GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels"

Transcriptie

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Belangrijke informatie voor gebruikers Informatie over regelgeving... 2 Veiligheidsinstructies Veiligheidsmaatregelen Labels Noodprocedure Recycling-informatie... 3 Systeembeschrijving ImageQuant LAS Hardware Beginscherm en tabblad Capture Accessoires... 4 Installatie Locatievereisten Uitpakken Instellen van instrument Verbinding met netwerk of USB-stick Transport... 5 Gebruik Opstarten Gebruiksoverzicht Plaats het monster op een lade Een beeld vastleggen Chemiluminescence capture Fluorescence capture Colorimetric capture Uitschakelen... 6 Software Software toetsenbord De belichtingstijd instellen Resultaatweergave en beeldtoolsmenu Sla het beeld op Hanteren van bestanden Systeeminstellingen Inleiding tot het Instellingenvenster Opslaglocatie Datum en tijd Network ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 3

4 Inhoudsopgave Onderhoud... 7 Onderhoud ImageQuant LAS Monsterlades en filter Regelmatige inspecties... 8 Problemen oplossen Problemen met het vastgelegde beeld Ongebruikelijke geluiden en geuren Problemen met de ImageQuant LAS Problemen met de ImageQuant LAS 500 bedieningssoftware... 9 Specificaties... Index ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

5 1 Inleiding 1 Inleiding Doel van deze handleiding De gebruiksaanwijzing verstrekt de instructies die nodig zijn om de ImageQuant LAS 500 op een veilige manier te gebruiken. Vereisten Om ImageQuant LAS 500 op de daarvoor bestemde manier te gebruiken, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: U hebt de veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven gelezen en begrepen. U dient vertrouwd te zijn met het gebruik van algemene laboratoriumapparatuur en met de verwerking van biologische materialen Het instrument wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk biedt belangrijke informatie voor de gebruiker, een beschrijving van de veiligheidsmeldingen, informatie over de regelgeving en een algemene beschrijving van het bedoelde gebruik van ImageQuant LAS 500. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.2 Informatie over regelgeving Zie pagina 6 8 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 5

6 1 Inleiding 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers Lees dit voordat u de ImageQuant LAS 500 in gebruik neemt Alle gebruikers moeten de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing van ImageQuant LAS 500 lezen voordat de apparatuur wordt geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden. Bedien ImageQuant LAS 500 nooit op enige andere manier dan zoals beschreven in de gebruiksaanwjzing. Doet u dit wel, dan wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en u kunt de apparatuur beschadigen. Beoogd gebruik ImageQuant LAS 500 is een CCD-camerasysteem dat digitale beelden van chemieluminescente, geverfde of fluorescente gel en membranen produceert. De ImageQuant LAS 500 is uitsluitend bedoeld voor onderzoek en mag niet worden gebruikt voor klinische procedures of diagnostische doeleinden. Veiligheidsberichten Deze gebruikersdocumentatie bevat WAARSCHUWINGEN, LET OP-meldingen en AAN- WIJZINGEN met betrekking tot het veilige gebruik van het product. Zie de onderstaande definities. Waarschuwingen WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan; als deze niet wordt vermeden, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. 6 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

7 1 Inleiding 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers Let op LET OP LET OP geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot lichte of gematigde verwondingen. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. Aanwijzingen AANWIJZING AANWIJZING geeft instructies aan die moeten worden opgevolgd om schade aan het product of andere apparatuur te voorkomen. Opmerkingen en tips Opmerking: Tip: Een opmerking wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk is voor een probleemloos en optimaal gebruik van het product. Een Tip bevat nuttige informatie waarmee u uw procedures kunt verbeteren of optimaliseren. Typografische conventies Software-items in de tekst worden aangegeven door middel van bold italic tekst. De verschillende menu-niveaus worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Zo verwijst File:Open naar de opdracht Open in het menu File. Hardware-items worden in de tekst worden aangegeven door middel van vetgedrukte tekst (bijv. de schakelaar Power). ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 7

8 1 Inleiding 1.2 Informatie over regelgeving 1.2 Informatie over regelgeving Deze paragraaf beschrijft de richtlijnen en normen waaraan de ImageQuant LAS 500 voldoet. Informatie over de productie De onderstaande tabel biedt een samenvatting van de vereiste productiegegevens. Zie de EG-verklaring van conformiteit voor meer informatie. Vereiste Naam en adres van de fabrikant Inhoud GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-conformiteit Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen die zijn vermeld in de tabel, omdat het in overeenstemming is met de overeenkomstige geharmoniseerde normen. Richtlijn 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Richtlijn Machines (MD) Richtlijn Lage Spanning (LVD) Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Internationale normen Dit product voldoet aan de vereisten van de onderstaande normen: Norm IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA- C22.2 No EN , IEC , FCC Deel 15 B Klasse A, ICES-003 Klasse A Omschrijving Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en gebruik in laboratoria Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC vereisten. Opmerkingen EN geharmoniseerd met 2006/95/EC EN geharmoniseerd met 2004/108/EC 8 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

9 1 Inleiding 1.2 Informatie over regelgeving Norm Omschrijving Opmerkingen EN ISO EN UL94-V2 Veiligheid van machines Algemene designbeginselen. Risicobeoordeling en risicoreductie. Mate van bescherming geleverd door de behuizing Norm voor de veiligheid van de ontvlambaarheid van kunststof materialen voor onderdelen in apparaten en apparaattesten CE-markering Het CE-symbool en de bijbehorende conformiteitsverklaring zijn geldig voor het instrument wanneer het: wordt gebruikt als onafhankelijk werkende eenheid, of is aangesloten op andere CE-gemarkeerde GE Healthcare-instrumenten, of is aangesloten op andere producten die in deze gebruikersdocumentatie zijn aanbevolen of beschreven en gebruikt in dezelfde staat als waarin het is geleverd vanaf GE Healthcare, met uitzondering van de wijzigingen beschreven in de gebruikersdocumentatie. Conformiteitsverklaring voor milieu Richtlijn 2002/95/EG 2002/96/EG Regelgeving (EG) Nr 1907/2006 Titel Richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 9

10 1 Inleiding 1.2 Informatie over regelgeving Richtlijn ACPEIP Titel Administratie van de controle op vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten, Chinese beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Naleving van regelgeving voor aangesloten apparatuur Elk apparaat dat is verbonden met ImageQuant LAS 500 dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van EN /IEC of relevante geharmoniseerde normen. Binnen de EU dienen aangesloten apparaten te zijn voorzien van het CE-symbool. Lichtbronnen De veiligheid van de LED-lichtbronnen in deze apparatuur is beoordeeld door middel van risicoanalyse in overeenstemming met EN ImageQuant LAS 500 is voorzien van drie LED-lichtbronnen: LED Blauw Epi-licht UV Epi-licht Wit Epi-licht Golflengte 460 nm 365 nm 470 tot 635 nm 10 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

11 2 Veiligheidsinstructies 2 Veiligheidsinstructies Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beschrijft veiligheidsvoorzieningen, veiligheidslabels en noodprocedures voor de ImageQuant LAS 500, als aanvulling op de informatie over het veilig afvoeren van het instrument. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.2 Labels 2.3 Noodprocedure 2.4 Recycling-informatie Zie pagina ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 11

12 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.1 Veiligheidsmaatregelen Inleiding De ImageQuant LAS 500 wordt aangedreven door netstroom en gebruikt beeldmonsters die gevaarlijk kunnen zijn. Voordat u de apparatuur installeert, gebruikt of onderhoudt, dient u zich bewust te zijn van de gevaren die in deze gebruikersdocumentatie worden beschreven. Volg de gegeven instructies om persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen. Algemene voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Gebruik de apparatuur niet als u rook, vreemde geluiden of vreemde geuren opmerkt of als de apparatuur ongewoon heet wordt. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het gebruik onmiddellijk, schakel de aan/uit-schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van GE Healthcare om de apparatuur te laten repareren. WAARSCHUWING Beschadig het netsnoer niet door hem om te buigen, te verdraaien, te verwarmen of onder de apparatuur vast laat zitten. Het gebruik van beschadigde netsnoeren kan leiden tot brand of een elektrische schok. Als de netsnoeren zijn beschadigd, neemt u contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van GE Healthcare voor vervanging. WAARSCHUWING Toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer met stekker. De toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer niet blokkeren. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te halen zijn. 12 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

13 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Het gebruik van deze apparatuur op andere manieren dan aangegeven in de gebruikersdocumentatie kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke UV-straling. LET OP Blokkeer de luchtopeningen niet en zorg dat de luchtopeningen vrij blijven van stof en vuil. Als de luchtopeningen worden geblokkeerd, kan dit leiden tot oververhitting en storing van de apparatuur. Plaats het instrument zodanig dat er ten minste 20 cm ruimte vrij is tussen de machine en de muren of andere apparatuur en 10 cm aan de zijden voor een goede koeling. AANWIJZING Deze apparatuur is alleen bedoeld voor laboratoriumgebruik. Persoonlijke bescherming LET OP Delen van deze apparatuur kunnen UV-straling uitzenden. Vermijd blootstelling. Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril. UV-straling kan ook ernstige brandwonden en langdurig letsel aan huid en ogen tot gevolg hebben. LET OP Als de deur openstaat en er geknoeid is met het slot, zal er UV-licht en zichtbaar licht worden uitgestraald. Kijk niet in het licht dat door de lichtbronnen wordt uitgestraald. Dit kan het gezichtsvermogen schaden. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 13

14 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en een laboratoriumjas of iets gelijksoortigs wanneer u monsters hanteert. Het instrument installeren en verplaatsen WAARSCHUWING Gebruik een geschikt netsnoer dat voldoet aan de plaatselijke wetten en regelgeving en dat wordt geleverd door GE Healthcare. Gebruik geen ongeschikt netsnoer. WAARSCHUWING Gebruik in de VS en Europa (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen en Roemenië) het geschikte netsnoer dat wordt meegeleverd in het productpakket. Gebruik in andere landen het geschikte netsnoer dat los van het productpakket wordt geleverd door GE Healthcare. Gebruik geen ongeschikt netsnoer. WAARSCHUWING Sluit de stroomvoorziening rechtstreeks aan op een geaard stopcontact in de muur. Het gebruik van verlengsnoeren of meerdere apparaten op een stopcontact kan leiden tot brand en elektrische schokken. LET OP Plaats de apparatuur niet op onstabiele tafels of op hellende vlakken, aangezien de apparatuur kan vallen. Dit kan tot verwonding leiden. 14 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

15 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Plaats de apparatuur of delen ervan niet in direct zonlicht. Dit kan de prestatie verminderen. LET OP Zet de aan/uit-schakelaar uit en haal de snoeren uit het apparaat voordat u het apparaat verplaatst. AANWIJZING Sluit geen telefoonlijnen aan op de LAN-aansluiting. Alleen de niet beschermde kabels met IEC I/VL norm zijn geschikt voor gebruik op deze aansluiting. Gebruik WAARSCHUWING Gebruik de apparatuur niet in of in de buurt van een gootsteen of in vochtige of stoffige omgevingen. Dit kan leiden tot brand en elektrische schokken. WAARSCHUWING Als het onweert mag u de stekker niet aanraken. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben. LET OP Reagentia die worden gebruikt bij het voorbereiden van het monster moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 15

16 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Leun niet op de monsterdeur. Hierdoor kan er breuk in de apparatuur ontstaan of de machine kan omvallen waardoor u letsel kunt oplopen. LET OP Gebruik de hendel om de deur te openen of sluiten. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of vingers tussen de deur komen als u de deur sluit. LET OP Plaats geen zware objecten op de apparatuur. Deze kunnen vallen en verwondingen veroorzaken. LET OP Laat na belichting geen monsters in de apparatuur achter. Als u dat toch doet, kunnen deze monsters in kwaliteit achteruitgaan en schade veroorzaken. AANWIJZING Raak de vensters van de lichtbronnen en de lens niet aan. Dit kan de prestatie verminderen. AANWIJZING Bekras het filter niet en laat het ook niet vallen, omdat dan de prestatie kan verminderen. 16 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

17 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Onderhoud WAARSCHUWING Probeer de apparatuur niet te wijzigen. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. WAARSCHUWING Gebruik niet te veel vloeistof tijdens het schoonmaken ImageQuant LAS 500, omdat dit tot storingen in het product of elektrische schokken kan leiden. LET OP Draag handschoenen om direct contact met chemische stoffen te voorkomen. LET OP Zet de aan/uit-schakelaar uit voordat u de binnenkant van het apparaat gaat schoonmaken. LET OP Haal de stekker van de apparatuur uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. LET OP Wees voorzichtig bij het aansluiten van het netsnoer. Trek niet aan de kabel en pak de stekker niet met natte handen vast. LET OP Druk niet te hard op het oppervlak van het aanraakscherm. Hierdoor kan het oppervlak breken en kan dit leiden tot letsel. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 17

18 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen AANWIJZING Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen, zoals een schuursponsje. Hiermee kunnen er krassen op het oppervlak komen. 18 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

19 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels 2.2 Labels Inleiding Op de buitenzijde van de ImageQuant LAS 500 is een etiket bevestigd dat de apparatuurspecificaties aangeeft alsmede de voorzorgsmaatregelen die vereist zijn om ImageQuant LAS 500 veilig te gebruiken. Deze paragraaf geeft de symbolen aan die worden gebruikt op het etiket en de aanvullende symbolen die worden gebruikt op het instrument. Serienummer van de ImageQuant LAS 500 Het serienummer van de ImageQuant LAS 500 bevindt zich op het etiket op de achterkant van het instrument. De symbolen die worden gebruikt op het etiket en op het instrument De volgende symbolen worden gebruikt op het etiket en op het instrument: Label Betekenis Waarschuwing! Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het systeem gaat gebruiken. Open geen beschermkappen of vervang geen onderdelen tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 19

20 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Label Betekenis Het systeem voldoet aan de voorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in Australië en Nieuw-Zeeland Het systeem voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Dit symbool geeft aan dat afval van elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden verwijderd als ongesorteerd gemeentelijk afval, en dat het apart moet worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van apparatuur. Dit symbool geeft aan dat het product gevaarlijke materialen bevat die de grenzen overschrijden die zijn vastgelegd in de Chinese norm SJ/T (Vereisten voor concentratielimieten van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische informatieproducten). Dit symbool geeft aan dat het systeem is gecertificeerd door een nationaal erkend testlaboratorium (NTRL). Een NRTL is een door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) erkende organisatie die aann3732 de wettelijke verplichtingen in de USA titel 29 van de Code of Federal Regulations (29 CFR) Part voldoet. Dit symbool geeft het aansluitpunt aan van de USB-stick op de Image- Quant LAS ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

21 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Plaats van etiket en aanvullende symbolen ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 21

22 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedure 2.3 Noodprocedure In geval van nood: Schakel de ImageQuant LAS 500 uit met behulp van de stroomschakelaar. Haal de stekker uit het stopcontact. WAARSCHUWING Toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer met stekker. De toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer niet blokkeren. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te halen zijn. 22 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

23 2 Veiligheidsinstructies 2.4 Recycling-informatie 2.4 Recycling-informatie Inleiding Deze paragraaf bevat informatie over de afvoer van het ImageQuant LAS 500-systeem. Ontsmetting De apparatuur en de accessoires moeten voor het buiten gebruik stellen vrij zijn van verontreinigingen en alle lokale voorschriften met betrekking tot afvalverwerking moeten worden opgevolgd. De monsters moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Verwijdering, algemene instructies Wanneer de ImageQuant LAS 500 buiten bedrijf wordt gesteld, dienen de verschillende materialen te worden gescheiden en gerecycled in overeenstemming met de nationale en plaatselijke milieuvoorschriften. Verwijdering van elektrische componenten Het afval van elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden verwijderd als niet-gesorteerd gemeentelijk afval, en moet afzonderlijk worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van de apparatuur. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 23

24 3 Systeembeschrijving 3 Systeembeschrijving Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat informatie over de ImageQuant LAS 500 hardwarecomponenten, de accessoires, het beginscherm en een functie-overzicht. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 3.1 ImageQuant LAS Hardware 3.3 Beginscherm en tabblad Capture 3.4 Accessoires Zie pagina ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

25 3 Systeembeschrijving 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Functieoverzicht De volgende functies zijn aanwezig op de ImageQuant LAS 500: Een zeer gevoelige CCD-camera met 8,3 megapixels Snelle koelcapaciteit Eenvoudig te installeren en gebruiksklaar binnen 5 minuten na opstarten Aanraakscherm Chemiluminescente beeldvorming met hoge gevoeligheid Genereren van een gecombineerd kleurenbeeld van een chemiluminescent proefbeeld en een wit licht-beeld van een kleurenmarker Fluorescente beeldvorming met gebruikmaking van blauwe en UV Epi-lichtbronnen Foto's van gekleurde gels of membranen verkregen met wit licht-illuminatie Intuïtief ontwerp met gebruiksvriendelijke beeldanalysehulpmiddelen ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 25

26 3 Systeembeschrijving 3.2 Hardware 3.2 Hardware ImageQuant LAS 500 buitenzijde De volgende afbeeldingen en tabel tonen de belangrijkste hardwarecomponenten aan de buitenzijde van ImageQuant LAS Onderdeel Naam Aanraakscherm USB-poort Behuizing Deur Netschakelaar Ethernet-poort Stroomaansluiting Omschrijving Gebruikersinterface USB 2.0-poort voor aansluiting van USB-stick Opmerking: USB-sticks met wachtwoordbeveiliging worden niet ondersteund. Donkere doos voor instrument Instrumentdeur Tuimelschakelaar: I Stroom AAN O Stroom UIT Aansluitpunt voor netwerkkabel (ethernet) Aansluitpunt voor netsnoer 26 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

27 ImageQuant LAS Systeembeschrijving 3.2 Hardware Binnenzijde van de ImageQuant LAS 500 De volgende afbeeldingen en tabel tonen de belangrijkste hardwarecomponenten aan de binnenzijde van ImageQuant LAS Onderdeel Naam Laadsleuf van filter Epi-lichtbronnen Monsterkamer Ladegeleider Deur Omschrijving Sleuf voor oranje filter. Gebruikt voor de detectie van fluorescentie van meer dan 560 nm. Lichtbronnen: Gecombineerd blauw (460 nm) en UV (365 nm) Epi-licht Wit ( nm) Epi-licht Donker compartiment waar de lade wordt geplaatst Ondersteunt en plaatst de lade Instrumentdeur ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 27

28 3 Systeembeschrijving 3.3 Beginscherm en tabblad Capture 3.3 Beginscherm en tabblad Capture Beginscherm, tabblad Capture (Auto) Het tabblad Capture wordt getoond als het beginscherm wanneer de ImageQuant LAS 500 is opgestart. Het tabblad Capture bevat twee panelen, een voor de automatische belichtingstijd en een voor de handmatige belichtingstijd. Het tabblad Capture wordt bij het opstarten ingesteld op automatische belichtingstijd, Auto. De volgende afbeelding en tabel tonen de belangrijkste componenten van het tabblad Capture met de geselecteerde automatische belichtingstijd Onderdeel Functie Aankruisvakje voor colorimetrische marker, gebruikt voor chemiluminsescente monsters met colorimetrische marker Keuzerondjes voor het selecteren van Auto (automatische belichtingstijd) of Manual (handmatige belichtingstijd). Bij het opstarten wordt de automatische belichtingstijd (Auto) als standaardwaarde ingesteld. Het tabblad Capture: kies de beeldvormingsmethode en start het vastleggen Het tabblad Library: hanteren van het beeldbestand 28 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

29 3 Systeembeschrijving 3.3 Beginscherm en tabblad Capture Onderdeel 5 6 Functie Het pictogram Settings: aanpassen van systeem- en netwerkgerelateerde instellingen De knoppen Start exposure voor een van de volgende methoden: Chemiluminescentie (met of zonder colorimetrische marker) Fluorescentie Colorimetrie Klik op een van de knoppen van Start exposure om een beeld vast te leggen Datum en tijd. De datum en tijd kunnen worden ingesteld in Settings. Zie Paragraaf Datum en tijd, op pagina 94 voor verdere instructies. Aantal bestanden opgeslagen op het apparaat, als % van het gebruikte apparaatgeheugen Status van de ImageQuant LAS 500; Ready, Not Ready of Capture in progress Tabblad Capture (Manual) De volgende afbeelding en tabel tonen de componenten van het tabblad Capture wanneer de handmatige belichtingstijd is gekozen (keuzerondje Manual is geselecteerd) ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 29

30 3 Systeembeschrijving 3.3 Beginscherm en tabblad Capture Onderdeel Functie Colorimetrische vastlegging: Het is niet nodig en daarom ook niet mogelijk om een handmatige vastlegging uit te voeren van colorimetrische monsters Aankruisvakje voor colorimetrische marker, gebruikt voor chemiluminsescente monsters met colorimetrische marker Keuzerondje voor Manual. De belichtingstijd zal handmatig worden ingesteld. Zie Paragraaf 6.2 De belichtingstijd instellen, op pagina 74 voor meer informatie over het instellen van de tijd. De knop Set exposure time voor chemiluminescence (met of zonder colorimetrische marker): Klik op deze knop om de belichtingstijd in te stellen De knop Set exposure time voor fluorescentie: Klik op deze knop om de belichtingstijd in te stellen 30 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

31 3 Systeembeschrijving 3.4 Accessoires 3.4 Accessoires De volgende tabel toont de accessoires die worden geleverd met het ImageQuant LAS 500-systeem. Onderdeel Omschrijving Eiwitlade Artikelnummer DNA-lade Wit inlegstuk voor gels of membranen met colorimetrische marker en kleuringen Oranje filter (560LP) voor detectie van fluorescentie van meer dan 560 nm Accessoiredoos Netsnoer (voor Noord-Amerika) Netsnoer (voor Europa) ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 31

32 4 Installatie 4 Installatie Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat informatie over het uitpakken, installeren en vervoeren van het ImageQuant LAS 500-systeem. In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 4.1 Locatievereisten 4.2 Uitpakken 4.3 Instellen van instrument 4.4 Verbinding met netwerk of USB-stick 4.5 Transport Zie pagina ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

33 4 Installatie 4.1 Locatievereisten 4.1 Locatievereisten De volgende tabel geeft een samenvatting van de vereisten van de stroomvoorziening en de omgeving. Parameter voedingsspanning Fasen frequentie Maximaal vermogen Aarding Vereiste 100 tot 240 V~ Enkele fase (met 3P aarding) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 moet altijd op een geaard stopcontact zijn aangesloten. Het is noodzakelijk om het netsnoer van dit instrument aan te sluiten op een 2P+E type stopcontact voor de veiligheid van de mens, externe ruisbeveiliging en een stabiele werking. Omgevingstemperatuur Bediening: 18 tot 28 Vervoer/opslag: -25 tot 70 Plaatsing Vochtigheid De plaatsing van de ImageQuant LAS 500 moet aan de volgende vereisten voldoen: Een stabiele laboratoriumtafel met een draagcapaciteit van 490 N (50 kg) of meer en vlakheid binnen 2º Er moet ten minste 20 cm vrije ruimte voor het apparaat en 10 cm aan alle zijden zijn Uit de buurt van direct zonlicht Bediening: 15% tot 70%, niet condenserend Vervoer/opslag: 5% tot 95%, niet condenserend ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 33

34 4 Installatie 4.2 Uitpakken 4.2 Uitpakken Visuele inspectie Controleer: of alle apparatuur overeenkomstig de stuklijst in de krat zit. de apparatuur op mogelijke schade en documenteer deze zorgvuldig wanneer u deze aantreft voordat u begint met installeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigingen worden aangetroffen, neemt u onmiddellijk contact op met uw GE Healthcare-vertegenwoordiger. Instructie voor het uitpakken Volg de instructies bij het uitpakken van het ImageQuant LAS 500-systeem: Stap 1 Werkzaamheden Knip de polypropyleen banden door. 2 Verwijder de tape aan de bovenzijde van de doos. 34 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

35 4 Installatie 4.2 Uitpakken Stap 3 Werkzaamheden Open de bovenzijde van de doos en verwijder de gebruiksaanwijzing en het bovenste verpakkingsmateriaal. 4 Verwijder het bovenste verpakkingsmateriaal uit de doos van de onderste verpakking, til de interne doos uit het onderste verpakkingsmateriaal en de verpakking. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 35

36 4 Installatie 4.2 Uitpakken Stap 5 Werkzaamheden Snij de polypropyleen banden van de interne doos door. 6 Verwijder het bovenste verpakkingsmateriaal uit de doos, de accessoiredoos en het verpakkingsmateriaal rond het apparaat. 7 Pak de accessoiredoos uit. 8 Ga naar Paragraaf4.3 Instellen van instrument, op pagina37 om ImageQuant LAS 500 in te stellen. 36 ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB

37 4 Installatie 4.3 Instellen van instrument 4.3 Instellen van instrument Volg de instructies om ImageQuant LAS 500 in te stellen. Stap 1 Werkzaamheden Til de ImageQuant LAS 500 uit de onderste verpakking en plaats hem op een werkbank. LET OP Plaats de apparatuur niet op onstabiele tafels of op hellende vlakken, aangezien de apparatuur kan vallen. Dit kan tot verwonding leiden. LET OP Plaats de apparatuur of delen ervan niet in direct zonlicht. Dit kan de prestatie verminderen. LET OP Blokkeer de luchtopeningen niet en zorg dat de luchtopeningen vrij blijven van stof en vuil. Als de luchtopeningen worden geblokkeerd, kan dit leiden tot oververhitting en storing van de apparatuur. Houd alle zijden van het instrument ten minste 20 cm aan de voorkant en 10 cm aan de zijkanten verwijderd van muren of andere apparatuur voor een goede koeling. ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing AB 37

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

FLA Image Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

FLA Image Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels FLA Image Eraser Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over

Nadere informatie

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Amersham Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

Amersham Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels Amersham Eraser Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen Industriële instrumenten van Konica Minolta Veiligheidsmaatregelen Veiligheidssymbolen De onderstaande symbolen worden in deze handleiding gebruikt om ongevallen te voorkomen die zich kunnen voordoen bij

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Industriële instrumenten van Konica Minolta Sensing. Veiligheidsmaatregelen

Industriële instrumenten van Konica Minolta Sensing. Veiligheidsmaatregelen Industriële instrumenten van Konica Minolta Sensing Veiligheidsmaatregelen Veiligheidssymbolen De onderstaande symbolen worden in deze handleiding gebruikt om ongevallen te voorkomen die zich kunnen voordoen

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10192G DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10192G Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt:

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt: Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het vasteschijfstation 7440930005 7440930005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Inhoudsopgave 1. Veiligheid...

Nadere informatie

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-70202 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem

UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem GE Healthcare UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem Addendum bij Handleiding voor veilig gebruik De oorspronkelijke taal is Engels Belangrijke informatie voor gebruikers Alle gebruikers moeten

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Inleiding Stel de Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Dylan. Elektrische hanghaard met afstandsbediening Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Dylan Elektrische hanghaard met afstandsbediening Belangrijk: Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de haard plaatst en

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EPI /GDV Camera s Electro-Photonic Imaging / Gas Discharge Visualization. EPI GDV Compact Camera. EPI GDV Camera PRO. Pagina 1 Veiligheid voorschriften Aangezien EPI-GDV camera s

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220

Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220 Wi-Fi Range Extender Uitbreiding Quickstart Guide Model No. WRP1220 In de doos: 1x Wi-Fi Range Extender 1x Stroom Adapter Alle Home8 uitbreidingen werken alleen met Home8 systemen. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

TECHCONNECT TC2 USBTP HANDLEIDING

TECHCONNECT TC2 USBTP HANDLEIDING TECHCONNECT TC2 USBTP HANDLEIDING 1 www.visionaudiovisual.com/nl/techconnect-nl/tc2_usbtp/ 2 CONFORMITEITSVERKLARING Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

Handleiding voor Drum Vervangen

Handleiding voor Drum Vervangen d r m v e r v a n g e n MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN Handleiding voor Drum Vervangen Vervang de beeld drum-cartridges. Stel de toner of de tonercartridge niet bloot aan vuur. De toner kan

Nadere informatie

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

HANDLEIDING NANO EDGE

HANDLEIDING NANO EDGE Gebruiksaanwijzing Onderdelen Model: 9 NANO EDGE Lees deze instructies voordat u de machine gaat gebruiken. Lees deze veiligheidsberichten voordat u de machine gaat gebruiken. INHOUDSOPGAVE 2 VEILIGHEID

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM CC-10 OVERZICHT Camera USB driver Capture software CD-rom Gebruiksaanwijzing 3 2 1 1. camera lens 2. led indicatie 3. snapshot toets (foto) 4. stelschroef camera 5. stelvoetje

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK JB SYSTEMS 1/5 M-DMX TRANSCEIVER

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK JB SYSTEMS 1/5 M-DMX TRANSCEIVER Hartelijk dank voor de aankoop van dit JB SYSTEMS product. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Dit apparaat is ontstoord.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie