Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Versie 1.6 NEDERLANDS

2 Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Voor de publicatie ervan, geheel of gedeeltelijk, dient SMA Solar Technology AG vooraf schriftelijk toestemming te verlenen. Binnen het bedrijf van de klant mogen deze documenten voor de evaluatie of voor het correcte gebruik van het product gereproduceerd worden zonder toestemming. SMA Garantie De actuele garantievoorwaarden kunt u via van het internet downloaden. Handelsmerken Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet afzonderlijk zijn aangeduid. Als de aanduiding ontbreekt, betekent dit niet dat een product of teken vrij is. Het BLUETOOTH woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door SMA Solar Technology AG vindt plaats onder licentie. Modbus is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric en is gelicenseerd door Modbus Organization, Inc. QR Code is een geregistreerd merk van DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips en Pozidriv zijn geregistreerde merken van Phillips Screw Company. Torx is een geregistreerd merk van Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Duitsland Tel Fax SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden. 2 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

3 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Doelgroep Aanvullende informatie Symbolen Markeringen Terminologie Afbeeldingen Veiligheid Reglementair gebruik Veiligheidsaanwijzingen Gebruiksaanwijzingen Ondersteunde producten Leveringsomvang Productbeschrijving Speedwire/Webconnect-datamodule Mogelijke netwerktopologieën Typeplaatje Kabelschroefverbinding Aansluiting Montagepositie en kabeltraject Kabelvereisten en aanwijzingen voor de installatie van kabels Speedwire/Webconnect-datamodule monteren Speedwire/Webconnect-datamodule aansluiten Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 6 Inbedrijfstelling Grote PV-installatie met Cluster Controller in bedrijf stellen Kleine PV-installatie in bedrijf stellen Kleine PV-installatie met Sunny Explorer beheren Functies en parameterinstellingen in Sunny Explorer Kleine PV-installatie in Sunny Explorer aanmaken PV-modules configureren Installatie registreren in Sunny Portal Grote PV-installatie met Cluster Controller in Sunny Portal registreren Kleine PV-installatie in Sunny Portal registreren Buitenbedrijfstelling Speedwire/Webconnect-datamodule demonteren Speedwire/Webconnect-datamodule voor verzending verpakken Speedwire/Webconnect-datamodule afvoeren Zoeken naar fouten Technische gegevens Contact SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

5 SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document 1 Toelichting bij dit document 1.1 Geldigheid Dit document geldt voor het apparaattype "SWDM-10.GR1" (Speedwire/Webconnect datamodule) vanaf hardwareversie A en firmwareversie R. 1.2 Doelgroep De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken: opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties kennis over de omgang met de gevaren en risico s bij het installeren en bedienen van elektrische apparaten en installaties kennis van de geldende normen en richtlijnen kennis over de werking en het gebruik van een omvormer kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen 1.3 Aanvullende informatie Links naar pagina's met meer informatie vindt u op Niet alle documenten zijn in alle talen beschikbaar. Documenttitel Firmware-update met SD-kaart SMA Speedwire veldbus SMA Modbus -interface SunSpec Modbus -interface Documenttype Technische beschrijving Technische informatie Technische beschrijving Technische beschrijving Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 5

6 1 Toelichting bij dit document SMA Solar Technology AG 1.4 Symbolen Symbool Toelichting Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel leidt Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel kan leiden Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan Gewenst resultaat Eventueel voorkomend probleem 1.5 Markeringen Markering Toelichting Voorbeeld vet displayteksten elementen van een gebruikersinterface aansluitingen elementen die u moet selecteren elementen die u moet invoeren > verbindt meerdere elementen die u moet selecteren [knop/toets] knop of toets die u moet selecteren of indrukken Het veld Energie geeft de waarde weer. Selecteer Instellingen. Voer in het veld Minuten de waarde 10 in. Selecteer Instellingen > Datum. Kies [Verder]. 6 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

7 SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document 1.6 Terminologie Volledige benaming Fotovoltaïsche installatie Kleine fotovoltaïsche installatie Grote fotovoltaïsche installatie SMA Cluster Controller SMA Speedwire SMA Speedwire/Webconnect-datamodule SMA Webconnect-functie SMA omvormer In dit document gebruikte afkorting PV-installatie Kleine PV-installatie Grote PV-installatie Cluster Controller Speedwire Speedwire/Webconnect-datamodule Webconnect-functie Omvormer 1.7 Afbeeldingen De afbeeldingen in dit document hebben betrekking op de omvormers van het type Sunny Boy en kunnen enigszins afwijken voor de omvormers van het type Sunny Tripower. Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 7

8 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De Speedwire/Webconnect-datamodule is een Speedwire communicatie-interface met Webconnect-functie voor omvormers. Speedwire is een op de ethernetstandaard en het communicatieprotocol SMA Data2+ gebaseerde draadgebonden communicatiewijze. Hiermee is een voor omvormers geoptimaliseerde 10/100 Mbit-datatransmissie tussen Speedwire-apparaten binnen PV-installaties mogelijk. De Webconnect-functie maakt de directe datatransmissie tussen de omvormers van een kleine PV-installatie en het internetportaal Sunny Portal mogelijk, zonder extra communicatieapparaat en voor maximaal 4 omvormers per Sunny Portal-installatie. Daarvoor moet in iedere omvormer een Speedwire/Webconnect-datamodule zijn ingebouwd. Vanaf elke computer hebt u via het internet toegang tot uw Sunny Portal-installatie. Ook na inbouw van het product blijft de omvormer aan de norm voldoen. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen te monteren die niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG voor dit product worden aanbevolen of verkocht. Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht. Gebruik de Speedwire/Webconnect-datamodule uitsluitend conform de aanwijzingen in de meegeleverde documentatie en conform de plaatselijk geldende normen en richtlijnen. Andere toepassingen kunnen tot persoonlijk letsel of materiële schade leiden. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. Lees de documentatie en neem deze in acht. Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek. 2.2 Veiligheidsaanwijzingen Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden aan en met het product in acht genomen moeten worden. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te garanderen. Levensgevaar door elektrische schok bij het openen van de omvormer Op de spanningvoerende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen leidt tot de dood of tot ernstig letsel. Schakel vóór alle werkzaamheden aan de omvormer de omvormer altijd spanningsvrij aan de AC- en DC-zijde (zie de installatiehandleiding van de omvormer). Neem daarbij de wachttijd voor de ontlading van de condensatoren in acht. 8 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

9 SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid Gevaar voor verbranding door hete onderdelen van de behuizing Onderdelen van de behuizing van de omvormer kunnen tijdens gebruik heet worden. Het aanraken van deze onderdelen kan brandwonden veroorzaken. Raak tijdens gebruik uitsluitend de onderste behuizingsdeksel van de omvormer aan. Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading Onderdelen in de omvormer kunnen door elektrostatische ontlading onherstelbaar beschadigd raken. Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel van de omvormer aanraakt. 2.3 Gebruiksaanwijzingen Hoge kosten door ongeschikt internetabonnement mogelijk Het gebruik van de Webconnect-functie vereist een permanente internetverbinding. Afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding wordt per omvormer een datavolume tussen 150 MB en 550 MB/maand verzonden. Als het installatieoverzicht in de Sunny Portal met live-gegevens wordt gebruikt, ontstaat een extra datavolume van 600 kb/uur. Omdat er een permanente internetverbinding met de Sunny Portal bestaat, kunt u beter geen op tijd gebaseerd afrekensysteem gebruiken. Er kunnen anders hoge kosten ontstaan. SMA Solar Technology AG adviseert het gebruik van een internetabonnement met onbeperkt dataverkeer. Bij gebruik van UMTS is VoIP vereist Bij gebruik van UMTS is voor de Webconnect-functie VoIP (Voice over IP) vereist. Zorg ervoor dat de UMTS-aanbieder de dienst "VoIP" ter beschikking stelt. Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 9

10 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG 2.4 Ondersteunde producten SMA omvormer De Speedwire/Webconnect-datamodule mag uitsluitend in de volgende SMA omvormers vanaf de aangegeven omvormerfirmwareversie worden ingebouwd: SMA omvormer* SB 2500TLST-21 SB 3000TLST-21 SB 3000TL-21 SB 3600TL-21 SB 4000TL-21 SB 5000TL-21 SB 6000TL-21 STP 8000TL-10 STP 10000TL-10 STP 12000TL-10 STP 15000TL-10 STP 17000TL-10 STP 15000TLEE-10 STP 15000TLHE-10 STP 20000TL-30 STP 25000TL-30 STP 20000TLEE-10 STP 20000TLHE-10 vanaf de omvormerfirmwareversie 2.53** alle 2.53** * Informatie over welke SMA omvormer met Speedwire/Webconnect-datamodule de Modbus-interface van de Speedwire/Webconnect-datamodule ondersteunt, vindt u in het datablad "SMA_Modbus-DB-en.xlsx" op ** Als de omvormerfirmwareversie lager is dan 2.53, moet voor deze omvormer een firmware-update naar firmwareversie 2.53 of hoger worden uitgevoerd. Informatie over het uitvoeren van een firmware-update vindt u in de technische beschrijving "Firmware-update met SD-kaart" op Overige SMA producten De Speedwire/Webconnect-datamodule kan met de volgende communicatieproducten geconfigureerd worden: SMA Cluster Controller vanaf firmwareversie 1.0 Sunny Explorer vanaf softwareversie 1.06 SMA Connection Assist vanaf softwareversie R Sunny Explorer en SMA Connection Assist zijn gratis verkrijgbaar op 10 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

11 SMA Solar Technology AG 3 Leveringsomvang 3 Leveringsomvang Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw handelaar als de levering niet compleet of beschadigd is. Besteloptie Speedwire/Webconnect-datamodule vooraf in de omvormer gemonteerd Afbeelding 1: Onderdelen van de besteloptie "Speedwire/Webconnect-datamodule vooraf in de omvormer gemonteerd" Positie Aantal Omschrijving A 1 Installatiehandleiding B 1 Kabelschroefverbinding M32 met afdichtplug, kabelgeleider met twee gaten en contramoer C 1 Sticker met PIC (Product Identification Code, identificatiesleutel voor de registratie in Sunny Portal) en RID (Registration Identifier, registratiesleutel voor de registratie in Sunny Portal) Besteloptie Speedwire/Webconnect-datamodule als uitbreidingsset A B C D Sunny Portal Registration PIC: xxxxxxxxxxxxxxx A B XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RID: XXxXXX Afbeelding 2: Onderdelen van de besteloptie "Speedwire/Webconnect-datamodule als uitbreidingsset" Positie Aantal Omschrijving A 1 Speedwire/Webconnect-datamodule (SWDM-10) B 1 Installatiehandleiding C 1 Kabelschroefverbinding M32 met afdichtplug, kabelgeleider met twee gaten en contramoer D 2 Sticker met PIC en RID voor de registratie van een kleine PV-installatie in de Sunny Portal Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 11

12 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving 4.1 Speedwire/Webconnect-datamodule De Speedwire/Webconnect-datamodule is een Speedwire communicatie-interface met Webconnect-functie voor omvormers. Speedwire is een op de ethernetstandaard en het communicatieprotocol SMA Data2+ gebaseerde draadgebonden communicatiewijze. Hiermee is een voor omvormers geoptimaliseerde 10/100 Mbit-datatransmissie tussen Speedwire-apparaten binnen PV-installaties mogelijk. De Webconnect-functie maakt de directe datatransmissie tussen de omvormers van een kleine PV-installatie en het internetportaal Sunny Portal mogelijk, zonder extra communicatieapparaat en voor maximaal 4 omvormers per Sunny Portal-installatie. Daarvoor moet in iedere omvormer een Speedwire/Webconnect-datamodule zijn ingebouwd. Vanaf elke computer hebt u via het internet toegang tot uw Sunny Portal-installatie. De Speedwire/Webconnect-datamodule vervult de volgende taken: aanmaken van een Speedwire-netwerk binnen kleine en grote PV-installaties gegevensuitwisseling met de Sunny Portal: binnen kleine PV-installaties via een router met internetverbinding binnen grote PV-installaties via de Cluster Controller gegevensuitwisseling met Sunny Explorer vanaf versie 1.06 voor PV-installaties in Italië: koppeling of scheiding van de omvormer van het openbare stroomnet en vastlegging van de te gebruiken frequentiegrenzen met IEC61850-Goose-berichten De Modbus-interface* van de Speedwire/Webconnect-datamodule is ontworpen voor industrieel gebruik en heeft de volgende taken: het op afstand opvragen van meetwaarden het op afstand instellen van parameters instellen van richtwaarden voor de gewenste waarden voor de installatiebesturing De Speedwire/Webconnect-datamodule is verkrijgbaar als uitbreidingsset of is reeds in de omvormer gemonteerd. * Informatie over welke ondersteunde SMA omvormer (zie hoofdstuk 2.4) de Modbus-interface van de Speedwire/ Webconnect-datamodule ondersteunt, vindt u in het datablad "SMA_Modbus-DB-en.xlsx" op 12 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

13 SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving Afbeelding 3: Opbouw van de Speedwire/Webconnect-datamodule Positie Omschrijving A Inbusbout (SW 3) B Netwerkbus A C Netwerkbus B D Stekker van de bandkabel E Bandkabel F Typeplaatje Sticker met PIC en RID voor de registratie van een kleine PV-installatie in de Sunny Portal Voor het activeren van de Speedwire/Webconnect-datamodule van een kleine PV-installatie in de Sunny Portal hebt u de op de meegeleverde sticker afgedrukte PIC en RID nodig. Na montage van de Speedwire/Webconnect-datamodule moet u een sticker aan de buitenkant van de omvormer in de buurt van het typeplaatje plakken. Bewaar de andere sticker zorgvuldig. 4.2 Mogelijke netwerktopologieën De mogelijke netwerktopologieën zijn afhankelijk van de gebruikte apparaten en het aantal netwerkbussen. De Speedwire/Webconnect-datamodule beschikt over 2 netwerkbussen. Meer informatie over netwerktopologieën vindt u in de technische informatie "SMA Speedwire veldbus". Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 13

14 4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 4.3 Typeplaatje Het typeplaatje identificeert het product eenduidig. Het typeplaatje bevindt zich rechtsboven aan de voorkant van het product. Op het typeplaatje vindt u de volgende gegevens: apparaattype (Type) serienummer (Serial No.) hardwareversie (Version) PIC RID MAC-adres (MAC-Address) De gegevens op het typeplaatje hebt u nodig voor het veilige gebruik van het product en bij vragen aan de SMA Service Line. Symbolen op het typeplaatje Symbool Omschrijving Toelichting CE-markering Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen. C-Tick Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische EMC-normen. DataMatrix-code 2D-code voor specifieke kenmerken van het apparaat 4.4 Kabelschroefverbinding De kabelschroefverbinding verbindt de netwerkkabels met de behuizing van de omvormer. Daarbij beschermt de kabelschroefverbinding de binnenkant van de omvormer tegen het binnendringen van stof en vocht in de omvormer. Afbeelding 4: Positie A B C D Opbouw van de kabelschroefverbinding Omschrijving Blindstop Afdichting Wartelmoer Contramoer 14 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

15 SMA Solar Technology AG 5 Aansluiting 5 Aansluiting 5.1 Montagepositie en kabeltraject Afbeelding 5: Positie A B C D Montagepositie en kabeltraject in de omvormer als de onderste deksel van de behuizing is geopend en de display omhoog is geklapt Omschrijving Omhoog geklapt display Kabeltraject naar de netwerkbussen Opening in de behuizing van de omvormer met blindstop Montageplaats van de Speedwire/Webconnect-datamodule in de omvormer 5.2 Kabelvereisten en aanwijzingen voor de installatie van kabels De lengte en kwaliteit van de kabels zijn bij de Speedwire van invloed op de kwaliteit van het signaal. Neem bij het installeren van de kabels de volgende kabelvereisten en de aanwijzing in acht. Storing van de datatransmissie door onafgeschermde energiekabels Onafgeschermde stroomkabels genereren tijdens bedrijf een elektromagnetisch veld dat de datatransmissie van netwerkkabels kan storen. Houd bij het installeren van netwerkkabels de volgende minimale afstanden tot onafgeschermde stroomkabels aan: bij het installeren zonder separator: minstens 200 mm bij het installeren met separator van aluminium: minstens 100 mm bij het installeren met separator van staal: minstens 50 mm Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 15

16 5 Aansluiting SMA Solar Technology AG Kabelvereisten: UV-bestendig bij installatie buiten aantal aderparen en aderdoorsnede: minstens 2 x 2 x 0,22 mm 2 of minstens 2 x 2 AWG 24 buitendiameter van de kabel: de maximale buitendiameter van de kabel is afhankelijk van de grootte van de meegeleverde kabelschroefverbinding kabelcategorie: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 kabelafscherming: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP, S/FTP stekkertype: RJ45 van Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a kabellengte tussen 2 netwerkdeelnemers: maximaal 50 m met patchkabel, maximaal 100 m met installatiekabel SMA Solar Technology AG adviseert de volgende typen kabel: buiten: SMA COMCAB-OUTxxx binnen: SMA COMCAB-INxxx De kabels zijn verkrijgbaar in de lengtes xxx = 100 m, 200 m, 500 m en m. 5.3 Speedwire/Webconnect-datamodule monteren 1. Levensgevaar door elektrische schok bij het openen van de omvormer Op de spanningvoerende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen leidt tot de dood of tot ernstig letsel. Schakel de omvormer aan de AC- en DC-zijde spanningsvrij en open hem (zie installatiehandleiding van de omvormer). Neem daarbij de wachttijd voor de ontlading van de condensatoren in acht. 2. Draai de schroef van de display zo ver los tot de display omhoog kan worden geklapt. 3. Klap de display omhoog tot hij vastklikt. 4. Druk bij de tweede opening van links in de behuizing van de omvormer de vooraf gemonteerde blindstop eruit en bewaar hem voor een latere buitenbedrijfstelling. 16 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

17 SMA Solar Technology AG 5 Aansluiting 5. Schroef de kabelschroefverbinding met de contramoer in de opening van de behuizing. 6. Plaats de Speedwire/Webconnect-datamodule en schuif de bandkabel achter de display naar boven. Daarbij moet de geleidenok aan de bovenkant van de Speedwire/Webconnect-datamodule in het gat van de kunststof houder in de omvormer vallen Draai de Speedwire/Webconnect-datamodule met de inbusbout handvast aan (SW 3, koppel: 1,5 Nm). 8. Klap de display naar beneden. 9. Sluit de stekker van de bandkabel aan op de middelste aansluitstrook. 10. Plak een van de stickers met de gegevens voor de registratie in de Sunny Portal (PIC en RID) op de buitenkant van de omvormer in de buurt van het typeplaatje. 11. Sluit de omvormer als u niet direct met het aansluiten van de Speedwire/ Webconnect-datamodule wilt verdergaan (zie installatiehandleiding van de omvormer). Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 17

18 5 Aansluiting SMA Solar Technology AG 5.4 Speedwire/Webconnect-datamodule aansluiten Afhankelijk van de beoogde topologie van de installatie dient u 1 of 2 kabels aan de Speedwire/Webconnect-datamodule aan te sluiten. Voorwaarde: De netwerkkabels moeten overeenkomstig de topologie van de installatie en de kabelvereisten (zie hoofdstuk 5.2, pagina 15) voorgeconfectioneerd zijn. Aanvullend vereist materiaal (niet bij de leveringsomvang inbegrepen): Netwerkkabels (zie hoofdstuk 5.2 "Kabelvereisten en aanwijzingen voor de installatie van kabels", pagina 15) Werkwijze: 1. Levensgevaar door elektrische schok bij het openen van de omvormer Op de spanningvoerende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen leidt tot de dood of tot ernstig letsel. Schakel de omvormer aan de AC- en DC-zijde spanningsvrij en open hem als hij nog niet geopend was (zie installatiehandleiding van de omvormer). Neem daarbij de wachttijd voor de ontlading van de condensatoren in acht. 2. Klap de display omhoog tot hij vastklikt. 3. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding in de omvormer eraf. 4. Druk de afdichting van binnenuit uit de kabelschroefverbinding. 18 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

19 SMA Solar Technology AG 5 Aansluiting 5. Steek de netwerkkabels door de losgedraaide wartelmoer en kabelschroefverbinding van buiten in de omvormer. 6. Verwijder voor elke netwerkkabel een blindstop uit de afdichting en bewaar deze voor een latere buitenbedrijfstelling. 7. Steek de netwerkkabels door de wartelmoer in de afdichting. Leid daarbij de stekkers van de netwerkkabels in de omvormer naar de netwerkbussen. 8. Druk de afdichting in de kabelschroefverbinding. Zorg er daarbij voor dat ongebruikte openingen met een blindstop worden afgesloten. 9. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding losjes vast. 10. Steek de netwerkkabels in de netwerkbussen. De volgorde maakt daarbij niet uit. 11. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding handvast aan. Daardoor worden de netwerkkabels vastgezet. 12. Klap de display naar beneden en draai de schroef van de display handvast aan. 13. Sluit de omvormer (zie de installatiehandleiding van de omvormer). 14. Sluit bij een kleine PV-installatie in overeenstemming met de installatietopologie ten minste 1 omvormer met een netwerkkabel direct aan op de router. 15. Sluit in een grote PV-installatie met een Cluster Controller de Cluster Controller volgens de beoogde netwerktopologie aan op het Speedwire-netwerk (zie installatiehandleiding van de Cluster Controller). Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 19

20 6 Inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG 6 Inbedrijfstelling 6.1 Grote PV-installatie met Cluster Controller in bedrijf stellen Voorwaarden: De Speedwire/Webconnect-datamodules moeten in de omvormers zijn ingebouwd (zie hoofdstuk 5.3, pagina 16). De Speedwire/Webconnect-datamodules moeten zijn aangesloten (zie hoofdstuk 5.4, pagina 18). De Cluster Controller moet volgens de beoogde netwerktopologie op het Speedwire-netwerk zijn aangesloten (zie installatiehandleiding van de Cluster Controller). Werkwijze: 1. Stel alle omvormers in bedrijf (zie installatiehandleiding van de omvormer). 2. Om een optimaal bedrijf van grote PV-installaties met een Cluster Controller te garanderen, moet u de Webconnect-functie van de omvormers met ingebouwde Speedwire/ Webconnect-datamodule deactiveren (zie gebruiksaanwijzing van de Cluster Controller). Binnen grote PV-installaties met een Cluster Controller wordt de communicatie met de Sunny Portal via de Cluster Controller zelf gerealiseerd. 6.2 Kleine PV-installatie in bedrijf stellen Voorwaarden: De Speedwire/Webconnect-datamodules moeten in de omvormers zijn ingebouwd (zie hoofdstuk 5.3, pagina 16). De Speedwire/Webconnect-datamodule moet zijn aangesloten (zie hoofdstuk 5.4, pagina 18). In het lokale netwerk van de installatie moet zich een router met internetverbinding bevinden. Er moet ten minste 1 omvormer met de router zijn verbonden. Als de IP-adressen in het lokale netwerk dynamisch toegewezen moeten worden, moet op de router DHCP geactiveerd zijn (zie handleiding van de router). Als u geen DHCP wilt gebruiken of uw router geen DHCP ondersteunt, kunt u naar keuze gebruikmaken van SMA Connection Assist of Sunny Explorer om de omvormer met Speedwire/Webconnect-datamodule in uw netwerk op te nemen (zie hoofdstuk 2.4 "Ondersteunde producten", pagina 10). Werkwijze: 1. Stel alle omvormers in bedrijf (zie installatiehandleiding van de omvormer). 2. Voer de volgende stappen uit om bij installaties in Italië de ontvangst van stuursignalen van de netwerkexploitant in de Speedwire/Webconnect-datamodule te activeren: Verbind de installatie met Sunny Explorer (zie hoofdstuk 6.3.2, pagina 22). Voer uw persoonlijke SMA Grid Guard-code in Sunny Explorer in (zie helpsectie van Sunny Explorer). 20 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

21 SMA Solar Technology AG 6 Inbedrijfstelling Stel in Sunny Explorer de volgende parameters in (zie voor informatie over het instellen van de parameters van een apparaat de helpsectie van Sunny Explorer): Externe communicatie > IEC configuratie Parameters Waarde/bereik Resolutie Default Application-ID Goose-MAC-adres 01:0C:CD:01:00:00 01:0C:CD:01:02: :0C:CD:01:00:00 Stel in het veld Application-ID de application-id van de gateway van de netwerkexploitant in. Deze waarde kunt u opvragen bij uw netwerkexploitant. U kunt een waarde tussen 0 en invoeren. De waarde betekent "gedeactiveerd". Stel in het veld Goose-Mac-adres het MAC-adres van de gateway van de netwerkexploitant in, waarvan de Speedwire/Webconnect-datamodule de besturingscommando s moet aannemen. Deze waarde kunt u opvragen bij uw netwerkexploitant. De ontvangst van stuursignalen van de netwerkexploitant is geactiveerd. 6.3 Kleine PV-installatie met Sunny Explorer beheren Functies en parameterinstellingen in Sunny Explorer De volgende functies zijn voor het beheren van de installatie in Sunny Explorer beschikbaar: overzicht over de status van de installatie grafische weergave van de belangrijkste installatiegegevens, apparaatgegevens en de respectievelijke energiewaarden parametrering van afzonderlijke apparaten of van een complete apparaatklasse eenvoudige diagnose door de weergave van fouten en gebeurtenissen gegevensexport van energiewaarden en gebeurtenissen van de omvormers in CSV-formaat updates voor apparaten De volgende parameters kunt u in Sunny Explorer wijzigen: naam van de omvormer automatische IP-configuratie aan/uit DNS-IP, gateway-ip, IP-adres, subnetmasker Webconnect-functie aan/uit Installatiehandleiding SWWEBCONDM-IA-nl-16 21

22 6 Inbedrijfstelling SMA Solar Technology AG Kleine PV-installatie in Sunny Explorer aanmaken Voorwaarden: De installatie moet in bedrijf zijn gesteld (zie hoofdstuk 6.2, pagina 20). Op de computer moet Sunny Explorer geïnstalleerd zijn (zie hoofdstuk 2.4 "Ondersteunde producten", pagina 10). Werkwijze: 1. Verbind de computer via een netwerkkabel met de router van de installatie. 2. Hebt u SMA Connection Assist voor de statische netwerkconfiguratie gebruikt, zorg er dan voor dat SMA Connection Assist is voltooid. 3. Start Sunny Explorer en maak voor de kleine PV-installatie in Sunny Explorer een Speedwire-installatie aan (zie helpsectie van Sunny Explorer). 6.4 PV-modules configureren Als u met de Modbus-interface toegang wilt tot de SMA omvormer moet u erop letten dat de Modbus-verbinding van de apparaten correct is geconfigureerd. Hiervoor moet in de apparaten met Modbus dezelfde poort voor de Modbus-communicatie ingesteld zijn. Af fabriek is de Modbus-functie in de Speedwire/Webconnect-datamodule uitgeschakeld en voor TCP en UDP is bij de Modbus-server poort 502 ingesteld. Informatie over toepassing van de Modbus-interface vindt u in de technische beschrijving "SMA Modbus -interface" resp. in de technische beschrijving "SunSpec Modbus -interface" op Informatie over welke ondersteunde SMA omvormer (zie hoofdstuk 2.4) de Modbus-interface van de Speedwire/Webconnect-datamodule ondersteunt, vindt u in het datablad "SMA Modbus-DB-en.xlsx" op Werkwijze: Pas indien gewenst in de Speedwire/Webconnect-datamodule de van tevoren ingestelde poorten voor de Modbus-communicatie aan (zie technische beschrijving "SMA Modbus -interface" resp. technische beschrijving "SunSpec Modbus -interface" op 22 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Installatiehandleiding

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 IMNL-FANK-TL21 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Speedwire-TI-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document............................. 5 2

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Belgacom Forum 550/560

Belgacom Forum 550/560 Belgacom Forum 550/560 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding HiPath 2000 V1.0 Installatiehandleiding Uitsluitend voor intern gebruik bktoc.fm Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1 Algemene informatie.................................................. 1-1 1.1 Inleiding............................................................

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD LIVING Environment Systems MELCloud Gebruikershandleiding Mobiele app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD MELCloud Inhoud 1 Toegang tot MELCloud 03 1.1 Toegang tot MELCloud via app of mobiel internet

Nadere informatie

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren FT2100 - Installation Guide 2. Hardware: overzicht Onze dank voor de aankoop van deze FT2100. Deze gids verschaft instructies hoe deze FT2100 in uw netwerk te installeren. Inhoud 1. Belangrijk advies...

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie