VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRT ONDERZOEK & INNOVATIE. Meerjarenplan 2013-2015"

Transcriptie

1 VRT ONDERZOEK & INNOVATIE Meerjarenplan Januari 2013

2 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan Brussel Innovatie.vrt.be Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst De opdracht maakt het voorwerp uit van de specifieke overeenkomst onderzoek en innovatie tussen de VRT en Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Viceministerpresident van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 1

3 INHOUDSOPGAVE 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS AANPAK TRAJECTEN Productieapparaat van de toekomst Snelle productie van constante flow Multiplatform productie en hybride distributie Automatische archivering, annotatie en ontsluiting Crowd sourcing en data driven journalism Gepersonaliseerde en participatieve gebruikerservaringen

4 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS Het mediaproductiesysteem in volle evolutie De afgelopen jaren heeft de VRT net als veel andere omroepen in grote mate de transitie van een tape- naar bestandsgebaseerde manier van werken gerealiseerd. Daarbij is een van de belangrijkste uitgangspunten het mogelijk maken van crossmediale productie (radio, televisie en online) eerst voor Standaard Definitie (SD) en stilaan ook voor Hoge Definitie (HD). Die ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten en de echte voordelen van bestandsgebaseerde workflows zullen in de toekomst ongetwijfeld nog duidelijker worden. Tegelijk is ook de mediacontext grondig aan het evolueren. De continue vraag naar steeds hogere kwaliteit zal een impact hebben op het toekomstige productieapparaat. Geavanceerde camera s maken kwaliteitsvolle productie in hogere resoluties (1080p50, 4K, 3D en zelfs Ultra High Definition) en hogere beeldfrequenties (tot 300 beelden per seconde) mogelijk, maar introduceren een veelheid aan nieuwe formaten die moeten worden ingepast in de bestaande workflows. Hierbij neemt het belang van efficiënte kwaliteitscontrole het liefst zo automatisch mogelijk - in het productieproces toe. Er zal ook meer content moeten worden geproduceerd met zo weinig mogelijk extra middelen. Dat wordt alleen mogelijk door efficiëntere productie workflows op te zetten, en een betere samenwerking tussen de verschillende redacties, productieafdelingen en externe partners te realiseren. Wat interne (op locatie) en externe samenwerking betreft, is cloud technologie een veelbelovende maar nog te onderzoeken trend. Ook kan er door gebruik te maken van semiprofessionele apparatuur en toepassingen (consumerisatie), goedkoper geproduceerd worden aan voldoende hoge kwaliteit. Hier zal een afweging tussen kost, gebruiksgemak en behaalde kwaliteit moeten worden gemaakt. Daarnaast is ook een efficiënte ontsluiting van materiaal noodzakelijk, zowel op het moment dat het geproduceerd wordt (zo snel mogelijk dus) als wanneer het gearchiveerd is. De opkomst en democratisering van Connected Devices zoals tablets en smartphones, stelt de eindgebruiker in staat om altijd en overal informatie op te vragen (het anytime/anywhere principe ). Hierdoor wordt publicatie op elk moment van de dag op de verschillende platformen steeds meer een vereiste. Deze snelle productie van een constante flow, bijvoorbeeld voor nieuwsen duidingproducties, zal ongetwijfeld een impact hebben op de toekomstige architectuur van het onderliggende productiesysteem: het centrale magazijn of Media Asset Management (MAM), het Content Management Systeem (CMS) en het uitzendsysteem hebben nieuwe en bijkomende noden en vereisten en zullen er bijgevolg anders uitzien dan vandaag het geval is. Ook een efficiënte ontsluiting van archiefmateriaal, bijvoorbeeld ter aanvulling van live materiaal, is hierbij onontbeerlijk. Toekomstig mediagebruik Er stellen zich daarnaast ook heel wat uitdagingen in de context van het toekomstig mediagebruik. Er zullen naast de traditionele mediamakers van vandaag nieuwe spelers op de markt komen, die de huidige verhoudingen kunnen beïnvloeden. Ook de precieze manier waarop media-inhoud zal worden gebruikt, staat voor grote veranderingen. Media-ervaringen zullen meer en meer samenhangen met de gebruikscontext. Het is in die zin belangrijk te anticiperen op deze nieuwe mediamomenten van de dag en het gebruikersgedrag. Een andere belangrijk aandachtspunt voor een omroep is het meten (analytics) en in kaart brengen van de interesses, de behoeftes en het gedrag van de eindgebruiker. Hoe meer over de gebruiker 3

5 geweten is, hoe beter er kan worden ingespeeld op zijn noden. Zo kan bijvoorbeeld gepersonaliseerde content worden aangeboden die afhangt van de specifieke context of situatie (moment van de dag, historiek, emotie, ). Ook de gebruikerservaring verandert en wordt interactiever. Nieuwe gebruikerservaringen, zoals augmented reality ontstaan, en de gebruiker zal op meerdere vlakken actief participeren. Er speelt zich ook een evolutie in de huiskamer en daarbuiten af gezien het stijgende gebruik van smartphones en tablets. Steeds meer merken we dat de smartphone de centrale controle unit wordt waar andere devices zoals settop boxes, tv en radio mee aangestuurd kunnen worden. Steeds meer toestellen en gebruiksvoorwerpen kunnen onderling communiceren wat nieuwe vormen van interactiviteit mogelijk maakt. Een belangrijke uitdaging voor ons is hoe de consument in de toekomst met media zal omgaan en media zal ervaren op basis van deze nieuwe omgeving. Sterke verhalen, sterke omroepen Het vertellen van een sterk verhaal is altijd de grote onderscheidende factor geweest voor een omroep, maar dat zal in de toekomst nog belangrijker worden om zich te kunnen blijven onderscheiden van andere content platformen. Onze aandacht gaat uit naar digital storytelling, waarbij we op verschillende manieren proberen om een verhaal via andere kanalen dan lineaire radio en tv tot bij de eindgebruiker te brengen. Het brengen van een verhaal in een andere, meer interactieve vorm zoals een game of een interactieve documentaire vraagt een bepaalde expertise. Niet alleen zal het verhaal op een andere manier verteld moeten worden, maar is er ook een andere toolset nodig om dit soort verhalen te bouwen en te publiceren. Ook het vertellen van een verhaal gebaseerd op data, de zogenaamde datajournalisitiek, verdient onze aandacht aangezien deze vorm van verhalen vertellen een bijkomende dimensie geeft aan het nieuws of zelfs als een nieuwe manier van nieuws brengen beschouwd kan worden. Meer en meer informatie wordt beschikbaar onder andere door de opkomst van Linked Open Data en crowdsourcing, maar niet altijd in een vorm die voor een journalist bruikbaar is. Ook het verwerken van de data en het visualiseren tot nuttige en samenhangende verhalen blijft een grote uitdaging. Toekomstmuziek voor radio Dat het internet stilaan alomtegenwoordig is, zorgt er ook voor dat radio zich moet voorbereiden op de toekomst. Vandaag is radio een broadcastmedium dat met zendapparatuur, zendmasten en radioontvangers werkt, maar op termijn zal die rol worden overgenomen door het internet. Internetradio is vandaag al niet meer weg te denken uit het medialandschap, en met de opmars van mobiel internet zal die markt alleen maar groeien. Een eerste fase in deze evolutie is de ontwikkeling van hybride radio, waarbij het klassieke broadcastmodel wordt gebruikt voor het gewone radioluisteren, en het internet om aanvullende content en comforttoepassingen zoals pauzeren en terugspoelen aan te bieden. Er is ook een grote uitdaging op komst op vlak van content, want als het internet het platform wordt waarop radio uitzendt, dan wordt radio plots een tweewegsmedium, waar het tot nu toe steeds eenrichtingsverkeer was. Dat is een zodanig ingrijpende evolutie dat er nu moet worden gestart met radio daarop voor te bereiden. De strijd om de luisteraar speelt zich in de toekomst immers in een heel andere arena af. 4

6 2 AANPAK Prototype werking Binnen de onderzoekswerking onderscheiden we twee manieren van werken. De onderzoeksthema s kunnen uitgewerkt worden in de vorm van langlopende projecten enerzijds en proof of concept projecten anderzijds. Deze twee manieren van aanpak onderscheiden zich op het vlak van doorlooptijd, diepgang met betrekking tot de onderzoeksvraag en eindresultaat. Met de klassieke projectwerking focussen we ons vooral op een aantal fundamentele technologische vraagstukken die uitgewerkt worden in een bredere langere termijn context. We werken hier veelal samen met een aantal academische en industriële partners waarbij de doorlooptijd op 2 of 3 jaar wordt vastgelegd. In het geval van een proof of concept proberen we vooral kleinere meer afgebakende onderzoeksvragen te beantwoorden al dan niet in samenwerking met een industriële partner. We proberen dan zeer gericht en over een korte periode een stuk technologie of een bevinding te verwerken in een prototype. De Proeftuin We starten een innovatielabel op dat de naam De Proeftuin meekrijgt. Het label fungeert als de overkoepelende vlag waaronder projecten en prototypes van VRT Onderzoek & Innovatie kunnen worden getest en extern bekendgemaakt. Het doel is het creëren van kennis over toekomstig mediagebruik via een iteratief proces: testen, evalueren en de verkregen kennis omzetten naar de praktijk (aanpassingen, herwerkingen,...). De Proeftuin is een samenwerking met VUB-SMIT. Een gezamenlijk postgraduaat van het SMIT en VRT O&I zal de testen begeleiden. De Proeftuin zal een eigen branding en website hebben, om de onafhankelijkheid van andere VRT-merken te bewaren. Het wordt de plaats waar te testen projecten blootgesteld worden aan het publiek, al dan niet in een open testomgeving. 5

7 3 TRAJECTEN Vanuit de strategische uitdagingen en trends worden hieronder de belangrijkste onderzoeksthema s voor de komende jaren voorgesteld, en de verschillende onderzoeksaspecten per thema in meer detail opgelijst en toegelicht. Het hoofdthema productieapparaat van de toekomst groepeert drie onderliggende thema s: Snelle productie van constante flow Multiplatform productie en distributie Automatische archivering, annotatie en ontsluiting De thema s rond nieuwe gebruikerservaringen en grote data sets vervolledigen het onderzoekplaatje. Het onderzoek heeft dus hoofdzakelijk betrekking op de technologische aspecten van de productie, de distributie en de consumptie van media. 3.1 Productieapparaat van de toekomst Snelle productie van constante flow Het belangrijkste kernwoord bij de productie van nieuws- en duidingsprogramma s, en actuagedreven (live) programma s is zonder twijfel snel. Dat is enerzijds zichtbaar aan de productiekant; de tijdspanne tussen een onderwerp definiëren en de uiteindelijke afgewerkte reportage bedraagt slechts enkele uren, vaak zelfs minder. Op deze tijdschaal maken enkele minuten vaak het verschil. Ook bij de distributie van deze programma s is snelheid cruciaal. Belangrijk nieuws wacht niet op de geprogrammeerde Journaals van 13u, 18u of 19u, maar moet in de loop van de dag snel het publiek bereiken via de verschillende kanalen. Het gaat dus om een constante flow aan nieuws. Om de nieuwsgaring en de publicatie op elk moment van de dag op een zo snel mogelijke manier te laten verlopen, moet er worden bestudeerd hoe we het huidige productieapparaat en de actuele workflows hoeven bij te sturen, aan te passen of zelfs ronduit te vervangen. Welke stappen in de workflow zorgen voor (onnodige) vertragingen en wrevel? Hoe kan de productie van een constante nieuwsflow worden geïntegreerd in de huidige processen? Welke aanvullende rol kan de online nieuwsredactie tijdens de nieuwsgaring en captatie spelen, en hoe wordt dit optimaal afgestemd op nieuwsproductie voor tv? Hoe kunnen we op een snelle en eenvoudige wijze aangepaste versies van een verhaal produceren, die geschikt zijn voor de verschillende platformen? Ook voor mobiele ploegen, maakt snelheid vaak het verschil. Zij kunnen langs heel wat communicatiekanalen beeldmateriaal uitwisselen met het omroepcentrum en de mogelijkheden breiden zich continu uit. Waar vroeger enkel (aardse) straalverbindingen werden gebruikt, is er nu de keuze uit satellietverbindingen, TNG (vooral in stedelijk gebied), directe glasvezelverbindingen of zelfs publieke internetverbindingen in mobiele (3G), of vaste (DSL of kabel) variant. Elk communicatiekanaal heeft evenwel eigen specifieke voor- en nadelen (snelheid van inzetbaarheid, bandbreedte, simplex of duplex, bruikbaar tijdens het rijden, ). Als we erin slagen de voordelen van de verschillende communicatiekanalen te combineren, kan dit een aanzienlijke tijdswinst opleveren. ONDERZOEKSASPECTEN Verschillende communicatiekanalen inzetten en eventueel combineren, wordt in de toekomst belangrijker. Zeker nu de overgang naar HD volledig is ingezet, stijgt de vraag naar bandbreedte alleen maar. Bijgevolg zal de beschikbare bandbreedte zo optimaal mogelijk 6

8 moeten worden benut. Ook vanuit het perspectief van de montage-workflow, zijn geoptimaliseerde scenario s mogelijk. Zo kan eerst een lage resolutie versie worden doorgestuurd, zodat alvast kan worden begonnen met de montage, terwijl de hoge resolutie versie langzamer binnenloopt. CONCRETE DOELSTELLINGEN Een prototype bouwen van een nieuw productieapparaat met het oog op een snelle productie voor een constante flow. Dat rekening houdend met de huidige sterktes, zwaktes, en toekomstige vereisten Multiplatform productie en hybride distributie In de crossmediale media productie-architectuur, zoals die vandaag de dag geïmplementeerd is, staat vooral de uitwisseling van materiaal tussen tv, radio en online centraal, maar blijven de productiesystemen voor deze verschillende outputkanalen grotendeels nog aparte silo s. In de toekomst wordt het steeds belangrijker om niet alleen op de verschillende platformen afzonderlijk te publiceren, maar om een coherent verhaal te brengen met aangepaste en aanvullende content per kanaal. We spreken dan over tri-media productie en het produceren van een transmediaal verhaal. De programmamaker of journalist heeft nood aan geïntegreerde en flexibele tools die toelaten dit tri-media verhaal op te bouwen. Belangrijke vereisten hierbij zijn flexibiliteit en snelheid in de vorm van locatie-onafhankelijk kunnen werken. Op dit moment zijn dit soort tools en mogelijkheden nog niet of niet voldoende voorhanden. Tri-media productie workflows zullen dan ook een grote impact hebben op de toekomstige architectuur van een bestandsgebaseerde productieomgeving. Ook aan de distributiezijde dient nog meer onderzoek worden verricht naar het gebruik van nieuwe technologieën zoals adaptive streaming, en naar de (hybride) combinatie van broadcast en internet technologie bij het distribueren van content. ONDERZOEKSASPECTEN Flexibele tools voor multiplatform productie: applicatieve ondersteuning voor de journalist of programmamaker om een multiplatform verhaal te produceren. Hierbij wordt het (her)gebruik van kanaalspecifieke content geoptimaliseerd. Voorbeelden hiervan zijn tweedeschermapplicaties die inhoudelijk integreren in programmaformats (bijvoorbeeld in de regie of tijdens de montage), en semiautomatisch afgeleide versies publiceren naar de verschillende kanalen. Ook is er een groeiende nood aan tools die de programmamaker toelaten om op een overzichtelijke manier de verschillende tijdslijnen van zijn verhaal te visualiseren en aan te passen. Toekomstige productiesystemen en integraties: waaraan moeten de systemen in een bestandsgebaseerde productieomgeving voldoen om tegemoet te komen aan de toekomstige noden van multiplatform productie? Hoe zal de rol van het Media Asset Management (MAM) systeem verder evolueren? Hoe worden de specifieke vereisten per programmatype het best afgedekt? Hoe komen we tot een optimale en nauwere integratie (of zelfs samensmelting) van het MAM en het Content Management Systeem (CMS)? Welke vereisten worden er gesteld aan back-office systemen indien we willen inspelen op de trend waarbij content zo toegankelijk mogelijk moet worden opengesteld, maar anderzijds zoveel mogelijk toegespitst op de interesses en context van de gebruiker? Dat CMS zal ook een nieuwe rol moeten spelen bij de radioproductie, want radio is steeds meer ook een visueel medium. De luisteraar kijkt veel radio, via smartphones, televisie en webradio s. Deze visuele content zal aan de snelheid en met de dynamiek van radio moeten 7

9 worden geproduceerd en ontsloten, en zal deel moeten uitmaken van het productieproces dat daardoor een heel nieuwe dimensie krijgt. Hybride distributie: momenteel is distributie opgesplitst in een broadcast en broadband (ook wel over-the-top of OTT genoemd) gedeelte. De eerste is geoptimaliseerd om een breed publiek simultaan dezelfde content aan te bieden; de tweede om iedereen een individuele communicatie toe te laten. Hybride distributietechnieken proberen deze twee voordelen te combineren. Toekomstige formaten: tegelijk met de evolutie naar HD-productie, doen ook geavanceerdere formaten hun intrede. Hierbij zien we vooral hogere resoluties (bv. 4K en zelfs U-HDTV) en hogere frame rates als belangrijkste op te volgen ontwikkelingen. We zullen onderzoeken wat de impact van deze nieuwe formaten en technologieën is op broadcast ecosystemen, workflows en audiovisuele kwaliteit. Een van de onderzoeksonderwerpen omvat hierbij ook de efficiënte codering van deze toekomstige formaten (bv. HEVC). Locatie onafhankelijk kunnen werken: efficiëntere en flexibelere workflows houden in dat programmamedewerkers ook locatie-onafhankelijk moeten kunnen werken. Dat houdt in dat bij de opnames van bijvoorbeeld een fictiereeks, er op die locatie een tijdelijke, flexibele, virtuele workspace kan worden opgezet, die gesynchroniseerd is met het centrale systeem en professionele montage ter plaatse mogelijk maakt. In het ideale en decentrale postproductie model kunnen programmamedewerkers en externe partijen locatie-onafhankelijk samenwerken op project basis, zowel voor montage, grafiek, sonorisatie als kleurcorrectie. Dit betekent een fundamentele shift met het huidige workflow model, waarbij enkel binnen de gebouwen van de omroep efficiënt kan worden samengewerkt. Cloud computing: de toepassing van cloud technologie is geen doel op zich maar kan voor een omroep een aantal voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld in de hierboven beschreven decentrale post-productie architectuur. Het kan bijvoorbeeld de samenwerking met externe partijen vergemakkelijken. De vraag die we ons moeten stellen, is hoe cloudgebaseerde services en productiemodellen een meerwaarde kunnen bieden voor bestandsgebaseerde productie in zo n gedecentraliseerde architectuur. Ook kan worden onderzocht welke aanpassingen aan de bestaande productie-architectuur noodzakelijk zijn, om ze cloud-capable te maken. Broadband/broadcast grafiek of visualisatie: in een programma worden vaak grafische elementen toegevoegd (SVO s). Denk aan scores, grafieken, kaarten, Vaak wordt dezelfde informatie ook online ter beschikking gesteld na de uitzending. Momenteel is de softwarestack voor visualisaties gebruikt in een uitzending echter verschillend van deze van het web. Is het niet mogelijk om dezelfde taal en technologie te gebruiken voor beide? Of concreet: hoe kunnen we webcontent in een beeldmenger brengen en laten voldoen aan alle eisen: (gedeeltelijk) transparant zijn, niet-vierkante pixels gebruiken (anamorphic), synchroon videosignaal aan tv-resoluties (GenLock en 50Hz), CONCRETE DOELSTELLINGEN Inzicht verwerven in de optimale toekomstige architectuur van het productieapparaat in de context van multiplatform productie en welke bijkomende tooling hiervoor vereist is, door het opzetten van gerichte proof of concepts. Inzicht verwerven in het gebruik van geavanceerde videoformaten (bv. 4K) in een productieen distributiecontext. 8

10 Inzicht verwerven in het optimale gebruik en toepassen van geavanceerde distributiemechanismes in de context van multikanaalspublicatie. Bestuderen en (indien opportuun) opzetten van een locatie-onafhankelijke productie werkomgeving Automatische archivering, annotatie en ontsluiting Een omroep als VRT produceert elk jaar een grote hoeveelheid mediamateriaal. Bovendien bestaat er een groot archief aan filmrollen en tapes, die momenteel stuk voor stuk worden gedigitaliseerd. Goede annotatie is essentieel om al dit materiaal snel en efficiënt te kunnen ontsluiten. De annotatie van al deze archiefstukken gebeurt momenteel nog manueel. Daarnaast gaat ook heel wat tijd verloren bij de (eveneens) manuele kwaliteitscontrole van de gedigitaliseerde audio en video. VRT beschikt net als andere omroepen niet over de mankracht, het budget en de tijd om al het beschikbare mediamateriaal op deze manier te annoteren en te ontsluiten. Er is dus een grote nood aan tools die via automatische annotatie en kwaliteitscontrole deze manuele processen ondersteunen. ONDERZOEKSASPECTEN Kwaliteitscontrole Momenteel is al heel wat kwaliteitscontrole software voor video beschikbaar. Deze systemen produceren echter erg complexe rapporten die moeilijk te interpreteren zijn, heel veel valse alarmen geven en soms dezelfde artefacten door verschillende foutcodes aangeven. Er is nog onderzoekswerk nodig om enerzijds de algoritmes te verbeteren, zodat er minder valse alarmen of uiteenlopende interpretaties zijn, en anderzijds om naverwerking uit te voeren op de rapporten om ze correct en automatisch te interpreteren. Annoteren Ook al het geproduceerde mediamateriaal manueel annoteren, is een erg tijdrovend proces. Mediamateriaal niet annoteren, is echter problematisch, want zelfs al is er een groot archief met mediamateriaal, het verliest al zijn waarde als de inhoud ervan niet ontsloten kan worden en er dus geen informatie over is terug te vinden. De voorbije decennia zijn al heel wat onderzoeksinspanningen geleverd om op een automatische manier informatie over de inhoud van audiovisuele media te weten te komen. Dat heeft geresulteerd in een veelheid aan algoritmes en tools. Veel van deze algoritmes leveren echter laag-niveau kenmerken op. Deze kenmerken zijn immers niet altijd onmiddellijk interpreteerbaar door gebruikers. Dit is de zogenaamde semantische kloof (Engels: semantic gap). De laatste jaren spitst het onderzoek zich vooral toe op het overbruggen van deze semantische kloof. Er wordt voornamelijk op zoek gegaan naar manieren om de laag-niveau kenmerken om te zetten naar concepten die eenvoudig door een gebruiker kunnen worden geïnterpreteerd. Indien er al tekstuele informatie beschikbaar is over de media-inhoud (zoals een transcript, een script, ) staan deze technieken al relatief ver. Via named entity recognition kan men op zoek gaan naar de belangrijke concepten in deze tekstuele metadatabronnen. Het identificeren van deze concepten kan dan verder gebruikt worden om hoog-niveau informatie over de media af te leiden (zoals thema, genre, ). Wanneer er geen tekstuele informatie over video s beschikbaar is, wordt het een stuk moeilijker. Een eerste oplossing kan spraakherkenning zijn om een transcript te genereren. Spraakherkenning kan perfect als techniek worden toegepast wanneer het over media gaat waarin duidelijk gearticuleerde taal wordt gebruikt, zoals een nieuwsproductie. Ook bij ondertiteling wordt spraakherkenning 9

11 momenteel al gebruikt. De ondertitelaar herhaalt hierbij de gesproken woorden in de video om zo tot een perfect transcript te komen, dat kan worden gebruikt voor ondertiteling. Toch werkt spraakherkenning onvoldoende wanneer er spontane spraak of sterke regionale accenten voorkomen, als er veel achtergrondgeluid aanwezig is, of als er gewoon weinig spraak in de video is. Onder meer om die reden is spraakherkenning niet rechtstreeks toepasbaar op video s voor automatische ondertiteling en annotatie. Naast de inhoud van de spraak kan ook sprekersinformatie nuttig zijn. Sprekersclustering groepeert de spraakfragmenten van een audiobestand per spreker en is een eerste stap richting herkenning. Effectieve herkenning, waarbij ook de naam van de spreker wordt bepaald, is momenteel niet accuraat genoeg bij gebruik van een brede database van sprekers. In deze laatste gevallen moet toevlucht worden gezocht in tools voor automatische beeldanalyse. Een basistool hierbij is shotdetectie, dat al uitvoerig werd onderzocht en op punt staat. Ook het automatisch segmenteren van video s in individuele scenes (sceneherkenning) is al uitgebreid onderzocht. Moeilijker wordt het wanneer via beelden automatisch op zoek wordt gegaan naar de inhoud van video. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gezichtsherkenning om de personen in de video te identificeren. Een heel erg actief actueel onderzoeksdomein is het automatisch herkennen van concepten in video. Voorbeelden zijn het automatisch herkennen van evenementen (bv. een huwelijk, een voetbalwedstrijd, de benoeming van een nieuwe regering, ), het automatisch herkennen van acties (bv. het moment waarop een doelpunt valt in een voetbalwedstrijd). Deze algoritmes presteren evenwel nog altijd onvoldoende wanneer het aantal mogelijke te herkennen concepten te groot wordt. Ten slotte kan ook heel wat informatie over audio en video door wat de gebruiker te weten is gekomen automatisch verrijkt worden met wat de wereld erover weet. De Linked Open Data (LOD) cloud bevat heel wat ontologieën die kennis aan elkaar linken. Indien er voor de concepten die aanwezig in het archief een zelfde concept bestaat in de LOD cloud, dan kun deze met elkaar worden verbonden. Zo heeft een gebruiker meteen ook toegang tot alle kennis die in de ontologie waarnaar wordt verwezen, opgeslagen zit. De verbanden tussen eigen metadata en ontologieën in de LOD cloud vinden, is echter geen triviaal proces. De concepten worden niet altijd bij naam genoemd, of worden slechts onrechtstreeks vermeld (bv. "de eerste minister, waarbij het niet onmiddellijk duidelijk is of het over Elio Di Rupo, Yves Leterme, Nicolas Sarkozy of nog iemand anders gaat). Ook de concepten met elkaar linken, vereist verder onderzoek. Zoeken Audio- en videomateriaal annoteren, is geen doel op zich. De werkelijke toegevoegde waarde is audiovisueel materiaal terugvinden. Uiteraard is de kwaliteit van de annotatie hierbij cruciaal. Huidige state-of-the-art tools voor het terugvinden van video beperken zich tot het invullen van trefwoorden in de zoekopdracht, en het presenteren van een lineaire lijst met resultaten, gerangschikt volgens bepaalde criteria. Men is het er al langer over eens dat deze lineaire lijst met resultaten niet altijd de beste methode is om resultaten weer te geven als het gaat om videomateriaal. Er moet dus op zoek worden gegaan naar nieuwe visualisatietechnieken voor zoekresultaten. De annotatie levert bijvoorbeeld heel wat tijdsgecodeerde metadata op, waardoor het exact is geweten op welk moment in een video de zoekopdracht een match geeft. Ook het zoeken op basis van ingevulde trefwoorden is niet altijd toereikend. Soms zoekt een gebruiker op basis van een voorbeeld van een type video naar soortgelijke video s. Dit is het zogenaamde query by example. 10

12 Een ander probleem is het feit dat de manier waarop gezocht wordt afhankelijk is van de gebruiker en zijn rol binnen de productieorganisatie. Zo zal een beeldonderzoeker bij de nieuwsdienst helemaal anders zoeken dan een redactiemedewerker bij een quiz of amusementsprogramma. Het modelleren van de taken voor deze verschillende gebruikersgroepen en het aanpassen van de interface en achterliggende systemen naar hun specifieke behoeften is een aspect waarmee de performantie van zoekopdrachten sterk kan worden verbeterd. CONCRETE DOELSTELLINGEN Nagaan of op basis van tijdsgecodeerde tekstuele metadata integrale programma s automatisch kunnen worden opgesplitst in individuele items. Metadata uit automatische extractietools omzetten in bruikbare concepten. Nagaan in hoeverre spraakherkenning en beeldanalyse-algoritmen rechtstreeks toegepast op programma s kunnen worden gebruikt voor automatische ondertiteling. Hierbij zullen volgende technieken worden onderzocht: geforceerde alignering op basis van scripts, sprekerherkenning, automatische taalidentificatie, shot- en scenedetectie, Onderzoeken hoe bestaande kwaliteitscontrolealgoritmes kunnen worden verbeterd door bijvoorbeeld een automatische naverwerking van de analyseresultaten. 3.2 Crowd sourcing en data driven journalism Data is the new gold 1, zo heette de speech die Neelie Kroes, Europees Commisaris voor de Digitale Agenda, een tijdje geleden gaf. Hiermee zette ze het belang en de ontwikkeling van open data onmiddellijk flink wat kracht bij. Analysing data is the future for journalism 2 zegt Tim-Berners Lee, de uitvinder van het World Wide Web, waarmee hij duidelijk stelt dat data driven journalistiek nog een grote rol zal spelen in de toekomst van de journalistiek. Datajournalistiek kan effectief een enorme meerwaarde betekenen bij het maken en brengen van nieuws. Toonaangevende spelers in dit domein zijn de redacties van The New York Times en The Guardian die zelfs een volledige blog 3 gewijd hebben aan hun inspanningen. Met de enorme groei van beschikbare data en de vooruitgang in technologie om deze data te verwerken en te visualiseren, wordt het voor journalisten noodzakelijk om op basis van deze data nieuwe verhalen te maken. De rol en de expertise van de journalist zullen dusdanig veranderen. Het ligt voor de hand dat technologie hierin ondersteunend kan zijn en een belangrijke rol zal spelen. Journalisten zullen in staat zijn om grote hoeveelheden data te consulteren en ze vervolgens te clusteren, te filteren en te analyseren dankzij de nodige standaarden, beschikbare datasets en tools om deze data te verwerken. Met behulp van visualisatiesoftware zal het resultaat van zo een analyse in een eenvoudig overzicht kunnen worden verwerkt en kan een enorme set data worden gereduceerd tot een begrijpelijk geheel. We stellen vast dat er niet alleen op het vlak van publieke databronnen, onder Europese impuls, een enorme toename van data is, maar ook op het vlak van sociale interacties (onder meer door sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, ) en user generated content. Deze content is vanuit een journalistiek standpunt erg waardevol, maar moeilijker te analyseren vanwege de enorme hoeveelheid real-time data, het ongestructureerde karakter en de taal van deze interacties. Ook hier zien we een aantal technologische initiatieven die het mogelijk maken om de sociale data te 1 Kroes, Neelie. Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda. Data is the new gold. Opening Remarks. Press Conference on Open Data Strategy. Brussels. 12 december <http://europa.eu/rapid/press-release_speech _en.htm>. 2 Arthur, Charles. Analysing data is the future for journalist, says Tim Berners-Lee. The Guardian. 22 november < 3 Datablog The Guardian. <http://www.guardian.co.uk/news/datablog>. 11

Meerjarenplan 2012-2014

Meerjarenplan 2012-2014 Overeenkomst Onderzoek & Innovatie Meerjarenplan 2012-2014 Maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1 De opdracht...3 2 Onderzoek in een veranderend medialandschap...4 3 Strategische uitdagingen en trends...5 4 Belangrijkste

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be

MEERJARENPLAN 2014-2016. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. innovatie.vrt.be MEERJARENPLAN 2014-2016 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel innovatie.vrt.be 1 STRATEGISCHE UITDAGINGEN EN TRENDS De transformatie van het medialandschap komt in een volgende fase.

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Best Scene in Town. Projectvoorstel Earmap

Best Scene in Town. Projectvoorstel Earmap Best Scene in Town Best Scene in Town Projectvoorstel Earmap Inleiding 7scenes is in eerste instantie een applicatie om avontuurlijke augmented reality games mee te beleven. Dit gegeven augmented reality;

Nadere informatie

Beslissingscriteria meerwaarde integreer baar in de hoofdtelefoon van User Experience Muziekervaring Haalbaarheid. Hoe innovatief is het idee?

Beslissingscriteria meerwaarde integreer baar in de hoofdtelefoon van User Experience Muziekervaring Haalbaarheid. Hoe innovatief is het idee? Beslissingscriteria Biedt het concept een meerwaarde aan de? Is het concept integreer baar in de (fysiek, niet puur software)? Meerwaarde op vlak van User Experience? Muziekervaring verbeteren?. Is de

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Factsheet LABS Mirabeau

Factsheet LABS Mirabeau Factsheet LABS Mirabeau LABS We helpen u met nieuwe innovaties om relevant te blijven in de digitale wereld De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten sluiten nieuwe technologie tegenwoordig

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt!

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt! Belgacom Smart City Surveillance De toekomst bestaat echt! 25/10/2011 Slide 1 Algemene Trends Ondanks de zwakke economie van het afgelopen jaar, is de vraag naar IP Video Surveillance oplossingen, zowel

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming

Nadere informatie

Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld

Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld Met een virtual reality bril op loopt de respondent door de virtuele supermarkt. Ze loopt door de verschillende gangpaden, kijkt naar alle

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases:

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases: UCast UCast is een jong en innovatief multimedia integratiebedrijf. Multimedia integratie? Denk daarbij aan televisie, Internet en tablets. Toestellen communiceren met elkaar en generen interactie. Zo

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie

nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van WILFRIED VANDAELE datum: 14 juli 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Media - Ontwikkelingen commerciële communicatie De doorbraak van

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE SNELLERE INZICHTEN MET DATAVISUALISATIE Met de uitdrukking een beeld zegt meer dan duizend woorden bent u wellicht bekend. Beelden vertellen

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen In het voortdurend veranderende zakelijke klimaat van vandaag de dag is het van cruciaal belang om met medewerkers, klanten en investeerders te kunnen communiceren, waar zij zich ook bevinden. Mshow webconferencing

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Whitepaper Personal Targeting Platform De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Introductie 2 Geïntegreerde personalisering 2 Het opbouwen van een profiel 2 Segmenteren en personaliseren

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO B1 Bewust zijn van de medialisering van de samenleving B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden Is zich niet bewust van de steeds belangrijker

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek -

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace DE DIGITALE WERKPLEK VAN DE TOEKOMST VOOR UW MEDEWERKERS! Ondernemingen beleven spannende tijden. Ze staan onder enorme

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

Het Internet of Things

Het Internet of Things Het Internet of Things De afgelopen jaren wordt de term Internet of Things (IoT) vaak gebruikt als dé nieuwe ontwikkeling die in bijna elk aspect van ons leven een grote rol gaat spelen. Waar mensen vaak

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap. Katleen Deraymaeker 18 januari 2007 - Mechelen

Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap. Katleen Deraymaeker 18 januari 2007 - Mechelen Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap Katleen Deraymaeker 18 januari 2007 - Mechelen 1 Inhoud MediaCiti Trends en ontwikkelingen in het idtv-landschap & impact voor lokale besturen Conclusies

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen WiCa Wireless 15 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag Toepassingslaag Karakterisatie en interactie van draadloze

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE

i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Verander de manier waarop u vergadert of presenteert dankzij dit compacte en lichte presentatie device. i3sync is gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Datum: 22 oktober 2013 Onderwerp: Human Centered Design Door: Rutger Hangelbroek Rabobank Groep ICT KIM Spreker: Maarten Korz De vakvereniging

Nadere informatie

Low Risk Low Risk High Risk Deliquency Risk 3,455 1, ,455 2, ,244 e Risk Low Risk Failur

Low Risk Low Risk High Risk Deliquency Risk 3,455 1, ,455 2, ,244 e Risk Low Risk Failur 65 APR MAY 014 JUN JUL Intelligente, waardevolle data OCT NOV Deliquency Risk CURRENT Duurzame, Undetermined strategische groei Moderate High Low 3,455 1,678 70 Moderate 2,957 200 45 25-250 8,766 1,965

Nadere informatie

versie: 16 februari 2015

versie: 16 februari 2015 1 versie: 16 februari 2015 2 Inhoud Introductie... 4 Meten om te weten... 5 Techniek... 6 Werking van de sensoren... 6 Privacy... 6 Bezoekers... 7 Unieke bezoekers per dag... 7 Bezoekduur... 9 Gemiddelde

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites

Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites UGent IBBT Vakgroep Informatietechnologie http://www.ibcn.intec.ugent.be/?q=masteraj20112012 Gaston Crommenlaan 8 bus 201 9050 Gent Hogeschool1. Aanbevelen van content op social networking sites Doelstellingen

Nadere informatie