Na de groene economie een blauwe economie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na de groene economie een blauwe economie?"

Transcriptie

1 Na de groene economie een blauwe economie? In het NRC Handelsblad stond recent een aardig artikel over de blauwe economie, en werd door de Belgische duurzaamheidsexpert Gunter Pauli gesteld dat de groene economie achterhaald is. 1 Pauli reist de wereld over om een blauwe economie te bepleiten. Blauw omdat de aarde een blauw stipje is als je haar vanuit de ruimte bekijkt. Dat is zijn perspectief. In essentie komen al zijn ideeën voort om te werken volgens de wetten van de fysica. Dus in plaats van ons te verlaten op de chemie, moeten we met onze maakindustrie de natuurkundige functies binnen ecosystemen nabootsen. In zijn boek Blue Economy, waarvan recent de Nederlandse vertaling 2 verscheen wordt o.a. opgemerkt dat het creëren van afval niet het probleem is dat we moeten oplossen! Hij zegt zelfs: Als een levend wezen geen afval voortbrengt is het waarschijnlijk dood, of in elk geval erg ziek. Het echte probleem dat wij hebben, en dat we moeten aanpakken, is dat we ons afval verspillen. Geen enkel lid van een ecosysteem heeft fossiele brandstof of een aansluiting op een elektriciteitsnet nodig om output te realiseren, noch is afval een uitkomst van natuurlijke systemen. De groene economie is achterhaald, vindt Pauli. Recycling is dom. Een boom denkt niet in de lente: laat ik mijn oude blaadjes weer vastplakken. Maar wij vinden wel dat we van oude plastic flesjes nieuwe plastic flesjes moeten maken. En in een ander voorbeeld: De groene economie probeert batterijen te ontwikkelen die milieuvriendelijker zijn. Pauli vindt dat dat eigenlijk niet meer hoeft. Mobiele telefoons kunnen nu ook zonder batterij werken. Die techniek bestaat al. De druk van de stem kan worden omgevormd tot elektriciteit. Je kunt elektriciteit maken van het temperatuurverschil tussen je oor en het materiaal van de telefoon. En je kunt de radiofrequenties in de lucht omvormen tot elektriciteit. Iets vervangen door niets, noemt Pauli dat. Zo iets levert zeer veel op: Wij kunnen dan een paar miljard batterijen minder maken, dan hebben we minder mijnbouw nodig, dan drukken we de prijs van telefoons en dan verhogen we de koopkracht van de mensen. Onze welvaart kan stijgen door de dingen die we zo hard nodig denken te hebben gewoon niet meer nodig te hebben. En dan hoeven ook al die dingen niet 1 Zie het artikel van de hand van Hanneke Chin- A- Fo, Blauw is beter dan groen, NRC Handelsblad, Economie bijlage, 2 november Gunter Pauli, Blauwe Economie, 10 jaar, 100 innovatieve projecten, 100 miljoen banen, Managementboek.nl,

2 meer naar de vuilstort. Pauli heeft in de afgelopen decennia vele door de natuur geïnspireerde innovaties verzameld. In het artikel in het NRC Handelsblad worden honderd zeer uiteenlopende innovaties genoemd. Op de website zeri.org worden bij vele innovaties ook de business modellen gratis gegeven. Een paar van die innovaties wil ik hier noemen: paddestoelen op koffieresten telen, geïntegreerde biosystemen voor brouwerijen, van hout naar voedsel, huizen van bamboe 3, metalen terugwinnen met filmtechnologie, reinigen zonder zeep, van CO 2 naar voedingsstoffen en biobrandstoffen 4, natuurlijke antibiotica, drinkwater uit de lucht, keramische composietmaterialen, nanocomposieten, verminderen van water- en luchtweerstand, waterstof uit zonlicht, terugdringen van files 5, schokdemping zoals spechten dat doen, reductie van lichaamsvet, lijm zonder formaldehyde 6, enz., enz. Het is een indrukwekkende lijst waarin opvalt dat goed gekeken is naar de natuur en processen die in de natuur op vele plaatsen voorkomen en die vervolgens door de mens nagebootst worden. Opvallend is dat in de laatste decennia daar meer aandacht voor is bij verschillende wetenschappers, onder meer Janine Benyus, Andrea Rinaldi en vele anderen. 7 De lijst van Pauli en de vele voorbeelden die inmiddels uit de natuur kunnen worden geleerd, en via de Wikipedia eenvoudig kunnen worden gevonden, kunnen als een lijst van innovaties worden gezien die tot vindingen kunnen leiden die via het octrooirecht zijn te beschermen en kan op HBO s en universiteiten een zeer belangrijke rol spelen in het toegepaste onderzoek. Ook in het incubator programma dat momenteel op de HAN geformuleerd 3 Bamboe kan beton en staal vervangen als bouwmateriaal. Het is sterk, licht, flexibel en het groeit snel. De Colombiaan Maestro Simon Velez ontwierp een bamboepaviljoen dat voldeed aan de Duitse bouwverordening en te zien was op de Wereldtentoonstelling van Zolang een bamboegebouw licht naar binnen helt, is het flexibel genoeg om overeind te blijven bij een aardbeving. 4 Dit is een zeer interessante ontwikkeling omdat daarmee het CO 2 percentage in de atmosfeer in de hand gehouden kan worden en het CO 2 gas als grondstof voor andere producten wordt beschouwd. Verder op in dit artikel zal ik daar een voorbeeld van geven. In ieder geval is bekend dat verhoging van de CO 2 concentratie in groente- en fruitkassen tot aanzienlijk productieverhogingen kunnen leiden. 5 Volgens Darya Popiv van de Technische Universiteit van München vertoont de interactie tussen auto s in verkeersstromen gelijkenis met hoe insectenzwermen zich gedragen. Insecten geven elkaar informatie door middel van feromonen. Popiv stelt dat de visuele signalen van auto s, zoals remlichten, richtingaanwijzers, vaart minderen of juist versnellen, op dezelfde manier werken als de lokstoffen van mieren. 6 Mosselen staan voortdurend bloot aan het beuken van de golven. Ze hebben een waterbestendige lijm ontwikkeld die zo elastisch is dat ze zich toch aan rotsen kunnen hechten. Op basis van deze lijm ontwikkelde Kaichang Li, een onderzoeker aan de Oregon State University, een lijm die gebruikt kan worden als vervanging van epoxylijmen, die gemaakt zijn van formaldehyde. 7 Denk bijvoorbeeld aan het werk van Janine Benyus, Biomimicricy: Innovation Inspired by Nature, William Morrow, 2000, en aan het werk van Andrea Rinaldi, Naturally better, Science and technology are looking to nature s successful designs for inspiration, EMBO report,

3 wordt kan die lijst een belangrijke inspiratiebron voor de studenten, docenten en lectoraten zijn. Ik wil nog een voorbeeld geven waarbij de manier van denken van Pauli duidelijk naar voren komt. Pauli was in Zuid-Afrika op uitnodiging van regeringspartij ANC, dat zijn advies wilde over de geëscaleerde mijnwerkersstakingen van de afgelopen maanden. Gaat het nu echt alleen maar om een looneis van 25%, vroeg hij de mijnbouwbedrijven en de bestuurders? Nee, het gaat hier over een economisch bestel dat niet in staat is om aan de basisbehoeften van de mensen te voldoen. Laten we in plaats van hogere lonen eens kijken naar een verhoging van de koopkracht. Wat hebt u en hoe kunnen we ervoor zorgen dat u daar veel meer mee kunt doen? Die benadering zwengelt een heel ander soort innovatie aan. Eén van de problemen in de Zuid-Afrikaanse mijnbouw is het tekort aan water. Het is Pauli s stijl om dat om te willen draaien: hij bedacht een plan om de mijnen juist een centrum van waterproductie te maken! Als 25% van de kosten zit in het oppompen van water, kan heel goed begrepen worden dat de bedrijven willen besparen op loonkosten. Zuid-Afrika staat vol met eucalyptusbomen die zijn geplant door de Engelse kolonisten. Die hebben het land uitgedroogd. Pauli zegt dan: in plaats van een miljard dollar uit te geven aan een nieuwe waterpijplijn, kun je ook een miljard uitgeven aan het kappen van de exoten en het herplanten van lokale bomen. Onder eucalyptusbomen groeien geen struiken, onder inheemse bomen wel. Met inheemse bomen en struiken wordt de bodemtemperatuur verlaagd en als er dan wolken overkomen geven die sneller regen. Behalve het water win je zo banen voor de mensen die de bomen moeten kappen. Pauli realiseert zich goed dat het niet gemakkelijk is om directeuren, ingenieurs en ministers voor zulke veelomvattende plannen te winnen. De groene economie heeft de connotatie dat het duurder is. Maar als je redeneert vanuit de blauwe economie wordt het goedkoper. Als Pauli met een financieel directeur spreekt dan legt hij uit dat zijn kapitaalkosten en zijn operationele kosten zullen dalen en dan begint hij te luisteren. Zijn nettowinst zal meestal verdubbelen en de beursanalist in New York zal zeer geïnteresseerd zijn als hij hoort dat de energiekosten van het bedrijf omlaag zullen gaan. In de ogen van Pauli zijn Nederland en ook Europa stekeblind en zijn we koppige zakenmensen die willen weten wat het resultaat is voordat we beginnen. Het ontbreekt ons aan een kader. En Pauli stelt voor dat ons 3

4 kader moet zijn om de wetten van de fysica te volgen en te elimineren wat we niet nodig hebben. Dat we zeggen: ik wil niet een groene batterij, maar geen batterij! Moet je eens voorstellen wat dat voor innovatie zal opleveren. Oneindig veel! Europa is waarschijnlijk te behoudzuchtig geworden en het is moeilijk voor ons geworden om risico s te nemen. Maar in de huidige tijd van crisis moeten we het niet gewoon een beetje beter doen, maar zouden het véél beter moeten doen. We zijn zo materialistisch-realistisch geworden, dat we niet meer in staat zijn om onze fantasie te gebruiken en verder te kijken dan werkeloosheidscijfers, kasstroom en marktaandeel. We kunnen ons niet meer herbronnen in een veel dieper patroon voor onze markteconomie. Ik geef nog één voorbeeld dat Pauli noemt: Als we een huis bouwen stapelen we een hoop stenen of betonplaten op elkaar. We berekenen de stabiliteit de trek- en drukkrachten, maar we zetten niet de volgende stap: waarom zouden we hier geen piëzo-elektriciteit mee maken? Door de druk van zware materialen op elkaar kunnen we energie opwekken, op voorwaarde dat er een kleine beweging is. Die kun je bereiken door een dak met een grote overhangt. Daardoor krijgt het dak een oscillerende beweging. Als je kleine kwartsdeeltjes plaatst in de delen die op elkaar drukken, genereer je permanent elektriciteit. 8 Het gebouw wordt dan een energiecentrale. Bij een gewoon ontwerp kun je hoogstens iets maken dat het verbruik van het gebouw compenseert. En Pauli zegt dan: dat is niet goed genoeg! In de ogen van Pauli wordt het tijd dat we weer passioneel worden voor het opbouwen van een maatschappij die kan voorzien in onze basisbehoeften? En Pauli vraagt zijn toehoorders dan ook terecht: moeten we alleen naar kasstromen kijken? Hoeveel passie krijg je in kasstromen geduwd? Hij is eerlijk in zijn antwoord: Hij krijgt het er niet in. Tenslotte wil ik nog in het kort ingaan op de onttrekking van CO 2 uit de atmosfeer en/of uit andere industriële CO 2 bronnen, zoals ik beloofd heb. Het is niet alleen een fysisch proces maar ook een chemisch proces. Uit CO 2 en waterstof gas (H 2 ) kan methanol (CH 3 OH) worden gemaakt. De methanol wordt via een normale verbrandingsmotor waar zuurstof (O 2 ) bij nodig is omgezet in mechanische energie en in CO 2 en in water (H 2 O). Via een photovoltaïsche omzetting van het zonlicht kan die zonne-energie in elektriciteit 8 Er zijn momenteel vele onderzoeken aan de gang om geschikte materialen te vinden voor een goed en stabiel piëzo- elektrisch materiaal. Ook de combinatie van dit materiaal in de nanotechnologie kan heel interessante mogelijkheden geven. 4

5 worden omgezet en het water wordt vervolgens omgezet via elektrolyse in zuurstof (O 2 ) en waterstof (H 2 ). Interessant is dat deze kringloop gesloten kan worden en dat met CO 2 en zonlicht, zowel mechanische energie te maken is als methanol en waterstofgas dat ook makkelijker is op te slaan. Het is een voorbeeld waarmee het in de ogen van de mens schadelijke CO 2 gas als voeding fungeert voor een nieuw soort van energiecentrale met opslagcapaciteit. Leuk daarbij is dat alle genoemde omzettingen al vele jaren bekend zijn en als delen reeds toegepast worden of toegepast zijn. Dit proces van CO 2 onttrekking is veel goedkoper dan alle andere voorbeelden van CO 2 vrije energie opwekking en een stuk betrouwbaarder dan elke ondergrondse CO 2 opslag. Gunter Pauli heeft inderdaad een goed overzicht gegeven van alle mogelijkheden die de wetenschap en dan vooral de fysica kan geven en die een grote bijdrage kunnen leveren in een economie die voor iedere aardbewoner tot een verbetering van het leven kan leiden. En voor het incubator project dat gaat starten op de HAN kan het lezen van het boek over de blauwe economie zeker inspirerend zijn. Wim Smit HAN Smart Business Center Versie 1: 5 november

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

YERA sectorinterview

YERA sectorinterview YERA sectorinterview Gerrit Jan Schaeffer VITO YERA ging aankloppen bij VITO, VITO staat voor: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We spraken er met Gerrit Jan Schaeffer, directeur van de

Nadere informatie

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All Sjaak de Ligt Directeur, Trees for All Werken aan balans Mijn ideale wereld is er één die in balans is. Los van wereldvrede en economie, die natuurlijk ook belangrijk zijn, is daar voor mij sprake van

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

LEVEN - LANG - LEUK - LEREN

LEVEN - LANG - LEUK - LEREN LEVEN - LANG - LEUK - LEREN Waarom staan we op een markeerpunt in onze geschiedenis? 12e Beleidsrijke avond Xpect Primair 09-04-2015 Dhr. Peter van Hulst opent de avond en heet iedereen welkom bij de jaarlijkse

Nadere informatie

Van fundamentele waarde FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

Van fundamentele waarde FUNDAMENTEEL ONDERZOEK FUNDAMENTEEL ONDERZOEK Van fundamentele waarde Wetenschappers die kennis alleen om de kennis vergaren, puur uit nieuwsgierigheid. Dat is de kern van fundamenteel onderzoek. Nieuwsgierigheid is de bron

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Groene Groei naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Alle Bruggink Diederik van der Hoeven Paul Reinshagen Groene Groei, naar de maatschappij van

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken MAGAZINE winter 2013-2014 8 Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken Nu al kan een robot namens iemand die ziek thuis op de bank zit naar bijvoorbeeld school of

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Stelt u zich eens voor: vandaag wordt ergens in Nederland een meisje. geboren. We noemen haar Nova. De komende 18 jaar groeit zij op in een sterk

Stelt u zich eens voor: vandaag wordt ergens in Nederland een meisje. geboren. We noemen haar Nova. De komende 18 jaar groeit zij op in een sterk 1 BILDERBERG SPEECH, 6 februari, 2015 Frans van Houten CEO Royal Philips Electronics Dames en heren, Stelt u zich eens voor: vandaag wordt ergens in Nederland een meisje geboren. We noemen haar Nova. De

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Wie zijn wij? Wat willen wij? 1 Het fundament, de basis van ons project, waarom willen wij de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas \\ irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas Een onderzoek die de overheid inzicht geeft in de mogelijkheden voor circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas door

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie