VSKO. Leerplan. OPLEIDING Computertechnicus. TSO3 Modulair. Studiegebied Mechanica-elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VSKO. Leerplan. OPLEIDING Computertechnicus. TSO3 Modulair. Studiegebied Mechanica-elektriciteit"

Transcriptie

1 VSKO Leerplan OPLEIDING Computertechnicus TSO3 Modulair Studiegebied Mechanica-elektriciteit Goedkeuringscode: 31 januari 2008 Voorlopig goedgekeurd voor

2 Structuurschema SVO - Computertechnicus TSO3 - Studiegbied Mechanica - elektriciteit A Computersystemen B Netwerken C Specialisaties Aa Besturingssystemen Ab PC-systemen Ba Netwerktechnologie Bb Topologie Bc Project TV 60 lt Besturingssystemen 1 60 TV lt Computersystemen 1 60 TV lt Netwerktechnologie Peer-to-peer netwerken TV 60 lt 60 TV lt Project computertechnicus 60 TV lt Specialisatie routers Beveiliging TV 60 lt 60 TV lt Besturingssystemen 2 60 TV lt Computersystemen 2 Routers TV 60 lt 60 TV lt Clientservernetwerken 1 Switches TV 60 lt IP servers TV 60 lt 60 TV lt VLAN'S en WAN'S 60 TV lt Clientservernetwerken 2 TV IP-communicatie 60 lt TV Systeemupdates 60 lt TV Inter-Netwerken 60 lt 60 TV lt Draadloze netwerken TV Troubleshooting 60 lt deelcertificaat besturingssystemen deelcertificaat PCsystemen deelcertificaat netwerktechnologie deelcertificaat topologie deelcertificaat project Deelcertificaat computersystemen Deelcertificaat netwerken Deelcertificaat specialisaties Certificaat computertechnicus TSO3 720 lt Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

3 Meewerkende centra voor volwassenenonderwijs CVO Heusden-Zolder - Molenstraat Heusden-Zolder Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

4 Inhoudstafel 1 Inleiding 7 2 Beginsituatie 8 3 Algemene doelstellingen van de opleiding 9 4 en didactische hulpmiddelen 10 5 Evaluatie van de cursisten Evaluatie in het volwassenenonderwijs Doel van evaluatie Kwaliteit van de evaluatie Specifiek voor deze opleiding 11 6 MODULE Aa1 - Besturingssystemen 1 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden 13 7 MODULE Aa2 - Besturingssystemen 2 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden 17 8 MODULE Ab1 Computersystemen 1 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden 20 9 Module Ab2 - Computersystemen 2 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module Ba1 - Netwerktechnologie - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module Ba2 - Routers - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module Ba3 VLAN S en WAN S - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module Bb1 - Peer to peer-netwerken - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden 43 Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

5 14 Module Bb2 - Client-server-netwerken 1 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module bb3 - client-server-netwerken 2 - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module bb4 inter-netwerken - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module bc1 project computertechnicus - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c1 specialisatie routers - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c2 switches - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c3 ip-communicatie - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c4 draadloze netwerken - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c5 beveiliging - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c6 ip-servers - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c7 systeemupdates - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie 87 Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

6 24.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c8 - troubleshooting - tv 60 lt Algemene doelstelling van de module Beginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Bibliografie 95 Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

7 1 Inleiding De opleiding tot 'TSO3 computertechnicus' in het volwassenenonderwijs stelt zich tot doel vakbekwame technici te vormen, die in staat zijn om zelfstandig: Kleine computersystemen samen te stellen, te installeren, te onderhouden en te herstellen; Netwerkapparatuur te installeren en te configureren; Netwerksoftwaresystemen te installeren en te configureren; Computersystemen te voorzien van een besturingssysteem. Hierdoor wordt hij inzetbaar in de bedrijven Waar men zoekt naar een computertechnicus die hun computerpark kan beheren; Die computersystemen op maat samenstellen voor hun cliënteel; Waar men zoekt naar een netwerktechnicus om netwerken aan te leggen; Waar men zoekt naar een technicus die een netwerk kan voorzien van de nodige servers. Door het aanbieden van een aantal specialisatiemodules kan de ervaren computertechnicus zich in bepaalde vakgebieden vervolmaken. Leerplan Computertechnicus TSO3 januari

8 2 Beginsituatie De cursisten voldoen aan de per decreet vastgelegde toelatingsvoorwaarden. Leerplan Computertechnicus TSO3 januari

9 3 Algemene doelstellingen van de opleiding De opleiding tot 'TSO3 OSP computertechnicus' stelt zich tot doel vakbekwame technici te vormen, die in staat zijn om zelfstandig: Kleine computersystemen samen te stellen, te installeren, te onderhouden en te herstellen; Netwerkapparatuur te installeren en te configureren; Netwerksoftwaresystemen te installeren en te configureren; Computersystemen te voorzien van een besturingssysteem. Het opleidingsconcept is uitgewerkt in 2 delen die de filosofie van het leertraject concretiseert. Deel A: computer-systemen Het deel PC-systemen heeft tot doel vakbekwame technici te vormen die in staat zijn om: Een computersysteem samen te stellen; Een computersysteem te onderhouden en te herstellen; Een computersysteem te voorzien van een besturingssysteem; Een besturingssysteem te onderhouden. Deel B: netwerken Het deel netwerken heeft tot doel vakbekwame technici te vormen die in staat zijn om: Op vraag van bedrijf of organisatie een netwerk te ontwerpen; Een netwerk aan te leggen waarbij vooral de installatie van de hardware centraal staat: bekabeling, switches, hubs, transceivers,..., software wordt gezien als ondersteuning voor de hardware-installatie; Routers te configureren opdat deze verschillende netwerken met mekaar kunnen verbinden; Problemen op te lossen met het netwerk die niet veroorzaakt worden door fouten in de netwerksoftware; Het netwerk te voorzien van de nodige netwerkbesturingssoftware; Het netwerkbesturingssysteem te configureren; Extra servers zoals mailservers, firewalls, webservers,... te installeren. Buiten het traject dat leidt tot het certificaat computertechnicus kan de cursist zich verder specialiseren in een aantal specialiteiten zoals routers, switches, IP-communicatie, draadloze netwerken, beveiliging, IP-servers, systeemupdates en troubleshooting. Leerplan Computertechnicus TSO3 januari

10 4 en didactische hulpmiddelen Vermits de praktische vaardigheden centraal staan beschikt elke cursist bij voorkeur individueel over een pc waarop de vereiste programmatuur op een aanvaardbaar performantieniveau draait en die toegang geeft tot een printer. Een vlotte toegang van elke computer tot internet strekt tot aanbeveling. Op het gebied van veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: Codex, ARAB, AREI, Vlarem. Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t. de uitrusting en inrichting van de lokalen (bijv. moet de bekabeling veilig weggeborgen zijn), de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. Zij schrijven voor dat duidelijke handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn, dat alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct te kunnen toepassen. De cursisten moeten tijdens de les één of meer handleidingen of naslagwerken betreffende de aangeleerde softwarepakketten kunnen raadplegen. Het centrum dient erover te waken dat ze de belangrijke ontwikkelingen betreffende apparatuur en programmatuur volgt. Dit betekent echter niet dat elke nieuwe versie van software of hardware moet aangeschaft worden om up-to-date te blijven. Wel moet ze via geregelde investeringen vermijden dat haar informaticaonderwijs manifest achterblijft op de realiteit in het bedrijfsleven. Leerplan Computertechnicus TSO3 januari

11 5 Evaluatie van de cursisten 5.1 Evaluatie in het volwassenenonderwijs In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten én leraren te optimaliseren. 5.2 Doel van evaluatie In de eerste plaats worden de sterke en de zwakke punten van de cursist opgespoord (diagnose). Indien nodig kan remediëring en bijkomende begeleiding voorzien worden. De cursist wordt door de evaluatie gestimuleerd om over zijn eigen leerproces te reflecteren. Een evaluatie verschaft ook duidelijkheid over wat van de cursist verwacht wordt en in welke mate hij al dan niet aan de vooropgestelde criteria voldoet. In overleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens gebruikt worden om beslissingen te nemen over het verdere traject. Het valt aan te bevelen om de evaluatiecriteria vooraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria worden ook best vooraf besproken in de vakgroep. Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen om het onderwijsleerproces al dan niet bij te sturen en om wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen. 5.3 Kwaliteit van de evaluatie Een relevante evaluatie beantwoordt aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie. Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescores een maat zijn voor de beheersing van de beoogde doelstellingen. Betrouwbaarheid slaat op het feit of de scores technisch eerlijk, correct en juist zijn. Evaluatie is transparant indien de cursisten over alle nodige informatie beschikken, zowel voor een degelijke voorbereiding als voor de concrete uitvoering van de evaluatietaak (examen, toets, oefening, opdracht, ), zodat de evaluatie aan hun verwachtingspatroon voldoet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tot het leerproces. 5.4 Specifiek voor deze opleiding De leerstof wordt geëvalueerd via zowel proces- als productevaluatie. Beide hebben dan de vorm van een praktische proef, waarbij één of meer werkstukken moeten afgeleverd worden; Permanente evaluatie spreidt de prestatiedruk en biedt mogelijkheden tot bijsturing indien nodig; Het is evident dat er duidelijke afspraken met de cursist dienen gemaakt te worden met betrekking tot de vorm en het tijdstip van de proeven. Hierbij is het evaluatiereglement van het centrum een belangrijk instrument in de openheid naar de cursisten toe. Om de zelfevaluatie van de volwassene te vergroten is het belangrijk dat de cursist weet op welke aspecten van de opdrachten de nadruk liggen. Leerplan Computertechnicus TSO3 januari

12 6 MODULE Aa1 - Besturingssystemen 1 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module In de module 'Besturingssystemen 1' leert de cursist de basiselementen van een besturingssysteem. De cursist leert de basisvaardigheden door middel van oefeningen. Hij leert de basiselementen gebruiken in functie van de beoogde toepassingssoftware en de gegevens die daarmee kunnen worden aangemaakt. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist elementaire functies van een besturingssysteem gebruiken. : Doel en nut van een besturingssysteem uitleggen; Besturingssystemen beschrijven; Een eenvoudige standaardinstallatie en configuratie van een besturingssysteem uitvoeren; Bestanden beheren; Programma s beheren; Multi-taskingmogelijkheden op een stand alone computer aanwenden; De multimedia-mogelijkheden van een besturingssysteem gebruiken; De helpfunctie hanteren. 6.2 Beginsituatie Inhoudelijke vereisten: er zijn geen inhoudelijke vereisten. Verplichte voorafgaande modules: er zijn geen voorafgaande modules noodzakelijk. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

13 6.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET Doel en nut van een besturingssysteem uitleggen. Besturingssystemen beschrijven. Een eenvoudige standaardinstallatie en configuratie van een besturingssysteem uitvoeren. Besturingssystemen doel nut componenten overzicht huidige besturingssystemen verschillen Besturingssysteem Eenvoudige installatie configuratie extra software meegeleverd bij het besturingssysteem activeren of deactiveren De module moet zo praktijkgericht mogelijk worden opgevat. Dit houdt in dat er vele oefenmomenten worden voorzien waarin de cursist de aangeleerde opties kan ervaren. Het efficiënt leren gebruiken van de helpvoorzieningen, aangeboden in elk modern professioneel pakket, bevordert sterk de zelfredzaamheid van de cursist en wordt dus sterk aanbevolen. Bij het wijzigen van de systeeminstellingen van de pc moet men met de nodige omzichtigheid te werk gaan. Veiligheidshalve neemt men vooraf een back-up van de belangrijkste systeembestanden. printers installeren stuurprogramma s zoeken op en downloaden van het internet Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

14 Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET Bestanden beheren. Bestandsbeheer kopiëren en verplaatsen formatteren werken met externe opslagmedia bestandstypes selectie van bestanden verschillende weergaven verwijderen van bestanden zoeken naar bestanden Programma s beheren. De multi-taskingmogelijkheden op een stand-alone computer aanwenden. Toepassingssoftware installatie de-installatie beheer: snelkoppelingen programmagroepen multi-tasking gegevensuitwisseling verschillende vensters Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

15 Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET De multimediamogelijkheden van een besturingssysteem gebruiken. Multimedia begrip apparatuur aansluiten en configureren verschillende dragers software De helpfunctie hanteren. Helpfunctie Doorzettingsvermogen. SV In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Kwaliteitsbewustzijn. SV In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid. SV In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Planmatig denken. SV In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

16 7 MODULE Aa2 - Besturingssystemen 2 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module In de module Besturingssystemen 2 worden de cursist de basiselementen van een besturingssysteem verder aangeleerd, toegepast en ingeoefend. De cursist leert omgaan met alle noodzakelijke vaardigheden door middel van oefeningen. Hij leert taken uitvoeren i.v.m. de installatie, de configuratie, de beveiliging, de personalisatie en het onderhoud van de besturingssoftware. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist alle functies van het besturingssysteem gebruiken. : de verschillende installatiemogelijkheden van een besturingssysteem toepassen; de configuratie van alle software-bouwstenen uitvoeren; de externe toegangsmogelijkheden van de computer instellen en gebruiken; opdrachten automatiseren; dynamische koppelingen tussen gegevens leggen en gebruiken; een besturingssysteem personaliseren; een besturingssysteem beveiligen; een besturingssysteem onderhouden. 7.2 Beginsituatie Inhoudelijke vereisten: de cursist kan elementaire functies van een besturingssysteem gebruiken. Verplichte voorafgaande modules: de module 'Besturingssystemen 1'. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

17 7.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) steeds cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC/SV (S)ET De verschillende installatiemogelijkheden van een besturingssysteem toepassen. Installatie full install + upgrade automatische updates dual boot andere installatiemogelijkheden De cursisten installeren eigenhandig een virusscanner en firewall op de computer. Ze leren de installatie uit te voeren, de instellingen te maken, alsmede het uitvoeren van updates. In een laatste fase hanteren ze de virusscanner om infecties op te zoeken en te verhelpen. De configuratie van alle software-bouwstenen uitvoeren. De externe toegangsmogelijkheden van de computer instellen en gebruiken. Installatie en configuratie van software van derden Externe toegang via netwerk apparatuur Bij het wijzigen van de systeeminstellingen van de computer moet men met de nodige omzichtigheid te werk gaan. Veiligheidshalve neemt men vooraf een back-up van de belangrijkste systeembestanden. installatie configuratie Opdrachten automatiseren. Automatiseren van opdrachten scripts takenplanner Dynamische koppelingen tussen gegevens leggen en gebruiken. Locatie van de persoonlijke mappen terugvinden, beheren en wijzigen Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

18 Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) steeds cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC/SV (S)ET Een besturingssysteem personaliseren. Profielen gebruikersprofielen netwerkprofielen configuratiescherm Een besturingssysteem beveiligen. Beveiligen viruscanners firewalls back-up Een besturingssysteem onderhouden. Onderhoud schijfcontrole diagnose en troubleshooting Doorzettingsvermogen. SV In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Kwaliteitsbewustzijn. SV In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid. SV In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Planmatig denken. SV In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

19 8 MODULE Ab1 Computersystemen 1 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module De module Computersystemen 1 brengt de cursist kennis en inzicht bij i.v.m. de werking van een computersysteem in het bijzonder de onderlinge samenwerking tussen de basiscomponenten van een computersysteem. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist voorbereidende taken uitvoeren om tot een werkend computersysteem te komen. : doel en nut van een computersysteem uitleggen; de basiscomponenten van een computersysteem situeren; de werking van een computersysteem verklaren; de soorten RAM-geheugens en de soorten harde schijven aansluiten op een moederbord; de harde schijf voor werking voorbereiden; een plan opmaken voor het samenstellen van een computersysteem op maat voor wat betreft de basiscomponenten; met de benodigde hardware een basiscomputersysteem op maat samenstellen; de systeemsoftware (BIOS) van het gewenste computersysteem, instellen; een multibootconfiguratie opstellen; fouten in de (samen)werking van de basiscomponenten in een computersysteem opsporen, identificeren en verhelpen; antivirussoftware gebruiken. 8.2 Beginsituatie Inhoudelijke vereisten: er zijn geen inhoudelijke vereisten Verplichte voorafgaande modules: er zijn geen voorafgaande modules noodzakelijk. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

20 8.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) steeds cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET Het doel en nut van een computersysteem uitleggen. De werking van een computersystemen verklaren. De basiscomponenten van een computersysteem situeren. De soorten ram-geheugens en de soorten harde schijven aansluiten op een moederbord. Computersysteem nut doel globale werking Onderdelen Een harde schijf voor werking voorbereiden. Harde schijf Een plan opmaken voor het samenstellen van een computersysteem op maat voor wat betreft de basiscomponenten. Met de benodigde hardware een basiscomputersysteem op maat samenstellen. soorten o moederbord o kaarten o schijven o geheugen o nut werking overzicht configuratie aansluiting aanpassing BIOS partities formattering Computer samenstellen componenten selecteren informatie-bronnen raadplegen Er zijn in een pc-laboratorium of in de computerklas (bij voorkeur in een afzonderlijke praktijkzone met werkeilanden) een aantal pc s voor praktijkoefeningen inzake hardware aanwezig. Deze pc s zijn van een recent type en kunnen gedemonteerd worden. Bij voorkeur zijn ook oudere pc s beschikbaar. De computerklas of het pc-laboratorium is voorzien van de nodige eenvoudige gereedschappen en hulpmiddelen om vlot aan pc s te werken. Via enkele voorbeelden tracht de leraar aan te tonen welke voordelen een modern computersysteem biedt. Uitgaande van een omschrijving kan men de cursist de mogelijkheid bieden om de componenten te kiezen en nadien samen te bouwen tot een computersysteem. De websites van belangrijke hardwareconstructeurs en leveranciers leveren een schat aan informatie over computerapparatuur. Interessante oefeningen bestaan er bijvoorbeeld in cursisten op het internet te laten opzoeken welke de specificaties zijn Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

21 Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) steeds cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET De systeemsoftware (BIOS) van het gewenste computersysteem, instellen. Besturingssystemen Een multibootconfiguratie opstellen. Multiboot nut keuze hardware-eisen installatie stuurbestanden bootmenu aanmaak aanpassing verwijderen Antivirussoftware gebruiken. Antivirussoftware gebruiken Fouten in de (samen)werking van de basiscomponenten in een computersysteem opsporen, identificeren en verhelpen. installatie van meerdere besturingssystemen in een multibootomgeving Fouten in apparatuur systematisch opzoeken analyseschema's van actuele pc-aanbiedingen, de componenten van de eigen pc s te laten opzoeken, na te gaan of er nieuwe stuurprogramma s beschikbaar zijn voor de apparatuur in de computerklas Sommige hardwareleveranciers bieden de mogelijkheid dat de klant zelf via het internet een offerte samenstelt, waarbij de klant zelf de specificaties voor de apparatuur invult; de leraar kan dan bijvoorbeeld een reële bedrijfssituatie schetsen en de cursisten vragen via het internet een offerte samen te stellen en de prijs van de gewenste configuratie te genereren, eventueel bij verschillende leveranciers. Via doelgericht marktonderzoek op webwinkels de prijzen van onderdelen kunnen weergeven en inschatten. De prijsfluctuaties veroorzaakt door vraag en aanbod kunnen inschatten en beoordelen. inventarissen Doorzettingsvermogen. SV In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

22 Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) steeds cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET Kwaliteitsbewustzijn. SV In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid. SV In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Planmatig denken. SV In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

23 9 Module Ab2 - Computersystemen 2 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module De module 'Computersystemen 2' heeft tot doel de cursist kennis en inzicht bij te brengen i.v.m. de werkingprincipes van randapparatuur. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist randapparatuur voorbereiden op een goede werking. : massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen catalogeren; de werkingsprincipes van massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen verklaren; massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen installeren en configureren; massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen gebruiken; fouten in de werking van de randapparatuur opsporen, identificeren en verhelpen; fouten in de werking van de systeem- en besturingssoftware opsporen, identificeren en verhelpen. 9.2 Beginsituatie Inhoudelijke vereisten: de cursist heeft een goede kennis van de werking van de basiscomponenten van de hardware in computersystemen. Verplichte voorafgaande modules: de modules 'Besturingssystemen 1' en 'Computersystemen 1'. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

24 9.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) steeds cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET De werking van de componenten voor invoersystemen en digitaliseringssytemen voor beeld en geluid verklaren. De nodige componenten catalogeren, installeren en configureren. Invoer en digitalisering joysticks, gamepad, stuurwiel videokaarten TV, radiokaarten opslagformaten voor video en audio tekentabletten Er zijn in een pc-laboratorium of in de computerklas (bij voorkeur in een afzonderlijke praktijkzone met werkeilanden) een aantal pc s voor praktijkoefeningen inzake hardware aanwezig. Deze pc s zijn van een recent type en kunnen gedemonteerd worden. Bij voorkeur zijn ook oudere pc s beschikbaar. printers geluidskaart scanners gsm, pda connectiemogelijkheden USB firewire seriële poort esata Bluetooth De computerklas of het pc-laboratorium is voorzien van de nodige eenvoudige gereedschappen en hulpmiddelen om vlot aan pc s te werken. Na een theoretische uitleg werken de cursisten in kleine groepen aan praktische opstellingen waarbij een aantal apparaten worden ingebouwd, geconfigureerd en uitgetest. Men moet dus voldoende didactisch materiaal voorzien (oude en/of defecte onderdelen naast degelijk werkend reservemateriaal) zodat de cursist enerzijds de onderdelen in een werkende machine kan zien en anderzijds de component als losse entiteit kan bestuderen. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

25 Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (U) steeds cursief, sleutelvaardigheden (SV) BC SV (S)ET De werking van de componenten voor massaopslagsystemen verklaren. De nodige componenten catalogeren, installeren en configureren. Systeembronnen beheren en configureren bij het toevoegen van additionele componenten. Massa-opslagsystemen tapestreamers externe harde schijven CDR, CDRW, DVD Verschillen in Technische opbouw van (DVD)CD- ROM, (DVD)CD-R, (DVD)CD-RW weergeven De verschillende BOOK normen herkennen De betrouwbaarheid van de opslagsystemen juist inschatten aansluitmogelijkheden software installatie en gebruik Systeembeheer I/O De websites van belangrijke hardwareconstructeurs en leveranciers leveren een schat aan informatie over computerapparatuur. Interessante oefeningen bestaan er bijvoorbeeld in cursisten op het internet te laten opzoeken welke de specificaties zijn van actuele pc-aanbiedingen, de componenten van de eigen pc s te laten opzoeken, na te gaan of er nieuwe stuurprogramma s beschikbaar zijn voor de apparatuur in de computerklas. Men moet voldoende didactisch materiaal voorzien (oude en/of defecte onderdelen naast degelijk werkend reservemateriaal) zodat de cursist enerzijds de onderdelen in een werkende machine kan zien en anderzijds de component als losse entiteit kan bestuderen. irq conflicten en oplossingen plug and play instellingen BIOS Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

Leerplan OPLEIDING. Computertechnicus. TSO3 Modulair. Studiegebied Mechanica-elektriciteit

Leerplan OPLEIDING. Computertechnicus. TSO3 Modulair. Studiegebied Mechanica-elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING Computertechnicus TSO3 Modulair Studiegebied Mechanica-elektriciteit Goedkeuringscode 31 januari 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1893/N/V10 Structuurschema SVO - Computertechnicus

Nadere informatie

Leerplan. Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken OPLEIDING. Modulair. Studiegebied ICT

Leerplan. Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken OPLEIDING. Modulair. Studiegebied ICT Leerplan OPLEIDING Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken Modulair Studiegebied ICT Goedkeuringscode 01-02/427/G/O/P/V Maart 2002 Inhoudstafel 1 INLEIDING...6 2 OPLEIDING: INFORMATICA-COMPUTER-

Nadere informatie

Leerplan OPLEIDING. Webserverbeheerder. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken

Leerplan OPLEIDING. Webserverbeheerder. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken VSKO Leerplan OPLEIDING Webserverbeheerder TSO 3 Modulair Studiegebied Grafische Technieken De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Goedkeuringscode:

Nadere informatie

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE 2010/137/4//D Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw oudewijnlaan 20-21 1000 russel www.pov.be Inhoudstafel Inleiding... 4 Gebruiksaanwijzing... 5 Profiel van de studierichting

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

mechanica (industriële ICT)

mechanica (industriële ICT) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica/elektronica/elektriciteit/elektromechanica/ mechanica (industriële ICT) 2/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar:

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 4 8 lt/w 20 24 lt/w Studierichting: Commercieel webverkeer Studiegebied: Handel Onderwijsvorm:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s THUISNETWERKEN Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s Hardware- en softwarematig opzetten van een Peer-to-Peer netwerk Beheer van gebruikers en hun machtigingen Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven.

Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven. Bijlage 1 Opleidingsprogramma 2.1 Opzet leergang Het opleidingsprogramma bestaat uit diverse modules. Binnen elk van de modules wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat gerelateerd is aan ICT. Het

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE

Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE PROVINCIAAL VINCIAAL ERWIJS LEUVEN WIJNPERS CIAAL INSTITUUT ECUNDAIR WIJS PISO PROVINCIALE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS TIENEN DE STERRETJES PROVINCIAAL

Nadere informatie

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU 3529,1&,$$/21'(5:,-69/$$1'(5(1 /((53/$16(&81'$,521'(5:,-6 JDDG762±GHGHOHHMDD &RPPHFLHHO:HEYHNHH 797RHJHSDVWH,QIRPDWLFD 397RHJHSDVWH,QIRPDWLFD Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 2002/5//4/F/SG/1/III 7//D/

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan. Industriële Informatica.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan. Industriële Informatica. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan Industriële Informatica HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 05-06/1553/N/G

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende modules TSO 3 Modulair Studiegebied Grafische Technieken Goedkeuringscode: 06-07/1706/N/G 1 maart 2007 Inhoudstafel 1 OPLEIDING: ZWEVENDE MODULES... 5 1.1 Organisatie...

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur

Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur Project aangeboden door Ruben Basyn voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleiding. Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleiding. Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied Leerplan Uitbreidingsmodules bij de opleiding Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulair Goedkeuringscode:

Nadere informatie