White Paper Managed IT Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White Paper Managed IT Services"

Transcriptie

1 White Paper Managed IT Services MANAGED IT SERVICES

2 1. Executive Summary In de globale en veeleisende economie van vandaag willen bedrijven zich alsmaar meer toeleggen op hun eigen kernactiviteiten. Tegelijkertijd zijn ze zich sterker bewust van de noodzaak aan een professionele IT-infrastructuur. Deze infrastructuur evolueert echter voortdurend en wordt steeds complexer. De nood aan one-stop-shopping doet zich meer en meer gelden. Door te werken met één enkele (of zo weinig mogelijk) partner(s), beperk je de risico s immers tot een minimum. Vandaag kiezen voornamelijk multinationals en grote bedrijven ervoor om hun IT-infrastructuur uit te besteden. Deze white paper beschrijft waarom ook KMO s kunnen kiezen voor outsourcing, welke voordelen zij hiervan ondervinden en waarop zij moeten letten bij hun outsourcingprojecten. Managed IT Services omvat een brede waaier diensten: het kan zowel gaan om een éénmalig project als om de volledige technologie die er nodig is om een netwerk te doen draaien: de hardware van a tot z (pc s, printers, randapparaten, ), de software (mailsystemen, beveiliging, communicatiesystemen,documentbeheer, printservices) en de bijbehorende infrastructuur (bekabeling, connecties, switchen..). Grote bedrijven besteden deze zaken onder andere uit omdat ze te complex en te duur zijn om intern te beheren. Via outsourcing kunnen ze de ROI uit technologie optimaliseren en tegelijkertijd hun werkingskosten verminderen. Bij KMO s ligt de problematiek vaak anders. Eén enkele persoon of een klein team houdt zich bezig met alles wat met IT te maken heeft en dat is vaak niet zijn/hun enige taak. Dit zorgt regelmatig voor moeilijkheden op piekmomenten. De bestaande apparatuur is vaak ook niet optimaal samengesteld (oude programma s/pc s, gebrek aan compatibiliteit, continuïteit en innovatie ). Dit bemoeilijkt het werk van de medewerkers en verlaagt de efficiëntie. Er zijn tal van IT Services die voor KMO s interessant kunnen zijn om uit te besteden. Het gaat on site bijvoorbeeld over infrastructuur, hardware management, document output, en software. Off site denken we aan diensten als controle en onderhoud op afstand en managed security. KMO s willen veelal ook snel kunnen reageren op marktontwikkelingen, maar de organisatie moet dan snel en flexibel worden aangepast. Zit de IT-infrastructuur bij één externe partner die de situatie ter plaatse goed kent, dan kan hij vlot en efficiënt voor de nodige aanpassingen zorgen. Er bestaan een aantal basisargumenten die KMO-bedrijfsleiders zeer belangrijk vinden voor hun bedrijfsvoering: 1. Flexibiliteit op het vlak van technologie en capaciteit 2. Kostenreductie - toegang tot de lagekostenstructuur van de leverancier 3. Concurrentievoordeel: een betere service kunnen verlenen aan hun klanten door een optimale inrichting 4. Vrijmaken van kapitaal voor andere kerndoeleinden 5. Investeringen vervangen door operationele uitgaven 6. Verbetering van de IT-infrastructuur en service 7. IT beter inzetten bij de automatisatie van bedrijfsprocessen Klassieke valkuilen zijn het onvoldoende bepalen en vastleggen van de langetermijnvisie (dit zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de kosten-batenanalyse) en van een juiste definitie van het proces dat wordt uitbesteed. Ook het opmaken van een coherent SLA (Service Level Agreement), onvoldoende opvolging van de leverancier of uiteraard het ontbreken van een correct veranderingsmanagement zijn soms pijnpunten. Door uzelf goed te informeren voor u gaat uitbesteden, kunt u dergelijke zaken vermijden. Belangrijk is ook om goed na te denken over het type partner waarmee u in zee wilt gaan. Dit hangt af van de grootte van uw organisatie, maar ook van de expertise van uw mogelijke leverancier: Heeft hij ervaring met bedrijven als het uwe? Biedt hij een echte toegevoegde waarde? Welk type contract biedt hij aan? Welke kwaliteit hebben zijn producten en diensten? Zoals zo vaak is een goede, degelijke voorbereiding het halve werk.

3 2. Managed IT Services: kiezen voor outsourcing Managed IT services staat voor het overhevelen van enkele IT-processen naar een externe partij, met als doel een hogere efficiëntie en/of lagere kosten. De organisatie die eigenaar is van de operaties of het systeem dat wordt beheerd door een ander, wordt de klant genoemd. De organisatie die de managed service aanbiedt, wordt beschouwd als de dienstverlener. Dit klinkt erg technisch. Dat is dan ook de manier waarop we gewoonlijk kijken naar IT-infrastructuur : als een verzameling van technologische systemen en producten. Toch is het veel meer dan dat: deze verzameling zorgt ervoor dat onze business draait. Omgekeerd, als de IT-infrastructuur / ons netwerk het laat afweten, al is het maar voor een uur, is het gemiddelde bedrijf hoe groot of hoe klein ook technisch werkloos. Werknemers krijgen geen toegang tot toepassingen, gegevens of documenten, het bedrijf kan geen transacties verrichten, de klantendienst kan niet meer optreden, en ga zo maar door. Het bedrijf verliest dus een aanzienlijke hoeveelheid geld. We kunnen dus gewoon niet om het belang van onze IT heen! Een draaiend netwerk is dus cruciaal voor het welslagen van iedere onderneming. Niet alleen in de business-sector, maar ook bij de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg Het basisvertrekpunt is dus behoorlijk eenvoudig: als bedrijf hebben we nood aan een stevig, robuust en betrouwbaar netwerk. Deze nood vertaalt zich in een brede waaier diensten voor het uitdenken, ontwikkelen, beheren, beschermen en herstellen van netwerken en andere elementen van de IT-infrastructuur. Dit geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte. KMO s in het bijzonder kunnen erg veel geld besparen door een verhoogde kostenefficiëntie, productiviteit en continuïteit - allemaal zaken die de klanttevredenheid verhogen. De veranderende manier van werken en dito marktvraag noopt ook tot een verhoogde flexibiliteit van uw organisatie en van uw IT-infrastructuur. Uit recent onderzoek van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Pierre Audoin Consultants, blijkt dat in de komende 3 tot 5 jaar de volgende trends een belangrijke invloed zullen hebben bij de beslissing om tot outsourcen over te gaan: Een tekort aan interne competenties: heel wat bedrijven hebben, al dan niet als gevolg van de crisis, hun interne IT-teams verkleind. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt, in functie van de behoefte, een beroep gedaan op externe partners. Standaardisering: heel wat producten op IT-vlak, zowel hardware als software, raken meer en meer gestandaardiseerd. Hierdoor zijn applicaties minder bedrijfsafhankelijk, waardoor het makkelijker is om dagelijkse ondersteuning uit te besteden. Virtualisatie: bij het zoeken naar opportuniteiten voor kostenbesparing en efficiëntieverbeteringen blijken virtualisatieoplossingen een interessant alternatief voor het eigen datacenter. SaaS en Cloud computing: SaaS (Software as a Service) en Cloud-oplossingen maken dat bedrijven steeds minder afhankelijk worden van de hardware- en software-infrastructuur die in het bedrijf zelf aanwezig is. Consolidatie van de infrastructuur: ontwikkelingen zoals virtualisatie of cloud-oplossingen leiden tot de aanwezigheid van minder servers en hardware. Hierdoor daalt ook de vraag naar onderhoud. Wel worden structuren soms complexer, wat een efficiënte architectuur noodzakelijk maakt. Green IT: vooral in Europa besteden bedrijven steeds meer aandacht aan hun impact op het milieu. Zowel stroomverbruik als emissies van een eigen datacenter worden daarbij in vraag gesteld.

4 3. Welke diensten vallen onder Managed IT Services? Tot Managed IT Services behoren alle diensten en producten die bij het bedrijfsnetwerk horen. Deze kunnen zowel in een éénmalig project worden aangeboden (een software-upgrade, het bouwen van een nieuw netwerk) als via een voortdurende service (het volledig beheer van de tools en de technologie). Voorbeelden van hardware: servers, clients (pc werkposten), systemen voor de back-up van data, printers, printsystemen, MFP s, faxsystemen (al dan niet via internet), scanners, andere randapparatuur. Voorbeelden van software: de toepassingen die de werknemers gebruiken in hun job, het besturingssysteem waarop deze toepassingen draaien, middleware, de tools die nodig zijn om de netwerkactiviteiten te controleren en reparaties uit te voeren indien nodig. Tot de infrastructuur behoren alle onderliggende benodigdheden: switches, routers en kabels voor de verbindingen. De verschillende diensten die nodig zijn om het netwerk te laten draaien, zijn even gevarieerd. Ze omvatten netwerkontwerp, installatie en configuratie; asset management; fault monitoring; beheer van veiligheid; analyse van werkstromen; consultancy; help desks en veranderingsbeheer (het proces waarbij grote uitbreidingen, verbeteringen of reparaties worden gepland en uitgevoerd). Via IP-telefonie is het ook mogelijk om vaste telefooncentrales te integreren in de IT-infrastructuur. De uiteindelijke keuze voor het uitbesteden van IT-infrastructuur kan worden opgedeeld in 4 categorieën, afhankelijk van de graad waarin er diensten worden geëxternaliseerd. De grootte van de organisatie en het al dan niet beschikken over een eigen ITdepartement, hebben daarbij een grote invloed. Totale of volledige outsourcing: de IT-activiteiten en de managementverantwoordelijkheden voor het leveren van IT-diensten en -producten die meer dan 80% van het IT-budget vertegenwoordigen, van een interne IT-dienst overdragen aan één externe leverancier. Totale insourcing: het management en de voorziening voor meer dan 80% binnenshuis houden. Selectieve outsourcing: welbepaalde IT-activiteiten uitbesteden aan één of meerdere leveranciers, terwijl men toch 20%-80% van het IT budget reserveert voor interne besteding. Niet-selectieve outsourcing: minder dan 20% van de IT-activiteiten wordt uitgevoerd door een externe leverancier. 4. De voordelen van outsourcing voor KMO s De hele filosofie van outsourcing is samen te vatten in het aloude spreekwoord: Schoenmaker blijf bij je leest. Kortweg komt het hierop neer: als je ergens goed in bent, hou je daar dan ook mee bezig en commercialiseer het voor derden. Als IT uw kernbusiness niet is, laat die dan uitvoeren door een IT-dienstenleverancier. Deze kan u een hogere kwaliteit en flexibiliteit bieden tegen een lagere kost. De veranderingen op het vlak van hardware, software en infrastructuur gaan zo ongemeen snel dat het quasi onmogelijk is om bij te blijven. En toch is het nodig, want netwerkkwesties worden moeilijker en duurder als het team niet op de hoogte is van de nieuwste tools of probleemoplossende technologieën. Hoewel de standaardisatie verbetert, blijft het een hele opgave om het netwerk te onderhouden, te verbinden en te configureren. Omdat netwerkdiensten erg gevraagd zijn, zijn deze functies ook erg duur. Bekwaam personeel aanwerven is dus geen sinecure. Op al deze zaken, die veel bedrijven onder druk zetten, biedt uitbesteding een antwoord. Zelfs organisaties met grote, ervaren IT-afdelingen schakelen extern personeel in om de dagelijkse druk te verlichten of om personeel vrij te maken om aan speciale projecten te werken. Kleinere bedrijven kunnen alle netwerkdiensten uitbesteden om de beschikbaarheid van hun netwerk te verhogen, zonder extra personeel te moeten aanwerven.

5 Voordelen Flexibiliteit op het vlak van technologie en capaciteit Bedrijven hoeven zich niet meer voortdurend bezig te houden met de nieuwste technologie of zich zorgen te maken om een piekmoment. Hun leverancier van IT-diensten houdt hen op de hoogte en is in staat om extra personeel in te zetten waar en wanneer nodig. Toegang tot de lage kostenstructuur van de leverancier Als KMO is het niet altijd zo eenvoudig om schaalvoordelen te bekomen. Door zijn IT-diensten uit te besteden, krijgt een bedrijf vaak interessante voorwaarden aangeboden. Concurrentievoordeel Via zijn gespecialiseerde leveranciers krijgt de KMO toegang tot bijzondere talenten en gespecialiseerde knowhow, zonder hier extra tijd en geld aan te moeten besteden. Dit brengt diverse voordelen met zich mee: een vaste prijs, een stabiele omgeving, 24/24 support, business alignment en customer proximity. Kortom, de leverancier brengt al zijn expertise in en kan als een consultant optimaal advies verlenen en support leveren. Deze situatie was vroeger enkel weggelegd voor grote bedrijven. Dankzij outsourcing krijgen KMO s nu ook de kans om te genieten van een dergelijke dienstverlening op niveau. Het hoeft geen betoog dat al deze elementen de concurrentiepositie van de KMO verbeteren. Vrijmaken van kapitaal voor andere kerndoeleinden In tijden van crisis zijn innovatie en vernieuwingen meer dan ooit nodig. Dankzij IT-outsourcing kan een KMO geld vrijmaken voor de vernieuwing en uitbouw van zijn kernactiviteiten. Investeringen vervangen door operationele uitgaven Daar waar de aanschaf van hardware-apparatuur vaak gepaard gaat met investeringen, bieden andere formules zoals huur de kans om te werken met operationele kosten. Uiteindelijk vormt de IT een operationele noodzakelijkheid en daarom verkiezen bedrijven meer en meer dat dit geen aparte post vormt op de balans. One-stop-service Zoeken naar contracten, afspraken, contactpersonen behoort voortaan tot het verleden. Indien er een probleem is met IT, is er maar één adres. Dit bespaart veel tijd en kopzorgen. Bovendien leren leverancier en klant elkaar zo grondig kennen en werken ze samen als echte partners in een vertrouwensrelatie. KMO s hebben zo één enkel contactpunt en er is dus voor alle netwerkactiviteiten maar één partij aansprakelijk. Verhoogde bedrijfsfocus Er hoeft niet meer te worden nagedacht over de IT-strategie, die kan met een gerust hart aan de IT-dienstverlener worden overgelaten. Zo komt er tijd vrij om te focussen op de kernstrategie en de primaire activiteiten. IT beter inzetten bij de automatisatie van bedrijfsprocessen Te vaak staat de IT nog los van de eigenlijke business. Een up-to-date infrastructuur die goed geïntegreerd is binnen het bedrijf werkt als een hefboom voor de bedrijfsactiviteiten. Processen kunnen worden gestandaardiseerd, geautomatiseerd of versneld, procedures kunnen worden vereenvoudigd en verbeterd Een externe partner met de nodige bagage kan zorgen voor deze ondersteuning met een duidelijke toegevoegde waarde. Green IT in de praktijk De veranderende tijdsgeest brengt met zich mee dat ook milieudoelstellingen worden opgenomen in de strategische plannen van een bedrijf. Door het IT-park te gaan rationaliseren en optimaliseren, eindigt men meestal met een afgeslankte infrastructuur die energiezuiniger werkt en de ecologische voetafdruk van de organisatie verkleint.

6 5. Managed IT Services in de praktijk Het aanbod is zeer breed. Het gaat van de volledige uitbesteding van een IT-afdeling met mensen en infrastructuur, tot de functionele uitbesteding van specifieke processen en het gebruiken van de infrastructuur van derden. Deze laatsten zijn dan typisch de datacenters waarop applicaties worden onderhouden die ter beschikking worden gesteld al dan niet op maat van de klant. Ook op het vlak van aanbiedingen/abonnementen is er keuze te over. U kiest best voor een partner die flexibel genoeg is om samen met u op zoek te gaan naar de meest geschikte formule voor uw bedrijf. Dit betekent, de formule waarmee u tegelijkertijd uw efficiëntie verhoogt en uw kosten verlaagt. Laat ook altijd eerst een technische audit maken van uw huidige situatie. Alvorens u een nieuw project opstart, is het belangrijk om de pijnpunten en progressiemarges bloot te leggen. Uw huidige IT-infrastructuur vormt immers altijd het startpunt voor de toekomstige of gewenste situatie. Een degelijke analyse helpt u bij het nemen van beslissingen met een grote impact op uw organisatie. Welke partner kiezen? Kwaliteit primeert Het beheer van infrastructuur laat u alleen aan externen over indien de kwaliteit en de service minimaal gelijk blijven, maar uiteindelijk is een verbetering van de infrastructuur toch altijd het doel. Een gespecialiseerde partner, met relevante ervaring en knowhow, is daarom noodzakelijk. SLA s formaliseren de samenwerking en leggen kwaliteitsniveaus vast. Permanente beschikbaarheid van specialisten en geavanceerde systemen is een absolute noodzaak om uw infrastructuur up & running te houden. Think global, act local Zoals gezegd is het voor KMO s een groot voordeel dat ze via outsourcing toegang krijgen tot gespecialiseerde knowhow en consultancy van een hoog niveau. Kiezen voor een groot en gerenommeerd bedrijf heeft duidelijk voordelen, zeker als ze lokaal aanwezig zijn en belang hechten aan customer proximity. Op het vlak van business continuity, netwerkbeveiliging en disaster recovery loopt u met een groot bedrijf het minste risico. Ook qua schaalvoordelen en omkadering zit u safe bij een groot/ internationaal bedrijf. Het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de service zijn ook vaak achterliggende redenen om diensten te gaan uitbesteden. Het is belangrijk dat u uw potentiële partner kent, maar het is net zo belangrijk dat hij uw bedrijf en uw sector kent. Het gaat er immers om dat u kiest voor een IT-infrastructuur die uw kernactiviteiten beter en efficiënter doet verlopen, niet om de IT-infrastructuur op zich. Eén partner of meerdere? Hoe meer leveranciers, hoe meer energie u zal stoppen in de opvolging. Als u werkt met één vertrouwde partner, kent deze uw bedrijf, uw medewerkers en uw processen door en door. Het gaat dan niet meer over een leverancier maar echt over een partner, met wie u in alle vertrouwen en transparantie kunt samenwerken. Het one-stop-shopping -concept oogst niet voor niets almaar meer succes. 6. Conclusie Het uitbesteden van een gedeelte of de volledige IT heeft veel voordelen voor KMO s. Het gaat niet alleen om financiële maar ook om strategische voordelen: de verbetering van de concurrentiepositie, hogere klanttevredenheid, grotere productiviteit en tevredenheid van de eigen werknemers. Het verminderen van het aantal leveranciers brengt ook een pak praktische voordelen met zich mee en zorgt ervoor dat de risico s tot een minimum worden herleid. Dat zelfs een kleiner bedrijf op deze manier toegang krijgt tot kwaliteitsvolle consultancy en state-of-the-art producten en technologieën, is een grote troef. Zoals bij alle projecten is een goede voorbereiding evenwel cruciaal. Welk gedeelte wilt u uitbesteden? Wat is er voor uw bedrijf cruciaal? Een goede leverancier/ partner kan samen met u nadenken over deze vragen en u een IT-outsourcingplan voorstellen.

7 Medialaan 28 A, B-1800 Vilvoorde, +32 (0) ,

White Paper Managed IT Services Onderwijs

White Paper Managed IT Services Onderwijs White Paper Managed IT Services Onderwijs MANAGED IT SERVICES 1. Executive Summary Enkele opmerkelijke feiten uit een recente studie van de Regionale Expertisenetwerken Vlaanderen 1 : ICT coördinatoren

Nadere informatie

office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport

office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport office & IT solutions IT Services Uitgebreide IT diensten voor kleine en middelgrote onderdnemingen. msupport mpower mcloud Uw IT-infrastructuur con nu onder controle De efficiën e van uw bedrijf berust

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen De KMO heeft steeds grotere uitdagingen op ICT vlak 1. Inleiding 2. ICT Strategisch inzetten om uw doel te realiseren 3. ICT Support kan

Nadere informatie

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit.

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit. IT-COMPONENTEN MANAGED SERVICES Uw ICT-systemen of -beheer BEWAKEN. uitbesteden. VEILIG, Betrouwbaarheid, SNEL EN BETROUWBAAR transparantie en continuïteit. PST Managed Services De huidige technologische

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Hoe de juiste IT-partner kiezen?

Hoe de juiste IT-partner kiezen? CHEOPS REPORT Hoe de juiste IT-partner kiezen? Een IT-leverancier of een IT-partner? 2 Samenvatting Een partnership aangaan vergt heel wat voorbereiding. Hoe kiest u een IT-partner die afgestemd is op

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer Optimale ICT-beveiliging Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer 1 Inhoud Deze brochure geeft u meer uitleg over de manier waarop Telenet de ICT van uw bedrijf kan beveiligen. Ervaring,

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

hardware; apc; datacenter; infrastructure; operations; DCIM; management; Data Center Infrastructure Management; schneider electric

hardware; apc; datacenter; infrastructure; operations; DCIM; management; Data Center Infrastructure Management; schneider electric Asset 1 van 5 De juiste DCIM tools voor uw datacentrum Gepubliceerd op 19 august 2014 In deze paper wordt door middel van subsets, subsystemen en functies een classificatiesysteem voorgesteld om kritische

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

CHEOPS REPORT. DEEL 3 In 8 stappen naar uw business case voor de cloud Til uw onderneming naar een hoger niveau.

CHEOPS REPORT. DEEL 3 In 8 stappen naar uw business case voor de cloud Til uw onderneming naar een hoger niveau. CHEOPS REPORT DEEL 3 In 8 stappen naar uw business case voor de cloud Til uw onderneming naar een hoger niveau. In 8 stappen naar uw business case voor de cloud De sterke opmars van cloud computing toont

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? IMPAKT Secure ICT IMPAKT is meer dan 25 jaar actief in België en Luxemburg als ICT beveiliging

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN WHITEPAPER OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN STREAMER STREAMER Connective zocht als jonge softwareleverancier een oplossing om zijn producten volgens een Saas-model aan te leveren. Het vond in Altogee de ideale

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar. TweeduizendTwaalf. Transition Experts wenst iedereen een gelukkig, gezond en succesvol. Dat het een goed T&T jaar mag worden!

Gelukkig Nieuwjaar. TweeduizendTwaalf. Transition Experts wenst iedereen een gelukkig, gezond en succesvol. Dat het een goed T&T jaar mag worden! Gelukkig Nieuwjaar Transition Experts wenst iedereen een gelukkig, gezond en succesvol TweeduizendTwaalf Dat het een goed T&T jaar mag worden! Platform Outsourcing Nederland 19 januari 2012 Transitie &

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie