Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016:"

Transcriptie

1 BOEKINGSMODULE LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND Op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland kunnen bezoekers ook online boeken. Wil jij in 2016 ook gratis online boekbaar zijn zónder commissiekost op Teken dan via de advertentiebestelbon in op onze GRATIS boekingsmodule Portal Booker. Via dit systeem kan je de beschikbaarheid en tarieven van je logies flexibel beheren en aanpassen. Portal Booker - voordeel Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor adverteerders 2016: PORTAL BOOKER BOEKINGSMODULE KOSTPRIJS Online boekingsmodule (Portal Booker) GRATIS (inclusief in advertentie) Knop boek nu bij website advertentie GRATIS (inclusief in advertentie) Link online boekingsmodule (Portal Booker) op website van logiesuitbater Voor Cubilis gebruikers: extra kanaal in channel manager GRATIS (door uitbater in te stellen) GRATIS (inclusief in abonnement Logiesmanager) Naast de GRATIS boekingsmodule kan je vrijblijvend tegen betaling extra opties kiezen. Het volledig tariefoverzicht kan je bekomen bij Stardekk. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met Stardekk via tel. 050/ , EXTRA OPTIES via Stardekk KOSTPRIJS (alle prijzen excl. Btw) Koppeling PORTAL BOOKER zoals Logeren in Vlaanderen en andere (bv. Kust, Westhoek, ) via Cubilis Channel Manager light Installatiekost LOGIS MANAGER op website logiesuitbater, incl. aanleveren code FAST BOOKER voor eigen vaste klanten Huurtarief LOGIS MANAGER (boekingsmodule website logiesuitbater) 30/maand + opstartkost 0 0 i.p.v. 495 bij inschrijving voor 10 juli 2015! 250 i.p.v. 495 na 10 juli tot eind huurtarief (zie hieronder) vanaf 15/maand (afh. capaciteit logies) Pagina 1 van 9

2 Huurtarief Cubilis channel manager (beheer verschillende boeking websites) COMBI huurtarief Cubilis Package (Logis Manager & channel manager) vanaf 30/maand (afh. capaciteit logies en aantal boeking websites) vanaf 40/maand (afh. capaciteit logies en aantal boeking websites) Hoe deelnemen? Vink in de advertentiebestelbon aan dat je wil deelnemen aan de Portal Booker Hiermee sluit je de overeenkomst Logeren in Vlaanderen boekingsmodule 2016 en ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van de boekingsmodule en de bijzonder voorwaarden van Stardekk die je verder in dit document terugvindt. Belangrijk: Ook als je in 2015 reeds deelnam aan de boekingsmodule moet je opnieuw intekenen voor 2016 om online boekbaar te blijven. Timing en afspraken voor Portal Booker: - Logeren in Vlaanderen bezorgt je inschrijving voor de Portal Booker boekingsmodule aan Stardekk. - Stardekk neemt contact met je op, zorgt voor een activatie van je account en bezorgt je inloggegevens waardoor je de beschikbaarheid kan instellen en beheren tegen het begin van de campagne Voor de praktische werking en het instellen van je beschikbaarheid kan je een beroep doen op de helpdesk van Stardekk via tel. 050/ of Weergave: De prijzen en gegevens die worden ingesteld in de Portal Booker worden enkel weergegeven op de fiche van je logies op de website Dit betekent dat de info m.b.t. prijzen, aankomst- en vertrektijden, extra s die worden ingegeven in de boekingsmodule, op de website voorrang krijgen op de vermelde gegevens voor de advertentie in het logiesboek. Pagina 2 van 9

3 OVEREENKOMST LOGEREN IN VLAANDEREN BOEKINGSMODULE 2016 Tussen enerzijds: LOGEREN IN VLAANDEREN VZW KBO Zetel te Diestsevest, 40, 3000 Leuven vertegenwoordigd door Saskia Van Laere, Directeur en anderzijds de logiesuitbater (cf. ondertekende advertentiebestelbon, waarin het gebruik van Portal Booker werd aangevinkt). Wordt overeengekomen: 1. VOORAF Logeren in Vlaanderen vzw publiceert op de eigen website een boekingsmodule (centraal reserveringssysteem) en mogelijks op websites van derden een widget naar de boekingsmodule (centraal reserveringssysteem), die toelaat rechtstreeks bij een logiesverstrekker, die één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland, te reserveren. 2. DEELNAME VAN LOGIESVERSTREKKERS-ADVERTEERDERS VAN LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND De logiesverstrekker zal deelnemen aan dit centraal reserveringssysteem en beschikbaarheden vrijgeven. Aan deze deelname zijn in 2016 geen kosten verbonden voor de logiesverstrekkersadverteerders van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. 3. ALGEMENE VOORWAARDEN Gedetailleerde afspraken staan beschreven in de Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, en waarvan elke partij verklaart kennis genomen en een afschrift ontvangen te hebben. Intekenen op de Portal Booker boekingsmodule via de advertentiebestelbon betekent tevens het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden. Pagina 3 van 9

4 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden horen bij de Overeenkomst Boekingsmodule die aangegaan is door een logiesverstrekker en Logeren in Vlaanderen vzw (elk een partij en gezamenlijk de partijen ). Naast deze Algemene Voorwaarden horende bij de overeenkomst Boekingsmodule blijven tevens de Algemene Voorwaarden Logeren in Vlaanderen Vakantieland horende bij de bestelbon voor de advertentie van toepassing. Hierna volgende begrippen die in het kader van deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben volgende betekenis: De LOGIESVERSTREKKER(s): Elke exploitant van een logiesbedrijf dat één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. De BEMIDDELAAR: Logeren in Vlaanderen vzw De KLANT: Elkeen die een beroep doet op de diensten van de BEMIDDELAAR voor het reserveren van een verblijf van minimaal één nacht bij de LOGIESVERSTREKKER. BOEKINGSMODULE: Het webgebaseerde softwaresysteem waarop Logeren in Vlaanderen een beroep doet om RESERVERINGEN in real time te faciliteren. WEBSITES: de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland, waar Logeren in Vlaanderen een centraal reserveringssysteem publiceert - en mogelijks websites van derden waar Logeren in Vlaanderen een widget naar het centraal reserveringssysteem publiceert. De LEVERANCIER: Bij de start van deze overeenkomst is dit de firma Stardekk. Logeren in Vlaanderen kan op elk moment beslissen om met een andere leverancier samen te werken. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitvoerbaar van zodra de overeenkomst LOGEREN IN VLAANDEREN BOEKINGSMODULE 2016 in voege treedt en gelden telkens voor de duur van de deelname aan de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland, d.i. maximaal t.e.m. 31 december van het jaar van deelname. 1. VOORAFGAAND De BEMIDDELAAR zal op de eigen website een boekingsmodule (centraal reserveringssysteem) publiceren - en mogelijks op websites van derden een widget naar deze boekingsmodule (centraal reserveringssysteem) publiceren, die toelaat rechtstreeks bij een logiesvertrekker, die één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland, te reserveren. De deelname van een individuele logiesverstrekker aan dit initiatief, wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de logiesverstrekker en de BEMIDDELAAR. De bepalingen hierna detailleren de afspraken tussen beide partijen. 2. WERKING BOEKINGSMODULE 2.1. De LOGIESVERSTREKKER stelt informatie (zie verder) ter beschikking via de BOEKINGSMODULE. De door de LOGIESVERSTREKKER aangeleverde gegevens dienen te allen tijde op waarheid te berusten, accuraat en niet misleidend te zijn. Uitsluitend de LOGIESVERSTREKKER is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeleverde gegevens/informatie. De LOGIESVERSTREKKER zal de informatie vermelden in de talen waarin de WEBSITES verschijnen. De door de LOGIESVERSTREKKER aangeboden informatie voor de WEBSITES blijft het exclusieve eigendom van de LOGIESVERSTREKKER De informatie die door LOGIESVERSTREKKERS wordt aangeboden voor vermelding dient informatie te bevatten die betrekking heeft op het logies (inclusief plaatjes, foto s en beschrijvingen), de faciliteiten en services en de voor reservering beschikbare kamers, bijzonderheden van de prijzen (met inbegrip van alle van toepassing zijnde belastingen, heffingen, toeslagen en tarieven) en beschikbaarheid, annulerings- en no-show -beleid en andere voorwaarden en beperkingen. In de door de LOGIESVERSTREKKER aan te leveren beschrijving van het logies mogen geen directe contactgegevens (telefoon, fax, twitter, website) worden vermeld. De BEMIDDELAAR kan informatie wijzigen die in strijd is met deze bepaling. Pagina 4 van 9

5 2.3. De LOGIESVERSTREKKER biedt op de WEBSITES steeds gelijke of betere prijzen voor hetzelfde logies, hetzelfde kamertype, dezelfde data, hetzelfde bedtype, hetzelfde aantal gasten, dezelfde of gunstiger beperkingen en voorwaarden zoals ontbijt, reserveringswijzigingen en annuleringsbeleid, als via andere kanalen (andere websites, bij het logies zelf, ) Aan deze deelname zijn in 2016 geen kosten verbonden voor de LOGIESVERSTREKKER. 3. GARANTIES 3.1. Door het maken van een reservering via de WEBSITES wordt uitsluitend een rechtstreeks contract (en daarmee een wettelijke overeenkomst) aangegaan tussen de LOGIESVERSTREKKER en de klant. De BEMIDDELAAR en de WEBSITES bieden louter het medium aan langswaar de klant bij de LOGIESVERSTREKKER reserveert. Klachten of claims met betrekking tot (de producten of service aangeboden, verleend of geleverd door) het logies zullen dan ook door de betreffende LOGIESVERSTREKKER behandeld worden volgens de Algemene Voorwaarden Logeren in Vlaanderen Vakantieland horende bij de bestelbon voor de advertentie. De BEMIDDELAAR kan hiervoor nooit verantwoordelijk zijn Bij elke RESERVERING worden de kredietkaartgegevens van de KLANT bijgehouden tot 1 dag na de verblijfsdatum. De LOGIESVERSTREKKER is verantwoordelijk voor de verificatie van de geldigheid van deze kredietkaartgegevens en de kredietlimiet op de datum van de geboekte overnachting(en). De LOGIESVERSTREKKER kan op basis van de kredietkaartgegevens de rekening van de KLANT enkel debiteren volgens de verstrekte informatie in de annulerings- en/of boekingsvoorwaarden van de LOGIESVERSTREKKER. Indien de kredietkaart (of een ander soort garantie gemaakt door de KLANT) om wat voor reden dan ook niet werkzaam of geldig is, dan wordt het risico te allen tijden uitsluitend gedragen door de LOGIESVERSTREKKER De LOGIESVERSTREKKER die vóór de incheckdatum kosten in rekening wil brengen op de kredietkaart, dient zich er van te verzekeren dat de voorwaarden voor de vooruitbetaling (inclusief de (speciale) prijsbeperkingen, Algemene Voorwaarden voor of in relatie tot zulk een vooruitbetaling) duidelijk uitgelegd zijn aan de KLANT (en door hem aanvaard zijn) in de voor hen beschikbare informatie voordat een RESERVERING gemaakt wordt. 3.4 De LOGIESVERSTREKKER is als enige verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van producten en diensten die deel uitmaken van de RESERVERING. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een dergelijke niet-beschikbaarheid kan de BEMIDDELAAR nooit verantwoordelijk worden gesteld De BEMIDDELAAR kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele eisen tot schadevergoeding als een gevolg van een tekortkoming in de dienstverlening van de LOGIESVERSTREKKER. Bij eventuele klachten van de KLANT(EN) omtrent het verblijf, verbindt de LOGIESVERSTREKKER er zich toe om binnen de 7 kalenderdagen te antwoorden. 4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 4.1. Deze overeenkomst zal beginnen op datum van de start van het campagnejaar 2016 en geldt voor de duur van de deelname aan de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland, d.i. maximaal t.e.m. 31 december van het jaar van deelname, tenzij één van beider partijen met inachtname van een opzegtermijn van ten minste 14 dagen schriftelijk de andere partij op de hoogte stelt van de beëindiging Onverminderd de toepassing van de bijzondere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan ieders Partij deze overeenkomst met inachtneming van de andere Partij, met onmiddellijke ingang, beëindigen of schorsen, zonder verplichte kennisgeving van verzuim in het geval van: (a) een wezenlijke schending door de andere Partij van welke voorwaarde van deze overeenkomst dan ook (bijv. uitstel van betaling, insolvabiliteit, de verschaffing van onjuiste informatie of ontvangst van een significant aantal klachten van klanten; (b) faillissement of uitstel van betaling met betrekking tot de andere partij Na beëindiging van deze Overeenkomst zal de LOGIESVERSTREKKER de uitstaande RESERVERINGEN van de KLANT respecteren. Pagina 5 van 9

6 5. BIJZONDERE BEPALINGEN 5.1 De BOEKINGSMODULE kan door de LOGIESVERSTREKKER enkel worden gebruikt in relatie tot de door de BEMIDDELAAR uitgevoerde RESERVERINGEN. 5.2 De BEMIDDELAAR kan niet garanderen dat de BOEKINGSMODULE foutvrij zal functioneren noch dat alle problemen hieruit voortvloeiend zullen worden opgelost. De BEMIDDELAAR is niet verantwoordelijk voor vertraging en/of geheel of gedeeltelijk uitvallen van haar dienstverlening. De LOGIESVERSTREKKER kan in geen enkel geval aanspraak maken op schadevergoeding. 5.3 De LEVERANCIER zorgt voor de activatie van de logies, die deelnemen aan de BOEKINGSMODULE en levert de toegang tot het systeem aan de LOGIESVERSTREKKER waarbij deze verondersteld wordt kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden van de LEVERANCIER en deze te aanvaarden (zie bijlage). De LEVERANCIER zal deze voorwaarden elektronisch weergeven op het scherm bij activatie van de BOEKINGSMODULE. 5.4 Er wordt door de LEVERANCIER van de BOEKINGSMODULE een helpdesk opgezet die minstens tijdens de kantooruren ter beschikking staat van de LOGIESVERSTREKKER. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden voor de LOGIESVERSTREKKER, zolang de standaardservice niet overschreden wordt. 5.5 Indien een RESERVERING als gevolg van een technische tekortkoming van de BOEKINGSMODULE niet werd uitgevoerd conform de door de LOGIESVERSTREKKER verstrekte kamerbeschikbaarheid en prijzen zal de LEVERANCIER van de BOEKINGSMODULE niet kunnen aangesproken worden voor financiële compensatie in geval van overmacht, dit conform de bijzondere voorwaarden van de LEVERANCIER die zich er toe verbindt om eventuele technische gebreken na melding daarvan per kerende te verhelpen. 5.6 De BEMIDDELAAR heeft het recht om de LOGIESVERSTREKKER van RESERVERINGEN uit te sluiten: - In geval de LOGIESVERSTREKKER niet (langer) één of meerdere verblijven aanbiedt in het logiesboek en/of op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. - Bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden. - Op grond van ernstige klachten door de KLANT en/of BEMIDDELAAR met betrekking tot de diensten of het product van de LOGIESVERSTREKKER. - In geval de LOGIESVERSTREKKER niet (langer) beschikt over een rechtsgeldige vergunning afgeleverd door het Departement Internationaal Vlaanderen of niet (langer) voldoet aan de nodige stedenbouwkundige voorschriften. 5.7 Deze dienstverlening t.a.v. de LOGIESVERSTREKKER eindigt van rechtswege indien de BEMIDDELAAR op een bepaald ogenblik om wettelijke redenen deze dienstverlening niet meer mag uitoefenen; de BEMIDDELAAR is nooit tot enige schadevergoeding gehouden. 5.8 Namens de BEMIDDELAAR zijn verantwoordelijk voor de contacten met de LOGIESVERSTREKKER wat betreft de opvolging van de contacten met de leverancier van de BOEKINGSMODULE: Wim Verscuren medewerker marketing en logies Tel BETWISTINGEN 6.1. Deze Algemene Voorwaarden proberen zo goed mogelijk de afspraken tussen de partijen vast te leggen. Beide partijen engageren zich om met wederzijds respect samen te werken. Betwistingen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg beslecht worden. Indien dit onmogelijk blijkt, zullen de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn. Pagina 6 van 9

7 BIJZONDERE VOORWAARDEN GEBRUIK CUBILIS PORTAL BOOKER (BY STARDEKK) Hierna volgende begrippen die in het kader van deze algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben volgende betekenis: De LOGIESVERSTREKKER(s): Elke exploitant van een logiesbedrijf dat onder toepassing van het Decreet op de Logiesverstrekkende bedrijven van het Departement Internationaal Vlaanderen een exploitatievergunning met comfortclassificatie heeft bekomen. De KLANT: Elkeen die een beroep doet op de diensten van de LEVERANCIER voor het reserveren van (een) kamer(s) bij de LOGIESVERSTREKKER. De LEVERANCIER: Stardekk BVBA met adres: Altenastraat 2, 8310 BRUGGE - BELGIE BOEKINGSMODULE: Portal Booker = Het webgebaseerde softwaresysteem waarbij RESERVERINGEN in real time mogelijk worden. RESERVERINGEN: Alle logiesboekingen die via de websites, via digitale toepassingen of backoffice van STARDEKK door De LEVERANCIER worden afgehandeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2013 voor RESERVERINGEN uitgevoerd door De LEVERANCIER en dit voor onbepaalde tijd. 1. Deze bijzondere voorwaarden maakt een één en ondeelbaar geheel uit met het activatie-document én de algemene handelsvoorwaarden van de LEVERANCIER, waarvan de logiesverstrekker eveneens kennis heeft genomen en deze aanvaardt. De bepalingen van deze overeenkomst én de algemene handelsvoorwaarden zullen steeds primeren. Wijzigingen zijn slechts toegelaten voor zover ze schriftelijk worden vastgelegd. 2. De LEVERANCIER stelt de webmodule genaamd "Portal Booker" ter beschikking van de logiesverstrekker. De inhoud, informatie, de infrastructuur, lay-out, software, kortom alle elementen die deel uitmaken van deze webmodule blijven steeds exclusief eigendom van de LEVERANCIER. De logiesverstrekker gaat akkoord om geen informatie, software, producten of diensten die hij via deze webmodule verkrijgt te wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorsturen, tentoonstellen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, verhuren, te leasen, te onder licentiëren, te vervreemden, beperkte rechten te verlenen of afgeleide producten ervan te maken, door te sturen, te verkopen of door te verkopen. De logiesverstrekker wordt ervan ingelicht en gaat akkoord dat alle software, inclusief, zonder enige beperking, alle op deze website voorkomende HTML codes en Active X controls, eigendom zijn van De LEVERANCIER en beschermd zijn door auteursrechtelijke bepalingen en internationale verdragsbepalingen. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook of herverspreiding van de software is nadrukkelijk wettelijk verboden, en kan leiden tot civiele procedures en strafrechtelijke vervolging. Zo ook gaat de logiesverstrekker akkoord dat hij software niet zal kopiëren of reproduceren naar een andere server of locatie voor verdere vermenigvuldiging of enige andere verspreiding. 3. De duur van de overeenkomst wordt bepaald in het activatie document. Indien de overeenkomst niet bij aangetekend schrijven uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de contractueel bepaalde vervaldatum door de logiesverstrekker wordt opgezegd of in geval van laattijdige opzegging, wordt de overeenkomst stilzwijgend en van rechtswege aan de op datum van de vernieuwing geldende voorwaarden voor eenzelfde periode als de initiële verlengd. 4. Deze overeenkomst wordt intuitu personae afgesloten en kan op generlei wijze, ook niet ten dele, worden overgedragen aan welk danige derde, ook niet in geval van inbreng van de activiteiten in een vennootschap, dan mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van De LEVERANCIER. 5. De logiesverstrekker garandeert en verzekert dat hij zowel ten tijde van de contractssluiting als lopende de ganse duur van deze overeenkomst over alle vereiste vergunningen en toelatingen beschikt en zal beschikken om de exploitatie van het logiesverstrekkend bedrijf dat hij via de webmodule zal aanbieden, waar te nemen. Pagina 7 van 9

8 Hij verplicht er zich toe de LEVERANCIER steeds stipt op de hoogte te houden van elke mogelijke wijziging met betrekking tot deze exploitatie, die zich in voorkomend het recht voorbehoud om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te vorderen,mocht blijken dat de exploitatie niet meer over de vereiste vergunningen en/of toelatingen zou beschikken door toedoen van de logiesverstrekker en hij de LEVERANCIER hiervan niet heeft verwittigd. 6. De logiesverstrekker kan, binnen de ter beschikking gestelde webmodule, de vereiste gegevens ivm zijn accommodaties, kamers, kamerindelingen, beschrijvingen, voorzieningen, prijzen, munteenheden, speciale aanbiedingen, foto s, restricties, beschikbaarheid (niet-limitatieve opsomming) gegevens invullen en op elk ogenblik wijzigen, dit op zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid. De LEVERANCIER kan nooit aansprakelijk worden gesteld of tot enige schadevergoeding gehouden zijn met betrekking fouten, omissies, onjuistheden, onvolkomenheden mbt voormelde gegevens. De logiesverstrekker is en blijft als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die op het reserveringsplatform zullen verschijnen, zelfs wanneer deze gegevens door De LEVERANCIER, op verzoek en kosten van de logiesverstrekker, werden ingevoerd. 7. Mbt technische (XML) koppelingen tussen de LEVERANCIER en andere partijen, zal de LEVERANCIER de koppeling steeds voorafgaandelijk bevestigen. De logiesverstrekker verbindt er zich toe om onmiddellijk na deze koppeling alle instellingen te controleren op hun correctheid. Indien de logiesverstrekker enige anomalie zou ontdekken, dan zal hij de LEVERANCIER hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen per . De LEVERANCIER verbindt er zich alsdan toe om alles in het werk te stellen om hieraan te verhelpen, zonder dat de LEVERANCIER ooit tot enige schadevergoeding en/of andere gevolgschade zou kunnen gehouden zijn. 8. De LEVERANCIER kan evenmin ooit aansprakelijk worden gesteld of tot enige schadevergoeding gehouden zijn in geval vertraging, annulering, overboeking, niet-beschikbaarheid van kamers/arrangementen, staking, overmacht of enige andere oorzaak. De LEVERANCIER kan evenmin gehouden zijn tot betaling van gevolgschade. 9. De logiesverstrekker gaat akkoord om de LEVERANCIER, haar aangesloten ondernemingen en/of hun resp. leveranciers en hun functionarissen, directeuren, medewerkers of agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, eisen, acties, schade, boetes, penaliteiten of andere kosten en uitgaven, ongeacht hun soort of aard, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria en administratiekosten, ingeval van niet nakoming van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst, overtreding van een wettekst of misbruik van de website. 10. De logiesverstrekker gaat akkoord dat binnen het hem verleende gebruik van de webmodule, er hyperlinks mogen bevatten. Deze hyperlinks zijn alleen bedoeld als informatie. De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor de inhouden en gebruik ervan en kan dan ook nooit enige aansprakelijkheid dragen en/of tot schadevergoeding gehouden zijn. 11. De LEVERANCIER verbindt er zich toe om alle mogelijke middelen in te zetten opdat de webmodule 24 uur op 24 online kan geconsulteerd worden en er boekingen kunnen gebeuren. In geval van occassionele onderbrekingen, al dan niet ingevolge een overmachtssituatie, zal de logiesverstrekker de LEVERANCIER hiervan onmiddellijk schriftelijk inlichten. In dit geval zal de LEVERANCIER alles in het werk stellen om na ontvangst van de kennisgeving van de onderbreking, binnen een redelijke termijn de webmodule weer operationeel online te zetten. De LEVERANCIER kan evenwel nooit tot enige schadevergoeding en/of enige gevolgschade, gehouden zijn in geval van dergelijke onderbreking. De logiesverstrekker blijft als enige verantwoordelijk voor de installatie en het functioneren van de telecommunicatieverbinding met het WWW (internet). De capaciteit en beschikbaarheid van deze telecommunicatieverbinding is in geen geval de verantwoordelijkheid van de logiesverstrekker. Evenmin kan de logiesverstrekker voor eventuele storingen op deze telecommunicatieverbinding. De LEVERANCIER zou slechts verantwoordelijk in geval van opzet of bewezen grove nalatigheid en voor zover hij daartoe voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld en hij binnen de 14 dagen na kennisname van de inhoud van dit aangetekend schrijven zou nagelaten hebben om alles in het werk te stellen om aan de gesignaleerde bewezen grove nalatigheid volledig te verhelpen. De LEVERANCIER kan evenwel niet garanderen dat zijn product foutvrij zal functioneren noch dat alle problemen die de logiesverstrekker ontmoet, zullen kunnen worden opgelost. Pagina 8 van 9

9 12. De LEVERANCIER verbindt er zich toe om alle gegevens die hij in het kader van een online-boeking via de webmodule bekomt, steeds vertrouwelijk te behandelen, dit alles binnen de wettelijke bepalingen inzake de privacybescherming. De logiesverstrekker verplicht zich er zich evenzeer toe de wetten en bepalingen van zijn land met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens steeds te eerbiedigen. Hij verplicht zich ertoe elke wijziging in de genoemde wetten onmiddellijk aan de LEVERANCIER door te geven. De logiesverstrekker garandeert daarenboven dat de gegevens, welke door of in opdracht van hem in de gegevensbestanden van de LEVERANCIER zijn/worden opgeslagen, in overeenstemming zijn met de geldende wetten en bepaling ivm de bescherming van persoonsgegevens in zijn land. De logiesverstrekker vrijwaart de LEVERANCIER tegen elke aanspraak of actie van derden, gericht tegen de LEVERANCIER, op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is de logiesverstrekker akkoord dat de LEVERANCIER hem op zijn website mag vermelden en in zijn databestanden mag opnemen. Hij gaat akkoord dat hij, tot gebeurlijke uitschrijving, op de hoogte wordt gebracht van alle publicitaire acties door de LEVERANCIER of aangestelde derden. 13. In geval van zware fout in hoofde van de logiesverstrekker (niet-limitatief: schending privacybeginsel ) is de LEVERANCIER gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen middels aangetekend schrijven. Evenzo kan de LEVERANCIER de overeenkomst per aangetekend schrijven onmiddellijk opzeggen zonder opzeggingstermijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de logiesverstrekker. In alle voormelde gevallen zal er geen enkele vergoeding verschuldigd kunnen zijn door de LEVERANCIER aan de logiesverstrekker. Bovendien heeft de LEVERANCIER de mogelijkheid om, in geval van wanbetaling en/of enige andere ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de logiesverstrekker, om van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, de webmodule offline te stellen en dit tot zolang de contractuele wanprestatie/wanbetaling blijft voortduren. 14. Ieder beding dat nietig zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte. 15. Iedere wijziging of aanpassing van onderhavige overeenkomst zal slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen en na wederzijdse ondertekening door beide partijen. 16. Alle gebeurlijke geschillen met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge. Het Belgisch recht is steeds van toepassing. Pagina 9 van 9

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening

Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening Krachtens de zorgverzekeringswet kan voor het leveren van (huisartsen)zorg een vergoeding worden verkregen voor de werkzaamheden en beschikbaarheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie