VOORLOPIGE INDELING SESSIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORLOPIGE INDELING SESSIES"

Transcriptie

1 VOORLOPIGE INDELING SESSIES WOENSDAG 3 april Ronde 1, tijd: Mondelinge presentaties SESSIE TITEL SESSIE EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 1 Co-creatie met burgers 233 Speelnatuur, stap voor stap. Innovatie in (kinder)participatie om mentaal C.E. Klaver eigenaarschap te verkrijgen. 195 Wat verwachten overheid en burger van elkaar voor gezondheid en zorg? S.E. Kooiker 66 Van kennis over burgers naar kennis van burgers: citizen science in de J.M. den Broeder publieke gezondheid 71 Methodine: vicieuze cirkel doorbroken. Mensen met multiproblematiek vullen in eigen beheer hun maatschappelijke participatie in A.M.D.A. van Bergen Sessie 2 Gezonde start van de zwangerschap in de 21 e eeuw 41 Innovatie van contactmomenten JGZ voor 0-4 jarigen: waar hebben ouders behoefte aan? S.Y.M. Mérelle 96 Een gezonde start in de jeugdgezondheidszorg 0-4: triage en passende M.G.H. Niezen begeleiding van zuigelingen. 108 Foliumzuur: wie slikt het niet en hoe kan het beter? J. Manniën 230 Chlamydia trachomatis infectie tijdens de zwangerschap: Risicoselectie en M.T.R. Pereboom attitudes van eerstelijnsverloskundigen Sessie3 Mentale veerkracht 248 De making of een mixed media project gericht op mentale weerbaarheid M.E. Knibbe in kwetsbare buurten. 102 Hoe vitaal is Nederland? De ontwikkeling van de TNO-RIVM J.E. Strijk Vitaliteitsmeter 172 Mentale veerkracht. Profiel van daklozen in de vier grote steden: J. Naaldenberg Resultaten uit de eerste meting van Coda-G Het meten van de mate van veerkracht onder de bevolking: De Veerkracht Monitor H. Te Brake

2 Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 4 Delen van passie voor gezondheid in Nijmegen 213 Delen van passie voor gezondheid in Nijmegen K.Mourits Verbinden van preventie en zorg Delen van kennis met de Cooperatie van Wijkkennis Schakelen als gezondheidsmakelaar tussen school, wijk en zorg Samenwerking eerstelijn en sociale wijkteam Sessie 5 Gezondheidsbevordering in de huisartsenpraktijk 80 Gezondheidsbevordering in de huisartsenpraktijk S.M.E. van Dillen Stoppen-met-rokenbegeleiding in de huisartsenpraktijk: Beïnvloeding van behandelpraktijk en opvattingen van huisartsen (SCIP-IT studie) Leefstijl counseling door huisartsen en praktijkondersteuners Gesprekken over gezond gewicht in de huisartsenpraktijk Sessie 6 Meten van gezondheidsvaardigheden: instrumenten en toepassingen 219 Meten van gezondheidsvaardigheden: instrumenten en toepassingen M.P. Fransen Aanpassen en valideren van instrumenten voor het meten van gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse context Meten van gezondheidsvaardigheden: het kiezen van het juiste gereedschap voor het juiste doel Gezondheidsvaardigheden onder de algemene Nederlandse bevolking: resultaten van de HLS-EU De rol van gezondheidsvaardigheden in de relatie tussen opleidingsniveau en gezondheid: Resultaten van de HALS Sessie 7 Op weg naar een gezonder leven met behulp van de moderne technologie 185 Op weg naar een gezonder leven met behulp van de moderne technologie A. Middelweerd MORE Energy, een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een smartphone applicatie Actief versus zittend gamen: tijdsbesteding en demografische kenmerken Een kwalitatieve evaluatie van de Motivate4Change interventie om lichamelijke activiteit bij hartfalen patiënten te stimuleren. De smartphone als beweeg-coach: Hoe goed zijn de beschikbare apps? Sessie 8 Ouder en wijzer; het vervolg van het programma Gezond Ouder Worden van Academische Werkplaats AGORA 53 Ouder en wijzer; het vervolg van het programma Gezond Ouder Worden van Academische Werkplaats AGORA IMPULS; een prikkel om eenzaamheid op te pakken! De bevordering van de gezondheid van ouderen in de alledaagse praktijk: geleerde lessen uit AGORA. De interventiekoffer; plannen maken doe je samen!! J. Lezwijn

3 Workshops TITEL WORKSHOP AUTEUR 9 57 Omdenken door professionals rond het kampvuur J.A.R. Koot Gezonde slagkracht: een passievolle integrale aanpak op lokaal D. van de Mheen niveau! De gezonde professional F.J.M. Vlek 12 7 Achter de wolken schijnt de zon: op ontdekkingsreis naar M.C. Herens hulpbronnen voor kwaliteit van leven Sociale marketingtechnieken bij inrichting van gezonde C.M.L. Hermans omgeving Stimuleren van meer bewegen: wie doet en moet er wat? J.B.F. Hutten

4 WOENSDAG 3 april Ronde 2, tijd: Mondelinge presentaties Sessie 15 E-health 162 Boys and Girls; Een web-based serie om gezonde leefstijl onder Europese J. Jansen jongeren te promoten. 110 Ontwikkeling van een leefstijlinstrument voor leerlingen op speciaal I. Vogel (cluster 4) en praktijkonderwijs 67 EHealth ondersteuning voor Zelfmanagement: validiteit en betrouwbaarheid van het ehealth Analyse en SturingsInstrument (easi) O.A. Blanson Henkemans 258 Gezond bewegen in het groen: Teek Control! F. Gassner Sessie 16 Jeugd: gezond opgroeien in de 21 e eeuw 142 Werken met Lang Leve de Liefde op het MBO: resultaten van M.E.G. Wolfers implementatie 44 Rookvrije schoolterreinen, dat is toch normaal! Y. Spies 262 Cultureel competente jeugdartsen: een voorwaarde voor het versterken A.J.M. Hermans van de kracht van allochtone ouders. 207 Smaaklessen in de praktijk: opbrengsten van 6 jaar Smaaklessen R. van den Top Sessie 17 Integraal gezondheidsbeleid 129 Integraal gezondheidsbeleid in de praktijk: inzicht in belemmerende en J.M. Habraken bevorderende factoren in vijf gemeenten 183 Adviseren vanuit een positief perspectief op gezondheid T. van Alphen 42 Het bevorderen en meten van samenwerking rondom het thema jongeren op gezond gewicht in Dordrecht E. Joosten-van Zwanenburg 132 Hinder en bezorgdheid: negeren of benutten? M.C. van Ballegooij Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 18 Gecombineerde leefstijlinterventies voor hoogrisicogroepen: weten wat werkt 60 Gecombineerde leefstijlinterventies voor hoogrisicogroepen: weten wat A. Haveman-Nies werkt Leefstijlinterventies voor personen met lage sociaaleconomische status van verschillende etnische herkomst: Wat kunnen we doen? Implementatie van de SLIM-interventie in de Nederlandse praktijk: de SLIMMER pilotstudie De BeweegKuur: resultaat van een interventie die zorg en sport verbindt. Preventie van diabetes in de Nederlandse huisartsenpraktijk: de APHRODITE studie.

5 Sessie 19 Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) werkt het voor gezondheid? 224 Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) Werkt het voor gezondheid? J. van den Bogaard Een groene gezonde plek creëren in de praktijk; evaluatie van een pilot project in Rotterdam. Waarneming van gemiddelde duur van (groen) buitenspelen en voorspelling daarvan op buurtniveau. Groen heringerichte schoolpleinen en hun sociale klimaat, een effectstudie in Rotterdamse aandachtswijken. Groene schoolpleinen: relaties met waardering, welzijn en concentratie Sessie 20 Gezondheidsvaardigheden: van concept naar praktijk 30 Gezondheidsvaardigheden: van concept naar praktijk J.A.R. Koot Co-creatie en e-health bij zelfmanagement van migranten en laaggeletterden Patient Activation Measure, empowerment in de praktijk brengen Duale benadering van gezondheidsvaardigheden in het IROHLA project QuickScan gezondheidsvaardigheden: van scan naar verbeteren in ziekenhuizen Sessie 21 Integrale zorg in Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht: de blackbox ontrafeld in actieonderzoek. 146 Integrale zorg in Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht: de blackbox T. Plochg ontrafeld in actieonderzoek. De invloed van integrale zorg op het zorggebruik en de kosten van de gezondheidszorg. De ervaringen van multiproblematiek patiënten met integrale zorgverlening in achterstandswijken. Integraal werken van zorgprofessionals in achterstandswijken. Actiebegeleidend onderzoek naar implementatie integrale zorgverlening in twee achterstandswijken. Sessie 22 Roken onder lagere SES groepen: beïnvloedbaar door nationaal tabaksbeleid? 29 Roken onder lagere SES groepen: beïnvloedbaar door nationaal G.E. Nagelhout tabaksbeleid? Tabaksbeleid en stoppen met roken per opleidingsniveau: resultaten van het Continu Onderzoek Rookgewoonten Effect van tabaksbeleid in 2008 op rokers: resultaten van het International Tobacco Control (ITC) Project Effecten van tabaksbeleid onder lagere SES groepen: review van de internationale literatuur Effect van tabaksbeleid in 2003 op jongeren: resultaten van de Roken Jeugdmonitor

6 Workshops TITEL WORKSHOP AUTEUR MOTIVATIEwijzer: Dialoog tussen medewerker en A.M.L.J. van Beek leidinggevende over inzetbaarheid en motivatie Aangenaam kennismaken: de gemeentesecretaris als collega A. Koornstra Publieke Gezondheid Groene leefomgeving heeft invloed op gezondheid; hoe A.A.J. van Iersel kunnen we samen bewegen? 26 1 Slim eten! Een smaakvolle combinatie van I.H.M. Steenhuis gezondheidsbevordering en inzichten uit het bedrijfsleven Een positieve benadering van gezondheid: mensen uitrusten G.J.Y. Peters hun gezondheid te ontwikkelen en te behouden De nieuwe Preventiecyclus 1.1 of 3.0? L.J. van der Heiden

7 DONDERDAG 4 april Ronde 3, tijd: Mondelinge presentaties Sessie 29 Gezond bewegen en community aanpak 121 Lichamelijke activiteit van kinderen op het schoolplein gemeten met GPS- S.I. de Vries en versnellingsmeters 91 Evaluatie van de van de aanpak Communities in Beweging: opzet en M.C. Herens opbrengsten na 1 jaar 173 Psychologische en Culturele Factoren van Voedings- en Beweeggedrag bij K. Romeike Nederlandse, Turkse en Marokkaanse LSES volwassenen. 89 De community aanpak Samen Gezond gespiegeld aan JOGG: waarop voortbouwen en wat is toegevoegde waarde? L. Hiemstra- Willemsen Sessie 30 Gezond ouder worden 184 Gezond ouder worden in een groene leefomgeving: een systematische K. Broekhuizen review van de literatuur 147 Rust, reinheid en regelmaat: ouderen over gezond leven en op de rol van professionals daarbij A.E. Marcus- Varwijk 97 Chronische ziekten en beperkingen in Nederland: variaties in ziekte-impact D. Wapperom en bijdrage van ziekten aan beperkingenlast 5 Meer gezonde jaren bij stijgende levensverwachting? K.T.B. Knoops Sessie 31 Van alle leuke dingen wat 18 Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie A.W.M. Suijkerbuijk 151 Seksuele beleving en gedrag van mensen met een verstandelijke beperking W.T.M. van Berlo 11 Q-koorts in Nederland: risicoperceptie en gedrag van het algemeen publiek M. Bults 170 Verschillen tussen rokers die blijven komen naar een interventie en rokers die vaak afwezig zijn F.E. Benson Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 32 Implementatie van en participatie aan gezondheidsprogramma s op het werk: waar moeten we op letten? 68 Implementatie van en participatie aan gezondheidsprogramma s op het A. Rongen werk: waar moeten we op letten? Determinanten van intentie tot en deelname aan gezondheidsprogramma s bij werknemers: voorkeuren, belemmerende en bevorderende factoren Determinanten van duurzame sportbeoefening bij deelnemers aan een bedrijfssportprogramma Identificatie van bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van werkplek leefstijlinterventies: een systematic review

8 Sessie 33 Maatschappelijke baten van gezondheid en zorg 140 Maatschappelijke baten van gezondheid en zorg C.G. Schoemaker Wat levert ons zorgsysteem ons op aan gezondheid? De waarde van een gezond levensjaar De dynamische relatie tussen gezondheid, arbeid en mantelzorg bij 55- plussers Sessie 34 Nieuw: nu ook eetbaar groen voor gezondheid! Kansen belicht vanuit onderzoek en de Utrechtse praktijk 87 Nieuw: nu ook eetbaar groen voor gezondheid! Kansen belicht vanuit A.M. Gout onderzoek en de Utrechtse praktijk De Generatietuin Zuylenstede, aanpak en effecten op gezondheid Groen voor gezondheid 2.0: van relatie naar causatie De Utrechtse voedselstrategie: de kansen van voedsel en stadslandbouw voor gezondheid Sessie 35 Online preventie: stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen 245 Online preventie: stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen R. Crutzen Kennissynthese: Online preventie door ondersteuning bij keuzes m.b.t. BRAVVO-gedragingen Kennissynthese: Online preventie voor de veelvoorkomende psychische aandoeningen Workshops TITEL WORKSHOP AUTEUR Wat zijn de pijlers van Positieve Gezondheid'? M.A.S. Huber Social marketing: van denken naar doen. Bereik lage ses op het A.G. van Dorst platteland en in steden Vergroten van eigen regie en welbevinden van ouderen met de D. Kuiper GRIP&GLANS-methodiek Kerntaken van publieke gezondheidszorg, toekomstmuziek of M. Jambroes niet? Signaleren van depressie en depressieve klachten: start van J. van der Poel een sluitende keten Samen sterk voor gezondheid: de strategische inzet van de T. Plochg NPHF Federatie voor Gezondheid in Duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel: een reconstructie van co-creatie in de praktijk L. Horn

9 DONDERDAG 4 april Ronde 2, tijd: Mondelinge presentaties Sessie 43 Gezond innoveren 250 Publiekprivate samenwerking. Twee jaar Zwolse ervaringen J.J.M. ten Dam 14 Preferenties en bereidheid tot betalen van diabetes type 2 patiënten J. Veldwijk voor leefstijlprogramma s: discrete keuze experiment 45 MIDI: Meetinstrument Determinanten van Innovaties M.A.H. Fleuren 249 Wat maakt Entertainment-Education programma s effectief? L. van Leeuwen Sessie 44 Social marketing en consumenten keuzes 273 Roken is zóóó ouderwets - de KWF cross mediale sociale norm campagne F. van Bladeren 111 Hoe interpreteert de consument gezond eten? Verschillende niveaus van S.J. Sijtsema construal level theory toegepast op gezondheid. 242 Opleidingsverschillen in gezonde en ongezonde voedingskeuzes: de rol C.B.M. Kamphuis van cultureel kapitaal Social marketing: een oplossing voor het alcoholprobleem bij jong S.K. Kuiper 109 volwassenen? Sessie 45 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Werkende mantelzorgers en zorgzame werkgevers: zorg, werk en I. Plaisier 52 organisatiekenmerken en balans tussen arbeid en zorg 229 Gezond blijven werken, ook met mantelzorg W.P. Kruijswijk De wisselwerking tussen maatschappelijke participatie en depressie bij S. Croezen 252 Europese ouderen: Een longitudinale analyse van SHARE. 196 Symposium Herstel en veerkracht bij een chronische aandoening M. van Wezep Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 46 De opbrengst van cohortstudies voor de volksgezondheid: 25 jaar Doetinchem Cohort Studie 58 De opbrengst van cohort studies voor de volksgezondheid: 25 jaar H.S.J. Picavet Doetinchem Cohort Studie Metabole uitdagingen gedurende de levensloop: een gewichtige kwestie De Nederlandse volwassene, een gewoontedier qua leefgewoonten? Doetinchem Cohort Studie Veroudering en afname in cognitief functioneren: is er iets aan te doen?

10 Sessie 47 Gezondheid en de maatschappelijke participatie van ouderen in Nederland 75 Gezondheid en de maatschappelijke participatie van ouderen in Nederland Samenhang tussen het geven van mantelzorg en gezondheid bij ouderen Ongewenste stilstand; mensen met lichamelijke beperkingen willen meer participeren Vitamine V: Waarom Oudere Vrijwilligers Langer en Gezonder Leven De relatie tussen gezondheid en arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk en informele zorg bij ouderen in Nederland. Sessie 48 Kwaliteit van infectieziektebestrijding : voorbereiding, vroegopsporing en respons 25 Kwaliteit van infectieziektebestrijding : voorbereiding, vroegopsporing en respons Vroegopsporing van infectieziekte-uitbraken Evidence-based aanbevelingen voor een effectieve voorbereiding op infectieziekte-uitbraken: een systematisch review Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten? M. van der Noordt J.E. van Steenbergen Sessie 49 Gezondheid en natuur: wat weten we en wat weten we (nog) niet? 164 Gezondheid en natuur: wat weten we en wat weten we (nog) niet? C.M.L. Hermans Groene fysiotherapie Statistische onderbouwing relatie geestelijke gezondheid en natuur Gezondheid in gemeentelijke plannen Workshops TITEL WORKSHOP Op de zoek naar het geheim achter de positieve uitzondering: Positive Deviance strategie VOORT in Publieke Gezondheid; een inspirerende route naar vernieuwing. Reiservaringen van het innovatieteam GGDnext Het PreventieConsult als verbindingsschakel tussen eerstelijn en publieke gezondheid. Workshop over implementatiemogelijkheden in de praktijk Draagvlak voor depressiepreventie en veerkracht voor GGD'en, gemeenten en samenwerkingspartners: goede voorbeelden en businesscase-benadering Uitkomstmaten voor het veelzijdige werk van de wijkverpleegkundige AUTEUR M.P.A. Bouman E.C.M. van Eck A.J.M. Drenthen J. van der Poel A.E.M. Zandvliet

Perspectieven op de volksgezondheid

Perspectieven op de volksgezondheid Nederlands Congres Volksgezondheid 04 Perspectieven op de volksgezondheid 0 & april 04 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 04 is een initiatief van: tsg jaargang 9 / 04 nummer 3 Nederlands Congres Volksgezondheid

Nadere informatie

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2011. 6 en 7 april 2011 De Meervaart Amsterdam. Uitnodiging & Programma GEZOND DUURZAAM

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2011. 6 en 7 april 2011 De Meervaart Amsterdam. Uitnodiging & Programma GEZOND DUURZAAM NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2011 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D 6 en 7 april 2011 De Meervaart Amsterdam Uitnodiging & Programma DUURZAAM GEZOND Uitnodiging Wilt u binnen

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Vlaardingen

Gezondheid in kaart. Vlaardingen Gezondheid in kaart Vlaardingen Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Vlaardingen 6 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen en websites 28

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau?

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Sociale marketing onderzoek naar het bereiken van mensen met een lage sociaaleconomische status op het platteland van Zuid-Holland Zuid Dit onderzoek

Nadere informatie

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Gezond aan het werk samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Expertmeeting 30 januari 2013 Ministerie SZW - Achmea - Erasmus MC Inhoudsopgave 1. Samenwerken aan

Nadere informatie

30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting

30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting 30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting School en kinderopvang 1. Stimuleer baby s en peuters in de kinderopvang, op consultatiebureaus en thuis om voldoende te bewegen en overgewicht

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie TOM-QoL Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie Open Universiteit Nederland Faculteit Opleiding Paul Gielen 850475156 : Managementwetenschappen : Master of Science in

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! Colofon Deze uitgave is gemaakt door vertegenwoordigers van: Gemeente Utrecht Achmea Divisie Zorg & Gezondheid RIVM Centrum

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een

Nadere informatie