De IDA-catalogus van GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN en TECHNIEKEN. Interchange of Data between Administrations EUROPESE COMMISSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De IDA-catalogus van GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN en TECHNIEKEN. Interchange of Data between Administrations EUROPESE COMMISSIE"

Transcriptie

1 Interchange of Data between Administrations EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERNEMINGEN INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME

2 Interchange of Data between Administrations 2 van gemeenschappelijke instrumenten en technieken Artikel 5 van Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans- Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA), heeft betrekking op gemeenschappelijke instrumenten en technieken: De Gemeenschap ziet erop toe dat gemeenschappelijke instrumenten en technieken voor sectorale nettoepassingen op de markt worden verworven of worden ontwikkeld indien de markt de vereisten niet voldoende kan ondersteunen, teneinde te komen tot de vermindering van de totale kosten van de ontwikkeling van toepassingen, de rationalisering en verbetering van technische oplossingen, de vermindering van de vereiste tijd voor de invoering van operationele systemen en de stroomlijning van systeemonderhoud. Daartoe draagt de Gemeenschap zorg voor de aanwijzing en specificatie, binnen sectorale netten, van fundamentele en steeds terugkerende functies die de basis kunnen vormen voor gemeenschappelijke instrumenten en technieken of modules. Ook draagt de Gemeenschap zorg voor de bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke gemeenschappelijke instrumenten en technieken of modules in sectorale netten; met name moet worden gezorgd voor de verspreiding van geschikte oplossingen die binnen een sectoraal net worden ontwikkeld. Materiaal voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten en technieken wordt niet alleen rechtstreeks uit de sectorale IDA-netten vergaard, maar ook uit de andere maatregelen in het kader van interoperabiliteitsacties voor IDA (beveiliging, interoperabiliteit van de inhoud en kwaliteitsborging). REFERENTIEPRAKTIJKEN op JURIDISCH en BEVEILIGINGSGEBIED SECTORALE EISEN INTEROPERABILITEIT van de INFORMATIE- INHOUD KWALITEITSBORGING en TOEZICHT VERSPREIDING van BESTE PRAKTIJKEN NATIONALE en REGIONALE INITIATIEVEN GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN EN TECHNIEKEN ALGEMENE DIENSTEN

3 3 IDA INSTRUMENTEN EN TECHNIEKEN GEGEVENSVERZAMELING GEMEENSCHAPPELIJK GEGEVENSGEBRUIK GEGEVENSVERSPREIDING ALARMSYSTEEM TOEPASSINGS DIENSTEN INTEROPERABILITEIT VAN GEGEVENSINHOUD FRONT-OFFICE BACK OFFICE SOFTWARE CIRCA Workflow-diensten IDA-MT eprocurement Global search Nat Lex IPM IDA-QA Certificatie RAPEX MoReq MIReG Portaalsite van de EU-administratie Portal toolkit STATEL E-Link Directory-diensten In dit document wordt de huidige catalogus van gemeenschappelijke instrumenten en technieken van IDA beschreven: enerzijds de operationele instrumenten en technieken en anderzijds de instrumenten en technieken die momenteel worden geanalyseerd en/of ontwikkeld. IDA voorziet in de volgende operationele instrumenten en technieken: Samenwerkingsinstrument / CIRCA Interactieve beleidsvorming / IPM Kwaliteitsborging / IDA QA Interoperabiliteit van de informatie-inhoud / MoReq Samenwerkingsinstrument / Portal toolkit Instrument voor gegevensverzameling / STATEL IDA onderzoekt ook instrumenten en technieken op andere gebieden (zie tabel): Gebruik van Open Source-software

4 Interchange of Data between Administrations 4 CIRCA Wat is CIRCA? CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator) is een op internet gebaseerde omgeving die on-linediensten verschaft en een gemeenschappelijke virtuele ruimte biedt voor werkgroepen en netwerken. Met CIRCA kunnen bronnen en documenten op doeltreffende en veilige wijze gemeenschappelijk worden gebruikt. CIRCA is opgebouwd rond belangengroepen, d.w.z. private werkruimten voor een groep mensen die moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken en taken te vervullen. Hoewel alle groepen toegang hebben tot dezelfde functies, is de omgeving volledig aanpasbaar aan een bepaalde belangengroep en is de informatie beperkt tot de leden van die groep. CIRCA is een instrument dat door de Commissie werd ontwikkeld in het kader van het IDA-programma. Europese instellingen, organisaties en nationale overheidsdiensten kunnen een gratis licentie verkrijgen om het systeem op hun eigen server te installeren. CIRCA werkt met Open Source-software. Welke diensten kan CIRCA verschaffen? CIRCA verschaft zowel beheersdiensten als groepswerkdiensten. BEHEERSDIENSTEN Belangengroepen: CIRCA is opgebouwd rond belangengroepen (Interest Groups of I/G), d.w.z. private werkruimten voor een groep mensen die moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken en taken te vervullen. De omgeving is volledig aanpasbaar aan een bepaalde I/G en de toegang tot de informatie kan worden beperkt tot de "leden" van die I/G. Toegangsklasse: De leden van een werkgroep hebben doorgaans een verschillende rol, zoals voorzitter, medewerker, secretaris of lid. CIRCA biedt de mogelijkheid voor deze rollen verschillende toegangsklassen te creëren, elk met een eigen toegangsrecht voor specifieke gegevenselementen, functies en werkzaamheden in de I/G. Een speciale toegangsklasse, de Leider, krijgt extra privileges om de I/G te leiden, te beheren en op maat aan te passen. Beheer: CIRCA biedt een volledige bediening op afstand voor de toewijzing, de configuratie en het aanpassen van de toegangsrechten van de belangengroepen. GROEPSWERKDIENSTEN Bibliotheek: Documenten worden opgeslagen in volledig aanpasbare secties en subsecties; gebruik van diverse talen, controle van de versie en kennisgeving van de beschikbaarheid van de documenten per zijn mogelijk. Documenten kunnen on line worden geüpload, bekeken en gedownload of per worden verstuurd. Adressenbestand: Beheer van een lijst van leden en contactpersonen. Vergaderruimte: Voor mededelingen, trefpunt, agenda en deelnemerslijst, alsook een virtuele forum-functie (d.w.z. een chatroom). Nieuwsgroepen: Forum voor discussie tussen leden van belangengroepen. Interface naar , waaronder een kennisgeving via . Veiligheid: Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen conform de veiligheidsvoorschriften van de Commissie en de Raad. Zoekopdracht: Meertalige zoekopdracht voor elk document dat zich in een ruimte van een belangengroep bevindt. is te vinden op: ircforum/home.

5 5 IPM Wat is IPM? IPM (Interactive Policy Making of Interactieve Beleidsvorming) streeft naar een verbetering van het beleid door internet te gebruiken om reacties op de markt te verzamelen, en deze te analyseren en bij de beleidsvorming in de Europese Unie te gebruiken. Dit op internet gebaseerde instrument stelt Europese instellingen en overheidsdiensten in staat om op lokaal, regionaal en nationaal niveau: spontane reacties op de markt te verzamelen (feedbackmechanisme); en overleg te plegen met de burger en het bedrijfsleven (overlegmechanisme), teneinde sneller en nauwkeuriger op vragen van burgers, consumenten en bedrijven te kunnen reageren. Dat zal de transparantie, de uitgebreidheid en de efficiëntie van de beleidsvorming ten goede komen. Welke diensten kan IPM verschaffen? Zowel het feedbackmechanisme als het overlegmechanisme bestaat uit on-linevragenlijsten/databanken met hoofdzakelijk meerkeuzevragen en ruimte voor complexere vragen. Ze zijn beschikbaar in de elf officiële talen van de Europese Unie. "Open overleg" wordt altijd rechtstreeks aan belanghebbenden gericht. Afhankelijk van het onderwerp kan het aan een beperkte groep belanghebbenden (met login en wachtwoord) of aan iedereen worden gericht. Het feedbackmechanisme wordt niet door belanghebbenden ingevuld, maar door geselecteerde tussenpersonen. Dezen encoderen door individuele personen gesignaleerde gevallen in de database met feedback. Zodra de resultaten worden ingediend, worden ze automatisch in een on-linedatabank ingevoerd. Deze heeft een ingebouwde zoekfunctie voor statistische gegevens en tekst, waarmee de te analyseren velden kunnen worden geselecteerd. Welke elementen van IPM kunnen opnieuw worden gebruikt? Er zijn twee soorten elementen die voor hergebruik in aanmerking komen: de resultaten die worden verzameld in de databank met feedback en de instrumenten die kunnen worden gebruikt. De resultaten die met behulp van het IPM-feedbackmechanisme worden verzameld, worden door de Europese Commissie geanalyseerd en vervolgens door de lidstaten besproken. Ze kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd om aan te geven waar zich problemen voordoen en op welke sector of op welk beleidsgebied ze betrekking hebben. Dit maakt het voor de overheid mogelijk praktische problemen te overwinnen, op praktische marktervaringen gebaseerde nieuwe beleidsinitiatieven voor te stellen en de gevolgen van die initiatieven te bekijken. De feedback levert concrete voorbeelden op van problemen die bedrijven, consumenten, studenten en dergelijke ondervinden als ze hun rechten uitoefenen. Lokale tussenpersonen (bv. kamers van koophandel) en nationale overheden gebruiken het prototype van het feedbackmechanisme al voor lokale beleidsvorming. On-lineoverleg kan plaatsvinden met burgers, consumenten en bedrijven die via internet hun mening over nieuwe initiatieven kunnen geven. De instrumenten kunnen door de lidstaten worden gebruikt om zelf overleg te plegen of feedbackmechanismen op nationaal of lokaal niveau op te zetten. Wie kan de IPM-functie gebruiken? Europese instellingen en overheidsdiensten, om nieuwe beleidsinitiatieven voor te stellen die zijn gebaseerd op praktische marktervaringen (nieuwe wetgeving of wijziging van bestaande wetgeving); burgers, consumenten en bedrijven, om meer bij de beleidsvorming betrokken te worden, bij te dragen tot nieuwe initiatieven (door aan open overleg deel te nemen) en feedback te geven voor de toepassing van bestaande wetten. vindt u op

6 Interchange of Data between Administrations 6 IDA QA Wat is IDA QA? IDA Quality Assurance (IDA Kwaliteitsborging) is een initiatief om de omschrijving van projectdoelstellingen en -vereisten, enerzijds, en de kwaliteit van projectbeheer en projectresultaten, anderzijds, te verbeteren: Het juiste doen op de juiste manier IDA QA bestaat uit een strategie/methodologie in ontwikkeling, die gedurende het volledige IDA-programma moet worden toegepast. Dit kwaliteitsprogramma voor de volledige reeks sectorprojecten en horizontale acties op het gebied van IDA is bedoeld om gemakkelijker te voldoen aan zakelijke behoeften door richtsnoeren voor de kwaliteitsborging en algemene instrumenten voor zelfbeoordeling op te stellen. QA-diensten zijn op verzoek beschikbaar voor IDA-projecten. Het gaat met name om advies inzake meetmethoden, kosten-batenanalyse en risicobeoordeling. Welke elementen van IDA QA kunnen opnieuw worden gebruikt? IDA QA-strategie en -methodologie De IDA QA-strategie en -methodologie is eigenlijk een voortdurende, gecentraliseerde kwaliteitsactiviteit om gemakkelijker tot een gemeenschappelijke visie op en overeenstemming over de belangrijkste aspecten van het project te komen, zoals de formulering van de eisen van de gebruikers, de bepaling van de projectdoelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden, doorslaggevende succesfactoren, risico's, beperkingen en organisatorische impact. Dit geldt voor de volledige duur van een IDA-project en in het bijzonder tijdens de haalbaarheidsfase. In het kader van het IDA-kwaliteitsprogramma is een structuur opgezet om de IDA-gemeenschap met kwaliteitsborging te helpen op de vier niveaus van een managementsysteem: het strategische niveau, het operationele niveau, het projectniveau en het productniveau.

7 7 LEIDENDE BEGINSELEN BELEIDSLIJNEN STRATEGISCH NIVEAU IDA Kwaliteitsinstrumenten Op projectniveau werden gemeenschappelijke kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld met behulp van een reeks leidraden, sjablonen en controlelijsten, rekening houdend met relevante QA-normen die op de markt beschikbaar zijn en met methodologieën die al in de lidstaten werden ontwikkeld. Deze set bestaat uit de volgende onderdelen van de levenscyclus van een project: ZAKELIJKE SYSTEMEN OPERATIONEEL NIVEAU HAALBAARHEIDSFASE: Algemene implementatie INSTRUMENTEN PROJECT- en PRODUCTNIVEAU ONTWIKKELINGS- / IMPLEMENTATIEFASE: Projectbeheers- en -kwaliteitsplan (PMQP) Configuratiebeheersplan Testbeheersplan Testspecificaties Eisen van de gebruiker Software-/systeemvereisten Technisch ontwerp Handleiding POST-IMPLEMENTATIE- / OPERATIONELE FASE: Handleiding projectevaluatie Operationeel kwaliteitsplan Overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau vindt u op de IDA-website (http://europa.eu.int/ispo/ida).

8 Interchange of Data between Administrations 8 MoReq Wat is MoReq? Model Requirements for the management of electronic records (MoReq) (modelvereisten voor het beheer van elektronische records) is een uitgebreide specificatie van functionele vereisten voor het beheer van elektronische records. Het document beschrijft hoe bestandschema's, bestanden en records met elkaar in verband staan en kan zowel voor elektronische als voor hybride bestanden (d.w.z. bestanden die zowel elektronische records als gegevens op papier bevatten) worden gebruikt. MoReq veronderstelt dat dit model en de functionele vereisten zullen worden geïmplementeerd door een ERMS (electronic records management system, of systeem voor het beheer van elektronische records). Het ERMS zelf wordt echter niet gespecificeerd, alleen wat dit systeem moet doen. Hoe het ERMS wordt geïmplementeerd, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. MoReq bevat ook een uitgebreid metadatamodel voor recordbeheer. MoReq is een algemene modulaire specificatie. Dat betekent dat u er voor uw situatie relevante functies aan kunt toevoegen en er desgewenst facultatieve aspecten uit kunt verwijderen. Ook voor andere behoeften, zoals een elektronische handtekening, digitale opslag en hybride bestanden, wordt een oplossing aangereikt. De specificatie combineert de voordelen van elektronische methoden met de theorie van recordbeheer - ze heeft bijvoorbeeld betrekking op classificatie, documentbeheer, workflow, metadata en andere verwante technologieën. Het document beantwoordt aan tal van behoeften - voor verschillende landen, in verschillende bedrijfstakken en met verschillende recordtypes. Het is in de eerste plaats bedoeld als model, niet zozeer als norm voor alle mogelijke ERMS-toepassingen. Verschillende bedrijfstakken, schaalgrootten en organisatietypes en andere factoren kunnen bijkomende specifieke eisen vergen. Bovendien is de specificatie zo geschreven dat ze evengoed van toepassing is op organisaties uit de openbare als op die uit de private sector die een ERMS willen invoeren, of die het ERMS dat ze momenteel gebruiken, willen evalueren. Wie kan de MoReq-functie gebruiken? potentiële ERMS-gebruikers: als basis om een aanbesteding voor te bereiden; ERMS-gebruikers: als basis om een bestaand ERMS te evalueren of te controleren; opleidingsorganisaties: als referentiedocument om een opleiding in recordbeheer voor te bereiden, en als cursusmateriaal; academische instellingen: als hulpmiddel bij colleges; ERMS-leveranciers en -ontwikkelaars: om de productontwikkeling te sturen door de vereiste functies te benadrukken; dienstverleners inzake recordbeheer: als richtsnoer voor de aard van de diensten die moeten worden verleend; potentiële gebruikers van uitbestede diensten inzake recordbeheer: als hulpmiddel om aan te geven welke diensten moeten worden aangeschaft. MoReq kan gratis worden gedownload van de IDAwebsite (http://europa.eu.int/ispo/ida).

9 9 IDA Portal toolkit Wat is de IDA Portal toolkit? Portalen zijn toegangspoorten tot informatie in internet-, business-to-business- en bedrijfsomgevingen. Aangezien een portaal een interface vormt naar meervoudige systemen zoals databanken en internetdiensten, is het een sterk, integratief instrument. De IDA Portal toolkit werd oorspronkelijk door het Europese milieuagentschap ontwikkeld om aan de behoeften van het EIONET-netwerk aan portaaldiensten te voldoen. Hij is door de Commissie verder ontwikkeld in het kader van het IDA-programma. De Portal toolkit werkt met Open Source-software en kan samen met CIRCA worden gebruikt. Europese instellingen, organisaties en nationale overheidsdiensten kunnen een gratis licentie verkrijgen om het systeem op hun eigen server te installeren. Welke functies biedt de toolkit? Databank met links Het gaat om een URL-databank, waarbij de links hiërarchisch in categorieën zijn ingedeeld. Bekendmakingen en nieuws Het nieuwskanaal voor bekendmakingen is geïntegreerd in de databank met links, zodat de nieuwsberichten bij andere links kunnen worden ingedeeld. Alle nieuwsberichten worden verspreid met behulp van het RSS 0.91-formaat. Delegatie van de bevoegdheid om de inhoud te beheren Delegatie van de bevoegdheid om URL's en nieuwsberichten te beheren aan andere personen dan de beheerder. Stijlformulieren Alle bladzijden zien er automatisch hetzelfde uit door het gebruik van stijlformulieren. Door inhoud en vorm van elkaar te scheiden, kunnen veranderingen onmiddellijk worden aangegeven. Frequent gestelde vragen Er is een speciale module om frequent gestelde vragen te beantwoorden en makkelijker op vragen van gebruikers te kunnen antwoorden. Ze worden eveneens verspreid in RSS. Kennisbeheer en integratie van CIRCA CIRCA biedt zijn belangengroepen het grootste deel van de nodige basisfuncties inzake kennisbeheer. Het portaal voegt daar een bedrijfsdimensie aan toe. Dankzij een "brug" kunnen de documentverzamelingen van CIRCA in het portaal worden opgenomen. Dat is mogelijk omdat alle CIRCA-instanties en belangengroepen openbare meta-informatie in RSS-formaat aanbieden. Daardoor kunnen CIRCA-belangengroepen kanalen in het portaal vormen. Categorieën en belangengroepen kunnen hun visie op de inhoud geven en er kan een dienst met "het laatste nieuws" worden opgericht. Register van deelnemende portalen Deze functie is verbonden met de vorige en de volgende. Ze gaat verder dan traditionele directories en vormt een antwoord op de behoefte om procedures te bepalen voor de manier waarop partners informatie delen, welke informatie ze beschikbaar moeten maken, en hoe ze hun diensten en activiteiten moeten beschrijven. Het doel is voor de registratie van diensten een structuur te creëren, die een standaardmethode vormt om een register aan te leggen, anderen vragen te stellen en de partners in het register de kans te bieden met elkaar samen te werken en wereldwijd informatie te delen op een geordende manier. Zoekfunctie Het portaal kan zowel de openbare internetdiensten van alle sites als de CIRCA-servers doorzoeken. Personalisering Alle bovenstaande functies passen moeilijk samen op één scherm. Kanalen kunnen zelfs meer dan eens voorkomen, omdat ze afkomstig zijn van verschillende servers. Daarom zullen latere versies van het portaal aanpasbaar zijn; gebruikers kunnen dan de kanalen selecteren die ze op een gepersonaliseerde bladzijde willen zien verschijnen. vindt u op:

10 Interchange of Data between Administrations 10 STATEL Wat is STATEL? STATEL is een transparante telecommunicatielaag voor bestandsoverdracht naar ontwikkelaars van toepassingen en biedt functies met een toegevoegde waarde, zoals transparante encryptie en aanpassing van de bestandsgrootte aan de netwerkeigenschappen via segmentering. Het is een instrument dat in het kader van het IDA-programma door EUROSTAT werd ontwikkeld. Het werkt op PC en UNIX. Welke diensten biedt STATEL? Toepassingen: Bidirectionele bestandsoverdracht van toepassing naar toepassing. Een API-bibliotheek en een besturingsinterface voor transparante bestandsoverdracht tussen toepassingen in verschillende omgevingen, ongeacht het onderliggende transportmechanisme. Bestandsoverdracht: Gegarandeerde levering zonder tussenkomst van de gebruiker. Van gegevens die via deze dienst worden verstuurd, moet op transparante wijze een back-up worden gemaakt; ze moeten automatisch opnieuw worden verstuurd als de ontvanger meldt dat de gegevens onderweg volledig of deels verloren zijn gegaan. Transparante segmentering van bestanden, zodat erg grote bestanden kunnen worden verstuurd, ook al stelt het transportmedium grenzen aan de grootte van bestanden of boodschappen (bv. X400, SMTP). Verschaffen van bestandsnamen, onafhankelijk van het besturingssysteem van de host. Verschaffen van informatie over de toestand van ontvangen en verzonden bestanden (onderweg, ontvangen, gebruikt) via de API. Mogelijkheid om verscheidene toepassingen via dezelfde apparatuur te ondersteunen, afzonderlijke gegevensstromen mogelijk te maken en een mechanisme om te voorkomen dat bestanden per ongeluk door dergelijke andere toepassingen worden gebruikt of verwijderd. Verzonden bestanden kunnen niet worden gebruikt zonder een beroep te doen op de dienst, waardoor juiste informatie over de toestand en het gebruik van de bestanden gegarandeerd is. vindt u op Systeemomgeving Systeemomgeving Toepassing API / Cmd interface Bestandsoverdracht Voor de toepassingen verborgen gedeelte Toepassing API / Cmd interface F Y S I E K Lokaal netwerk T R A J E C T V A N D E Firewalls / proxies Netwerkomgeving WAN Internet / TESTA Firewalls / proxies Lokaal netwerk B E S T A N D S O V E RD R A C H T Instrumenten voor loggen, volgen en ondersteuning

11 11 In aantocht Workflow-diensten voor comités Een aantal workflow-diensten ter ondersteuning van de typische administratieve taken van comités, zoals de talrijke comités die door de Commissie worden beheerd. Machinevertaling voor IDA-netwerken Uitbreiding van het systeem van machinevertalingen dat door de Commissie en andere instellingen wordt gebruikt, voor gebruik in de IDA-netwerken en de nationale overheidsdiensten. eprocurement Interoperabiliteitsmechanismen om administratieve samenwerking en samenhang op Europees niveau te garanderen. Zoeken in alle "eu.int"-domeinnamen Instrumenten die het mogelijk maken te zoeken in alle internetservers van de instellingen, organisaties en andere organen van de Europese Unie. Nat Lex Een enkel toegangspunt, met een standaardzoekmachine, tot on line juridische informatiediensten in de lidstaten. Certificering en gebruik van de elektronische handtekening Een brug slaan tussen certificeringsinstanties: oplossingen aanreiken die het vertrouwen tussen de nationale certificeringsinstanties van de Europese overheidsdiensten moeten bevorderen. Gebruik van de elektronische handtekening: de toepasbaarheid en de interoperabiliteit van het gebruik van S/MIME verbeteren, samen met het gebruik van digitale certificaten om elektronische documenten te ondertekenen. MIReG (Managing Information Resources for egovernment) Normalisatie bij het gebruik van metadata door Europese regeringen en parlementen en ontwikkeling van geschikte instrumenten om metadata te beheren teneinde deze activiteit te ondersteunen. Portaal van de EU-administratie (mobiliteitsportaal) Leveren van on-line-informatie en -diensten ter ondersteuning van het vrije verkeer, met name voor EU-burgers en -ondernemingen die zich in een andere lidstaat willen vestigen. One-stop-shop-toepassing: elink egovernment-diensten voor burgers en ondernemingen ontwikkelen en de communicatie tussen overheidsdiensten waarborgen. Directory-diensten Gecoördineerd gebruik van directory-diensten binnen de IDA-netwerken; aanbevelingen over de coördinatiemechanismen, interfaces, instrumenten en diensten. Gebruik van Open Source-software Informatie verschaffen over het gebruik van Open Source-software door overheidsdiensten en uitwisseling van ervaringen en beste praktijken vereenvoudigen. over IDA en de diensten in deze catalogus vindt u op: Vragen kunt u rechtstreeks naar IDA sturen op het volgende adres: Rapid alert system - RAPEX Identificatie van gemeenschappelijke vereisten op het vlak van infrastructuur en functionaliteit; definitie van een algemeen kader waaraan alarmsystemen kunnen worden opgehangen.

12 IDA is een door de Europese Commissie ondersteund strategisch initiatief dat nieuwe informatie- en communicatietechnologie gebruikt om tot een efficiënte elektronische uitwisseling van informatie tussen nationale overheidsinstanties te komen. Het is de bedoeling de communautaire besluitvorming te ondersteunen, de werking van de interne markt te vereenvoudigen en de implementering van het beleid te versnellen. over IDA vindt u op de IDA-website op: Manuscript voltooid in juni Europese Gemeenschappen, 2002 Hoewel dit document zorgvuldig werd opgesteld, kan de Europese Commissie de juistheid van de gegevens in deze brochure niet garanderen en is ze niet verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Reproductie toegestaan mits de bron wordt vermeld.

Europese Commissie Directoraat-generaal Ondernemingen Interchange of Data between Administrations Programme. De IDA Catalogus van Algemene Diensten

Europese Commissie Directoraat-generaal Ondernemingen Interchange of Data between Administrations Programme. De IDA Catalogus van Algemene Diensten Europese Commissie Directoraat-generaal Ondernemingen Interchange of Data between Administrations Programme De IDA Catalogus van Algemene Diensten Besluit Nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 maart 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 11.3.2016 NL Publicatieblad Europese Unie L 65/49 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/347 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de precieze

Nadere informatie

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn)

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn) Dit document is eigendom van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De publicatie ervan doet geen enkele afbreuk aan de rechten die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten opzichte van dit document

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Aan de slag met IMI 1. INLEIDING... 2 2. AAN DE SLAG... 2

Aan de slag met IMI 1. INLEIDING... 2 2. AAN DE SLAG... 2 Aan de slag met IMI 1. INLEIDING... 2 2. AAN DE SLAG... 2 2.1. WAT IS IMI?... 2 2.2. HOE WERKT IMI?... 3 2.3. TAALPROBLEMEN?... 3 2.4. WIE DOET WAT IN IMI?... 4 2.4.1. BEVOEGDE AUTORITEITEN... 4 2.4.2.

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36050 27 juni 2017 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/74109, tot

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 8.12.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 323/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1088/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Gebruikersonderhoud gebruikersonderhoud Waarschuwing: De gebruikers onderhoud module werkt NIET in de demo versie!!!

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Vergroot gebruiksvriendelijkheid en productiviteit door een passende user interface per rol of functie Wat zijn uw ervaringen met SAP Business

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Configuratie Instructie Qaleido Virtual Server V1.3

Configuratie Instructie Qaleido Virtual Server V1.3 1 Configuratie Instructie Qaleido Virtual Server V1.3 2 COLOFON Copyright/Disclaimer Configuratie-instructie Qaleido Virtual server V1.3 Nederlands Copyright 2006-2011 Team Qaleido Software S.r.l. Eerste

Nadere informatie

Leuven het PHENIX-project

Leuven het PHENIX-project Leuven 25.05.2005 Een binnen een redelijke termijn afgehandeld proces met de hulp van nieuwe ICTinstrumenten : het PHENIX-project Phenix 25.05.2005 1 PHENIX Een nieuw hulpmiddel voor de rechterlijke orde

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

Adlib Internet Server

Adlib Internet Server Adlib Internet Server Software voor professioneel collectiebeheer in musea, en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Internet Server Uw collecties online,

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Goedgekeurd op 11 februari 2011

Goedgekeurd op 11 februari 2011 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00327/11/NL WP 180 Advies 9/2011 betreffende het herziene voorstel van de industrie voor een effectbeoordelingskader wat betreft de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Document Management Made Easy

Document Management Made Easy Document Management Made Easy Contentverse 8 Feature Set Wat uw branche of bedrijfsgrootte ook is, wij hebben het antwoord op uw papier problemen. Onze document management oplossing, Contentverse, biedt

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën: Datum van inwerkingtreding: 02-05-2017 Sjauf Technologies, handelende onder de naam Sjauf ( Sjauf ), verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9 20.10.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/9 VERORDENING (EG) Nr. 976/2009 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Op dit moment zijn er vier agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande vier zijn:

Op dit moment zijn er vier agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande vier zijn: Hoe werkt het? Op deze website vind je kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs en onderzoekers. Je kunt je eigen startpagina opbouwen. Zo

Nadere informatie

BESLUITEN. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4141)

BESLUITEN. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4141) L 186/13 BESLUITEN UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1115 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2016 tot vaststelling van een formulier voor de indiening door het Europees Agentschap voor chemische stoffen van informatie

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel? VPS Business FAQ Sectie 1: Installatie...2 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?...2 2. Hoe krijg ik toegang tot mijn Windows-VPS?...6 3. Hoe krijg ik toegang tot mijn Linux-VPS?...8 Sectie

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn:

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn: Hoe werkt het? Welkom op deze website, voor ondernemersnetwerken in agrarisch Nederland. Je vindt hier kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 276/22 26.10.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1945 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot kennisgevingen door en aan vergunningaanvragende

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset Dit document beschrijft het proces voor het aanmelden en beheren van parkeer datasets ten behoeve van de Parkeer Data Catalogus van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 1 Aanmelden nieuwe parkeer

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie