Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten"

Transcriptie

1 az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012

2 Inhoudstafel Welkom Voorstelling van de afdeling Opbouw van de afdeling Doelstelling van de afdeling Bezoekuren van de afdeling Werken op de afdeling Werkuren Verantwoordelijke zorgmanager en verpleegkundigen De artsen en de meest voorkomende pathologieën op onze afdeling Artsen Een dag op de afdeling Specifieke informatie Algemene afspraken omtrent het toeren Frequent gebruikte afkortingen op de afdeling Procedures De meest voorkomende onderzoeken De meest voorkomende ingrepen De meest voorkomende materialen De meest voorkomende technieken Patiëntenvoorlichting Communicatie Telefonie Afdelingsgerelateerde afdelingen Informatica (IT) Buizenpost Interne communicatie Personeelsinformatie Dienstrooster Overuren Verlof

3 7.4. Ruilen van shift of verlofdagen Ziekte Vorming Functioneringsgesprek Aandachtspunten Persoonlijke notities Studenten

4 Welkom Het team van de afdeling EPSI heet je van harte welkom. Wij zullen ons best doen om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen in de groep. Deze brochure bied je een eerste kennismaking met onze afdeling. Op de volgende pagina s vind je een overzicht van de gebruiken, modaliteiten en afspraken zodat je je op een vlugge en aangename manier kan inwerken op onze afdeling. Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen of meer informatie wenst, kan je altijd terecht bij een collega. Geef ons gerust een seintje, want jouw opvang en begeleiding behoren tot ons takenpakket en zijn ook onze verantwoordelijkheid. We wensen je alvast veel werkgenot en veel succes. 3

5 1. Voorstelling van de afdeling 1.1 Opbouw van de afdeling Onze dienst opende zijn deuren op 3 januari De afdeling ligt op de eerste verdieping in de C-blok. Oorspronkelijk was de EPSI een deel van de PAAZ afdeling (1B), waar zich nu afdeling de STAP bevindt. We hebben vijf tweepersoonskamers en twee afzonderingskamers. Het bureau bevindt zich vlak bij de ingang, dit om controle te hebben over de in- en uitstroom van het bezoek. In deze ruimte gaan allerhande activiteiten door: medicatie klaarzetten en controleren; observatie via monitoring van de afzonderingskamers; patiëntenoverdracht; administratieve taken; dossierbeheer; telefonie; In gespreksruimte 1, op kamer of dokterslokaal (met wachtzaal) vinden de intakegesprekken plaats en in gespreksruimte 2 (gelegen buiten de afdeling) gebeurt het dagelijkse ochtendoverleg met artsen en verantwoordelijken van andere diensten. Verder is er nog een douche, een linnenkamer en een vuil utility aanwezig op onze dienst. Zowel het toilet voor de medewerkers als voor de bezoekers ligt buiten de afdeling. 1.2 Doelstellingen van de afdeling Psychiatrische spoedopvang 24u/24u Laagdrempelig Zo kort mogelijke opnameduur Focus op psychiatrische symptomatologie Eerste diagnostiek Snelle dispatching betreft vervolgzorg 1.3 Bezoekuren van de afdeling Dagelijks van 14 tot 20 uur. Bezoekers dienen zich eerst aan te melden via de parlefoon. Als verpleegkundige ben je tijdens de bezoekuren bereikbaar om voor de nodige opvang te voorzien en hetero anamneses te doen. Waardevolle voorwerpen worden meegegeven met de familie, ook de SIS-kaart en identiteitskaart zijn hier niet nodig. Het is wel belangrijk om te noteren in het verpleegdossier wat en met wie je iets hebt meegegeven (+ naam vermelden van een getuige vb een collega) 4

6 1.4 Werken op de afdeling Werkuren De verschillende shiften zijn: Vroegdienst Dagdienst Dagdienst Avonddienst Nachtdienst 06:30 uur 15:00 uur 07:30 uur 16:00 uur 08:00uur 16:30 uur 12:45uur 21:00uur 20:45 uur 06:45 uur Minimale bestaffing per shift: Vroegdienst: 2 verpleegkundigen Avonddienst: 2 verpleegkundigen Nachtdienst: 1 verpleegkundige Er wordt gewerkt volgens het model van geïntegreerde verpleegkunde. Indien afdelingshoofd niet aanwezig is, neemt de weekendverantwoordelijke de taken van het afdelingshoofd over Verantwoordelijke zorgmanager en verpleegkundigen Zorgmanager zorggroep Naam: Smessaert Katrien Tel.: 056/

7 Hoofdverpleegkundige Naam: Lanssens Kristof Tel.: 056 / Weekendverantwoordelijke Naam: Degezelle Sylvia Tel.: 056/ Weekendverantwoordelijke Naam: Dewilde Marianne Tel.: 056/

8 Referentieverpleegkundigen REFERENTIE Ziekenhuishygiëne Suïcidepreventie Veilig omgaan met agressie Geriatrie Dienst zingeving en spiritualiteit Administratie Vol-leeg Apotheek MPG registratie OTA Context Detoxicatie ethyl Stagementor(en) Electronisch patiëntendossier Voorbladen dossiers Zelfverwondend gedrag POCT Pijn Wondzorg Materiaalbeheer Teambuilding Diversiteit op de afdeling VERPLEEGKUNDIGE Mieke Marlyn Veerle Natali Marianne Eve en Hannelore Hannelore en Marianne Sylvia Veerle Mieke Sylvia en Marianne Kristof Eve Sylvia en Eve Marianne en Sylvia Hannelore Marianne Natali Natali Sylvia Natali en Marlyn Natali 7

9 Peter/Meterschap Palliatieve zorgen Eve en Sylvia Natali 1.5 De artsen en de meest voorkomende pathologieën op onze afdeling Artsen Beleidsarts PAS en diensthoofd Naam: Dr. S. Seghers Tel.: 056/ Beleidsarts EPSI en STAP Naam: Dr. K. Titeca Tel.: 056/ Beleidsarts DAM en Bres Naam: Dr. W. Lecot Tel.: 056/

10 1.5.2 Pathologieën Stoornissen door het gebruik van psychoactieve middelen Ongewenste gedragsveranderingen die samenhangen met min of meer regelmatig gebruik van middelen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. Voorbeelden van zulke gedragsveranderingen zijn een achteruitgang van het sociale en beroepsmatig functioneren door het gebruik van middelen, het onvermogen om het gebruik te beheersen of er mee te stoppen, en het ontstaan van ernstige onthoudingsverschijnselen na het stoppen of verminderen van het gebruik van middelen. Schizofrene, waan- (paranoïde) en andere psychotische stoornissen Deze stoornissen omvatten een groep klinische syndromen met psychopathologische processen van inhoud en vorm van het denken, de waarneming, affect of stemming, besef van identiteit, en het vermogen om bevredigende persoonlijke relaties aan te gaan. Stemmingsstoornissen Bij stemmingsstoornissen staat de ontregeling van de stemming op de voorgrond. Verder moet er sprake zijn van een geheel of een gedeeltelijk manisch of depressief syndroom dat niet het gevolg is van enige andere lichamelijke of geestelijke stoornis. Er zijn hierin 2 categorieën te onderscheiden nl.: Depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen Angststoornissen Bij angststoornissen treedt angst als hoofdsymptoom op of als een reactie op de pogingen van de betrokken om zijn klachten in de hand te houden. De angststoornissen worden onderverdeeld in: paniekstoornissen, fobieën, posttraumatisch stresssyndroom, enz. Aanpassingstoornissen Een aanpassingsstoornis is een inadequate reactie op een herkenbare psychosociale stressfactor, die binnen drie maanden na het begin van de stressfactor optreedt. De reactie wordt als een slechte aanpassing gezien omdat er een stoornis in het sociale en het beroepsmatige functioneren optreedt of omdat de verschijnselen sterker zijn dan de normale of te verwachten reactie op een dergelijke stressfactor. De stoornis verdwijnt wanneer de stressfactor afneemt of wanneer er een nieuw aanpassingsniveau bereikt wordt, indien de stressfactor blijft bestaan. De duur van de verschijnselen is korter dan zes maanden. 9

11 Persoonlijkheidsstoornissen De belangrijkste kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis zijn: aanhoudende, rigide en inadequate beleving van, omgang met ideeën over de omgeving en de eigen persoon. Het geheel van gedragingen is dermate ernstig dat het belangrijke tekortkomingen in het sociale of beroepsmatige functioneren veroorzaakt, ofwel subject lijden. De categorieën worden naar symptomatologie gevormd. De meest voorkomende categorieën op deze afdeling zijn: paranoïde-, schizoïde-, theatrale-, narcistische-, obsessieve - compulsieve-, antisociale- en borderline persoonlijkheid, Borderline persoonlijkheidsstoornissen Een persoonlijkheidsstoornis die gekenmerkt wordt door instabiliteit in affect gedrag, objectrelaties en zelfbeeld. De term borderline is ontstaan doordat deze cliënten zich op de grens van neurose en psychose lijken te bevinden. Voorbijgaande psychotische symptomen verschijnen gedurende perioden van hevige stress. Antisociale persoonlijkheidsstoornissen Antisociale persoonlijkheid kenmerkt zich door een anamnese met voortdurend en chronisch antisociaal gedrag waarbij de rechten van de andere geschonden worden. Dit gedragspatroon begint voor het vijftiende jaar. Betrokkene is vaak niet in staat gedurende een aantal jaren het werken continu vol te houden. 10

12 1.6 Een dag op de afdeling 6u30-6u45 6u45-7u30 7u30 8u30 8u30-9u00 Vroegdienst: 06u30 15u00 Patiëntenoverdracht van nachtdienst naar vroegdiensten Labo s afnemen Medicatie controleren Verzorging Valiumoplaad Maaltijdkar halen Ontbijt opdienen Medicatie uitdelen Ontbijt afdienen, kar naar keuken brengen Ochtendoverleg voorbereiden Ochtendoverleg 9u- 11u30 Dokterstoer Orders uitvoeren Ontslagen en opnames uitvoeren 11u30 Maaltijdkar halen Middagmaal opdienen Medicatie uitdelen Middagpauze 12u30 Afdienen en kar naar keuken brengen en koffiekar meebrengen 12u45 15u Overdracht door vpk die naar ochtendoverleg geweest is Einde shift, koffiekar naar keuken brengen 11

13 Avonddienst: 12u45 21 u 00 12u45 Patiëntenoverdracht van vroegdienst naar laatdienst 13u15-17u30 Medicatie controleren Opnames en ontslagen Verdere controle valiumoplaad Verdere verzorging patiënten 17u30 Maaltijdkar halen Avondmaal opdienen Medicatie uitdelen Pauze 18u Afdienen en kar terug naar keuken brengen 20u45-21u Patiëntenoverdracht van laatdienst naar nachtdienst Nachtdienst: 20U45-06u45 Medicatie uitdelen en klaarzetten voor de volgende dag, intake, administratieve taken, nieuwe dossiers samenstellen, beloproepen, verpleegkundige zorgtaken, klevers voor bloedafname uitprinten, medicatietelling 2x/week, toezichtfunctie, Patiëntenzorg primeert op alles, patiëntenadministratie primeert op algemene neventaken 12

14 2. Specifieke informatie 2.1 Algemene afspraken omtrent het ochtendoverleg en dokterstoer Ochtendoverleg Dossiers van nieuwe patiënten voorbereiden en info opnemen Beknopte voorstelling geven aan supervisor en verantwoordelijken van andere afdelingen en disciplines Administratieve taken Toer Samen met Dr. assistent en Dr. stagair Op kamer Arts noteert in dossier: observaties, info, orders Verpleegkundige is verantwoordelijk voor correcte uitvoering van de orders Delegeren van taken naar collega s toe, wie doet wat? Controle van uitvoering orders 2.2 Frequent gebruikte afkortingen op de afdeling Rx BER OH E.E.G E.C.T Kast 10 CT scan RCK MPG RR TS WG SNIV IPEO SI GO Radiologie Buitenechtelijke relatie Alcohol Electro encephalogram Elektroconvulsietherapie Linnenkamer Computer tomografie Regionaal Crisis Kamer Minimale psychiatrische gegevens Bloeddruk Tentamensuïcide Wegloopgevaar Suicideniveau Instrument voor eerste psychosociale evaluatie en opvang Suïcidale ideaties Gedwongen opname 13

15 E Ota HF HA AB ZH TM AD PZ ASS VG VKO IB DAM PAS STAP Eenheden Ontslag tegen advies Heilige familie Huisarts / hetero-anamnese Antibiotica Ziekenhuis Thuismedicatie Antidepressiva Psychiatrisch ziekenhuis Autisme spectrum stoornis Voorgeschiedenis Verkeersongeval Individueel begeleider Dienst voor aanpassingsstoornissen en middelenmisbruik Psychose, angst- en stemmingsstoornissen Senioren therapeutische afdeling psychiatrie 3. Procedures 3.1 Afdelingsgebonden procedures SNIV - WG OTA Valiumoplaad Illegale middelen (beslisboom) 3.2 De meest voorkomende onderzoeken Labo P300: Dit is een geheugen- / concentratietest die werkt op geëvoceerde potentialen op basis van geluid. De resultaten van de test worden geregistreerd door de activiteit van de hersenstam te meten. Deze geregistreerde gegevens worden in een curve weergegeven. EEG Radiologie (RX, CT, MR) Consult interne / gastrologie 14

16 3.3 De meest voorkomende ingrepen Elektroconvulsietherapie Bij zwaar depressieve patiënten gebruikte therapievorm, waarbij door het toedienen van acht tot twaalf gecontroleerde stroomstoten door de hersenen (door een vrijzetting van serotine en noradrenaline op de neurotransmitters) de depressie soms wordt doorbroken; wordt alleen toegepast als andere therapieën geen uitkomst bieden; de patiënt moet hiervoor toestemming verlenen. Bron: Zakwoordenboek der geneeskunde, Coëlho, 2000, pg De meest voorkomende materialen Fixatiemateriaal Bloeddrukmeter Thermometer 2 computers + printer Glucometer Alcoholtester 2 trolley s 3 dect s 15

17 3.5 De meest voorkomende technieken Bloedafname: zie draaiboek I.M./S.C.-inspuitingen Plaatsen van perifere katheter Medicatie controleren Gesprekstechnieken: empatisch luisteren, confronteren, slecht nieuwsgesprek, informatieve gesprekken, verbale omgangstechnieken bij psychosen. Parameters controleren Wondzorg (bv. na automutilatie) Alle verpleegtechnieken die kaderen in de basiszorgen van de patiënt Patiënt voorbereiden op E.C.T. (zie draaiboek) Afzondering, fixatie Veilig omgaan met agressie zowel verbaal als fysisch Intake Hetero anamnese 16

18 4. Patiëntenvoorlichting De afdeling vindt het belangrijk dat patiënten en familie goed zijn ingelicht. Hiervoor zijn verschillende patiëntenfolders beschikbaar. Let wel, een folder vervangt nooit de mondelinge uitleg van de arts of verpleegkundige. Folder: EPSI DAM PAS STAP BRES VOORKOMEN VAN ZELFDODING VEILIG EN HUMAAN FIXEREN 17

19 5. Communicatie 5.1 Telefonie: STEEDS EEN DECT BIJHOUDEN>ALARMKNOP (zijkant dect) Artsen Dr. S.Seghers 056/ Dr. K.Titeca 056/ Dr. W.Lecot 056/ Consultatie psychiatrie 056/ Afdelingen EPSI 056/ / (dect 1) 056/ (dect 2) 056/ (dect 3) PAS 056/ DAM 056/ STAP 056/ BRES 056/ Noodnummers Brand 9977 Interne MUG 9999 Security Informatica (IT) Binnen AZ Groeninge zijn de informaticatoepassingen in opmars. We beschikken over vaste PC s en een laptop voor de hoofdverpleegkundige. De PC s worden enkel gebruikt voor professionele doeleinden. Iedere medewerker werkt met zijn/haar eigen login (persoonlijk paswoord + login). Volgende IT toepassingen zijn in gebruik: Cyberlab (elektronisch labovoorschrift) Intranet KWS 18

20 5.3 Buizenpost De bedoeling is om zoveel mogelijk via de buizenpost te versturen waardoor er belangrijke stappen kunnen gespaard worden. Dit kan zijn: labostalen, onderzoeksaanvragen, voorschriften apotheek, De lijst met nummers bevindt zich vooraan de buizenpost. Enkele aandachtspunten hierbij: Hulzen goed sluiten voor het verzenden Maximum 1 kg per huls Geen waardevolle voorwerpen (identiteitskaart, geld, sleutels, ) Geen vloeistoffen tenzij in daarvoor voorziene bescherming Alle stalen verzenden met nodige bescherming (plastiek zakje) Nooit stalen verzenden met mogelijks besmettingsgevaar (ontvanger niet altijd gekend) 5.4 Interne communicatie Mondelinge en schriftelijke communicatie zijn heel belangrijk op de afdeling. Zo kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden en voorkomt men misverstanden. Volgende tools zijn hiervoor beschikbaar: ADM Agenda Verpleegdossier Verslagen werkgroepen en referentieverpleegkundigen Boek verlofaanvragen Verschillende proceduremappen Lijst met contactgegevens personeel Infobord in de gang en bureau: algemene informatie ziekenhuisgerelateerd + variabord Patiëntenoverdracht Bij aanvang van iedere shift Bij ontslag naar andere afdeling: mondelinge overdracht + dossier volgt de patiënt Bij ontslag naar ander ziekenhuis: in/outtake Bij ontslag naar huis: ontslagformulier Intranet: ziekenhuisbreed 19

21 6. Personeelsinformatie 6.1 Uurrooster Op onze afdeling werken we met een 8-wekensysteem (= roulement) dat telkens terugkomt. Bij de opmaak werd rekening gehouden met het gezond roosteren. Voor de verlofperiode (juli-augustus) kan hiervan ietwat afgeweken worden in overleg tussen hoofdverpleegkundige en verpleegkundige(n). Het uurrooster is beschikbaar tegen de 20e van iedere maand. 6.2 Overuren De gemaakte overuren worden genoteerd in een speciale map (datum, tijdsduur, reden, paraaf collega). Overuren dienen verantwoord te Dit wordt ook opgenomen in de PEP-registratie. De overuren kunnen teruggenomen worden in onderling zijn! Wees eerlijk en collegiaal. overleg met de hoofdverpleegkundige en/of met de collega s die op dit moment op de afdeling aanwezig zijn. Bij het terugnemen ervan wordt dit ook genoteerd in dezelfde map. 6.3 Verlof Je kan jouw verlofdagen aanvragen door deze te noteren in de verlofmap. 6.4 Ruilen van shift of verlofdagen Er mag steeds geruild worden van shift of verlofdag met een collega. Je dient wel de wijziging te noteren op het uurrooster en de hoofdverpleegkundige wordt ook op de hoogte gebracht. Ook de hoofdverpleegkundige kan je vragen om te wisselen van shift of verlofdag om de continuïteit op de afdeling te verzekeren (bvb. bij ziekte van een collega). Indien er gezondigd wordt tegen het gezond roosteren moet een daartoe opgemaakt document ingevuld en ondertekend worden. 20

22 6.5 Ziekte Indien je wegens ziekte niet tijdig aanwezig kan zijn op het werk, moet je (persoonlijk of via derden) de hoofdverpleegkundige (bij afwezigheid: het medisch diensthoofd) verwittigen. Na het bezoek aan een arts wordt de hoofdverpleegkundige (bij afwezigheid: het medisch diensthoofd) verwittigd van het aantal toegekende dagen. Dit geldt ook wanneer je het werk vroeger hervat. Indien de afwezigheid langer duurt dan 24 uur, dien je het geneeskundig getuigschrift te bezorgen aan jouw hoofdverpleegkundige (bij afwezigheid: aan het medisch diensthoofd). Hierop staat vermeld: aanvangsdatum ziekte, vermoedelijke einddatum, verlaten van de woonst al dan niet toegelaten. Indien de arbeidsongeschiktheid de aanvankelijk voorziene datum overschrijdt, moet je de hoofdverpleegkundige (bij afwezigheid: zorgmanager) verwittigen, voor het einde van de eerste periode. Na elke ziekteperiode van minstens vier weken moet je vooraf de hoofdverpleegkundige (bij afwezigheid: zorgmanager) en de arbeidsgeneeskundige dienst (Provikmo) verwittigen, alvorens het werk te hervatten. Het bewijs van werkhervatting (kaartje) bezorg je aan de personeelsdienst, zodat zij dit ingevuld aan het ziekenfonds kunnen overmaken 6.6 Vorming Om de kwaliteit te verzekeren van de gezondheidszorg die we onze patiënten bieden, rekenen we op enthousiaste en competente medewerkers. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven van medewerkers om aan interne of externe opleidingen, lezingen, langlopende opleidingen, voortgezette opleidingen, enz... deel te nemen. Medewerkers moeten zelf het initiatief nemen en hebben de opdracht om zich minstens acht uur per kalenderjaar bij te scholen. De groeipool zorgt ervoor dat je in dit ziekenhuis een mooi en toenemend aanbod van vormingsactiviteiten vindt in verschillende deelgebieden.de aankondiging van alle interne georganiseerde opleidingen worden op het intranet gepubliceerd en de doelstelling en inhoud ervan kan je daar raadplegen. 21

23 De hoofdverpleegkundige is de sleutelfiguur bij het maken van een keuze uit het grote opleidingsaanbod. Hij kent de doelstellingen van de afdeling en de nood aan opleiding bij elke medewerker. Hij stimuleert de medewerkers om het geleerde op de werkvloer toe te passen en kennis en vaardigheden aan elkaar door te geven. Het diensthoofd bepaalt of een opleiding noodzakelijk - meerwaarde geen meerwaarde is voor het goed functioneren op de afdeling. Geef zelf eerlijk aan of je een opleidingsbehoefte of andere begeleiding nodig hebt. De gehele procedure rond opleiding vindt U terug in het procedureboek. 6.7 Evaluatiegesprek Een evaluatiegesprek is een gesprek tussen jou en je hoofdverpleegkundige waarin zowel de voortgang als eventuele knelpunten t.o.v. de doelstellingen, de interne samenwerking, de sfeer, enz kunnen besproken worden. Het is een opvolgingsgesprek dat je in staat stelt alle zaken aan de orde te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met je werk te maken hebben. Daarnaast is het gesprek ook bedoeld om te praten over aspecten die je verder wil ontwikkelen en je loopbaanperspectieven. In het evaluatiegesprek wordt geen oordeel uitgesproken, er worden wel afspraken gemaakt die genoteerd worden om ze verder makkelijk te kunnen opvolgen. Het gesprek wordt jaarlijks met iedere medewerker georganiseerd. 7. Stage 7.1 Verwachtingen i.v.m. vaardigheden Gerichte observatie, vooral naar psychische aspecten toe. Een volledige opname met uitgebreide intake, eventueel een heteroanamnese, opvang en installatie van de patiënt, rondleiding. (de vpk blijft wel verantwoordelijk voor de afwerking van het dossier en de administratie) Vlot en (pro)actief inspelen op de werking van de dienst. Initiatief nemen in de taakverdeling, in omgang met patiënten. Een gesprek kunnen voeren op zijn / haar niveau met patiënten, vanuit hun belevingswereld. Toer met arts Ochtendoverleg Stiptheid en afwerking in acht nemen bij uitvoering van taken / opdrachten. 22

24 Voor de verpleegkundige zorgen hou je rekening met de basisprincipes zoals op school aangeleerd. Je kan vlot in contact treden met zowel teamleden als patiënten met hierbij aandacht voor het behouden van de nodige professionaliteit. Heit is soms zoeken naar het juiste evenwicht. Rapportage: o Mondeling, zowel individueel als in groep. o Schriftelijk, essentie weergeven. 7.2 Verwachtingen i.v.m. kennis en inzicht Kennis en inzicht verwerft men vooral door vraaginstelling. Richt uw vragen vooral naar de stagementoren. Elke dag is er meestal wel iemand aanwezig. Ook deze infobrochure die je mag houden is een goede bron van informatie. Niets belet je om ook eens langs te gaan bij de verschillende disciplines op dienst. De checklist kan gebruikt worden om zicht te krijgen op een volledige opname en ontslag. Je bent steeds aanwezig in de overdrachten en volgt die aandachtig mee. De EPSI kunnen situeren binnen de gezondheidszorg. De voornaamste therapieën op de afdeling met hun doelstellingen kunnen weergeven. De grote groepen van pathologieën en psychofarmaca kunnen benoemen. Dit wordt uitgediept met casuïstiek en rekening houdend met de schoolse voorkennis. Er is een compendium beschikbaar op dienst. De volgpatiënt uitvoerig bespreken: ziektebeeld, hulpvraag, doelstelling, behandeling. Vraag gerust advies aan een stagementor betref uw keuze van een patiënt. 7.3 Verwachtingen i.v.m. beroepsattitude Een kritische geest: zoveel mogelijk het psychiatrisch handelen in vraag stellen. Achter iedere handeling schuilt een bepaalde filosofie. Enkele kritische bemerkingen kunnen formuleren!! Interesse en leergierigheid. Feedback vragen: niet alleen over verpleegkundige technieken, maar vooral over gesprekken die je hebt met patiënten. Feedback neerschrijven en laten tekenen door vpk die de feedback heeft gegeven: geen feedback op papier = negatieve evaluatie!!! Een verantwoorde houding aannemen tegenover elke patiënt afzonderlijk. De eerste indrukken van de EPSI kunnen brengen. Stage-ervaringen bespreekbaar kunnen stellen, eigen functioneren kunnen evalueren, werkpunten formuleren en naar voor brengen. Kunnen verwoorden wat je hebt meegepikt van deze stage, dit naar verder leerproces. 23

25 7.4 Enkele wenken i.v.m. uw stage op onze EPSI Je spreekt zelf de datum af met een stagementor voor de tussentijdse evaluatie. Doe dit tijdens de eerste dagen van uw stage. De infobrochure en de verwachtingen die je krijgt best eens doornemen. Vergeet niet de sleutel van de dienst terug te geven en 5 terug te vragen. Veranderen van uren mag enkel na afspraak met een stagementor. Gerechtvaardigde overuren mogen steeds worden gerecupereerd. Plaats altijd je naam onder je schriftelijke rapportages + student vermelden Nooit alleen in de afzonderingskamers tenzij met toestemming van de collega s. Aandacht hebben voor op/afdienen van maaltijden, eetfiches, toer, bedopmaak/opkuis, eetkar halen om 7u30 11u30 17u30 en terugbrengen om 8u30 12u30 18u30, koffiekar meenemen als de kar van het middageten terug wordt gebracht. Koffiekar terugbrengen om 15u (meestal neemt de vroegdienst de kar mee naar beneden). s Morgens de bloeddruk nemen van de nieuwe patiënten en die gegevens noteren in het dossier en aftekenen met jou naam (+ student). Controle zelfzorg = OK Respecteer het beroepsgeheim, bvb.: Steeds het oude patiëntenblad in de papierbak medisch geheim weggooien. Zelfzorg van de patiënt stimuleren is belangrijk. Laat de patiënt zoveel mogelijk zelf doen. Vergeet jou persoonlijke werkpunten niet af te geven. 24

26 8. Aandachtspunten 8.1 Takenpakket verpleegkundige De taak van een psychiatrisch urgentieverpleegkundige bestaat uit psychiatrische spoedopvang. Naast de motivationele gespreksvoering dient de psychiatrisch verpleegkundige te beschikken over gezonde stressbestendigheid, flexibiliteit, communicatieve vaardigheden,zelfstandigheid,efficiëntie en snelheid. Ze dient oog te hebben voor samenwerking, coördinatie,organisatie en planning. Motiverende gesprekken Intake met focus op de symptomatologie in de hier en nu situatie Heteroanamnese Spoedopvang patiënt en familie Dispatching: patiënten oriënteren naar de voor hen beste afdeling of ander ziekenhuis in samenspraak met patiënt en/of familie en/of verwijzer. Planning betreffende opnames, ontslag en transfers. Opvang familieleden Nauwgezette observaties: psychisch als fysisch Toezichtfunctie (suïcidaliteit, wegloopgevaar, dreigende agressie, risico delier ) Administratief pakket bij opname en ontslag (MPG) Diepgaande exploratie van alcoholproblemen en depressies dmv vragenlijsten Kalmeringstechnieken aanleren en tips geven bvb bij hyperventilatie, slaapproblemen Intensief overleg plegen met verwijzer, patiënt en familie. Zorgtaken Zorgvuldige en bondige schriftelijke rapportage Inschakelen van zelfhulpgroepen Bespreken en regelen van nazorg bij ontslag Het bewaken van de rust en sereniteit op de afdeling 8.2 Patiëntidentificatie De correcte manier om dit te doen is naam en geboortedatum vragen aan de patiënt en verifiëren met het identificatiearmbandje die de patiënt steeds moet aan hebben. 25

27 9. Persoonlijke notities 26

28 Enkel nog dit Wanneer je deze bundel hebt doorgenomen, zit je waarschijnlijk met vragen en onzekerheden. Aarzel niet om naar ons toe te komen. Ook wij hebben het ganse inwerktraject moeten doorlopen Met een goede ingesteldheid, motivatie en de ondersteuning van jouw collega s wordt dit zeker een boeiende uitdaging. We zijn ervan overtuigd dat ook wij van jou kunnen leren. Aarzel dus nooit om ook jouw nieuwe, verfrissende ideeën kenbaar te maken. 27

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Redactie: W. Smith van Rietschoten (eindredacteur) R. Hoekstra E.A.M. Knoppert van der Klein E. van Meekeren M. van Verschuer

Nadere informatie

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie