Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance"

Transcriptie

1 WHITE PAPER Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance Er is maar één ding constant en dat is verandering. Tegenwoordig is deze uitdrukking sterker van toepassing dan ooit tevoren. Bedrijven moeten hun systemen beheren onder steeds complexere en voortdurend veranderende omstandigheden. Identity & Access Governance (IAG) staat in de voorhoede van het voortdurende gevecht om effectief om te gaan met constante verandering. Welke invloed hebben verandering en complexiteit op uw benadering van identiteit, beveiliging en governance? Hebt u de noodzakelijke tools om deze uitdagingen aan te gaan? Is uw organisatie klaar voor de wereld van morgen? Als u naar de toekomst kijkt, moet u rekening houden met diverse aandachtsgebieden. IAG oplossingen lijken misschien een last die u wordt opgedrongen door toenemende regelgeving en complianceproblemen, maar als u ze effectief inzet, vormen IAG oplossingen de drijvende kracht waarmee u de uitdagingen van een complexe en veranderende wereld aankunt. Compliance met overheidsvoorschriften is een belangrijk corporate initiatief geworden, doordat de complexiteit en omvang van de regelgeving almaar blijft toenemen. Ook zoeken organisaties vanwege toenemende cyberaanvallen en bedreigingen van binnenuit naar een meer effectieve, meer duurzame en beter schaalbare aanpak. Een aanpak die doelstellingen op het gebied van compliance realiseert en tegelijkertijd het beveiligingsprofiel van de organisatie verhoogt. In deze white paper kijken we naar een aantal uitdagingen waarmee moderne organisaties te maken krijgen wanneer zij proberen een complianceprogramma te ontwikkelen en aan te passen voor vandaag maar ook voor de toekomst.

2 WHITE PAPER Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verandering doorvoeren... 1 Definities... 1 Identity Management... 1 Access Governance... 2 Identity & Access Governance (IAG)... 2 Doelstellingen voor identiteit en beveiliging... 2 Externe drijfkrachten achter verandering en complexiteit... 2 Aanvallen en beveiligingslekken Cloudcomputing Mobiliteit Budgettaire beperkingen Verandering, complexiteit en IAG... 4 Over NetIQ... 5

3 Inleiding Identity & Access Governance (IAG) speelt tegenwoordig een centrale rol in alle organisaties als gevolg van strenger toezicht vanuit overheid, industrie én interne controlemechanismen. De behoefte aan IAG ontstaat bijna altijd door externe factoren. IT- en business managers moeten reageren op de druk van verandering en complexiteit in de huidige bedrijfsomgeving, beveiligingsvraagstukken, nieuwe technologieën en toenemende problemen op het gebied van voorschriften en compliance. Maar terwijl de behoeften en de druk toenemen, krimpen de budgetten. Het beheer van verandering en complexiteit door middel van governance kan geweldige kansen bieden als het op de juiste wijze wordt aangepakt. Het is van cruciaal belang om niet alleen over de juiste tools te beschikken, maar ook over de processen waarmee aan deze constant groeiende behoeften kan worden voldaan. Verandering doorvoeren Om verandering te kunnen beheren, moet het eerst worden begrepen. Verandering is geen eenmalige gebeurtenis, maar een doorlopend proces. Als blijkt dat verandering noodzakelijk is, hebben mensen de neiging om zich er zo lang mogelijk tegen te verzetten. De verandering vindt uiteindelijk pas plaats als pijnlijk duidelijk is dat het echt niet anders kan. Als de verandering uiteindelijk heeft plaatsgevonden, kunnen alle medewerkers weer overgaan tot de orde van de dag. Maar verandering is constant en al snel ontstaat de behoefte opnieuw. De obstakels die een organisatie moet overwinnen bij de transitie naar een nieuwe omgeving zijn moeilijk en kostbaar. Daarnaast begint het pijnlijke proces weer van voren af aan als een nieuwe verandering nodig is. Tegen de tijd dat een verandering volledig is doorgevoerd, heeft de behoefte aan een nieuwe verandering zich alweer voorgedaan. Om effectief om te gaan met de complexiteit en veranderingen die voortdurend opdoemen, moeten bedrijven beseffen dat ze niet zomaar een proces veranderen, maar dat verandering het proces IS. Verandering moet worden gepland, nagestreefd, omarmd en geïntegreerd in de bedrijfscultuur. Naast de instelling die voor het beheer van verandering en complexiteit is vereist, spelen effectieve tools een cruciale rol in het succes van een bedrijf dat aan de eisen die de markt stelt, wil voldoen en deze zelfs wil overtreffen. Systemen moeten zowel IT- als business managers in staat stellen om complexe systemen eenvoudig te visualiseren, gebieden van zorg of risico te monitoren en de nodige maatregelen in te zetten als beleidsregels, procedures of eisen de grenzen benaderen die zijn bepaald voor bedrijfskritische gebieden. Welke invloed hebben verandering en complexiteit op uw benadering van identiteit, beveiliging en governance als u naar uw eigen bedrijf kijkt? In dit document kijken we naar een aantal punten van zorg en naar de manier waarop IAG effectieve oplossingen kan bieden. Definities Voordat we dieper ingaan op de vraagstukken die vaak aanleiding geven tot verandering en complexiteit, zullen we eerst een aantal definities bespreken: Identity Management Vraagstukken op het gebied van Identity Management vallen binnen het IT-gebied. Ze hebben te maken met het toekennen van hardware en software en met het beheer van de identiteit van personen die de resources gebruiken, naast de identiteit van de resources en apparaten zelf. De identiteit van een persoon kan de volgende attributen omvatten: Wie bent u? naam, locatie, contactgegevens, etc. Rollen functieomschrijving, manager, etc. Relaties medewerker, aannemer, leverancier, etc. Als eenmaal een identiteit is vastgesteld, is de volgende stap het bepalen van de juiste reikwijdte van individuele toegangsmogelijkheden door relaties te leggen met resources. Het gaat hierbij om applicaties, systemen, gegevens, groepen, fysieke faciliteiten en andere bedrijfsresources. 1

4 Access Governance Een helder begrip van toegang is essentieel voor governance. Uiteindelijk is dit de verantwoordelijkheid van het business management en niet van het IT-management. De tools op dit gebied zijn ontworpen om te voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven door middel van een heldere, gebruiksvriendelijke interface die ook geschikt is voor personen die minder technisch zijn ingesteld. Vraagstukken op dit gebied zijn onder andere: Wie heeft toegang? Toegang op welk niveau en van welk type? Wie heeft toegang verleend? Is dit gecontroleerd en is de toegang passend voor elke identiteit? Is de toegang beveiligd? Kan ik monitoren wat er gebeurt met de toegang? Welke risico s zijn verbonden aan het verlenen van toegang? Flexibele invulling van de toegangsmogelijkheden? Kan ik toegang binnen zowel fysieke als cloudomgevingen toekennen? Kan ik toegang op basis van rechten en gedelegeerde toegang toekennen? Hoe krijg ik toegang? Kan ik aanmelding vanaf elk apparaat en overal vandaan voor iedereen mogelijk maken? Kan de toegang worden samengebracht? Identity & Access Governance (IAG) IAG vormt een combinatie van Identity Management en Access Governance. In een effectieve IAG oplossing moeten beide werkgebieden naadloos zijn geïntegreerd om de algemene doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken. Doelstellingen voor identiteit en beveiliging Verschillende ondernemingen hebben gemeenschappelijke doelstellingen wat betreft hun IAG oplossingen. Denk hierbij aan: 1. Beheersing van de risico s en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen. Dit omvat uiteenlopende besturingssystemen, hardware, de cloud en mobiele apparatuur. 2. Gebruikers moeten passende en tijdige toegang krijgen tot de computerservices die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 3. Computergebruik moet beveiligd zijn en voldoen aan alle relevante beleidsregels, procedures en voorschriften, ook bij gebruik van mobiele apparatuur. Externe drijfkrachten achter verandering en complexiteit Aanvallen en beveiligingslekken Het aantal aanvallen neemt toe, zowel via interne als externe kanalen. Beveiligingslekken vormen een punt van zorg in de huidige markt. Het doel van alle marketingafdelingen is positieve publiciteit, maar als het om beveiligingslekken gaat, is het misschien nog wel belangrijker voor het succes en zelfs het voortbestaan van een bedrijf om absoluut geen aandacht in de pers te krijgen. Niets schaadt het vertrouwen van klanten en regelgevende instanties meer dan inbreuk op gevoelige informatie, of het nu gaat om een lek of om diefstal van het intellectuele eigendom van een klant. Verizon meldt dat 58%van alle gelukte aanvallen wordt gepleegd door de georganiseerde misdaad of door actiegroepen, vaak ook hacktivisten genoemd. 1 De meeste cyberaanvallen hadden echter kunnen worden voorkomen. In veel gevallen beschikte het betrokken bedrijf over de informatie en had het de aanval kunnen voorkomen als het bedrijf beter had opgelet, preventieve procedures had ingesteld en deze had nageleefd. De implementatie van een firewall alleen is lang niet voldoende om aanvallen af te slaan. In een recent onderzoek naar de manier waarop bedrijven hun netwerk hebben beveiligd werd vastgesteld dat een onderneming vaak meer over diens netwerkbeveiliging kan leren door te kijken naar het verkeer dat is toegelaten, dan naar het verkeer dat is geweigerd. 2 Aanvallen door eigen medewerkers komen ook steeds vaker voor. 2

5 Door de toenemende risico s van beveiligingslekken en de infiltratie van bedrijfssystemen door vervalste of frauduleuze gegevens wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met allerlei nieuwe wetten en voorschriften. Enkele voorbeelden: PCI DSS Sarbanes-Oxley NERC-CIP FISMA GLBA HIPAA BASEL III J-SOX Solvency ll Een krachtig IAG systeem zoals NetIQ Access Governance Suite 6, gecombineerd met Identity Manager, zorgt voor systemen en controlemechanismen zodat managers zich bewust zijn van elke vorm van toegang en de juistheid daarvan. Het profiel of de identiteitskubus van elke gebruiker kan via één dashboard worden bekeken om te controleren of voor elke persoon de juiste rollen en toegangsrechten zijn gedefinieerd. Zogenaamde entitlement creep (ofwel toegang die in het verleden is verleend en die wordt meegenomen naar nieuwe werkzaamheden), hoewel daar soms geen goede reden voor bestaat, kan worden voorkomen door regelmatige certificering. Zo wordt ervoor gezorgd dat personen alleen de toegang krijgen die nodig is voor het vervullen van hun huidige taak. Een andere reden tot zorg zijn accounts zonder eigenaar die moeten worden uitgeschakeld. Als de betrekking tussen een medewerker, aannemer of leverancier en het bedrijf wordt verbroken, moeten er systemen aanwezig zijn die automatisch alle toegang tot de bedrijfsresources ontzeggen. Deze en nog veel meer functies van een krachtige IAG oplossing zorgen ervoor dat toegang wordt beperkt tot personen die dit echt nodig hebben. De monitoring van elk brokje gegevens kan een lastige opgave zijn. Effectieve scorebepaling van potentiële risico s, risicobeheer en risicobeheersing kunnen allemaal door middel van IAG worden aangepakt. Er zijn systemen aanwezig die business managers attenderen op specifieke punten van zorg en die hen in staat stellen om de zaken die er het meest toe doen effectief in het oog te houden. Cloudcomputing In de cloud doen zich nieuwe problemen voor. Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) definieert de cloud als de levering van computerfuncties als een service, in plaats van een product, waarbij gedeelde resources, software en informatie via een netwerk (gewoonlijk het internet) als een nutsvoorziening (vergelijk gas en elektriciteit) aan computers en andere apparatuur worden verstrekt. 3 Omdat software-applicaties worden aangeboden via een SaaS model (Software-as-a-Service), vormt de beveiliging van bedrijfsgegevens een steeds groter wordend probleem. Hoe worden gegevens in de cloud beveiligd? Hoe zorgen bedrijven ervoor dat personen zonder de juiste bevoegdheid of toestemming geen toegang tot gevoelig materiaal hebben? Een effectieve IAG oplossing bewaakt de toegang tot alle bedrijfsresources, ook die in de cloud. Ook al bevinden de cloudresources zich misschien niet op dezelfde locatie, ze worden niet vergeten. De cloud biedt bedrijven een ongelooflijke schaalbaarheid, omdat aanvullende resources toegankelijk zijn wanneer ze nodig zijn, maar die toegang betekent tevens dat klanten een grotere vergoeding betalen. Een IAG oplossing bewaakt niet alleen of de toegang tot en het gebruik van cloudapplicaties correct zijn, maar zorgt er ook voor dat u niet meer gebruikt dan u nodig hebt, waardoor de gebruikskosten tot een minimum worden beperkt en u volledig de controle houdt. 1 Verizon Data Breach Report 2011: Attackers refining their targets. Searchsecurity.techtarget.com Robert Westervelt, News Director, publicatie: 19 april Firewall logging: Telling valid traffic from network allows threats. Searchsecurity.techtarget.com Anand Sastry, correspondent, november Website van National Institute of Standards and Technology. 3

6 Mobiliteit Toegang vanaf elke locatie, met alle apparatuur. Door de opkomst van laptops, smartphones en tablets nemen gebruikers er geen genoegen meer mee om alleen vanuit hun kantoor of werkplek toegang te hebben tot de bedrijfsresources. Ze willen onderweg toegang hebben tot gegevens. Het kan lastig zijn om veilige toegang te bieden, met name als er wordt gevraagd om gegevens offline te halen. Zou een bedrijf dat moeten toestaan? Is de compliance van het bedrijf nog intact als dit wel wordt toegelaten? Wat als een team besluit het systeem te omzeilen en probeert de benodigde gegevens te verkrijgen op een manier die niet aan de regels voldoet? Met IAG kunnen parameters voor toegang worden gedefinieerd op basis van allerlei factoren. Toegang kan behalve van rol en functieomschrijving ook afhankelijk zijn van het gebruikte apparaat. Mogelijk kunnen gebruikers op meer manieren toegang krijgen tot minder gevoelige gegevens, terwijl de toegang tot gevoeligere gegevens wordt beperkt om de compliance te handhaven. Als gebruikers mobiele toegang nodig hebben, kan deze worden verleend. De wachtwoordbeveiliging kan vervolgens met behulp van baanbrekende technologie worden beheerd op het IAG niveau, zodat, zelfs als onbevoegden iemand een wachtwoord zien invoeren, dit niet kan worden gebruikt om later toegang te krijgen met eigen apparatuur. De wereld van het mobiele computergebruik kent veel uitdagingen en IAG technologieën kunnen een veilige, betrouwbare oplossing bieden. Budgettaire beperkingen Terwijl de budgetten krimpen, groeit de vraag. In het huidige bedrijfsleven worden de financiële middelen beperkter, terwijl de behoeften en eisen op het gebied van Identity Management en beveiliging toenemen. De gemiddelde computergebruiker kan steeds beter met verschillende technologieën overweg, waardoor de behoeften toenemen en de snelheid van levering en toegang ook een probleem gaan vormen. Zo zijn managers niet meer bereid om een helpdeskticket in te dienen en af te wachten tot een nieuwe medewerker toegang krijgt. Tegelijkertijd moet voor zowel aflopende als startende projecten de toegang van teamleden snel kunnen worden gewijzigd. Identiteit en beveiliging moeten worden beheerd op topsnelheid, terwijl tegelijkertijd de werkdruk onder het IT-personeel toeneemt door het up-to-date houden van systemen en het implementeren van patches. IAG systemen zijn van essentieel belang voor de effectieve provisioning en het beheer van de toegang tot bedrijfsresources. Veel processen zijn routinematig en wederkerend en door middel van effectieve automatisering kunnen bedrijven de regelmatige, tijdrovende betrokkenheid van de IT-afdeling hierbij inperken. Zo kan het proces van het configureren van een nieuwe medewerker worden bepaald door de rol van de nieuwe medewerker. Als het systeem eenmaal is ingesteld, kunnen HR-medewerkers nieuwe medewerkersprofielen activeren met de juiste toegangsrechten, afhankelijk van de verantwoordelijkheden van de nieuwe medewerker. Als een medewerker vertrekt, kan HR ook het geautomatiseerde proces activeren waardoor ervoor wordt gezorgd dat accounts zonder eigenaar worden verwijderd. Met een dergelijke repetitieve taak hoeft de IT-afdeling en zelfs de manager zich niet bezig te houden. Eenvoudige processen zoals wachtwoordverificatie en het wijzigen van een wachtwoord kunnen ook eenvoudig worden beheerd door een IAG oplossing. Verder maakt een IAG systeem het bij toenemende complexiteit mogelijk om beveiligingsrisico s te identificeren en te beheersen. Dankzij een proactieve in plaats van een reactieve benadering van risicobeheer kunnen bedrijven zich tijdens hun beveiligingswerkzaamheden concentreren op gebieden en personeelsleden die een groter risico vormen. Bij beperktere financiële middelen is het vaak nodig om meer aandacht te besteden aan kritieke gebieden, terwijl systeemprotocollen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de compliance op kosteneffectieve wijze wordt gewaarborgd. Verandering, complexiteit en IAG Het vermogen om verandering en complexiteit te beheren wordt met de dag belangrijker. Een effectieve oplossing voor Identity & Access Governance vormt een integraal onderdeel van het verwezenlijken van die doelstelling. IAG biedt geautomatiseerde, gebruiksvriendelijke systemen die de bedrijfsdoelstellingen in een beveiligde omgeving ondersteunen. Identity & Access Governance doet veel meer dan de compliance van bedrijven bewerkstelligen en handhaven. In een complex en veranderend zakelijk klimaat is deze technologie onmisbaar bij het beschermen van het meest waardevolle kapitaal van een bedrijf. Denk daarbij aan intellectueel eigendom, gevoelige gegevens en natuurlijk het vertrouwen van de klant. 4

7 Over NetIQ NetIQ is een wereldwijd opererende, in enterprise software gespecialiseerde IT-organisatie die klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Klanten en partners kiezen voor NetIQ om uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming op kosteneffectieve wijze op te lossen en om de complexiteit van dynamische, alom verspreide bedrijfsapplicaties te beheren. Onze portfolio omvat schaalbare en geautomatiseerde oplossingen voor Identity, Security & Governance en voor IT Operations Management waarmee organisaties computerservices in verschillende fysieke, virtuele en cloudcomputeromgevingen op veilige wijze kunnen leveren, meten en beheren. Deze oplossingen en onze praktische, klantgerichte benadering om aanhoudende IT-uitdagingen op te lossen, zorgen ervoor dat organisaties in staat zijn om de kosten, de complexiteit en de risico s te verlagen. Ga voor meer informatie over onze bekroonde softwareoplossingen naar Mogelijk bevat dit document technische onnauwkeurigheden en druk- en schrijffouten. De hier verstrekte informatie wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Deze wijzigingen worden mogelijk verwerkt in nieuwe edities van dit document. NetIQ Corporation kan op elk moment verbeteringen of wijzigingen doorvoeren in de in dit document beschreven software. Copyright 2012 NetIQ Corporation en diens gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. 562-DU DS ActiveAudit, ActiveView, Aegis, AppManager, Change Administrator, Change Guardian, Compliance Suite, het ontwerp van het kubuslogo, Directory and Resource Administrator, Directory Security Administrator, Domain Migration Administrator, Exchange Administrator, File Security Administrator, Group Policy Administrator, Group Policy Guardian, Group Policy Suite, IntelliPolicy, Knowledge Scripts, NetConnect, NetIQ, het NetIQ logo, PSAudit, PSDetect, PSPasswordManager, PSSecure, Secure Configuration Manager, Security Administration Suite, Security Manager, Server Consolidator, VigilEnt en Vivinet zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van NetIQ Corporation of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten. Alle overige bedrijfs- en productnamen worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden vermeld en zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve ondernemingen. EMEA Hoofdkantoor Raoul Wallenbergplein ND Alphen a.d. Rijn Nederland Tel: (+31) Voor een compleet overzicht van onze vestiginge in Europa of de rest van de wereld, ga naar: Volg ons: 5

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery Organisaties over de gehele wereld realiseren zich om diverse redenen steeds meer het belang van disaster recovery. Met de twee

Nadere informatie

Identity & Access Governance: brengt commercie en IT samen

Identity & Access Governance: brengt commercie en IT samen WHITE PAPER Identity & Access Governance: brengt commercie en IT samen Gezien de risico s die gepaard gaan met de ernstige bedreigingen en strenge voorschriften van tegenwoordig is de behoefte aan Identity

Nadere informatie

Realtime security intelligence voor een beter inzicht in en een betere bescherming van informatie

Realtime security intelligence voor een beter inzicht in en een betere bescherming van informatie Realtime security intelligence voor een beter inzicht in en een betere bescherming van informatie Maak log management minder complex en krijg de beschikking over de actiegegevens die u nodig hebt om het

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite DE KRACHT VAN EENVOUD Business Suite CYBERCRIMINALITEIT IS EEN REALITEIT Online bedreigingen zijn een zakelijke realiteit, wat u ook doet. Het aantal beveiligingsincidenten neemt zienderogen toe. Elke

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING Business Suite 2 ENDPOINT BESCHERMING VORMT DE BASIS VAN CYBERBEVEILIGING BEHEER EN CONTROLE ZIJN DE SLEUTELS TOT EFFECTIEVE BESCHERMING Cyberaanvallen nemen in aantal en

Nadere informatie

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security BE READY FOR WHAT S NEXT! Open Space Security Internetaanvallen zijn reëel. Alleen vandaag al, heeft de Lab-technologie bijna 3 miljoen aanvallen voorkomen die waren gericht tegen onze wereldwijde klanten.

Nadere informatie

BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT. Protection Service for Business

BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT. Protection Service for Business BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT Protection Service for Business WE LEVEN IN EEN MOBIELE WERELD WiFi Voetganger We maken tegenwoordig gebruik van meer apparaten via meer verbindingen dan ooit tevoren.

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE. Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige wereld

MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE. Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige wereld MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige wereld MEER VEILIGHEID, MINDER FRICTIE Vijf belangrijke feiten over digitale werkplekken in een onveilige

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

e-token Authenticatie

e-token Authenticatie e-token Authenticatie Bescherm uw netwerk met de Aladdin e-token authenticatie oplossingen Aladdin is een marktleider op het gebied van sterke authenticatie en identiteit management. De behoefte aan het

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden

Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden White paper File & Networking Services Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden Aan wie moet u uw bedrijfseigendommen toevertrouwen? Het mobiel toegang hebben tot en delen van bestanden

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY WHITEPAPER: DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY Moderne organisaties zijn een belangrijk doelwit van cybercriminelen. Dat is geen verrassing, want zij hebben veel gevoelige data in huis en daarmee veel

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

IN ÉÉN KLIK UW MOBIELE GEGEVENS BEVEILIGD

IN ÉÉN KLIK UW MOBIELE GEGEVENS BEVEILIGD IN ÉÉN KLIK UW MOBIELE GEGEVENS BEVEILIGD SLIM DE EERSTE VERDEDIGINGSLINIE VOOR MOBIELE APPARATEN De gedachte dat uw laptop of ipad 2 kan worden gestolen, is op zich al een schrikbeeld. Wanneer u zich

Nadere informatie

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com > > > De wereld wordt elke dag ingewikkelder. Ondernemers staan onder een ongekende druk die veel verder gaat dan de gebruikelijke onzekerheid waar ze aan gewend zijn. Wat staat de verschillende markten

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

WatchGuard gebruikersanonimisering en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU

WatchGuard gebruikersanonimisering en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU WatchGuard gebruikersanonimisering en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU Technische informatie WatchGuard Technologies, Inc. Publicatiedatum: mei 2016 Introductie Met een steeds maar

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT MobileXpress Beveiligde Virtuele Toegang via BT De Uitdaging De IT-infrastructuur van uw organisatie vertegenwoordigt een grote waarde. Het vermogen om het volle potentieel ervan te benutten is een belangrijke

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

HOUD UW BEDRIJFSVOERING ALTIJD EN OVERAL VEILIG. Protection Service for Business

HOUD UW BEDRIJFSVOERING ALTIJD EN OVERAL VEILIG. Protection Service for Business HOUD UW BEDRIJFSVOERING ALTIJD EN OVERAL VEILIG Protection Service for Business WE LEVEN IN EEN MOBIELE WERELD WiFi Voetganger We maken gebruik van meer apparaten en verbindingen dan ooit tevoren. De mogelijkheid

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Lifesize. Cloud. Videovergaderingen van topkwaliteit: zo hoort het

Lifesize. Cloud. Videovergaderingen van topkwaliteit: zo hoort het Lifesize Cloud Videovergaderingen van topkwaliteit: zo hoort het Maak kennis... met videovergaderen zoals u het nog nooit hebt gezien. Alleen Lifesize biedt één oplossing om uw vergaderruimtes eenvoudig

Nadere informatie

NSS Labs kent aan de geavanceerde systemen van Fortinet om doorbraken in de beveiliging tegen APT s te detecteren, de notering Aanbevolen toe

NSS Labs kent aan de geavanceerde systemen van Fortinet om doorbraken in de beveiliging tegen APT s te detecteren, de notering Aanbevolen toe Persbericht Contactpersoon voor de media: Cedric Pauwels Peak Com 0032 2 454 55 55 cedric.pauwels@peakcom.eu NSS Labs kent aan de geavanceerde systemen van Fortinet om doorbraken in de beveiliging tegen

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

COMPLETE BEDRIJFSBEVEILIGING

COMPLETE BEDRIJFSBEVEILIGING COMPLETE BEDRIJFSBEVEILIGING Online gevaren kunnen computers uitschakelen, informatie stelen en werknemers en klanten bedriegen. De huidige internetdreigingen nemen hand over hand toe en worden steeds

Nadere informatie

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY.

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. With Kaspersky, now you can. kaspersky.nl/business Be Ready for What s Next INHOUD Pagina 1. 24/7 MOBIELE TOEGANG...2 2. MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

AGDLP. ~ maar waarom eigenlijk?

AGDLP. ~ maar waarom eigenlijk? AGDLP ~ maar waarom eigenlijk? Edward Willemsen, [em'bed], 2011 Algemeen Wie ooit beheer heeft gedaan binnen een Microsoft omgeving is bekend met de diverse typen groepen. In de loop der jaren zijn hier

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA 2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA INHOUD Inleiding........................................................................ 3 Methodologie....................................................................

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Hoe goed is uw communicatie? Dat is de uitdaging in de moderne, mobiele, virtuele economie waarin bedrijven streven naar consistente communicatie tussen

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Aragorn sterk in ICT-oplossingen. Totale ontzorging. Uiterst flexibel. Persoonlijk contact

Aragorn sterk in ICT-oplossingen. Totale ontzorging. Uiterst flexibel. Persoonlijk contact Aragorn sterk in ICT-oplossingen Uiterst flexibel Totale ontzorging Persoonlijk contact Aragorn Goede, efficiënte en veilige ICT-oplossingen dragen in hoge mate bij aan het succes en rendement van uw

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Access Professional Edition Het flexibele toegangscontrolesysteem dat meegroeit met uw bedrijf

Access Professional Edition Het flexibele toegangscontrolesysteem dat meegroeit met uw bedrijf Access Professional Edition Het flexibele toegangscontrolesysteem dat meegroeit met uw bedrijf 2 Access Professional Edition: het ideale toegangscontrolesysteem voor het midden- en kleinbedrijf Een flexibele

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Nationale IT Security Monitor 2015. Peter Vermeulen Pb7 Research

Nationale IT Security Monitor 2015. Peter Vermeulen Pb7 Research Nationale IT Security Monitor 2015 Peter Vermeulen Over het Onderzoek Jaarlijks terugkerende vragen Organisatie en beleid Investeringen en groei 2015 Thema s Databeveiliging (incl. Algemene Data Protectie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Office 365 is nog maar het begin. Uiteindelijk wil uw klant een volledige werkplek in de cloud. Samen maken we dat mogelijk. Het belang van totaaloplossingen

Nadere informatie

IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013

IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013 IT-security bij kleine ondernemingen 10-2013 Analyse Peter Vermeulen, Directeur Pb7 Research: Het onderzoek laat zien dat kleinzakelijke ondernemingen zich vooral baseren op resultaten die in het verleden

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie