VOORLOPIGE INDELING SESSIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORLOPIGE INDELING SESSIES"

Transcriptie

1 VOORLOPIGE INDELING SESSIES WOENSDAG 3 april Ronde 1, tijd: Mondelinge presentaties SESSIE TITEL SESSIE EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 1 Co-creatie met burgers 233 Speelnatuur, stap voor stap. Innovatie in (kinder)participatie om mentaal C.E. Klaver eigenaarschap te verkrijgen. 195 Wat verwachten overheid en burger van elkaar voor gezondheid en zorg? S.E. Kooiker 66 Van kennis over burgers naar kennis van burgers: citizen science in de J.M. den Broeder publieke gezondheid 71 Methodine: vicieuze cirkel doorbroken. Mensen met multiproblematiek vullen in eigen beheer hun maatschappelijke participatie in A.M.D.A. van Bergen Sessie 2 Gezonde start van de zwangerschap in de 21 e eeuw 41 Innovatie van contactmomenten JGZ voor 0-4 jarigen: waar hebben ouders behoefte aan? S.Y.M. Mérelle 96 Een gezonde start in de jeugdgezondheidszorg 0-4: triage en passende M.G.H. Niezen begeleiding van zuigelingen. 108 Foliumzuur: wie slikt het niet en hoe kan het beter? J. Manniën 230 Chlamydia trachomatis infectie tijdens de zwangerschap: Risicoselectie en M.T.R. Pereboom attitudes van eerstelijnsverloskundigen Sessie3 Mentale veerkracht 248 De making of een mixed media project gericht op mentale weerbaarheid M.E. Knibbe in kwetsbare buurten. 102 Hoe vitaal is Nederland? De ontwikkeling van de TNO-RIVM J.E. Strijk Vitaliteitsmeter 172 Mentale veerkracht. Profiel van daklozen in de vier grote steden: J. Naaldenberg Resultaten uit de eerste meting van Coda-G Het meten van de mate van veerkracht onder de bevolking: De Veerkracht Monitor H. Te Brake

2 Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 4 Delen van passie voor gezondheid in Nijmegen 213 Delen van passie voor gezondheid in Nijmegen K.Mourits Verbinden van preventie en zorg Delen van kennis met de Cooperatie van Wijkkennis Schakelen als gezondheidsmakelaar tussen school, wijk en zorg Samenwerking eerstelijn en sociale wijkteam Sessie 5 Gezondheidsbevordering in de huisartsenpraktijk 80 Gezondheidsbevordering in de huisartsenpraktijk S.M.E. van Dillen Stoppen-met-rokenbegeleiding in de huisartsenpraktijk: Beïnvloeding van behandelpraktijk en opvattingen van huisartsen (SCIP-IT studie) Leefstijl counseling door huisartsen en praktijkondersteuners Gesprekken over gezond gewicht in de huisartsenpraktijk Sessie 6 Meten van gezondheidsvaardigheden: instrumenten en toepassingen 219 Meten van gezondheidsvaardigheden: instrumenten en toepassingen M.P. Fransen Aanpassen en valideren van instrumenten voor het meten van gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse context Meten van gezondheidsvaardigheden: het kiezen van het juiste gereedschap voor het juiste doel Gezondheidsvaardigheden onder de algemene Nederlandse bevolking: resultaten van de HLS-EU De rol van gezondheidsvaardigheden in de relatie tussen opleidingsniveau en gezondheid: Resultaten van de HALS Sessie 7 Op weg naar een gezonder leven met behulp van de moderne technologie 185 Op weg naar een gezonder leven met behulp van de moderne technologie A. Middelweerd MORE Energy, een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een smartphone applicatie Actief versus zittend gamen: tijdsbesteding en demografische kenmerken Een kwalitatieve evaluatie van de Motivate4Change interventie om lichamelijke activiteit bij hartfalen patiënten te stimuleren. De smartphone als beweeg-coach: Hoe goed zijn de beschikbare apps? Sessie 8 Ouder en wijzer; het vervolg van het programma Gezond Ouder Worden van Academische Werkplaats AGORA 53 Ouder en wijzer; het vervolg van het programma Gezond Ouder Worden van Academische Werkplaats AGORA IMPULS; een prikkel om eenzaamheid op te pakken! De bevordering van de gezondheid van ouderen in de alledaagse praktijk: geleerde lessen uit AGORA. De interventiekoffer; plannen maken doe je samen!! J. Lezwijn

3 Workshops TITEL WORKSHOP AUTEUR 9 57 Omdenken door professionals rond het kampvuur J.A.R. Koot Gezonde slagkracht: een passievolle integrale aanpak op lokaal D. van de Mheen niveau! De gezonde professional F.J.M. Vlek 12 7 Achter de wolken schijnt de zon: op ontdekkingsreis naar M.C. Herens hulpbronnen voor kwaliteit van leven Sociale marketingtechnieken bij inrichting van gezonde C.M.L. Hermans omgeving Stimuleren van meer bewegen: wie doet en moet er wat? J.B.F. Hutten

4 WOENSDAG 3 april Ronde 2, tijd: Mondelinge presentaties Sessie 15 E-health 162 Boys and Girls; Een web-based serie om gezonde leefstijl onder Europese J. Jansen jongeren te promoten. 110 Ontwikkeling van een leefstijlinstrument voor leerlingen op speciaal I. Vogel (cluster 4) en praktijkonderwijs 67 EHealth ondersteuning voor Zelfmanagement: validiteit en betrouwbaarheid van het ehealth Analyse en SturingsInstrument (easi) O.A. Blanson Henkemans 258 Gezond bewegen in het groen: Teek Control! F. Gassner Sessie 16 Jeugd: gezond opgroeien in de 21 e eeuw 142 Werken met Lang Leve de Liefde op het MBO: resultaten van M.E.G. Wolfers implementatie 44 Rookvrije schoolterreinen, dat is toch normaal! Y. Spies 262 Cultureel competente jeugdartsen: een voorwaarde voor het versterken A.J.M. Hermans van de kracht van allochtone ouders. 207 Smaaklessen in de praktijk: opbrengsten van 6 jaar Smaaklessen R. van den Top Sessie 17 Integraal gezondheidsbeleid 129 Integraal gezondheidsbeleid in de praktijk: inzicht in belemmerende en J.M. Habraken bevorderende factoren in vijf gemeenten 183 Adviseren vanuit een positief perspectief op gezondheid T. van Alphen 42 Het bevorderen en meten van samenwerking rondom het thema jongeren op gezond gewicht in Dordrecht E. Joosten-van Zwanenburg 132 Hinder en bezorgdheid: negeren of benutten? M.C. van Ballegooij Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 18 Gecombineerde leefstijlinterventies voor hoogrisicogroepen: weten wat werkt 60 Gecombineerde leefstijlinterventies voor hoogrisicogroepen: weten wat A. Haveman-Nies werkt Leefstijlinterventies voor personen met lage sociaaleconomische status van verschillende etnische herkomst: Wat kunnen we doen? Implementatie van de SLIM-interventie in de Nederlandse praktijk: de SLIMMER pilotstudie De BeweegKuur: resultaat van een interventie die zorg en sport verbindt. Preventie van diabetes in de Nederlandse huisartsenpraktijk: de APHRODITE studie.

5 Sessie 19 Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) werkt het voor gezondheid? 224 Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) Werkt het voor gezondheid? J. van den Bogaard Een groene gezonde plek creëren in de praktijk; evaluatie van een pilot project in Rotterdam. Waarneming van gemiddelde duur van (groen) buitenspelen en voorspelling daarvan op buurtniveau. Groen heringerichte schoolpleinen en hun sociale klimaat, een effectstudie in Rotterdamse aandachtswijken. Groene schoolpleinen: relaties met waardering, welzijn en concentratie Sessie 20 Gezondheidsvaardigheden: van concept naar praktijk 30 Gezondheidsvaardigheden: van concept naar praktijk J.A.R. Koot Co-creatie en e-health bij zelfmanagement van migranten en laaggeletterden Patient Activation Measure, empowerment in de praktijk brengen Duale benadering van gezondheidsvaardigheden in het IROHLA project QuickScan gezondheidsvaardigheden: van scan naar verbeteren in ziekenhuizen Sessie 21 Integrale zorg in Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht: de blackbox ontrafeld in actieonderzoek. 146 Integrale zorg in Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht: de blackbox T. Plochg ontrafeld in actieonderzoek. De invloed van integrale zorg op het zorggebruik en de kosten van de gezondheidszorg. De ervaringen van multiproblematiek patiënten met integrale zorgverlening in achterstandswijken. Integraal werken van zorgprofessionals in achterstandswijken. Actiebegeleidend onderzoek naar implementatie integrale zorgverlening in twee achterstandswijken. Sessie 22 Roken onder lagere SES groepen: beïnvloedbaar door nationaal tabaksbeleid? 29 Roken onder lagere SES groepen: beïnvloedbaar door nationaal G.E. Nagelhout tabaksbeleid? Tabaksbeleid en stoppen met roken per opleidingsniveau: resultaten van het Continu Onderzoek Rookgewoonten Effect van tabaksbeleid in 2008 op rokers: resultaten van het International Tobacco Control (ITC) Project Effecten van tabaksbeleid onder lagere SES groepen: review van de internationale literatuur Effect van tabaksbeleid in 2003 op jongeren: resultaten van de Roken Jeugdmonitor

6 Workshops TITEL WORKSHOP AUTEUR MOTIVATIEwijzer: Dialoog tussen medewerker en A.M.L.J. van Beek leidinggevende over inzetbaarheid en motivatie Aangenaam kennismaken: de gemeentesecretaris als collega A. Koornstra Publieke Gezondheid Groene leefomgeving heeft invloed op gezondheid; hoe A.A.J. van Iersel kunnen we samen bewegen? 26 1 Slim eten! Een smaakvolle combinatie van I.H.M. Steenhuis gezondheidsbevordering en inzichten uit het bedrijfsleven Een positieve benadering van gezondheid: mensen uitrusten G.J.Y. Peters hun gezondheid te ontwikkelen en te behouden De nieuwe Preventiecyclus 1.1 of 3.0? L.J. van der Heiden

7 DONDERDAG 4 april Ronde 3, tijd: Mondelinge presentaties Sessie 29 Gezond bewegen en community aanpak 121 Lichamelijke activiteit van kinderen op het schoolplein gemeten met GPS- S.I. de Vries en versnellingsmeters 91 Evaluatie van de van de aanpak Communities in Beweging: opzet en M.C. Herens opbrengsten na 1 jaar 173 Psychologische en Culturele Factoren van Voedings- en Beweeggedrag bij K. Romeike Nederlandse, Turkse en Marokkaanse LSES volwassenen. 89 De community aanpak Samen Gezond gespiegeld aan JOGG: waarop voortbouwen en wat is toegevoegde waarde? L. Hiemstra- Willemsen Sessie 30 Gezond ouder worden 184 Gezond ouder worden in een groene leefomgeving: een systematische K. Broekhuizen review van de literatuur 147 Rust, reinheid en regelmaat: ouderen over gezond leven en op de rol van professionals daarbij A.E. Marcus- Varwijk 97 Chronische ziekten en beperkingen in Nederland: variaties in ziekte-impact D. Wapperom en bijdrage van ziekten aan beperkingenlast 5 Meer gezonde jaren bij stijgende levensverwachting? K.T.B. Knoops Sessie 31 Van alle leuke dingen wat 18 Projecties van toekomstige zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie A.W.M. Suijkerbuijk 151 Seksuele beleving en gedrag van mensen met een verstandelijke beperking W.T.M. van Berlo 11 Q-koorts in Nederland: risicoperceptie en gedrag van het algemeen publiek M. Bults 170 Verschillen tussen rokers die blijven komen naar een interventie en rokers die vaak afwezig zijn F.E. Benson Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 32 Implementatie van en participatie aan gezondheidsprogramma s op het werk: waar moeten we op letten? 68 Implementatie van en participatie aan gezondheidsprogramma s op het A. Rongen werk: waar moeten we op letten? Determinanten van intentie tot en deelname aan gezondheidsprogramma s bij werknemers: voorkeuren, belemmerende en bevorderende factoren Determinanten van duurzame sportbeoefening bij deelnemers aan een bedrijfssportprogramma Identificatie van bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van werkplek leefstijlinterventies: een systematic review

8 Sessie 33 Maatschappelijke baten van gezondheid en zorg 140 Maatschappelijke baten van gezondheid en zorg C.G. Schoemaker Wat levert ons zorgsysteem ons op aan gezondheid? De waarde van een gezond levensjaar De dynamische relatie tussen gezondheid, arbeid en mantelzorg bij 55- plussers Sessie 34 Nieuw: nu ook eetbaar groen voor gezondheid! Kansen belicht vanuit onderzoek en de Utrechtse praktijk 87 Nieuw: nu ook eetbaar groen voor gezondheid! Kansen belicht vanuit A.M. Gout onderzoek en de Utrechtse praktijk De Generatietuin Zuylenstede, aanpak en effecten op gezondheid Groen voor gezondheid 2.0: van relatie naar causatie De Utrechtse voedselstrategie: de kansen van voedsel en stadslandbouw voor gezondheid Sessie 35 Online preventie: stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen 245 Online preventie: stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen R. Crutzen Kennissynthese: Online preventie door ondersteuning bij keuzes m.b.t. BRAVVO-gedragingen Kennissynthese: Online preventie voor de veelvoorkomende psychische aandoeningen Workshops TITEL WORKSHOP AUTEUR Wat zijn de pijlers van Positieve Gezondheid'? M.A.S. Huber Social marketing: van denken naar doen. Bereik lage ses op het A.G. van Dorst platteland en in steden Vergroten van eigen regie en welbevinden van ouderen met de D. Kuiper GRIP&GLANS-methodiek Kerntaken van publieke gezondheidszorg, toekomstmuziek of M. Jambroes niet? Signaleren van depressie en depressieve klachten: start van J. van der Poel een sluitende keten Samen sterk voor gezondheid: de strategische inzet van de T. Plochg NPHF Federatie voor Gezondheid in Duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel: een reconstructie van co-creatie in de praktijk L. Horn

9 DONDERDAG 4 april Ronde 2, tijd: Mondelinge presentaties Sessie 43 Gezond innoveren 250 Publiekprivate samenwerking. Twee jaar Zwolse ervaringen J.J.M. ten Dam 14 Preferenties en bereidheid tot betalen van diabetes type 2 patiënten J. Veldwijk voor leefstijlprogramma s: discrete keuze experiment 45 MIDI: Meetinstrument Determinanten van Innovaties M.A.H. Fleuren 249 Wat maakt Entertainment-Education programma s effectief? L. van Leeuwen Sessie 44 Social marketing en consumenten keuzes 273 Roken is zóóó ouderwets - de KWF cross mediale sociale norm campagne F. van Bladeren 111 Hoe interpreteert de consument gezond eten? Verschillende niveaus van S.J. Sijtsema construal level theory toegepast op gezondheid. 242 Opleidingsverschillen in gezonde en ongezonde voedingskeuzes: de rol C.B.M. Kamphuis van cultureel kapitaal Social marketing: een oplossing voor het alcoholprobleem bij jong S.K. Kuiper 109 volwassenen? Sessie 45 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Werkende mantelzorgers en zorgzame werkgevers: zorg, werk en I. Plaisier 52 organisatiekenmerken en balans tussen arbeid en zorg 229 Gezond blijven werken, ook met mantelzorg W.P. Kruijswijk De wisselwerking tussen maatschappelijke participatie en depressie bij S. Croezen 252 Europese ouderen: Een longitudinale analyse van SHARE. 196 Symposium Herstel en veerkracht bij een chronische aandoening M. van Wezep Symposia SESSIE TITEL SYMPOSIUM EN ABSTRACTS AUTEUR Sessie 46 De opbrengst van cohortstudies voor de volksgezondheid: 25 jaar Doetinchem Cohort Studie 58 De opbrengst van cohort studies voor de volksgezondheid: 25 jaar H.S.J. Picavet Doetinchem Cohort Studie Metabole uitdagingen gedurende de levensloop: een gewichtige kwestie De Nederlandse volwassene, een gewoontedier qua leefgewoonten? Doetinchem Cohort Studie Veroudering en afname in cognitief functioneren: is er iets aan te doen?

10 Sessie 47 Gezondheid en de maatschappelijke participatie van ouderen in Nederland 75 Gezondheid en de maatschappelijke participatie van ouderen in Nederland Samenhang tussen het geven van mantelzorg en gezondheid bij ouderen Ongewenste stilstand; mensen met lichamelijke beperkingen willen meer participeren Vitamine V: Waarom Oudere Vrijwilligers Langer en Gezonder Leven De relatie tussen gezondheid en arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk en informele zorg bij ouderen in Nederland. Sessie 48 Kwaliteit van infectieziektebestrijding : voorbereiding, vroegopsporing en respons 25 Kwaliteit van infectieziektebestrijding : voorbereiding, vroegopsporing en respons Vroegopsporing van infectieziekte-uitbraken Evidence-based aanbevelingen voor een effectieve voorbereiding op infectieziekte-uitbraken: een systematisch review Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten? M. van der Noordt J.E. van Steenbergen Sessie 49 Gezondheid en natuur: wat weten we en wat weten we (nog) niet? 164 Gezondheid en natuur: wat weten we en wat weten we (nog) niet? C.M.L. Hermans Groene fysiotherapie Statistische onderbouwing relatie geestelijke gezondheid en natuur Gezondheid in gemeentelijke plannen Workshops TITEL WORKSHOP Op de zoek naar het geheim achter de positieve uitzondering: Positive Deviance strategie VOORT in Publieke Gezondheid; een inspirerende route naar vernieuwing. Reiservaringen van het innovatieteam GGDnext Het PreventieConsult als verbindingsschakel tussen eerstelijn en publieke gezondheid. Workshop over implementatiemogelijkheden in de praktijk Draagvlak voor depressiepreventie en veerkracht voor GGD'en, gemeenten en samenwerkingspartners: goede voorbeelden en businesscase-benadering Uitkomstmaten voor het veelzijdige werk van de wijkverpleegkundige AUTEUR M.P.A. Bouman E.C.M. van Eck A.J.M. Drenthen J. van der Poel A.E.M. Zandvliet

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2013 PASSIE VOOR GEZONDHEID. 3 en 4 april 2013 De ReeHorst - Ede

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2013 PASSIE VOOR GEZONDHEID. 3 en 4 april 2013 De ReeHorst - Ede NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2013 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D PASSIE VOOR GEZONDHEID 3 en 4 april 2013 De ReeHorst - Ede Uitnodiging Passie voor gezondheid. Ervaar het zelf!

Nadere informatie

Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden

Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden Relatie sociaal domein en aanpak van gezondheidsachterstanden Monica van Berkum, directeur Pharos Daphne Ketelaars, programmaleider Gezond in... Edith Smulders, strategisch adviseur Gezond in... NETWERK

Nadere informatie

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker Een gezonder Nederland VTV-2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 1 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 1 Visiedocument Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 Vooraf: In deze notitie leggen we het idee voor om Zwolle Gezonde Stad (JOGG Zwolle) te verbreden naar andere thema s en doelgroepen, gebruik makend

Nadere informatie

Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie

Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie WIJ GAAN ERVOOR! Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie Samen maken we van de gezonde keuze, de makkelijke keuze! September 2016 Waarom? Wij mogen nu vaker even naar buiten om te rennen en we eten

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Hoe vitaal is Nederland? Ontwikkeling van de Nederlandse Vitaliteitsmeter: de Vita-16

Hoe vitaal is Nederland? Ontwikkeling van de Nederlandse Vitaliteitsmeter: de Vita-16 Hoe vitaal is Nederland? Ontwikkeling van de Nederlandse Vitaliteitsmeter: de Vita-16 Dr. Jorien Strijk Dr. Wanda Wendel-Vos, Drs. Hedwig Hofstetter Dr. Vincent Hildebrandt Verzorgingsstaat onder druk

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0 Voorwoord 1 0 1 Inleiding 1 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 1 5 1.2 Doelstelling 2 4 1.3 Leeswijzer 2 6 deel i het domein arbeid en gezondheid 31 2 Wat is arbeid, wat is gezondheid? 3 3 2.1 Wat is arbeid?

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving Nieuwe visie op zorg noodzakelijk! Stijgende vraag naar zorg Kostengroei Grote vraag naar zorgpersoneel Verwachtingen burgers Meer eigen regie in

Nadere informatie

Factsheets AWPG

Factsheets AWPG Factsheets AWPG 2013-2017 www.ggdzl.nl www.academischewerkplaatslimburg.nl 1 2013 Beweegaanbod Brunssum. Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum. Waar worden ze georganiseerd

Nadere informatie

Armoede en gezondheid Dike van de Mheen

Armoede en gezondheid Dike van de Mheen Armoede en gezondheid Dike van de Mheen 10 oktober 2017 Waar gaat het over? Verschillen in gezondheid naar sociaaleconomische klasse (SEGV) Armoede, schulden en gezondheid Enkele feiten - Verschil in levensverwachting

Nadere informatie

Kansen voor gezondheid

Kansen voor gezondheid 10-6-2015 1 g Kansen voor gezondheid L a n g e r Jan Auke Walburg Vraagstelling Hoe kan je de gezondheid en het welbevinden van een populatie bevorderen zodanig dat: mentale en somatische ziektes afnemen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Gezonde Wijken. Bouwen aan een preventie-infrastructuur in de regio Gelderland Zuid. Gerard Molleman 1 Gerdine Fransen 1, & Jacqueline Philipsen 2

Gezonde Wijken. Bouwen aan een preventie-infrastructuur in de regio Gelderland Zuid. Gerard Molleman 1 Gerdine Fransen 1, & Jacqueline Philipsen 2 Gezonde Wijken Bouwen aan een preventie-infrastructuur in de regio Gelderland Zuid Gerard Molleman 1 Gerdine Fransen 1, & Jacqueline Philipsen 2 1 GGD Gelderland-Zuid/AMPHI, 2 Robuust Inhoud Uitgangspunten

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in Nederland

Gezondheidsvaardigheden in Nederland Gezondheidsvaardigheden in Nederland ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk Jany Rademakers NIVEL, Utrecht Gezondheidsvaardigheden op de agenda in Nederland (1) 2010 Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie

Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie Prof Dr Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Gezondheid van uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Visie Medisch Specialist 2025 Ambitie, vertrouwen, samenwerken

Visie Medisch Specialist 2025 Ambitie, vertrouwen, samenwerken Visie Medisch Specialist 2025 Ambitie, vertrouwen, samenwerken Met de stijgende prevalentie van chronische aandoeningen stijgt ook de prevalentie van multimorbiditeit. De gemiddelde levensverwachting neemt

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45 SAMENVATTING Samenvatting INTRODUCTIE Grote sociaal economische gezondheidsverschillen zijn een groeiend probleem in bijna alle Westerse landen. In Nederland leven mensen met een lagere opleiding gemiddeld

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Annemieke Spijkerman GGD NOG 18 mei 2017 Werkconferentie gezond ouder worden GGD Noord- en Oost-Gelderland 2 Doetinchem Cohort Studie, al 30 jaar! Doetinchem

Nadere informatie

Deel 1: Positieve psychologie

Deel 1: Positieve psychologie Deel 1: Positieve psychologie Welkom bij: Positieve gezondheid. Jan Auke Walburg 2 Carla Leurs 3 4 Bloei Bloei is de ontwikkeling van het fysieke en mentaal vermogen. Welbevinden en gezondheid Verschillende

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 28 mei 2015

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 28 mei 2015 Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 28 mei 2015 Opdracht De Minister van Volksgezondheid adviseren over een toekomstgerichte beroepenstructuur

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Onderzoeksopzet Waarom dit onderzoek? Beweging is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk

Nadere informatie

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit

Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Diversiteit en Gezondheid: Geslacht, SES, Etniciteit Prof. Dr. Walter Devillé Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg UvA Vluchtelingen en Gezondheid OMGEVING POPULATIE KENMERKEN GEZONDHEIDS-

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Pitch-presentaties onderzoekers D-SCOPE: So far, so good?

Pitch-presentaties onderzoekers D-SCOPE: So far, so good? Pitch-presentaties onderzoekers D-SCOPE: So far, so good? De relatie tussen zorgzame sociale omgeving en frailty Daan Duppen zoeken naar relaties van sociale omgeving en frailty d.m.v. Systematische literatuurstudie

Nadere informatie

Positieve gezondheid. Mini-symposium 31 maart 2017

Positieve gezondheid. Mini-symposium 31 maart 2017 Positieve gezondheid Mini-symposium 31 maart 2017 Inhoud Positieve gezondheid Wat voegt het toe? Methoden en interventies De rol van de Gezondheidspsycholoog Interventies in de praktijk: positieve Positieve

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gezondheid en participatie in arbeid en samenleving

Gezondheid en participatie in arbeid en samenleving Gezondheid en participatie in arbeid en samenleving Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Academische Werkplaats Publieke Gezondheid CEPHIR

Nadere informatie

Active Healthy Platform

Active Healthy Platform Active Healthy Platform Gezondheid is een vitale menselijke waarde Statistieken: 25% van de Nederlandse bevolking chronisch ziek..> aantal neemt toe! Ook het aantal 65+ neemt toe De gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen Samenvatting 217 218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongens en 14.8% van de meisjes overgewicht,

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

Inzichten in Vitaliteit: associaties met participatie en maatschappelijke kosten

Inzichten in Vitaliteit: associaties met participatie en maatschappelijke kosten Inzichten in Vitaliteit: associaties met participatie en maatschappelijke kosten Dr. Jorien Strijk Hanneke van Dongen, MSc, Eva van Steenbergen, MSc, Dr. Wanda Wendel-Vos, Dr. Vincent Hildebrandt Positieve

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Werk, participatie en gezondheid

Werk, participatie en gezondheid Werk, participatie en gezondheid Prof Dr Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC Coordinator academische werkplaats CEPHIR ism Dr Merel Schuring Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

Preventie Bevorderen van gezond gedrag

Preventie Bevorderen van gezond gedrag Preventie Preventie Bevorderen van gezond gedrag Marleen Mares Pepijn Roelofs Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord In de Nederlandse Grondwet ligt vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat de Alliantie Gezondheidsvaardigheden actief was. Enkele wapenfeiten op een rijtje: 60 leden, 5 werkgroepen, stuurgroep

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan Bouwen aan Gezondheid : een onderzoek naar de effectiviteit van een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 259 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014 Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden 16 juni 2014 Initiatiefgroep Transmurale Zorg Den Haag e.o. Lijn 1 Elzha GGD Haaglanden Zorgscala Woonservicewijken / Hulsebosch Advies

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Innovatie in Beweegzorg! Cindy Veenhof Professor in Physical therapy Sciences

Innovatie in Beweegzorg! Cindy Veenhof Professor in Physical therapy Sciences Innovatie in Beweegzorg! Cindy Veenhof Professor in Physical therapy Sciences Cindy Veenhof UMC Utrecht Master Fysiotherapiewetenschap Hogeschool Utrecht: Fysiotherapie Dia patiënt Gebruik technologie

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Het consultatiebureau voor ouderen. Alice Schippers, Programmaleider Versterking Cliënt en Cliëntsysteem

Het consultatiebureau voor ouderen. Alice Schippers, Programmaleider Versterking Cliënt en Cliëntsysteem Het consultatiebureau voor ouderen Alice Schippers, Programmaleider Versterking Cliënt en Cliëntsysteem Uit: Leven in Grootmoeders tijd Ingeborg Wind Trends Nederland vergrijst en ontgroent in 2005: 2,28

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Psychische gezondheid - Depressie

Regionale VTV 2011. Psychische gezondheid - Depressie Regionale VTV 2011 Psychische gezondheid - Depressie Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Psychische gezondheid - Depressie Auteurs: Drs. A. Gietman, GGD Brabant

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven)

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven) Leven & Loopbaan KVGO Door Hellen van Lienden (Viven) Wie denkt zij dat ze is Achtergrond in Management & Consultancy Oprichter St. Viven Diensten gericht op groei van mens / organisatie Leefplezier &

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Werken met een chronische ziekte. Werken van belang voor iedereen

Werken met een chronische ziekte. Werken van belang voor iedereen Werken met een chronische ziekte Werken van belang voor iedereen Welke onderwerpen? Highlights: SER advies chronisch zieke maart 2016 Wij zijn bijna allemaal chronisch ziek : Ooit een normaal mens ontmoet?

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

Veldraadpleging Zorg voor gezondheid Hans Boutellier

Veldraadpleging Zorg voor gezondheid Hans Boutellier Veldraadpleging Zorg voor gezondheid 2030 Hans Boutellier Twee rondes van focusgroepen 2013 en 2014 2013: Visies vanuit de zorgsector op gezondheid in 2030 2014: Wat doet de zorgprofessional in 2030? 62

Nadere informatie