Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016:"

Transcriptie

1 BOEKINGSMODULE LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND Op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland kunnen bezoekers ook online boeken. Wil jij in 2016 ook gratis online boekbaar zijn zónder commissiekost op Teken dan via de advertentiebestelbon in op onze GRATIS boekingsmodule Portal Booker. Via dit systeem kan je de beschikbaarheid en tarieven van je logies flexibel beheren en aanpassen. Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016: PORTAL BOOKER BOEKINGSMODULE KOSTPRIJS Online boekingsmodule (Portal Booker) GRATIS (inclusief in advertentie) Knop boek nu bij website advertentie GRATIS (inclusief in advertentie) Link online boekingsmodule (Portal Booker) op website van logiesuitbater Voor Cubilis gebruikers: extra kanaal in channel manager GRATIS (door uitbater in te stellen) GRATIS (inclusief in abonnement Logiesmanager) Naast de GRATIS boekingsmodule kan je vrijblijvend tegen betaling extra opties kiezen. Het volledig tariefoverzicht kan je bekomen bij Stardekk. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met Stardekk via tel. 050/ , EXTRA OPTIES via Stardekk KOSTPRIJS (alle prijzen excl. Btw) Koppeling PORTAL BOOKER zoals Logeren in Vlaanderen en andere (bv. Kust, Westhoek, ) via Cubilis Channel Manager light Installatiekost LOGIS MANAGER op website logiesuitbater, incl. aanleveren code FAST BOOKER voor eigen vaste klanten Huurtarief LOGIS MANAGER (boekingsmodule website logiesuitbater) 30/maand + opstartkost 0 0 i.p.v. 495 bij inschrijving voor 10 juli 2015! 250 i.p.v. 495 na 10 juli tot eind huurtarief (zie hieronder) vanaf 15/maand (afh. capaciteit logies) Pagina 1 van 9

2 Huurtarief Cubilis channel manager (beheer verschillende boeking websites) COMBI huurtarief Cubilis Package (Logis Manager & channel manager) vanaf 30/maand (afh. capaciteit logies en aantal boeking websites) vanaf 40/maand (afh. capaciteit logies en aantal boeking websites) Hoe deelnemen? Vink in de advertentiebestelbon aan dat je wil deelnemen aan de Portal Booker Hiermee sluit je de overeenkomst Logeren in Vlaanderen boekingsmodule 2016 en ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van de boekingsmodule en de bijzonder voorwaarden van Stardekk die je verder in dit document terugvindt. Belangrijk: Ook als je in 2015 reeds deelnam aan de boekingsmodule moet je opnieuw intekenen voor 2016 om online boekbaar te blijven. Timing en afspraken voor Portal Booker: - Logeren in Vlaanderen bezorgt je inschrijving voor de Portal Booker boekingsmodule aan Stardekk. - Stardekk neemt contact met je op, zorgt voor een activatie van je account en bezorgt je inloggegevens waardoor je de beschikbaarheid kan instellen en beheren tegen het begin van de campagne Voor de praktische werking en het instellen van je beschikbaarheid kan je een beroep doen op de helpdesk van Stardekk via tel. 050/ of Weergave: De prijzen en gegevens die worden ingesteld in de Portal Booker worden enkel weergegeven op de fiche van je logies op de website Dit betekent dat de info m.b.t. prijzen, aankomst- en vertrektijden, extra s die worden ingegeven in de boekingsmodule, op de website voorrang krijgen op de vermelde gegevens voor de advertentie in het logiesboek. Pagina 2 van 9

3 OVEREENKOMST LOGEREN IN VLAANDEREN BOEKINGSMODULE 2016 Tussen enerzijds: LOGEREN IN VLAANDEREN VZW KBO Zetel te Diestsevest, 40, 3000 Leuven vertegenwoordigd door Saskia Van Laere, Directeur en anderzijds de logiesuitbater (cf. ondertekende advertentiebestelbon, waarin het gebruik van Portal Booker werd aangevinkt). Wordt overeengekomen: 1. VOORAF Logeren in Vlaanderen vzw publiceert op de eigen website een boekingsmodule (centraal reserveringssysteem) en mogelijks op websites van derden een widget naar de boekingsmodule (centraal reserveringssysteem), die toelaat rechtstreeks bij een logiesverstrekker, die één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland, te reserveren. 2. DEELNAME VAN LOGIESVERSTREKKERS-ADVERTEERDERS VAN LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND De logiesverstrekker zal deelnemen aan dit centraal reserveringssysteem en beschikbaarheden vrijgeven. Aan deze deelname zijn in 2016 geen kosten verbonden voor de logiesverstrekkersadverteerders van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. 3. ALGEMENE VOORWAARDEN Gedetailleerde afspraken staan beschreven in de Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, en waarvan elke partij verklaart kennis genomen en een afschrift ontvangen te hebben. Intekenen op de Portal Booker boekingsmodule via de advertentiebestelbon betekent tevens het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden. Pagina 3 van 9

4 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden horen bij de Overeenkomst Boekingsmodule die aangegaan is door een logiesverstrekker en Logeren in Vlaanderen vzw (elk een partij en gezamenlijk de partijen ). Naast deze Algemene Voorwaarden horende bij de overeenkomst Boekingsmodule blijven tevens de Algemene Voorwaarden Logeren in Vlaanderen Vakantieland horende bij de bestelbon voor de advertentie van toepassing. Hierna volgende begrippen die in het kader van deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben volgende betekenis: De LOGIESVERSTREKKER(s): Elke exploitant van een logiesbedrijf dat één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. De BEMIDDELAAR: Logeren in Vlaanderen vzw De KLANT: Elkeen die een beroep doet op de diensten van de BEMIDDELAAR voor het reserveren van een verblijf van minimaal één nacht bij de LOGIESVERSTREKKER. BOEKINGSMODULE: Het webgebaseerde softwaresysteem waarop Logeren in Vlaanderen een beroep doet om RESERVERINGEN in real time te faciliteren. WEBSITES: de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland, waar Logeren in Vlaanderen een centraal reserveringssysteem publiceert - en mogelijks websites van derden waar Logeren in Vlaanderen een widget naar het centraal reserveringssysteem publiceert. De LEVERANCIER: Bij de start van deze overeenkomst is dit de firma Stardekk. Logeren in Vlaanderen kan op elk moment beslissen om met een andere leverancier samen te werken. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitvoerbaar van zodra de overeenkomst LOGEREN IN VLAANDEREN BOEKINGSMODULE 2016 in voege treedt en gelden telkens voor de duur van de deelname aan de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland, d.i. maximaal t.e.m. 31 december van het jaar van deelname. 1. VOORAFGAAND De BEMIDDELAAR zal op de eigen website een boekingsmodule (centraal reserveringssysteem) publiceren - en mogelijks op websites van derden een widget naar deze boekingsmodule (centraal reserveringssysteem) publiceren, die toelaat rechtstreeks bij een logiesvertrekker, die één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland, te reserveren. De deelname van een individuele logiesverstrekker aan dit initiatief, wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de logiesverstrekker en de BEMIDDELAAR. De bepalingen hierna detailleren de afspraken tussen beide partijen. 2. WERKING BOEKINGSMODULE 2.1. De LOGIESVERSTREKKER stelt informatie (zie verder) ter beschikking via de BOEKINGSMODULE. De door de LOGIESVERSTREKKER aangeleverde gegevens dienen te allen tijde op waarheid te berusten, accuraat en niet misleidend te zijn. Uitsluitend de LOGIESVERSTREKKER is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeleverde gegevens/informatie. De LOGIESVERSTREKKER zal de informatie vermelden in de talen waarin de WEBSITES verschijnen. De door de LOGIESVERSTREKKER aangeboden informatie voor de WEBSITES blijft het exclusieve eigendom van de LOGIESVERSTREKKER De informatie die door LOGIESVERSTREKKERS wordt aangeboden voor vermelding dient informatie te bevatten die betrekking heeft op het logies (inclusief plaatjes, foto s en beschrijvingen), de faciliteiten en services en de voor reservering beschikbare kamers, bijzonderheden van de prijzen (met inbegrip van alle van toepassing zijnde belastingen, heffingen, toeslagen en tarieven) en beschikbaarheid, annulerings- en no-show -beleid en andere voorwaarden en beperkingen. In de door de LOGIESVERSTREKKER aan te leveren beschrijving van het logies mogen geen directe contactgegevens (telefoon, fax, twitter, website) worden vermeld. De BEMIDDELAAR kan informatie wijzigen die in strijd is met deze bepaling. Pagina 4 van 9

5 2.3. De LOGIESVERSTREKKER biedt op de WEBSITES steeds gelijke of betere prijzen voor hetzelfde logies, hetzelfde kamertype, dezelfde data, hetzelfde bedtype, hetzelfde aantal gasten, dezelfde of gunstiger beperkingen en voorwaarden zoals ontbijt, reserveringswijzigingen en annuleringsbeleid, als via andere kanalen (andere websites, bij het logies zelf, ) Aan deze deelname zijn in 2016 geen kosten verbonden voor de LOGIESVERSTREKKER. 3. GARANTIES 3.1. Door het maken van een reservering via de WEBSITES wordt uitsluitend een rechtstreeks contract (en daarmee een wettelijke overeenkomst) aangegaan tussen de LOGIESVERSTREKKER en de klant. De BEMIDDELAAR en de WEBSITES bieden louter het medium aan langswaar de klant bij de LOGIESVERSTREKKER reserveert. Klachten of claims met betrekking tot (de producten of service aangeboden, verleend of geleverd door) het logies zullen dan ook door de betreffende LOGIESVERSTREKKER behandeld worden volgens de Algemene Voorwaarden Logeren in Vlaanderen Vakantieland horende bij de bestelbon voor de advertentie. De BEMIDDELAAR kan hiervoor nooit verantwoordelijk zijn Bij elke RESERVERING worden de kredietkaartgegevens van de KLANT bijgehouden tot 1 dag na de verblijfsdatum. De LOGIESVERSTREKKER is verantwoordelijk voor de verificatie van de geldigheid van deze kredietkaartgegevens en de kredietlimiet op de datum van de geboekte overnachting(en). De LOGIESVERSTREKKER kan op basis van de kredietkaartgegevens de rekening van de KLANT enkel debiteren volgens de verstrekte informatie in de annulerings- en/of boekingsvoorwaarden van de LOGIESVERSTREKKER. Indien de kredietkaart (of een ander soort garantie gemaakt door de KLANT) om wat voor reden dan ook niet werkzaam of geldig is, dan wordt het risico te allen tijden uitsluitend gedragen door de LOGIESVERSTREKKER De LOGIESVERSTREKKER die vóór de incheckdatum kosten in rekening wil brengen op de kredietkaart, dient zich er van te verzekeren dat de voorwaarden voor de vooruitbetaling (inclusief de (speciale) prijsbeperkingen, Algemene Voorwaarden voor of in relatie tot zulk een vooruitbetaling) duidelijk uitgelegd zijn aan de KLANT (en door hem aanvaard zijn) in de voor hen beschikbare informatie voordat een RESERVERING gemaakt wordt. 3.4 De LOGIESVERSTREKKER is als enige verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van producten en diensten die deel uitmaken van de RESERVERING. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een dergelijke niet-beschikbaarheid kan de BEMIDDELAAR nooit verantwoordelijk worden gesteld De BEMIDDELAAR kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele eisen tot schadevergoeding als een gevolg van een tekortkoming in de dienstverlening van de LOGIESVERSTREKKER. Bij eventuele klachten van de KLANT(EN) omtrent het verblijf, verbindt de LOGIESVERSTREKKER er zich toe om binnen de 7 kalenderdagen te antwoorden. 4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 4.1. Deze overeenkomst zal beginnen op datum van de start van het campagnejaar 2016 en geldt voor de duur van de deelname aan de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland, d.i. maximaal t.e.m. 31 december van het jaar van deelname, tenzij één van beider partijen met inachtname van een opzegtermijn van ten minste 14 dagen schriftelijk de andere partij op de hoogte stelt van de beëindiging Onverminderd de toepassing van de bijzondere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan ieders Partij deze overeenkomst met inachtneming van de andere Partij, met onmiddellijke ingang, beëindigen of schorsen, zonder verplichte kennisgeving van verzuim in het geval van: (a) een wezenlijke schending door de andere Partij van welke voorwaarde van deze overeenkomst dan ook (bijv. uitstel van betaling, insolvabiliteit, de verschaffing van onjuiste informatie of ontvangst van een significant aantal klachten van klanten; (b) faillissement of uitstel van betaling met betrekking tot de andere partij Na beëindiging van deze Overeenkomst zal de LOGIESVERSTREKKER de uitstaande RESERVERINGEN van de KLANT respecteren. Pagina 5 van 9

6 5. BIJZONDERE BEPALINGEN 5.1 De BOEKINGSMODULE kan door de LOGIESVERSTREKKER enkel worden gebruikt in relatie tot de door de BEMIDDELAAR uitgevoerde RESERVERINGEN. 5.2 De BEMIDDELAAR kan niet garanderen dat de BOEKINGSMODULE foutvrij zal functioneren noch dat alle problemen hieruit voortvloeiend zullen worden opgelost. De BEMIDDELAAR is niet verantwoordelijk voor vertraging en/of geheel of gedeeltelijk uitvallen van haar dienstverlening. De LOGIESVERSTREKKER kan in geen enkel geval aanspraak maken op schadevergoeding. 5.3 De LEVERANCIER zorgt voor de activatie van de logies, die deelnemen aan de BOEKINGSMODULE en levert de toegang tot het systeem aan de LOGIESVERSTREKKER waarbij deze verondersteld wordt kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden van de LEVERANCIER en deze te aanvaarden (zie bijlage). De LEVERANCIER zal deze voorwaarden elektronisch weergeven op het scherm bij activatie van de BOEKINGSMODULE. 5.4 Er wordt door de LEVERANCIER van de BOEKINGSMODULE een helpdesk opgezet die minstens tijdens de kantooruren ter beschikking staat van de LOGIESVERSTREKKER. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden voor de LOGIESVERSTREKKER, zolang de standaardservice niet overschreden wordt. 5.5 Indien een RESERVERING als gevolg van een technische tekortkoming van de BOEKINGSMODULE niet werd uitgevoerd conform de door de LOGIESVERSTREKKER verstrekte kamerbeschikbaarheid en prijzen zal de LEVERANCIER van de BOEKINGSMODULE niet kunnen aangesproken worden voor financiële compensatie in geval van overmacht, dit conform de bijzondere voorwaarden van de LEVERANCIER die zich er toe verbindt om eventuele technische gebreken na melding daarvan per kerende te verhelpen. 5.6 De BEMIDDELAAR heeft het recht om de LOGIESVERSTREKKER van RESERVERINGEN uit te sluiten: - In geval de LOGIESVERSTREKKER niet (langer) één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. - Bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden. - Op grond van ernstige klachten door de KLANT en/of BEMIDDELAAR met betrekking tot de diensten of het product van de LOGIESVERSTREKKER. - In geval de LOGIESVERSTREKKER niet (langer) beschikt over een rechtsgeldige vergunning afgeleverd door het Departement Internationaal Vlaanderen of niet (langer) voldoet aan de nodige stedenbouwkundige voorschriften. 5.7 Deze dienstverlening t.a.v. de LOGIESVERSTREKKER eindigt van rechtswege indien de BEMIDDELAAR op een bepaald ogenblik om wettelijke redenen deze dienstverlening niet meer mag uitoefenen; de BEMIDDELAAR is nooit tot enige schadevergoeding gehouden. 5.8 Namens de BEMIDDELAAR zijn verantwoordelijk voor de contacten met de LOGIESVERSTREKKER wat betreft de opvolging van de contacten met de leverancier van de BOEKINGSMODULE: Wim Verscuren medewerker marketing en logies Tel BETWISTINGEN 6.1. Deze Algemene Voorwaarden proberen zo goed mogelijk de afspraken tussen de partijen vast te leggen. Beide partijen engageren zich om met wederzijds respect samen te werken. Betwistingen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg beslecht worden. Indien dit onmogelijk blijkt, zullen de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn. Pagina 6 van 9

7 BIJZONDERE VOORWAARDEN GEBRUIK CUBILIS PORTAL BOOKER (BY STARDEKK) Hierna volgende begrippen die in het kader van deze algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben volgende betekenis: De LOGIESVERSTREKKER(s): Elke exploitant van een logiesbedrijf dat onder toepassing van het Decreet op de Logiesverstrekkende bedrijven van het Departement Internationaal Vlaanderen een exploitatievergunning met comfortclassificatie heeft bekomen. De KLANT: Elkeen die een beroep doet op de diensten van de LEVERANCIER voor het reserveren van (een) kamer(s) bij de LOGIESVERSTREKKER. De LEVERANCIER: Stardekk BVBA met adres: Altenastraat 2, 8310 BRUGGE - BELGIE BOEKINGSMODULE: Portal Booker = Het webgebaseerde softwaresysteem waarbij RESERVERINGEN in real time mogelijk worden. RESERVERINGEN: Alle logiesboekingen die via de websites, via digitale toepassingen of backoffice van STARDEKK door De LEVERANCIER worden afgehandeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2013 voor RESERVERINGEN uitgevoerd door De LEVERANCIER en dit voor onbepaalde tijd. 1. Deze bijzondere voorwaarden maakt een één en ondeelbaar geheel uit met het activatie-document én de algemene handelsvoorwaarden van de LEVERANCIER, waarvan de logiesverstrekker eveneens kennis heeft genomen en deze aanvaardt. De bepalingen van deze overeenkomst én de algemene handelsvoorwaarden zullen steeds primeren. Wijzigingen zijn slechts toegelaten voor zover ze schriftelijk worden vastgelegd. 2. De LEVERANCIER stelt de webmodule genaamd "Portal Booker" ter beschikking van de logiesverstrekker. De inhoud, informatie, de infrastructuur, lay-out, software, kortom alle elementen die deel uitmaken van deze webmodule blijven steeds exclusief eigendom van de LEVERANCIER. De logiesverstrekker gaat akkoord om geen informatie, software, producten of diensten die hij via deze webmodule verkrijgt te wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorsturen, tentoonstellen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, verhuren, te leasen, te onder licentiëren, te vervreemden, beperkte rechten te verlenen of afgeleide producten ervan te maken, door te sturen, te verkopen of door te verkopen. De logiesverstrekker wordt ervan ingelicht en gaat akkoord dat alle software, inclusief, zonder enige beperking, alle op deze website voorkomende HTML codes en Active X controls, eigendom zijn van De LEVERANCIER en beschermd zijn door auteursrechtelijke bepalingen en internationale verdragsbepalingen. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook of herverspreiding van de software is nadrukkelijk wettelijk verboden, en kan leiden tot civiele procedures en strafrechtelijke vervolging. Zo ook gaat de logiesverstrekker akkoord dat hij software niet zal kopiëren of reproduceren naar een andere server of locatie voor verdere vermenigvuldiging of enige andere verspreiding. 3. De duur van de overeenkomst wordt bepaald in het activatie document. Indien de overeenkomst niet bij aangetekend schrijven uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de contractueel bepaalde vervaldatum door de logiesverstrekker wordt opgezegd of in geval van laattijdige opzegging, wordt de overeenkomst stilzwijgend en van rechtswege aan de op datum van de vernieuwing geldende voorwaarden voor eenzelfde periode als de initiële verlengd. 4. Deze overeenkomst wordt intuitu personae afgesloten en kan op generlei wijze, ook niet ten dele, worden overgedragen aan welk danige derde, ook niet in geval van inbreng van de activiteiten in een vennootschap, dan mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van De LEVERANCIER. 5. De logiesverstrekker garandeert en verzekert dat hij zowel ten tijde van de contractssluiting als lopende de ganse duur van deze overeenkomst over alle vereiste vergunningen en toelatingen beschikt en zal beschikken om de exploitatie van het logiesverstrekkend bedrijf dat hij via de webmodule zal aanbieden, waar te nemen. Pagina 7 van 9

8 Hij verplicht er zich toe de LEVERANCIER steeds stipt op de hoogte te houden van elke mogelijke wijziging met betrekking tot deze exploitatie, die zich in voorkomend het recht voorbehoud om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te vorderen,mocht blijken dat de exploitatie niet meer over de vereiste vergunningen en/of toelatingen zou beschikken door toedoen van de logiesverstrekker en hij de LEVERANCIER hiervan niet heeft verwittigd. 6. De logiesverstrekker kan, binnen de ter beschikking gestelde webmodule, de vereiste gegevens ivm zijn accommodaties, kamers, kamerindelingen, beschrijvingen, voorzieningen, prijzen, munteenheden, speciale aanbiedingen, foto s, restricties, beschikbaarheid (niet-limitatieve opsomming) gegevens invullen en op elk ogenblik wijzigen, dit op zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid. De LEVERANCIER kan nooit aansprakelijk worden gesteld of tot enige schadevergoeding gehouden zijn met betrekking fouten, omissies, onjuistheden, onvolkomenheden mbt voormelde gegevens. De logiesverstrekker is en blijft als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die op het reserveringsplatform zullen verschijnen, zelfs wanneer deze gegevens door De LEVERANCIER, op verzoek en kosten van de logiesverstrekker, werden ingevoerd. 7. Mbt technische (XML) koppelingen tussen de LEVERANCIER en andere partijen, zal de LEVERANCIER de koppeling steeds voorafgaandelijk bevestigen. De logiesverstrekker verbindt er zich toe om onmiddellijk na deze koppeling alle instellingen te controleren op hun correctheid. Indien de logiesverstrekker enige anomalie zou ontdekken, dan zal hij de LEVERANCIER hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen per . De LEVERANCIER verbindt er zich alsdan toe om alles in het werk te stellen om hieraan te verhelpen, zonder dat de LEVERANCIER ooit tot enige schadevergoeding en/of andere gevolgschade zou kunnen gehouden zijn. 8. De LEVERANCIER kan evenmin ooit aansprakelijk worden gesteld of tot enige schadevergoeding gehouden zijn in geval vertraging, annulering, overboeking, niet-beschikbaarheid van kamers/arrangementen, staking, overmacht of enige andere oorzaak. De LEVERANCIER kan evenmin gehouden zijn tot betaling van gevolgschade. 9. De logiesverstrekker gaat akkoord om de LEVERANCIER, haar aangesloten ondernemingen en/of hun resp. leveranciers en hun functionarissen, directeuren, medewerkers of agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, eisen, acties, schade, boetes, penaliteiten of andere kosten en uitgaven, ongeacht hun soort of aard, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria en administratiekosten, ingeval van niet nakoming van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst, overtreding van een wettekst of misbruik van de website. 10. De logiesverstrekker gaat akkoord dat binnen het hem verleende gebruik van de webmodule, er hyperlinks mogen bevatten. Deze hyperlinks zijn alleen bedoeld als informatie. De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor de inhouden en gebruik ervan en kan dan ook nooit enige aansprakelijkheid dragen en/of tot schadevergoeding gehouden zijn. 11. De LEVERANCIER verbindt er zich toe om alle mogelijke middelen in te zetten opdat de webmodule 24 uur op 24 online kan geconsulteerd worden en er boekingen kunnen gebeuren. In geval van occassionele onderbrekingen, al dan niet ingevolge een overmachtssituatie, zal de logiesverstrekker de LEVERANCIER hiervan onmiddellijk schriftelijk inlichten. In dit geval zal de LEVERANCIER alles in het werk stellen om na ontvangst van de kennisgeving van de onderbreking, binnen een redelijke termijn de webmodule weer operationeel online te zetten. De LEVERANCIER kan evenwel nooit tot enige schadevergoeding en/of enige gevolgschade, gehouden zijn in geval van dergelijke onderbreking. De logiesverstrekker blijft als enige verantwoordelijk voor de installatie en het functioneren van de telecommunicatieverbinding met het WWW (internet). De capaciteit en beschikbaarheid van deze telecommunicatieverbinding is in geen geval de verantwoordelijkheid van de logiesverstrekker. Evenmin kan de logiesverstrekker voor eventuele storingen op deze telecommunicatieverbinding. De LEVERANCIER zou slechts verantwoordelijk in geval van opzet of bewezen grove nalatigheid en voor zover hij daartoe voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld en hij binnen de 14 dagen na kennisname van de inhoud van dit aangetekend schrijven zou nagelaten hebben om alles in het werk te stellen om aan de gesignaleerde bewezen grove nalatigheid volledig te verhelpen. De LEVERANCIER kan evenwel niet garanderen dat zijn product foutvrij zal functioneren noch dat alle problemen die de logiesverstrekker ontmoet, zullen kunnen worden opgelost. Pagina 8 van 9

9 12. De LEVERANCIER verbindt er zich toe om alle gegevens die hij in het kader van een online-boeking via de webmodule bekomt, steeds vertrouwelijk te behandelen, dit alles binnen de wettelijke bepalingen inzake de privacybescherming. De logiesverstrekker verplicht zich er zich evenzeer toe de wetten en bepalingen van zijn land met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens steeds te eerbiedigen. Hij verplicht zich ertoe elke wijziging in de genoemde wetten onmiddellijk aan de LEVERANCIER door te geven. De logiesverstrekker garandeert daarenboven dat de gegevens, welke door of in opdracht van hem in de gegevensbestanden van de LEVERANCIER zijn/worden opgeslagen, in overeenstemming zijn met de geldende wetten en bepaling ivm de bescherming van persoonsgegevens in zijn land. De logiesverstrekker vrijwaart de LEVERANCIER tegen elke aanspraak of actie van derden, gericht tegen de LEVERANCIER, op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is de logiesverstrekker akkoord dat de LEVERANCIER hem op zijn website mag vermelden en in zijn databestanden mag opnemen. Hij gaat akkoord dat hij, tot gebeurlijke uitschrijving, op de hoogte wordt gebracht van alle publicitaire acties door de LEVERANCIER of aangestelde derden. 13. In geval van zware fout in hoofde van de logiesverstrekker (niet-limitatief: schending privacybeginsel ) is de LEVERANCIER gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen middels aangetekend schrijven. Evenzo kan de LEVERANCIER de overeenkomst per aangetekend schrijven onmiddellijk opzeggen zonder opzeggingstermijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de logiesverstrekker. In alle voormelde gevallen zal er geen enkele vergoeding verschuldigd kunnen zijn door de LEVERANCIER aan de logiesverstrekker. Bovendien heeft de LEVERANCIER de mogelijkheid om, in geval van wanbetaling en/of enige andere ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de logiesverstrekker, om van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, de webmodule offline te stellen en dit tot zolang de contractuele wanprestatie/wanbetaling blijft voortduren. 14. Ieder beding dat nietig zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte. 15. Iedere wijziging of aanpassing van onderhavige overeenkomst zal slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen en na wederzijdse ondertekening door beide partijen. 16. Alle gebeurlijke geschillen met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge. Het Belgisch recht is steeds van toepassing. Pagina 9 van 9

BOEKINGSMODULE LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND 2017

BOEKINGSMODULE LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND 2017 BOEKINGSMODULE LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND 2017 Op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland kunnen bezoekers ook online boeken. Momenteel nemen al meer dan 315 logiesuitbaters hieraan deel!

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Voorwaarden Overeenkomst Partijen OVEREENKOMST Vertrouwelijke Informatie INSCHRIJVING

Voorwaarden Overeenkomst Partijen OVEREENKOMST Vertrouwelijke Informatie INSCHRIJVING Deze algemene leveringsvoorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een wezenlijk deel van de Accommodatie Overeenkomst (de "Accommodatie Overeenkomst" en samen met de Voorwaarden, de "Overeenkomst") die aangegaan

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij Versie 1.0, 27 juni 2016 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk Datum 27 juni 2016 Status Beschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Accommodaties Iamreservations

Algemene Voorwaarden voor Accommodaties Iamreservations Algemene Voorwaarden voor Accommodaties Iamreservations Deze Algemene Voorwaarden voor Accommodaties ( Algemene Voorwaarden ) worden gebruikt door Iamreservations.com ( Iamreservations ). Iamreservations

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden 1. DEFINITIES Tuts Bart: Tuts Bart is een eenmanszaak, opgericht door Bart Tuts volgens de Belgische

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Afsprakenhuis B.V. Marssteden 150B 7547 TD Enschede E- mail:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1 ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN klasagenda.by2 - TEAM BY2 B.V.B.A. Totaal aantal pagina s: 5 pagina s.

1 ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN klasagenda.by2 - TEAM BY2 B.V.B.A. Totaal aantal pagina s: 5 pagina s. 1 ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN klasagenda.by2 - TEAM BY2 B.V.B.A. Totaal aantal pagina s: 5 pagina s. 1. Inleiding klasagenda.by2 is een programma voor leerkrachten basisonderwijs. Door middel van dit programma

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie