GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels"

Transcriptie

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Belangrijke informatie voor gebruikers Informatie over regelgeving... 2 Veiligheidsinstructies Veiligheidsmaatregelen Labels Noodprocedure Recycling-informatie... 3 Systeembeschrijving ImageQuant LAS Hardware Beginscherm en tabblad Capture Accessoires... 4 Installatie Locatievereisten Uitpakken Instellen van instrument Verbinding met netwerk of USB-stick Transport... 5 Gebruik Opstarten Gebruiksoverzicht Plaats het monster op een lade Een beeld vastleggen Chemiluminescence capture Fluorescence capture Colorimetric capture Uitschakelen... 6 Software Software toetsenbord De belichtingstijd instellen Resultaatweergave en beeldtoolsmenu Sla het beeld op Hanteren van bestanden Systeeminstellingen Inleiding tot het Instellingenvenster Opslaglocatie Datum en tijd Network ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 3

4 Inhoudsopgave Onderhoud... 7 Onderhoud ImageQuant LAS Monsterlades en filter Regelmatige inspecties... 8 Problemen oplossen Problemen met het vastgelegde beeld Ongebruikelijke geluiden en geuren Problemen met de ImageQuant LAS Problemen met de ImageQuant LAS 500 bedieningssoftware... 9 Specificaties... Index ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

5 1 Inleiding 1 Inleiding Doel van deze handleiding De gebruiksaanwijzing verstrekt de instructies die nodig zijn om de ImageQuant LAS 500 op een veilige manier te gebruiken. Vereisten Om ImageQuant LAS 500 op de daarvoor bestemde manier te gebruiken, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: U hebt de veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven gelezen en begrepen. U dient vertrouwd te zijn met het gebruik van algemene laboratoriumapparatuur en met de verwerking van biologische materialen Het instrument wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk biedt belangrijke informatie voor de gebruiker, een beschrijving van de veiligheidsmeldingen, informatie over de regelgeving en een algemene beschrijving van het bedoelde gebruik van ImageQuant LAS 500. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.2 Informatie over regelgeving Zie pagina 6 8 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 5

6 1 Inleiding 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers Lees dit voordat u de ImageQuant LAS 500 in gebruik neemt Alle gebruikers moeten de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing van ImageQuant LAS 500 lezen voordat de apparatuur wordt geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden. Bedien ImageQuant LAS 500 nooit op enige andere manier dan zoals beschreven in de gebruiksaanwjzing. Doet u dit wel, dan wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en u kunt de apparatuur beschadigen. Beoogd gebruik ImageQuant LAS 500 is een CCD-camerasysteem dat digitale beelden van chemieluminescente, geverfde of fluorescente gel en membranen produceert. De ImageQuant LAS 500 is uitsluitend bedoeld voor onderzoek en mag niet worden gebruikt voor klinische procedures of diagnostische doeleinden. Veiligheidsberichten Deze gebruikersdocumentatie bevat WAARSCHUWINGEN, LET OP-meldingen en AAN- WIJZINGEN met betrekking tot het veilige gebruik van het product. Zie de onderstaande definities. Waarschuwingen WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan; als deze niet wordt vermeden, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. 6 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

7 1 Inleiding 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers Let op LET OP LET OP geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot lichte of gematigde verwondingen. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. Aanwijzingen AANWIJZING AANWIJZING geeft instructies aan die moeten worden opgevolgd om schade aan het product of andere apparatuur te voorkomen. Opmerkingen en tips Opmerking: Tip: Een opmerking wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk is voor een probleemloos en optimaal gebruik van het product. Een Tip bevat nuttige informatie waarmee u uw procedures kunt verbeteren of optimaliseren. Typografische conventies Software-items in de tekst worden aangegeven door middel van bold italic tekst. De verschillende menu-niveaus worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Zo verwijst File:Open naar de opdracht Open in het menu File. Hardware-items worden in de tekst worden aangegeven door middel van vetgedrukte tekst (bijv. de schakelaar Power). ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 7

8 1 Inleiding 1.2 Informatie over regelgeving 1.2 Informatie over regelgeving Deze paragraaf beschrijft de richtlijnen en normen waaraan de ImageQuant LAS 500 voldoet. Informatie over de productie De onderstaande tabel biedt een samenvatting van de vereiste productiegegevens. Zie de EG-verklaring van conformiteit voor meer informatie. Vereiste Naam en adres van de fabrikant Inhoud GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-conformiteit Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen die zijn vermeld in de tabel, omdat het in overeenstemming is met de overeenkomstige geharmoniseerde normen. Richtlijn 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Richtlijn Machines (MD) Richtlijn Lage Spanning (LVD) Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Internationale normen Dit product voldoet aan de vereisten van de onderstaande normen: Norm IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA- C22.2 No EN , IEC , FCC Deel 15 B Klasse A, ICES-003 Klasse A Omschrijving Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en gebruik in laboratoria Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC vereisten. Opmerkingen EN geharmoniseerd met 2006/95/EC EN geharmoniseerd met 2004/108/EC 8 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

9 1 Inleiding 1.2 Informatie over regelgeving Norm Omschrijving Opmerkingen EN ISO EN UL94-V2 Veiligheid van machines Algemene designbeginselen. Risicobeoordeling en risicoreductie. Mate van bescherming geleverd door de behuizing Norm voor de veiligheid van de ontvlambaarheid van kunststof materialen voor onderdelen in apparaten en apparaattesten CE-markering Het CE-symbool en de bijbehorende conformiteitsverklaring zijn geldig voor het instrument wanneer het: wordt gebruikt als onafhankelijk werkende eenheid, of is aangesloten op andere CE-gemarkeerde GE Healthcare-instrumenten, of is aangesloten op andere producten die in deze gebruikersdocumentatie zijn aanbevolen of beschreven en gebruikt in dezelfde staat als waarin het is geleverd vanaf GE Healthcare, met uitzondering van de wijzigingen beschreven in de gebruikersdocumentatie. Conformiteitsverklaring voor milieu Richtlijn 2002/95/EG 2002/96/EG Regelgeving (EG) Nr 1907/2006 Titel Richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 9

10 1 Inleiding 1.2 Informatie over regelgeving Richtlijn ACPEIP Titel Administratie van de controle op vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten, Chinese beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Naleving van regelgeving voor aangesloten apparatuur Elk apparaat dat is verbonden met ImageQuant LAS 500 dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van EN /IEC of relevante geharmoniseerde normen. Binnen de EU dienen aangesloten apparaten te zijn voorzien van het CE-symbool. Lichtbronnen De veiligheid van de LED-lichtbronnen in deze apparatuur is beoordeeld door middel van risicoanalyse in overeenstemming met EN ImageQuant LAS 500 is voorzien van drie LED-lichtbronnen: LED Blauw Epi-licht UV Epi-licht Wit Epi-licht Golflengte 460 nm 365 nm 470 tot 635 nm 10 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

11 2 Veiligheidsinstructies 2 Veiligheidsinstructies Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beschrijft veiligheidsvoorzieningen, veiligheidslabels en noodprocedures voor de ImageQuant LAS 500, als aanvulling op de informatie over het veilig afvoeren van het instrument. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.2 Labels 2.3 Noodprocedure 2.4 Recycling-informatie Zie pagina ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 11

12 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.1 Veiligheidsmaatregelen Inleiding De ImageQuant LAS 500 wordt aangedreven door netstroom en gebruikt beeldmonsters die gevaarlijk kunnen zijn. Voordat u de apparatuur installeert, gebruikt of onderhoudt, dient u zich bewust te zijn van de gevaren die in deze gebruikersdocumentatie worden beschreven. Volg de gegeven instructies om persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen. Algemene voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Gebruik de apparatuur niet als u rook, vreemde geluiden of vreemde geuren opmerkt of als de apparatuur ongewoon heet wordt. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het gebruik onmiddellijk, schakel de aan/uit-schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van GE Healthcare om de apparatuur te laten repareren. WAARSCHUWING Beschadig het netsnoer niet door hem om te buigen, te verdraaien, te verwarmen of onder de apparatuur vast laat zitten. Het gebruik van beschadigde netsnoeren kan leiden tot brand of een elektrische schok. Als de netsnoeren zijn beschadigd, neemt u contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van GE Healthcare voor vervanging. WAARSCHUWING Toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer met stekker. De toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer niet blokkeren. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te halen zijn. 12 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

13 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Het gebruik van deze apparatuur op andere manieren dan aangegeven in de gebruikersdocumentatie kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke UV-straling. LET OP Blokkeer de luchtopeningen niet en zorg dat de luchtopeningen vrij blijven van stof en vuil. Als de luchtopeningen worden geblokkeerd, kan dit leiden tot oververhitting en storing van de apparatuur. Plaats het instrument zodanig dat er ten minste 20 cm ruimte vrij is tussen de machine en de muren of andere apparatuur en 10 cm aan de zijden voor een goede koeling. AANWIJZING Deze apparatuur is alleen bedoeld voor laboratoriumgebruik. Persoonlijke bescherming LET OP Delen van deze apparatuur kunnen UV-straling uitzenden. Vermijd blootstelling. Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril. UV-straling kan ook ernstige brandwonden en langdurig letsel aan huid en ogen tot gevolg hebben. LET OP Als de deur openstaat en er geknoeid is met het slot, zal er UV-licht en zichtbaar licht worden uitgestraald. Kijk niet in het licht dat door de lichtbronnen wordt uitgestraald. Dit kan het gezichtsvermogen schaden. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 13

14 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en een laboratoriumjas of iets gelijksoortigs wanneer u monsters hanteert. Het instrument installeren en verplaatsen WAARSCHUWING Gebruik een geschikt netsnoer dat voldoet aan de plaatselijke wetten en regelgeving en dat wordt geleverd door GE Healthcare. Gebruik geen ongeschikt netsnoer. WAARSCHUWING Gebruik in de VS en Europa (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen en Roemenië) het geschikte netsnoer dat wordt meegeleverd in het productpakket. Gebruik in andere landen het geschikte netsnoer dat los van het productpakket wordt geleverd door GE Healthcare. Gebruik geen ongeschikt netsnoer. WAARSCHUWING Sluit de stroomvoorziening rechtstreeks aan op een geaard stopcontact in de muur. Het gebruik van verlengsnoeren of meerdere apparaten op een stopcontact kan leiden tot brand en elektrische schokken. LET OP Plaats de apparatuur niet op onstabiele tafels of op hellende vlakken, aangezien de apparatuur kan vallen. Dit kan tot verwonding leiden. 14 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

15 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Plaats de apparatuur of delen ervan niet in direct zonlicht. Dit kan de prestatie verminderen. LET OP Zet de aan/uit-schakelaar uit en haal de snoeren uit het apparaat voordat u het apparaat verplaatst. AANWIJZING Sluit geen telefoonlijnen aan op de LAN-aansluiting. Alleen de niet beschermde kabels met IEC I/VL norm zijn geschikt voor gebruik op deze aansluiting. Gebruik WAARSCHUWING Gebruik de apparatuur niet in of in de buurt van een gootsteen of in vochtige of stoffige omgevingen. Dit kan leiden tot brand en elektrische schokken. WAARSCHUWING Als het onweert mag u de stekker niet aanraken. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben. LET OP Reagentia die worden gebruikt bij het voorbereiden van het monster moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 15

16 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Leun niet op de monsterdeur. Hierdoor kan er breuk in de apparatuur ontstaan of de machine kan omvallen waardoor u letsel kunt oplopen. LET OP Gebruik de hendel om de deur te openen of sluiten. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of vingers tussen de deur komen als u de deur sluit. LET OP Plaats geen zware objecten op de apparatuur. Deze kunnen vallen en verwondingen veroorzaken. LET OP Laat na belichting geen monsters in de apparatuur achter. Als u dat toch doet, kunnen deze monsters in kwaliteit achteruitgaan en schade veroorzaken. AANWIJZING Raak de vensters van de lichtbronnen en de lens niet aan. Dit kan de prestatie verminderen. AANWIJZING Bekras het filter niet en laat het ook niet vallen, omdat dan de prestatie kan verminderen. 16 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

17 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Onderhoud WAARSCHUWING Probeer de apparatuur niet te wijzigen. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. WAARSCHUWING Gebruik niet te veel vloeistof tijdens het schoonmaken ImageQuant LAS 500, omdat dit tot storingen in het product of elektrische schokken kan leiden. LET OP Draag handschoenen om direct contact met chemische stoffen te voorkomen. LET OP Zet de aan/uit-schakelaar uit voordat u de binnenkant van het apparaat gaat schoonmaken. LET OP Haal de stekker van de apparatuur uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. LET OP Wees voorzichtig bij het aansluiten van het netsnoer. Trek niet aan de kabel en pak de stekker niet met natte handen vast. LET OP Druk niet te hard op het oppervlak van het aanraakscherm. Hierdoor kan het oppervlak breken en kan dit leiden tot letsel. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 17

18 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen AANWIJZING Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen, zoals een schuursponsje. Hiermee kunnen er krassen op het oppervlak komen. 18 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

19 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels 2.2 Labels Inleiding Op de buitenzijde van de ImageQuant LAS 500 is een etiket bevestigd dat de apparatuurspecificaties aangeeft alsmede de voorzorgsmaatregelen die vereist zijn om ImageQuant LAS 500 veilig te gebruiken. Deze paragraaf geeft de symbolen aan die worden gebruikt op het etiket en de aanvullende symbolen die worden gebruikt op het instrument. Serienummer van de ImageQuant LAS 500 Het serienummer van de ImageQuant LAS 500 bevindt zich op het etiket op de achterkant van het instrument. De symbolen die worden gebruikt op het etiket en op het instrument De volgende symbolen worden gebruikt op het etiket en op het instrument: Label Betekenis Waarschuwing! Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het systeem gaat gebruiken. Open geen beschermkappen of vervang geen onderdelen tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 19

20 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Label Betekenis Het systeem voldoet aan de voorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in Australië en Nieuw-Zeeland Het systeem voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Dit symbool geeft aan dat afval van elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden verwijderd als ongesorteerd gemeentelijk afval, en dat het apart moet worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van apparatuur. Dit symbool geeft aan dat het product gevaarlijke materialen bevat die de grenzen overschrijden die zijn vastgelegd in de Chinese norm SJ/T (Vereisten voor concentratielimieten van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische informatieproducten). Dit symbool geeft aan dat het systeem is gecertificeerd door een nationaal erkend testlaboratorium (NTRL). Een NRTL is een door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) erkende organisatie die aann3732 de wettelijke verplichtingen in de USA titel 29 van de Code of Federal Regulations (29 CFR) Part voldoet. Dit symbool geeft het aansluitpunt aan van de USB-stick op de Image- Quant LAS ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

21 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Plaats van etiket en aanvullende symbolen ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 21

22 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedure 2.3 Noodprocedure In geval van nood: Schakel de ImageQuant LAS 500 uit met behulp van de stroomschakelaar. Haal de stekker uit het stopcontact. WAARSCHUWING Toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer met stekker. De toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer niet blokkeren. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te halen zijn. 22 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

23 2 Veiligheidsinstructies 2.4 Recycling-informatie 2.4 Recycling-informatie Inleiding Deze paragraaf bevat informatie over de afvoer van het ImageQuant LAS 500-systeem. Ontsmetting De apparatuur en de accessoires moeten voor het buiten gebruik stellen vrij zijn van verontreinigingen en alle lokale voorschriften met betrekking tot afvalverwerking moeten worden opgevolgd. De monsters moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Verwijdering, algemene instructies Wanneer de ImageQuant LAS 500 buiten bedrijf wordt gesteld, dienen de verschillende materialen te worden gescheiden en gerecycled in overeenstemming met de nationale en plaatselijke milieuvoorschriften. Verwijdering van elektrische componenten Het afval van elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden verwijderd als niet-gesorteerd gemeentelijk afval, en moet afzonderlijk worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van de apparatuur. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 23

24 3 Systeembeschrijving 3 Systeembeschrijving Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat informatie over de ImageQuant LAS 500 hardwarecomponenten, de accessoires, het beginscherm en een functie-overzicht. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 3.1 ImageQuant LAS Hardware 3.3 Beginscherm en tabblad Capture 3.4 Accessoires Zie pagina ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

25 3 Systeembeschrijving 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Functieoverzicht De volgende functies zijn aanwezig op de ImageQuant LAS 500: Een zeer gevoelige CCD-camera met 8,3 megapixels Snelle koelcapaciteit Eenvoudig te installeren en gebruiksklaar binnen 5 minuten na opstarten Aanraakscherm Chemiluminescente beeldvorming met hoge gevoeligheid Genereren van een gecombineerd kleurenbeeld van een chemiluminescent proefbeeld en een wit licht-beeld van een kleurenmarker Fluorescente beeldvorming met gebruikmaking van blauwe en UV Epi-lichtbronnen Foto's van gekleurde gels of membranen verkregen met wit licht-illuminatie Intuïtief ontwerp met gebruiksvriendelijke beeldanalysehulpmiddelen ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 25

26 3 Systeembeschrijving 3.2 Hardware 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 buitenzijde De volgende afbeeldingen en tabel tonen de belangrijkste hardwarecomponenten aan de buitenzijde van ImageQuant LAS Onderdeel Naam Aanraakscherm USB-poort Behuizing Deur Netschakelaar Ethernet-poort Stroomaansluiting Omschrijving Gebruikersinterface USB 2.0-poort voor aansluiting van USB-stick Opmerking: USB-sticks met wachtwoordbeveiliging worden niet ondersteund. Donkere doos voor instrument Instrumentdeur Tuimelschakelaar: I Stroom AAN O Stroom UIT Aansluitpunt voor netwerkkabel (ethernet) Aansluitpunt voor netsnoer 26 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

27 ImageQuant LAS Systeembeschrijving 3.2 Hardware Binnenzijde van de ImageQuant LAS 500 De volgende afbeeldingen en tabel tonen de belangrijkste hardwarecomponenten aan de binnenzijde van ImageQuant LAS Onderdeel Naam Laadsleuf van filter Epi-lichtbronnen Monsterkamer Ladegeleider Deur Omschrijving Sleuf voor oranje filter. Gebruikt voor de detectie van fluorescentie van meer dan 560 nm. Lichtbronnen: Gecombineerd blauw (460 nm) en UV (365 nm) Epi-licht Wit ( nm) Epi-licht Donker compartiment waar de lade wordt geplaatst Ondersteunt en plaatst de lade Instrumentdeur ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 27

28 3 Systeembeschrijving 3.3 Beginscherm en tabblad Capture 3.3 Beginscherm en tabblad Capture Beginscherm, tabblad Capture (Auto) Het tabblad Capture wordt getoond als het beginscherm wanneer de ImageQuant LAS 500 is opgestart. Het tabblad Capture bevat twee panelen, een voor de automatische belichtingstijd en een voor de handmatige belichtingstijd. Het tabblad Capture wordt bij het opstarten ingesteld op automatische belichtingstijd, Auto. De volgende afbeelding en tabel tonen de belangrijkste componenten van het tabblad Capture met de geselecteerde automatische belichtingstijd Onderdeel Functie Aankruisvakje voor colorimetrische marker, gebruikt voor chemiluminsescente monsters met colorimetrische marker Keuzerondjes voor het selecteren van Auto (automatische belichtingstijd) of Manual (handmatige belichtingstijd). Bij het opstarten wordt de automatische belichtingstijd (Auto) als standaardwaarde ingesteld. Het tabblad Capture: kies de beeldvormingsmethode en start het vastleggen Het tabblad Library: hanteren van het beeldbestand 28 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

29 3 Systeembeschrijving 3.3 Beginscherm en tabblad Capture Onderdeel 5 6 Functie Het pictogram Settings: aanpassen van systeem- en netwerkgerelateerde instellingen De knoppen Start exposure voor een van de volgende methoden: Chemiluminescentie (met of zonder colorimetrische marker) Fluorescentie Colorimetrie Klik op een van de knoppen van Start exposure om een beeld vast te leggen Datum en tijd. De datum en tijd kunnen worden ingesteld in Settings. Zie Paragraaf Datum en tijd, op pagina 94 voor verdere instructies. Aantal bestanden opgeslagen op het apparaat, als % van het gebruikte apparaatgeheugen Status van de ImageQuant LAS 500; Ready, Not Ready of Capture in progress Tabblad Capture (Manual) De volgende afbeelding en tabel tonen de componenten van het tabblad Capture wanneer de handmatige belichtingstijd is gekozen (keuzerondje Manual is geselecteerd) ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 29

30 3 Systeembeschrijving 3.3 Beginscherm en tabblad Capture Onderdeel Functie Colorimetrische vastlegging: Het is niet nodig en daarom ook niet mogelijk om een handmatige vastlegging uit te voeren van colorimetrische monsters Aankruisvakje voor colorimetrische marker, gebruikt voor chemiluminsescente monsters met colorimetrische marker Keuzerondje voor Manual. De belichtingstijd zal handmatig worden ingesteld. Zie Paragraaf 6.2 De belichtingstijd instellen, op pagina 74 voor meer informatie over het instellen van de tijd. De knop Set exposure time voor chemiluminescence (met of zonder colorimetrische marker): Klik op deze knop om de belichtingstijd in te stellen De knop Set exposure time voor fluorescentie: Klik op deze knop om de belichtingstijd in te stellen 30 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

31 3 Systeembeschrijving 3.4 Accessoires 3.4 Accessoires De volgende tabel toont de accessoires die worden geleverd met het ImageQuant LAS 500-systeem. Onderdeel Omschrijving Eiwitlade Artikelnummer DNA-lade Wit inlegstuk voor gels of membranen met colorimetrische marker en kleuringen Oranje filter (560LP) voor detectie van fluorescentie van meer dan 560 nm Accessoiredoos Netsnoer (voor Noord-Amerika) Netsnoer (voor Europa) ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 31

32 4 Installatie 4 Installatie Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat informatie over het uitpakken, installeren en vervoeren van het ImageQuant LAS 500-systeem. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 4.1 Locatievereisten 4.2 Uitpakken 4.3 Instellen van instrument 4.4 Verbinding met netwerk of USB-stick 4.5 Transport Zie pagina ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

33 4 Installatie 4.1 Locatievereisten 4.1 Locatievereisten De volgende tabel geeft een samenvatting van de vereisten van de stroomvoorziening en de omgeving. Parameter voedingsspanning Fasen frequentie Maximaal vermogen Aarding Vereiste 100 tot 240 V~ Enkele fase (met 3P aarding) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 moet altijd op een geaard stopcontact zijn aangesloten. Het is noodzakelijk om het netsnoer van dit instrument aan te sluiten op een 2P+E type stopcontact voor de veiligheid van de mens, externe ruisbeveiliging en een stabiele werking. Omgevingstemperatuur Bediening: 18 tot 28 Vervoer/opslag: -25 tot 70 Plaatsing Vochtigheid De plaatsing van de ImageQuant LAS 500 moet aan de volgende vereisten voldoen: Een stabiele laboratoriumtafel met een draagcapaciteit van 490 N (50 kg) of meer en vlakheid binnen 2º Er moet ten minste 20 cm vrije ruimte voor het apparaat en 10 cm aan alle zijden zijn Uit de buurt van direct zonlicht Bediening: 15% tot 70%, niet condenserend Vervoer/opslag: 5% tot 95%, niet condenserend ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 33

34 4 Installatie 4.2 Uitpakken 4.2 Uitpakken Visuele inspectie Controleer: of alle apparatuur overeenkomstig de stuklijst in de krat zit. de apparatuur op mogelijke schade en documenteer deze zorgvuldig wanneer u deze aantreft voordat u begint met installeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigingen worden aangetroffen, neemt u onmiddellijk contact op met uw GE Healthcare-vertegenwoordiger. Instructie voor het uitpakken Volg de instructies bij het uitpakken van het ImageQuant LAS 500-systeem: Stap 1 Werkzaamheden Knip de polypropyleen banden door. 2 Verwijder de tape aan de bovenzijde van de doos. 34 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

35 4 Installatie 4.2 Uitpakken Stap 3 Werkzaamheden Open de bovenzijde van de doos en verwijder de gebruiksaanwijzing en het bovenste verpakkingsmateriaal. 4 Verwijder het bovenste verpakkingsmateriaal uit de doos van de onderste verpakking, til de interne doos uit het onderste verpakkingsmateriaal en de verpakking. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 35

36 4 Installatie 4.2 Uitpakken Stap 5 Werkzaamheden Snij de polypropyleen banden van de interne doos door. 6 Verwijder het bovenste verpakkingsmateriaal uit de doos, de accessoiredoos en het verpakkingsmateriaal rond het apparaat. 7 Pak de accessoiredoos uit. 8 Ga naar Paragraaf4.3 Instellen van instrument, op pagina37 om ImageQuant LAS 500 in te stellen. 36 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

37 4 Installatie 4.3 Instellen van instrument 4.3 Instellen van instrument Volg de instructies om ImageQuant LAS 500 in te stellen. Stap 1 Werkzaamheden Til de ImageQuant LAS 500 uit de onderste verpakking en plaats hem op een werkbank. LET OP Plaats de apparatuur niet op onstabiele tafels of op hellende vlakken, aangezien de apparatuur kan vallen. Dit kan tot verwonding leiden. LET OP Plaats de apparatuur of delen ervan niet in direct zonlicht. Dit kan de prestatie verminderen. LET OP Blokkeer de luchtopeningen niet en zorg dat de luchtopeningen vrij blijven van stof en vuil. Als de luchtopeningen worden geblokkeerd, kan dit leiden tot oververhitting en storing van de apparatuur. Houd alle zijden van het instrument ten minste 20 cm aan de voorkant en 10 cm aan de zijkanten verwijderd van muren of andere apparatuur voor een goede koeling. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 37

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie

Nadere informatie

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Machinetype(n): 5062, 4916 Model(len): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11

Nadere informatie