteed bedrag per persoon in Nederland. Verhoging van de aankoop- frequentie is mogelijk door CRM. Onderzoeksvraag 3: Wat is de invloed van de marge op de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? De nettowinstmarge voor de food retailers ligt laag op 2%, internet kan die marge zelfs nog verder onder druk zetten. De brutowinst- marge is gemiddeld 22%, de kosten mogen dus niet hoger liggen dan 22%. In de Verenigde staten zijn levens- middelen online 3 tot 5% goedkoper dan offline, in Europa zijn de prijzen online nog 5 tot 8% hoger dan offline. Van de retailers denkt de meerderheid echter dat de prijzen zullen gaan dalen. Door de hoge kosten van thuisbezorging lijkt een hogere verkoopprijs verantwoord, onder andere door transparantie van de prijzen op internet echter zal de verkoop- prijs waarschijnlijk gaan dalen. De hoogte van de verkoopprijs is dus nog discutabel. Aangezien de inkoopprijs in de levensmiddelenhandel sterk wordt bepaald door de volumes, is de inkoopprijs voor pure players hoger als voor traditionele super- markten die online gaan. De lage volumes dwingen de pure players om via derden zoals de groothandel in te kopen (indirect sourcing), de inkoopprijzen zijn bij indirect sourcing hoger omdat de groothandel ook een opslagpercentage moet hanteren. Traditionele supermarkten zoals Ahold kunnen direct bij de bron inkopen met enorme volumes. Internet brengt voor hen zelfs een nog lager inkoopprijs door dat zij op de marktplaats WorldWideRetailExchange gezamenlijk met andere retailers inkopen, door de gigantische volumes waarmee langs deze weg wordt ingekocht ontstaat een hoge buyer power die onvermijdelijk tot lagere inkoopprijzen leidt. Pure players zijn door deze ongelijkheid in het nadeel ten opzichte van traditionele retailers die online gaan, pure players kunnen deze bedreiging tot een kans maken door samen te werken met traditionele supermarkten. Ter illustratie: Peapod is gedeeltelijk overgenomen door Ahold en kan nu profiteren van de lagere inkoop- prijzen van Ahold, de brutomarge is dientengevolge van 22% naar 32% gestegen. De grote kans voor online supermarkten, en trouwens ook offline supermarkten, om de marge te vergroten is door het verkopen van non- food artikelen, diversificatie geheten. Pure players hebben echter significant minder mogelijkheden met deze kans. Nieuw als ze zijn hebben pure players in de meeste gevallen nog geen sterk en flexibel merk dat de consument nog steeds vertrouwd bij levering van een breed scala aan producten en diensten, volgens Forrester een belangrijke voorwaarde om online succesvol te diversificeren. Traditionele supermarkten die online gaan hebben dit sterke en flexibele merk echter wel. Zij kunnen door het aanbieden van producten die affiniteit hebben bij aankoop van levensmiddelen en logistiek uitvoerbaar zijn door de online super- markt zoals cadeaus en consumentenelektronica de marge aanzienlijk verhogen. Onderzoeksvraag 4: Hoe kan het logistieke proces van leverancier tot consument bijdragen aan een betere winstgevendheid? De logistiek van een online supermarkt is fundamenteel anders dan de logistiek van een traditionele supermarkt. De thuisbezorging betekent een fijnmaziger logistiek netwerk. De Fulfillment levert meer problemen op, het order picken en verpakken gebeurt nu voor single copy leveringen. In tegenstelling tot non- food e- tailers kan de online supermarkt geen gebruik maken van de bestaande logistieke dienstverleners. De verse, gekoelde en diep- gevroren producten dwingen de online supermarkt zelf een fijnmazig logistiek netwerk op te zetten, UPS en FedEx vervoeren deze artikelen niet. Om een fijnmazig logistiek netwerk op te zetten heeft 11

12 de online supermarkt verschillende distributie- mogelijkheden met elk verschillende voor- en nadelen. De keuze voor een bepaalde distributiemogelijkheid is niet alleen afhankelijk van deze voor- en nadelen maar ook van de online supermarkt zelf. De traditionele supermarkt die ook een online supermarkt wil (click and mortar) heeft de keuze uit alle distributiemogelijkheden, het is waarschijnlijk dat de traditionele supermarkt eerst gaat leveren vanuit de winkels. Dit brengt de minste initiële investeringen met zich mee, ook een AH- Drive zal een goede keuze zijn aangezien hier een kleine investering tegenover een grote besparing in bezorg- kosten staat. Op een bepaald moment zal de efficiëntie van een DC of Sat. het interessant maken om een DC of Sat. op te zetten. De schaalvoordelen worden pas bij hoge aantallen orders zichtbaar. Waar het break even point hiervan precies ligt vereist verder onderzoek naar de kostenverschillen tussen levering vanuit de winkel en vanuit het DC of Sat. Een afhaalcentrale kan voor een traditionele supermarkt een goede toevoeging zijn voor levering bij klanten op het werk bijvoorbeeld, maar het is veel duurder om in elke wijk waar geleverd wordt een afhaalcentrale te plaatsen dan een thuisbezorgdienst op te zetten met bestelbusjes. Een pure player heeft niet de beschikking over een netwerk van bestaande winkels, zij zijn dan ook gedwongen om een andere distributiekeuze te maken. MaxFoodMarket en Peapod hebben gekozen voor levering vanuit distributiecentra en sattelietstations. De distributiecentra en sattelietstations die pure players neer- zetten zijn grote investeringen, Max Food Market bouwt distributiecentra van 2000 tot 2500 m2. De grote investeringen in de logistiek maken het voor pure players extra moeilijk om winstgevend te worden. Onderzoeksvraag 5: Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? De click en mortar supermarkt kan gebruik maken van zijn traditionele sterke punten als kritieke succesfactoren zoals het sterke merk ter verlaging van de drempel en voor diversificatie van het assortiment. Diversificatie leidt tot een hogere marge, een hoge marge wordt ook bereikt door grote inkoopmacht. En de winkels als laatste sterke punt, hier van uit kan relatief goedkoop de uitlevering van de producten plaatsvinden. Door een hogere verkoopprijs en bezorgkosten te rekenen blijft de marge gelijk met de fysieke supermarkt. Een click en mortar supermarkt kan hierdoor een zeer goede kans maken om winstgevend te worden, ook bij relatief bescheiden omzetten. Tesco heeft dit in 2000 al bewezen door winstgevend te draaien. De pure player heeft als kritieke succesfactoren het opbouwen van een bekend en vertrouwd merk, een gelijke prijs met de fysieke supermarkt en geen bezorgkosten ter verhoging van de omzet. Indirect sourcing heeft een belangrijk negatief effect op de marge, gebrek aan volume betekent een hogere inkoopprijs. Diversificatie om de marge omhoog te tillen is niet verstandig omdat er geen sterk en vertrouwd merk is opgebouwd. De distributiecentra en sattelietstations die gebouwd moeten worden betekenen hoge initiële investeringen. De marge is veel kleiner voor een pure player toch zijn er meer kosten die opgebracht moeten worden. De omzetten moeten daarom zeer hoog zijn wil de pure player winstgevend worden, verschil- lende factoren zoals het traditioneel kooppatroon zorgen ervoor dat die hoge omzetten nog niet realiseerbaar zijn. Voorlopig heeft nog geen enkele pure player winstgevend gedraaid, Max Food Market kan de uitzondering zijn omdat zij een lage kostenstructuur hebben in vergelijking met Amerikaanse pure players doordat zij een beetje een click en mortar supermarkt zijn. De oprichter van Max Food Market was namelijk eigenaar van een supermarktketen. Een pure player in partnership met een click en mortar supermarkt heeft dezelfde problemen als een pure player met uitzondering van de inkoop bij de bron wat leidt tot een hogere marge en het verzorgen van de fulfillment van meerdere online supermarkten (Food 12

13 UPS) zodat de investering in distributiecentra eerder is terug- verdiend. Kortom een pure player in partnership met een click en mortar supermarkt kan veel sneller winstgevend worden dan een pure player, de marge is veel hoger. De initiële investering is nog steeds hoog maar deze kan door de food UPS sneller worden terugverdiend. Peapod heeft dit inmiddels bewezen door in Chicago operationele winst te draaien in het eerste kwartaal met dit concept. Conclusies en aanbevelingen Conclusie 1: De webwinkel kan bijdragen tot een betere winstgevendheid door een standaard koopervaring aan de klant aan te bieden die ervoor zorgt dat het traditioneel kooppatroon verandert ten gunste van online supermarkten Conclusie 2: Een winstmarge die minstens even hoog is als bij fysieke supermarkten is een absolute voorwaarde om tot winstgevende e- commerce voor supermarkten te komen, vanuit dat perspectief is samenwerking met een click en mortar supermarkt voor een pure player een vereiste Conclusie 3: De logistiek van leverancier naar consument is de grootste negatieve bijdrage aan de winstgevendheid bij e- commerce voor supermarkten, pure players overleven alleen bij een hoog aantal bestellingen om de logistieke kosten te dekken Hoofdconclusie: E- commerce kan winstgevend geïmplementeerd worden bij click en mortar supermarkten, pure players kunnen geen winstgevende e- commerce bedrijven tenzij er een partnership ontstaat met click en mortar supermarkten Aanbeveling 1: Online supermarkten dienen samen door middel van een soort branche- organisatie afspraken te maken over de standaard koopervaring in een webwinkel teneinde het traditioneel kooppatroon ten gunste van online super- markten te veranderen Aanbeveling 2: Pure players dienen een samenwerking aan te gaan met click en mortar supermarkten om tot winstgevende e- commerce voor supermarkten te komen. De samenwerking is vereist op het gebied van inkoop zodat de inkoopprijs daalt Aanbeveling 3: Pure players dienen een hoog aantal bestellingen te genereren, dit kan nog niet voldoende door het genereren van een hoge omzet dus dient er samenwerking met een click en mortar supermarkt op het gebied van fulfillment plaats te vinden 13

14 2 Inleiding E- commerce is tegenwoordig al geen speeltje meer van een paar intelligente whizzkids die snel wat geld willen verdienen. De dotcom- shakeout heeft er in 2000 voor gezorgd dat er een professionalisering is opgetreden in de verkoop via internet. Business modellen worden niet meer alleen beoordeeld op marktpoten- tieel, marktaandeel en omzet, maar nu ook op winstgevendheid. En die winst- gevendheid mag niet meer vijf jaar op zich laten wachten, maar moet eigenlijk morgen al worden gerealiseerd. Kortom: nieuwe economie, maar met dezelfde waarden als in de oude economie. Samen met de professionalisering, groeit het aantal consumenten dat aankopen doet via internet ook nog steeds. De totale business- to- consumer omzet in Nederland via internet was 709 miljoen gulden in 2000, ruim een verdubbeling ten opzichte van 1999 (325 miljoen). (Bron: Online Shopping Monitor, Blauw New Media, Rotterdam). Dit grote bedrag is toch relatief van kleine betekenis, het is slechts een half procent van de jaarlijkse detailhandels- omzet. De groei in e- commerce is daarmee minder dan voorspeld, maar nog steeds enorm, en volgens de onderzoeksbureaus zal de business- to- consumer e- commerce ook blijven groeien in de komende vier jaar. De relatief sterke groei van e- commerce is bij de supermarktketens in Nederland natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. De levensmiddelenbranche kent al jaren hele kleine groeipercentages, als er zich dan een kans als e- commerce voordoet zijn de supermarktketens natuurlijk de eersten die dit aangrijpen. Althans, dat zou men denken. Het is voor een Brick and Mortar bedrijf als een super- markt blijkbaar niet zo eenvoudig om zomaar via internet te gaan verkopen, want ondanks enkele initiatieven kan de doorsnee Nederlander zijn boodschappen nog steeds niet via internet bestellen! Er spelen heel veel verschillende factoren mee die het voor supermarktketens moeilijk maken om online producten te verkopen. Deze factoren of issues kunnen heel omslachtig benaderd worden, maar de essentie is dat een supermarkt ook online winst wil maken. De factoren bepalen of e- commerce inderdaad winst op gaat leveren, de vraag is dus of deze issues het waard zijn om op te lossen. En juist deze vraag is de basis voor dit onderzoek: In hoeverre kan e- commerce winstgevend geïmplementeerd worden bij supermarkten? 2.1 Aanleiding van het onderzoek Netlinq Framfab geeft bedrijven advies over internet, om vervolgens deze adviezen ook met de bedrijven uit te voeren. Netlinq Framfab wil graag meer klanten bedienen in de retailsector, met name food- retailers. Deze food- retailers willen graag winst maken via het nieuwe kanaal internet, oftewel ze willen aan winstgevende e- commerce doen. Om een winstgevende e- commerce oplossing te kunnen adviseren en op te zetten voor (online) supermarkten is het voor Netlinq Framfab van vitaal belang om een expert te zijn op het gebied van e- commerce voor supermarken, wat in februari 2001 nog niet het geval was. Door het uitvoeren van dit onderzoek heeft Netlinq Framfab de kennis en vaardig- heden gekregen om inderdaad een expert te worden op het gebied van winst- gevende e- commerce voor supermarktketens. Met deze kennis en vaardigheden kan Netlinq Framfab winstgevende e- commerce oplossingen aanbieden aan (online) supermarkten 14

15 2.2 De doelstelling De doelstelling geeft aan wat er met deze scriptie bereikt wordt. De doelstelling van dit onderzoek is het vormen van kennis over winstgevende implementatie van e- commerce bij supermarkten. 2.3 De probleemstelling De centrale vraag waarop deze scriptie antwoord geeft is de probleemstelling. Probleemstelling: In hoeverre kan e- commerce winstgevend geïmplementeerd worden bij supermarkten? 2.4 De onderzoeksvragen De onderzoeksvragen zijn deelvragen die specifieker ingaan op het probleem, als de onderzoeksvragen beantwoord zijn, is ook de probleemstelling beantwoord. Onderzoeksvraag 1: Welke factoren beïnvloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens? Onderzoeksvraag 2: Hoe kan de webwinkel bijdragen tot een betere winstgevendheid? Onderzoeksvraag 3: Wat is de invloed van de marge op de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? Onderzoeksvraag 4: Hoe kan het logistieke proces van leverancier tot consument bijdragen aan een betere winstgevendheid? Onderzoeksvraag 5: Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? 2.5 Methode van aanpak Het type onderzoek van deze afstudeerscriptie is exploratief onderzoek, er wordt antwoord gegeven op open vragen aangaande het onderwerp. Exploratief onder- zoek is onderzoek dat een relatief onbekend terrein verkent en beoogt ideeën of hypothesen te genereren. Deze hypothesen of stellingen kunnen door middel van toetsend onderzoek worden getoetst. Er wordt hier geen stelling getoetst zoals bij toetsend onderzoek het geval is, dan zou de probleemstelling dit kunnen zijn: Is winstgevende e- commerce mogelijk voor supermarkten? Deze probleemstelling levert echter niet zoveel informatie op, omdat het antwoord niet bevat hoe het wel kan of waarom het niet kan, er wordt in essentie alleen een bevestigend of ontkennend antwoord gegeven. Het betreft hier ook niet alleen een beschrijvend onderzoek, in deze afstudeer- scriptie worden in de conclusies en aanbevelingen duidelijk hypothesen gedepo- neerd op basis van de informatie die eerst verzameld is, dit is niet het geval bij beschrijvend onderzoek. Te denken valt aan een hypothese zoals: Als er inderdaad gezorgd wordt voor een enorme marketingcampagne kan de omzet toenemen. Deze empirische beweringen kunnen door 15

16 middel van toekomstig toetsend onderzoek bevestigd of ontkend worden. Het type onderzoek is dus exploratief. (De Leeuw, 1996) Conceptueel model Het conceptueel model is een schematische weergave van het onderzoek, het is gebaseerd op de formule die Professor van der Kind in zijn boek Retail Marketing gebruikt(van der Kind, 1996): R(endement) = O(mzet) x M(arge) K(osten) De formule van professor van der Kind geeft goed weer welke basale factoren een rol spelen bij winstgevendheid, onderzoeksvraag 1 is een inleidende vraag en wordt vertegenwoordigd door het bovenste gedeelte winstgevende e- commerce voor supermarkten. Onderzoeksvraag 2 is de Omzet, hier worden de webwinkel/e- commerce en e- marketing (frontoffice) behandeld, Onderzoeksvraag 3 gaat over de marge. De kosten van het logistieke proces komen naar voren in onderzoeksvraag 4. Onderzoeksvraag 5 is een samenvatting van de kritieke succesfactoren die tot het onderste gedeelte van het conceptueel model leidt, het Rendement. Winstgevende e- commerce voor supermarkten en het rendement beïnvloeden elkaar wederkerig, dat is schematisch weergegeven door middel van de pijlen. 16

17 Winstgevende e-commerce voor supermarkten Omzet e-commerce e-marketing Vermenigvuldigen Marge prijsstelling inkoop Aftrekken Kosten e-fulfillment Uitkomst Rendement Nettowinst van online supermarkt Model 1.1 Conceptueel model, gebaseerd op Van der Kind, Informatie verzamelen De informatie voor deze scriptie is op verschillende manieren verzameld. De informatie is hoofdzakelijk via deskresearch verzameld. Er wordt echter ook gebruik gemaakt van het interview. Het interview wordt gebruikt in onderzoeksvraag 2 om een beter beeld te krijgen van de problemen en oplossingen van offline en online winkels, het interview wordt ook gebruikt bij onderzoeksvraag 4 om een beter beeld te krijgen van de huidige oplossingen voor offline en online winkels op het gebied van logistiek. 17

18 2.5.3 Referenties en oude onderzoeken Er is geen gebruik gemaakt van oude onderzoeken, wel is gebruik gemaakt van rapporten van onder andere Forrester en PriceWaterhouseCoopers waarbij verwijzingen zijn gemaakt naar de literatuurlijst. 2.6 Opbouw van het rapport Het conceptueel model dient als basis voor de opbouw van dit rapport, de inhoud van de hoofdstukken loopt dan ook nagenoeg gelijk met het conceptueel model. Hoofdstuk 3 is de beantwoording van onderzoeksvraag 1: Welke factoren beïn- vloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens?. Hoofdstuk 3 is een inleidende onderzoeksvraag waarbij met behulp van foutbomen en literatuur de factoren die spelen bij winstgevende e- commerce bij supermarkten in kaart worden gebracht. Hoofdstuk 4 is een beantwoording van de tweede onderzoeksvraag: Hoe kan de webwinkel bijdragen tot een betere winstgevendheid?. De webwinkel zorgt voor de omzet, in hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de webwinkel deze omzet positief en negatief beïnvloedt. De webwinkel wordt hier ruim genomen, de marketing valt hier onder andere ook onder. Hoofdstuk 5 beantwoordt de derde onderzoeksvraag: Wat is de invloed van de marge op de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? De betekenis van de marge voor de winstgevendheid van online supermarkten wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet. Hoofdstuk 6 is een beantwoording van onderzoeksvraag 4: Hoe kan het logistieke proces van leverancier tot consument bijdragen aan een betere winstgevendheid? Hoofdstuk 6 gaat over de kosten van het logistieke proces in brede zin, ook wel back- office of fulfillment genoemd en de invloed daarvan op de winstgevendheid. Hoofdstuk 7 is een samenvattend hoofdstuk waarin de vijfde onderzoeksvraag wordt beantwoord: Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens?. De kritieke succesfactoren zijn geselecteerd uit de in de voorgaande onderzoeksvragen naar voren gekomen factoren. Ook enkele andere kritieke succesfactoren zijn toegevoegd. 18

19 19

20 3 Onderzoeksvraag 1:Welke factoren beïnvloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens? 3.1 Inleiding Winstgevende e- commerce voor supermarkten wordt bepaald door verschillende factoren. Door middel van het opstellen van de foutboom wordt duidelijk wat de oorzaken zijn van het probleem (slechte) winstgevendheid. Een foutboom is een diagram dat in detail de vele manieren weergeeft waarop een complex systeem kan falen. De foutboom is een diagram met bovenin het probleem of de fout, vervolgens de hoofdtakken met grote fouten/problemen, daaronder komt een lijst met de subgroepen oorzaken/factoren van problemen binnen iedere hoofdtak (Russo, 1993) Een foutboom is een verhelderend analyse- instrument dat vooral geprezen wordt omdat het op duidelijke wijze laat zien wat de oorzaken zijn van een probleem. Door het opstellen van de foutboom kan de oplossing van het probleem beter plaatsvinden. Ten eerste is het probleem geen abstract begrip meer maar is het heel concreet geworden, er is duidelijk te zien dat de winstgevendheid direct samen- hangt met de omzet, de marge en de kosten. Ten tweede kan door het in kaart brengen van de directe oorzaken of factoren het probleem veel gemakkelijker worden opgelost, een soort salamitechniek. Als de directe oorzaken worden aangepakt wordt het probleem opgelost. De directe oorzaken kunnen aangepakt worden als de belangrijke factoren van die directe oorzaken worden gevonden. De foutboom is een eerste analyse- instrument en deze foutboom is dan ook niet volle- dig, verderop in het onderzoek komen ook nog andere succesfactoren naar voren. De winstgevendheid van e- commerce voor supermarkten is gebaseerd op de formule: R(endement) = O(mzet) x M(arge) K(osten) Het gaat erom dat men rendement (R) tracht te maken door omzet (O) te maken, waarop men een bepaalde marge (M) tracht te realiseren. Teneinde deze omzet te bereiken zal men kosten (K) moeten maken. (Van der Kind, 1996) Het rendement is de winstgevendheid, aan de andere kant van de formule staan de directe oorzaken van het rendement. Deze directe oorzaken zijn onderverdeeld in andere directe oorzaken in de foutboom. De foutboom die hieronder is weergegeven is in delen opgesplitst om de beperkte ruimte optimaal te benutten. 20

De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten. Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013

De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten. Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013 De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten Afstudeerpresentatie Thomas Gorczynski Delft, 4 juli 2013 De vastgoedgevolgen van e-commerce voor supermarkten Student: T.J. (Thomas) Gorczynski Studentnummer:

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Inhoud - Hoe manage ik de logistieke piek? HOE HOUD IK OVERZICHT? Customer wants choice Product assortment Delivery location options Purchase

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 1 Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek > 5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Vragen bij Het waarom en hoe van F-commerce Vraag 1 (10 punten) Geef aan wat de verschillen zouden kunnen zijn tussen een reguliere E-commerce website en een winkel die gebruik maakt van F-Commerce.

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Het einde van de opruiming

Het einde van de opruiming Het einde van de opruiming Een voorrecht voor klanten, een ergernis voor winkels; de continue opruiming in de winkelstraten. De kortingspercentages kunnen oplopen tot 70% wat er toe leidt dat klanten aankopen

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

De barometer week 26:

De barometer week 26: De barometer week 26: Deze week een uitgebreide nieuwsbrief met halfjaarresultaten, grafieken en een belangwekkend artikel van Dirk Mulder van ING. We hebben de cijfers tot en met week 26 verwerkt en dus

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

3. Vandaag Voor Morgen C. Dik Albert Heijn bv

3. Vandaag Voor Morgen C. Dik Albert Heijn bv 3. Vandaag Voor Morgen C. Dik Albert Heijn bv Inleiding Albert Heijn bv is met circa 670 supermarkten de grootste kruidenier van Nederland. Albert Heijn maakt deel uit van Koninklijke Ahold N.V., een internationale

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

Onze stad thuis WINKELEN ETEN BESTELLEN BOODSCHAPPEN. Schoenen, sieraden, boeken, kleding, speelgoed, witgoed, meubelen en nog veel meer!

Onze stad thuis WINKELEN ETEN BESTELLEN BOODSCHAPPEN. Schoenen, sieraden, boeken, kleding, speelgoed, witgoed, meubelen en nog veel meer! WINKELEN Schoenen, sieraden, boeken, kleding, speelgoed, witgoed, meubelen en nog veel meer! ETEN BESTELLEN Kant- en klaarmaaltijden, warme gerechten, verse vis, fruit en groenten! Uit de eigen regio!

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties Commerciële calculaties Het programma van vandaag: 8 april 2015 Commerciële calculaties (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7) Bijzondere aandacht voor: Prijselasticiteit en Yieldmanagement slides komen op www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Trends in logistiek E-commerce

Trends in logistiek E-commerce Trends in logistiek E-commerce VALUECHAIN 2013 Antwerpen, 24 september 2013 9026X092/RC Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

ruimtelijke effecten van PUP s

ruimtelijke effecten van PUP s ruimtelijke effecten van PUP s Contact: Geert Welten (geert.welten@rho.nl) of Remko Bak (remko.bak@rho.nl) of bel: 010 201 8555 1 Agenda 1. Inleiding 2. Waar gaat het over 3. Doelgroep: afhalen vs. winkelen

Nadere informatie

WINSTGEVENDHEID OP DE WINKELVLOER. Drs. Melanie Murk EFMI Business School murk@efmi.nl

WINSTGEVENDHEID OP DE WINKELVLOER. Drs. Melanie Murk EFMI Business School murk@efmi.nl WINSTGEVENDHEID OP DE WINKELVLOER Drs. Melanie Murk EFMI Business School murk@efmi.nl EFMI BUSINESS SCHOOL Kennisinstituut in Food EFMI BUSINESS SCHOOL Kennisinstituut in Food Opgericht in 1997 Gelieerd

Nadere informatie

De veranderende markt

De veranderende markt De veranderende markt 1 De veranderende markt Vanaf 2000 is de detailhandel sterk veranderd door de opkomst van de computer. Als verkoper kun je de kennis over de geschiedenis en de toekomst van de detailhandel

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Charlotte Verkeyn juni 2013 een stappenplan voor de implementatie van het concept retailers-webshop 1Korte toelichting van het advies aan Cramers

Nadere informatie

Opkomst van online food-retail en de gevolgen voor de logistieke keten. 4 e Frug I Com congres, 6 november 2012 Nando van Essen

Opkomst van online food-retail en de gevolgen voor de logistieke keten. 4 e Frug I Com congres, 6 november 2012 Nando van Essen Opkomst van online food-retail en de gevolgen voor de logistieke keten 4 e Frug I Com congres, 6 november 2012 Nando van Essen Online retail: Stormachtige ontwikkeling Het gaat allemaal harder dan u denkt

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden.

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. 1 Case-study: Brouwland 2 Wat zijn de ingrediënten van cross-border succes

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

Internet: alles wordt anders

Internet: alles wordt anders Internet: alles wordt anders Prof Dr C.N.A. Molenaar Twee miljoen winkelmeters in de stad gaan verdwijnen De komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. In totaal zal er

Nadere informatie

VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI

VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI DUIVEN, 25 MEI VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN ALS JE DENKT DAT AVONTUUR GEVAARLIJK IS. PROBEER

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Baarn, 19 november 2014 In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Voorraad soms nodig, vaak ongeplande mismatch IG&H Consulting & Interim Voorraad optimalisatie

Nadere informatie

Praktijkopgave: Kleenext

Praktijkopgave: Kleenext Praktijkopgave: Kleenext De firma Kleenext is actief in het marktsegment van onderhoudsproducten voor huis en tuin. Er wordt in de loop van de volgende budgetperiode een nieuw product gelanceerd. Het gamma

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Een groot Assortiment kost geld?!

Een groot Assortiment kost geld?! Een groot Assortiment kost geld?! Een 1-stappen plan voor Managers Ir. Paul P.J. Durlinger 28-12-212 / WP.5.212 / Versie 1. . Inleiding Wat betekent een groot assortiment voor de winstgevendheid van uw

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS. Hoe om te gaan met de online consument?

BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS. Hoe om te gaan met de online consument? BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS Hoe om te gaan met de online consument? An Experian Marketing Services White Paper December 2014 INHOUD Wie doet online aankopen?...3 Wanneer worden de meeste online

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Supermarkten verleiden kerstklant met goedkope luxe

Supermarkten verleiden kerstklant met goedkope luxe Supermarkten verleiden kerstklant met goedkope luxe Coen van de Ven 20 december 2016 19:29 @CoenvdVen Beeld ANP De week voor kerst is traditioneel een feestweek. Niet zozeer voor de stressende thuiskok

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie?

Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie? Digitalisatie van de last mile Hoe zit dat bij jullie? Transsmart Opgericht in 2008 In 2017 uitgegroeid tot 27 FTE Met een jaarlijkse groei van 30% Gepassioneerde experts in IT en logistiek 15% van Nederlandse

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies Groeien door denken en doen 4 marketing & retail advies Helpen bij groeien door denken en doen Denken: Strategische trajecten aan de hand van modellen Klant- en concurrentie onderzoek Retail co-creatie

Nadere informatie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie De invloed van vergrijzing op het winkellandschap Visie 2016-2025 Inleiding Retail is complexer dan ooit. Onder invloed van demografische, economische en technologische ontwikkelingen wordt het retaillandschap

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Over Smaak. Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop.

Over Smaak. Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop. Over Smaak Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop. Frank van Oirschot Oprichter online supermarkt Smaak Wat is het? Smaak

Nadere informatie

OPTIEK IN DE OGEN VAN UW KLANT. De uitdaging van verandering Inspiratie uit retailontwikkelingen en consumentenperceptie

OPTIEK IN DE OGEN VAN UW KLANT. De uitdaging van verandering Inspiratie uit retailontwikkelingen en consumentenperceptie OPTIEK IN DE OGEN VAN UW KLANT De uitdaging van verandering Inspiratie uit retailontwikkelingen en consumentenperceptie Uitspraken van opticiëns contactlenzen interesseren mij niet, ik ga voor monturenmode

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Orderpicken binnen non-food E-commerce. Paul Haagh 9026X090/PH/ld v2.0

Orderpicken binnen non-food E-commerce. Paul Haagh 9026X090/PH/ld v2.0 Orderpicken binnen non-food E-commerce Paul Haagh 9026X090/PH/ld v2.0 Introductie Supply Chains Management Warehouse Logistics Construction Mgt. & Engineering Onafhankelijk Multi-disciplinair Calculatie

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 20 mei 2016 Page 2 of 6 Kledingwinkels De detailhandel in kleding omvat winkels in dames- en/of herenbovenkleding, baby- en kinderkledingzaken, bodyfashion (lingerie) en gemengde

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding Verkoop informatie Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal Inleiding De eigenaar van de webwinkel bied deze te koop aan omdat de winkel te goed loopt en niet meer alleen / part

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

EN DIT ALLEMAAL DEZELFDE DAG IN HUIS! WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN: 1 WINKELMAND. WAT IS INVENLO.NL? WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN

EN DIT ALLEMAAL DEZELFDE DAG IN HUIS! WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN: 1 WINKELMAND. WAT IS INVENLO.NL? WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN 100% LOKAAL WAT IS INVENLO.NL? WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN: 1 WINKELMAND. Op InVenlo.nl vind je het uitgebreide winkel-, horeca- en versaanbod van Venlo. Onbeperkt shoppen voor de beste deals én tegelijk

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 14.15 UUR 15:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

E-ROI: verhoog het rendement op uw e-commerce operatie! Strategie-dag Media Plaza 2 december 2003

E-ROI: verhoog het rendement op uw e-commerce operatie! Strategie-dag Media Plaza 2 december 2003 E-ROI: verhoog het rendement op uw e-commerce operatie! Strategie-dag Media Plaza 2 december 2003 1. Introductie Na zeven vette jaren 2 1. Introductie doelstelling en inzicht in site zijn noodzakelijk

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

LOGISTIEK VOOR E-COMMERCE VAN PUSH NAAR PULL

LOGISTIEK VOOR E-COMMERCE VAN PUSH NAAR PULL LOGISTIEK VOOR E-COMMERCE VAN PUSH NAAR PULL STELLING: HET NIET MEER HANTEREN VAN STANDAARD NEXT DAY AFLEVEREN LEVERT OMZET EN KOSTEN BESPARINGEN OP! ONDERZOEK DELIVERYMATCH 2017 (INCLUSIEF GEDEELTELIJKE

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Retail Hubo. Doe-het-zelfketen bouwt succesvol aan de weg naar omnichannel

SAP Customer Success Story Retail Hubo. Doe-het-zelfketen bouwt succesvol aan de weg naar omnichannel SAP Customer Success Story Retail Hubo Doe-het-zelfketen bouwt succesvol aan de weg naar omnichannel De oplossing Bedrijf Hubo Sector Retail Producten en diensten Doe-het-zelfartikelen Website www.hubo.be

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel WEBSHOP Geld verdienen met een online winkel Agenda 1. Online kansen 2. Waarom u en waarom nu? 3. Webwinkel starten 4. Aan de slag! 2 Online kansen 3 Online kansen Online consumentenbestedingen in miljarden

Nadere informatie

Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% Stel de inkoopprijs bedraagt 800 en de winstmarge 10% van de

Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% Stel de inkoopprijs bedraagt 800 en de winstmarge 10% van de Marge berekeningen Inkoopprijs + marge = verkoopprijs Een voorbeeld marge van de inkoopprijs Inkoopprijs 100% + marge 10% = verkoopprijs 110% marge van de verkoopprijs Inkoopprijs 90% + marge 10% = verkoopprijs

Nadere informatie

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Quickscan naar de betekenis van internetwinkelen voor de mobiliteit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser Jan Francke Juni 2013 Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid dat is waar het

Nadere informatie

White Paper. Scholten Case. Magento & Microsoft Dynamics NAV intergratie

White Paper. Scholten Case. Magento & Microsoft Dynamics NAV intergratie White Paper Scholten Case Magento & Microsoft Dynamics NAV intergratie Index Introductie Doelstelling Oplossing Voordelen Resultaat Contact 1 2 3 5 7 8 Introductie 1 Introductie Scholten Medische Groep

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen 2 Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

VPB welkom bij Bidvest Deli XL. Page 1

VPB welkom bij Bidvest Deli XL. Page 1 VPB welkom bij Bidvest Deli XL Page 1 Agenda Over Bidvest Deli XL Onze markten Diensten Het logistieke netwerk Hoe gaan wij om met MVO Assortiment van Bidvest Deli XL Page 2 Over Bidvest Deli XL Bidvest

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties within temptation Commerciële calculaties Het programma van vandaag: Het product De Prijs Joop Lengkeek H0.012 lengkeek.j@nhtv.nl www.jooplengkeek.nl Product Het product Het product kan zowel goederen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Internationaal ondernemen via marktplaatsen

Internationaal ondernemen via marktplaatsen Internationaal ondernemen via marktplaatsen Even voorstellen Guido van der Ven Director Zakelijk Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het platform voor zakelijk verkopen & Bol.com Marktplaatsen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties within temptation Commerciële calculaties Het programma van vandaag: Het product De Prijs Joop Lengkeek H0.012 lengkeek.j@nhtv.nl www.jooplengkeek.nl Product Het product Het product kan zowel goederen

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie