Theatermaken & Theatersporen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theatermaken & Theatersporen"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding Theatermaken & Theatersporen Theaterlessen.nl

2

3 Docentenhandleiding Theatermaken & Theatersporen Theaterlessen.nl Inhoudsopgave 1 Theater in het onderwijs 2 Lespakket Theatermaken 3 Lespakket Theatersporen

4 Ik wist niet dat THEATER zo bijzonder KON ZIJN!

5 1. Theater in het onderwijs Wie meer weet over hoe het achter de schermen er aan toe gaat bij het theater, zal meer ontdekken tijdens het kijken naar een theatervoorstelling. En wie meer over het theater in het verleden weet, zal meer begrijpen van het theater van nu. Theater Instituut Nederland (TIN), heeft twee digitale lespakketten ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs: Theatermaken en Theatersporen. Leerlingen krijgen een kijkje in de keuken van het Nederlands theater, vroeger en nu. Theatermaken laat leerlingen op een interactieve manier kennis maken met het maakproces van theater- en dansvoorstellingen. In Theatersporen leren ze de hoogtepunten uit de Nederlandse theatergeschiedenis kennen met filmpjes, korte teksten en aansprekende actieve opdrachten. Kenmerken van de lespakketten Theatermaken en Theatersporen Met Theaterlessen.nl beschikt u over kant-en-klaar en aantrekkelijk lesmateriaal over theater voor het voortgezet onderwijs. Theatermaken is ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw van vmbo, havo en vwo. Theatersporen is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw, die al bekend zijn met de bv asiselementen van het theater. De lespakketten zijn rijk geïllustreerd met unieke beelden uit hedendaagse voorstellingen met beelden uit de historische collectie van Theater Instituut Nederland. De lespakketten hebben een modulaire opzet. Als docent bepaalt u zelf hoe u de lespakketten inzet, hoe intensief de leerlingen aan de slag gaan met de onderwerpen, hoe de onderwerpen verdeeld worden, individueel of in groepjes. Opdrachten De lessen zijn logisch opgebouwd in thema s en onderwerpen met opdrachten. Leerlingen verkennen de onderwerpen en passen de opgedane kennis vervolgens toe in de opdrachten. Bij de opdrachten worden de leerlingen aangesproken alsof ze een beroep uitoefenen in het theater (bijvoorbeeld bij het onderwerp decor gaan ze bijvoorbeeld aan de slag als decorontwerper en bij het onderwerp acteren gaan ze zelf spelen). Om een opdracht uit te kunnen voeren, worden ze uitgenodigd eerst de teksten te lezen en het filmpje te bekijken. Vaak krijgen ze ook nog extra inspiratie materiaal aangereikt, waarmee ze opdracht kunnen uitvoeren. De opdrachten kunnen zowel individueel als in kleine groepjes gedaan worden.

6 Theater maken is echt leuk!

7 3. Lespakket Theatermaken Onderbouw vmbo/havo/vwo Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een theater- of dansvoorstelling? Hoe maak je een lichtplan? Wat is dramaturgie en wat onthullen professionals over hun vak? Dat komen leerlingen allemaal te weten als ze de twaalf disciplines doorlopen die allemaal met het vak theatermaken te maken hebben; van regie tot kostuumontwerp en van acteren tot techniek. Daarmee komt het proces van idee tot de première over het voetlicht. Met dit kijkje achter de schermen zullen leerlingen met veel meer expertise, enthousiasme en bewondering naar een theatervoorstelling kijken. Doel is om leerlingen inzicht te geven in de basiselementen van theater en dans, en spelenderwijs te laten kennismaken met het maakproces van een theatervoorstelling. We hopen dat leerlingen door die extra kennis met meer enthousiasme theatervoorstellingen bezoeken. Onderwerpen als tekst, dramaturgie, regie, acteren, vormgeving en techniek worden behandeld aan de hand van filmpjes, teksten en voorstellingsbeelden. De filmpjes zijn speciaal voor dit lespakket gemaakt in samenwerking met een aantal Nederlandse theatergezelschappen. Bij ieder onderwerp zie je iemand uit de hedendaagse theaterpraktijk aan het werk die over zijn beroep het vakgebied vertelt. Leerlingen kunnen kennis maken met de onderwerpen door te lezen, onderzoeken en reflecterend te schrijven. Ze kunnen de opgedane kennis ook uitgebreid verwerken in creatieve opdrachten die ze maken alsof ze regisseur, ontwerper, tekstschrijver of bijvoorbeeld publiciteitsmedewerker zijn. In de meest uitgebreide vorm presenteren de leerlingen hun projecten aan elkaar Leerdoelen In het Domein Kunst en Cultuur worden leerlingen verondersteld achtergrondkennis op te doen over kunst en oog te krijgen voor kunstzinnige en culturele diversiteit. Ze maken kennis met kunstzinnige en culturele uitingen van anderen. Met het Lespakket Theatermaken : maakt de leerling kennis met het maakproces van theatervoorstellingen; leert de leerling uit welke elementen een theatervoorstelling kan bestaan; maakt de leerling kennis met de beroepen binnen het theater; maakt de leerling kennis met verschillende Nederlandse theatergezelschappen en makers uit het Nederlandse theater van nu. De opdrachten sluiten aan op de kerndoelen 48, 49, 50, 51 met betrekking tot de discipline theater: 48 De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen. 49 De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren. 50 De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren

8 Suggesties lesopzetten 1. Iedereen een onderwerp Stap 1 Stap 2 Stap 3 Introductie - ca. 1 uur Opdrachten ca. 2 uur Eindpresentatie - ca. 1 uur Stap 1 Introductie Start met een introductie over het onderwerp theater, waarin de leerlingen alvast verkennen wat er allemaal komt kijken bij het maken van een theatervoorstelling. Inventariseer met de leerlingen welke beroepen er binnen het theater zijn en wat er allemaal te zien is tijdens een theatervoorstelling behalve de acteurs. Verdeel de klas in subgroepjes die allemaal een onderwerp voor hun rekening nemen. Geef de leerlingen vervolgens instructie hoe de website in elkaar zit en op welke manier ze kunnen inloggen. Een tip is om het lespakket via het digibord of een beamer te introduceren. De leerlingen bestuderen het onderwerp en beschrijven kort datgene wat ze te weten zijn gekomen. Laat de leerlingen eerst zelf grasduinen in de lesonderwerpen en laat ze zelf het onderwerp uitkiezen dat hen aanspreekt. Maakt een verdeling in groepjes aan de hand van de voorkeuren. Indien ze meerdere voorkeuren hebben aangegeven kun je een goede verdeling van de onderwerpen over de groepjes maken. Stap 2 Opdrachten Vervolgens gaat ieder groepje zelfstandig aan de slag met een onderwerp op school of thuis. Ze maken een opzet een plan of een ontwerp. Het is belangrijk dat bij het werken in groepjes, de leerlingen zelf een taakverdeling maken voordat ze aan de slag gaan met de opdrachten. Bepaal tot welke stap de opdrachten worden gemaakt. Stap 3, de presentaties, vergt een planning van datum en tijden. Stap 3 Eindpresentatie De leerlingen laten zien wat ze gedaan en gemaakt hebben en lichten hun keuzes toe. Dit kan zijn het laten zien en live toelichten van een ontwerp. Het opvoeren van een scene of sketch kan onderdeel van de presentatie zijn. 2. Voorbereiding op voorstellingsbezoek Het lespakket leent zich goed als voorbereiding op een voorstellingsbezoek. De leerlingen kunnen zich dan voorbereiden als expert op het gebied van bijvoorbeeld techniek, decor of acteren. Bij het voorstellingsbezoek krijgen ze vervolgens de taak om de voorstelling als expert te bekijken en na afloop een expert-verslag/oordeel te maken, waarna ze dit aan elkaar

9 presenteren. Wat was er zo bijzonder aan het licht bij deze voorstelling, wat veranderde er gedurende de voorstelling aan het decor, en wat zullen de achterliggende ideeën van de regisseur zijn geweest bij het maken van deze voorstelling? Het zijn enkele vragen die aan de orde kunnen komen. 3. Onderwerp op maat Het lespakket kan is ook goed te gebruiken als naslagwerk, op het moment dat bepaalde onderwerpen aan de orde komen in een ander lesverband. Dans op het programma? Gebruik dan het onderwerp choreografie als bron. Vragen over het beroep van productieleider? In het filmpje bij Theatermaken vertelt een productieleidster over haar vak. Overzicht van de onderwerpen en opdrachten Theatermaken Onderwerp Opdracht Filmpje Acteren Acteur: speel een tekst met verschillende emoties. Gijs Scholten van Aschat en Charlie Chan Dagelet repeteren voor In ongenade bij Toneelgroep Amsterdam. Choreografie Choreograaf: maak een choreografie over jezelf. Choreograaf Wies Bloemen van Aya over het werken aan haar voorstelling Ideals. Decor Decorontwerper: ontwerp een décor voor het stuk Ten Liefde. Tom Schenk over zijn decorontwerpen voor Medea en De Kersentuin bij het Nationale Toneel. Dramaturgie Dramaturg: maak een moodboard voor de voorstelling De Ballade van Garuma. Dramaturg Annemarie Wenzel van De Toneelmakerij over haar rol bij het maken van De Heldenbrigade. Geluid Geluidsontwerper: maak een nieuw geluidsontwerp voor de trailer bij De Storm van de Toneelmakerij. Geluidsontwerpers van Susies Haarlok over hun werk voor muziektheatergezelschap Orkater. Kap en grime Grimeur: maak een kap & grime ontwerp voor een personage. Grimeur Leo Maliepaard van het Ro Theater over zijn vak en zijn werk voor Woest Water.

10 Kostuum Kostuumontwerper: maak een kostuumontwerp voor een personage uit Kostuumontwerpster Rebekka Wörmann over haar ontwerp Licht Lichtontwerper: maak een ontwerp voor 3 verschillende soorten scènes Lichtontwerper Uri Rapaport over zijn vak en de werking van licht. Productie Productieleider: maak een draaiboek voor een generale repetitie. Productieleidster Nancy Thomas van Het Toneel Speelt over haar werk bij Gijsbrecht van Aemstel. Regie Regisseur: maak een regieconcept voor Romeo en Julia. Regisseuse Ola Mafalaani van NNT over haar werk aan de voorstelling Hamlet. Techniek Eerste inspeciënt: verzin een technische oplossing waarmee je iemand kunt laten verdwijnen op het toneel. Technici van het Nationale Toneel bij de opbouw van Tirza in de Utrechtse Schouwburg. Tekst Toneelschrijver: schrijf in opdracht van een regisseur een scène over een broer en zus. Toneelschrijver Marcel Osterop over zijn toneeltekst Super Magnifique voor Toneelgroep Oostpool.

11

12

13 3. Lespakket Theatersporen Bovenbouw HAVO/VWO Een reis langs 22 hoogtepunten van de Nederlandse theatergeschiedenis. Van de klassieke Gijsbreght tot het oproer van Aktie Tomaat en van oudejaarsconferences tot de urban dance van ISH. Het zijn ijkpunten in de theaterhistorie die hun sporen hebben nagelaten in theater- en dansvoorstellingen van nu. Wat en hoe, dat ontdekken de leerlingen door in de huid te kruipen van onder andere een publiciteitsmedewerker, een liedtekstschrijver of cabaretier. Het doel van Theatersporen is om leerlingen kennis te laten maken met belangrijk repertoire, legendarische acteurs en de diversiteit aan theatergenres en gezelschappen door de eeuwen heen. Ze leren dat wat ze vandaag in het theater zien, zijn wortels heeft in het verleden. Daarom gaan ze na een kennismaking met die historische gebeurtenissen actief aan de slag om de opgedane kennis te vertalen in een product van nu van publiciteitstekst tot regieconcept, van choreografie tot decorontwerp. Theatercanon De bron voor Theatersporen is Canon van het Theater in Nederland die te vinden is op de Theaterencyclopedie.nl. Deze Theatercanon bevat 49 gebeurtenissen die als beginpunt kunnen worden aangemerkt van ontwikkelingen in de Nederlandse theatergeschiedenis. Die gebeurtenissen kunnen van alles zijn: een bijzondere voorstelling, een uitzonderlijke acteursprestatie, maar ook de opening van een gebouw, het begin van een opleiding of de start van een gezelschap. De 49 gebeurtenissen zijn gekozen in overleg met een twintigtal kenners en vertegenwoordigers van het professionele, Nederlandse. Alle disciplines werden daarbij vertegenwoordigd. De canon bevat dus gebeurtenissen uit en teksten over de geschiedenis van het toneel, de dans en de opera. Maar ook circus, cabaret, musical, poppenspel en bewegingstheater komen aan de orde. Hoe groter het aandeel van de betreffende discipline in de Nederlandse theatergeschiedenis is geweest, hoe vaker hij in de canon voorkomt. Voor Theatersporen zijn hieruit 22 onderwerpen gekozen, die samen de verschillende genres van toneel, dans en cabaret vertegenwoordigen. Bij ieder onderwerp in Theatersporen staat een jaartal centraal. Het gekozen jaartal staat voor een mijlpaal, hoogtepunt of startpunt bij dit onderwerp: een debuut, een oprichtingsdatum of een kenmerkende voorstelling. Leerdoelen Met het lespakket Theatersporen : leert de leerling de historische ontwikkelingen kennen van de hedendaagse theaterdisciplines; maakt de leerling kennis met belangrijke historische ontwikkelingen en personen uit de Nederlandse theatergeschiedenis; maakt de leerling door praktische opdrachten kennis met beroepen in het theater; leert de leerling met gebruik van historische bronnen een hedendaags product te maken.

14 Suggesties lesopzetten 1. Iedereen een onderwerp Stap 1 Stap 2 Stap 3 Introductie - ca. 1 uur Opdrachten ca. 2 uur Eindpresentatie - ca. 1 uur Stap 1 Introductie Start met een introductie over het onderwerp Nederlandse theatergeschiedenis, waarin de leerlingen alvast verkennen welke disciplines er onder de noemer theater vallen. Wat weten de leerlingen al over gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse theatergeschiedenis? Verdeel de klas in subgroepjes die allemaal een onderwerp voor hun rekening nemen. Geef de leerlingen vervolgens instructie hoe de website in elkaar zit en op welke manier ze kunnen inloggen. Een tip is om het lespakket via het digibord of een beamer te introduceren. De leerlingen bestuderen het onderwerp en beschrijven kort datgene wat ze te weten zijn gekomen. Laat de leerlingen eerst zelf grasduinen in de lesonderwerpen en laat ze zelf het onderwerp uitkiezen dat hen aanspreekt. Maakt een verdeling in groepjes aan de hand van de voorkeuren. Indien ze meerdere voorkeuren hebben aangegeven kun je een goede verdeling van de onderwerpen over de groepjes maken. Stap 2 Opdrachten Vervolgens gaat ieder groep- je zelfstandig aan de slag met een onderwerp op school of thuis. Ze mak- en een opzet een plan of een ontwerp. Het is belangrijk dat bij het werken in groepjes, de leerlingen zelf een taakverdeling maken voordat ze aan de slag gaan met de opdrachten. drachten worden gemaakt. Stap 3, de pres- datum en tijden. Bepaal tot welke stap de opentaties, vergt een planning van Stap 3 Eindpresentatie De leerlingen laten zien wat ze gedaan en gemaakt hebben en lichten hun keuzes toe. Dit kan zijn het laten zien en live toelichten van een ontwerp. Het opvoeren van een scene of sketch kan onderdeel van de presentatie zijn. 2. Onderwerp op maat Het lespakket leent zich er goed voor om ook als naslagwerk te gebruiken, op het moment dat bepaalde onderwerpen aan de orde komen in een ander verband: bijv. kunst en maatschappij in de jaren zestig, ontwikkelingen in de 17 e eeuw, cabaret, dansgeschiedenis etc..

15 Overzicht van de onderwerpen en opdrachten Theatersporen Jaar Onderwerp Discipline Opdracht 1638 Gijsbrecht Het meest gespeelde stuk uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Teksttoneel Publiciteitsmedewerker: maak een theaterflyer voor de nieuwe voorstelling van Gijsbrecht van Aemstel Nieuwjaarswens Bruiloft van Kloris en Roosje: de voorloper van de oudejaarsconference. Cabaret Cabaretier: maak een oudejaarsconference Ballet Polly de Heus Ongekend hoog jaarsalaris voor ballerina: 4000 gulden. Ballet Publiciteitsmedewerker: maak een promo-site voor Polly Handboek acteren Jelgerhuis schrijft handboek voor acteurs Hoe leer je acteren? Acteren, theateronderwijs Theaterdocent: breng emoties in beeld Louis Bouwmeester Steracteur debuteert op 6 jarige leeftijd en neemt afscheid op zijn 82 ste. Acteren Jurylid: schrijf een juryrapport voor Louis Bouwmeester Theater Carré 1 grote zaal, 12 kleedkamers, 3 foyers, 1 restaurant, 2 stallen èn een directeurswoning met 10 kamers. Theatergebouw, circus Educatiemedewerker: maak een rondleiding voor kinderen in Carré Op hoop van zegen Een oer-hollandse klassieker wordt wereldberoemd. Teksttoneel Theaterjournalist: schrijf een krantenartikel over Op hoop van zegen in Senegal Cabaret Pisuisse Cabaretier Pisuisse zingt Mensch durf te leven. Ontstaan van het Nederlands cabaret Cabaret, cabaretlied Jurylid: schrijf een juryrapport voor Louis Bouwmeester.

16 1943 Theater in WOII Toneel, verzet en plannen voor als de oorlog voorbij zal zijn. Theater en maatschappij, kunstbeleid Theaterhistoricus: schrijf een krantenartikel over de dilemma s van artiesten in de oorlog Toon Hermans Cabaret - de eerste one-man show van Toon Hermans. Wie zijn De Grote Drie? Cabaret Cabaretier: hoe werkt de humor van Toon Hermans? 1961 Pjotr Sjarov Sterrentoneel in de jaren zestig. Russische regisseur Sjarov brengt Stanislavski-acteermethode in Nederland. Regie, acteren Regisseur: maak een regieplan voor de slotscène van De Kersentuin van Tsjechov Annie M.G.Schmidt Schmidt weigert een buitenlandse musical te vertalen, omdat ze er zelf één wil schrijven. Musical Musicalregisseur: maak een lipdub van het liedje Zeur niet Cabaret Lurelei Eén van de meest gevreesde cabaretgroepen uit de jaren zestig brengt Relderelderel. Cabaret, maatschappij Liedtekstschrijver: schrijf een bijtende liedtekst Aktie Tomaat! Het Nederlandse toneelbestel gaat op de schop. Kunstbeleid, maatschappij Theaterjournalist: schrijf een betoog over het theater van nu Het Werkteater Een nieuwe manier van theatermaken Theatermaken, Theatercollectief, Maatschappij Theatercollectief: schrijf een voorstellingsplan met maatschappelijk thema en improviseer met je groep.

17 1973 Hans van Manen Huischoreograaf van Het Nationale Ballet. De gouden jaren van de Nederlandse dans. Dans, choreografie Choreograaf: gebruik dansfoto s als basis voor een choreografie Freek de Jonge Cabaret in verhaalvorm Cabaret Cabaretier: schrijf een sketch in verhalende vorm Leedvermaak Toneelgroep Baal speelt Judith Herzbergs Leedvermaak. Muziektheater over de Tweede Wereldoorlog Toneeltekst, muziektheater Dramaturg: maak een bewerking van drie scènes uit Leedvermaak Stand up comedy Oprichting van Comedytrain Stand-up comedy Stand-up comedian: maak je eigen performance Musical Joop van den Ende koopt het Circustheater, Scheveningen. Musical in Nederland wordt groot Musical, theaterproductie Musicalproducent: welk musicalverhaal wordt de nieuwe kaskraker? 1994 Jeugdtheater Mirad, een jongen uit Bosnië. Jeugdtheater over een oorlog Jeugdtheater Decorontwerper: maak een decorontwerp voor een voorstelling van Mirad Urban arts Ish Hip-hop en skaters in het theater Urban dance Theatermaker: bereid een auditie voor met je eigen skill.

18 Ontwerp: Grrr voor meer theater in het onderwijs De website Theaterlessen.nl is een initiatief van Stichting TIN TIN 2012

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Kleding Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog - Kleding Introduceren thema Tweede Wereldoorlog - Kleding In dit

Nadere informatie

Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Praktische informatie Danswaaier - Een lessenreeks op school Data Locatie Duur

Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Praktische informatie Danswaaier - Een lessenreeks op school Data Locatie Duur Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Voor leerlingen van primair onderwijs stellen wij een combinatie van activiteiten samen waarbij moderne dans en NDT centraal staan, onder de

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

KATERN bulletin Cultuur & School

KATERN bulletin Cultuur & School KATERN bulletin Cultuur & School #59 OKTOBER 2009 Montessorischool Dordrecht (PO) Kosmisch onderwijs in combinatie met kunst en cultuur is ons op het lijf geschreven. 2 Portret tekst: Anja Geldermans Portret

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

En daarom werk ik, 14 jaar later

En daarom werk ik, 14 jaar later En daarom werk ik, 14 jaar later Maarten Schmidt & Thomas Doebele 2013 55 minuten (film), 7 24 minuten (portret Asia) www.filmcompagnie.nl de klas van 1998 Blokurenpakket (thema s: kinderarbeid en onderwijs)

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven!

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! Docentenhandleiding Geld en je leven! Inleiding Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat bezoeken. In deze experience wordt op een interactieve

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Hoe cultureel is de digitale generatie?

Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners Marjon Schols Marion Duimel Jos de Haan Sociaal

Nadere informatie

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Auteurs: DNV-CIBIT adviseurs Rob van der Spek, Jan Kingma, Annelies Kleijsen, Eelco Kruizinga, Ben Römgens 1 Inleiding In de bijdrage Een kennisgerichte

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

Handleiding digitale les voortgezet onderwijs stripboek Nieuwe vrienden

Handleiding digitale les voortgezet onderwijs stripboek Nieuwe vrienden Handleiding digitale les voortgezet onderwijs stripboek Nieuwe vrienden De Anne Frank Stichting heeft zeer goede reacties gekregen op de stripboeken De Ontdekking (over Nederland in de Tweede Wereldoorlog)

Nadere informatie

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen

Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen Educatief pakket voor individueel gebruik Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen van Matt Madden kunst in zicht in samenwerking met Strip Turnhout Inhoudstafel Welkom 3 Luik 1: Algemene

Nadere informatie

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s

CULTUUR AAN DE BASIS. Drie jaar Cultuur en School Pabo s CULTUUR AAN DE BASIS Drie jaar Cultuur en School Pabo s Colofon Cultuur aan de basis is een uitgave van het projectteam van de pilot Cultuur en School Pabo s Redactie Tineke de Danschutter, Jonaske de

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

De Hollandse Schoolkunst

De Hollandse Schoolkunst De Hollandse Schoolkunst De Hollandse Schoolkunst Mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie De Hollandse Schoolkunst Mogelijkheden en beperkingen Schoolkunst: stilleven, leerling Schoolkunst

Nadere informatie

Centrum voor de Kunsten HOORN

Centrum voor de Kunsten HOORN Centrum voor de Kunsten HOORN CONTRASTEN VERNIEUWEN augustus 2013 C-ROOTS, AMSTERDAM Hoorn vooraf Een nieuw Centrum voor de Kunsten in Hoorn met een regionale aantrekkingskracht. Wat in staat is als richtinggevend

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Muziek telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs

Muziek telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs Muziek telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs Inhoudsopgave VOORWOORD Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie 3 PORTRET VAN EEN SCHOOL Basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost

Nadere informatie