Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6,0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6,0"

Transcriptie

1 Kaseya 2 VSA API Web Service Gebruikershandleiding Versie 6,0 June 11, 2010

2 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public and Private Sector IT organizations. Kaseya's IT Automation Framework allows IT Professionals to proactively monitor, manage and maintain distributed IT infrastructure remotely, easily and efficiently with one integrated Web based platform. Kaseya's technology is licensed on over three million machines worldwide. Copyright Kaseya International Limited. All Rights Reserved.

3 Contents VSA API Web Service 5 VSA API Web Service - overzicht... 7 De VSA API Web Service activeren... 8 Speciale velden... 8 VSA API Web Service Sample Client - C# GUI applicatie... 9 VSA API Web Service voorbeeldclient - ASP-pagina VSA API-webservice beveiliging Webkoppelingen - inkomend en uitgaand VSA API Web Service - handelingen AddMachGrouptoScope AddOrg AddOrgDeptStaff AddOrgToScope AddScope AddScopeOrg AddTicRequest AddUserToRole AddUserToScope AdminGroupAccess AssignRole AssignScope Authenticate CloseAlarm CreateAdmin CreateAgentInstallPackage CreateMachineGroup CreateRole DeleteAdmin DeleteAgent DeleteAgentInstallPackage DeleteMachineGroup DeleteOrg DeleteRole DeleteScope DisableAdmin Echo EchoMt EnableAdmin GetAlarm GetAlarmList GetGroupLicenseInfo GetLogEntry GetMachine GetMachineCollectionList GetMachineGroupList GetMachineList GetMachineUptime GetNotesList GetOrgLocation GetOrgs i

4 GetOrgsByScopeID GetOrgTypes GetPackageURLs GetPartnerUserLocation GetPublishedViewColumns GetPublishedViewRows GetPublishedViews GetRoles GetScopes GetTicket GetTicketList GetTicketNotes GetTicRequestTicket GetVerboseMachineGroupList LockFunctionAccess Primitieven RemoveUserFromRole ResetPassword RoleMembership SendAdminMessage SetAdminPassword SetGroupLicenseInfo SetPartnerUserLocation UpdateOrg UpdateTicket UpdateUser KSD API Web Service 43 KSD API Web Service inschakelen KSD API Webservice gegevenstypes RefItem CustomField Note Attachment RelatedIncident ServiceDeskDefinition Incidentenoverzicht Incident KSD API Web Service - handelingen AddIncident AddServDeskToScope GetIncident GetIncidentList GetServiceDesk GetServiceDesks Primitieven UpdateIncident Voorbeeldberichten GetServiceDesks Request GetServiceDesks Response GetServiceDesk Request GetServiceDesk Response GetIncidentList Request GetIncidentList Response GetIncident Request ii

5 GetIncident Response AddIncident Request AddIncident Response UpdateIncident Request UpdateIncident Response iii

6

7 H o o f d s t u k 1 VSA API Web Service In dit hoofdstuk VSA API Web Service - overzicht 7 VSA API Web Service - handelingen 17 5

8

9 VSA API Web Service - overzicht De VSA API Web Service biedt een client een algemene interface voor een programmatische interface met de VSA. Door deze API kan een client contact maken met een pakket van derden. De API is gericht op de volgende diensten: Verbinden: Deze dienst stelt de gebruiker van de API in staat om zich te authenticeren en een GUID te ontvangen die tijdens de communicatie gebruikt wordt. Deze GUID veroudert op dezelfde manier als gebruikers. Tickets: deze dienst levert basisfaciliteiten zodat de gebruiker op de hoogte blijft van nieuwe tickets. Hierdoor kunnen gebruikers velden in een ticket bijwerken. Alarms: deze dienst biedt basismogelijkheden waamee de gebruiker op de hoogte blijft van nieuwe alarms en om een alarm als gesloten te markeren. Computers: deze dienst zorgt voor een aanvraag om een reeks gegevens over een of meer computers te verzamelen. De VSA API Web Service is gebaseerd op de Web Services Description Language (WSDL). De WSDL wordt weergegeven in een browser en zorgt voor een abstracte beschrijving van de gegevens die worden uitgewisseld met een web service. Een client-programma dat verbinding maakt met een web service kan de WSDL lezen om te bepalen welke functies beschikbaar zijn op de server. Alle gebruikte speciale gegevenstypen zijn ingesloten in het WSDL-bestand in de vorm van een XML Schema. Daarna kan de client SOAP gebruiken om een van de in de WSDL genoemde functies aan te roepen. Dit is een voorbeeld van de uitvoer van vsaws: 7

10 De VSA API Web Service activeren Zo activeert u de VSA API Web Service: De pagina Systeem > Configureren in de VSA weergeven. Klik in het keuzevakje VSA API Web Service activeren. Neem toegang tot de VSA API webservice met Opmerking: De KSD API Webservice beschrijft bijkomende Servicedesk API-handelingen. Speciale velden De volgende velden worden opgenomen in het antwoord op elke aanvraag. Een Sessie-ID is door de webservice gemaakt en aan de client teruggegeven de eerste keer dat de client een methode aanroept. Hetzelfde sessie-id moet door de client worden teruggegeven met elke methode die tijdens de sessie wordt aangeroepen. Het sessie-id is alleen geldig als het is ontvangen van hetzelfde IP-adres waarvan de authenticatie afkomstig is. 8

11 VSA API Web Service Sample Client - C# GUI applicatie Een GUI-testclient en een reeks test-xml's worden meegeleverd met de VSA API Web Service om u bekend te maken met de verschillende API-handelingen. De broncode in C# voor de VSA API Web Service Voorbeeldclient wordt u zonder verdere beperkingen aangeboden. U kunt deze gebruiken om te zien hoe de client is opgebouwd en u kunt elk deel van de code in uw eigen toepassing opnemen. Opmerking: Ook een ASP-pagina tekstclient (pagina 10) wordt meegeleverd. Zo voert u de voorbeeldclient uit: 1. Voer de voorbeeldclient uit die op de KServer staat: <Install Dir>\vsaWs\TestClient\KaseyaWStestClient.exe 2. Typ de Gebruikersnaam en het Wachtwoord voor een gebruiker die gerechtigd is om verbinding te maken met de KServer. Opmerking: Dit is dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord die een beheerder gebruikt om zich bij de KServer aan te melden. 3. Klik op de knop Aanmelden om een waarde n het veld Sessie-ID weer te geven. 4. Klik op de knop Bladeren om een test-xml-bestand te kiezen. Dit vult het tekstvak SendXML met de tekst van het XML-bestand. Opmerking: U hoeft geen waarde in te voeren tussen de tags <SessionID> van het test-xml-bestand. De Voorbeeldclient plaatst automatisch het getoonde Sessie-ID in een XML-bericht als u op de knop Verzenden klikt. 5. Klik op de knop Verzenden om het XML-bericht naar de doel-url te verzenden. Een antwoord-xml-bericht verschijnt in het tekstvak ResponseXML. 9

12 VSA API Web Service voorbeeldclient - ASP-pagina Een testclient ASP-pagina wordt eveneens meegeleverd met de VSA API Web Service om u bekend te maken met de verschillende API-handelingen. U kunt deze gebruiken om te zien hoe de ASP-client is opgebouwd en u kunt elk deel van de code in uw eigen toepassing opnemen. Gebruikers kunnen naar de eigenlijke /vsaws/kaseyaws.asmx -pagina van een willekeurig Kserver gaan, een webmethode selecteren de juiste XML SOAP aanvraagstructuur kopiëren en plakken die in de WSDL wordt aangegeven. Authenticatie wordt in een eigen frame bovenaan de pagina uitgevoerd. Het sessie-id van een geslaagde authenticatie wordt getoond; u kunt deze kopiëren en in volgende XML-aanvragen plakken. Opmerking: Deze pagina bevat niet automatisch de getoonde sessie-id in volgende aanvraagopdrachten zoals de C# GUI Testclient (pagina 9) dat doet. Voorbeeld 1: Authenticatie 1. Neem toegang tot de VSA API webservice asp-testclient met 2. Typ een geldige Gebruikersnaam en Wachtwoord in van een VSA beheerder en klik op Aanmelden. Het tekstvak Sessie-ID wordt gevuld met het sessie-id dat door uw aanmelden is gegenereerd. U moet dit sessie-id te kopiëren en in volgende XML-aanvragen plakken. 10

13 Voorbeeld 2 - een Verzoek krijgen maken VSA API Web Service 1. Gebruik in een tweede browservenster de pagina /vsaws/kaseyaws.asmx om een methode te selecteren, zoals GetLogEntry. 2. Elke methode laat de XML SOAP-structuur voor de aanvraag van die methode zien. Kopieer alle het deel van de verzoekstructuur van de methode die met <req> begint en met </req> eindigt. 11

14 1. Plak de verzoekstructuur in het venster Verzoeken van de pagina TestClient.asp. Voer de naam van de methode in het veld Naam webmethode in. Vervang de plaatsvervanger decimaal met de tekenreeks sessie-id die u tijdens de authenticatie hebt verkregen. Vervang de inhoud van andere plaatsvervangers naar vereiste met geldige gegevens. Klik vervolgens op de knop Verzenden. Opmerking: Het element <BrowserIP></BrowserIP> in een methode kunt u negeren. Het element <BrowserIP> helpt bij de coördinatie van eenmaal aanmelden bij de VSA en mag in een testomgeving waarin eenmalig aanmelden niet het doel is, worden genegeerd. Het resultaat wordt in het venster Antwoord weergegeven. 12

15 VSA API-webservice beveiliging Algemeen De VSA API Web Service is standaard bereikbaar vanaf elk IP-adres ter wereld met elke geldige VSA-referentie. In deze standaardconfiguratie worden geldige combinaties van gebruikersnaam en wachtwoord vanaf elke computer voor verificatie beoordeeld. In elke configuratie moet de hash.dll die door de VSA is geleverd, worden gebruikt om het wachtwoord voor aanbieding te versleutelen. Implementatiegegevens voor de hash.dll zijn te vinden in het meegeleverde voorbeeld van het bronbestand. Nadat een geslaagde aanvraag voor verificatie een sessie-id heeft afgegeven, moet dit sessie-id worden aangeboden bij elke aanroep van de service en is deze alleen geldig als hij is ontvangen vanaf het IP-adres waarvoor het is afgegeven. Na een periode van inactiviteit verloopt het afgegeven sessie-id. U kunt de beveiliging verbeteren door een AccesRules.xml-bestand te maken en gebruiken. Dit bestand wordt gebruikt door de VSA API Web Service om toegangsregels te definiëren aan de hand van de IP-adressen die aanvragen indienen. IP-filteren is een mechanisme dat gewoonlijk wordt gebruikt tussen zakelijke systemen om te garanderen dat alleen aanvragen worden gehonoreerd die afkomstig zijn van de servers van partners. Het bestand AccesRules.xml is in drie secties verdeeld: Standaard toegangsregels IP-bereiken Gebruikerstoewijzing Opmerking: (localhost) is altijd toegankelijk voor elke account, ongeacht de configuratie. XML-structuur <AccessRules> <DefaultAccessRules> <GrantAnyIPToUndefinedUsers/> <GrantAllIPRangesToUndefinedUsers/> <DenyAccessToUndefinedUsers/> </DefaultAccessRules> <IPRanges> <IPRange RangeID="" FromIPAddress="" ToIPAddress="" RangeDescription=""/> <IPRange RangeID="" FromIPAddress="" ToIPAddress="" RangeDescription=""/> </IPRanges> <UserMapping> <User UserName="" RangeID="" GrantAllRanges="" GrantAnyIP="" DenyAccess=""/> <User UserName="" RangeID="" GrantAllRanges="" GrantAnyIP="" DenyAccess=""/> </UserMapping> </AccessRules> Standaard toegangsregels De elementen in deze sectie bepalen de toegangsregels voor de accounts die niet specifiek zijn genoemd in het deel Gebruikerstoewijzing. <GrantAnyIPToUndefinedUsers/> waar/onwaar waar: Iedere gebruiker die niet is opgenomen in UserMapping krijgt toegang vanaf elk IP-adres. <GrantAllIPRangesToUndefinedUsers/> waar/onwaar waar: Iedere gebruiker die niet is opgenomen in UserMapping krijgt toegang vanaf elk IP-adres dat is opgenomen in IPRanges. <DenyAccessToUndefinedUsers/> waar/onwaar waar: Iedere gebruiker die niet is opgenomen in UserMapping wordt de toegang geweigerd. 13

16 IP-bereiken Deze sectie wordt gebruikt voor het definiëren van specifieke computers, of reeksen computers, op IP-adres, die gebruikt worden om gebruikers toegang te verlenen. RangeID="integer" Een willekeurig door de gebruiker ingesteld geheel getal, gebruikt ter verwijzing naar het bereik in UserMapping. FromIPAddress="string" Het eerste IP-adres. De eerste drie posities van de vier getallen moeten overeenkomen met ToIPAddress. ToIPAddress=" string" Het laatste IP-adres. De eerste drie posities van de vier getallen moeten overeenkomen met FromIPAddress. RangeDescription=" string" Beschrijving van het IP-bereik. Bijvoorbeeld: "Productieservers" Gebruikerstoewijzing UserName="string" De naam van de VSA Admin. De VSA API Web Service gebruikt dezelfde referenties en wachtwoordversleuteling als VSA. Als u uw wachtwoord dus in VSA wijzigt, moet u het ook wijzigen in uw implementatie van de VSA API Web Service client. RangeID="integer" Verwijst naar een gedefinieerd IP-bereik in de sectie IP Ranges. Een gebruiker kan meerdere UserMapping-elementen hebben voor alle IP-bereiken vanwaar hij toegang heeft. Niet gebruikt als een van de onderstaande attributen Toekennen/Weigeren worden gebruikt. GrantAllRanges="waar/onwaar" waar: Gebruiker heeft toegang vanaf elk bereik gedefinieerd in de sectie IP Ranges. GrantAnyIP=" waar/onwaar" waar: Gebruiker heeft toegang vanaf elk IP-adres. DenyAccess=" waar/onwaar" waar: Gebruiker heeft geen toegang. XML-bestand voorbeeld toegangsconfiguratie <AccessRules> <DefaultAccessRules> <GrantAnyIPToUndefinedUsers>onwaar</GrantAnyIPToUndefinedUsers> <GrantAllIPRangesToUndefinedUsers>onwaar</GrantAllIPRangesToUndefinedUsers> <DenyAccessToUndefinedUsers>waar</DenyAccessToUndefinedUsers> </DefaultAccessRules> <IPRanges> <IPRange RangeID="1" FromIPAddress=" " ToIPAddress=" " RangeDescription="Partner X Production Web Farm"/> <IPRange RangeID="2" FromIPAddress=" " ToIPAddress=" " RangeDescription="Senior Developer Machine"/> <IPRange RangeID="3" FromIPAddress=" " ToIPAddress=" " RangeDescription="Sales Demo Machines"/> <IPRange RangeID="4" FromIPAddress=" " ToIPAddress=" " RangeDescription="Interal QA Machine"/> </IPRanges> <UserMapping> <User UserName="B2BMasterAdmin" RangeID="1" GrantAllRanges="false" GrantAnyIP="false" DenyAccess="false"/> <User UserName="DevTestAccount" RangeID="2" GrantAllRanges="false" GrantAnyIP="false" DenyAccess="false"/> <User UserName="SalesTestAccount" RangeID="3" GrantAllRanges="false" GrantAnyIP="false" DenyAccess="false"/> 14

17 <User UserName="SalesTestAccount2" RangeID="3" GrantAllRanges="false" GrantAnyIP="false" DenyAccess="false"/> <User UserName="QAMasterAdmin" RangeID="4" GrantAllRanges="false" GrantAnyIP="false" DenyAccess="false"/> <User UserName="SalesTravellingTestAccount" RangeID="" GrantAllRanges="false" GrantAnyIP="true" DenyAccess="false"/> <User UserName="Bob" RangeID="" GrantAllRanges="true" GrantAnyIP="false" DenyAccess="false"/> <User UserName="Sally" RangeID="" GrantAllRanges="false" GrantAnyIP="false" DenyAccess="true"/> </UserMapping> </AccessRules> Webkoppelingen - inkomend en uitgaand Naast de API-handelingen die verderop in dit document worden beschreven, ondersteunt de KServer ook de volgende inkomende en uitgaande koppelingen: Inkomen De volgende URL geeft de webpagina Computeroverzicht voor een specifieke computer-id weer: http//...?machname=<machineid> Bijvoorbeeld: 15

18 De volgende URL geeft de webpagina Ticket voor een specifiek ticket-id weer: Bijvoorbeeld: Uitgaand Om de koppeling Nieuwe ticket op de pagina Computeroverzicht aan te passen, vult u het bestand externallink.xml in als beschreven in de het gedeelte opmerkingen van onderstaande XML. Plaats om de nieuwe koppeling te actieveren het bestand externallink.xml in de map \WebPages\install\ van uw KServer. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <externallinks> <!-- URL STRING SUBSTITUTIONS: De weergegeven URL is gekoppeld aan een specifieke computer-id. In de tekenreeks wordt gezocht naar de volgende hoofdlettergevoelige waarden die door onderstaande waarden worden vervangen. machinenameval - de computernaam voor de actieve computer wordt ingevuld. in de URL string. groupnameval - de groepsnaam voor de actieve groep. --> <ticketlink displayname="ext Ticket" url="http:// /?mname=machinenameval&gname=groupnameval"/> </externallinks> 16

19 VSA API Web Service - handelingen De volgende handelingen kunnen met de VSA API Web Service worden verricht: AddMachGrouptoScope Voegt een computer op GroepsNaam toe aan BereikNaam. AddOrg Voegt een organisatie toe. orgoutid decimal Het organisatie-id van de nieuw toegevoegde organisatie. orgoutref string De fully qualified name van de organisatie. Gebruik de puntnotatie als een hoger- of lagerliggende organisatie bestaat. Voorbeelden: nieuworgnaam hogerorgnaam.nieuworgnaam hogerorgnaam.lagerorgnaam.nieuworgnaam AddOrgDeptStaff Voegt een personeelslid toe aan de afdeling van een organisatie. AddOrgToScope Voegt een organisatie toe aan een bereik. 17

20 AddScope Voegt een scope toe. AddScopeOrg Voegt in één keer een organisatie en een bereik toe en koppelt de organisatie aan het bereik. orgoutref string De fully qualified name van de organisatie. Gebruik de puntnotatie als een hoger- of lagerliggende organisatie bestaat. Voorbeelden: nieuworgnaam hogerorgnaam.nieuworgnaam hogerorgnaam.lagerorgnaam.nieuworgnaam AddTicRequest Voegt een voorlopige ticketaanvraag toe. newid string Unieke aanduiding. AddUserToRole Voeg een gebruiker toe aan een gebruikersrol. 18

21 AddUserToScope Voeg een gebruiker toe aan een bereik. AdminGroupAccess Wijst een computergroep toe aan een gebruikersrol. AssignRole Voegt een gebruiker toe aan een gebruikersrol of verwijdert deze. AssignScope Voegt een gebruiker toe aan een bereik of verwijdert deze. 19

22 Authenticate Vereist om de VSA API Web Service sessie te starten. Het teruggegeven sessie-id moet worden aangeboden met elke methode die tijdens de sessie wordt aangeroepen. Het sessie-id is alleen geldig als het is ontvangen van dezelfde computer waarvan de verificatie afkomstig is. SessionID decimal Het unieke sessie-id toegewezen aan de verbinding van een gebruiker met de doel-url. Automatische aanmelding tijdens verificatie Als u via de API verifieert, wordt u automatisch ook bij VSA aangemeld. Als u tijdens de verificatie al bij VSA bent aangemeld, worden de twee sessies gesynchroniseerd. Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde: u krijgt in beide omgevingen een geldige sessie. De VSA zoekt naar het 26-cijferige sessie-id van de API in de zoekstring van elke VSA-pagina. Als de ontwikkelaar van de toepassing dus een omleiding nodig heeft naar een VSA-pagina, kan hij nu rechtsreeks naar een pagina gaan zonder de gebruiker te dwingen zich opnieuw aan te melden. De syntaxis is: URL?apiLogonGuid= Bijvoorbeeld: Value Activiteit van de API houdt de VSA-sessie levend. Maar omdat VSA er niet van uitgaat dat er altijd behoefte is aan een API-sessie, houdt VSA-activiteit de API-sessie niet levend. De API gebruikt dezelfde timeout-waarde alsde VSA, die wordt bijgehouden met de pagina Systeem > Aanmeldingsbeleid van de VSA en waarvan de standaardwaarde 30 minuten is. CloseAlarm Sluit het alarm voor het aangeboden MonitorAlarmID. CreateAdmin Maakt een VSA-gebruiker. Het wachtwoord moet gehashed zijn. 20

23 CreateAgentInstallPackage Maakt een agent-installatiepakket. CreateMachineGroup Maakt een computergroep. CreateRole Maakt een gebruikersrol. DeleteAdmin Verwijdert de opgegeven gebruiker. DeleteAgent Verwijdert de agent op de doelcomputer en het bijbehorende computer-id account op de VSA. 21

24 DeleteAgentInstallPackage Verwijdert een agent-installatiepakket. DeleteMachineGroup Verwijdert de opgegeven computergroep. DeleteOrg Verwijdert de opgegeven organisatie. DeleteRole Verwijdert de opgegeven rol. 22

25 DeleteScope Verwijdert het opgegeven bereik. DisableAdmin Schakelt een opgegeven gebruiker uit. Echo Testmethode voor verbindingstests en benchmarking. Hiervoor is verificatie niet vereist. Geeft de aangeboden tekenreeks terug. Een enkel record wordt teruggeven van het volgende veld. EchoResult string Deze waarde moet overeenkomen met de invoer die in de aanvraag is opgenomen. EchoMt Testmethode voor verbindingstest en benchmarking in de middenlaag. Verificatie vereist. Geeft de aangeboden tekenreeks terug. Geeft de aangeboden belastingreeks terug (echo). Payload string De tekenreeks die met de aanvraag wordt meegezonden. EnableAdmin Schakelt een opgegeven gebruiker in. 23

26 GetAlarm Geeft alarmgegevens terug voor het aangeboden MonitorAlarmID. Machine_GroupID string Een samengevoegde representatie van computer-id en de bijbehorende groeps-id. agentguid decimal Een globaal unieke aanduiding voor een computer-id groeps-id account en de bijbehorende agent. MachineName string Computernaam die voor elke agent wordt gebruikt GroupName string Groepsnaam die voor elke agent wordt gebruikt MonitorAlarmID int uniek nummer voor controlealarm MonitorType int 0 - Teller 1 - Dienst 2 - Proces 3 - SNMP 4 - Waarschuwing - Waarschuwingen zijn verder onderverdeeld in waarschuwingstypes. 5 - Systeemcontroles 6 - EPS 7 - Logboekcontrole AlarmType string 0 -> Alarm 1 -> Trending Message string Bericht gemaakt van alarm, hoofdtekst AlarmSubject string Onderwerp van alarm en Alarm string adres(sen) waarheen alarm wordt gezonden EventTime string Datum en tijd van alarm TicketID int Ticket-ID dat van alarm is gemaakt AdminName string Gebruiker die controleteller aan computer heeft toegewezen MonitorName string Naam van controle SNMP Get-object LogType 1 -> Toepassingenlogboek 2 -> Beveiligingslogboek 3 -> Systeemlogboek EventType int 1 -> Fout 2 -> Waarschuwing 4 -> Informatief 8 -> Audit geslaagd 16 -> Audit mislukt LogValue decimal Waarde die alarm heeft veroorzaakt, als de teruggegeven waarde van de SNMP Object Get-opdracht een tekenreeks is, is de waarde het bericht. SNMPName string Naam bij scan teruggegeven uit SNMP Device SNMPCustomerName string Aangepaste naam voor SNMP-apparaat SystemCheckParam1 string Eerste parameter gebruikt in systeemcheck 24

27 SystemCheckParam2 string (Optioneel) tweede parameter gebruikt door systeemcheck GetAlarmList Geeft standaard een array terug met nieuwe alarms die sinds de laatste aanvraag zijn toegevoegd. Geeft alle alarms terug als ReturnAllRecords is ingesteld op waar. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. Machine_GroupID string Een samengevoegde representatie van computer-id en de bijbehorende groeps-id. agentguid decimal Een globaal unieke aanduiding voor een computer-id groeps-id account en de bijbehorende agent. MonitorAlarmID int uniek nummer voor controlealarm AlertType int Waarschuwingen zijn een van een reeks controletypes. 1 - Beheerderaccount uitgeschakeld 2 - Waarschuwing Bestandswijziging ophalen 3 - Nieuwe agent is voor de eerste keer ingecheckt 4 - Toepassing is geïnstalleerd of verwijderd 5 - Mislukken agentprocedure gedetecteerd 6 - Fout in NT Gebeurtenissenlogboek gedetecteerd 7 - KServer gestopt 8 - Beschermingsovertreding gedetecteerd 9 - PCI-configuratie is gewijzigd 10 - Configuratie schijfstation gewijzigd 11 - Grootte RAM gewijzigd 12 - Test verzonden door serverinfo.asp 13 - Gepland rapport voltooid 14 - LAN Watch waarschuwingstype 15 - agent offline 16 - weinig schijfruimte 17 - beheer op afstand uitgeschakeld 18 - agent online 19 - nieuwe patch gevonden 20 - patch-pad ontbreekt 21 - installatie patch mislukt 23 - Back-up waarschuwing AlarmSubject string Onderwerp van alarm en EventTime datetime Datum en tijd van alarm GetGroupLicenseInfo Haalt het toegestane aantal licenties voor de opgegeven groep op. 25

28 MaxAgents int Het maximale aantal agenten dat voor deze computergroep geïnstalleerd kan worden. GetLogEntry Geeft details terug over het transactielogboek voor het aangeboden TransactionID. LogTransactionId decimal Het transactie-id van het logboek. LogErrorLocation string De locatie van de logboekfout. LogErrorMessage string Het foutbericht voor het logboek. LogMethod string De logboekhandeling die dit antwoord heeft aangevraagd. ExecutionTimeInSeconds decimal De logboektijd die nodig is om op de aanvraag te antwoorden. SessionId decimal Het sessie-id van het logboek. UserName string De gebruikersnaam van het logboek. ClientIP string Het IP-adres van de logboekclient. DateSubmitted datetime De logboekdatum en tijd waarop de aanvraag is aangeboden. DateUpdated datetime De logboekdatum en tijd waarop het antwoord is teruggegeven.. TransactionXML string Het XML-bericht dat gebruikt is om de aanvraag in te dienen. GetMachine Geeft details terug over computers voor het aangeboden computergroeps-id. Machine_GroupID string Een samengevoegde representatie van computer-id en de bijbehorende groeps-id. agentguid decimal Een globaal unieke aanduiding voor een computer-id groeps-id account en de bijbehorende agent. machname string volledige computernaam. Alles links van de linker decimale punt is de computernaam. groupname string volledige groepsnaam voor deze account. Alles rechts van de linker decimale punt is de groepsnaam. Manufacturer string Tekenreeks fabrikant (type 1) ProductName string Tekenreeks productnaam (type 1) MachineVersion string Tekenreeks versie (type 1) 26

29 SysSerialNumber string Tekenreeks serienummer (type 1) ChassisSerialNumber string Serienummer behuizing (type 3) ChassisAssetTag string Nummer asset-label behuizing (type 3) BusSpeed string Externe bussnelheid (in MHz) (type 4) MaxMemorySize string Maximale grootte geheugenmodule (in MB) (type 16 - maximale capaciteit of als type 16 niet beschikbaar, maximale grootte geheugenmodule type 5) MaxMemorySlots string Aantal bijbehorende geheugensleuven (aantal geheugenapparaten in type 16 of als type 16 niet beschikbaar is, aantal bijbehorende geheugensleuven in type 5) ChassisManufacturer string Fabrikant behuizing (type 3) ChassisType string Type behuizing (type 3) ChassisVersion string Versie behuizing (type 3) MotherboardManufacturer string Fabrikant moederbord (type 2) MotherboardProductCode string Productcode moederbord (type 2) MotherboardVersion string Versie moederbord (type 2) MotherboardSerialNumber string Serienummer moederbord (type 2) ComputerName string Naam van de computer IpAddress string IP-adres van de computer in de notatie a.b.c.d SubnetMask string Subnetmasker in notatie a.b.c.d. Reeks is leeg als gegevens niet beschikbaar zijn DefaultGateway string IP-adres van standaard gateway in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg als gegevens niet beschikbaar zijn DnsServer1 string DNS server #1 IP-adres in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg als gegevens niet beschikbaar zijn DnsServer2 string DNS server #2 IP-adres in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg als gegevens niet beschikbaar zijn DnsServer3 string DNS server #3 IP-adres in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg als gegevens niet beschikbaar zijn DnsServer4 string DNS server #4 IP-adres in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg als gegevens niet beschikbaar zijn DhcpEnabled int 0 -> Geen gegevens beschikbaar, 1 -> DHCP op clientcomputer is ingeschakeld, 2 -> uitgeschakeld DhcpServer string IP-adres van DHCP-server in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg als gegevens niet beschikbaar zijn WinsEnabled string 0 -> Geen gegevens beschikbaar, 1 -> WINS-resolutie op clientcomputer is ingeschakeld, 2 -> uitgeschakeld PrimaryWinsServer string IP-adres van primaire WINS-server in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg indien niet beschikbaar. SecondaryWinsServer int IP-adres van secundaire WINS-server in de notatie a.b.c.d. Reeks is leeg indien niet beschikbaar. ConnectionGatewayIp int IP-adres in de notatie a.b.c.d verkregen door de KServer als bronadres van de agent. Dit IP-adres is de netwerk-gateway van de agent en verschilt van IpAddress als de computer zich bijvoorbeeld achter NAT bevindt. Reeks is leeg indien niet beschikbaar. OsType string Reeks bevat type besturingssysteem, zoals 95, 98, NT4, 2000, NT3.51 of WIN32s. Afgeleid van delen van MajorVersion, MinorVersion en PlatformId. 27

30 OsInfo string Reeks bevat aanvullende info over besturingssysteem, zoals Build 1381 Service Pack 3. Afgeleid van delen van BuildNumber en CsdVersion. MajorVersion decimal Nummer hoofdversie van de Windows functieaanroep GetVersionEx(). MinorVersion string Nummer subversie uit Windows functieaanroep GetVersionEx(). Als PlatformId Win32 for Windows is, dan geeft een 0 MinorVersion Windows 95 aan. Als PlatformId Win32 for Windows is, geeft MinorVersion > 0 Windows 98 aan. MacAddr string Reeks met fysiek adres, het Media Access Control adres, van de verbinding. Een MAC-adres heeft de vorm LoginName string Aanmeldnaam van de op dit moment aangemelde gebruiker. Deze waarde wordt bij elke snelle incheck bijgewerkt. Het foutlogbestand van de agent wordt met elke verandering bijgewerkt. firstcheckin datetime tijdstempel dat de eerste keer aangeeft waarop deze agent zich op het systeem heeft aangemeld lastcheckin datetime tijdstempel dat de laatste keer aangeeft waarop deze agent zich op het systeem heeft aangemeld currentuser string aanmeldnaam van de op dit moment aangemelde gebruiker. Leeg als op dit moment niemand is aangemeld lastloginname string aanmeldnaam van de laatste gebruiker die zich op dit systeem heeft aangemeld lastreboot datetime tijdstempel wanneer dit systeem voor het laatst is herstart agentversion int versienummer van de op dit systeem geïnstalleerde agent contactname string Naam van contactpersoon die aan deze agent is toegewezen contact string adres van contactpersoon die aan deze agent is toegewezen contactphone string adres van contactpersoon die aan deze agent is toegewezen contactnotes string Notities gekoppeld aan de contactpersoon voor deze agent enabletickets int 0 als deze gebruiker geen toegang heeft tot ticketing via de gebruikersinterface enableremotecontrol int 0 als deze gebruiker geen toegang heeft tot beheer op afstand via de gebruikersinterface enablechat int 0 als deze gebruiker geen toegang heeft tot chat via de gebruikersinterface credentialname string De gebruikersnaam van de aanmeldgegevens die voor deze agent zijn ingesteld (indien van toepassing) primarykserver string het adres van de poort waarmee de agent verbinding maakt voor voor verbinding met zijn primaire kserver secondarykserver string het adres van de poort waarmee de agent verbinding maakt voor verbinding met zijn secundaire kserver quickcheckinsecs int de wachttijd, in seconden, voordat een agent een volgende snelle check-in uitvoert agenttempdir string De werkmap die de agent op dit systeem gebruikt Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. CpuDesc string Beschrijving cpu (bijvoorbeeld Pentium III Model 8) CpuSpeed int Snelheid cpu in MHz (bijvoorbeeld 601) CpuCount int Aantal processoren (bijvoorbeeld 1) TotalRam int Hoeveelheid RAM in MBytes (bijvoorbeeld 250) Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. 28

31 DriveLetter string Stationsletter van logische schijf (bijvoorbeeld C) TotalSpace int Totaal MBytes op de schijf (bijvoorbeeld voor GB) Mag nul zijn indien niet beschikbaar. UsedSpace int Aantal MBytes in gebruik (bijvoorbeeld voor GB). Mag nul zijn indien niet beschikbaar. FreeSpace int Aantal MBytes vrij (bijvoorbeeld voor GB). Mag nul zijn indien niet beschikbaar. DriveType string Vast = harde schijf Verwisselbaar = diskette of andere verwisselbare media CDROM Netwerk = toegewezen netwerkstation VolumeName string Aan volume toegewezen naam FormatType string NTFS, FAT32, CDFS, enz. GetMachineCollectionList Geeft een array terug van alle computerverzamelingen. Teruggegeven items zijn bruikbaar als argumenten voor GetMachineList om de uitvoer te filteren. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. collectionname string De naam van de verzameling. GetMachineGroupList Geeft een array terug van alle computergroepen waarvoor de geverifieerde account rechten heeft om ze te zien. Teruggegeven items zijn bruikbaar als argumenten voor GetMachineList om de uitvoer te filteren. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. groupname string Het computergroep-id. 29

32 GetMachineList Geeft een array terug van alle computes waarvoor de geverifieerde gebruiker toegangsrechten heeft. Ondersteunt optioneel filteren van de teruggegeven computergroep of computerverzameling. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. MachineGroupID string Een actueel bestaande computergroep. Als dit veld leeg blijft, worden alle computers teruggegeven. IpAddress string het IP-adres van de agentcomputer MacAddr string het MAC-adres van de agentcomputer groupname string Groepsnaam die voor elke agent wordt gebruikt firstcheckin datetime de eerste keer dat een agent incheckt bij de VSA agentguid decimal Een globaal unieke aanduiding voor een computer-id groeps-id account en de bijbehorende agent. GetMachineUptime Geeft een array terug met statistische gegevens over de actieve tijd van computer voor een aangeboden AgentGuid of computergroep of voor alle computers al ReturnAllRecords is ingesteld op waar. rptdate stelt de begindatum voor de uit te voeren berekening in op de huidige datum. Alle uitvoer is onderworpen aan beveiligingsfiltering, waaronder de agentguid en computergroep subgroepen. Als u dus een agentguid of computergroep aanbiedt waarvoor u geen rechten hebt om ze te bekijken, krijgt u niets terug. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. agentguid decimal Een globaal unieke aanduiding voor een computer-id groeps-id account en de bijbehorende agent. machinename string Volledige computernaam. Alles links van de linker decimale punt is de computernaam. totalonline int Het totale aantal seconden dat de computer online was gedurende de meettijd. measuretime int Het totale aantal seconden het systeem is gemeten (laatste - oudste - uitgesteld alarm tijden). lateststatdate datetime De laatste keer dat het systeem is gemeten, gewoonlijk het laatste record in het agentlogboek voor een offline-systeem. olderstatdate datetime Het vroegste tijdstip waarop het systeem is gemeten. 30

33 GetNotesList Geeft een array terug van nieuwe ticketnotities toegevoegd sinds de laatste aanvraag. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. TicketID int Het ticket ID. Author string De auteur van de notitie. DateEntered datetime De datum waarop de notitie is gemaakt of voor het laatst gewijzigd. NoteText string De tekst van de notitie. GetOrgLocation Geeft het adres van een organisatie terug, inclusief lengte- en breedtegraad. orgid string Unieke aanduiding. orgref string Unieke naam. partitionid string Identificatie partner. orgname string De naam van de organisatie. street string Het adres. city string De plaats usstate string De staat (VS). postalcode string De postcode. country string Het land. countrycode string De landcode. longitude string De lengtegraad voor de locatie van de organisatie. latitude string De breedtegraad voor de locatie van de organisatie. GetOrgs Geeft de organisaties terug die de aangemelde VSA-gebruiker kan bereiken. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. orgname string De naam van de organisatie. orgref string Unieke naam. 31

34 orgid string Unieke aanduiding. CustomerID string Unieke aanduiding voor de klant. GetOrgsByScopeID Geeft de organisaties terug die een opgegeven bereik kan benaderen. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. orgname string De naam van de organisatie. orgref string Unieke naam. orgid string Unieke aanduiding. CustomerID string Unieke aanduiding voor de klant. GetOrgTypes Geeft details terug over computers voor het aangeboden computergroeps-id. Meerdere records worden terugggegeven van de volgende velden. orgtypeid decimal Unieke aanduiding. orgtyperef string De unieke naam van het organisatietype. status int 1=Actief description string Een beschrijving van het organisatietype. GetPackageURLs Haalt een lijst op van de URL's van alle agentpakketten die beschikbaar zijn voor de aangemelde gebruiker. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. 32

35 URL string De URL. PackageName string De naam van het agentpakket. Description string De beschrijving van het agentpakket. GetPartnerUserLocation Geeft de locatie terug van een VSA-gebruiker die specifiek is voor de partner, inclusief de lengte- en breedtegraad van de VSA-gebruiker. adminid string De unieke aanduiding van de VSA. adminname string De gebruikersnaam van de VSA. partitionid string De aanduiding voor de partner. longitude string De lengtegraad voor de locatie van de VSA-gebruiker. latitude string De breedtegraad voor de locatie van de VSA-gebruiker. GetPublishedViewColumns Geeft een array terug met alle kolommen voor een gepubliceerde databaseweergave. Meerdere records worden terugggegeven van de volgende velden. name string Naam van de kolom in de databaseweergave. datatype string Gegevenstype van de kolom in de databaseweergave. GetPublishedViewRows Geeft een array terug met alle rijen voor een gepubliceerde databaseweergave met een WHERE-claus. 33

36 PublishedViewRows string Array met rijgegevens. GetPublishedViews Geeft een array terug met alle gepubliceerde databaseweergaven. Meerdere records worden terugggegeven van de volgende velden. PublishedView string Naam van de databaseweergave. GetRoles Geeft de rollen terug die de aangemelde VSA-gebruiker kan bereiken. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. roleid string Unieke aanduiding. isactive boolean Rol is actief of inactief. GetScopes Geeft de bereiken terug die de aangemelde VSA-gebruiker kan bereiken. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. scopeid string Unieke aanduiding. 34

37 GetTicket Geeft ticketgegevens terug voor het aangeboden MonitorTicketID. TicketID int uniek ID-nummer voor probleemticket Machine_GroupID string Een samengevoegde representatie van computer-id en de bijbehorende groeps-id. agentguid decimal Een globaal unieke aanduiding voor een computer-id groeps-id account en de bijbehorende agent. machname string Computernaam die voor elke agent wordt gebruikt groupname string Groepsnaam die voor elke agent wordt gebruikt TicketSummary string korte beschrijving van het ticket Assignee string Naam beheerder aan wie het ticket is toegewezen CreatedBy string naam beheerder (of computer-id indien ingevoerd door gebruiker) van degene die dit ticket heeft gemaakt CreationDate string tijdstempel wanneer het ticket is gemaakt DueDate string datum waarop ticket verwerkt moet zijn LastModifiedDate string Datum van de laatste notitie die voor dit ticket is ingevoerd ResolutionDate string tijdstempel wanneer het ticket is gesloten UserName string De naam van de aanbieder User string Het adres van de aanbieder UserPhone string Het telefoonnummer van de aanbieder Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. TicketLabel string Het label van het veld IntegerValue int De waarde van een integerveld NumberValue decimal De waarde van een numeriek veld StringValue string De waarde van een tekenreeksveld ListValue string De waarde van een lijstveld GetTicketList Geeft standaard een array terug met nieuwe tickets die sinds de laatste aanvraag zijn toegevoegd. Geeft alle tickets terug als ReturnAllRecords is ingesteld op waar. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. TicketID int uniek ID-nummer voor probleemticket Machine_GroupID string Een samengevoegde representatie van computer-id en de bijbehorende groeps-id. agentguid decimal Een globaal unieke aanduiding voor een computer-id groeps-id account en de bijbehorende agent. TicketSummary string korte beschrijving van het ticket 35

38 GetTicketNotes Geeft een array terug met notities die bij het aangeboden ticket behoren. Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. TicketID int Het ticket ID. Author string De auteur van de notitie. DateEntered datetime De datum waarop de notitie is gemaakt of voor het laatst gewijzigd. NoteText string De tekst van de notitie. GetTicRequestTicket Geeft het ticket-id terug dat is gekoppeld aan een ticket aanvraag-id. ticketid string unieke aanduiding voor ticket GetVerboseMachineGroupList Indien van toepassing worden meerdere records terugggegeven van de volgende velden. groupname string Het computergroep-id. machgroupguid string GUID van de computergroep. parentgroupguid string GUID van de hogerliggende computergroep als deze bestaat. orgfk string Vreemde sleutel (foreign key) voor de organisatie die de computergroep bevat. 36

39 LockFunctionAccess Vergrendelt toegang tot functies van de aangeboden gebruikersrol voor de aangeboden basisgebruikersrol. Primitieven De volgende primitieve handelingen op gegevenstypen worden eveneens geboden. Elke primitieve handeling gebruikt hetzelfde xml-contract als de overeenkomstige handelingen op meerdere kolommen. Elke primitief geeft een tekenreekswaarde terug die verder verwerkt moet worden. Primitief Resultaat Gegevensty pe PrimitiveAddMachGroupToScope PrimitiveAddMachGroupToScopeResult string PrimitiveAddOrg PrimitiveAddOrgResult string PrimitiveAddOrgDeptStaff PrimitiveAddOrgDeptStaffResult string PrimitiveAddOrgToScope PrimitiveAddOrgToScopeResult string PrimitiveAddScope PrimitiveAddScopeResult string PrimitiveAddScopeOrg PrimitiveAddScopeOrgResult string PrimitiveAddTicRequest PrimitiveAddTicRequestResult string PrimitiveAddUserToRole PrimitiveAddUserToRoleResult string PrimitiveAddUserToScope PrimitiveAddUserToScopeResult string PrimitiveAssignRole PrimitiveAssignRoleResult string PrimitiveAssignScope PrimitiveAssignScopeResult string PrimitiveAuthenticate PrimitiveAuthenticateResult string PrimitiveCloseAlarm PrimitiveCloseAlarmResult string PrimitiveCreateMachineGroup PrimitiveCreateMachineGroupResult string PrimitiveCreateRole PrimitiveCreateRoleResult string PrimitiveDeleteMachineGroup PrimitiveDeleteMachineGroupResult string PrimitiveDeleteOrg PrimitiveDeleteOrgResult string PrimitiveDeleteScope PrimitiveDeleteScopeResult string PrimitiveEchoMt PrimitiveEchoMtResult string PrimitiveGetAlarm PrimitiveGetAlarmResult string PrimitiveGetAlarmList PrimitiveGetAlarmResult string PrimitiveGetLogEntry PrimitiveGetLogEntryResult string 37

40 PrimitiveGetMachine PrimitiveGetMachineResult string PrimitiveGetMachineCollectionList PrimitiveGetMachineCollectionListResult string PrimitiveGetMachineGroupList PrimitiveGetMachineGroupListResult string PrimitiveGetMachineGroups PrimitiveGetMachineGroupsResult string PrimitiveGetMachineList PrimitiveGetMachineListResult string PrimitiveGetMachineUptime PrimitiveGetMachineUptimeResult string PrimitiveGetNotesList PrimitiveGetNotesListResult string PrimitiveGetOrgLocation PrimitiveGetOrgLocationResult string PrimitiveGetOrgs PrimitiveGetOrgsResult string PrimitiveGetOrgsByScopeID PrimitiveGetOrgsByScopeIDResult string PrimitiveGetOrgTypes PrimitiveGetOrgTypesResult string PrimitiveGetPartnerUserLocation PrimitiveGetPartnerUserLocationResult string PrimitiveGetPublishedViewColumns PrimitiveGetPublishedViewColumnsResult string PrimitiveGetPublishedViewRows PrimitiveGetPublishedViewRowsResult string PrimitiveGetPublishedViews PrimitiveGetPublishedViewsResult string PrimitiveGetRoles PrimitiveGetRolesResult string PrimitiveGetScopes PrimitiveGetScopesResult string PrimitiveGetTicRequestTicket PrimitiveGetTicRequestTicketResult string PrimitiveGetTicket PrimitiveGetTicketResult string PrimitiveGetTicketList PrimitiveGetTicketListResult string PrimitiveGetTicketNotes PrimitiveGetTicketNotesResult string PrimitiveGetVerboseMachineGroup List PrimitiveGetVerboseMachineGroupListResult string PrimitiveRemoveUserFromRole PrimitiveRemoveUserFromRoleResult string PrimitiveResetPassword PrimitiveResetPasswordResult string PrimitiveSetPartnerUserLocation PrimitiveSetPartnerUserLocationResult string PrimitiveUpdateOrg PrimitiveUpdateOrgResult string PrimitiveUpdateTicket PrimitiveUpdateTicketResult string PrimitiveUpdateUser PrimitiveUpdateUserResult string RemoveUserFromRole Verwijdert een VSA-gebruiker uit een rol. ResetPassword Stelt het gebruikerswachtwoord opnieuw in. 38

41 RoleMembership Wijst een gebruiker toe aan een gebruikersrol. SendAdminMessage Stuurt een bericht naar een gebruiker. SetAdminPassword Stelt het wachtwoord voor een opgegeven gebruiker opnieuw in. SetGroupLicenseInfo Stelt het maximale aantal agenten in dat voor een opgegeven groep is toegestaan. 39

42 SetPartnerUserLocation Stelt de huidige lengte- en breedtegraad in voor de VSA-gebruiker. AdminId decimal Unieke aanduiding voor de VSA-gebruiker. UpdateOrg Werkt de informatie voor een organisatie bij. UpdateTicket Werkt een of meer velden voor een ticket bij. Alleen velden opgesomd op de pagina Ticketing > lezer kunnen worden bijgewerkt. Lijstvelden bijwerken In het onderstaande voorbeeld is het veld Origin een veld van het type List (lijst) met vier mogelijke waarden. Een aanvraag geeft de naam door van het veld, Origin, en een getal dat de positie van de waarde in de lijst weergeeft, te beginnen met 1. Zo staat de waarde Phone op de tweede positie in de lijst, zodat de waarde die wordt doorgegeven om het veld Origin te veranderen in Phone 2 is. 40

43 Waarschuwing: De waarden in de keuzelijsten wijzigen door de volgorde te veranderen of door een nieuwe waarde in de lijst in te voegen, verandert de waarde die wordt geselecteerd door de handeling UpdateTicket. Zorg er voor dat gebruikers zich bewust zijn van deze beperking voordat ze wijzigingen aanbrengen in de veldwaarden van lezer. Een ticket afsluiten Het bijwerken van een ticket kan omvatten het sluiten van een aangeboden MonitorTicketID door het veld Status bij te werken met de waarde 3, doe de derde waarde weergeeft in de keuzelijst van het veld Status. Hieronder staat een voorbeeld. Extra <TicketField> u kunt naam/waarde-elementen toevoegen aan onderstaand voorbeeld om meerdere velden bij te werken. <UpdateTicketRequest> <TicketID>1</TicketID> <TicketFields> <TicketField> <Name>Status</Name> <Value>3</Value> </TicketField> </TicketFields> <SessionID> </SessionID> </UpdateTicketRequest> Andere soorten velden bijwerken De volgende andere soorten ticketvelden kunnen eveneens worden bijgewerkt: String: kan elke tekst bevatten tot maximaal 500 tekens. Vooral geschikt voor zaken zoals probleemlocaties of andere variabelen die niet op de samenvattingsregel thuishoren. Integer: kan elke positieve of negatieve gehele waarde bevatten. Number (nn.d): een getal dat altijd een cijfer rechts van de komma bevat. Number (nn.dd): een getal dat altijd twee cijfers rechts van de komma bevat. Number (nn.ddd): een getal dat altijd drie cijfers rechts van de komma bevat. Number (nn.dddd): een getal dat altijd vier cijfers rechts van de komma bevat. Teruggegeven velden 41

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 1,0

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 1,0 Kaseya 2 Kaseya Service Desk Gebruikershandleiding Versie 1,0 June 11, 2010 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public and Private Sector IT

Nadere informatie

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0 Kaseya 2 Agentconfiguratie en gebruik Snelstartgids voor VSA 6,0 June 11, 2010 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public and Private Sector

Nadere informatie

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0 Kaseya 2 Configuratie bewaken Snelstartgids voor VSA 6,0 June 11, 2010 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public and Private Sector IT organizations.

Nadere informatie

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2 Kaseya 2 Installatie en update van Kaseya Server Gebruikershandleiding Versie 6.2 November 9, 2011 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

De handboek van KPPP. Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff

De handboek van KPPP. Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Op een gemakkelijke manier online geraken 8 2.1 Voordat u begint moet u de volgende informatie

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Het handboek van kdm. Oswald Buddenhagen Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van kdm. Oswald Buddenhagen Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Oswald Buddenhagen Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 Snelstartgids 7 3 Het aanmeldscherm 9 4 kdm

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant xw460c blade workstation. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant xw460c blade workstation

Nadere informatie

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Gegevens laden en modelleren Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech,

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10. Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver,

Nadere informatie

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Installatie- en configuratiehandleiding voor de Xelion SMS gateway Dit document is bedoeld voor beheerders Inhoud 1 SMS module - Xelion Phone System... 1 1.1

Nadere informatie

Mobile Device Manager Handleiding voor de portal

Mobile Device Manager Handleiding voor de portal Mobile Device Manager Handleiding voor de portal Inhoud 1 Inleiding 5 2 Aan de slag 6 2.1 Ondersteunde mobiele besturingssystemen 6 2.2 Ondersteunde browsers voor toegang tot de portal 7 2.3 Specifieke

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie