Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren"

Transcriptie

1 Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren door Wim VAN DE MEERSSCHE Promotoren: Prof. Dr. Ir. B. DHOEDT & Dr. Ir. F. DE TURCK Scriptiebegeleiders: T. STEVENS & Ir. K. VLAEMINCK Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van licenciaat in de Informatica, optie software-ontwikkeling Academiejaar

2 Woord vooraf Het programmeren op een interessante onbekende architectuur was zeker niet eenvoudig. Gelukkig stond ik niet alleen voor deze uitdaging, en dus wil ik in dit voorwoord alle mensen bedanken die mij geholpen hebben. In het bijzonder mijn begeleiders Tim Stevens en Koert Vlaeminck, wiens hulp van onschatbare waarde was. Kasper Janssens wil ik bedanken voor de hulp, en Jo Geeraerts voor het verwijderen van vele taalfouten. Verder wil ik mijn promotoren Bart Dhoedt en Filip De Turck, en ook de IBCN groep bedanken. Ook mijn ouders dank ik voor hun steun. Wim Van de Meerssche, mei 2004

3 Toelating tot bruikleen De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. Wim Van de Meerssche, mei 2004

4 Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren door Wim VAN DE MEERSSCHE Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van licentiaat in de informatica, optie software-ontwikkeling Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Ir. B. DHOEDT & Dr. Ir. F. DE TURCK Scriptiebegeleiders: T. STEVENS & Ir. K. VLAEMINCK Faculteit Toegepaste Wetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Samenvatting De IXP1200 netwerkprocessor is door zijn geoptimaliseerde ontwerp zeer efficiënt in pakketverwerking. Het doel van deze thesis is een NAT service op een netwerkprocessor implementeren en de performantie ervan meten. In het inleidende hoofdstuk worden de doelstellingen van deze thesis toegelicht. Het tweede hoofdstuk verklaart de gebruikte technologie, namelijk NAPT, Netfilter, netwerkprocessoren en de IXP1200 netwerkprocessor specifiek. Het derde hoofdstuk schetst de implementatie, en verklaart verschillende implementatiebeslissingen. In het vierde hoofdstuk worden de metingen beschreven en de bekomen resultaten besproken. Ook worden enkele mogelijke uitbreidingen voorgesteld en worden ten slotte de besluiten samengevat. De IXP1200 netwerkprocessor blijkt, zoals te verwachten, een zeer efficiënte pakketverwerker te zijn. Een grote bottleneck blijkt de micro-engine naar core overdracht te zijn. Het toevoegen van de geïmplementeerde NAT service heeft een negatieve invloed op de performantie van de IXP1200, maar dit wordt slechts bij overbelasting duidelijk zichtbaar. Trefwoorden NAT, IXP1200, netwerkprocessor, ENP-2505

5 INHOUDSOPGAVE i Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Technologie NetwerkProcessors ASIC GPP NP IXP1200 Netwerkprocessor & ENP2505 Hardware Onderdelen IXP1200 netwerkprocessor Onderdelen ENP Netwerkprocessor Software De IXA software architectuur en het ACE framework Programmeren Conventionele ACE s Programmeren MicroACE s NAT NAT Algemeen Statische NAT Dynamische NAT NAPT Enkele NAT problemen Netfilter Algemeen Architectuur Onderdelen Netfilter en NAT

6 INHOUDSOPGAVE ii 2.6 Checksum bij IP, TCP, UDP en ICMP Aanpak Inleiding Vingeroefening: Statische NAT implementatie NAPT implementatie Connection Tracking NAPT Praktische problemen en oplossingen Beperkingen & tekortkomingen Metingen en resultaten Theoretische voorspellingen Thoughput en pakketgrootte bij verschillende implementaties Latentie en verschillende applicaties Latentie en pakketgrootte Thoughput & latentie bij gebruik van meerdere poorten Throughput bij theoretische grenzen Latentie initiële pakketten Wget downloadtest Mogelijke uitbereidingen 49 6 Besluit 50 A Starten NAPT Applicatie 51 B NAT configuratie bestand 53 C Overzicht Bestanden 56

7 INLEIDING 1 Hoofdstuk 1 Inleiding Situering De huidige breedbandinternetverbindingen bieden de gebruikers de mogelijkheid om altijd online te zijn, en ze zijn snel genoeg om met meerdere gebruikers 1 verbinding te delen. Door de lage prijs van PC s hebben vele klanten meerdere PC s, die via een thuisnetwerk met elkaar en met internet verbonden zijn. Naast PC s zijn er tegenwoordig ook allerlei apparaten beschikbaar die van internettoegang gebruik maken, zoals spelconsoles, en zelfs koelkasten. Momenteel is het de klant, die een breedbandverbinding van zijn provider krijgt, die zelf moet zorgen dat er via een NAT router door meerdere gebruikers tegelijkertijd van 1 IP adres gebruik kan gemaakt worden. De provider kan meerdere IP adressen aanbieden, maar in de huidige versie van IP (versie 4) zijn er niet genoeg adressen om elk apparaat van een uniek adres te voorzien. Een provider kan zelf een NAT router bij de klant plaatsen, maar kan naderhand er moeilijk wijzigingen aan aanbrengen. De meest gebruiksvriendelijke oplossing voor de klant is dat NAT, firewall en andere diensten aangeboden worden door de provider, zonder dat er extra hardware of software bij de klant hoeft geïnstalleerd te worden. Dit kan door de diensten binnen het accessnetwerk van de provider te plaatsen, zodat die er volledige controle over heeft. Uiteraard zullen ze verschillende gebruikers tegelijk bedienen, en dus zullen ze zeer performant moeten zijn. Netwerkprocessoren die in het netwerk van de provider worden ingeschakeld, bieden deze mogelijkheden. Ze worden door de fabrikanten aangeprezen als snel, zuinig en flexibel. Deze thesis zal nagaan of een NAT implementatie op netwerkprocessoren een oplossing biedt, en hoe performant deze oplossing is.

8 INLEIDING 2 Details Doelstelling Het doel van deze thesis is het implementeren van een NAPT service, geïnspireerd op Netfilter, voor de IXP1200 netwerkprocessor en het meten van de performantie ervan. De IXP1200 netwerkprocessor van Intel is geoptimaliseerd voor pakketverwerking. De speciale architectuur die daaruit voorkomt heeft effect op de manier waarop geprogrammeerd wordt. Een deel van de applicatie zal op snelle microengines draaien, en een deel op de StrongArm core. Het is de bedoeling NAPT (Network Adress and Port Translation) te implementeren. Als inspiratiebron en model kan de Netfilter implementatie van NAT gebruikt worden. Omdat IXP applicaties op verschillende processors draaien (core en microengines), en het core gedeelte niet in kernel mode draait is het onmogelijk de netfilter code gewoon om te zetten naar de nieuwe architectuur (cfr. porten ). Na en tijdens het implementeren zullen enkele testjes gedaan worden die nagaan of het gemaakte programma wel doet wat het moet doen. Dan is het interessant om te meten hoe performant de IXP1200 netwerkprocessor is, en welke invloed de NAT service op de performantie heeft. Overzicht In het hoofdstuk Technologie worden de gebruikte hardware, software en technieken besproken. Netwerkprocessoren worden vergeleken met de alternatieven, dan worden specifiek de details van de IXP1200 harware uit de doeken gedaan. Ook het softwaremodel dat door Intel ontwikkeld werd voor programma s op netwerkprocessoren wordt kort besproken. Vervolgens worden NAPT, enkele vormen van NAPT en enkele problemen met NAPT geschetst. Het Netfilter model wordt besproken en ten slotte wordt de oplossing voor het probleem van incrementele checksum updates uitgelegd. Het hoofdstuk Implementatie schetst eerst hoe het Netfilter model vereenvoudigd kan worden voor de NAPT implementatie. Vervolgens wordt kort een voorbereiding toegelicht, namelijk het implementeren van statische NAT. Daarna wordt in vrij veel detail de werking van de eigenlijk NAPT implementatie toegelicht. Er wordt uitgelegd uit welke delen de implementatie bestaat, wat elk deel doet, en hoe het dat doet. Ook worden de gebruikte geheugenstructuren bekeken, en worden bepaalde ontwerpsbeslissingen toegelicht. Ten slotte worden enkele praktische problemen (en oplossingen) toegelicht, en worden enkele tekortkomingen van de NAPT implementatie

9 INLEIDING 3 bekeken. Alle bruikbare resultaten bekomen bij het testen/meten van de implementatie zijn opgenomen in het hoofstuk Metingen & resultaten. Dit hoofstuk bespreekt afzonderlijk enkele metingen en resultaten. Iedere meting wordt beschreven, de resulaten worden opgesomd en uiteraard wordt indien mogelijk besproken hoe de resulaten te verklaren zijn en wat eruit te besluiten valt. Op het einde van het hoofstuk worden verschillende metingen met elkaar in verband gebracht en besproken, en er wordt een algemene conclusie uit de metingen getrokken. Enkele interessante uitbereidingen worden in het hoofdstuk Mogelijke Uitbereidingen toegelicht. Het laatste hoofdstuk, Besluit vat ten slotte de conclusies en belangrijkste punten van alle voorgaande hoofstukken samen.

10 TECHNOLOGIE 4 Hoofdstuk 2 Technologie 2.1 NetwerkProcessors Om duidelijk te maken wat een netwerkprocessor is, is het handig om eerst enkele andere oplossingen voor pakketverwerking te bekijken, namelijk ASIC s en GPP s. De belangrijkste verschillen tussen de 3 soorten zijn verbruik, snelheid en flexibiliteit ASIC ASIC s, of Application Specific Integrated Circuits, zijn implementaties in hardware van een specifieke netwerkapplicatie. ASIC s worden veel gebruikt in hoge snelheid routers en switches. Ze kunnen beschouwd worden als de hardwareversie van een stuk software. Dit betekent dat ze zeer performant en zuinig zijn, maar ze kunnen slechts 1 welbepaald probleem oplossen. Ze kunnen niet aangepast worden aan een nieuw of licht gewijzigd probleem, en fouten kunnen niet verwijderd worden GPP GPP s, of General Purpose Processors, zijn softwarematig programmeerbare processors die voor allerlei doeleinden kunnen gebruikt worden, ondermeer voor netwerkapplicaties. Een typisch voorbeeld is de CPU van een PC. Deze processors zijn zeer flexibel. Programmas kunnen snel aangepast worden indien nodig. GPP s zijn echter veel minder performant dan een gespecialiseerde ASIC die hetzelfde werk doet. Moderne GPP s draaien echter aan veel hogere klok-

11 2.2 IXP1200 Netwerkprocessor & ENP2505 Hardware 5 snelheden dan NPP s en ASIC s, wat ze een groot performantievoordeel oplevert. Dit zorgt er wel voor dat ze veel meer verbruiken NP NP s, of Network Processors, zijn softwarematig programmeerbare processors, specifiek ontworpen voor het verwerken van netwerkpakketten. Door hun gespecialiseerde ontwerp zijn ze voor netwerkapplicaties efficiënter en zuiniger dan GPP s aan dezelfde kloksnelheid. Ze zijn trager dan ASIC s voor problemen die ASIC s kunnen oplossen, maar programmeerbaar en dus flexibeler. Van de meest simpele routing tot de meest complexe pakketverwerking is mogelijk met een netwerkprocessor, mits de software wordt geschreven. Nadat de software is geschreven kan deze ook nog aangepast worden. Dit is een enorm voordeel tegenover de kost van het ontwerpen en produceren van een ASIC. Netwerkprocessors zijn dus een middenweg tussen de flexibiliteit van GPP s en de snelheid en zuinigheid van ASIC s. 2.2 IXP1200 Netwerkprocessor & ENP2505 Hardware Onderdelen IXP1200 netwerkprocessor De IXP1200 is een netwerkprocessor van Intel. Hij bestaat uit een centrale processor en 6 microengines. De processor zelf bevat geen netwerkpoorten of geheugen, en maakt in de praktijk dus deel uit van een groter geheel. Een schematische voorstelling van de processor is weegegeven is Figuur 2.1 StrongARM core Processor De IXP1200 bevat een StrongArm processor die aan 166, 200 of 232 Mhz draait als core processor. op deze RISC processor draait onder andere het besturingssyteem. Micro-engines De IXP 1200 heeft zes micro-engines (MEs). Deze draaien elk aan dezelfde snelheid als de core processor. Elke ME heeft een instructieopslagcapaciteit van 2K en kan dus een programma van

12 2.2 IXP1200 Netwerkprocessor & ENP2505 Hardware 6 Figuur 2.1: IXP1200 maximaal 2048 lijnen microcode uitvoeren. Elke ME draait afzonderlijk van de andere en heeft zelf 4 threads. Deze threads hebben elk hun eigen hardwareregisters, waardoor context switching geen tijd kost. Context switches moeten expliciet door de programmeur worden opgeroepen, en dit gebeurt in de praktijk vooral bij geheugenopdrachten. De hardware zorgt ervoor dat er in dat geval niet terug geswitched wordt naar een thread totdat de geheugenopdracht afgerond is. Er zijn 128 general-purpose registers, 64 sram transfer registers en 64 sdram transferregisters per micro-engine, en dus een vierde daarvan per thread. Registers kunnen ook eventueel door alle 4 threads gebruikt worden ipv enkel door 1 thread. General-purpose registers zijn onderverdeeld in 2 banken, de A en B bank. Bepaalde operandi van microcodeinstructies moeten verplicht uit een van beide banken komen.

13 2.2 IXP1200 Netwerkprocessor & ENP2505 Hardware 7 De microinstructies zijn gespecialiseerd in pakket processing. Dit houdt in dat makkelijk bytes kunnen gemanipuleerd worden en vele shift operaties mogelijk zijn, in dezelfde instructiecyclus als ALU instructies. Enkele voorbeeldinstructies: ld_field[target, 0010, source, >>8] alu_shf[target, rega, +, regb, <<16] De eerste instructie vervangt de 2de laagste byte in target door de 2de laagste byte in source, dus door de 3de laagste byte in source. De tweede instructie telt rega op bij regb nadat het 16 bit naar links geschift is en bewaart het resultaat in target. De micro-engines kennen geen virtueel geheugen, en spreken het geheugen (SDRAM, SRAM of scratchpad) aan via het fysieke adres. De micro-engines kennen ook geen geheugenbeheer. Het is de taak van de core processor om het nodige geheugen te alloceren, het fysieke adres te bepalen en de programmacode op de micro-engines hiermee aan te passen ( patchen ) alvorens ze te starten. Scratchpad geheugen De IXP1200 heeft 4Kb scratchpad geheugen ingebouwd. Dit geheugen is ingebouwd in de processor en daardoor zeer snel. Het kan door applicaties gebruikt worden om tijdelijke gegevens op te slaan, of om te communiceren tussen de core en de micro-engines. Het wordt in vele applicaties voor debug data gebruikt. Hardware hash unit Het gebruik van hashtabellen in het geheugen wordt versneld door een hardware hash unit die 48- of 64-bit adaptive polynomial hash keys genereert. Dit is handig aangezien het sneller is dan softwarematig de hashkeys te genereren en omdat de micro-engines ook geen vermenigvuldiging intructie bevatten terwijl die voor het genereren van hash keys wordt gebruikt Onderdelen ENP2505 De ENP-2505 kaart is een kaart die de IXP1200 bevat. Deze PCI kaart kan in PC s ingebouwd worden. Communicatie met de IXP1200 netwerkprocessor verloopt dan via de PCI interface van de PC.

14 2.3 Netwerkprocessor Software 8 Geheugen De ENP2505 kaart bevat 256 Mb SDRAM geheugen en 8 Mb SRAM geheugen. Het SRAM geheugen is sneller en kan dus de geheugen-bottleneck van programma s verlagen. Het SDRAM geheugen is groter (en goedkoper). Het SDRAM geheugen is quadword (64-bit) adresseerbaar, het SRAM geheugen is longword (32-bit) adresseerbaar. Poorten De kaart bevat slechts 4 10/100Mbit ethernet poorten. aankan. Dit is minder dan wat de IXP Netwerkprocessor Software De IXA software architectuur en het ACE framework Het ACE(Active Computing Element) programming framework is een onderdeel van IXA (Intel Internet exchange Architecture). Deze architectuur is een model op hoog niveau om applicaties voor netwerkprocessoren te ontwikkelen. Applicaties gemaakt met de IXA API, en met hulp van de IXA SDK, worden IXA applicaties genoemd. De architectuur definieert 3 niveaus aanwezig in netwerkapplicaties: data processing niveau, controle niveau en management niveau. Neem bijvoorbeeld een router applicatie. Hier zal het data processing niveau pakketten ontvangen en doorsturen. Het controle niveau zal opzoeken waar een pakket heen moet indien het data processing niveau dit niet uit de cache kon halen. Het management niveau zal bijvoorbeeld een GUI zijn die toelaat de instellingen van de router aan te passen. Binnen dit model is een ACE een component die 1 specifieke taak aankan. Er zijn 2 soorten ACEs gedefinieerd, conventionele ACEs (draait volledig op de core processor) en geaccelereerde ACEs (draait ook op andere processors). Voor de IXP1200 zijn die laatste MicroACEs, componenten waarvan een deel draait op de micro-engines. Er zijn verschillende library en system ACEs voorzien door Intel die kunnen samengevoegd worden, samen met zelfgeschreven ACEs tot een IXA applicatie.

15 2.3 Netwerkprocessor Software Programmeren Conventionele ACE s Op de StrongArm core draait het besturingssysteem, Linux (of eventueel VxWorks). Hierop draait het hoofdprogramma van elke IXA applicatie, het conventionele ACE gedeelte van een microace. Applicaties kunnen geschreven worden in C of C++ en kunnen met de gcc compiler gecompileerd worden. Een core programma heeft verschillende taken: Het reserveren van het nodige geheugen. Het patchen van micro-engines, dit is geheugenadressen (fysieke adressen) doorgeven aan de microcode van de micro-engines. Het starten en configureren van alle gebruikte ACE s. Het laden van de microcode op de micro-engines en het starten van de micro-engines. Pakketten verwerken die door de micro-engines naar de core worden gestuurd ( uitzonderingspakketten ) Het vrijgeven van gereserveerd geheugen en het stoppen van de micro-engines als de gebruiker erom vraagt. Er zijn verscheidene hulpmiddelen om het programmeren te vereenvoudigen: Een Resource Manager die helpt met het reserveren van geheugen, het omzetten van virtuele naar fysieke adressen (en omgekeerd) en het opnieuw vrijgeven van geheugen. Een uitgebreide softwarebibliotheek, met onder andere functies voor pakketverwerking. De hulpprogrammas ixstart (en ixstop), die de microcode laden, en de nodige ACEs starten en configureren (en later stoppen). In een configuratiefile wordt gespecifieerd wat deze programmas moeten doen Programmeren MicroACE s Het programmeren van de micro-engines gebeurt in microcode. Een microcode compiler met vele handige functies helpt bij het programmeren van de micro-engines. Een micro-engine programma bestaat typisch uit 2 delen: de dispatchloop en het eigenlijk programma (microace-gedeelte).

16 2.3 Netwerkprocessor Software 10 Microcode compiler De microcompiler bevat vele functies om het gebruik van de nogal programmeer-onvriendelijke microcode makkelijker te maken: Een krachtige preprocessor, vergelijkbaar met de C preprocessor. Labels die bruikbaar zijn ipv microcode-instructie-adressen bij branches. control flow codes om onder andere if, while en repeat toe te laten..local blokken, die toelaten dat de gebruiker registers reserveert voor een bepaald stuk code. De registers mogen voor en na dat blok code voor andere doeleinden gebruikt worden. Op deze manier moet men zelf niet in de gaten houden hoeveel en welke registers men gebruikt. Men hoeft ook geen rekening te houden met het verschil tussen blok A en blok B general purpose registers. De compiler zal alle registers zelf alloceren. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk (A-B conflicten, teveel registers gebruikt), en in dat geval geeft de compiler foutmeldingen. Dit is te vergelijken met het gebruik van variabelen bij andere talen. Variabelen zullen echter ook in het geheugen opgeslaan worden als alle register volzet zijn, terwijl hier enkel registers worden gebruikt. Dispatchloop Dit deel van het programma voegt de microcode van de verschillende ACE-componenten samen. Elke component die gebruikt wordt moet eerst worden geïnitialiseerd, door middel van een macro. Daarna wordt een oneindige lus gestart. Het eerste wat in deze lus gedaan wordt is typisch het ophalen van pakketten, ofwel van de netwerkpoorten (via de Ingress ACE), ofwel van een andere micro-engine. In beide gevallen wordt meestal ook gekeken of er pakketten van de core komen. Daarna worden de pakketten van de ene ACE naar de andere gebracht. Bij het buitengaan uit een ACE wordt nagekeken welke toestand deze ACE geeft. Is die 1, dan wordt het pakket gewoon naar de volgende ACE gestuurd. Is die IX EXCEPTION (voorgedefieneerde waarde) dan wordt het pakket naar de core gestuurd. Is die een andere waarde dan laat men het pakket typisch vallen (DROP). Uiteindelijk zullen de pakketten ofwel naar de volgende micro-engine gestuurd worden, ofwel via de Egress ACE verstuurd worden langs de netwerkpoorten.

17 2.4 NAT NAT NAT Algemeen Network Address Translation bestaat eruit het bron- en/of doeladres van pakketten aan te passen als ze door een (NAT-)router gaan. De reden om NAT te gebruiken is meestal om een gebrek aan IP adressen op te vangen (bevoorbeeld publieke internet adressen). In de rest van dit hoofdstuk worden de verschillende soorten NAT verduidelijkt adhv het netwerk uit Figuur 2.2. Figuur 2.2: Voorbeeld netwerk Statische NAT Bij statische NAT wordt een N-N mapping gemaakt tussen de adressen van 2 netwerken. Deze mapping is vast. In het voorbeeld netwerk heeft netwerk A dan N clients (bijvoorbeeld 255 in netwerk A). In netwerk B heeft men (minstens) N vrije IP adressen, bevoorbeeld /8. De NAT router kent een statische mapping van lokale IP adressen op adressen van het andere netwerk. Alle clients uit netwerk A zijn dus bereikbaar via hun lokale IP adres ( x) vanuit netwerk A, en via het gemapte IP adres ( x) vanuit netwerk B. Verbindingen kunnen dus nog steeds uit beide richtingen opgezet worden. Het voordeel van statische NAT is ook dat men 2 netwerken aan elkaar kan koppelen zonder veel wijzigingen aan een van beide netwerken te maken. Enkel de NAT router die beide netwerken verbindt, weet dat er 2 netwerken zijn, en wat de mapping is. Statische NAT is vrij simpel en dus efficiënter dan dynamische NAT of NAPT. Als er genoeg IP adressen beschikbaar zijn is statische NAT daarom een goede oplossing.

18 2.4 NAT 12 Figuur 2.3: Statische NAT Dynamische NAT Bij dynamische NAT wordt een M-N mapping gemaakt tussen de adressen van 2 netwerken, waarbij M groter is dan N. Deze mapping is niet vast. In het voorbeeld is het verschil met statische NAT dan dat de IP adressen uit netwerk A geen vast overeenkomstig IP adres hebben op netwerk B. Pas als een PC uit netwerk A een pakket stuurt naar een PC uit netwerk B, wordt er een vrij IP adres uit netwerk B verbonden met het IP adres uit netwerk A. Als er geen verbindingen meer zijn tussen de client uit netwerk A en clients uit netwerk B wordt het IP adres weer vrijgegeven. Het is mogelijk dat alle adressen gebruikt zijn, en dan kunnen geen extra clients uit netwerk A toegang krijgen tot netwerk B. Ook weten gebruikers uit netwerk B nooit zeker via welk IP adres ze een bepaalde PC in netwerk A kunnen bereiken. Verbindingen kunnen dus enkel door PC s uit netwerk A opgezet worden NAPT Bij NAPT wordt naast het IP adres ook nog de TCP/UDP poort aangepast om een unieke mapping te krijgen. Op deze manier kunnen in het voorbeeld verschillende PC s in netwerk A hetzelfde IP adres in netwerk B delen. Ook voor ICMP kan dit meestal (onder andere voor ping query en reply) door het ID aan te passen. Typisch gebruikt men NAT zoals bij statische en dynamisch NAT voor masquerading Er zijn echter ook andere toepassingen, zoals port forwarding en transparent proxy.

19 2.4 NAT 13 masquerading Zoals bij statische en dynamische NAT is het de bedoeling een netwerk toegang te geven tot een ander netwerk, zonder dat het netwerk de IP adressen uit het toegevoegde netwerk hoeft te kennen. In het voorbeeld kan men dan bijvoorbeeld netwerk A toegang geven tot netwerk B, en hiervoor slechts 1 IP adres van netwerk B gebruiken ( , het adres van de router). Als een pakket van A naar B gestuurd wordt zal de NAT router zowel het IP adres als de poort wijzigen. Het teruggestuurde pakket van B naar A kan dan analoog gewijzigd worden zodat zowel A en B niet weten dat er iets aan het pakket veranderd is. De NAT router moet hiervoor een tabel bijhouden met de gebruikte poorten. Het is mogelijk dat er zoveel verbindingen vanuit netwerk A met netwerk B zijn dat er geen vrije poorten meer zijn. In dat geval zullen geen nieuwe verbindingen meer kunnen opgezet worden. Men kan eventueel ook meerdere adressen uit netwerk B gebruiken om dit probleem te vermijden. Het voordeel tegenover statische en dynamisch NAT is dat er veel minder IP-adressen nodig zijn, het nadeel dat NAPT veel complexer is, en dus trager. Figuur 2.4: Masquerading port forwarding Bij port forwarding gaat men pakketten die naar een bepaalde poort van de router gaan omleiden naar een machine in het achterliggende netwerk. Een voorbeeld is poort 80(www) van de router omleiden naar een (of meerdere) lokale webserver(s).

20 2.4 NAT 14 Figuur 2.5: Port forwarding transparent proxying Bij transparent proxy zal men bepaalde datastromen verplicht via een bepaalde applicatie omleiden. Typisch leidt men bijvoorbeeld alle tcp pakketten met poort 80 om naar een transparentproxyserver. Meestal staat die server op de router zelf. Figuur 2.6: Transparent proxying Enkele NAT problemen NAT kan verscheidene problemen veroorzaaken, hieronder staan 2 typische problemen beschreven. Het eerste toont aan dat ook boven TCP niveau aanpassingen kunnen vereist zijn. Het tweede probleem toont aan dat NAT vrij complex kan worden om simpele problemen op te lossen.

21 2.5 Netfilter 15 FTP Bij active FTP wordt over de FTP controle-connectie het IP adres gestuurd waarmee de server de data-connectie moet opzetten. Dit IP adres is het lokale IP adres van de client, aangezien NAT voor zowel server als client transparant gebeurt. De NAT implementatie zal het IP adres in het PORT FTP pakket dus moeten wijzigen. Dit is moeilijk, aangezien het IP adres in ASCII wordt verstuurd, en er dus bytes kunnen verwijderd of toegevoegd worden! De lengte van het pakket moet dan aangepast worden. De volgende pakketten moeten dan op TCP niveau allemaal aangepast worden, omdat het sequence nummer zal wijzigen! Indien dit gedaan wordt moet er nog een probleem opgelost worden: de FTP server zal de verbinding maken met de client, nu met het IP adres van de NAT router, dus in de omgekeerde richting. De NAT router moet bij het wijzigen van het PORT commando dus onthouden dat er een connectie zal opgezet worden in de andere richting. Dit gehele probleem kan ook opgelost worden door passive FTP te gebruiken. Forwarding binnen lokaal netwerk Stel dat een NAT router in het voorbeeldnetwerk alle pakketten van netwerk A die naar netwerk B poort 80 gaan moet omleiden naar , poort De server zal dan een antwoord sturen naar de oorspronkelijke client, maar zonder langs de NAT router te gaan! De client zal het antwoord dus niet herkennnen als een antwoord op zijn oorspronkelijk pakket. Dit probleem kan opgelost worden door ook masquerading toe te passen, zodat niet alleen het doeladres gewijzigd wordt naar , maar het bronadres ook gewijzigd wordt naar (de NAT router zelf). Als de server dan antwoordt, zal het antwoordpakket wel via de NAT router gaan. 2.5 Netfilter Algemeen Netfilter is een onderdeel van de linux 2.4 en 2.6 kernels. Het is een framework dat toegang tot de pakketten toelaat op verschillende punten in de pakketstroom doorheen de linux kernel.

22 2.5 Netfilter 16 Figuur 2.7: Transparent proxying binnen lokaal netwerk (correcte en foutieve manier) Architectuur Netfilter definieert voor elk protocol enkele hooks. Dit zijn punten waar pakketten onderschept kunnen worden door kernel modules die daarom vragen. In Figuur 2.8 staan de 5 netfilter hooks voor IPv4. Figuur 2.8: De 5 netfilter hooks In elke hook kan een kernel module zich registreren om de pakketten op te vangen. De module kan als het met een pakket klaar is, beslissen wat Netfilter ermee doet (doorlaten naar de volgende hook, laten vallen, verder negeren,...) Onderdelen Netfilter bevat 4 onderdelen die gebruik maken van de hooks die het netfilter framework aanbiedt.

23 2.6 Checksum bij IP, TCP, UDP en ICMP 17 iptables (packet classificatie en firewall) NAT Connection tracking (gebruikt door stateful firewall en NAT) Backward-compatability naar vroegere linux firewall en NAT implementatie Netfilter en NAT Het NAT gedeelte van netfilter maakt gebruik van het connection tracking gedeelte van netfilter. Dit gedeelte bepaalt tot welke bestaande connectie een pakket behoort. Voor NAT is dit nuttig, omdat alle pakketten van een connectie op dezelfde wijze behandeld moeten worden. NAT en connection tracking gebruiken de volgende Netfilter hooks: PreRouting hook: connection tracking + opzoeken toe te passen NAT regel + wijzigen doel door NAT Local out hook: wijzigen doel door NAT PostRouting hook: wijzigen bron door NAT Het feit dat de bron na de forward hook gewijzigd wordt heeft te maken met de firewall die in de forwarding hook ingrijpt. Deze moet het gewijzigde doel zien, maar niet de gewijzigde bron. Ook het routing onderdeel moet uiteraard altijd het gewijzigde doel zien. 2.6 Checksum bij IP, TCP, UDP en ICMP Vele internet protocollen bevatten een checksum field, om fouten in pakketten te kunnen opsporen. Bij NAT worden veranderingen aangebracht aan velden, en moet deze checksum dus worden aangepast. De velden die NAT kan wijzigen zijn: IP bron- of doeladres TCP (of UDP) bron- of doelpoort ICMP ID

Migratie van IPv4 naar IPv6

Migratie van IPv4 naar IPv6 Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. Jan M. Van Campenhout Academiejaar 2001-2002 Migratie van IPv4 naar IPv6 Kristof Verhenne Promotor

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux

Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux E07/ELO/09 Diepenbeek, 2007 Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux rapport over het eindwerk van Geert GERITS en Filip SCHREURS kandidaten voor de graad van industrieel ingenieur in de elektronica

Nadere informatie

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp door

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 INFO Auteur: Nikolas Taillieu Bron: slides van Prof. Piet Demeester, boek Computer Networking: International Version: A Top- Down Approach (5 de editie), Computer Networking:

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Dimensionering van ATM/IP netwerken op basis van trafiekgegevens door Adelbert

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk Sybex Cisco CCNA Reader Datacom ICT4 H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk beheren, H9 Verkeer met toegangslijsten beheren & H10 WAN-protocollen Appendix B De Catalyst

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica optie informatie- en communicatietechnieken Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Geautomatiseerde webwinkel en

Nadere informatie

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Visualiseren van de medische beelden op een mobile device Masterproef

Nadere informatie

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau War In Europe Een RTS netwerkspel op macro niveau Jennick Scheerlinck, Pieter Vancoillie, Jelle De Weerdt Vakoverschrijdend Eindproject Academiejaar 2007-2008 3de jaar Bachelor in de industriële wetenschappen

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Jonathan Van Eeckhoudt. Collaboratieve modellen in een Webomgeving

Jonathan Van Eeckhoudt. Collaboratieve modellen in een Webomgeving Dankwoord Graag zou ik mijn promotor, Prof. Dr. Olga De Troyer bedanken voor de verbeteringen, opmerkingen en hulp die zij mij gegeven heeft. Mede door haar goede raad heeft ze me op het goede spoor gezet.

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken Internet security de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken ir. Kees Hogewoning ing. Gerrit Th. Lith ing. Marco G.M. van der Kraan Erwin A.J. Verburg en anderen Internet security De beveiliging

Nadere informatie

Avatar Animation in Networked Virtual Environments. Maarten Wijnants

Avatar Animation in Networked Virtual Environments. Maarten Wijnants Avatar Animation in Networked Virtual Environments Maarten Wijnants 2 juni 2003 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Inleiding 3 2 Networked Virtual Environments 5 2.1 Inleiding..................................

Nadere informatie

Draadloos internet op de trein

Draadloos internet op de trein Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep INTEC Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Draadloos internet op de trein door Wim De Saegher Promotor: prof. dr. ir. I. Moerman scriptiebegeleiders: Ir. B. Jooris

Nadere informatie

IP versie 6. Versie 2.0

IP versie 6. Versie 2.0 IP versie 6 Versie 2.0 1 2 IP versie 6 Versie 2.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55 F 070 888 75 50 www.ncsc.nl info@ncsc.nl Oktober

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Birger Anckaert Promotor: prof. dr. ir. Rik Van de Walle Begeleiders: dr. Davy Van Deursen, Erik Mannens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

EEN IPV6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING

EEN IPV6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING EEN IP6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING EEN IP6-NUMMERPLAN OPSTELLEN HANDLEIDING ersie 2, 18 september 2013 INHOUD 1. Inleiding... 3 1.1. oor wie is dit document bedoeld?... 3 2. Opbouw van IPv6-adressen...

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Voor- en nadelen van Sender Policy Framework. Ing. K. Trippelvitz & Ing. T. van den Berg

Voor- en nadelen van Sender Policy Framework. Ing. K. Trippelvitz & Ing. T. van den Berg Voor- en nadelen van Sender Policy Framework Ing. K. Trippelvitz & Ing. T. van den Berg 4 februari 2005 Management samenvatting Het doel van dit project is een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie