MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen"

Transcriptie

1 MIG155 MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X

2 Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie... 9 Technische Gegevens

3 Voorwoord Beste Klant, Bedankt voor uw aankoop bij Weldingshop.nl. In deze handleiding vind u de nodige informatie omtrent het gebruik en onderhoud van uw machine. Daarnaast staat ook de garantieprocedure beschreven. Namens het team van Weldingshop.nl wensen wij uw veel plezier met deze machine. 2

4 Veiligheidsinstructies Lasprocessen kunnen gevaarlijk zijn als er niet volgens de veiligheidsvoorschriften en instructies gewerkt wordt. Hieronder volgen de hoofdzakelijke veiligheidsmaatregelen. Algemeen Deze handleiding bevat alle nodige instructies voor: de installatie van de apparatuur de bedieningsprocedure en het onderhoud van de apparatuur Omgeving Er dient gelast te worden in een afgeschermde ruimte die niet open is naar een andere ruimte, dit teneinde andere werknemers te beschermen tegen de straling en gassen die bij het lassen vrijkomen. Als zo'n ruimte niet beschikbaar is moet de werkplek/lasplaats afgeschermd worden door een lasscherm. Er behoort een geschikte afzuiging aanwezig te zijn. Dit kan door middel van een mobiele afzuiger of door middel van een ingebouwd systeem in de werkbank. Tevens dient er een goede luchtcirculatie te zijn. Symptomen als zere ogen, neus of keel kunnen worden veroorzaakt door een niet adequate afzuiging en/of ventilatie. Het werk dient direct te worden gestopt en alle nodige stappen moeten worden ondernomen om een adequate afzuiging en/of ventilatie te verkrijgen. Schokpreventie Lees voor het aansluiten van de netspanning eerst de volgende instructies: Zorg ervoor dat de machine juist is afgezekerd. Zekeringwaarden staan vermeldt in de technische gegevens. De elektrode lasmachine mag alleen aan een voorschriftmatig geaard wandcontactdoos aangesloten worden. Aan het aanvoersnoer is standaard een 230V stekker gemonteerd. De minimale draaddiameter van de netkabel staat per type vermeldt in de technische gegevens. Wanneer er gewerkt wordt in een kleine/nauwe geleidende en vochtige ruimten, moet de machine buiten de ruimte worden gehouden. Gebruik geen beschadigde las- en/of netkabel. In de technische gegevens vindt u de draaddiameter van zowel de las- als de netkabel. Wikkel nooit laskabels om het lichaam. Beschermingvoorschriften De gebruiker behoort een niet-brandbare lashelm/laskap te dragen/gebruiken die bescherming biedt aan de nek, het gezicht en de zijkanten van het hoofd. De lashelm/kap behoort te zijn uitgevoerd met lasglas wat geschikt is voor het toegepaste lasproces en de gebruikte lasstroom. Wanneer er gewerkt wordt met gecoate platen waar bij verhitting 3

5 giftige gassen vrijkomen, dient er gebruik gemaakt te worden van een geschikte adembescherming. De gebruiker behoort niet-brandbare, goed passende beschermingskleding te dragen, zonder zakken en omgeslagen delen. Olie en vet dient zorgvuldig te worden verwijderd van alle kleding voor het dragen. Tevens dient de gebruiker gesloten werkschoenen te dragen die voorzien zijn van een stalen neus en een rubberen zool. Lasprocessen dienen te worden uitgevoerd op metaal wat grondig is vrijgemaakt van lagen roest of verf, dit ter voorkoming van het ontstaan van schadelijke gassen. De delen die zijn ontvet met behulp van een oplosmiddel behoren droog te zijn voor het lassen. Brandpreventie Locatie De werkplek moet voldoen aan de veiligheidseisen. Dit houdt in dat er een brandblusser in de nabije omgeving aanwezig moet zijn en dat de muren, het plafond en de vloer brandwerend moeten zijn. Alle brandbare stoffen moeten van de werkplek verwijderd worden. Als dit niet mogelijk is, dan moeten de brandbare stoffen met behulp van een brandwerend materiaal worden afgeschermd. Controleer na het beëindigen van uw werkzaamheden of de werkplek vrij is van gloeiende en/of smeulende materialen. Omgevingstemperatuur: o Tijdens het lassen 10ºC tot +40ºC; o Na transport opslag bij 25ºC tot +55ºC Relatieve luchtvochtigheidsgraad: o tot 50% bij 40ºC; o tot 90% bij 20ºC; Omgeving vrij van, andere dan door de las proces zelf geproduceerd, abnormaal hoge doseringen van stof, zuren, corrosieve gassen of substanties etc. Hoogte boven NAP tot 1000 meter. Maximale hellingshoek waaronder lasmachine geplaatst mag worden is 15º Zorg ten alle tijden voor een adequate luchtcirculatie. Houdt de lucht toe en afvoer roosters vrij. 4

6 Onderhoud Laspistool Doordat het mondstuk dicht bij de lasboog zit is het noodzakelijk om de binnenkant van het gas mondstuk schoon te houden en wel zodanig dat het ontstaan van metalen overbruggingen, gevormd door metaalspatten tussen het mondstuk en de draadtoevoer worden vermeden, deze overbruggingen hebben een negatieve invloed op de levensduur van het laspistool en het lasresultaat. Vervang tijdig de contacttip. Draadaanvoer eenheid Reinig regelmatig de groeven van de draadrollen, mochten ze beschadigd zijn dan is het raadzaam om ze te vervangen. Gebruik altijd een draadrol die geschikt is voor de gebruikte lasdraad (bijvoorbeeld aluminium, staal etc.) en waarvan de groefmaat overeenkomt met de diameter van de lasdraad.8 Transformator Het is raadzaam om regelmatig stof en dergelijke welke op de transformator, gelijkrichter en spoel neerslaat te verwijderen. De frequentie van deze handeling hangt af van de gebruiksintensiviteit en de aanwezigheid van stof en dergelijke in de gebruikersruimte. Volg de volgorde zoals hieronder is aangegeven. Waarschuwing: Verwijder eerst de netstekker voordat u de machine gaat inspecteren en/of schoonmaken. Daarna: Verwijder alle zijpanelen Verwijder alle stof met behulp van droge en schone perslucht (max 0,5 bar). Waarschuwing: gebruik geen perslucht voor het reinigen van besturingscircuits (elektronica).controleer of alle elektrische verbindingen vast zitten. Vervang eventuele defecte en/of beschadigde onderdelen. (Gebruik hiervoor alleen originele reserve onderdelen) Monteer de zijpanelen. 5

7 Storingen / Reparaties Manipulaties, reparaties of veranderingen aan inwendige aansluitingen en/of onderdelen van de machine mogen alleen uitgevoerd worden door opgeleid servicepersoneel. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door vakbekwaam personeel uitgevoerd worden. Ga hiervoor naar uw dealer/lastechnische groothandel. Retour zendingen van garantiegevallen kunnen uitsluitend gedaan worden door uw leverancier/dealer. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Als garantie of onderhoudsreparaties worden uitgevoerd door personen die hiervoor niet zijn opgeleid en of bevoegd zijn vervalt de aanspraak op garantie. 6

8 Garantie WBM-gereedschap.nl garanderen onze apparaten op een goede werking voor een periode van 1 jaar. De garantie is op basis van omruilen voor een gelijkwaardig product. Uitgesloten van garantie zijn de slijtdelen, slangpakketten en kabels. Uitgesloten is schade welke is ontstaan door van buiten af komend onheil welke op het apparaat zijn ingedrongen. Hieronder valt: valschade, stootschade, kapot getrokken stekkers, waterschade en alle schade van soort gelijke strekking. Belangrijk! Stuur NOOIT zonder kennisgeving producten op. Stuur NOOIT goederen op onder rembours of ongefrankeerd! Algemeen: Als een van de weinige internetaanbieders heb ik een zeer actieve rol in de garantie afwikkeling. In veel gevallen kan ik namelijk zelf het probleem oplossen. Ik heb hier vele printplaten liggen en kan vaak snel zelf service verlenen. Ik bepaal zelf zonder tussenkomst van leveranciers of fabrikant of iets valt onder garantie ja of nee. Het voordeel voor u is dat dit veel tijd kan schelen en u snel weet waar u aan toe bent! Afhandeling: Artikelen defect geraakt? Stuur een mailtje met uw gegevens, eventueel order nr, type nr en de klacht. U mag natuurlijk ook altijd bellen ( ) als u iets wilt weten. Er zijn een aantal gevallen waarbij het handiger is om bijvoorbeeld een onderdeel toe te zenden dan de machines heen en weer te sturen. Dit gaat altijd in overleg met elkaar. Zodra wij akkoord hebben gegeven voor retournatie kunt u de betreffende artikelen retourneren naar: Willem Bangma Wijkermeerweg 22b 1948NW Beverwijk Tel: Fax: Afwijkende garantiebepalingen voor export of gebruik buiten Europa: Alle lasmachines / snijmachines of welk stuk gereedschap dan ook welke voor de export of ander gebruik buiten Europa is uitgesloten van garantie. Deze machines worden veelal op ongeschikte generatoren of een instabiel stroomnetwerk aangesloten. Daarnaast worden de machines gebruikt in extreme hitte, kou of een zeer hoge luchtvochtigheid. Deze machines zijn niet geconstrueerd voor deze doeleinden of voor lange reizen met schokken of stoten. Deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de machine niet goed functioneren. 7

9 MIG155 Bedieningspaneel & Aansluitingen 8

10 Gebruikersinformatie MMA (Boog)lassen met beklede elektrode, wordt in de volksmond ook wel 'elektrisch lassen' genoemd. Kenmerken Booglassen met beklede elektrode is een lasprocedé dat behoort tot het elektrisch booglassen. Hierbij wordt een afsmeltende elektrode gebruikt. Er wordt geen toegevoegd beschermgas gebruikt, omdat dat wordt gevormd uit de bekleding van de elektrode. Bij elektrode wordt een constante stroom gebruikt, in tegenstelling tot MIG/MAG-lassen, waar een constante spanning wordt gebruikt. Proces Bij booglassen met beklede elektrode wordt een elektrische boog getrokken tussen het werkstuk en de elektrode. Deze boog zorgt voor de warmte die nodig is om het werkstuk en de elektrode te laten smelten. De elektrode bestaat uit een metalen kerndraad en een bekleding. De kerndraad geleidt de stroom en dient tevens als toevoegmateriaal. Als de boog ontstoken is zullen de kerndraad en de bekleding gaan smelten. Door de stoffen die in de bekleding zijn toegevoegd komen er gassen vrij die helpen de boog in stand te houden en die het vloeibare materiaal beschermen tegen de invloeden van de buitenomgeving. Ook vormt er zich uit de bekleding een slak die over de uiteindelijke las heen zit, en daardoor tijdens het afkoelen ook dient voor bescherming tegen de invloeden van de buitenomgeving. Verder kan de bekleding extra legeringselementen bevatten, ijzerpoeder om het rendement van de las te verhogen en gemakkelijk te ioniseren stoffen zodat de boog stabieler wordt. Types elektrodebekleding Er zijn drie hoofdgroepen elektrodebekleding: Rutiel, met een hoog gehalte aan SiO2 en TiO2. Dit lastype wordt het meest toegepast. De lasboog is relatief zacht en er worden minder spatten gegenereerd. Het is hiermee mogelijk in alle posities te lassen. De elektrode ontsteekt gemakkelijk en het lasmetaal vloeit goed aan aan de te verbinden delen. Het zorgt voor lassen met goede mechanische sterkte, ook qua vermoeiing. Basisch, met een hoog gehalte aan krijt (calciumcarbonaat) en fluoriet (calciumfluoride, vloeispaat). Dit zorgt voor een zuiver schoon lasbad en een las met zeer laag waterstofgehalte, waardoor de las een zeer hoge kerftaaiheid krijgt. Vergeleken met de rutielelektrode is de lasbaarheid minder goed: het geeft een grove las en de slak is minder eenvoudig te verwijderen. Cellulose (houtmeel), met een hoog gehalte aan cellulose in de bekleding. Dit zorgt weliswaar voor veel rook en spatten tijdens het lassen, maar het lassen gaat snel, er kan in alle posities gelast worden, het is mogelijk om relatief grote openingen te overbruggen en de las is relatief diep en ongevoelig voor corrosie. Een nadeel is wel het hoge waterstofgehalte, waardoor er een risico is op koudscheuren. 9

11 Doordat elk type bekleding zijn eigen voordelen heeft, zal duidelijk zijn dat fabrikanten zoeken naar optimale combinaties van deze typen bekleding. Toepassingen Booglassen met beklede elektrode is een veel gebruikte vorm van lassen. Dit omdat het enorm veelzijdig is door de vele soorten elektrodes die verkrijgbaar zijn. Het is een geliefde lasmethode bij doe-het-zelvers, maar wordt ook veel professioneel gebruikt voor kleine maatwerk-klusjes. Voor bedrijven is het echter minder rendabel dan bv. MIG-lassen omdat de slak steeds weggebikt moet worden en dat kost tijd. Deze lasmethode is de meest gebruikte methode om onderwater te lassen. Daarbij worden waterbestendige elektroden gebruikt. Omdat elektroden vaak vervangen moeten worden en de afstand tussen werkstuk en afsmeltende elektrode gelijk gehouden moet worden, wordt lassen met beklede elektrode in de regel handmatig uitgevoerd. Toch is het ook mogelijk om dit geautomatiseerd te doen. Daarbij worden langere elektroden gebruikt en wordt de lastang waarin de elektrode ingeklemd is, mechanisch langs een geleider voortbewogen. Dit lasproces wordt ook wel zwaartekrachtlassen genoemd. Het wordt maar zelden toegepast. Voor- en nadelen Voordelen Nadelen Goedkope apparatuur, algemeen verkrijgbaar. Vrij compacte en lichte apparatuur, omdat er geen gasflessen of rollen toevoegdraad gebruikt worden. Relatief eenvoudig te leren. Buiten met enige wind lassen is mogelijk. Hoog stroomverbruik: het gemiddelde lasapparaat heeft een uitgang van 55 tot 140 ampère bij 48 volt. Maar tegenwoordig zijn er zeer compacte apparaten verkrijgbaar die makkelijk gaan tot 220 ampère (bij gewoon 230 V, gezekerd met 16 A). Op de las blijft slak achter, die weggebikt moet worden. Serieus risico op insluitsels (slak). Bedrijfsmatig is het een relatief dure methode, omdat er steeds nieuwe elektroden moeten worden opgezet, er veel elektrodepeuken overblijven en omdat er tijd nodig is om de slak weg te bikken. Het proces is niet eenvoudig te automatiseren. Stroomsterkte bij elektrodediameter Elektrodediameter Stroomsterkte Ø2.50mm 50-70A Ø3.25mm A Ø4,00mm A Ø5.00mm A 10

12 Wilt u meer informatie over Elektrode lassen, bestel dan het boek Stap voor Stap - Elektrode Lassen bij Weldingshop.nl Gebruikersinformatie MIG MIG/MAG-lassen is een specifieke lastechniek. De naam is een afkorting en staat voor Metal Inert Gas / Metal Active Gas. Het enige verschil tussen MIG en MAG lassen is het te gebruiken gas. Kenmerken Deze lastechniek wordt gerekend tot de categorie 'elektrisch booglassen'. Deze techniek werkt met een afsmeltende elektrode. Bij MIG/MAG wordt een constante spanning, in tegenstelling tot TIG-lassen en lassen met beklede elektrode(mma), waar een constante stroom wordt gebruikt. MIG/MAG-lassen is tegenwoordig het meest gebruikte lasproces door zijn veelzijdigheid en snelheid. Proces Bij dit lasproces wordt tijdens het lassen continu mechanisch een draad aangevoerd. Tussen deze draad en het werkstuk wordt een plasmaboog gevormd. De draad dient enerzijds als elektrode en anderzijds smelt deze af en doet dienst als toevoegmateriaal. Tijdens het lassen wordt het smeltbad beschermd door een beschermgas. Bij MIG-lassen gaat het om een inert gas (bijvoorbeeld argon of mengsels van argon met waterstofgas en helium); bij MAG om een actief gas (bijvoorbeeld CO2). Een inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel. CO2 wordt namelijk door de hitte deels ontleed in koolstof en zuurstofradicalen. Daardoor heeft een actief gas ongunstige invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke las. Vaak worden mengsels gebruikt van inerte en actieve gassen: doorgaans menggassen met Argon en CO2. De reden voor het werken met actief gas is de prijs: CO2 is veel goedkoper dan Argon. 11

13 Er kan op drie manieren gelast worden: Kortsluitboog (short arc), bestaande uit herhaalde kortsluitingen Sproeiboog (spray arc), en Pulsboog (pulsed arc). Een variant op deze lastechniek is het zogenaamde Lassen met gevulde draad. Toepassingen Deze lastechniek kent zeer uiteenlopende toepassingen. Hij kan zowel handmatig, semiautomatisch als volledig door een lasrobot worden uitgevoerd. Voor- en nadelen Voordelen Nadelen Zeer universeel inzetbaar, zowel voor lassen uit de hand als automatisch. Goede laskwaliteit: kans op insluitsels is klein bij slepend lassen. Bij gebruik van CO2 (MAG) een goedkope lasmethode. Kan in veel posities (ook bovenshands) gebruikt worden. Veel spatten die elders aan het werkstuk kunnen hechten, wat met name ongewenst is als het gelaste voorwerp niet nabehandeld wordt; met name bij RVS. (Dit is grotendeels te voorkomen met antispatspray.) Betrekkelijk omvangrijke apparatuur, vanwege rol met lasdraad, gasfles, draadtransportmechaniek en lastransformator. Niet tot nauwelijks bruikbaar bij wind Wilt u meer informatie over MIG/MAG lassen, bestel dan het boek Stap voor Stap - MIG/MAG Lassen bij Weldingshop.nl 12

14 MIG155 Technische Gegevens: Ar kel Naam Ar kel Nummer Voltage MIG155 WC155W02 230V ±15%V Frequen e 50/60Hz Power Factor Behuizings Beschermings Klasse IP21 Inschakelduur 60% Effeciën e 85% Gewicht Afme ngen kg mm 13

15 MIG155 MIG: Vermogen Ingangsstroom 18,7A Uitgangsstroom A Uitgangsspanning 15-22V Nullastspanning Draadkast Draad snelheid Nastroom jd van het Gas Draad Spoel Diameter Draad Diameter Minimale Dikte V Compact m/min Sec 100mm 0,6/0,8mm mm Instellingsposi e

16 MIG155 MMA: Nominale Ingangstroom 18,7A Nullastverlies Nullastspanning W V Uitgangsspanning A Nominale uitgangsspanning Nominale uitgangsstroom Drukkracht Boogstarten Elektrode maatbereik 22V A A Touch mm

17 Contactpersoon Willem Bangma Telefoon mobiel Mail Web

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN ADRESSEN CNV BedrijvenBond Postbus 327 3990 GC HOUTEN T 030 634 83 48 www.cnv.net FNV Bondgenoten Afdeling arbeidsomstandigheden en milieu Postbus 9208 3506 GE UTRECHT T 030 27 38 967 www.bondgenoten.fnv.nl

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2009 02 Processen 219 485P Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line IEC www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2008 07 Processen 219 485M Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt

Nadere informatie

Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien

Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien - Welk toevoegmateriaal kiest u? - Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien is een ongemak waarvoor wij in ons dichtbevolkte land, beslist niet

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

Voorwoord Deze uitgave een onderdeel van het project Metallicity gesubsidieerd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap

Voorwoord Deze uitgave een onderdeel van het project Metallicity gesubsidieerd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap Voorwoord Deze ontwerpwijzer biedt u als ontwerper handige informatie om het bijzondere materiaal aluminium toe te passen in uw ontwerp. Met deze fiches krijgen ontwerpers een goed overzicht met informatie

Nadere informatie

HYDROGUARD TM ROD OVEN 350

HYDROGUARD TM ROD OVEN 350 HYDROGUARD TM ROD OVEN 350 IM2045 09/2012 Rev 0 GEBRUIKSAANWIJZING DE AFBEELDINGEN KUNNEN VARIËREN EUROPA Download a.u.b. de instructiehandleiding in het van: http://servicenavigator.lincolnelectric.eu/index.php

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

MIG/MAG-lassen met massieve draad

MIG/MAG-lassen met massieve draad Laskennis opgefrist (nr. 24) MIG/MAG-lassen met massieve draad Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters Laskennis opgefrist (nr. 15) Onder poeder lassen Het eerste patent op het onder poeder lasproces werd verleend in 1935 en omvatte het lassen met een elektrische vlamboog onder een deken van korrelige flux.

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Fademaster 16 ORDERCODE 50406

Fademaster 16 ORDERCODE 50406 Fademaster 16 ORDERCODE 50406 V2 Proficiat! U kunt op Showtec vertrouwen voor meer geweldige show produkten. Wij ontwerpen en bouwen professionele lichtapparatuur voor de entertainment industrie. Nieuwe

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs

Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs Bevat uitneembaar katern met hetprogramma van het Lassymposium en een plattegrond van de beurs VOORWOORD - oktober 2014 Silofabrikant Jansens & Dieperink: Lasrobots die exact de lasnaad blijven volgen

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Aangescherpte lasrookeis biedt kansen voor de installatietechniek

Aangescherpte lasrookeis biedt kansen voor de installatietechniek Door: Jan van den Broek BLT Luchttechniek, Breda ventilatietechniek In ruim 28.000 Nederlandse bedrijven wordt regelmatig gelast en in heel Nederland werken tussen de 60.000 en 80.000 lassers. Meer dan

Nadere informatie